Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA"

Átírás

1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA Budapest 2006

2 Tartalomjegyzék A kábítószerek világa (bevezetés). 1. oldal Tünetek, vészjelek oldal Ópioidok..21. oldal Kokain 35. oldal Cannabioidok 40. oldal Stimulánsok..52. oldal Hallucinogének.62. oldal Szerves oldószerek.82. oldal Az ETTSZ adatai a kábítószer mérgezésekről 86. oldal Összefoglalás..93. oldal Irodalomjegyzék..94. oldal 2

3 A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA A kábítószerfogyasztás az egyik legsúlyosabb probléma, amely a világot sújtja; egyik mozgatórugója a maffiák működésének és a szervezett bűnözésnek. A közvélemény szerint a drogfogyasztás egy olyan spirál, amelyen ha egyszer elindul valaki, akkor annak már "áshatják is a sírját". Ez így ebben a formában nem egészen igaz. A drogosok általában a gyengébb szerekkel kezdik, és fokozatosan jutnak el az úgynevezett keménydrogokig. A fogyasztótól függ, hogy az idő előrehaladtával átáll-e egy erősebb kábítószerre. Ma Magyarországon szinte minden drog kapható a feketepiacon, a dealereknek pedig érdekükben áll, hogy nagyobb nyereséget hozó szereket forgalmazzanak. Így előbbutóbb megkérdezik a fogyasztótól, hogy nincs-e kedve kipróbálni valamilyen erősebb kábítószert (pl. heroint). Ezzel indul be a spirál, ami gyakran tragédiával végződik. A drogok osztályozására számtalan módszer létezik, de nincs egyetértés abban, hogy melyik az az optimális rendszer, amelyben az összes biológiailag aktív anyagnak helye van. A drogok osztályozhatóak kémiai szerkezetük, gyógyászati felhasználásuk, veszélyeik, visszaélési potenciáljuk, hozzáférhetőségük, idegrendszeri és fiziológiai hatásaik, vagy bizonyos viselkedésmintákra gyakorolt hatásaik alapján. A kábítószerek áttekinthető csoportosítása (a WHO felosztása) : 1. ÓPIÁTOK (ópium, morfium, heroin) 2. KOKAIN 3. CANNABIOIDOK (marihuana, hasis, AMP, THC) 3

4 4. PSZICHOMOTOROS STIMULÁNSOK (AMFETAMINSZÁRMAZÉKOK) (speed, ecstasy, liquid extasy) 5. HALLUCINOGÉNEK (PSZICHEDELIKUS SZEREK (LSD, pszichedelikus gombák) 6. SZERVES OLDÓSZEREK A WHO a kábítószereket két nagy csoportra osztotta : kemény és lágy drogokra. A kemény drogok közé a heroint, kokaint, morfint és analógjaikat, a lágy drogok közé főleg a központ idegrendszerre ható gyógyszereket : szedatívumokat, hipnotikumokat, antihisztaminokat és ezek alkohollal történő kombinációit valamint a marihuánát sorolta. 4

5 ÁLTALÁNOS MAGYAR HELYZET A 20. SZÁZAD KÖZEPÉTŐL A magyarországi kábítószerhelyzet elemzését célszerű két szakaszra bontani. Bár a két felvonást nem lehet egymástól éles határvonallal elválasztani, a gazdasági társadalmi változások indokolttá teszik ezen megkülönböztetést. A fordulópontot mint megannyi más esetben a drog-epidémia esetében is természetesen a rendszerváltás jelentette. Amiről nem beszélünk, nem is létezik? Az Amerikai Egyesült Államokból elinduló és Nyugat - Európában tért nyerő kábítószer terjesztés nem hagyta érintetlenül hazánkat sem. A második világháborút követő első nagy hullám a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején érte el Magyarországot. Ám az tagadhatatlan, hogy jelentős eltérések voltak a nyugati és a honi kábítószer problémában. Talán a legfontosabb ilyen tényező, hogy míg a nyugati demokráciában a klasszikus drogok (e gyebek mellett a heroin, hasis, marihuána, kokain és LSD) terjedtek el, addig a szocialista országokban, így hazánkban is elsősorban kábító hatású anyagokat használtak a fogyasztók. Ezek szerves oldószerek vagy gyógyszerkészítmények és alkohol kombinációi voltak. A fogyasztás eme alakulása elsősorban a hozzáférhetőség és a kínálat hiányának tudható be. Bár a honi fogyasztói társadalom nem tudott klasszikus kábítószerhez jutni, mégis felnőtt egy korosztály, amelynek teljesen más volt az élvezeti szerekhez, kábítószerekhez való viszonya, mint az előző generációké. Ez a réteg pedig tovább örökíti örökítheti a következő generációkra a toleránsabb hozzáállását. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy szinte hiábavaló volt a tiltás. A pártállami elnyomás ellenére is kialakult és fennmaradt a drogfogyasztás. A rendszer nem volt képes megakadályozni, hogy a fiatalok körében megjelenjen a kábítószerek iránti igény. A hatalom csupán arra volt képes, hogy a nyolcvanas évek végéig korlátozza a kábító hatású anyagok kínálatát. Ugyanakkor a sokat szidott struccpolitikának az lett a következménye, hogy a megelőzés, a visszaszorítás és a gyógykezelés intézményhálózatának a kialakítása elmaradt. 5

6 Szopó és parkán A hatvanas évektől a nyolcvanas évek elejéig a szipózás volt a legelterjedtebb. A gyógyszerek között, pedig a parkán volt a vezető anyag. A parkán megszűnésével újabb szerek után kellett nézniük a fogyasztóknak. A folyamatokban a nyolcvanas évek közepén következtek be jelentős változások. Ezek mind a hivatalos politikát, mind, pedig a fogyasztási szokásokat érintették. A drog-színtér jellemzője ez idő tájt az volt, hogy megnőtt a kábítószerek iránti kereslet, emelkedett a fogyasztók száma, akik közt egyre több volt a fiatal. A korszak jellegzetességeihez tartozott még, hogy azok, akik megfelelő kapcsolatokkal rendelkeztek, már hozzá tudtak jutni a klasszikus drogokhoz is. A nyolcvanas évek közepétől kezdődött a házi mákkészítményekkel való visszaélés. Ám a korszak legfőbb jellemzője a kodeinféleségek (köhögéscsillapítók) használata. Ezek közül a legnépszerűbb a Hydrocodin intravénás alkalmazása volt. Változó kínálat A kínálat terén a leglényegesebb fordulatot azt jelezte a hatóságok számára, hogy egyre több kísérlet történt kábítószerek illegális előállítására. Szintén a nyolcvanas években vált számottevővé az illegális kábítószer - kereskedelem is, bár tagadhatatlan, hogy akkoriban Magyarország még csak tranzitországként szerepelt a csempészek szótárában. Ugyancsak a kínálati oldal változásait jelezték az egyre gyakoribb vényhamisítások. Szakértők szerint a mind sűrűbbé vált gyógyszertári betörések, pedig azt támasztották alá, hogy a kábítószerproblémának és a bűnözésnek létrejöttek az egyelőre kezdetleges kapcsolódási pontjai. A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszak kábítószer-helyzetéről viszonylag kevés információ áll a rendelkezésünkre. Ennek oka elsősorban a nehézkes korabeli adatgyűjtésben keresendő. Ugyanakkor egyéb indikátorokból következtetni lehet a probléma elterjedtségére és nagyságára. Fontos adat, hogy a nyolcvanas évek második felében, évente mintegy háromezren jelentkeztek egészségügyi intézeti kezelésre. A budapesti Korányi Kórház baleseti belosztályán 1985 és 1989 között 1587 beteget kezeltek kábítószer-problémákkal. Ugyanebben az időszakban a Vám- és Pénzügyőrség által lefoglalt kábítószerekkel kapcsolatosan, évente legfeljebb tíz esetben indult büntetőeljárás. A legnagyobb fogással a vámőrök 1988-ban büszkélkedhettek. Akkor valamivel több, mint egy (!) kilogramm drog került a hatóság kezére. 6

7 Szintén elenyésző volt az ismertté vált visszaélés kábítószerrel (BTK 282. ) bűncselekmények száma. Nyolc év alatt, 1980 és 1988 között összesen 658 ilyen esetet regisztráltak. Huszonhétezer fogyasztó? A Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Drogprogramja 1989-ben kvalitatív vizsgálatot végzett. Ennek adatai alapján a nyolcvanas évek végén, Magyarországon mintegy 25 ezer olyan kábítószer-fogyasztó volt, akik közvetlenül a drog okozta, vagy a drogfogyasztásból adódó egyéb panaszokkal keresték meg a körzeti orvosukat. Rajtuk kívül a körzeti orvosok még 2000 kábítószer-fogyasztóról tudtak. Ők ugyan nem keresték fel orvosukat, ám egyéb forrásból ismertek voltak. A nyolcvanas évek végén ezen információk alapján, mintegy 27 ezer főre volt tehető a rendszeres drogfogyasztók száma Magyarországon. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a 27 ezer ember közül sokan olyan gyógyszereket fogyasztottak, amelyek jogi értelemben nem számítottak kábítószernek. 7

8 1985 a fordulat éve A kábítószer - problémát a nyolcvanas évek közepéig sűrű homály fedte, mivel meglétét a korabeli politikai vezetés mind a honi társadalom előtt, mind a külföld előtt titokként kezelte. A másik súlyos gond az ideológiai hozzáállásban az volt, hogy elsősorban a rendőrség által megoldandó kérdések körébe utalta a kábítószer-fogyasztást. Ennek káros következménye lett, hogy elmaradt a megelőzést gyógyítást rehabilitációt szolgáló intézményrendszer kialakítása, valamint hiányoztak a képzési oktatási programok. A szakemberek számára az is problémát jelentett, hogy a jelenség (a titkolózás miatt) csak részben volt kutatható. A helyzetet az is bonyolította, hogy a részkutatások eredményét sem lehetett a széles közvéleménynek bemutatni. A drog-problémával összefüggő politika és ideológia területén a fordulat 1985-ben következett. Ekkor szövegezték meg és fogadták el a fiatalkori bűnözéssel foglalkozó 1985-ös Minisztertanácsi határozatot. Ez a jogszabály már figyelembe veszi a hazai drog - helyzetet és olyan intézményhálózat kiépítését szorgalmazza (sőt sürgeti), amely átfogja a megelőzés, gyógykezelés, utókezelés és rehabilitáció rendszerét. Ezt követően megalakul az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság Drog Albizottsága. Ennek drogprogramja 1987-ben indul útjára. A késlekedés visszaüt A kábítószer-probléma a nyolcvanas évek végére kutatható társadalmi jelenséggé vált. A rendszerváltás időszakára a drog-problémának minden olyan tünete megtalálható volt Magyarországon, amely Nyugat - Európában is létezett. Ez alól talán csak a kábítószerbűnözés súlyosabb formái jelentettek kivételt. A Nyugat -európai és hazai helyzet közt csupán a jelenség nagyságrendjében és elterjedtségében volt különbség. A hazai helyzetet valószínűleg az is megkülönböztette a nyugat-európaitól (annak ellenére, hogy Magyarország már nemcsak tranzitországa, hanem célországa is lett az illegális kábítószerkereskedelemnek), hogy a rendszerváltás idején még nem alakult ki az illegális kábítószerek munkamegosztáson alapuló, szervezett piaca. Jelentős különbség volt viszont hazánk és a nyugati államok között a drogpolitika és az annak végrehajtását szolgáló, valamint a kábítószeresekkel foglalkozó intézményrendszer területén. Míg a tőlünk nyugatra fekvő európai demokráciák rendelkeztek tudományos kutatásokon, elemzéseken, értékelő vizsgálatokon alapuló kábítószer-stratégiával és cselekvési programmal, a kábítószer-fogyasztók különböző csoportjaihoz alkalmazkodó, differenciált gyógyító-rehabilitációs intézményrendszerrel, valamint a kábítószer-ügyben érintett szervezetek tevékenységét koordináló testülettel, addig hazánkban a nyolcvanas évek végén csupán ezek kiépítése kezdődött meg. 8

9 A kábítószer-probléma tehát már a rendszerváltás előtt is létezett Magyarországon, azonban az 1988 és 1990 közti átmeneti periódus és az 1990-es rendszerváltás jelentősen módosították ennek a társadalmi jelenségnek az alakulását, valamint megváltoztatták korábbi mennyiségi és minőségi mutatóit. Az indikátorok alapján a drog-helyzet rendszerváltozást követő változásaira a következő trendek voltak a legjellemzőbbek : az egészségügyi intézményekben az adott évben kezelt kábítószer-fogyasztókra vonatkozó adatok részben a kezeltek számának emelkedését mutatták, részben, pedig jelezték a fogyasztási szokások változását. A fogyasztók számának növekedése azonban viszonylagos, adódhatott a jelentési fegyelem alakulásából is. Bár a kórházaknak kötelező lett volna jelentést készíteni az Egészségügyi Minisztérium számára az általuk kezelt drogfogyasztókról, ezt nem minden intézet tette meg. Statisztika A fogyasztási szokásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy Magyarországon 1995 és 2002 között közel a duplájára nőtt az ópiátfogyasztók száma. A kezelésben megjelent drogfogyasztók között a legnagyobb arányban az amfetamint és származékait fogyasztók száma nőtt. A változás mértéke közel 25-szörös. Ugyanakkor a szerves oldószereket inhalálók száma a felére esett vissza. Ez jól mutatja, hogy a fogyasztók drogkarrierjük során rendszerint fokozatosan egyre keményebb szerekre térnek át, bár az amfetamin térhódítását viszonylagos újszerűsége is indokolja. A nyilvántartottak életkori adataiból kiderül, hogy a drogfogyasztás alsó korhatára jellemzően 16 és 19 év közé tehető. A kezelési statisztikák alapján a nyilvántartott kábítószeresek között között évente megduplázódott az intravénás droghasználók száma. A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetekre vonatkozó felmérés 1995-ben 204, ban 289, 1997-ben 339, 2002-ben 276 halálesetet regisztrált. Az elhunytak drogkarrierjéről, a halálesetek körülményeiről azonban már nincsenek pontos információk. 9

10 Ami itt nincs, azt ne is keresd Az előzőekben felvázolt indikátorok azt mutatják, hogy a rendszerváltás óta a magyarországi droghelyzet súlyosabbá és differenciáltabbá vált. A kábítószer-kereslet és - kínálat egyaránt emelkedett, a kábítószer-fogyasztás, pedig egyre nagyobb teret hódít a társadalom majd minden részében. Az utóbbi időben egyre több a fogyasztással összefüggő haláleset és erőteljesebb igény van az úgynevezett kemény drogok iránt is. Ezek közül viszonylagos olcsósága miatt elsősorban a heroint (egy adag fekete piaci ára 1998-ban kb forint) keresik a fogyasztók. Emiatt a fogyasztási technikák eltolódtak az intravénás használat irányába. A fiatal korosztály, főként a évesek körében jelentősen emelkedett a kábítószer-fogyasztás. Ők különösen az amfetamin-származékokat (ecstasy) használják előszeretettel. Manapság már a női drogfogyasztók sem ritkák a heroinisták és más társadalmilag és egészségügyileg fokozottan veszélyes kábítószeresek között. Növekedett a beszerzési bűnözés is. Mindez azt támasztja alá, hogy éppen a kereslet területén a legaggasztóbbak a változások. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a kínálati oldalon nem történtek negatív változások. Itt a legnagyobb gondot az illegális kábítószer-kereskedelem növekedése jelenti, amely mind a tranzit, mind, pedig a belső piacra irányuló forgalomra jellemző. Az sem elhanyagolható, hogy emelkedett a magyarországi illegális marihuána-ültetvények nagysága is. Az elmúlt néhány évben a hazai drog-színtér egyébként tovább differenciálódott. A kábítószert fogyasztók között éppúgy megtalálható a szegény (esetleg hajléktalan) szipós, mint a jómódú családból származó heroinista. Ugyancsak fellelhető Magyarországon a kokainista üzletember, a disco-drogot fogyasztó fiatal vagy a jointot szívó entellektüel. Mára hazánkban is kialakult a kizárólag csak a hétvégeken, esetleg kikapcsolódás céljából, úgynevezett rekreációs vagy party -drogot fogyasztók széles tábora. Ma még inkább kulturális kérdés 10

11 A kábítószer-helyzet változása részben a rendszerváltozásra vezethető vissza. A liberálisabb szemlélet magával hozott egyfajta szabadságélményt, amellyel a társadalom bizonyos rétegei nem tudtak mit kezdeni, és a szabadság átfordult szabadosságba. Szintén a rendszerváltozással függ össze a társadalom fokozódó polarizálódása. Ám a helyzet alakulása ugyanígy visszavezethető a szabadidő tartalmas kihasználásának hiányára vagy a szubkulturális és korosztályi normákra. Az állam felelőssége mellett sem mehetünk el szó nélkül. Hiszen a hallgatás hosszú évei alatt a politikai vezetés nem teremtette meg a kábítószerrel foglalkozó intézmények hálózatát, ezzel elvesztegette a megelőzés lehetőségét. Mindezek azt támasztják alá, hogy a kábítószer-jelenséget Magyarországon ma még elsősorban szociális és kulturális problémának kell tekinteni. A kihívásra a válaszokat, pedig ennek megfelelően kell megadni. Ám az újabb idők történései miatt az illegitim kábítószerhasználat egészségügyi és kriminalisztikai vonatkozásaira is figyelmet kell fordítani. 11

12 A szocialista rendszer drogpolitikája Általános megközelítés A hatvanas években és hetvenes évek első felében az volt a hivatalos álláspont, hogy ilyen probléma a fejlett szocialista államokban nem létezik, a kábítószerek csak a hanyatló nyugatot mételyezik. A téma kutatását 1976-ben megtiltották Miután ráébredtek, hogy a probléma igenis létezik függetlenül attól, hogy beszélnek-e róla vagy sem, a nyugaton is szokásos megoldást alkalmazták: tiltást, üldözést, a kábítószer-élvezők marginalizációját, kirekesztését, egy olyan politikát, ami a világon mindenütt nagy befektetést igényel, ugyanakkor az eredményei igencsak kétségesek. Ez a megoldás még ma is markánsan jelen van, amit ha más nem is, a büntető törvénykönyv állandó módosításai mindenképpen jeleznek. A kábítószer-probléma korszakai A kábítószer-probléma a preferált drogok, a mennyiségi jellemzők és a területi elterjedtség alapján négy korszakra osztható.. Az első szakasz a hatvanas évek közepétől az évtized végéig tartott. A drogozás ekkor még csak szórványos jelenség volt ben észlelték az első droghalálesetet, és kábítószerező csoportokról is ekkor készültek az első rendőri jelentések. A második szakasz a hetvenes évek eleje, amikor hazánkat is elérte a modernkori kábítószerhullám. Egyre több közép-, illetve alsó - középosztálybeli fiatal fogyasztott visszaélésszerűen gyógyszert, rendszerint alkohollal kombinálva. A harmadik szakasz 1973-tól a nyolcvanas évek elejéig tartott. Ekkor kezdett vidéken is terjedni a drogokkal való visszaélés. Erre az időszakra tehető az ún. csöves jelenség, mint ellenkulturális mozgalom megjelenése, és ennek következményeként a fiatalok körében tömegessé vált a kábítószer-fogyasztás. A hetvenes évek második felére a drogjelenség elhagyta Budapest határait, és megjelent a többi iparilag fejlett, vagy gyorsan fejlődő településeken illetve az ország középső területein. Ekkor vált a fiatalok tipikus kábítószerező magatartásává a szipózás, a ragasztóanyagok illetve a szerves oldószerek gőzeinek belélegzése. A politoxikománia (több fajta kábítószer együttes használata) is ekkor terjed el, a ragasztók mellé alkoholt és/vagy gyógyszert kezdtek fogyasztani a drogosok. A gyógyszerek között a kodein használata egyre nagyobb számban fordult elő. A kábítószerhez-jutás tipikus formája a recepthamisítás volt, de a kórházi osztályokról történő lopás és a gyógyszertárakba való betörés is gyakran fordult elő. A negyedeik szakasz a nyolcvanas évek elején kezdődött. Csökkent a visszaélők életkora, és emelkedett a nők aránya. A megfelelő kapcsolatokkal rendelkezők ekkor már szinte bármilyen kábítószerhez hozzájuthattak, és így nőtt a fogyasztott drogok köre is. Körülbelül 1986-ban kezdődött a házi mákkészítmények rendszeres alkalmazása. A gyógyszerek közül a kodeinfélék, főleg a Hydrocodin intravénás használata terjedt el. Ekkor jelenik meg a kemény drogok iránti igény is, illetve egyfajta kísérletező kedv jelenik meg a drogosok körében, mindent kipróbálnak, amitől kábító, euforizáló hatást remélnek. Erre az időszakra tehető a kínálati bűnözés megjelenése is. Egyre több próbálkozás történik az anyagok előállítására, 12

13 bizonyos növények (kender) termesztésére, és gyakoribbá válik a csempészet is. Ennek két oka van. Egyrészt az, hogy a hazánk a Balkánon keresztül Nyugat felé irányuló kereskedelem első számú tartalékútvonala ekkor, másrészt a kialakuló, körvonalazódó kereslet. Ekkorra tehető az első drogterjesztéssel foglalkozó csoportok megjelenése is. Szintén a nyolcvanas években kezd gyengülni a drogozás ideológiai tartalma, és válik egyre népszerűbbé a fogyasztás, ami magával vonja a kriminalizálódást is. A szocialista politika hatásai Az elnyomó politika bár kétségkívül nem a leghatékonyabb megoldás erre a problémára, mégis elkönyvelhet magának egynéhány pozitív hatást. Ennek köszönhető az, hogy a kemény drogok nem terjedtek el igazán a rendszerváltásig. Ennek egyrészt a fizetőképes kereslet hiánya, illetve a szigorú ki -, és beutazási szabályok voltak az okai, amelynek következményeképpen nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett behozni kábítószert az országba. A hátrányos hatások közé sorolható, hogy a rendszerváltozás után hirtelen megemelkedő kábítószerezés kezelésére nem volt felkészült szakembergárda, alkalmas intézményhálózat és alapvető statisztikai adatok sem álltak rendelkezésre. 13

14 A nemzetközi szerződések és Magyarország A két legjelentősebb nemzetközi szerződéshez csatlakozott Magyarország 1965-ben: a magyar jogrendszerbe beépítették az Egységes Kábítószeregyezményt, illetve 1979-ben ratifikálták a pszichotrop anyagokról kötött hasonló tartalmú szerződést. A kábítószerek rendelése körüli problémák A gyógyszerek illegális használata az egyik legelterjedtebb visszaélési forma volt. A kábítószereket legálisan csak gyógyászati vagy tudományos célra lehet alkalmazni. A gyógyászati alkalmazás magával vonja az orvosi vényen való rendelést, ami, mint bármi más hamisítható. Nagyon sok gyógyszer tartalmaz kábítószert, és ezért a rendelésüket is igyekeztek megfelelően korlátozni, de néhány üres vény, és némi kézügyesség elég ahhoz, hogy valaki produkáljon egy igazinak tűnő orvosi rendelvényt. A kábítószerek gyógyászati célú rendelését szigorúan szabályozzák, a kettős vényezés nevű eljárással. Az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni, amelyet a Belügyminisztérium illetékesei számára betekintés céljából rendelkezésre kell bocsátani. A kábítószer-politika a hetvenes évek végétől A kábítószerkérdéssel 1978-ban kezdett a legfelső vezetés is foglakozni, annak ellenére, hogy az első drogos haláleset 1969-ben történt. A minisztertanács 1978 végén tárgyalta meg az ifjúkori bűnözés helyzetét, és új sajátosságként állapította meg, hogy növekszik a fiatalok érdeklődése a kábítószerek iránt. Ennek ellenére 1976-ban az Állami Ifjúsági Bizottság és az Egészségügyi és Oktatásügyi Minisztérium megtiltotta a téma kutatását és a téma bizalmas kezelését ajánlotta. A nyolcvanas évek elejétől egyre nagyobb hangsúlyt kapott a drogprobléma megoldása. Először az Állami Ifjúsági Bizottság, majd az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság, illetve az Országos Egészségvédelmi Tanács drogbizottsága kapta feledatul a kábítószerügyi tárcaközi koordinációját.. A nyolcvanas évek végén kutathatóvá vált a drogprobléma. 14

15 A szipózással és gyógyszeres visszaélésekkel kapcsolatos állami lépések A ragasztóanyagok illetve szerves oldószerek gőzeinek belélegzéséről, és a gyógyszerekkel történő visszaélésekről a magyar orvosok először a nyugati sz aklapokból, illetve a WHO - Egészségégügyi Világszervezet - jelentéseiből értesültek, majd megjelent a probléma nálunk is. A Magyarországot érintő tranzit jellegű kábítószercsempészet Magyarország a heroincsempészetben földrajzi helyzetéből adódóan fontos tranzitország, a délnyugat-ázsiai termelő területek és Nyugat-Európa között, s Budapest tranzitállomásként szerepel a Dél-Amerikából Nyugat-Európába tartó kokaincsempészek egyik útvonalán. Tranzitország a "Balkán-útvonalon".. Magyarország a délszláv polgárháború kitörését követően vált a Balkán útvonal kulcsországává. Az addig Törökország - Bulgária - Jugoszlávia - Olaszország (Ausztria) irányba mozgó heroinszállítmányok szállítási útvonala északabbra tolódott, és Bulgária - Románia (vagy Szerbia) - Magyarország irányban módosult. Ez a helyzet a délszláv polgárháború befejezését követően is fennmaradt. Magyarország egy úgynevezett "fordítókorong" szerepet is betölt a "Balkán-útvonalon" folyó heroincsempészetben, országunkból kilépve ugyanis három eltérő irányban (Szlovákia - Csehország - Németország - Hollandia, illetve Ausztria - Németország valamint Szlovénia - Olaszország útvonalon) viszik tovább a szállítmányokat. Ez azzal a következménnyel is jár, hogy jelentős számban települtek Magyarországra a " Balkán-útvonalon" folyó heroincsempészetet szervező török és albán bűnszervezetek tagjai, akiknek a szállítmányok útjának zavartalan biztosítása a feladatuk. Ezekre a nálunk berendezkedett, csempészetet segítő csoportokra az jellemző, hogy olyan fedővállalatokat hoztak létre hazánkban, amelyek legális tevékenységével leplezhető a heroincsempészet. 15

16 A klasszikus kábítószerek elterjedése Magyarországon A '90-es évekig igen kevés ún. klasszikus kábítószer (m arihuana, hasis, LSD, heroin, kokain, amfetamin) volt forgalomban Magyarországon: a bódulatot keresők főként kábítószer tartalmú gyógyszerekkel éltek vissza. Ezeket lopással, betöréssel, vényhamisítással szerezték meg, gyakori volt továbbá a mák ópium-tartalmának illegális megszerzése, az érésben lévő mákgubók "megcsapolásával", illetve az ellopott száraz mákgubók kifőzésével.. A '80-as évek végétől a határok megnyitását, a szabad utazás lehetőségét kihasználva a magyarországi kábítószerfogyasztók jelentős számban látogattak olyan nyugat-európai országokba (elsősorban Hollandiába), ahol megismerkedhettek a klasszikus kábítószerekkel. Az alkalomszerű látogatásokat rendszeres "drogturizmus" váltotta fel, melynek keretében a fogyasztók már kereskedelmi mennyiségekben is vásároltak marihuanát, hasist és LSD "bélyegeket", melyeket hazacsempésztek és saját barátaik, ismerőseik számára adtak el. A drogturizmus romantikus időszakát hamarosan felváltotta a szervezett csempészet. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a '90-es évek második felében a magyar illegális piacon valamennyi klasszikus kábítószer megtalálható volt és a legelterjedtebb két szerként a marihuána illetve az amfetamin valamely származéka szerepelt. Emellett fokozatosan növekedett a heroinfogyasztók tábora is. A kokain még rétegfogyasztókat kiszolgáló anyag, de magas árának csökkenésével bármikor szintén széles körben elterjedhet. A hasis és az LSD élvezőinek köre bizonyos stabilitást mutatott. 16

17 Tizenévesek fogyasztása Hazánkban a hatvanas évek végétől kezdődően vannak információk a drogfogyasztásról. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy megbízható információk nincsenek erről az időszakról. Egzakt statisztikai tények egyáltalán nincsenek vagy csak igen kis számban vannak. Azok egyébként a növekvő érdeklődést jelzik. Egy - két epidemológiai vizsgálat persze készült, de ezek több ok miatt is megbízhatatlanok voltak, mivel - nem reprezentatív mintán történtek - a népesség egy szűk rétegére vonatkoztak - alacsony megbízhatóságú, kis létszámú mintán dolgoztak a kutatók, és - többnyire csak néhány kábítószerre terjed ki. Az első kézzelfogható adat a hazai drogfogyasztás mértékéről 1974-ből származik. Akkor két középiskola diákjait kérdezték drogfogyasztási szokásaikról. Válaszaik alapján 4,8 százalékuk fogyasztott már valamilyen drogot. Két évvel később a bűnelkövetők 100 fős, véletlenszerű mintáján végeztek kutatást. Körükben mintegy 43 százalékos volt a drogfogyasztási mutató ban csupán egyetlen budapesti kerületben vizsgálódtak a kutatók. Ott a szipózás elterjedtsége 4,6 százalékra volt tehető ben készült egy drogkutatás, amely a fővárosi középiskolákat fedte le. A vizsgálat során kiderült, hogy a megkérdezettek 6 százaléka már kipróbálta a szipózást, 9,6 százalékuk pedig már fogyasztott valamilyen kábítószerezésre alkalmas gyógyszert. A felnőtt népességre vonatkozó első kutatás reprezentatív mintán 1986-ban történt. A minta nagysága ezerfős volt. A válaszadók 5,5 százaléka vallotta azt, hogy már próbált valamilyen kábítószerezésre alkalmas szert. A tiltott drogok közül a marihuánát és a hasist 1 százalékuk, ópiátokat 0,8 százalékuk, míg LSD-t és kokaint 0,2 százalékuk fogyasztott már ban a társadalomkutatók a középiskolások fogyasztási szokásait mérték fel. Akkor a megkérdezettek 7 12 százaléka legalább életében egyszer már fogyasztott valamilyen tiltott drogot. Zömüknél csupán kipróbálásról vagy alkalmi fogyasztásról volt szó. A legtöbben marihuánát fogyasztottak, ám jelentős volt az ópiát- és az amfetamin- származékok fogyasztása, valamint a szipózás is. A megkérdezett középiskolások százaléka életében legalább egyszer próbálkozott már altató, nyugtató és ópiát-tartalmú gyógyszer nem orvos által rendelt szedésével ben került sor a 16 éves korosztály drogfogyasztási szokásainak felmérésére, a vizsgálatot az Európa Tanács szervezte meg. A kutatás során több mint 17 ezer, az említett korosztályhoz tartozó diákot kérdeztek meg drogfogyasztási szokásairól. A vizsgálat a tiltott drogok közé a marihuánát, az amfetaminokat, az LSD-t, a cracket, a kokaint, a heroint és az extasyt sorolta. Ezek valamelyikének fogyasztása minden huszadik diákra volt jellemző. A fiúk között valamivel elterjedtebb volt a fogyasztás. Közülük hat százalék próbálta már ki legalább egyszer a fenti szerek valamelyikét. A lányoknál csupán 4,1 százalék volt az igenlő válaszok aránya. A kipróbált drogok között egyértelműen a marihuána és a hasis szerepelt az első 17

18 helyen. E két kategória kivételével ugyanis a többi kábítószer kipróbálásának aránya visszaesett 1,3 százalékra. Ugyanakkor a nemek közti különbség jobban érvényesült: kétszer annyi fiú használta legalább egyszer a kábítószerek valamelyikét, mint lány. A tiltott drogot fogyasztók közel egynegyede élt egyedül. Kiugróan magas volt az intézetben élő drogfogyasztók száma is. A mostohaapával illetve nevelőanyával élők aránya is igen nagy volt a drog-fogyasztók populációjában. A valamilyen tiltott drogot fogyasztók 16 százaléka pedig nem rokon személlyel élt együtt. Ebből is látható, hogy a drogfogyasztás szempontjából jóval védettebbek a családban élő tanulók. Kiemelt veszélyeztető tényező az intézetben -, illetve az egyedül élés. Ugyanakkor azok is hamarabb nyúlnak kábítószerhez, akik mostohaszülőkkel laknak együtt. Marihuánát még könnyű beszerezni Az egyes drogok hozzáférhetőségét illetően az inhalánsok, a nyugtatók és az altatók állnak az első helyen. A válaszadók több, mint fele szerint az inhalánsokhoz a legkönnyebb hozzáférni. A nyugtatók és az altatók beszerezhetőségét a megkérdezettek mintegy 38 százaléka látta könnyűnek. A sorban ezután következő már illegális drogoknál viszont nagy törés látszik. A tinédzserek közül minden tizedik jut könnyen marihuánához és anabolikus szteroidokhoz. A többi kábítószer beszerzését már nagyon nehéznek látták a válaszadók. A sor végén a kokain és crack állt. A válaszadók százaléka egyenesen lehetetlennek ítélte ezen illegális kábítószerek megvásárlását. Általában egyébként a fiúk gondolták úgy, hogy könnyebben hozzájutnának tiltott kábítószerekhez. Az első adagot általában a barátoktól kapták a megkérdezettek. Ez a beszerzési mód a minta 4,8 százalékát jellemezte. 1,9 százalékuk a szülők engedélye nélkül, ám otthon jutott az első adaghoz. Ugyanakkor a kis számú fogyasztói réteget figyelembe véve akár riasztó is lehet, hogy közel egy százalékuknak a szülők adták az első adagot. 18

19 Csongrád és a főváros a legfertőzöttebb A tiltott szerek élvezete legkevésbé Jász Nagykun Szolnok és Szabolcs megyére jellemző. Az előbbi megyében lakók 6,1; míg az utóbbiban élők 6,3 százaléka fogyasztott már illegális kábítószert. Ugyanakkor e két megyére a legális drogok elterjedtsége inkább volt jellemző, mint a többire. A tiltott drogokkal visszaélők legnagyobb arányban a fővárosban (12,1 százalék) és Csongrádban (15,8 százalék) fordultak elő. A településtípusokat tekintve a tanyán lakók kiugróan nagy számban fogyasztanak tiltott drogot: 18,6 százalékuk élt már valamilyen kábítószerrel. A többi településfajta közel azonos arányban (10 százalék körül) részesedik. Az átlagosnál alacsonyabb drogfogyasztás a községeket jellemzi. 19

20 Kábítószer - fogyasztásra utaló vészjelek Sok szülő azt gondolja : az én gyerekem sohasem Az egészséget romboló kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, amelyeket időben felismerve megmenthetjük barátainkat, ismerőseinket, gyermekeinket. A kábítószerezést csak akkor fedezhetjük fel, ha tudjuk, mit kell keresnünk. G yanút keltő használati tárgyak, melyek drogfogyasztásra is utalhatnak : alufólia darabkák, furcsán hajtogatott pakettek ismeretlen tabletták, kapszulák, bélyegek, por injekciós tű, fecskendő, érszorító, ampullák kicsavart citromhéj, citromos flakon, kockacukor üres vagy kitöltött orvosi vények napszemüveg feleslegesnek tűnő használata megfeketedett kanál, vatta, cigaretta füstszűrő Testi változások, melyek drogfogyasztásra is utalhatnak : beesett hamuszürke arc, a bőr elszíneződése a szokottnál szűkebb vagy tágabb pupillák étvágytalanság, erős fogyás szájszárazság, orrfolyás édességek iránti igény megnövekedése ismeretlen erdetű tűszúrások, véraláfutások túlzott érzékenység a külső ingerekre Pszichés változások, melyek drogfogyasztásra is utalhatnak : depresszió, levertség, kedvetlenség, közöny feldobottság, színes álmok, látomások idegesség, érzékenység, szorongás ok nélküli örömkitörések túlérzékenység, személyiség vagy tudatzavar koncentráció képesség zavara, feledékenység indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés 20

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban -

FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - 1 2 Tartalomjegyzék Előszó 4 Fogalmak 5 Drogok csoportosítása 9 Első figyelmeztető jelek 10 Függőség jelei 11 A kipróbálás mögött

Részletesebben

Addiktológiai alapfogalmak. A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alábbiak szerint definiálja a hozzászokást

Addiktológiai alapfogalmak. A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alábbiak szerint definiálja a hozzászokást Tartalom Addiktológiai alapfogalmak... Az alkoholizmus és kezelése A családi szerepek felismerése A drogok fajtái és csoportosítása Tanácsok drogproblémával találkozó szülőknek, hozzátartozóknak, segítőknek

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Érdemes beszélni róla

Érdemes beszélni róla Érdemes beszélni róla Szülőknek a kábítószer-problémákról Érdemes beszélni róla Szülőknek a kábítószer-problémákról Szerkesztette: Kály-Kullai Károly Lektorálta: Dr. Buda Béla, Dr. Grezsa Ferenc Kiadó:

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

rosszindulatú daganatok például a nyelőcső, a gége és a szájüreg rákjai lényegesen gyakoribbak a sok szeszes italt fogyasztók között.

rosszindulatú daganatok például a nyelőcső, a gége és a szájüreg rákjai lényegesen gyakoribbak a sok szeszes italt fogyasztók között. A drog szó eredeti jelentése: szárított növényi rész. Az utóbbi évtizedekben Magyarországon is elterjedt az angol drog szó, ami olyan anyagot jelent, amely a szervezetbe jutva a központi idegrendszerre

Részletesebben

IX. AMIT A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL TUDNI KELL

IX. AMIT A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL TUDNI KELL Balázsfalvi Gusztávné 2010-ben átszerkesztette Jenei Károly IX. AMIT A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL TUDNI KELL A XXI. század emberét pusztító káros szenvedélyek között kiemelkedő helyet foglal el a kábítószerek

Részletesebben

Napjaink egyik legalapvetôbb

Napjaink egyik legalapvetôbb . FEJEZET Kéri Nagy Krisztina és Dr. Kéri Ildikó AZ EGÉSZSÉGRÔL Bevezetés: Az egészség védelmének alapkérdései Napjaink egyik legalapvetôbb társadalmi problémája az életminôség romlása, valamint az indokolatlan

Részletesebben

1.1. A kutatómunka célkitűzései

1.1. A kutatómunka célkitűzései 1 1. BEVEZETÉS Az 1989-es politikai, társadalmi és gazdasági rendszerváltás húszéves tapasztalatait a drogprobléma különböző hazai jelzőszámai is hűen tükrözik. Objektív elemzésük, értékelésük és értelmezésük,

Részletesebben

Szenvedélybetegségek Alkohol-és drogfogyasztásnépegészségügyi vonatkozásai

Szenvedélybetegségek Alkohol-és drogfogyasztásnépegészségügyi vonatkozásai Szenvedélybetegségek Alkohol-és drogfogyasztásnépegészségügyi vonatkozásai Szenvedélybetegség Magatartászavar mentális és testi tünetekkel, szociális következményekkel. Gyakran nagy az elutasítás a társadalom

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Quo vadis. cannabis

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Quo vadis. cannabis SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Quo vadis? cannabis SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék Quo vadis cannabis? A c a

Részletesebben

Fiatalkorúak alkoholfogyasztása

Fiatalkorúak alkoholfogyasztása 2014. szeptember Fiatalkorúak alkoholfogyasztása M é d i a s z e m l e A D E M O K R Á C I A J Á T É K R É S Z T V E V Ő I S Z Á M Á R A K é p v i s e l ő i I n f o r m á c i ó s S z o l g á l a t i n

Részletesebben

Mesterséges mennyországok?

Mesterséges mennyországok? Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Mesterséges mennyországok? A kábítószer-fogyasztás összefüggései az életcélokkal, a spiritualitással és a vallásossággal Készítette: Mészáros

Részletesebben

1. sz. Melléklet. Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek

1. sz. Melléklet. Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek 1. sz. Melléklet Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek A, Szituációs játék kapott probléma helyzetekkel: Kiscsoportos munka 3-4 fős csoportokban létszámtól függően. Minden csoport kap egy kártyát, amin

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

Fejér megye droghelyzetképe

Fejér megye droghelyzetképe Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Fejér megye droghelyzetképe A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás, Kulcsár László, Ruff Tamás A helyzetkép készítésére Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából

Részletesebben

Európai. kábítószerjelentés

Európai. kábítószerjelentés HU Európai ISSN 2314-9140 kábítószerjelentés Tendenciák és fejlemények 2013 Európai kábítószerjelentés Tendenciák és fejlemények 2013 I Jogi nyilatkozat A Kábítószer és Kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontjának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára

Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára Egészség, higiénia, elsősegélynyújtás, szenvedélybetegség 2011. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. oldal 1. Az ember

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2008-as ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS,

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

Drog, nem drog? (A drogfogyasztás tünetei, a drogok kimutathatósága, módszerek, eredmények) Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Drog, nem drog? (A drogfogyasztás tünetei, a drogok kimutathatósága, módszerek, eredmények) Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Drog, nem drog? (A drogfogyasztás tünetei, a drogok kimutathatósága, módszerek, eredmények) Szentendre Város Egészségügyi Intézményei TÁMOP-6.1.2-/A-09/1-KMR-2010-0138 Egészségre nevelő és szemléletformáló

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Tartalom Hátrányból...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hírlevél az igazságosabb esélyekért...hiba! A könyvjelző nem létezik. Cikk kivonatok a szenvedélybetegek

Részletesebben

Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében.

Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR Farmakognóziai Intézet Intézetvezető: Dr. Hohmann Judit Egyetemi tanár Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében. SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS, Bűnügyi

Részletesebben

Káros szenvedélyek és krízis

Káros szenvedélyek és krízis Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2014 Káros szenvedélyek és krízis Rajtad múlik! - életmódprogramok az Enyingi kistérségben TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045 Káros szenvedélyek és krízis 1 Rajtad múlik!

Részletesebben

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója Készült a TÁMOP -6.1.2./A-09/1-KMR-2010-0303 EgészségVár pályázat támogatásával Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE Mottó: Minden szenvedély

Részletesebben