Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének február 28-án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes Péter, Kovácsné Kuzma Erika, Labant Zoltán, Szűcs Józsefné, Tóth Tamás Gábor képviselők. Tanácskozási joggal: Mustos Beatrix jegyző. Hajdu Gábor: Tisztelettel köszöntöm mai testületi ülésünkön megjelent Bánréve Község Képviselő-testületét. Megállapítom a testület határozatképes, mindenki jelen van. Javaslatot teszek a tárgyalandó napirendi pontokra, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Napirendnek javaslom a meghívó szerint Annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyeztettem a pénzügyi bizottság elnökével és ő kérte, hogy napirend, tehát indítvány, javaslatnál, a közmunkával kapcsolatos aktuális helyzetről röviden tájékoztassuk a testületet, tehát az indítvány, javaslatban azt mindenképpen fel szeretném vetetni napirendként. Jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig javaslom, Labant Zoltán Képviselő Urat és Szűcs Józsefné Képviselő Asszonyt. Aki ezzel egyetért, kérem kézfenntartással. Tessék. Elekes Péter: Nekem lenne ügyrendi javaslatom. Hajdu Gábor: Igen. Elekes Péter: Első napirendi pontra javasolnám, hogy tárgyaljuk a közös hivatal felállításával kapcsolatos, aktuális dolgokat, mivel a 60 napos határidő az már március 01. Hajdu Gábor: Jó, az ezzel kapcsolatosan majd indítvány, javaslatba fogok valamit mondani, de önálló napirendként nincs semmi olyan újabb információ, amit most nekünk tárgyalni kellene, amit eddig is nem tudtunk, tehát majd röviden el fogom mondani, hogy nagyjából hol állunk, de nincs önálló napirendre való közölni valóm. Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. Hajdu Gábor: Ha napirendre vesszük sincs több közölni valóm, akkor első napirendnek tárgyaljuk ezt, és e szerint fogadjuk el, aki ezzel egyetért kérem, hogy kézfelemeléssel szavazza meg. Egyhangú.

2 Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét és az alábbi napirendet: Napirend: 1./ A közös önkormányzati hivatal felállításával kapcsolatos aktuális dolgok Megtárgyalása Előadó: Elekes Péter 2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: polgármester 3./ Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok megtárgyalása a. Vagyongazdálkodási terv megtárgyalása b. Vagyonrendelet módosítása Előadó: polgármester Pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke 4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előadó: jegyző 5./ Az Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása a. önkormányzati szakfeladatok b. polgármesteri hivatal c. napköziotthonos óvoda Előadó: polgármester Pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke 6./ Indítványok, javaslatok 1. napirendi pont: A közös önkormányzati hivatal felállításával kapcsolatos aktuális dolgok Hajdu Gábor: Jó, akkor az első napirend a közös hivatallal kapcsolatosan, annyit tudok elmondani amit a legutóbbi testületi ülésen elmondtam, miszerintünk van egy érvényes, aláírt megállapodás, ezen nem változtatott eddig még senki, a jelenlegi helyzet az, hogy még nem érkezett meg a Kormányhivataltól az állásfoglalás, mi ma telefonáltunk és azt a választ kaptuk, hogy Jerebák Úr, azt hiszem, ő aláírta, és holnap, vagy hétfőn küldik, tehát meg fogják küldeni, hogy mit írtak le azzal kapcsolatosan, mi ezzel semmi más információt nem tudunk mondani, innentől fogva nekünk ezzel már különösebb dolgunk nincs, mi amit lehetett megtettünk, innentől kezdve majd a beadott papírokból, nyilatkozatokból, meg minden egyébből most már a Kormányhivatalnál a labda és majd el fogja dönteni, hogy akkor mit tart érvényesnek, érvénytelennek és hogy jönnek létre a közös hivatalok. A közös hivataloknak a, ez a határidő ez arról szólt, hogy március 01-jéig lehet önként társulni, csatlakozni közös hivatalokhoz, a, ez a határidő aztán jogvesztő, és akiknek ezidáig nem lesz szabályos megállapodása, innentől kezdve a március hónapban a Kormányhivatal fogja az intézkedéseit megtenni. Hát még erre nem került sor, én ennyit szerettem volna. Mustos Beatrix: Április 01-jétől.

3 Hajdu Gábor: Április 01-jétől, persze, akkor indul. Úgyhogy ennyit szerettem volna röviden, és én erről mást nem tudok mondani. Köszönöm szépen. Tessék Tóth Tamás Gábor: Ezzel a témával kapcsolatban Polgármester Úr, lenne nekünk Elekes Péter Képviselő Társammal egy határozati javaslatunk. Pontosan a miatt, hogy itt a március 01jével megváltozik a helyzet, és pontosan, ahogy te mondtad Polgármester Úr, onnantól kezdve már nem biztos, hogy az a megállapodás amit november 20-án megkötöttünk a másik három településsel, az, az, annak a mentén fogunk tudni közös hivatalt bánrévei székhellyel megköttetni, én ezért kértelek téged, nem tudom a legutóbbi testületi ülésen, hogy esetleg olyan alternatív forgatókönyveket is vizsgáljunk már meg, hogy ha március 01-jével a november 20-i döntésünk nem tud megvalósulni, a bánrévei közös hivatal nem tud felállni, akkor próbálunk meg olyan lehetőségeket megvizsgálni, hogy a településnek, illetve a település lakosságának a legmagasabb színvonalon szolgáltatást tudja tovább vinni a polgármesteri hivatali szinten, most úgy tűnik, azért az előző hónapok, az elmúlt másfél hónap dolgaiból, hogy itt közös hivatal nem lesz. Itt kerek-perec erre vonatkozóan a keleméri képviselő-testület tagjától erre vonatkozóan, jegyzőkönyvben rögzítve lett, hogy márpedig itt közös hivatal nem lesz. Tehát, úgy tűnik, úgy tűnik azért nekünk, vagy legalábbis a bánrévei testület több tagjának, hogy nem akarnak velünk közösködni, az, hogy a bírósági hercehurcának mi lesz a vége, azt nem tudom, nem tudhatjuk, mert általában az sumák, éppen ezért Elekes Péter képviselő társammal lenne egy határozati javaslatunk, amit szeretnénk, ha szavazásra tenne fel polgármester úr. Hajdu Gábor: Igen. Tóth Tamás Gábor: Szeretném felolvasni a határozati javaslatot. A javaslat tárgya, javaslat a Bánréve-i Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás megszüntetésére. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 21-ei ülésén hozott 2/2013. (I.21.) sz., Kelemér Község Önkormányzatának Képviselő-testület január 22-i lésén hozott 2/2013. (I.22.) sz., Gömörszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig január 23-ai lésén hozott 2/2013. (I.23.) sz. határozatával döntött a Bánréve-i Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás megszüntetéséről. Mindezekre tekintettel a bánrévei állampolgárok ügyeinek zökkenőmentes és szakszerű intézése érdekében a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 1./ Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bánréve-i Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás február 28-i hatállyal történő közös megegyezéssel való megszüntetéséhez és kötelezi a Polgármestert a megszüntető megállapodás előkészítésére és aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: március 1. 2./ A Képviselő-testület egyben a tárgyban hozott 108/2013. (XI.20.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Polgármester Határidő: február 28.

4 3./ A Képviselő-testület egyben elhatározza, hogy Bánréve Község Önkormányzata csatlakozik a Putnok Város Önkormányzata és Dubicsány Község Önkormányzata által létrehozott Putnok-i Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Felelős: Polgármester Határidő: március 1. Kérjük Elekes Képviselő Társammal, hogy a határozati javaslatokat, amit egy példányban csatolok a jegyzőkönyv mellékletéhez, illetve mindenkinek odaadok egy példányban, minden képviselő társamnak, hogy ezt a határozati javaslatunkat tedd fel szavazásra. Hajdu Gábor: Köszönöm képviselő úr. Egyetlen, apró észrevételem van, hogy, nekem, de majd a Jegyző Asszonynak is gondolom lesz ezzel kapcsolatosan, tehát határozati javaslatot a jegyző, vagy a polgármester készít elő, tehát ezt lehet, hogy jegyző készítette el valahol, de nem a bánrévei, illetve nem jómagam, ez az egyik. A másik az, hogy ez így ahogy van az első betűtől az utolsóig törvénysértő, tehát én ezt semmiképpen nem teszem fel szavazásra. Még egyszer mondom, nekünk ezzel, hogy mi mit akarunk, meg hogy akarjuk, meg merre akarunk menni, meg mit akarunk, már hatásköre ennek a testületnek, ez ügyben megszűnt. Itt már a Kormányhivatal fog dönteni, itt már hogy mit akarunk, meg kihez akarunk csatlakozni, meg kihez nem, ez megszűnt. Ez az egyik észrevétel. A másik, én akkor is elmondtam világosan képviselő Úrnak, amikor ilyen vészforgatókönyvön törték a fejüket, hogy az a megállapodás, ami véleményem szerint jelenleg is él, az ránk is ugyanúgy vonatkozik, mint a három társ településre, tehát nekem van egy aláírt megállapodásom, amit ez a képviselő testület egyhangú szavazattal elfogadott és aláírtunk, én nem tudok mással tárgyalni, se Putnokkal, se Királddal, se Sajó, Serényfalvával, mert ez a három hely jöhetne esetlegesen számításba, ahová mi esetlegesen csatlakoznánk, de nekünk nem kell csatlakozni sehová, mert nekünk van aláírt megállapodásunk. Természetesen mi azon dolgozunk, hogy itt valóban a bánrévei polgároknak megfelelő ellátás legyen, jelesül önkormányzati hivatal legyen, és ez kell legyen minden bánrévei képviselőnek, hogy ez legyen az érdeke, nem az, hogy Putnokhoz csatoljanak és egy-két ügykezelő, majd egy héten egyszer, kétszer kijön, és akkor majd el lesz a feladat látva, úgy ahogy. Hát mi ezt nem akarjuk, ez egy 1400 fős település, ez nem egy 6070 fős kis falucska, amit bárhonnan, csak úgy el lehet látni, ez ettől egy sokkal összetettebb dolog. De én ebbe nem akarok belemenni, mert ez így ahogy van, nem jó, nekünk, nekem semmiféle ilyen törvénysértő határozati javaslatom nincs a Képviselő-testület felé, ezért nem is teszem fel szavazásra. A közös önkormányzati hivatallal kapcsolatosan amit elmondtam, ez van, az pedig, hogy a bírórság hogy dönt, meg miben mit dönt, meg önkormányzati hivatal, meg törvényességi főosztály, meg Demeter Ervin hogy fog dönteni, azt meg már bízzuk őrájuk. Tehát már mi ne legyünk, e fölött ne gondoljuk magunkat, mert ez már azon túlhaladt, hogy itt a bánrévei testületnek bármilyen döntésére legyen szüksége. Ha a társulási megállapodást elolvasta volna figyelmesen képviselő Úr, vagy Urak, mert ketten adták föl, azt tudom, hogy Elekes Úr nem olvasta el, mert a múltkor már volt ár utalása hogy miért úgy hívtuk össze a rendkívülit, de teljesen, mindegy, annyit szeretnék csak elmondani, hogy, a mindenféle változtatása annak a megállapodásnak, abban az esetben lehetséges, ha mind a négy település, minősített többségű, együttes döntés alapján hoz meg valamit. No most ez, esetleg olyan döntést lehet, hogy valaki még csatlakozik hozzánk és beengedjük, de megszüntető döntést októberig nem lehet hozni. Tehát, ezt valaki biztos leírta, vagy valaki nagyon jónak gondolja, de ezt már most nem kell bolygatni, mert ezt most már a törvény, mert háló a Jó Istennek, hogy ilyen is van, ezt nagyon szépen szabályozza, és innentől fogva mi, természetesen Bánréve érdekeit elsősorban figyelembe véve, és csak azt, úgy hogy a képviselhető lehető legjobb megoldás szülessen, erre még itt van az egész

5 március, és szerintünk mi dolgozunk ezen, és szerintünk, én ma is egyeztettem a Kormányhivatallal, itt valami elfogadható megoldás fog születni, akár az, hogy majd a Kormányhivatal Putnokhoz fog minket tenni. Tehát ezzel, ez is benne van, természetesen, vagy Serényfalvához, vagy Királdhoz, de, de még azért, még ott jó néhány egyeztetés sorra kell kerüljön, egyeztetésre, mert ez a helyzet, ez elsejéig volt, hogy önkéntesen lehet, innentől kezdve, most már a Kormányhivatal a meghozott döntések alapján fog valamilyen döntéseket hozni, vagy Kormánymegbízott Úr, és ezért most már vele természetesen van miről egyeztetni, mert ugye lejárt az a határidő, amíg így önkéntesen lehetett jönni jobbra, balra, és most már a Kormányhivatal hatáskörébe kerül át minden. Úgyhogy köszönöm szépen, én ennyi akartam ezzel mondani. Ennyiben kívántam. Tessék. Tóth Tamás Gábor: Polgármester Úr nem mondasz igazat ezzel, hogy már nincs a hatáskörébe a Képviselő-testületnek ez az ügy. Saját magad mondtad, hogy a 60 napos határidő holnap lejár, hát pont azért akarunk ma szavazni erről, hogy még önkéntes alapon, mi dönthessük el, hogy hova csatlakozunk, és ne a Kormánymegbízott döntse el, hogy esetleg Serényfalvához, vagy Királdhoz csatlakozunk. A Királd, az különösen érdekes történet lenne. Hajdu Gábor: Én szerintem is. Tóth Tamás Gábor: Azt hiszem, azt hiszem a város a legmagasabb színvonalú ellátást tudja biztosítani a bánrévei állampolgároknak, de nem mondasz igazat azzal, hogy már a hatáskörén kívül van a testületnek, pontosan, hogy benne vagyunk a holnapi napig a 60 napban, holnap után megyünk ki belőle. Hajdu Gábor: Jó, tehát én ezt a parttalan vitát én azért nem akarok folytatni, mert elmondtam, hogy Tóth Tamás Gábor: Polgármester Úr az a parttalan vita, amire te azt mondod, azt gondolom, hogy te nem mondasz igazat, Hajdu Gábor: Még egyszer, tehát én igazat mondok, fel kell ütni a megállapodást, azon bármit módosítani együttes testületi ülésen a négy képviselő-testület minősített többségű döntése alapján lehet. Én ezt már el lehet nekem hinni, nem egy helyen leegyeztettem, úgy a Kormányhivatalba, de már teljesen más fórumokon is, én egyáltalán nem mondok olyat, ami nem igaz, ez így igaz, elő kell venni, fel kell ütni azt a megállapodást, hogy egyáltalán miről beszélünk és hangosan fel kell olvasni, hogy a megállapodásnak az a része miről szól, tehát én arra mondom, hogy azért vagyunk kicsúszva, mert már nem tudjuk összehívni a négy testületet, hogy itt bármilyen döntést hozzon, de jelzem, azt a döntést, hogy megszűnjön ez a megállapodás, nem tudjuk meghozni, mert azt meg a törvény nem engedi, mert az egy magasabb jogszabály, mint az, hogy mi mit gondolunk, a törvény, világosan fogalmaz, megszüntetni, először testületek minősített többségű döntése alapján először 2014-ben a választáskor lehet. Ez le van írva. Na most már mi ezt leegyeztettük, jó néhány helyen, jó néhány helyen, és még ezért mondom, hogy még egyeztetés alatt van, ez a mi közös hivatalunk, a mi véleményünk szerint a jegyző és az enyém, de van itt azért képviselő is, akinek ez a véleménye, egy érvényes, aláírt megállapodás alapján mi várjuk a Kormányhivatal döntését, hogy megkezdhessük a működést. Tehát, és ez lesz a bánrévei állampolgároknak a legprofibb ellátás, nem az, hogy 1300 ember Putnokra cocókázzon, ha esetleg bármilyen dolga van.

6 Tóth Tamás Gábor: Ezzel sem mondasz igazat. Egyetlen egy embernek nem kell bemenni Putnokra, ugyanúgy, ahogy keleméri állampolgár ide nem kellett volna, hogy kijöjjön, mert olyan jól megállapodást készített a Jegyző Asszony, hogy Kelemérbe kirendeltség lett volna és ott tudta volna mindenki az ügyeit intézni, tehát indulatokat szítasz, egyetlen egy embernek Putnokra, vagy Királdra sem kellene bemenni. Nem mondasz igazat megint. Hajdu Gábor: Köszönöm szépen. Én Jegyző Asszonynak átadnám a szót és valószínűleg be is zárom ezt a napirendet, mert semmilyen döntést nekünk ez ügyben nem szükségeltetik hozni. Mustos Beatrix: Nekem a határozati javaslattal kapcsolatosan, törvényességi észrevételem van, ezt meg kell, hogy tegyem és felhívjam a figyelmet arra, amit Polgármester Úr is elmondott. A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. szakasz 3 bekezdése, amit már nagyon-nagyon sokszor említettem, nagyon közérthető módon, úgy ahogy azt egy törvénynek szabályozni kell, leírja, hogy a meghozott megállapodást legközelebb önkormányzati választásokat követő 60 napon belül lehet megszüntetni, illetve megalapítani is az újat, viszont a 143., vagy hatodik szakasza ennek a törvénynek az átmeneti rendelkezésekben arról rendelkezik, hogy alapítani a törvény hatályba lépést követő 60 napon belül lehet. Nem a megszüntetésről ír, hanem az alapításról. Tehát az alapítást lehet március 01-jéig, de mivel itt van egy együttműködési megállapodás erre a közös önkormányzati hivatalra vonatkozóan, megszüntetés szóba sem jöhet! Olyan lehetne, hogy aki nem tartozik még sehová, a mai napon ide bejön és közli ezt a szándékát, hogy őneki van egy ilyen szándéka, hogy egy meglévő megállapodás, ami megállapodásról a világon senki nem mondta ki, hogy nem érvényes, tehát ez egy nagyon fontos momentum, csatlakozni kíván, a Képviselő-testület ezt a szándéknyilatkozatot tudomásul veszi és vagy beengedi a meglévő négy, illetve a szándékozó ötödik testületnek az együttes ülésén meghozott, úgy ahogy a megállapodásban rögzítésre került, mert ez is egy rendelkezés, vagy beengedi, vagy azt mondja, hogy köszöni szépen, négyen fogunk tovább működni. Most arról, hogyha mindenképpen a, úgy fog állni a dolog, hogy esetleg kijelöli a Kormányhivatal a bánrévei hivatal tovább működését, április 01-jéig van rá lehetősége, tehát a 60 nap lejártát követő hónap első napjában jelöli ki, tehát ez az egy hónap, a finanszírozásban is már többször említettem azért van, mert ez még egy átmeneti hónap. Nincsenek még bejegyezve az önkormányzati hivatalok sem a Magyar Államkincstárnál, mert még ott is hiánypótlási eljárások meg egyebek vannak, tehát ők is március 31-ig vannak erre felhatalmazva, hogy a bejegyzéseket megtegyék, és amennyiben a Kormányhivatal tesz egy olyan döntést, hogy az Bánréve Önkormányzatának nem tetszik a képviselő-testületnek, azt meg lehet fellebbezni. Tehát legyen az bármelyik környező település, hogyha nem oda jelöli ki ne adj Isten, vagy abban az esetben, ha valaki, aki erre jogosult, és megállapítja, hogy ez a megállapodás törvényes, érvényes, vagy nem, akkor erre sor kerülhet, és akkor ezt megfellebbezheti a Képviselő-testület. Ez a, a határozat több okból, tehát ennél fogva, hogy megszüntetésről beszélünk, amiről azt sem tudjuk, tehát ha ez érvényes megszüntetni nem lehet, teljesen egyértelmű, ha nem érvényes, nincs mit megszüntetni, tehát mindenképpen törvénysértő. A megállapodás négy együttes ülésről, tehát a négy testületnek az együttes döntéséről beszél, az a három határozat, ugye, ami ide jött, a Kormányhivatal szóbeli egyeztetése által is, ahol a két polgármester is szintén ott volt és hallotta, hogy, hogy ennélfogva nem érvényes, mert nem érvényes fórumon került meghozatalra. Na most a bánrévei Képviselő-testületnek mindezt szajkózva másfél hónapon keresztül nem kellene egy ugyanilyen törvénysértő döntést meghoznia ebben az ügyben, én úgy gondolom. Az önkormányzati törvény, az egy magasabb szintű jogszabály, ugye ami egyértelműen meghatározza a megszüntetésre vonatkozó dolgokat. Az, hogy mi elhatározzuk, hogy Putnokhoz csatlakozzunk, illetve a Képviselőtestület, itt esetleg szándékról lehetett volna szó, abban az esetben, ha nincs semmiféle

7 kötelezettségünk, mert a határozat, a döntés, az a befogadással válik döntéssé, amikor, esetleg, a már a meglévő közös önkormányzati hivatalban részt vevő önkormányzatok is ezt, ugyanilyen módon, vagy a megállapodás alapján elfogadják. Én ezt azért tartom furcsának, nem ismerjük a megállapodásukat, az alapít okiratokat, nincsen semmiféle előterjesztés, amit képviselő Urak mindig szajkóznak, hogy egy döntésnél legyen előterjesztés, mi alapján, milyen finanszírozással, hogy gondoljuk ezt, hát én ezt nagyon nem tartom ezt a határozati javaslatot így törvényesnek. Hajdu Gábor: Így van. Köszönöm szépen. Tessék ezzel kapcsolatosan. Tóth Tamás Gábor: Jegyző Asszony, az általad elmondottakra szeretnék reagálni, tehát az hogy a putnoki és dubicsányi közös hivatallal való együttműködés hogyan alakul, az már sajnos nem alku kérdése, a törvény kimondottan, pontosan rendelkezik arról, hogy hány főre, egy hivatalba, vagy egy kirendeltségre hány főt lehet alkalmazni, mennyi normatív, vagy milyen, nem tudom mi pontosan a megnevezése, milyen támogatás kapható rá évente, tehát, amikor azt mondtam Polgármester Úrnak egy hónapja, hogy kellene ezeket az alternatívákat, ha nem is úgy megvizsgálni, hogy már döntés hozzunk benne, de legalább lehetőségként, ott legyen a képviselő-testület elé, az pontosan erről szólt volna. Utána jártunk, hogy ha a meglévő közös hivatalba csatlakozunk, amit te is elmondtál Jegyző Asszony, hogy ma még lenne rá lehetőségünk, ezt fogjátok megakadályozni azzal, szerintem törvénysértően Mustos Beatrix: Nincs rá lehetőség. Tóth Tamás Gábor: Dehogynem, miért ne lehetne. Mustos Beatrix: Figyelj, hogyha ezt a határozati javaslatot nem teszi fel polgármester úr szavazásra, megtámadod a kormányhivatalba, ahogy szoktad Tamás. Hajdu Gábor: Így van. Mustos Beatrix: Amit mondasz, most cáfoltad meg magad az előző néhány mondatoddal, mert azt mondtad, hogy önkéntes, nincs lehetőségünk arra, hogy mi ezt megnézzük. Miért ne lenne? Az önkéntesség március 01-jéig arról szól, hogy te megismerd azt, akihez te csatlakozol. Megismertük? Nem ismerünk, semmit nem ismerünk, hogy ott mi van. Tóth Tamás Gábor: Mit tettetek, hogy megismerjétek? Ezt beszéltem egy hónapja, semmi másról nem beszél polgármester Úr, csak a bírósági eljárásról. Mustos Beatrix: Figyelj csak Tamás, Az előző testületi ülésen te voltál az aki azt mondta, hogy amíg az állásfoglalás meg nem érkezik, addig nincs mit tenni. Tóth Tamás Gábor: Így van. Mustos Beatrix: Ez a helyzet. Tóth Tamás Gábor: Menekülünk előre, mert nem biztos az, hogy a Kormánymegbízott által kijelölt közös hivatalhoz a csatlakozás jó lesz, megfellebbezzük, húzódik az idő, nem is lesz már normatív támogatásunk áprilisra, mire a fellebbezésünk elbírálásra kerül, tehát most ez egy előre menekülés.

8 Mustos Beatrix: Nincsen fellebbezés. Tóth Tamás Gábor: Te mondtad az előbb, hogy ha nekünk nem tetszik az a kijelölt hivatal, ahova minket csatolni akarnak, akkor a képviselő-testület a határozatával megfellebbezi a Kormányhivatalba. Hajdu Gábor: Köszönöm szépen. Tóth Tamás Gábor: Tehát az időt fogjuk húzni, nem biztos, hogy a bánrévei embereknek járnak jól ezzel a húzással. Hajdu Gábor: Köszönöm szépen Képviselő Úr. napirendet én lezárom, Következőt szeretném mondani, ezt a Tóth Tamás Gábor: Tehát, nem teszed fel szavazásra. Hajdu Gábor: Hát, hogy tenném Tóth Tamás Gábor: Jó, rendben. Hajdu Gábor: Törvénysértőt nem teszek fel, köszönöm szépen, hogy ilyen vehemensen utána jártak képviselő Úrék. Tóth Tamás Gábor: Ez a dolgunk. Hajdu Gábor: Ez a dolguk, az a dolguk, hogy azon erőlködnek, hogy bánrévén semmiképpen ne legyen hivatal, jelentem, én még mai napig az dolgozom, de holnap is azon fogok, meg még hetekig azon fogok dolgozni, hogy legyen hivatal, és valószínű, hogy el is fogom ezt tudni ezt érni, és tessenek, utána nekem majd a vállamat veregetni, és örülni neki nagyon. Köszönöm szépen, mert még nagyon-nagyon képlékeny a helyzet, az meg különösen megerősített, hogy most már a Kormányhivatallal beszélgettünk már erről az egészről, úgyhogy egy nagyon érdekes helyzet van, és ha mi kiállunk Bánrévéért, egységesen, nem csak hárman, hanem még négy képviselő ehhez csatlakozik, akkor egész biztos, hogy nagyszerű döntéseket fogunk tudni akár kierőszakolni. A legnagyobb egyetértésbe meghozott megállapodás alapján, a kormányhivatalból illetve a többiekből, tehát még egyszer el szeretném mondani, hogy itt semmiféle vész forgatókönyvre nincs szükség, én ezt példának hoztam fel, hogy ide is kijelölhet, oda is kijelölhet, de értelemszerűen a leg-ésszerűbb és a legszakszerűbb hely, egy akkora települést, mint Bánréve, hát minimum egy nagyobbhoz próbál kijelölni Demeter Ervin Úr, ez meg csak Putnok lehet, nyilvánvaló, meg hát, természetes, nehogy már egy olyan helyen legyen a központi hivatal, ami a fele sincs, mint a miénk, valószínű, hogyha ide kerül, de erről nem akarok még beszélni se, mert Hál Istennek még itt nem tartunk Majd mikor ott tartunk, hogy erről beszélnünk kelljen, akkor egész biztos hogy, és minket teljesen, meggyőznek arról, hogy a törvény minden lehetőséget kihasználva és ennek ellenére megfosztanak minket ettől a törvényes jogunktól, szerintem arra is lesz jogorvoslat, és mindenképpen mindent el fogok követni, hogy az igazunkat bizonyítsuk, de természetesen annak érdekében, hogy a nyugalom, meg az ellátás meglegyen, mindent el fogunk követni, annak érdekében, hogy az átmeneti időszakban is bánrévei ember ne érezze meg, hogy itt ilyen bolondok háza történt, ez ügyben. Tehát épp eleget dolgozunk mi azon, mondjuk mi teljesen más okból dolgozunk, mint az a négyes, de mi azon dolgozunk, hogy legyen Bánrévén hivatal, ti úgy látom nem biztos, hogy teljesen azon dolgoztok. Egyébként

9 most már i is nyilvánítottátok, egyértelmű, hogy ha arról lenne szó, hogy valahova ki kellene jelöltetni, hát én is azt kérném a Kormányhivataltól, hogy lehetőleg nagyobb településhez jelöljenek ki, és az a lehető legközelebbi, legkönnyebben megközelíthető, Királd is messze van, de Serényfalva nekem legalább olyan messze van, mert egyszerűen még a közlekedési útvonalra sem esik, tehát nem, Demeter Ervin Úr biztosan oda fog minket kijelölni, ez ügyben nekünk semmilyen vész forgatókönyv nem kell, és még egyszer hangsúlyozom, nekünk van egy érvényes, együttes, önként, senkinek nem volt puska a feje elé tartva, hozott döntés alapján, egy aláírt, érvényes megállapodásunk. Erre a megállapodásra, senki nem mondta még ki, hogy nem érvényes. Nekem még nem szólt, lehet, hogy holnap hív a Kormányhivatal, hogy utasítja a másik hármat, hogy tessenek meghozni a döntéseket és indulunk április 01-jén. Lehet, hogy te többet tudsz, lehet, hogy te egészen máshol lobbizol, egészen más miatt, de az a te dolgod, azt arra én nem is vagyok kíváncsi, Tóth Tamás Gábor: Ne személyeskedj, Polgármester Úr. Hajdu Gábor: Hát te nem, mert te mosolyogsz ilyeneken, mert neked már a cinikus mosolyod, én látok mögötte mindent. Nincs ezzel semmi baj. Tóth Tamás Gábor: Te egy báb eszköz vagy. Hajdu Gábor: Én egy dologért lobbizok, egy dologért dolgozok a polgármester kollegáimmal is, hogy így mondjam, mert azért egyeztetünk, sokkal, sokkal, hogy itt valami megnyugtató megoldás szülessen, és akik hangokat keltettek, az majd elcsitul. Tehát, azért tájékoztatásul elmondom. Akik megalakultak, nincsenek kisebb vitába, mint mi, akik még tanulunk, mert meglehetősen nehézkes, rögös ez az út. És ha itt ilyen hozzáállás van testületi tagok részéről, akkor mondjuk semmin nem kéne csodálkoznom, de mondjuk én már nem csodálkozok semmin. Azért nem is akartam napirendnek felhozni, mert nincs még, tehát most már nem tudjuk, hogy a Kormányhivatal erre mit fog reagálni. Mi törvényesen megszüntetni nem tudjuk, én már ezt jogásszal, minden olyannal, közigazgatási jogásszal, mindenkivel leegyeztettem, hogy ez egy érvényes megállapodás és ezt értsük már meg, és örüljünk ennek, hogyha azt akarjuk, hogy itt hivatal legyen. És minden követ mozgassunk meg annak érdekében, hogy ezt érvényre is juttassuk, mert akkor lesz itt a leg-minőségibb ellátás, hogyha hivatal lesz. Tegnap nálam volt pénzügyi bizottság elnöke, és minden szándéka az, és azt mondja, hogy eltökélt abba, és nagyon nagy szükség lenne arra, hogy Bánrévén legyen hivatal. A nemzetiségi önkormányzat elnöke megkeresett és ugyanerre kért és buzdított, és kéri, hogy a testület is ez ügyben tárgyaljon, ameddig csak tárgyalhat, szervezzen, lobbizzon, hogy megmaradjon. Tehát annak az érdek csoportnak is az az érdeke, illetve a kisebbségi elnöknek, nemzetiségi elnöknek is az az érdeke, és a nemzetiségi önkormányzat nevében kérte, hogy mindenképpen azt támogassuk, hogy itt legyen hivatal. Mi azon dolgozunk és azzal, hogy most már egy-két nappal odébb van a határidő, semmi nem változott, nem jött meg az állásfoglalás, most már talán postázzák, be fogjuk érkeztetni, fogjuk látni, ez az, az egyébként semmin nem változtat, tehát ő nem ír le olyat, hogy bármit utasít, ő valamit le fog írni, szerintem általánosságokat, ugye nem vagyok jós, de az nem, nem fog olyat leírni, hogy márpedig ennek igaza van, vagy nincs igaza, ezt a bíróság fogja eldönteni, mert szerződésre bíróság mondhatja, vagy megállapodásra, hogy az érvényes, vagy nem. No most ezt az eljárást én megindíttattam bíróságon és az ügyet már tárgyalják. Soron kívüliséget kértem, tehát napok alatt tárgyalni fogják, és ha megállapítják, hogy nincs igazunk, akkor egész nyugodtan lobbizhatunk azon, hogy Putnokhoz kerüljünk és a legszínvonalasabb ellátást kapjuk.

10 Tóth Tamás Gábor: Polgármester Úr, csak egy kérdés a bírósági eljárással kapcsolatban. Azt nem látom én, hogy mi lehet a végcélja a bírósági eljárásnak. Mert hogy itt közös hivatal, még ha a bírósági jogerős döntésre létre is jön, az nagyon jókedvű együttműködés lesz, főleg úgy, hogy Aggtelek fel lesz akkor rúgva, az aggteleki közös hivatal működése. Hajdu Gábor: Az engem nem érdekel. Mustos Beatrix: Semmi nincs felrúgva. Tóth Tamás Gábor: Az, hogy itt milliókat, tessék Mustos Beatrix: Akkor nem lesz felrúgva, ha a miénk nem érvényes Tóth Tamás Gábor: Jövő héten ők dísz ünnepélyt tartanak a közös hivatal megalakulására. Hajdu Gábor: Kaptál rá meghívót. Tóth Tamás Gábor: Nem kaptam meghívót, úgyhogy visszautasítom Hajdu Gábor: Nem baj. Tóth Tamás Gábor: Újságot szoktam olvasni. Hajdu Gábor: Jó, köszönöm. Tóth Tamás Gábor: Ez egy nagyon. Had mondjak már egy mondatot Polgármester Úr. Hajdu Gábor: Lezárom ezt a napirendet, majd beszélgetünk máskor. Tóth Tamás Gábor: De mi lenne a cél a bírósági procedúrával, mert hogy milliókat lehet elperelni esetleg a megállapodást jogellenesen felmondó. Hajdu Gábor: Nem, akkor röviden elmondom Tóth Tamás Gábor: Jogellenesen felmondó településtől Hajdu Gábor: Röviden elmondom, hogy, röviden elmondom, senki ezen a világon az elmúlt hetekben, hónapokban nem mondta ki a mi megállapodásunkra, amit négyen kötöttünk törvényesen, hogy az nem érvényes. Senki nem mondta ki az aggtelekire, hogy az érvényes, vagy nem érvényes. Senki nem mondta ki. Én azt mondom, hogyha az aggtelekit olyan önkormányzatok hozzák létre, akik egy érvényes megállapodásban vannak, az én jogérzékem szerint, az törvénysértő megállapodás. Tehát, ha valamit, én azt kértem a bíróságtól, hogy az aggtelekire mondja ki, hogy az érvényes, avagy nem érvényes. Ha azt kimondja, akkor mehet a dísz ünnepély, ha nem mondja ki díszünnepéllyel együtt az vissza fogja állítani azt a helyzetet, hogy Aggtelek majd kezeli a saját dolgát úgy ahogy akarja, a Gömörszőlős, Kelemér, Zádorfalva 2014-ig Bánrévével egy közös önkormányzati hivatalban fogja ellátni a feladatot. Ezt mondom, mert az, hogy állásfoglalásokat kérünk, látja mindenki, valószínűleg megjön, én nem tudom, nem láttam ott a megállapodást, de ott megbeszéltük, voltunk a Kormányhivatalba egyeztetni, százszor elmondták, hogy két menyasszony nem lehet, ez bigámia. Tehát az az önkormányzat, aki már egy érvényes megállapodásba résztvevőként

11 szerepel, és az a megállapodás aláírása, az bizonyos kötelezettségekkel jár, nem is akármilyenekkel, mert őt az már kötelezi az a megállapodás aláírása valamire, mert azért van itt törvény is ebbe az országba, nem csak úgy néhány ember összeugrik és azt gondolja, hogy majd csinálok egy másikat, tehát ezt kell megnézni és ezt, erre van, nagyszerű törvénye ennek az országnak és el fog oda jutni, hogy ezt meg fogják vizsgálni. Ami ehhez szükséges okirat, ügyirat kell a bírósághoz, az mindent be fog kérni, be fog szedni, mert az a dolga, és szerintem rövid úton, még az április 01-jei indulásig helyére fogja tenni ezt a dolgot. Azt, hogy ez már hogy fog a helyére kerülni, ez már meglehetősen grízes, vagy nem egy egyszerű történet, de még ezen majd dolgozunk. Lehet, hogy mindenkinek legnagyobb megelégedésére fog valamilyen döntést hozni a Kormányhivatal, vagy a Kormánymegbízott. Még ezt nem tudjuk. Tehát én nem mennék ennyire előre, főleg nem törvénysértőn, tehát amikor én azt állítom, mai napig, hogy az a négyünk által aláírt megállapodás érvényes, akkor követném el a legnagyobb hibát, hogyha ugyanabba a folyóba lépnék, mint ők, hogy közben elkezdenék bigámiázni Putnokkal, akárkikkel szervezkedni. Hát az engem is kötelez, minket is kötelez arra, hogy azt a megállapodást, ameddig az érvényben van, azt tartsuk be. Én írtam alá. Nekem nem kell vész forgatókönyv, mert nekem ott van az érvényes megállapodás. Ha az érvényes megállapodásra valaki rámondja, hogy az nem érvényes, akkor kell vész forgatókönyv, de itt nincs semmilyen vész, én így gondolom, majd vész akkor lesz, hogyha valamilyen számunkra nem elfogadható döntés születik, amit még esetleg, bízom benne, hogy a testület, mint testület majd egyhangú határozattal meg fog támadni bíróságon, hogyha nem Bánréve érdekét fogja szolgálni. Hát itt tartunk kérem ebben, és én azért nem akartam ezzel most különösebben foglalkozni, mert valóban nincs mivel, mert most már a napokban, nagyon érdekes, fejlemények kell legyenek, mert ugye az elseje, az elseje lesz. Én szerintünk él a megállapodás, és eddig még senki nem mondta, senki jogász, senki se a Kormányhivatal, senki, hogy az nem él. A Kormányhivatal azt mondta, hogy ez a megállapodás érvényes. Ez teljesen szabályos körülmények között megszületett. Ez a megállapodás. Hát akkor szerintünk érvényes. Tóth Tamás Gábor: Az a baj, hogy a jogérzékünk lehet, hogy hasonló Polgármester Úr, csak az élet túllépett ezen a dolgon, és a Hajdu Gábor: Nem az élet a következőt hozta, és én ezt le is fogom zárni, ez a röpkölgetek leveleket történetek, itt semmi egyéb nem történt, akkor elmondom világosan, mi történt, itt az történt, hogy Ragály községgel összekülönbözött Aggtelek. Tóth Tamás Gábor: De ezt miért nem mondtad el nekünk Polgármester Úr. Hajdu Gábor: De én elmondtam, Tóth Tamás Gábor: Miért kellett külön napirendre felhozni, külön kérni a határozati javaslatokat. Most megint azt mondtad, hogy nincs miről beszélni, de beszélsz róla egy fél órát. Hajdu Gábor: Bocsánat, nekem nincs miről beszélni. Egyébként az van, hogy én csúnyán nézek, meg itt repkedtetünk leveleket, vicc, egyébként meg le fogom zárni ezt a napirendet. Itt Ragálytól, mikor Aggtelekkel valami történt, akkor néhány ember, akinek nagyon jól jön a valaminek a beverése, belefogott valamibe aminek lesz majd valamilyen következménye, és ez, pont. Köszönöm és folytatnánk a, amivel tényleg folytatni kellene, és ez pedig a második napirend a beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

12 2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Hajdu Gábor: Anyagban kiment, kérdezem, hogy van-e valamelyikkel kapcsolatban kérdés, vagy észrevétel. Köszönöm, amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel szavazza meg. Egyhangú. Köszönöm. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2013. (II.28.) önkormányzati határozat: Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Bánréve Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 3. napirendi pont: Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok megtárgyalása a./ Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok megtárgyalása Hajdu Gábor: Következő, a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok megtárgyalása, a vagyongazdálkodási terv megtárgyalása, valamint a vagyonrendelet módosítása. Előadó a polgármester és az ügyrendi bizottság elnöke. Az ügyrendi, a pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, kérnem Elnök Úrtól, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Labant Zoltán: Bizottság a vagyongazdálkodási tervet megtárgyalta, az előterjesztés szerinti formában javasolja elfogadni. Hajdu Gábor: Köszönöm szépen. Van-e, van-e ehhez kérdés? Tóth Tamás Gábor: Nekem van, Jegyző Asszony, az a pár módosítás, amit ott észrevételeztünk, az a Mustos Beatrix: Az a terv, Tóth Tamás Gábor: De az a rendelethez tartozik. Ezt akartam kérdezni. Hajdu Gábor: Igen. Most a terv. Ehhez van-e valakinek? Aki egyetért a pénzügyi bizottság véleményével, az kérem kézfelemeléssel szavazza azt meg. Egyhangú, köszönöm szépen. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2013. (II.28.) önkormányzati határozat: Tárgy: Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Bánréve Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi

13 CXCVI. törvény 7. (2)bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából az alábbiak szerint fogadja el közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét: 1. Bánréve Község Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve évre vonatkozóan: a) Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelethatározza meg. d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái: A. A vagyon értékesítése A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2007. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történ gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevételt elsősorban fejlesztési kiadásokra kell fordítani. B. Használatba adás, bérbeadás a. A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a lakásokról és helyiségek szóló 9/2004. (IV.28.).26.) önkormányzati rendelet alapján kell eljárni. b. A telkek hasznosítását az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2007. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján teheti meg. c. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. C. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. D. Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére. E. Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására.

14 F. Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 2. Bánréve Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve évre vonatkozóan: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai, stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemeltetés, az ellátás színvonalának emelése érdekében elsősorban pályázati források igénybevételével korszerűsíteni kell. d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadás csökkentés mellett szem előtt kell tartani, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesíthető, értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. g) Minden önkormányzati intézmény közvilágítás energiahatékonyságának növelése. Az önkormányzati intézmények energiatakarékosságának növelése. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester b./ Vagyonrendelet módosítása Hajdu Gábor: És akkor van egy kiadott vagyonrendelet, ehhez kapcsolódóan, ehhez van-e valami észrevétel? Tessék Elnök Úr. Labant Zoltán: Igen. Ezt is javasoljuk elfogadni, de volt valamilyen bizonyos földterületek, ½, ½ arányban voltak bejegyezve, itt nem tudtuk, hogy kinek a tulajdonában van. Mustos Beatrix: Igen, akkor kiegészíteném. Egészen pontosan úgy szólt a bizottságnak a véleménye ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan, hogy a bizottság az önkormányzat vagyonrendeletének módosítását az alábbiakban felsorolt vagyon elemek tulajdonának, elhelyezkedésének ismeretében, az előterjesztés szerinti formában javasolja elfogadni. A 2. melléklet római hármas pontjáról volt szó, ami a sport-intézmények nevet viseli, tehát ez a 265 Hrsz-ú ingatlan, ami jelenleg megosztás alatt van, én erről tájékoztattam a pénzügyi bizottságot. Ugye megtörtént a településrendezési terv módosítása, ennek az ingatlannak az átnevezésére és megosztására vonatkozóan, de a tulajdonviszony és a vagyonkataszterben történő nyilvántartáshoz kell a tulajdonviszonynak és a megosztásnak a végrehajtási eljárása, ami szintén folyamatban van. A közúttal jelenleg egyeztetés folyik, úgyhogy ez jelen pillanatban még sport intézményként szerepel a vagyonkataszterben, amint megtörténik a földhivatali módosítás, a vagyonrendeletet szintén módosítani kell majd ezzel kapcsolatosan. A másik, a harmadik mellékletben a római egyes pont, itt is van nekem össze is firkálva a munkaanyagomban, a római egyes pont, 1.,2,6,7,8,9 pontja. Az egyesnél kert, Kruppa féle, itt

15 a 32, 34, 39, 36, 37-es az már a lakóház, tehát a 36-tal bezárólag vannak kertek, ezek itt mind a Rákóczi út 9., 10. lakóház, illetve ingatlan mögötti területeket érinti, 1/1 tulajdonban az önkormányzat tulajdonában vannak, a vagyonkataszter részét képezik. A szántó a sportpálya fölött, ugye ezen volt egy kis vita a pénzügyi bizottsági ülésen, ez nem az a terület ugye ami az előbb szóba került, hanem az a fölött lévő szántó, az szántóként is marad meg, tehát a településrendezési terv sem módosította, szintén 1/1 tulajdona az önkormányzatnak. A gyep, a Tompa utcai volt szeméttelep, ez ott a Tompa utca mögött van, nem tudom Polgármester Úr pontosabban be tudja-e határolni, szintén 1/1 tulajdona az önkormányzatnak, szerepel a vagyonkataszterben, tehát azóta sem történt ezzel módosítás. Aztán a külterületi részeknél is volt a 6,7,8,9 számú, valóban fele-fele tulajdon része van az önkormányzatnak, ezekben a szántókban, mivel nyílt ülés van, itt a tulajdonviszonyokra nem térnék ki, de a Takarnetes dolgok a megfelelő titoktartással megtekinthetőek, az iratban benne lesznek, tehát ez ugyanígy, ahogy a felsorolásban van, része a vagyonkataszternek, a tulajdoni viszonyok ugyanígy vannak, ahogy itt felsorolásra került, és volt még egy, a gázcsere telep, ez a Béke utca előtti terület, ez az a terület Hajdu Gábor: Itt szembe Mustos Beatrix: Igen. Tóth Tamás Gábor: Ahova csináljuk majd a parkot. Mustos Beatrix: Igen, és amint ez a park létrejön, akkor ha megnéztétek az előterjesztést, hogy mi tartozik az önkormányzatnak a forgalomképtelen törzsvagyonába, oda ugye beletartozik ez a játszótéri, játszóterek, parkok, akkor majd át kell tenni, a forgalomképtelen törzsvagyonba. De mivel még ez nem valósult meg, a pályázat befogadásra nem került, semmit nem tudunk róla, az idáig az üzleti vagyon részét képezi. Hajdu Gábor: Köszönöm jegyző asszony. Ezekkel a módosításokkal fogadta el a rendeletet a pénzügyi bizottság. Elekes Péter: A Tompa utca ez, melyik ez pontosan? Mustos Beatrix: Az egy régi szeméttelep. Tóth Tamás Gábor: A Thomas mögötti rész, de amúgy nem gyep megnevezés, vagy lehet, hogy ez a megnevezése, de ez a virágbolt melletti út is, föld út be a szántók felé, elég idomtalan, alaktalan terület. Polgármester Úr, ezt a sportpálya fölötti szántót, ezt is a mezőgazdasági közmunka programban fel fogjuk használni? Fel van szántva? Hajdu Gábor: Fel van szántva. Tóth Tamás Gábor: Jó. Hajdu Gábor: Hát igen, minden olyan területet, amit érdemes volt, azt felszántottunk, majd, erre majd kitérek a, az elképzelésünket elmondjuk, mert ugye fontos volt, hogy milyen területeink vannak, és a szerint kaptunk támogatást. Tóth Tamás Gábor: Az inkább a Thomas előtti terület volt a szeméttelep.

16 Hajdu Gábor: A Thomas meg a virág, az épület közötti rész. A Gyöngyi telke, meg a Thomas közötti terület lefelé. Ott van nekünk egy terület. Mustos Beatrix: Egy hosszú. Hajdu Gábor: Egy hosszú csík. A Gyöngyi kertjük mellett, a Thomas és a Gyöngyiék között van egy területe az önkormányzatnak. Mustos Beatrix: Találod? Hajdu Gábor: Az a miénk, az biztos. Mustos Beatrix: Beljebb van ez a Thomastól Tóth Tamás Gábor: Ez egy teljesen idomtalan, nézd, terület. Közrefogja a virágboltot. Mustos Beatrix: Igen, igen, igen. Hajdu Gábor: Persze. Mustos Beatrix: De az is önkormányzati. Tóth Tamás Gábor: Meg abba van az árok is. Hajdu Gábor: Na ilyeneket nem tettünk be a közmunkába, mert ez, ezt nem lehet. Amit tudunk művelni. Mustos Beatrix: Az önkormányzat tulajdona, üzleti vagyon részét képezi. Hajdu Gábor: Így van. De alkalmatlan mindenre. Jó, akkor. Tóth Tamás Gábor: Egyet had kérdezzek már Polgármester Úr, csak kiegészítésképpen. Mi a helyzet az upponyi pihenő házzal? Hasznosítottuk azt az elmúlt években valamire? Hajdu Gábor: Az iskolások járnak ki. Hát végül is egy forgalomképes ingatlan, tehát nem egy forintot ér az, tehát az egy vagyon. Jó tehát akkor, aki a kiadott rendelet módosítással egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazza meg. Köszönöm. Egyhangú. Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta Bánréve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.( III.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2007. (VIII.29) rendeletének módosításáról Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában meghatározott feladatkörében, és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 18. (1) bekezdésében biztosított

17 hatáskörében a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismeretében az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2007.(VIII.29) rendeletének (továbbiakban Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1. A Rendelet 2. -a az alábbiak szerint változik: (1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, minden más vagyonelem az üzleti vagyon része. (2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen vagyontárgyakat e rendelet 1. melléklete állapítja meg. (3) A törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét e rendelet 2. melléklete állapítja meg. (4) A forgalomképes ingatlan vagyont, üzleti vagyont e rendelet 3. melléklete állapítja meg. 2. A Rendelet 3. -a az alábbiakra változik: A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint a képviselő-testület gyakorolja. 3. A Rendelet 7. -a az alábbiakra változik: Forgalomképes vagyontárgy, az üzleti vagyon létesítéséről, megszerzéséről és gazdasági társaságba viteléről, elidegenítéséről a képviselő-testület dönt. 4. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. Hatályát veszti a Rendelet (1) 1. -a (2) 20. -a., (3) 4. (3) bekezdésének megterheléséről szövegrész, (4) 5. -a (5) 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. mellékletei. 6. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hajdu Gábor József polgármester A rendelet kihirdetésre került: Mustos Beatrix jegyző

18 Bánréve, március 05. Mustos Beatrix Jegyző 1. melléklet Bánréve község Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyona Vagyon neve és címe I. Közutak és műtárgyaik: Belterületi: 1. Béke utca 2. Március 15 utca 3. Ady Endre utca 4. Petőfi Sándor utca 5. Kossuth Lajos utca 6. Alkotmány utca 7. Szabadság utca 8. Dózsa György utca 9. Bán, Hídberke és Pást utca 10. Járda 11. Földút névtelen patak gátja mellett 12.Határ utca 13. Rozsnyói utca 14.Földút a sportpálya mellett 15.Móricz Zsigmond utca 26. sz. főút felé eső része 16.József Attila utca 17.Móricz Zsigmond utca 18. Gárdonyi Géza utca 19. Névtelen utca József Attila utcai bolt mellett 20.Mikszáth Kálmán utca 21.Baross Gábor utca 22. Gömöri és Aradi utca 23. Kolozsvári utca 24. Ifjúság utca 25. Pogonyi utca 26.Tompa Mihály utca 27. Mentőállomás utca Külterületi: 1. Földút 25. sz. főúttól balra 2. Földút 25. sz. főúttól balra 3. Salakozott út Pogonyi utcától Sajó-part felé 4. Határátkelőhöz vezető járda hrsz. Területe m /4 191/ /1 235/22 235/20 235/24 256/3 256/ / /

19 I. II. 084/ Parkok, játszóterek 1. Miskolci táblai park játszótér 2. Határ utcai játszótér 349/1 235/ Temetők 1. Köztemető melléklet Bánréve Községi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona Vagyon neve, címe: I. II. III. IV. V. VI VI. hrsz. Területe m2 Művelődési, oktatási intézmények 1. Szent Mihály Általános Iskola Kossuth L. u /1 2. Napköziotthonos Óvoda Egészségügyi és szociális intézmények 1. Egészségcentrum Bánréve, Kossuth L. u ha Sportintézmények 1. Sporttelep Bánréve, Rozsnyói út ha 5446 Vegyes rendeltetésű intézmények Műhely, irattár Bánréve, Kossuth L. u Egyéb intézmények 1. Tűzoltószertár Bánréve, Baross Gábor út Középületek 1. Polgármesteri Hivatal Bánréve, Kossuth L. u /2 Közművek 1. Vízhálózat a VÁB 26031/1992 határozata: NA AC vizvez Bánréve NA-100-AS PVC ivovízvez Bánréve Ifjúság út NA 100-AS ivo új házhelyek Bánréve, Kossuth út NA-150-ES ov. Ivóvizvez Bánréve MÁV-tól NA 100-AS PVC ivóvízvez Bánréve, Pogonyi út méter 200 méter 522 méter 635 méter 240 méter

20 3. melléklet Bánréve Községi Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Vagyon neve, címe I. 2. Lakóház Kruppa féle 3. Kert Hídberke utcán 4. Kert Kispáston 5. Szántó Sportpálya felett 6. Gyep Tompa utcai volt szeméttelep Külterületi: 1. Szántó 25. sz. főúttól jobbra (10,9 AK) 2. Szántó 25. sz. főúttól jobbra ( 8,52 AK) 3. Mocsár 25. sz. főúttól jobbra 4. Szántó vasúti deltánál (15,49 AK) 5. Szántó vasúti deltánál (18,55 AK) 6. Szántó 25. sz. főúttól jobbra (2,06 AK ½ része) 7. Szántó 25. sz. főúttól jobbra (2,35 AK ½ része) 8. Szántó 25. sz. főúttól balra (1,20 AK ½ része) 9. Szántó 25. sz. főúttól balra (0,46 AK ½ része) III. Terület m2 Szántó, gyep, kert, lakás: Belterületi: 1. Kert- Kruppa féle II. hrsz. Egyéb épületek, építmények 1. Gáz cseretelep Béke utca 2. Uppony pihenőház 3. Polgármesteri Hivatal Dózsa György út Serényi-Vay Kastély és játszótér Építési telkek: 1. Alkotmány utca / /9 038/2 038/4 051/7 079/14 079/16 040/10 042/28 059/27 059/28 29/1 572/ /1 175/ napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Hajdu Gábor: Jó. Következő napirend a beszámoló a polgármesteri hivatal évi munkájáról. Előadó jegyző asszony, kívánod-e kiegészíteni a kiadott anyagot? Van-e ehhez kérdés? Tessék Zsuzsa. Tóth Csabáné: Nem kérdés, hanem én csak annyit szeretnék mondani, hogy itt a lányokkal szoktam találkozni elég gyakran, ebben a zűrös helyzetben is azért mindig naprakészen elkészítik a munkát, úgyhogy ezért csak köszönet jár, azt hiszem.

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26.-án 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

E l ő t erjesztés. a képviselő-testület április 28.-i ülésére

E l ő t erjesztés. a képviselő-testület április 28.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu E l ő t erjesztés a képviselő-testület 2016. április 28.-i ülésére Tárgy: BelegKözség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Boldva Községi Önkormányzat VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE RÖVIDTÁVÚ adott költségvetési évben KÖZÉPTÁVÚ 2013-2015 év között HOSSZÚTÁVÚ 2016 évtől Vagyongazdálkodási Terv A Képviselő-Testület az Alaptörvényben,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére Tárgy: Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről 3. Napirend: A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Javaslat. Alsózsolca Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotására

Javaslat. Alsózsolca Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotására Javaslat Alsózsolca Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotására és Alsózsolca Város Önkormányzata vagyongazdálkodási terve elkészítéséhez szükséges alapelvek

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 28-i nyilvános ülésére Tárgy:Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. február 29-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Hangony Község

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről Jelen voltak: Dimovics Antal elnök Kovács József Kovács Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 27-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos

Részletesebben

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 9/2011./IV. 7./ számú kisebbségi határozat Öcsöd Nagyközség Cigány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. képviselő-testületének 6/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. képviselő-testületének 6/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (IV. 4.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-2/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzat. 6/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Nagybörzsöny Község Önkormányzat. 6/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagybörzsöny Község Önkormányzat 6/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagybörzsöny Község Önkormányzat 6/2013.(IV.10.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Endrefalva, szeptember 4. A rendelet kihirdetve. Endrefalva, szeptember 13.

2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Endrefalva, szeptember 4. A rendelet kihirdetve. Endrefalva, szeptember 13. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 6/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 1 Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelete

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2016. március 30. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a Budapest

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben