HOGYAN (NE) VÁSÁROLJUNK CÉGET!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOGYAN (NE) VÁSÁROLJUNK CÉGET!"

Átírás

1 HOGYAN (NE) VÁSÁROLJUNK CÉGET! I. 1. A cégfelvásárlás nemzetközi gyakorlata A gazdasági életben igen gyakori jelenség a cégfelvásárlás. A cégfelvásárlásról első pillanatban a multinacionális társaságok és nagyobb vállalkozások jutnak eszünkbe, hiszen ők azok, akik kiemelt figyelmet fordítanak a terjeszkedésre. A piaci verseny fokozódása, a globalizálódó nemzetközi világ arra serkenti az üzleti élet szereplőit, hogy növekedésük lehetséges útjaként felvásárolják a konkurens cége(ke)t, vagy azon a területen, ahol nyitni szeretnének már meglévő üzleti szereplő tulajdonrészét szerezzék meg. I. 2. A magyarországi változat A nemzetközi gyakorlattól függetlenül Magyarországon is kialakultak a cégeladás / cégvásárlás hazai változatai. Sokan azért építenek fel egy jól működő vállalkozást, hogy kellően magas áron azt eladva újabba kezdjenek, vagy csak élvezzék az eladásból származó jövedelmet és az ezzel járó szabadságot. A cégvásárlások számát tovább növeli a magyarországi pályáztatási rendszer, mivel a vállalkozások számára elérhető pályázatok jelentős része már legalább két teljes éve működő társaságokra kerül kiírásra, így a vállalkozást kezdők is gondolkodnak abban, hogy már meglévő céget vásároljanak meg. II. 1. A cégvásárlás szempontjai Mégis, hogyan vásároljunk céget? A cégvásárlás során két szempontrendszert érdemes figyelembe vennünk. Egyrészt, hogy mennyit ér a kiszemelt vállalkozás, másrészt, hogy a cégvásárlás során milyen mértékű kockázatot vállalunk. A döntés előtt mindkettőt érdemes megvizsgálni annak érdekében, hogy utólag ne érjen bennünket meglepetés.

2 II. 2. A cégértékelés gyakorlata Az első kérdésre, hogy mennyit ér a vállalkozás és az milyen arányban áll az eladási árral tudományosabbnál tudományosabb cégértékelési módszerek állnak rendelkezésünkre, melyek alapján többé-kevésbé meghatározhatjuk a társaság értékét. A cég értékelése során a különböző módszerekből választva, vagy azokat kombinálva határozhatjuk meg a reális értéket. A klasszikus cégértékelés során a társaság beszámolójából meghatározhatjuk, hogy mennyit érnek a társaságban lévő eszközök, és mennyivel csökkentik ezt az eszközértéket a fennálló kötelezettségek, így könnyedén megállapíthatjuk a társaság értékét. A probléma akkor jelentkezik, ha olyan tételekkel is számolnunk kellene, amelyek nem számszerűsíthetők, így nem szerepelnek a beszámolóban, vagyis mindazon tételek, amelyek a társaság múltjából adódóan jövőbeni árbevételt, eredményt tudnak generálni. Gondolok itt pl. a good-willre, az alkalmazott technológiára, a kiépített piaci kapcsolatokra, meglévő hosszú távú együttműködési megállapodásokra, stb. Ha komolyan vesszük a cégértékelési feladatot, akkor ezeket a tételeket is számszerűsítenünk kell, annak érdekében, hogy reálisan határozzuk meg a társaság értékét. III. A cégértékelési módszerek A szakirodalom általában négyféle cégértékelési módszert használ. Ezek a szorzószámos értékelés, a saját tőke alapú értékelés, a gazdasági hozzáadott érték alapú értékelés, és a diszkontált cash-flow alapú értékelés. III. 1. Szorzószám alapú értékelés A legegyszerűbb módszer az ún. szorzószám alapú értékelés, ami tulajdonképpen nem más, mint a cég legfrissebb eredményadatának az adott iparágra jellemző szorzószámmal való szorzata. Az adott iparágra jellemző szorzószám pedig az elmúlt időszakban hasonló iparágban lezajlott cégfelvásárlási adatokon alapuló középértékek. Mivel a cégfelvásárlások döntő hányada határokon átnyúló tranzakció, ezért az eltérő társasági adókulcsok, amortizáció, stb. miatt az értékelés alapja nem az adózott eredmény, hanem a korrekciós tételekkel módosított eredmény, az ún. EBITDA mutató lesz. III. 2. Saját tőke alapú cégértékelés A saját tőke alapú cégértékelés során a számviteli eszköz-forrás egyezőség elvéből kiindulva, amennyiben az eszközök értékéből levonjuk a kötelezettségek összegét, megkapjuk a saját tőke értékét. Ez az értékelési elv arra épül, hogy amennyiben az eszközöknek és a kötelezettségeknek is meghatározzuk a piaci értékét, akkor a kettő különbözete tulajdonképpen a

3 saját tőke piaci értékét adja. A saját tőke tartalma számvitelileg pedig nem más - szintén leegyszerűsítve -, mint a jegyzett tőke korrigálva a társaság élete során realizált eredménnyel. III. 3. Gazdasági hozzáadott érték alapú vállalatértékelés Az ún. gazdasági hozzáadott érték alapú vállalatértékelés (EVA) szerint a cégérték nem más, mint a cég által megtermelt adózott működési eredmény és az ennek érdekében lekötött tőke elvárt hozamának különbsége. Ennél a módszernél azt a tény vesszük figyelembe, hogy ha egy adott összegű tőkét meghatározott célra használunk fel, akkor elveszítjük azt a hozamot, amit akkor realizálnánk, ha a tőkét valami másba fektetnénk. A költségeket meghaladó árbevétel tehát nem elegendő ahhoz, hogy megérje a befektetés, a felhasznált tőke költségének (elérhető kamat) is meg kell térülnie és azon felül kell további profitot generálnia. III. 4. Diszkontált cash-flow alapú cégértékelés A cégértékelés egyik legelterjedtebb módszere a diszkontált cash-flow értékelés. E szerint a módszer szerint a vállalkozás értéke mindaz a jövedelem (készpénzben), amit a vállalkozás üzleti tevékenységével hosszú távon, teljes élettartama során realizál. A DCF módszer szerint tehát a vállalat értéke a jövőbeli várható pénzáramlások, illetve ezek kockázatát is kifejező rátával diszkontált értéke. IV. A lehetséges kockázatok Ha már tisztáztuk, hogy mennyit ér a kiválasztott társaság, akkor érdemes az esetleges kockázatokat is számításba vennünk, hiszen ezek csökkenthetik a társaság értékét. A kockázatok között kiemelt helyet foglalnak el az adókockázatok, a vállalkozási szerződésekből származó kockázatok, és egyéb kötelezettségekből eredő kockázatok. A cégvásárlás során a társaság cserél gazdát, megváltoznak a tulajdonosai, és általában a vezető tisztségviselői is. A múltból adódó kötelezettségekért a társaság marad a felelős, függetlenül attól, hogy a tulajdonosai kör megváltozott. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén az új beltag anyagi felelőssége is megjelenhet, ha a társaság vagyona nem fedezi a társaság kötelezettségeit. IV. 1. A cégátvilágítás, mint kockázatcsökkentő tényező A kockázatok kivédését szolgálhatja a cégátvilágítás, melynek során feltérképezésre kerülnek, mindazon tételek, amelyek a jövőben fizetési kötelezettségként megjelenhetnek. Így a megkötött szerződésekből adódó

4 kötelezettségek, mint a jótállási, garanciális feladatok, a nem szerződésszerű teljesítés esetén alkalmazandó kötbér mértékek, stb. De ugyanúgy csökkenthetők az adókockázatok is, hiszen egy jogszabályi ismeretekkel rendelkező szakértő ebben is segítséget tud nyújtani. A cégátvilágítás során tehát a társaság üzleti-számviteli-adózási aspektusait megvizsgálva kaphatunk választ a kockázatok mértékére. A kockázatok megismerése birtokában pedig megalapozott, felelősségteljes döntést hozhatunk a cégvásárlásról. IV. 2. Kockázatcsökkentés a megállapodás során Az üzletrész-átruházás során természetesen van arra lehetőségünk, hogy a kockázatokat csökkentsük, megállapodhatunk az eladóval, hogy a múltból adódó kötelezettségek őt terheljék. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a társasággal szemben fennálló követelést a társaságon fogják behajtani, és ha az eladó nem tartja be az üzletrész átruházási szerződésben szereplő feltételeket, akkor csak polgári peres úton juthatunk jogos követelésünkhöz. IV. 3. Ötletek a kockázatcsökkentésre A cégvásárlás során nem árt tehát, ha külső gazdasági szakembert, tanácsadót veszünk igénybe annak megítéléséhez, hogy megéri a cég az eladó által kért árat, illetve milyen kockázataink lehetnek a cégvásárlást követően a múltból adódóan. Ha anyagi lehetőségünk mégsem engedi szakértő igénybevételét, akkor is érdemes körültekintően eljárni. Semmi esetre sem javasolt betéti társaság megvásárlása, hiszen a beltag korlátlan felelőssége miatt a múltból adódó követelések végrehajthatóvá válhatnak a beltag magánvagyonán. Mindenképpen érdemes azt is figyelembe vennünk, hogy a társaság beszámolója sem nyújt biztonságot minden esetre, hiszen nem biztos, hogy minden tétel szerepel, illetve a valóságnak megfelelően szerepel benne. Nagyobb a kockázat abban az esetben, ha a beszámolót nem hitelesítette könyvvizsgáló. A beszámolón kívül érdemes megkérnünk az adóhatósági (állami, önkormányzati, vám) folyószámla-kivonatokat, hogy meggyőződhessünk adótartozás fennállásáról, vagy annak hiányáról. De ne felejtsük el, hogy az adófolyószámlán fennálló adótartozás csak az adózó által benyújtott adóbevallásokat tartalmazza, tehát ha nem került bevallás benyújtásra, vagy nem a valóságnak megfelelő, akkor a nullás adóigazolás mellett is felmerülhet utólagos adóhiány. Ezen kívül a szállítóktól, vevőktől sem árt, ha egyenlegközlő

5 levél áll rendelkezésünkre, melyben igazolják, hogy az egyenleg egyezik az ő nyilvántartásukban szereplő összeggel. Ha kellő körültekintéssel járunk el a cégvásárlás során, akkor élvezhetjük a megvásárolt társaság által nyújtott előnyöket és van esélyünk arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk az üzleti folyamatoknak. V. A vállalkozás működtetése Ha már sikeresen végrehajtottunk egy akvizíciót, vagy még csak a megállapodás kezdeténél tartunk, azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az általunk történő befektetés rentábilis legyen, elvárt időn belül megtérüljön, illetve a befektetésen felüli hozamot is generáljon. Hiszen a cégvásárlás célja a profittermelés. Így mindenképp érdemes előzetes számításokat, vagy ha már elegendő információ birtokába jutunk üzleti tervet, vagy legalábbis pénzügyi tervet készítenünk. A pénzügyi tervben meghatározhatjuk az elvárt bevételt, a várható költségeket, a szükséges beruházásokat, valamint cash-flow, azaz pénzforgalmi tervet is készíthetünk. Amennyiben az üzleti terv készítéséhez gyakorlati tudnivalókat szeretne megismerni ajánlom szíves figyelmébe a ProFerre Kft. gondozásában megjelent Vállalkozz okosan! című könyvemet. Budapest, szeptember 16. Ferik Edit jogi szakokleves közgazdász gazdasági tanácsadó

A TÁRSASÁGOK PIACI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA. Az érték olyan, mint a szépség, a szemlélő számára nyilvánul meg

A TÁRSASÁGOK PIACI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA. Az érték olyan, mint a szépség, a szemlélő számára nyilvánul meg A TÁRSASÁGOK PIACI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA Az érték olyan, mint a szépség, a szemlélő számára nyilvánul meg (Shannon Pratt) Az értékelés a hasonlítás művészete, vagy alázatossága 1 ló = 1 ló (?) A TÁRSASÁGOK

Részletesebben

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk!

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk! E-Controlling Szakmai folyóirat 2014. május XIV. évfolyam 5. szám Szücs Tamás I.rész Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

Goodwill avagy számviteli Ki mit tud?

Goodwill avagy számviteli Ki mit tud? Kérdőjelek 2014. évi 6. szám Goodwill avagy számviteli Ki mit tud? A magyar számviteli törvény cégvásárlás, üzleti vagy cégérték számviteli elszámolására vonatkozó szabályainak gyakorlatba való átültetése

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 4. füzet VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS Vállalkozás finanszírozás 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben

KOVÁCS Dániel Máté MOHL Gergely

KOVÁCS Dániel Máté MOHL Gergely KOVÁCS Dániel Máté MOHL Gergely A VÁllalati likviditásmenedzsment számviteli támogatása A cikk kiindulópontja, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások által kötelezően elkészítendő éves pénzügyi

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez

Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez 499 Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez ALVINCZ JÓZSEF KISS ÁRPÁD Kulcsszavak: beszámoló, vállalkozások gazdasági elemzése, számvitel, eredménykategóriák,

Részletesebben

A növekedési hitelprogram hatása a szokásos piaci kamatlábakra

A növekedési hitelprogram hatása a szokásos piaci kamatlábakra A növekedési hitelprogram hatása a szokásos piaci kamatlábakra A Magyar Nemzeti Bank új mennyiségi lazítást elősegítő programja durva beavatkozást jelent a tőkepiac eddigi működésébe, így a hosszú évek

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

A vállalkozás folytatásának elve

A vállalkozás folytatásának elve Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyi Számvitel Tanszék A vállalkozás folytatásának elve Egy számviteli alapelv értelmezése a válság előtt és a válságban Készítette: Deli Nikolett

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben