FALU KARÁCSONYA ÜNNEP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALU KARÁCSONYA ÜNNEP"

Átírás

1 . évfolyam. szám,. december FALU ARÁCSONYA ÜNNE. december -én órától a abadság téren a község fenyõfája körül. irakodó vásár, forralt bor, finomságok, táncos produkciók, élõ zene Tomi Wonder jóvoltából, a özösségi ázban kiállítás helyi mûvészek eladásra szánt mûveibõl, portékáik vására, a programban résztvevõ minden kisgyermek az önkormányzattól ajándékot kap! eretettel várunk Mindenkit, találkozzunk, készüljünk együtt az ünnepekre! ellemes arácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

2 Elfeledett örökségek a köz javára Adventi készülõdés az iskolában alamikor -ban épült Magyarországon, Battonyán az elsõ SOS Gyermekfalu. Az ötlet akkor nagyon lelkesítõen hatott és szõdligeti emberek egy csoportja úgy gondolta, hogy csatlakozik a mozgalomhoz. Az SOS Gyermekfalu privát alapokon álló, politikai és felekezeti elkötelezettségtõl mentes, az otthonukat vesztett gyermekek felkarolása céljából életre hívott szervezet, ahol saját háztartásukban, nevelõszülõkkel, családi környezetben nevelkednek a szerencsétlen sorsú gyermekek. A évvel ezelõtti elképzelések szerint õdligeten, az Árpád utcában, a mai Árpád park területén épült volna fel egy családi ház, ahol nevelõszülõk nevelték volna az árván maradt gyermekeket. Az akkori alapítók-szervezõk jótékonysági bálokat szerveztek, pénzt gyûjtöttek a terv megvalósításához és így öszszesen Ft gyûlt össze. Bár akkoriban ez sok pénznek számított, ahhoz sajnos kevés, hogy meg tudták volna valósítani a tervet. Ezért ezt az összeget bankban helyezték el és kamatoztatták. Az akkori félmillió forint, amit a község lakói adtak össze, így napjainkra millió forintra növekedett. Ma már mindannyiunk számára világos, hogy az akkori nagyon nemes és szép kezdeményezés sajnos nem valósulhat meg, hiszen ma már ez a pénz egy ilyen beruházás elindításához nagyon kevés. Az azonban célszerû lenne, ha a köz javára felhasználhatóvá válna. Ezért felvettem a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal és kissé hosszas jogi egyeztetés után, de sikerült olyan megoldást találni, amelyet az akkori felajánlók képviselõi is elfogadtak. Az a ma már millió forint, amelyet a közcélú felajánlást tevõk öszszegyûjtöttek és megõriztek, a képviselõtestület jogkörébe került és ezt az összeget olyan fejlesztési célra fogjuk felhasználni, amely a teljes lakosság érdekét szolgálja majd. ogy mi lesz ez a beruházás, az egy késõbbi döntés lesz, de csak és kizárólag a köz érdekét szolgáló fejlesztésre fogja ezt a pénzt az önkormányzat felhasználni. Negyed század elmúltával is köszönjük az akkor felajánlást tevõknek: Bodnár Tiborné, Czudar György, Gerecze ál, orváth Tibor, ristóf Jánosné, Lendér Lajosné, ölcz Gáborné, Schrõck István, ádovszki András, Tóth Istvánné. olt egy másik elfeledett önkormányzati alapítvány is õdligeten. Errõl akkor szereztünk tudomást, amikor az adóhatóság bejelentése nyomán a est Megyei Fõügyészség megkereste a hivatalt azzal a kérdéssel, hogy miért nem adott be az alapítvány több mint 0 éve egyetlen adóbevallást sem? (a nem mûködik, akkor is nullás bevallást szükséges minden alapítványnak beadnia.) iderült, hogy egy évtizede pihent közel, millió forint az alapítvány bankszámláján. Ezt a helyzetet is megoldottuk. A tetszhalott állapotból felélesztett alapítványt a bíróság ismét bejegyezte, így a számláján lévõ pénz, ismét õdliget érdekét fogja szolgálni. A képviselõ-testület álláspontja az, hogy pazarlás és felelõtlen gazdálkodás lenne ilyen ínséges idõkben, ha hagynánk, hogy parlagon heverjenek olyan pénzeszközök, amelyek az itt élõket is szolgálhatnák. iszen a pénz csak egy eszköz. Eszköz ahhoz, hogy fejlõdjön a település. A Tiszta Forrás övetség pedig fejlõdést ígért õdligetnek. Mi nem új adók kivetésével akarjuk növelni a bevételeket, hanem ésszerû megoldások alkalmazásával csökkenteni a kiadásokat, megtalálni a tartalékokat és így állítani helyre a költségvetési egyensúlyt. Az elmúlt alig több, mint egy év bebizonyította, hogy ez járható út. õdliget község immár azon fehér hollónak tûnõ önkormányzatok közé tartozik, akik nemcsak el tudták kerülni az adósságok, hitelek további növekedését, de a költségvetést sikerült pozitívba billenteni és eközben kis lépésekben ugyan de folyamatosan fejlõdni is. Juhász Béla polgármester Mézeskalácsfalu másodszor õdligeten másodszor illatozott arácsony elõtti adventi idõszakban a kiállított mézesfalu. A két nap alatt mintegy 00 ember csodálta meg a helyiek munkáját. Jöttek Budapestrõl, Nagymarosról, de volt aki Bécsbõl hazafelé menet hallott róla a rádióban és beugrott megnézni, majd egy mézesházikóval utazott tovább Miskolcra. Az idei falu több mint 00 házzal büszkélkedhetett, melyek közül nem volt két egyforma. Ezen kívül volt valósághû vasútállomás mozdonnyal és kocsikkal. Elkészült az óvoda tökéletes mása és épült református templom a katolikus mellé. A Mikulás várát harcias mézesfigurák védték, míg maga a várúr hat rénszarvas húzta szánon járta a falut ajándékokat osztogatva. A mézeskalácsfalu szépségén álmélkodó látogatók talán megsejtettek abból valamit, hogy e mögött a mesés látvány mögött rengeteg ember önfeláldozó munkája áll. Mindazoknak, akik segítettek az alapanyagok beszerzésében, a tészta begyúrásában, a sütéseknél, a díszítéseknél, a szállításban, pakolásban, takarításban, az árusításban, a szórólapozásban, a plakátolásban és kitáblázásban, a honlap elkészítésében és a sajtó értesítésében ezúton szeretnének a szervezõk köszönetet mondani, hiszen az adventi mézeskalácsfalu igazi szépségét az az összefogás adja, amely a létrehozásához szükséges. öszönet Gyuri Atyának, hogy a plébániát ezen a két napon mézeskalácsfaluvá változtathattuk. eretnénk mindazoknak is megköszönni, akik eljöttek és megnézték a kiállítást s külön azt, ha valamely munkát meg is vásárolták. Nagy boldogság és büszkeség ez a készítõknek. Az idei kiállatás és vásár összes bevétele Ft, amelyet a meghirdetett céloknak megfelelõen, fele-fele arányban az óvoda és az iskola között osztunk meg a sószoba és az informatikai rendszer kialakítására. eretnénk a készítésben segédkezõket név szerint is feltûntetni a honlapon, ezért kérjük mindazokat, akik a nevüket nem találják az alkotók között, hogy jelezzék felénk! A szervezõk: erbályné abó Gyöngyi ecskeméti-bolyóczki Anita Máthé Zsuzsa app Andrea Reményi Gabi inte Edit

3 Üres-e falu pénztárcája? Év végén gyakran végzünk számadást az elmúlt idõszakkal kapcsolatban, s jó gazdához illõen, mi is ezt tettük. Nézzük meg tehát, miként sikerült kitörni az évek óta tartó költségvetési hiány gúzsbakötésébõl. (A téma komolysága, az adatok/számok megkövetelik a helyüket a cikkben, ezért elõre is elnézést kérek a kedves olvasótól!) Az utolsó három évben így alakult a forráshiány (fejlesztési és mûködési likvid hitel összesen): 0. év = 0.0 Ezer Ft 0. év =. Ezer Ft 0. év =. Ezer Ft És hogy állunk most, a. év háromnegyed évében?. évi eredeti költségvetés =. Ezer Ft. módosított költségvetés =. Ezer Ft, és várhatóan ezt az összeget év végére sikerül nullszaldósra kihozni, azaz - re nem viszünk át ki nem fizetett hitelt! ogyan sikerült? Nehéz és kitartó munkával. A választás elõtt is tisztában voltunk az elkeserítõ pénzügyi helyzettel, én pedig különösen, hiszen évek óta elemeztem a falu költségvetését. Már 0. március -án leírtam, hogy nem a jó gazda szemléletével készült el õdliget 0. évi költségvetése, a 0. évi költségvetéssel kapcsolatban is több pontatlanságról tettem említést. A választáson elért gyõzelem feletti öröm nem csökkentette, hanem hangsúlyossá tette: ezután mi vagyunk felelõsek a faluért, a költségvetésért, a gazdálkodásért, és nekünk igenis, a jó gazda szemléletét kell alkalmazni, ha szeretnénk a falut a hitelspirálból kirántani. Jó dolog a hitel, nem vitatom. De gondoljunk bele józan paraszti ésszel: a családok általában mire vesznek fel hitelt? Autó-, lakásvásárlásra, esetleg a gyermek taníttatására, ezek beruházások a jövõbe. Ritka az a család, aki élelemre, rezsikiadásra, stb. célra igényelne drága pénzért kölcsönt. Ezzel ugyanis a jövõjét, a stabilitását veszélyezteti, hiszen amit ma elkölt, többet, mint lehetne a napi kiadásokból, azzal a jövõ évét éli fel, elõre elkölti következõ évi bevételét, ráadásul súlyos kamattal terheli meg azt, tehát a következõ év(ek)ben még kevesebb lehetõsége marad a napi megélhetésre. Ezzel szembesültünk 0. november -án, amikor a 0. évi költségvetés III. negyedévi teljesítését és módosítását kellett elfogadnunk, az eredeti költségvetésben szereplõ.0 Ezer Ft helyett.0 Ezer Ft forráshiánnyal. A 0. évi végleges költségvetés alakítására, javítására nem sok lehetõségünk volt a hátralevõ másfél hónap alatt, a fejlesztési célú hitelt illetõen ( Millió Ft) azonban igen, mert annak nagy része a Fõtérrel volt kapcsolatos. A énzügyi Bizottság elnökeként, amikor megismertem a megalomániás (0 Millió Ft-os) összbekerülési tervet, amelynek elsõ üteméhez az elnyert támogatás ( Millió Ft) mellé Millió Ft hitelt kellett volna felvennünk, kijelentettem: lehet, hogy megköveznek a falu lakosai, de ezt, amíg élek, nem támogatom! épviselõtársaim szerencsére hasonlóképpen gondolkodtak, így rengeteg utólagos támadásnak, bírálatnak kitéve magunkat, visszamondtuk a már elnyert támogatást. Ez a beruházás olyan lett volna, visszatérve a családi hasonlathoz, mintha egy család, akinek szinte semmi pénze nincs, nyomorog, beázik a háza, ugyanakkor egy házimozi-rendszerre, vagy kerti medencére vesz fel hitelt és nem a tetõt csináltatja meg. (ersze, a Fõtérre rászolgálna a felújítás, szépítés, de ne feledjük: van nekünk az óvoda bõvítésre felvett hitelünk, amely -ig terheli a költségvetést, évi kb., Millió Ft tõketörlesztéssel, és kb., Millió Ft-os kamattörlesztéssel, és van õdligetnek sok-sok földútja ) Ugyanezen testületi ülésen kellett megfogalmaznunk a. évi költségvetési koncepciót, ami a. februárjában elkészítendõ költségvetés alapelveit határozta meg. A mi alapelvünk: minden önkormányzati intézmény a tavalyi költségvetés mínusz 0%-ával gazdálkodhat. Így született meg a.évi költségvetés, amely a 0. évrõl áthozott Millió Ft-os likviditási hiteltörlesztés ellenére már csak Millió Ft-os mûködési hiánnyal számolt. Az év folyamán azonban nem hagyatkoztunk csupán a korlátozásokra, minden takarékoskodási és egyéb lehetõséget megragadtunk, amit csak lehetett:. Talán nem mindenki tudja, az önkormányzat bevételei három fõ forrásból állnak össze: az intézmények (iskola, óvoda, Gondozási özpont, özösségi áz) saját bevételeibõl az önkormányzat által kivetett adókból (építményadó, iparûzési adó, talajterhelési díj, stb.) a központi költségvetésbõl kapott támogatásokból = normatívák + átengedett központi adók (SZJA %- a, gépjármûadó) Régen az intézményeink munkatársai a béreket mindig elõbb kapták meg, mint ahogyan a normatívák megérkeztek. Ebbõl az következett, hogy pár napig erõsen mínuszban volt a folyószámla egyenlegünk (a személyi juttatások költségvetésünk legnagyobb részét teszik ki), ami természetesen kamatterhelést jelentett. Az átállás miatt egy hónap volt a munkatársaknak hosszabb, mint addig, utána beállt a rend, azóta a bérek kifizetése mindig a normatívák jóváírása után történik, ezzel jelentõs folyószámlahitel felvételét, illetve annak kamatát váltottuk ki.. Beszerzési Bizottságot alakítottunk, Beszerzési abályzatot készítettünk, és irányelvként elhatároztuk, hogy a dologi kiadások tekintetében központosítjuk az intézményi beszerzéseket. Elsõ lépésként a papír, irodaszer, nyomtatvány beszerzést központosítottuk, így a nagy menynyiség vásárlásával éves szinten, közel 0%-os megtakarítást értünk el, kb. Millió Ft-ot. Egyéb hozadéka a dolognak, a munkaerõ, utazási, szállítási költségek megtakarítása, hiszen az óvoda, iskola, polgármesteri hivatal munkatársai nem külön-külön utaznak megvenni pár irodaszert, hanem mindez egyszerre, egy menetben történik.. A polgármesteri hivatalnál egy fõ létszámcsökkentést rendeltünk el.. Értékbecslési eljárás és pályáztatás lefolytatása után, Millió Ft-ért értékesítettünk egy olyan telket, amelyet az elõzõ képviselõtestület ingyen kívánt az eddigi használó tulajdonába átengedni egy tíz éves, érvénytelen szerzõdés alapján.. A 0. évi folyószámlahitel keretösszege 0 Millió Ft volt, ezt mi idén Milliós Ft-os keretben kötöttük meg, ezzel rendelkezésre tartási jutalékot és kezelési költséget takarítottunk meg. (A folyószámlahitel azért szükséges, mivel az önkormányzat bevételei nem egyenletesen folynak be, hanem általában március, május és szeptember hónapokban, az építmény-, gépjármû- és iparûzési adók befizetési határidejének megfelelõen. A folyószámlahitel ezen egyenlõtlen elosztást hidalja át.). Az iparûzési adó alapjának elõzõ évekhez képest jelentõs csökkenése (ezzel egyidejûleg természetesen a bevallott és befizetett adó csökkenése) miatt, adószakértõt bíztunk meg az adóellenõrzés szakszerû végrehajtásához. Az ellenõrzés jelenleg is folyik, eredményét még nem kaptuk meg.. Az általános iskola m /óránál nagyobb fogyasztású gázfelhasználó, így lehetõségünk van a szabad gázpiacon pályáztatni gázszolgáltatókat. Az eddigi szolgáltató a TIGÁZ volt, de a vele kötött szerzõdésünk biztosítja számára azt a jogot, hogy ha a szerzõdésnél kedvezõbb ajánlatot kap az önkormányzat, a TIGÁZzal kötünk továbbra is szerzõdést, ha a TIGÁZ is a kedvezõbb árajánlatot vállalja. A pályáztatás eredményeként az idei fûtési idényre a TIGÁZ,%-kal olcsóbban biztosítja az iskola gázszolgáltatását, emellett az alapdíj is kevesebb lett, és a kazán karbantartásánál is lényeges megtakarítást sikerült elérni az eddigi karbantartónál.. Nagyon elkeserítõ volt, az adóhátralékok ügye. A 0. szeptember 0-i kimutatások szerint a szõdligeti lakosok, Millió Ft adóval (bírsággal, pótlékkal együtt), plusz, Millió Ft szemétszállítási díjjal tartoztak az önkormányzatnak! Elég belegondolni, hogy ezt a pénzt mi mindenre tudnánk fordítani a falu fejlesztésében! Ekkor rendelt el kérésünkre a jegyzõ asszony, mint a helyi adóhatóság képviselõje adóamnesztiát, november hónapra. Ez azt jelentette, hogy aki befizette, vagy részletfizetést, esetleg halasztást kért, annak elengedte a késedelmi pótlékát, illetve bírságát. Ennek eredményeképpen, Millió Ft-ra csökkent a hátralék, ehhez hozzájött még a.-re átütemezett Millió Ft, de ezzel együtt közel 0 Millió Ft folyt be. Ezen túl évente nem egyszer, mint eddig szokásban volt, hanem minden negyedévben beszámoltatjuk az adócsoportot a munkájáról, a hátralék alakulásáról. Minden, a tartozás behajtására jogos eszközt alkalmaznia kell a munkatársaknak: felszólítás, azonnali beszedési megbízás, fizetésbõl való letiltás, bírósági végrehajtóval ingóvégrehajtás, központi adóhatóságnak (=NA, régebbi nevén: AE) végrehajtásra átadás, gépkocsi forgalomból való kivonása. Mindezek eredményeképpen a. szeptember 0-i tartozás Millió Ft adó, plusz, Millió Ft szemétdíj, ami tavalyhoz képest jóval kevesebb ugyan, de még mindig nagyon sok!. itelt kiváltani, persze, nemcsak takarékoskodással lehet, hanem bevétel növeléssel is, mint azt az elõzõ pont mutatja. Ilyen volt a fakitermelés is. Ebbõl eddig Millió Ft folyt be, amit útfelújításokra fordítottunk. Összefoglalásképpen: kérem a szõdligeti lakosokat, vállalkozások vezetõit, a továbbiakban is segítsék munkánkat azzal, hogy mindenki befizeti az adóját idõben, hiszen az összefogás csodákat tehet és ez kizárólag rajtunk múlik. Tari Istvánné, Ida a énzügyi Bizottság elnök edves õdligeti olgárok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez beadott igénylésünk nyomán megkapott élelmiszerekbõl 0 egységcsomag készült el. A kiértesítettek közel kétharmada a meghirdetett idõpontban, október -én a özösségi ázban átvette a csomagot. Aki valamilyen ok miatt nem tudta átvenni, azokat arra kérem, hogy jelentkezzenek a Gondozási özpontban. A onvédelmi Minisztériumhoz beadott pályázatunk alapján a több mint millió forint értéket képviselõ, inkurrens honvédségi felszerelés jelentõs része, szintén kiosztásra került. Az Óvoda, Általános Iskola, özösségi áz kapott asztalterítõket, lepedõket, kötényeket, új pingpong asztalt, db labdát, videomagnót, rádiót, projektort. A ruházat elosztás elsõ körébe bevontam a õdligeten tevékenykedõ civil szervezeteket, akiknek köszönöm segítségüket és munkájukat. Az elosztás második körében, a megmaradt ruházati cikkeket, az önkormányzat dolgozói segítségével osztottuk szét az élelmiszer segélycsomag osztásával egybekötve. Felhívom a figyelmüket arra, hogy maradtak még új, katonai ingek és méretekben, zöld és kék színekben, valamint használt gyakorló felsõk és téli mikádó belsõk, méretben. Amennyiben valakit érdekel, kérem, hogy igényét jelezze a Gondozási özpontban. A végén, de nem utolsó sorban, nagyon köszönöm a szállításokban való közremûködését Megyeri Istvánnak és kollégáinak. Juhász Béla polgármester

4 Minden ember életében vannak nagy találkozások, amibõl tisztelet, barátság, házasság vagy csak ismeretlenül bennünket építõ hatás születik. A találkozások az emberi élet egyik csodájaként nem kiszámíthatók, még ha a nincsenek véletlenek elvet valljuk is. Jelentéktelennek tûnõ tavaszi nap volt, amikor egy magas, sármos férfi lépett a özösségi ázba a könyvtárost keresve. A felmosó nyelébe kapaszkodva töröltem tisztára kezem a munkásruhában lévõ érdeklõdõ invitálásához, így egyikünk se mondhatta magáról, hogy ránk volt írva a szellemi találkozás lehetõsége. is könyvtárunk teremtette meg a lehetõséget az ismerkedésre. Tibor talált kedvére való könyvet, ami ismerve terjedelmes könyvtárát, maga volt a csoda. A kölcsönzést beszélgetések követték, megismerhettem Évát a feleségét, és pár hét múlva már hangulatos, õsfás, madárcsicsergõs kertjükben iszogattuk gyönyörû szecessziós csészékbõl a kávét. Megcsodáltam a kertben a szobrokat, mozaik képeket, beleshettem a csemperaktárnak kinevezett garázsba és elvarázsolódtam ékszerdoboz-házikójuk világában, amelynek minden szegletében Tibor keze munkája és e két ember kifinomult polgári ízlése fogadott. ardos Tibor képzõmûvész (szobrász, grafikus, kerámia-mozaik-készítõ) munkáit láthatták azok a szerencsések, akik az idei falunapon és az azt követõ héten ellátogattak a özösségi ázba. Országos premiere volt ez a mozaik képeknek, s ritkaság értékét növeli, hogy hasonló, figuratív-festményszerû képeket Róth Miksa óta nem igen készítettek. December -án a váci Madách Imre Mûvelõdési özpontban nyílik önálló kiállítása, ahol egy hónapig van lehetõség megtekinteni. A órakor kezdõdõ megnyitón fellép, a szintén szõdligeti Fazekas László ütõhangszeres mûvész-tanár, aki a különleges hangszereivel fogja elvarázsolni a közönséget. MÛÉSZORTRÉ Egy csésze kávé ardos Tiborral Éva és a kiállítás létrejöttét segítõ háttér szereplõ Tiborék mint kiderült, már éve élnek õdligeten. Munkájuk miatt a nyugdíjig nem volt lehetõségük helyi ismeretségek ápolására, a hétköznapok rohanása után nyugalmat a nagy kert mélyén rejtõzködõ kis házban leltek. Tibor üzletemberként dolgozott, s a mûvészeteknek csak szabadidejében hódolt. Mikor faggattam eme kis íráshoz, kiderült, hogy a grafika, festészet, szobrászat, a kerámia-mozaik készítés mellett, fiatal korában több verse megjelent és több hangszeren is játszik. onnan a mûvészetek iránti fogékonyság? Biztosan a génekkel érkezett, édesapám is zenélt, sokat rajzolt. És anyukád? Édesanyám keményen nevelt mindhármunkat, õ volt az úr a házban. Nyaranta dolgoznom kellett, vezettem lovakat a legelõre, építkezéseken, vagy éppen a vasútnál keresett pénzbõl megvehettem azt, amire egyébként nem telt. Azért volt idõm a õrös-parton strandolni a többi gyerekkel együtt, és élvezni a vakációt. És a tanulás? Jó tanuló voltam. Építõipari technikumot végeztem, majd pedig kereskedelmi és közgazdasági diplomát szereztem. ésõbb festészet, grafika- mesterkurzust, a tanárom Bálványos uba volt. Az üzleti világban, jelen lehet egy ember mûvész lelke? Nem. Én soha nem kevertem össze a kettõt, nem is nagyon ismerték az üzleti életben a másik énemet. A mûvészetet viszont mint üzletember támogattam, felkaroltam és segítettem a mûvészeket alkotásaik megvásárlásával anyagilag is. olt, hogy az általunk forgalmazott nagyobb értékû termékek mellé festményeket ajándékoztunk vevõinknek, ezzel is támogatva festõ barátomat. A mûvészet az ember lelke. Téged mi motivál, mi ihlet meg a mûvek alkotásakor? Engem egy-egy hangulat és téma ragad meg, a stílusok közül a reneszánsz, barokk és szecesszió a kedvencem. Rengeteg múzeumot, képtárat jártunk be, könyvtárunk roskadozik a sok mûvészeti albumtól. És az alkotás folyamata hogyan zajlik, ha már megvan az a bizonyos hangulat? Éjjel, nappal! szól közbe nevetve Éva, a felesége. Az alkotás alatt, csak alkotás van valóban. Amint megragadott egy téma, kitalálom hozzá az adott technikát és már el is kezdem csinálni. Sokáig csak szobrokat készítettem. Soha nem modellezek, rögtön az adott anyaggal, készre dolgozom. Minden alkotást kihívásként élek meg. róbatétel, hogy képes vagyok-e megcsinálni, vagy sem. Amikor elkészül, ha hibát találok benne, az arra ösztönöz, hogy tovább haladjak, finomítsak majd egy másik alkotás kapcsán. A legtöbb al- Megfáradtan; a kész kiállítás ardos Tibor alkotásai kotó sohasem igazán elégedett a kész mûvel, bennem is mindig marad kétség, hogy lehetett volna-e még tökéletesebbet alkotni? Én hiszek a cherché la femme mondásban, miszerint keresd a nõt, aki jelen esetben Éva. Jól látom, hogy õ a háttér? Igen. A legfontosabb az életben a család, Éva mindenben mellettem állt és áll, ha kell modellkedik, ha kell, óránként fõz kávét akár éjjel is, és biztosítja számomra azt a hátteret, nyugalmat, csendet, ami az alkotáshoz szükséges. Emberi tulajdonságok közül mit tartasz a legfontosabbnak? erénység, megbízhatóság, becsületesség, tisztesség. Mûvészi hitvallásként? Egy mû legyen érthetõ és ember közeli. erintem a mûvészet: angyalok szárnyalása a realitások felett és szolgái a mûvészek mondja mosolyogva. ardos Tibor néhány munkája õdligeten is megtekinthetõ, például a Gárdonyi Géza általános iskola bejáratánál elhelyezett, Sallai Fruzsina díjnyertes rajza alapján készített címer-dombormû, a falunapi hirdetõ táblákat és most készülõ õdliget címerét, amely a olgármesteri ivatalban kerül majd elhelyezésre. Advent négy hetében látható, a õdligeti mûvésztársaival együtt megrendezésre került kiállítása a özösségi ázban, ahol az alkotások megvásárolhatók. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen el és nézze meg, kivételes élményben lesz része! Cris ACOROSO A ADASARBAN Mese, arról a hideg novemberi napról, mikor a ackorosokkal a Budakeszi adasparkban jártunk A csípõs hideg ellenére ismét sokan gyûltünk össze. A bejáratnál leadtuk a makkokat, amiket egy korábbi kirándulásunk alkalmával gyûjtöttünk a vaddisznóknak. Az elsõ állomásunk a mókusoknál volt, akik vidáman ugráltak, és fogyasztották el erõs fogacskáikkal a makkot és almát, amit a gyerekek adtak nekik. Ezután láttunk õzeket, muflont, bölényt, egerészõ ölyvöt, sast, többféle baglyot, vadkacsákat, borzokat. Megnéztük a vaddisznók etetését is. Ezen a napon volt idén az utolsó állatbemutató show, melyet Gõgös Zsuzsa tartott. Ez volt a nap fénypontja!!!! Zsuzsa néni olyan kis állatokat hozott magával, akik kölyök koruktól az emberek közt, mesterséges környezetben nevelkednek. Megtanultak alkalmazkodni, és láthatóan nem is féltek tõlünk. Zsuzsa néni elsõ kis barátja Sufni volt a kisegér, aki nyugodtan csücsült tenyerében, s nagy fekete szemeivel nézett körbe, mustrálgatott minket. Majd megmutatta az apró, ici-pici egér kölyköket, akiket Õ csak gumicukroknak nevezett. Majd bemutatta patkányát, Lufit és vadászgörényét Gumit, akit össze-vissza hajtogatott. Ezzel mutatta meg, hogy a görény milyen ügyesen tud a keskeny kis lyukakba, odúkba, alagutakba bemenni és vadászni. Gumi barátnõje: Lótehénke, albínó görény. ófehér bundájából csak a rózsaszín kis orra és két szeme tûnik ki. ozott még nekünk egy rókakölyköt, és a találó nevû mosómedvét, Tomit. Bonci, a loboncos szõrû pumi kutya még mutatvánnyal is készült. Az egész bemutató nagyon tartalmas volt, s a ackorosok tátott szájjal figyeltek. Nagyon sok okos dolgot hallhattunk az állatokról, és életükrõl. Megtudtuk, hogyan vadásznak, táplálkoznak, hogyan védekeznek, hova bújnak a rájuk leselkedõ veszélyek és más ragadozó állatok elõl. ihetetlenül sok mókával, kacagással telt a perc. Még mi szülõk is nagyon élveztük ezt a vicces, gyerek-nyelven megszólaló hölgyet, akit imádtak az állatkái. Nekem személy szerint egy olyan energiát és pluszt adott ez a nap, hogy miután hazaértünk tollat ragadtam, hogy egy kis verssel is meglephesselek titeket: ogy, hol jártunk? Most elmondom. Nem kell semmit titkolnom! Budakeszi adasparkban idáman léptünk az avarba. olt ott mókus, õzike, Nem is hinné senkise, Milyen puha is az orra, Mikor a kezedet szagolja. Röfögtek a vaddisznók, makkot enni jajjj, de jó! Ott botorkált a bölény, Gondozótól enni kér. Láttunk még sok madarat, Solymot, ölyvöt, baglyokat. éja ült a faágon, edd a lábad barátom! ezdõdik a bemutató, Nincs is ettõl mulattatóbb! Mókázik a Zsuzsa néni, Egérkéje neve: Sufni. Ott volt Gumi is a görény, i úgy hajlik, mint a kötél. Barátnõje: Lótehérke, inek hófehér a szõre. Bemutatkozott a róka, A patkány és Bonci, a kutya. Tomi volt a mosómedve, Mindenkinek jó a kedve. Úgy nevettünk, mondhatom, em nem maradt szárazon, Nevetett ott felnõtt gyerek, Legközelebb Te is gyere!!!!!! Ebben a tanévben már számos kiránduláson vettünk részt. Nagyon örülünk, hogy ennyien csatlakoztak a ackorosok köréhez, ezért ezt az idényt a Duna-parton egy ismerkedéssel egybekötött szalonnasütéssel kezdtük. Aztán a üspökhatvan melletti Sinkár-tó és környékének élõvilágát fedeztük fel, majd egy gyönyörû õszi napon irályrétet hódítottuk meg a kis piros vonat segítségével. A tónál ugró-versenybe szálltak a kisbékák, majd egy jót énekeltünk az ovisokkal, ez alatt a sulisoknak külön feladatokat és érdekességeket mutatott arga Magdi. olt barlangi kincskeresés, meglepetés, és természetesen közös kép!!!! öszönöm a ACOROSO nevében az eddigi mesés és színes kirándulások szervezést Mónika és Ági óvó néninek, akiknek sok egészséget és erõt kívánunk a jövõben is! Ti pedig ha kedvetek tartja: legközelebb tartsatok velünk!!!! mert: (tudjátok????) IRÁNDULNI JÓ!!!!! Nagy arolina

5 JUBILEUM! Öt éves a Civilek õdligetért Egyesület RÖID ÍRE TISZTELET AZ IDÕSENE alamikor a kétezres évek elején összeült néhány õdligetért tenni akaró lakótársunk és arról beszélgettek, hogy kellene alakítani valamit, ami szélesebb körben foglalkozna a település környezetével. Nem zöld szervezet létrehozása volt a cél. Egy szûk mag kitalált akciókat, munkafeladatokat (a legjellemzõbb a vasút állomás és környékének takarítása és a környék parlagfû irtása). ezdett kialakulni egy nagyobb létszámú csoport, amire támaszkodva már azon kezdtünk el gondolkodni, hogy hogyan tudunk bejegyzett szervezetté válni, és milyen név alatt. égül 0. májusában fõvel kezdeményeztük Civilek õdligetért Egyesület néven a bírósági bejegyzést, ami 0. június -án, TE számon meg is történt. A minden törvényi szükséglettel megalakult egyesület vezetõség, ellenõrzõ bizottság, székhely, pénzkezelõ, bankszámla stb. az alapszabályzatnak megfelelõen egy környezet szeretõ, tisztelõ, és környezetért tenni akaró lelkesedéssel kezdte, és folytatta a munkát. Az évek alatt számtalan alkalommal végeztünk területtakarítást, parlagfû irtást. hol önálló, hol önkormányzati szervezésben. Ugyanakkor igyekeztünk más irányban, más feladatokat is keresni, egyáltalán a szervezet fenntartásáról gondoskodni, ályázatokat készítettünk, amik egyrészt az egyesület önfenntartását biztosították, másrészt nagyobb volumenû takarításoknál nyertes pályázati pénzbõl fizettük ki a gépes takarításokat végzõ vállalkozót. Ilyen volt a -es út melletti takarítás és a patak híd utáni szemét elszállítás. Azon kívül, hogy takarítottunk virágosítottunk is. Egy tagtársunk több ezer virághagyma adományát osztottuk szét a település intézményeinek, illetve ültettük el magunk. intén lakótársunk felajánlása révén ültettünk fákat a település több pontján. iemelkedõ kezdeményezésünk volt a õdligeti ándor Fakanál fõzõverseny elindítása, szervezése, és mostanra ez egyik, ha nem a legnagyobb szõdligeti rendezvénnyé nõtte ki magát. Ezzel a programunkkal az Eleven-Tér pályázaton. helyezést értünk el. Bekapcsolódtunk a Duna-stratégia elõkészítõ konferencia sorozatba egy konferenciát szerveztünk õdligeten várjuk az eredményeket. Magunkra vállaltuk az Ültess egy fát minden születendõ gyermeknek program szervezését az önkormányzattal közösen, s minden év karácsonya elõtt adománygyûjtést szervezünk a szõdligeti rászoruló családoknak. ervezeti életünk fontos része, hogy önmagunkkal is foglalkozzunk. Rendszeresen tartunk közgyûléseket, amik F E L Í Á S természetesen nem száraz értekezletek, hanem kis vacsorával, borozgatással egybekötött hangulatos megbeszélések. ikapcsolódásként többször kirándulunk, csipkeszedõ túrát tettünk királyréti kisvonatozással, valamint ellátogattunk az ócsai nemzetközi hírû madár megfigyelõ telepre is. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a hosszú éveken át csak pályázott és vágyálomnak tûnõ elképzelésünk jelenlegi állásáról: a szõdligeti tanösvény megvalósításának elsõ fázisán túl vagyunk. A pályázaton nyert pénzbõl megvalósultak a tervek, részben már megvannak az engedélyek, elkészült a vezetõ füzet, mi pedig tovább keressük egy újabb pályázat lehetõségét. Egyesületünk igyekszik a sokszínûséget összefogni. Segítjük, és jó a kapcsolatunk az óvodai ackor csoporttal. A baba-mama csoport játszótér alakítási elképzelését és munkáit támogattuk, ott voltunk a munkálatoknál is. Nem hiányoztunk az árvízvédelmi munkálatoknál sem, ha meg kellett a fogni lapátot. Januártól indult egy túrázó csoport szervezése is, amelynek magja az egyesületi tagokból szervezõdött. A gyalogos és kerékpáros túrákra várjuk a jelentkezéseket! Egyesületünknek jelenleg 0 tagja van. Fontos hangsúlyozni, hogy sohasem valakik, vagy valami ellen, hanem a õdliget közösségéért dolgoztunk és dolgozunk. Tisztában vagyunk azzal is, hogy több civil csoportosulás van õdligeten, akik sokat tettek és tesznek községünk közéletének színessé tétele érdekében és ez így van jól. Manapság sem ördögtõl való dolog az összetartozás élményét átélni, mert az boldogít. Legyünk büszkék eredményeinkre! Mi azok vagyunk. Civilek õdligetért Egyesület õdliget, örösmarty utca. 0---, emenes Lajos elnökségi tag Somogyi István egyesületi elnök eretnénk életre kelteni községünkben egy felnõtt énekkart! árjuk minden jó hangú, énekelni szeretõ hölgy és úr jelentkezését! Információ a özösségi ázban. app István elnökségi tag Az idõsek napját ünnepelte december -án õdliget. A közel 0 megjelent szépkorú hölgyeket és urakat a Rábai cukrászat sütötte finom pogácsákkal várta az önkormányzat. Az asztalokon ünnepi díszek és végre már nem tornapadokon, hanem a Barangolók jótékonysági palacsintasütésébõl megvásárolt kényelmes székeken ülhettek a vendégek. Elsõként az óvodás gyermekek mutatták be elragadó ünnepi mûsorukat, majd a pesti réta ör színészei elõadásán szórakozhattak a megjelentek. Uzsonnával és innivalóval kedveskedtek az idõs embereknek a vendéglátók és apró figyelmességként energiatakarékos izzókat kaptak ajándékba a megjelentek. SZÁMÍTÓGÉE AJÁNDÉBA A polgármester megkeresésére az Országos Egészségbiztosítási énztár (OE) darab kitûnõ állapotban lévõ, használt, felújított számítógépet ajándékozott a községnek. A gépek az OE számítástechnikai rendszerének átalakítása miatt váltak ott feleslegessé, de mivel kiváló állapotban lévõ, jó mûszaki paraméterekkel rendelkezõ komputerekrõl van szó, azokat sok célra még jól lehet használni. Az adomány lehetõvé tette, hogy számítógép kerüljön az óvodába, a közösségi házba, az iskola néhány tantermébe és a gondozási központba. AADÁLYMENTES IATAL Elkészült a polgármesteri hivatal akadálymentesítése. A beruházás keretében mozgássérült parkoló épült a hivatal udvarán, a kiszélesített bejárat pedig kerekes-székkel is elérhetõvé vált az új feljárónak köszönhetõen. A hivatal földszintje is teljesen megújult mozgássérülteknek is használható mosdó, a látássérültek közlekedését segítõ sáv a padló burkolatában, egyablakos ügyintézés a földszinten speciális, fogyatékosoknak is kényelmes íróasztal mellett. Többek között ezek teszik lehetõvé, hogy fogyatékkal élõ lakótársaink is kényelmesen és önállóan intézhessék hivatalos ügyeiket a községházán. Az átalakítás, millió Ft-ba került, amit pályázati pénzbõl finanszírozott az önkormányzat. ÕSZI USZADÉFA-GYÛJTÉS Novemberben ismét már hagyományossá vált uszadékfa-gyûjtést szervezett a Tiszta Forrás övetség. A Duna-parton összegyûjtött fa felfûrészelve került olyan rászoruló családokhoz, idõs emberekhez, akiknek az - mázsa tûzifa is nagy segítséget jelent. elyreigazítás Elõzõ számunkban közöltük a õdligetiek Baráti öre Egyesület bemutatkozó írását. A cikkben az egyesület internetes honlapjának címe tévesen jelent meg. A helyes cím:

6 0 0 0 JANUÁR Fruzsina, Újév Ábel Genovéva, Benjámin Titusz, Leóna Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ eronika, ongor Bódog Lóránt, Lóránd Gusztáv Antal, Antónia iroska Sára, Márió Fábián, Sebestyén Ágnes ince, Artúr Zelma, Rajmund Timót, Xénia ál anda, aula Angelika ároly, arola Adél Martina, Gerda Marcella 0 FEBRUÁR Ignác, Brigitta arolina, Aida Balázs, Oszkár Ráhel, enge Ágota, Ingrid Dorottya, Dóra, Titanilla Tódor, Rómeó Aranka, Jeromos Abigél, Alex Elvira Bertold, Marietta Lívia, Lídia Ella, Linda Bálint, alentin olos, Georgina Julianna, Lilla Donát Bernadett, onrád Zsuzsanna, Eliza Aladár, Álmos Eleonóra Gerzson Alfréd Mátyás Géza Edina Ákos, Bátor Elemér, Oszvald 0 0 MÁRCIUS Albin Lujza, enriett ornélia, Frigyes ázmér, Luciusz Adorján, Adrián Leonóra, Inez Tamás Zoltán Franciska, Fanni Ildikó ilárd, Borsika Gergely risztián, Ajtony Matild ristóf, Nemzeti ünnep enrietta Gertrúd, atrik Sándor, Ede József, Bánk laudia Benedek Beáta, Izolda Emõke Gábor, arina Irén, Írisz Emánuel ajnalka Gedeon, Johanna, anna Auguszta Zalán Árpád 0 0 ugó Áron, Ferenc Buda, Richárd Izidor ince ilmos, Bíborka erman Dénes, úsvét Erhard, úsvét Zsolt Leó, aniszló Gyula Ida Tibor Anasztázia, Tas ongor Rudolf Andrea, Ilma Emma Tivadar onrád, Zsombor illa, Noémi Béla György Márk Ervin Zita aléria éter atalin, itti ÁRILIS 0 0 MÁJUS Fülöp, Jakab, Munka ünnepe Zsigmond Tímea, Irma Mónika, Flórián Györgyi Ivett, Frida Gizella Mihály Gergely Ármin, álma Ferenc ongrác ervác, Imola Bonifác Zsófia, nja Mózes, Botond aszkál Alexandra, Erik Ivó, Milán Bernát, Felícia onstantin Júlia, Rita Dezsõ Eszter, Eliza Orbán, Bodza Fülöp, Evelin ella, ünkösd Emil, anád, ünkösd Magdolna Janka, Zsanett Angéla, etronella 0 0 Tünde ármen, Anita lotild Bulcsú Fatime, Regõ Norbert, Cintia Róbert Medárd Félix Margit, Gréta Barnabás illõ Antal, Anett azul Jolán, id Jusztin Laura, Alida Arnold, Levente Gyárfás Rafael Alajos, Leila aulina Zoltán Iván ilmos János, ál László Levente, Irén éter, ál ál JÚNIUS 0 0 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó ornél, Soma Ulrik Emese, Sarolta aba Apollónia Ellák, Liza Lukrécia Amália Nóra, Lili Izabella, Dalma Jenõ Örs, Stella enrik, Roland alter Endre, Elek Frigyes, amilla Emília Illés Dániel, Daniella Magdolna Lenke inga, incsõ ristóf, Jakab Anna, Anikó, anna Olga, Liliána abolcs, Adina Márta, Flóra Judit, Xénia Oszkár 0 0 AUGUSZTUS Boglárka Lehel ermina Domonkos, Dominika risztina Berta, Bettina Ibolya, Donát László Emõd Lõrinc Zsuzsanna, Tiborc lára Ipoly Marcell Mária Ábrahám Jácint Ilona uba ent István nap Sámuel, ajna Menyhért, Mirjam Bence Bertalan Lajos, atrícia Izsó Gáspár Ágoston Beatrix, Erna Rózsa Erika, Bella 0 0 SZETEMBER Egyed, Egon Rebeka, Dorina ilda Rozália, Róza iktor, Lõrinc Zakariás Regina Mária, Adrienn Ádám Nikolett, unor Teodóra Mária ornél eréna, Roxána Enikõ, Melitta Edit Zsófia Diána ilhelmina Friderika Máté, Mirella Móric Tekla Gellért, Mercédesz Eufrozina, ende Damján, Jusztina Adalbert encel Mihály Jeromos 0 0 OTÓBER Malvin etra elga Ferenc Aurél Brúnó, Renáta Amália oppány, Demeter Dénes Gedeon Brigitta, Gitta Miksa álmán, Ede elén Teréz Gál edvig Lukács Nándor endel Orsolya Elõd Gyöngyi, Nemzeti ünnep Salamon Blanka, Bianka Dömötör abina Simon, imonetta Nárcisz Alfonz Farkas Fotó: Dvornik Gábor 0 0 NOEMBER Marianna, Mindenszentek Achilles Gyõzõ ároly Imre Lénárd Rezsõ Zsombor Tivadar Réka Márton Jónás, Renátó ilvia Alíz Albert, Lipót Ödön ortenzia, Gergõ Jenõ Erzsébet, Zsóka Jolán Olivér Cecília elemen, lementina Emma atalin irág irgil Stefánia Taksony András, Andor 0 0 DECEMBER Elza Melinda, ivien Ferenc, Olívia Borbála, Barbara ilma Miklós Ambrus Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca, Otília ilárda alér Etelka, Aletta Lázár, Olimpia Auguszta iola Teofil Tamás Zénó iktória Ádám, Éva Eugénia, arácsony István, arácsony János amilla Tamás, Tamara Dávid ilveszter

7 Suliportál õdligeten Nagy dolgok vannak készülõben iskolánk házatáján: megújul internetes arculata. Nem csupán a külcsín változik, hanem a tartalom korszerûsödik. S ez a tartalmi változás bizonyosan visszahat majd a mindennapi mûködésre is. Mit érdemes errõl ma tudni? Errõl beszélgettünk erbály Sándorral, a suliportál fejlesztõjével. õdligeti írforrás: A szõdligeti iskolának jelenleg is van honlapja. Miben más az új suliportál? erbály Sándor: A suliportál a mostani honlapnál sokkal öszszetettebben felépített, több funkciót betöltõ, számos szolgáltatást nyújtó felület. alójában egy speciálisan az iskolákra szabott zárt irányítási és közösségi rendszert dolgoztunk ki, amelynek résztvevõi a tanárok, az óra utáni foglalkozásvezetõk, a diákok, a szülõk, az iskolaorvos és a fenntartó képviselõi. Tavaly õsszel kezdtünk a fejlesztésbe, amelyhez a több mint három éve a banki szektorban már mûködõ saját fejlesztésû keretrendszerünket használtuk föl. eretrendszerünk annyira bevált ott, hogy egyik cél alkalmazása 0-ben Európai Innovációs Díjat nyert a szolgáltatásainkat igénybe vevõ multinacionális bankcsoportnál. Úgy gondoltam, ha a bankoknak lehetnek professzionális eszközeik termékeik, szolgáltatásaik bemutatására, miért ne adhatnánk erre lehetõséget az iskoláknak is, hiszen tevékenységük legalább olyan fontos számunkra. Õk nevelik gyermekeinket, a jövõ nemzedékét. ersenyképes tudást pedig akkor nyújthatnak, ha munkakörnyezetük is versenyképes. Sõt, továbbmennék. Ahhoz, hogy felzárkózzunk a nyugati társadalmak életszínvonalához, nem elég lemásolni meglévõ rendszereket, hanem újakat kell alkotnunk. Ebben a szellemben ajánlottam fel az iskola igazgatójának, Gáspár Ágnesnek az iskolai irányítási rendszer kifejlesztését, amelynek hosszú távú célja egy országos iskolahálózat létrehozása. Ezúton is szeretném megköszönni neki és az iskola munkatársainak, hogy segítõ partnerként adatokkal, információkkal láttak el bennünket a fejlesztés során. sz.h.: Milyen tartalmakkal találkozhatunk a https://www. amisulink.hu/gardonyi/ címen található weboldalon? Elektronikus napló lesz, amiben a szülõ láthatja gyermeke osztályzatait? épeket és videókat nézegethetünk majd az iskolai rendezvényekrõl? Levelezhetünk tanárokkal, szülõkkel vagy az iskolaorvossal?. S.: Igen, ezek is részei lesznek a portálnak, de ennél lényegesen többet nyújt majd. együk sorra. Az elsõ részben már megvalósult elem, az étkezési rendszer mûködtetése. A szülõk is tapasztalhatták, hogy a korábbi kézzel írt nyugta helyett immár nyomtatott számlát kapnak gyermekük étkezési díjának befizetésekor. A közeljövõben az OT és a helyi önkormányzat közremûködésével lehetõvé válik az internetes fizetés is. Látható lesz a heti menü, megrendelhetjük a következõ havi étkezést, hiányzás esetén pedig aznap reggel óráig néhány kattintással lemondhatjuk a már befizetett ebédet, ami így automatikusan jóváíródik a következõ hónapra. A rendszer a beérkezett rendelések alapján a konyhának kiszámolja, mennyi alapanyag szükséges az aznapi fõzéshez. És ez csak az étkezés területe! Az e-naplóban tényleg megjelennek majd az érdemjegyek, de nem csak ezért érdemes böngészni. Megnézhetjük benne az aktuális órarendet, a késéseket, a hiányzásokat, a helyettesítéseket. Sõt, ha gyermekünk netán elfelejtette volna felírni az aznap feladott leckét, egy klikk, és már láthatja is a házi feladatokat. A rendszer részét képezik továbbá olyan zárt közösségi kommunikációs felületek, ahol akár az iskola egészével, akár osztályonként lehet információkat cserélni, megosztani, és körsms, kör is küldhetõ az érintetteknek. A szülõk így közvetlenül kapcsolatba léphetnek gyermekük tanáraival, az osztály szülõi munkaközösségének vezetõivel, és kapcsolatfelvételt kezdeményezhetnek az iskola vezetésével vagy a fenntartó képviselõjével. Minden regisztrált felhasználó saját címet, sms- és chatboxot kap. Az iskola galériájában fotók, videók tehetõk közzé. Az arra jogosultak által szerkeszthetõ eseménynaptár, bemutatkozó oldal áll majd rendelkezésre, ahol az iskola publikus tartalmai lesznek hozzáférhetõk. ülönlegesség, hogy az aktuális hírek nem csak a honlapon jelennek meg. A tervek szerint az iskola bejáratánál, a lépcsõ fölött egy plazmatévé kerül a falra, amelyen folyamatosan, afféle fényújságként lesznek olvashatók a napi információk; az étlap, az órarend, a helyettesítések, rendezvények, események, egyebek. Egyébként, már most lehetõség van kicsit ismerkedni a portállal, ugyanis a szõdliget.hu-ról át lehet rá linkelni. sz.h.: Ejtsünk szót a biztonságról is. árhatóan halom személyes információ kerül a rendszerbe, sõt, ugye banki tranzakciók is bonyolódnak majd. Garantálható, hogy nem jutnak bizalmas adatok illetéktelen kezekbe?. S.: A kérdés jogos. Mindenkit megnyugtathatok: a rendszer banki szintû biztonsággal bír. A fent említett bankcsoport ugyanis megköveteli rendszerünk megfelelõ behatolás-védelmét, s ezt adott protokoll szerint ellenõrzi is. Ez a védelem pedig a suliportál számára ugyanúgy biztosított. Aki belépésre jogosult, kap egy egyedi jelszót, s ezzel, továbbá mobilszáma megadásával léphet a rendszerbe. A csatlakozás egy virtuális titkos csatornán keresztül történik. Maga a banki tranzakció az OT e célra biztosított felületén zajlik. Az egyéb adatok feltöltését pedig csak az iskolavezetés által arra kijelölt személyek végezhetik. Tehát nincs ok aggodalomra. sz.h.: ol tart most a projekt? Mikorra várható az indulás?. S.: Mint már említettem, az étkeztetési modul egy része fél éve mûködik. Az adatok feltöltése elkezdõdött. Néhány szülõ aktív segítségével a plazmatévéhez szükséges hálózat kiépítése is megtörtént. Lassan minden feltétel adott ahhoz, hogy heteken belül, talán még az idén életre keljen a rendszer. És ez még nem minden! annak távolabbra terveink is. sz.h.: Megtudhatunk valamit ezekrõl a távlati tervekrõl?. S.: Természetesen. Alapvetõ fontosságú, hogy az iskola teljes területe wi-fi hálózattal lefedett legyen. a a késõbbiekben a tanároknak lenne saját használatú laptopjuk, tabletjük, mobil eszközökkel bármikor frissíthetik az információkat, amivel kiváltható a papír alapú osztálynapló vezetése. A tanulók is jogosultságot kaphatnak ellenõrzött körülmények közötti internet-hozzáférésre, amellyel megtekinthetik saját órarendjeiket, osztályzataikat, házi feladataikat stb. Ne feledjük el, ma már pár ezer forintért wi-fi képességgel rendelkezõ okostelefont lehet kapni, amelyet gyermekeink kiválóan használnak. intén terv, hogy az ebédlõben egy menza C -t helyeznénk el. Egy olyan speciális szervert, ami lehetõvé teszi, hogy mágneskártya vagy chipkártya lehúzásával tudják az arra jogosultak igénybe venni az étkezést. A szõdligeti iskola weboldala valójában egy sokoldalú suliportál prototípusa. Célunk, hogy minél sikeresebben mûködjön, és középtávon egy országos méretû digitális iskolaportál-projektté nõjön. Erre az eddigi szakmai visszajelzések alapján minden esélyünk megvan. Minél több intézmény vezeti majd be a szõdligeti rendszert, annál több lehetõség nyílik az iskolák közötti kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére. És persze terjed õdliget jóhíre is. sz.h.: öszönöm a beszélgetést. Ntk IDÕSE TANÁCSA Mi is odafigyelünk A község polgármesterének kezdeményezésére, a képviselõ-testület február -i határozatával megválasztotta az Idõsek Tanácsa tagjait. A tagokra a szõdligeti civil szervezetek tettek javaslatokat, elsõsorban tagjaik közül, fõ szempontként tekintve, hogy a jelöltek ismerjék a település életét, gondjait, és aktív résztvevõi legyenek a helyi közéletnek. A nyolc tag Borgó Jánosné, Bõcs Mihály, Dömötör Józsefné, dr. Somogyi Istvánné, rozina János, Márgus László, Németh Imre, othánszky Lászlóné Juhász Béla polgármestertõl vette át megbízóleveleket. Az Idõsek Tanácsa elsõ ülésén két tagját bízta meg azzal, hogy a képviselõ-testület ülésén részt vegyen, mégpedig tanácskozási joggal. Az Idõsek Tanácsa, megalakulása óta rendszeresen ülésezik. Összejöveteleire amelyeken részt vesz a polgármester is a képviselõ-testületi üléseket megelõzõen kerül sor, a testület tervezett napirendjének, illetve az elõterjesztések ismeretében. A tanács tagjai véleményezik az elõterjesztéseket, véleményük a szûkebb-tágabb közösség álláspontját is tükrözi. Az Idõsek Tanácsa ülésén vetõdött fel az úttársulások ügye is, amelyet egyhangúlag támogattak, és amelyben aztán az érintett vagy a késõbbiekben érdekelt utcák lakóközösségei is állást foglaltak. A tanács tagjai határozott álláspontot képviseltek a testvérvárosi relikviák elhelyezése ügyében, ötleteikkel segítették a lakóparki utcák elnevezését, a tervezett telekcsere kapcsán a helyszínekre látogattak, felmérve, adottak-e a feltételek egy komposztálótelep létesítéséhez. Az Idõsek Tanácsának tagjai vállalták, hogy felfedezik õdliget legszebb portáit. A község hagyományos négy körzetében választottak ki két-három kertet, majd együttesen eldöntötték, hogy a lakóparkban, az újtelepen, az öreg õdligeten és a Barackosban melyik az egy-egy legszebb lakókörnyezet. Az elismeréseket a Tiszta udvar, rendes ház táblát a szeptemberi falunapon adta át Juhász Béla polgármester. Egy esetben együttes ülést tartott az Idõsek Tanácsa a Fiatalok Tanácsával, és ez jó alkalom volt arra, hogy bebizonyosodjon, a két különbözõ korosztály megérti egymást a falu, a közösség fontos ügyeiben. A megértés, az együttmûködési készség természetesen az Idõsek Tanácsán belül is mûködik, és ez akár példa értékû is lehet, hiszen különbözõ világnézetû, politikai beállítottságú emberek vitatják meg a település szempontjából lényeges dolgokat. Mégpedig olyan civilekként, akik az Idõsek Tanácsában tevékenykedve otthon hagyják politikai nézeteiket, pártszimpátiájukat, kizárólag a község érdekeit tartják szem elõtt. Mindnyájan reméljük, hogy segíteni is tudnak tapasztalataikkal az önkormányzatnak, és ezen keresztül pátriánknak, õdligetnek.

8 Mindennapi hagyomány ADENT Az advent a arácsonyt megelõzõ négy hetes elõkészületi idõszak; az egyházi év kezdete. ent András napját (november 0.) követõ vasárnap elõestéjével kezdõdik és december -ig tart. A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a bûnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész idõszakban dísztelen a templomi oltár. DECEMBER karácsony hava. A hónap neve december tízediket jelent, a latin õskalendárium tízedik hónapjának elnevezését õrzi. Az év utolsó hónapja volt a tízhónapos római õsnaptárban. December. Ferenc (Disznóölõ ent Ferenc) napja. Gombos, Doroszló dunántúli községekbõl származott lakosai emlegetik Ferenc napját Disznóölõ jelzõvel. Régen ugyanis azt tartották a Dunántúlon, hogy e nap kiváló alkalom a disznók levágására, feldolgozására. an ideje és lehetõsége a húsnak, hogy kifagyjon, mert már elég hideg van. December. Borbála napja. ent Borbála emlékünnepe, aki isázsiában élt, s keresztény hitéért halt meg. Õ a bányászok, tüzérek, várak, harangozók védõszentje. Borbála-nap hiedelmei és szokásai hasonlóak a Luca napéhoz. December. Miklós napja. ent Miklós püspök a I. századtól a nyugati és keleti egyház kedvelt szentje. A becenévként használt Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelõje. A Miklós-napi ajándékozásnak vannak paraszti hagyományai. Ekkor ent Miklós az ünnep elõestéjén kíséretével együtt betér olyan házakba, ahol gyerekek vannak, és vizsgáztatja, imádkoztatja, majd tudásuk és viselkedésük szerint jutalmazza, vagy virgáccsal fenyegeti õket, illetve sokszor a kíséretében lévõ ördöggel fenyítteti. December. Luca napja. A boszorkányok felismerésére készítették az úgynevezett lucaszéket, amelynek alakját, formáját elõírás szabályozta. December -a és karácsony között kilencféle fából (kökény, boróka, jávor, körte, som, jegenyefenyõ, akác, cser, rózsa) kellett összeállítani. öget nem volt szabad beleverni, az éket pedig bükkfából faragták. Az éjféli misén a lucaszékre ráállva lehetett csak meglátni, hogy kik a boszorkányok. December. arácsony risztus születésnapja, Ádám-Éva napja. Ez a nap az adventi idõszak utolsó napja. arácsony vigíliája már az ünnep kezdetét jelenti, ami napjainkban leginkább a szenteste, az éjféli mise ünnepi meghittségében fejezõdik ki. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. I. Gyula pápa rendelkezései nyomán Rómában kezdték ünnepelni körül, majd innen terjedt az egész keresztény világra. A néphit szerint a család tagjainak az egészségét biztosították a karácsonyi asztalra helyezett ételek: például szentelt ostya, mézbe mártott fokhagyma, dió, alma stb. Úgy hitték, ha karácsonykor babot, borsót, tököt, mákos tésztát esznek, akkor a következõ évben sok pénzük lesz. December. arácsony másodnapja, István napja. István az egyház elsõ dokumentált és név szerint is ismert elsõ vértanúja. Ezen a napon jártak házrólházra a regélõk, hejgetõk, alakoskodók. December. János napja. ent János evangélista ünnepe. Ehhez a naphoz a borszentelés szokása kapcsolódott. December. Aprószentek napja. A betlehemi kisdedeknek emléknapja, akik risztusért mártírhalált haltak, akiket eródes a gyermek Jézus keresésekor megöletett. December. ilveszter napja. A polgári év utolsó napja, ent ilveszter pápa ünnepe. Este óévi hálaadást tartanak a templomokban. ilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja, hogy biztosítsa a következõ esztendõre az emberek egészségét, szerencséjét, bõ termést, az állatállomány szaporaságát. TUDJA-E, OGY? éve, 0. nov. -én született Erkel Ferenc zeneszerzõ, karmester, zongoramûvész, pedagógus, a Magyar imnusz zeneszerzõje ( ). Operái: Bánk bán, unyadi László, Báthori Mária, Dózsa György, István király éve,. nov. -én halt meg Radnóti Miklós (eredeti nevén Glatter Miklós) költõ. (Budapest, 0. május. Abda,. november.). Legjelentõsebb versei: Nem tudhatom, Levél a hitveshez, etedik ecloga, Töredék, Razglednicák. éve,. november -án, Wilhelm Conrad Röntgen egy új sugarat fedezett fel. éve,. november 0-én született Öveges József ossuth-díjas magyar fizikus, tanár, televíziós személyiség ( ). Az Élet és Tudomány hetilap szerkesztõ bizottsági tagja volt. Egyszerû példáival, sajátos, lelkes elõadásmódjával a hatvanas években a televíziónézõk tízezreinek vált kedvencévé. Nemzedékekkel tudta megszerettetni a fizika alaptételeit. nagysikerû tévéfelvételt készített, melyekben szórakoztatva mutatta be játékos, otthon is elvégezhetõ kísérleteit, miközben õ maga is nagyon fellelkesült. éve,. nov. 0-én született Luther Márton (németül eredetileg Martin Luder. február.), a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor, és a wittenbergi egyetem biblikus tanára. -ben október -én kiszögezte a Wittenbergi vártemplom kapujára tételét. -ben adta ki az irodalmi német nyelvet kialakító, elsõ német nyelvû Bibliát. éve,. nov. -én hunyt el ajós Alfréd építész, az -ban, az elsõ újkori olimpián kétszeresen gyõztes elsõ magyar olimpiai bajnok, a nevét viselõ ajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda tervezõje (* ). éve,. nov. -án született Makovecz Imre a magyar organikus építészet kiemelkedõ alkotója. Ez év szept. -én hunyt el. Mûvei között ÉFORDULÓNATÁR említhetünk számtalan templomot, faluházat. Fõmûve az -es sevillai világkiállítás magyar pavilonja. éve,-ban, nov. -én játszották a Wembley stadionban az évszázad labdarúgó mérkõzését, az angol magyart, melyet az Aranycsapat --ra megnyert. éve,. nov. -én Alfred Nobel svéd kémikus, feltaláló, nagytõkés végrendeletileg megalapította a Nobel-díjat; testamentumának végrehajtását két mérnök munkatársára, Ragnar Sohlmanra és Rudolf Lilljeqvistre bízta. éve, 00. dec. -jén született örösmarty Mihály magyar író, költõ, az MTA tagja ( ). Legjelentõsebb mûvei: ó- zat, Elõszó, én cigány, Zalán futása (elbeszélõ költemény), ongor és Tünde (dráma), Julius Caesar, Lear király, Romeo és Júlia (mûfordítások) éve,. dec. -án hunyt el Gróf échényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója (* ). 0 éve, 0. dec. -én született Bolyai János, a magyar Euklidész, az egyik leghíresebb magyar matematikus, ( 0). éve, 0. dec. -án született Ludwig van Beethoven német zeneszerzõ ( ) éve,. dec. -án ecskeméten született odály Zoltán háromszoros ossuth-díjas zeneszerzõ, népzenetudós. Fõbb mûvei: áry János, ékelyfonó (daljátékok), Budavári Te Deum, salmus ungaricus (oratórikus mûvek) gyermek-nõi és férfikari mûvek, Galántai táncok, Marosszéki táncok(zenekari mûvek) stb. Báli éterné

9 OLT EGYSZER EGY TÉGLAGYÁR III. rész Az agyagba égetett múlt emlékei õdligeten is jelen vannak. Beszédesek a lakóházak bélyeges téglái, melyek zömében és az -as évek közötti idõszakban a helyi téglagyárban készültek. A Floch-féle szõdrákosi téglagyár ( kb. ) Az -ban készült második katonai felmérés térképén még hiába keressük a téglagyár épületeit. A késõbbi gyár épületei az -es, harmadik katonai felmérés térképen Z. O., azaz Ziegelofen, téglaégetõ kemence jelzéssel láthatók. A hoszszú, hat darab épület mellett jól kivehetõ a kör alakú kemence körvonala is. E területtõl délebbre, közvetlenül a alászház alatt, a Duna partján szintén látható egy Z. O. jelzés. Azt, hogy itt szintén létezett-e kemence még nem tudjuk, a térkép szerint igen. A téglagyártáshoz szükséges agyagbányákat az olcsó vízi szállítás miatt elsõsorban a Duna mentén keresték. A jó fekvésû rákosi téglagyár a kastélyhoz közvetlenül csatlakozó Duna-parti ismajorban saját kikötõvel rendelkezett. A szõdrákosi Dunagõzhajózási Állomáson téglával megrakott hajók Budapesten, az Újpesti Rakparton (ma: XIII. kerület, ozsonyi utca környéke) kötöttek ki. örkemence () Téglaprésház a felvonóval ÖSZÖNETNYILÁNÍTÁS Munkásai gyermekeinek taníttatásához dr. Floch enrik már 0-ban a pusztáján magániskolát állított fel, mely intézmény évig, a gyár fénykorában mûködött. (Itt jegyezzük meg, az iskola elsõ ismert tanítója Bartha Albert volt, aki 0 között tanított itt. -ban Adametz István, majd 0-tõl (-ig) Meszlényi Janka követte õt.) -ben az országos kiállításon éremmel lett kitüntetve a gyár. A közel ötven évig mûködõ gyárban gyártott termékek: kézi tégla, géptégla, tetõcserép, burkolattégla, kúpcserép, kút- és csatornatégla voltak. A gyár területe kb. 00 hold volt. Az épületek gyáranként: egy-egy modern offmann-féle körkemence, téglaprésház gépházzal, irodaépület, lakóházak, szárítók. A hajtóerõt a préshajtáshoz lóerõs szívógázmotor, a víz- és villanyhoz lóerõs benzinmotor és lõerõs szivattyú, valamint egy lóerõs bányaszivattyú biztosította. Évi termelési kapacitása - millió tégla volt. A millenniumi építkezések idején a termékek Budapesten és Újpesten kerültek értékesítésre. Az ipar elképesztõ munkaerõigénye miatt a. század végére a fõváros lakossága ezerrõl 00 ezerre emelkedett. A bérkaszárnyák építéséhez pedig rengeteg tégla kellett. A szõdrákosi téglagyár agyagbányái a szõdligeti határba esnek. Az itteni agyagbányászat eredményeképpen régészeti leletek is elõkerültek a kitermelés során. -ban a téglagyári mûvezetõ egy kõbaltát, Floch-Reyhersberg enrik tulajdonos, pedig egy agancskalapácsot és egy halomsíros edényt ajándékozott a váci múzeumnak. Borovszky 0-ben kelt megyemonográfiája szerint a szõdrákosi és gödi téglagyár összesen millió évi termelõképességgel bírt. Borovszky szerint a munkaerõ helyben volt toborozva, férfiaknak, nõknek 0 0 fillért fizettek naponta. Azonban mint az a plébániai matrikulákból kiolvasható, a gyár munkásainak zöme a Felvidékrõl, ehországból, Lengyelországból vendégmunkásként érkezett a telepre, nem pedig helybõl. õdrákos-puszta népessége 0-ben fõ volt, akik túlnyomórészt a téglagyár dolgozóiból kerültek ki. A gyár termelésének visszaesése után 0-ban már csak 0, míg a telekparcellázás megindulása után újra emelkedett a népesség száma, -ban 0 fõ lakott õdligettelepen. Az itt gyártott téglák egymásba fonódó betûinek rajzolata: S z R, azaz õdrákos. (folytatjuk) olentics Gyula öszönetet mondok mindazoknak, akik férjem, Sándor Béla temetésén részt vettek, és fajdalmunkban osztoztak. Felesége és két lánya Mi történik a Duna-parti sportpályákkal? a valaki néhány hónapja járt a Dunaparti sportpályák környékén és mostanában ismét arra téved, akkor csak csodálkozik és alig hisz a szemének. A szeméttel, törmelékkel teli környék kitisztult, a mohával, gazzal benõtt teniszpályák megújultak, a futballpálya mellé korlát, köré pedig új kerítés került. Mindez néhány lelkes és elszánt szõdligeti ember odaadó szervezõmunkájának az eredménye, akik két éve elhatározták, hogy életet lehelnek a lassú pusztulás szélén álló sportlétesítményekbe. A szõdligeti Sport, Mozgás, Élet Tömegsport Egyesület elnökével, Medvegy Lászlóval beszélgettünk arról, mi is történik a sportpályákkal. õdligeti írforrás: Elõször magáról az egyesületrõl szeretnénk többet megtudni kik a tagjai, és mi az egyesület célja? Medvegy László: Talán két éve lehet annak, hogy egy baráti beszélgetésen fölmerült, hogy kevés községnek van olyan színvonalas sportkomplexuma, mint õdligetnek, az mégis egyre elhanyagoltabb, nincs megfelelõen karbantartva, nincs kihasználva, egyszóval nincs gazdája. ontosabban van, hiszen az önkormányzaté, de sem anyagi-, sem emberi erõforrás nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy rendben tartsa és üzemeltesse azt. A beszélgetést elhatározás követte és kialakult egy 0- olyan szõdligetiekbõl álló csapat, akik azt mondták, hogy hajlandók pénzt, munkát áldozni arra, hogy életet leheljenek a sportpályákba. Többségük nem aktív sportoló van aki valamikor az volt és a fiataloknak szeretne megfelelõ körülményeket teremteni a sportoláshoz, van aki a gyerekeknek akart megfelelõ helyet a mindennapi mozgáshoz és kikötötte, hogy a tömegsport legyen az elsõdleges és olyan is van köztünk, aki egyszerûen azért állt közénk, mert úgy gondolta, hogy így tehet valamit azért, hogy õdliget szebb, élhetõbb településsé váljon. Az egyesület fõ célja, hogy megteremtse a lehetõségét a kulturált tömegsport tevékenységnek õdligeten. A megalakulásunk után 0-ben azonnal megkerestük a helyi önkormányzatot és felajánlottuk, hogy nemcsak rendbe hozzuk, de komoly 0- millió Ft értékû beruházásokat is elvégzünk a területen. Ezek a beruházások az önkormányzat vagyonát növelik majd, mi csak annyit kértünk cserébe, hogy 0 évig mi üzemeltethessük a sportkomplexumot. Azaz garanciát kapjunk arra, hogy legalább 0 évig a terület a sportolni vágyó szõdligetieket fogja szolgálni. A hosszú távú kötelezettségvállalásra azért is szükség volt, mert csak így lehet pályázatokon indulni, szponzorokat bevonni a tervezett beruházások finanszírozásába. SZF: Azaz az egyesület nemcsak a terület karbantartását vállalta volna át az önkormányzattól, de jelentõs beruházásokat is felajánlott. Elsõ hangzásra nagyon jónak tûnõ ajánlat, az önkormányzat bizonyára kapva kapott az alkalmon M.L. Ajánlatunkat elõször a korábbi testületnek mutattuk be és nem mondhatnám, hogy óriási volt akkor a képviselõk lelkesedése. Az elsõ reakció az volt, hogy ilyen hosszú idõre nem akarják a terület sorsát meghatározni. Azután felmerült olyan javaslat is, hogy majd pályázatot írnak ki a hasznosításra. Ez azért tûnt kissé nonszensz megoldásnak, mert belegondoltunk, hogy mi lesz, ha esetleg a szõdligeti sportpályákra kiírt pályázatot például a veresegyházi sportegyesület nyeri meg. Ez nyilvánvalóan nem lehetett õdliget érdeke. Ekkor azonban már nagyon közel voltak az önkormányzati választások és az új testület egészen másként állt az ajánlatunkhoz. Egy kicsit hosszúra nyúlt jogi egyeztetés után létrejött a megállapodás és elkezdõdött a munka. Látható, hogy néhány hónap alatt mennyi mindent sikerült megcsinálnunk. SZF: Felsorolnád mi az a sokminden? M.L.: Elõször is kitakarítottuk a területet csaknem 0 m szemetet, törmeléket hordtunk el. Teljesen ujjá épült a teniszpálya, ahol kialakítottunk egy olyan pályát, ahol teniszezni és lábteniszezni is lehet és egyet csak teniszezésre. A különálló harmadik teniszpályát az Ebliget Agility kutyásai hozták rendbe és használják. Mindkét pályánál épült egy-egy kis szertár is. A teniszpályán új kerítés készült, kulturált autóparkolót alakítottunk ki és néhány hete már reflektorokkal meg is lehet világítani a pályákat. A kosárlabda pálya kerítése is új. A focipálya környékét is rendbe tettük a fákat, bokrokat felfrissítettük, a kapukat felújítottuk, elkészült a védõkorlát és hamarosan a kispadok is helyükre kerülnek. Úgy alakítunk ki mindent, hogy az megfeleljen az MLSZ elõírásainak is, így akár bajnoki mérkõzéseket is lehet majd itt játszani. Novemberben a pályát körülvevõ kerítés is elkészült. SZF: Nem kétforintos munkákról van szó. onnan volt minderre pénz? M.L.: Igen, az eddig elvégzett munkák, a beépített anyagok értéke több millió Ft. Mi sem gondoltuk, hogy már az elsõ évben ennyi mindent meg fogunk tudni csinálni. ihetetlen sok segítséget kaptunk, elsõsorban a helyi vállalkozásoktól. Akit csak megkerestünk, mindenki segített volt aki munkával, ingyen gépekkel, szállítással, anyagokkal, volt aki pénzzel támogatott. ihetetlen, hogy a nemes cél érdekében milyen sokan álltak mellénk. olt olyan is, aki nemcsak maga segített, de az ismerettségi körébe tartozó vállalkozókat is hozta. SZF: Milyen további terveitek vannak? M.L.: Az önkormányzattal kötött szerzõdésünk pontosan meghatározza, hogy mit kell megcsinálnunk. Jövõre szeretnénk a kosárlabda pályát felújítani és a rendelkezésre álló területen egy kisebb pályát is röplabda, kézilabda kialakítani. Egy-két sakktáblát, kártya-asztalt is szeretnénk kitenni. a sikerül pályázati forrásokhoz jutni, akkor öltözõt, szertárat is szeretnénk építeni és jó lenne a pályán öntözõrendszert és megfelelõ világítást is kiépíteni. Ugyanakkor a karbantartás, fûnyírás is sok munkát és nem kevés pénzt igényel. SZF: És kinek csináljátok mindezt, kik és milyen feltételekkel használhatják a pályákat? M.L.: Mindenkinek. Mi annak örülünk, ha apuka a kisfiával lejön és rúgják a labdát, amíg anyuka fut egy-két kört és tornázik. agy két barát eljön egy-két órát teniszezni. Jó lenne, ha az iskolások szervezetten is használnák a pályákat egy-egy testnevelés órán. A sportpályák használata minden szõdligetinek ingyenes egyedül a teniszpályák használatáért kérünk majd egy jelképes összeget (a piacon szokásos pályabérleti díjak töredékét), hozzájárulást a meglehetõsen költséges karbantartáshoz. Reméljük hamarosan olyan csapatok is alakulnak, ahol a fiatalok szervezetten tudnak edzeni és versenyezni. A körülmények most már többé-kevésbé adottak, a mûködtetést kell megszerveznünk. Tervezzük például, hogy hamarosan az interneten lehet majd idõpontokat foglalni a pályákra. eretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit mozogni és egyben kérek is mindenkit, hogy óvja, vigyázza a pályákat, a felszereléseket sokan, sokat dolgoztak, hogy azok ilyen szépek legyenek.

10 arácsonyi ötletek Egyik legnagyobb, és talán legkedvesebb ünnepünk a arácsony, mégis elõfordul, hogy az örömbõl üröm lesz. a nem szervezzük meg jó elõre a karácsonyi sürgés-forgást, fõleg, ha még vendégeket is várunk, bizony nem örömteli, békés lesz az ünnepünk, hanem kimerítõ, szinte kellemetlen, s alig várjuk, hogy véget érjen. ogy ne csapzottan, otthoni hacukánkban, kötényben kelljen vendégeinket fogadni, asztalhoz ülni miközben a többiek elegánsan feszítenek körülöttünk jó ha elõre tervet készítünk. Amit lehet, intézzünk el már jó elõre! A karácsonyi nagytakarítást már hetekkel az ünnepek elõtt elvégezhetjük, és az ajándékok megvásárlását, illetve becsomagolását sem kell utolsó pillanatra hagynunk. Ezt kétféle módon is megtehetjük: vagy készen vett díszes kis szatyrokban, vagy díszpapírban, színes masnival átkötve adjuk át szeretteinknek a csomagot. A fenyõfát és a régi díszeket már napokkal az ünnepek elõtt elõkészíthetjük, illetve a szaloncukrot feldrótozhatjuk (cérnázhatjuk), az égõsorokat kipróbálhatjuk. a minden kéznél van, enteste a fenyõfából pillanatok alatt gyönyörû karácsonyfát varázsolhatunk. A karácsonyi nagybevásárlást se hagyjuk utolsó pillanatra! A karácsonyi csúcsforgalom elõtt történõ vásárlással rengeteg idõt és boszszúságot spórolhatunk. Nem kell percekig várakoznunk hogy kiszolgáljanak, bevásárlókocsinkkal percenként összeütközni egy-egy ideges vásárlóval, s a pénztárak elõtt kígyózó sorban órákat állni. Ám mielõtt elindulunk, szedjük össze gondolatainkat! Étlap: tervezzük meg jó elõre, hogy mi lesz a menü. Célszerû az ételekrõl egy listát készíteni, majd az ételek mellé a hozzávalókat is felírni. Ez több okból is praktikus: egyrészt nem felejtjük el, hogy mit kell vásárolnunk, másrészt ha célirányosan cédulából vásárolunk, valószínûbb, hogy nem veszünk meg fölösleges dolgokat. A menünk tehát így fog kinézni: Aperitif (alkoholos ital, likõr, pálinka, tokaji aszú, melyet elsõsorban nagyobb étkezések elõtt szolgálunk fel étvágygerjesztõként (a latin nyitni szóból ered). Elõétel, ebbõl kétfajta ismeretes: a hideg- és a meleg-elõétel. önynyû, elõre elkészített hidegtál, sonkatekercs, tojáskrém, szendvics, padlizsánkrém pirítóssal, de lehet például egészen kicsi töltött káposzta, pulykamelltekercs, bazsalikomos-sajtos penne, fasírtgolyók, stb. Levesünk is lehet kétféle: sós jellegû, vagy édes gyümölcsleves. Arra vigyázzunk, hogy ha több fogás következik, ne legyen túl tömény, laktató, inkább könnyû. Fõétel, amely fõleg húsból és köretbõl áll, lehet elõre elkészített (pörkölt, ragu) vagy frissensült (rántott hús, cigánypecsenye, sültek, csülök pékné módra). öretet többfélét is tálalhatunk, hogy lehessen válogatni: burgonya, rizs, galuska, párolt zöldség. A fõétel mellé szervírozzuk az italokat, vörösbort (marha- és vadhúsokhoz), fehérbort (sertéshez, szárnyasokhoz), sört vagy üdítõt, szódát, a jó elõre kiválasztott és csillogóra törölt poharakban. Rendesen itt következnének a különbözõ sütemények, de talán praktikusabb, ha várunk vele egy kicsit. agyjunk vendégeinknek szusszanásnyi idõt, emésztésre, egy kis csevegésre, ajándékok átadására, és csak késõbb szolgáljuk föl a kávét, illetve az étkezés végét jelentõ desszertet. Az étkezés hangulatát, színvonalát növeli a szépen, ízlésesen megterített asztal. Ne feledkezzünk meg az asztali díszrõl, amelyet vehetünk készen, de készíthetünk magunk is. Ügyeljünk arra, hogy ne foglaljon túl sok helyet, ne legyen túl nagy, se túl magas, legfeljebb centi, hogy a szemben ülõket ne zavarja egymás látásában, illetve a beszélgetésben. A szalvétának nemcsak a használat miatt, de látványos elemként is az asztalon a helye. Mindig a terítõ színével harmonizáló szalvétát válasszunk. Az elegáns és divatos textilszalvétákat azonban vasalás elõtt keményíteni is kell, különben a legjobb hajtogatási technika ellenére sem lesz a szalvétából kialakított forma elég tartós. De nem rontja az ünnepi hatást egy díszes papírszalvéta sem, különösen, ha díszes dekorációt hajtogatunk belõle. Néhány jó tanács: a vendégeket várunk ne kísérletezzünk! Fõzzük, süssük meg jól bevált receptjeinket, abból baj nem lehet. Ne feledkezzünk meg az ünnepi terítõ jó elõre való kimosásáról és vasalásáról sem! Fontos kelléke az asztalnak, a fûszertartó (só, bors, paprika), illetve egy igen fontos dolog, amelyrõl mostanában még a színvonalasabb éttermek is megfeledkeznek, a fogpiszkáló. AZ EBADÓRÓL Tisztelt Ebtartók! A médiából bizonyára már értesültek az ún. ebadóról, vagyis ebrendészeti hozzájárulásról. Errõl szeretnénk néhány szót írni, pontosabb információt szolgáltatni Önöknek. A arlament novemberben elfogadta az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló. évi XXIII. Törvény módosítását, amely. január -jétõl lép hatályba. A törvény lényege:. Az ebtartás helye szerint illetékes település önkormányzata ebrendészeti hozzájárulást szedhet be az eb tulajdonosától, minden hónaposnál idõsebb kutya után.. A határidõre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás.. Nem szedhetõ be az ebrendészeti hozzájárulás az ivartalanított, menhelyrõl örökbefogadott, mentõ, vakvezetõ, rokkantsegítõ, terápiás, rendõr, stb. ebek és a magyar fajták után.. Az önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás öszszegének legalább felét az ebek ivartalanításának támogatására, vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani (pl.: menhelyek támogatása stb.) Bizonyára többekben felmerül a kérdés, hogy miért is van erre szükség. Magyarországon az ebek száma kb. két millióra tehetõ, melybõl becslések szerint százezer a kóbor kutya. Az elvadult, kóbor ebek járványtani szempontból (pl.: veszettség) emberre veszélyesek. árokat okoznak a gazdasági haszonállatokban, vadállományban és egyéb természeti forrásokban. E kaotikus állapot felszámolásának leghatékonyabb eszközei a kutyák minél szélesebb körû egyedi jelölése és nyilvántartása, valamint ivartalanítása. A másik fontos szempont, hogy Magyarországon meghonosodjon a felelõs állattartás: az tartson állatot, aki állatjóléti szempontból kielégítõen teszi azt (pl.: megfelelõen tartja, táplálja, évente veszettség és fertõzõ betegségek ellen oltatja, féregteleníti, megbetegedése esetén kezelteti, nem okoz szükségtelen szenvedést állatának stb.). Az ebtartó e problémakör megoldásához háromféleképpen járulhat hozzá hosszú távon:. egyedileg megjelölteti a kutyáját (mikrochippel), mely esetleges elkóborlásával nem növeli az ismeretlen, gazdátlan ebek számát,. ivartalaníttatja állatát, így elejét veszi a túlszaporodásnak, áttételesen így is a kóbor ebek számát csökkenti,. vagy anyagi hozzájárulásával támogatja az önkormányzat ebrendészeti tevékenységét. Nem fizet ebadót, aki örökbe fogad kutyát (amit a menhely igazol), így a menhelyeken lévõ ebek gazdára találását is segíti a törvény. Mivel az önkormányzat köteles a befolyt hozzájárulás felét állatjóléti tevékenységre, ivartalanításra, stb. szánni, így az azt befizetõk is a túlszaporodás megakadályozását és a kóbor ebek örökbe adását segítik. Ahhoz, hogy ez a rendszer mûködhessen, elsõdlegesen az állatok egyedi megjelölésére és nyilvántartására lenne szükség. Az egyedi megjelölés mikrochippel történik, ami 0. július -jétõl tulajdonos váltásnál, adás-vételnél kötelezõ, ezt a /0. ormány rendelet szabályozza. A mikrochippel megjelölt ebek adatai, természetesen a gazdák adataival együtt egy országos nyilvántartó rendszerbe kerülnek. a azonosítható az eb, akkor járványtanilag is követhetõ, melyik kutya oltott, melyik nem; melyik eb harapott embert. Így a jövõben nem lesz azonosíthatatlan kóborló kutya az utcán, hanem azonnal visszavihetõ a gazdijának. Arra szeretnénk bíztatni mindenkit, hogy válasszon valamelyik lehetõségbõl, ivartalanítassa ebét és jelöltesse meg, vagy fizesse be a hozzájárulást és semmiképp ne szaporítsa a kóbor ebek számát, csak azért, mert adót kell érte fizetni. Úgy gondoljuk, ennyit megtehetünk négylábú kedvenceinkért! a bármilyen kérdésük lenne, szívesen a rendelkezésükre állunk telefonon, vagy személyesen a õdligeti Állatorvosi Rendelõben, õdliget, Dunai fasor. (a -es út mellett) Rendelési idõ: étköznap: de. -tól 0-ig, du. -tól -ig. mbat vasárnap: -tól óráig. Ezúton szeretnénk Mindenkinek kellemes Ünnepeket és boldog új évet kívánni! dr. Buránszki Barbara dr. Mendege Dóra dr. Jakab László /-0 0/- /-0 alvéta hajtogatás: Liliom Elkészítés:. Terítsük ki a szalvétát.. elyezzük úgy, hogy az egyik sarka lefelé nézzen.. ajtogassuk háromszög alakúra mégpedig úgy, hogy az alsó sarkát a felsõre illesztjük.. A bal sarkot hajtsuk a felsõ sarokhoz.. Ismételjük ezt meg a jobb sarokkal is.. Az így kapott négyzet alsó sarkát hajtsuk fel a szalvéta háromnegyed részéig.. Az így kapott felül lévõ háromszög felsõ csúcsát hajtsuk vissza a közepéig.. Most fordítsuk meg és emeljük fel a szalvétát az asztalról úgy, hogy a mutató ujjainkkal a lehajtott kis háromszöget fogjuk. Egy csukló mozdulattal a szalvétát a fejére állítjuk. A jobb sarkot a balba fûzzük. A mûvelet elvégzésekor a szalvétát végig szorosan kell fogni, különben szétcsúszhat.. Az így nyert kupolát magunk felé fordítjuk és a két oldalán keletkezett fülecskéket óvatosan lehajtogatjuk. És már készen is van a liliomunk! arácsonyi szalvéta és asztaldísz Asztali dísz: apírlabda ozzávalók: színes papírok, olló, ceruza (a tekergetéshez), vonalzó Elkészítés:. A színes papírokból cm-es lapocskákat vágunk (használj vonalzót és ollót, hogy szép szabályosak legyenek).. ajtogasd a piros papír mintája alapján sátortetõ formára.. A csúcsokat egy ceruza segítségével pödörd meg a fehér papír mintája alapján.. Ezekbõl csinálj db-t és a csúcsok végét a pödrések mentén akasztgasd össze.. A papír csúcs közé papír össze pödrött rész kerül. Nagyon szépen mutat az asztalon, fõleg ha csillogós papírból csináljuk. Bármilyen terítõhöz, étkészlethez illik, s nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik.

11 Mézeskalács falu Felelõs kiadó: õdligeti özösségi áz vezetõje, Tóthné ovács risztina Fõszerkesztõ: Czirjákné Tábori Györgyi A szerkesztõség és a kiadó címe: õdliget, ent István u.. A szerkesztõség kéziratokat nem õriz meg. Fenntartjuk a jogot a beérkezett anyagok átszerkesztésére és rövidítésére. A megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget. A lapban megjelent anyagokhoz szerzõi jogok kapcsolódhatnak. Nyomdai elõkészítés és nyomdai munkák: Grafit encil Nyomda ISSN -0

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF FALINAPTÁRAK 25 Magyar festészet Mucha KR-5001, magyar-angol-német nyelvű naptárrész, magyar ünnepek, névnapok KR-5153 cm, 14 lap ÚJÉV FRUZSINA ÁBEL GENOVÉVA BENJÁMIN TITUSZ LEONA SIMON GÁSPÁR BOLDIZSÁR

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

001 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka Kandó Kálmán lakótelep 4. Férőhely:

001 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka Kandó Kálmán lakótelep 4. Férőhely: Tanulmányi terület kódja: 21 vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a következő szakképesítés(ek) megszerzése: cukrász Férőhely: 30 Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 AÁ - ACs Január Újév Fruzsina Ábel Ákos Genovéva Benjámin Titusz Leona Simon Árpád Boldizsár Gáspár Attila Ramóna Gyöngyvér Szeverin Marcell Juliánusz Melánia Vilmos Ágota Agáta Ernő Elek Veronika Csongor

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Litvániában válogatott ként / Fülöp Roland Beszteri Attila Zrupkó Ádám Én és Oyama / Honti Péter

Litvániában válogatott ként / Fülöp Roland Beszteri Attila Zrupkó Ádám Én és Oyama / Honti Péter ukkal eronika Litvániában válogatott ként / Fülöp Roland Beszteri Attila Zrupkó Ádám Én és Oyama / onti éter ak nyugodtan / ík Flóra Charlie és mi n időkig karate / ekeres éter No comment Jászberény áros

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény 5. osztály egyéni végeredmény 4. osztály egyéni végeredmény 1 Tolvaj Tamás Zsombor 89 Boldog Gizella 2 Verbulecz Eszter 88 Boldog Gizella 3 Burján Evelin 85 Somberek 4 Dara Zsanna 84 Park U. 5 Kiss Balázs

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT SZÉKESFEHÉRVÁR BREGYÓ KÖZI REGIONÁLIS ATLÉTIKAI KÖZPONT Jegyzőkönyv Összetett Ötpróba 2015. június 02.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT SZÉKESFEHÉRVÁR BREGYÓ KÖZI REGIONÁLIS ATLÉTIKAI KÖZPONT Jegyzőkönyv Összetett Ötpróba 2015. június 02. Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT SZÉKESFEHÉRVÁR BREGYÓ KÖZI REGIONÁLIS ATLÉTIKAI KÖZPONT Jegyzőkönyv Összetett Ötpróba 2015. június 02. 1 2014/2015. TANÉVI

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Névlista. Your chance to change.

Névlista. Your chance to change. Your chace to chage. A siker titka! Névlista Időpot egyeztetés Az üzlet bemutatása Bizalom Forgalom BÓNUSZ 100 év és sikeres lehetsz! Azért, hogy ez téyleg így legye elkészítettük eked az úgyevezett évlista

Részletesebben

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135 Eredménylista Bihar megye 5. osztály Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamondás Összesen 1. Brânda Cristian Alexandru Bálint Beáta Szacsvay Imre Általános Iskola Nagyvárad 50

Részletesebben

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny FORG-TECH KUPA Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny 2010. évi Békés Megye Nyílt, Serdülő Egyéni Bajnoksága Jász-Nagykun-Szolnok megye Csongrád megye - Békés megye Válogatott Viadala 2010. szeptember

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 72960777038 41 szakács Agócs Zalán 71983917058 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 74126042208 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

ÖRÖMET SZEREZTÜNK! EMLÉKEZETES KARÁCSONYA LESZ A GYERMEKOTTHON LAKÓINAK KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK MELLÉKLET: 2011-ES NAPTÁR

ÖRÖMET SZEREZTÜNK! EMLÉKEZETES KARÁCSONYA LESZ A GYERMEKOTTHON LAKÓINAK KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK MELLÉKLET: 2011-ES NAPTÁR 0. ÉF.. ÁM OMBATELY, 0. DECEMBER. ÖNORMÁNYZATI ETILA ÖRÖMET EREZTÜN! EMLÉEZETES ARÁONYA LE A GYERMEOTTON LAÓINA ÉISELÔI ARANYÖÉSE MELLÉLET: 0-ES NATÁR Szombathely, Bejczy u.. I. em.. Tel.: -0, 00/-; 00/0-

Részletesebben

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24.

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24. Férfi Mezei futás Mezei Magyar Liga 1. Gregor László 1992 Békéscsabai AC 19:56 2. Kovács Benjámin Ádám 1995 UTE 20:20 3. Király István 1994 Mogyi SE Baja 20:35 4. Juhász Balázs 1996 DSC-SI 20:51 5. Szemeti

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

Bendegúz Levelező Verseny. Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a

Bendegúz Levelező Verseny. Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a Bendegúz Levelező Verseny országos döntő Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a A TIT Kossuth Klub Egyesület a 2008-2009-es tanévre meghirdette az Ember- Föld- Világegyetem IV.

Részletesebben

7. Figedy János Ált. Isk. 7. EKF Gyakorló Általános Iskola. 8 Tinódi Sebestyén Tagiskola. 8. Balassi Bálint Általános Iskola

7. Figedy János Ált. Isk. 7. EKF Gyakorló Általános Iskola. 8 Tinódi Sebestyén Tagiskola. 8. Balassi Bálint Általános Iskola A kategória Csapatnév Csapattagok (évfolyam) címe Felkészítő tanárok Pontszám Helyezés Marczis Zentai 3325 Noszvaj, Triász Dósa Attila 7. Figedy János Ált. Isk. Ivády Tamásné 46 I. igen Bettina Márton

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben