FALU KARÁCSONYA ÜNNEP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALU KARÁCSONYA ÜNNEP"

Átírás

1 . évfolyam. szám,. december FALU ARÁCSONYA ÜNNE. december -én órától a abadság téren a község fenyõfája körül. irakodó vásár, forralt bor, finomságok, táncos produkciók, élõ zene Tomi Wonder jóvoltából, a özösségi ázban kiállítás helyi mûvészek eladásra szánt mûveibõl, portékáik vására, a programban résztvevõ minden kisgyermek az önkormányzattól ajándékot kap! eretettel várunk Mindenkit, találkozzunk, készüljünk együtt az ünnepekre! ellemes arácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

2 Elfeledett örökségek a köz javára Adventi készülõdés az iskolában alamikor -ban épült Magyarországon, Battonyán az elsõ SOS Gyermekfalu. Az ötlet akkor nagyon lelkesítõen hatott és szõdligeti emberek egy csoportja úgy gondolta, hogy csatlakozik a mozgalomhoz. Az SOS Gyermekfalu privát alapokon álló, politikai és felekezeti elkötelezettségtõl mentes, az otthonukat vesztett gyermekek felkarolása céljából életre hívott szervezet, ahol saját háztartásukban, nevelõszülõkkel, családi környezetben nevelkednek a szerencsétlen sorsú gyermekek. A évvel ezelõtti elképzelések szerint õdligeten, az Árpád utcában, a mai Árpád park területén épült volna fel egy családi ház, ahol nevelõszülõk nevelték volna az árván maradt gyermekeket. Az akkori alapítók-szervezõk jótékonysági bálokat szerveztek, pénzt gyûjtöttek a terv megvalósításához és így öszszesen Ft gyûlt össze. Bár akkoriban ez sok pénznek számított, ahhoz sajnos kevés, hogy meg tudták volna valósítani a tervet. Ezért ezt az összeget bankban helyezték el és kamatoztatták. Az akkori félmillió forint, amit a község lakói adtak össze, így napjainkra millió forintra növekedett. Ma már mindannyiunk számára világos, hogy az akkori nagyon nemes és szép kezdeményezés sajnos nem valósulhat meg, hiszen ma már ez a pénz egy ilyen beruházás elindításához nagyon kevés. Az azonban célszerû lenne, ha a köz javára felhasználhatóvá válna. Ezért felvettem a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal és kissé hosszas jogi egyeztetés után, de sikerült olyan megoldást találni, amelyet az akkori felajánlók képviselõi is elfogadtak. Az a ma már millió forint, amelyet a közcélú felajánlást tevõk öszszegyûjtöttek és megõriztek, a képviselõtestület jogkörébe került és ezt az összeget olyan fejlesztési célra fogjuk felhasználni, amely a teljes lakosság érdekét szolgálja majd. ogy mi lesz ez a beruházás, az egy késõbbi döntés lesz, de csak és kizárólag a köz érdekét szolgáló fejlesztésre fogja ezt a pénzt az önkormányzat felhasználni. Negyed század elmúltával is köszönjük az akkor felajánlást tevõknek: Bodnár Tiborné, Czudar György, Gerecze ál, orváth Tibor, ristóf Jánosné, Lendér Lajosné, ölcz Gáborné, Schrõck István, ádovszki András, Tóth Istvánné. olt egy másik elfeledett önkormányzati alapítvány is õdligeten. Errõl akkor szereztünk tudomást, amikor az adóhatóság bejelentése nyomán a est Megyei Fõügyészség megkereste a hivatalt azzal a kérdéssel, hogy miért nem adott be az alapítvány több mint 0 éve egyetlen adóbevallást sem? (a nem mûködik, akkor is nullás bevallást szükséges minden alapítványnak beadnia.) iderült, hogy egy évtizede pihent közel, millió forint az alapítvány bankszámláján. Ezt a helyzetet is megoldottuk. A tetszhalott állapotból felélesztett alapítványt a bíróság ismét bejegyezte, így a számláján lévõ pénz, ismét õdliget érdekét fogja szolgálni. A képviselõ-testület álláspontja az, hogy pazarlás és felelõtlen gazdálkodás lenne ilyen ínséges idõkben, ha hagynánk, hogy parlagon heverjenek olyan pénzeszközök, amelyek az itt élõket is szolgálhatnák. iszen a pénz csak egy eszköz. Eszköz ahhoz, hogy fejlõdjön a település. A Tiszta Forrás övetség pedig fejlõdést ígért õdligetnek. Mi nem új adók kivetésével akarjuk növelni a bevételeket, hanem ésszerû megoldások alkalmazásával csökkenteni a kiadásokat, megtalálni a tartalékokat és így állítani helyre a költségvetési egyensúlyt. Az elmúlt alig több, mint egy év bebizonyította, hogy ez járható út. õdliget község immár azon fehér hollónak tûnõ önkormányzatok közé tartozik, akik nemcsak el tudták kerülni az adósságok, hitelek további növekedését, de a költségvetést sikerült pozitívba billenteni és eközben kis lépésekben ugyan de folyamatosan fejlõdni is. Juhász Béla polgármester Mézeskalácsfalu másodszor õdligeten másodszor illatozott arácsony elõtti adventi idõszakban a kiállított mézesfalu. A két nap alatt mintegy 00 ember csodálta meg a helyiek munkáját. Jöttek Budapestrõl, Nagymarosról, de volt aki Bécsbõl hazafelé menet hallott róla a rádióban és beugrott megnézni, majd egy mézesházikóval utazott tovább Miskolcra. Az idei falu több mint 00 házzal büszkélkedhetett, melyek közül nem volt két egyforma. Ezen kívül volt valósághû vasútállomás mozdonnyal és kocsikkal. Elkészült az óvoda tökéletes mása és épült református templom a katolikus mellé. A Mikulás várát harcias mézesfigurák védték, míg maga a várúr hat rénszarvas húzta szánon járta a falut ajándékokat osztogatva. A mézeskalácsfalu szépségén álmélkodó látogatók talán megsejtettek abból valamit, hogy e mögött a mesés látvány mögött rengeteg ember önfeláldozó munkája áll. Mindazoknak, akik segítettek az alapanyagok beszerzésében, a tészta begyúrásában, a sütéseknél, a díszítéseknél, a szállításban, pakolásban, takarításban, az árusításban, a szórólapozásban, a plakátolásban és kitáblázásban, a honlap elkészítésében és a sajtó értesítésében ezúton szeretnének a szervezõk köszönetet mondani, hiszen az adventi mézeskalácsfalu igazi szépségét az az összefogás adja, amely a létrehozásához szükséges. öszönet Gyuri Atyának, hogy a plébániát ezen a két napon mézeskalácsfaluvá változtathattuk. eretnénk mindazoknak is megköszönni, akik eljöttek és megnézték a kiállítást s külön azt, ha valamely munkát meg is vásárolták. Nagy boldogság és büszkeség ez a készítõknek. Az idei kiállatás és vásár összes bevétele Ft, amelyet a meghirdetett céloknak megfelelõen, fele-fele arányban az óvoda és az iskola között osztunk meg a sószoba és az informatikai rendszer kialakítására. eretnénk a készítésben segédkezõket név szerint is feltûntetni a honlapon, ezért kérjük mindazokat, akik a nevüket nem találják az alkotók között, hogy jelezzék felénk! A szervezõk: erbályné abó Gyöngyi ecskeméti-bolyóczki Anita Máthé Zsuzsa app Andrea Reményi Gabi inte Edit

3 Üres-e falu pénztárcája? Év végén gyakran végzünk számadást az elmúlt idõszakkal kapcsolatban, s jó gazdához illõen, mi is ezt tettük. Nézzük meg tehát, miként sikerült kitörni az évek óta tartó költségvetési hiány gúzsbakötésébõl. (A téma komolysága, az adatok/számok megkövetelik a helyüket a cikkben, ezért elõre is elnézést kérek a kedves olvasótól!) Az utolsó három évben így alakult a forráshiány (fejlesztési és mûködési likvid hitel összesen): 0. év = 0.0 Ezer Ft 0. év =. Ezer Ft 0. év =. Ezer Ft És hogy állunk most, a. év háromnegyed évében?. évi eredeti költségvetés =. Ezer Ft. módosított költségvetés =. Ezer Ft, és várhatóan ezt az összeget év végére sikerül nullszaldósra kihozni, azaz - re nem viszünk át ki nem fizetett hitelt! ogyan sikerült? Nehéz és kitartó munkával. A választás elõtt is tisztában voltunk az elkeserítõ pénzügyi helyzettel, én pedig különösen, hiszen évek óta elemeztem a falu költségvetését. Már 0. március -án leírtam, hogy nem a jó gazda szemléletével készült el õdliget 0. évi költségvetése, a 0. évi költségvetéssel kapcsolatban is több pontatlanságról tettem említést. A választáson elért gyõzelem feletti öröm nem csökkentette, hanem hangsúlyossá tette: ezután mi vagyunk felelõsek a faluért, a költségvetésért, a gazdálkodásért, és nekünk igenis, a jó gazda szemléletét kell alkalmazni, ha szeretnénk a falut a hitelspirálból kirántani. Jó dolog a hitel, nem vitatom. De gondoljunk bele józan paraszti ésszel: a családok általában mire vesznek fel hitelt? Autó-, lakásvásárlásra, esetleg a gyermek taníttatására, ezek beruházások a jövõbe. Ritka az a család, aki élelemre, rezsikiadásra, stb. célra igényelne drága pénzért kölcsönt. Ezzel ugyanis a jövõjét, a stabilitását veszélyezteti, hiszen amit ma elkölt, többet, mint lehetne a napi kiadásokból, azzal a jövõ évét éli fel, elõre elkölti következõ évi bevételét, ráadásul súlyos kamattal terheli meg azt, tehát a következõ év(ek)ben még kevesebb lehetõsége marad a napi megélhetésre. Ezzel szembesültünk 0. november -án, amikor a 0. évi költségvetés III. negyedévi teljesítését és módosítását kellett elfogadnunk, az eredeti költségvetésben szereplõ.0 Ezer Ft helyett.0 Ezer Ft forráshiánnyal. A 0. évi végleges költségvetés alakítására, javítására nem sok lehetõségünk volt a hátralevõ másfél hónap alatt, a fejlesztési célú hitelt illetõen ( Millió Ft) azonban igen, mert annak nagy része a Fõtérrel volt kapcsolatos. A énzügyi Bizottság elnökeként, amikor megismertem a megalomániás (0 Millió Ft-os) összbekerülési tervet, amelynek elsõ üteméhez az elnyert támogatás ( Millió Ft) mellé Millió Ft hitelt kellett volna felvennünk, kijelentettem: lehet, hogy megköveznek a falu lakosai, de ezt, amíg élek, nem támogatom! épviselõtársaim szerencsére hasonlóképpen gondolkodtak, így rengeteg utólagos támadásnak, bírálatnak kitéve magunkat, visszamondtuk a már elnyert támogatást. Ez a beruházás olyan lett volna, visszatérve a családi hasonlathoz, mintha egy család, akinek szinte semmi pénze nincs, nyomorog, beázik a háza, ugyanakkor egy házimozi-rendszerre, vagy kerti medencére vesz fel hitelt és nem a tetõt csináltatja meg. (ersze, a Fõtérre rászolgálna a felújítás, szépítés, de ne feledjük: van nekünk az óvoda bõvítésre felvett hitelünk, amely -ig terheli a költségvetést, évi kb., Millió Ft tõketörlesztéssel, és kb., Millió Ft-os kamattörlesztéssel, és van õdligetnek sok-sok földútja ) Ugyanezen testületi ülésen kellett megfogalmaznunk a. évi költségvetési koncepciót, ami a. februárjában elkészítendõ költségvetés alapelveit határozta meg. A mi alapelvünk: minden önkormányzati intézmény a tavalyi költségvetés mínusz 0%-ával gazdálkodhat. Így született meg a.évi költségvetés, amely a 0. évrõl áthozott Millió Ft-os likviditási hiteltörlesztés ellenére már csak Millió Ft-os mûködési hiánnyal számolt. Az év folyamán azonban nem hagyatkoztunk csupán a korlátozásokra, minden takarékoskodási és egyéb lehetõséget megragadtunk, amit csak lehetett:. Talán nem mindenki tudja, az önkormányzat bevételei három fõ forrásból állnak össze: az intézmények (iskola, óvoda, Gondozási özpont, özösségi áz) saját bevételeibõl az önkormányzat által kivetett adókból (építményadó, iparûzési adó, talajterhelési díj, stb.) a központi költségvetésbõl kapott támogatásokból = normatívák + átengedett központi adók (SZJA %- a, gépjármûadó) Régen az intézményeink munkatársai a béreket mindig elõbb kapták meg, mint ahogyan a normatívák megérkeztek. Ebbõl az következett, hogy pár napig erõsen mínuszban volt a folyószámla egyenlegünk (a személyi juttatások költségvetésünk legnagyobb részét teszik ki), ami természetesen kamatterhelést jelentett. Az átállás miatt egy hónap volt a munkatársaknak hosszabb, mint addig, utána beállt a rend, azóta a bérek kifizetése mindig a normatívák jóváírása után történik, ezzel jelentõs folyószámlahitel felvételét, illetve annak kamatát váltottuk ki.. Beszerzési Bizottságot alakítottunk, Beszerzési abályzatot készítettünk, és irányelvként elhatároztuk, hogy a dologi kiadások tekintetében központosítjuk az intézményi beszerzéseket. Elsõ lépésként a papír, irodaszer, nyomtatvány beszerzést központosítottuk, így a nagy menynyiség vásárlásával éves szinten, közel 0%-os megtakarítást értünk el, kb. Millió Ft-ot. Egyéb hozadéka a dolognak, a munkaerõ, utazási, szállítási költségek megtakarítása, hiszen az óvoda, iskola, polgármesteri hivatal munkatársai nem külön-külön utaznak megvenni pár irodaszert, hanem mindez egyszerre, egy menetben történik.. A polgármesteri hivatalnál egy fõ létszámcsökkentést rendeltünk el.. Értékbecslési eljárás és pályáztatás lefolytatása után, Millió Ft-ért értékesítettünk egy olyan telket, amelyet az elõzõ képviselõtestület ingyen kívánt az eddigi használó tulajdonába átengedni egy tíz éves, érvénytelen szerzõdés alapján.. A 0. évi folyószámlahitel keretösszege 0 Millió Ft volt, ezt mi idén Milliós Ft-os keretben kötöttük meg, ezzel rendelkezésre tartási jutalékot és kezelési költséget takarítottunk meg. (A folyószámlahitel azért szükséges, mivel az önkormányzat bevételei nem egyenletesen folynak be, hanem általában március, május és szeptember hónapokban, az építmény-, gépjármû- és iparûzési adók befizetési határidejének megfelelõen. A folyószámlahitel ezen egyenlõtlen elosztást hidalja át.). Az iparûzési adó alapjának elõzõ évekhez képest jelentõs csökkenése (ezzel egyidejûleg természetesen a bevallott és befizetett adó csökkenése) miatt, adószakértõt bíztunk meg az adóellenõrzés szakszerû végrehajtásához. Az ellenõrzés jelenleg is folyik, eredményét még nem kaptuk meg.. Az általános iskola m /óránál nagyobb fogyasztású gázfelhasználó, így lehetõségünk van a szabad gázpiacon pályáztatni gázszolgáltatókat. Az eddigi szolgáltató a TIGÁZ volt, de a vele kötött szerzõdésünk biztosítja számára azt a jogot, hogy ha a szerzõdésnél kedvezõbb ajánlatot kap az önkormányzat, a TIGÁZzal kötünk továbbra is szerzõdést, ha a TIGÁZ is a kedvezõbb árajánlatot vállalja. A pályáztatás eredményeként az idei fûtési idényre a TIGÁZ,%-kal olcsóbban biztosítja az iskola gázszolgáltatását, emellett az alapdíj is kevesebb lett, és a kazán karbantartásánál is lényeges megtakarítást sikerült elérni az eddigi karbantartónál.. Nagyon elkeserítõ volt, az adóhátralékok ügye. A 0. szeptember 0-i kimutatások szerint a szõdligeti lakosok, Millió Ft adóval (bírsággal, pótlékkal együtt), plusz, Millió Ft szemétszállítási díjjal tartoztak az önkormányzatnak! Elég belegondolni, hogy ezt a pénzt mi mindenre tudnánk fordítani a falu fejlesztésében! Ekkor rendelt el kérésünkre a jegyzõ asszony, mint a helyi adóhatóság képviselõje adóamnesztiát, november hónapra. Ez azt jelentette, hogy aki befizette, vagy részletfizetést, esetleg halasztást kért, annak elengedte a késedelmi pótlékát, illetve bírságát. Ennek eredményeképpen, Millió Ft-ra csökkent a hátralék, ehhez hozzájött még a.-re átütemezett Millió Ft, de ezzel együtt közel 0 Millió Ft folyt be. Ezen túl évente nem egyszer, mint eddig szokásban volt, hanem minden negyedévben beszámoltatjuk az adócsoportot a munkájáról, a hátralék alakulásáról. Minden, a tartozás behajtására jogos eszközt alkalmaznia kell a munkatársaknak: felszólítás, azonnali beszedési megbízás, fizetésbõl való letiltás, bírósági végrehajtóval ingóvégrehajtás, központi adóhatóságnak (=NA, régebbi nevén: AE) végrehajtásra átadás, gépkocsi forgalomból való kivonása. Mindezek eredményeképpen a. szeptember 0-i tartozás Millió Ft adó, plusz, Millió Ft szemétdíj, ami tavalyhoz képest jóval kevesebb ugyan, de még mindig nagyon sok!. itelt kiváltani, persze, nemcsak takarékoskodással lehet, hanem bevétel növeléssel is, mint azt az elõzõ pont mutatja. Ilyen volt a fakitermelés is. Ebbõl eddig Millió Ft folyt be, amit útfelújításokra fordítottunk. Összefoglalásképpen: kérem a szõdligeti lakosokat, vállalkozások vezetõit, a továbbiakban is segítsék munkánkat azzal, hogy mindenki befizeti az adóját idõben, hiszen az összefogás csodákat tehet és ez kizárólag rajtunk múlik. Tari Istvánné, Ida a énzügyi Bizottság elnök edves õdligeti olgárok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez beadott igénylésünk nyomán megkapott élelmiszerekbõl 0 egységcsomag készült el. A kiértesítettek közel kétharmada a meghirdetett idõpontban, október -én a özösségi ázban átvette a csomagot. Aki valamilyen ok miatt nem tudta átvenni, azokat arra kérem, hogy jelentkezzenek a Gondozási özpontban. A onvédelmi Minisztériumhoz beadott pályázatunk alapján a több mint millió forint értéket képviselõ, inkurrens honvédségi felszerelés jelentõs része, szintén kiosztásra került. Az Óvoda, Általános Iskola, özösségi áz kapott asztalterítõket, lepedõket, kötényeket, új pingpong asztalt, db labdát, videomagnót, rádiót, projektort. A ruházat elosztás elsõ körébe bevontam a õdligeten tevékenykedõ civil szervezeteket, akiknek köszönöm segítségüket és munkájukat. Az elosztás második körében, a megmaradt ruházati cikkeket, az önkormányzat dolgozói segítségével osztottuk szét az élelmiszer segélycsomag osztásával egybekötve. Felhívom a figyelmüket arra, hogy maradtak még új, katonai ingek és méretekben, zöld és kék színekben, valamint használt gyakorló felsõk és téli mikádó belsõk, méretben. Amennyiben valakit érdekel, kérem, hogy igényét jelezze a Gondozási özpontban. A végén, de nem utolsó sorban, nagyon köszönöm a szállításokban való közremûködését Megyeri Istvánnak és kollégáinak. Juhász Béla polgármester

4 Minden ember életében vannak nagy találkozások, amibõl tisztelet, barátság, házasság vagy csak ismeretlenül bennünket építõ hatás születik. A találkozások az emberi élet egyik csodájaként nem kiszámíthatók, még ha a nincsenek véletlenek elvet valljuk is. Jelentéktelennek tûnõ tavaszi nap volt, amikor egy magas, sármos férfi lépett a özösségi ázba a könyvtárost keresve. A felmosó nyelébe kapaszkodva töröltem tisztára kezem a munkásruhában lévõ érdeklõdõ invitálásához, így egyikünk se mondhatta magáról, hogy ránk volt írva a szellemi találkozás lehetõsége. is könyvtárunk teremtette meg a lehetõséget az ismerkedésre. Tibor talált kedvére való könyvet, ami ismerve terjedelmes könyvtárát, maga volt a csoda. A kölcsönzést beszélgetések követték, megismerhettem Évát a feleségét, és pár hét múlva már hangulatos, õsfás, madárcsicsergõs kertjükben iszogattuk gyönyörû szecessziós csészékbõl a kávét. Megcsodáltam a kertben a szobrokat, mozaik képeket, beleshettem a csemperaktárnak kinevezett garázsba és elvarázsolódtam ékszerdoboz-házikójuk világában, amelynek minden szegletében Tibor keze munkája és e két ember kifinomult polgári ízlése fogadott. ardos Tibor képzõmûvész (szobrász, grafikus, kerámia-mozaik-készítõ) munkáit láthatták azok a szerencsések, akik az idei falunapon és az azt követõ héten ellátogattak a özösségi ázba. Országos premiere volt ez a mozaik képeknek, s ritkaság értékét növeli, hogy hasonló, figuratív-festményszerû képeket Róth Miksa óta nem igen készítettek. December -án a váci Madách Imre Mûvelõdési özpontban nyílik önálló kiállítása, ahol egy hónapig van lehetõség megtekinteni. A órakor kezdõdõ megnyitón fellép, a szintén szõdligeti Fazekas László ütõhangszeres mûvész-tanár, aki a különleges hangszereivel fogja elvarázsolni a közönséget. MÛÉSZORTRÉ Egy csésze kávé ardos Tiborral Éva és a kiállítás létrejöttét segítõ háttér szereplõ Tiborék mint kiderült, már éve élnek õdligeten. Munkájuk miatt a nyugdíjig nem volt lehetõségük helyi ismeretségek ápolására, a hétköznapok rohanása után nyugalmat a nagy kert mélyén rejtõzködõ kis házban leltek. Tibor üzletemberként dolgozott, s a mûvészeteknek csak szabadidejében hódolt. Mikor faggattam eme kis íráshoz, kiderült, hogy a grafika, festészet, szobrászat, a kerámia-mozaik készítés mellett, fiatal korában több verse megjelent és több hangszeren is játszik. onnan a mûvészetek iránti fogékonyság? Biztosan a génekkel érkezett, édesapám is zenélt, sokat rajzolt. És anyukád? Édesanyám keményen nevelt mindhármunkat, õ volt az úr a házban. Nyaranta dolgoznom kellett, vezettem lovakat a legelõre, építkezéseken, vagy éppen a vasútnál keresett pénzbõl megvehettem azt, amire egyébként nem telt. Azért volt idõm a õrös-parton strandolni a többi gyerekkel együtt, és élvezni a vakációt. És a tanulás? Jó tanuló voltam. Építõipari technikumot végeztem, majd pedig kereskedelmi és közgazdasági diplomát szereztem. ésõbb festészet, grafika- mesterkurzust, a tanárom Bálványos uba volt. Az üzleti világban, jelen lehet egy ember mûvész lelke? Nem. Én soha nem kevertem össze a kettõt, nem is nagyon ismerték az üzleti életben a másik énemet. A mûvészetet viszont mint üzletember támogattam, felkaroltam és segítettem a mûvészeket alkotásaik megvásárlásával anyagilag is. olt, hogy az általunk forgalmazott nagyobb értékû termékek mellé festményeket ajándékoztunk vevõinknek, ezzel is támogatva festõ barátomat. A mûvészet az ember lelke. Téged mi motivál, mi ihlet meg a mûvek alkotásakor? Engem egy-egy hangulat és téma ragad meg, a stílusok közül a reneszánsz, barokk és szecesszió a kedvencem. Rengeteg múzeumot, képtárat jártunk be, könyvtárunk roskadozik a sok mûvészeti albumtól. És az alkotás folyamata hogyan zajlik, ha már megvan az a bizonyos hangulat? Éjjel, nappal! szól közbe nevetve Éva, a felesége. Az alkotás alatt, csak alkotás van valóban. Amint megragadott egy téma, kitalálom hozzá az adott technikát és már el is kezdem csinálni. Sokáig csak szobrokat készítettem. Soha nem modellezek, rögtön az adott anyaggal, készre dolgozom. Minden alkotást kihívásként élek meg. róbatétel, hogy képes vagyok-e megcsinálni, vagy sem. Amikor elkészül, ha hibát találok benne, az arra ösztönöz, hogy tovább haladjak, finomítsak majd egy másik alkotás kapcsán. A legtöbb al- Megfáradtan; a kész kiállítás ardos Tibor alkotásai kotó sohasem igazán elégedett a kész mûvel, bennem is mindig marad kétség, hogy lehetett volna-e még tökéletesebbet alkotni? Én hiszek a cherché la femme mondásban, miszerint keresd a nõt, aki jelen esetben Éva. Jól látom, hogy õ a háttér? Igen. A legfontosabb az életben a család, Éva mindenben mellettem állt és áll, ha kell modellkedik, ha kell, óránként fõz kávét akár éjjel is, és biztosítja számomra azt a hátteret, nyugalmat, csendet, ami az alkotáshoz szükséges. Emberi tulajdonságok közül mit tartasz a legfontosabbnak? erénység, megbízhatóság, becsületesség, tisztesség. Mûvészi hitvallásként? Egy mû legyen érthetõ és ember közeli. erintem a mûvészet: angyalok szárnyalása a realitások felett és szolgái a mûvészek mondja mosolyogva. ardos Tibor néhány munkája õdligeten is megtekinthetõ, például a Gárdonyi Géza általános iskola bejáratánál elhelyezett, Sallai Fruzsina díjnyertes rajza alapján készített címer-dombormû, a falunapi hirdetõ táblákat és most készülõ õdliget címerét, amely a olgármesteri ivatalban kerül majd elhelyezésre. Advent négy hetében látható, a õdligeti mûvésztársaival együtt megrendezésre került kiállítása a özösségi ázban, ahol az alkotások megvásárolhatók. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen el és nézze meg, kivételes élményben lesz része! Cris ACOROSO A ADASARBAN Mese, arról a hideg novemberi napról, mikor a ackorosokkal a Budakeszi adasparkban jártunk A csípõs hideg ellenére ismét sokan gyûltünk össze. A bejáratnál leadtuk a makkokat, amiket egy korábbi kirándulásunk alkalmával gyûjtöttünk a vaddisznóknak. Az elsõ állomásunk a mókusoknál volt, akik vidáman ugráltak, és fogyasztották el erõs fogacskáikkal a makkot és almát, amit a gyerekek adtak nekik. Ezután láttunk õzeket, muflont, bölényt, egerészõ ölyvöt, sast, többféle baglyot, vadkacsákat, borzokat. Megnéztük a vaddisznók etetését is. Ezen a napon volt idén az utolsó állatbemutató show, melyet Gõgös Zsuzsa tartott. Ez volt a nap fénypontja!!!! Zsuzsa néni olyan kis állatokat hozott magával, akik kölyök koruktól az emberek közt, mesterséges környezetben nevelkednek. Megtanultak alkalmazkodni, és láthatóan nem is féltek tõlünk. Zsuzsa néni elsõ kis barátja Sufni volt a kisegér, aki nyugodtan csücsült tenyerében, s nagy fekete szemeivel nézett körbe, mustrálgatott minket. Majd megmutatta az apró, ici-pici egér kölyköket, akiket Õ csak gumicukroknak nevezett. Majd bemutatta patkányát, Lufit és vadászgörényét Gumit, akit össze-vissza hajtogatott. Ezzel mutatta meg, hogy a görény milyen ügyesen tud a keskeny kis lyukakba, odúkba, alagutakba bemenni és vadászni. Gumi barátnõje: Lótehénke, albínó görény. ófehér bundájából csak a rózsaszín kis orra és két szeme tûnik ki. ozott még nekünk egy rókakölyköt, és a találó nevû mosómedvét, Tomit. Bonci, a loboncos szõrû pumi kutya még mutatvánnyal is készült. Az egész bemutató nagyon tartalmas volt, s a ackorosok tátott szájjal figyeltek. Nagyon sok okos dolgot hallhattunk az állatokról, és életükrõl. Megtudtuk, hogyan vadásznak, táplálkoznak, hogyan védekeznek, hova bújnak a rájuk leselkedõ veszélyek és más ragadozó állatok elõl. ihetetlenül sok mókával, kacagással telt a perc. Még mi szülõk is nagyon élveztük ezt a vicces, gyerek-nyelven megszólaló hölgyet, akit imádtak az állatkái. Nekem személy szerint egy olyan energiát és pluszt adott ez a nap, hogy miután hazaértünk tollat ragadtam, hogy egy kis verssel is meglephesselek titeket: ogy, hol jártunk? Most elmondom. Nem kell semmit titkolnom! Budakeszi adasparkban idáman léptünk az avarba. olt ott mókus, õzike, Nem is hinné senkise, Milyen puha is az orra, Mikor a kezedet szagolja. Röfögtek a vaddisznók, makkot enni jajjj, de jó! Ott botorkált a bölény, Gondozótól enni kér. Láttunk még sok madarat, Solymot, ölyvöt, baglyokat. éja ült a faágon, edd a lábad barátom! ezdõdik a bemutató, Nincs is ettõl mulattatóbb! Mókázik a Zsuzsa néni, Egérkéje neve: Sufni. Ott volt Gumi is a görény, i úgy hajlik, mint a kötél. Barátnõje: Lótehérke, inek hófehér a szõre. Bemutatkozott a róka, A patkány és Bonci, a kutya. Tomi volt a mosómedve, Mindenkinek jó a kedve. Úgy nevettünk, mondhatom, em nem maradt szárazon, Nevetett ott felnõtt gyerek, Legközelebb Te is gyere!!!!!! Ebben a tanévben már számos kiránduláson vettünk részt. Nagyon örülünk, hogy ennyien csatlakoztak a ackorosok köréhez, ezért ezt az idényt a Duna-parton egy ismerkedéssel egybekötött szalonnasütéssel kezdtük. Aztán a üspökhatvan melletti Sinkár-tó és környékének élõvilágát fedeztük fel, majd egy gyönyörû õszi napon irályrétet hódítottuk meg a kis piros vonat segítségével. A tónál ugró-versenybe szálltak a kisbékák, majd egy jót énekeltünk az ovisokkal, ez alatt a sulisoknak külön feladatokat és érdekességeket mutatott arga Magdi. olt barlangi kincskeresés, meglepetés, és természetesen közös kép!!!! öszönöm a ACOROSO nevében az eddigi mesés és színes kirándulások szervezést Mónika és Ági óvó néninek, akiknek sok egészséget és erõt kívánunk a jövõben is! Ti pedig ha kedvetek tartja: legközelebb tartsatok velünk!!!! mert: (tudjátok????) IRÁNDULNI JÓ!!!!! Nagy arolina

5 JUBILEUM! Öt éves a Civilek õdligetért Egyesület RÖID ÍRE TISZTELET AZ IDÕSENE alamikor a kétezres évek elején összeült néhány õdligetért tenni akaró lakótársunk és arról beszélgettek, hogy kellene alakítani valamit, ami szélesebb körben foglalkozna a település környezetével. Nem zöld szervezet létrehozása volt a cél. Egy szûk mag kitalált akciókat, munkafeladatokat (a legjellemzõbb a vasút állomás és környékének takarítása és a környék parlagfû irtása). ezdett kialakulni egy nagyobb létszámú csoport, amire támaszkodva már azon kezdtünk el gondolkodni, hogy hogyan tudunk bejegyzett szervezetté válni, és milyen név alatt. égül 0. májusában fõvel kezdeményeztük Civilek õdligetért Egyesület néven a bírósági bejegyzést, ami 0. június -án, TE számon meg is történt. A minden törvényi szükséglettel megalakult egyesület vezetõség, ellenõrzõ bizottság, székhely, pénzkezelõ, bankszámla stb. az alapszabályzatnak megfelelõen egy környezet szeretõ, tisztelõ, és környezetért tenni akaró lelkesedéssel kezdte, és folytatta a munkát. Az évek alatt számtalan alkalommal végeztünk területtakarítást, parlagfû irtást. hol önálló, hol önkormányzati szervezésben. Ugyanakkor igyekeztünk más irányban, más feladatokat is keresni, egyáltalán a szervezet fenntartásáról gondoskodni, ályázatokat készítettünk, amik egyrészt az egyesület önfenntartását biztosították, másrészt nagyobb volumenû takarításoknál nyertes pályázati pénzbõl fizettük ki a gépes takarításokat végzõ vállalkozót. Ilyen volt a -es út melletti takarítás és a patak híd utáni szemét elszállítás. Azon kívül, hogy takarítottunk virágosítottunk is. Egy tagtársunk több ezer virághagyma adományát osztottuk szét a település intézményeinek, illetve ültettük el magunk. intén lakótársunk felajánlása révén ültettünk fákat a település több pontján. iemelkedõ kezdeményezésünk volt a õdligeti ándor Fakanál fõzõverseny elindítása, szervezése, és mostanra ez egyik, ha nem a legnagyobb szõdligeti rendezvénnyé nõtte ki magát. Ezzel a programunkkal az Eleven-Tér pályázaton. helyezést értünk el. Bekapcsolódtunk a Duna-stratégia elõkészítõ konferencia sorozatba egy konferenciát szerveztünk õdligeten várjuk az eredményeket. Magunkra vállaltuk az Ültess egy fát minden születendõ gyermeknek program szervezését az önkormányzattal közösen, s minden év karácsonya elõtt adománygyûjtést szervezünk a szõdligeti rászoruló családoknak. ervezeti életünk fontos része, hogy önmagunkkal is foglalkozzunk. Rendszeresen tartunk közgyûléseket, amik F E L Í Á S természetesen nem száraz értekezletek, hanem kis vacsorával, borozgatással egybekötött hangulatos megbeszélések. ikapcsolódásként többször kirándulunk, csipkeszedõ túrát tettünk királyréti kisvonatozással, valamint ellátogattunk az ócsai nemzetközi hírû madár megfigyelõ telepre is. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a hosszú éveken át csak pályázott és vágyálomnak tûnõ elképzelésünk jelenlegi állásáról: a szõdligeti tanösvény megvalósításának elsõ fázisán túl vagyunk. A pályázaton nyert pénzbõl megvalósultak a tervek, részben már megvannak az engedélyek, elkészült a vezetõ füzet, mi pedig tovább keressük egy újabb pályázat lehetõségét. Egyesületünk igyekszik a sokszínûséget összefogni. Segítjük, és jó a kapcsolatunk az óvodai ackor csoporttal. A baba-mama csoport játszótér alakítási elképzelését és munkáit támogattuk, ott voltunk a munkálatoknál is. Nem hiányoztunk az árvízvédelmi munkálatoknál sem, ha meg kellett a fogni lapátot. Januártól indult egy túrázó csoport szervezése is, amelynek magja az egyesületi tagokból szervezõdött. A gyalogos és kerékpáros túrákra várjuk a jelentkezéseket! Egyesületünknek jelenleg 0 tagja van. Fontos hangsúlyozni, hogy sohasem valakik, vagy valami ellen, hanem a õdliget közösségéért dolgoztunk és dolgozunk. Tisztában vagyunk azzal is, hogy több civil csoportosulás van õdligeten, akik sokat tettek és tesznek községünk közéletének színessé tétele érdekében és ez így van jól. Manapság sem ördögtõl való dolog az összetartozás élményét átélni, mert az boldogít. Legyünk büszkék eredményeinkre! Mi azok vagyunk. Civilek õdligetért Egyesület õdliget, örösmarty utca. 0---, emenes Lajos elnökségi tag Somogyi István egyesületi elnök eretnénk életre kelteni községünkben egy felnõtt énekkart! árjuk minden jó hangú, énekelni szeretõ hölgy és úr jelentkezését! Információ a özösségi ázban. app István elnökségi tag Az idõsek napját ünnepelte december -án õdliget. A közel 0 megjelent szépkorú hölgyeket és urakat a Rábai cukrászat sütötte finom pogácsákkal várta az önkormányzat. Az asztalokon ünnepi díszek és végre már nem tornapadokon, hanem a Barangolók jótékonysági palacsintasütésébõl megvásárolt kényelmes székeken ülhettek a vendégek. Elsõként az óvodás gyermekek mutatták be elragadó ünnepi mûsorukat, majd a pesti réta ör színészei elõadásán szórakozhattak a megjelentek. Uzsonnával és innivalóval kedveskedtek az idõs embereknek a vendéglátók és apró figyelmességként energiatakarékos izzókat kaptak ajándékba a megjelentek. SZÁMÍTÓGÉE AJÁNDÉBA A polgármester megkeresésére az Országos Egészségbiztosítási énztár (OE) darab kitûnõ állapotban lévõ, használt, felújított számítógépet ajándékozott a községnek. A gépek az OE számítástechnikai rendszerének átalakítása miatt váltak ott feleslegessé, de mivel kiváló állapotban lévõ, jó mûszaki paraméterekkel rendelkezõ komputerekrõl van szó, azokat sok célra még jól lehet használni. Az adomány lehetõvé tette, hogy számítógép kerüljön az óvodába, a közösségi házba, az iskola néhány tantermébe és a gondozási központba. AADÁLYMENTES IATAL Elkészült a polgármesteri hivatal akadálymentesítése. A beruházás keretében mozgássérült parkoló épült a hivatal udvarán, a kiszélesített bejárat pedig kerekes-székkel is elérhetõvé vált az új feljárónak köszönhetõen. A hivatal földszintje is teljesen megújult mozgássérülteknek is használható mosdó, a látássérültek közlekedését segítõ sáv a padló burkolatában, egyablakos ügyintézés a földszinten speciális, fogyatékosoknak is kényelmes íróasztal mellett. Többek között ezek teszik lehetõvé, hogy fogyatékkal élõ lakótársaink is kényelmesen és önállóan intézhessék hivatalos ügyeiket a községházán. Az átalakítás, millió Ft-ba került, amit pályázati pénzbõl finanszírozott az önkormányzat. ÕSZI USZADÉFA-GYÛJTÉS Novemberben ismét már hagyományossá vált uszadékfa-gyûjtést szervezett a Tiszta Forrás övetség. A Duna-parton összegyûjtött fa felfûrészelve került olyan rászoruló családokhoz, idõs emberekhez, akiknek az - mázsa tûzifa is nagy segítséget jelent. elyreigazítás Elõzõ számunkban közöltük a õdligetiek Baráti öre Egyesület bemutatkozó írását. A cikkben az egyesület internetes honlapjának címe tévesen jelent meg. A helyes cím:

Év végi rendezvények

Év végi rendezvények Év végi rendezvények Tudosításunk a 18-19. oldalon olvasható Ára: 149 Ft Tagjainknak ingyenes! 2015. január XXI. évfolyam, 1. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Jelentõs illetményfejlesztés a honvédségben A következõ

Részletesebben

Elkezdődtek az Adventi programok

Elkezdődtek az Adventi programok XXV. évfolyam, 12. szám 2013. december Valami elkezdődött... 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

19. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. DECEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOLDOG KARÁCSONYT! KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK EGY ÜNNEP, ÖT KULTÚRA

19. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. DECEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOLDOG KARÁCSONYT! KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK EGY ÜNNEP, ÖT KULTÚRA . ÉF.. ÁM OMBATELY, 0. DECEMBER. ÖNORMÁNYZATI ETILA BOLDOG ARÁONYT! ÉISELÔI ARANYÖÉSE EGY ÜNNE, ÖT ULTÚRA MELLÉLET: NATÁR SzombathelyıMÛSOR R O G R A M F Ü Z E T JANUÁRI ULTURÁLIS ROGRAMO:» ONCERTE IÁLLÍTÁSO

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2014. december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2014. DECEMBER 18. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Tisztelt kerületi lakosaink! Közeledik

Részletesebben

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen Jegyzet Közeleg a karácsony. ALKALMI KIADVÁNY 1998. NOVEMBER 27. Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen 1998. október 18-án Oroszlányban 59 képviselő-, s 3 polgármesterjelöltre

Részletesebben

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. DECEMBER A tartalomból Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Archív fotó Megjött a Mikulás (13. old.)

Részletesebben

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ Kellemes Karácsonyi nnepeket és Boldog Új Évet! A Polgármesteri Hivatal 2006. év végi munkarendje Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a képviselõ-testület döntése alapján 2006. december 27., 28. és

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Békési Újság Kalendárium 2006 Kiadja: Családért Alapítvány, Békés Szerkesztõ: Szegfû Katalin Nyomtatás: Kentaur Nyomda Hajdú 2000 Kft., Debrecen Nyomdai elõkészítés: Vér Ferenc Korrektúrázta: Dávidné Kozma

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es évre Kisújszállás, 2009 A kunok betelepülésének 770. évfordulóján, városunk újratelepülésének 292. esztendejében KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2010. közönséges évre Kisújszállás, 2010 KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2010. közönséges évre Kisújszállás, 2010 2010-ben 205 éve annak, hogy Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára

Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára 2014 Isten vezet bennünket. Amit házaspárként egyetértésben döntenek, az mindig jó döntés.

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Városi közéleti havilap

Városi közéleti havilap Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 1. szám www.fonyod.hu 2013. február Idén újra Kolbászfesztivál! Február 8-9. Ott találkozunk! Fotók: Óh Zsolt Tartalom: FEBRUÁR Közélet 3 Döntött a képviselő-testület

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász XXIII. évfolyam12. szám Karácsony hava, Télelõ, Álom hava 2011. december 20. Ára: 150 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Búcsú Fekete zászló leng a lakiteleki polgármesteri hivatal elõtt, lélekharangként

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben