Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA"

Átírás

1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA Budapest 2006

2 Tartalomjegyzék A kábítószerek világa (bevezetés). 1. oldal Tünetek, vészjelek oldal Ópioidok..21. oldal Kokain 35. oldal Cannabioidok 40. oldal Stimulánsok..52. oldal Hallucinogének.62. oldal Szerves oldószerek.82. oldal Az ETTSZ adatai a kábítószer mérgezésekről 86. oldal Összefoglalás..93. oldal Irodalomjegyzék..94. oldal 2

3 A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA A kábítószerfogyasztás az egyik legsúlyosabb probléma, amely a világot sújtja; egyik mozgatórugója a maffiák működésének és a szervezett bűnözésnek. A közvélemény szerint a drogfogyasztás egy olyan spirál, amelyen ha egyszer elindul valaki, akkor annak már "áshatják is a sírját". Ez így ebben a formában nem egészen igaz. A drogosok általában a gyengébb szerekkel kezdik, és fokozatosan jutnak el az úgynevezett keménydrogokig. A fogyasztótól függ, hogy az idő előrehaladtával átáll-e egy erősebb kábítószerre. Ma Magyarországon szinte minden drog kapható a feketepiacon, a dealereknek pedig érdekükben áll, hogy nagyobb nyereséget hozó szereket forgalmazzanak. Így előbbutóbb megkérdezik a fogyasztótól, hogy nincs-e kedve kipróbálni valamilyen erősebb kábítószert (pl. heroint). Ezzel indul be a spirál, ami gyakran tragédiával végződik. A drogok osztályozására számtalan módszer létezik, de nincs egyetértés abban, hogy melyik az az optimális rendszer, amelyben az összes biológiailag aktív anyagnak helye van. A drogok osztályozhatóak kémiai szerkezetük, gyógyászati felhasználásuk, veszélyeik, visszaélési potenciáljuk, hozzáférhetőségük, idegrendszeri és fiziológiai hatásaik, vagy bizonyos viselkedésmintákra gyakorolt hatásaik alapján. A kábítószerek áttekinthető csoportosítása (a WHO felosztása) : 1. ÓPIÁTOK (ópium, morfium, heroin) 2. KOKAIN 3. CANNABIOIDOK (marihuana, hasis, AMP, THC) 3

4 4. PSZICHOMOTOROS STIMULÁNSOK (AMFETAMINSZÁRMAZÉKOK) (speed, ecstasy, liquid extasy) 5. HALLUCINOGÉNEK (PSZICHEDELIKUS SZEREK (LSD, pszichedelikus gombák) 6. SZERVES OLDÓSZEREK A WHO a kábítószereket két nagy csoportra osztotta : kemény és lágy drogokra. A kemény drogok közé a heroint, kokaint, morfint és analógjaikat, a lágy drogok közé főleg a központ idegrendszerre ható gyógyszereket : szedatívumokat, hipnotikumokat, antihisztaminokat és ezek alkohollal történő kombinációit valamint a marihuánát sorolta. 4

5 ÁLTALÁNOS MAGYAR HELYZET A 20. SZÁZAD KÖZEPÉTŐL A magyarországi kábítószerhelyzet elemzését célszerű két szakaszra bontani. Bár a két felvonást nem lehet egymástól éles határvonallal elválasztani, a gazdasági társadalmi változások indokolttá teszik ezen megkülönböztetést. A fordulópontot mint megannyi más esetben a drog-epidémia esetében is természetesen a rendszerváltás jelentette. Amiről nem beszélünk, nem is létezik? Az Amerikai Egyesült Államokból elinduló és Nyugat - Európában tért nyerő kábítószer terjesztés nem hagyta érintetlenül hazánkat sem. A második világháborút követő első nagy hullám a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején érte el Magyarországot. Ám az tagadhatatlan, hogy jelentős eltérések voltak a nyugati és a honi kábítószer problémában. Talán a legfontosabb ilyen tényező, hogy míg a nyugati demokráciában a klasszikus drogok (e gyebek mellett a heroin, hasis, marihuána, kokain és LSD) terjedtek el, addig a szocialista országokban, így hazánkban is elsősorban kábító hatású anyagokat használtak a fogyasztók. Ezek szerves oldószerek vagy gyógyszerkészítmények és alkohol kombinációi voltak. A fogyasztás eme alakulása elsősorban a hozzáférhetőség és a kínálat hiányának tudható be. Bár a honi fogyasztói társadalom nem tudott klasszikus kábítószerhez jutni, mégis felnőtt egy korosztály, amelynek teljesen más volt az élvezeti szerekhez, kábítószerekhez való viszonya, mint az előző generációké. Ez a réteg pedig tovább örökíti örökítheti a következő generációkra a toleránsabb hozzáállását. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy szinte hiábavaló volt a tiltás. A pártállami elnyomás ellenére is kialakult és fennmaradt a drogfogyasztás. A rendszer nem volt képes megakadályozni, hogy a fiatalok körében megjelenjen a kábítószerek iránti igény. A hatalom csupán arra volt képes, hogy a nyolcvanas évek végéig korlátozza a kábító hatású anyagok kínálatát. Ugyanakkor a sokat szidott struccpolitikának az lett a következménye, hogy a megelőzés, a visszaszorítás és a gyógykezelés intézményhálózatának a kialakítása elmaradt. 5

6 Szopó és parkán A hatvanas évektől a nyolcvanas évek elejéig a szipózás volt a legelterjedtebb. A gyógyszerek között, pedig a parkán volt a vezető anyag. A parkán megszűnésével újabb szerek után kellett nézniük a fogyasztóknak. A folyamatokban a nyolcvanas évek közepén következtek be jelentős változások. Ezek mind a hivatalos politikát, mind, pedig a fogyasztási szokásokat érintették. A drog-színtér jellemzője ez idő tájt az volt, hogy megnőtt a kábítószerek iránti kereslet, emelkedett a fogyasztók száma, akik közt egyre több volt a fiatal. A korszak jellegzetességeihez tartozott még, hogy azok, akik megfelelő kapcsolatokkal rendelkeztek, már hozzá tudtak jutni a klasszikus drogokhoz is. A nyolcvanas évek közepétől kezdődött a házi mákkészítményekkel való visszaélés. Ám a korszak legfőbb jellemzője a kodeinféleségek (köhögéscsillapítók) használata. Ezek közül a legnépszerűbb a Hydrocodin intravénás alkalmazása volt. Változó kínálat A kínálat terén a leglényegesebb fordulatot azt jelezte a hatóságok számára, hogy egyre több kísérlet történt kábítószerek illegális előállítására. Szintén a nyolcvanas években vált számottevővé az illegális kábítószer - kereskedelem is, bár tagadhatatlan, hogy akkoriban Magyarország még csak tranzitországként szerepelt a csempészek szótárában. Ugyancsak a kínálati oldal változásait jelezték az egyre gyakoribb vényhamisítások. Szakértők szerint a mind sűrűbbé vált gyógyszertári betörések, pedig azt támasztották alá, hogy a kábítószerproblémának és a bűnözésnek létrejöttek az egyelőre kezdetleges kapcsolódási pontjai. A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszak kábítószer-helyzetéről viszonylag kevés információ áll a rendelkezésünkre. Ennek oka elsősorban a nehézkes korabeli adatgyűjtésben keresendő. Ugyanakkor egyéb indikátorokból következtetni lehet a probléma elterjedtségére és nagyságára. Fontos adat, hogy a nyolcvanas évek második felében, évente mintegy háromezren jelentkeztek egészségügyi intézeti kezelésre. A budapesti Korányi Kórház baleseti belosztályán 1985 és 1989 között 1587 beteget kezeltek kábítószer-problémákkal. Ugyanebben az időszakban a Vám- és Pénzügyőrség által lefoglalt kábítószerekkel kapcsolatosan, évente legfeljebb tíz esetben indult büntetőeljárás. A legnagyobb fogással a vámőrök 1988-ban büszkélkedhettek. Akkor valamivel több, mint egy (!) kilogramm drog került a hatóság kezére. 6

7 Szintén elenyésző volt az ismertté vált visszaélés kábítószerrel (BTK 282. ) bűncselekmények száma. Nyolc év alatt, 1980 és 1988 között összesen 658 ilyen esetet regisztráltak. Huszonhétezer fogyasztó? A Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Drogprogramja 1989-ben kvalitatív vizsgálatot végzett. Ennek adatai alapján a nyolcvanas évek végén, Magyarországon mintegy 25 ezer olyan kábítószer-fogyasztó volt, akik közvetlenül a drog okozta, vagy a drogfogyasztásból adódó egyéb panaszokkal keresték meg a körzeti orvosukat. Rajtuk kívül a körzeti orvosok még 2000 kábítószer-fogyasztóról tudtak. Ők ugyan nem keresték fel orvosukat, ám egyéb forrásból ismertek voltak. A nyolcvanas évek végén ezen információk alapján, mintegy 27 ezer főre volt tehető a rendszeres drogfogyasztók száma Magyarországon. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a 27 ezer ember közül sokan olyan gyógyszereket fogyasztottak, amelyek jogi értelemben nem számítottak kábítószernek. 7

8 1985 a fordulat éve A kábítószer - problémát a nyolcvanas évek közepéig sűrű homály fedte, mivel meglétét a korabeli politikai vezetés mind a honi társadalom előtt, mind a külföld előtt titokként kezelte. A másik súlyos gond az ideológiai hozzáállásban az volt, hogy elsősorban a rendőrség által megoldandó kérdések körébe utalta a kábítószer-fogyasztást. Ennek káros következménye lett, hogy elmaradt a megelőzést gyógyítást rehabilitációt szolgáló intézményrendszer kialakítása, valamint hiányoztak a képzési oktatási programok. A szakemberek számára az is problémát jelentett, hogy a jelenség (a titkolózás miatt) csak részben volt kutatható. A helyzetet az is bonyolította, hogy a részkutatások eredményét sem lehetett a széles közvéleménynek bemutatni. A drog-problémával összefüggő politika és ideológia területén a fordulat 1985-ben következett. Ekkor szövegezték meg és fogadták el a fiatalkori bűnözéssel foglalkozó 1985-ös Minisztertanácsi határozatot. Ez a jogszabály már figyelembe veszi a hazai drog - helyzetet és olyan intézményhálózat kiépítését szorgalmazza (sőt sürgeti), amely átfogja a megelőzés, gyógykezelés, utókezelés és rehabilitáció rendszerét. Ezt követően megalakul az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság Drog Albizottsága. Ennek drogprogramja 1987-ben indul útjára. A késlekedés visszaüt A kábítószer-probléma a nyolcvanas évek végére kutatható társadalmi jelenséggé vált. A rendszerváltás időszakára a drog-problémának minden olyan tünete megtalálható volt Magyarországon, amely Nyugat - Európában is létezett. Ez alól talán csak a kábítószerbűnözés súlyosabb formái jelentettek kivételt. A Nyugat -európai és hazai helyzet közt csupán a jelenség nagyságrendjében és elterjedtségében volt különbség. A hazai helyzetet valószínűleg az is megkülönböztette a nyugat-európaitól (annak ellenére, hogy Magyarország már nemcsak tranzitországa, hanem célországa is lett az illegális kábítószerkereskedelemnek), hogy a rendszerváltás idején még nem alakult ki az illegális kábítószerek munkamegosztáson alapuló, szervezett piaca. Jelentős különbség volt viszont hazánk és a nyugati államok között a drogpolitika és az annak végrehajtását szolgáló, valamint a kábítószeresekkel foglalkozó intézményrendszer területén. Míg a tőlünk nyugatra fekvő európai demokráciák rendelkeztek tudományos kutatásokon, elemzéseken, értékelő vizsgálatokon alapuló kábítószer-stratégiával és cselekvési programmal, a kábítószer-fogyasztók különböző csoportjaihoz alkalmazkodó, differenciált gyógyító-rehabilitációs intézményrendszerrel, valamint a kábítószer-ügyben érintett szervezetek tevékenységét koordináló testülettel, addig hazánkban a nyolcvanas évek végén csupán ezek kiépítése kezdődött meg. 8

9 A kábítószer-probléma tehát már a rendszerváltás előtt is létezett Magyarországon, azonban az 1988 és 1990 közti átmeneti periódus és az 1990-es rendszerváltás jelentősen módosították ennek a társadalmi jelenségnek az alakulását, valamint megváltoztatták korábbi mennyiségi és minőségi mutatóit. Az indikátorok alapján a drog-helyzet rendszerváltozást követő változásaira a következő trendek voltak a legjellemzőbbek : az egészségügyi intézményekben az adott évben kezelt kábítószer-fogyasztókra vonatkozó adatok részben a kezeltek számának emelkedését mutatták, részben, pedig jelezték a fogyasztási szokások változását. A fogyasztók számának növekedése azonban viszonylagos, adódhatott a jelentési fegyelem alakulásából is. Bár a kórházaknak kötelező lett volna jelentést készíteni az Egészségügyi Minisztérium számára az általuk kezelt drogfogyasztókról, ezt nem minden intézet tette meg. Statisztika A fogyasztási szokásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy Magyarországon 1995 és 2002 között közel a duplájára nőtt az ópiátfogyasztók száma. A kezelésben megjelent drogfogyasztók között a legnagyobb arányban az amfetamint és származékait fogyasztók száma nőtt. A változás mértéke közel 25-szörös. Ugyanakkor a szerves oldószereket inhalálók száma a felére esett vissza. Ez jól mutatja, hogy a fogyasztók drogkarrierjük során rendszerint fokozatosan egyre keményebb szerekre térnek át, bár az amfetamin térhódítását viszonylagos újszerűsége is indokolja. A nyilvántartottak életkori adataiból kiderül, hogy a drogfogyasztás alsó korhatára jellemzően 16 és 19 év közé tehető. A kezelési statisztikák alapján a nyilvántartott kábítószeresek között között évente megduplázódott az intravénás droghasználók száma. A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetekre vonatkozó felmérés 1995-ben 204, ban 289, 1997-ben 339, 2002-ben 276 halálesetet regisztrált. Az elhunytak drogkarrierjéről, a halálesetek körülményeiről azonban már nincsenek pontos információk. 9

10 Ami itt nincs, azt ne is keresd Az előzőekben felvázolt indikátorok azt mutatják, hogy a rendszerváltás óta a magyarországi droghelyzet súlyosabbá és differenciáltabbá vált. A kábítószer-kereslet és - kínálat egyaránt emelkedett, a kábítószer-fogyasztás, pedig egyre nagyobb teret hódít a társadalom majd minden részében. Az utóbbi időben egyre több a fogyasztással összefüggő haláleset és erőteljesebb igény van az úgynevezett kemény drogok iránt is. Ezek közül viszonylagos olcsósága miatt elsősorban a heroint (egy adag fekete piaci ára 1998-ban kb forint) keresik a fogyasztók. Emiatt a fogyasztási technikák eltolódtak az intravénás használat irányába. A fiatal korosztály, főként a évesek körében jelentősen emelkedett a kábítószer-fogyasztás. Ők különösen az amfetamin-származékokat (ecstasy) használják előszeretettel. Manapság már a női drogfogyasztók sem ritkák a heroinisták és más társadalmilag és egészségügyileg fokozottan veszélyes kábítószeresek között. Növekedett a beszerzési bűnözés is. Mindez azt támasztja alá, hogy éppen a kereslet területén a legaggasztóbbak a változások. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a kínálati oldalon nem történtek negatív változások. Itt a legnagyobb gondot az illegális kábítószer-kereskedelem növekedése jelenti, amely mind a tranzit, mind, pedig a belső piacra irányuló forgalomra jellemző. Az sem elhanyagolható, hogy emelkedett a magyarországi illegális marihuána-ültetvények nagysága is. Az elmúlt néhány évben a hazai drog-színtér egyébként tovább differenciálódott. A kábítószert fogyasztók között éppúgy megtalálható a szegény (esetleg hajléktalan) szipós, mint a jómódú családból származó heroinista. Ugyancsak fellelhető Magyarországon a kokainista üzletember, a disco-drogot fogyasztó fiatal vagy a jointot szívó entellektüel. Mára hazánkban is kialakult a kizárólag csak a hétvégeken, esetleg kikapcsolódás céljából, úgynevezett rekreációs vagy party -drogot fogyasztók széles tábora. Ma még inkább kulturális kérdés 10

11 A kábítószer-helyzet változása részben a rendszerváltozásra vezethető vissza. A liberálisabb szemlélet magával hozott egyfajta szabadságélményt, amellyel a társadalom bizonyos rétegei nem tudtak mit kezdeni, és a szabadság átfordult szabadosságba. Szintén a rendszerváltozással függ össze a társadalom fokozódó polarizálódása. Ám a helyzet alakulása ugyanígy visszavezethető a szabadidő tartalmas kihasználásának hiányára vagy a szubkulturális és korosztályi normákra. Az állam felelőssége mellett sem mehetünk el szó nélkül. Hiszen a hallgatás hosszú évei alatt a politikai vezetés nem teremtette meg a kábítószerrel foglalkozó intézmények hálózatát, ezzel elvesztegette a megelőzés lehetőségét. Mindezek azt támasztják alá, hogy a kábítószer-jelenséget Magyarországon ma még elsősorban szociális és kulturális problémának kell tekinteni. A kihívásra a válaszokat, pedig ennek megfelelően kell megadni. Ám az újabb idők történései miatt az illegitim kábítószerhasználat egészségügyi és kriminalisztikai vonatkozásaira is figyelmet kell fordítani. 11

12 A szocialista rendszer drogpolitikája Általános megközelítés A hatvanas években és hetvenes évek első felében az volt a hivatalos álláspont, hogy ilyen probléma a fejlett szocialista államokban nem létezik, a kábítószerek csak a hanyatló nyugatot mételyezik. A téma kutatását 1976-ben megtiltották Miután ráébredtek, hogy a probléma igenis létezik függetlenül attól, hogy beszélnek-e róla vagy sem, a nyugaton is szokásos megoldást alkalmazták: tiltást, üldözést, a kábítószer-élvezők marginalizációját, kirekesztését, egy olyan politikát, ami a világon mindenütt nagy befektetést igényel, ugyanakkor az eredményei igencsak kétségesek. Ez a megoldás még ma is markánsan jelen van, amit ha más nem is, a büntető törvénykönyv állandó módosításai mindenképpen jeleznek. A kábítószer-probléma korszakai A kábítószer-probléma a preferált drogok, a mennyiségi jellemzők és a területi elterjedtség alapján négy korszakra osztható.. Az első szakasz a hatvanas évek közepétől az évtized végéig tartott. A drogozás ekkor még csak szórványos jelenség volt ben észlelték az első droghalálesetet, és kábítószerező csoportokról is ekkor készültek az első rendőri jelentések. A második szakasz a hetvenes évek eleje, amikor hazánkat is elérte a modernkori kábítószerhullám. Egyre több közép-, illetve alsó - középosztálybeli fiatal fogyasztott visszaélésszerűen gyógyszert, rendszerint alkohollal kombinálva. A harmadik szakasz 1973-tól a nyolcvanas évek elejéig tartott. Ekkor kezdett vidéken is terjedni a drogokkal való visszaélés. Erre az időszakra tehető az ún. csöves jelenség, mint ellenkulturális mozgalom megjelenése, és ennek következményeként a fiatalok körében tömegessé vált a kábítószer-fogyasztás. A hetvenes évek második felére a drogjelenség elhagyta Budapest határait, és megjelent a többi iparilag fejlett, vagy gyorsan fejlődő településeken illetve az ország középső területein. Ekkor vált a fiatalok tipikus kábítószerező magatartásává a szipózás, a ragasztóanyagok illetve a szerves oldószerek gőzeinek belélegzése. A politoxikománia (több fajta kábítószer együttes használata) is ekkor terjed el, a ragasztók mellé alkoholt és/vagy gyógyszert kezdtek fogyasztani a drogosok. A gyógyszerek között a kodein használata egyre nagyobb számban fordult elő. A kábítószerhez-jutás tipikus formája a recepthamisítás volt, de a kórházi osztályokról történő lopás és a gyógyszertárakba való betörés is gyakran fordult elő. A negyedeik szakasz a nyolcvanas évek elején kezdődött. Csökkent a visszaélők életkora, és emelkedett a nők aránya. A megfelelő kapcsolatokkal rendelkezők ekkor már szinte bármilyen kábítószerhez hozzájuthattak, és így nőtt a fogyasztott drogok köre is. Körülbelül 1986-ban kezdődött a házi mákkészítmények rendszeres alkalmazása. A gyógyszerek közül a kodeinfélék, főleg a Hydrocodin intravénás használata terjedt el. Ekkor jelenik meg a kemény drogok iránti igény is, illetve egyfajta kísérletező kedv jelenik meg a drogosok körében, mindent kipróbálnak, amitől kábító, euforizáló hatást remélnek. Erre az időszakra tehető a kínálati bűnözés megjelenése is. Egyre több próbálkozás történik az anyagok előállítására, 12

13 bizonyos növények (kender) termesztésére, és gyakoribbá válik a csempészet is. Ennek két oka van. Egyrészt az, hogy a hazánk a Balkánon keresztül Nyugat felé irányuló kereskedelem első számú tartalékútvonala ekkor, másrészt a kialakuló, körvonalazódó kereslet. Ekkorra tehető az első drogterjesztéssel foglalkozó csoportok megjelenése is. Szintén a nyolcvanas években kezd gyengülni a drogozás ideológiai tartalma, és válik egyre népszerűbbé a fogyasztás, ami magával vonja a kriminalizálódást is. A szocialista politika hatásai Az elnyomó politika bár kétségkívül nem a leghatékonyabb megoldás erre a problémára, mégis elkönyvelhet magának egynéhány pozitív hatást. Ennek köszönhető az, hogy a kemény drogok nem terjedtek el igazán a rendszerváltásig. Ennek egyrészt a fizetőképes kereslet hiánya, illetve a szigorú ki -, és beutazási szabályok voltak az okai, amelynek következményeképpen nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett behozni kábítószert az országba. A hátrányos hatások közé sorolható, hogy a rendszerváltozás után hirtelen megemelkedő kábítószerezés kezelésére nem volt felkészült szakembergárda, alkalmas intézményhálózat és alapvető statisztikai adatok sem álltak rendelkezésre. 13

14 A nemzetközi szerződések és Magyarország A két legjelentősebb nemzetközi szerződéshez csatlakozott Magyarország 1965-ben: a magyar jogrendszerbe beépítették az Egységes Kábítószeregyezményt, illetve 1979-ben ratifikálták a pszichotrop anyagokról kötött hasonló tartalmú szerződést. A kábítószerek rendelése körüli problémák A gyógyszerek illegális használata az egyik legelterjedtebb visszaélési forma volt. A kábítószereket legálisan csak gyógyászati vagy tudományos célra lehet alkalmazni. A gyógyászati alkalmazás magával vonja az orvosi vényen való rendelést, ami, mint bármi más hamisítható. Nagyon sok gyógyszer tartalmaz kábítószert, és ezért a rendelésüket is igyekeztek megfelelően korlátozni, de néhány üres vény, és némi kézügyesség elég ahhoz, hogy valaki produkáljon egy igazinak tűnő orvosi rendelvényt. A kábítószerek gyógyászati célú rendelését szigorúan szabályozzák, a kettős vényezés nevű eljárással. Az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni, amelyet a Belügyminisztérium illetékesei számára betekintés céljából rendelkezésre kell bocsátani. A kábítószer-politika a hetvenes évek végétől A kábítószerkérdéssel 1978-ban kezdett a legfelső vezetés is foglakozni, annak ellenére, hogy az első drogos haláleset 1969-ben történt. A minisztertanács 1978 végén tárgyalta meg az ifjúkori bűnözés helyzetét, és új sajátosságként állapította meg, hogy növekszik a fiatalok érdeklődése a kábítószerek iránt. Ennek ellenére 1976-ban az Állami Ifjúsági Bizottság és az Egészségügyi és Oktatásügyi Minisztérium megtiltotta a téma kutatását és a téma bizalmas kezelését ajánlotta. A nyolcvanas évek elejétől egyre nagyobb hangsúlyt kapott a drogprobléma megoldása. Először az Állami Ifjúsági Bizottság, majd az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság, illetve az Országos Egészségvédelmi Tanács drogbizottsága kapta feledatul a kábítószerügyi tárcaközi koordinációját.. A nyolcvanas évek végén kutathatóvá vált a drogprobléma. 14

15 A szipózással és gyógyszeres visszaélésekkel kapcsolatos állami lépések A ragasztóanyagok illetve szerves oldószerek gőzeinek belélegzéséről, és a gyógyszerekkel történő visszaélésekről a magyar orvosok először a nyugati sz aklapokból, illetve a WHO - Egészségégügyi Világszervezet - jelentéseiből értesültek, majd megjelent a probléma nálunk is. A Magyarországot érintő tranzit jellegű kábítószercsempészet Magyarország a heroincsempészetben földrajzi helyzetéből adódóan fontos tranzitország, a délnyugat-ázsiai termelő területek és Nyugat-Európa között, s Budapest tranzitállomásként szerepel a Dél-Amerikából Nyugat-Európába tartó kokaincsempészek egyik útvonalán. Tranzitország a "Balkán-útvonalon".. Magyarország a délszláv polgárháború kitörését követően vált a Balkán útvonal kulcsországává. Az addig Törökország - Bulgária - Jugoszlávia - Olaszország (Ausztria) irányba mozgó heroinszállítmányok szállítási útvonala északabbra tolódott, és Bulgária - Románia (vagy Szerbia) - Magyarország irányban módosult. Ez a helyzet a délszláv polgárháború befejezését követően is fennmaradt. Magyarország egy úgynevezett "fordítókorong" szerepet is betölt a "Balkán-útvonalon" folyó heroincsempészetben, országunkból kilépve ugyanis három eltérő irányban (Szlovákia - Csehország - Németország - Hollandia, illetve Ausztria - Németország valamint Szlovénia - Olaszország útvonalon) viszik tovább a szállítmányokat. Ez azzal a következménnyel is jár, hogy jelentős számban települtek Magyarországra a " Balkán-útvonalon" folyó heroincsempészetet szervező török és albán bűnszervezetek tagjai, akiknek a szállítmányok útjának zavartalan biztosítása a feladatuk. Ezekre a nálunk berendezkedett, csempészetet segítő csoportokra az jellemző, hogy olyan fedővállalatokat hoztak létre hazánkban, amelyek legális tevékenységével leplezhető a heroincsempészet. 15

16 A klasszikus kábítószerek elterjedése Magyarországon A '90-es évekig igen kevés ún. klasszikus kábítószer (m arihuana, hasis, LSD, heroin, kokain, amfetamin) volt forgalomban Magyarországon: a bódulatot keresők főként kábítószer tartalmú gyógyszerekkel éltek vissza. Ezeket lopással, betöréssel, vényhamisítással szerezték meg, gyakori volt továbbá a mák ópium-tartalmának illegális megszerzése, az érésben lévő mákgubók "megcsapolásával", illetve az ellopott száraz mákgubók kifőzésével.. A '80-as évek végétől a határok megnyitását, a szabad utazás lehetőségét kihasználva a magyarországi kábítószerfogyasztók jelentős számban látogattak olyan nyugat-európai országokba (elsősorban Hollandiába), ahol megismerkedhettek a klasszikus kábítószerekkel. Az alkalomszerű látogatásokat rendszeres "drogturizmus" váltotta fel, melynek keretében a fogyasztók már kereskedelmi mennyiségekben is vásároltak marihuanát, hasist és LSD "bélyegeket", melyeket hazacsempésztek és saját barátaik, ismerőseik számára adtak el. A drogturizmus romantikus időszakát hamarosan felváltotta a szervezett csempészet. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a '90-es évek második felében a magyar illegális piacon valamennyi klasszikus kábítószer megtalálható volt és a legelterjedtebb két szerként a marihuána illetve az amfetamin valamely származéka szerepelt. Emellett fokozatosan növekedett a heroinfogyasztók tábora is. A kokain még rétegfogyasztókat kiszolgáló anyag, de magas árának csökkenésével bármikor szintén széles körben elterjedhet. A hasis és az LSD élvezőinek köre bizonyos stabilitást mutatott. 16

17 Tizenévesek fogyasztása Hazánkban a hatvanas évek végétől kezdődően vannak információk a drogfogyasztásról. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy megbízható információk nincsenek erről az időszakról. Egzakt statisztikai tények egyáltalán nincsenek vagy csak igen kis számban vannak. Azok egyébként a növekvő érdeklődést jelzik. Egy - két epidemológiai vizsgálat persze készült, de ezek több ok miatt is megbízhatatlanok voltak, mivel - nem reprezentatív mintán történtek - a népesség egy szűk rétegére vonatkoztak - alacsony megbízhatóságú, kis létszámú mintán dolgoztak a kutatók, és - többnyire csak néhány kábítószerre terjed ki. Az első kézzelfogható adat a hazai drogfogyasztás mértékéről 1974-ből származik. Akkor két középiskola diákjait kérdezték drogfogyasztási szokásaikról. Válaszaik alapján 4,8 százalékuk fogyasztott már valamilyen drogot. Két évvel később a bűnelkövetők 100 fős, véletlenszerű mintáján végeztek kutatást. Körükben mintegy 43 százalékos volt a drogfogyasztási mutató ban csupán egyetlen budapesti kerületben vizsgálódtak a kutatók. Ott a szipózás elterjedtsége 4,6 százalékra volt tehető ben készült egy drogkutatás, amely a fővárosi középiskolákat fedte le. A vizsgálat során kiderült, hogy a megkérdezettek 6 százaléka már kipróbálta a szipózást, 9,6 százalékuk pedig már fogyasztott valamilyen kábítószerezésre alkalmas gyógyszert. A felnőtt népességre vonatkozó első kutatás reprezentatív mintán 1986-ban történt. A minta nagysága ezerfős volt. A válaszadók 5,5 százaléka vallotta azt, hogy már próbált valamilyen kábítószerezésre alkalmas szert. A tiltott drogok közül a marihuánát és a hasist 1 százalékuk, ópiátokat 0,8 százalékuk, míg LSD-t és kokaint 0,2 százalékuk fogyasztott már ban a társadalomkutatók a középiskolások fogyasztási szokásait mérték fel. Akkor a megkérdezettek 7 12 százaléka legalább életében egyszer már fogyasztott valamilyen tiltott drogot. Zömüknél csupán kipróbálásról vagy alkalmi fogyasztásról volt szó. A legtöbben marihuánát fogyasztottak, ám jelentős volt az ópiát- és az amfetamin- származékok fogyasztása, valamint a szipózás is. A megkérdezett középiskolások százaléka életében legalább egyszer próbálkozott már altató, nyugtató és ópiát-tartalmú gyógyszer nem orvos által rendelt szedésével ben került sor a 16 éves korosztály drogfogyasztási szokásainak felmérésére, a vizsgálatot az Európa Tanács szervezte meg. A kutatás során több mint 17 ezer, az említett korosztályhoz tartozó diákot kérdeztek meg drogfogyasztási szokásairól. A vizsgálat a tiltott drogok közé a marihuánát, az amfetaminokat, az LSD-t, a cracket, a kokaint, a heroint és az extasyt sorolta. Ezek valamelyikének fogyasztása minden huszadik diákra volt jellemző. A fiúk között valamivel elterjedtebb volt a fogyasztás. Közülük hat százalék próbálta már ki legalább egyszer a fenti szerek valamelyikét. A lányoknál csupán 4,1 százalék volt az igenlő válaszok aránya. A kipróbált drogok között egyértelműen a marihuána és a hasis szerepelt az első 17

18 helyen. E két kategória kivételével ugyanis a többi kábítószer kipróbálásának aránya visszaesett 1,3 százalékra. Ugyanakkor a nemek közti különbség jobban érvényesült: kétszer annyi fiú használta legalább egyszer a kábítószerek valamelyikét, mint lány. A tiltott drogot fogyasztók közel egynegyede élt egyedül. Kiugróan magas volt az intézetben élő drogfogyasztók száma is. A mostohaapával illetve nevelőanyával élők aránya is igen nagy volt a drog-fogyasztók populációjában. A valamilyen tiltott drogot fogyasztók 16 százaléka pedig nem rokon személlyel élt együtt. Ebből is látható, hogy a drogfogyasztás szempontjából jóval védettebbek a családban élő tanulók. Kiemelt veszélyeztető tényező az intézetben -, illetve az egyedül élés. Ugyanakkor azok is hamarabb nyúlnak kábítószerhez, akik mostohaszülőkkel laknak együtt. Marihuánát még könnyű beszerezni Az egyes drogok hozzáférhetőségét illetően az inhalánsok, a nyugtatók és az altatók állnak az első helyen. A válaszadók több, mint fele szerint az inhalánsokhoz a legkönnyebb hozzáférni. A nyugtatók és az altatók beszerezhetőségét a megkérdezettek mintegy 38 százaléka látta könnyűnek. A sorban ezután következő már illegális drogoknál viszont nagy törés látszik. A tinédzserek közül minden tizedik jut könnyen marihuánához és anabolikus szteroidokhoz. A többi kábítószer beszerzését már nagyon nehéznek látták a válaszadók. A sor végén a kokain és crack állt. A válaszadók százaléka egyenesen lehetetlennek ítélte ezen illegális kábítószerek megvásárlását. Általában egyébként a fiúk gondolták úgy, hogy könnyebben hozzájutnának tiltott kábítószerekhez. Az első adagot általában a barátoktól kapták a megkérdezettek. Ez a beszerzési mód a minta 4,8 százalékát jellemezte. 1,9 százalékuk a szülők engedélye nélkül, ám otthon jutott az első adaghoz. Ugyanakkor a kis számú fogyasztói réteget figyelembe véve akár riasztó is lehet, hogy közel egy százalékuknak a szülők adták az első adagot. 18

19 Csongrád és a főváros a legfertőzöttebb A tiltott szerek élvezete legkevésbé Jász Nagykun Szolnok és Szabolcs megyére jellemző. Az előbbi megyében lakók 6,1; míg az utóbbiban élők 6,3 százaléka fogyasztott már illegális kábítószert. Ugyanakkor e két megyére a legális drogok elterjedtsége inkább volt jellemző, mint a többire. A tiltott drogokkal visszaélők legnagyobb arányban a fővárosban (12,1 százalék) és Csongrádban (15,8 százalék) fordultak elő. A településtípusokat tekintve a tanyán lakók kiugróan nagy számban fogyasztanak tiltott drogot: 18,6 százalékuk élt már valamilyen kábítószerrel. A többi településfajta közel azonos arányban (10 százalék körül) részesedik. Az átlagosnál alacsonyabb drogfogyasztás a községeket jellemzi. 19

20 Kábítószer - fogyasztásra utaló vészjelek Sok szülő azt gondolja : az én gyerekem sohasem Az egészséget romboló kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, amelyeket időben felismerve megmenthetjük barátainkat, ismerőseinket, gyermekeinket. A kábítószerezést csak akkor fedezhetjük fel, ha tudjuk, mit kell keresnünk. G yanút keltő használati tárgyak, melyek drogfogyasztásra is utalhatnak : alufólia darabkák, furcsán hajtogatott pakettek ismeretlen tabletták, kapszulák, bélyegek, por injekciós tű, fecskendő, érszorító, ampullák kicsavart citromhéj, citromos flakon, kockacukor üres vagy kitöltött orvosi vények napszemüveg feleslegesnek tűnő használata megfeketedett kanál, vatta, cigaretta füstszűrő Testi változások, melyek drogfogyasztásra is utalhatnak : beesett hamuszürke arc, a bőr elszíneződése a szokottnál szűkebb vagy tágabb pupillák étvágytalanság, erős fogyás szájszárazság, orrfolyás édességek iránti igény megnövekedése ismeretlen erdetű tűszúrások, véraláfutások túlzott érzékenység a külső ingerekre Pszichés változások, melyek drogfogyasztásra is utalhatnak : depresszió, levertség, kedvetlenség, közöny feldobottság, színes álmok, látomások idegesség, érzékenység, szorongás ok nélküli örömkitörések túlérzékenység, személyiség vagy tudatzavar koncentráció képesség zavara, feledékenység indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés 20

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán 2014. október 18., Dr. Németh Zoltán Miről lesz szó? 1. Hogyan terjedt el a modernkori drogfogyasztás? Hol tartunk? Mik a legnépszerűbb drogok? 2. Mik az okai annak, hogy a fiatalok kipróbálják és használják

Részletesebben

DROGFOGYASZTÁS. a., Legitim (legális) és illegitim (illegális), jogi kategóriák b., Könnyű és nehéz, szociokulturális normák

DROGFOGYASZTÁS. a., Legitim (legális) és illegitim (illegális), jogi kategóriák b., Könnyű és nehéz, szociokulturális normák 1. DROG DEFINÍCIÓJA DROGFOGYASZTÁS DROG = minden vegyi anyag, ami az élő anyagokat befolyásolja PSZICHOAKTÍV DROG = a mentális működésekre ható szerek, amelyek megváltoztatják a gondolkodást, az érzékelést,

Részletesebben

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Drog- InFo Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatok számaival! A szer neve: Használata: Hatása: Következményei: Por alakban kapható, Torzul a

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK DEPRESSZÁNSOK I. Nyugtatók, altatók, szorongásoldók, hatása révén az alkohol is. Barbiturátok (legrégibb altatók, nyugtatók):

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! Kábítószer-használatra utaló jelek, amikre figyeljünk:

KEDVES SZÜLŐK! Kábítószer-használatra utaló jelek, amikre figyeljünk: Iskola-egészségügyi ellátás Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Dr. Báló Mária iskolaorvos Dömsödiné Demeter Melinda iskolavédőnő Székhely: 6600. Szentes, Szt. Imre herceg u.1. Telephely: 6600. Szentes,

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek?

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek? Bevezető A kábítószer (drog) fogyasztása mind az egyén, mind pedig a társadalom szintjén mérhetetlenül káros. Divatból vagy új élmények szerzése miatt elfogyasztott első adag után nagyon könnyű a kábítószerhez

Részletesebben

viselkedési együttestől is, ezeket a függőségi formákat viselkedéses

viselkedési együttestől is, ezeket a függőségi formákat viselkedéses Mit nevezünk szenvedélybetegségnek, függőségnek, addikciónak? Szenvedélybetegségnek azokat a visszatérően ismétlődő viselkedésformákat, szokásokat nevezzük, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt,

Részletesebben

Alkaloidok a gyógyászatban

Alkaloidok a gyógyászatban Alkaloidok a gyógyászatban Az alkaloidok növényekben előforduló nitrogéntartalmú vegyületek. Néhány kivételtől eltekintve heterociklusos felépítésűek és erős biológiai hatással rendelkeznek. Az alkaloid

Részletesebben

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Monitoring hírlevél 9. július 24. Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása 9. I. hírlevél Tartalom 1 Köszöntı 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja

Részletesebben

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol Jelen kiadvány a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0025 A kiskunhalasi kistérség egészségtudatos fejlesztése egészségre

Részletesebben

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára 2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára KKB ülés, 2016. október 7. Nyírády Adrienn Nemzeti Drog Fókuszpont Megváltozott az Éves Jelentés 2014-ig: nagyon részletes, táblázatok + szöveges elemzések csak

Részletesebben

Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja

Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja 2015. ÉVI EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-JELENTÉS A MONITOROZÁS 20 ÉVE Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja (2015.6.4., LISSZABON HÍRZÁRLAT WET/lisszaboni idő szerint 10.00

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda 2016. február 22. 2016. március 4. Útmutató és edukációs tartalom a kiállításhoz pedagógusok számára Helyszín: Hajdúböszörmény,

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

SZKA_106_26. Maradj köztünk! A drogfogyasztásról. szka106_01_d.indd 155 2007.10.16. 21:51:35

SZKA_106_26. Maradj köztünk! A drogfogyasztásról. szka106_01_d.indd 155 2007.10.16. 21:51:35 SZKA_106_26 Maradj köztünk! A drogfogyasztásról szka106_01_d.indd 155 2007.10.16. 21:51:35 szka106_01_d.indd 156 2007.10.16. 21:51:35 tanulói MARADJ köztünk! A drogfogyasztásról 6. évfolyam 157 26/1 Párbeszéd

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI

NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI A stratégiai anyagot a Kormány 2000. július 4-én, az Országgyûlés 2000. december 5-én fogadta el Elõterjesztõ: IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 1. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT készítette: Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet készült:

Részletesebben

Kábítószerek Kábítószer:

Kábítószerek Kábítószer: Kábítószerek Kábítószer: a központi idegrendszert megzavaró vagy lassító hatású anyag, amely bódulatot, mámort, tudatállapot-változást idéz elő. A drog szó eredeti jelentése: szárított növényi rész. Gyógyászati

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2001 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT ELŐSZÖR NÉHÁNY KÉRDÉS AZ ALKOHOL- FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN. KÉRJÜK,

Részletesebben

MI VAN MOST A FEKETEPIACON???

MI VAN MOST A FEKETEPIACON??? MI VAN MOST A FEKETEPIACON??? Dr. Nagy Gábor IRM Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Különbözı kábítószerek elıfordulási gyakorisága 2-27 között 4 35 3 25 2 15 Marihuána Amfetamin Heroin Ecstasy Kokain

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE

EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE A KIADVÁNYT SZERKESZTETTE: Bozsikné Víg Mariann - pszichológus Pálnokné Pozsonyi Márta - pszichológus Szabó Sándor - rendõr alezredes Kiadta a

Részletesebben

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata SZER ELENÜL Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM GYÖNGYÖS

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás. a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás. a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 Szám: 4/2014. A Rendőrség a nemzeti és nemzetközi jogon alapuló kábítószer kínálat- és keresletcsökkentési kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban. Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK

Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban. Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK 1 SANANIM Drogszolgálat Cseh Köztársaság - 1990-ben alakult, napjainkban

Részletesebben

Feketepiaci helyzetkép p a lefoglalási adatok alapján

Feketepiaci helyzetkép p a lefoglalási adatok alapján Korai Jelzırendszer a 2008. év fejleményei szakmai találkozó 2008. november 26. Feketepiaci helyzetkép p a lefoglalási adatok alapján Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai

Részletesebben

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Európai Iskolavizsgálat 1999 Kérdőív Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Mielőtt elkezdenéd, kérjük, olvasd el! Ennek a kérdőívnek a kitöltésével egy az Európa Tanács által

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás

Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás Elekes Zsuzsanna: Kábítószerek és kábítószerfogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás

Részletesebben

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Hungary

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Hungary ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Hungary EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. A kérdezett neme [NE OLVASD FEL JELÖLD A MEGFELELŐT] Férfi... 1 Nő...

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5.

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma Európában Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. A legfrissebb hírek az európai kábítószerproblémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Megbízó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda Támogató: Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Dévaványa Város Önkormányzata 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Dévaványa Város Önkormányzat Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Bevezetés A kilencvenes évek történései nem csak az államok gazdasági-politikai

Részletesebben

JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL év

JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL év 1 / 18 JELENTÉS A FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL 2009. év Adatszolgáltató: drogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai osztályok

Részletesebben

Kezelési igény indikátor (TDI) Standard Protokoll

Kezelési igény indikátor (TDI) Standard Protokoll Kezelési igény indikátor (TDI) Standard Protokoll I II III Jelen kezelésre vonatkozó adatok Kezelő központ típusa 1 Járóbeteg kezelő intézmények 2 Fekvőbeteg kezelő intézmények 3 Alacsonyküszöbű szolgáltató,

Részletesebben

ISKOLAI KÁBÍTÓSZER PREVENCIÓ

ISKOLAI KÁBÍTÓSZER PREVENCIÓ ISKOLAI KÁBÍTÓSZER PREVENCIÓ Kábítószerek néhány szó a valóságról - Különböző drogok, különböző módon hatnak? - Miért fogyasztanak drogot az emberek? - Mit jelentenek a tablettákon a képek? - Minden drog

Részletesebben

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.)

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.) Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.) Budapest 2008. március Országos Kémiai Biztonsági Intézet 2007. évi mérgezési esetek

Részletesebben

Tünetek. Nagy mennyiség esetén. Kis mennyiség esetén. Hányinger, hányás. Kezdeti izgalmi hatás, majd nyugtató hatás. öntudatlanság Fejfájás.

Tünetek. Nagy mennyiség esetén. Kis mennyiség esetén. Hányinger, hányás. Kezdeti izgalmi hatás, majd nyugtató hatás. öntudatlanság Fejfájás. Tnetek Az alkohol legális drog. Gymölcsök, zöldségek vagy magvak erjesztésével készl. A legelterjedtebb és legveszélyesebb szenvedélykeltő anyag. Súlyos testi és lelki fggőséget okoz. Testi fggés: az alkohol

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. -

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

KÁBÍTÓSZEREK EURÓPÁBAN TÉNYEK ÉS ADATOK Kábítószer-probléma Európában című 2006-os éves jelentés és a 2006. évi Statisztikai közlöny

KÁBÍTÓSZEREK EURÓPÁBAN TÉNYEK ÉS ADATOK Kábítószer-probléma Európában című 2006-os éves jelentés és a 2006. évi Statisztikai közlöny KÁBÍTÓSZEREK EURÓPÁBAN TÉNYEK ÉS ADATOK Kábítószer-probléma Európában című 2006-os éves jelentés és a 2006. évi Statisztikai közlöny A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (EMCDDA)

Részletesebben

Tisztelt Szülk! A kiadványt az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlségi Minisztérium pályázati támogatásának köszönheten állítottuk össze.

Tisztelt Szülk! A kiadványt az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlségi Minisztérium pályázati támogatásának köszönheten állítottuk össze. Tisztelt Szülk! Az alábbiakban a kábítószerekkel, ennek veszélyeivel és a megelzéssel kapcsolatban próbáltunk összegyjteni néhány hasznos információt, amelyek talán segítségükre lehetnek. A kiadványt az

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM V I S E L K E D É S K U T A T Ó K Ö Z P O N T KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2003 A kérdőívnek ez a része alkohollal és különböző egyéb

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény?

Részletesebben

Dr. Nagy Gábor Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértıi Osztály

Dr. Nagy Gábor Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértıi Osztály Dr. Nagy Gábor Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértıi Osztály Az új j pszichoaktív v anyagok elterjedése a lefoglalások tükrt krében Drog Fókuszpont, F

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei. Demetrovics Zsolt

A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei. Demetrovics Zsolt A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei Demetrovics Zsolt ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest Első Magyarországi Ártalomcsökkentő

Részletesebben

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Kábítószerprevenció a büntetésvégrehajtási intézeteknél és az együttműködő szervezeteknél BaracskaAnnamajor, 2011. október 27. Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Dr. Grezsa Ferenc Nemzeti

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map)

IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map) IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A szerhasználat jelei, felismerése, se, jellegzetességei. gei. - Labos Rita. Békéscsaba, 2013. április 26.

A szerhasználat jelei, felismerése, se, jellegzetességei. gei. - Labos Rita. Békéscsaba, 2013. április 26. A szerhasználat jelei, felismerése, se, jellegzetességei gei Előad adó: Szilágyi - Labos Rita szakvizsgázott zott szociális munkás Békéscsaba, 2013. április 26. A drogfogyasztó személy felismerésének vágya

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

Székely Krisztina. Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szeptember

Székely Krisztina. Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szeptember Székely Krisztina Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 2008. szeptember Gyógyszergyártók A gyógyszerfejlesztés és gyártás során kiemelt hangsúlyt fektetnek a minőségre különböző klinikai, farmakológiai

Részletesebben

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba 2013-as Éves jelentés az EMCDDA számára Kábítószerügyi Tanács Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba Áttekintés Az új pszichoaktív szerek a kábítószerpiacon gyorsan változnak Jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Kábítószerfüggő betegek kezelése homeopátiával. Dr. Buki Mária

Kábítószerfüggő betegek kezelése homeopátiával. Dr. Buki Mária Kábítószerfüggő betegek kezelése homeopátiával Dr. Buki Mária Kábítószerfüggő betegek leszoktatása során jelentkező tünetek: somaticus (hasi panaszok, fájdalmak) psychés (depressio, psychosis, alvászavar,

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

Kábítószer-fogyasztási szokások középiskolások körében

Kábítószer-fogyasztási szokások középiskolások körében MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Szak Védőnő Szakirány Kábítószer-fogyasztási szokások középiskolások körében Konzulens: Simon Nóra gyakorlati oktató Készítette: Bodnár

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2011. július BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2011. július BUDAPEST 211. július Tisztelt Hölgyem / Uram! Július tájékán nem csupán az évszakot jellemző forró nyár tombol, hanem a hagyományoknak megfelelően országszerte gőzerővel dübörög a fesztiválszezon is. Sopron (Volt),

Részletesebben

Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása. 2010. III. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása. 2010. III. hírlevél Monitoring hírlevél 2. október Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása 2. III. hírlevél Tartalom 1 Bevezető 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja 3 Az amfetamin tartalmú porok

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1997): Devianciák, mentális betegségek in: Szerepváltozások.

Részletesebben

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatási anyagok összeállításában közreműködött: Kulcsár László, Ruff Tamás,

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Hova filmtabletta BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Hova

Részletesebben

Feketepiaci helyzetkép a lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján

Feketepiaci helyzetkép a lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján Az új pszichoaktív szerek kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Műhelykonferencia 2013. december 6. Feketepiaci helyzetkép a lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján Csesztregi Tamás Bűnügyi Szakértői

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.)

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.) Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.) Budapest 2006. március Országos Kémiai Biztonsági Intézet 2005. évi mérgezési esetek

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRÕL 2002

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRÕL 2002 JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRÕL 2002 Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa Lektorálta: DR. RÁCZ JÓZSEF az

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Tabletta Magnesii Citrici 500 mg Fono VII. Parma Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben