ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY Hitelkérelemről és dokumentumairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY Hitelkérelemről és dokumentumairól"

Átírás

1 ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY kérelemről és dokumentumairól Alulírott (név), mint az FHB Bank Zrt. alkalmazottja / mint az FHB Jelzálogbank Nyrt. megbízottjaként eljáró FHB Bank Zrt. alkalmazottja elismerem, hogy a mai napon.. (név/nevek).. (cím) új lakás építéshez új lakás vásárláshoz használt lakás vásárláshoz korszerűsítéshez hez hez célú jelzáloghitelhez kapcsolódó igényelt összegű hitelre vonatkozó kérelmét és a mellékletben megjelölt at az ott megadott példányszámban átvettem:., év. hó... nap... átvevő aláírás A kölcsönkérelem a mellékletben megjelölt kal az ott megadott példányszámban átvételre került. A megjelölt hitelcélhoz : hiánytalanul kerültek átvételre és azok feldolgozását a Bank megkezdte; alábbi hiányokkal kerültek átvételre. A az alább megjelölt, ügyféllel egyeztetett hiánypótlások ek, melynek ését az ügyfél az előírt határidőig vállalja: Hiánypótlások: A Bank az átvett formai és tartalmi ellenőrzését követően állapítja meg, hogy a kérelem dható-e, mely során esetlegesen további benyújtandó at határoz meg. A kérelem akkor lesz dott, ha az adott hitelcélhoz elvárt teljes dokumentáció benyújtásra került. Tájékoztatjuk, hogy átvett kölcsönkérelem dásáról a Bank írásban Befogadási nyilatkozat formájában fogja értesíteni Önt. Tájékoztatjuk, hogy a kérelem dását követően az elbírálását a Bank központilag végzi, mely során esetlegesen az elbíráláshoz további benyújtására lehet szükség. Alulírott (hitel)igénylő személy (ügyfél) aláírásommal igazolom, hogy fentieket tudomásul vettem, az Átvételi elismervényből egy eredeti példányt a melléklettel együtt átvettem:., év. hó... nap ügyfél. 1

2 1. AZ ADÓS, ADÓSTÁRS, ZÁLOGKÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAIHOZ (A személyazonosító és jogállást igazoló ügyfél és ügyintéző által aláírt másolatát kell a hitel dokumentációjához csatolni.) ADÓS ESETÉN Személyi, vagy személyazonosító igazolvány ezek hiányában útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvány igénylő X X Külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély X X Külföldi állampolgár esetén nyilatkozatot a külföldi illetékességről, diplomáciai mentességről, X X haszonhúzói minőségéről. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező!) X X Adókártya, vagy adóazonosító jelre szolgáló igazolás X X Teljesen, vagy korlátozottan cselekvőképtelen esetén gyámhivatali határozat a gondnok kijelöléséről X X Halotti anyakönyvi kivonat X X Vagyonjogi megállapodás ügyvédi/közjegyzői okiratban X X Tartási szerződés X X Kölcsönkérelmi nyomtatvány (főadós által kitöltve FHB nyomtatvány) X X ADÓSTÁRS, ZÁLOGKÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAIHOZ Személyi, vagy személyazonosító igazolvány ezek hiányában útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvány X Külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély X Külföldi állampolgár esetén nyilatkozatot a külföldi illetékességről, diplomáciai mentességről, X haszonhúzói minőségéről. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező!) X Adókártya, vagy adóazonosító jelre szolgáló igazolás X X Teljesen, vagy korlátozottan cselekvőképtelen esetén gyámhivatali határozat a gondnok kijelöléséről Halotti anyakönyvi kivonat X Vagyonjogi megállapodás ügyvédi/közjegyzői okiratban X Tartási szerződés X Kiegészítő igénylőlap Adóstárs/Zálogkötelezett/további Adóstárs részére (FHB nyomtatvány, X minden adóstárs, önállóan fizetőképes adóstárs és zálogkötelezett külön tölti ki, amennyiben a kölcsönkérelmi nyomtatvány részéről nem került kitöltésre) - FHB nyomtatvány 2. A FEDEZETÜL FELAJÁNLOTT VALAMENNYI INGATLANHOZ igénylő 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lap, amelyen a fedezetet felajánló személy(ek) vásárlás esetén az eladó(k) tulajdonjoga legalább széljegyben igazolandó. X X Térképmásolat, vagy helyszínrajz hiteles másolata (90 napnál nem régebbi) - családi ház, ikerház vagy sorház esetén X X Ha a fedezet nem építeni kívánt ingatlan, akkor az ingatlan méretarányos alaprajza, a helyiségek nevének és ezek területének feltüntetésével (kölcsönigénylő által is elkészíthető) X X 2

3 Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás vagy e kérdést részletesen szabályozó adásvételi szerződés, amelyet az ingatlan minden tulajdonosa aláírt, (a megállapodásnak tartalmazni kell az önállóan forgalomképességre vonatkozó eket: műszakilag a többi ingatlantól elhatárolt és külön (önálló) bejárattal és közművekkel (külön mérőóra) rendelkezik). X X Osztatlan közös tul. esetén - elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat X Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti, vagy özvegyi jog terheli, és a jog jogosultja nem lesz önállóan fizetőképes adóstársa a kölcsönügyletnek, a jogosult nyilatkozata e jog törléséről a X Szándéknyilatkozat haszonélvezeti jogról történő lemondásról c. FHB nyomtatványon. Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti jog terheli, és a haszonélvezeti jog jogosultja bent lakik a lakásban, a jogosult lakcímkártyája. X Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti jog terheli, és a haszonélvezeti jog jogosultja bent lakik a lakásban - nyilatkozat a bentlakás tényéről. X Ha az ingatlan bérbeadott, az ingatlan bérleti szerződése. X Ranghely lemondó nyilatkozat X Üzleti céllal érintett fedezet esetén az üzlet működési engedélye. X Az ingatlanon fenntartani kívánt jelzálogjog esetén (alábbi ek abban az esetben is, amennyiben a kölcsönkérelemmel egy időben az ügyfél további pl.: munkáltatói, önkormányzati, vagy lakás-takarékpénztári kölcsönt is igényel és ennek biztosítékául a jogosult jelzáloghitelt kíván bejegyeztetni a hitelcél szerinti ingatlanra). A vonatkozó zálog és kölcsönszerződés, X A jogosult 30 napnál nem régebbi igazolása a fennálló tartozás összegéről és arról, hogy fizetési késedelem nem áll fenn, X A jogosult hozzájárulása a Bank első vagy a fennmaradó zálogjogot követő ranghelyi jelzálogjog X bejegyzéséhez. (A Jelzálogbank esetében a MÁK és a Bankcsoporti terhek kivételével csak első zálogjogi ranghely fogadható el.) Vagyonbiztosításhoz Érvényes vagyonbiztosítási kötvény/ajánlat X Érvényes vagyonbiztosítás díjfizetésének igazolása X Vagyonbiztosításra vonatkozó meghatalmazás X 3. A JÖVEDELMI ÉS VAGYONI HELYZET IGAZOLÁSÁHOZ A jövedelemszerző tevékenység igazolások - az egyéni vállalkozói-, az őstermelői- és a nyugdíjas igazolvány kivételével a dokumentum átvételekor nem lehetnek 30 napnál régebbiek. 3.1 A kérelem az ügyfél alapjövedelmének ellenőrzése és a hitelképesség vizsgálata (munkáltatói igazolás, bankszámlakivonat egyéb jövedelemigazolások) Minimálbér igazolása minden esetben kötelező. 3.2 A kérelem dásához, amennyiben az ügyfél többfajta jövedelemszerző tevékenységet végez, akkor eleg annyinak az igazolása, mellyel az igényelt hitelösszegre jogosulttá válik. igénylő X X X Bármely jövedelemszerző tevékenység esetén Utolsó 3 havi eredeti vagy a kibocsátó bank által hitelesített bankszámlakivonat valamennyi bankszámláról. (fedezethiányos bankszámla esetén az utolsó 6 havi bankszámlakivonat ). Utolsó 6 havi eredeti vagy a kibocsátó bank által hitelesített bankszámlakivonat (megbízásból, bankszámla készpénzforgalmából, költségtérítésből, napidíjból, kiküldetésből, benzinpénzből származó jövedelem igazolása esetén továbbá kiváltandó kölcsön törlesztőrészletének megfizetésére vonatkozó igazolás céljából) 3

4 Amennyiben az ügyfél bankszámlával nem rendelkezik, és a háztartásnak egyik a kölcsönben szereplő tagjának sincs bankszámlája az állandó vagy ideiglenes lakcímére szóló kettő darab közüzemi vagy telefonszámla és annak befizetését igazoló dokumentum benyújtása szüksége. Alkalmazottak esetén Egy hónapnál nem régebbi, munkáltató által cégszerűen aláírt Munkáltatói jövedelemigazolás (FHB nyomtatvány). Külföldről származó jövedelem esetén a Bank idegen nyelvű Munkáltatói Jövedelemigazolásos formanyomtatványai vagy a munkáltató által azonos adattartalommal kiállított az OFI által készített, hitelesített fordítás. Alkalmazott, készpénzes jöv. - NAV jövedelemigazolás az előző évről (ha előző év március 1-jén már munkaviszonyban állt.) Alkalmazott, készpénzes jöv. - NAV által érkeztetett vagy EBEV nyugtával ellátott bejelentő (ha előző év március 1-jén még nem állt munkaviszonyban) Alkalmazott, készpénzes jöv. - 3 havi M1008-s nyomtatvány (ha előző év március 1-jén még nem állt munkaviszonyban) Alkalmazott, készpénzes jöv- adóbevallás Alkalmazott, saját vagy családtag tulajdonában álló cégnél - NAV jövedelemigazolás (kivéve Kft. És Zrt.) Alkalmazott, saját vagy családtag tulajdonában álló cégnél - a cégre vonatkozó nemleges köztartozás igazolás (kivéve Kft. és Zrt.) Nyugdíjasok esetén Nyugdíjas igazolvány, illetve határozat (Külföldi esetén OFI által fordítva). Amennyiben az ügyfélnek 6 hónapja az FHB lakossági bankszámlára érkezik az ellátása, úgy ezek benyújtása nem Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára érkezik az utolsó 3 havi postai szelvény. Egyéb jövedelmek esetén GYED és TGYÁS: Munkáltatói igazolás vagy határozat GYED és TGYÁS - az utolsó 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) GYES, GYET, családi pótlék: határozat GYES, GYET, családi pótlék - az utolsó 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) Gyerektartás: jogerős bírósági végzés, vagy ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás. Gyerektartás - 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) Járadékok (baleseti járadék, biztosító által ett járadék, átmeneti járadék, bányász járadék, egészség károsodási járadék, vakok személyi járadéka, sportolói, PHD ösztöndíj) igazolására: határozat. Járadékok (baleseti járadék, biztosító által ett járadék, átmeneti járadék, bányász járadék, egészség károsodási járadék, vakok személyi járadéka, sportolói, PHD ösztöndíj) igazolására: a 3 havi postai szelvény (amennyiben nem bankszámlára érkezik) Költségtérítés, napidíj, kiküldetési díj, benzinpénz igazolására 6 havi bankszámla kivonat Cafeteria: A Cafeteria összegét tartalmazó munkáltatói igazolás. Cafeteria - 3 havi bérjegyzék. Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén igazolás arról, hogy a megtakarítás nincs zárolva hitelhez. Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén utolsó egyenlegértesítő. 4

5 Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvánv. Értékpapír, befektetési jegy esetén utolsó, 3 hónapnál nem régebbi egyenlegközlő vagy értékpapír számlakivonat. Értékpapír, befektetési jegy esetén 15 napnál nem régebbi igazolás az értékpapír darabszámáról továbbá Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvánv. Bankbetét esetén utolsó, 3 hónapnál nem régebbi számlakivonat Bankbetét esetén 15 napnál nem régebbi igazolás a bankbetétről. Bankbetét esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvánv. Életbiztosítás esetén igazolás a biztosítás visszavásárlási értékéről. Életbiztosítás esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvánv. Életjáradék esetén: Életjáradék megállapodás. Életjáradék esetén: utolsó 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) Osztalék: Cégbíróság által érkeztetett beszámoló, vagy NAV jövedelemigazolás. Osztalék: adóbevallás az utolsó két évre vonatkozóan. Megbízásból származó jövedelem esetén Megbízási szerződés Megbízásból származó jövedelem esetén 6 havi bankszámlakivonat. Bérleti díj esetén bérleti szerződés Bérleti díj esetén tulajdoni lap Bérleti díj esetén NAV jövedelemigazolás és adóbevallás (amennyiben nem bankszámlára érkezik) Bankszámla készpénzforgalma esetén 6 havi bankszámlakivonat Lakóingatlan, belterületi építési telek, termőföld esetén tulajdoni lap Lakóingatlan, belterületi építési telek, termőföld esetén értékbecslés Lakóingatlan, belterületi építési telek, termőföld esetén tulajdoni ügyfél nyilatkozata az ingatlanról (ha nem történt értékbecslés) Lakóingatlan, belterületi építési telek, termőföld esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvány Személygépjármű esetén forgalmi engedély Személygépjármű esetén törzskönyv Személygépjármű esetén adásvételi szerződés Személygépjármű esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvány Egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén Egyéni vállalkozói igazolvány. Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás). 5

6 Nem EVA hatálya alá tartozó adózó esetén: NAV által kiállított jövedelemigazolás a megelőző lezárt adóévről. Az EVA hatálya alá tartozó adózók esetében: a NAV által kiállított igazolás a megelőző lezárt adóévben bevallott bevételekről, és a megfizetett EVA összegéről. A legutolsó lezárt évben március 1-jét követően alakult vállalkozásnál 3 havi NAV által érkeztetett, vagy EBEV nyugtával ellátott NAV bejelentő Elkülönülten adózó jövedelem, átalányadózó, illetve minimálbért el nem érő vállalkozás esetén fentieken túl adóbevallás. Limitellenőrzéshez az utolsó két év adóbevallása Őstermelői tevékenységből vagy családi gazdálkodásból származó jövedelem esetén Őstermelői igazolvány, vagy családi gazdaság esetén határozat a MVH/FVM nyilvántartásba vételéről Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás), vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat arról, hogy adóköteles tevékenységet nem végez NAV által kiállított jövedelemigazolás a megelőző lezárt adóévről, vagy nyilatkozat arról, hogy adóköteles bevételt az adott évben nem ért el Elkülönülten adózó jövedelem, illetve minimálbért el nem érő őstermelői vagy gazdálkodói jövedelem esetén adóbevallás Limitellenőrzéshez az utolsó két év adóbevallása BT, KKT bel-, illetve kültagok és KFT üzletrész tulajdonosok esetén, valamint egyszemélyes Zrt. tulajdonosai és közeli hozzátartozói saját cégből szerzett jövedelem esetén Cégkivonat. Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás) (Kft. üzletrész tulajdonos és Zrt. esetén nem ). A NAV által a magánszemély tag/üzletrész tulajdonos részére kiállított SZJA jövedelemigazolás (teljes lezárt adóévre). Az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaság adózók esetében a NAV által kiállított igazolás a bevallott bevételekről, és a megfizetett EVA összegéről, illetve hatályos társasági szerződés (időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Cégbíróság által hitelesített másolata. A legutolsó lezárt évben március 1-jét követően alakult vállalkozásnál 3 havi NAV által érkeztetett, vagy EBEV nyugtával ellátott NAV bejelentő. Elkülönülten adózó jövedelem esetén adóbevallás. Minimálbért el nem érő vállalkozás illetve Jövedelem II. szerinti jövedelem esetén az utolsó két lezárt évre vonatkozó Cégbíróság által érkeztetett beszámoló. Ügyvédi, közjegyzői tevékenységből származó jövedelem esetén Ügyvédi, Közjegyzői kamarai igazolvány NAV jövedelemigazolás 4. EGYÉB DOKUMENTUMOK igénylő Lakás-takarékpénztári megtakarítás mellett igényelt kölcsön esetében a lakás-takarékpénztár által kiállított Adatlap és nyilatkozat X Lakás-takarékpénztári megtakarítás mellett igényelt kölcsön esetében a lakás-takarékpénztári szerződés (ajánlat) X Fennálló, fennmaradó tehát kiváltásra nem kerülő egyéb (pl. személyi kölcsön) esetében kölcsönszerződés. X 6

7 5. HITELCÉL SZERINT SZÜKSÉGES TOVÁBBI DOKUMENTUMOK igénylő Amennyiben a hitelcél ingatlan nem képezi a kölcsön fedezetét a hitelcél ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lapja, X X Ingatlan vásárlás esetén A megvásárolandó ingatlanra vonatkozóan a Bank által meghatározott rendelkezéseket is tartalmazó, érvényes ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző előtt előkészített adásvételi szerződés, vagy előszerződés. A kérelem dásának időpontja és a kért kölcsönből fizet vételárrészlet fizetési határideje között legalább 30 munkanapnak kell rendelkezésre állnia. X X Adásvételi szerződéshez kapcsolódóan ügyvédi letéti nyilatkozat, vagy szerződés (a tulajdonjog lemondó nyilatkozatról). X Válás esetén jogerős bírósági végzés X Új lakás vásárlása esetén a lakáscéllal érintett ingatlan használatbavételi engedélye. X Új lakás vásárlása esetén a lakás kivitelezési tervdokumentációhoz készült hivatalos (pecsételt) X X alaprajza. Kiskorú, vagy cselekvőképtelen Eladó tulajdonában álló ingatlan megvásárlása esetén az illetékes gyámhivatal jogerős, írásbeli jóváhagyó határozata Vevő oldali projekt-finanszírozás keretében vásároláshoz, speciális Értékesítés céljára lakásokat építő, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet cégkivonata és aláírási címpéldánya, Egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványa és aláírási címpéldánya (kivéve FHB-s projektfinanszírozás). X X Jogerős építési engedély és az ingatlan méretezett alaprajza. X X Az építkezés helyéül szolgáló telekingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lapja, amelyen az építtető (eladó) tulajdonjoga földhivatali határozattal véglegesen bejegyzésre került. X X kiváltás esetén (Eladói hitel kiváltása jelzálogbanki kölcsönnel nem tekinthető standard kérelemnek) A kiváltandó kölcsönre vonatkozó kölcsön- és zálogszerződés. X A kiváltásra kerülő kölcsönt nyújtó hitelintézet által küldött utolsó egyenlegértesítő, vagy a hitelintézet írásos igazolása a fennálló tartozásról, összes fizetési kötelezettségről. X A kiváltandó kölcsön utolsó 6 havi törlesztőrészletének megfizetését igazoló számlakivonat vagy postai szelvény (eladói hitelkiváltás esetén nem ). X Építési és bővítési hitelcél esetén Jogerős építési engedély (a szakhatósági engedélyekkel együtt, valamint az összes módosítás és, ha van, akkor a jogutódlási rendelkezés). X X Az épít/bővít ingatlan építésügyi hatóság által jóváhagyott jogerős kivitelezési tervdokumentációja. X X A tervezett munkákról az FHB által meghatározott formátumú (Költségvetési adatlap) költségvetés, mely áttekinthetők az elvégzett és elvégz munkák, megállapítható a X X kivitelezés várható költsége, jelenlegi készültsége. Felelős műszaki vezető bejelentéséről szóló nyomtatvány (amennyiben a tervdokumentáció nem tartalmazza). X X 7

8 Építési hitelcél esetén amennyiben a telek nem az építő tulajdonában áll, úgy a tulajdoni hányadról szóló megállapodás. X X Korszerűsítési és felújítási hitelcél esetén Építésügyi, szakhatósági engedélyéhez kötött korszerűsítési/felújítási munkák esetén a jogerős hatósági engedély (a szakhatósági engedélyekkel együtt). X X A tervezett korszerűsítési munkákról az FHB által meghatározott formátumú, Költségvetési X X adatlap II. szerinti költségvetés, mely áttekinthetők az elvégzett és elvégz munkák, megállapítható a kivitelezés várható költsége. Lízing kiváltás esetén a finanszírozó előzetes nyilatkozata a tulajdonjog lemondásról X X 6. TÁMOGATOTT HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN SZÜKSÉGES TOVÁBBI DOKUMENTUMOK igénylő FHB Otthonteremtő Kamattámogatott és FHB állami támogatott kölcsön igénylése céljából Támogatott személy és együtt költözők személyes adatai Állampolgárság igazolása (személyi/személyazonosító igazolvánnyal vagy születési anyakönyvi kivonattal vagy útlevéllel). X Házassági anyakönyvi kivonat (házastársaknál) X Élettársi anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettársi viszonynál) X FHB Állami támogatott kölcsön esetén az együttköltöző családtag (szülő, mostohaszülő, nevelőszülő, nagyszülő, testvér), X ha munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette: személyi/személyazonosító igazolvány valamint nyugellátást folyósító szerv igazolása ha öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte: személyi/személyazonosító igazolvány, valamint a nyugdíjfolyósító szerv igazolása. Több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a kamattámogatott kölcsönnel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodás X Nem magyar állampolgár támogatott személy esetén, amennyiben a házastárs magyar állampolgár, a lenti igazolások benyújtására nincs szükség. Nem magyar állampolgár esetén az alábbi benyújtása : Bevándorolt jogállásnál bevándorlási engedély, a letelepedett jogállásnál letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, a hontalan jogállásnál a hontalankénti elismerésről szóló határozat, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolás. X A három hónapot meghaladó tartózkodás jogcímét igazoló okirat (regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya). X Menekült vagy oltalmazott igénylő kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős országos hatáskörű szerve által kiállított - az ország egész közigazgatási területére, X tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó - hivatalos irat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtag(ok)nak származási országában lakástulajdona nincs. FHB Otthonteremtő kamattámogatott hitel esetén a menekült jogállásnál az azt tanúsító személyazonosító igazolvány, az oltalmazott jogállásnál az azt tanúsító személyazonosító igazolvány. X Gyermek okmányai Születési anyakönyvi kivonat X 8

9 Adóazonosító jel X 16. életévét betöltött gyermeknél személyi/személyazonosító igazolvány. X Az elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről jogerős bírói ítélet. X Örökbe fogadott gyermek esetén az elhelyezésről jogerős hatóság határozata. X 16. életévét betöltött, de 25 évnél fiatalabb gyermeknél a továbbtanulásról az oktatási intézmény X által kiállított igazolás a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról. 16. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személlyé válásról az orvos szakértői szerv igazolása. Otthonteremtő támogatott hitel esetén Egyéb A megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervének 15 napnál nem régebbi igazolása, hogy az igénylő - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában szerepel. X X X Ha igénylő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor 15 napnál nem régebbi okirattal történő igazolás, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozása. X X Aláírásommal igazolom, hogy a fent megjelölt at az ott megadott példányszámban átvettem, az Átvételi elismervényből annak mellékletével együtt egy eredeti példányt Ügyfélnek átadtam, egy másolati példányt pedig a kölcsönkérelmi dokumentációhoz csatoltam.., év. hó... nap Ügyintéző 9

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M FHB Ingatlanlízing Zrt. FHBIL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Bírálati módja: 1 jövedelem

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 I. HITELADATOK (BANKKFIÓKBAN TÖLTENDŐ) AZ IGÉNYELT HITEL(EK) TÍPUSA(I) ÖSSZEGE (FT) CÉLJA 2 REFERNCIAKAMAT PERIÓDUSA FUTAMIDEJE TÜRELMI IDEJE MKB

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM Iktatószám: 201.-..-. Átvétel dátuma: 201..,....hó..nap 1 Átvevő aláírása: KÖLCSÖNKÉRELEM Lakásépítés, új lakás vásárlás, használt lakás vásárlás, lakásbővítés, lakáscélú egyéb kölcsön 1. Személyi adatok

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

(hatályos: 2015.07.01-től)

(hatályos: 2015.07.01-től) ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2015.07.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki: támogatott személynek

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

Kölcsönügylet szereplői általános szabályok

Kölcsönügylet szereplői általános szabályok Kölcsönügylet szereplői általános szabályok 1 Szereplők általános feltételek Ügylet szereplői Nagykorú és cselekvőképes természetes személy Min életkor 18 és a maximum 75 Kiskorú igénylő csak lakásvásárlási

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás KÖLCSÖNKÉRELEM A hiteligénylő neve:... Hitel devizaneme: HUF alapú EUR alapú* * Csak szabad felhasználású jelzáloghitel, és piaci kamatozású lakáscélú hitel esetén Igényelt hitel összege:...ft vagy....

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31.

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

A Magatartási Kódex hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatások- és termék értékesítése során alkalmazott fogalmak

A Magatartási Kódex hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatások- és termék értékesítése során alkalmazott fogalmak A Magatartási Kódex hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatások- és termék értékesítése során alkalmazott fogalmak Adós és adóstárs Az a természetes személy, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott piaci kamatozású lakáscélú hitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Elsősorban a takarékszövetkezet működési

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben