Agrártámogatási Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatási Hírlevél"

Átírás

1 Agrártámogatási Hírlevél december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár Kimerült a borászati géptámogatás kerete Egyéni tervek módosításának lehetősége Anyajuh, anyakecske támogatás Tejkvóta igénylés Történelmi bázis átruházás EKÁER január 1-től MVH kifizetések decembertől Határidő változások További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások További MVH Közlemények EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei Nitrát jelentés december 31-ig szeptember 1-től az ország területének közel 70 %-a nitrátérzékeny besorolásba került. Az újonnan kijelölt nitrátérzékeny területeken az előírásokat szept. 1-től kell alkalmazni. Az előírások be nem tartása, (pl. a nitrát jelentés be nem küldése) esetén a gazdálkodó által kapott összes közvetlen támogatás csökkenthető, vagy megvonható. A legfontosabb követelmények: Nyilvántartásvezetés A nitrátérzékeny területen gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást kell vezetnie (Gazdálkodási Napló vonatkozó lapjai) A szervestrágya-kijuttatás mennyiségi korlátjának betartása Mezőgazdasági területre évente szerves trágyával kijuttatott N hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal és szennyvíziszapkomposzttal kijuttatott mennyiséget is. Lejtős területen történő trágyázás Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű területeken csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi tervben meghatározott erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya. Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak haladéktalan bedolgozás mellett juttatható ki, kivéve a fejtrágyázás műveletét. 17%- nál meredekebb lejtésű területre trágya nem juttatható ki. Hígtrágya-kijuttatás Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági engedély birtokában használható fel mezőgazdasági területen. Műtrágyázás Nitrátérzékeny területen a műtrágya-felhasználás feltétele, hogy a gazdálkodó 1

2 rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel. A tápanyag kijuttatás tervezésénél az 59/2008. FVM rendelet 3-4. mellékletében szereplő növényi tápanyagigényeket kell figyelembe venni. Szerves trágya használata Istállótrágya mezőgazdasági területen történő tárolása során be kell tartani az ideiglenes tárolásra vonatkozó előírásokat. Ideiglenes trágyakazal nem létesíthető és nem tartható fenn: - vízjárta, pangóvizes területen, valamint alagcsövezett táblán, - október 31. és február 15. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán, valamint fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajon. Ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági táblán csak abban az esetben létesíthető, ha: - felszíni víz nincs 100 m távolságon belül, - a talajvíz legmagasabb szintje a MePAR szerint 1,5 méter alatt van, illetve - a talajvíz legmagasabb szintje a MePAR szerinti egységben 1,5 méter felett van ugyan, de a tárolt trágyakazal közvetlen környezetében a talajvíz szintje 1,5 méter alatt van. Az adott évben felhasználandó mennyiségnél több istállótrágya ideiglenes trágyakazalban a mezőgazdasági művelés alatt álló táblán nem tárolható. Az ideiglenes trágyakazlat minden évben más helyszínen kell kialakítani. Ideiglenes trágyakazalban a trágya maximum 2 hónapig tárolható. A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni. Trágyatárolóra vonatkozó előírások Állattartó telepen képződött trágyát szivárgásmentes, szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolóban kell gyűjteni. A trágyatároló kapacitásának legalább 6 havi trágya befogadására kell elegendőnek lennie szeptember 1. előtt nitrátérzékeny területen üzemelő, vagy nitrátérzékenynek számító állattartó telepek 6 havi kapacitással bíró trágyatárolóit december 31-ig kell megvalósítani szeptember 1-től kijelölt nitrátérzékeny területeken a 6 havi trágyatároló kapacitást, illetve a nem nitrátérzékeny területen lévő állattartó telepek hígtrágyatárolóit december 31-ig, míg az istállótrágya-tárolókat december 22-ig kell létrehozni. Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képződött trágya, illetve a karámföld közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges abban az esetben, ha a trágya felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes szálláshelyen legalább 6 hónapig biztosított. Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy ne történjen kijuttatás az e rendelet előírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas időszakban. Silótároló Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik silótárolóval, akkor annak aljzatának és a keletkező silólé összegyűjtésére szolgáló aknának meg kell felelnie a szivárgásmentességi előírásoknak. Nitrátérzékeny területen A trágyakijuttatás október 31-től február 15-ig tilos. Ezen időszakban a legeltetés csak akkor megengedett, ha az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget Az őszi kalászosok fejtrágyázása február 1-től lehetséges. Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágyát nem szabad kijuttatni, a tilalmi időszakon kívül sem. Nem juttatható ki: műtrágya felszíni vizek partvonalának 2 méteres sávjában; 2

3 szervestrágya: - tavak partvonalától mért 20 méteres sávban, - egyéb felszíni vizektől mért 5 méteres sávban; a védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű, - forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben. A védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be. Adott területen betakarítás után a megfelelő talajfedettséget biztosító növény alá csak abban az esetben juttatható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen hígtrágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú műtrágya, ha a trágyázás és vetés közötti időszak a 15 napot nem haladja meg. Adatszolgáltatás A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, illetve az ország egész területén magánszemély háztartási igényét meghaladóan állatot tartóknak (vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan felett) - minden évben szeptember 1. és december 31. között adatot kell szolgáltatniuk (nitrát jelentés). Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a szeptember 1. és augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik, és a gazdálkodási évben vezetett gazdálkodási napló vagy azzal egyenértékű adattartalommal rendelkező nyilvántartásán alapul. Az adatszolgáltatás 2014-től csak elektronikus formában, a NÉBiH honlapján tehető meg. Ez az adatszolgáltatás év végén még nem vonatkozik azokra a gazdálkodókra, akiknek területe szeptember 1-től vált nitrátérzékennyé, mivel ezen területeken a HMGY előírásait csak szeptember 1-től kell betartaniuk. Számukra az első adatszolgáltatás határideje 2015 december 31. lesz. 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től A kárenyhítési évtől (2014. november 1-jétől) megváltozik a mezőgazdasági káresemények bejelentési módja az agrárkár-enyhítési rendszerben. Az új rendszer segítségével a termelők elektronikusan jelenthetik be a káreseményeket. Az október 31-ig bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatos kárbejelentések és a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtásának módját a fenti változás még nem érinti. Az új, komplex mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer elektronikus kárbejelentő felülete az MVH honlapján az Elektronikus ügyintézés menüpont alatt érhető el az MKR Mezőgazdasági Kockázatkezelő Rendszer elnevezésű alkalmazáson keresztül. Az új elektronikus felület segíti a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások ajánlatkéréséhez szükséges területadatok összeállítását is. Az MKR Mezőgazdasági Kockázatkezelő Rendszer alkalmazás használatával díjtámogatott mezőgazdasági biztosításokhoz kapcsolódóan területösszesítő is előállítható, amellyel egyszerűen és pontosan meghatározhatóak a biztosítani kívánt területek és azok korábbi években realizált hozamadatai. A területösszesítő használata ugyan nem kötelező, de annak alkalmazásával jelentősen csökkenhet a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások ajánlatkérésével, megkötésével járó adminisztrációs teher. 3

4 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár Megjelent az Irányító Hatóság 86/2014 (XII.11.) számú közleménye az EMVÁ-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosításáról, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához évben igényelhető támogatás megítéléséhez szükséges minimális ponthatár leszállításáról. Az IH közlemény értelmében a május 1. és május 15. között benyújtott kérelmeknél a minimum pontszám 90-re csökkent. Ezt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az érintettek a napokban kapják kézhez a támogató határozatokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos jogcímrendelet szerint a működtetési időszak a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak. Vagyis ha a határozat 2015-ben emelkedik jogerőre, akkor a működtetési időszak 2016-tól indul. Emiatt érdemes lehet még decemberben egy fellebbezésről lemondó nyilatkozatot beküldeni az MVH-nak. 4. Kimerült a borászati géptámogatás kerete A 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható támogatási keret a október 16-tól megnyíló pénzügyi évre vonatkozóan kimerült. Az MVH tájékoztatása alapján az eddig beérkezett támogatási kérelmek mintegy 6,9 millió euró támogatási igényt tartalmaznak, amelyhez még az előző borpiaci évben benyújtott, de kerethiány miatt még ki nem fizetett támogatási igényeket is hozzá kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a rendeletben meghatározott keretösszeget az igénylők jelentős támogatási igénnyel lépték túl. A nemzeti támogatási program más intézkedéseire tervezett források egy része átcsoportosítható a felmerült támogatási igények kielégítésére, ezért a Földművelésügyi Minisztérium (FM) a rendelkezésre álló keretet 4 millió euróról 8 millió euróra emeli. 5. Egyéni tervek módosításának lehetősége Az egyéni tervek módosításának lehetőségei a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és - átállítási támogatása kapcsán: Amennyiben a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján benyújtott egyéni tervben foglalt intézkedés valamilyen körülmény miatt nem hajtható végre (pl. szaporítóanyag beszerzési probléma), úgy lehetőség van az egyéni terv módosítására. Egyéni terv módosítása iránti kérelmet csak abban az esetben szükséges benyújtani, ha módosul a szerkezetátalakítás végrehajtásának borpiaci éve, illetve a kialakítandó támrendszer típusa. Az egyéni terv módosítása iránti kérelemhez csatolni kell a változások alapján kitöltött, 172/2014. (X. 16.) MVH Közlemény szerinti B3052 számú betétlapot, amelyet összefüggő területenként külön-külön kell kitölteni. A módosítási kérelem kapcsán további segítség található az MVH honlapjára (www.mvh.gov.hu) kihelyezett Tájékoztatóban. 4

5 6. Anyajuh, anyakecske támogatás Megjelent a - 25/2014. (XI. 20.) FM rendelet az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról - 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról, illetve a - 185/2014. (XI. 25.) MVH Közlemény az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről. Anyajuhok esetében a támogatás mértéke 3000 forint/anyajuh. Támogatás országos szinten a évre vonatkozóan legfeljebb egyed után nyújtható. Támogatás mezőgazdasági termelőnként a évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg az 5000 eurót, illetve a de minimis küszöbértéket. Az MVH december 31-ig végzésben nyilatkozattételre hívja fel azt a mezőgazdasági termelőt, aki támogatási kérelmet nyújtott be és kérelme a végzés meghozatalának időpontjáig nem került jogerősen érdemi vizsgálat nélkül elutasításra, érdemben jogerősen elutasításra, vagy a kérelme alapján indult eljárás nem került jogerősen megszüntetésre. A támogatás egyösszegű kifizetésére június 30-áig kerül sor. Anyakecskék esetében a támogatás mértéke 5000 forint/anyakecske. Támogatás országos szinten a évre vonatkozóan legfeljebb egyed után nyújtható. Támogatás mezőgazdasági termelőnként a évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg az 5000 eurót, illetve a de minimis küszöbértéket. A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon december 31-ig kell benyújtani. 7. Tejkvóta igénylés A nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről szóló 188/2014 (XI. 27.) MVH Közlemény szerint a nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 60 millió kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60 millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melyből fiatal tejtermelők részére elkülönített keret áll rendelkezésre, melynek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 5 millió kg, beszállítási tejkvótából 5 millió kg. A kérelem benyújtására nyitva álló időszak: a közlemény kihirdetésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb február 20-ig. A kérelem a fenti közlemény 2. számú mellékletében található K /15. számú nyomtatványon nyújtható be a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (MTKI Kft.) címére (1450 Budapest, Pf.: 31.) postai úton. 8. Történelmi bázis átruházás Megjelent a 214/2014. (XII.15.) MVH Közlemény a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény módosításáról. A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján megállapított, hízottbikatartás támogatása kiegészítő történelmi bázis jogosultság - öröklés, átalakulás, egyesülés (beolvadás, összeolvadás), szétválás (kiválás, különválás) miatt bekövetkezett jogutódlás és gazdaságátadási intézkedésben való részvétel esetében a gazdaságot átvevő személy részére történő átruházás kivételével - önállóan nem forgalomképes mezőgazdasági vagyoni értékű jog, azaz átruházni vagy ideiglenesen átengedni NEM lehet. A teljes gazdasággal együtt történő átruházás tényéről az átírási kérelemhez mellékelt szerződésben kell rendelkezni. 5

6 9. EKÁER január 1-től január 1-től indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által üzemeltetett, EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer), amelynek célja az ÁFA megfizetésével összefüggő visszaélések visszaszorítása és az élelmiszer-biztonság növelése. Az EKÁER-ről részletes információk a weboldalon találhatók. Az EKÁER az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag a FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot. A NÉBIH FELIR kereső alkalmazásának oldalán (http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso) ellenőrizhető, hogy a forgalmazott termék a vámtarifaszám alapján FELIR köteles-e, egy adott vállalkozása a TEÁOR száma alapján FELIR regisztráció kötelezett-e, valamint, az adott vállalkozás rendelkezik-e FELIR azonosítóval. Aki a FELIR hatálya alá tartozó tevékenységet végez, és nem rendelkezik azonosítóval, regisztrálnia kell magát. A regisztráció a nem mezőgazdasági kistermelőként adózó ügyfelek részére felügyeleti díj bevallás benyújtása mellett történik, a bevallási felület a NÉBIH honlapján a kitöltési segédlettel együtt elérhető. Amennyiben érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkezik az ügyfél, és nem találja magát a FELIR nyilvántartásban, forduljon a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóságához Amennyiben az ügyfél 2014-ben érvényes bevallást nyújtott be, biztosan rendelkezik FELIR azonosítóval, ha azonban elmulasztotta a bevallási kötelezettséget teljesíteni, a pótbevallás benyújtásával egyidejűleg a FELIR nyilvántartásba vétel is megtörténik. Ha tevékenységét 2014-ben kezdte meg az ügyfél, és ezért az idei évben nem vonatkozott rá a bevallási kötelezettség, akkor nullás bevallás leadása mellett nyilvántartásba veszi a hivatal. 10. MVH kifizetések decembertől december 17-én indította el az EMVÁ-ból nyújtott 5. éves AKG támogatások kifizetését az MVH. A kifizetéskor elsőbbséget élveznek a korábban beadott, hibátlan kérelmek, melyhez a gazdálkodási naplót is benyújtották az ügyfelek. Megkezdődött az ÚMVP erdészeti támogatásainak kifizetése. Érintett jogcímek: erdőtelepítések, Natura 2000 erdő támogatások, fiatal erdők ápolása, erdőkörnyezetvédelmi program, károsodott erdők helyreállítása. Megkezdődött a védett és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtott támogatás kifizetése. Zajlik a kérelmek lezárása, december elejétől folyamatosan kapják kézhez a gazdák a kifizetésről szóló határozatot és a támogatási összeget is. December elejétől mintegy 400 millió forint kifizetése kezdődik meg az EMVÁ-ból finanszírozott, kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez valamint a gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatások keretében. A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében december 13-án kezdte el a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás 4. éves kifizetési kérelmeinek teljesítését az MVH. Az MVH december 10-én elindította a Natura 2000 és a kedvezőtlen adottságú gyepterületek támogatásának kifizetését. 6

7 11. Határidő változások Az utóbbi hetekben több olyan jogszabály és IH közlemény jelent meg, amelyek ÚMVP jogcímek esetében könnyítéseket tartalmaznak és a műveletek megvalósítására és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidőket kitolják. Pl. az EMVÁ-ból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet (ÁTK és ÉLIP géppályázat) módosítása szerint az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb március 31. napjáig megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet pedig legkésőbb május 31-ig kell benyújtani. További részletek: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 67/ /2014. IH Közlemények 195/ /2014. MVH Közlemények 12. További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások 38/2014. (XII. 17.) FM rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 35/2014. (XII. 16.) FM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról 34/2014. (XII. 12.) FM rendelet a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról 33/2014. (XII. 10.) FM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 7

8 28/2014. (XI. 25.) FM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszerfeldolgozók részére nyújtott de minimis támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről 22/2014. (XI. 3.) FM rendelet a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról 21/2014. (XI. 3.) FM rendelet a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról 20/2014. (X. 31.) FM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról 19/2014. (X. 29.) FM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról 18/2014. (X. 29.) FM rendelet egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról 17/2014. (X. 27.) FM rendelet a kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesítéséről, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről 16/2014. (X. 15.) FM rendelet a évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról 13. További MVH Közlemények 223/2014. (XII. 19.) MVH Közlemény az intervenciós vaj tárolásában való részvételről 221/2014. (XII. 19.) MVH Közlemény a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról 220/2014. (XII. 19.) MVH Közlemény a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlásáról 219/2014. (XII. 19.) MVH Közlemény a sovány tejpor és vaj magántárolási támogatásához kapcsolódó kérelem beadási időszak módosításáról 218/2014. (XII. 19.) MVH közlemény a 2015/2016. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásról 8

9 217/2014. (XII. 19.) MVH közlemény az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről szóló 78/2014. (V. 14.) MVH közlemény módosításáról 216/2014. (XII. 17.) MVH Közlemény a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető támogatás feltételeiről és a kérelembenyújtáshoz rendszeresített formanyomtatványokról szóló 140/2012. (VIII. 31.) számú MVH Közlemény módosításáról 215/2014. (XII. 17.) MVH Közlemény A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %- ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről 213/2014. (XII. 12.) MVH Közlemény az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet szerinti kamattámogatási és támogatás lehívási kérelemről 194/2014. (XII.11.) MVH Közlemény A évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 193/2014. (XII. 11.) MVH Közlemény a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet szerinti támogatások lehívásáról 192/2014. (XII. 11.) MVH közlemény a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj csekély összegű támogatásáról szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet szerinti kiegészítő díjtámogatás igénybevételéről 191/2014. (XII. 8.) MVH Közlemény az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett egyes Hitelprogramok keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitelhez, kamattámogatáshoz, valamint kezességvállaló intézmények által nyújtott intézményi kezességvállaláshoz, illetve kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó csekély összegű támogatások támogatástartalmának nyilvántartásba vételi eljárásáról 190/2014. (XII.08.) MVH Közlemény A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 189/2014. (XII.04.) MVH Közlemény A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 178/2014. (XI.04.) MVH Közlemény módosításáról 187/2014. (XI. 27.) MVH Közlemény az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmek benyújtásáról 186/2014. (XI. 25.) MVH Közlemény az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról 184/2014. (XI.21.) MVH Közlemény Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 40/2013. (II. 12.) MVH közlemény módosításáról 183/2014. (XI. 11.) MVH Közlemény a szabályzat az ISAMM-hoz szükséges hozzáférési jogosultság igénylésének menetéről szóló 106/2013. (VI. 27.) számú MVH Közlemény módosításáról 182/2014. (XI. 10.) MVH Közlemény az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet szerinti támogatások lehívásáról 181/2014. (XI. 7.) MVH Közlemény a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatás évi igénybevételéről, valamint a 139/2013. (VIII. 5.) számú MVH Közlemény módosításáról 9

10 180/2014. (XI. 5.) MVH Közlemény a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatásról 179/2014. (XI. 5.) MVH Közlemény egyes közlemények hatályon kívül helyezéséről 178/2014. (XI.4) MVH Közlemény A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénybevételéről 177/2014. (XI. 4.) MVH Közlemény a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó cukorágazati termelési illeték visszatérítéséhez kapcsolódó nyomtatványok rendszeresítéséről 176/2014. (XI.04.) MVH Közlemény A gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról 175/2014. (X.21.) MVH Közlemény Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről 174/2014. (X. 17.) MVH Közlemény A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 174/2014. (X. 17.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtott kifizetés igénylésének feltételeiről 14. EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei 89/2014. (XII. 16.) közlemény a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus módosulásáról 88/2014. (XII. 16.) közlemény a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus módosulásáról Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Évet kívánunk minden gazdálkodó partnerünknek! Felhívjuk figyelmüket, hogy elindítottuk a megújult weboldalt, amelyen folyamatosan frissítjük a 2015-től várható támogatásokkal kapcsolatos híreket! A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő általunk jelentősnek ítélt támogatási jogcímekről összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! Felhasznált források: FM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 30/

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben