TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK. Éves átlagos hozam -8,21% -1,56% -1,41% Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK. Éves átlagos hozam -8,21% -1,56% -1,41% Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után"

Átírás

1 ESZKÖZALAP MEGNEVEZÉSE: NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok brosúrája január 1- től érvényes. Milyen eszközalapról van szó? TIPUS: Biztosítási Eszközalap CÉLOK: A NOVUM PRO a halálesetre és elérésre szóló vegyes életbiztosítások és befektetési egységekhez kötött jellemzői ötvöző rendszeres díjfizetésű életbiztosítás, amely nyugdíjbiztosításként is megköthető. Célja biztosítási szolgáltatás vagy befektetési lehetőség nyújtása a kínált befektetési lehetőségeken keresztül. A Biztosító által létrehozott Díjtartalékra előre meghatározott, fix hozamot hirdet, amely évente kerül közzétételre a Biztosító honlapján. Az eszközalapok és a Díjtartalék között a szerződő maga határozza meg az allokációs arányt. A NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalap célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfóliójának döntő többségét alacsony kockázatú, forintban denominált, fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alap elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ: Ez a termék olyan ügyfelek részére ajánlott, akik hosszútávú befektetési szándékkal rendelkeznek és a tervezett befektetési szándékuk legalább 20 év. A magasabb hozamok elérése érdekében a szerződőnek viszonylag magas kockázattal kell számolniuk, ami esetenként az eredetileg befektetett tőkével szemben veszteségként is jelentkezhet. Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az eszközalap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2 osztályba soroltuk, amelyik az alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A biztosítási eszközalap nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci változásoktól, így befektetésének egy részét vagy akár egészér is elveszítheti. A befektetési kockázattal, a megtérüléssel és a befektetések teljesítményével kapcsolatos további információkat a Befektetési Politika tartalmazza, amely az AÜSZF elválaszthatatlan részét képezi és a webhely alatt is elérhető. Befektetés Ft évente Biztosítási díj 0 Ft TÚLÉLÉSI EK STRESS KEDVEZŐTLEN MÉRSÉKELT KEDVEZŐ TELJESÍTMÉNY-EK Rendszeres díjfizetés 1 év 10 év 20 év (Ajánlott tartási idő) Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -8,21% -1,56% -1,41% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -0,09% 0,74% 0,86% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 1,15% 1,14% 1,14% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 2,36% 1,53% 1,41% Felhalmozott befektetett összeg Ft Ft Ft Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente Ft fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket mástermékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.

2 A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a biztosítási eszközalapnak az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Milyen merülnek fel? A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos et. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés lehetséges szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente Ft - nak megfelelő összeget fektet be. A számadatok becslésen és a jövőben változhatnak. A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA: A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb et is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a ről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Befektetési forgatókönyvek Ha ön 1 év Rendszeres díj Ft Ha ön 10 év Ha ön 20 év Teljes költség Ft Ft Ft Az évente hozamra gyakorolt hatás (RYI) 1,05% 1,05% 1,05% A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE: Az alábbi táblázat bemutatja: - a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást; - a különböző költségkategóriák jelentését. Egyszeri Folyó Járulékos Belépési Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást Rendszeres díj A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett hatása. Ez az Ön által fizetett legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Az árban már benne foglalt hatása. Ez magában foglalja biztosítási eszközalapjának a forgalmazási költségét. Kilépési A befektetésének lejáratakor történő kilepés költségeinek hatása Portfolióügyleti A termék számára alapul szolgáló befektetések altalunk történő vétele és eladása költsége költségeinek hatása. Egyéb folyó A befektetésének kezeléséért általunk évente felszámított és a II szakaszban 1,05% bemutatott hatása. Teljesítménydíjak Ennek a biztosítási eszközalapnak nincsen teljesítmény vagy más járulékos díj. Nyereségrészese dés A nyereségrészesedés hatása.

3 BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZALAP NEVE: NOVIS Globális Kötvény Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok brosúrája január 1- től érvényes. Milyen eszközalapról van szó? TIPUS: Biztosítási Eszközalap CÉLOK: A NOVUM PRO a halálesetre és elérésre szóló vegyes életbiztosítások és befektetési egységekhez kötött jellemzői ötvöző rendszeres díjfizetésű életbiztosítás, amely nyugdíjbiztosításként is megköthető. Célja biztosítási szolgáltatás vagy befektetési lehetőség nyújtása a kínált befektetési lehetőségeken keresztül. A Biztosító által létrehozott Díjtartalékra előre meghatározott, fix hozamot hirdet, amely évente kerül közzétételre a Biztosító honlapján. Az eszközalapok és a Díjtartalék között a szerződő maga határozza meg az allokációs arányt. A NOVIS Globális Kötvény Eszközalap célja, hogy maximalizálja a befektetés összhozamát befektetései értékének és a hozambevételeknek középés hosszútávon történő növelésével és árfolyamnyereség realizálásával. Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be: bármely fejlett vagy feltörekvő piacok kormánya vagy kormányzati szerve által kibocsátott bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet: bármely országban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott, bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; nemzetek feletti szervezetek, így az Európai Beruházási Bank hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai. MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ: Ez a termék olyan ügyfelek részére ajánlott, akik hosszútávú befektetési szándékkal rendelkeznek és a tervezett befektetési szándékuk legalább 20 év. A magasabb hozamok elérése érdekében a szerződőnek viszonylag magas kockázattal kell számolniuk, ami esetenként az eredetileg befektetett tőkével szemben veszteségként is jelentkezhet. Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az eszközalap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4 osztályba soroltuk, amelyik a közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A biztosítási eszközalap nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci változásoktól, így befektetésének egy részét vagy akár egészér is elveszítheti. A befektetési kockázattal, a megtérüléssel és a befektetések teljesítményével kapcsolatos további információkat a Befektetési Politika tartalmazza, amely az AÜSZF elválaszthatatlan részét képezi és a webhely alatt is elérhető. Befektetés Ft évente Biztosítási díj 0 Ft TÚLÉLÉSI EK STRESS KEDVEZŐTLEN MÉRSÉKELT KEDVEZŐ TELJESÍTMÉNY-EK Rendszeres díjfizetés 1 év 10 év 20 év (Ajánlott tartási idő) Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -40,33% -12,67% -10,15% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -21,30% -10,35% -8,76% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -4,75% -4,79% -4,79% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 15,10% 1,10% -0,66% Felhalmozott befektetett összeg Ft Ft Ft Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente Ft fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket mástermékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.

4 A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a biztosítási eszközalapnak az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Milyen merülnek fel? A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos et. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés lehetséges szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente Ft - nak megfelelő összeget fektet be. A számadatok becslésen és a jövőben változhatnak. A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA: A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb et is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a ről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Befektetési forgatókönyvek Ha ön 1 év Rendszeres díj Ft Ha ön 10 év Ha ön 20 év Teljes költség Ft Ft Ft Az évente hozamra gyakorolt hatás (RYI) 2,06% 2,06% 2,06% A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE: Az alábbi táblázat bemutatja: - a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást; - a különböző költségkategóriák jelentését. Egyszeri Folyó Járulékos Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást Rendszeres díj A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett hatása. Ez az Ön által fizetett Belépési legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Az árban már benne foglalt hatása. Ez magában foglalja biztosítási eszközalapjának a forgalmazási költségét. Kilépési A befektetésének lejáratakor történő kilepés költségeinek hatása Portfolióügyleti A termék számára alapul szolgáló befektetések altalunk történő vétele és eladása költsége Egyéb folyó költségeinek hatása. 2,06% A befektetésének kezeléséért általunk évente felszámított és a II szakaszban bemutatott hatása. Teljesítménydíjak Ennek a biztosítási eszközalapnak nincsen teljesítmény vagy más járulékos díj. Nyereségrészesedés A nyereségrészesedés hatása.

5 BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZALAP NEVE: NOVIS Abszolút hozamú Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok brosúrája január 1- től érvényes. Milyen eszközalapról van szó? TIPUS: Biztosítási Eszközalap CÉLOK: A NOVUM PRO a halálesetre és elérésre szóló vegyes életbiztosítások és befektetési egységekhez kötött jellemzői ötvöző rendszeres díjfizetésű életbiztosítás, amely nyugdíjbiztosításként is megköthető. Célja biztosítási szolgáltatás vagy befektetési lehetőség nyújtása a kínált befektetési lehetőségeken keresztül. A Biztosító által létrehozott Díjtartalékra előre meghatározott, fix hozamot hirdet, amely évente kerül közzétételre a Biztosító honlapján. Az eszközalapok és a Díjtartalék között a szerződő maga határozza meg az allokációs arányt. A NOVIS Abszolút hozamú Eszközalap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de akár short pozíciók felvételével eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni. MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ: Ez a termék olyan ügyfelek részére ajánlott, akik hosszútávú befektetési szándékkal rendelkeznek és a tervezett befektetési szándékuk legalább 20 év. A magasabb hozamok elérése érdekében a szerződőnek viszonylag magas kockázattal kell számolniuk, ami esetenként az eredetileg befektetett tőkével szemben veszteségként is jelentkezhet. Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az eszközalap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2 osztályba soroltuk, amelyik az alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre sorolja, és rossz piaci feltételek egyáltalán nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A biztosítási eszközalap nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci változásoktól, így befektetésének egy részét vagy akár egészér is elveszítheti. A befektetési kockázattal, a megtérüléssel és a befektetések teljesítményével kapcsolatos további információkat a Befektetési Politika tartalmazza, amely az AÜSZF elválaszthatatlan részét képezi és a webhely alatt is elérhető. Befektetés Ft évente Biztosítási díj 0 Ft TÚLÉLÉSI EK TÚLÉLÉSI EK STRESS KEDVEZŐTLEN MÉRSÉKELT KEDVEZŐ TELJESÍTMÉNY-EK Rendszeres díjfizetés 1 év 10 év 20 év (Ajánlott tartási idő) Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -8,52% -3,51% -3,03% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -3,29% -1,24% -0,96% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -0,27% -0,27% -0,27% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 2,84% 0,70% 0,42% Felhalmozott befektetett összeg Ft Ft Ft Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente Ft fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket mástermékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.

6 A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a biztosítási eszközalapnak az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Milyen merülnek fel? A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos et. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés lehetséges szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente Ft - nak megfelelő összeget fektet be. A számadatok becslésen és a jövőben változhatnak. A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA: A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb et is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a ről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Befektetési forgatókönyvek Ha ön 1 év Rendszeres díj Ft Ha ön 10 év Ha ön 20 év Teljes költség Ft Ft Ft Az évente hozamra gyakorolt hatás (RYI) 1,84% 1,84% 1,84% A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE: Az alábbi táblázat bemutatja: - a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást; - a különböző költségkategóriák jelentését. Egyszeri Folyó Járulékos Belépési Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást Rendszeres díj A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett hatása. Ez az Ön által fizetett legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Az árban már benne foglalt hatása. Ez magában foglalja biztosítási eszközalapjának a forgalmazási költségét. Kilépési A befektetésének lejáratakor történő kilepés költségeinek hatása Portfolióügyleti A termék számára alapul szolgáló befektetések altalunk történő vétele és eladása költsége költségeinek hatása. Egyéb folyó A befektetésének kezeléséért általunk évente felszámított és a II szakaszban 1,84% bemutatott hatása. Teljesítménydíjak Ennek a biztosítási eszközalapnak nincsen teljesítmény vagy más járulékos díj. Nyereségrészese dés A nyereségrészesedés hatása.

7 BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZALAP NEVE: NOVIS Vegyes Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok brosúrája január 1- től érvényes. Milyen eszközalapról van szó? TIPUS: Biztosítási Eszközalap CÉLOK: A NOVUM PRO a halálesetre és elérésre szóló vegyes életbiztosítások és befektetési egységekhez kötött jellemzői ötvöző rendszeres díjfizetésű életbiztosítás, amely nyugdíjbiztosításként is megköthető. Célja biztosítási szolgáltatás vagy befektetési lehetőség nyújtása a kínált befektetési lehetőségeken keresztül. A Biztosító által létrehozott Díjtartalékra előre meghatározott, fix hozamot hirdet, amely évente kerül közzétételre a Biztosító honlapján. Az eszközalapok és a Díjtartalék között a szerződő maga határozza meg az allokációs arányt. A NOVIS Vegyes Eszközalap célja, hogy jövedelmet és középtől hosszú távon mérsékelt tőkenövekedést biztosítson. Ennek érdekében befektetésre ajánlott minősítésű, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvényekkel, valamint vállalati részvényekkel szemben kitettséget biztosító piacok széles körébe fektet be világszerte. Az alap globális államkötvényekbe, ingatlanokkal szemben kitettséget biztosító eszközökbe, más befektetési alapok befektetési jegyeibe vagy részjegyeibe, infrastruktúrával szemben kitettséget biztosító eszközökbe fektethet be. MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ: Ez a termék olyan ügyfelek részére ajánlott, akik hosszútávú befektetési szándékkal rendelkeznek és a tervezett befektetési szándékuk legalább 20 év. A magasabb hozamok elérése érdekében a szerződőnek viszonylag magas kockázattal kell számolniuk, ami esetenként az eredetileg befektetett tőkével szemben veszteségként is jelentkezhet. Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az eszközalap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2 osztályba soroltuk, amely alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre sorolja, és egyáltalán nem valószínű, hogy a rossz piaci feltételek hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A biztosítási eszközalap nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci változásoktól, így befektetésének egy részét vagy akár egészér is elveszítheti. A befektetési kockázattal, a megtérüléssel és a befektetések teljesítményével kapcsolatos további információkat a Befektetési Politika tartalmazza, amely az AÜSZF elválaszthatatlan részét képezi és a webhely alatt is elérhető. Befektetés Ft évente Biztosítási díj 0 Ft TÚLÉLÉSI EK STRESS KEDVEZŐTLEN MÉRSÉKELT KEDVEZŐ TELJESÍTMÉNY-EK Rendszeres díjfizetés 1 év 10 év 20 év (Ajánlott tartási idő) Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -8,11% -5,94% -4,81% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -3,91% 0,15% 0,71% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 2,18% 2,09% 2,08% Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 8,31% 4,03% 3,46% Felhalmozott befektetett összeg Ft Ft Ft Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente Ft fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket mástermékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.

8 A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a biztosítási eszközalapnak az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Milyen merülnek fel? A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos et. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés lehetséges szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente Ft - nak megfelelő összeget fektet be. A számadatok becslésen és a jövőben változhatnak. A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA: A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb et is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a ről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Befektetési forgatókönyvek Ha ön 1 év Rendszeres díj Ft Ha ön 10 év Ha ön 20 év Teljes költség Ft Ft Ft Az évente hozamra gyakorolt hatás (RYI) 1,79% 1,79% 1,79% A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE: Az alábbi táblázat bemutatja: - a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást; - a különböző költségkategóriák jelentését. Egyszeri Folyó Járulékos Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást Rendszeres díj A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett hatása. Ez az Ön által fizetett Belépési legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Az árban már benne foglalt hatása. Ez magában foglalja biztosítási eszközalapjának a forgalmazási költségét. Kilépési A befektetésének lejáratakor történő kilepés költségeinek hatása Portfolióügyleti A termék számára alapul szolgáló befektetések altalunk történő vétele és eladása költsége Egyéb folyó 1,79% költségeinek hatása. A befektetésének kezeléséért általunk évente felszámított és a II szakaszban bemutatott hatása. Teljesítménydíjak Ennek a biztosítási eszközalapnak nincsen teljesítmény vagy más járulékos díj. Nyereségrészesedés A nyereségrészesedés hatása.

9 BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZALAP NEVE: NOVIS Global Income Fund Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok brosúrája január 1- től érvényes. Ön olyan termék megvásárlását tervezi, amely nem egyszerű és nehéz megérteni. Milyen eszközalapról van szó? TIPUS: Biztosítási Eszközalap CÉLOK: A NOVUM PRO a halálesetre és elérésre szóló vegyes életbiztosítások és befektetési egységekhez kötött jellemzői ötvöző rendszeres díjfizetésű életbiztosítás, amely nyugdíjbiztosításként is megköthető. Célja biztosítási szolgáltatás vagy befektetési lehetőség nyújtása a kínált befektetési lehetőségeken keresztül. A Biztosító által létrehozott Díjtartalékra előre meghatározott, fix hozamot hirdet, amely évente kerül közzétételre a Biztosító honlapján. Az eszközalapok és a Díjtartalék között a szerződő maga határozza meg az allokációs arányt. A NOVIS Global Income Fund Eszközalap célja a mérsékelt középtávú, illetve a hosszútávú tőkenövekedés. Ez az Eszközalap a világipiac széles skáláján hajtja végre befektetéseit, így főként magas hozamú és a feltörekvő piacok kötvényeibe, valamint társasági részvénekbe fekteti eszközeit. MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ: Ez a termék olyan ügyfelek részére ajánlott, akik hosszútávú befektetési szándékkal rendelkeznek és a tervezett befektetési szándékuk legalább 20 év. A magasabb hozamok elérése érdekében a szerződőnek viszonylag magas kockázattal kell számolniuk, ami esetenként az eredetileg befektetett tőkével szemben veszteségként is jelentkezhet. Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az eszközalap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amelyik a közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és nem valószínű, hogy a rossz piaci feltételek hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A biztosítási eszközalap nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci változásoktól, így befektetésének egy részét vagy akár egészér is elveszítheti. A befektetési kockázattal, a megtérüléssel és a befektetések teljesítményével kapcsolatos további információkat a Befektetési Politika tartalmazza, amely az AÜSZF elválaszthatatlan részét képezi és a webhely alatt is elérhető. Befektetés Ft évente Biztosítási díj 0 Ft TÚLÉLÉSI EK STRESS KEDVEZŐTLEN MÉRSÉKELT KEDVEZŐ TELJESÍTMÉNY-EK Rendszeres díjfizetés 1 év 10 év 20 év (Ajánlott tartási idő) Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -14,91% -7,63% -6,11% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -8,04% -1,83% -0,95% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 1,21% 1,19% 1,19% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 11,30% 4,28% 3,37% Felhalmozott befektetett összeg Ft Ft Ft Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente Ft fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket mástermékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.

10 A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a biztosítási eszközalapnak az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Milyen merülnek fel? A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos et. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés lehetséges szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente Ft - nak megfelelő összeget fektet be. A számadatok becslésen és a jövőben változhatnak. A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA: A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb et is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a ről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Befektetési forgatókönyvek Ha ön 1 év Rendszeres díj Ft Ha ön 10 év Ha ön 20 év Teljes költség Ft Ft Ft Az évente hozamra gyakorolt hatás (RYI) 1,82% 1,82% 1,82% A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE: Az alábbi táblázat bemutatja: - a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást; - a különböző költségkategóriák jelentését. Egyszeri Folyó Járulékos Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást Rendszeres díj A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett hatása. Ez az Ön által fizetett Belépési legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Az árban már benne foglalt hatása. Ez magában foglalja biztosítási eszközalapjának a forgalmazási költségét. Kilépési A befektetésének lejáratakor történő kilepés költségeinek hatása Portfolióügyleti A termék számára alapul szolgáló befektetések altalunk történő vétele és eladása költsége Egyéb folyó 1,82% költségeinek hatása. A befektetésének kezeléséért általunk évente felszámított és a II szakaszban bemutatott hatása. Teljesítménydíjak Ennek a biztosítási eszközalapnak nincsen teljesítmény vagy más járulékos díj. Nyereségrészesedés A nyereségrészesedés hatása.

11 BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZALAP NEVE: NOVIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok Brosúrája január 1- től érvényes. Ön olyan termék megvásárlását tervezi, amely nem egyszerű és nehéz megérteni. Milyen eszközalapról van szó? TIPUS: Biztosítási Eszközalap CÉLOK: A NOVUM PRO a halálesetre és elérésre szóló vegyes életbiztosítások és befektetési egységekhez kötött jellemzői ötvöző rendszeres díjfizetésű életbiztosítás, amely nyugdíjbiztosításként is megköthető. Célja biztosítási szolgáltatás vagy befektetési lehetőség nyújtása a kínált befektetési lehetőségeken keresztül. A Biztosító által létrehozott Díjtartalékra előre meghatározott, fix hozamot hirdet, amely évente kerül közzétételre a Biztosító honlapján. Az eszközalapok és a Díjtartalék között a szerződő maga határozza meg az allokációs arányt. A NOVIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap célja, hogy jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Az Alap ennek érdekében eszközeinek többségét jövedelemtermelő vállalati részvényekbe fekteti világszerte. MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ: Ez a termék olyan ügyfelek részére ajánlott, akik hosszútávú befektetési szándékkal rendelkeznek és a tervezett befektetési szándékuk legalább 20 év. A magasabb hozamok elérése érdekében a szerződőnek viszonylag magas kockázattal kell számolniuk, ami esetenként az eredetileg befektetett tőkével szemben veszteségként is jelentkezhet. Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az eszközalap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4 osztályba soroltuk, amelyik a közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A biztosítási eszközalap nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci változásoktól, így befektetésének egy részét vagy akár egészér is elveszítheti. A befektetési kockázattal, a megtérüléssel és a befektetések teljesítményével kapcsolatos további információkat a Befektetési Politika tartalmazza, amely az AÜSZF elválaszthatatlan részét képezi és a webhely alatt is elérhető. Befektetés Ft évente Biztosítási díj 0 Ft TÚLÉLÉSI EK STRESS KEDVEZŐTLEN MÉRSÉKELT KEDVEZŐ TELJESÍTMÉNY-EK Rendszeres díjfizetés 1 év 10 év 20 év (Ajánlott tartási idő) Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -19,80% -12,59% -10,04% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -12,09% -2,01% -0,56% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 3,07% 3,04% 3,04% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 20,74% 8,35% 6,77% Felhalmozott befektetett összeg Ft Ft Ft Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente Ft fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket mástermékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a biztosítási eszközalapnak az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

12 Milyen merülnek fel? A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos et. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés lehetséges szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente Ft - nak megfelelő összeget fektet be. A számadatok becslésen és a jövőben változhatnak. A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA: A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb et is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a ről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Befektetési forgatókönyvek Ha ön 1 év Rendszeres díj Ft Ha ön 10 év Ha ön 20 év Teljes költség Ft Ft Ft Az évente hozamra gyakorolt hatás (RYI) 1,99% 1,99% 1,99% A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE: Az alábbi táblázat bemutatja: - a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást; - a különböző költségkategóriák jelentését. Egyszeri Folyó Járulékos Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást Rendszeres díj A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett hatása. Ez az Ön által fizetett Belépési legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Az árban már benne foglalt hatása. Ez magában foglalja biztosítási eszközalapjának a forgalmazási költségét. Kilépési A befektetésének lejáratakor történő kilepés költségeinek hatása Portfolióügyleti A termék számára alapul szolgáló befektetések altalunk történő vétele és eladása költsége Egyéb folyó 1,99% költségeinek hatása. A befektetésének kezeléséért általunk évente felszámított és a II szakaszban bemutatott hatása. Teljesítménydíjak Ennek a biztosítási eszközalapnak nincsen teljesítmény vagy más járulékos díj. Nyereségrészesedés A nyereségrészesedés hatása.

13 BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZALAP NEVE: NOVIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok Brosúrája január 1- től érvényes. Ön olyan termék megvásárlását tervezi, amely nem egyszerű és nehéz megérteni. Milyen eszközalapról van szó? TIPUS: Biztosítási Eszközalap CÉLOK: A NOVUM PRO a halálesetre és elérésre szóló vegyes életbiztosítások és befektetési egységekhez kötött jellemzői ötvöző rendszeres díjfizetésű életbiztosítás, amely nyugdíjbiztosításként is megköthető. Célja biztosítási szolgáltatás vagy befektetési lehetőség nyújtása a kínált befektetési lehetőségeken keresztül. A Biztosító által létrehozott Díjtartalékra előre meghatározott, fix hozamot hirdet, amely évente kerül közzétételre a Biztosító honlapján. Az eszközalapok és a Díjtartalék között a szerződő maga határozza meg az allokációs arányt. A NOVIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap célja, hogy elsődlegesen fejlődő piaci cégek osztalék-fizetést biztosító részvényeibe fektetve biztosítson jövedelmet, illetve hosszú távú tőkenövekedést. Az Alap eszközeinek többségét olyan cégek osztalékfizetést biztosító részvényeibe fekteti, melyek egy fejlődő országban lettek bejegyezve, vagy gazdasági tevékenységük nagy részét ott végzik. MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ: Ez a termék olyan ügyfelek részére ajánlott, akik hosszútávú befektetési szándékkal rendelkeznek és a tervezett befektetési szándékuk legalább 20 év. A magasabb hozamok elérése érdekében a szerződőnek viszonylag magas kockázattal kell számolniuk, ami esetenként az eredetileg befektetett tőkével szemben veszteségként is jelentkezhet. Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az eszközalap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4 osztályba soroltuk, amelyik a közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A biztosítási eszközalap nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci változásoktól, így befektetésének egy részét vagy akár egészér is elveszítheti. A befektetési kockázattal, a megtérüléssel és a befektetések teljesítményével kapcsolatos további információkat a Befektetési Politika tartalmazza, amely az AÜSZF elválaszthatatlan részét képezi és a webhely alatt is elérhető. Befektetés Ft évente Biztosítási díj 0 Ft TÚLÉLÉSI EK STRESS KEDVEZŐTLEN MÉRSÉKELT KEDVEZŐ TELJESÍTMÉNY-EK Rendszeres díjfizetés 1 év 10 év 20 év (Ajánlott tartási idő) Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -27,44% -18,69% -15,06% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -21,61% -8,14% -6,15% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -0,87% -1,14% -1,16% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 24,11% 6,28% 4,05% Felhalmozott befektetett összeg Ft Ft Ft Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente Ft fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket mástermékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.

14 A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a biztosítási eszközalapnak az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Milyen merülnek fel? A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos et. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés lehetséges szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente Ft - nak megfelelő összeget fektet be. A számadatok becslésen és a jövőben változhatnak. A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA: A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb et is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a ről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Befektetési forgatókönyvek Ha ön 1 év Rendszeres díj Ft Ha ön 10 év Ha ön 20 év Teljes költség Ft Ft Ft Az évente hozamra gyakorolt hatás (RYI) 1,81% 1,81% 1,81% A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE: Az alábbi táblázat bemutatja: - a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást; - a különböző költségkategóriák jelentését. Egyszeri Folyó Járulékos Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást Rendszeres díj A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett hatása. Ez az Ön által fizetett Belépési legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Az árban már benne foglalt hatása. Ez magában foglalja biztosítási eszközalapjának a forgalmazási költségét. Kilépési A befektetésének lejáratakor történő kilepés költségeinek hatása Portfolióügyleti A termék számára alapul szolgáló befektetések altalunk történő vétele és eladása költsége Egyéb folyó 1,81% költségeinek hatása. A befektetésének kezeléséért általunk évente felszámított és a II szakaszban bemutatott hatása. Teljesítménydíjak Ennek a biztosítási eszközalapnak nincsen teljesítmény vagy más járulékos díj. Nyereségrészesedés A nyereségrészesedés hatása.

15 BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZALAP NEVE: NOVIS Ázsia Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap Jelen Biztosítási Eszközalapok Brosúrája január 1- től érvényes. Ön olyan termék megvásárlását tervezi, amely nem egyszerű és nehéz megérteni. Milyen eszközalapról van szó? TIPUS: Biztosítási Eszközalap CÉLOK: A NOVUM PRO a halálesetre és elérésre szóló vegyes életbiztosítások és befektetési egységekhez kötött jellemzői ötvöző rendszeres díjfizetésű életbiztosítás, amely nyugdíjbiztosításként is megköthető. Célja biztosítási szolgáltatás vagy befektetési lehetőség nyújtása a kínált befektetési lehetőségeken keresztül. A Biztosító által létrehozott Díjtartalékra előre meghatározott, fix hozamot hirdet, amely évente kerül közzétételre a Biztosító honlapján. Az eszközalapok és a Díjtartalék között a szerződő maga határozza meg az allokációs arányt. A NOVIS Ázsia Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap célja, stabil jövedelem mellett hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Az Eszközalap főként olyan társaságok részvényeibe fektet, amelyek székhelye vagy tevékenységi köre Ázsia kevésbé fejlett országaiban van. MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ: Ez a termék olyan ügyfelek részére ajánlott, akik hosszútávú befektetési szándékkal rendelkeznek és a tervezett befektetési szándékuk legalább 20 év. A magasabb hozamok elérése érdekében a szerződőnek viszonylag magas kockázattal kell számolniuk, ami esetenként az eredetileg befektetett tőkével szemben veszteségként is jelentkezhet. Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe? A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy az eszközalap milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4 osztályba soroltuk, amelyik a közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. A biztosítási eszközalap nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci változásoktól, így befektetésének egy részét vagy akár egészér is elveszítheti. A befektetési kockázattal, a megtérüléssel és a befektetések teljesítményével kapcsolatos további információkat a Befektetési Politika tartalmazza, amely az AÜSZF elválaszthatatlan részét képezi és a webhely alatt is elérhető. Befektetés Ft évente Biztosítási díj 0 Ft TÚLÉLÉSI EK STRESS KEDVEZŐTLEN MÉRSÉKELT KEDVEZŐ TELJESÍTMÉNY-EK Rendszeres díjfizetés 1 év 10 év 20 év (Ajánlott tartási idő) Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -34,09% -21,50% -17,49% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam -18,44% -3,41% -1,17% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 4,76% 4,46% 4,44% Ezt az összeget kaphatja vissza a levonása Ft Ft Ft Éves átlagos hozam 33,18% 12,86% 10,32% Felhalmozott befektetett összeg Ft Ft Ft Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente Ft fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket mástermékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.