Nincs garancia a garanciákra! Az EU, a GATS és az egészségbiztosítási reform

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nincs garancia a garanciákra! Az EU, a GATS és az egészségbiztosítási reform"

Átírás

1 Nincs garancia a garanciákra! Az EU, a GATS és az egészségbiztosítási reform Miért lesz képtelen az állam megfelelően szabályozni az egészségbiztosítói piacot? A GATS egyezmény és az uniós jog súlyosan korlátozza a kormány mozgásterét és bebetonozza a liberalizációt. Egyszer minden garancia lejár: a tervek szerint garanciákkal ártalmatlanított magyar egészségbiztosítási biznisz hamar elszabadulhat a nemzetközi liberalizációs nyomás eredményeként. Egy újabb nyomós érv a december 17-ei nemre. A GATS i egy olyan, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) kereteiben működő egyezmény, amely a szolgáltatások, velük együtt az alapvető közszolgáltatások liberalizációjához nyújt nemzetközi keretet. A 95-óta létező egyezmény keretében hazánk számos közszolgáltatás, így az egészségügy liberalizációját ii is elvállalta. Bár a 95-utáni piacosítási tárgyalások titkosak, a korábban megtett vállalások alapján hazánk az egészségügyi liberalizáció élbolyába tartozik. Liberalizációs vállalásokat tettünk az orvosi és fogorvosi, a kórházi, a szociális és egyéb egészségügyi szolgáltatások terén, valamint az egészségbiztosításban is: hazánk az ápolónői és állatorvosi szolgáltatások kivételével felajánlotta a teljes egészségügyi szektort. iii Mit jelentenek ezek a liberalizációs vállalások? 1. Azt, hogy ezeken a területeken a szolgáltatások liberalizációja, szabad kereskedelme irányában az egyes nemzeti kormányok által tett intézkedések gyakorlatilag visszafordíthatatlanok. A XXI. cikkely szerint ugyan Magyarország is bármikor módosíthat vagy visszavonhat kötelezettségeket ( ) a kötelezettségek életbe lépésétől számított három év elteltével. A ratifikált egyezmény szerint, amennyiben egy ilyen visszavonás más országot is érint, abban az esetben a módosító Tag köteles tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy megegyezzenek a szükséges kompenzációs kiigazításokról, s a tárgyalások során arra kell törekedni, hogy megmaradjon a tárgyalásokat megelőzően vállalt konkrét Engedményes Listákban szereplő kötelezettségeknél a kereskedelmi szempontból nem kevésbé kedvező, kölcsönösen előnyös kötelezettségek általános szintje. Azt, hogy az egyezmény a liberalizációt bebetonozza, maga a WTO titkárság is elismeri. iv Gyakorlatilag visszafordíthatatlanná válik tehát a folyamat. Ha a magyar kormány a társadalombiztosítást privatizálja, és közben nem csökkenti a korábbi GATS vállalásunkat, akkor a későbbiek során csak óriási áldozatok árán lesz mód változtatni a status quo-n. A GATS egyezményt aláíró országok számára egy évi 1500 Mrd forintos piacnyitás visszavonását kellene kompenzálnunk egy hasonló piaci értéket jelentő, addig nem liberalizált piac megnyitásával. Ilyen pedig nincs! 2. Azt, hogy a magyar kormányra állandó nyomás fog nehezedni, hogy a GATS tárgyalásokon az egészségügy piacosítását tovább mélyítse. Az egyezmény legfőbb célja, hogy biztosítsa a szolgáltatáskereskedelem progresszív liberalizációját v. Az egészségbiztosításban érdekelt cégek nyomást gyakorolva anyaországukra az egyezményt arra használhatják, hogy további piachoz jussanak. Egy olyan kis ország, mint hazánk, aligha tudna ellenállni például az amerikai biztosítók nyomulásának. A nyomásgyakorlásra kiváló példa, hogy az Egyesült Államok visszautasította a pénzügyi szolgáltatásokról (melynek az egészségbiztosítás is része) szóló kiegészítő megállapodás aláírását az Uruguayi Forduló végén ( 95-ben), mivel nem volt megelégedve a fejlődő országok liberalizációs vállalásaival. Ennek eredményeként két év további tárgyalás következett, mely során a dél-kelet ázsiai országok óriási nyomásnak voltak kitéve, hogy nyissák meg a pénzügyi szolgáltatások szektorát az amerikai és az 1

2 európai befektetők előtt. Az USA GATS tárgyalások során elfoglalt álláspontja szerint, az egészségügyi és szociális szolgáltatások teljes spektruma kereskedelmi lehetőségeket rejt magában. vi További példákat lehetne sorolni, vii ahol a WTO tagországok egymástól követelik szolgáltatási szektoruk megnyitását, a szabályozás eltörlését. A liberalizáció, a piacosítás nem következik az egyezmény szövegéből, de következik a tárgyalások politikai dinamikájából, és az egyezmény szellemiségéből (pl. preambulum). A tervek szerint garanciákkal ártalmatlanított magyar egészségbiztosítási biznisz hamar elszabadulhat a nemzetközi liberalizációs nyomás eredményeként. A tárgyalások nem csak az egyezmény szellemisége és fő célkitűzése (progresszív liberalizáció) miatt vezethetnek az egészségügy további piacosítása felé, hanem azért is, mert a tárgyalások zártkörűek, a társadalmi szervezetek nem férhetnek hozzá a folyamathoz, az üzleti lobbistáknak ugyanakkor sokkal több erőforrásuk van arra, hogy privilegizált hozzáférésüket biztosítsák. viii A Nobel-díjas Joseph Stiglitz, a Világbank volt vezető közgazdásza szerint azért is veszélyes a kereskedelempolitika kiterjesztése az ilyen általános közpolitikai kérdésekre, mert a külügy, így a tárgyalók is, elsősorban az export növekedésében érdekelt, ix nem az egészségi statisztikák javításában, ezért fejeikben elsősorban a kereskedelem bővítése, nem pedig a piacszabályozás van jelen. Bár vannak tárcaközi egyeztetések, a kereskedelmi referensek elsősorban az üzleti körök értékvilágában mozognak, nem pedig az egészségügyi szakértők, vagy szociálpolitikusok világában. x 3. Azt, hogy minden intézkedésnek, szülessék kormányzati, önkormányzati, vagy akár kórházi szinten, a GATS elveivel összhangban kell lennie. Amennyiben nem, az adott intézkedés megtámadható. Az egyezmény mélysége példa nélküli: az egyezmény a Tagok azon intézkedéseire vonatkozik, amelyek hatással vannak a szolgáltatások kereskedelmére. xi Az ilyen intézkedések bármilyen formát ölthetnek, beleértve a törvényeket, rendeleteket, adminisztratív döntéseket, sőt még a kormányzat íratlan gyakorlatát is. Sőt a GATS a kormányzás valamennyi szintjét érinti. Annak ellenére, hogy nemzeti szintű kormányzatok tárgyalták meg és írták alá, az egyezmény kiterjed a központi, regionális kormányzati vagy helyhatósági, illetve hatósági intézkedések xii mindegyikére. Sőt, az egyezmény a nem kormányzati szervezetekre is kiterjed, amennyiben azok a központi, regionális kormányzati vagy helyhatóságok, illetve hatóságok által delegált jogosítványok alapján xiii működnek. Ez érinti például a hitelesítő intézeteket, az iskolai, kórházi vezetőséget, hiszen ezek is legtöbbször valamilyen szintű kormányzat, önkormányzat felhatalmazása alapján működnek. Másképp fogalmazva: egyetlen kormányzati intézkedés, cselekedet nem kerülheti el a GATS hatáskörét. 4. Minden piackorlátozó szabályozás megtámadhatóvá válik a WTO előtt, így jelentősen beszűkül az államok mozgástere. A kormány azon szándéka, hogy majd szabályozással kordában tartja a profit-elvet, ennek fényében könnyen hiú ábrándnak bizonyulhat. Az egyezmény VI. cikkely 4. bekezdése előírja, hogy a minősítési követelményekkel, technikai szabványokkal és az engedélyezési követelményekkel összefüggő intézkedések ne idézzenek elő indokolatlan akadályokat a szolgáltatás-kereskedelemben. Az olyan intézkedések, mely az adott célt nem a legkevésbé kereskedelem-gátló módon érik el, nem tekinthetők GATS konformnak. A szükségességi tesztről (necessity test) jelenleg folyó tárgyalások pedig arra vonatkoznak, hogy egy kormánynak adott intézkedés meghozatalának jogosságát bizonyítani kell. Ennek alapján a kormánynak bizonyítania kell az általa hozott nem diszkriminatív intézkedés szükségességét is, és azt, hogy az az elérhető eszközök közül a lehető legkevésbé korlátozza a kereskedelmet. 2

3 A 16. cikkely értelmében, amennyiben egy kormány felajánlja szektorát xiv, tilos minden olyan intézkedés, mely: a szolgáltatók számát korlátozza; a szolgáltatási ügyletek, vagy a tőke összértékét korlátozza; a szolgáltatási tevékenységek számát korlátozza; a szolgáltató által foglalkoztatott személyek számát korlátozza; belföldi tulajdonos bevonásával vegyes vállalat létrehozását követeli meg (tehát a külföldi tőke részarányát korlátozza, és hazai tulajdonos bevonását követeli meg a nemzetgazdaság fejlesztése céljából); a külföldi tőke összértékét korlátozza. A kormányok bizonyos szociális szolgáltatások (gyermekgondozás, betegápolás, idősgondozás) vagy alapszolgáltatások nyújtását csak a non-profit szektornak engedélyezik. Ilyen intézkedések valóban korlátozzák a kereskedelmi szolgáltatók piacra jutását. Az, hogy ezek a szabályok csak akkor érvényesek, ha a kormányok kifejezetten magukra vállalják felajánlásukban, elégtelen garancia. A jó kormányzáshoz szükség van a megfelelő rugalmasságra, hogy az adott szituációban a legmegfelelőbb intézkedést hozhassa meg, melyeket lehetetlen előre megjósolni a liberalizációs vállalások megtételekor. xv Így egy sor intézkedés bukhat el, csökkentve a kormányok szociálpolitikai, környezetvédelmi, vagy fogyasztóvédelmi szabályozásának mozgásterét. Nem elég tehát, hogy egy kormány kiálljon egy adott GATS-ellenes szabályozás mellett azzal a többi WTO tagnak is egyet kell értenie, különben perre vihetik az ügyet. Minden intézkedésnek, célozza az akár a környezet vagy a fogyasztók védelmét, a munkavállalói jogok vagy a közszolgáltatások biztosítását vagy bármi mást, amennyiben kimutatható róla, hogy indokolatlanul korlátozza a kereskedelmet, a jövőben szembe kell néznie a GATS kihívásával. xvi Például a hormonkezelt marhahús importját nem tilthatta be az EU egészségügyi okokra hivatkozva, mert az amerikai exportőrök azonnal rábírták az USA kormányát, hogy kezdeményezzen eljárást az EU-val szemben a WTO előtt. A GATS szellemében minden olyan kormányzati intézkedést megtámadhatnak, mely korlátozza a piac működését. A piacrajutással és a belföldi szabályozással kapcsolatos pontok a biztosítási piac kormány által tervezett korlátozásait is kikezdhetik. Amennyiben a szolgáltatók számára, a tőke összértékére, vagy a szolgáltatási csomag és a befizetések kapcsolatára vonatkozó elképzelések túlságosan korlátozzák a piac működését, a GATS szabályai felhasználhatóak azok lazítására. Mi következik mindebből: Gúzsba kötött táncosok? Talán nem ártana, még egyszer, a gombnyomás előtt a gombot megnyomóknak saját maguktól megkérdezni, hogy tulajdonképpen mire is mondanának igent? Gúzsba kötött táncosokkal nem érdemes táncversenyt rendezni xvii írta Mihályi Péter arra utalva, hogy a reformnak csak akkor van értelme, ha a piacosítást tovább folytatják. A GATS tárgyalásokon minden adott ahhoz, hogy a biztosítók levessék kötöttségeiket, hisz az egyezmény a kormányok kezeit köti meg, jó szorosan. A törvényről döntő képviselőknek világosan kell látniuk, hogy visszafordíthatatlan lépésre készülnek. Amíg nem készült független szakértők bevonásával hatástanulmány hazánk GATS vállalásairól, és a GATS egyezmény és az egészségügyi reform kapcsolatáról, és amíg nem biztosítottak egyértelműen a piacszabályozás feltételei, addig felelőtlenség a piacosítás irányába elmozdulni. Nem tudjuk pontosan, merre megyünk, csak azt látjuk, hogy az első lépés után már csak a további piacosítás irányába haladhatunk, és komoly ösztönzők és érdekek vannak arra, hogy ne korrigáljuk, a most meghozott döntést. Az egészségbiztosítási reformot a kormány amúgy is kapkodva, társadalmi és szakmai támogatottság nélkül készül végre hajtani, a GATS egyezmény és az uniós jog állami szabályozást korlátozó kitételei, és maga a tény, hogy a kormány nem számolt velük, azt húzza alá, hogy december 17-én nemmel kell szavazni. 3

4 Jegyzetek és hivatkozások i Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről, az évi IX. törvényben kihirdetett Marrakesh-i Egyezmény 1.B) Melléklete ii GATS/SC/40, 15 April 1994, elérhető a WTO honlapján. Magyar nyelvű összefoglalót egyedül a Védegylet tett hozzáférhetővé az interneten: A GATS vállalásainkkal átlalában a legtöbb liberalizációt vállaló országok közé tartozunk.a nyilvános vállalások szerint a 132 országból mindössze 24 ország van, amelyik több mint 120 (!) szektor liberalizációját vállalta volna el (WTO Secretariat, Recent Developments in Services Trade, 9 February 1999, S/C/W/94). A 95 óta zajló titkos tárgyalások azóta csak további liberalizációt jelenthetnek! iii A GATS körüli viták egyik kulcspontja, hogy érinti-e a közszolgáltatások területét. A WTO azzal érvel, hogy az egyezmény első cikkelyének harmadik pontja kizárja a közszolgáltatásokat az egyezmény hatásköre alól. Ugyanakkor a kritikák pedig az egyezmény tág értelmezhetőségét hangsúlyozzák. Először is, hazánk vállalásaiból is jól látszik, hogy számos közszolgáltatást érint. Másodszor, az egyezmény hatályát az első cikkely határozza meg. Az előzőekben már megvizsgáltuk, hogy a szolgáltatás nyújtójának, illetve fogalmának milyen tág körét érinti az egyezmény. Az 1:3 pont szerint az érintett szolgáltatások: 1:3 (b) a»szolgáltatások«kifejezés minden érintett szektorra vonatkozik, kivéve a kormányzati tevékenység során nyújtott szolgáltatásokat; (c) a»kormányzati tevékenység során nyújtott szolgáltatások«azokat a szolgáltatásokat jelentik, amelyeket nem üzleti alapon és nem egy vagy több szolgáltatóval versengve nyújtották. Ha az adott szolgáltatást vagy üzleti alapon nyújtották, vagy akár egy vagy több szolgáltatóval versengve, akkor az nem számit közszolgáltatásnak egy sor közszolgáltatással ez a helyzet. A magyar egészségügyben megszűnt az ingyenesség egy érv arra, hogy üzleti alapon nyújtják. Vannak magántulajdonban lévő kórházak is. Emellett több pénztár (biztosító?) is megjelenne a piacon, melyek egymással versenyeznek. A GATS hatáskörét továbbá az szabja meg, hogyan értelmezzük a nem üzleti alapon és a nem egy vagy több szolgáltatóval versengve kifejezéseket. A WTO eddigi működése, joggyakorlata nem túl megnyugtató, hiszen általában a kereskedelmi, üzleti érdekek kapnak prioritást egyéb társadalmi, környezeti (köz)érdekekkel szemben. Ennek fényében csekély esélye van annak, hogy a magyar egészségügy ne tartozna a GATS hatálya alá. Erre az álláspontra helyezkedik a WTO szolgáltatási titkársága is egyik egészségüggyel foglalkozó háttéranyagában (az ilyen dokumentumok fontos iránymutatásként szolgálnak a vitarendező testületnél): amennyiben magán és közkórházak üzemelnek egymás mellett, akkor nem tartható fenn az 1(3) alapján a kivétel, ezért pl. az állami támogatások szétosztásánál nem lehet diszkriminálni magán is a közkórházak között, amennyiben felajánlotta az kórházi szektorát az ország, és nem kért kivételt a támogatásokra. (WTO Council for Trade in Services: Health and Social Services. Background Note by the Secretariat. S/C/W/50, 18 September 1998, 39. bek., p11.) Emlékeztetőül: hazánk az ápolónői és állatorvosi szolgáltatások kivételével felajánlotta a teljes egészségügyi szektort. iv a GATS részeként vállalt kötelezettségek, tekintet nélkül az intézkedés céljára, megvédik a liberalizációs intézkedéseket a visszacsúszásoktól és visszafordulásoktól, ezáltal javítva a befektetésekhez, kereskedelemhez és növekedéshez szükséges belföldi feltételeket. WTO Secretariat, Recent Developments in Services Trade, 9 February 1999, S/C/W/94, p10, 23. bekezdés., a WTO szolgáltatási divíziójának korábbi vezetője szerint a GATS egyezmény képes és fel is fogja gyorsítani a liberalizáció és a reform folyamatát, és visszafordíthatatlanná teszi. Hartridge, D., Opening Markets for Banking Worldwide: The WTO General Agreement on Trade in Services, speech to international banking seminar, 8 January 1997, London, UK, in Gould, E., The WTO General Agreement on Trade in Services: Separating WTO FACT from FICTION, Council of Canadians. v azon kívánságtól vezérelve, hogy létrehozzák a szolgáltatás kereskedelmi elvek és szabályok multilaterális kereteit abból a célból, hogy az ilyen kereskedelem átlátható módon bôvüljön és fokozatosan liberalizálódjék (GATS, preambulum, 2. bek); ama óhajtól vezettetve, hogy a szolgáltatás kereskedelmének egyre magasabb szintű liberalizálása mielôbb megvalósuljon. (GATS, preambulum, 3. bek) vi Idézi The Corner Hourse: Trading Health Care Away: GATS, public services and privatization, 2001, p.19. Azt, hogy az USA érdekelt lehet a magyar egészségügyi piacban, és ennek megfelelő liberalizációs követeléseket fogalmaz meg a GATS tárgyalások során, alátámasztja a WTO titkárság egyik dokumentuma is, mely az amerikai kereskedelmi minisztérium egyik tanulmányát idézve leszögezi: érdekes üzleti lehetőségek lehetnek a lassan átalakuló egészségügyi rendszerekben is, mint amilyen Chile, Brazília, Csehország, Lengyelország és Magyarország fokozatosan piacosodó egészségügyi rendszerei. WTO Council for Trade in Services: Health and Social Services. Background Note by the Secretariat. S/C/W/50, 18 September 1998, 34. bekezdés, p9. vii Egy releváns példa: Mexikó arra kéri a tárgyalások során az Egyesült Államokat, hogy töröljön el minden piacrajutási szabályozást a kórházi szektorban. Magyarországra lefordítva pl. ez azt jelentené, hogy a teljes piacosítás útjában álló legfőbb kikötésünket hogy a biztosítótársaság létesítéséhez állami engedély szükséges feladását követelnék a tárgyalások során. Mivel a tárgyalások titkosak, nem tudjuk kizárni, hogy ilyen követelés nem érkezett, nem érkezik hazánkhoz. 4

5 viii Magának az egyezménynek a megszövegezésében is amerikai szolgáltatói lobbycégek működtek közre. ix Hogy ez sajnos mennyire így van, jól mutatja az, hogy az EU hogyan reklámozta egy 2000-es ismertető kiadványában az egyezményt: A GATS nem csak egy kormányok közötti létező valami. A GATS legelőször és elsősorban egy eszköz az üzleti világ előnyére, és nem csak az üzleti világ számára általában, hanem az egyéni szolgáltató cégek számára, akik szolgáltatásokat szeretnének exportálni, vagy külföldön befektetni illetve üzemelni. Opening World Markets for Services: A Guide to the GATS: What GATS Means to Business, idézi The Corner Hourse: Trading Health Care Away: GATS, public services and privatization, 2001, p.11. x P.J.Arnold és T.C.Reeves: International Trade and Health Policy: Implications of the GATS for the US Health Care Reform, Journal of Business Ethics, : , p.325. A WTO korábbi főtitkára, Renato Ruggiero is elismerte, hogy a GATS új területekre terjesztette ki a kereskedelempolitikai szabályokat, és sem a kormányok sem a cégek nem fedezték valójában fel, mint is jelentenek a GATS megkötései az egyes államok liberalizációs vállalásai: neither governments nor industries have yet appreciated the full scope of these guarantees or the full value of existing commitments. Ruggiero, R., Towards GATS 2000 A European Strategy, address to the Conference on Trade in services, organised by the European Commission, 2 June 1998, in The Corner Hourse: Trading Health Care Away: GATS, public services and privatization, xi I. cikk, 1. bek. xii I.3.a) i xiii I.3.a) ii xiv Az eddig jelölt GATS szabályok mindenkire egyformán érvényesek, minden szektorban. A 16. (piacrajutás) és 17. cikkely (nemzeti elbánás), mely a legmélyebb beavatkozás a kormányzati cselekvési térbe, csak akkor lép életbe, ha azt a tárgyalások során az ország felajánlásában külön megjelöli. A kikötések alól részleges mentességet lehet kérni. Fontos látni ugyanakkor, hogy ezek a mentességek a felajánláskori közpolitikai állapotot tükrözik, értelemszerűen nem vonatkoznak a később meghozandó piackorlátozó intézkedésekre. Ha a kormány nem látja előre a jövőt, és nem kér mentességet minden lehetséges, szóba jöhető piackorlátozó intézkedés alól, akkor a későbbiek folyamán könnyen adódhat olyan helyzet, hogy nem vezetheti be a kívánt eszközt, mivel az GATS-ellentétes, és nincs rá mentessége. Egy jó példa a kifelejtett mentességkérelmek negatív közpolitikai hatására: az EU nem jelölte meg kivételként a karibi országokkal folytatott preferenciális banánkereskedelmi tevékenységét a disztribúciós szolgáltatási szektor felajánlásakor. Az eredmény: az USA megtámadta az EU gyakorlatát, és a WTO vitarendező testületének úgy határozott, hogy az EU megsértette a GATS egyezményt. Ha a világ egyik legjelentősebb bürokráciája ilyen előre nem látott hibába esik, mi a helyzet Magyarországgal? Hazánk felajánlotta többek között a teljes biztosítási szektort, azonban mentességet kért a következőkre: hogy biztosító létrehozásához állami engedélyezés kell, az állami támogatások rendszere nem tartozik a GATS szabályok alá (tehát lehet diszkriminálni a szereplők között az állami pénzek elosztásánál), és nem érvényesek a GATS szabályok az állami tulajdon megszerzésére (még néhány kevésbé jelentős kikötés van arra, hogy milyen jogi formában lehet hazánkban céget alapítani, meg arra, milyen státuszú személyek vállalhatnak munkát szabadon). Ezek fontos megkötések, de a 16. és 17 cikkelyek számos olyan pontot tartalmaznak, melyek továbbra is érvényben vannak, és melyek a jövőben a piac szabályozását komoly nehézségek elé állíthatják, plusz ezen kikötések eltörlése a többi WTO tagállam követelése lehet a tárgyalások során. Tekintettel arra, hogy mi már a liberalizációs élbolyba tartoztunk 95-ben is, nincs jó alkupozíciónk. xv A magyar kormány felajánlotta az egészségbiztosítást, tehát e szabályok vonatkornak rá. Ugyanakkor kikötötte, hogy biztosítótársaság csak állami engedéllyel üzemelhet. Látszólag ezzel mentesülünk a szolgáltatók számának korlátozására vonatkozó tilalom alól. Egy versenyjog alá tartozó területen azonban állandó indoklást igényel minden piackorlátozás, így ez is, ezért várhatóan ezen a pontos is óriási nyomás fog nehezedni hazánkra. xvi Ezzel nem állítjuk, hogy teljesen meg lenne kötve a kormányok keze. Az egyezmény preambuluma elismeri a tagok jogait a nemzeti prioritásoknak megfelelő szabályozásra. Azonban a preambulum státusza a nemzetközi szerződésekben másodrendű a szöveggel szemben, csak akkor veszik elő, ha értelmezési vita során az egyezmény szövege nem nyújt elég támpontot. Sőt, a szabályozáshoz való jog biztosítása csak egy, a felsorolt célok között. A preambulum szintén említi célként, hogy a kereskedelem átlátható módon bővüljön, és fokozatosan liberalizálódjék, mivel ez valamennyi kereskedelmi partner gazdasági növekedését elősegítő és a fejlődő országok fejlesztését támogató eszköz, illetve, hogy a szolgáltatás kereskedelmének egyre magasabb szintű liberalizálása mielőbb megvalósuljon. Ennek megfelelően egy kormányzati intézkedés és a GATS elveinek esetleges ütközése esetén az ítélkező testületre hárul a felelősség, hogy sorrendet állapítson meg a felsorolt célok között. Ismervén a WTO eddigi vitarendezési gyakorlatát, nem valószínű, hogy ennek során a fokozatos liberalizáció célja csorbát szenvedne, holott számos környezetvédelmi és szociális cél adott esetben a kereskedelem korlátozását igényelheti. xvii Mihályi Péter et al.: A biztosítási piac megnyitása, Államreform Bizottság, Egészségügyi Szakmai Munkacsoportja, p.54 5

A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása

A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása 1 2 3 Előszó 4 1. A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer születése és a GATT

Részletesebben

Scheiring Gábor * ELADNI, AMI MÉG MEGMARADT A GATS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK PIACOSÍTÁSA A FENNTARTHATÓSÁG MÉRLEGÉN

Scheiring Gábor * ELADNI, AMI MÉG MEGMARADT A GATS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK PIACOSÍTÁSA A FENNTARTHATÓSÁG MÉRLEGÉN Scheiring Gábor * ELADNI, AMI MÉG MEGMARADT A GATS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK PIACOSÍTÁSA A FENNTARTHATÓSÁG MÉRLEGÉN ALAPVETÉS A GATS és a közszolgáltatások piacosítása egy olyan kérdés, melyet hazánkban eddig

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0328(NLE) 2.4.2012

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0328(NLE) 2.4.2012 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0328(NLE) 2.4.2012 *** AJÁNLÁSTERVEZET az EU és Oroszország közötti jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő,

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

A közszolgáltatások piacosítása és a GATS Egyezmény

A közszolgáltatások piacosítása és a GATS Egyezmény A közszolgáltatások piacosítása és a GATS Egyezmény A Védegylet állásfoglalása A GATS és a közszolgáltatások piacosítása mindenkit érintő kérdés, melyről ugyanakkor a legtöbben szinte semmit sem tudnak.

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Közös kül- és Kereskedelempolitika

Közös kül- és Kereskedelempolitika Közös Kereskedelempolitika Előadás-vázlat Sonnevend Pál A közös kereskedelempolitika tárgya, jelentősége Tárgy: az Unión kívüli államokkal folytatott kereskedelem Jelentőség: szükségszerű velejárója a

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről. I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja és hatálya

A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről. I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja és hatálya A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről I. Általános rendelkezések 1. Az ajánlás célja és hatálya Az ajánlás célja az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Iránymutatások a kiegészítő szavatoló tőkéről

Iránymutatások a kiegészítő szavatoló tőkéről EIOPA-BoS-14/167 HU Iránymutatások a kiegészítő szavatoló tőkéről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban dr. Stefán László Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László igazgató Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés:

Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés: Történeti áttekintés: A Fortress 1947-ben alakult biztosító társaságként 1998-ban létrehozta a vagyonkezelési üzletágat A cégnek több mint 14 millió ügyfele van 2200 alkalmazottja világszerte 22 képviselete

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények. Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár. 2008.

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények. Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár. 2008. Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. szeptember 1 A GATT 1947 Általános Vámtarifa V és Kereskedelmi

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió EURÓPAI FÜZETEK 54. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere Vámunió A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI Nobilis Benedek főosztályvezető Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály Kettős adóztatás elkerülésének eszköztára

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Nemzetközi kereskedelempolitika: Protekcionizmus vs. szabadkereskedelem NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 10-1

Részletesebben

VÁMOK A VÁM TÖRTÉNETE VÁM VÁM 2010.09.12. VÁLTOZÁS A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN

VÁMOK A VÁM TÖRTÉNETE VÁM VÁM 2010.09.12. VÁLTOZÁS A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN VÁMOK A VÁM TÖRTÉNETE Egyik legrégebbi állami bevételi forrás: könnyen beszedhetı könnyen ellenırizhetı import korlátozása hazai gazdaság védelme luxusfogyasztás megadóztatása 2 VÁLTOZÁS A II. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól 114. sz. Egyezmény a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

A termékek új generációja

A termékek új generációja Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 185-192. o. A termékek új generációja A szellemi tulajdon nemzetközi

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend

A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend dr. Bathó Ferenc főosztályvezető Pénzügyminisztérium X. Jubileumi Pénztárkonferencia, Siófok 2007. november 20. Költségvetés

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

T/8883. számú törvényjavaslat. a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről

T/8883. számú törvényjavaslat. a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről Magyarország Kormánya T/8883. számú törvényjavaslat a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt., Kaptár Zrt., Credicet Fejlesztési Zrt. és Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.), a Kaptár Zrt., a Credicet

Részletesebben

Összefoglaló a Lakossági Bankszolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság jelentéséről és a jelentésből adódó feladatokról

Összefoglaló a Lakossági Bankszolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság jelentéséről és a jelentésből adódó feladatokról Összefoglaló a Lakossági Bankszolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság jelentéséről és a jelentésből adódó feladatokról Dr. Várhegyi Éva, a bizottság elnöke Pénzügykutató Zrt. Budapest, 2007. május

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről

Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről Sándor Benedek Főosztályvezető Tőkepiaci felügyeleti főo. Piacfelügyeleti igazgatóság 2014. Február 5. 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Jelentéstételi

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

Kereskedelmi tárgyalások (Csendesóceán/Ázsia)

Kereskedelmi tárgyalások (Csendesóceán/Ázsia) Környezet 2008 DDA lezárásának kudarca Gazdasági válság Sokoldalú, többoldalú szektorális tárgyalások (ITA, EGA, TiSA) Szabadkereskedelmi tárgyalások és megállapodások kezdeményezésének növekedése regionális

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0251(NLE) 26.10.2012

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0251(NLE) 26.10.2012 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 26.10.2012 2008/0251(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban USA sztereotípiák 2013 05 02 USA 2 Szerkezet 1. Néhány tény és adat 2. Fejlődés 3. Gazdaságpolitikák 2013 05 02 USA 3 Egyesült Államok néhány adat Világ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 262. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29. Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból. Bánhidi Ferenc

Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29. Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból. Bánhidi Ferenc Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29 Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból Bánhidi Ferenc Tartalom 2 A fogalom jogi értelmezése és előélete Kísérlet ex-ante versenyszabályozási

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt. és részvényesei, a Credicet Fejlesztési Zrt., az Image Consulting és Marketing Kft. valamint Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest,

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított)

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított) 183. sz. Egyezmény az anyaság védelméről (módosított) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 2000.

Részletesebben