ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY Hitelkérelemről és dokumentumairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY Hitelkérelemről és dokumentumairól"

Átírás

1 ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY kérelemről és dokumentumairól Alulírott (név), mint az FHB Bank Zrt. alkalmazottja / mint az FHB Jelzálogbank Nyrt. megbízottjaként eljáró FHB Bank Zrt. alkalmazottja elismerem, hogy a mai napon.. (név/nevek).. (cím) új lakás építéshez új lakás vásárláshoz használt lakás vásárláshoz korszerűsítéshez hez hez célú jelzáloghitelhez kapcsolódó igényelt összegű hitelre vonatkozó kérelmét és a mellékletben megjelölt at az ott megadott példányszámban átvettem:., év. hó... nap... átvevő aláírás A kölcsönkérelem a mellékletben megjelölt kal az ott megadott példányszámban átvételre került. A megjelölt hitelcélhoz : hiánytalanul kerültek átvételre és azok feldolgozását a Bank megkezdte; alábbi hiányokkal kerültek átvételre. A az alább megjelölt, ügyféllel egyeztetett hiánypótlások ek, melynek ését az ügyfél az előírt határidőig vállalja: Hiánypótlások: A Bank az átvett formai és tartalmi ellenőrzését követően állapítja meg, hogy a kérelem dható-e, mely során esetlegesen további benyújtandó at határoz meg. A kérelem akkor lesz dott, ha az adott hitelcélhoz elvárt teljes dokumentáció benyújtásra került. Tájékoztatjuk, hogy átvett kölcsönkérelem dásáról a Bank írásban Befogadási nyilatkozat formájában fogja értesíteni Önt. Tájékoztatjuk, hogy a kérelem dását követően az elbírálását a Bank központilag végzi, mely során esetlegesen az elbíráláshoz további benyújtására lehet szükség. Alulírott (hitel)igénylő személy (ügyfél) aláírásommal igazolom, hogy fentieket tudomásul vettem, az Átvételi elismervényből egy eredeti példányt a melléklettel együtt átvettem:., év. hó... nap ügyfél. 1

2 1. AZ ADÓS, ADÓSTÁRS, ZÁLOGKÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAIHOZ (A személyazonosító és jogállást igazoló ügyfél és ügyintéző által aláírt másolatát kell a hitel dokumentációjához csatolni.) ADÓS ESETÉN Személyi, vagy személyazonosító igazolvány ezek hiányában útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvány igénylő X X Külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély X X Külföldi állampolgár esetén nyilatkozatot a külföldi illetékességről, diplomáciai mentességről, X X haszonhúzói minőségéről. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező!) X X Adókártya, vagy adóazonosító jelre szolgáló igazolás X X Teljesen, vagy korlátozottan cselekvőképtelen esetén gyámhivatali határozat a gondnok kijelöléséről X X Halotti anyakönyvi kivonat X X Vagyonjogi megállapodás ügyvédi/közjegyzői okiratban X X Tartási szerződés X X Kölcsönkérelmi nyomtatvány (főadós által kitöltve FHB nyomtatvány) X X ADÓSTÁRS, ZÁLOGKÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAIHOZ Személyi, vagy személyazonosító igazolvány ezek hiányában útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvány X Külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély X Külföldi állampolgár esetén nyilatkozatot a külföldi illetékességről, diplomáciai mentességről, X haszonhúzói minőségéről. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező!) X Adókártya, vagy adóazonosító jelre szolgáló igazolás X X Teljesen, vagy korlátozottan cselekvőképtelen esetén gyámhivatali határozat a gondnok kijelöléséről Halotti anyakönyvi kivonat X Vagyonjogi megállapodás ügyvédi/közjegyzői okiratban X Tartási szerződés X Kiegészítő igénylőlap Adóstárs/Zálogkötelezett/további Adóstárs részére (FHB nyomtatvány, X minden adóstárs, önállóan fizetőképes adóstárs és zálogkötelezett külön tölti ki, amennyiben a kölcsönkérelmi nyomtatvány részéről nem került kitöltésre) - FHB nyomtatvány 2. A FEDEZETÜL FELAJÁNLOTT VALAMENNYI INGATLANHOZ igénylő 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lap, amelyen a fedezetet felajánló személy(ek) vásárlás esetén az eladó(k) tulajdonjoga legalább széljegyben igazolandó. X X Térképmásolat, vagy helyszínrajz hiteles másolata (90 napnál nem régebbi) - családi ház, ikerház vagy sorház esetén X X Ha a fedezet nem építeni kívánt ingatlan, akkor az ingatlan méretarányos alaprajza, a helyiségek nevének és ezek területének feltüntetésével (kölcsönigénylő által is elkészíthető) X X 2

3 Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás vagy e kérdést részletesen szabályozó adásvételi szerződés, amelyet az ingatlan minden tulajdonosa aláírt, (a megállapodásnak tartalmazni kell az önállóan forgalomképességre vonatkozó eket: műszakilag a többi ingatlantól elhatárolt és külön (önálló) bejárattal és közművekkel (külön mérőóra) rendelkezik). X X Osztatlan közös tul. esetén - elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat X Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti, vagy özvegyi jog terheli, és a jog jogosultja nem lesz önállóan fizetőképes adóstársa a kölcsönügyletnek, a jogosult nyilatkozata e jog törléséről a X Szándéknyilatkozat haszonélvezeti jogról történő lemondásról c. FHB nyomtatványon. Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti jog terheli, és a haszonélvezeti jog jogosultja bent lakik a lakásban, a jogosult lakcímkártyája. X Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti jog terheli, és a haszonélvezeti jog jogosultja bent lakik a lakásban - nyilatkozat a bentlakás tényéről. X Ha az ingatlan bérbeadott, az ingatlan bérleti szerződése. X Ranghely lemondó nyilatkozat X Üzleti céllal érintett fedezet esetén az üzlet működési engedélye. X Az ingatlanon fenntartani kívánt jelzálogjog esetén (alábbi ek abban az esetben is, amennyiben a kölcsönkérelemmel egy időben az ügyfél további pl.: munkáltatói, önkormányzati, vagy lakás-takarékpénztári kölcsönt is igényel és ennek biztosítékául a jogosult jelzáloghitelt kíván bejegyeztetni a hitelcél szerinti ingatlanra). A vonatkozó zálog és kölcsönszerződés, X A jogosult 30 napnál nem régebbi igazolása a fennálló tartozás összegéről és arról, hogy fizetési késedelem nem áll fenn, X A jogosult hozzájárulása a Bank első vagy a fennmaradó zálogjogot követő ranghelyi jelzálogjog X bejegyzéséhez. (A Jelzálogbank esetében a MÁK és a Bankcsoporti terhek kivételével csak első zálogjogi ranghely fogadható el.) Vagyonbiztosításhoz Érvényes vagyonbiztosítási kötvény/ajánlat X Érvényes vagyonbiztosítás díjfizetésének igazolása X Vagyonbiztosításra vonatkozó meghatalmazás X 3. A JÖVEDELMI ÉS VAGYONI HELYZET IGAZOLÁSÁHOZ A jövedelemszerző tevékenység igazolások - az egyéni vállalkozói-, az őstermelői- és a nyugdíjas igazolvány kivételével a dokumentum átvételekor nem lehetnek 30 napnál régebbiek. 3.1 A kérelem az ügyfél alapjövedelmének ellenőrzése és a hitelképesség vizsgálata (munkáltatói igazolás, bankszámlakivonat egyéb jövedelemigazolások) Minimálbér igazolása minden esetben kötelező. 3.2 A kérelem dásához, amennyiben az ügyfél többfajta jövedelemszerző tevékenységet végez, akkor eleg annyinak az igazolása, mellyel az igényelt hitelösszegre jogosulttá válik. igénylő X X X Bármely jövedelemszerző tevékenység esetén Utolsó 3 havi eredeti vagy a kibocsátó bank által hitelesített bankszámlakivonat valamennyi bankszámláról. (fedezethiányos bankszámla esetén az utolsó 6 havi bankszámlakivonat ). Utolsó 6 havi eredeti vagy a kibocsátó bank által hitelesített bankszámlakivonat (megbízásból, bankszámla készpénzforgalmából, költségtérítésből, napidíjból, kiküldetésből, benzinpénzből származó jövedelem igazolása esetén továbbá kiváltandó kölcsön törlesztőrészletének megfizetésére vonatkozó igazolás céljából) 3

4 Amennyiben az ügyfél bankszámlával nem rendelkezik, és a háztartásnak egyik a kölcsönben szereplő tagjának sincs bankszámlája az állandó vagy ideiglenes lakcímére szóló kettő darab közüzemi vagy telefonszámla és annak befizetését igazoló dokumentum benyújtása szüksége. Alkalmazottak esetén Egy hónapnál nem régebbi, munkáltató által cégszerűen aláírt Munkáltatói jövedelemigazolás (FHB nyomtatvány). Külföldről származó jövedelem esetén a Bank idegen nyelvű Munkáltatói Jövedelemigazolásos formanyomtatványai vagy a munkáltató által azonos adattartalommal kiállított az OFI által készített, hitelesített fordítás. Alkalmazott, készpénzes jöv. - NAV jövedelemigazolás az előző évről (ha előző év március 1-jén már munkaviszonyban állt.) Alkalmazott, készpénzes jöv. - NAV által érkeztetett vagy EBEV nyugtával ellátott bejelentő (ha előző év március 1-jén még nem állt munkaviszonyban) Alkalmazott, készpénzes jöv. - 3 havi M1008-s nyomtatvány (ha előző év március 1-jén még nem állt munkaviszonyban) Alkalmazott, készpénzes jöv- adóbevallás Alkalmazott, saját vagy családtag tulajdonában álló cégnél - NAV jövedelemigazolás (kivéve Kft. És Zrt.) Alkalmazott, saját vagy családtag tulajdonában álló cégnél - a cégre vonatkozó nemleges köztartozás igazolás (kivéve Kft. és Zrt.) Nyugdíjasok esetén Nyugdíjas igazolvány, illetve határozat (Külföldi esetén OFI által fordítva). Amennyiben az ügyfélnek 6 hónapja az FHB lakossági bankszámlára érkezik az ellátása, úgy ezek benyújtása nem Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára érkezik az utolsó 3 havi postai szelvény. Egyéb jövedelmek esetén GYED és TGYÁS: Munkáltatói igazolás vagy határozat GYED és TGYÁS - az utolsó 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) GYES, GYET, családi pótlék: határozat GYES, GYET, családi pótlék - az utolsó 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) Gyerektartás: jogerős bírósági végzés, vagy ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás. Gyerektartás - 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) Járadékok (baleseti járadék, biztosító által ett járadék, átmeneti járadék, bányász járadék, egészség károsodási járadék, vakok személyi járadéka, sportolói, PHD ösztöndíj) igazolására: határozat. Járadékok (baleseti járadék, biztosító által ett járadék, átmeneti járadék, bányász járadék, egészség károsodási járadék, vakok személyi járadéka, sportolói, PHD ösztöndíj) igazolására: a 3 havi postai szelvény (amennyiben nem bankszámlára érkezik) Költségtérítés, napidíj, kiküldetési díj, benzinpénz igazolására 6 havi bankszámla kivonat Cafeteria: A Cafeteria összegét tartalmazó munkáltatói igazolás. Cafeteria - 3 havi bérjegyzék. Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén igazolás arról, hogy a megtakarítás nincs zárolva hitelhez. Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén utolsó egyenlegértesítő. 4

5 Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvánv. Értékpapír, befektetési jegy esetén utolsó, 3 hónapnál nem régebbi egyenlegközlő vagy értékpapír számlakivonat. Értékpapír, befektetési jegy esetén 15 napnál nem régebbi igazolás az értékpapír darabszámáról továbbá Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvánv. Bankbetét esetén utolsó, 3 hónapnál nem régebbi számlakivonat Bankbetét esetén 15 napnál nem régebbi igazolás a bankbetétről. Bankbetét esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvánv. Életbiztosítás esetén igazolás a biztosítás visszavásárlási értékéről. Életbiztosítás esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvánv. Életjáradék esetén: Életjáradék megállapodás. Életjáradék esetén: utolsó 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) Osztalék: Cégbíróság által érkeztetett beszámoló, vagy NAV jövedelemigazolás. Osztalék: adóbevallás az utolsó két évre vonatkozóan. Megbízásból származó jövedelem esetén Megbízási szerződés Megbízásból származó jövedelem esetén 6 havi bankszámlakivonat. Bérleti díj esetén bérleti szerződés Bérleti díj esetén tulajdoni lap Bérleti díj esetén NAV jövedelemigazolás és adóbevallás (amennyiben nem bankszámlára érkezik) Bankszámla készpénzforgalma esetén 6 havi bankszámlakivonat Lakóingatlan, belterületi építési telek, termőföld esetén tulajdoni lap Lakóingatlan, belterületi építési telek, termőföld esetén értékbecslés Lakóingatlan, belterületi építési telek, termőföld esetén tulajdoni ügyfél nyilatkozata az ingatlanról (ha nem történt értékbecslés) Lakóingatlan, belterületi építési telek, termőföld esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvány Személygépjármű esetén forgalmi engedély Személygépjármű esetén törzskönyv Személygépjármű esetén adásvételi szerződés Személygépjármű esetén Kiegészítő jövedelmek FHB nyomtatvány Egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén Egyéni vállalkozói igazolvány. Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás). 5

6 Nem EVA hatálya alá tartozó adózó esetén: NAV által kiállított jövedelemigazolás a megelőző lezárt adóévről. Az EVA hatálya alá tartozó adózók esetében: a NAV által kiállított igazolás a megelőző lezárt adóévben bevallott bevételekről, és a megfizetett EVA összegéről. A legutolsó lezárt évben március 1-jét követően alakult vállalkozásnál 3 havi NAV által érkeztetett, vagy EBEV nyugtával ellátott NAV bejelentő Elkülönülten adózó jövedelem, átalányadózó, illetve minimálbért el nem érő vállalkozás esetén fentieken túl adóbevallás. Limitellenőrzéshez az utolsó két év adóbevallása Őstermelői tevékenységből vagy családi gazdálkodásból származó jövedelem esetén Őstermelői igazolvány, vagy családi gazdaság esetén határozat a MVH/FVM nyilvántartásba vételéről Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás), vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat arról, hogy adóköteles tevékenységet nem végez NAV által kiállított jövedelemigazolás a megelőző lezárt adóévről, vagy nyilatkozat arról, hogy adóköteles bevételt az adott évben nem ért el Elkülönülten adózó jövedelem, illetve minimálbért el nem érő őstermelői vagy gazdálkodói jövedelem esetén adóbevallás Limitellenőrzéshez az utolsó két év adóbevallása BT, KKT bel-, illetve kültagok és KFT üzletrész tulajdonosok esetén, valamint egyszemélyes Zrt. tulajdonosai és közeli hozzátartozói saját cégből szerzett jövedelem esetén Cégkivonat. Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás) (Kft. üzletrész tulajdonos és Zrt. esetén nem ). A NAV által a magánszemély tag/üzletrész tulajdonos részére kiállított SZJA jövedelemigazolás (teljes lezárt adóévre). Az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaság adózók esetében a NAV által kiállított igazolás a bevallott bevételekről, és a megfizetett EVA összegéről, illetve hatályos társasági szerződés (időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Cégbíróság által hitelesített másolata. A legutolsó lezárt évben március 1-jét követően alakult vállalkozásnál 3 havi NAV által érkeztetett, vagy EBEV nyugtával ellátott NAV bejelentő. Elkülönülten adózó jövedelem esetén adóbevallás. Minimálbért el nem érő vállalkozás illetve Jövedelem II. szerinti jövedelem esetén az utolsó két lezárt évre vonatkozó Cégbíróság által érkeztetett beszámoló. Ügyvédi, közjegyzői tevékenységből származó jövedelem esetén Ügyvédi, Közjegyzői kamarai igazolvány NAV jövedelemigazolás 4. EGYÉB DOKUMENTUMOK igénylő Lakás-takarékpénztári megtakarítás mellett igényelt kölcsön esetében a lakás-takarékpénztár által kiállított Adatlap és nyilatkozat X Lakás-takarékpénztári megtakarítás mellett igényelt kölcsön esetében a lakás-takarékpénztári szerződés (ajánlat) X Fennálló, fennmaradó tehát kiváltásra nem kerülő egyéb (pl. személyi kölcsön) esetében kölcsönszerződés. X 6

7 5. HITELCÉL SZERINT SZÜKSÉGES TOVÁBBI DOKUMENTUMOK igénylő Amennyiben a hitelcél ingatlan nem képezi a kölcsön fedezetét a hitelcél ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lapja, X X Ingatlan vásárlás esetén A megvásárolandó ingatlanra vonatkozóan a Bank által meghatározott rendelkezéseket is tartalmazó, érvényes ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző előtt előkészített adásvételi szerződés, vagy előszerződés. A kérelem dásának időpontja és a kért kölcsönből fizet vételárrészlet fizetési határideje között legalább 30 munkanapnak kell rendelkezésre állnia. X X Adásvételi szerződéshez kapcsolódóan ügyvédi letéti nyilatkozat, vagy szerződés (a tulajdonjog lemondó nyilatkozatról). X Válás esetén jogerős bírósági végzés X Új lakás vásárlása esetén a lakáscéllal érintett ingatlan használatbavételi engedélye. X Új lakás vásárlása esetén a lakás kivitelezési tervdokumentációhoz készült hivatalos (pecsételt) X X alaprajza. Kiskorú, vagy cselekvőképtelen Eladó tulajdonában álló ingatlan megvásárlása esetén az illetékes gyámhivatal jogerős, írásbeli jóváhagyó határozata Vevő oldali projekt-finanszírozás keretében vásároláshoz, speciális Értékesítés céljára lakásokat építő, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet cégkivonata és aláírási címpéldánya, Egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványa és aláírási címpéldánya (kivéve FHB-s projektfinanszírozás). X X Jogerős építési engedély és az ingatlan méretezett alaprajza. X X Az építkezés helyéül szolgáló telekingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lapja, amelyen az építtető (eladó) tulajdonjoga földhivatali határozattal véglegesen bejegyzésre került. X X kiváltás esetén (Eladói hitel kiváltása jelzálogbanki kölcsönnel nem tekinthető standard kérelemnek) A kiváltandó kölcsönre vonatkozó kölcsön- és zálogszerződés. X A kiváltásra kerülő kölcsönt nyújtó hitelintézet által küldött utolsó egyenlegértesítő, vagy a hitelintézet írásos igazolása a fennálló tartozásról, összes fizetési kötelezettségről. X A kiváltandó kölcsön utolsó 6 havi törlesztőrészletének megfizetését igazoló számlakivonat vagy postai szelvény (eladói hitelkiváltás esetén nem ). X Építési és bővítési hitelcél esetén Jogerős építési engedély (a szakhatósági engedélyekkel együtt, valamint az összes módosítás és, ha van, akkor a jogutódlási rendelkezés). X X Az épít/bővít ingatlan építésügyi hatóság által jóváhagyott jogerős kivitelezési tervdokumentációja. X X A tervezett munkákról az FHB által meghatározott formátumú (Költségvetési adatlap) költségvetés, mely áttekinthetők az elvégzett és elvégz munkák, megállapítható a X X kivitelezés várható költsége, jelenlegi készültsége. Felelős műszaki vezető bejelentéséről szóló nyomtatvány (amennyiben a tervdokumentáció nem tartalmazza). X X 7

8 Építési hitelcél esetén amennyiben a telek nem az építő tulajdonában áll, úgy a tulajdoni hányadról szóló megállapodás. X X Korszerűsítési és felújítási hitelcél esetén Építésügyi, szakhatósági engedélyéhez kötött korszerűsítési/felújítási munkák esetén a jogerős hatósági engedély (a szakhatósági engedélyekkel együtt). X X A tervezett korszerűsítési munkákról az FHB által meghatározott formátumú, Költségvetési X X adatlap II. szerinti költségvetés, mely áttekinthetők az elvégzett és elvégz munkák, megállapítható a kivitelezés várható költsége. Lízing kiváltás esetén a finanszírozó előzetes nyilatkozata a tulajdonjog lemondásról X X 6. TÁMOGATOTT HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN SZÜKSÉGES TOVÁBBI DOKUMENTUMOK igénylő FHB Otthonteremtő Kamattámogatott és FHB állami támogatott kölcsön igénylése céljából Támogatott személy és együtt költözők személyes adatai Állampolgárság igazolása (személyi/személyazonosító igazolvánnyal vagy születési anyakönyvi kivonattal vagy útlevéllel). X Házassági anyakönyvi kivonat (házastársaknál) X Élettársi anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettársi viszonynál) X FHB Állami támogatott kölcsön esetén az együttköltöző családtag (szülő, mostohaszülő, nevelőszülő, nagyszülő, testvér), X ha munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette: személyi/személyazonosító igazolvány valamint nyugellátást folyósító szerv igazolása ha öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte: személyi/személyazonosító igazolvány, valamint a nyugdíjfolyósító szerv igazolása. Több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a kamattámogatott kölcsönnel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodás X Nem magyar állampolgár támogatott személy esetén, amennyiben a házastárs magyar állampolgár, a lenti igazolások benyújtására nincs szükség. Nem magyar állampolgár esetén az alábbi benyújtása : Bevándorolt jogállásnál bevándorlási engedély, a letelepedett jogállásnál letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, a hontalan jogállásnál a hontalankénti elismerésről szóló határozat, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolás. X A három hónapot meghaladó tartózkodás jogcímét igazoló okirat (regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya). X Menekült vagy oltalmazott igénylő kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős országos hatáskörű szerve által kiállított - az ország egész közigazgatási területére, X tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó - hivatalos irat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtag(ok)nak származási országában lakástulajdona nincs. FHB Otthonteremtő kamattámogatott hitel esetén a menekült jogállásnál az azt tanúsító személyazonosító igazolvány, az oltalmazott jogállásnál az azt tanúsító személyazonosító igazolvány. X Gyermek okmányai Születési anyakönyvi kivonat X 8

9 Adóazonosító jel X 16. életévét betöltött gyermeknél személyi/személyazonosító igazolvány. X Az elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről jogerős bírói ítélet. X Örökbe fogadott gyermek esetén az elhelyezésről jogerős hatóság határozata. X 16. életévét betöltött, de 25 évnél fiatalabb gyermeknél a továbbtanulásról az oktatási intézmény X által kiállított igazolás a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról. 16. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személlyé válásról az orvos szakértői szerv igazolása. Otthonteremtő támogatott hitel esetén Egyéb A megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervének 15 napnál nem régebbi igazolása, hogy az igénylő - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában szerepel. X X X Ha igénylő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor 15 napnál nem régebbi okirattal történő igazolás, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozása. X X Aláírásommal igazolom, hogy a fent megjelölt at az ott megadott példányszámban átvettem, az Átvételi elismervényből annak mellékletével együtt egy eredeti példányt Ügyfélnek átadtam, egy másolati példányt pedig a kölcsönkérelmi dokumentációhoz csatoltam.., év. hó... nap Ügyintéző 9

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája

A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája Bankfiókban gyfél által Bankfiókban gyfél által 1. GYNÖKI BEFOGADÁS ESETÉN igénylő gynöki Nyilatkozat jelzáloghitel termékek közvetítésére X X gynöki nyilatkozat értékbecsléshez X X 2. AZ ADÓS, ADÓSTÁRS,

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) UniCredit Támogatott hitel Szükséges dokumentumok Hatályos: 2014.02.28 I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Általános dokumentumok Házas-társ/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Részletesebben

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM Iktatószám: 201.-..-. Átvétel dátuma: 201..,....hó..nap 1 Átvevő aláírása: KÖLCSÖNKÉRELEM Lakásépítés, új lakás vásárlás, használt lakás vásárlás, lakásbővítés, lakáscélú egyéb kölcsön 1. Személyi adatok

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M FHB Ingatlanlízing Zrt. FHBIL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Bírálati módja: 1 jövedelem

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott piaci kamatozású lakáscélú hitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Elsősorban a takarékszövetkezet működési

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott otthonteremtési kamatámogatott hitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok A 341/2011.(XII.29.) Kormányrendeletben

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M L A K O S S Á G I I N G A T L A N P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G FHBL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL Alulírott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem alábbi adatait: NÉV:... SZÜLETÉSI HELY:... SZÜLETÉSI IDŐ:...

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve: Pénzügyi intézmény azonosítója:...év...hó

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 I. HITELADATOK (BANKKFIÓKBAN TÖLTENDŐ) AZ IGÉNYELT HITEL(EK) TÍPUSA(I) ÖSSZEGE (FT) CÉLJA 2 REFERNCIAKAMAT PERIÓDUSA FUTAMIDEJE TÜRELMI IDEJE MKB

Részletesebben

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től

Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től ERSTE LEASING CÉGCSOPORT H-1138 Bp. Népfürdő u. 24-26. Telefon: (06 1) 325 2000 Telefax: (06 1) 325 2010 www.ersteleasing.hu info@ersteleasing.hu Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton

1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton 1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez A hivatal részéről történő átvétel ideje:. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére Kérelem magánszemély részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott szabad felhasználású jelzáloghitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Felhasználási céltól független, magánszemély(ek)

Részletesebben

Szerződésen alapuló, tulajdoni lapon bejegyzett földhasználati jog esetén a vonatkozó szerződés

Szerződésen alapuló, tulajdoni lapon bejegyzett földhasználati jog esetén a vonatkozó szerződés Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel (UniCredit Bank Hungary Zrt., a továbbiakban: Bank) I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Egyéb szereplő

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:...

Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... UniCredit Támogatott hitel Szükséges dokumentumok I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Általános dokumentumok Hatályos: 2016.január 11-től Házas-társ/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. -hoz KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:....

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP F I G Y E L E M!

PÁLYÁZATI ADATLAP F I G Y E L E M! 2. melléklet a.../2011.(...) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN LÉVŐ, RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA ALKALMATLAN LAKÁS BÉRLŐ ÁLTALI HELYREÁLLÍTÁSSAL

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T T á m o g a t o t t h i t e l i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB (ügylet) azonosító * : Ügyfél azonosító * : Támogatott hitel típusa: FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 1

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módosítása Hitel összege Hitel devizae HUF EUR CHF Hitel futamideje hónap Rendelkezésre

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: 2014. március 29-től

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: 2014. március 29-től Tisztelt Ügyfelünk! LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: 2014. március 29-től Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk Önnek nyújtani arra az esetre, ha meglévő

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 7. -hoz 1. Kérelmező adatai: KÉRELEM TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben