BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 2011. XIII. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Az Intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményeiben cím, TIOP-1.1.1/07/ számú projekt A Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményeiben november 2. és május 28. között az Európai Unió támogatásával oktatási informatikai infrastruktúra-fejlesztési projekt valósul meg. A projekt összköltsége Ft, amelyet teljes egészében a pályázati forrás biztosít. Az Intelligens iskola program nemcsak az informatikai készségek, hanem az infokommunikációs technikához kapcsolódó egyéb tanulói kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítja. A fejlesztés az óvodák kivételével a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúra kialakítását teszi lehetvé, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A projekt keretében az intézmények számítógépes állományának korszersítése, valamint Internet hozzáférési képességgel rendelkez interaktív prezentációs eszközökkel való ellátása történik meg. A beszerzések érintik az Internet hozzáférési képességgel rendelkez interaktív prezentációs eszközök (interaktív tábla, projektor, számítógép) beszerzését. Az interaktív tábla egy olyan prezentációs, oktatási eszköz, amely egyesíti magában a tábla, vászon, számítógép és érintképerny funkcióit. Segítségével hatékonyabbá tehetk a tanórák és jelents mértékben növelhet a tanulók aktív részvétele. A vezeték nélküli írótábla olyan elektronikusan vezérelt író és vezérl tábla, ami egy kézi palatáblából és egy jeladó tollból áll. Az eszköz alkalmas az interaktív tábla irányítására a terem bármely pontjából. Egy teremben egyszerre több eszköz is használható, így egyéni és csoportos feladatmegoldásra is alkalmas. A fejlesztés kiterjed a sajátos nevelési igény tanulók különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdk integrált oktatását segít speciális IKT eszközök biztosítására is. A beruházások a mérés-értékelési programok futtatását is lehetvé teszik a jövben az ehhez szükséges eszközpark biztosításával, mint pl. a szavazó csomag. A szavazó csomag általában kisméret kézi szavazóegységet tartalmaz, melyek egy számítógéppel összekapcsolt központi vevegységgel kommunikálnak vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. A számítógépre telepített szoftver lehetvé teszi az alkalmi vagy elkészített kérdésfeltevést, mellyel azonnal visszajelzés kérhet a leadott anyag érthetségével kapcsolatban, de tetszleges feladatmegoldásra is megfelelen felhasználható. A számítógépet projektorral és interaktív táblával összekapcsolva a feltett kérdés tetszlegesen megjeleníthet és a válaszadást követen azonnali statisztika készíthet. Ennek keretében a Szakszolgálat tagintézményeiben különböz informatikai eszközök beszerzése történik az alábbiak szerint: Eszköz megnevezése Száma értéke db Szavazó csomag Ft Szerver szoftver Ft Alkalmazás szerver Ft Iskola PC Ft WIFI csomag Ft SNI III (gyengénlátók Ft részére) Tantermi csomag Ft A felhasznált összegek felhasználása tagiskolánként: Tagiskola Nagykereki Biharkeresztes (Hsök tere 15.) Biharkeresztes (Széchenyi u. 61.) Bojt Biharkeresztes (Kossuth u. 52.) Beszerzések összege Ft Ft Ft Ft Ft Biharkeresztes Város Önkormányzata 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Tel: , Fax: , web:

2 2. OLDAL KERESZTESI HÍREK Minségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elsegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlsége érdekében Együtt Könnyebb TÁMOP számú projekt Biharkeresztes Város Önkormányzata január és december 31. között valósítja meg az Együtt Könynyebb projektet, amely a minségi oktatás támogatására, valamint az egész életen át tartó tanulás elsegítésére jött létre. A projekt célja az esélyegyenlség és a minségi oktatás szempontjából a legoptimálisabb közoktatási környezet kialakítása, valamint a korai óvodáztatás elsegítése a térség óvodáiban a leghátrányosabb társadalmi rétegek esetében. A pályázattal elnyert összeg Ft, amely 100%-os támogatást jelent. A projektbe bevont tanulók száma 236 f, akikbl hátrányos helyzet 153, halmozottan hátrányos helyzet 99 gyerek. A térségben a hátrányos helyzet gyermekek aránya egyes tagintézmények esetében a 80%-ot is meghaladja. A gyerekek óvodás korukban jól fejleszthetk, azonban a szülk egy része nem járatja óvodába a gyerekeket. Kiemelten fontos tehát, hogy ezen az arányon, valamint a szüli együttmködési hajlandóságon változtassunk. JOINT EDUCATIONAL DEVELOPMENT HURO 0901/ Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmködési Program Biharkeresztes Város Önkormányzata, a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Körösgyéresi Általános Iskola, a Nagyváradi Metropolisz Övezet, illetve a Körösgyéresi Polgármesteri Hivatal a projekt keretein belül egy olyan közös, határon átnyúló oktatási módszertani kiadványt dolgoznak ki, amely lefekteti a két ország jövbeli együttmködésének alapjait, illetve törekszik a különböz tantárgyak nemzetközileg elismert tananyagtartalmának egységesítésére. A projekt partnerei egyetértenek abban, hogy a Bihar-Hajdú-Bihar régiói oktatási rendszereinek közelíteniük szükséges egymáshoz a munkaerpiac igényeinek kielégítése céljából. A projekt közvetlen célcsoportjai: 2 iskola tanulói (240 tanuló Körösgyéresen és 389 tanuló Biharkeresztesen), valamint az érintett tanárok (9-9 f), akik részt vesznek a táborokban, a metodológiák gyakorlatba ültetésében és cseréjében, valamint a tantervek megosztásában. A projekt elssorban az óvodapedagógusok számára fejlesztett és megvalósított képzéseken, továbbképzéseken, kompetenciafejlesztéseken keresztül valósul meg, amelyben a Szivárvány Óvoda és Bölcsde teljes, 25 fs óvodapedagógusi kara vesz részt. A képzéseket a debreceni székhely Suliszervíz Oktatási és Szakért Iroda végzi biharkeresztesi helyszínen. Az óvodapedagógusok a képzéseken olyan ismereteket szerezhetnek, amelyekkel az óvodás korú gyermekek személyiségét, mozgását, alapkészségeit, vizuálismvészeti képességeiket, valamint az integrációs és képesség kibontakoztató rendszerbe való beilleszkedésüket segítik, támogatják. Az óvodapedagógusok a képzéseken megismert új, korszer, minden igényt kielégít eszközökkel, módszerekkel el tudják érni, hogy már a korai óvodás korban fejlesszék a gyerekek fenti képességeiket, ezzel segítsék továbbtanulási, késbb pedig ennek hosszú távú hatásaként a foglalkoztatási esélyeiket. A projekt megvalósulásától az önkormányzat és annak intézményei azt a hatást várják, hogy a térség óvodáiban és a résztvev településeken javul az esélyegyenlség, reményeink szerint a szülk részérl növekedni fog a hajlandóság ara, hogy minél korábban vigyék gyerekeiket óvodába. Ezzel megelzhetk lesznek a késbbiekben a magatartási zavarok, a beilleszkedési problémák, hosszabb távon pedig ezeknek a tanulóknak a továbbtanulási, elhelyezkedési esélyei is nhetnek. Barabás Ferenc polgármester A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt közvetett célcsoportjai: a határmenti területeken él tanulók és tanárok. A projekt ideje: április március A projekt célja: az egyforma szint felkészültséggel rendelkez tanulók által csökkenteni az EU tagállamaiban mköd oktatási intézmények közösségei közötti különbségeket, növelve ezáltal a közös fejldés lehetségét. A közös módszertani kiadvány kidolgozása olyan tanítási eszközöket teremt, amelyek a román és magyar tanárok munkáját segítik. Az iskolák számára beszerzett számítógépek, laptopok, projektor, nyomtató, vetítvászon, minilabor-készlet, irodaszerek hozzájárulnak a tanulók közös munkájához, a tanuláshoz, valamint a technológiák és kommunikációs készségek javításához. A projekt idtartama alatt a tanárok közös osztálylátogatáson vesznek részt a különböz tantervi területeken tapasztalatcsere céljából. Ezt követen elkészítik a Közös Jó Gyakorlat Útmutatójának Vázlatát. Ennek az útmutatónak a segítségével 2 nyári tábort szerveznek meg: egyet Romániában a magyar tanulók számára, egyet Magyarországon a román tanulók számára, ahol a tanárok határon innen és határon túl gyakorolhatják az útmutatóban leírt módszereket.

3 3. OLDAL KERESZTESI HÍREK Felhívás tüdszr vizsgálatra Tájékoztatom a lakosságot, hogy városunkban augusztus 11-tl augusztus 17-ig tüdszr vizsgálatot végeznek. A szrés helye: A szrés idpontja: Városi Mveldési Ház és Könyvtár 4110 Biharkeresztes, Hsök tere 12. munkanapokon reggel 8 órától délután 14 óráig. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve elrendelte Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére a kötelez tüdszr vizsgálatok elvégzését, mivel a megye területén belül a TBC megbetegedések száma az elmúlt évben meghaladta a 25 ezrelékes határt. Felhívom a 30 év feletti korosztály figyelmét, hogy részükre a tüdszr vizsgálaton való megjelenés kötelez, vizsgálatuk térítésmentes. A vizsgálat konkrét idpontjáról és helyérl minden érintett névre szóló értesítést kap. Szeretném felhívni az érintettek figyelmét, hogy a kötelez szrésrl való távolmaradás eljárási bírságot von maga után. A 30 év alattiak részére a szrvizsgálat díja: Ft. A szrvizsgálaton a személyazonosító okmányok és a társadalombiztosító igazolvány (TAJ kártya) bemutatása szükséges. Tegyen egy lépést egészsége megrzése, a betegségek korai felismerése érdekében! Kérem, hogy a saját és mások egészségének megrzése érdekében a szrvizsgálaton jelenjenek meg! Biharkeresztes, július 8. HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Árgyelán Andrea jegyz Általános tudnivalók Kánikulai napokon a különösen meleg, dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hvösben, besötétített szobában! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is. Alkalmazzunk mentolos törlkendt arcunk, karjaink felfrissítésére. Forró nyári napokon az idsebbek ne a legmelegebb órákra idzítsék a piaci bevásárlást. Lehetleg éjjel szellztessünk! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát, macskát) zárt, szellzés nélküli parkoló autóban. Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal mköd sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. Korlátozza a szabadlevegn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22). Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehl, és ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást. Fagyizáskor lehetleg gyümölcsfagyikat válasszuk. Fanyar, savanykás ízük kellemesen hsít hatású, nem is szólva az egészségügyi elnyökrl. Étkezési tanácsok Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség jelentsen megn. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folyadékveszteség mellett fokozott sóveszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20%-os sótartalom veszteséggel számolhatunk. Ebben az esetben jelents szerepet töltenek be a megfelel ásványanyag tartalommal rendelkez folyadékok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és kalciumot is. Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezettl! Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag (kerüljük a magyarosan fszeres nehéz húsételeket!). A forró napokon még most is kedvenc a behtött görögdinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz százalékban vízbl áll. Fogyasszunk fétkezésként is salátaféléket. Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a szervezetünket, ezen kívül tartalmazzák az immunrendszerünk ersítéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. Öltözködési tanácsok Könny, világos szín, b szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A nagy melegben - átmenetileg - felejtsük el a szk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, könny lenvászonból készült felsrészeket, b szárú nadrágokat, szells blúzokat. Idsek viseljenek ilyenkor sötét szín, fekete ruhát, fejkendt!

4 4. OLDAL KERESZTESI HÍREK Mezítláb cipben járni kényelmes, de a lábunk gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipbe frottírból készült talpbetétet. Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy keret napszemüveget (még ha nem is divatos!), amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához. Tanácsok kisgyermekes családok részére Csecsemket, kisgyermekeket árnyékban levegztessünk! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk ket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után! Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc alatt is C-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne lévk hsokkot kapnak. Orvosi tanácsok Testünk normális körülmények között az izzadás által hl le, de nagyon nagy hségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hmérséklete, ami hgutát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként akár halálos kimenetel is lehet. A hguta tünetei a vörös, forró és száraz br, a szapora pulzus, lükteti fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentket. Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. Ha a leveg páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepedbe is csavarhatjuk, miközben legyezzük. Tanácsok a hguta megelzésére: 1) A nap éget erejétl széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát! Fényvéd krémmel naponta többször is kenje be a brét. 2) Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegend mennyiség folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet. Utazási, közlekedési tanácsok Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak azzal, fleg az idsek, hogy a nagy meleg, még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva autóba ülnek, és a városokon kívül, túrázni, ill. strandolni indulnak. A fúvott gumiabronccsal rendelkez jármvek (gépjármvek, kerékpár) esetében a jármvezetk a nyári idszakban, a nagy meleg miatt gyakrabban ellenrizzék jármveik kerekének a légnyomását. A hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére, vigyünk - ha lehet hti táskában - megfelel mennyiség folyadékot. A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a vezetési képességet még súlyosabban rontja. A nagy kánikula a jármvezetk szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetk még inkább türelmetlenebbek, indulatosak, A nyári idszakban meglév jó útviszonyok ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legnagyobb haladási sebességet. Ha hosszabb utat kell megtenni, érdemes kétháromóránként, vagy szükség szerint pihent tervezni és tartani. Tanácsok a strandoláshoz A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselheti el leginkább, azonban ez feleltlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral! Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdzéstl! Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon htse le, felhevült testtel soha nem menjen a vízbe! Szív és érrendszeri-, légz-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedik egyedül soha ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetleg ne aludjon el! A fbb üzenetek a lakosság részére hségriadó esetén Kerüljük a meleget Htse lakását Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítt. Lehetleg éjszaka szellztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondicionáló berendezése, ennek mködtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot. Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen Kerülje a megterhel fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban A következ nyárra gondoljon arra, hogyan htheti lakását ( hideg festék, párologató, zöld növények). Tartsa testhmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, elzze meg a kiszáradást Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben Fontos megjegyzések Fontos a szobahmérséklet mérése!! Hhullámok idején, amikor a küls hmérséklet o C közötti, az ideális bels hmérséklet 28 fok körüli - nem javasolt a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás! Biztosítva van-e a htött helyek elérhetsége? Csak ennek megléte esetén ajánlható! Idseknél növelheti az elesés veszélyét

5 5. OLDAL KERESZTESI HÍREK Használjon vizes borogatást, htse lábát langyos vízben Viseljen világos, természetes alapanyagú, b ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és magas cukortartalmú italokat Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt Ellenrizze testhmérsékletét! Tárolja gyógyszereit megfelel hmérsékleten Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát Tájékozódjon az igénybe vehet segítségekrl Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés veszélye! A coffein vízhajtó hatására is fel kell hívni a figyelmet A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására Fontos tudatosítani, hogy ha a testhmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok felett hguta! 40 fok felett életveszélyes állapot! Ha a szobahmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszer a gyógyszereket htben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra! BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI Szülföldem Biharország április 13-án 16. alkalommal rendeztük meg a honismereti vetélkednket. A felssök versenyén tíz csapat mérte össze tudását. A 180 éve született Osváth Pál nyomdokain haladva az akadályverseny végigkövette életútjának, foglalkozásainak, megbízatásainak legfontosabb állomásait. Elzetes feladat volt: egy komatál elkészítése és dramatikus játék keretében átadása a zsrinek. A húsvéti tojással, kaláccsal, kis üveggel megrakott kosarakat, tálakat, népviseletbe öltözve, színvonalas bemutatóval nyújtották át. Osváth Pál 1848-ig Nagykállóban tanítóskodott. Ehhez kapcsolódó feladat volt a nyelvi sajátságok szómagyarázatának elkészítése. A néprajzkutató állomáson népdalokat tanulhattak meg a versenyzk. A csendbiztos állomáson egy Mozaik kép összerakásával leplezhették le, mit lopott a tolvaj. A postamesterséget gyakorolva egy MORSEjelekkel írt közmondást kellett megfejteni és értelmezni. A honvéd hadgyakorlat célbadobása nem tnt könny feladatnak a versenyzk számára. A Könyvtár adott otthont a 7. állomásnak stílszeren, hiszen Osváth Pál amellett, hogy író volt, olvasókört is szervezett. Itt egy TOTO-t töltöttek ki nagy eldünk életébl. A Bihari Közösségi Ház állomásán a Sárrét régi foglalkozásai üzentek apróhirdetésekben. Itt készítette el minden csapat a maga koszorúját, amelyet Osváth Pál ül szobránál helyeztek el utána. A 9. állomás a Polgármesteri Hivatalba vezetett, ahol a jegyzségre emlékeztetve Árgyelán Andrea jegyzasszony aláírásával igazolta a csapatok látogatását a menetlevélben. Végül a menetlevelek a zsri asztalára kerültek összesítésre. Barabás Ferenc polgármester úr, Benk Sándorné táncpedagógus és Dani Béla Péter intézményvezet nem volt könny helyzetben. I. helyezést ért el Biharkeresztes 6. csapata, felkészít tanáruk Kovácsné Kulcsár Judit tanárn II. Berekböszörmény III. Bojt IV. Biharkeresztes 7.c csapata, felkészít tanáruk Gyökösné Gazsó Enik Itt voltak még Komádi, Szentpéterszeg, Kismarja, Nagykereki, Pocsaj tanulói. A verseny zárásaként Benk Sándorné a Tamota együttessel táncházat tartott. Az alsó tagozatosak versenyére szokás szerint a Gimnázium Aulájában került sor. Kicsit szkösen voltunk, hiszen 12 öt tagú csapatnak kellett elférnie ezen a területen. A csapatok Körösszakálból, Szentpéterszegrl, Berekböszörménybl, Komádiból, Nagykerekibl, Bojtról, Nagyváradról (4) és Biharkeresztesrl (2) érkeztek. A csoportok munkáját a Kubinyiné Szilágyi Mária, Dr. Bíróné Erdei Mária és Horváthné Márkus Eta alkotta zsri pontozta és értékelte. Az els részben a régi Sárrét növény- és állatvilágával, a korabeli foglalkozásokkal, szokásokkal, a bihari térség történelmi emlékhelyeivel, történelmi és irodalmi személyeivel kapcsolatos tudásukról feladatlap kitöltésével adtak számot a gyerekek. A második részben ügyességüket tehették próbára egy akadályversenyen. A következ állomásokon kellett végrehajtaniuk a húsvéthoz kapcsolódó játékos feladatokat: Nyúlugratás; Tojásgörgetés; Tojásdobálás; Tojás utca; Tojások fészekbe!. Az ügyességi játékok eszközeit Horváth Géza nyugdíjas kollégánk készítette el. Kézmves foglalkozás keretében Balázs Vera kollégannk által gipszbl készített húsvéti tojásokat, húsvéti jelképeket festhettek ki a gyerekek. A verseny végeredménye a következ lett: I. Nagyvárad III. csapata II. Komádi Barsi Dénes Általános Iskola III. Szentpéterszeg Általános Iskola A két biharkeresztesi csapat kimagasló teljesítményük alapján különdíjat kapott. Reméljük, hogy ezen a rendhagyó versenyen mindenki jól érezte magát! Nagyon sokan dolgoztak azon, hogy minden zökkenmentesen, simán menjen. Köszönjük

6 6. OLDAL KERESZTESI HÍREK kísér diákoknak, a TAMOTÁnak támogató segítségét! Igazgatói dicséretben részesül 8 éves példamutató magatartása, szorgalma, tanulmányi eredményéért: Átyin Regina, Lupócz Adrienn Igazgatói dicséretben részesül 8 éves kiemelked közösségi munkájáért: Gál Krisztina, Gulyás Gitta, Csengeri Mónika az Önkormányzatnak, a zsrinek, az iskolavezetésnek, az Alapítványnak, a társintézményeknek, az iskola pedagógusainak, technikai dolgozóinak, a csapatokat Eredményeink: Kistérségi Matematika verseny 2. helyezés: Balogh István, Szabó Zsombor 4. b osztályos fiúk (Balogh István, Szabó Zsombor, Szarvas Ferenc) csapata Neveltestületi dicséretben részesül 8 éves példamutató magatartása, szorgalma, kimagasló tanulmányi eredményéért: Pálfi Lilla, Szántó Viola Legek versenye alsó tagozat verseny 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Versmondás Barcsa Dóra Varga Alfonz Mohácsi Attila Duró Marcell Mesemondás Átyin Noémi Orsós József Nagy Judit Sotter Máté Olvasás Orsós József Balogh Letícia Tóth Krisztina Szépírás Mohácsi Vivien Nagy Judit Helyesírás Lupócz Evelin Matematika Varga Alfonz Józsa Rafael Balogh István Környezetismeret Fábián Zsanett Józsa Rafael Lupócz Evelin Rajz Tóth Milán Nagy Judit Szabó Levente Legek versenye fels tagozat verseny 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Versmondás Fazekas Dorina, Kiss Tifani Pataki Kitti Pénzes Zsigmond Kazinczy-verseny Kiss Tifani Kovács Rebeka Szántó Viola Helyesírás Szke Martin Fekete Attila Józsa Priscilla Lupócz Adrienn Matematika Szke Martin Belényesi Szilvia Józsa Priscilla Szántó Viola Venyige Ervin, Természetismeret Pelbárt Henrietta Biológia Lupócz Adrienn Angol Hevesi Fruzsina Szabó Balázs Pércsi Dániel Torma Bence A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSDE HÍREI Sport- és Egészségnap az óvodában április 21-én megrendezésre került a hagyománnyá vált tavaszi Sport- és Egészségnap a biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsödében és Tagóvodáiban. Az óvodai nevel munkában olyan szemléletet kívánunk kialakítani a gyermekekben, mely alapján óvják, védik környezetüket és egészségük megóvása érdekében sokat sportolnak, sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak. Az óvodánkban minden csoportban hetente egyszer Gyümölcsnapot tartunk. Gyermekeink egészséges fejldése attól függ, mennyire tudjuk velük elfogadtatni az egészséges életmódot, megszerettetni a mozgást. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot és a hozzánk vendégségbe érkez Tagóvodák csoportjait. A ráhangolódást segítette az óvónk által eladott mesejelenet Sportolni jó címmel. A mese fszereplje egy elhízott vadmalac, akivel barátja, a mókus megszerettette a rendszeres mozgást. A gyerekek szívesen bekapcsolódtak, lelkesen tornáztak, ezzel segítették malackát, hogy formába hozza magát. A mese után zászlóval, csatakiáltással elindultunk a Sportpályára, ahol a különféle ügyességi és szellemi feladatokat kellet teljesíteni a csapotoknak. Az óvodáskorú gyermekek ismereteik nagy részét spontán játék keretében szerzik, valamint változatos tevékenységi formában sajátítják el, ezért fontos a gyakorlati tapasztalatokra épül ismeretszerzés. Egyik megoldandó feladatunk volt olyan ételek készítése, amelyhez csak zöldség és gyümölcs állt rendelkezésünkre. Csizmadia Tímea védnt is bevontuk e nap lebonyolításába. Timike néni a helyes fogápolás szokásrendszerével ismertette meg a gyerekeket, valamint azzal, hogyan óvhatjuk meg fogaink egészségét. Kovácsné Balogh Tünde pedig a szelektív hulladék gyjtésének fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét. Köszönjük segítségüket!

7 7. OLDAL KERESZTESI HÍREK A verseny eredményhirdetéssel és díjátadással zárult. Az els helyért járó elismer oklevelet és sportszercsomagot 9 csapat vehette át. Köszönjük szépen valamennyi munkatársunknak is a Sport- és Egészségnap lebonyolításában való közremködését! Szervezk: Katica csoport, Átyinné Leó Anna, Hegyi Gyuláné, Átyinné Tarcali Andrea Minden nap gyermeknap Május 27-e (hivatalosan: máj. 29.) ismét a gyerekekrl szólt. De mióta is ünnep ez a nap? Magyarországon 1931 óta ünnepeljük (akkor még Gyermek Hétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig tart, s ez május utolsó vasárnapjára esik. A nap célja, hogy felhívja a figyelmünket a gyermekek jogaira és a jólétük érdekében folyó küzdelemre. Hisz az boldogságuk, a mi boldogságunk. Az örömük a miénk is. A jöv az kezükben van. Elvesztegetett id-e az, amit velük együtt élünk meg? Az id röpke pillanat, s mire észbe kapunk, a gyermekkor egén leszáll a nap. Mit ér az a felntt, kinek lépéseit nem vigyázták ölel, gondoskodó kezek. Nem hallgatott mesét, nem épített homokvárat, nem kergetett pillangót a virágos mezn? Mert az ember ezt egyre inkább hiszem csak anynyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja rizni lelke egy zugában az örök gyermeket. (Márai Sándor: A bvész) Az egyik legcsodálatosabb dolog a gyermekekben, hogy elmerülnek abban, amivel éppen foglalkoznak. Legyen az várépítés, rajzolás, kézmveskedés vagy éppen a felnttek munkájának áhítattal való megfigyelése akár tzoltó, akár rendr. Csak mi legyünk ott mellettük, hogy mérhetetlen kíváncsiságukat kielégíthessük és élményeiket legyen kivel megosztaniuk. "És tudom, mint a kisgyermek Csak az boldog, ki játszhat. Én sok játékot ismerek, Mert a valóság elpereg És megmarad a látszat." (József Attila) Legyen hát az évnek minden napja övék, gyjtsenek annyi kincset maguknak, mely gazdagabbá teszi ket mindenkinél. Köszönjük mindenkinek, akik munkájukkal, felajánlásukkal segítették a Városi Gyermeknap megrendezését, lebonyolítását. Köszönjük a felejthetetlen boldog perceket, amelyek egy nap szívet melenget élménnyé válnak gyermekeinkben. Szabó Lászlóné óvodapedagógus A gyermeknap megrendezésében támogatóink voltak: Biharkeresztes Város Önkormányzata, Barabás Ferenc Polgármester Úr, Szivárvány Óvoda és Bölcsde Bojti Tagóvoda, Csizmadia Tímea, Koszorus Gyuláné, Barabásné Dobos Katalin, Némethné Kiss Marietta, Szilágyi Istvánné, Nagyné Jankó Judit, Mveldési Ház és Könyvtár, Boros Beáta, Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokság Berettyóújfalu, Biharkeresztesi Rendrrs, Keresztesi Lovagok Egyesülete, Jován János, Marozsiné Molnár Margit, Marozsi Sándor, Jutka boltja, Pet Zsolt, Fehér Mályva Hagyományrz Közhasznú Egyesület, Maci csoport Haszon Béla és cs, Pengné Varga Edit, Venyige István és cs., Kovács Attiláné, Semjéni Zsolt, Kozmáné Pénzes Mária, Gonda Istvánné, Csaláné Barta Csilla, Átyinné Tarczali Andrea, Tokos- Fejes Béla, Tóth Andrásné, Tóthné Varga Judit, Törpike csoport Szabóné Fekete Gabriella, Rácz Erzsébet, Szcs Sándorné, Féssné Rácz Erzsébet, Ráczné Karádi Erika, Semjényiné Mizák Ágota, Semjéniné Rácz Mónika Teknc csoport Kulcsár Lajos, Pet Csaba, Dávid Gyz, Haszon Béla, Tarsoly Orsolya, Rácz Barna, Haszonné Papp Erna, Horváth Csaba, Vajda István, Gál Albert, Botos Andrea, Szabó István, Szabó Orsolya, Tóth József, Dia Virág üzlet, Papp Katalin, Tóth Zsolt, Szabó András, Kissné Szabó Ildikó, Fülöpné Máté Tímea, Átyin György Katica csoport Sali László, Tóth Endre, Semjéni Zsolt, Busznyák Lajos, Csikai Estera, Zsófia és cs., Magyari György, Balogh József. Margaréta csoport Antal Henriett, Szabó Leventéné, Szabóné Szujó Erika, Szabácsikné Kiss Anett, Lupóczné Papp Zsuzsanna, Csomortány Emke, Butiné Fekete Gréta, László Nikoletta, Magyariné Dorogi Julianna, Tóth Annamária, Kériné Dani Annamária, Fábián Krisztina Bölcsde Madarász Petra, Fábián Sára, Csengeri Viktória, Gonda Péter, Szabados Zsombor, Tóth Lili, Kocsis Kata, Lakatos Botond Köszönetünket fejezzük ki Fekete Gézának és Tarsoly Orsolyának, segítségüknek köszönheten az óvoda bejáratához két névtáblát tudtunk elhelyezni. Értesítjük a kedves Szülket, hogy a biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsde nyári zárása a következképpen alakul: Az óvoda augusztus 01-tl augusztus 26-ig lesz zárva. Nyitás: augusztus 29. A bölcsde: augusztus 15-tl augusztus 26-ig lesz zárva. Nyitás: augusztus 29. Németh Ernné intézményvezet

8 8. OLDAL KERESZTESI HÍREK Konferencia, kultúra, kiállítás és vásár - határok nélkül Biharkeresztes Város Önkormányzata és a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása április 15-én 14. alkalommal rendezte meg a Város Hete Programsorozat keretében, nevezetes rendezvényét a Határmenti Kiállítás és Vásárt, a Bihar-Bihor Expot. A rendezvény f célja elssorban a határon átnyúló kapcsolatok elsegítése és ersítése. További cél, lehetséget adni a vállalkozóknak, hogy bemutatkozzanak, termékeiket és népmvészeti alkotásaikat megismertethessék, népszersítsék. A több mint 50 vállalkozót felvonultató vásári forgatagot, a hagyományokhoz híven szakmai és kulturális programok színesítették idén is. A Kiállításra évrl-évre visszatér helyi-környékbeli és határ menti vállalkozók, kereskedk, civil szervezetek, hagyományrz iparmvészek, és iskolák mellett idén új kiállítók is gazdagították a Vásárt, a vendégek és érdekldk nagy megelégedésére és örömére. Biharkeresztes Város Önkormányzatának díját Mihály István nagyváradi fafaragónak és sakk készítnek ítélték oda. A Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása díját Olajos Mihály alelnök nyújtotta át Szász János kardkészítnek, aki különleges kovácsoltvas termékeivel nyerte el a zsri elismerését. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal díját Dr. Vitányi István adta át a nagyváradi hímestojásfest -és készít iparmvésznek, Chvatal Margitnak, akinek egyedi technikával készült munkái, nemcsak a gyerekek, hanem a felnttek körében is nagy sikert aratott. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját Balogh Sándor a szervezet Berettyóújfalui elnöke nyújtotta át a Volán Pack Zrt-nek, színvonalasan berendezett standjáért. Él Bihar, élteti szent neve - Nadányi Zoltán szavaival köszöntötte Barabás Ferenc polgármester a kiállítókat, és a megnyitón megjelenteket. Dr. Vitányi István országgylési képvisel nyitóbeszédével kezdetét vette a Vásár. Örömét fejezte ki, hogy idén is szép számban jelentek meg kiállítók a határon innen-és túlról, és a sok érdekld mellett, képviseltették magukat Bihar és Bihor megye polgármesterei is. Papp János Fugyivásárhely polgármestere rendkívüli lépésnek tartotta az Expot a 2 ország közötti jó baráti viszony megrzésében, és a vállalkozók közti együttmködésben. Remélte, hogy gazdasági egyezségek, partnerségi kapcsolatok is köttetnek a nap folyamán. A köszöntk után a zsri tagjai díjjal jutalmazták az általuk legtetszetsebbnek ítélt standokat. A vásárdíjak átadását követen - a hagyományokhoz híven - 11 órától konferenciákra került sor. A Bihari Közösségi Házban megrendezett közoktatási szekció idén is nagyon népszer volt. Mintegy 100 óvodai, általános és középiskolai pedagógus hallgatta nagy érdekldéssel az eladásokat. Filep Miklós úr a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Fosztályának vezetje a kormányhivatalok szerepe az oktatásban, a közoktatás aktuális kérdései témakörben tartott eladást. Ezt követen Mez Katalin tankönyvíró és programfejleszt, a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület képviseletében

9 9. OLDAL KERESZTESI HÍREK Tehetséggondozás határon innen és túl cím rendkívül szemléletes, temperamentumos eladásában a tehetségfejlesztés és gondozás lehetséges lehetségeivel ismertette meg a hallgatóságot. A Városi Mveldési Ház tanácstermében tartott közigazgatási és vállalkozói szekciót is nagy érdekldés övezte. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól Kiss Imre úr tartott eladást, az Alapítványuknál elérhet hitelekrl, és képzési programokról. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségtl Dr. Bana László az új Széchenyi-terv pályázatairól tartott a megjelent vállalkozóknak hasznos prezentációt. Dr. Rezsfi István a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások címmel tartott eladást. A nap sztárvendége az X-Faktorból már jól ismert Shodeinde Dorka volt, aki koncertjével remek hangulatot teremtett a városi sportcsarnokban, ezzel méltóképpen zárva az Expot, és a Város Hete rendezvénysorozatot. A nap folyamán lehetsége nyílt szavazni az Expora kilátogatóknak az általuk leginkább tetsz standra. A szavazóládába bedobott szavazatok alapján a Bojtorján Egyesület vehette át a Közönségdíjat. A szavazók között értékes, a kiállítók által felajánlott nyereményeket sorsoltunk ki. A szakmai konferencián elhangzottak a résztvevk számára hasznos információkat tartalmaztak, új lehetségekrl kaptak tájékoztatást, melyeket remélhetleg munkájuk során hasznosítani tudnak majd. A szekcióülések után kezdetét vették a kulturális-és szórakoztató programok. A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola, és AMI Néptánc csoportjának látványos bemutatója után a Piruett Tánc Stúdió növendékei mutatták be tánctudásukat, majd Csökmrl Gál István és tanítványai tovább fokozták a jó hangulatot egy igazi Rocky Show -val. A délután folyamán a Szentpéterszegi Tánccsoportot is láthattuk, akik Matróztáncukkal szórakoztatták a nagyérdemt. A Bihar Néptáncegyüttes, az ártándi Tamota Néptánccsoport, és a debreceni Valcer Táncstúdió bemutatója is tovább színesítette rendezvényünket, ezzel is emelve annak színvonalát. A számos kiállító, az érdekes és hasznos tanácskozások, valamint a színes kulturális és szórakoztató programok az elz évekhez hasonlóan - idén is az érdekldk népes táborát vonzotta. Ez is azt jelzi, hogy a rendezvény szakmailag hasznos, és jelents, igény mutatkozik a megrendezésére a jövben is, ezáltal létjogosultsága is bizonyított. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatók hozzájárulását, a kiállítók és fellépk közremködését, valamint mindenki segítségét, aki munkájával hozzájárult a XIV. Bihar-Bihor Expo sikeréhez. A rendezvény f támogatója a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása és Biharkeresztes Város Önkormányzata volt. További támogatók voltak: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Biharkeresztesi Takarékszövetkezet, Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Bihar Horgász Egyesület, Petfi Vadásztársaság, Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal. Médiatámogatóink voltak: a Keresztesi Hírek helyi újság, a Hajdú-Bihari Napló, az Alföld Tv és a Szinkron Tv. A rendezvényrl készült fotók megtekinthetk Biharkeresztes Város Honlapján (www.biharkeresztes.hu). Szabóné Fekete Ildikó

10 10. OLDAL KERESZTESI HÍREK Kistérségi KID Iroda A CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzet Rétegek Munkaerpiaci Csatlakozásáért november 1-jén indította el Kistérségi KID elnevezés, TÁMOP / azonosítószámú programját. A Beretytyóújfalui kistérségben megvalósuló projekt Komplex fejleszt szolgáltatásokkal, Integrált szakmai együttmködésekkel és Differenciált egyéni és rétegspecifikus szükségletekre reagáló alternatív foglalkoztatás-fejleszt programmal segíti el a térségben élk munkaerpiaci felzárkózását. A program keretében Biharkeresztesen és Berettyóújfaluban is mködtetünk irodát, ahol várjuk mindazokat a pályakezd, regisztrált álláskeres vagy tartós munkanélküli embereket, akik elhelyezkedésük érdekében szeretnék igénybe venni az iroda szolgáltatásait. Várjuk azok jelentkezését is, akik korábban jelentkeztek képzési programunkra, de nem kerültek be a képzési szakaszba. Szolgáltatások: Álláskeresés segítése, önéletrajz készítése, motivációs levél írása Ingyenes számítógép- és Internet használat Képzési és foglalkoztatási tanácsadás Tájékoztatás az aktuális képzésekrl, kistérségi programokról A Kistérségi KID iroda mködésén keresztül az álláskeresk, a pályakezd fiatalok, a tartós munkanélküliek ingyen juthatnak számos olyan szolgáltatáshoz, amely elsegíti munkaerpiaci-kompetenciáik fejldését. Az Iroda szolgáltatásai és programjai eredményeive, munkaerpiacra való belépésé közösségi, közéleti részvételük fejlesztés életpálya-tervezésük tudatosságának ersítését. Azok között, akik 2011-ben felkeresik irodánkat és igénybe veszik szolgáltatásainkat, az év végén egy Mountain bike kerékpárt sorsolunk ki. A Program keretein belül februárjában OKJ-s bizonyítványt adó képzéseket indítottunk. 10 f élelmiszer- vegyi áru eladó, pénztárgépkezel képzésben, valamint 10 f targoncavezet és földmunkagép kezel képzésben vesz részt. A képzések június-júliusban zárulnak. A program jelen szakaszában olyan munkáltatókat keresünk, akik targoncavezet és földmunkagép kezel képzésen részt vett fiataljaink számára gyakorlati helyet tudnak biztosítani (akár 1-2 f részére is) 3 héten keresztül úgy, hogy a fiatalokkal kapcsolatos költségek a program megvalósítóját, a CSAT Egyesületet terhelik. Azoknak a foglalkoztató partnereinknek, akik a késbbiekben munkát tudnak biztosítani a program résztvevinek, a program keretein belül akár 6 hónapon keresztül mentorálási támogatást tudunk nyújtani. Amennyiben támogatás igénybevételével növelnék az alkalmazotti létszámot szakképzett emberekkel, keressék fel irodánkat! Bvebb információ: Csengeri Zsuzsa tanácsadó, mentor Kistérségi KID Iroda Biharkeresztes, Széchenyi u. 56. (Papír-írószer bolt mellett) Mobil: +36/ Adomán János programvezet Kirándultunk Bojtra Március 9-én kimentünk Bojtra megnézni a október 23-án átadott tájházat. Készültünk mi egész télen, de csak megvártuk a szép kikeletet. Sikerült is egy napfényes napot kifogni. Nagy szeretettel fogadtak bennünket: Fekete Sándorné Margitka és Csizmadia Pálné Etuska. Margitka végigvezetett bennünket és nagy szakértelemmel mutatott meg mindent a portán. Elmondta, hogy a ház vaskos, kerekoszlopos tornácú, vályogból épült háromosztatú lakóház ben vásárolta meg az önkormányzat. A Bojtért Egyesület pályázatot nyújtott be tájház kialakítása céljából. Nyertek több mint 28 millió forintot. Ezzel az összeggel jól gazdálkodva és sok-sok önzetlen társadalmi munkával eredeti állapotába visszaállították a lakóházzal együtt a melléképületeket és az udvart is. Néprajzi gyjt munkával, szakemberek segítségével korabelinek megfelelen rendezték be. Nagyon érdekes volt számunkra egyebek között, amit a nyári konyhában találtunk. Népi ügyességi játékokat láttunk, amit ilyen koros fejjel is kipróbáltunk. Vass Mária polgármester asszony is szakított egy kis idt és üdvözölt bennünket a tájházban. Ekkor Margitka bejelentette, hogy Bojton az a szokás, hogy innen mindenki visz magával tárgyi emléket, de azt saját magának kell elkészíteni. Átmentünk a nyugdíjas klubba, ahol már el volt készítve az anyag, és kiszebabát varázsoltunk belle, persze vendéglátóink segítségével, amit majd egy közös szalonnasütéskor fogunk elégetni. Közben nagyon finom pogácsával és teával vendégeltek meg bennünket. Felejthetetlen napunk volt, amit nagyon szépen köszönünk a közremködknek. Javasoljuk mindenkinek kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, idseknek -, látogassanak el Bojtra. Élményekben gazdagon térhetnek haza, hát még ha a sok ajánlott programban is részt vesznek. Kívánjuk, hogy ez a lelkesedés maradjon meg és rizzék eldeink értékeit! Kelemen Jánosné Nyugdíjas klub tagja

11 11. OLDAL KERESZTESI HÍREK NNAPTÓL PÜNKÖSDIG A GONDVISELÉS HÁZÁBAN II. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap Biharkeresztes, Ártánd Tó-fürd Az elmúlt három és fél hónap ismét sok vidámságot és örömöt hozott lakóink és klubtagjaink életébe. Nnapra egy szál virág mellett egy vidám zenés msorral kedveskedtünk ellátottjainknak. Ágoston Anita eladómvész fergeteges hangulatot varázsolt. Az elmúlt évtizedek nagy slágerei, filmzenéi csendültek fel az eladásban, melyet önfeledten énekeltek és tapsoltak végig a közönség tagjai. Áprilisi bolondságok címmel ismét tréfás vetélkedt szerveztünk lakóink, klubosaink és a Magyarhomorogi Idsek Otthona lakóinak részvételével. Sok móka és kacagás volt a része mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat. A homorogiak elször voltak vendégeink, de reméljük, akár itt, akár Homorogon újra találkozhatunk. A Húsvét közeledtével díszítés, lelki ráhangolódás, tojásfestés töltötte ki a napokat. Nagypénteken passiós istentiszteletet tartottunk a dolgozókkal közösen, ahol a munkatársak olvasták fel Krisztus halálának történetét. Húsvét vasárnapján együtt úrvacsoráztunk, majd ünnep hétfjén a locsolkodás örömében is együtt részesültünk. Házi sütemények és kedves nótázás tette még hangulatosabbá a napot. Az V. BIHart Református Mvészeti Fesztivál ideje alatt több rendezvényen is részt vettünk, lakóink nagy örömére. Igyekszünk minden ket érdekl rendezvényre kivinni idseinket. A Fesztivál a Magyar Reformátusok VI. Világtalálkozója rendezvénysorozat részeként került megrendezésre. Ennek keretében május 20- án, pénteken a Szeretethíd önkéntes munka programba bekapcsolódva Intézményünk dolgozói kerítést festettek. A Szeretethíd keretében a Gárdonyi Zoltán Református Iskola diákjai egy kedves színdarabbal örvendeztették meg lakóinkat, valamint a fekv betegeink szobáiba is ellátogattak: verseltek, énekeltek, hangszeren játszottak. Nagyon megható, szép pillanatok voltak ezek! A Gedeon Társaság, más intézményekkel együtt, a mi Otthonunkat is meglátogatta. Ez a Társaság azért jött létre, hogy felekezetközi társaságként sok keresztyén felekezettel tartva a kapcsolatot iskolákba, idsotthonokba, kórházakba, szállodákba stb. Bibliát juttasson el. Ezek nem teljes Szentírások, hanem csak a Zsoltárok, a Példabeszédek könyve és az Újszövetség található meg bennük. Nagy örömünkre minket is meglátogattak, és minden lakó és dolgozó számára ajándékoztak egy-egy ilyen Bibliát. A majális már elmaradhatatlan része Intézményünkben a májusnak. Most is a klubosainkkal és a lakóinkkal töltöttük ezt a napot. Munkatársak is jöttek, többen családostul, hogy egy kellemes fzés után a házi sütemények mellett elnótázzunk egy kicsit. A Pünkösddel záródik a mostani idszak. Ezen az ünnepen is úrvacsora osztásán vehettek részt lakóink. Munkatársaink az elmúlt id alatt is több képzésen vettek részt, valamint Debrecen mellett, a Vekeri-tónál találkozhattunk az ország református diakóniai (szociális) intézményeinek több mint 300 munkatársával. Örömmel vettünk részt a fzversenyen és ismerkedtünk a hozzánk újonnan érkez intézmények munkatársaival. Nyári terveink már formálódnak: a munkatársakkal családos kirándulásra készülünk az Északiközéphegységbe, lakóinkkal és klubosainkkal pedig néhány fürdzésen kívül Lillafüredre szervezünk autóbuszos kirándulást. Nagy Zsoltné intézményvezet Immáron második alkalommal került megrendezésre az ártándi Tó-fürdnél a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület által szervezett Motoros és Családi nap. Mint az a nevébl is tükrözdik, ez nem egy szokványos motoros találkozó, ugyanis ez a családok számára is kellemes szórakozást kínált. Tavaly került els ízben megrendezésre, és annak sikerén felbuzdulva akkor megígértük, hogy az idén kétnaposra tervezzük. Nagy feladat elé állította a szervezket, így a Lovagok mellett a két polgármesternek is kijutott a szervezésbl. Mivel ez a rendezvény mindenki számára díjtalan belépést biztosított, így az elsdleges feladat az anyagiak elteremtése volt. Sokan tették fel a kérdést, hogy miért nem szedünk belépt, és hogy ez miért éri meg nekünk? Én erre azt mondom, hogy az egyesület tagjainak a munkája mellett a saját éves tagdíja is benne van ebben a rendezvényben, de ha az ember az anyagiasság felé tereldik, akkor az beárnyékolja a rendezvény hangulatát, és ebben a nehéz gazdasági helyzetben mindenkinek jól esik egy kis felhtlen kikapcsolódás, nekünk pedig az erkölcsi elismerés. Szeretnénk, ha ennek a rendezvénynek hírét vinnék minél messzebbre, határon innen és túl. A lázas elkészületek már csütörtökön megkezddtek: sátorállítás, máglyarakás, közlekedési útvonalak és vetélkedk helyszínének kijelölésével. Ebbl a munkából mindenki egyformán kivette a részét, legyen úgy egyesületi tag, mint bárki más. Az elrejelzések szerint igen sok emberrel számoltunk, így az egyik legfontosabb dolog a biztonság volt, amire fel kellett készülnünk fel is készültünk. A programok pénteken kezddtek és vasárnap hajnalig tartottak. Igen érdekes és mulatságos er és ügyességi vetélkedk mellett a rengeteg motor színesítette a rendezvény színvonalát. Este koncertek sorozata, tábortz és tzijáték örvendeztette meg a közel 3000 résztvevt. A motoros felvonulás nagyon nagy sikert aratott, és nagyon

12 12. OLDAL KERESZTESI HÍREK örültünk neki, amikor láttuk, hogy mennyi ember fogadott bennünket az utcákon szeretettel. Annak kimondottan örülünk, hogy az emberek kezdik a motorosokat más szemmel nézni, és senkiben sem a félelem merül fel a motoros láttán. Örülök neki, hogy a rendezvény kulturáltan, a legkisebb rendbontás nélkül zajlott le. Senkit sem ért baleset és mindenki jól érezte magát. Remélem, hogy jövre is meg tudjuk rendezni, immáron harmadik alkalommal, és bízunk mindenkinek a támogatásában. Ezúton szeretnénk megköszönni minden magánszemélynek, vállalkozónak, intézményeknek és önkormányzatoknak az önzetlen segítségét és, hogy ez a rendezvény létrejött. És külön köszönet a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesületnek. Elérhetségünk: Harsányi Csaba Keresztesi Lovagok M.E. elnöke FEHÉR MÁLYVA HAGYOMÁNYRZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍREI Citerajáték Pocsajban április 16-án újra megrendezték a Pocsaji Citerás Találkozót immár 9. alkalommal. A Fehér Mályva is meghívást kapott erre a rangos rendezvényre, mely összegyjti a régió legtehetségesebb citerásait és citerakísérettel rendelkez népdalköreit, pávaköreit. Ifj. Tóth Gyula citerásunk szakmai vezetésével lelkesen készültünk erre a bemutatkozásra, hiszen az eladásokat véleményezte Dr. Joób Árpád népzenekutató, tanszékvezet fiskolai docens és Széles András, a Népmvészet Ifjú Mestere, a Magyar Kultúra Lovagja. A maratoni nap fáradalmait feledtette velünk, valamint a színvonalas msor méltó befejezése volt a kivételes tehetséges citeramvész, zenepedagógus Széles András páratlan citerajátéka. A szakmai zsri biztató, elismer szavai után bátrabban, bizakodva tekintünk a jövbeni feladataink felé. Ködellik a Mátra A Cantus Agriensis Kulturális Egyesület és az Egri Kulturális és Mvészeti Központ június én rendezte meg a Ködellik a Mátra cím Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera-zenekari Fesztivált, melynek egyik rendezvénye volt a Térségi és Országos Minsít Hangverseny. A Fehér Mályva Hagyományrz Közhasznú Egyesület a fesztivál június 5-ei Minsít Hangversenyére az elírás szerint A múlt héten arra jártam te feléd cím A BAJNOKSÁG ÉLÉN A Városi Sportegyesület Vezetsége a bajnokság eltt az 1-6. hely valamelyikét jelölte meg. Ez a célkitzés a csapat összetételét tekintve reálisnak mondható. Már az sszel körvonalazódott célunk valóra váltása. bihari, valamint a Dráva szélén lakom cím baranyai népdalcsokorral nevezett be. A színvonalas verseny felvonultatta az északmagyarországi, valamint a felvidéki, Eger, Gyöngyös, Vecsés, Kazár környéki gazdag népviseletet és népdalkincseket. A nyírséget a Nyíracsádi Citerazenekar, a bihari térséget pedig mi, a Fehér Mályva képviseltük. Kékfest ruhánk és népdalcsokraink kuriózumnak számítottak ezen a környéken. A zsrit vezette és a minsít fokozatokat átadta Birinyi József, a KÓTA alelnöke, a Parlamenti Munkacsoport vezetje. A Fehér Mályva a térségi szint legmagasabb fokozatát, a Kiváló Minsítést kapta, Ifj. Tóth Gyula citerásunkat pedig Arany-Arany Páva Országos szint fokozattal ismerte el a zsri. A szakmai konzultáción a hozzáért zsritl leginkább dicsér, elismer véleményeket hallhattunk eladásunkról, de néhány hibát is véltek felfedezni, amelyeket igyekszünk mihamarabb kijavítani. Ez azt jelenti számunkra, hogy nyitva az út az augusztusi Nyíracsádon megrendezésre kerül Országos Népzenei Minsít eltt. Köszönetet mondunk városunk polgármesterének, képviselinek, hogy támogatásukkal eljuthattunk erre a rendezvényre, hogy lehetvé tették számunkra azt, hogy felejthetetlen élményekkel és ilyen eredménnyel gazdagodhasson egyesületünk. Megköszönjük egyesületünk minden tagjának és baráti körének, hogy itthonról és a néztérrl szurkoltak nekünk, ezzel lelkesítve és támogatva bennünket. Nagyné Jankó Judith Fehér Mályva Hagyományrz Közhasznú Egyesület Az eredmények úgy alakultak, hogy még az els hely is elérhet. A kedvez helyzetet látva a Bajnokság megnyerését fogalmaztuk meg. A vezetség és a csapat elképzelése találkozott ezzel a szurkolóink is azonosultak. Már a bajnokság befejezése eltt 2 fordulóval csapatunk ifi és felntt bajnoknak tekinthet. A csapataink megbecsülését, eredményeik elismerését jelentette a én rendezett mérkzés eltti és utáni ünnepség. Ezen a rendezvényen köszöntöttük az ovifoci tagjait és vezetit, akik bemutatójukkal elismerést vívtak ki a szurkolóink körében. A szombati mérkzésen dlt el csapataink els helyezése, mely a magasabb osztályba lépés feltétele volt. Ezúttal megköszönjük a helyi önkormányzat anyagi támogatását, mely biztosította a feltételeket az eredményes munkához. Köszönetet mondunk szponzorainknak, szurkolóinknak, akik anyagilag is támogatták a csapat munkáját. Köszönettel tartozunk a csapatok ifi, felntt edzinek, tagjainak is, akik odaadó, lelkes játékukkal kivívták a szurkolók, vezetk elismerését. BVSE

13 13. OLDAL KERESZTESI HÍREK DIA VIRÁGKÖTÉSZET Vágott és cserepes virágok, tápoldatok, virágföldek, kaspók, fonott áruk, csomagolópapírok stb. Vállalom rendezvényekre virágkompozíciók, kosarak, csokrok, asztali díszek készítését, valamint temetésre kegyeleti díszek (koszorúk, sírcsokrok stb.) készítését, kiszállítását. Telefon: 06/ / Várjuk vendégeinket a "Nyugati Sörkert"-be! Kerthelyiségünkben: bográcsolási és grillezési lehetség (tzifa ingyen), zenegép, rádió, tv (30-program), ingyenes internet használat. Kínálatunk: Díjnyertes "Házi SÖR" (csapolt: 200 Ft/0,5l) Olasz (SREGAFREDO) kávé, capuccinó, forró csoki KORAL jégkrém. Hétvégi nyitva tartás. Baráti, társasági rendezvények lebonyolítását vállaljuk. MEGNYÍLT A VOLT PIACTÉR TERÜLETÉN LÉV FAHÁZBAN KENYÉRBOLT ÉS PÉKSÜTEMÉNY ÜZLETÜNK! NYITVA TARTÁS: HÉTKÖZNAP : SZOMBAT : SZÉLES VÁLASZTÉKKAL, ALACSONY ÁRAKKAL, MINDENNAP FRISS PÉKÁRUVAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! Magyarországon elször korlátlan ingyenes telefonálási lehetség bel- és külföldre akár videotelefonnal is. Érdekldni: 06/30/ /30/ HIRDESSEN A KERESZTESI HÍREKBEN! ALIZETICS TESTSZÉPÍT ÉS EGÉSZSÉG- MEGRZ TORNA Tanfolyamvezet: Dr. Békési Lászlóné Tanfolyam helye: Biharkeresztes, Mveldési Ház, Hsök tere 12. Tanfolyam ideje: hétf 18.00, szerda 18.00, csütörtök Nyugdíjasoknak! TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS! Temetések lebonyolítását teljes kören a legmagasabb színvonalon biztosítom. - Koszorúk és sírcsokrok készítése helyben - Folyamatos ügyelet, kulturált kiszolgálás, kegyeleti érzéseket tiszteletben tartó szállítás - Színvonalas temetési autó - A környék legbvebb választékát nyújtó bemutatóterem - Szolid árak - Ügyelet éjjel-nappal - Halasztott vagy részletfizetési lehetség, kamat nélkül Sárköziné Éles Rózsika Biharkeresztes, Kossuth u. 20. Tel: 54/ ; 30/ ; 30/ Kiadó: Biharkeresztes Város Képvisel-testülete Felels kiadó: Gróza Zoltánné Szerkeszti: A szerkesztbizottság Megjelenik: 1700 példányban Nyomdai munkák: PIREMON Nyomda Debrecen FV.: Becker György vezérigazgató ISSN: X

14 14. OLDAL KERESZTESI HÍREK ÚJ HELYEN A LOTTÓZÓ!! Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket megújult üzletünkben, az OTP parkolóban. Kulturált környezet, gyors kiszolgálás. Könyvek, újságok, kiadványok, szerencseszelvények, telefonfeltöltés. "Hiszünk a szerencsében" Tzifa akció! Akác tzifa, kuglis Ft/q Akác tzifa, konyhakész Ft/q 20 q felett ingyenes házhoz szállítás Tüzép, Biharkeresztes Bojti u.1.szám Telefon: 06/ Padlósznyeg PVC és Csempe Diszkontban Padlósznyegek ,- Ft /m2-tl PVC padlók ,- Ft/m2-tl Mintás csempék akciós áron Középsznyegek ,- Ft/db-tól Futósznyegek ,-Ft/m-tl Mész, Cement és Vakolatok 50 és 25 kg-os Festékek, Diszperzitek Glett, Gipsz, Csemperagasztók kilóra is Élvédk, fugázók, laminált padló Tapéták, tapétacsíkok OSB lap 8-as, 10-es Gipszkartonok Biharkeresztes, Széchenyi u. 56. (az udvarban) Nyitva: Hétf Péntek 9-16 Szombat 9-12 Telefon: 06/70/ , 06/54/ Papír-írószerbolt ajánlata (Biharkeresztes, Széchenyi u.56.) - Tanszerek nagy választékban - Iskolatáskák (Puma, Nike stb.) - Nyomtatványok - Játékok - Spirálozás, laminálás, fénymásolás Szeretettel várom vásárlóimat!

15 15. OLDAL KERESZTESI HÍREK Kedves Biharkeresztesiek! 2011-ben is várom Önöket élet-, lakás-, vagyon- és gépjárm biztosítással kapcsolatos Ügyintézéssel, valamint a nyugdíjrendszerben bekövetkez változásokkal kapcsolatosan reálhozam, öngondoskodás stb. Elérhetségem változatlanul: Biharkeresztes Széchenyi utca 39. (Autós boltban) Hétf : 09:00-13:00 Csütörtök: 14:00-17:00 Eltér idpontban kérem, hívjanak a 06 30/ es telefonszámon. Nyeste István Aegon területi képvisel VÉDJE OTTHONÁT! Betörésjelz riasztók szerelése és programozása. CCTV videorendszerek telepítése és programozása. Családi házak, épületek villanyszerelése. ÉRDEKLDJÖN TELEPÍTJÉNÉL: TÓTH TIBOR (30) Felhívás! Postagalamb tenyésztéssel és versenyeztetéssel foglalkozom. Várom azoknak a jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának ehhez a tevékenységhez. Érdekldni lehet: Rácz János Biharkeresztes Nagy Sándor u. 16. vagy Vagy Városi Mveldési Ház és Könyvtár, Biharkeresztes április 29-én úgy döntöttem, hogy véget vetek az egyre fokozódó izgalmaknak, és 3900 gramm súlyommal és 51 cm-es termetemmel megérkeztem a nagyvilágba. Anyukámmal együtt jól vagyunk. A mielbbi találkozás reményében: Haszon Ábel 2011-BEN IS GYJTSÖN ÖSSZE MINÉL TÖBB DELIKÁT 8 VONALKÓD-ot, HOGY ÚJ JÁTSZÓTERE LEGYEN A VÁROSNAK!!! Önt is várjuk folyamatosan a következ gyjthelyeken: Általános iskola Hsök tere, Általános iskola Széchenyi utca, Erdélyiné Szke Tünde kozmetika, Könyvtár, Mveldési Ház, Privát Bolt Hunyadi utca, Privát Bolt Kossuth utca, Jutka boltja, Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Zöldséges bolt Hsök tere, Zöldséges bolt Kossuth utca, Református Általános Iskola Damjanich utca, 7-es ABC ÁFÉSZ A Bihariak Biharért Közhasznú Egyesület ezúton szeretné megköszönni Önöknek, hogy 2010-ben támogatták egyesületünket adójuk 1%-ával ben az adó 1%-ából befolyt összeg Ft. Kérjük, idén is támogassa a biharkeresztesi "Bihariak - Biharért Közhasznú Egyesület"-et! A kedvezményezett adószáma: Tegyünk együtt Biharkeresztes Jövéért!

16 16. OLDAL KERESZTESI HÍREK VAJAS-AUTÓSBOLT AUTÓSZERVÍZ- GUMISZERVÍZ Számítógépes motordiagnosztika MINDEN TÍPUSÚ GÉPJÁRMĥ HIBAKÓD KIOLVASÁSA-TÖRLÉSE ÁRUSZÁLLÍTÁS,BÚTORSZÁLLÍTÁS,HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, ZÁRT KISTEHERAUTÓVAL Vajas Miklós Biharkeresztes, Nap u. 15. Tel: 06-30/

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE. Klímaváltozás különös tekintettel a hőhullámokra okozta káros egészségi hatások és megelőzésének lehetőségei

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE. Klímaváltozás különös tekintettel a hőhullámokra okozta káros egészségi hatások és megelőzésének lehetőségei HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE Klímaváltozás különös tekintettel a hőhullámokra okozta káros egészségi hatások és megelőzésének lehetőségei A 90-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében

Részletesebben

TANÁCSOK NAGY MELEG ESETÉRE

TANÁCSOK NAGY MELEG ESETÉRE TANÁCSOK NAGY MELEG ESETÉRE Általános tudnivalók Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobában! Nagy melegben zuhanyozzon

Részletesebben

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás.

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. A kánikula bárkinek okozhat egészségügyi panaszokat,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás.

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. A kánikula bárkinek okozhat egészségügyi panaszokat,

Részletesebben

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-2200 Monor, Péteri út 25. : 2200 Monor, Péteri út 25. Tel: (36-29) 610-010, Fax: (36-29) 610-011 e-mail: monor.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-2200 Monor, Péteri út 25. : 2200 Monor, Péteri út 25. Tel: (36-29) 610-010, Fax: (36-29) 610-011 e-mail: monor.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hőguta megelőzése és kezelése érdekében

Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hőguta megelőzése és kezelése érdekében melléklet a 36380/2979/2015. ált. számú ügyirathoz Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hőguta megelőzése és kezelése érdekében Az utóbbi években sokkal többször figyelhető meg rendkívüli, gyakran hosszantartó

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Általános tudnivalók Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben,

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

HŐSÉGRIADÓ TERV ÉV

HŐSÉGRIADÓ TERV ÉV HŐSÉGRIADÓ TERV 2012. ÉV A klímaváltozás egyik legfontosabb hatása, hogy a hőhullámok egyre gyakoribbá válnak. Hőhullámnak nevezik az egészségügyi szakemberek, amikor 3 egymást követő napon a hőmérséklet

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

2 Tápiógyörgye 2008 július

2 Tápiógyörgye 2008 július 2 Tápiógyörgye 2008 július #$ % & ' ( ' ) $ % & ), &-./ $ 0 '' 1' 2 3 ) 1 1 4 0 5)) 6 7 - # - # 7#.&- #% - 8 9 ) % - % % &:; ' % 8% 9 $ ' %'% ')# -# ' < = ) #% ' #' '# % & $ #) > $% # #% ## #5 # $ 6 %

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0122 Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben Projektindító rendezvény 2010. 10. 21. Készítette: Vizváriné Maronics Mária projektmenedzser A pályázat tartalma Pályázó:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSA

KLÍMAVÁLTOZÁS EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSA BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE KLÍMAVÁLTOZÁS EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSA Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem elıterében a klímaváltozás egészségkárosító

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Gy?ri Tanoda-Klub projekt TÁMOP 3.3.9A

Gy?ri Tanoda-Klub projekt TÁMOP 3.3.9A Közhasznúsági jelentések 2012-13 Posted on January 01,1970 by admin Gy?ri Tanoda-Klub projekt TÁMOP 3.3.9A Hirdetés Gy?ri Tanoda-Klub m?ködik két évig, 2015. májusig Adyvárosban, a Fekete István Általános

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Helyi közösségek közötti értékteremt együttm ködés. Colaborare pentru p strarea valorilor între comunit ile locale

Helyi közösségek közötti értékteremt együttm ködés. Colaborare pentru p strarea valorilor între comunit ile locale Helyi közösségek közötti értékteremt együttmködés Colaborare pentru pstrarea valorilor între comunitile locale Két ország, egy cél, közös siker! Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniunea

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Észak-Alföld. Közel 4 milliárd a Sárrét fejlesztésére. Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba. Falunap-2009. pályázatok

Észak-Alföld. Közel 4 milliárd a Sárrét fejlesztésére. Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba. Falunap-2009. pályázatok Falunap-2009. pályázatok Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba II. Gyermek és Családi Nap Nagyhegyesen III. Sárrét Expo 1-3 7 4 8 2009 Észak-Alföld Csaknem 4 milliárd forintra pályáz-hatnak Hajdú-Bihar

Részletesebben

503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat nyilvános üléséről készült könyvéből: 503/2013. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

B hét. kedd. 5. óra 12.05- 5. óra 12.05- 12.55-13.40. 14.30-15.15 9. óra. 13.45-14.30 8. óra 15.15-16. 7. óra. 6. óra 12.50 12.50. néptánc 3.

B hét. kedd. 5. óra 12.05- 5. óra 12.05- 12.55-13.40. 14.30-15.15 9. óra. 13.45-14.30 8. óra 15.15-16. 7. óra. 6. óra 12.50 12.50. néptánc 3. Bácskay Zoltánné 1 tehetséggondozás, 3.c hétfő kedd szerda csütörtök péntek tehetség.g. 3.c saját t Bácskay Zoltánné 1 néptánc 3.c néptánc 3.c Bácskay Zoltánné 1 matematika fejlesztés 3.c 3.c 1 Bácskay

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben