E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Siófok Város Polgármestere 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, szeptember Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember havi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tárgyalja: Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának teljesítéséről és az önkormányzat közötti vagyongazdálkodásának értékelése, részletes jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Dr. Balázs Árpád polgármester a képviselőtestület összes szakbizottsága 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Városunk gazdasági programjának értékelésekor szükséges, hogy reális helyzetértékelést adjunk arról, hol tartunk településünk fejlesztésében, és megvizsgáljuk, hogy milyen mértékben teljesültek ez elmúlt négy évben a város középtávú célkitűzései, összhangban az 55/2011. IV.28.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott gazdasági programmal. Munkánk értékelésénél elsősorban az alapvető célkitűzéseink és az elért eredmények közötti összhangot kell vizsgálnunk. Természetesen sok előre nem látott eredmény és kudarc is felmerül négy év során. Mindezeket számba kell vennünk, de a munka értékmérője alapvetően abban mutatkozik meg, hogy a kitűzött alapvető céljainkhoz mennyivel kerültünk közelebb. Megbízatásunk átvétele után városunk jövőbeni szerepét és településünk lakóinak jövőbeni lehetőségeit összefoglalóan az alábbiak szerint határoztuk meg: Céljainkat az alábbiakban tudjuk megfogalmazni: - Siófok városának a Balaton vidékén és Somogy megye északi részén továbbá a Mezőség területén szervező-ellátó erőközpont szerepe van, amelyet folyamatosan erősíteni szükséges. Ezzel tudjuk városunk szerepét, jelentőségét növelni, a szerveződő Balaton régió székhelyeként szerepünket betölteni. - A gazdasági és igazgatási szolgáltatások mellett a kulturális funkció szerepét hangsúlyosan növelni és fejleszteni kell városunkban. - Siófok város polgárainak és a hozzánk érkező vendégeknek az életminőségét a lehető legnagyobb mértékben javítsuk, a környezeti kultúrát emeljük. - Városunk polgárainak és a nálunk munkát vállalóknak, valamint az itt működő gazdálkodó szervezeteknek a biztonságos egész éves és méltányos jövedelem elérhetőségének lehetőségét teremtsük meg. - Polgárainknak a szociális biztonságot, az egészségügyi ellátás lehetőségét a lehető legszélesebb körben nyújtsuk. - Lélekben is építkező, együttműködő közösséget kell alkotnunk, amelyben a fejlődést elősegítő lokálpatrióta öntudat rejlik és amely kivívja siófoki polgár rangjának további növekedését itthon és a nagyvilágban egyaránt. Az elmúlt 4 éves tevékenységünket, benne az önkormányzati gazdálkodást az alábbiak szerint mutatjuk be: 2

3 I. Helyzetértékelés 1. Népesség alakulása, munkaerőpiaci helyzet Siófok állandó lakosainak száma a település dinamikus fejlődésével párhuzamosan nőtt. Az elmúlt 40 év alatt közel megduplázódott az itt élő népesség ban fő, 2013-ban fő volt a város lakosainak száma. Az utóbbi években az országos, és más településeken tapasztalható tendenciával ellentétben Siófokon folyamatosan nőtt a lakosok száma. A növekedés nem a természetes népszaporulatból, hanem a betelepülők átlagosnál nagyobb számából adódott. A város gazdasági életében jelentős szerepet betöltő idegenforgalom, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint az itt telephellyel rendelkező országos, illetve regionális szervezetek, vállalkozások a munkalehetőségek széles skáláját kínálják a városlakók, valamint a városkörnyékiek számára. 2. Az Önkormányzat gazdálkodása, gazdasági alapok Siófok Város Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Az önkormányzatok számára jogszabály által előírt kötelező feladatok ellátásán túl számos önként vállalt feladatot is teljesít, melyek ellátásához az önkormányzat a szükséges feltételeket évről-évre biztosítani tudja. Az önkormányzatiság kialakulása óta a város folyamatosan és dinamikusan fejlődött, vagyona gyarapodott. Számos olyan fejlesztési program valósult meg, amelyek révén javultak az itt élők életkörülményei, a gazdasági vállalkozások számára pedig kedvező feltételek alakultak ki. Siófok Város Önkormányzata a tervszerű és eredményes gazdálkodás révén vagyona folyamatosan bővül. A város közötti vagyongazdálkodásának részletes értékelését az előterjesztés utolsó fejezetében mutatjuk be. A válságos időkben minden közösségnek kiutat kell keresnie. A kilábalás egyik fontos eszköze, a fokozott beruházási tevékenység, a város versenyképességének növelése. Ennek érdekében kerültek években kibocsátásra a Siófok Jövőjéért és Siófok jövőjéért 2 elnevezésű kötvények, melyek a kormányzat adóskonszolidációja segítségével az állam által mintegy elismerve annak közcélját- átvállalásra kerültek, így azok a város költségvetését már nem terhelik. Fontos megjegyeznünk, hogy minden korábbi lejárt hitelt visszafizettünk, Siófok Város Önkormányzata pillanatig sem került olyan helyzetbe, hogy működését, vagy beruházásait ne tudta volna finanszírozni. Működési hitelt a város nem vett fel mindennemű külső pénzforrás bevonása a fejlesztést célozta meg. Természetesen év közben likviditási problémákat a képviselőtestület által megadott likvid hitel igénybevételével oldottuk meg, ám ezen hiteleket is mindig határidőben visszafizettük. 3

4 3. Siófok város nevelési-oktatási, kulturális helyzetének bemutatása A térség gazdasági szerkezete és a munkavállalók iskolázottsága között kapcsolat mutatható ki. A Siófokon és környékén megtelepedett ipar- és szolgáltatási ágak megkövetelik a szakképzett munkaerőt. A munkavállalók szakképzettség szerinti struktúrája sokkal fejlettebb, mint a megyei, vagy az országos átlag. Siófok oktatási intézménnyel jól ellátott. A város kulturális életét az ősztől tavaszig terjedő időszakban elsősorban a kulturális központ épületében zajló programok, tavasztól őszig pedig főképp a szabadtéri rendezvények (fesztiválok és a szabadtéri színpad) határozzák meg. A kulturális élet kiemelkedő eleme a színházi évad, amelynek keretében két felnőtt- és négy gyermekbérlet előadásai kínálnak minőségi szórakozást a közönségnek. A bérletes előadások keretében Magyarország legjobb színházai látogatnak el Siófokra, az évad népszerűsége évek óta folyamatosan nő, így a 2013/2014-es évadban a Jókai-bérlet látogatottsága elérte a 99,9 százalékot. Ugyancsak említést érdemel a Siófoki Tavaszi Fesztivál, amely sokféle műfajjal (irodalmi esttel, kiállítással, komoly- és könnyűzenei koncerttel) várja a közönséget, valamint az októberi Kálmán Imre Emléknapok programja, amely városunk híres szülötte előtt tiszteleg. A Szabadtéri Színpad az elmúlt időszakban a színházi előadásokon, könnyűzenei koncerteken túl ingyenes programokkal, így múltidéző fotókiállítással és magyar filmeket bemutató kertmozival is bővítette kínálatát. A szabadtéri fesztiválok szintén azzal a céllal kerülnek megrendezésre, hogy Siófok neve a minőségi szórakoztatással kapcsolódjon össze, ezért az önkormányzat által finanszírozott, KIKK által szervezett rendezvényeken műfajilag változatos, de kizárólag minőséget képviselő, élőzenés produkciók kapnak helyet. Fontos törekvés, hogy a szabadtéri rendezvények hatékonyan segítsék a szezonhosszabbítást. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a hagyományosan megrendezett fesztiválok (Balatoni Szezonnyitó, New Orleans Jazz Fesztivál, Siófolk fesztivál, Bor és Kenyér Ünnepe) mellett új rendezvények is helyet kaptak, mint például a májusi Vitorlás Szezonnyitó, a júniusban sorra kerülő Víztorony Fesztivál, vagy az október közepén zajló Balatoni Halfesztivál, amelyek szezon előtt és után is Siófokra irányítják a figyelmet. 3.1 Siófok város nevelési oktatási mutatói Siófok Város köznevelési célja, hogy oktató/nevelő intézményeiben egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosítson minden gyermek részére, valamint megakadályozza a társadalmi leszakadást és elősegítse a tehetséggondozást. A évben megalakult Siófoki Integrált Oktatási Központ helyi oktatási intézményei. 9 óvoda 4 általános iskola 1 művészeti iskola 3 középiskola 1 főiskola Az intézményekben folyó hatékony nevelő- oktató munka működési feltételeit Siófok Város Önkormányzata biztosította. Az intézményi pénzügyi és számviteli gazdálkodási feladatokat Siófok Város Kincstára látta el. ( ) 4

5 Intézményi átalakulások: Bölcsőde TÁMOPOS (2009-es) pályázat keretében bölcsődei fejlesztés valósult meg, melynek segítségével az addigi 60 férőhely; 6 csoport májusára 100 férőhely; 10 csoportra növekedett január 1-től módosult a férőhelyek száma 122 re megtartva a 10 csoportot, a gyermekvédelmi tv. maximalizált létszámának emelkedése miatt ( fő/ csoport ) A bölcsőde épülete, elhelyezése, berendezése és a szabadban való tartózkodás feltételei a kisgyermekek gondozására, nevelésére kiválóan alkalmasak. A személyi és tárgyi feltételek adottak minden kisgyermek számára a neki megfelelő gondozáshoz. Óvoda: Siófok város 9 telephelyen működtet óvodát, melyek kihasználtsága nem tér el egymástól jelentősen. A felvételnél főleg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes elosztását veszi tekintetbe. A személyi és tárgyi feltételek adottak a gyermekek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztésre, tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására és a szociokulturális környezetből adódó hátrányok kompenzálására ben a 9 óvoda a SIOK tagóvodájaként, július 01- dec. 31-ig, mint óvodai intézményegység működött január 1-től Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményként 10 intézményegységgel ( 9 óvoda, 1 bölcsőde )látta el a kisgyermekek gondozását fejlesztését. Általános Iskolák: 2011 nyarán intézményi átszervezések történtek. Összevonásra került a: Vak Bottyán János Általános Iskola és a Művészeti Iskola Széchenyi István Általános Iskola és a Somogyi József Általános Iskola Beszédes József Általános Iskola és Speciális Tagozat a Módszertani Központtal. 5

6 Az intézményi átszervezések személyi vonatkozása intézmény vezető vezető hely. vezető vezető hely. vezető vezető hely. Vak Bottyán János Általános Iskola (2 ) Széchenyi István Általános Iskola és a Somogyi József Általános Iskola Beszédes József Általános Iskola és Speciális Tagozat a Módszertani Központtal ( 2 ) január 01-től az általános iskolák állami fenntartásba kerültek ( Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ). A köznevelés megújításának feladatai közül a gyermekek, fiatalok fejlődésének előtérbe helyezése mellett a nevelés megerősítése, az egységes, magas színvonal biztosítása a fő cél. Ehhez - ettől az időponttól - Siófok Város Önkormányzata az intézmények működését biztosítja továbbra is. Pályázati mutatók: A város általános iskolái TÁMOP-os és TIOP-os pályázatok nyerteseként: kompetencia alapú, tevékenységre, a mindennapokban használható tudásra az IKT-s korszerű ismeretszerzést segítő, támogató eszközök beszerzésére a kialakult jó tanítási gyakorlatok átadására, átvételére a tehetséggondozás magas szintű alkalmazására tett szert. Ösztöndíj támogatások Siófok Város Önkormányzata folyamatosan támogatja a közép és felsőfokon tanuló siófoki lakhellyel rendelkező tanulókat. Tanulmányi ösztöndíj: Olyan tehetséges fiatalok közép-, illetve felsőfokú tanulmányainak támogatására, akik szociális helyzetükből adódóan tanulmányuk költségeik viselésére nem, vagy csak részben képesek.(19/1993. (VII. 22.) sz. rendelete alapján) Az ösztöndíj a szociális rászorultságon túl jó tanulmányi eredményhez is kötött. 6

7 Szociális ösztöndíj: Támogatás a fiatalok közép-, illetve felsőfokú tanulmányainak költségeihez. - Arany János Tehetséggondozó Program Támogatási mutatók: ösztöndíjban részesült ( fő ) Szfkód Megnevezés Tanulm. ösztöndíj Siófok Város Ösztöndíja ( közép- és felsőfok; jó tanulmányi eredm. alapján ) nincs elérhető adat Szoc. ösztöndíj Arany János tehetséggondozó program ( középfok, szoc. rászorultság alapján ) BURSA Hungarica 106 ( felsőfok, szoc. rászorultság alapján) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt tehetséges, hátrányos helyzetű nyolcadik évfolyamos tanulók számára. - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján A fenti mutatók jól tükrözik az Önkormányzat tanulmányokat érintő, rászorultságot nagy mértékben figyelembe vevő oktatással kapcsolatos jövőképét. Siófok Város Önkormányzata teljes körű szakértői vizsgálatot végeztetett a város köznevelési,közművelődési, szociális és gyermekvédelmi intézményeiben A vizsgálat átfogóan értékelte valamennyi intézmény hatékonyságát és erőforrásait, amelyek a következő időszakra meghatározzák a működtetés indikátorait. 3.5 Közművelődés 2011-ben került átadásra a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház új könyvtárépülete, mely a dél-balatoni körzet legnagyobb könyvtára. A mintegy 9 évvel korábban meghatározott szándék alapján felépült impozáns épület teljes beruházási költsége 1,4 milliárd Ft volt. Az új könyvtár megvalósulását követően jelentős könyvtári állomány gyarapodás következett be, mely együtt járt az olvasók létszámának növekedésével is. 7

8 Az olvasói létszám a következők szerint alakult: 2011-ben összesen: 3060 fő, ebből újonnan beiratkozott: 559 fő, 2012-ben újonnan beiratkozott: 1090 fő 2013-ban újonnan beiratkozott: 642 fő 2014-ben július. 21-ig: újonnan beiratkozott: 481 fő. A könyvtár állománya III. negyedévtől júl. 31-ig 7997 dokumentummal gyarapodott. 3.6 Civil szervezetek A kulturális, közművelődési és karitatív civil szervezetek számbeli növekedése leállt inkább átrendeződés tapasztalható, a jegyzett szervezetek közül is kikristályosodott, hegy melyik folytat folyamatos, érdemi munkát. Az aktív egyesületek, baráti körök, társaságok jelentős segítséget nyújtanak az egyes rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a város lakosságának mozgósításában. Az önkormányzati költségvetésben, ezen civil szervezetek működéséhez és programjaik megrendezéséhez támogatást biztosít a Képviselőtestület. A civil szervezetek munkáját a Polgármesteri Kabinet segíti. 3.7 Sport A város minőségi és szabadidő sportja jelentős fejlődést mutat a sportolási feltételek javulásával. Az elkészült műfüves pályák (Beszédes József Általános Iskola, Balatoni Vasas Sporttelep) után újabb műfüves pálya és két füves pálya létesült Kilitin a 65-ös út mellett. A labdarúgás kedvelőinek jó hír, hogy 600 millió forintot nyertünk el a stadion komfortosabbá tételére és klubház bővítésére. A beruházás előkészítése jó ütemben halad. A Galérius Fürdő elkészülte az úszásoktatás feltételeit javítja, a Jacht Club 25 méteres medencéje pedig a versenyzők bázisa. A vitorláskikötő bővítése a sportág előnyére szolgált. A welness szállodák átadásával a vízi sportok kedvelőinek szabadidős lehetőségei javultak. A kézilabda sportág siófoki fellendülését mutatja a női csapat sikere, melyet tovább segítenek a már lezajlott, illetve folyamatban lévő infrastrukturális beruházások. A régi Sportcentrum épületéhez kapcsolt munkacsarnok már az edzési munkák hatékonyságát segíti, és hamarosan megkezdődhet az új, ezerfős csarnok építése is. a sportcentrum teniszpályákkal bővítésének előkészítése szintén jó ütemben halad. 8

9 4. Szociális ellátottság A segélyezés alakulása az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult: Szociális segélyek: A évi költségvetésben biztosított Eredeti előirányzat: Felhasználás december 31-ig összesen: Maradvány: E Ft E Ft E Ft I. FELNŐTT SEGÉLYEZÉS 1./ Aktív korúak ellátásában részesített személyek száma: 402 fő Ebből a.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesített személyek száma: 337 fő b.) Egészségkárosodásukra tekintettel rendszeres szociális segélyben részesülő személyek száma: 18 fő c.) Rendszeres szociális segélyében részesített személyek száma: E célra felhasznált összeg: 47 fő E Ft A folyósított aktív korúak ellátása összegének a.) esetén 80 %-át, b.) és c.) esetén 90%-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: a.) esetén b.) esetén c.) esetén Összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft 2./ Átmeneti szociális segélyben részesült személyek száma: 1 fő E célra felhasznált összeg: 3./ Temetési segély, köztemetés Temetési segélyben részesült személyek száma: Köztemetés: E célra felhasznált összeg: 4./ Közgyógyellátásban méltányossági alapon részesült személyek száma összesen: E célra felhasznált összeg: 30 E Ft 33 fő 6 fő E Ft 22 fő 515 E Ft 9

10 5./ Lakásfenntartási támogatás a.) Normatív lakástámogatási támogatásban részesülő személyek száma: E célra felhasznált összeg: 415 fő E Ft A normatív lakásfenntartási támogatás összegét 90%-ban a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: E Ft II. GYERMEKSEGÉLYEZÉS 1./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma: E célra felhasznált összeg: 772 fő E Ft A folyósított összeg 100 %-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: E Ft 2./ Óvodáztatási támogatásban részesült személyek száma: 47 fő E célra felhasznált összeg: 890 E Ft A folyósított összeg 100 %-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: 890 E Ft 3./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban Támogatásban részesített családok száma: Támogatásban részesített gyermekek száma: E célra felhasznált összeg: 1 fő 1 fő 30 E Ft I. 4./ Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díjhoz való II. hozzájárulásban részesült személyek száma: 75 fő E célra felhasznált összeg: E Ft Megnevezés Visszaigényelhető E Ft I/1. Aktív korúak ellátása: I/6. Normatív lakásfenntart. tám.: II/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezm.:

11 II/2. Kieg.gyerm.véd.támogatás: 0 II/4. Óvodáztatási támogatás 890 Összesen: Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 66 %-át E Ft-ot fordítottunk a évben. Felnőtt segélyezés: - aktív korúak ellátásában 402 főt részesítettünk, az e célra felhasznált összeg E Ft; - átmeneti szociális segélyezésre 30 E Ft-ot fordítottunk 1 fő számára; - temetési segélyre, köztemetésre E Ft került felhasználásra 39 fő számára; - közgyógyellátásban méltányos alapon 22 fő részesült, a felhasznált összeg 515 E Ft; - lakásfenntartási támogatást E Ft összegben 415 fő kapott; Gyermek segélyezés: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 772 jogosult kapott: (augusztus 1., és november 1. napján érvényes jogosultság alapján), a törvényi szabályozás szerint gyermekenként Ft értékű Erzsébet utalványban, a felhasznált összeg E Ft; - óvodáztatási támogatásban 47 kérelmező részesült 890 E Ft összegben; - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban1 családban 1 gyermek részesült 30 E Ft összegben; - gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díjhoz való hozzájárulásban 75 gyermek részesült, a kifizetett hozzájárulás E Ft; 5. Adópolitika A helyi adók rendszere az önkormányzatok gazdasági önállósulásának egyik eszköze. Az adórendszerben önkormányzati adóknak nevezzük azokat az adónemeket, melyek konkrét, adófizetési kötelezettséget eredményező szabályait illetően (legalább az adó mértékének megállapításában) az önkormányzatot szabályozási jog illeti meg. Az önkormányzati adók körébe sorolandó valamennyi helyi adó, ide tartoznak azon adónemek is, amelyeknek bevezetéséről az önkormányzat szabadon dönthet, valamint azok is, amelyeket az önkormányzat köteles az illetékességi területén működtetni, de jogalkotási szabadsága némileg korlátozottan ugyan, ám mégis fennáll. A magyar adórendszerben január óta, azaz a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) hatályba lépése óta léteznek a mai értelemben vett helyi adók. A helyi adóztatás közvetve a legmagasabb szintű jogforrásból, az Alaptörvényből fakad. Az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ugyanis a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, adónemek bevezetésére, a helyi adópolitika kialakítására. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő Testülete a helyi adófajták 11

12 közül az építményadót, az idegenforgalmi adót és az iparűzési adót vezette be. Ezen adónemek működtetéséről, szabályairól és mértékeiről a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete ad iránymutatást. A belföldi gépjárművek adóját a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) szabályozza. Ezen vagyoni típusú adó ugyan nem helyi adó, de annak beszedése az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Működtetésének célja a motorizációval együttjáró terhek arányosabb elosztása, az önkormányzatok bevételének növelése, a közúthálózat karbantartásához, azok fejlesztéséhez szükséges források bővítése. Az önkormányzat hatáskörébe tartozik még a földbérbeadásból származó jövedelem adójának beszedése és a talajterhelési díj előírása is. A lenti táblázat adataiból megállapítható, hogy adóbevételünk a 2010-es évhez viszonyítva 104,4 M Ft-tal 3.6 %-kal nőtt. Még annak ellenére is, hogy tól csak a gépjárműadó 40%- a maradt az önkormányzatnál, 60 %-át pedig továbbutalásra került a központi költségvetés részére Bevételeink a években a következő képen alakultak: Számla típusa: Bevétel I. /M Ft/ önk. maradó bevétel Építményadó: 651,7 908, , ,7 Idegenforgalmi adó 261,4 adónem adónem adónem építmény után: megszűnt megszűnt megszűnt Idegenforgalmi adó: 208,3 228,8 258,4 290,6 Iparűzési adó: 1.467, , ,8 Gépjárműadó: 248,6 250,7 237,4 93,8 Bírság, pótlék: ,1 22,1 Talajterhelési díj: 2,3 2,3 4,8 5,4 Összesen: , ,4 Adónemenkénti értékelés: Építményadó: A évben az építményadó és az építmény utáni idegenforgalmi adó 106,84%, illetve 108,92%-ra teljesült a tervhez viszonyítva. Építményadóban 1,5%-os, építmény utáni idegenforgalmi adóban 17,3%-os emelkedés mutatkozott az előző 2009-es évhez mérten. A magánszemélyek üdülő ingatlanjai után kivetett adó mértékét Ft/m 2 -ről Ft/m 2 -re emeltük, a jelentős adóbevétel emelkedés e tény hozadéka. Az építményadónál a 41,7 M Ft-os túlteljesítés főként az előző évben elindított több nyilvántartás és információ összevetésére épülő nagyon hatékonynak bizonyult felderítési tevékenység eredménye. Ezen tevékenységünk során az adott évi adókivetésen túl az elévülési időn belüli adóérvényesítésre is lehetőségünk 12

13 volt. Különös hangsúlyt fektettünk a megelőző évek hátralékainak behajtására is. A 2010-es évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - aki tehette az üdülő ingatlanát lakóházzá minősítette a kedvezőbb adómérték végett. Ez a tény megnövelte az építményadó bevételünket, de az üdülő épületek utáni idegenforgalmi adó bevételeinket csökkentette. Az Építésügyi Hatóságnál kezdeményezett épületek jellegének átminősítése leegyszerűsödött, így ez jelentősen csökkentette az adóköteles építmények számát, így évben megnövekedett a mentesített alapterület nagysága. Az üdülőépületek adótételének Ft/m 2 -re emelése meghozta a tervezett adóbevétel növekedést és az átminősítésekből eredő kiesést ezen többletbevétel ellensúlyozta. Az új építések esetében a minősítésre inkább jellemző a lakáslakóház a nyaraló-hétvégi házzal szemben évben az építményadó mértéke az I. övezetben 80 m 2 -ig a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 600 Ft/m 2, 80 m 2 felett a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 900 Ft/m 2, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után 900 Ft/m 2, üdülő után Ft/m 2 volt. A II. övezetben a lakás céljára szolgáló épület, épületrész és a nem lakás céljára szolgál épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után 600 Ft/m 2, üdülő után Ft/m 2 volt. Mentesítettük az adó megfizetése alól az I. övezetben található lakás vagy lakóházat, amennyiben a tulajdonos bejelentett (a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett) lakóhelye a tárgyi ingatlan volt és igazolta, hogy életvitelszerűen ott is tartózkodik, mentesítettük 80 m 2 -ig (több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában) a megállapított adó 60%-ának, 80 m 2 felett pedig a megállapított adó 50%-ának megfizetése alól. A II. övezetben található lakás, vagy a lakóház hasznos alapterülete 80 m 2 -ig (több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában), amennyiben a tulajdonos bejelentett (lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett) lakóhelye a tárgyi ingatlan volt. A évben az adóbevétel 102,6%-ra teljesült a tervhez viszonyítva. A évhez viszonyítva 39,3%-os emelkedést regisztráltunk, melynek oka az a tény, hogy a 2011-es évben a kormány megszüntette az építmény utáni idegenforgalmi adónemet, mint helyi adót, így a magánszemély üdülőtulajdonosokat ismételt bevallásadási kötelezettségre kellett felszólítanunk. A 6014 fő adóalany nyilvántartását meg kellett szüntetni és az ingatlanok után - a benyújtott bevallások alapján építményadót előírni. Az építményadóban 23,2 M Ft-os túlteljesítést tudtunk regisztrálni. Az összeg tartalmazza az év közben az építmény utáni idegenforgalmi adóhátralékokra történő befizetéseket és az utólagos (5 év elévülési időn belüli) előírást is. A hátralékok behajtására segítségül szolgált a Nemzeti Adó - és Vámhivatal közreműködése és önálló bírósági végrehajtó munkája is évben is növekedett a törvényileg mentesített alapterület nagysága. A év elején történt adómérték változás végett az építményadó bevétele 1.192,6 M Ft lett, így a tervezett bevétel 107,2 %-ra realizálódott az év végére. A tervhez képest 76,6 M Ft túlteljesítést tudtunk regisztrálni. Az előző évhez képest 31,31%-os növekedést értünk el. Nyilvántartásunk alapján fő adózót tartottunk nyilván, akik db adótárggyal rendelkeztek. A hátralékok behajtásánál önálló bírósági végrehajtó munkáját is igénybe vettük. Az építményadó adómértéke től módosításra került. Az adómértékeket övezetenként (I. és II. övezet) határoztuk meg. I. övezetben 80 m 2 -ig a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 780 Ft/m 2, 80 m 2 felett a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után Ft/m 2, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után Ft/m 2, üdülő után Ft/m 2 az adómérték. A II. övezetben a lakás céljára szolgáló épület, épületrész és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után 780 Ft/m 2, üdülő után Ft/m 2 az adó mértéke. A mentességi feltételek nem változtak. A év bevétele 1.221,7 M Ft, amely a tervhez képest 102,96%-ban teljesült, így bevételünk 41,7 M Ft-al haladta meg a tervet, az előző évhez képest pedig 2,4%-os emelkedés mutatható ki. Az építményadóval kapcsolatos feladatokat évben az előző évi létszámadat 13

14 alapján 1 fővel kevesebb, 5 fő adóügyi előadó látta el. Siófok város közigazgatási területén kivetési iratban adózónak M Ft adóelőírás történt. Az adónemben adómérték változás nem történt, bevételünk a folyamatos felderítési munka és a végrehajtások eredménye. Folyamatosan figyeltük a fizetési határidőket, folyamatosan jegyeztettünk jelzálogjogot az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltottunk, gépjárművet foglaltattunk vagy vonattunk ki a forgalomból. Árverezési tevékenység végzésére nincs jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét vettük igénybe a tevékenységek lebonyolításához. Behajthatatlansággal 32 esetben 2,1 M Ft-ot, felszámolás végett 23 esetben 3 M Ft-ot, méltányosságból pedig 1,6 M Ft-ot töröltünk. Ezen adónemben legtöbb a részletfizetési kérelmek száma. Az év során 150 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz. Idegenforgalmi adó: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Ezen adónemnek a jelentősége abból áll, hogy minden befizetett 1 Ft idegenforgalmi adó mellé az állam 1,5 Ft-ot ad évben a bevétel az éves tervhez képest 83,32%-os teljesítést mutat, viszont 17%-os elmaradást a évhez képest. Az idegenforgalmi adó mértéke 370 Ft/éjszaka/fő volt. Az ellenőrzéseket 26 fő idegenforgalmi adatgyűjtő végezte 19 körzetben, 1 fő pedig a szállodák hatósági ellenőrzését látta el. A szezon lassan indult és messze nem hozta azt az eredményt, mint az előző év hasonló időszakában. Nemcsak az egyéb szálláshely szolgáltatók, hanem a szállodák vendégforgalma is visszaesett. Az adóköteles vendégéjszakák felderítésére nagy figyelmet kellett fordítani, mert a szezon indulásakor már látható volt, hogy a kedvezőtlen időjárás és a még mindig hatását éreztető pénzügyi válságból kifolyólag kevesebb vendégéjszakára számíthatunk, mint az előző évben. A vállalatok által fenntartott munkahelyi üdülők sorra zárták be kapuikat, mivel azok fenntartása a tulajdonosoknak gazdaságtalanná vált. A működők is kevesebb vendéget fogadtak, mivel a munkáltatók nem tudták finanszírozni dolgozóiknak az üdülési hozzájárulást. Az előző évben bezárt panziók, hotelek ki sem nyitottak, ezért ott mintegy 10 ezer adóköteles vendégéjszakát veszítettünk el. Néhány szálloda az üzletkörét megváltoztatva inkább a fiatalok fogadására állt át, így a 18 év alatti életkorúak elszállásolása csak adómentes vendégéjszakákat eredményezett. A rendezvények száma csökkent és a foglalásokat is visszamondták a rossz időjárás miatt. A szezon elején nyitó panziók, szállodák is csak július elején nyitottak, ami számottevő visszaesést eredményezett. A nyári hónapok számai 10-20%-os visszaesést mutattak. A körzetenkénti összehasonlítás során a teljes szezont vizsgálva a szállodák tekintetében 14.6%-os visszaesés tapasztalható. Az adatgyűjtők által ellenőrzött körzetek tekintetében a leggyengébb körzetben 44%-os, a legkisebb visszaesést mutató területen 0,3%-os a csökkenés mértéke. 5 körzetben pozitív változás tapasztalható, amely 0,24%-os emelkedést jelentett a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Ez a pozitív változás annak köszönhető, hogy az olcsóbb szálláshelyeket keresték az emberek, nem ragaszkodtak a vízparti szállásokhoz. Az ellenőrzéseinket a teljesített vendégéjszakák minél jelentősebb arányú bevallásának elérésére alapoztuk. Ezért az általános ellenőrzési gyakorlatnak megfelelően az adatgyűjtést körzetenként 2-2 személy végezte, ezáltal kontrolálhatóbbá, pontosabbá vált a munka, mindkét oldal részéről. Az év első négy majd az utolsó két hónapjában tapasztaltunk növekedést a vendégéjszakák számában, a többi hónapban sajnos csökkenés tapasztalható az előző év azonos időszakához képest. Az ellenőrzések folyamatába beépítettük a befizetések ellenőrzését is, és amennyiben szükséges volt, még időben megtettük a szükséges intézkedéseket a kintlévőség beszedésére. Bevételünk az évben 208,3 M Ft volt, mely adóköteles és mentes vendégéjszaka eredménye évben bevételünk 91,6%-os teljesítést mutatott az éves tervhez képest és 10%-os emelkedést az előző évhez mérve. Az idegenforgalmi adó 370 Ft/éjszaka/fő volt ben 14

15 ismét 26 fő idegenforgalmi adatgyűjtő kezdte el a vendégéjszakák begyűjtését a város 19 körzetében. 1 fő a szállodák hatósági ellenőrzését látta el az adónemért felelős önkormányzati dolgozóval együttműködve. Az előző évhez viszonyítva az év első felében azt tapasztaltuk, hogy a jó időjárás ellenére a szezon lassan indult, a szállodák nem hozták az előző év hasonló időszakában mért vendégforgalmat. Júniustól pozitív változás mutatható ki, minden hónap vendégforgalma több ezres növekedést eredményezett. Az éves adatok adóköteles és adómentes vendégéjszakát mutattak. Az adóköteles vendégéjszakáknál 2,8%-os éves növekedést, a mentes éjszakáknál pedig 2,8%-os éves csökkenést regisztráltunk. Ezen éjszakák 228,8 M Ft bevételt eredményeztek. Az előző évben bezárt panziók, hotelek ismét ki sem nyitottak. Július első két hetében a rossz időjárás végett a foglalásokat visszamondták, de a szezon elején nyitó panziók, szállodák a korai pünkösdi ünnepek végett korábban kinyitották kapuikat. A vendégek az olcsóbb szálláshelyeket keresték évben 103,33%-os teljesítést mutatott a bevétel az éves tervhez képest, valamint 13%-os emelkedést az előző év adataihoz viszonyítva. Az idegenforgalmi adó mértékét 400 Ft/éjszaka/főre növeltük ben 24 fő idegenforgalmi adatgyűjtő kezdte el a vendégéjszakák begyűjtését a város területén, melyet 17 körzetre osztottunk. Az adatgyűjtők párban ellenőrizték a kijelölt területeiket. 1 fő a szállodák hatósági ellenőrzését látta el az adónemért felelős önkormányzati dolgozóval együttműködve. A szállodák nem hozták az előző év hasonló időszakában mért vendégforgalmat. A téli szálloda bezárások végett az első két hónapban fokozatos csökkenés mutatkozott az éjszakák számában, azonban a március 15-i hosszú hétvégétől számítva a vendégéjszakák számának emelkedése a jellemző. Júniustól pozitív változás mutatható ki, minden hónap vendégforgalma több ezres növekedést eredményezett, kivéve a július hónap, ahol a viszonylag szeles és csapadékos időjárás következtében elmaradtak a vendégek. Augusztus hónapban al több vendégéjszakát regisztráltunk, mint a év augusztusában. Ehhez a kellemes időjárás és a nyári meleg idő is hozzájárult. Az éves adatok adóköteles és adómentes vendégéjszakát mutattak. Az adóköteles vendégéjszakáknál 9%-os, a mentes éjszakáknál pedig 5,4%-os éves növekedést regisztráltunk. Az éves bevételünk 258,4 M Ft volt. Az adóköteles vendégéjszakák felderítésére nagy figyelmet kellett fordítani, mert a szezon indulásakor már látható volt, hogy a kedvező időjárás ellenére még mindig érezteti hatását a pénzügyi válság, a bezárt vállalati üdülők még mindig zárva voltak, vagy azokat értékesítették és új tulajdonosuk még nem nyitotta ki azokat évben bevételünk 290,6 M Ft volt, amely a tervhez képest 107,63%-ra teljesült, így bevételünk 20,6 M Ft-al több lett. A évi bevételhez képest az április közepéig elhúzódó téli időjárás ellenére 39,5 M Ft-al nőtt. Az adónemet 1 fő kezelte, ellenőrizte, a bevallásokat feldolgozta, a kérelmeket elbírálta, egyeztetett az adatgyűjtőkkel, a szállásadókkal, behajtotta a hátralékokat, a túlfizetéseket vizsgálat után visszautalta vagy más adónemre vezette, a nyilvántartó lapokat ellenőrizte. A évi összesített vendégéjszaka adatok alapján az adóköteles vendégéjszakák száma 4,7%-kal, míg az adómentes vendégéjszakák száma 5,2%- kal nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest. December végéig a turisták vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén, melyből éjszaka adóköteles, éjszaka adómentes volt. Az adatok is mutatják, hogy a kései tavasz, a hűvös, szeles áprilisi és májusi időjárás ellenére a vendégéjszakáink száma egyértelműen nőtt. A magánszálláshelyek ellenőrzését a nyári időszakban 24 fő adatgyűjtő végezte a 16 körzetben. Adatgyűjtőink párosával végezték ellenőrzéseiket, így próbáltunk gátat vetni a korrupciónak és a problémás esetekben a jegyzőkönyv aláírásához is két fő szükséges. A szállodákat és nagyobb panziókat a nyári időszakban 2 fő ellenőrizte, akik 349 esetben végeztek vizsgálatot. Sajnos fontos tényező, hogy a szállásadók részéről egyre nagyobb a fogadott vendégek eltitkolásának aránya és az adófizetés elkerülésének szándéka. Felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó - és Vámhivatal Operatív Ellenőrzési Osztályának vezetőjével a közös együttműködés reményében. 15

16 Ők főleg fekete szobakiadók névsorát várták tőlünk, mi pedig azt, hogy az együttműködés hatására javuljon az idegenforgalmi adó fizetésének morálja. Közös akciónk eredményeképpen az ellenőrzött szállásadókból 5 főnél szabálytalanságot észleltünk. Ezeknél a szállásadóknál és még 3 főnél jogszabálysértés végett 1,4 M Ft bírságot szabtunk ki. Azon társasházak esetében, ahol a gyanú felmerült, hogy fekete szobakiadás folyik felvettük a kapcsolatot a közös képviselőkkel, hogy tegyék lehetővé azt, hogy az adóhivatal képviselői bármikor bejuthassanak a társasházakba. Segítségükkel feltérképezésre kerültek azon lakások, amelyekben szívességi és egyéb vendéglátás folyt. Az idegenforgalmi adóban a jogszabályok érvényesítése egyre nehezebb a nagy lakossági és szállásadói ellenállás és média figyelem mellett. Helyi iparűzési adó: évben 108,72%-os teljesítés volt a tervhez viszonyítva. A 117,7 M Ft-os többletbevételt eredményező teljesítéshez nagyban hozzájárult hivatalunk következetes munkamódszere. Az adómértéket a Képviselő testület az adóalap 2%-ában határozta meg. A év bevételeit jelentősen meghatározta az a tény, hogy a helyi iparűzési adó beszedésének illetékességét a Kormány től az akkor még Adó - és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal néven működő állami adóhatósághoz delegálta. A bevallások feldolgozása után mintegy 260 M Ft-ot kértek vissza az adózók a helyi iparűzési adó bevételi számlánkról mondván, hogy a II. félévi befizetéseiket már az APEH-hoz kell teljesíteniük. Az egyéni vállalkozások nagy többsége kényszervállalkozás volt. Egyre több felszámolási és végrehajtási eljárásnál jelentettük követeléseinket a felszámolónak, amely követeléseket majdnem minden esetben behajthatatlansággal tartottuk nyilván. Egyre több vállalkozás ellen indítottunk végrehajtást, folyamatos volt a hatósági beszedési megbízások (inkasszók) benyújtása a fizetési kötelezettségüket nem teljesítők bankszámlái felé. A kibocsátott hatósági beszedési megbízások tanúsága szerint a vállalkozások gyakran fizetésképtelenek voltak. Hátralékaink beszedése miatt önálló bírósági végrehajtó bevonását is alkalmaztuk. Figyelmet fordítottunk a bevallások beadásának kikényszerítésére, a felszólításokra. A mulasztási bírság kivetésekre sem jelentkezők sok esetben helyszíni ellenőrzést kaptak. A bevétel csökkenését okozta az a tény is, hogy a feltöltési kötelezettség mértékhatára 50 M Ft-ról 100 M Ft-ra nőtt. A évhez mért 10%-os visszaesés, amely 1.467,7 M Ft bevétellel jelentkezett a pénzügyi válság eredménye évben az M Ft bevétel a tervhez mérve 102,8%-os teljesítést mutat, amelynek eredménye 36 M Ft-os többletbevétel, az előző évhez képest pedig 8%-os bevétel csökkenés. A város illetékességi területén 1682 fő egyéni vállalkozó, 2462 társas vállalkozás működött. Az egyéni vállalkozók még mindig kényszervállalkozásokat működtettek, nőtt a felszámolások és végelszámolások száma. Nyilvántartott vállalkozásaink közül 326 esetben felszámolást, 33 esetben végelszámolást regisztráltunk. A kifutott felszámolások végett eltörölt adó és járulékösszeg E Ft volt. A évben 203 vállalkozás ellen indítottunk végrehajtást, folyamatos volt a hatósági beszedési megbízások (inkasszók) benyújtása a fizetési kötelezettségüket nem teljesítők bankszámlái felé évben az 1.260,7 M Ft bevétel 93,39%-os teljesítés mutat a tervhez viszonyítva és 5%- os csökkenést az előző évi bevételhez képest. A város illetékességi területén 1470 fő fővel kevesebb, mint az előző évben - egyéni vállalkozó, vállalkozással több, mint az előző évben- társas vállalkozás működött. Az egyéni vállalkozások folyamatosan szüntették meg vagy szüneteltették a tevékenységüket. Nyilvántartott vállalkozásaink közül 142 esetben felszámolást 77 esetben végelszámolást regisztráltunk. A felszámolások végett eltörölt összeg E Ft volt. A felszólításokra, mulasztási bírság kivetésekre sem jelentkezők helyszíni ellenőrzést kaptak. Az ellenőrzések száma a évben megnövekedett, mivel ezen feladatot 16

17 egy erre a munkafolyamatra szakosodott köztisztviselő vette át. Feltöltési kötelezettséget 152 vállalkozás jelentett, december 20-ig befizetett előlegek összege E Ft volt évben az adóbevétel 1.331,8 M Ft volt, amely a tervhez viszonyítva 105,7%-ra teljesült, így bevételünk 71,8 M Ft-al több lett. Az előző évi bevétel 5,6%-kal teljesítettük túl. A növekedést jelentősen befolyásolta a feltöltési kötelezettségek nem várt arányú teljesítése május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható volt, hogy a vállalkozások teljesítményei csökkentek a befizetett előlegekhez képest. A II. félévi előlegek, az év végi feltöltési kötelezettségek és a folyamatos behajtási tevékenységek eredménye a tervezett bevétel túlteljesítése. Városunk közigazgatási területén társas vállalkozás és 1542 fő egyéni vállalkozó tevékenykedik. Felszámolási eljárás 170, végelszámolás 66, kényszertörlés 62 vállalkozás ellen folyik. Behajthatatlanság címén 1,3 M Ft-ot töröltünk el. A zárási adatok alapján kifutott felszámolás végett 94 esetben összesen 7,1 M Ft összegben történt adótörlés. Méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, de részletfizetéssel és fizetési halasztással több adózónk élt. Sok a végrehajtás, az eljárások eredményessége bizonytalan, időben elhúzódik. A végrehajtás végkifejlete gyakran független az adóhivatali dolgozók munkájától és hozzáállásától. A vállalkozások ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, számlájukon fedezet nincs, így a végrehajtási eljárások sem járnak eredménnyel ban telephelyet létesített és bejelentkezett vállalkozások száma 426, záróbevallást 67 esetben rögzítettünk. Bevallási kötelezettség elmulasztása végett 141 esetben írtunk elő mulasztási bírságot 4,37 M Ft összegben. Ha rendellenességet tapasztaltunk, vagy társhatósági megkeresésre adatszolgáltatási kötelezettségünk volt, akkor Kollégáink helyszíni szemlét tartottak, illetve a megkeresésnek megfelelően a helyszínen intézkedtek. Az egyéni vállalkozóknak törvényi lehetőségük van tevékenységük minimum egy havi szüneteltetésére, így többször újrakezdenek és szüneteltetnek. Ennek sorrendben történő nyilvántartásunkban való átvezetése a korábbiakhoz képest megnövelte az egyéni vállalkozók esetében a ki és bejelentkezések illetve a változások feldolgozásának számát. Ellenőrzést 15 társas vállalkozás tekintetében indítottunk, E Ft adóhiányt állapítottunk meg. Gépjárműadó: évben a 248,63 M forint, 108,1%-os teljesítést tükrözött a tervezett bevételhez képest, amely az előző 2009-es évhez viszonyítva 10%-os növekedést jelentett. A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény értelmében a évben szorzószám emelést hajtottunk végre, mely a 8%-os bevétel többletet eredményezte. Ennél az adónemnél sok kis összegű előírással és sok szétaprózott hátralékkal és végrehajtással állunk szemben. A nem fizető tulajdonosok gépjárműveinek forgalomból történő kitiltatása vagy az elidegenítési tilalom bejegyeztetése mellett sok esetben csak munkabér vagy nyugdíjletiltással értünk el eredményt. A munkanélküliség növekedésével viszont egyre több volt az olyan ügyfelünk, aki jövedelemmel, végrehajtható vagyontárggyal nem rendelkezett. Több esetben már az a gépkocsi sem volt a tulajdona, amely után a hátraléka keletkezett. A gépjármű teljesítményén alapuló adóztatás hatása az előző - saját tömegen alapuló adóztatással szemben - a gépjárműállomány korösszetétele alapján is befolyásolja a beszedhető adó nagyságát. Amennyiben nagyobb a fiatalabb gépjárművek aránya az állományon belül, úgy magasabb, fordítva pedig alacsonyabb bevételre számíthatunk. Az állomány folyamatos változása nehezíti a pontos tervezhetőséget a bevételekre vonatkozóan. Az adómentességi lehetőségeket is egyre többen használták ki. A súlyos mozgáskorlátozottak mentessége mellett a törvényalkotók kedvezményi kört is beépítettek, amelyet a légrugós tehergépjárművek tulajdonosai vehettek igénybe. A év 250,7 M Ft adóbevételt eredményezett, amely 103,2%-os teljesítést tükrözött, az előző évi bevételt 2,1 M Ft-al haladta meg évben adómérték emelés nem volt. Az önkormányzat illetékességi területén 8538 fő adózót és db gépjárművet tartottunk 17

18 nyílván. A mozgáskorlátozottság miatti kedvezményt 202 fő, E Ft összegben vette igénybe, míg egyéb kedvezményt, mentességet 91 esetben E Ft összegben biztosított a törvény év bevétele a tervhez viszonyítva 97,7%-os teljesítést tükröz, amely 237,4 M Ft-ban nyilvánul meg. Ez 13,3 M Ft-al marad el az előző évi adóbevételtől. Tárgyidőszakra szorzószám emelés nem volt. Az önkormányzat illetékességi területén 8598 fő adózót és db gépjárművet tartottunk nyílván. A mozgáskorlátozottság miatti kedvezményt 168 fő adózó, míg egyéb mentességet 65 esetben E Ft összegben biztosított a gépjárműadóról szóló törvény év végén a vállalkozások részéről 63 db gépjármű esetében a telephely bejegyzési módosítás történt, amely 2012-ben E Ft-tal kevesebb adóbevételt eredményezett. Csökkent az új gépjárművásárlás, ugyanakkor egyre több gépjárművet vonattak ki a forgalomból, ideiglenesen vagy véglegesen. Ennél az adónemnél től speciális eset állt elő, mivel az állam a bevétel 60%-át saját hatáskörbe vonta, így 140,7 M Ft-ot az állami költségvetésbe utaltunk. Az önkormányzatnál maradó adóbevétel 40%-a 93,8 M Ft volt es év júliusában a mozgáskorlátozott adózóinkat tájékoztattuk a mozgáskorlátozott kedvezmény érvényesítése terén történt jogszabályváltozásról. Az év közben kezdeményezett mentességi eljárás keretében 120 adózó kapott ismételten adómentességet 1,2 M Ft összegben. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a II. féléves bevételt érinti a légrúgós gépjárművek adómérték változása, amely július 1- től az addigi Ft/100 kg-ról 850 Ft/100 kg-ra csökkent. A mértékváltozásból eredően 1,4 M Ft adóbevétel csökkenés került elszámolásra 65 gépjármű esetében. Az adónemben adózó gépjárművének adatait kezeltük. Bírság, pótlék: Ezen a számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtási költségátalányból és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat évben 21 M Ft-os bírság, pótlék bevételünk volt, amely a tervhez viszonyítva 1 M Ft-al túl, de az előző évi bevételhez viszonyítva 1 M Ft-al alul teljesült. A hátralékos, nem fizető adózókkal szembe alkalmazott hatósági jogkörünk következetes érvényesítésének, kintlévőségeink - beleértve a pótlék és bírságtartozásokat is- behajtásának eredménye a tervezetthez képest 105 %-os teljesítést mutat. A hátralékok beszedését behajtási cselekményekkel növeltük, de ezen előírások kifizetéseit teljesítették utoljára a vállalkozások és magánszemélyek, mivel a rossz gazdasági helyzetnek köszönhetően a túlélésért küzdöttek. A csak bírság vagy/és pótlék bevételek behajtására külön intézkedéseket nem tudtunk eszközölni, mivel ezek végrehajtása csak tőketartozással együtt lehetséges évben 19 M Ft, vagyis 2 M Ft-al kevesebb bevétellel számolhattunk, mint az előző évben, amely 95 %-os teljesítést mutat évben 22,1 M Ft 110,5%-ra teljesült a tervhez viszonyítva, amely az előző évi bevételhez viszonyítva 3,1 M Ft-os emelkedést realizált évben a bevételünk ismét 22,1 M Ft, amely a tervhez képest 110,5%-ra teljesült, 2,1 M Ft-al nőtt. Talajterhelési díj: Bevallást annak a szennyvízkibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díj kivetéséről a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvényt módosító évi CI. törvény rendelkezik. A díj befizetése önbevalláson alapul, amely az előző évi vízfogyasztásból számolható ki. Sajnos még mindig sokan nem kötnek rá a megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező csatornákra, felhívásainkra nem reagálnak, az adózók nem veszik komolyan fizetési kötelezettségüket. Az adónemben előre tervezni nem lehet, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától 18

19 függ. A DRV ZRT adatszolgáltatási kötelezettsége alapján tájékoztatja hivatalunkat a felhasználók köréről, a fogyasztási hely címéről és a felhasznált vízmennyiségről. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehette volna. A DRV listában szereplő adatok támpontot nyújtanak a bevallás kitöltéséhez, éppen ezért a nyomtatványokat úgy juttatjuk el az adózóknak, hogy azon a felhasznált vízmennyiséget már feltüntetjük. Eltérések lehetnek a közölt vízmennyiség és a valós fogyasztás között a vízóra leolvasások eltérő időpontja miatt. Természetesen a településnek az a jó, ha minél több ingatlan rácsatlakozik a szennyvízhálózatra. A díjból nincs jelentős bevétele az önkormányzatnak. A táblázat adatai alapján a és években is 2,3 M Ft bevételt értünk el évben a bevételünk 5,4 M Ft volt, amely a tervhez képest 180%-ra teljesült, bevételünk 2,4 M Ft-al nőtt. A növekedés oka, hogy februártól törvényváltozásból eredően tízszeres díjat kellett megfizetni. Siófokon 1126 fő vízfogyasztó szerepel, aki nem minden esetben szennyvízkibocsátó. Városgazdálkodással történt egyeztetés és a nullás fogyasztók kiszűrését követően 427 db bevallás került kiküldésre, melyből 265 db érkezett vissza, ez 62%-os teljesítettséget mutat. A bevallást nem adók számára adóelőírás egyedi vizsgálattal történik, amely folyamatos. Mivel 2012-től tízszeresére növekedett a fizetendő TTD összege, így 24 esetben fordultak hozzánk adózóink részletfizetési kérelemmel, melyet minden esetben elfogadtunk, a befizetések folyamatosak. Összegezve megállapítható, hogy az adóhivatal működése során zökkenőmentesen veszi az akadályokat. A folyamatosan növekvő adóbevételek jelentősen hozzájárulnak az önkormányzati feladatok sikeres teljesítéséhez. 6. Egészségügyi ellátás A városban 7 gyógyszertár működik, amelyeket magánvállalkozók működtetnek, illetve egy intézményi keretekben tevékenykedik, így az önkormányzatnak ezen feladat ellátásában a továbbiakban csak figyelemmel kísérő és hatósági együttműködési szerepe van. Az egészségügyi alapellátás funkcionális privatizáción ment keresztül. Eddig egyedül a kiliti felnőtt háziorvosi rendelőt sikerült magánvállalkozás által megépíttetni a többi rendelő önkormányzati tulajdonban van. A kórház és a rendelőintézet szétválasztása befejeződött. A városban több ápolással és gyógyítással foglalkozó magánvállalkozás működik, amelyek hasznos kiegészítői az önkormányzati ellátásnak, speciális igényeket is kielégítenek. A legnagyobb intézményünk, így nem csupán az egészségügy számára legfontosabb a Városi Kórház, mely 2012-ben került át önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba. Továbbra is az önkormányzat feladatát képezi a háziorvosi és gyermekorvosi ellátás biztosítása, mely a korábbiaknak megfelelő módon működik jelenleg is. A Városi Kórház melletti ún. nővérszálló emeleti része állami tulajdonba kerül, a földszinti rész pedig a háziorvosi ellátás egy részét biztosítja a jövőben is. A társasházzá alapítás jelenleg is folyamatban van. Az önkormányzati feladatot képező egészségügyi alapellátás városunkban biztosítva van (háziorvosi ellátás, ügyeleti ellátás, stb ). Az önkormányzat által elindított Kórház fejlesztés az alapozás statikai bizonytalansága miatt megállt, de sikerült újra indítani. Jelenlegi szerződéses viszonyok alapján a befejezés június 30. várható. Ezzel a város és környékének egészségügyi ellátása magasabb szintre emelkedik és új munkahelyek is létrejönnek. 19

20 7. Kommunális ellátottság A várost ellátó kommunális hálózatok a közötti időintervallumban tovább épültek.. A gázvezetékre rákapcsolt ingatlanok száma valamelyest nőtt. A Vizi közművekkel való ellátottság mértéke minimális mértékkel ugyan de javult. Az ivóvíz-ellátottság i mutató ezen időszak végéig 99,9 %, a szennyvízzel való ellátottság 90,0 % ra bővült. A szilárd burkolatú úthálózat jelentős mértékben bővült, elkészült a beszédes sétány, a Kardvirág köz, Harangvirág, az Akácvirág, a Jácint, a Nárcisz, a Ribizke és a Keszthelyi utca útburkolata. A Beszédes J. sétány mentén 1052 db parkoló került kiépítésre. A kommunális ellátottság jellemző adatai az alábbi táblázatban mutatjuk be: A város kommunális ellátottságának jellemzői, közmű- és úthálózat Mértékegység Gázvezeték hossza km 180,1 183,6 bekapcsolt ingatlan db ,0 Ivóvízvezeték hossza km 238,9 340,3 ellátottság % 99,8 99,9 Szennyvíz hálózat hossza km 206,3 208,7 ellátottság % 89 90,0 Szilárd burkolatú út km 162, ,6 Szilárd burkolatú járda km 44,495 52,78 Kerékpárút km 18,371 19, A város népességének alakulása Siófok népességének változását az alábbi táblázatban mutatjuk be: Év Állandó népesség Lakónépesség Férfi Nő Együtt Férfi Nő Együtt A születések, házasságkötések és halálesetek számát az alábbiak szerint mutatjuk be: Év Születés Házasságkötés Haláleset Összességében a születések száma az eltelt 4 évben 207 fővel haladta meg az elhalálozás mértékét. 20

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben