AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: ; Fax: ; BM telefon: Intézmény-nyilvántartási szám: Szám: 30021/2347/2/2013.ált. Intézményakkreditációs lajstromszám: AL sz. példány A fenntartó részéről a Pedagógiai Programban foglaltak végrehajtásával egyetértek: Budapest, január Papp Károly r. altábornagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felterjesztem: Dr. Sóti Kálmán r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató

2 Tartalom Preambulum Igazgatói előszó I. Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola bemutatása A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje Az iskola története A képzés struktúrája, alap- és speciális feladatok Alap- és speciális feladatok Az intézmény szervezeti felépítése A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések Statisztikai adatok Oktatói, tanulói létszámadatok Személyi állományra vonatkozó adatok Az intézmény tanulóira vonatkozó létszámadatok Tárgyi feltételek Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Tankönyvek, jegyzetek Iskolánk hagyományai Közösségi élet az intézményben Az intézmény szolgáltatásai a tanulók részére Az iskola kultúraközvetítő szerepe Iskolánk kapcsolatrendszere Hazai kapcsolataink Nemzetközi kapcsolataink Egyesületekkel való kapcsolataink A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések II. Az iskola Nevelési programja A nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Pedagógiai alapelvek, értékek, célok, feladatok Alapkompetenciák kialakítása, fejlesztése Pedagógiai eszközök és eljárások A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok, osztályfőnökök helyi intézményi feladatai... 39

3 A pedagógusok helyi feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök helyi feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A tanári tanulói együttműködés tartalma és formái Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendje Az osztályfőnök és a tanulók együttműködésének tartalma és formái A szülők és az iskola közötti kapcsolattartás tartalma és formái Az iskola és a tanulók közösségeinek együttműködési tartalma és formái A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái Az iskolán működő szakszervezetek Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje A tanulmányok megkezdésének és folytatásának feltételei Belépés az iskola évfolyamaira A magasabb évfolyamba lépés feltételei A szakmai vizsgán való részvétel feltételei A szakmai vizsga szabályai Tanóra látogatás alóli mentesítés, a képzési idő rövidítése A felvétel és az átvétel helyi szabályai A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja és hatálya Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Javítóvizsga Pótló vizsga Tantárgyi záró mérés (köztesvizsga) Oktatási követelmények Kötelező elvárások Teljesíthető és támogatott követelmények

4 A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési-, értékelési-, minőségbiztosítási rendszere Az iskola értékelési rendszere Az értékelés funkciói Az iskolai értékeléssel szembeni követelmények A magatartás és szorgalom értékelésének elvei, rendje Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése A szakmai vizsgák értékelésének szabályai Kompetencia mérések A köznevelési intézménnyel szemben támasztott egyéb követelmények teljesülése A tanuló jutalmazásának elvei A tanulói jutalmazás elvei, formái Az iskola minőségirányítási és belsőértékelési rendszere Minőségirányítás Belső értékelési rendszer Mindennapos testnevelés Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai terve Az iskola egészségnevelési elvei Az egészségnevelés célja Az egészségnevelés alapelvei Az iskolai egészségfejlesztés keretei, formái Az iskola környezeti nevelési A környezeti nevelés fogalma A környezeti nevelés alapelvei Környezeti nevelési tevékenységünk területei Erőforrások A környezetvédelem jelentése Fenntartható fejlődés Bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei III. Az iskola Helyi tanterve és Szakmai Programjai A képzés célja Rendőr tiszthelyettes szakképesítés A szakképesítés alapadatai

5 A szakképzésbe történő belépés feltételei A képzés szakmai követelményei A képzés struktúrája A szakképesítés óraterve a kerettanterv alapján Az intézmény prioritási irányai Az értékelés elvei A tanuló kompetenciáinak mérése és értékelése Bemeneti kompetenciamérés az első tanév kezdetén Menet-közbeni mérés az első tanév végén Kimeneti mérés, mely történhet a szakmai vizsgák megkezdése előtt, vagy a szakmai vizsgán: A rendőr tiszthelyettes szakképzési kerettanterv alapján elvárt fejlesztendő kompetenciák táblázata: A tanuló tanulmányi teljesítményének mérése és értékelése A modulok tananyagegységei, tantárgyai és azok óraszámai A modulok szakképzési kerettantervben meghatározott tananyagegységei, tantárgyai A azonosító számú Rendvédelmi alapfeladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Jogi ismeretek I. résztantárgy Rendészeti igazgatási ismeretek I. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek I. résztantárgy Általános szolgálati ismeretek résztantárgy Általános szolgálati ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek I. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek I. gyakorlat résztantárgy Lőkiképzés I. résztantárgy Lőkiképzés I. gyakorlat résztantárgy Informatika I. résztantárgy Informatika I. gyakorlat résztantárgy Rendőri testnevelés I. gyakorlat. résztantárgy Idegen nyelv I. résztantárgy Jogi ismeretek II. résztantárgy Rendészeti igazgatási ismeretek II. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek II. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek I. gyakorlat. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek II. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek II. gyakorlat résztantárgy

6 20. Közlekedési ismeretek I. résztantárgy Határrendészeti ismeretek I. résztantárgy Lőkiképzés II. gyakorlat résztantárgy Informatika II. résztantárgy Informatika II. gyakorlat. résztantárgy Rendőri testnevelés II. gyakorlat résztantárgy Idegen nyelv II. résztantárgy Idegen nyelv I. gyakorlat résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek III. résztantárgy Csapatszolgálat I. résztantárgy Csapatszolgálat I. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek III. résztantárgy Jogi ismeretek III. résztantárgy Csapatszolgálat II. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek IV. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek V. résztantárgy Határrendészeti ismeretek III. résztantárgy Határrendészeti ismeretek IV. résztantárgy Bűnügyi ismeretek I. résztantárgy Bűnügyi ismeretek II. résztantárgy Bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Lőkiképzés III. gyakorlat résztantárgy Rendőri testnevelés IV. gyakorlat résztantárgy Idegen nyelv IV. résztantárgy A azonosító számú Közrendvédelmi rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Közrendvédelmi jogi ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi igazgatási ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi kommunikációs ismeretek résztantárgy Közrendvédelem I. résztantárgy Közrendvédelem II. résztantárgy Közrendvédelem III. résztantárgy Közrendvédelem IV. résztantárgy Közrendvédelem I. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelem II. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi közlekedési ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi közlekedési ismeretek gyakorlat résztantárgy

7 70. Közrendvédelmi határrendészeti ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi határrendészeti ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi bűnügyi ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi lőkiképzés gyakorlat. résztantárgy Közrendvédelmi informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi testnevelés gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi idegen nyelvismeret résztantárgy A azonosító számú Közlekedési rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Közlekedési jogi ismeretek résztantárgy Közlekedési igazgatási ismeretek résztantárgy Közlekedési kommunikációs ismeretek résztantárgy Közlekedési közrendvédelmi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedés I. résztantárgy Közlekedés II. résztantárgy Közlekedés III. résztantárgy Közlekedés IV. résztantárgy Közlekedés V. résztantárgy Közlekedés gyakorlat résztantárgy Közlekedési határ és idegenrendészeti ismeretek résztantárgy Közlekedési határ és idegenrendészeti ismertetek gyakorlat résztantárgy Közlekedési bűnügyi ismeretek résztantárgy Közlekedési bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedési lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Közlekedési informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedési testnevelés gyakorlat résztantárgy Közlekedési idegen nyelvismeretek résztantárgy A azonosító számú Határrendészeti rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Határrendészeti jogi ismeretek résztantárgy Határrendészeti igazgatási ismeretek résztantárgy Határrendészeti kommunikációs ismeretek résztantárgy Határrendészeti közrendvédelem gyakorlat résztantárgy Határ és idegenrendészet I. résztantárgy Határ és idegenrendészet II. résztantárgy Határ és idegenrendészet III. résztantárgy Határ és idegenrendészet IV. résztantárgy

8 67. Határ és idegenrendészet V. résztantárgy Határ és idegenrendészet I. gyakorlat résztantárgy Határ és idegenrendészet II. gyakorlat résztantárgy Határrendészeti bűnügyi ismeretek résztantárgy Határrendészeti bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Határrendészeti lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Határrendészeti informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Határrendészeti testnevelés gyakorlat résztantárgy Határrendészeti idegen nyelvismeret résztantárgy A azonosító számú Bűnügyi rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Bűnügyi jogi ismeretek résztantárgy Bűnügyi igazgatási ismeretek résztantárgy Bűnügyi kommunikációs ismeretek résztantárgy Bűnügyi határ és idegenrendészeti ismeretek gyakorlat résztantárgy Bűnügy I. résztantárgy Bűnügy II. résztantárgy Bűnügy III. résztantárgy Bűnügy IV. résztantárgy Bűnügy V. résztantárgy I. gyakorlat. résztantárgy II. gyakorlat résztantárgy Bűnügyi lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Bűnügyi informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Bűnügyi testnevelés gyakorlat résztantárgy Bűnügyi idegen nyelvismeret résztantárgy Az ARSZKI saját kötelező tantárgya Osztályfőnöki óra Konzultációs lehetőségek sz. melléklet: A Pedagógiai program legitimációja sz. melléklet: Kiegészítő képzési program sz. melléklet: Alapozó képzés végrehajtási programja 238 8

9 A rendőrség oktatóinak és kiképzőinek egyik elsődleges funkciója az, hogy segítsenek összhangot teremteni a jó magatartás és a hatékony végrehajtás között, hogy biztosítsák a rendőri funkciók végrehajtásának szerves része legyen a jó magatartási normák betartása. Az emberi jogok tisztelete és védelme nem eszköz egy cél érdekében, hanem önmagában is cél (Az emberi jogok és a rendőrség szemináriumi anyag, Strassbourg, december 6-8. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ, Bp old.) ARSZKI szakmai program általános rész 9

10 Preambulum Az intézmény neve: Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Az intézmény alapító - fenntartó - és irányító szerve: Belügyminisztérium Az intézmény középirányító szerve: Az Nkt ában foglalt, oktatási intézményekre vonatkozó fenntartói jogköröket a 32/2005. (VI. 30.) BM OM együttes rendelet 2. -a alapján a közoktatási intézmény létesítése, megszüntetése, tevékenységi körének megállapítása és módosítása, az igazgató megbízása és felmentése, a központi képzési program jóváhagyása, a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, valamint az alapító okirat jóváhagyása kivételével az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője gyakorolja. Az intézmény típusa: érettségi utáni szakképzést folytató szakközépiskola. Feladatait az egész ország területére kiterjedő illetékességi és működési körben látja el. Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény akkreditációs lajstromszáma: AL-2227 Az intézmény székhelye: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. Az intézmény postai és levelezési címe: Postai: 1286 Budapest, Pf.: 9. Levelezési: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. Honlap: Iskolánk alaptevékenysége a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás. Feladatunknak tekintjük a magyar rendőrség részére szakmailag és erkölcsileg jól felkészült, szakszerűen, jogszerűen, határozottan és kulturáltan intézkedő, a törvényes rendet védelmező és az állampolgárok biztonságát garantáló szakemberek képzését. Tesszük mindezt meggyőződésből, szakmánk iránti elkötelezettségből és hivatástudatból. Tanulóink pályára történő felkészítésében nagy hangsúlyt fektetünk nevelésükre, a szakmai képzésben pedig azoknak a kompetenciáknak az elsajátíttatására, amelyek szükségesek a komplex rendőri munka magas szintű ellátásához. ARSZKI szakmai program általános rész 10

11 Igazgatói előszó A pedagógiai program mint a szakközépiskola ars pedagógiája megkísérli behatárolni, átfogni a pedagógusok részben minden alkalmazott és a tanulók által közösen végzett iskolai nevelő-oktató tevékenységet, megpróbálja feltárni, hogy mit, milyen eszményeket követve, milyen célból és milyen eszközökkel tesz az iskola a tanulók fejlődésének, szakmai tudásának megszerzése érdekében. Aki érdeklődik a rendészeti jellegű szakképzés, illetve az ilyen jellegű felkészítést végző intézmény(ek) iránt, annak célszerű tisztában lennie néhány kapcsolódó tudnivalóval. Egyértelműen leszögezhetjük, hogy csalódik az, akinek a szakközépiskola megnevezés hallatára a hagyományos, civil jellegű intézmény jelenik meg képzeletében. Bár a rendészeti jellegű oktatás szerves része az állami oktatási rendszernek, van azonban benne néhány kisebb-nagyobb sajátosság is. Ez főleg abból adódik, hogy a rendvédelemre vonatkozó jövendő hivatásosok felkészítését nyilvánvalóan leginkább rendvédelmi oktatók végzik a viszonylag sajátos feladatrendszerhez igazítottan. Esetünkben nagy hangsúlyt kap a legszükségesebb szakmai ismeretek megtanulásán, a kívánatos jártasságok, készségek, kompetenciák kialakításán túl a tanulók rendvédelmi hivatalnok -ká történő személyiségformálása, ehhez való szoktatása, a rendvédelmi pálya megszerettetése is. Mindezekből már kitűnik, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola alaprendeltetése olyan elméleti-gyakorlati felkészültségű, jó fizikai erőnlétű és egészséges lelkületű, a rendvédelem, a folyamatos ön- és továbbképzés iránt elkötelezett fiatalok nevelése-oktatása, akik képesek a kezdő rendőr tiszthelyettesi szintű munkakörökben az első hónapokban még segítséggel eredményesen helytállni. Ebből nyilvánvaló, hogy olyan szakmai nevelésről-képzésről van szó, melyet csak jól felkészült, motivált oktatói, mentori (segítői) állománnyal lehet eredményesen megvalósítani. A velünk szemben támasztott elvárásoknak az igényes nevelő-oktató munka végzésén, a naprakészség biztosításán és gyakorlatiasság előtérbe helyezésén keresztül törekszünk felelősségteljesen megfelelni. A képzés rendszeréről, tartalmáról elsődlegesen a jelen Pedagógiai Program lapjairól tájékozódhatnak az érdeklődők. Iskolánk ezen legfontosabb oktatási dokumentuma felépítése szempontjából követelmény-, pedagógiai koncepciója szerint viszont tanuló központúnak minősíthető. Filozófiánknak megfelelően a tanuló áll a működés fókuszában, tudomásul vesszük, hogy maga az iskola is értük de nem helyettük van! Elfogadott, hogy a pedagógusoknak nevelőknek sőt részben minden iskolai alkalmazottnak a lehető legtöbbet kell tennie a kitűzött nevelési-oktatási célok eléréséért, de nem a másik fél a tanuló ellenében, hanem vele közösen, vele egyetértésben. ARSZKI szakmai program általános rész 11

12 A XXI. századi általános elvárásokon túl új kihívást jelent számunkra az ország és rendvédelmi szerveinek uniós keretek, elvárások közötti működése is. A saját magunk által kitűzött célkitűzések megvalósításáról leginkább azok a fiatalok győződhetnek meg, akik intézményünk falai között készülnek fel jövendő hivatásuk gyakorlására, valamint mindazon szervezetek, személyek, akik őket munkatársként alkalmazzák, továbbá azok, akik valamilyen szerepkörben kapcsolatba kerülnek a volt tanítványainkkal. Minden ilyen jellegű dokumentum annyit ér, annyira értékelhető, amennyi meg is valósul belőle. A szakközépiskola vezetőjeként és a Nevelőtestület egy tagjaként remélem, hogy esetünkben minél több része lesz a programnak olyan, amely nem csak leírt szó marad, hanem a tanulók személyiségébe, képességeibe, tudásába beépülő jellemzővé válik. Ennek reményében ajánlom hasznosításra, folyamatos megújításra, nevelői oktatói tevékenységünket alapvetően meghatározó, általunk elfogadott, továbbiakban is gondozott, és az iskola alkotmányaként tisztelt jelen dokumentumot. Dr. Sóti Kálmán r. ezredes s.k. rendőrségi főtanácsos igazgató ARSZKI szakmai program általános rész 12

13 I. Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola bemutatása 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje A Pedagógiai program az iskola egyik alapdokumentuma, amely az iskola történetének, feltételrendszerének, irányítási, szervezési struktúrájának, hagyományainak bemutatásán túl szabályozza a nevelő-oktató munkát, magába foglalja az iskola Nevelési programját, és a központi program (kerettanterv) alapján készült Helyi tantervet. A Pedagógiai programot A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadásról szóló legitimációs záradékot a Pedagógiai program 1. sz. melléklete tartalmazza. Az intézmény Pedagógiai programja a fenntartói jogkör gyakorlójának jóváhagyásával válik érvényessé Az iskola története Szakközépiskolánk viszonylag rövid múltra tekint vissza április 1-jén alakult meg a Határőrség területi szintű, nevelő-oktató tevékenységet végző intézményeként, de szeptember 1-től a Belügyminisztérium irányítása és felügyelete alá került. A szakközépiskola az 1998/1999. és az 1999/2000. tanévben iskolarendszeren kívüli, un. ciklusos rendszerű, tanfolyam jellegű képzést folytatott felnőttoktatási tagozaton, nappali oktatási munkarendben, járőr és útlevélkezelő szakirányban. Emellett több céltanfolyamot vezettünk le a Határőrség igényeinek megfelelően. A nevelő oktató munkával párhuzamosan felkészültünk az államilag elismert határrendész képesítést biztosító szakközépiskolai képzés megkezdésére. Az iskolai rendszerű határrendész szakképzést a 2000/2001-es tanévben kezdtük meg, amely a 2004/2005-ös tanévtől kezdődően kiegészült a rendőr szakképzéssel. A 2008/2009-es tanévtől a szakközépiskola alapfeladata a rendőr szakképzés végzése. A viszonylag rövid működési idő ellenére sokirányú tapasztalatot szereztünk a nevelő-oktató munkára vonatkozóan. Egyértelműen előreléptünk a példamutatás, az egységes követelménytámasztás, a tanulói szocializáció terén. Megvalósítottuk azon célkitűzésünket, ami a tanulókért való iskolai létre vonatkozott, korrekt munkakapcsolat alakult ki nevelőink-oktatóink, valamint tanítványaink között. Olyan hagyományok jöttek létre, olyan munkahelyi légkör alakult ki, mely eddig leginkább kedvezett a nevelő-oktató munka eredményes végzésének. Intézményünkben 2008 szeptemberétől bevezetésre került a kompetenciaalapú, gyakorlatorientált szakképzés. Ezzel egyidejűleg kompetenciamérési rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be a személyes-, módszer- és társas kompetenciák mérésére. ARSZKI szakmai program általános rész 13

14 2009. szeptember 09-vel a Felnőttképzési Akkreditációs Testület akkreditálta az iskolánk által kidolgozott Okmányvizsgálói képzés programját, mellyel jogosítványt kaptunk a Külső Határ Alap képzések lefolytatására június 02-val a Felnőttképzési Akkreditációs Testület iskolánkat akkreditált felnőttképzési intézménynek minősítette, melynek birtokában jogosítványt kaptunk arra, hogy az iskolarendszeren kívüli képzés keretében a rendészeti szervek tiszthelyettesi, zászlósi állományának a szervek részéről igényelt át- és továbbképzései, valamint magasabb beosztásba kerüléshez szükséges tanfolyamainak szervezését és megvalósítását végezzük, illetve a hozzájuk kapcsolódó vizsgáztatásokat lebonyolítsuk. Jelenleg a 2012-ben kiadott OKJ-ban megjelenő rendőr tiszthelyettes szakmai képzés szeptemberi bevezetésére készülünk. Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektettünk a szervezeti kultúra fejlesztésére, a partnerek igényeinek megfelelő működés biztosítására, a képzés gyakorlatorientáltságának folyamatos növelésére, fejlesztésére ben a tantestület úgy döntött, hogy hozzáfog a COMENIUS I. minőségirányítási rendszermodell önálló kiépítéséhez. A COMENIUS I-es rendszerépítés során öntevékenyen elsajátította a szükséges alapismereteket és megvalósította a választott modell első fázisait, azaz a nyitott önértékelésen, a partneri kör feltérképezésén és rangsorolásán, a partneri igény és elégedettség felmérési képességének kialakításán keresztül eljutott az irányított intézményi önértékelés folyamatáig. A COMENIUS I. intézményi modell bevezetésével megvalósult az intézmény partnerközpontú működése. A rendszer alkalmazásával a tanintézet képessé vált: partnerközpontú működés kiépítésére, működtetésére folyamataink azonosítására, szabályozására a partnerek elvárásait figyelembe véve a szabályozott folyamatok folyamatos fejlesztésére a szervezeti kultúra tudatos építésére, folyamatos fejlesztésére az intézmény belső partnereinek az elvárásai ismeretében Intézményünkben ma is működtetjük az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési rendszerünket, mellyel célunk erősségeink és fejlesztendő területeink feltárása, a szükséges beavatkozások és fejlesztések kijelölése. Folyamatosan végzünk méréseket, elemzéseket szervezetünk fejlesztése érdekében. A törvényi előírásoknak megfelelően 2011 év végén az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) felülvizsgálatára került sor. Az Intézményi Minőségirányítási Programot több pontban is módosítani, aktualizálni kellett, így a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átdolgozásra kerültek a szükséges részek. A jóváhagyott Intézményi Minőségirányítási Program időbeli hatálya 4 év ( ). ARSZKI szakmai program általános rész 14

15 1.3. A képzés struktúrája, alap- és speciális feladatok Alap- és speciális feladatok Intézményünk érettségire épülő két évfolyamos szakközépiskola. Alaptevékenysége a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettes utánpótlását biztosító iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás. Képzésünk célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében a munkakörben elvégzendő feladatokhoz szükséges tulajdonságok kialakítása (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák). a) Alapfeladatok az intézményben Az alapfeladatok elvégzése az alábbi szakképesítések megszerzéséhez meghatározott műveltségtartalom és kompetenciák elsajátíttatására irányul. Szakmairányok (szakmai elágazások): közrendvédelmi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, bűnügyi rendőr. Iskolarendszeren kívüli képzésben és vizsgáztatásban jellemzően a rendőr tiszthelyettes képzés rész-szakképesítéseire való felkészítés, illetve a rész-szakképesítéssel rendelkezők szakképesítésre történő felkészítése képezi alapfeladatunkat. Emellett az egyes beosztások betöltéséhez előírt, szaktanfolyamok, ráépülések keretében történő képzés és vizsgáztatás szintén feladataink között szerepel. Rész-szakképesítések: őr-járőrtárs, csapatszolgálati járőrtárs, járőr. Ráépülések: baleseti helyszínelő bűnügyi technikus fő határrendész körzeti megbízott kutyavezető-rendőr okmányvizsgáló ARSZKI szakmai program általános rész 15

16 Az intézmény alaptevékenységen túli további szakfeladatai a diákétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, tanulói szállásszolgáltatás, egészségügyi alapellátás, illetve egyéb kiegészítő tevékenységek, melyet az Alapító okirat részletez. A szakközépiskola tanárainak és tanulóinak a köznevelési törvény által általánosan szabályozottakon túli sajátos jogállását a rendvédelmi szerv irányításáért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter együttes rendeletben szabályozza. Oktatási rendszerünk illeszkedik az állami oktatási rendszerbe, azonban az iskola speciális helyzetben van a szakképzést folytató intézmények körülményeihez képest. Adódik ez: a fegyveres rendvédelmi szervek feladatrendszeréből, a tanulói és a hivatásos jogviszony kapcsolódásából, a részben katonai jellegű kiképzésből, az iskola "objektum-jellegéből", a hivatásos állományviszonyú tanárok és szakoktatók kettős (hivatásos és pedagógusi) jogállásából, a fegyveres rendvédelmi szakmákhoz kapcsolódó speciális ismeretekből, a tanulók szakmai gyakorlatának sajátos tartalmából, a tanulói ellátottság eltérő szabályozásából, a tanulói jogok és kötelezettségek alakulásából, a felnőttképzés jellegzetességeiből és nem utolsó sorban abból, hogy az iskolánkban végzett tanulók számára valamely rendvédelmi szerv biztosítja a képesítés megszerzése esetén a munkahelyet, egyben a hivatásos állományviszonyba történő kinevezést. Mindezek sajátosságok mellett sikerült beilleszkedni társadalmi környezetünkbe, népszerűek vagyunk országunk fiataljai körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a szigorú és magas felvételi követelmények ellenére évek óta jelentős a képzésünkre a túljelentkezés. Elsősorban a jogi természetű tantárgyak miatt elismerten nehéz elsajátítani a szakmai ismereteket, kibocsátáskor mégis jók az eredményességi mutatóink. A képesítés megszerzése után, szakmai pályafutása valamely szakaszában jelentős számú végzős tanulónk folytatja tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. A visszajelzések szerint az iskola által oktatott tananyag megfelelő előképzettséget biztosít a magasabb szintű tanulmányok folytatásához is. Nem elhanyagolható körülmény, hogy az Országos Képzési Jegyzékben megjelenő, általunk oktatott szakképesítésekkel még további munkakörök és foglalkozások is betölthetőek, és a megszerzett szakmai képesítés kedvezményes szakmaváltást tesz lehetővé más rendvédelmi-, rendészeti szakmák irányába. Az oktatott szakmáink iránti érdeklődés hátterében fellelhetőek azok a motívumok is, amelyek biztos megélhetési forrást és megfelelő karrierlehetőséget biztosítanak. Iskolánk elsőszámú feladata a rendvédelmi szervek számára megfelelően képzett személyi állomány biztosítása, az utánpótlási igények kielégítése. b) Speciális feladatok az intézményben felzárkóztatás, szakkörök, felkészítések: ARSZKI szakmai program általános rész 16

17 nyelvvizsga megszerzésére, vezetői engedély megszerzésére, versenyekre Az intézmény szervezeti felépítése IGAZGATÓ OKTATÁSI IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEK GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEK IGAZGATÓI VEZETÉS Igazgatóhelyettesi vezetés Igazgatóhelyettesi Igazgatóhelyettesi vezetés vezetés Kiemelt Kiemelt főelőadó főelőadó (jogi) (jogi) Tanulmányi Tanulmányi Osztály Osztály Közgazdasági Közgazdasági Osztály Osztály Kiemelt főelőadó Kiemelt főelőadó (belső ellenőr) (belső ellenőr) Alapozó Ismereti Alapozó Ismereti Szakcsoport Szakcsoport Technikai Technikai Osztály Osztály Humán Humán Osztály Osztály Rendőri és Rendőri és Határrendészeti Határrendészeti Szakcsoport Szakcsoport Ellátási és Fenntartási Ellátási és Fenntartási Osztály Osztály Koordinációs Koordinációs Osztály Osztály Nevelési Nevelési és és Területi Területi Szakmai Szakmai Gyakorlati Gyakorlati Szakcsoport Szakcsoport A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések esetén a nevelőtestület tagjai az iskola belső hálózatán közzétett dokumentumokat a nevelőtestületi értekezletet megelőzően megismerhetik, véleményezhetik, illetve észrevételeiket, javaslataikat előzetesen írásban megtehetik. A nevelő-oktató munkát meghatározó dokumentumok elfogadása a módosító javaslatokra figyelemmel nevelőtestületi értekezleten történik. Az iskola nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület dönt: a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, ARSZKI szakmai program általános rész 17

18 c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus és a nevelőtestület részleges jogköreinek gyakorlására feljogosított bizottságok tagjainak kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban és az iskola SZMSZ-ében meghatározott ügyekben. Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben csak a tanulók magasabb évfolyamba lépésével és fegyelmi ügyeivel kapcsolatosan rendelkezik szavazati joggal. Nevelőtestületi értekezletek iskolánkban: tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet, modulzárásokhoz kapcsolódó nevelőtestületi értekezletek, alapdokumentumok elkészítéséhez, módosításához kapcsolódó értekezletek, tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Statisztikai adatok Oktatói, tanulói létszámadatok Személyi állományra vonatkozó adatok Tanintézetünk állománytáblájában rendszeresített létszám 150 fő. A tanintézet költségvetési létszáma 111 fő Az intézmény tanulóira vonatkozó létszámadatok Az intézmény képzési kapacitása iskolarendszerű szakképzésben 500 fő Tárgyi feltételek Intézményünk 16 tanteremmel, 8 szaktanteremmel és 3 összevonóval rendelkezik. Ebből: 4 szakkabinet került berendezésre a gyakorlati oktatás (bűnügyi, csapatszolgálati, határrendészeti, közlekedési, szituációs kabinet) támogatására. 1 fedett lőtéren 6 lőállás van a lőgyakorlatok végzéséhez berendezve. 2 informatikai szaktanterem és 1 db Internet szoba áll az oktatás rendelkezésére. ARSZKI szakmai program általános rész 18

19 Egyéb, az oktatáshoz használt tárgyi feltételek, épületek: A fizikai erőnlét biztosításához, illetve a sportoláshoz igénybe vehető termek: tornaterem, edzőterem, futballpálya, rendészeti akadálypálya. Szabadtéri lőterek 1 db. Alaki gyakorlótér. Szolgáltatásaink: Tanulói szállás, étkeztetés, egészségügyi ellátás. Az iskola rendelkezik a rendőr központi kerettanterv által előírt minden általános és speciális oktatási segédanyaggal, úgymint: Fegyverzet Lövedékálló mellény Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői Kényszerítő eszközök Tömegoszlatás speciális eszközei Szolgálati járművek Számítógép és perifériái (informatikai eszközök) Híradástechnikai eszközök Világító berendezés Forgalom elterelő eszközök Nyomtató Telefon, fax Járőr-, őr felszerelés Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések Okmányminták Videokamera Fényképezőgép Forgalomellenőrző berendezések Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Tankönyvek, jegyzetek Tankönyvek, jegyzetek Intézményünk a tanulók ellátásáról szóló BM rendelet alapján biztosítja az oktatáshoz és a felkészüléshez szükséges tankönyveket és jegyzeteket. Tekintettel az oktatott tananyag tartalmának specialitására és a rendészeti szakközépiskolai oktatásnak a központi tanterv által biztosított egységességére a szakmai tankönyvek és jegyzetek kiadását a fenntartó koordinálja. Lehetőség van ún. hiánypótló jegyzetek, tansegédletek készítésére is, amelyeket az oktatásban csak a tanmenettel való egyeztetés, szakmai lektorálás és igazgatói engedélyeztetés után lehet az oktatásban használni. ARSZKI szakmai program általános rész 19

20 A belső kiadású (a fenntartó, a rendvédelmi szervek és a szakközépiskola kiadványaként megjelent) jegyzetekkel, tansegédletekkel és tananyagokkal való térítésmentes ellátást biztosít az iskola, de a tantervben meghatározott ismeretanyag elsajátítását szolgáló, a szakközépiskola által előírt külső kiadványok (pl. jogszabályok) és az országos tankönyvforgalmazásban beszerezhető tankönyvek, tananyagok, valamint a meghatározott tanszerek beszerzéséről, illetőleg utánpótlásáról saját költségén gondoskodik a tanuló. A vezetői engedély megszerzése és az idegen nyelvi ismeretek esetében szükségessé válhat a kereskedelmi forgalomban kapható tankönyvek beszerzése. Mivel az osztályba sorolás egyik fő szempontja az idegen nyelvi előképzettség, ezért a tankönyv kiválasztása amennyiben szükséges osztályonként eltérő is lehet a nyelvi felmérések eredményének függvényében. A tankönyvet és a munkafüzetet a nyelvi munkaközösségi javaslat, majd igazgatóhelyettesi döntést követően tanulóink önállóan szerzik be. A pedagógiai program megírásakor külső beszerzésű tankönyvet nem használunk Iskolánk hagyományai Az eddig elért eredményeinkkel kivívott elismertségünket a jövőben is meg kívánjuk őrizni. Kiforrott rendezvényeinkkel, programjainkkal, aktív szerepvállalásunkkal hírnevünket tovább kívánjuk öregbíteni. Szakközépiskolánk szakmai képzésének színvonalával számtalan elismerést szerzett a gyakorlati szervek körében. Folytatnunk kell a szakmai képzés színvonalának emelése érdekében eddig végzett tevékenységünket, a rendőri munkához szükséges alapkompetenciák minél magasabb szintű elsajátíttatását. Törekednünk kell a beválás vizsgálat eszközeivel is élve az igények színvonalas kielégítésére. Meg kell felelnünk a rendőrség irányunkba támasztott elvárásainak, kiemelten a jövő rendőrével szemben elvárt követelményeinek, melyek a magas szintű - konfliktuskezelési, konfliktus-megoldási és kommunikációs, - differenciálási, fokozatosságot figyelembe vevő, - empatikus, határozott, ugyanakkor udvarias, segítőkész, támogató, együttműködő rendőri megjelenést és intézkedési kultúrát célozzák. Tanulóink több országos megmérettetésen dicséretesen álltak helyt. A BM és tanintézeti tanulmányi és sportversenyeken eredményeink folyamatosan jó szintűek. Az iskolai sportélet szervezettebbé tételével, a Sport Egyesület működtetésével törekszünk sikereink további gyarapítására. Nagyobb szerepet szánunk a jövőben a sportversenyek mellett a tanulmányi versenyeken való részvétel ösztönzésére is. A rendészeti szakközépiskolák tanulói körében végzett tehetséggondozó munka egyik fontos rendezvénye volt a Legjobb járőrpáros Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. A rendezvény erősítette bennünk azt az elhatározást, hogy a rendészeti képzés területén az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (továbbiakban: OSZTV) mintájára a rendészeti képzésben tanuló tehetséges tanulók számára a közeljövőben rendészeti OSZTV kerüljön kidolgozásra és bevezetésre. ARSZKI szakmai program általános rész 20

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító: 034168 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kaposvár, Baross u. 19. 2 1950 II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM 1952

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben