J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 9-i üléséről, mely órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: Csabán Béla polgármester, Lócki Ferencné, Moravcsik Mária, Nagy Imre Tamás, Vitéz Józsefné képviselők, Szakmáry Lászlóné jegyző. Meghívottak: Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének elnöke, Pintér Gyuláné Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye vezetője, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője, Dr. Friedrich Gábor Tata Rendőrkapitányság r. alezredes kapitányságvezető, Tóth Árpád Tata Rendőrkapitányság r. ftőrm. KMB Nagy Lajos Faluvédő Egyesület Tardos elnöke, Hetzl Ferencné gazdálkodási előadó, Tobikné Knizner Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző. A lakosság részéről megjelent érdeklődő: 1 fő. Csabán Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 fő képviselő és a polgármester van jelen, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Adamik György képviselő, alpolgármester írásban benyújtotta lemondását, amelyet felolvas. (A bejelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Tebele Sándor képviselő előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről. Az ülést megnyitja. Csabán Béla polgármester javasolja, hogy az ülés napirendjét fogadják el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 52/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozata a napirendről a július 9-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: l./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla - polgármester 1

2 2./ Tardos Község közbiztonsági helyzete. Előadó: Tata Városi Rendőrség vezetője, Tardosi körzeti megbízott. 3./ évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 4./ Civil szervezetek tájékoztatása a tevékenységükről. Előadók: Tardosi FC, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tardos, Polgárőr Egyesület Tardos, Faluvédő Egyesület Tardos, Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület, Hegylakók SE. 5./ Egyebek. a) Vargáné Török Teréz lakásbérleti kérelme. b) Fábián Lajos lakásbérleti kérelme. c) Fogorvosi alapellátással kapcsolatos társulási megállapodás tervezet. d) Hétszínvirág Óvoda rendkívüli működtetési problémái. e) Intézményi étkeztetés. f) Adamik György, Hegylakók SE. kérelme. g) Malomvölgyi Büfé bérlete. Határidő: azonnal. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirend Csabán Béla polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselő-testület tagjait: a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az írásbeli beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt időszakban két hét szabadságon volt. A tornaterem átadása június 12-én megtörtént, jól sikerült. Köszönet az iskola tanárainak, diákoknak a színvonalas és szép rendezvényért, amivel átvették a tornateremet. A költségvetést tartani tudták. Elkészült a padlózat és a fűtés. Három hete tesztelik. Eddig csak pozitív visszajelzést kapott, melynek nagyon örül. Sok volt az önkéntes munka. Még az ajtót fel kell szerelni, az elmaradt. A Malomvölgyi Vendégház felújítása elkészült. Kicserélték az ablakokat, kitakarították. A tornateremből megmentett parkettával két szobát leparkettáztak. Egy zuhanyzó helyiséget alakítottak ki, így két helyen lehet tisztálkodni. Ez egy kis lépés volt afelé, hogy egyszer nagyon jól nézzen ki a ház. Idén is július elejétől 24 egyetemista költözött be, fő lesz ott július 30-ig. A tetőt kell kijavítani, az anyag beszerezés megtörtént, már a hét elején az is kijavításra kerül. Jó hangulatú rendezvény volt a Soltész István Kamara Zenekar koncertje június 24-én a Malomvölgyi tónál, melyen sokan vettek részt, és a vendégfogadás is jól sikerült. Köszöni a képviselő-testületi hölgyek részvételét, segítségét. A közmunkaprogram működik, amilyen szinten lehetséges. A temető kaszálása megoldódott. Moravcsik Sándor és Tölgyes István napi nyolc órában kaszálnak. Vannak felajánlások is, látja, hogy a temetőben és a házak előtti területet is rendben tartják az emberek. Két emberrel csodát tenni nem lehet, de bízik benne, hogy tartani tudják a tempót az időjárással. 2

3 Moravcsik Mária képviselő megjegyzi, hogy a temetőt szépen lekaszálták, ezt is értékelni kell, a jót is észre kell venni. Az első napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót fogadja el. Határidő: azonnal. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 53/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. 2. napirend Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Tardos község közbiztonsági helyzetéről készített előterjesztést szintén előzetesen írásban megkapták, megismerhették. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Dr. Friedrich Gábor r. alezredes kapitányságvezető köszönti a jelenlévőket. Szóban néhány megjegyzést, információt szolgáltat a rendőrség és az önkormányzat kapcsolatáról. Jelenlegi fóruma a kistérségi egyeztető fórum, amely a kistérségi társulás üléseire épül, ezekre meghívást kap. Módja van találkozni a kistérségi polgármesterekkel, köztük Tardos Község Polgármesterével is. Ha bármilyen információ, kérdés, kérés, probléma felvetés adódik meg tudják beszélni. A Belügyminsztériumnak ezen kívül törekvése az, hogy tovább fokozza, szorosabbra fogja ezt az együttműködést. Szó van egyfajta közbiztonsági konzultációs rendszerről, ami ezen kívül félévente egyszer legalább minden település tekintetében elrendeli az összejövetelt. Ez egy szélesebb körű társadalmi párbeszédről szólna majd. Jelenlegi elképzelések szerint az egyházak képviselőitől kezdve, az intézmények, polgárőrség, polgármestereken keresztül próbálja átfogni a helyi közösségek minden szegmensét. Célja, hogy az információk eljussanak mindkét irányból a cél személyek felé, és ha bármilyen intézkedés szükséges, akkor azt meg tudják tenni. A körzeti megbízott Tardoson továbbra is Tóth Árpád ftőrm. úr, aki a lakosság megelégedésére látja el feladatát, itt lakik a községben, ez nagyon nagy előny, nem adatik meg minden községnek. Ha kérdés, hozzáfűzni való, javaslat van akár hozzá, akár Tóth Árpád ftőrm. úrhoz szívesen válaszolnak. 3

4 Csabán Béla polgármester alátámasztja, hogy nagyon jó az együttműködés kistérségi szinten. Tardos jó helyen van, a kapcsolat szerinte is jó. Ami borzolta a kedélyeket az utóbbi időben az autókból történt lopások. Dr. Friedrich Gábor r. alezredes kapitányságvezető elmondja, hogy elkövetőt nem azonosítottak. Csabán Béla polgármester elmondja, hogy Tóth Árpád körzeti megbízottat sokszor lehet a faluban látni, akár éjszaka is. Köszöni a segítséget és a folyamatos jelenlétet a faluban. Reméli a jövőben is csak ilyen pozitívan tudnak egymás felé kommunikálni. Nagy Imre Tamás képviselő a lomtalanítást említi meg. Fokozott rendőri jelenlétet, ellenőrzést tartana szükségesnek. Dr. Friedrich Gábor r. alezredes kapitányságvezető szerint ez visszatérő probléma. Tudtak a lomtalanítás időpontjáról, itt is voltak a faluban. Közlekedésrendészeti szabálysértést, helyszíni bírságot kiszabhatnak, de a faluból kitiltani nem lehet a kocsikkal gyűjtőket. Személyes szabadságukban nem korlátozhatják őket. Csabán Béla polgármester, Nagy Imre Tamás képviselő úgy tudja ez máshol is probléma. Magasabb fórumokon, országos szinten kellene erre valami megoldást találni. Dr. Friedrich Gábor r. alezredes kapitányságvezető megemlíti a fém hulladék problémáját. Ami rézből, acélból, alumíniumból van, sajnos sok mindent ellopnak, vasúti vezetéket, matáv vezetéket lebontják. Segít ha értesítést kapnak, itt időben megtörtént. Az a leghatékonyabb hogy a legrövidebbre legyen zárva a lomtalanítás időszaka. Folyamatosan kapcsolatban vannak, telefonszámok ismertek, 100 %-os lefedettséget nem tudnak ígérni. Ez országos probléma. Tudja, hogy ez folyamatosan felmerülő téma. Csabán Béla polgármester véleménye, hogy ezt most itt helyben nem tudják megoldani, de igyekezni fognak, hogy megtalálják a megoldást. Köszöni a részletes és kimerítő beszámolót, elfogadásra javasolja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 54/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat a Tardos község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Dr. Friedrich Gábor r. alezredes kapitányságvezető és Tóth Árpád r. ftőrm. körzeti megbízott 18 óra 30 perkor távoznak a képviselő-testületi ülésről. 4

5 3. napirend Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és rendelet tervezetet a képviselő-testület tagjai előzetesen írásban megkapták, megismerhették. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Moravcsik Mária képviselő kérdése, hogy a LEADER pályázaton nyert pénzt megkapta-e az önkormányzat. Szakmáry Lászlóné jegyző elmondja, hogy csak a határozatot kapták meg, utófinanszírozott a pályázat. Mivel valószínű, hogy ez évben megvalósul ezért állították be a költségvetésbe. Csabán Béla polgármester elmondja, hogy 2 év van a végrehajtásra. Decemberre aktuális, attól függ, hogy Bélik Mihályné mikorra írja meg a könyvet. Moravcsik Mária képviselő szerint elkészül és nem lesz gond. A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Csabán Béla polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tervezet szerint az önkormányzati rendeletet alkossák meg. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 4. napirend 13/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzőkönyv melléklete szerint megalkotja Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet. Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a civil szervezetek tájékoztatását a tevékenységükről minden évben megtartják. Egyrészt, hogy a képviselőtestület is tisztában legyen azzal, hogy a támogatott, faluban működő egyesületek milyen tevékenységet folytatnak a falu érdekében. Munkával, felajánlásokkal sok mindent el tudtak érni. Minél többen dolgoznak egy ügyön sokkal inkább magukénak érzik pl. a tornaterem felújítása, művelődési ház ablakcseréje, kálvária, stb. Régi időket szokta mindig felhozni, akkor semmiféle támogatást nem lehetett kapni, és mégis felépült az óvoda, iskola. Az egyesületeknek, falunak tovább kell élnie, ami rengeteg munka. A családokban sem rózsás a helyzet. Ennek ellenére kell a közösségért dolgozni, hogy amit létrehoztak megmaradjon. Ez a 5

6 falu megmutatta, már sokszor, hogy fel tudott állni nehéz helyzetben is. Megkéri Lócki Ferencné képviselőt, hogy akik nincsenek itt, és írásban benyújtották a beszámolóikat olvassa be a Gorba Rádióba. A Faluvédő Egyesület írásbeli tájékoztatót nyújtott be a napirendhez. A képviselők ezt előzetesen megkapták, megismerhették. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Nagy Lajos urat a Faluvédő Egyesület Tardos elnökét megkéri, hogy néhány mondatban ismertesse a beszámolót. Nagy Lajos a Faluvédő Egyesület Tardos elnöke tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az egyesület évben végzett munkájáról, és a évi terveikről. Csabán Béla polgármester megköszöni a tájékoztatást. Az összefogást kell erősíteni, amit bevállalnak azt be is fejezik. A munka mindig értékes, anyagi tekintetben sokkal korlátozottabbak a határok. a faluban minden kis dolog pozitív visszhangra fog találni, és előbbre viszi a falut. Ezt általánosságban gondolja. Sokkal nagyobb erőfeszítés ma valamit megtenni mint régebben. Határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Faluvédő Egyesület Tardos évben végzett munkájáról és a évi terveiről szóló tájékoztatást fogadja el. Határidő: azonnal. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 55/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat a Faluvédő Egyesület Tardos évben végzett munkájáról és a évi terveiről szóló tájékoztatást elfogadja. Határidő: azonnal. Csabán Béla polgármester: A Vörösmárvány Táncegyüttes, Kulturális Egyesület tájékoztatóját a jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni terveiről előzetesen írásban megkapták a képviselők. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Szót ad Nagy Imre Tamás képviselőnek, aki a Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület elnöke is. Nagy Imre Tamás képviselő elmondja, hogy a Vörösmárvány Táncegyüttes, Kulturális Egyesület 50 taggal működik. A felnőtt együttes tagjai rendszeresen járnak próbára, de a gyerekeknél ez változó. Nagy előrelépés, hogy működik az utánpótlás, és tudnak a gyerekek kulturális életére hatni. Az együttes alapvetően két feladatot lát el, a kárpát medencei magyar és szlovák néptáncok színpadra állítása és a közönséggel való megismertetése. A másik a helyi még megmaradt fellelhető hagyományok gyűjtése. Ez a munka halad, jónéhány anyag van már. Reméli, hogy lesz belőle egy nagyon szép összeállítás. Újabb kezdeményezés, hogy megpróbálnak a falu életében több részt vállalni, megünnepelni elfeledett hagyományőrző ünnepeket Még a gyűjtések során is előkerülnek érdekes dolgok, amik feledésbe merültek az idők folyamán. Köszönettel tartoznak az önkormányzattól kapott anyagi, erkölcsi támogatásért, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének, akik erejükhöz mérten támogatják őket, szlovák vonalon nagyon sokat segítenek. Köszönet a Tardosi Vörösmárvány Alapítványnak, amin keresztül pályázni tudtak. Tagdíjbefizetésből is tudnak 6

7 előbbre jutni, a népviseleti ruhák drágák, és pályázati pénzekből, ezekből a támogatásokból tudják magukat fenntartani. Fellépéseik vannak. Jó a közösség, fiatalok elhivatottak, és folytatni szeretnék ezt a munkát augusztus 25-én ünneplik a 40 éves évfordulót. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a gála műsorra, volt és jelenlegi tagokat, a képviselőtestület tagjait, aki érdeklődik és megtiszteli jelenlétével a rendezvényt. A műsor programjáról később ad tájékoztatást, és mindenféle segítséget, felajánlást elfogadnak. Csabán Béla polgármester köszöni a meghívást, úgy érzi támogatni kell egy ilyen rendezvényt, nagy múltú kulturális egyesületet. Amit csinálnak missziós tevékenység a kultúra és a hagyományok tekintetében. Az Önkormányzat amit tudott és nem került pénzbe, minden egyesületnek megadott, ott lesznek a műsoron. Nagy Imre Tamás képviselő tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy elkezdődött a művelődési ház felújítása, régi könyvtár szárnyában a nyílászárók cseréje. Folytatni fogják a munkát. Reméli, hogy elfogadható képet fog mutatni, így tesznek valamit a faluért. Árendás Zoltánné a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke szerint 40 évi működésével a Vörösmárvány Táncegyüttes, Kulturális Egyesület. mindannyiuk büszkesége. Ahol eddig megjelentek és képviselték a községet csak dicsőséget hoztak. Köszönet illeti Őket. A legtöbb fiatalt öleli fel a csoportok közül. Úgy érzi a beszámoló nem tükrözi azt a sok munkát, amit a csoport tagjai elvégeznek. Nagy Imre Tamás képviselő köszöni az elismerő szavakat. Egy fellépés pénzbe kerül pl. az útiköltség, ruhák, zenekar, ezért nehéz az egyesület működtetése. Szileszki József véleménye, hogy az utánpótlásra vigyázni kell, és megbecsülni. Kislánya is táncol, szeret járni. Kell az egyesület, nehogy úgy járjanak, mint a sport egyesület, hogy a fiatalok elmennek, meg kell becsülni őket, feladatot adni nekik. Saját zenekar, és a színpad kialakítására kérdez rá. Nagy Imre Tamás képviselő ismerteti, hogy a fiatalokat 4-5 éve szervezték újra, elmaradt az utánpótlás. A Vörösmárvány Táncegyüttes, Kulturális Egyesület 40 éve működik, ennek a záloga, hogy mindig legyen egy utánpótlás csapat, hogyha a generáció kiöregszik, akkor legyenek olyan fiatalok, akik tovább viszik, és tovább tudják adni a kultúrát. Megfelelő hangsúlyt fektetnek rá, foglalkoznak velük. A gyerekeket főleg nyáron nehéz összehozni, nem mindenki a táncot helyezi előtérbe. A másik kérdés a zenekar. Tanulnak zenét, tanulják a népzenét többen az egyesületből, csak ha ők zenélnek akkor ki táncol? Az illető vagy táncol vagy zenél. Lócki Ferencné képviselő kérdése, hogy a zeneiskolával nem tudnák felvenni a kapcsolatot és úgy összehozni a zenekart? Nagy Imre Tamás képviselő elmondja, hogy a klasszikus zene más, mint a népzene. Aki szereti a népzenét az táncol, vagy zenél. Nehezebb kivenni 4 embert, az már akkor az együttesből hiányzik. Szabadtéri felállítható színpadra LEADER pályázaton nyertek 5 millió Ft-ot. 1,5 millió Ft előleget kellene kifizetni, ez az anyag bekerülési költsége. Két részletben kellene megfinanszírozni a beruházást. Az egyesületnek nincs ekkora költségvetése, ez miatt elakadt a dolog. Önkormányzat sem tud segíteni. Keresik a megoldást. Talán valamelyik 7

8 vállalkozóval felveszi a kapcsolatot. Ezt a héten el kell intézni, ha a színpadot augusztus 25- ig meg akarják építeni.. Szileszki József kérdése, hogy akkor elveszítik a támogatást? Nagy Imre Tamás képviselő: Nem, a színpadot öt év alatt meg lehet építeni. Valószínűleg így a művelődési házban tartják a jubileumi rendezvényt, mert színpadot bérelni is drága. Szileszki József megköszöni a válaszokat. Vitéz Józsefné képviselő javasolja, hogy honlapon is meg lehetne jelentetni a 40 éves jubileummal kapcsolatos felszólítást, támogató kérést, egy elérhetőséget. Régi táncosok, akik elkerültek a megyéből lehet, hogy számítanak a rendezvényre. Nagy Imre Tamás képviselő: Köszöni az észrevételt, javaslatot. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Vörösmárvány Táncegyüttes, Kulturális Egyesület évi tevékenységéről, és a évi terveiről szóló tájékoztatóját fogadja el. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 56/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat a Vörösmárvány Táncegyüttes, Kulturális Egyesület évi tevékenységéről, és a évi terveiről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő: azonnal. Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Tardosi Futball Club beszámolóját előzetesen írásban megkapták. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). A focicsapat az elmúlt évi első helyezés után idén a 7. helyet tudta megszerezni. Ez továbbra is nagyon jó teljesítmény. Chmelovics Attila Tatán szervez újabb csapatot, mégis csak azt gondolja, hogy illik megköszönni azt a néhány évet és hogy felhozta ilyen szintre a csapatot. Most van lehetőség újraszervezni. Nem fog elpártolni tőlük a közönség és az önkormányzat sem. Szileszki Zoltán az U-16-os csapattal nagyon jó munkát végez. Akik szintén szép eredményeket értek el az U-12-es csapat Csabán Tibor vezetésével. Voltak a hollandiai túrán, van utánpótlás, akikre lehet építeni. De itt is csak az a járható út, hogy össze kell fogni. Nem biztos, hogy mindig a pénz a döntő, ami természetesen nagyon vonzó, de reméli, hogy a tardosi köteléket tartják szem előtt. A beszámolót elfogadásra javasolja. 8

9 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 57/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat a Tardosi Futball Club évi tevékenységéről, és a évi terveiről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő: azonnal. Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tardos tájékoztatóját szintén írásban benyújtotta a képviselők megkapták. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Elmondja, hogy Tűzoltó Egyesület munkája akkor jelentkezik, amikor baj van. A csapat komolyan veszi a munkát. A nagy áradások során a falu is megtanulta őket komolyan venni. Sok helyen segítenek pl. fakidőlések, tűzesetek, de más községekbe is mennek segíteni. Fiatalokat is megmozgatják. Tudja, hogy a technikájuk is sokba kerül. Reméli, hogy sikerül nekik saját szponzorokat találni, de az Önkormányzat és a Tardosi Vörösmárvány Alapítvány is segít. Elgondolkodtató, hogy jövőre lesz a 100 éves jubileumuk, amit méltóképpen kellene megünnepelni. Megköszöni a munkájukat, különösen Hornyák Kornélnak, elfogadásra javasolja a tájékoztatást. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 58/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat az Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. Köszönetét fejezi ki a tűzoltók önzetlen munkájáért. Határidő: azonnal. Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a jogszabályváltozások miatt Tardoson ma nincs Polgárőr Egyesület, a nyár folyamán megszüntették. Akik lettek volna nem váltak be, nem merte vállalni a felelősséget. Tardoson már nehéz lenne megszervezni. Talán a tataikkal együtt egy őrsöt lehetne létrehozni. A jövőben velük, mint egyesülettel nem tudnak számolni. Támogatást nem kaptak évek óta, eszközökkel el tudnak számolni. A lakosság hozzáállása sem volt olyan, hogy bátorította volna őket. Akik próbálkoztak, jelen pillanatban a feladatra nem alkalmasak, felelős ember kell. Jelen pillanatban ilyen nincs. A régi mag kikopott. Megpróbál még a tataiakkal egyezkedni. Valamilyen szinten egy egymást figyelő közösség azért működik, és jelzik a 9

10 hivatalba észrevételeiket. Fontos az egymásra figyelés, ebből esetleg alakulhat egy egymást figyelő vigyázó közösség. Hegylakók SE, akik duatlon, triatlonból futásból indultak megszűnt. Most alapvetően pingpongból áll. Két csapat a megyei másodosztályban játszik. Jó eredményeket értek el. Adamik Györgynek a szerepe kiemelkedő, ő mozgatja őket, különösen a fiatalokat. Az ő tevékenységüket pozitívnak értékeli. Írásbeli beszámolót nem adtak le. Az egyesületeknek köszöni a munkát, a tájékoztatót. A falunak kell fejlődnie, ha ezért dolgoznak közösen, segítik egymást az is sokat jelent. Nagy Lajos 19 óra 30 perckor elhagyja az üléstermet. 5. napirend a) Vargáné Török Teréz lakásbérleti kérelme. Csabán Béla polgármester ismerteti Vargáné Török Teréz kérelmét, amely szerint a Tardos, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti önkormányzati lakást a továbbiakban is szeretné bérelni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Vargáné Török Terézzel Tardos, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti lakossal a év május 5-én kelt, az önkormányzat tulajdonát képező Dózsa Gy. u. 2. sz. (114. hrsz.) alatti lakás bérletéről szóló szerződést hosszabbítsák meg év augusztus hó 31. napjáig. Hatalmazzák fel a polgármestert a lakásbérleti szerződés módosításának megkötésére. Határidő: augusztus 30. Vitéz Józsefné képviselő kérdése, hogy ha lejár egy ilyen lakásbérleti szerződés valaki ellenőrzi a ház állapotát? Csabán Béla polgármester: Igen, és évközben is, sokszor a bérlő jelzi a problémákat. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 59/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat Vargáné Török Terézzel Tardos, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti lakossal a év május 5-én kelt, az önkormányzat tulajdonát képező Dózsa Gy. u. 2. sz. (114. hrsz.) alatti lakás bérletéről szóló szerződést meghosszabbítja év augusztus hó 31. napjáig. Felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés módosításának megkötésére. Határidő: augusztus

11 b) Fábián Lajos lakásbérleti kérelme. Csabán Béla polgármester ismerteti Fábián Lajosa kérelmét, amely szerint a Tardos, Szent Flórián u. 6/B. szám alatti önkormányzati lakást a továbbiakban is szeretné bérelni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Fábián Lajossal Tardos, Szent Flórián u. 6/B. szám alatti lakossal a év szeptember 19-én kelt, az önkormányzat tulajdonát képező Szent Flórián u. 6/B. sz. (294. hrsz.) alatti lakás bérletéről szóló szerződést hosszabbítsák meg év augusztus hó 31. napjáig. Hatalmazzák fel a polgármestert a lakásbérleti szerződés módosításának megkötésére. Határidő: augusztus 30. Felelős: Csabán Béla polgármester. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 60/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat Fábián Lajossal Tardos, Szent Flórián u. 6/B. szám alatti lakossal a év szeptember 19-én kelt, az önkormányzat tulajdonát képező Szent Flórián u. 6/B. sz. (294. hrsz.) alatti lakás bérletéről szóló szerződést meghosszabbítja év augusztus hó 31. napjáig. Felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés módosításának megkötésére. Határidő: augusztus 30. c) Fogorvosi alapellátással kapcsolatos társulási megállapodás tervezet. Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a fogorvosi alapellátással kapcsolatos társulási megállapodás tervezetet előzetesen írásban megkapták, annak tartalmát megismerhették. (A társulási megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Elmondja, hogy Bajon egy jól felszerelt rendelő van, ami nálunk nincs meg. A fogorvosnő úgy vállalta el, hogy a három község adhat annyi pácienst, hogy érdemes belevágni. Nincs fogorvos, nehéz találni. Bajra sikerült egy hölgyet megkérni, ez sem végleges. Majd kiderül működik-e. A lehetőségekhez nem illeszkednek a jogszabályok. Szerinte ennek is örülni kell. Nagy Imre Tamás képviselő felveti, hogy a tarjáni fogorvost is megkereshették volna, információi szerint nem keresték meg ez ügyben. Csabán Béla polgármester: Nem tárgyaltak Tarjánnal a fogorvosi ellátás ügyében. Szemán Lászlóné óvodavezető kérdése, hogy az óvodásokat is majd Bajra kell vinni a szűrő vizsgálatra, ami évente kétszer van? 11

12 Csabán Béla polgármester: A szűrést megpróbálja helyben megoldani. Még egyenlőre nem beszélt a doktornővel, ezután fog sor kerülni rá. Az, hogy fogorvosi ellátást tudnak biztosítani nagy lépés, lesznek költségei. Lócki Ferencné képviselő elmondja, hogy a költsége nem az ellátottakat fogja érinteni, hanem az Önkormányzatot. Moravcsik Mária képviselő elmondja, hogy benne van a tervezetben Ft. Csabán Béla polgármester: Lakosságarányosan eloszlik Tardos és Vértestolna között. Tudja, hogy ez valamilyen szinten visszalépés, de előre lépés is. Moravcsik Mária képviselő megjegyzi, hogy van helyettesítés, a jelenlegi szabadságolás miatt. Szakmáry Lászlóné jegyző: Igen. Hirdetményben is közzé tették, tájékoztatták a lakosságot. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal kössön társulási megállapodást Vértestolna és Baj Községek Önkormányzatával a fogászati alapellátás működtetésére. Hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: július 20. Felelős: Csabán Béla polgármester. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 61/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozata Társulási megállapodás a fogászati alapellátásról a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal társulási megállapodást köt Vértestolna és Baj Községek Önkormányzatával a fogászati alapellátás működtetésére. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: július 20. d) Hétszínvirág Óvoda rendkívüli működtetési problémái. Csabán Béla polgármester elmondja, hogy Szemán Lászlóné óvodavezető levelét az óvoda rendkívüli működtetési problémáiról a képviselők előzetesen írásban megkapták. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Megbeszélték, hogy szülői segítségre lesz szükség, akik felajánlották segítségüket a munkálatokhoz. Augusztus hónapban kellene a kerítést megépíteni, az anyagok beszerzését elvállalja. Drótkerítésre gondolt. 12

13 Lócki Ferencné képviselő szerint a hátsó kerítésnek nincs baja, festeni kell. A kaput kellene kijavítani, a drótkerítés nem fog annyit érni, mint a jelenlegi. Szemán Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy meg kell nézni közelebbről. A kapukat a legkisebb szél is kivágja. A kerítés alatt kutya be tud menni, amikor csinálták az IKSZT-t ott szabadon lehet jönni menni. Szeretnének egy másik kerítés szakaszt, szóba került a javítás is. Ebben az állapotban nem biztonságos, valami megoldást kell találni. Csabán Béla polgármester véleménye, hogy ha az óvodavezető úgy ítéli meg hogy nem vállalja így a felelősséget, meg kell nézni mit tudnának tenni. Lócki Ferencné képviselő: A kerítés 90 %-a jó véleménye szerint. Csabán Béla polgármester július hónapban az óvodát és az iskolát is felkeresi és megnézi, hogy milyen karbantartási munkákat kell elvégezni augusztusban. Pintér Gyuláné a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye vezetője örül, hogy az iskolát is említette a polgármester úr. Két évre visszamenőleg komoly gondok vannak az iskola állapotával kapcsolatban. Ezt már le jegyzőkönyvezte az Intézmények Gazdasági Hivatalának műszaki ellenőre, munkavédelmi felelőse, ÁNTSZ. Jelezte, hogy feltétlenül orvosolni kell a problémákat, elvégezni a munkálatokat, ha azt akarják, hogy ősszel elinduljon az iskola. Nem működik a tanári WC. Elkészült az új padlózat az egyik osztályban, sajnos a csatorna nem lett kijavítva, ami miatt beázott. A csatornarendszert kellene helyre állítani. A parkoló megépítése fontos lenne, a községnek is jó lesz ha elkészül, de a kőtömböket el kellene távolítani és a kerítéssel valamit kezdeni, mert ez így tarthatatlan állapot. Ha rendezvény van szégyenkeznek miatta. Szeretné a képviselő-testület segítségét kérni, hogy ezeket a hiányosságokat, amiket az ÁNTSZ és a munkavédelem részéről kifogásoltak kiküszöbölnék, mert nem lesz olyan pedagógus, aki ezt be tudja vállalni. Mostanában egyre több perről lehet hallani az oktatási intézményeknél is. Ne mindig augusztus utolsó napjaira húzódjanak a munkálatok. Rengeteg a pályázati lehetőség, folyamatosan dolgoznak rajtuk. Nagyon sok meglévő programra, eszközbeszerzésekre is tudnak pályázni. A matematika tanári állásra is van jelentkező. Az elhangzottakban szeretné a segítséget kérni, és megpróbál mindent megtenni, hogy az udvar rendben legyen, a padokat lefestik. Moravcsik Mária képviselő véleménye szerint az ilyen hiányosságokat, feladatokat meg kell oldani, a költségvetésből finanszírozni kell. Pintér Gyuláné a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye vezetője elmondja, hogy a költségvetésében nincs mindenre fedezet. Abban felújítás, beruházás nincs tervezve. Szakmáry Lászlóné jegyző elmondja, hogy karbantartás minden évben tervezésre kerül, felújítás nincs, de karbantartás igen. Vitéz Józsefné képviselő megjegyzi, hogy valami megoldást kell találni. Csabán Béla polgármester: A felvetett problémákat megoldják. 13

14 Moravcsik Mária képviselő megemlíti, hogy az óvodavezető levelében benne van az óvodai játszóterek, játékok bevizsgálása Ft. Csabán Béla polgármester: Be kell vizsgáltatni. A vasból készült játék, ami több éves még a mai napig is funkcionál. Nem volt több baleset, a vas keményebb, a fák elkorhadnak, műanyag hamarabb tönkre megy. Moravcsik Mária képviselő: Attól a probléma még megmarad, hogy a játék nem megfelelő. Szemán Lászlóné óvodavezető szerint a tanúsítványokat kérik, azzal kezdik az ellenőrzést. Lócki Ferencné képviselő úgy emlékszik, van tanúsítvány, és karbantartási kiskönyv, csak a játékokhoz nem szabadott volna hozzájuk nyúlni, át lettek alakítva. Szemán Lászlóné óvodavezető: Kidőlt, tönkre ment, muszáj volt átalakítani. Vitéz Józsefné képviselő szerint utána kell nézni pályázatoknak. Csabán Béla polgármester: Azoknak is vannak önrészei. Egy óvodát nehéz fenntartani. A mi gyerekeink akaratlanul hátrányt fognak szenvedni. Szemán Lászlóné óvodavezető: Jelenleg dolgozik egy pályázaton. Szileszi József lakossági részt vevő bejelenti, hogy a művelődési ház előtti főbejáratnál potyognak a cserepek, veszélyes, ki kell javítani. Folyamatos vízfolyást lehet tapasztalni, hallani a Polgármesteri Hivatalhoz közeli elvezetőben, meg kell vizsgálni, hogy honnan jön a víz. Csabán Béla polgármester elmondja, hogy a vízfolyást bejelentette az Északdunántúli Vízmű Zrt-nek. A cserepeket a művelődési ház bejáratánál megigazíttatja. Szileszki József a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek szeretné megköszönni a támogatást, a kutatási fúrásokhoz megkaptak minden szakhatósági engedélyt, csak a tulajdonos hozzájárulását a Magyar Állam engedélyét nem kapták meg. Pereskedni nem akarnak. Csabán Béla polgármester: Sajnálja, hogy nem sikerült de nem az önkormányzaton múlott. Szileszki József 20 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet. Szakmáry Lászlóné jegyző ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a 130/2008. (10.15.) Ökt. határozatban az óvodavezető kinevezésének időpontjánál szám elírás történt július hó 31. helyett július hó 31. A pályázati kiírás, és a többi iratanyag, jegyzőkönyvek mind öt évre szóló kinevezésről szólnak, a képviselő-testület döntése is az volt, hiba történt a jegyzőkönyv készítése során elírták a számot. 14

15 A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat tudomásul veszik és elfogadják, megerősítik, hogy július 31-ig szól az óvodavezető kinevezése. e) Intézményi étkeztetés. Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, augusztus 31-én lejár a Dama-Fém Kft-vel a közétkeztetés biztosítására kötött szerződés. Az előterjesztést az intézményi étkeztetés tárgyában ismerteti a képviselőkkel. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Az utolsó oldalon lehet látni az árak összehasonlítását. Az óvodára kértek árajánlatot a tatai Bartók Béla Óvodától. Iskolai étkeztetésnél egy kicsit bonyolultabb, mivel a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet tagintézménye a tardosi iskola. Az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. biztosítja az étkeztetést a Vaszary János Általános Iskolában. Tőlük is kértek árajánlatot. Az óvoda esetében kedvezőbb jóval a tatai Bartók Béla Óvoda árajánlata. Az iskolánál az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrttől kapott árak jobbak. A szállítást a Tatai Szociális Alapellátó Intézmény biztosítaná, akivel a kistérségen belül jó a kapcsolat Ft/hó+az üzemanyag költség, ami naponta 10.- Ft/fővel emelné a költséget. A kiszállítás költségét kell kifizetni az önkormányzatnak. A Dama- Fém Kft. árajánlata magasabb. Ennek ellenére minőségi dolgok is szerepet játszhatnak. Eddig a Dama-Fém Kft. jó áron szolgáltatott, 1 főt biztosítottak a napközisek étel kiosztásához és a mosogatáshoz, de ezt már nem tudja biztosítani. A konyhai alkalmazott költségét is vállalni kell, 1 fő négy órás dolgozót kell alkalmazni. Arról kell dönteni, hogy kivel oldják meg az étkeztetést, kitől rendeljék meg. A Dama-Fém Kft. ételeit tesztelték három éven keresztül. Minden vélemény elhangzott, jó is, rossz is. Alapvetően nem volt probléma. Megkérdezett szülőket, tanárokat az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. szolgáltatására azt mondták, hogy jó, a tatai Bartók Béla Óvoda esetében kimondottan csak jót hallott. Lócki Ferencné képviselő kérdése, hogy a tatai Bartók Béla Óvoda nem vállalná el az iskolai étkeztetést is? Szakmáry Lászlóné jegyző: Nem, mert 200 fős a konyha, jelenleg 150 főre van engedélyük, és ha csatlakoznánk működési engedély módosítást kell kérniük. Az engedély és a konyha kapacitása nem teszi lehetővé. Nagy Imre Tamás képviselő érdeklődik, hogy az intézményvezetőknek milyen ismereteik vannak ezekről a cégekről. Dama-Fém Kft. ételeivel mi volt a gond? Pintér Gyuláné a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye vezetője elmondja, hogy már evett Tatán az iskolában egyszer kétszer, jó volt az étel, meg lehet enni. Attól is függ ki mennyire válogatós és éhes. Szemán Lászlóné óvodavezető: a tatai Bartók Béla Óvoda konyhájáról nincs összehasonlítási alapja. Alapvetően a Dama-Fém Kft. ételeivel sem volt gondja. Moravcsik Mária képviselő megjegyzi, hogy a Dama-Fém Kft. eddig négy órában egy alkalmazottat biztosított, és volt a Motil Tamásné Erika. Most viszont Motil Tamásnét és még valakit négy órában kell alkalmazni. Közbeszerzést nem kell kiírni? Csabán Béla polgármester: Nem kell közbeszerzést kiírni. 1 fő 4 órás munkaidejű konyhai kisegítőt kell alkalmazni. 15

16 Lócki Ferencné képviselő elmondja, ehhez hozzájön még a HACCP költsége, aminek meg kell felelni. Szakmáry Lászlóné jegyző: Az óvodának a konyha működtetést meg kell oldani, működési engedélyt kérni. Moravcsik Mária, Vitéz Józsefné képviselők a Dama-Fém Kft. árajánlatát a közétkeztetésre drágának találják. Moravcsik Mária képviselő elmondja, hogy a térítési díj a normáktól függ az étkezésnél a normatívára kérdez rá. Szakmáry Lászlóné jegyző elmondja, hogy most csak az előterjesztésben szereplőket tudja. A Dama-Fém Kft. nem adta meg a normákat. Információi szerint ez évben nem módosítják, az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-nél, és a tatai Bartók Béla Óvodában. Moravcsik Mária képviselő úgy véli nem nagy probléma, ha más mellett döntenek, hiszen Tebele Sándor felmondta már egyszer a szolgáltatást, úgy érzi nem is akart nyerni, olyan árajánlatot adott be. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete döntsön úgy, hogy 1.) év szeptember hó 1. napjától augusztus hó 31. napjáig az óvodai étkeztetést a tatai Bartók Béla Óvoda konyhájáról, - a szociális étkeztetést, valamint a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Fekete Lajos Tardosi Tagintézményében a közétkeztetést az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-től biztosítsa. 2.) Utasítsa a Hétszínvirág Óvoda vezetőjét a tatai Bartók Béla Óvodával az étkeztetés tárgyában a megállapodás megkötésére. 3.) Hatalmazza fel a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosítására a szerződést az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel kösse meg. 4.) Hatalmazza fel a polgármestert, hogy az étel kiszállítására a tatai Szociális Alapellátó Intézménnyel szerződést kössön. 5.) év szeptember hó 1. napjától a Hétszínvirág Óvodába 1 fő 4 órás munkaidőben konyhai kisegítő alkalmazását és ennek bérköltségét biztosítsa az általános tartalék terhére. Határidő: 2-4. pont: augusztus 15; 5. pont: szeptember 1. Felelős: 2. pont: Szemán Lászlóné óvodavezető, 3-5. pont: Csabán Béla polgármester. 16

17 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 62/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozata A közétkeztetés és az étkeztetés biztosításáról úgy dönt, hogy 1.) év szeptember hó 1. napjától augusztus hó 31. napjáig az óvodai étkeztetést a tatai Bartók Béla Óvoda konyhájáról, - a szociális étkeztetést, valamint a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Fekete Lajos Tardosi Tagintézményében a közétkeztetést az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-től biztosítja. 2.) Utasítja a Hétszínvirág Óvoda vezetőjét a tatai Bartók Béla Óvodával az étkeztetés tárgyában a megállapodás megkötésére. 3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosítására a szerződést az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel kösse meg. 4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az étel kiszállítására a tatai Szociális Alapellátó Intézménnyel szerződést kössön. 5.) év szeptember hó 1. napjától a Hétszínvirág Óvodába 1 fő 4 órás munkaidőben konyhai kisegítő alkalmazását és ennek bérköltségét biztosítja az általános tartalék terhére. Határidő: 2-4. pont: augusztus 15; 5. pont: szeptember 1. Felelős: 2. pont: Szemán Lászlóné óvodavezető, 3-5. pont: Csabán Béla polgármester. Hetzl Ferencné, Tobikné Knizner Zsuzsanna, Pintér Gyuláné, Szemán Lászlóné 20 óra 50 perckor távoznak az ülésteremből. f) Adamik György, Hegylakók SE. kérelme. Csabán Béla polgármester ismerteti a kérelmet. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Támogatásra, elfogadásra javasolja. 17

18 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő g) Malomvölgyi Büfé bérlete. 63/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat a Hegylakók SE. kérelmére július 28-án megrendezésre kerülő asztalitenisz versenyre a tornatermet biztosítja, annak használatáért bérleti díjat nem kell megfizetni. Határidő: július 28. Csabán Béla polgármester ismerteti a kérelmet. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Szileszki Józsefné Rózsi néni beadott egy kérelmet, melyben kéri a Malomvölgyi Büfé bérleti díjának mérséklését Ft-ra. A gazdasági válságra hivatkozik. Annak ellenére, hogy tele van a Malomvölgy emberekkel, Ő állítja, hogy sokan saját magukat ellátva érkeznek, és a büfében nem fogyasztanak. Majd a Malomvölgy hasznosítását újra kell gondolni. Az Önkormányzat nincs olyan helyzetben hogy azért tartsanak tisztán egy többhektáros területet, hogy mások idejönnek és jól érzik magukat. De ennek a tisztántartása jelenleg nem probléma de lehet. Most a kérelemről kell dönteni. Moravcsik Mária képviselő úgy érzi, hogy tulajdonképpen rendezve a hídig van a Malomvölgy. A híd a vízválsztó, látta, amikor részt vett a Soltész István Kamara Zenekar koncertjén. Messze nincs úgy rendbe az a terület. Sok munkájuk van Szileszkiéknek benne, nem kíván állást foglalni, hogy, milyen mértékben, de támogatásra érdemesnek tartja a kérelmet. Nagy Imre Tamás képviselő szerint, ha valaki bérel egy helyiséget, azt azért illik rendbe tartani, nagy és áldozatos munka. Gondolkodjanak el azon, hogy a Malomvölgyet hogyan lehetne hasznosítani. Pl. pályázat benyújtásával. Igazából nem tudja megítélni a kérelem realitását. Többet foglalkoznak vele már az elmúlt két évben, mint kellene. Csabán Béla polgármester szintén érzékeli, hogy valamilyen lépést ki kell találni a jövőre nézve. Most a tárgynál maradva erről kell dönteni. Vitéz Józsefné képviselő szerint valamennyit el kellene engedni a bérleti díjból, mert tényleg lelkiimeretesen csinálja a Büfé üzemeltetését, és a Malomvölgy gondozását. Nagy Imre Tamás képviselő nem szívesen járul hozzá a bérleti díj csökkentéséhez. Lócki Ferencné képviselő szerint az Ő érdeke is, hogy így nézzen ki a Malomvölgy és az árai elég magasak. 18

19 Árendás Zoltánné a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke elmondja, hogy azért jó híre van és vannak visszatérő vendégek. Moravcsik Mária képviselő javasolja, hogy engedjenek el a bérleti díjból valamennyit, és tartsanak rendbe nagyobb területet. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Szileszki Józsefné Tardos, Márvány u. 15. szám alatti lakossal a év május hó 9-én kötött február 23-án módosított - Tardos, Malomvölgy 020/13. hrsz. alatti Büfé, vendéglátóhely és a Malomvölgy önkormányzati tulajdonba lévő részére (Tardos belterületi határától a természetvédelmi őrházig) vonatkozó bérleti szerződés 8. pontjában szereplő bérleti díj mértékét módosítsa a következők szerint: évre a bérleti díj évi Ft. (jelenleg ÁFA mentes), azaz Egymillió- forint. A bérleti díj megfizetésének határideje év július hó 30. A szerződés többi pontja változatlan marad. Hatalmazza fel a polgármestert a szerződés módosítására és aláírására. Határidő: július 25. Felelős: Csabán Béla polgármester. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 64/2012. (VII.9.) számú TKÖKt. határozat a Szileszki Józsefné Tardos, Márvány u. 15. szám alatti lakossal a év május hó 9-én kötött február 23-án módosított - Tardos, Malomvölgy 020/13. hrsz. alatti Büfé, vendéglátóhely és a Malomvölgy önkormányzati tulajdonba lévő részére (Tardos belterületi határától a természetvédelmi őrházig) vonatkozó bérleti szerződés 8. pontjában szereplő bérleti díj mértékét módosítja a következők szerint: évre a bérleti díj évi Ft. (jelenleg ÁFA mentes), azaz Egymillió- forint. A bérleti díj megfizetésének határideje év július hó 30. A szerződés többi pontja változatlan marad. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására és aláírására. Határidő: július 25. Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület a Dallamvölgy Malomvölgyi Nyár, Búcsú Tardos július programjáról július 21-én szombaton este órától a Malomvölgyi Színpadon amatőr rock együttesek lépnek fel profi zenével, a focipályán 9 00 órától búcsú kupa amatőr focibajnokság, arany fakanál főzőverseny, gyerek- és családi vetélkedők, lovasbemutató, Tardos legerősebb embere vetélkedő lesz július 22-én vasárnap a művelődési ház udvarán órától eredményhirdetések, koncertek, fellép Kovács Kaktusz Péter gitárzene, Kicsi Hang, Zacc Együttes, The Beatles Silver Blue. Elmondja, hogy Lócki Ferencné művelődésszervezővel egyeztetett a július én megrendezésre kerülő Malomvölgyi Nyár, és a búcsúra tervezett 19

20 programokkal kapcsolatosan július 21-én lesznek a focipályán a sport rendezvények, versenyek, vetélkedők Július 22-én vasárnap a művelődési házban lépnek fel együttesek, a rendezvény a hagyományos búcsúi bállal zárul, ahol a zenét a Tardosi Brass Band együttes szolgáltatja. Búcsú és kirakodó vásár a faluközpontban. A búcsú hagyományainak megőrzésére épül a rendezvény. Ismerteti, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól Ft. támogatást nyújtott a programhoz. Tombola felajánlást szívesen fogad cégektől, magánszemélyektől is. Jelképes összegért gondolt tombolaárusításra. Szakmáry Lászlóné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a május 31-i ülésen feltett kérdésekre a válaszokat írásban megküldték. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi). Csabán Béla polgármester mivel több kérdés bejelentés nem hangzik el, az ülést 21 óra 45 perckor bezárja. K.m.f. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 20

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. május 27-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 6-i rendkívüli ülésén

Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 6-i rendkívüli ülésén 113-14/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 6-i rendkívüli ülésén Határozat száma: 147/2008.(XI.6.) 148/2008.(XI.6.) 149/2008.(XI.6.) 150/2008.(XI.6.) 151/2008.(XI.6.)

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. június 26-án 16,30 órától 19,00 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 26-án 16.30 órakor kezdődő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben