E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Siófok Város Polgármestere 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, szeptember Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember havi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tárgyalja: Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának teljesítéséről és az önkormányzat közötti vagyongazdálkodásának értékelése, részletes jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Dr. Balázs Árpád polgármester a képviselőtestület összes szakbizottsága 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Városunk gazdasági programjának értékelésekor szükséges, hogy reális helyzetértékelést adjunk arról, hol tartunk településünk fejlesztésében, és megvizsgáljuk, hogy milyen mértékben teljesültek ez elmúlt négy évben a város középtávú célkitűzései, összhangban az 55/2011. IV.28.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott gazdasági programmal. Munkánk értékelésénél elsősorban az alapvető célkitűzéseink és az elért eredmények közötti összhangot kell vizsgálnunk. Természetesen sok előre nem látott eredmény és kudarc is felmerül négy év során. Mindezeket számba kell vennünk, de a munka értékmérője alapvetően abban mutatkozik meg, hogy a kitűzött alapvető céljainkhoz mennyivel kerültünk közelebb. Megbízatásunk átvétele után városunk jövőbeni szerepét és településünk lakóinak jövőbeni lehetőségeit összefoglalóan az alábbiak szerint határoztuk meg: Céljainkat az alábbiakban tudjuk megfogalmazni: - Siófok városának a Balaton vidékén és Somogy megye északi részén továbbá a Mezőség területén szervező-ellátó erőközpont szerepe van, amelyet folyamatosan erősíteni szükséges. Ezzel tudjuk városunk szerepét, jelentőségét növelni, a szerveződő Balaton régió székhelyeként szerepünket betölteni. - A gazdasági és igazgatási szolgáltatások mellett a kulturális funkció szerepét hangsúlyosan növelni és fejleszteni kell városunkban. - Siófok város polgárainak és a hozzánk érkező vendégeknek az életminőségét a lehető legnagyobb mértékben javítsuk, a környezeti kultúrát emeljük. - Városunk polgárainak és a nálunk munkát vállalóknak, valamint az itt működő gazdálkodó szervezeteknek a biztonságos egész éves és méltányos jövedelem elérhetőségének lehetőségét teremtsük meg. - Polgárainknak a szociális biztonságot, az egészségügyi ellátás lehetőségét a lehető legszélesebb körben nyújtsuk. - Lélekben is építkező, együttműködő közösséget kell alkotnunk, amelyben a fejlődést elősegítő lokálpatrióta öntudat rejlik és amely kivívja siófoki polgár rangjának további növekedését itthon és a nagyvilágban egyaránt. Az elmúlt 4 éves tevékenységünket, benne az önkormányzati gazdálkodást az alábbiak szerint mutatjuk be: 2

3 I. Helyzetértékelés 1. Népesség alakulása, munkaerőpiaci helyzet Siófok állandó lakosainak száma a település dinamikus fejlődésével párhuzamosan nőtt. Az elmúlt 40 év alatt közel megduplázódott az itt élő népesség ban fő, 2013-ban fő volt a város lakosainak száma. Az utóbbi években az országos, és más településeken tapasztalható tendenciával ellentétben Siófokon folyamatosan nőtt a lakosok száma. A növekedés nem a természetes népszaporulatból, hanem a betelepülők átlagosnál nagyobb számából adódott. A város gazdasági életében jelentős szerepet betöltő idegenforgalom, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint az itt telephellyel rendelkező országos, illetve regionális szervezetek, vállalkozások a munkalehetőségek széles skáláját kínálják a városlakók, valamint a városkörnyékiek számára. 2. Az Önkormányzat gazdálkodása, gazdasági alapok Siófok Város Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Az önkormányzatok számára jogszabály által előírt kötelező feladatok ellátásán túl számos önként vállalt feladatot is teljesít, melyek ellátásához az önkormányzat a szükséges feltételeket évről-évre biztosítani tudja. Az önkormányzatiság kialakulása óta a város folyamatosan és dinamikusan fejlődött, vagyona gyarapodott. Számos olyan fejlesztési program valósult meg, amelyek révén javultak az itt élők életkörülményei, a gazdasági vállalkozások számára pedig kedvező feltételek alakultak ki. Siófok Város Önkormányzata a tervszerű és eredményes gazdálkodás révén vagyona folyamatosan bővül. A város közötti vagyongazdálkodásának részletes értékelését az előterjesztés utolsó fejezetében mutatjuk be. A válságos időkben minden közösségnek kiutat kell keresnie. A kilábalás egyik fontos eszköze, a fokozott beruházási tevékenység, a város versenyképességének növelése. Ennek érdekében kerültek években kibocsátásra a Siófok Jövőjéért és Siófok jövőjéért 2 elnevezésű kötvények, melyek a kormányzat adóskonszolidációja segítségével az állam által mintegy elismerve annak közcélját- átvállalásra kerültek, így azok a város költségvetését már nem terhelik. Fontos megjegyeznünk, hogy minden korábbi lejárt hitelt visszafizettünk, Siófok Város Önkormányzata pillanatig sem került olyan helyzetbe, hogy működését, vagy beruházásait ne tudta volna finanszírozni. Működési hitelt a város nem vett fel mindennemű külső pénzforrás bevonása a fejlesztést célozta meg. Természetesen év közben likviditási problémákat a képviselőtestület által megadott likvid hitel igénybevételével oldottuk meg, ám ezen hiteleket is mindig határidőben visszafizettük. 3

4 3. Siófok város nevelési-oktatási, kulturális helyzetének bemutatása A térség gazdasági szerkezete és a munkavállalók iskolázottsága között kapcsolat mutatható ki. A Siófokon és környékén megtelepedett ipar- és szolgáltatási ágak megkövetelik a szakképzett munkaerőt. A munkavállalók szakképzettség szerinti struktúrája sokkal fejlettebb, mint a megyei, vagy az országos átlag. Siófok oktatási intézménnyel jól ellátott. A város kulturális életét az ősztől tavaszig terjedő időszakban elsősorban a kulturális központ épületében zajló programok, tavasztól őszig pedig főképp a szabadtéri rendezvények (fesztiválok és a szabadtéri színpad) határozzák meg. A kulturális élet kiemelkedő eleme a színházi évad, amelynek keretében két felnőtt- és négy gyermekbérlet előadásai kínálnak minőségi szórakozást a közönségnek. A bérletes előadások keretében Magyarország legjobb színházai látogatnak el Siófokra, az évad népszerűsége évek óta folyamatosan nő, így a 2013/2014-es évadban a Jókai-bérlet látogatottsága elérte a 99,9 százalékot. Ugyancsak említést érdemel a Siófoki Tavaszi Fesztivál, amely sokféle műfajjal (irodalmi esttel, kiállítással, komoly- és könnyűzenei koncerttel) várja a közönséget, valamint az októberi Kálmán Imre Emléknapok programja, amely városunk híres szülötte előtt tiszteleg. A Szabadtéri Színpad az elmúlt időszakban a színházi előadásokon, könnyűzenei koncerteken túl ingyenes programokkal, így múltidéző fotókiállítással és magyar filmeket bemutató kertmozival is bővítette kínálatát. A szabadtéri fesztiválok szintén azzal a céllal kerülnek megrendezésre, hogy Siófok neve a minőségi szórakoztatással kapcsolódjon össze, ezért az önkormányzat által finanszírozott, KIKK által szervezett rendezvényeken műfajilag változatos, de kizárólag minőséget képviselő, élőzenés produkciók kapnak helyet. Fontos törekvés, hogy a szabadtéri rendezvények hatékonyan segítsék a szezonhosszabbítást. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a hagyományosan megrendezett fesztiválok (Balatoni Szezonnyitó, New Orleans Jazz Fesztivál, Siófolk fesztivál, Bor és Kenyér Ünnepe) mellett új rendezvények is helyet kaptak, mint például a májusi Vitorlás Szezonnyitó, a júniusban sorra kerülő Víztorony Fesztivál, vagy az október közepén zajló Balatoni Halfesztivál, amelyek szezon előtt és után is Siófokra irányítják a figyelmet. 3.1 Siófok város nevelési oktatási mutatói Siófok Város köznevelési célja, hogy oktató/nevelő intézményeiben egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosítson minden gyermek részére, valamint megakadályozza a társadalmi leszakadást és elősegítse a tehetséggondozást. A évben megalakult Siófoki Integrált Oktatási Központ helyi oktatási intézményei. 9 óvoda 4 általános iskola 1 művészeti iskola 3 középiskola 1 főiskola Az intézményekben folyó hatékony nevelő- oktató munka működési feltételeit Siófok Város Önkormányzata biztosította. Az intézményi pénzügyi és számviteli gazdálkodási feladatokat Siófok Város Kincstára látta el. ( ) 4

5 Intézményi átalakulások: Bölcsőde TÁMOPOS (2009-es) pályázat keretében bölcsődei fejlesztés valósult meg, melynek segítségével az addigi 60 férőhely; 6 csoport májusára 100 férőhely; 10 csoportra növekedett január 1-től módosult a férőhelyek száma 122 re megtartva a 10 csoportot, a gyermekvédelmi tv. maximalizált létszámának emelkedése miatt ( fő/ csoport ) A bölcsőde épülete, elhelyezése, berendezése és a szabadban való tartózkodás feltételei a kisgyermekek gondozására, nevelésére kiválóan alkalmasak. A személyi és tárgyi feltételek adottak minden kisgyermek számára a neki megfelelő gondozáshoz. Óvoda: Siófok város 9 telephelyen működtet óvodát, melyek kihasználtsága nem tér el egymástól jelentősen. A felvételnél főleg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes elosztását veszi tekintetbe. A személyi és tárgyi feltételek adottak a gyermekek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztésre, tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására és a szociokulturális környezetből adódó hátrányok kompenzálására ben a 9 óvoda a SIOK tagóvodájaként, július 01- dec. 31-ig, mint óvodai intézményegység működött január 1-től Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményként 10 intézményegységgel ( 9 óvoda, 1 bölcsőde )látta el a kisgyermekek gondozását fejlesztését. Általános Iskolák: 2011 nyarán intézményi átszervezések történtek. Összevonásra került a: Vak Bottyán János Általános Iskola és a Művészeti Iskola Széchenyi István Általános Iskola és a Somogyi József Általános Iskola Beszédes József Általános Iskola és Speciális Tagozat a Módszertani Központtal. 5

6 Az intézményi átszervezések személyi vonatkozása intézmény vezető vezető hely. vezető vezető hely. vezető vezető hely. Vak Bottyán János Általános Iskola (2 ) Széchenyi István Általános Iskola és a Somogyi József Általános Iskola Beszédes József Általános Iskola és Speciális Tagozat a Módszertani Központtal ( 2 ) január 01-től az általános iskolák állami fenntartásba kerültek ( Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ). A köznevelés megújításának feladatai közül a gyermekek, fiatalok fejlődésének előtérbe helyezése mellett a nevelés megerősítése, az egységes, magas színvonal biztosítása a fő cél. Ehhez - ettől az időponttól - Siófok Város Önkormányzata az intézmények működését biztosítja továbbra is. Pályázati mutatók: A város általános iskolái TÁMOP-os és TIOP-os pályázatok nyerteseként: kompetencia alapú, tevékenységre, a mindennapokban használható tudásra az IKT-s korszerű ismeretszerzést segítő, támogató eszközök beszerzésére a kialakult jó tanítási gyakorlatok átadására, átvételére a tehetséggondozás magas szintű alkalmazására tett szert. Ösztöndíj támogatások Siófok Város Önkormányzata folyamatosan támogatja a közép és felsőfokon tanuló siófoki lakhellyel rendelkező tanulókat. Tanulmányi ösztöndíj: Olyan tehetséges fiatalok közép-, illetve felsőfokú tanulmányainak támogatására, akik szociális helyzetükből adódóan tanulmányuk költségeik viselésére nem, vagy csak részben képesek.(19/1993. (VII. 22.) sz. rendelete alapján) Az ösztöndíj a szociális rászorultságon túl jó tanulmányi eredményhez is kötött. 6

7 Szociális ösztöndíj: Támogatás a fiatalok közép-, illetve felsőfokú tanulmányainak költségeihez. - Arany János Tehetséggondozó Program Támogatási mutatók: ösztöndíjban részesült ( fő ) Szfkód Megnevezés Tanulm. ösztöndíj Siófok Város Ösztöndíja ( közép- és felsőfok; jó tanulmányi eredm. alapján ) nincs elérhető adat Szoc. ösztöndíj Arany János tehetséggondozó program ( középfok, szoc. rászorultság alapján ) BURSA Hungarica 106 ( felsőfok, szoc. rászorultság alapján) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt tehetséges, hátrányos helyzetű nyolcadik évfolyamos tanulók számára. - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján A fenti mutatók jól tükrözik az Önkormányzat tanulmányokat érintő, rászorultságot nagy mértékben figyelembe vevő oktatással kapcsolatos jövőképét. Siófok Város Önkormányzata teljes körű szakértői vizsgálatot végeztetett a város köznevelési,közművelődési, szociális és gyermekvédelmi intézményeiben A vizsgálat átfogóan értékelte valamennyi intézmény hatékonyságát és erőforrásait, amelyek a következő időszakra meghatározzák a működtetés indikátorait. 3.5 Közművelődés 2011-ben került átadásra a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház új könyvtárépülete, mely a dél-balatoni körzet legnagyobb könyvtára. A mintegy 9 évvel korábban meghatározott szándék alapján felépült impozáns épület teljes beruházási költsége 1,4 milliárd Ft volt. Az új könyvtár megvalósulását követően jelentős könyvtári állomány gyarapodás következett be, mely együtt járt az olvasók létszámának növekedésével is. 7

8 Az olvasói létszám a következők szerint alakult: 2011-ben összesen: 3060 fő, ebből újonnan beiratkozott: 559 fő, 2012-ben újonnan beiratkozott: 1090 fő 2013-ban újonnan beiratkozott: 642 fő 2014-ben július. 21-ig: újonnan beiratkozott: 481 fő. A könyvtár állománya III. negyedévtől júl. 31-ig 7997 dokumentummal gyarapodott. 3.6 Civil szervezetek A kulturális, közművelődési és karitatív civil szervezetek számbeli növekedése leállt inkább átrendeződés tapasztalható, a jegyzett szervezetek közül is kikristályosodott, hegy melyik folytat folyamatos, érdemi munkát. Az aktív egyesületek, baráti körök, társaságok jelentős segítséget nyújtanak az egyes rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a város lakosságának mozgósításában. Az önkormányzati költségvetésben, ezen civil szervezetek működéséhez és programjaik megrendezéséhez támogatást biztosít a Képviselőtestület. A civil szervezetek munkáját a Polgármesteri Kabinet segíti. 3.7 Sport A város minőségi és szabadidő sportja jelentős fejlődést mutat a sportolási feltételek javulásával. Az elkészült műfüves pályák (Beszédes József Általános Iskola, Balatoni Vasas Sporttelep) után újabb műfüves pálya és két füves pálya létesült Kilitin a 65-ös út mellett. A labdarúgás kedvelőinek jó hír, hogy 600 millió forintot nyertünk el a stadion komfortosabbá tételére és klubház bővítésére. A beruházás előkészítése jó ütemben halad. A Galérius Fürdő elkészülte az úszásoktatás feltételeit javítja, a Jacht Club 25 méteres medencéje pedig a versenyzők bázisa. A vitorláskikötő bővítése a sportág előnyére szolgált. A welness szállodák átadásával a vízi sportok kedvelőinek szabadidős lehetőségei javultak. A kézilabda sportág siófoki fellendülését mutatja a női csapat sikere, melyet tovább segítenek a már lezajlott, illetve folyamatban lévő infrastrukturális beruházások. A régi Sportcentrum épületéhez kapcsolt munkacsarnok már az edzési munkák hatékonyságát segíti, és hamarosan megkezdődhet az új, ezerfős csarnok építése is. a sportcentrum teniszpályákkal bővítésének előkészítése szintén jó ütemben halad. 8

9 4. Szociális ellátottság A segélyezés alakulása az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult: Szociális segélyek: A évi költségvetésben biztosított Eredeti előirányzat: Felhasználás december 31-ig összesen: Maradvány: E Ft E Ft E Ft I. FELNŐTT SEGÉLYEZÉS 1./ Aktív korúak ellátásában részesített személyek száma: 402 fő Ebből a.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesített személyek száma: 337 fő b.) Egészségkárosodásukra tekintettel rendszeres szociális segélyben részesülő személyek száma: 18 fő c.) Rendszeres szociális segélyében részesített személyek száma: E célra felhasznált összeg: 47 fő E Ft A folyósított aktív korúak ellátása összegének a.) esetén 80 %-át, b.) és c.) esetén 90%-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: a.) esetén b.) esetén c.) esetén Összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft 2./ Átmeneti szociális segélyben részesült személyek száma: 1 fő E célra felhasznált összeg: 3./ Temetési segély, köztemetés Temetési segélyben részesült személyek száma: Köztemetés: E célra felhasznált összeg: 4./ Közgyógyellátásban méltányossági alapon részesült személyek száma összesen: E célra felhasznált összeg: 30 E Ft 33 fő 6 fő E Ft 22 fő 515 E Ft 9

10 5./ Lakásfenntartási támogatás a.) Normatív lakástámogatási támogatásban részesülő személyek száma: E célra felhasznált összeg: 415 fő E Ft A normatív lakásfenntartási támogatás összegét 90%-ban a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: E Ft II. GYERMEKSEGÉLYEZÉS 1./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma: E célra felhasznált összeg: 772 fő E Ft A folyósított összeg 100 %-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: E Ft 2./ Óvodáztatási támogatásban részesült személyek száma: 47 fő E célra felhasznált összeg: 890 E Ft A folyósított összeg 100 %-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: 890 E Ft 3./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban Támogatásban részesített családok száma: Támogatásban részesített gyermekek száma: E célra felhasznált összeg: 1 fő 1 fő 30 E Ft I. 4./ Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díjhoz való II. hozzájárulásban részesült személyek száma: 75 fő E célra felhasznált összeg: E Ft Megnevezés Visszaigényelhető E Ft I/1. Aktív korúak ellátása: I/6. Normatív lakásfenntart. tám.: II/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezm.:

11 II/2. Kieg.gyerm.véd.támogatás: 0 II/4. Óvodáztatási támogatás 890 Összesen: Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 66 %-át E Ft-ot fordítottunk a évben. Felnőtt segélyezés: - aktív korúak ellátásában 402 főt részesítettünk, az e célra felhasznált összeg E Ft; - átmeneti szociális segélyezésre 30 E Ft-ot fordítottunk 1 fő számára; - temetési segélyre, köztemetésre E Ft került felhasználásra 39 fő számára; - közgyógyellátásban méltányos alapon 22 fő részesült, a felhasznált összeg 515 E Ft; - lakásfenntartási támogatást E Ft összegben 415 fő kapott; Gyermek segélyezés: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 772 jogosult kapott: (augusztus 1., és november 1. napján érvényes jogosultság alapján), a törvényi szabályozás szerint gyermekenként Ft értékű Erzsébet utalványban, a felhasznált összeg E Ft; - óvodáztatási támogatásban 47 kérelmező részesült 890 E Ft összegben; - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban1 családban 1 gyermek részesült 30 E Ft összegben; - gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díjhoz való hozzájárulásban 75 gyermek részesült, a kifizetett hozzájárulás E Ft; 5. Adópolitika A helyi adók rendszere az önkormányzatok gazdasági önállósulásának egyik eszköze. Az adórendszerben önkormányzati adóknak nevezzük azokat az adónemeket, melyek konkrét, adófizetési kötelezettséget eredményező szabályait illetően (legalább az adó mértékének megállapításában) az önkormányzatot szabályozási jog illeti meg. Az önkormányzati adók körébe sorolandó valamennyi helyi adó, ide tartoznak azon adónemek is, amelyeknek bevezetéséről az önkormányzat szabadon dönthet, valamint azok is, amelyeket az önkormányzat köteles az illetékességi területén működtetni, de jogalkotási szabadsága némileg korlátozottan ugyan, ám mégis fennáll. A magyar adórendszerben január óta, azaz a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) hatályba lépése óta léteznek a mai értelemben vett helyi adók. A helyi adóztatás közvetve a legmagasabb szintű jogforrásból, az Alaptörvényből fakad. Az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ugyanis a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, adónemek bevezetésére, a helyi adópolitika kialakítására. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő Testülete a helyi adófajták 11

12 közül az építményadót, az idegenforgalmi adót és az iparűzési adót vezette be. Ezen adónemek működtetéséről, szabályairól és mértékeiről a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete ad iránymutatást. A belföldi gépjárművek adóját a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) szabályozza. Ezen vagyoni típusú adó ugyan nem helyi adó, de annak beszedése az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Működtetésének célja a motorizációval együttjáró terhek arányosabb elosztása, az önkormányzatok bevételének növelése, a közúthálózat karbantartásához, azok fejlesztéséhez szükséges források bővítése. Az önkormányzat hatáskörébe tartozik még a földbérbeadásból származó jövedelem adójának beszedése és a talajterhelési díj előírása is. A lenti táblázat adataiból megállapítható, hogy adóbevételünk a 2010-es évhez viszonyítva 104,4 M Ft-tal 3.6 %-kal nőtt. Még annak ellenére is, hogy tól csak a gépjárműadó 40%- a maradt az önkormányzatnál, 60 %-át pedig továbbutalásra került a központi költségvetés részére Bevételeink a években a következő képen alakultak: Számla típusa: Bevétel I. /M Ft/ önk. maradó bevétel Építményadó: 651,7 908, , ,7 Idegenforgalmi adó 261,4 adónem adónem adónem építmény után: megszűnt megszűnt megszűnt Idegenforgalmi adó: 208,3 228,8 258,4 290,6 Iparűzési adó: 1.467, , ,8 Gépjárműadó: 248,6 250,7 237,4 93,8 Bírság, pótlék: ,1 22,1 Talajterhelési díj: 2,3 2,3 4,8 5,4 Összesen: , ,4 Adónemenkénti értékelés: Építményadó: A évben az építményadó és az építmény utáni idegenforgalmi adó 106,84%, illetve 108,92%-ra teljesült a tervhez viszonyítva. Építményadóban 1,5%-os, építmény utáni idegenforgalmi adóban 17,3%-os emelkedés mutatkozott az előző 2009-es évhez mérten. A magánszemélyek üdülő ingatlanjai után kivetett adó mértékét Ft/m 2 -ről Ft/m 2 -re emeltük, a jelentős adóbevétel emelkedés e tény hozadéka. Az építményadónál a 41,7 M Ft-os túlteljesítés főként az előző évben elindított több nyilvántartás és információ összevetésére épülő nagyon hatékonynak bizonyult felderítési tevékenység eredménye. Ezen tevékenységünk során az adott évi adókivetésen túl az elévülési időn belüli adóérvényesítésre is lehetőségünk 12

13 volt. Különös hangsúlyt fektettünk a megelőző évek hátralékainak behajtására is. A 2010-es évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - aki tehette az üdülő ingatlanát lakóházzá minősítette a kedvezőbb adómérték végett. Ez a tény megnövelte az építményadó bevételünket, de az üdülő épületek utáni idegenforgalmi adó bevételeinket csökkentette. Az Építésügyi Hatóságnál kezdeményezett épületek jellegének átminősítése leegyszerűsödött, így ez jelentősen csökkentette az adóköteles építmények számát, így évben megnövekedett a mentesített alapterület nagysága. Az üdülőépületek adótételének Ft/m 2 -re emelése meghozta a tervezett adóbevétel növekedést és az átminősítésekből eredő kiesést ezen többletbevétel ellensúlyozta. Az új építések esetében a minősítésre inkább jellemző a lakáslakóház a nyaraló-hétvégi házzal szemben évben az építményadó mértéke az I. övezetben 80 m 2 -ig a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 600 Ft/m 2, 80 m 2 felett a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 900 Ft/m 2, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után 900 Ft/m 2, üdülő után Ft/m 2 volt. A II. övezetben a lakás céljára szolgáló épület, épületrész és a nem lakás céljára szolgál épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után 600 Ft/m 2, üdülő után Ft/m 2 volt. Mentesítettük az adó megfizetése alól az I. övezetben található lakás vagy lakóházat, amennyiben a tulajdonos bejelentett (a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett) lakóhelye a tárgyi ingatlan volt és igazolta, hogy életvitelszerűen ott is tartózkodik, mentesítettük 80 m 2 -ig (több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában) a megállapított adó 60%-ának, 80 m 2 felett pedig a megállapított adó 50%-ának megfizetése alól. A II. övezetben található lakás, vagy a lakóház hasznos alapterülete 80 m 2 -ig (több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában), amennyiben a tulajdonos bejelentett (lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett) lakóhelye a tárgyi ingatlan volt. A évben az adóbevétel 102,6%-ra teljesült a tervhez viszonyítva. A évhez viszonyítva 39,3%-os emelkedést regisztráltunk, melynek oka az a tény, hogy a 2011-es évben a kormány megszüntette az építmény utáni idegenforgalmi adónemet, mint helyi adót, így a magánszemély üdülőtulajdonosokat ismételt bevallásadási kötelezettségre kellett felszólítanunk. A 6014 fő adóalany nyilvántartását meg kellett szüntetni és az ingatlanok után - a benyújtott bevallások alapján építményadót előírni. Az építményadóban 23,2 M Ft-os túlteljesítést tudtunk regisztrálni. Az összeg tartalmazza az év közben az építmény utáni idegenforgalmi adóhátralékokra történő befizetéseket és az utólagos (5 év elévülési időn belüli) előírást is. A hátralékok behajtására segítségül szolgált a Nemzeti Adó - és Vámhivatal közreműködése és önálló bírósági végrehajtó munkája is évben is növekedett a törvényileg mentesített alapterület nagysága. A év elején történt adómérték változás végett az építményadó bevétele 1.192,6 M Ft lett, így a tervezett bevétel 107,2 %-ra realizálódott az év végére. A tervhez képest 76,6 M Ft túlteljesítést tudtunk regisztrálni. Az előző évhez képest 31,31%-os növekedést értünk el. Nyilvántartásunk alapján fő adózót tartottunk nyilván, akik db adótárggyal rendelkeztek. A hátralékok behajtásánál önálló bírósági végrehajtó munkáját is igénybe vettük. Az építményadó adómértéke től módosításra került. Az adómértékeket övezetenként (I. és II. övezet) határoztuk meg. I. övezetben 80 m 2 -ig a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 780 Ft/m 2, 80 m 2 felett a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után Ft/m 2, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után Ft/m 2, üdülő után Ft/m 2 az adómérték. A II. övezetben a lakás céljára szolgáló épület, épületrész és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után 780 Ft/m 2, üdülő után Ft/m 2 az adó mértéke. A mentességi feltételek nem változtak. A év bevétele 1.221,7 M Ft, amely a tervhez képest 102,96%-ban teljesült, így bevételünk 41,7 M Ft-al haladta meg a tervet, az előző évhez képest pedig 2,4%-os emelkedés mutatható ki. Az építményadóval kapcsolatos feladatokat évben az előző évi létszámadat 13

14 alapján 1 fővel kevesebb, 5 fő adóügyi előadó látta el. Siófok város közigazgatási területén kivetési iratban adózónak M Ft adóelőírás történt. Az adónemben adómérték változás nem történt, bevételünk a folyamatos felderítési munka és a végrehajtások eredménye. Folyamatosan figyeltük a fizetési határidőket, folyamatosan jegyeztettünk jelzálogjogot az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltottunk, gépjárművet foglaltattunk vagy vonattunk ki a forgalomból. Árverezési tevékenység végzésére nincs jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét vettük igénybe a tevékenységek lebonyolításához. Behajthatatlansággal 32 esetben 2,1 M Ft-ot, felszámolás végett 23 esetben 3 M Ft-ot, méltányosságból pedig 1,6 M Ft-ot töröltünk. Ezen adónemben legtöbb a részletfizetési kérelmek száma. Az év során 150 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz. Idegenforgalmi adó: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Ezen adónemnek a jelentősége abból áll, hogy minden befizetett 1 Ft idegenforgalmi adó mellé az állam 1,5 Ft-ot ad évben a bevétel az éves tervhez képest 83,32%-os teljesítést mutat, viszont 17%-os elmaradást a évhez képest. Az idegenforgalmi adó mértéke 370 Ft/éjszaka/fő volt. Az ellenőrzéseket 26 fő idegenforgalmi adatgyűjtő végezte 19 körzetben, 1 fő pedig a szállodák hatósági ellenőrzését látta el. A szezon lassan indult és messze nem hozta azt az eredményt, mint az előző év hasonló időszakában. Nemcsak az egyéb szálláshely szolgáltatók, hanem a szállodák vendégforgalma is visszaesett. Az adóköteles vendégéjszakák felderítésére nagy figyelmet kellett fordítani, mert a szezon indulásakor már látható volt, hogy a kedvezőtlen időjárás és a még mindig hatását éreztető pénzügyi válságból kifolyólag kevesebb vendégéjszakára számíthatunk, mint az előző évben. A vállalatok által fenntartott munkahelyi üdülők sorra zárták be kapuikat, mivel azok fenntartása a tulajdonosoknak gazdaságtalanná vált. A működők is kevesebb vendéget fogadtak, mivel a munkáltatók nem tudták finanszírozni dolgozóiknak az üdülési hozzájárulást. Az előző évben bezárt panziók, hotelek ki sem nyitottak, ezért ott mintegy 10 ezer adóköteles vendégéjszakát veszítettünk el. Néhány szálloda az üzletkörét megváltoztatva inkább a fiatalok fogadására állt át, így a 18 év alatti életkorúak elszállásolása csak adómentes vendégéjszakákat eredményezett. A rendezvények száma csökkent és a foglalásokat is visszamondták a rossz időjárás miatt. A szezon elején nyitó panziók, szállodák is csak július elején nyitottak, ami számottevő visszaesést eredményezett. A nyári hónapok számai 10-20%-os visszaesést mutattak. A körzetenkénti összehasonlítás során a teljes szezont vizsgálva a szállodák tekintetében 14.6%-os visszaesés tapasztalható. Az adatgyűjtők által ellenőrzött körzetek tekintetében a leggyengébb körzetben 44%-os, a legkisebb visszaesést mutató területen 0,3%-os a csökkenés mértéke. 5 körzetben pozitív változás tapasztalható, amely 0,24%-os emelkedést jelentett a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Ez a pozitív változás annak köszönhető, hogy az olcsóbb szálláshelyeket keresték az emberek, nem ragaszkodtak a vízparti szállásokhoz. Az ellenőrzéseinket a teljesített vendégéjszakák minél jelentősebb arányú bevallásának elérésére alapoztuk. Ezért az általános ellenőrzési gyakorlatnak megfelelően az adatgyűjtést körzetenként 2-2 személy végezte, ezáltal kontrolálhatóbbá, pontosabbá vált a munka, mindkét oldal részéről. Az év első négy majd az utolsó két hónapjában tapasztaltunk növekedést a vendégéjszakák számában, a többi hónapban sajnos csökkenés tapasztalható az előző év azonos időszakához képest. Az ellenőrzések folyamatába beépítettük a befizetések ellenőrzését is, és amennyiben szükséges volt, még időben megtettük a szükséges intézkedéseket a kintlévőség beszedésére. Bevételünk az évben 208,3 M Ft volt, mely adóköteles és mentes vendégéjszaka eredménye évben bevételünk 91,6%-os teljesítést mutatott az éves tervhez képest és 10%-os emelkedést az előző évhez mérve. Az idegenforgalmi adó 370 Ft/éjszaka/fő volt ben 14

15 ismét 26 fő idegenforgalmi adatgyűjtő kezdte el a vendégéjszakák begyűjtését a város 19 körzetében. 1 fő a szállodák hatósági ellenőrzését látta el az adónemért felelős önkormányzati dolgozóval együttműködve. Az előző évhez viszonyítva az év első felében azt tapasztaltuk, hogy a jó időjárás ellenére a szezon lassan indult, a szállodák nem hozták az előző év hasonló időszakában mért vendégforgalmat. Júniustól pozitív változás mutatható ki, minden hónap vendégforgalma több ezres növekedést eredményezett. Az éves adatok adóköteles és adómentes vendégéjszakát mutattak. Az adóköteles vendégéjszakáknál 2,8%-os éves növekedést, a mentes éjszakáknál pedig 2,8%-os éves csökkenést regisztráltunk. Ezen éjszakák 228,8 M Ft bevételt eredményeztek. Az előző évben bezárt panziók, hotelek ismét ki sem nyitottak. Július első két hetében a rossz időjárás végett a foglalásokat visszamondták, de a szezon elején nyitó panziók, szállodák a korai pünkösdi ünnepek végett korábban kinyitották kapuikat. A vendégek az olcsóbb szálláshelyeket keresték évben 103,33%-os teljesítést mutatott a bevétel az éves tervhez képest, valamint 13%-os emelkedést az előző év adataihoz viszonyítva. Az idegenforgalmi adó mértékét 400 Ft/éjszaka/főre növeltük ben 24 fő idegenforgalmi adatgyűjtő kezdte el a vendégéjszakák begyűjtését a város területén, melyet 17 körzetre osztottunk. Az adatgyűjtők párban ellenőrizték a kijelölt területeiket. 1 fő a szállodák hatósági ellenőrzését látta el az adónemért felelős önkormányzati dolgozóval együttműködve. A szállodák nem hozták az előző év hasonló időszakában mért vendégforgalmat. A téli szálloda bezárások végett az első két hónapban fokozatos csökkenés mutatkozott az éjszakák számában, azonban a március 15-i hosszú hétvégétől számítva a vendégéjszakák számának emelkedése a jellemző. Júniustól pozitív változás mutatható ki, minden hónap vendégforgalma több ezres növekedést eredményezett, kivéve a július hónap, ahol a viszonylag szeles és csapadékos időjárás következtében elmaradtak a vendégek. Augusztus hónapban al több vendégéjszakát regisztráltunk, mint a év augusztusában. Ehhez a kellemes időjárás és a nyári meleg idő is hozzájárult. Az éves adatok adóköteles és adómentes vendégéjszakát mutattak. Az adóköteles vendégéjszakáknál 9%-os, a mentes éjszakáknál pedig 5,4%-os éves növekedést regisztráltunk. Az éves bevételünk 258,4 M Ft volt. Az adóköteles vendégéjszakák felderítésére nagy figyelmet kellett fordítani, mert a szezon indulásakor már látható volt, hogy a kedvező időjárás ellenére még mindig érezteti hatását a pénzügyi válság, a bezárt vállalati üdülők még mindig zárva voltak, vagy azokat értékesítették és új tulajdonosuk még nem nyitotta ki azokat évben bevételünk 290,6 M Ft volt, amely a tervhez képest 107,63%-ra teljesült, így bevételünk 20,6 M Ft-al több lett. A évi bevételhez képest az április közepéig elhúzódó téli időjárás ellenére 39,5 M Ft-al nőtt. Az adónemet 1 fő kezelte, ellenőrizte, a bevallásokat feldolgozta, a kérelmeket elbírálta, egyeztetett az adatgyűjtőkkel, a szállásadókkal, behajtotta a hátralékokat, a túlfizetéseket vizsgálat után visszautalta vagy más adónemre vezette, a nyilvántartó lapokat ellenőrizte. A évi összesített vendégéjszaka adatok alapján az adóköteles vendégéjszakák száma 4,7%-kal, míg az adómentes vendégéjszakák száma 5,2%- kal nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest. December végéig a turisták vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén, melyből éjszaka adóköteles, éjszaka adómentes volt. Az adatok is mutatják, hogy a kései tavasz, a hűvös, szeles áprilisi és májusi időjárás ellenére a vendégéjszakáink száma egyértelműen nőtt. A magánszálláshelyek ellenőrzését a nyári időszakban 24 fő adatgyűjtő végezte a 16 körzetben. Adatgyűjtőink párosával végezték ellenőrzéseiket, így próbáltunk gátat vetni a korrupciónak és a problémás esetekben a jegyzőkönyv aláírásához is két fő szükséges. A szállodákat és nagyobb panziókat a nyári időszakban 2 fő ellenőrizte, akik 349 esetben végeztek vizsgálatot. Sajnos fontos tényező, hogy a szállásadók részéről egyre nagyobb a fogadott vendégek eltitkolásának aránya és az adófizetés elkerülésének szándéka. Felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó - és Vámhivatal Operatív Ellenőrzési Osztályának vezetőjével a közös együttműködés reményében. 15

16 Ők főleg fekete szobakiadók névsorát várták tőlünk, mi pedig azt, hogy az együttműködés hatására javuljon az idegenforgalmi adó fizetésének morálja. Közös akciónk eredményeképpen az ellenőrzött szállásadókból 5 főnél szabálytalanságot észleltünk. Ezeknél a szállásadóknál és még 3 főnél jogszabálysértés végett 1,4 M Ft bírságot szabtunk ki. Azon társasházak esetében, ahol a gyanú felmerült, hogy fekete szobakiadás folyik felvettük a kapcsolatot a közös képviselőkkel, hogy tegyék lehetővé azt, hogy az adóhivatal képviselői bármikor bejuthassanak a társasházakba. Segítségükkel feltérképezésre kerültek azon lakások, amelyekben szívességi és egyéb vendéglátás folyt. Az idegenforgalmi adóban a jogszabályok érvényesítése egyre nehezebb a nagy lakossági és szállásadói ellenállás és média figyelem mellett. Helyi iparűzési adó: évben 108,72%-os teljesítés volt a tervhez viszonyítva. A 117,7 M Ft-os többletbevételt eredményező teljesítéshez nagyban hozzájárult hivatalunk következetes munkamódszere. Az adómértéket a Képviselő testület az adóalap 2%-ában határozta meg. A év bevételeit jelentősen meghatározta az a tény, hogy a helyi iparűzési adó beszedésének illetékességét a Kormány től az akkor még Adó - és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal néven működő állami adóhatósághoz delegálta. A bevallások feldolgozása után mintegy 260 M Ft-ot kértek vissza az adózók a helyi iparűzési adó bevételi számlánkról mondván, hogy a II. félévi befizetéseiket már az APEH-hoz kell teljesíteniük. Az egyéni vállalkozások nagy többsége kényszervállalkozás volt. Egyre több felszámolási és végrehajtási eljárásnál jelentettük követeléseinket a felszámolónak, amely követeléseket majdnem minden esetben behajthatatlansággal tartottuk nyilván. Egyre több vállalkozás ellen indítottunk végrehajtást, folyamatos volt a hatósági beszedési megbízások (inkasszók) benyújtása a fizetési kötelezettségüket nem teljesítők bankszámlái felé. A kibocsátott hatósági beszedési megbízások tanúsága szerint a vállalkozások gyakran fizetésképtelenek voltak. Hátralékaink beszedése miatt önálló bírósági végrehajtó bevonását is alkalmaztuk. Figyelmet fordítottunk a bevallások beadásának kikényszerítésére, a felszólításokra. A mulasztási bírság kivetésekre sem jelentkezők sok esetben helyszíni ellenőrzést kaptak. A bevétel csökkenését okozta az a tény is, hogy a feltöltési kötelezettség mértékhatára 50 M Ft-ról 100 M Ft-ra nőtt. A évhez mért 10%-os visszaesés, amely 1.467,7 M Ft bevétellel jelentkezett a pénzügyi válság eredménye évben az M Ft bevétel a tervhez mérve 102,8%-os teljesítést mutat, amelynek eredménye 36 M Ft-os többletbevétel, az előző évhez képest pedig 8%-os bevétel csökkenés. A város illetékességi területén 1682 fő egyéni vállalkozó, 2462 társas vállalkozás működött. Az egyéni vállalkozók még mindig kényszervállalkozásokat működtettek, nőtt a felszámolások és végelszámolások száma. Nyilvántartott vállalkozásaink közül 326 esetben felszámolást, 33 esetben végelszámolást regisztráltunk. A kifutott felszámolások végett eltörölt adó és járulékösszeg E Ft volt. A évben 203 vállalkozás ellen indítottunk végrehajtást, folyamatos volt a hatósági beszedési megbízások (inkasszók) benyújtása a fizetési kötelezettségüket nem teljesítők bankszámlái felé évben az 1.260,7 M Ft bevétel 93,39%-os teljesítés mutat a tervhez viszonyítva és 5%- os csökkenést az előző évi bevételhez képest. A város illetékességi területén 1470 fő fővel kevesebb, mint az előző évben - egyéni vállalkozó, vállalkozással több, mint az előző évben- társas vállalkozás működött. Az egyéni vállalkozások folyamatosan szüntették meg vagy szüneteltették a tevékenységüket. Nyilvántartott vállalkozásaink közül 142 esetben felszámolást 77 esetben végelszámolást regisztráltunk. A felszámolások végett eltörölt összeg E Ft volt. A felszólításokra, mulasztási bírság kivetésekre sem jelentkezők helyszíni ellenőrzést kaptak. Az ellenőrzések száma a évben megnövekedett, mivel ezen feladatot 16

17 egy erre a munkafolyamatra szakosodott köztisztviselő vette át. Feltöltési kötelezettséget 152 vállalkozás jelentett, december 20-ig befizetett előlegek összege E Ft volt évben az adóbevétel 1.331,8 M Ft volt, amely a tervhez viszonyítva 105,7%-ra teljesült, így bevételünk 71,8 M Ft-al több lett. Az előző évi bevétel 5,6%-kal teljesítettük túl. A növekedést jelentősen befolyásolta a feltöltési kötelezettségek nem várt arányú teljesítése május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható volt, hogy a vállalkozások teljesítményei csökkentek a befizetett előlegekhez képest. A II. félévi előlegek, az év végi feltöltési kötelezettségek és a folyamatos behajtási tevékenységek eredménye a tervezett bevétel túlteljesítése. Városunk közigazgatási területén társas vállalkozás és 1542 fő egyéni vállalkozó tevékenykedik. Felszámolási eljárás 170, végelszámolás 66, kényszertörlés 62 vállalkozás ellen folyik. Behajthatatlanság címén 1,3 M Ft-ot töröltünk el. A zárási adatok alapján kifutott felszámolás végett 94 esetben összesen 7,1 M Ft összegben történt adótörlés. Méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, de részletfizetéssel és fizetési halasztással több adózónk élt. Sok a végrehajtás, az eljárások eredményessége bizonytalan, időben elhúzódik. A végrehajtás végkifejlete gyakran független az adóhivatali dolgozók munkájától és hozzáállásától. A vállalkozások ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, számlájukon fedezet nincs, így a végrehajtási eljárások sem járnak eredménnyel ban telephelyet létesített és bejelentkezett vállalkozások száma 426, záróbevallást 67 esetben rögzítettünk. Bevallási kötelezettség elmulasztása végett 141 esetben írtunk elő mulasztási bírságot 4,37 M Ft összegben. Ha rendellenességet tapasztaltunk, vagy társhatósági megkeresésre adatszolgáltatási kötelezettségünk volt, akkor Kollégáink helyszíni szemlét tartottak, illetve a megkeresésnek megfelelően a helyszínen intézkedtek. Az egyéni vállalkozóknak törvényi lehetőségük van tevékenységük minimum egy havi szüneteltetésére, így többször újrakezdenek és szüneteltetnek. Ennek sorrendben történő nyilvántartásunkban való átvezetése a korábbiakhoz képest megnövelte az egyéni vállalkozók esetében a ki és bejelentkezések illetve a változások feldolgozásának számát. Ellenőrzést 15 társas vállalkozás tekintetében indítottunk, E Ft adóhiányt állapítottunk meg. Gépjárműadó: évben a 248,63 M forint, 108,1%-os teljesítést tükrözött a tervezett bevételhez képest, amely az előző 2009-es évhez viszonyítva 10%-os növekedést jelentett. A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény értelmében a évben szorzószám emelést hajtottunk végre, mely a 8%-os bevétel többletet eredményezte. Ennél az adónemnél sok kis összegű előírással és sok szétaprózott hátralékkal és végrehajtással állunk szemben. A nem fizető tulajdonosok gépjárműveinek forgalomból történő kitiltatása vagy az elidegenítési tilalom bejegyeztetése mellett sok esetben csak munkabér vagy nyugdíjletiltással értünk el eredményt. A munkanélküliség növekedésével viszont egyre több volt az olyan ügyfelünk, aki jövedelemmel, végrehajtható vagyontárggyal nem rendelkezett. Több esetben már az a gépkocsi sem volt a tulajdona, amely után a hátraléka keletkezett. A gépjármű teljesítményén alapuló adóztatás hatása az előző - saját tömegen alapuló adóztatással szemben - a gépjárműállomány korösszetétele alapján is befolyásolja a beszedhető adó nagyságát. Amennyiben nagyobb a fiatalabb gépjárművek aránya az állományon belül, úgy magasabb, fordítva pedig alacsonyabb bevételre számíthatunk. Az állomány folyamatos változása nehezíti a pontos tervezhetőséget a bevételekre vonatkozóan. Az adómentességi lehetőségeket is egyre többen használták ki. A súlyos mozgáskorlátozottak mentessége mellett a törvényalkotók kedvezményi kört is beépítettek, amelyet a légrugós tehergépjárművek tulajdonosai vehettek igénybe. A év 250,7 M Ft adóbevételt eredményezett, amely 103,2%-os teljesítést tükrözött, az előző évi bevételt 2,1 M Ft-al haladta meg évben adómérték emelés nem volt. Az önkormányzat illetékességi területén 8538 fő adózót és db gépjárművet tartottunk 17

18 nyílván. A mozgáskorlátozottság miatti kedvezményt 202 fő, E Ft összegben vette igénybe, míg egyéb kedvezményt, mentességet 91 esetben E Ft összegben biztosított a törvény év bevétele a tervhez viszonyítva 97,7%-os teljesítést tükröz, amely 237,4 M Ft-ban nyilvánul meg. Ez 13,3 M Ft-al marad el az előző évi adóbevételtől. Tárgyidőszakra szorzószám emelés nem volt. Az önkormányzat illetékességi területén 8598 fő adózót és db gépjárművet tartottunk nyílván. A mozgáskorlátozottság miatti kedvezményt 168 fő adózó, míg egyéb mentességet 65 esetben E Ft összegben biztosított a gépjárműadóról szóló törvény év végén a vállalkozások részéről 63 db gépjármű esetében a telephely bejegyzési módosítás történt, amely 2012-ben E Ft-tal kevesebb adóbevételt eredményezett. Csökkent az új gépjárművásárlás, ugyanakkor egyre több gépjárművet vonattak ki a forgalomból, ideiglenesen vagy véglegesen. Ennél az adónemnél től speciális eset állt elő, mivel az állam a bevétel 60%-át saját hatáskörbe vonta, így 140,7 M Ft-ot az állami költségvetésbe utaltunk. Az önkormányzatnál maradó adóbevétel 40%-a 93,8 M Ft volt es év júliusában a mozgáskorlátozott adózóinkat tájékoztattuk a mozgáskorlátozott kedvezmény érvényesítése terén történt jogszabályváltozásról. Az év közben kezdeményezett mentességi eljárás keretében 120 adózó kapott ismételten adómentességet 1,2 M Ft összegben. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a II. féléves bevételt érinti a légrúgós gépjárművek adómérték változása, amely július 1- től az addigi Ft/100 kg-ról 850 Ft/100 kg-ra csökkent. A mértékváltozásból eredően 1,4 M Ft adóbevétel csökkenés került elszámolásra 65 gépjármű esetében. Az adónemben adózó gépjárművének adatait kezeltük. Bírság, pótlék: Ezen a számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtási költségátalányból és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat évben 21 M Ft-os bírság, pótlék bevételünk volt, amely a tervhez viszonyítva 1 M Ft-al túl, de az előző évi bevételhez viszonyítva 1 M Ft-al alul teljesült. A hátralékos, nem fizető adózókkal szembe alkalmazott hatósági jogkörünk következetes érvényesítésének, kintlévőségeink - beleértve a pótlék és bírságtartozásokat is- behajtásának eredménye a tervezetthez képest 105 %-os teljesítést mutat. A hátralékok beszedését behajtási cselekményekkel növeltük, de ezen előírások kifizetéseit teljesítették utoljára a vállalkozások és magánszemélyek, mivel a rossz gazdasági helyzetnek köszönhetően a túlélésért küzdöttek. A csak bírság vagy/és pótlék bevételek behajtására külön intézkedéseket nem tudtunk eszközölni, mivel ezek végrehajtása csak tőketartozással együtt lehetséges évben 19 M Ft, vagyis 2 M Ft-al kevesebb bevétellel számolhattunk, mint az előző évben, amely 95 %-os teljesítést mutat évben 22,1 M Ft 110,5%-ra teljesült a tervhez viszonyítva, amely az előző évi bevételhez viszonyítva 3,1 M Ft-os emelkedést realizált évben a bevételünk ismét 22,1 M Ft, amely a tervhez képest 110,5%-ra teljesült, 2,1 M Ft-al nőtt. Talajterhelési díj: Bevallást annak a szennyvízkibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díj kivetéséről a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvényt módosító évi CI. törvény rendelkezik. A díj befizetése önbevalláson alapul, amely az előző évi vízfogyasztásból számolható ki. Sajnos még mindig sokan nem kötnek rá a megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező csatornákra, felhívásainkra nem reagálnak, az adózók nem veszik komolyan fizetési kötelezettségüket. Az adónemben előre tervezni nem lehet, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától 18

19 függ. A DRV ZRT adatszolgáltatási kötelezettsége alapján tájékoztatja hivatalunkat a felhasználók köréről, a fogyasztási hely címéről és a felhasznált vízmennyiségről. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehette volna. A DRV listában szereplő adatok támpontot nyújtanak a bevallás kitöltéséhez, éppen ezért a nyomtatványokat úgy juttatjuk el az adózóknak, hogy azon a felhasznált vízmennyiséget már feltüntetjük. Eltérések lehetnek a közölt vízmennyiség és a valós fogyasztás között a vízóra leolvasások eltérő időpontja miatt. Természetesen a településnek az a jó, ha minél több ingatlan rácsatlakozik a szennyvízhálózatra. A díjból nincs jelentős bevétele az önkormányzatnak. A táblázat adatai alapján a és években is 2,3 M Ft bevételt értünk el évben a bevételünk 5,4 M Ft volt, amely a tervhez képest 180%-ra teljesült, bevételünk 2,4 M Ft-al nőtt. A növekedés oka, hogy februártól törvényváltozásból eredően tízszeres díjat kellett megfizetni. Siófokon 1126 fő vízfogyasztó szerepel, aki nem minden esetben szennyvízkibocsátó. Városgazdálkodással történt egyeztetés és a nullás fogyasztók kiszűrését követően 427 db bevallás került kiküldésre, melyből 265 db érkezett vissza, ez 62%-os teljesítettséget mutat. A bevallást nem adók számára adóelőírás egyedi vizsgálattal történik, amely folyamatos. Mivel 2012-től tízszeresére növekedett a fizetendő TTD összege, így 24 esetben fordultak hozzánk adózóink részletfizetési kérelemmel, melyet minden esetben elfogadtunk, a befizetések folyamatosak. Összegezve megállapítható, hogy az adóhivatal működése során zökkenőmentesen veszi az akadályokat. A folyamatosan növekvő adóbevételek jelentősen hozzájárulnak az önkormányzati feladatok sikeres teljesítéséhez. 6. Egészségügyi ellátás A városban 7 gyógyszertár működik, amelyeket magánvállalkozók működtetnek, illetve egy intézményi keretekben tevékenykedik, így az önkormányzatnak ezen feladat ellátásában a továbbiakban csak figyelemmel kísérő és hatósági együttműködési szerepe van. Az egészségügyi alapellátás funkcionális privatizáción ment keresztül. Eddig egyedül a kiliti felnőtt háziorvosi rendelőt sikerült magánvállalkozás által megépíttetni a többi rendelő önkormányzati tulajdonban van. A kórház és a rendelőintézet szétválasztása befejeződött. A városban több ápolással és gyógyítással foglalkozó magánvállalkozás működik, amelyek hasznos kiegészítői az önkormányzati ellátásnak, speciális igényeket is kielégítenek. A legnagyobb intézményünk, így nem csupán az egészségügy számára legfontosabb a Városi Kórház, mely 2012-ben került át önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba. Továbbra is az önkormányzat feladatát képezi a háziorvosi és gyermekorvosi ellátás biztosítása, mely a korábbiaknak megfelelő módon működik jelenleg is. A Városi Kórház melletti ún. nővérszálló emeleti része állami tulajdonba kerül, a földszinti rész pedig a háziorvosi ellátás egy részét biztosítja a jövőben is. A társasházzá alapítás jelenleg is folyamatban van. Az önkormányzati feladatot képező egészségügyi alapellátás városunkban biztosítva van (háziorvosi ellátás, ügyeleti ellátás, stb ). Az önkormányzat által elindított Kórház fejlesztés az alapozás statikai bizonytalansága miatt megállt, de sikerült újra indítani. Jelenlegi szerződéses viszonyok alapján a befejezés június 30. várható. Ezzel a város és környékének egészségügyi ellátása magasabb szintre emelkedik és új munkahelyek is létrejönnek. 19

20 7. Kommunális ellátottság A várost ellátó kommunális hálózatok a közötti időintervallumban tovább épültek.. A gázvezetékre rákapcsolt ingatlanok száma valamelyest nőtt. A Vizi közművekkel való ellátottság mértéke minimális mértékkel ugyan de javult. Az ivóvíz-ellátottság i mutató ezen időszak végéig 99,9 %, a szennyvízzel való ellátottság 90,0 % ra bővült. A szilárd burkolatú úthálózat jelentős mértékben bővült, elkészült a beszédes sétány, a Kardvirág köz, Harangvirág, az Akácvirág, a Jácint, a Nárcisz, a Ribizke és a Keszthelyi utca útburkolata. A Beszédes J. sétány mentén 1052 db parkoló került kiépítésre. A kommunális ellátottság jellemző adatai az alábbi táblázatban mutatjuk be: A város kommunális ellátottságának jellemzői, közmű- és úthálózat Mértékegység Gázvezeték hossza km 180,1 183,6 bekapcsolt ingatlan db ,0 Ivóvízvezeték hossza km 238,9 340,3 ellátottság % 99,8 99,9 Szennyvíz hálózat hossza km 206,3 208,7 ellátottság % 89 90,0 Szilárd burkolatú út km 162, ,6 Szilárd burkolatú járda km 44,495 52,78 Kerékpárút km 18,371 19, A város népességének alakulása Siófok népességének változását az alábbi táblázatban mutatjuk be: Év Állandó népesség Lakónépesség Férfi Nő Együtt Férfi Nő Együtt A születések, házasságkötések és halálesetek számát az alábbiak szerint mutatjuk be: Év Születés Házasságkötés Haláleset Összességében a születések száma az eltelt 4 évben 207 fővel haladta meg az elhalálozás mértékét. 20

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére

Részletesebben

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra -

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. május 20-i ülésére

Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. május 20-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: aljegyző

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adótárgyak száma

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adótárgyak száma ELŐTERJESZTÉS 2016. március 10. 5. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1..

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1.. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelettel Nagycsepely Község

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 138/2016.

Az előterjesztés száma: 138/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 138/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Vargáné Fodor Rita: TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete /Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) és a 31/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel./ Mogyoród

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 8/2015.(XI.23.), a 16/2014. (XII.19.) és a 11/2013.(XII.02.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (X. 28.) és 15/2015. (XI. 25.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

Javaslat a díjtételeket tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára. polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és Külterületi Biz.

Javaslat a díjtételeket tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára. polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és Külterületi Biz. 228/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a díjtételeket tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról I. rész Általános rendelkezés 1. A helyi gazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan az önkormányzat

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi adókról

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.), a 18/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az építményadóról Az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, 1990.évi C törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. II. fejezet. Építményadó. Adókötelezettség. Az adó alapja. Az adó évi mértéke

I. fejezet Általános rendelkezések. II. fejezet. Építményadó. Adókötelezettség. Az adó alapja. Az adó évi mértéke Pomáz Város Önkormányzata képviselőt-testületének 18/2014.(XII.17.), 1/2014.(II.6.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Pomáz

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én tartandó ülésére. Jogszabályok

Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én tartandó ülésére. Jogszabályok 1 Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatóság 2015. évben végzett munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! 11. számú

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf. 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben