álláspont árnyaltabbá vált az elmúlt hónapok során. Újabb lehetőség előtt álltunk a Megyeri híd átadásakor és döntéshelyzetben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "álláspont árnyaltabbá vált az elmúlt hónapok során. Újabb lehetőség előtt álltunk a Megyeri híd átadásakor és döntéshelyzetben"

Átírás

1 2008. szeptember - október XIV. IX-X. 27 oldal a hídügyről Van képünk! Motoros kutya Helyreigazítás Molnár Zsolt - Szigetmonostor polgármestere Már majdnem felnőtt lesz az a generáció, akik a Szentendre-Szigetmonostor közötti híd megépítését kézzelfogható közelségben érezhették születésük óta. Az eltelt 16 év sok fordulatot, reménységet és kételyt hozott Szigetmonostor számára. Az események némelyike elevenen él bennünk, de vannak olyan momentumok, melyekre halványabban emlékszünk. Ezúton kér elnézést a szerkesztőség az előző, XIV. évfolyam VI- VIII. számában közölt A közös főzés kifakadására c. cikk szerzőjétől, Arany Sándortól, akinek a nevét tévesen közöltük. A tényszerűségre való törekvéssel szeretnénk tájékoztatást adni, a hídügyben eddig történtekről. Éppen i- dőben, mondhatják és bizonyára mondják is sokan. Igen eljött az idő az összefoglalásra és áttekintésre, mert a Megyeri híd forgalma megindult, miközben még mindig a komp a legrövidebb út a szárazföldre. Időszerű azért is, mert a korábbi Önkormányzati álláspont árnyaltabbá vált az elmúlt hónapok során. Újabb lehetőség előtt álltunk a Megyeri híd átadásakor és döntéshelyzetben vagyunk most is. Bízom abban, hogy az eddigi történések, döntések bemutatásával minden érdeklődőnek sikerül bepillantani az eddigi folyamatokba és érthetővé válik a jelenlegi helyzet. A híd összeköt két partot, áthidal mélységeket, a hídfőnél összegyűlnek a hídon átkelni szándékozók. A híd tehát áthidal, összeköt, összehoz. A mi hidunk esetében valóságos és átvitt értelemben sincs maradéktalanul így. Az elmúlt csaknem két évtized alatt sokan próbálkoztak a híd érdekében tenni. Születtek nyilatkozatok, megfogalmazódtak határozatok, de a szavak helyett legalábbis két éve a tetteknek kellett volna következni. Olvassuk, az építési engedélyben, hogy a két település által meghatározott helyszínen. Helyszín február 22-óta van. Építési szándék is megvan, állítja az építésre kötelezett, miközben nem történt érdemi előrelépés csaknem másfél évig. Mi van akkor, ha nem épül fel a kishíd a Megyeri híd átadásáig? Látjuk, hogy a minisztérium nem vállalta azt, amit az Önkormányzat 2004-ben kért ebben az esetben. Most ajánlatuk van, mely meggondolandó, de szükség van a biztosítékokra is. Visszavonhatatlan biztosíték nincs, ezt tudjuk. Visszavonhatatlan az, ami már történik, csak történjen már

2 szeptember-október Önkormányzati hírek Önkormányzat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szeptember 4-én rendes ülést tartott. Az első napirendi pontban az Önkormányzat első félévi költségvetési beszámolóját tárgyalta meg a Képviselő-testület: elhangzott, hogy a kiadások 42,2 %- ra teljesültek, amely Ft alulteljesítést jelent, viszont ebből Ft a beruházások elmaradásából (iskola bővítés) ered, Ft pedig a tartalék számla egyenlege (amely azt mutatja, hogy az év közben felmerülő, nem tervezett kiadásokra kellő fedezet áll rendelkezésre, a 2007.évi pénzmaradvány miatt). A működési kiadások időarányosnak mondhatóak mind önkormányzati, mind intézményi szinten. A bevételek 45,3 %-ra teljesültek, amely Ft alulteljesítést jelent, ebből Ft a fejlesztési hitelek felvételének elmaradása. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (testületi határozatok alapján) Ft-tal magasabb az időarányosnál. A támogatásoknál Pócsmegyer elmaradása Ft, lakótelek-értékesítés nem volt, az ebből eredő alulteljesítés Ft. Összességében az első féléves teljesítés jónak mondható. A következő napirendi pontban tájékoztató hangzott el a fogorvosi ellátásról. Dr. Nyári Éva fogorvos aki 2006 júniusában vette át a község fogászati ellátását elmondta: a lakosság kb. fele, azaz ember veszi igénybe a szolgáltatást, az iskolás és az óvodás gyerekek fogait pedig rendszeresen ellenőrzi. Fogászati röntgen nincsen, a gépek elöregedettek, az alkatrészeket sokszor kell cserélni, az épület pedig festésre szorul, a padlózatot is cserélni kellene. A harmadik napirendi pontban a Tűzoltóság működéséről számolt be Jámbor Ferenc, a Szentendrei Tűzoltóság parancsnoka és Révész Sándor, a Szentendreiszigeti Ön-kéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, aki elmondta: létszámilag jól áll az egyesület, amelynek tagjai elvégeztek egy alapfokú tanfolyamot, több gyakorlaton is részt vettek, a nyár eleji heves zivatarok idején pedig a szivattyúzást segítették a községben. A negyedik napirendi pontban a Polgárőrség működé-séről tájékoztatott Bottlik Sándor elnök: az 1966-ban 51 fővel alakult egyesületnek jelenleg 21 tagja van és folyamatosan csökken a tagok létszáma. Jelentkezők ugyan vannak, de csak nagykorú, büntetlen előéletű és megbízható személy lehet polgárőr. A következő napirendi pont a Kishíd ügye volt, amely során az elmúlt időszak történéseit és az esetleges ún. kompenzációs csomag lehetőségét, illetve annak egyes elemeit tárgyalta meg a Képviselő-testület, döntés nem született. Szigetmonostor Fogászat Hétfő-szerda: óra Péntek: óra Fogorvos: Dr. Nyári Éva Orvosi Rendelő Hétfő: óra között Kedd: óra között Szerda: óra között Csütörtök: óra között Péntek: óra között Az orvosi rendelő vezetője: Dr. Bazsa Márta Rendelő telefonszáma: Mobil telefon: A továbbiakban Molnár Zsolt polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekről valamint a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatott, majd Debreczeni Beáta, a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolója következett. A Bizottság javaslatára a Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozta: Szabóné Marek Katalin részére bérbe adja a Szigetmonostor (Horány) Nagyduna sétány 952/1/B hrszú ABC-t az alábbi feltételekkel: a bérleti idő 5 év; a bérleti díj november 1-től március 1-ig Ft/hó, március 1- től október 31-ig Ft/hó az évi inflációval növelve, amely összeget a bérlő nyitástól, de legkésőbb január 1-jétől köteles fizetni; a közüzemi díjakat a bérlő birtokbavételtől számítva köteles fizetni; a kaució 2 hónap, melynek díja Ft; a felmondási idő 1 hónap; a bérlő az ingatlan felújítását saját költségére köteles elvégezni. A Képviselő-testület megbízta a FASSADE Kft-t a sportöltöző tetőszigetelésének, valamint a ravatalozó tetőszigetelésének és ereszcsatorna kiépítésének elvégzésével az ajánlatában szereplő módosított műszaki tartalommal bruttó Ft díjért. dr. Vígh Olga Erika gyermekorvos kezdeményezését játszótér létesítésére az Orvosi Rendelő udvarán támogatta a Képviselő-testület, a területet térítésmentesen használatba adja játszótér kialakítására, hozzájárul a területrendezési munkák megkezdéséhez, és a következő évi költségvetésében biztosítja a játék megvételéhez szükséges Ft támogatás összegét. A Képviselő-testület az orvosi ügyelet működéséhez Ft/hó támogatást biztosított a tartalékalap terhére augusztustól 2008.

3 2008. szeptember-október Önkormányzati hírek 3 december 31-ig; a tűzoltószertár fűtésének korszerűsítését támogatta, az ajánlatban szereplő munkálatok kivitelezésével pedig megbízta Bóné Tamás vállalkozót az ajánlatban részletezett Ft értékben. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábbi éveknek megfelelően csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A továbbiakban a Képviselőtestület az élelmezésvezető kérésének helyt adva a belső előirányzat átcsoportosítását engedélyezte statikus sütőkemence vásárlása céljából; a tartalékalap terhére a 2008-as évben Ft-tal támogatja László Zoltán futóversenyző indulását Szigetmonostor színeiben a Bécs-Pozsony-Budapest maratonon, valamint nem fogadta el a Képviselő-testület a TÁJ-FA Kft. ajánlatát a 669/2. helyrajziszámú (volt gázcseretelep) ingatlan Ft/m2 áron történő megvásárlására, tekintettel arra, hogy annak az értékbecslő által megállapított értéke Ft/m2. A Képviselő-testület nem döntött arról a kérelemről, amely egy nyugdíjas, apartman rendszerű lakópark és egy utókezelő megépítésére irányul, hanem felkérte a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot valamint a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy tárgyalja meg a befektető ajánlatát. Polgármesteri Hivatal Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szeptember 22-én rendkívüli ülést tartott. Az első napirendi pontban a Kishíd ügyét tárgyalta a Képviselő-testület. dr.csepi Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szakállamtitkára ismertette a Kormány határozati javaslatát, amelynek megvitatása után a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott FO/KI/NS/A/2052/7/2004. számú jogerős építési és a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott H-534/24/1999. számú jogerős környezetvédelmi engedélyben a Megyeri híd megépítésének alapjául szolgáló Szigetmonostor községnek a 11. sz. főúthoz kapcsolódó Duna-ági átjárását biztosító közúti híd alábbi, ún. kompenzációs csomag általi ellentételezése megtörténjen: 1. Szentendre Határcsárdánál kizárólag központi állami beruházás keretében Szentendrét Szigetmonostorral összekötő, mentő és katasztrófavédelmi célú, valamint gyalogos- kerékpáros forgalmat biztosító közúti híd létesüljön. 2. A Szentendrei-szigeten, Szigetmonostor község által megjelölt helyen elsősorban közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi, turisztikai, oktatási, katasztrófavédelmi beruházások történjenek, az önkormányzat saját hatásköre keretében jelenértéken számított 2 Mrd Ft (azaz kettő milliárd forint) értékben, mely az Önkormányzati Minisztérium költségvetésében külön soron szerepel, mindaddig, amíg a keret kizárólagosan a nevesített beruházásokra felhasználásra kerül. Amennyiben az Önkormányzat a törvényes kereteket betartja, a lehívást a Magyar Állam nem akadályozhatja meg. Az Önkormányzat saját hatáskörében végzi a beruházások előkészítését és közbeszerzésének lebonyolítását, amennyiben azt jogszabály nem zárja ki. 3. A fentiekkel kapcsolatban fontosnak tartja azt is, hogy az elkészült katasztrófavédelmi beruházások folyamatos fenntartása és üzemeltetése kizárólag központi forrásból hosszútávon biztosított legyen. 4. A 2. pontban meghatározott célok pontosítását, a felhasználását, technikai lehívásának menetét november 30-ig Szigetmonostor Község Önkormányzata elvégzi, és ezt a Magyar Állammal közösen rögzíti. 5. Amennyiben a fenti műszaki tartalmú gyalogos-kerékpáros híd megvalósítása 5 (azaz öt) éven belül nem történik meg, akkor annak tervezett költsége, jelen értéken 2 Mrd Ft (azaz kettő milliárd forint), a kompenzáció költségvetéséhez kerül, és felhasználása a jelen határozat 2. pontja szerint történhet meg. 6. Szigetmonostor Község Önkormányzata az M0-híd végleges használatbavételéhez szükséges engedélyét a fenti pontok megvalósulása esetén adja meg. A második napirendi pont a helyi ügydöntő népszavazás képviselői kezdeményezésre történő elrendelése volt. A Képviselő-testület a Szűr Tímea, Debreceni Lajos és Nádas Zsolt képviselők által szeptember 17-én benyújtott, az alábbi kérdésre vonatkozó helyi ügydöntő népszavazási kezdeményezést elutasította:

4 szeptember-október Eseménytörténet Egyetért-e Ön azzal, hogy Szigetmonostor település Önkormányzata ragaszkodjon a Szigetmonostort Szentendrével összekötő, közúti közlekedést biztosító autós híd megépítéséhez, és hogy egy kerékpáros gyalogos híd nem helyettesítheti az építendő autós hidat? A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, az ülések meghívói az időponttal és a napirendi pontokkal apolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a községi hirdetőkön és a község honlapján megtalálhatóak. dr. Vaczó Tánczos Szilvia, jegyző M0 Észak szektor és a budakalászi Duna-híd eseménytörténete 2004-ig Gubán Sándor főépítész összefoglaló írása Első lakossági egyeztetési terv megérkezése Budakalászra. - Budakalász Önkormányzata egyeztető tárgyalásra hívja a szomszédos településeket (Békásmegyer, Üröm, Csobánka, Pomáz, Szentendre). - Lakossági fórum Budakalászon: tudomásul veszi a terveket, de a káros hatások (zaj, levegőszennyezés, forgalomnövekedés a település belső útjain) kivédésére megbízható megoldást kér. - Budakalász Nagyközség képviselő-testületi határozatot hoz a híd és M0 szakasz létesítésének feltételeiről Az UNITEF a KVHM ApIg megbízásából tanulmánytervet készít, a 10-es útig vezető szakasz helyett építendő budakalászi elkerülő útról illetve a Szigetmonostorra vezető autópálya-leágazásról. - Szigetmonostor képviselő-testületi határozatot hoz arról, hogy az M0 híd építéséhez akkor járul hozzá, ha a településhez közúti csatlakozás készül Budakalász, Pomáz, Szentendre megállapodik az elkerülő út kialakításáról és nyomvonaláról, amely a térség súlyos közlekedési gondjainak egy részét is megoldja. - Budakalász és a KVHM ApIg ismételten, a korábbiakkal megegyezően egyezteti álláspontját. - A tanulmányterv A jelű változata, amely közvetlen lejáratot biztosít az M0 hídról Szigetmonostorra, nem valósítható meg a természetvédelmi előírások miatt. - Szigetmonostor és Szentendre Önkormányzata megállapodik a Kis-Duna ágon átvezető, a tanulmánytervben C1 jelű változat jóváhagyásában. A két település együttműködési megállapodást köt az ügyben való közös fellépésről A Környezetvédelmi Főfelügyelőség másodfokú határozatában kimondja, hogy az önkormányzatok a területfelhasználási engedélyét megelőzi a környezeti hatásvizsgálat A Fővárosi Vízművek nyilatkozik arról, hogy milyen feltételekkel járul hozzá a C1 változat vízmű területen való átvezetéséről. - Budakalász és az ÁAK kht ismételten, a korábbiakkal megegyezően egyezteti álláspontját A híd másodfokú szakhatósági hozzájárulása és a környezetvédelmi engedélye előírja a Szigetmonostori híd és a budakalászi elkerülő út létesítését a beruházáshoz. - Az Állami Közúti Műszaki és Információs kht M0-t népszerűsítő kiadványában az elkerülő utat szerepelteti Az Átmeneti zóna települései (Szentendre, Budakalász, Pomáz) fejlesztési koncepcióinak ismertetése, véleményezése kistérségi értekezleten. - A három település a szerkezeti terveikben a megállapodás szerinti úthálózatot tervezi és fogadja el. - A kistérség értekezletet tart, amelyre meghívja a minisztérium és a közútkezelő képviselőit is, megtárgyalja a térség közlekedési helyzetét. Állást foglalnak a térségi közlekedési helyzet komplex kezeléséről, a Budakalász elkerülő út, utak és Szigetmonostori híd szükségességéről A kistérség ülésén megtárgyalja a Szentendrei-szigeti települések településfejlesztési koncepcióit. Ennek kapcsán észrevételek hangzanak el a szigeti hidak terveiről. Az ülésen a minisztérium és az autópálya beruházó részvételével vita zajlik az M0 híd, a kapcsolódó beruházások és a térségi közlekedési helyzet kapcsolatáról. Figyelmeztetik a beruházót a korábbi szakhatósági állásfoglalásokra és megállapodásokra. - Szentedre és Szigetmonostor megállapodik, hogy szerkezeti tervében egyaránt a vízügyi egyeztetéseken java-

5 2008. szeptember-október Híd helyszín 5 solt új hídhelyet szerepelteti és egyezteti a hatóságokkal. Összefoglalva: - Az önkormányzatok az M0 északi szektor előkészítésekor, tervezéskor egymással és a beruházókkal szemben együttműködően viselkedtek. - Az önkormányzatok szakhatóságként körültekintően jártak el, így a beruházó gondatlansága miatt kialakuló közlekedési és környezeti veszélyeztetés elhárítására intézkedtek előzetes véleményeikben és határozataikban. - Az önkormányzatok a beruházás előkészítése óta (1992, ill. 1995) nem változtatták meg véleményüket. - A mulasztást a beruházó, pontosabban a szervezeti változtatások miatt a mindenkori kormányzat követte el azzal, hogy a szakhatóságok által előírt követelményeket nem teljesítő tervet készítettet és nyújtott be engedélyezésre. - A beruházásért felelős intézmények, szervezetek és személyek a mulasztást elkendőzve a sajtó egyoldalú, hiányos és félrevezető tájékoztatásával kívánják befolyásolni az építési és terület-felhasználási engedély megadásáért felelős döntéshozókat, és a közvéleményt összeállította: Gubán Sándor főépítész Híd helyszín Az M0 híd kezdeti tanulmányterveiben, melyet a VÁTI készített az1990-es évek elején, 6 közlekedési kapcsolat változatot vizsgált a tanulmányterv készítője. Az A, A1, B, B1, C és D jelű változatok (lásd 15. oldal) képezték a tanulmány vizsgálatának alapját. A vizsgálatok során az érintetteket és a hatóságokat is megkérdezték az egyes változatokról. A vizsgálatok a következő eredményt hozták: Az A és az A1 az M0 szigeti lehajtójának változatait, az ANTSZ a vízművek és a természetvédelmi hatóságok egyaránt aggályosnak tartották. Szentendrét nem kérdezi a tanulmány erről, hiszen nem érinti a várost. Az esetleges megvalósítása esetén komoly és nagy költséggel bíró előírásoknak kellett volna eleget tenni. Az előírások lényege az, hogy a vízbázis területe fölött (mintegy 6-kmen) hídként pillérekre építve valósítható csak meg, valamint az úton összegyűlő esővíz csak külön tisztítóműbe gyűjtve (amely nem lehet a szigeten), megtisztítva juttatható a Dunába. A B, B1 a Dera patak térségében kialakítandó hídhelyváltozatok, (a szigeti oldalon ez a Szeremföld alsó részére esik) szintén érintik a vízbázis területét, mely szakaszra vonatkozóan a korábban már említett előírások vonatkoznak. Kisebb szakasz lévén kevesebb, de még így is jelentős költséggel terhelve az építkezést. A hatóságok ezt a hídhelyet sem támogatják a vízbázis védelme miatt, Szentendre számára elfogadható hídhely ez. A C variáció a postás strand térsége (a szigeti oldalon az elektromos sorompó előtti gépház környéke) a tanulmánytervben továbbra sem élvezi a hatóságok teljes bizalmát, de Szentendre városa is feltételekkel támogatja. A D változat pedig a Határcsárda térségére tenné a hidat. A tanulmányterv előzetes szakvélemények alapján Szentendre a szigetről nézve megállapította, hogy a hatóságok véleménye alapján ez a leginkább kockázatmentes, ezáltal támogatott variáció, viszont Szentendre városa egyértelműen elutasítja ezt a változatot, mivel nem kínál számára forgalomcsökkenést. A tanulmányterv, amely a fenti eredményeket hozta, készítését követően kitartó és szorgos egyeztetés folyt a változatokról, melynek eredményeként kialakult egy C variáció környéki helyszín melyhez sikerült megnyerni a hatóságok és Szentendre támogatását is. A Vízművek a megépítéshez komoly műszaki feltételeket írt elő, mely a későbbi megállapodásban is visszaköszön, de az elutasítás erre a hídhelyre vonatkozóan megszűnni látszott. Látható volt Szigetmonostor számára is, hogy olyan helyszínt kell találni, amely előre leegyeztetett, a hatóságok és az érintett települések egyetértését is bírja, hiszen ez a tervezési folyamatot gyorsítja meg. A híd helyszínére vonatkozóan a nehézségek láttán Szigetmonostor álláspontja a kezdetektől az volt, hogy a település elfogadja a hatóságok és szentendre által megfelelőnek tartott helyszínt. Ezzel együtt tudni kell, hogy minél délebbre kerül

6 szeptember-október Testületi döntések a helyszín annál hosszabb út építendő az eléréséhez. Az é- pítendő utat az árvízszint fölé kell emelni, és a törvényi e- lőírások miatt a vízbázis-védelmi területek kikerülése miatt teljesen új nyomvonalon kell vezetni. Emellett a közvilágítás kiépítése is szükséges a lehetséges gyalogos és kerékpáros forgalom miatt. Mindezt tudomásul véve a folytak a tárgyalások, míg Szentendre a Postás strand védelmében a C variáns támogatását visszavonta. Ezt követően, 2006 novemberétől, hónapok egyeztetését követően a Fővárosi Vízművek egyetértésével a C változattól 300 m-re délre sikerült egy újabb, az érintettek egyetértését bíró helyszínt találni február 22-t írtunk ekkor. Ez a helyszín hosszú ideig biztosnak tűnt, szóbeli biztatások alapján nem volt kétség afelől, hogy az építés az érintettek részéről megkezdődhet. Az Állam képviselői ugyan úgy nyilatkoztak, hogy a híd megépítésére készek, de az odavezető utakat nem tudják megépíteni, azonban a tervezés előkészítésére kiadott állami megbízás tartalmazta az odavezető utakra vonatkozó tervezést is februárjában a tervező, az UNITEF, írásos nyilatkozatot kapott a szentendrei oldal területhasználójától a Magyar Honvédségtől. Eszerint a hídhely befogadásához nem tudnak hozzájárulni, ezt követően folytak az egyeztetések, míg júniusban, egy újabb nyilatkozatban szintén ezt erősítette meg a honvédség, majd Augusztusban a Közlekedési Minisztérium számára ismételten így nyilatkoztak. Majd a 1. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 94/1994. (10.27.) Kt. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselőtestülete az március 7-i Falugyűlés szellemében fenntartja azt az igényét, hogy az M0 Körgyűrűről lehajtó készüljön a szigetre. szerkezeti terv kapcsán küldött levelükben, augusztusban a település felé is megerősítették ezt. Ekkor derült az ki, hogy a helyszín vonatkozásában újabb egyeztetésre van szükség. Így született meg Szentendre újabb határozata, mely szerint a Korábban megállapodott postás strandtól 300 m-re délre, valamint ettől délre bárhol befogadnának egy autós hidat. Valamint egy másik határozat is született arról, hogy egy kerékpáros-gyalogos híd építését is támogatják a Határcsárdánál. Az összeállítás kezdetén olvashatták, hogy minél délebbre kerül a hídhely, annál inkább lehetetlenül el természetvédelmi és vízbázis-védelmi szempontból. Az északabbi helyszínen az autós forgalomtól tartva Szentendre hozzájárulása kétséges. A híd helyszínére vonatkozó egyeztetés, a vonatkozó határozatok és hozzájárulások a lap további hasábjain megtekinthetők. Jelen helyzetben a híd helyére vonatkozóan tehát van egy 2011-ig érvényes a Fővárosi Vízművek által komoly feltételeket tartalmazó postás strandtól délre 300m-re levő autós hídhelyszínünk, amely a Honvédség ellenállásába ütközik, ettől délebbre a Természet és vízbázis-védelem gátja érvényesül. Emellett van egy kerékpáros-gyalogos hídhelyszín a Határcsárdánál, melynek a műszaki tartalma pontosításra szorul. Szigetmonostor és a Magyar Állam szándéka szerint 3,5 t teherbírású 5-6 m széles a mentőforgalom lebonyolítására alkalmas gyalogos-kerékpáros híd épülne. Képviselő-testületi határozatok híd ügyben Az írás az évtől hozott testületi döntéseket tartalmazza 2. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 113/1995. (09.06.) Kt. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzata az M0 autópálya közúti lecsatlakozásának tanulmánytervével kapcsolatosan a C1 variációt tartja legoptimálisabbnak a két település érdekeinek és a Dunakanyar közúti forgalmának rendezése céljából. A szavazás eredményeképp a megvalósíthatósági sorrendet az alábbiak szerint állapítja meg: C1, D, B1. A C1 változatot a tervtől eltérően javasolja a szentendrei kaszinó és piactér közötti közúti csatlakozásnál tervezni. Megbízza a Polgármestert és a Műszaki előadót, hogy a közúti csatlakozás kérdésében Szentendre Város elöljáróival tárgyalásokat folytasson le és megállapodást kössön a határozat szellemében. 3. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 155/1995. (12.11.) Kt. határozat: Szigetmonostor Község Képviselő-testülete megbízza a Polgármester, hogy a Szentendre és Szigetmonostor között létesítendő híd ügyében megállapodást kössön Szentendre Város Önkormányzatával és a továbbiakban ez ügyben eljárjon. 4. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete július 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 54/2003. (07.15.) Kt. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselőtestülete - meghívóban szereplő módon - zárt ülésen tár-

7 2008. szeptember-október Testületi döntések 7 gyalja A Nemzeti Autópálya Rt. tájékoztatója a tervezett M0 Északi Duna Híd és a Szentendre - Szigetmonostor közötti Kis-Duna híd koncepciójáról napirendi pontot. 5. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 5-én megtartott ülé-sének jegyzőkönyvéből: 75/2003. (08.05.) Kt. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzata a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság megkeresésére átvilágította Szigetmonostor község közigazgatási terültén az M0 autópálya 2-es és 11-es számú főutak közötti szakaszának Szigetmonostor Község közigazgatási területét érintő megépítésével kapcsolatos feladatokat. Az Önkormányzat megállapította, hogy a tárgyi útszakasz építését engedélyező szakhatóságok környezetvédelmi engedélyében az alábbi kikötés szerepelt: Az M0-ás autópálya megépítésével egyidejűleg: Szigetmonostor Községnek a 11-es számú főúthoz kapcsolódó (Kis-) Duna ági átjárását közúti híd építésével biztosítani kell. (Tanulmányterv C változat.) Amennyiben az engedélyező szakhatóságok Szigetmonostor Község Önkormányzata terület felhasználási engedélyének kiadását megelőzően előzetes, elvi szakhatósági engedély kiadásával megengedik a későbbi Kis- Duna hídépítését, úgy Szigetmonostor Község Önkormányzata nem zárkózik el a további tárgyalásoktól. Kikötéseink: 1.) Az M0 2-es és 11-es számú főutak közötti szakaszának megépítéséig-, de a használatbavételt megelőzően, Szigetmonostor Községnek és a vonzáskörzetbe tartozó mikro régiónak a 11-es főúthoz kapcsolódó Kis-Duna ági közúti híd csatlakozása visszafordíthatatlanul kezdődjön meg. 2.) Az önkormányzati szakhatósági-, terület felhasználási engedélyek kiadásának feltétele az M0 2-es és 11-es főutak közötti szakaszának építésével kapcsolatos organizációs terv, jóváhagyásra történő bemutatása. 3.) A Kis-Duna híd későbbi átadása miatti igényeinket tárgyalásos úton tartjuk szükségesnek egyeztetni. 6. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 20-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 113/2003. (11.20.) Kt. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselőtestülete az M0-ás autópálya északi szektora I. ütem építésével kapcsolatosan írásban kiadott megállapodás tervezetét az alábbi szerződésbeni pontokban módosítja és azt így elfogadja: Megállapodás 2. pontja: NA Rt. vállalja a GKM megbízása alapján, hogy a megvalósíthatósági tanulmánytervet a Kis-Duna közúti hídra illetve a kapcsolódó közutakra elkészíti, és azt az Önkormányzatok részére átadja. Megállapodás 6. pontja: Szigetmonostor Önkormányzata vállalja, hogy az M0 autópálya északi szektor hídépítésével érintett területre vonatkozó terület-felhasználási engedélyt a jelen megállapodás 1. és 2. pontjában rögzített feltételek teljesülése után 10 napon belül kiadja. Megállapodás 10. pontja: A Magyar Köztársaság Kormánya és a GKM az M0 építési engedélyeztetéséből kimaradó Kis-Duna híd késedelmes kivitelezése miatt az M0 átadását követő időszakra, míg a megállapodásban rögzített munkálatok (pótberuházás) el nem készülnek az alábbi ellentételezést ajánlja fel: - Határcsárdai komp helyi (szigetmonostori) lakosoknak ingyenes legyen. - Egy beállásos mentőállomás megépítése és az üzemeltetési személyi és anyagi eszközök biztosítása. - Menetrendszerinti 10 pár buszjárat finanszírozása, biztosítása helyi járati díj kategóriával illetve díjszámlázással. 7. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2004. (01.08.) Kt. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselőtestülete az M0-s autópálya építésével kapcsolatos megállapodás-tervezethez kiegészítésekkel és a szakhatósági engedélyek birtokában járul hozzá. 8. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete május 6-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 72/2004. (05.06.) Kt. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi szakhatósági véleményt adja Szentendre Város Településrendezési Tervéhez: a Dera pataktól délre ábrázolt Duna híd Szigetmonostor felé hídváltozatot továbbra is aggályosnak tartjuk, mivel a vízügyi hatóság kifogásait az egyeztetések során fenntartotta. A távlati helybiztosítással Duna-híd számára a 49.5 és az 53.3 alatti módosításokban, a korábbi egyeztetéseknek megfelelően egyetértünk. Egyéb észrevétellel nem kívánunk élni. 9. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete július 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2004. (07.15.) Kt. Határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az alábbi megál-

8 szeptember-október Testületi döntések lapodás megkötésére: Megállapodás, amely létrejött a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.31., telephely: 1036 Budapest, Lajos u.80., cégjegyzékszám: , képviseli: Dr. Bodnár Zoltán elnök-vezérigazgató) (a továbbiakban: NA Rt.), Szigetmonostor Község Önkormányzata (székhelye: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26., képviseli: Szilágyi Lajos polgármester) (a továbbiakban Szigetmonostor Önkormány-zata), valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u , képviseli: Dr. Kovács Ferenc közlekedési helyettes államtitkár) (a továbbiakban GKM) (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között a mai napon az M0 autópálya északi szektor építésével kapcsolatos Szigetmonostort érintő közlekedési fejlesztések megvalósítása tárgyában, az alábbi feltételekkel: Az M0 autópálya északi szektora I. ütem (az új 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasz) építésével kapcsolatosan a Szerződő felek 2003 évben több alkalommal egyeztető megbeszélést tartottak. Megvitatták a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség H- 534/24/1999.számú határozatában foglalt kikötések teljesíthetőségét, valamint a Szigetmonostor Önkormányzat igényét, amely szerint az M0 autópálya északi szektorának építése következtében szükségessé válik a Szigetmonostor és Szentendre közötti Kis-Duna ág feletti közúti híd (a továbbiakban: híd) megépítése a 11. számú főúttal és a , úttal való kapcsolat kiépítésével együtt. A GKM a jelen megállapodás aláírásával elismeri Szigetmonostor Önkormányzatának a híd megépítésére vonatkozó igényét, melynek megvalósítása érdekében Szerződő Felek a következőkben állapodnak meg. 1.) Szigetmonostor Önkormányzat elfogadja a híd bármelyik variánsát. Abban az esetben, ha a megvalósulás helyszíne nem a C változat (mely az M0 környezetvédelmi engedélyével rendelkezik), akkor a GKM és az NA Rt. vállalja, az adott helyszínre vonatkozó környezeti hatástanulmány elkészíttetését. Szigetmonostor Önkormányzat a szakhatóságok által jóváhagyott hatástanulmány alapján a Település Szerkezeti Tervét módosítja. 2.) Amennyiben az M0 átadásáig, de legkésőbb 2006 december 31-ig, nem lesz jogerős a Szigetmonostor és Szentendre közötti Kis-Duna ág feletti közúti híd építési engedélye, akkor a település közlekedésének fejlesztése érdekében, a GKM és az NA Rt. az alábbiak teljes körű finanszírozását vállalja: - A Szigetmonostor ingatlantulajdonosai számára a község területén működő valamennyi kompjárat ingyenes használatát január 1-től, a Szigetmonostor és Szentendre közötti Kis-Duna ág feletti közúti híd megépítéséig. A Szigetmonostor és Szentendre közötti Kis-Duna ág feletti közúti híd meg nem építése esetén pedig örökös ingyenes kompjárat biztosítását Szigetmonostor ingatlantulajdonosai számára, a község területén működő valamennyi kompjáratra. - A kompok, és kikötők műszaki fejlesztését, hogy az időjárástól függetlenül folyamatosan 0-24 óráig közlekedjenek január 1-től. - A kompokhoz vezető települési úthálózat kiépítését, a forgalmi igényeknek megfelelően 2010-ig. 3.) Szigetmonostor Önkormányzat vállalja, hogy az M0 autópálya északi szektor hídépítésével érintett területre vonatkozó terület-felhasználási engedélyt és az esetlegesen szükséges további (pl. tulajdonosi) hozzájárulásokat a jelen Megállapodás aláírását követő 10 napon belül kiadja. 4.) Az NA Rt. vállalja, hogy megindítja a híd és az útcsatlakozások, illetve úthálózat tervének elkészítését, és az elkészült tervet, az illetékes szakhatóságokhoz, az építési engedély megszerzése érdekében benyújtja. Továbbá az NA Rt vállalja, hogy az építési engedély birtokában megkezdi a híd építését, úgy, hogy a beruházás a hozzávezető utakkal együtt 2010-ig megvalósuljon, továbbá a híd megépítését követően átadja azt az illetékes közútkezelőnek. 5.) A GKM jelen Megállapodás aláírásával vállalja a híd építéséhez és a 2. pontban meghatározott fejlesztésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását. A fedezet forrása az NA Rt. által kezelt GKM fejezeti kezelésű, gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program megvalósítására nyújtott, az adott években a költségvetési törvényben rendelkezésre álló mindenkori költségkeretet. 6.) A GKM kötelezettséget vállal az NA Rt-t a jelen Megállapodás alapján terhelő kötelezettségek teljeskörű finanszírozásáért, valamint egyetemleges kötelezettséget vállalaz NA Rt-t a jelen Megállapodás alapján terhelő kötelezettségek teljesítéséért. A GKM kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen Megállapodásban az NA Rt-t terhelő kötelezettségek pénzügyi teljesítéséhez szükséges források biztosításához a költségvetési jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gondoskodik a szükséges költségvetési fedezet biztosításáról. Mindez a jelen Megállapodás érvényességének feltétele. 7.) Jelen Megállapodás érvényességi feltétele továbbá, hogy a GKM - mint a Magyar Állam nevében az NA Rt. feletti részvényesi jogok gyakorlója - a fedezet biztosításának módjáról az NA Rt. által kezelt, GKM fejezet kezelésű, gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program megvalósítására nyújtott, adott évi költségvetési törvény-

9 2008. szeptember-október Testületi döntések 9 ben rendelkezésre álló összegből történő pénzösszeg átadásról - Alapítói Határozatban rendelkezzék az NA Rt. felé. (I. számú melléklet: Alapítói Határozat) 8.) A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás aláírásához és az abból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A jelen Megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 10. határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete július 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 110/2004. (07.15.) Kt. Határozat: Szigetmonostor község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 109/2004. (07.15.) Kt. határozatban foglalt megállapodást aláírva küldje el a GKM-nek. 11. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Szentendre Önkormányzatának Képviselő testülete február 22-én tartott közös testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 32/2007. sz. (02.22.) KT határozat: Szigetmonostor Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szentendrei Önkormányzat 41/2007. (02.13.) KT sz. határozatát, és az abban elfogadott, a Strand utcától délre 300 m-re lévő hídhelyet. A hidat és a hozzá kapcsolódó utakat, valamint az ezekhez szükséges előzetes vizsgálatokat egy beruházásnak tekinti, melyek költségeit a híd beruházásáért felelős szerv viseli. Szigetmonostor Szerkezeti Tervét a vizsgálatok ismeretében fogadja el. Az előzetes vizsgálatba a szakhatóságokon kívül javasolja a Fővárosi Vízműveket is bevonni. 12. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2008. (08.14.) KT határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 32/2007. (02.22.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kishídhoz kapcsolódóan egy alternatív csomagról egyeztető tárgyalásokat folytasson az érintettekkel, valamint az e- gyeztetett anyagot terjessze a Képviselő-testület elé. 13. határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 22-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 186/2008. (09.22.) KT határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért, azzal hogy a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott FO/KI/NS/A/2052/7/2004. számú jogerős építési és a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott H-534/24/1999. számú jogerős környezetvédelmi engedélyben a Megyeri híd megépítésének alapjául szolgáló Szigetmonostor községnek a 11. sz. főúthoz kapcsolódó Duna-ági átjárását biztosító közúti híd alábbi, ún. kompenzációs csomag általi ellentételezése megtörténjen: 1. Szentendre Határcsárdánál kizárólag központi állami beruházás keretében Szentendrét Szigetmonostorral összekötő, mentő és katasztrófavédelmi célú, valamint gyalogos- kerékpáros forgalmat biztosító közúti híd létesüljön. 2. A Szentendrei-szigeten, Szigetmonostor község által megjelölt helyen elsősorban közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi, turisztikai, oktatási, katasztrófavédelmi beruházások történjenek, az önkormányzat saját hatásköre keretében jelenértéken számított 2 Mrd Ft (azaz kettő milliárd forint) értékben, mely az Önkormányzati Minisztérium költségvetésében külön soron szerepel, mindaddig, amíg a keret kizárólagosan a nevesített beruházásokra felhasználásra kerül. Amennyiben az Önkormányzat a törvényes kereteket betartja, a lehívást a Magyar Állam nem akadályozhatja meg. Az Önkormányzat saját hatáskörében végzi a beruházások előkészítését és közbeszerzésének lebonyolítását, amennyiben azt jogszabály nem zárja ki. 3. A fentiekkel kapcsolatban fontosnak tartja azt is, hogy az elkészült katasztrófavédelmi beruházások folyamatos fenntartása és üzemeltetése kizárólag központi forrásból hosszútávon biztosított legyen. 4. A 2. pontban meghatározott célok pontosítását, a felhasználását, technikai lehívásának menetét november 30-ig Szigetmonostor Község Önkormányzata elvégzi, és ezt a Magyar Állammal közösen rögzíti. 5. Amennyiben a fenti műszaki tartalmú gyalogoskerékpáros híd megvalósítása 5 (azaz öt) éven belül nem történik meg, akkor annak tervezett költsége, jelen értéken 2 Mrd Ft (azaz kettő milliárd forint), a kompenzáció költségvetéséhez kerül, és felhasználása a jelen határozat 2. pontja szerint történhet meg. 6. Szigetmonostor Község Önkormányzata az M0-híd végleges használatbavételéhez szükséges engedélyét a fenti pontok megvalósulása esetén adja meg. A határozatokat összeállította: Molnár Zsolt

10 szeptember-október Képviselői indoklások A testületi tagok döntésének indoklása Az önkorányzati képviselők írásai Az alábbiakban a képviselő-testület választott tagságának szeptemberi 22-én, egy rendkívüli testületi ülés keretében meghozott döntése mögött lévő motívumairól, indokairól olvashat a tisztelt olvasó. a testületi tagok tollából. (Csáki Ferenc és Végmann Tibor nem nyilatkozott.) hogy őket nem érdekli, mikor lesz itt híd, meddig húzódik el a pereskedés, s ha az lezárul, ad e majd engedélyt Szentendre az autós hídhoz, idő van, majd kivárjuk. Bencsik Erzsébet Most nincs jelentősége annak, ki hídpárti, ki hídellenes. Nem az a kérdés, szeretne-e Szigetmonostor autós közúti hidat. Úgy is mondhatjuk, mindegy, mit szeretne Szigetmonostor, mert sem pénze, sem helye nincs arra, hogy ilyen hidat építsen, építtessen. Nincs rá pénze, mert autós hídra nem ad az állam. Nem ad, mert neki sincs. Van, aki vitatja, hogy a magyar gazdaság helyzete nem túl fényes? Bizonyára akad, aki azt mondja, fütyül ő az ország helyzetére, nekünk a hidat megígérték. De a döntéshozók ajtaján nyilván naponta kopogtatnak elkeseredett települések elkeseredett polgármesterei, mind azzal érvelve, hogy igényük jogos, papírjuk is van róla. Mindegy, mit gondolok erről. Elhangzott a döntés: a Kormány nem épít autós hidat Szentendre és Szigetmonostor között. Épít egy olyat, amit át tud menni a mentőautó, ad 2 milliárd forint fejlesztési támogatást, mert ennyire futja. Nincs rá helye, mert Szentendre képviselő-testülete úgy gondolja, csak ott enged hídról lejövő forgalmat a saját területére, ahol az az ott élőket a legkevésbé zavarja, vagyis a város előtt. Mondhatjuk, hogy nem érdekel minket Szentendre, sajátítsa ki az állam a hídhelyhez szükséges területet, és épüljön meg a híd. (Aminek minden engedélyéhez Szentendre város pecsétje is szükséges. Ki az, aki úgy gondolja, hogy Szentendre nem viselkedne egy ilyen helyzetben Szigetmonostorhoz hasonlóan, és nem tagadna meg minden engedélyt attól a hídtól, amelyről úgy gondolja, hogy az az ő településének kárt okoz?) Miből és ki építtetné meg a hídhoz vezető utat? Hol menne a hídról érkező forgalom a szigetünkön? Lehet utálni a szentendrei döntéshozókat, de az ő településük ügyeiről attól még ők döntenek. Szigetmonostor döntése is Szigetmonostor ügye. Dönthet úgy, hogy nem fogadja el a Kormány érveit, és bepereli a magyar államot, a bíróság ítéletére bízva az igazságszolgáltatással együtt a falu jövőjét is. Dönthet úgy, hogy bepereli Szentendrét, a bíróság ítéletére bízva az igazságszolgáltatással együtt a falu jövőjét. Ahogy hallom, a népszavazást és a pert támogatók legfőbb érve, Az épülő hídpillér Nem lehet abban hinni, hogy év múlva, ha az autós hídra az igény még mindig megvan a szigeten, a híd per nélkül is megépülhet? Ki az, aki cáfolni tudja, hogy ennyi idő múlva még az is előfordulhat, hogy akár maga az akkori Kormányzat akar majd Szigetmonostor és Szentendre közé hidat építeni? Nem azt véssük most kőbe, hogy a Szentendrei-szigetnek soha nem lehet másik hídja. Most nem lehet. Mi a közvetlen következménye annak, ha a település úgy dönt, hogy perre megy? 2009-ben nincs fejlesztési támogatás, de van ügyvédi költség, perrel járó egyéb kiadása a falunak, amit saját bevételéből kell fedeznie, lesz egy-két bizonytalan kimenetelű pere a falunak, mert a bíróság döntése azért előre nem borítékolható, érveink soványkák, még akkor is, ha nagyon hangosan kiabáljuk azokat. Hogy a helyi népszavazásról mit gondolok, az nem tárgya ennek az írásnak. De azt azért hadd jegyezzem meg mert tény, ebben a faluban 2002-ben nem akadt 350 ember, aki akkor aláírta volna azt az aláírásgyűjtő ívet, mely akkor a híd kérdésében helyi népszavazást kezdeményezett. Miért is nem? Mert akkor más volt a helyi politikai érdek? Van, aki azt mondja: eladja Szigetmonostort az, aki a kompenzációt elfogadni kész. Nemcsak eladja, elkótyavetyéli, odaveti koncnak, vagy nemes egyszerűséggel: elárulja. Én azt mondom, most ez a legjobb döntés. A 2 milliárd forint kezdete lehet a település azonnali fejlődésének, segíthet abban, hogy gyorsabban ideérjen a mentő, a tűzoltó, megszervezzük a helyi tömegközlekedést,

11 2008. szeptember-október Képviselői indoklások 11 utakat építsünk, vonzóbbá és élhetőbbé tegyük településünket. A gyalogos-kerékpáros híd segít azoknak, akik eddig sem autóval jártak a révbe, mert a híd ott lesz jégzajláskor és éjszaka is. A tárgyalás pártján állok, mert most ez a realitás, ebből kell kihozni a legtöbbet. Hogy ki tudjuk-e hozni? A település nélkül, a település ellenére nem biztos, hiszen még a testület 10 tagja között sincs egység. Én abban bízom, hogy tudunk együtt gondolkodni azon, hogyan érjünk el a legtöbbet 2009 végére. Nincs addig túl sok idő, mindenkire szükség van, és minden perc számít. Most. Debreczeni Bea Azt hiszem, abban nincs vita a képviselőtársaim között, hogy a híd-kérdés eddigi pályafutásunk alatt a legnehezebb ügy, melyben mindannyiunk, a saját belátása szerint a lehető legjobb utat akarja járni, ki így, ki úgy Az új híd madártávlatból Hiszem azt, hogy mindenkit a település fejlődése vezérel, csak azt sajnálom, hogy e közös célt nem azonos módon gondoljuk elérni, ami önmagában nem elitélendő dolog, hiszen nem vagyunk egyformák, nem kell mindenben egyetértenünk, de véleményem szerint ez az útkeresés ma a település érdekei ellenében történik. Nem szeretném a kedves olvasót terhelni a kishíd történetével, csak a lényegi pontokra szeretnék rávilágítani. A kishíd-kérdésnek alapvetően három, egymástól független, autonóm szereplője van, úgymint a Magyar állam, Szigetmonostor, és Szentendre. Szigetmonostor szándékát mindenki jól ismeri: autóshíd épüljön bárhol a területünkön. A hibát ott követtük el, hogy elhittük, hogy ennyivel el is van intézve a dolog. Tehát már adva van a híd egyik lába, de mi van a másikkal? Szentendre hozzáállása e tekintetben, melyet szintén jól ismerünk: épüljön is, meg nem is. Sikerült egy olyan helyet kiválasztaniuk, amely természetesen nem az ő területük, sőt mi több honvédségi terület, így most már nyugodt szívvel elmondhatják magukról azt, hogy igen, mi támogatjuk Szigetmonostor szándékát, de a továbbiak már nem a mi kompetenciákba tartoznak. Megteheti ezt Szentendre? Meg. Minden joga megvan rá, hiszen neki a saját érdekét kell képviselni, ami jelen esetben nem egyezik meg Szigetmonostoréval. A túlparti testületnek, mint önálló döntéshozó szervnek, joga van eldönteni, hogy saját közigazgatási területén mit enged meg és hol. Az én olvasatomban viszont ez annyit jelent nesze semmi, fogd meg jól. És még nem beszéltük a kulcsfiguráról, az államról. Köztudott dolog, hogy létezik egy környezetvédelmi határozat, mely kötelezi az államot a Megyeri híd megépítésével egyidejűleg egy autós kishíd megépítésére Szigetmonostor és Szentendre között. E cikk készítésekor már több mint egy hete átadásra került a nagyközönségnek a Megyeri híd. Hogy lehetséges ez? Úgy, mint a magyarországi autópályák többségével, a híd ideiglenes használatbavételi engedélyt kapott, melynek nincs határideje! Ezen túlmenően, a Szentendre által, hídhelyül megjelölt honvédségi bázis átköltöztetése az államnak súlyos millióiba kerülne, nem beszélve arról, amit a szóban forgó testületi ülésünkön Csepi Lajos szakállamtitkár a Kormány nevében tolmácsolt felénk, miszerint nincs pénz a kishíd megépítésére! E tény tükrében naivság arra várni, hogy a honvédelmi tárca meggondolja magát, és áldását adja a hídhelyhez, ezzel szembemenve a kormány akaratának. De hogyan tudnánk hatást gyakorolni a kormányra? Két, egymást nem kizáró fegyver van a kezünkben. Az egyik, hogy a lehetséges összes fórumon megtámadjuk a Megyeri híd ideiglenes használatbavételi engedélyét, ahogy azt reményeim szerint tenni is fogjuk; a másik út egy sokkal rögösebb, hosszantartó bírósági per, mely önmagában még nem fog hídhelyet jelenteni a túlparton. Én, Debreczeni Beáta, mint Szigetmonostor község önök által választott önkormányzati képviselője szeptember 22.-i rendkívüli ülésen a kishíd ügyéről szóló napirendi pont tárgyalása során az előbb leírtakat mérlegelve és a település fejlődését szolgálva megszavaztam az általunk átdolgozott kompenzációs csomagot, melybe a lehető legtöbb garanciát próbáltuk beépíteni. Ilyen garancia: a 2 milliárd forint névértéken történő, infláció követő felhasználása, a gyalogos-kerékpáros híd mentő által is igénybe vehető legyen, a gyalogoshíd meg nem épülése esetén az erre szánt összeget fejlesztésben megkapjuk, stb. Mire elég 2 milliárd forint? Szigetmonostor évi költségvetése 534 millió Ft, melyből fejlesztésre, beruházásra 71 millió Ft-ot terveztünk. Ezt az összeget főként pályázati önrészre, tervekre, útfelújításra különítettük el. A tavalyi évben e célokra 30 millió forintot költött el

12 szeptember-október Képviselői indoklások településünk. Költségvetésünk nem tesz ennél többet lehetővé, bármennyire is szeretnénk. Így nagyos sok problémát önerőből képtelenek vagyunk megoldani. Ezzel szemben a 2 milliárd forintos, azaz két ezer millió forintos (közel négy éves költségvetésnek felel meg) keret kb évvel hozhatná előbbre, gyorsíthatná fel a fejlesztéseket, beruházásokat községünkben. Fejlesztési irányok (helyi közlekedés, infrastruktúra, katasztrófavédelem, környezetvédelem, oktatás, turisztika, stb) konkretizálását véleményem szerint szakemberek bevonásával kell meghatározni, hiszen nem kevés pénzről van szó. Szeretném leszögezni, hogy amennyiben a kormány az általunk jóváhagyott határozatban foglalt főbb garanciákat nem ismeri el, úgy részemről bármilyen kompenzációs csomag elfogadhatatlan. Tekintve, hogy személy szerint autóshíd párti vagyok, hiszem azt, hogy a kompenzáció keretében megépítendő gyalogos híd, ha nem is azonnal, de idővel autóshíddá válhat, mely Szentendre és Szigetmonostor egybehangzó döntésén múlik. És nézzünk őszintén magunkba, azért ez a 2 milliárd forintnyi fejlesztési csomag és egy mentő által is járható gyalogos-biciklis híd nem is olyan rossz ajánlat a mai napon, egy hosszú évekig elhúzódó bírósági perhez képest, melynek számunkra kedvező végkimenetelét (autóshíd, vagy kompenzáció) ma senki nem tudja biztonsággal garantálni. Elítélhető a döntésem? Ezt Önöknek, tisztelt választóknak kell eldönteniük, de kérem, hogy egyet ne feledjenek, hogy azért szavaztam a kompenzáció lehetősége mellett, mert nem szeretném, hogy Szigetmonostor a két szék között a pad alá essen, azaz semmit ne kapjunk, ugyanis még ez is megtörténhet! Szűr Tímea A 2006-os választási kampányanyagom egyik sora így hangzott: A képviselői munkát az emberek meghallgatásával és az érdekeik képviseletével tervezem végezni. Ennek figyelembe vételével szeretném az előttünk álló közös feladatokat megoldani, a pénzügyi lehetőségek függvényében. A mostani, híd ügyben végzett munka igen nagy felelősséget ró a képviselő testületre. Az emberekkel találkozva azt tapasztalom, hogy a legtöbben (természetesen csak a velem beszélgetők közül) autós hidat szeretnének. Ezt több fórumon ki is fejtették. A kormány által kínált lehetőség azonban egy gyalogos- kerékpáros kishíd, melyen mentő is közlekedhet, valamint 2 milliárd Ft. fejlesztésre. Ez az ajánlat igen kecsegtető lenne, ha a mentő által is használható kishíd helyében nem nekünk kellene Szentendrével megállapodnunk. Szentendre mereven elzárkózik attól, hogy a mentőt átengedje (ezt a szentendrei testületi ülésen saját fülemmel hallottam), így ugyan abban a helyzetben vagyunk, mint az autós híd esetében. Felmerül a kérdés,hogy a 2 milliárd Ft mennyire komoly ígéret a kormány részéről akkor, amikor szeptember 22-én a fél éjszakát azzal töltöttük, hogy Csepi államtitkár úrral a kompenzációs kérdésekben megállapodjunk. Ez megtörtént, azonban a másnap reggel megjelenő Magyar Közlöny sem az összeget, sem az általunk elvárt garanciákat nem tartalmazta. 100 méter közelében Úgy gondolom, hogy képviselőként az a feladatom, hogy az emberek többségét képviseljem. Én Szigetmonostoron és Horányban is csak az autós híd mellett hallottam az embereket érvelni, így nyugodt lelkiismerettel a másik megoldást nem tudtam megszavazni, főképpen a fent említettek miatt. A Horányban élőknek, elmondásuk szerint a határcsárdai gyalogos híd nem jelent megoldást, így amennyiben autós híd nem épülhet, szerencsésebb lenne annak értékét is egyéb közlekedésfejlesztésre költeni (+ 2 milliárd Ft). Tudom, hogy az autós hídnak is és a kompenzációs csomagnak is van jó és rossz oldala. Mindkét megoldásból igyekeznünk kell a legjobbat és a legtöbbet kihozni és ennek szellemében meghozni a döntéseinket. Szívem szerint, én egy olyan autós hídnak örülnék, a- min csak az itt élők, és természetesen a mentő juthatna be a településre. Ez megvalósítható lenne egy egysávos, lámpás kishíddal, ami talán még Szentendre számára sem jelentene forgalomnövekedést, valamint mi is megőrizhetnénk azokat az adottságokat, amik miatt szeretünk itt élni.

13 2008. szeptember-október Képviselői indoklások 13 Debreczeni Lajos Azon kevesek egyike vagyok, aki nemmel szavazott a határozat ellen! Nemmel szavaztam, mert: 1. A lakosság döntő többsége közúti hidat várt és vár teljes joggal. A riogatások és csúsztatások ellenére is van lehetőség az eredeti cél elérésére, de egy ajándékcsomag elfogadásával az teljesen ellehetetlenülhet. 2. Megalapozottá vált a gyanúm, miszerint a megegyezés már megtörtént, a testületi határozat csak annak szentesítéséhez kellett, utólagos jóváhagyáshoz nem vagyok hajlandó hozzájárulni. 3. A felsorolt 6 pont hangozhat még jól is, csakhogy ezek a település számára óhajok! Ezt bizonyítja a szeptember 23-án megjelent Magyar Közlöny, mely köszönőviszonyban sincs a település határozattervezetével, mely ebben a formában Szentendre számára sem lesz elfogadható! Költői kérdés: Meddig hátrálunk még, meddig vagyunk képesek saját magunk alá ígérni? 4. A testület többsége nem volt korrektül tájékoztatva, fél információk alapján kényszeríttettek ki döntési helyzetet, ami súrolja a befolyással való üzérkedés fogalmát és bűntettét. 5. A rólunk szóló Kormánymegállapodást Szentendre cenzúrázza, csak utána kerül hozzánk! Mégis kinek az életéről van szó? Azt hiszem jogosan szeretném látni KHEM és Szentendre megállapodását, hisz ha a szomszédomnak joga van kozmetikázni az enyémet, talán nekem is van jogom egy betekintésre! 6. Hallgattassék meg a népfelség álljunk bátran a népszavazás elé minden felesleges időhúzás nélkül! Amenynyiben a település többsége gyalogos híd mellett dönt az lesz, ha viszont közúti autós híd mellett dönt, az lesz! A döntést viszont mindenkinek kutya kötelessége tudomásul venni, én is azt fogom tenni! Makrai József Tisztelt szigetmonostori Polgárok! Néhány gondolatot és a jelenlegi helyzetet szeretném Önök felé eljuttatni. Mi, szigetlakók, nem értjük, hogy az Állam miért lépett vissza jogos igényünktől, a nagy híd felépítésétől, hiszen a bíróság megítélte nekünk a nagyhidat. A szerződésben szerepelt az, hogy a híd helyét Szigetmonostor és Szentendre közös megegyezésével kell kijelölni. A helyszín a Postásstrand területe lett volna. A hatástanulmányokat elvégezték és megfelelőnek találták a helyszínt. A Fővárosi Vízművek is hozzájárult, mert ezen a területen sérült volna legkevésbé a vízbázis. Azonban Szentendre később kihátrált a megegyezésből. Olyan területeket ajánlott, ami felett nem minden esetben ő rendelkezik. Egyébként a Fővárosi Vízművek sem változtatna az eredeti helyszínen. Vajon mitől tart Szentendre? Ha nincs nagyhíd, az autók kénytelenek a kompon és a tahitótfalusi hídon átmenni és igénybe venni Szentendre útjait. Miután nincs megegyezés a két település között (nem Szigetmonostoron múlik), az Állam felsóhajtva széttárja kezét és nem épül a híd. Az Állam megegyezést, kompenzációs csomagot ajánlott kártérítésként, amely tartalmazza gyalogos-kerékpáros kishíd megépítését plusz megkülönböztetett járművek áthaladását biztosítja. Reményeink szerint előbbutóbb megnyílhat a településen lakók számára is az autós átkelés. Ez a híd egy biztos összekötő kapocs lehet a külvilággal plusz 2 milliárd forint, amit a település használhat fel és így a fejlődés útjára léphet. Az utolsó elem beemelése Két lehetőségünk van: az első lehetőség keretében az alábbi fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani: 1. Katasztrófavédelem, mentőállomás, tűzoltóállomás (kistérségen belül) 2. Úthálózat fejlesztése (Ófalut elkerülő, Horánnyal összekötő út; Horánygyöngye és a Dunakeszi komphoz vezető út) 3. Révállomások fejlesztése (járatjavítás; kisbusz-járat település részeken) 4. Oktatás 5.) Intézmények bővítése és még más jó elgondolásokat megvalósítani A másik lehetőség az Állam beperlése. Nem tudni mi lesz az eredménye, de az idő múlik, talán 8-10 évig is elhúzódhat a pereskedés. Az ügyvédi költség milliókra rúghat. És valószínű, hogy ismét a mai állapot kerülne vissza, tehát a megegyezés, de lehet, hogy nem ezekkel a feltételekkel. Ma mit nyerhetünk és mit veszthetünk? Tudjuk, hogy a falu életét évre befolyásolja ez a kérdés. Azt is látjuk, hogy a pályázati lehetőségeink kibővülnek vagy

14 szeptember-október Képviselői indoklások beszűkülnek. Nem mindegy, hogy hova jutunk, mit tudunk megvalósítani. Ez a település lakóin is múlik. Én szeretnék a lehetőségek útjára lépni. Molnár Csaba Az építési engedélyben szerepel, hogy Szentendre és Szigetmonostor között kell megépíteni a hidat. Ennek értelmében más irányban való híd építése szóba sem kerülhetett. Önkormányzatunk hivatalos álláspontja az, hogy a közös partszakasz bármely pontja megfelelő helyszín. (Véleményem szerint Szentendrei oldalon a belváros és a Határcsárda közötti lenne az ideális hídhely, hiszen a bejáróknak nem kell visszafele utazni és turistákat könnyebb egy szentendrei városnézés után elcsábítani, ha a híd útba esik.) 1. Szentendrével hosszú egyeztetés után megállapodott, a környezetvédelmi hatóságok által még elfogadásra esélyes legészakibb autós hídhely februárjában vált ismerté. Erről a hídhelyről kiderült, hogy a másik állami szerv a Honvédelmi Minisztérium teljesíthetetlen feltételeket szabott a hídlejáró építéséhez, gyakorlatilag megakadályozta a híd megépítését , augusztusában még mindig az autós híd volt a cél. Ekkor már érezni lehetett; ha nem gondolkozunk kompromisszumon, két szék között a padlóra eshetünk. Hiába akarunk hidat, ha nincs hely a másik oldalon a pillérnek. 3. Az állam képviselője kijelentette, hogy nem fognak hidat építeni, mert nincs pénzük. A bekötő utak megépítésére még kevesebb a szándék. (Ha bekötő utakat Szigetmonostornak kellene megépítenie, az azt jelentené, hogy a híd esetleges megépítése után még legalább 10 évig az úton kívül semmi másra nem jutna pénz, további pangásra ítélve a települést.) 4. Noha a híd megépítésének jogosságát mindenki elismeri, két lehetőség adódott: a.) pereskedés az Állammal és Szentendrével a hídhely kijelölése érdekében A pereskedés hosszú évekig tart, és a makacs szentendrei hozzáállás miatt, miszerint hídpillért nem ad egy autós hídnak, a legkedvezőbb bírósági ítélet is csupán kompenzációt jelenthet. Ugyan oda jutnánk tehát, ahol most vagyunk; a kompenzációs csomag összeállításához. Ugyanakkor elvesztegetünk legalább 15 évet a falu fejlesztése nélkül. b.) kompromisszum, mely egy kompenzációs csomag A híd megépítésének elsődleges célja a tömegközlekedés javítása és a falu fejlesztése. Az ésszerű kompromisszummal ebbe az irányba tettünk lépéseket. A kompenzációs csomag olyan utat kell, hogy mutasson, mely a település fejlődését, helyi munkát, a település számára tartós jövedelmet jelenthessen. A már meglevő akármilyen híd jobb, mint a ködös távolba vesző. Az elfogadott határozati javaslat ezt tartalmazza, így támogatandó. 5. Tehát a határozat jobban szolgálja Szigetmonostor fejlődését, mint a másik alternatíva a végeláthatatlan pereskedés, mely végén vagy semmi nem jut a településnek, vagy maximum ugyanúgy a kompenzációs csomaghoz juthatunk el, de ekkorra már 2025-öt írunk. Kérem, mindenki gondoljon bele a hazai bírósági döntéshozatali gyakorlatba, majd olvassa el figyelmesen a kompenzációs csomagról szóló határozatot és véleményem szerint ebből az látható, hogy ésszerűtlen út a pereskedés. Nádas Zsolt Magyarország leghosszabb hídja Tisztelt Olvasó! Nem szavazatom rövid indoklása. Sokszor sok helyütt leírtam: nem értek egyet a gyalogos híddal a Határcsárdánál! Miért tartom értelmetlennek a gyalogos hidat? Értelmetlen mert nem old meg semmit, és elveszi a megoldást egy későbbi lehetőségtől. Simán fölösleges pénzkidobás. Szerintem ezt az állam is tudja, csak a problémát kezelni akarja -mármint az M0 Uniós elszámolásából adódóan és meg akar egyezni. A helyieknek a közlekedését nem oldja meg, arról nem is beszélve, hogy a kompenzációból még kompot is fejlesztünk. Praktikusan a szigetmonostori polgár egy korszerű komp közlekedés mellett (ne adj Isten egy szélvédett átkelő hajó helyett) inkább átsétál a szeles hideg hídon. Mintegy 2Mrd Ft-n épült híd ez lakosokra vetítve közel 1 millió Ft / fő. Ezért az elvi 1millió forintért még arról is lemond, hogy esetleg néhány év múlva létesüljön egy autós híd is.

15 2008. szeptember-október Képviselői indoklások 15 Persze a kompenzáció másik fele, amely az óta már változott és nem nekünk lett jobb, ide jönne a településre fejlesztésnek. Szükség van a fejlesztésre, de mit is akarunk, tudjuk, mit akarunk? Van fejlesztési elképzelésünk? Van területfejlesztési terv? Tudjuk milyen irányba, kellene fejleszteni a falut? Közben a kistérség már költené a pénzünket. Szigeti mentőállomás már nem lenne. Összesen egy iskola pályázatunk van ami nagyon fontos, hogy megvalósuljon. Tudom kritizálok sőt néha gúnyos is vagyok, mert az értetlenségemet már nem tudom másként szavakba önteni. Ismert az a mondás kritizálni könnyű. Igen igaz ezért leírom mi az amit járható útnak tartok. Az autós híd melletti kitartás, amely azt jelenti, hogy ameddig nem épül meg addig a falut kártérítés, illetné meg, melyet megfelelő tartalommal fejlesztésre és közlekedéstámogatásra lehetne fordítani. Amennyiben nem kétsávos a híd, hanem egy egyszerű egysávos egyirányú autósforgalomra épülő valósulna meg akkor a falut valamilyen kompenzáció illetné meg. E mellett minden fórumon hangoztatni az igazunkat, és a törvény erejét is felhasználva érvelni az érdekeinkért. Csak egy megjegyzés: Csepi Úr itt volt sürgette a Testületet, hogy döntsünk, mert a híd, mármint a Megyeri híd átadása után már nincsen esélyünk, még az ügyvédünk is azt mondta. Nos a híd átadódott ideiglenesen, és változatlanul keresnek konzultációra, hívnak minket. Megjegyezendő, hogy a kiadott Kormányhatározat köszönő viszonyban sincs az általunk javasolthoz képest, míg a mellékelt szerződés tervezet (az általam nem elfogadotthoz képest), még Szentendre szigorításával megspékelve egyszerűen számomra támogahatatlan. Mint a népszavazási kérelem egyik beadója meg vagyok győződve, hogy azon az úton járunk, amelyre a választóink felhatalmaztak. Amennyiben a népszavazás (eredményességétől függetlenül) a szavazatok aránya nem ezt támassza alá, akkor a helyzetet megértve lemondok képviselői mandátumomról.

16 szeptember-október A tárgyalások Tárgyalóasztal Ebben a fejezetben lehetősége van a tisztelt olvasónak betekinteni október 1-óta hídügyben folytatott tárgyalások folyamatába, mintegy részt venni a tárgyalások folyamatában. A 2006-os önkormányzati eskütételt követően az elsők között kezdődött meg a kishíd kérdésének az áttekintése. Évtizedes elfogadott célok, álláspontok voltak már akkor, melytől ez az Önkormányzat sem tért el. Ilyen fix pont volt az, hogy Szigetmonostor számára minden a többi érdekelt által elfogadott hídhely elfogadható, csak végre legyen helyszín. Mindannyian tudtuk azt és minden fórumon képviseltük, hogy a híd megépítése alapvető hétköznapi kérdésekre kell, hogy választ adjon. Elő kell segítenie a mentő, a tűzoltó gyorsabb kiérkezését, segítenie kell az ingázók, a diákok bejárását, javítania kell a belső tömegközlekedés helyzetén, lehetőség szerint csökkentenie kell az utazás költségeit. Ehhez sokan hozzátették a falu könnyebb idegenforgalmi elérhetőségét. Ezek az elvek,célok képezték a hídért folytatott harc egyik, míg az építési engedély előírásai a másik ágát. Ebben a szellemben már 2006 novemberben, majd decemberben több alkalommal része volt a Szentendrei - a kishíd helyszínének kérdése. Januárban a Szentendre akkori álláspontjának ismeretében a Fővárosi Vízművekkel folytatott tárgyalásom napirendjén is téma volt a híd, majd január közepén Szentendre polgármesterével, és a Vízművek vezérigazgatójával egy háromoldalú megbeszélésen véglegesítettük a 2007 februárjában a két Önkormányzat által is elfogadott, a Fővárosi Vízművek szigorú feltételeivel 2011-ig támogatott hídhelyszínt. A postás strandtól 300 m-re délre. A határozatokkal és a Vízművek nyilatkozatával a főépítész úr társaságában 2007 március 30-án jártam a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium akkori szakállamtitkáránál, aki akkor a híd megépítését nem vitatta, de az odavezető utak elkészítését megkérdőjelezte. Ezzel együtt a tervezés előkészítésével megbízta a Nemzeti Autópálya zrt.-t, akikkel májusban tárgyaltuk meg a nyomvonallal kapcsolatos lehetőségeket. Folyt a tervezés, elemzés, látszólag az Állam végezte az építési engedélyben rárótt kötelezettségét. havonta kéthavonta telefonon megerősítették, hogy folyik a munka, míg 2007 év vége felé már lehetséges nehézségekről beszéltek év elején februárban kapott a tervező UNITEF Az események júliustól gyorsultak fel, amikor Csepi szakállamtitkár úr komoly megoldási szándékkal tárgyalást kezdeményezett,... mérnökcsoport egy írásos állásfoglalást a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy nem tudnak helyet biztosítani a hídnak a honvédség területén. Ekkor az Alpolgármester úr, valamint a fejlesztési bizottság elnöke vállalták, hogy plusz energiákat fektetnek a hídügy előbbre mozdításába. Márciusban, áprilisban és júniusban minden érdekelt szervezet és Önkormányzat jelenlétében rendszeres egyeztetés zajlott, melyeken egyre inkább világossá vált, hogy a Magyar Honvédség nem akarja a terület híd céljára átadni. Az említett képviselők személyes kapcsolataikat latba vetve próbáltak háttéregyeztetéseket folytatni az ügyben, de ennek ellenére júliusban szintén elutasító nyilatkozatot adott a Honvédelmi Minisztérium, melyet a későbbiekben, augusztusban, a Közlekedési Minisztérium megkeresésére újból megerősített. Az események júliustól gyorsultak fel, amikor Csepi szakállamtitkár úr komoly megoldási szándékkal tárgyalást kezdeményezett, melyen rajtam kívül az ügyvédünk, szentendre polgármestere, aljegyzője és a szakállamtitkár úr volt jelen. Ezen a tárgyaláson a testületi határozat szerint a híd és az odavezető út megépítését kértük, egyben azt, hogy a minisztérium mint az építésre kötelezett Magyar Állam megbízottja szerezze meg a Honvédelmi Minisztérium jóváhagyását. Ezt követően járt a szakállamtitkár úr a Regattában, majd tájékoztatott arról hogy a Honvédelmi Miniszétrumi egyeztetések nem hoztak változást az álláspontjukban. Augusztusban egy alkalommal volt még tárgyalás, ahol az ügyvédünk és én képviseltük a települést az autós híd érdekében. Ezt követően a Szakállamtitkár Úr és Dietz polgármester úr jelenlétében tartottunk testületi ülést a tornateremben, majd a kompenzáció előzetes keretét tartalmazó tervezetet vettük át a szakállamtitkár úrtól egy rövid tárgyaláson, ahol szintén az ügyvéd úrral voltam jelen. Ezt követően minden tárgyalás az állam képviselőjével a képviselő-testület előtt zajlott, ezen a testület és a hallgatóság is kérdéseket tehetett fel, mindenki előtt ezáltal ismertté válhatott az ügy háttere. Így a tárgyalás minden részlete ismert, és tudott a testület és a jelenlétével az ülést megtisztelő hallgatóság előtt. Világossá vált számunkra, hogy; - az Államnak nem áll szándékában az autós hidat megépíteni. - Nem sikerül olyan helyet találni, ahol megegyezés alapján az autós híd felépíthető lenne. - A költségvetésben nem biztosított az autós híd megépítéséhez szükséges összeg. A tárgyalások menetét közösen alakítottuk ki és formáltuk. Minden képviselő, a ma már tiltakozó képviselőket is

17 2008. szeptember-október A tárgyalások 17 beleértve, véleménye belefoglaltatott a tervezetbe, melyet a szakállamtitkár úr magával vitt. Sajnos csak részben és általánosan láthatunk viszont ennek konkrétumait az ezt követően elfogadott Kormányhatározatban. De jelenleg még több ponton hiányosan tartalmazza a határozatok alapján megszülető szerződéstervezet is az általunk kért elemeket. A kérés lényege egy 5-6 m széles 3,5 tonna teherbírású, a mentő forgalmát biztosító gyalogos- kerékpáros híd plusz 2 milliárd forint értékű fejlesztési beruházás; a mentő és tűzoltó ellátás fejlesztése, közlekedésfejlesztés (beleértve a kompok, és a busz közlekedést, úthálózat fejlesztést), turisztikai fejlesztés, oktatás, és környezetvédelem területén. Ez az egyezség a tárgyalás alapja a mai nap, melynek feltételeit tartalmazza a szeptember 22-i határozat, megegyezés esetén 2009-es kezdődátummal. A szeptember 22-i testületi ülésen az előzetes tárgyalási fordulókban meglévő egység megtört. Annak ellenére tört meg, hogy a szept. 22-i ülést megelőzően egységesen képviselt javaslat alapján megfogalmazott főbb elemeket tartalmazó egyezségi ajánlattal érkezett Csepi Lajos. Jelenleg az akkor elfogadott határozat elemeinek szerződésbe foglalása és elfogadtatása a település célja novemberétől Kishíd ügyben folytatott megbeszélések, tárgyalások, egyeztetések a polgármester naptárából:

18 szeptember-október A tárgyalások

19 2008. szeptember-október Szigetmonostori jövőkép 19 Jogi jövőkép Szigetmonostor jövőképe A dr. Horváth P. András ügyvédi iroda nyarán kapott megbízást, hogy a település számára kiemelten fontos kis híd ügyében a település képviseletét ellássa. Az iroda vezető ügyvédjeként szeretném tájékoztatni önöket a jelenlegi helyzetről. Az alapszituáció: A Megyeri-híd szakhatósági engedélyei közül a környezetvédelmi szakhatósági engedély írta elő a Szigetmonostor és Szentendre között épülő kis híd szükségességét. A híd helyét a két településnek kellett e- szerint véglegesíteni. A későbbiek során egy más ügy kapcsán született ítélet indoklásában a Bíróság is kiemelte, hogy a hidat a Magyar államnak meg kell építenie. Az Állam a híd megépítésétől nem zárkózik el, azonban annak kivitelezését a híd helyének megjelöléséig nem kezdi el. A jelenlegi helyzet: Az augusztus folyamán Szentendrével lefolytatott egyeztetések alkalmával kiderült, hogy Szentendre a híd megvalósulását csak olyan helyszínen tudja elképzelni, amelyet a vízügyi hatóság, illetve a honvédség kezel és amelynek átadásától mindkét hatóság elzárkózik, nem ad helyet a híd kialakításához. Ettől eltérő helyszínen Szentendre csak kifejezetten gyalogos és bicikliközlekedésre alkalmas hidat támogat, esetlegesen kizárólag mentő és katasztrófavédelmi jármű áthaladási lehetőséggel. Szigetmonostor végig azon az állásponton volt, hogy bármilyen fizikai területen el tudja képzelni a híd megvalósulását. Ezt követően több oldalú egyeztetések történtek a Magyar Állam képviselőivel, amelynek képviselője, dr. Csepi Lajos szakállamtitkár az egyeztetéseken, majd a nyilvános lakossági fórumokon is kifejtette a Magyar Állam hivatalos álláspontját, mely szerint amennyiben van hídhely, megépítik a hidat, amennyiben nincs, úgy kompenzációs csomagot ajánlanak fel. Dr. Dietz Ferenc, szentendrei polgármester a kis híd felépítése kapcsán csak a korábbi nyilatkozatainak tartalma szerint látott megoldást. Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere ezt követően kapott felhatalmazást a testülettől az egyeztetések lefolytatására. Ennek eredményeként kialakult kompenzációs csomag tartalma szerint:

20 szeptember-október Szigetmonostori jövőkép 1. Felépülne a gyalogos-kerékpáros kishíd. 2. A település térségi és helyi feladatokra 2 milliárd forint értékű kompenzációt kap, melynek felhasználásáról egyeztetett tárgykörökben (közlekedésfejlesztés, oktatás, katasztrófavédelem, környezetvédelem, turisztikai fejlesztések) szabadon dönt azzal a kitétellel, hogy a térség és elsősorban a település számára fontos mentő- és tűzoltóállomás szentendrei térségi központtal a mentő tekintetében és minden szempont figyelmével kiválasztott mikrotérségű tűzoltóközponttal mindenképpen meg kell valósuljon ezen összegen belül. A megvalósulása a fejlesztéseknek ezen keret terhére között történne meg. Jogi helyzet: Alapvetően az Állam kötelezettsége Szigetmonostornak megépíteni a hídat, azonban a hídhely nem léte miatt jelenleg úgynevezett fizikai lehetetlenülés esete áll fenn, tehát nincsen helye a hídnak. Mindezek miatt képtelenség a Magyar Államot arra kényszeríteni, hogy nem létező helyre építsen hidat. A Magyar Állam elismerte, hogy a településnek meg kell oldani a környezetvédelmi és közlekedési érdekeit, illetve orvosolnia kell a település jelenlegi, hátrányos helyzetét, ezért kompenzációt ajánlott fel a már ismertetett tartalommal, melynek teljesítésére szerződés keretén belül vállalkozna. Ezen szándékát kormányhatározattal is megerősítette, melynek tartalmi megfogalmazását konkrétumok és garanciák hiányában csak szándékként értékeltük. Amennyiben a település elfogadja a megállapodást, és azt a jövőre nézve a kormány nem teljesíti, a szerződésszegésből eredő károk tekintetében kártérítési perben érvényesítheti Szigetmonostor az őt megillető kártalanítást. Amennyiben a megállapodástól elzárkózik a település, úgy marad a jelenleg alkalmazott stratégia: 1. Mivel a Megyeri-híd mind környezetvédelmi, mind forgalombiztonsági szempontból nem teljesíti az előírt követelményeket, használatra alkalmatlan, a híd lezárása indokolt. 2. A Magyar állam kötelezése a Híd bármilyen módon való kivitelezésére, azonban ehhez a lehetetlenülést okozó problémát valamilyen módon meg kell oldani. Személyes meglátásom az, hogy a jelenlegi joggyakorlat tükrében, az ideiglenes forgalomba helyezést nagyon csekély eséllyel lehet meggátolni. A peres gyakorlat a lehetetlenülés esetén automatikusan a kompenzáció, azonban itt már vizsgálják a felróhatóságot, vagyis, hogy kinek a hibájából nincs híd. Az állam a kompenzáció felajánlásával indirekten elismerte a felelősségét, azonban a település magatartását is vizsgálják majd ezen esetben és a kompenzáció jogossága attól függ, hogy a település hídhely adási képességének hiánya felróható magatartás e. A pereskedés várható időtartama általában 1-6 év, úgyhogy a kompenzáció elvetése, vagy kormányáltali nem teljesítése miatti per esetében is az egész megvalósulás esélye is évekre eltolódik. A jövő: A település önkormányzati képviselő-testületének ezen két út közül kell választania. Amennyiben a kompenzációt fogadja el, haladéktalanul ki kell alakítania azon koncepcióját, amely keretében valós megoldásokat ad a híd elmaradásából fakadó hátrányokra. Amennyiben a tovább ragaszkodik a kis híd meglétéhez és megvalósításához, úgy a fent vázoltak szerint pert kell kezdeményeznie az Állam kötelezésére és a Megyeri-híd mielőbbi lezárását kell követelnie. Fejlesztési jövőkép Dr. Horváth P. András ügyvéd Településünk előtt komoly fejlődési lehetőség előtt áll. Ennek kihasználása kötelességünk. Hogy tudjunk viszonyítani tekintsük át, hogyan is áll jelenleg a Szigetmonostor? Ahogy az a legutóbbi falugyűlésen elhangzott, jelenleg bevételeink 3 forrásból adódnak lakossági adóbevétel: 25% állami normatíva 60 % vállalkozási tevékenységekből adódó bevételek 10 % Ezek nagy része a település- és intézményeinek működtetésére fordítódik. évente fejlesztésre nagyon kevés összeg, az éves költségvetés 7 %- a jut. A falu jelenlegi állapota a lakosságszámot, a szaporodó építkezéseket és a fiatal generáció számát tekintve növekvő tendenciát mutat. Ezért vált sürgőssé már ma az iskola épületének bővítése és korszerűsítése, az óvoda bővítése. Ezért égető a nagyobb igénybevétel miatt gyorsabban romló utak helyreállítása, megújítása, és ezért vált szükségessé a települési szolgáltatások bővítése (gyermekorvos, gyógyszertár, önkéntes tűzoltóság stb.) A folyamat a folytatódni fog, a település nő. Ha a környező településekkel hasonlítjuk össze, lakóhelyünk még őrzi a közösségi értékeit. A közösség az, ami lelkületet, hangulatot és főleg biztonságérzetet ad a településen élőknek. Ez ragadja meg és marasztalja az újonnan érkezőt és a rendszeres vendéget egyaránt. Nem az a kérdés, hogy Szigetmonostornak igaza vane hídkérdésben, mert igazunk van! Hanem az, hogy vane szándék, akarat tárgyalópartnereinkben, és reális lehetőség az építési engedélyben foglaltak végrehajtására, mind hídhely mind a csatlakozó műtárgyak megépítse te-

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 199/2010 (VIII. 31.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. augusztus 31-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat a HÉV korszerűsítési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-én 13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-én 13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-én 13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZPONTI TERVTANÁCS (JKV-13)

JEGYZŐKÖNYV KÖZPONTI TERVTANÁCS (JKV-13) Projekt: K083.03 a 83 sz. út Pápa Győr, M1 autópálya (32+574-70+250 km sz.) közötti szakaszának 2X2 sávos, gyorsúti kiépítéséhez szükséges tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Szám: 812-4/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Napirend: Lengyeltóti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER K IEGÉSZÍTÉS AZ Á LLÁSFOGLALÁS A C SEPEL III ERŐ M Ű F EJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL CÍMŰ, 263. SZÁMÚ ELŐ TERJESZTÉSHEZ Előterjesztő: Készítette: Tóth

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Feladatellátási szerződés kötése a Dombóvár-Tamási (Pári)

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96)

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) Ügyiratszám: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter részére Tárgy: Baleseti gócpont megszüntetése iránti kérelem Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1051 Budapest Honvéd utca 13-15. Tisztelt Miniszter

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 20. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 20. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. december 20. napján

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31. napján 13 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba Szin Zoltán

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

1.napirend. Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester. Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

1.napirend. Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester. Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági vezető ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 89/2014 Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben