Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének november 26. napján megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről."

Átírás

1 Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna Károly képviselő Bódis Margit képviselő Juhász János képviselő Gyömbér László képviselő dr. Kónya Ferenc képviselő Kónya László képviselő Lengyel Istvánné dr képviselő Makra Sándorné képviselő Márta Ferenc képviselő Rapcsányi Gábor képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző Kis Pál László könyvvizsgáló Ződiné Kisznyér Ibolya humán szolgáltató Papp Istvánné hum-n szolgáltató Rácz István nyugdíjas egyesület Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros / a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet. Ismertette a napirendi pontokat és kérte, hogy napirend előtt tárgyalják a szociális térítési díjakra vonatkozó előterjesztést, majd felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt napirendi pontokat az elhangzott módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : a Képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú melléklete / Napirend előtt 1. Zárt ülésen hozott döntések

2 dr. Kormányos László polgármester. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület az októberi rendes ülésen zárt ülés keretében döntött: a Szatymaz, Ady Endre u. 32. sz. alatti gyógyszertár és lakás elidegenítéséről. Két földterület megvásárlásáról. Lejárt határidejű határozatok ismertetése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 311/2008 (XI. 26.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Lengyel Istvánné dr. megérkezett Szociális térítési díjak / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztés most került kiosztásra, így dönteni kell a testületnek arról, hogy kívánják e tárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztés megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 312/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Előterjesztés megtárgyalásáról döntés 2

3 H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a szociális térítési díjakról szóló előterjesztés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a szociális térítési díjakról szóló előterjesztést meg kívánja tárgyalni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Bemutatta Papp Istvánnét és Ződiné Kisznyér Ibolyát a Humán Szolgáltató Központ vezetőjét és helyettesét, majd felkérte Papp Istvánnét, hogy ismertesse az előterjesztést. Papp Istvánné: Elmondta, hogy fontos változás, hogy 2009-től a jegyzőnek családi jövedelmet kell megállapítani, ha családban élő ellátottról van szó évtől a térítési díj megállapítása oly módon történhet, hogy a tényleges önköltséget kell kiszámolni egy-egy feladatra, az állami normatívát ki kell vonni az önköltségből, és ami marad, az lehet az intézményi térítési díj. Maximálisan ezt az összeget lehet elkérni az ellátottól. Elmondta, hogy a törvény szerint egyedül annak nem kell fizetni a szociális ellátásért, akinek egyáltalán nincs jövedelme. Akinek van jövedelme, fizetni kell az ellátásért legalább a minimális díjat. Méltányosságnál a térítési díj és az intézményi térítési díj különbségét meg kell finanszírozni a fenntartónak, hiszen saját hatáskörben dönthet a fenntartó a méltányosságról. Elmondta, hogy a fentieknek megfelelően közölték ki a számításaikat. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben meghatározott díjakat és felhatalmazza, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa ülésén ezen díjakat javasolja Szatymaz tekintetében, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 3

4 313/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Szociális térítési díjak H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális térítési díjakról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa ülésén az alábbi szociális térítési díjak megállapítását javasolja a Szatymazi feladatellátási helyen: Az étkezés személyi térítési díja, ha kérelmező és vele együtt élő családtagja havi egy főre eső jövedelme: - nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át 90.- Ft/nap - a nyugdíjminimum 150 %-át eléri de 300 %- át nem haladja meg Ft/nap - a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja Ft/nap A házi segítségnyújtás térítési díja, ha kérelmező és vele együtt élő családtagja havi egy főre eső jövedelme: - nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át 60.- Ft/óra - a nyugdíjminimum 150 %-át eléri vagy meghaladja Ft/óra Az Idősek Klubjában való részvétel díja étkezés nélkül 20.- Ft /nap Az Idősek Klubjában való részvétel díja étkezéssel, ha kérelmező havi jövedelme: - nem éri el a nyugdíjminimum 150 %-át 70.- Ft/nap - a nyugdíjminimum 150 %-át eléri de 200 %- át nem haladja meg Ft/nap - a nyugdíjminimum 200 %-át eléri, de 300%-át nem haladja meg Ft/nap -a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja Ft/nap 4

5 Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont Költségvetési rendelet módosítása / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy, aki az írásban kiküldött rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 27/2008. ( ) számú rendeletét, a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2008 ( II.21. ) KT számú rendeletének módosításáról. A rendeletmódosítás teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I.-III. negyedéves végrehajtásról / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Kis Pál László könyvvizsgálót, hogy egészítse ki az előterjeszrést. Kis Pál László: Elmondta, hogy a könyvvizsgálói véleménye írásban kiosztásra került, szóban a legfontosabb összegzést szeretné csak ismertetni, mely szerint a tájékoztatót elfogadásra javasolja. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt felkérte a 5

6 képviselőket, hogy aki elfogadja az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves tájékoztatóját, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 314/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a koncepcióban az adók a évi szintekkel lettek betervezve, decemberben eldöntheti a testület, hogy kívánják-e módosítani. Minden pályázat szerepel a koncepcióba, amely nincs elutasítva, de fontos hogy utófinanszírozású pályázatokról van szó. Tájékoztatta a képviselőket, hogy pénzügyi bizottságon kérdés merült fel a műszaki feladatok ellátásával kapcsolatos normatíva vonatkozásában nevezetesen, hogy miért csak 161 ügyirat után kap normatívát a hivatal. Ezzel kapcsolatban felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy tájékoztassa a kérdésről a képviselőket. 6

7 Mákos Istvánné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a évi költségvetési tv. körzeti igazgatási feladatokra kistérségi központnak kiegészítésként 50 Ft-ot ad, illetve 7700 Ft/ügy összeget ad a kiemelt építéshatósági jogkörnek ben az idei 161 határozat alapján kapja az önkormányzat a normatívát, mivel csak a határozatok száma alapján lehet azt igényelni, hiába volt idén 800 ügyirat, ebből csak 161 vehető figyelembe a normatíva igénylésnél. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja Szatymaz község Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 315/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója H a t á r o z a t Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés koncepcióját és az alábbi döntést hozta: Szatymaz község képviselőtestülete Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. Határidő: a évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester 4. napirendi pont Előterjesztések 7

8 4/1 napirendi pont Könyvvizsgálói munkaprogram / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztés most került kiosztásra, így dönteni kell a testületnek arról, hogy kívánják e tárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztés megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 316/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Előterjesztés megtárgyalásáról döntés Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a könyvvizsgálói munkaprogramról szóló előterjesztés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a könyvvizsgálói munkaprogramról szóló előterjesztést meg kívánja tárgyalni. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 317/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Könyvvizsgálói munkaprogram H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a könyvvizsgálói munkaprogramról szóló 8

9 előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a könyvvizsgálói munkaprogramot az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/2. napirendi pont Kis Pál László adóellenőrzésre vonatkozó árajánlata / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Kis Pál Lászlót, hogy ismertesse az adóellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatait. Kis Pál László: Elmondta, hogy több mint 300 adózó bevallását ellenőrizte. Komolyabb probléma nem volt. A felmerült probléma elsősorban jogszabály értelmezésből, valamint nem megfelelően figyelembe vett költségcsökkentő tényezőkből eredt. Elmondta, hogy különböző szervek állásfoglalásainak figyelembevételével történt meg az ellenőrzés jegyzőkönyvezése. Tájékoztatta a testületet, hogy az ellenőrzés során feltárt adóhiány fedezi az ellenőrzés költségét. Véleménye szerint az ellenőrzés jogkövető magatartásra készteti az adózókat a jövőben. Elmondta, hogy az ellenőrzés végeztével egyeztettek az APEH hal, hogy hány olyan adózó van, akik nem adtak beilletve nem jelentkeztek be helyi adó alá. Felszólításra ezen adózók több évre visszamenőleg bevallják adójukat, véleménye szerint ezt kellene ellenőrizni. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény. Elmondta, hogy aki nem adott be bevallást mulasztási bírsággal sújtható, ennek összege: maximálisan 200 e Ft magánszemélynél, vállalkozásnál 500 e Ft. Márta Ferenc: Elmondta, hogy túlzottnak tartja a mulasztási bírságot. Vélemény szerint a nagy adózóknál bírságolni kell, nullás bevallásoknál nem kellene bírságolni. Egyedi elbírálás alapján kellene meghatározni a bírság mértékét, és meg kellene vizsgálni, hogy, mi az oka az elmaradásnak. dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a bírság kiszabása nem testületi, hanem jegyzői hatáskör. 9

10 Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy akit bírsággal sújtanak kérheti a mérséklést, illetve elengedést. Juhász János: Megkérdezte, hogy az ellenőrzés 5 e Ft-os díját arra az adózóra is felszámolja az adóellenőr akinek nem is kellett volna beadnia bevallást? Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy az adózó, ha igazolni tudja, hogy már beadta a záró bevallást az APEH- nak nem vonják ellenőrzés alá. Barna Károly: Elmondta, hogy pénzügyi bizottsági ülésen volt javaslat, hogy terjesszék ki az adóellenőrzést az idegenforgalmi adó ellenőrzésre is. Kis Pál László: Elmondta, hogy hasonló összegért elvállalja, ha felkérik. Lengyel Istvánné dr: Elmondta, hogy véleménye szerint az adó ellenőrzés díja sem térülne meg. Gyömbér László: Javaslata, hogy aki nem jelenti le a vendégéjszakát, azt kell megnézni. Márta Ferenc: 5 évre visszamenő ellenőrzést nem tartja szükségesnek. Az ellenőrzést csak 1 évre javasolja. Sokallja a vállalási díjat. Kónya László: Elmondta, hogy nem ért egyet Márta Ferenccel. dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság javaslatával, mely szerint az adóellenőrzést terjesszék ki az idegenforgalmi adóra is, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 2 igen szavazattal 10 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 318/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság javaslata H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság módosító indítványát megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság módosító indítványát, mely szerint az adóellenőrzést terjesszék ki az idegenforgalmi adóra is nem fogadja el. 10

11 Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyetért, mely szerint Kis Pál László adószakértőt, okleveles könyvvizsgálót bízzák meg 74 személy 5 évre visszamenőleg történő adóellenőrzésével évente 5 e Ft/adózó/év összegért kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 319/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Kis Pál László árajánlata helyi adó ellenőrzésre H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta évre és a megelőző időszakra (legkorábbi adóév) helyi adóbevallást nem vagy csak külön felszólításra tett adózók ellenőrzésének ellátására vonatkozó előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület úgy határozott, hogy Kis Pál László / 6726 Szeged, Vedres u. 12 / adószakértőt, okleveles könyvvizsgálót bízza meg a évre és a megelőző időszakra (legkorábbi adóév) helyi adóbevallást nem, vagy csak külön felszólításra tett adózók ellenőrzésének ellátásával. Az ellenőrzés díja ellenőrzött adóalanyonként és bevallási időszakonként (évenként) Ft + ÁFA, melynek pénzügyi fedezete a év költségvetésében fog megjelenni. A megbízási szerződésben szereplő feladatok kezdési határideje december 01., befejezési határideje az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény adóellenőrzési határidőkkel kapcsolatos előírásai szerint alakul. 11

12 Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/3. napirendi pont Utca elnevezésére kérelem / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette az előterjesztést, hozzá tette, hogy az érintett terület belátható időn belül belterület lesz, indokolt az elnevezése. A pénzügyi bizottság javasolta, hogy később térjenek vissza az utca elnevezésére. Lengyel Istvánné dr: Elmondta, hogy az utcát el lehet nevezni, de házszámozni nem tudnak, amíg nincs telekosztás. dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a kérelembe megjelölt utca elnevezéséről a döntést a testület elhalassza a Helyi Építési Szabályzat módosításának hatálybalépését követő későbbi időpontra, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 320/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Utca elnevezéséről kérelem H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Lehotai Ferenc kérelmező utca elnevezésre vonatkozó javaslatát és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kossuth utca folytatásában kialakuló új belterület előtt futó utca elnevezéséről a döntést 12

13 Határidő: azonnal Felelős: polgármester elhalasztja a HÉSZ módosításának hatályba lépését követő későbbi időpontra. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/4. napirendi pont Közterületek elnevezése, házszámozás ( szóbeli előterjesztés) dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közterületek egységes elnevezésére vonatkozóan nem készült írásos előterjesztés, így dönteni kell a testületnek arról, hogy kívánják e tárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztés megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 321/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Előterjesztés megtárgyalásáról döntés Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló szóbeli előterjesztés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló előterjesztést meg kívánja tárgyalni. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges a saroktelkek házszámozásának szabályozása. Véleménye az, hogy ne a HÉSZ- ben, hanem külön rendeletben szabályozzák a házszámozás szabályait, így a saroktelkek számozásának szabályait is. Javaslata, hogy a soron következő testületi ülésre a jegyző készítse el az erre 13

14 vonatkozó rendelet tervezetet. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 322/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Közterületek elnevezésének szabályairól és házszámozásról szóló rendelet tervezet elkészítése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló szóbeli előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre készítse elő a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló rendelet tervezetet. Határidő: soron következő testületi ülés Felelős: jegyző A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/5. napirendi pont Szolgáltatóház felújítása ( szóbeli előterjesztés) dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szolgáltatóház felújítása közben újabb kiadások merültek fel, erre vonatkozóan nem készült írásos előterjesztés, így dönteni kell a testületnek arról, hogy kívánják e tárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztés megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 323/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Előterjesztés megtárgyalásáról döntés H a t á r o z a t 14

15 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő-testülete a szolgáltatóház felújításával kapcsolatos szóbeli előterjesztés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a szolgáltatóház felújítása közben felmerülő esetleges további költségekről szóló előterjesztést meg kívánja tárgyalni. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a felújítás állapotáról, valamit elmondta, hogy hozzávetőlegesen még 300 e Ft- tal kellene az önerőt megnövelni, mivel a felújítás során előre nem látható költségek merültek fel. Elmondta, hogy szükséges lenne a folyosóról nyíló ajtók egységesítése. 10 db tömör fenyő ajtó, 250 e Ft lenne Áfásan, plusz tartozékok 30 e Ft, valamint a beállítás 12 e Ft lenne darabonként. Ezen túl 2 konvektor cseréje szükséges, melynek összege kb. 150 e Ft. Továbbá minden bérlőhöz lenne hidegvíz almérő felszerelve, így megoldott lenne a vízfogyasztás elszámolása. Mindezekre tekintettel felkérte a képviselőket, hogy a szolgáltatóház felújítására meghatározott önerő összegét a képviselő testület növelje meg Ft-tal. Azért csak ennyivel, mert más munkánál viszont lesz némi megtakarítás. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 324/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Szolgáltatóház felújításához szükséges önerő megnövelése. H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a szolgáltatóház felújításával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a szolgáltatóház felújítására 15

16 Határidő: azonnal Felelős: polgármester biztosított önerő összegét Ft-tal megnöveli a évi költségvetés általános tartalék terhére. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Mivel minden nyílt ülésre tartozó napirendi pontot megtárgyaltak, és több kérdés észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a zárt ülés elrendelésével, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 325/2008 (XI. 26. ) Tárgy: Zárt ülés elrendelése. H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselőtestület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző k. m. f. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző 16

17 17

18

19 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u. 30. Szatymaz Község Képviselő-testülete M E G H Í V Ó 2. sz. melléklet november 26. napján / szerda / 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. Napirendi pontok: 1. A évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, november 20. dr. Kormányos László polgármester

20 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma Határozat Tárgya Határidő Végrehajtva 272 /2008 ( X. 29.) Rendezési terv közzététele azonnal folyamatban 279/2008 (X. 29.) 5. tanyagondnoki körzet kialakítása azonnal folyamatban 281/2008 (X. 29.) KEOP Rekultivációs pályázat azonnal folyamatban 282/2008 (X. 29. ) Társulási megállapodás módosítása azonnal folyamatban 283/2008 ( X.29.) Vételi szándék üzletrészvásárlására azonnal folyamatban 285/2008 (X.29.) Pályázat benyújtása Közmunkaprogramra november 17. igen 287/2008. (X.29.) Halom Kft árajánlata azonnal folyamatban 289/2008. (X.29.) 065 hrsz út műszaki ellenőrzése azonnal folyamatban Ady Endre u. 32. szám alatt levő gyógyszertár és a 292/2008 ( X. 29.) gyógyszertárhoz tartozó lakás ingatlanrész elidegenítése azonnal igen 295/2008 ( X.29.) Szatymaz Ady E. u. 32. sz. alatti ingatlan társasházzá alakítása azonnal igen 301/2008. (X.29.) 0135/48 hrsz-ú terület megvásárlása azonnal folyamatban 303/2008. (X.29.) 0135/46 hrsz-ú terület megvásárlása azonnal folyamatban

21

22 Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ /2008. Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2008. (II.21.) KT. rendeletét (a továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: ezer Ft-ról ezer Ft A rendelet tervezet 2.számú melléklet bevételi előirányzat csoport Központosított előirányzat növekszik ezer Ft-tal évi tavaszi ár- és belvíz miatti károk enyhítésére kapott vissza nem térítendő állami támogatás 520 ezer Ft évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) 495 ezer Ft. Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2.számú melléklet bevételi előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű működési bevétel előirányzat

23 2 növekszik 735 ezer Ft-tal - népszavazás költségeinek megtérítésére pótelőirányzat117 ezer Ft - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás költségeire 90%- os támogatás július- augusztus hónapra 618 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevétel előirányzat csoport Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzata növekszik 171 ezer Ft-tal - háztartásoktól átvett pénzeszköz 81 ezer Ft - Szatyamazért Alapítványtól 40 ezer Ft az Egészséghét támogatásához (védőnők), repülőnap támogatására 50 ezer Ft. Összességében 171 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevétel előirányzat csoport Előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzata 2007.évi pénzmaradvány összegével Összességében ezer Ft-ra módosul növekszik ezer Ft-tal A rendelet tervezet 2. számú melléklet (Művelődési Ház és Könyvtár) bevétel előirányzat csoport Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatok növekszik 400 ezer Ft-tal - Szatymazért Alapítványtól falunap lebonyolításához támogatás 330 ezer Ft, Művelődési Ház szakmai eszközök beszerzéséhez 50 ezer Ft - Agrárkamara támogatása a Művelődési Háznak a Barackvirág napok megrendezéséhez 20 ezer Ft Összességében 22 ezer Ft-ról 422 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet (Művelődési Ház és Könyvtár) előirányzat csoport Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi előirányzatok növekszik ezer Ft-tal Közkincs Pályázaton közösségi tér kialakításához nyert összeg

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése - 1 - Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (III.4.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben