Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak szakirány levelező tagozat III. évfolyam as tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2012/2013-as tanév 2. félévének programterve Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény II. évfolyam

3 Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség G y u l a, január 17. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 6. szemeszter Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Tantárgyak kód ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód Pszichiátria- neurológia EAPBPN644EN EAPBPN644EL Értékelés K Tantárgyfelelős/oktató Dr. Fekete Klára Balda György Toma Ildikó (szakápolástan) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Pszichiátria klinikai EAPBPN634EN EAPBPN634EL ápolás Gyj Geriátria és idős betegek EAPBGE644EN EAPBGE644EL Dr. Várkonyi Tibor K ápolása Pakai Tímea (szakápolástan) Geriátriai klinikai ápolás EAPBGE634EN EAPBGE634EL Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Oxiológia és toxikológia EAPBOX643EN EAPBOX643EL Gyj Kárász László Rehabilitációs Dr. Katona András N: 8E, L: 5E EAPBRH612EN EAPBRH612EL Gyj alapismeretek Dr. Pikó Béla N: 7E, L: 5E Szakdolgozat módszertan EAPCSZ615EN EAPCSZ615EL Gyj Dr. Dankó Miklós Európai Uniós ismertek II. EAPCEU612HN EAPCEU612HL Gyj Dr. Köteles Lajos Idegen nyelv VI Dr. Máthé Ilona Dietetika EAPDDI712EN EAPDDI712EL Gyj Dr. Turcsán Judit Szociológia és szociálpolitikai alapok III. EAPDSO313SN EPDSO313SL Gyj Homoki Andrea (Egészségszociológia) Orvosi laboratóriumi Gyj Dr. Csomós Péter EAPDOD632EN EAPDOD632EL diagnosztika 4

5 Tantárgy neve: Oktatók neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Pszichiátria-neurológia Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Balda György Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBPN644EN Oktatók beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBPN644EL Számonkérés módja óraadó Kreditpont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. és Pszichológia IV. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozat: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 50 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Neurológia témacsoport: - Neuroanatómiai alapismeretek - Vizsgálómódszerek a neurológiában - Gerincvelő - Stroke I. (epidemiológia, etiológia, preventio, stroke szindrómák csoportosítása) - Stroke II. (TIA, ischaemiás infarctus (tünetek, th.)) - Stroke III. (Haemorrhagia cerebri, rehabilitáció, a stroke ápolástani aspektusai) - Epilepsia - Alvás és kórtana - Fejfájások - Perifériás idegrendszeri bántalmak. Zsibbadás. Szédülés - Neuroinfekciós kórképek. Guillain-Barre sy. - Parkinson sy. - Az idegrendszer traumás sérülései - SM - Tu. cerebri Pszichiátria témacsoport: Gyermek- és Serdülőpszichiátria: - Diagnosztikus folyamat a gyermek- és serdülőpszichiátriában - Gyermekpszichiátriai betegségek okai, prevalenciája elméleti modelljei - A hangulati élet zavarai (dg., th.), neuropszichiátriai vonatkozások - Neurotikus stresszhez társuló és szomatoform zavarok 5

6 - Aktivitás és figyelem zavara - Mentális retardáció - Evészavarok - Szkizofrénia és szkizofrénia szerű kórképek - Pszichoszomatikus tünetek gyermekkorban Felnőtt pszichiátria: - Az emberi magatartás és az azt meghatározó tényezők - A pszichiátriai kivizsgálás - A pszichiátriai betegségek és magatartászavarok háttere (vulnerabilitás koncepció) - A tudat és zavarai - A figyelem és zavarai, orientáció és zavara - Az érzékelés és zavarai - Az emlékezés és zavarai, pseudodementia - Dementiák - Az érzelmek és zavarai - Fóbiák és egyéb szorongásos zavarok - A hangulati élet zavarai (affektív kórképek) - Szomatoform zavarok - Személyiségzavarok - Mentális retardáció (Oligophrenia) - Organikus pszichoszindrómák - Szkizofréniák, szkizotípiás és paranoid kórképek - A nemi identitás és a szexuális magatartás zavarai - A táplálkozási magatartás zavarai - Szuicidum Szakápolástan: - A különböző pszichiátriai betegségek szakápolástani folyamatának megismerése. - Az ápoló szerepe a pszichiátriai osztályon. - A pszichiátriai betegek etikai, jogi vonatkozásainak a megismerése. - Gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási problémák. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. A megadott tételsor alapján. 6. Irodalom: - Fürdei J., Németh A., Tariska P. (2009). A pszichiátria magyar kézikönyve. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Márkus A. (2006). Neurológia. Budapest, Akadémiai Kiadó. - Péter Á. (1984). Neurológia, neuropszichológia. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. - Tringer L. (2005). A pszichiátria tankönyve. Budapest, Semmelweis Kiadó. - Vetró Á. (2008). Gyermek- és ifjúságpszichiátria. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Vikár Gy. (1980). Az ifjúkor válságai. Budapest, Gondolat Kiadó. - Waxman, S. G. (2005). Összehasonlító neuroanatómia. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. Ápolástan: - Irinyi T. (2006). Pszichiátriai szakápolástan. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. 6

7 Tantárgy neve: Pszichiátriai klinikai ápolás Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBPN634EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBPN634EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B Gyj. 4 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Szülészet-nőgyógyászati klinikai ápolás és Gyermekgyógyászati klinikai ápolás tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis, és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A pszichiátriai alapfogalmak és az alapbetegségek megismerése. Az egyes kórképek felismerése, ezek manifesztációja az emberi viselkedésben, valamint ezen jelenségekkel szembeni tolerancia, és a helyes viselkedés kialakítása. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási szükségletek önálló feltárására, az ápolási terv elkészítésére, dokumentálására és a team munkára. Készítse fel a hallgatókat a pszichiátriai ápolás feladatainak ellátására, az alapvető elméleti ismeretek, jártasságok és készségek kialakításával. Fejlessze ki a hallgatókban az elméleti ismeretek tudatos alkalmazását. A gyakorlatok témakörei: Pervazív fejlődési zavar. Részképesség fejlődési zavarok (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia). Figyelemhiányos és hiperaktivitás szindróma. Az ürítési funkciók zavarai (enuresis, encopresis). Impulzus kontroll zavarok (trichotillománia, kóros játékszenvedély). Evészavarok (bulimia, anorexia nervosa). Hangulati zavarok gyermekkorban (depressio). Familiáris agresszió (bántalmazott szülő, bántalmazott gyermek). 7

8 Speciális gyermekpszichiátriai kezelési formák. Pszichoterápiák (analitikus, behavior, kognitív, személyiségközpontú, játékterápia). Szocioterápiák. A pszichiátriai megbetegedés fogalma. A pszichiátriai korszerű irányzatai és egysége. A percepció zavarai. A gondolkodás és zavarai. Az emlékezés zavarai. Az érzelmi élet zavarai. Motiváció és az akarat zavarai. Tudatzavarok. Az alvás és zavarai. Organikus pszichosyndrómák. Oligofréniák. Demenciák. Az idős kor pszichiátriai problémái. Skizofréniák. Affektív kórképek. Pszichoreaktív kórképek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Pszichiátria-neurológia tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 8

9 Tantárgy neve: Geriátria és idős betegek ápolása Tantárgyfelelős neve: Dr. Várkonyi Tibor Oktató neve: Pakai Tímea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBGE644EN Tantárgyfelelős beosztása: Oktató beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBGE644EL Számonkérés módja szakvezető diplomás ápoló Kreditpont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Geriátria: A gerontológia tárgya; irányai, az idősek helye a társadalomban. Az öregedés okai, aktív és passzív mechanizmusok. A normális élettani öregedés. A mozgás-, keringési-, légzési-, immun-, vérképző-, emésztő-, vizeletkiválasztó-, idegrendszer időskori változásai. Az atherosclerosis okai és következményei. A hypertonia idős korban. Cerebrovasculáris kórképek. Diabetes mellitus. Gyulladásos megbetegedések. Inkontinencia. Potencia zavarok időskorban. A neuroendokrin rendszer működési zavarai. Időskori pszichés változások. Szakápolástan: Cél: a hallgató ismerje meg az időskor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokat. Alkalmazza a már megszerzett ismereteket (pszichológia, szociológia ) a kórházban és a közösségben végzett munkája során. Életműködés és egyéb szervek változásai az öregedés során. Gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási problémák. 9

10 Idős ember mindennapi problémái (táplálkozás, folyadékbevitel, bél és hólyagműködés). Aktivitás (testi, mozgás, szellemi). 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Needham, J. F.: Gerontológiai ápolás. Medicina Kiadó, Budapest, Christ, M. A.: Az idős betegek ápolása. Medicina Kiadó, Budapest, Matos L. (szerk.): Időskorú betegek kezelése. Springer Kiadó, Budapest, MSD Geriátria kézikönyv. Melania, Budapest, Nicholas, C.-William, D.: Öregedés. Tények az öregedés biológiájáról, az időskori tartalmas életről. Petit Kiadó, Budapest, Siró B.-Bódor Cs. (szerk.): Gyakorlati geriátria. Springer Kiadó, Budapest, William A.-Mark, B.-Robert, B. (szerk.): MSD Geriátria kézikönyv. Melánia Kiadó, Budapest,

11 Tantárgy neve: Geriátriai klinikai ápolás Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBGE634EN levelező tagozat: EAPBGE634EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 4 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Szülészet-nőgyógyászati klinikai ápolás és Gyermekgyógyászati klinikai ápolás tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis, és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgató ismerje meg az idős kor következtében kialakuló morfológiai, funkcionális és pszichológiai változásokat és azokat legyen képes felhasználni a korábban megszerzett ismereteinek birtokában, a kórházban és a közösségekben végzett munkája során. A cél olyan, az öregedéssel összefüggő alapvető alapismeretek megtanítása, amelyek elsajátítása esetén a tanuló az egyes szervek és szervrendszerek időskori működését megismeri, funkcionális szemléletet nyer, jártasságot szerez a rendellenességek felismerésében olyan szinten, hogy megszerzett ismereteit képes legyen alkalmazni az ápolási feladatai teljesítése közben. A hallgató ismerje meg az idős kor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokat. Alkalmazza a már megszerzett ismereteket (pszichológia, szociológia ), a kórházban és más intézményekben végzett munkája során. A gyakorlatok témakörei: A sikeres és sikertelen öregség forrása. A normális öregedés szomatikus jellemzői. A normális öregedés pszichés jellemzői. A normális öregedés társadalmi jellemzői. Az idős beteg ellátásának, gondozásának területei. 11

12 A szükséglet felmérés sajátosságai idős korban: szomatikus, pszichés, szociális. Az ápolási folyamat és dokumentációja. Diagnosztika: eltérések az öregedés során, kivitelezés. Gyógyszerelés. Idős korú beteg gyógyszerelésével kapcsolatos problémák és ápolási teendők. Ápolási problémák: - az idős ember speciális szükségletei, kielégítésük; - táplálkozás; - folyadékbevitel; - bél és hólyagműködés; - inkontinencia; - mozgás és aktivitás; - elesések; - járászavarok; - decubitus; - higiéne; - isothermia; - fertőzések iránti hajlam; - alvászavarok; - heveny zavartsági állapotok. A fájdalomcsillapítás, ápolási teendők. A prevenció és rehabilitáció területei. Kommunikációs nehézségek idős korban. Az idős beteg oktatása. A haldokló beteg ápolása. Életminőség. A hospice. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Geriátria és idős betegek ápolása tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 12

13 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Oxiológia és toxikológia Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Kárász László Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBOX643EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBOX643EL Számonkérés módja mentőtiszt Kreditpont Nappali B Gyj. 3 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Elsősegélynyújtás II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Gyakorlatokon való aktív részvétel, és egy gyakorlati vizsga teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A felnőtt alapszintű és kiterjesztett újraélesztése - Csecsemő és gyermek újraélesztése - ABCDE szemlélet - Tömeges balesetek, katasztrófák - a légút oxiológiája - a légzés oxiológiája - a keringés oxiológiája - az eszmélet- / tudatzavarok oxiológiája - belgyógyászati balesetek - toxikológia 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - A Magyar Resusciatatiós Társaság évi felnőtt alapszintű újraélesztési ( BLS ), valamint a külső (fél)automata defibrillátor (AED) alkalmazására vonatkozó irányelve - A Magyar Resusciatatiós Társaság évi felnőtt emeltszintű újraélesztési (ALS) irányelve - A Magyar Resusciatatiós Társaság évi irányelve a gyermekek újraélesztéséről - A Magyar Resusciatatiós Társaság évi irányelve az újszülöttek újraélesztéséről - Gőbl Gábor dr.: Oxiológia Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Kádár Balázs dr.: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitalis gyakorlatban Sönke Müller: Memorix. Sürgős esetek ellátása. Budapest, Semmelweis Kiadó, Súlyos sérültek prehospitalis ellátása OMSz ajánlás 13

14 Tantárgy neve: Rehabilitációs alapismeretek Tantárgyfelelős neve: Dr. Katona András Oktató neve: Dr. Pikó Béla Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBRH612EN levelező tagozat: EAPBRH612EL Tantárgyfelelős beosztása: osztályvezető főorvos Oktató beosztása: osztályvezető főorvos Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: részvétel az oktatási tevékenységben; a kardiológiai rehabilitációs anyagból teszt vizsga sikeres megírása és legalább 50%- os eredmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Bevezetés a rehabilitáció kialakulásának vázlata; a rehabilitáció célkitűzései; a kardiológiai rehabilitáció indikáció; a kardiológiai rehabilitáció formái; a kardiológiai rehabilitáció hatékonysága. A kardiológiai rehabilitáció fázisai. A kardiológiai rehabilitáció programja. rizikóbecslés, diagnosztika, orvosi kezelés; a koszorúér betegség rehabilitációjának pszichoszomatikus szemlélete; a mobilizáció és edzésprogram formái, javallatai és ellenjavallatai; az edzésprogram hatásai (kockázati tényezők, kardiovaszkuláris rendszerre, életkilátásra). Az eredményesség indikátorai. A prevenció jelentősége elsődleges/másodlagos/globális prevenció?; a prevenció lehetőségei; az ún. comprehensive kockázat csökkentés (hagyományos rizikótényezők és pszichoszociális tényezők). A kardiológiai rehabilitáció modelljei. 14

15 A kardiológiai rehabilitáció speciális csoportjai (nők, etnikumok, idősek). A kardiológiai rehabilitáció költséghatékonysága. A kardiológiai rehabilitáció protokollja és irányelvei. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Minden szempontból megfelelő irodalmat ajánlani nem tudunk a hallgatók számára, mely önmagában biztosítja a kérdéskörben való tájékozódást. Segíthet a Magyar Kardiológiai Szakmai Kollégium által kidolgozott módszertani levél. Támaszkodni kell a hallgatóknak az előadások tematikájára és az ott hallott kiemelésekre, súlypontozásra. 15

16 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szakdolgozat módszertan Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Dankó Miklós Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPCSZ615EL levelező tagozat: EAPCSZ615EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 5 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Eredményesen lezárt Kutatásmódszertan II. stúdium. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A szakdolgozatok számára megkövetelt előírások szerinti tartalommal és formában elkészített és május 10-ig digitális adathordozón leadott dolgozat. Levelező tagozaton: A szakdolgozatok számára megkövetelt előírások szerinti tartalommal és formában elkészített és május 10-ig digitális adathordozón leadott dolgozat. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése az elkészített a szakdolgozatok számára előírt tartalmi és formai előírásoknak megfelelően elkészített és digitális adathordozón leadott írásos anyag, ill. annak bemutatása. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium célja: a hallgató sajátítsa el a szóbeli és írásbeli prezentáció készítésének szakmai szabályait. A fentieken túlmenően a Kutatásmódszertan II. stúdium lezárásaként elkészített dolgozatát bővítse ki és dolgozza át a szakdolgozatok számára előírt tartalmi és formai előírásoknak megfelelőre: - A kiválasztott probléma általános áttekintése és az irodalmi háttér bemutatása, a kutatási cél ismertetése, a kutatási hipotézis(ek) megfogalmazása. - Módszerek ismertetése - Eredmények A saját vizsgálat eredményeinek szöveges ismertetése, az ábrák, táblázatok készítése, valamint a statisztikai módszerek alkalmazása. - Az eredmények értékelése, irodalmi adatokkal való összevetés a hipotézisek értékelése (igazolása, vagy elvetése). 16

17 - A javaslatok megfogalmazása a saját eredmények figyelembe vételével, - Összefoglalás. - Az irodalomjegyzék összeállítása. - A melléklet(ek) elkészítése. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy, amely az előírásoknak megfelelően elkészített és digitális adathordozón leadott írásos anyag értékelése kapcsán kerül megállapításra. 6. Irodalom: - Dankó, M. A szakdolgozatírás általános alapelvei és formai követelményei. Munkaanyag az Ápolás és betegellátás szakos hallgatók számára belső használatra. SZIE GK Egészségtudományi és Egészségügyi Intézet, Gyula, Dempsey, P. A., Dempsey, A. D.: Kutatómunka az ápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Falus I.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ruttner E.: Matematikai statisztikai alapfogalmak, összefüggések, eljárások. Főiskolai jegyzet belső használatra. TSF Egészségügyi Intézet, Gyula,

18 Tantárgy neve: Európai Uniós ismeretek II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Köteles Lajos Oktató neve: Dr. Köteles Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPCEU622EN levelező tagozat: EAPCEU622EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Oktató beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Európai Uniós ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Házi dolgozat készítése, megadott témában, legalább 60%-os minősítéssel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: 1. Az európai együttműködés új szakaszának kibontakozása, fejlesztési perspektívák. 2. Az Európai Unió intézményrendszere, regionális politikájának fejlődése. 3. A vidékfejlesztés irányelvei az Európai Unióban, a fenntartható vidékfejlesztés. 4. Szociális és foglalkoztatási politika az Európai Unióban. 5. Gazdasági-társadalmi változások Magyarországon az európai uniós csatlakozás után. 6. Békés megye jövője az európai régiók fejlődésének tükrében. 7. A határmenti együttműködések lehetőségei. 8. Térségfejlesztési kezdeményezések a gyakorlatban. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Borzán A. (2004): Interregionalizmus a Dél-alföldi magyar-román határ mentén. Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Kar, Békéscsaba. - Csete L. Láng I. (2009): A vidék fenntartható fejlődése. MTA Történettudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. - Garai K. (1999): Az Európai Unió. Corvina Kiadó, Budapest. 18

19 Ajánlott: - Csatári B. (1994): Az Alföld-problematika fő kérdései. In: Timár J. (szerk.) (1994): Az alföldi út kérdőjelei. MTA RKK Alföldi Osztály, Békéscsaba. pp EU pályázati kisokos Európai Uniós források kis- és középvállalkozások, intézmények, önkormányzatok számára. Európa Média Kht. - Leonardo Kft., Fazekas J. Rátvai M. Weisz Z. (2001): Térségfejlesztési kezdeményezések kézikönyve I-III. USA Munkaügyi Minisztérium, Budapest. - Köteles L. (2004): Gondolatok Békés megye európai uniós fejlesztési stratégiájának kialakításához. In: Rozsnyai K. Krasznahorkai G. (szerk.) (2005): Térségfejlesztés és innováció. Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Intézet, Gyula. pp

20 Tantárgy neve: Orvosi laboratóriumi diagnosztika Tantárgyfelelős neve: Dr. Csomós Péter Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPDOD632EN levelező tagozat: EAPDOD632EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali D Gyj 2 Levelező D Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Biokémia és Élettan tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: -Az orvosi laboratóriumi diagnosztika alapfogalmai. -Orvosdiagnosztikai laboratóriumok típusai, felépítése. -Laboratóriumi minta típusok, mintavétel módjai. -Diagnosztikai folymatok, preanalitikai hibalehetőségek. -Kémiai vizsgálatok. -Hematológiai vizsgálatok. -Véralvadás vizsgálatok. -Immunológiai vizsgálatok. -Vizelet vizsgálatok. -Betegágy melletti diagnosztika, POCT készülékek működési elve. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Dux László, Juhász Péter: Klinikai Laboratóriumi Diagnosztika. Springer Kiadó, Budapest, Debreceni Lóránd, Kovács L. Gábor: Gyakorlati laboratóriumi medicina. Literatura Medica Kiadó, Budapest, Az előadások ábraanyaga. Gyula, február 04. Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus szakvezető-helyettes 20

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez elvárosi I. István Középiskola ugát Pál Tagintézménye OM 030 211 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00332-2011 Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez 2011. 1. Általános

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - F e l n ő t t k é p z é s 1 Tartalom 3.6. Felnőttoktatási helyi tantervek... 4 1.

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben