Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének november 26. napján megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről."

Átírás

1 Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna Károly képviselő Bódis Margit képviselő Juhász János képviselő Gyömbér László képviselő dr. Kónya Ferenc képviselő Kónya László képviselő Lengyel Istvánné dr képviselő Makra Sándorné képviselő Márta Ferenc képviselő Rapcsányi Gábor képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző Kis Pál László könyvvizsgáló Ződiné Kisznyér Ibolya humán szolgáltató Papp Istvánné hum-n szolgáltató Rácz István nyugdíjas egyesület Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros / a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet. Ismertette a napirendi pontokat és kérte, hogy napirend előtt tárgyalják a szociális térítési díjakra vonatkozó előterjesztést, majd felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt napirendi pontokat az elhangzott módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : a Képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú melléklete / Napirend előtt 1. Zárt ülésen hozott döntések

2 dr. Kormányos László polgármester. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület az októberi rendes ülésen zárt ülés keretében döntött: a Szatymaz, Ady Endre u. 32. sz. alatti gyógyszertár és lakás elidegenítéséről. Két földterület megvásárlásáról. Lejárt határidejű határozatok ismertetése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 311/2008 (XI. 26.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Lengyel Istvánné dr. megérkezett Szociális térítési díjak / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztés most került kiosztásra, így dönteni kell a testületnek arról, hogy kívánják e tárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztés megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 312/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Előterjesztés megtárgyalásáról döntés 2

3 H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a szociális térítési díjakról szóló előterjesztés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a szociális térítési díjakról szóló előterjesztést meg kívánja tárgyalni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Bemutatta Papp Istvánnét és Ződiné Kisznyér Ibolyát a Humán Szolgáltató Központ vezetőjét és helyettesét, majd felkérte Papp Istvánnét, hogy ismertesse az előterjesztést. Papp Istvánné: Elmondta, hogy fontos változás, hogy 2009-től a jegyzőnek családi jövedelmet kell megállapítani, ha családban élő ellátottról van szó évtől a térítési díj megállapítása oly módon történhet, hogy a tényleges önköltséget kell kiszámolni egy-egy feladatra, az állami normatívát ki kell vonni az önköltségből, és ami marad, az lehet az intézményi térítési díj. Maximálisan ezt az összeget lehet elkérni az ellátottól. Elmondta, hogy a törvény szerint egyedül annak nem kell fizetni a szociális ellátásért, akinek egyáltalán nincs jövedelme. Akinek van jövedelme, fizetni kell az ellátásért legalább a minimális díjat. Méltányosságnál a térítési díj és az intézményi térítési díj különbségét meg kell finanszírozni a fenntartónak, hiszen saját hatáskörben dönthet a fenntartó a méltányosságról. Elmondta, hogy a fentieknek megfelelően közölték ki a számításaikat. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben meghatározott díjakat és felhatalmazza, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa ülésén ezen díjakat javasolja Szatymaz tekintetében, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 3

4 313/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Szociális térítési díjak H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális térítési díjakról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa ülésén az alábbi szociális térítési díjak megállapítását javasolja a Szatymazi feladatellátási helyen: Az étkezés személyi térítési díja, ha kérelmező és vele együtt élő családtagja havi egy főre eső jövedelme: - nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át 90.- Ft/nap - a nyugdíjminimum 150 %-át eléri de 300 %- át nem haladja meg Ft/nap - a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja Ft/nap A házi segítségnyújtás térítési díja, ha kérelmező és vele együtt élő családtagja havi egy főre eső jövedelme: - nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át 60.- Ft/óra - a nyugdíjminimum 150 %-át eléri vagy meghaladja Ft/óra Az Idősek Klubjában való részvétel díja étkezés nélkül 20.- Ft /nap Az Idősek Klubjában való részvétel díja étkezéssel, ha kérelmező havi jövedelme: - nem éri el a nyugdíjminimum 150 %-át 70.- Ft/nap - a nyugdíjminimum 150 %-át eléri de 200 %- át nem haladja meg Ft/nap - a nyugdíjminimum 200 %-át eléri, de 300%-át nem haladja meg Ft/nap -a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja Ft/nap 4

5 Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont Költségvetési rendelet módosítása / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy, aki az írásban kiküldött rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 27/2008. ( ) számú rendeletét, a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2008 ( II.21. ) KT számú rendeletének módosításáról. A rendeletmódosítás teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I.-III. negyedéves végrehajtásról / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Kis Pál László könyvvizsgálót, hogy egészítse ki az előterjeszrést. Kis Pál László: Elmondta, hogy a könyvvizsgálói véleménye írásban kiosztásra került, szóban a legfontosabb összegzést szeretné csak ismertetni, mely szerint a tájékoztatót elfogadásra javasolja. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt felkérte a 5

6 képviselőket, hogy aki elfogadja az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves tájékoztatóját, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 314/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a koncepcióban az adók a évi szintekkel lettek betervezve, decemberben eldöntheti a testület, hogy kívánják-e módosítani. Minden pályázat szerepel a koncepcióba, amely nincs elutasítva, de fontos hogy utófinanszírozású pályázatokról van szó. Tájékoztatta a képviselőket, hogy pénzügyi bizottságon kérdés merült fel a műszaki feladatok ellátásával kapcsolatos normatíva vonatkozásában nevezetesen, hogy miért csak 161 ügyirat után kap normatívát a hivatal. Ezzel kapcsolatban felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy tájékoztassa a kérdésről a képviselőket. 6

7 Mákos Istvánné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a évi költségvetési tv. körzeti igazgatási feladatokra kistérségi központnak kiegészítésként 50 Ft-ot ad, illetve 7700 Ft/ügy összeget ad a kiemelt építéshatósági jogkörnek ben az idei 161 határozat alapján kapja az önkormányzat a normatívát, mivel csak a határozatok száma alapján lehet azt igényelni, hiába volt idén 800 ügyirat, ebből csak 161 vehető figyelembe a normatíva igénylésnél. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja Szatymaz község Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 315/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója H a t á r o z a t Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés koncepcióját és az alábbi döntést hozta: Szatymaz község képviselőtestülete Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. Határidő: a évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester 4. napirendi pont Előterjesztések 7

8 4/1 napirendi pont Könyvvizsgálói munkaprogram / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztés most került kiosztásra, így dönteni kell a testületnek arról, hogy kívánják e tárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztés megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 316/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Előterjesztés megtárgyalásáról döntés Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a könyvvizsgálói munkaprogramról szóló előterjesztés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a könyvvizsgálói munkaprogramról szóló előterjesztést meg kívánja tárgyalni. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 317/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Könyvvizsgálói munkaprogram H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a könyvvizsgálói munkaprogramról szóló 8

9 előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a könyvvizsgálói munkaprogramot az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/2. napirendi pont Kis Pál László adóellenőrzésre vonatkozó árajánlata / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Kis Pál Lászlót, hogy ismertesse az adóellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatait. Kis Pál László: Elmondta, hogy több mint 300 adózó bevallását ellenőrizte. Komolyabb probléma nem volt. A felmerült probléma elsősorban jogszabály értelmezésből, valamint nem megfelelően figyelembe vett költségcsökkentő tényezőkből eredt. Elmondta, hogy különböző szervek állásfoglalásainak figyelembevételével történt meg az ellenőrzés jegyzőkönyvezése. Tájékoztatta a testületet, hogy az ellenőrzés során feltárt adóhiány fedezi az ellenőrzés költségét. Véleménye szerint az ellenőrzés jogkövető magatartásra készteti az adózókat a jövőben. Elmondta, hogy az ellenőrzés végeztével egyeztettek az APEH hal, hogy hány olyan adózó van, akik nem adtak beilletve nem jelentkeztek be helyi adó alá. Felszólításra ezen adózók több évre visszamenőleg bevallják adójukat, véleménye szerint ezt kellene ellenőrizni. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény. Elmondta, hogy aki nem adott be bevallást mulasztási bírsággal sújtható, ennek összege: maximálisan 200 e Ft magánszemélynél, vállalkozásnál 500 e Ft. Márta Ferenc: Elmondta, hogy túlzottnak tartja a mulasztási bírságot. Vélemény szerint a nagy adózóknál bírságolni kell, nullás bevallásoknál nem kellene bírságolni. Egyedi elbírálás alapján kellene meghatározni a bírság mértékét, és meg kellene vizsgálni, hogy, mi az oka az elmaradásnak. dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a bírság kiszabása nem testületi, hanem jegyzői hatáskör. 9

10 Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy akit bírsággal sújtanak kérheti a mérséklést, illetve elengedést. Juhász János: Megkérdezte, hogy az ellenőrzés 5 e Ft-os díját arra az adózóra is felszámolja az adóellenőr akinek nem is kellett volna beadnia bevallást? Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy az adózó, ha igazolni tudja, hogy már beadta a záró bevallást az APEH- nak nem vonják ellenőrzés alá. Barna Károly: Elmondta, hogy pénzügyi bizottsági ülésen volt javaslat, hogy terjesszék ki az adóellenőrzést az idegenforgalmi adó ellenőrzésre is. Kis Pál László: Elmondta, hogy hasonló összegért elvállalja, ha felkérik. Lengyel Istvánné dr: Elmondta, hogy véleménye szerint az adó ellenőrzés díja sem térülne meg. Gyömbér László: Javaslata, hogy aki nem jelenti le a vendégéjszakát, azt kell megnézni. Márta Ferenc: 5 évre visszamenő ellenőrzést nem tartja szükségesnek. Az ellenőrzést csak 1 évre javasolja. Sokallja a vállalási díjat. Kónya László: Elmondta, hogy nem ért egyet Márta Ferenccel. dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság javaslatával, mely szerint az adóellenőrzést terjesszék ki az idegenforgalmi adóra is, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 2 igen szavazattal 10 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 318/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság javaslata H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság módosító indítványát megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság módosító indítványát, mely szerint az adóellenőrzést terjesszék ki az idegenforgalmi adóra is nem fogadja el. 10

11 Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyetért, mely szerint Kis Pál László adószakértőt, okleveles könyvvizsgálót bízzák meg 74 személy 5 évre visszamenőleg történő adóellenőrzésével évente 5 e Ft/adózó/év összegért kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 319/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Kis Pál László árajánlata helyi adó ellenőrzésre H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta évre és a megelőző időszakra (legkorábbi adóév) helyi adóbevallást nem vagy csak külön felszólításra tett adózók ellenőrzésének ellátására vonatkozó előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület úgy határozott, hogy Kis Pál László / 6726 Szeged, Vedres u. 12 / adószakértőt, okleveles könyvvizsgálót bízza meg a évre és a megelőző időszakra (legkorábbi adóév) helyi adóbevallást nem, vagy csak külön felszólításra tett adózók ellenőrzésének ellátásával. Az ellenőrzés díja ellenőrzött adóalanyonként és bevallási időszakonként (évenként) Ft + ÁFA, melynek pénzügyi fedezete a év költségvetésében fog megjelenni. A megbízási szerződésben szereplő feladatok kezdési határideje december 01., befejezési határideje az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény adóellenőrzési határidőkkel kapcsolatos előírásai szerint alakul. 11

12 Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/3. napirendi pont Utca elnevezésére kérelem / az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette az előterjesztést, hozzá tette, hogy az érintett terület belátható időn belül belterület lesz, indokolt az elnevezése. A pénzügyi bizottság javasolta, hogy később térjenek vissza az utca elnevezésére. Lengyel Istvánné dr: Elmondta, hogy az utcát el lehet nevezni, de házszámozni nem tudnak, amíg nincs telekosztás. dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a kérelembe megjelölt utca elnevezéséről a döntést a testület elhalassza a Helyi Építési Szabályzat módosításának hatálybalépését követő későbbi időpontra, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 320/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Utca elnevezéséről kérelem H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Lehotai Ferenc kérelmező utca elnevezésre vonatkozó javaslatát és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kossuth utca folytatásában kialakuló új belterület előtt futó utca elnevezéséről a döntést 12

13 Határidő: azonnal Felelős: polgármester elhalasztja a HÉSZ módosításának hatályba lépését követő későbbi időpontra. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/4. napirendi pont Közterületek elnevezése, házszámozás ( szóbeli előterjesztés) dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közterületek egységes elnevezésére vonatkozóan nem készült írásos előterjesztés, így dönteni kell a testületnek arról, hogy kívánják e tárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztés megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 321/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Előterjesztés megtárgyalásáról döntés Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló szóbeli előterjesztés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló előterjesztést meg kívánja tárgyalni. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges a saroktelkek házszámozásának szabályozása. Véleménye az, hogy ne a HÉSZ- ben, hanem külön rendeletben szabályozzák a házszámozás szabályait, így a saroktelkek számozásának szabályait is. Javaslata, hogy a soron következő testületi ülésre a jegyző készítse el az erre 13

14 vonatkozó rendelet tervezetet. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 322/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Közterületek elnevezésének szabályairól és házszámozásról szóló rendelet tervezet elkészítése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló szóbeli előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre készítse elő a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló rendelet tervezetet. Határidő: soron következő testületi ülés Felelős: jegyző A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/5. napirendi pont Szolgáltatóház felújítása ( szóbeli előterjesztés) dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szolgáltatóház felújítása közben újabb kiadások merültek fel, erre vonatkozóan nem készült írásos előterjesztés, így dönteni kell a testületnek arról, hogy kívánják e tárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztés megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 323/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Előterjesztés megtárgyalásáról döntés H a t á r o z a t 14

15 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő-testülete a szolgáltatóház felújításával kapcsolatos szóbeli előterjesztés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete a szolgáltatóház felújítása közben felmerülő esetleges további költségekről szóló előterjesztést meg kívánja tárgyalni. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a felújítás állapotáról, valamit elmondta, hogy hozzávetőlegesen még 300 e Ft- tal kellene az önerőt megnövelni, mivel a felújítás során előre nem látható költségek merültek fel. Elmondta, hogy szükséges lenne a folyosóról nyíló ajtók egységesítése. 10 db tömör fenyő ajtó, 250 e Ft lenne Áfásan, plusz tartozékok 30 e Ft, valamint a beállítás 12 e Ft lenne darabonként. Ezen túl 2 konvektor cseréje szükséges, melynek összege kb. 150 e Ft. Továbbá minden bérlőhöz lenne hidegvíz almérő felszerelve, így megoldott lenne a vízfogyasztás elszámolása. Mindezekre tekintettel felkérte a képviselőket, hogy a szolgáltatóház felújítására meghatározott önerő összegét a képviselő testület növelje meg Ft-tal. Azért csak ennyivel, mert más munkánál viszont lesz némi megtakarítás. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 324/2008. (XI.26.) KT. határozat Tárgy: Szolgáltatóház felújításához szükséges önerő megnövelése. H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a szolgáltatóház felújításával kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a szolgáltatóház felújítására 15

16 Határidő: azonnal Felelős: polgármester biztosított önerő összegét Ft-tal megnöveli a évi költségvetés általános tartalék terhére. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Mivel minden nyílt ülésre tartozó napirendi pontot megtárgyaltak, és több kérdés észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a zárt ülés elrendelésével, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 325/2008 (XI. 26. ) Tárgy: Zárt ülés elrendelése. H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselőtestület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző k. m. f. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző 16

17 17

18

19 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u. 30. Szatymaz Község Képviselő-testülete M E G H Í V Ó 2. sz. melléklet november 26. napján / szerda / 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. Napirendi pontok: 1. A évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, november 20. dr. Kormányos László polgármester

20 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma Határozat Tárgya Határidő Végrehajtva 272 /2008 ( X. 29.) Rendezési terv közzététele azonnal folyamatban 279/2008 (X. 29.) 5. tanyagondnoki körzet kialakítása azonnal folyamatban 281/2008 (X. 29.) KEOP Rekultivációs pályázat azonnal folyamatban 282/2008 (X. 29. ) Társulási megállapodás módosítása azonnal folyamatban 283/2008 ( X.29.) Vételi szándék üzletrészvásárlására azonnal folyamatban 285/2008 (X.29.) Pályázat benyújtása Közmunkaprogramra november 17. igen 287/2008. (X.29.) Halom Kft árajánlata azonnal folyamatban 289/2008. (X.29.) 065 hrsz út műszaki ellenőrzése azonnal folyamatban Ady Endre u. 32. szám alatt levő gyógyszertár és a 292/2008 ( X. 29.) gyógyszertárhoz tartozó lakás ingatlanrész elidegenítése azonnal igen 295/2008 ( X.29.) Szatymaz Ady E. u. 32. sz. alatti ingatlan társasházzá alakítása azonnal igen 301/2008. (X.29.) 0135/48 hrsz-ú terület megvásárlása azonnal folyamatban 303/2008. (X.29.) 0135/46 hrsz-ú terület megvásárlása azonnal folyamatban

21

22 Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ /2008. Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2008. (II.21.) KT. rendeletét (a továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: ezer Ft-ról ezer Ft A rendelet tervezet 2.számú melléklet bevételi előirányzat csoport Központosított előirányzat növekszik ezer Ft-tal évi tavaszi ár- és belvíz miatti károk enyhítésére kapott vissza nem térítendő állami támogatás 520 ezer Ft évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) 495 ezer Ft. Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2.számú melléklet bevételi előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű működési bevétel előirányzat

23 2 növekszik 735 ezer Ft-tal - népszavazás költségeinek megtérítésére pótelőirányzat117 ezer Ft - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás költségeire 90%- os támogatás július- augusztus hónapra 618 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevétel előirányzat csoport Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzata növekszik 171 ezer Ft-tal - háztartásoktól átvett pénzeszköz 81 ezer Ft - Szatyamazért Alapítványtól 40 ezer Ft az Egészséghét támogatásához (védőnők), repülőnap támogatására 50 ezer Ft. Összességében 171 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevétel előirányzat csoport Előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzata 2007.évi pénzmaradvány összegével Összességében ezer Ft-ra módosul növekszik ezer Ft-tal A rendelet tervezet 2. számú melléklet (Művelődési Ház és Könyvtár) bevétel előirányzat csoport Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatok növekszik 400 ezer Ft-tal - Szatymazért Alapítványtól falunap lebonyolításához támogatás 330 ezer Ft, Művelődési Ház szakmai eszközök beszerzéséhez 50 ezer Ft - Agrárkamara támogatása a Művelődési Háznak a Barackvirág napok megrendezéséhez 20 ezer Ft Összességében 22 ezer Ft-ról 422 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet (Művelődési Ház és Könyvtár) előirányzat csoport Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi előirányzatok növekszik ezer Ft-tal Közkincs Pályázaton közösségi tér kialakításához nyert összeg

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 16. napján az Általános Iskola ebédlőjében közmeghallgatás keretében megtartott rendes nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. április 11. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 22. napján a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. 2011 évi költségvetési

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E a 2004. évi pénzügyi terv teljesítéséről 1.. (1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004 évi költségvetés

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2016.(IV.29.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2016.(IV.29.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/(IV.29.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 4//II.16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben