BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 2011. XIII. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Az Intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményeiben cím, TIOP-1.1.1/07/ számú projekt A Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményeiben november 2. és május 28. között az Európai Unió támogatásával oktatási informatikai infrastruktúra-fejlesztési projekt valósul meg. A projekt összköltsége Ft, amelyet teljes egészében a pályázati forrás biztosít. Az Intelligens iskola program nemcsak az informatikai készségek, hanem az infokommunikációs technikához kapcsolódó egyéb tanulói kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítja. A fejlesztés az óvodák kivételével a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúra kialakítását teszi lehetvé, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A projekt keretében az intézmények számítógépes állományának korszersítése, valamint Internet hozzáférési képességgel rendelkez interaktív prezentációs eszközökkel való ellátása történik meg. A beszerzések érintik az Internet hozzáférési képességgel rendelkez interaktív prezentációs eszközök (interaktív tábla, projektor, számítógép) beszerzését. Az interaktív tábla egy olyan prezentációs, oktatási eszköz, amely egyesíti magában a tábla, vászon, számítógép és érintképerny funkcióit. Segítségével hatékonyabbá tehetk a tanórák és jelents mértékben növelhet a tanulók aktív részvétele. A vezeték nélküli írótábla olyan elektronikusan vezérelt író és vezérl tábla, ami egy kézi palatáblából és egy jeladó tollból áll. Az eszköz alkalmas az interaktív tábla irányítására a terem bármely pontjából. Egy teremben egyszerre több eszköz is használható, így egyéni és csoportos feladatmegoldásra is alkalmas. A fejlesztés kiterjed a sajátos nevelési igény tanulók különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdk integrált oktatását segít speciális IKT eszközök biztosítására is. A beruházások a mérés-értékelési programok futtatását is lehetvé teszik a jövben az ehhez szükséges eszközpark biztosításával, mint pl. a szavazó csomag. A szavazó csomag általában kisméret kézi szavazóegységet tartalmaz, melyek egy számítógéppel összekapcsolt központi vevegységgel kommunikálnak vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. A számítógépre telepített szoftver lehetvé teszi az alkalmi vagy elkészített kérdésfeltevést, mellyel azonnal visszajelzés kérhet a leadott anyag érthetségével kapcsolatban, de tetszleges feladatmegoldásra is megfelelen felhasználható. A számítógépet projektorral és interaktív táblával összekapcsolva a feltett kérdés tetszlegesen megjeleníthet és a válaszadást követen azonnali statisztika készíthet. Ennek keretében a Szakszolgálat tagintézményeiben különböz informatikai eszközök beszerzése történik az alábbiak szerint: Eszköz megnevezése Száma értéke db Szavazó csomag Ft Szerver szoftver Ft Alkalmazás szerver Ft Iskola PC Ft WIFI csomag Ft SNI III (gyengénlátók Ft részére) Tantermi csomag Ft A felhasznált összegek felhasználása tagiskolánként: Tagiskola Nagykereki Biharkeresztes (Hsök tere 15.) Biharkeresztes (Széchenyi u. 61.) Bojt Biharkeresztes (Kossuth u. 52.) Beszerzések összege Ft Ft Ft Ft Ft Biharkeresztes Város Önkormányzata 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Tel: , Fax: , web:

2 2. OLDAL KERESZTESI HÍREK Minségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elsegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlsége érdekében Együtt Könnyebb TÁMOP számú projekt Biharkeresztes Város Önkormányzata január és december 31. között valósítja meg az Együtt Könynyebb projektet, amely a minségi oktatás támogatására, valamint az egész életen át tartó tanulás elsegítésére jött létre. A projekt célja az esélyegyenlség és a minségi oktatás szempontjából a legoptimálisabb közoktatási környezet kialakítása, valamint a korai óvodáztatás elsegítése a térség óvodáiban a leghátrányosabb társadalmi rétegek esetében. A pályázattal elnyert összeg Ft, amely 100%-os támogatást jelent. A projektbe bevont tanulók száma 236 f, akikbl hátrányos helyzet 153, halmozottan hátrányos helyzet 99 gyerek. A térségben a hátrányos helyzet gyermekek aránya egyes tagintézmények esetében a 80%-ot is meghaladja. A gyerekek óvodás korukban jól fejleszthetk, azonban a szülk egy része nem járatja óvodába a gyerekeket. Kiemelten fontos tehát, hogy ezen az arányon, valamint a szüli együttmködési hajlandóságon változtassunk. JOINT EDUCATIONAL DEVELOPMENT HURO 0901/ Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmködési Program Biharkeresztes Város Önkormányzata, a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Körösgyéresi Általános Iskola, a Nagyváradi Metropolisz Övezet, illetve a Körösgyéresi Polgármesteri Hivatal a projekt keretein belül egy olyan közös, határon átnyúló oktatási módszertani kiadványt dolgoznak ki, amely lefekteti a két ország jövbeli együttmködésének alapjait, illetve törekszik a különböz tantárgyak nemzetközileg elismert tananyagtartalmának egységesítésére. A projekt partnerei egyetértenek abban, hogy a Bihar-Hajdú-Bihar régiói oktatási rendszereinek közelíteniük szükséges egymáshoz a munkaerpiac igényeinek kielégítése céljából. A projekt közvetlen célcsoportjai: 2 iskola tanulói (240 tanuló Körösgyéresen és 389 tanuló Biharkeresztesen), valamint az érintett tanárok (9-9 f), akik részt vesznek a táborokban, a metodológiák gyakorlatba ültetésében és cseréjében, valamint a tantervek megosztásában. A projekt elssorban az óvodapedagógusok számára fejlesztett és megvalósított képzéseken, továbbképzéseken, kompetenciafejlesztéseken keresztül valósul meg, amelyben a Szivárvány Óvoda és Bölcsde teljes, 25 fs óvodapedagógusi kara vesz részt. A képzéseket a debreceni székhely Suliszervíz Oktatási és Szakért Iroda végzi biharkeresztesi helyszínen. Az óvodapedagógusok a képzéseken olyan ismereteket szerezhetnek, amelyekkel az óvodás korú gyermekek személyiségét, mozgását, alapkészségeit, vizuálismvészeti képességeiket, valamint az integrációs és képesség kibontakoztató rendszerbe való beilleszkedésüket segítik, támogatják. Az óvodapedagógusok a képzéseken megismert új, korszer, minden igényt kielégít eszközökkel, módszerekkel el tudják érni, hogy már a korai óvodás korban fejlesszék a gyerekek fenti képességeiket, ezzel segítsék továbbtanulási, késbb pedig ennek hosszú távú hatásaként a foglalkoztatási esélyeiket. A projekt megvalósulásától az önkormányzat és annak intézményei azt a hatást várják, hogy a térség óvodáiban és a résztvev településeken javul az esélyegyenlség, reményeink szerint a szülk részérl növekedni fog a hajlandóság ara, hogy minél korábban vigyék gyerekeiket óvodába. Ezzel megelzhetk lesznek a késbbiekben a magatartási zavarok, a beilleszkedési problémák, hosszabb távon pedig ezeknek a tanulóknak a továbbtanulási, elhelyezkedési esélyei is nhetnek. Barabás Ferenc polgármester A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt közvetett célcsoportjai: a határmenti területeken él tanulók és tanárok. A projekt ideje: április március A projekt célja: az egyforma szint felkészültséggel rendelkez tanulók által csökkenteni az EU tagállamaiban mköd oktatási intézmények közösségei közötti különbségeket, növelve ezáltal a közös fejldés lehetségét. A közös módszertani kiadvány kidolgozása olyan tanítási eszközöket teremt, amelyek a román és magyar tanárok munkáját segítik. Az iskolák számára beszerzett számítógépek, laptopok, projektor, nyomtató, vetítvászon, minilabor-készlet, irodaszerek hozzájárulnak a tanulók közös munkájához, a tanuláshoz, valamint a technológiák és kommunikációs készségek javításához. A projekt idtartama alatt a tanárok közös osztálylátogatáson vesznek részt a különböz tantervi területeken tapasztalatcsere céljából. Ezt követen elkészítik a Közös Jó Gyakorlat Útmutatójának Vázlatát. Ennek az útmutatónak a segítségével 2 nyári tábort szerveznek meg: egyet Romániában a magyar tanulók számára, egyet Magyarországon a román tanulók számára, ahol a tanárok határon innen és határon túl gyakorolhatják az útmutatóban leírt módszereket.

3 3. OLDAL KERESZTESI HÍREK Felhívás tüdszr vizsgálatra Tájékoztatom a lakosságot, hogy városunkban augusztus 11-tl augusztus 17-ig tüdszr vizsgálatot végeznek. A szrés helye: A szrés idpontja: Városi Mveldési Ház és Könyvtár 4110 Biharkeresztes, Hsök tere 12. munkanapokon reggel 8 órától délután 14 óráig. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve elrendelte Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére a kötelez tüdszr vizsgálatok elvégzését, mivel a megye területén belül a TBC megbetegedések száma az elmúlt évben meghaladta a 25 ezrelékes határt. Felhívom a 30 év feletti korosztály figyelmét, hogy részükre a tüdszr vizsgálaton való megjelenés kötelez, vizsgálatuk térítésmentes. A vizsgálat konkrét idpontjáról és helyérl minden érintett névre szóló értesítést kap. Szeretném felhívni az érintettek figyelmét, hogy a kötelez szrésrl való távolmaradás eljárási bírságot von maga után. A 30 év alattiak részére a szrvizsgálat díja: Ft. A szrvizsgálaton a személyazonosító okmányok és a társadalombiztosító igazolvány (TAJ kártya) bemutatása szükséges. Tegyen egy lépést egészsége megrzése, a betegségek korai felismerése érdekében! Kérem, hogy a saját és mások egészségének megrzése érdekében a szrvizsgálaton jelenjenek meg! Biharkeresztes, július 8. HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Árgyelán Andrea jegyz Általános tudnivalók Kánikulai napokon a különösen meleg, dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hvösben, besötétített szobában! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is. Alkalmazzunk mentolos törlkendt arcunk, karjaink felfrissítésére. Forró nyári napokon az idsebbek ne a legmelegebb órákra idzítsék a piaci bevásárlást. Lehetleg éjjel szellztessünk! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát, macskát) zárt, szellzés nélküli parkoló autóban. Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal mköd sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. Korlátozza a szabadlevegn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22). Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehl, és ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást. Fagyizáskor lehetleg gyümölcsfagyikat válasszuk. Fanyar, savanykás ízük kellemesen hsít hatású, nem is szólva az egészségügyi elnyökrl. Étkezési tanácsok Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség jelentsen megn. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folyadékveszteség mellett fokozott sóveszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20%-os sótartalom veszteséggel számolhatunk. Ebben az esetben jelents szerepet töltenek be a megfelel ásványanyag tartalommal rendelkez folyadékok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és kalciumot is. Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezettl! Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag (kerüljük a magyarosan fszeres nehéz húsételeket!). A forró napokon még most is kedvenc a behtött görögdinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz százalékban vízbl áll. Fogyasszunk fétkezésként is salátaféléket. Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a szervezetünket, ezen kívül tartalmazzák az immunrendszerünk ersítéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. Öltözködési tanácsok Könny, világos szín, b szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A nagy melegben - átmenetileg - felejtsük el a szk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, könny lenvászonból készült felsrészeket, b szárú nadrágokat, szells blúzokat. Idsek viseljenek ilyenkor sötét szín, fekete ruhát, fejkendt!

4 4. OLDAL KERESZTESI HÍREK Mezítláb cipben járni kényelmes, de a lábunk gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipbe frottírból készült talpbetétet. Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy keret napszemüveget (még ha nem is divatos!), amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához. Tanácsok kisgyermekes családok részére Csecsemket, kisgyermekeket árnyékban levegztessünk! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk ket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után! Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc alatt is C-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne lévk hsokkot kapnak. Orvosi tanácsok Testünk normális körülmények között az izzadás által hl le, de nagyon nagy hségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hmérséklete, ami hgutát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként akár halálos kimenetel is lehet. A hguta tünetei a vörös, forró és száraz br, a szapora pulzus, lükteti fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentket. Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. Ha a leveg páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepedbe is csavarhatjuk, miközben legyezzük. Tanácsok a hguta megelzésére: 1) A nap éget erejétl széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát! Fényvéd krémmel naponta többször is kenje be a brét. 2) Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegend mennyiség folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet. Utazási, közlekedési tanácsok Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak azzal, fleg az idsek, hogy a nagy meleg, még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva autóba ülnek, és a városokon kívül, túrázni, ill. strandolni indulnak. A fúvott gumiabronccsal rendelkez jármvek (gépjármvek, kerékpár) esetében a jármvezetk a nyári idszakban, a nagy meleg miatt gyakrabban ellenrizzék jármveik kerekének a légnyomását. A hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére, vigyünk - ha lehet hti táskában - megfelel mennyiség folyadékot. A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a vezetési képességet még súlyosabban rontja. A nagy kánikula a jármvezetk szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetk még inkább türelmetlenebbek, indulatosak, A nyári idszakban meglév jó útviszonyok ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legnagyobb haladási sebességet. Ha hosszabb utat kell megtenni, érdemes kétháromóránként, vagy szükség szerint pihent tervezni és tartani. Tanácsok a strandoláshoz A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselheti el leginkább, azonban ez feleltlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral! Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdzéstl! Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon htse le, felhevült testtel soha nem menjen a vízbe! Szív és érrendszeri-, légz-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedik egyedül soha ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetleg ne aludjon el! A fbb üzenetek a lakosság részére hségriadó esetén Kerüljük a meleget Htse lakását Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítt. Lehetleg éjszaka szellztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondicionáló berendezése, ennek mködtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot. Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen Kerülje a megterhel fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban A következ nyárra gondoljon arra, hogyan htheti lakását ( hideg festék, párologató, zöld növények). Tartsa testhmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, elzze meg a kiszáradást Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben Fontos megjegyzések Fontos a szobahmérséklet mérése!! Hhullámok idején, amikor a küls hmérséklet o C közötti, az ideális bels hmérséklet 28 fok körüli - nem javasolt a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás! Biztosítva van-e a htött helyek elérhetsége? Csak ennek megléte esetén ajánlható! Idseknél növelheti az elesés veszélyét

5 5. OLDAL KERESZTESI HÍREK Használjon vizes borogatást, htse lábát langyos vízben Viseljen világos, természetes alapanyagú, b ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és magas cukortartalmú italokat Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt Ellenrizze testhmérsékletét! Tárolja gyógyszereit megfelel hmérsékleten Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát Tájékozódjon az igénybe vehet segítségekrl Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés veszélye! A coffein vízhajtó hatására is fel kell hívni a figyelmet A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására Fontos tudatosítani, hogy ha a testhmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok felett hguta! 40 fok felett életveszélyes állapot! Ha a szobahmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszer a gyógyszereket htben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra! BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI Szülföldem Biharország április 13-án 16. alkalommal rendeztük meg a honismereti vetélkednket. A felssök versenyén tíz csapat mérte össze tudását. A 180 éve született Osváth Pál nyomdokain haladva az akadályverseny végigkövette életútjának, foglalkozásainak, megbízatásainak legfontosabb állomásait. Elzetes feladat volt: egy komatál elkészítése és dramatikus játék keretében átadása a zsrinek. A húsvéti tojással, kaláccsal, kis üveggel megrakott kosarakat, tálakat, népviseletbe öltözve, színvonalas bemutatóval nyújtották át. Osváth Pál 1848-ig Nagykállóban tanítóskodott. Ehhez kapcsolódó feladat volt a nyelvi sajátságok szómagyarázatának elkészítése. A néprajzkutató állomáson népdalokat tanulhattak meg a versenyzk. A csendbiztos állomáson egy Mozaik kép összerakásával leplezhették le, mit lopott a tolvaj. A postamesterséget gyakorolva egy MORSEjelekkel írt közmondást kellett megfejteni és értelmezni. A honvéd hadgyakorlat célbadobása nem tnt könny feladatnak a versenyzk számára. A Könyvtár adott otthont a 7. állomásnak stílszeren, hiszen Osváth Pál amellett, hogy író volt, olvasókört is szervezett. Itt egy TOTO-t töltöttek ki nagy eldünk életébl. A Bihari Közösségi Ház állomásán a Sárrét régi foglalkozásai üzentek apróhirdetésekben. Itt készítette el minden csapat a maga koszorúját, amelyet Osváth Pál ül szobránál helyeztek el utána. A 9. állomás a Polgármesteri Hivatalba vezetett, ahol a jegyzségre emlékeztetve Árgyelán Andrea jegyzasszony aláírásával igazolta a csapatok látogatását a menetlevélben. Végül a menetlevelek a zsri asztalára kerültek összesítésre. Barabás Ferenc polgármester úr, Benk Sándorné táncpedagógus és Dani Béla Péter intézményvezet nem volt könny helyzetben. I. helyezést ért el Biharkeresztes 6. csapata, felkészít tanáruk Kovácsné Kulcsár Judit tanárn II. Berekböszörmény III. Bojt IV. Biharkeresztes 7.c csapata, felkészít tanáruk Gyökösné Gazsó Enik Itt voltak még Komádi, Szentpéterszeg, Kismarja, Nagykereki, Pocsaj tanulói. A verseny zárásaként Benk Sándorné a Tamota együttessel táncházat tartott. Az alsó tagozatosak versenyére szokás szerint a Gimnázium Aulájában került sor. Kicsit szkösen voltunk, hiszen 12 öt tagú csapatnak kellett elférnie ezen a területen. A csapatok Körösszakálból, Szentpéterszegrl, Berekböszörménybl, Komádiból, Nagykerekibl, Bojtról, Nagyváradról (4) és Biharkeresztesrl (2) érkeztek. A csoportok munkáját a Kubinyiné Szilágyi Mária, Dr. Bíróné Erdei Mária és Horváthné Márkus Eta alkotta zsri pontozta és értékelte. Az els részben a régi Sárrét növény- és állatvilágával, a korabeli foglalkozásokkal, szokásokkal, a bihari térség történelmi emlékhelyeivel, történelmi és irodalmi személyeivel kapcsolatos tudásukról feladatlap kitöltésével adtak számot a gyerekek. A második részben ügyességüket tehették próbára egy akadályversenyen. A következ állomásokon kellett végrehajtaniuk a húsvéthoz kapcsolódó játékos feladatokat: Nyúlugratás; Tojásgörgetés; Tojásdobálás; Tojás utca; Tojások fészekbe!. Az ügyességi játékok eszközeit Horváth Géza nyugdíjas kollégánk készítette el. Kézmves foglalkozás keretében Balázs Vera kollégannk által gipszbl készített húsvéti tojásokat, húsvéti jelképeket festhettek ki a gyerekek. A verseny végeredménye a következ lett: I. Nagyvárad III. csapata II. Komádi Barsi Dénes Általános Iskola III. Szentpéterszeg Általános Iskola A két biharkeresztesi csapat kimagasló teljesítményük alapján különdíjat kapott. Reméljük, hogy ezen a rendhagyó versenyen mindenki jól érezte magát! Nagyon sokan dolgoztak azon, hogy minden zökkenmentesen, simán menjen. Köszönjük

6 6. OLDAL KERESZTESI HÍREK kísér diákoknak, a TAMOTÁnak támogató segítségét! Igazgatói dicséretben részesül 8 éves példamutató magatartása, szorgalma, tanulmányi eredményéért: Átyin Regina, Lupócz Adrienn Igazgatói dicséretben részesül 8 éves kiemelked közösségi munkájáért: Gál Krisztina, Gulyás Gitta, Csengeri Mónika az Önkormányzatnak, a zsrinek, az iskolavezetésnek, az Alapítványnak, a társintézményeknek, az iskola pedagógusainak, technikai dolgozóinak, a csapatokat Eredményeink: Kistérségi Matematika verseny 2. helyezés: Balogh István, Szabó Zsombor 4. b osztályos fiúk (Balogh István, Szabó Zsombor, Szarvas Ferenc) csapata Neveltestületi dicséretben részesül 8 éves példamutató magatartása, szorgalma, kimagasló tanulmányi eredményéért: Pálfi Lilla, Szántó Viola Legek versenye alsó tagozat verseny 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Versmondás Barcsa Dóra Varga Alfonz Mohácsi Attila Duró Marcell Mesemondás Átyin Noémi Orsós József Nagy Judit Sotter Máté Olvasás Orsós József Balogh Letícia Tóth Krisztina Szépírás Mohácsi Vivien Nagy Judit Helyesírás Lupócz Evelin Matematika Varga Alfonz Józsa Rafael Balogh István Környezetismeret Fábián Zsanett Józsa Rafael Lupócz Evelin Rajz Tóth Milán Nagy Judit Szabó Levente Legek versenye fels tagozat verseny 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Versmondás Fazekas Dorina, Kiss Tifani Pataki Kitti Pénzes Zsigmond Kazinczy-verseny Kiss Tifani Kovács Rebeka Szántó Viola Helyesírás Szke Martin Fekete Attila Józsa Priscilla Lupócz Adrienn Matematika Szke Martin Belényesi Szilvia Józsa Priscilla Szántó Viola Venyige Ervin, Természetismeret Pelbárt Henrietta Biológia Lupócz Adrienn Angol Hevesi Fruzsina Szabó Balázs Pércsi Dániel Torma Bence A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSDE HÍREI Sport- és Egészségnap az óvodában április 21-én megrendezésre került a hagyománnyá vált tavaszi Sport- és Egészségnap a biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsödében és Tagóvodáiban. Az óvodai nevel munkában olyan szemléletet kívánunk kialakítani a gyermekekben, mely alapján óvják, védik környezetüket és egészségük megóvása érdekében sokat sportolnak, sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak. Az óvodánkban minden csoportban hetente egyszer Gyümölcsnapot tartunk. Gyermekeink egészséges fejldése attól függ, mennyire tudjuk velük elfogadtatni az egészséges életmódot, megszerettetni a mozgást. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot és a hozzánk vendégségbe érkez Tagóvodák csoportjait. A ráhangolódást segítette az óvónk által eladott mesejelenet Sportolni jó címmel. A mese fszereplje egy elhízott vadmalac, akivel barátja, a mókus megszerettette a rendszeres mozgást. A gyerekek szívesen bekapcsolódtak, lelkesen tornáztak, ezzel segítették malackát, hogy formába hozza magát. A mese után zászlóval, csatakiáltással elindultunk a Sportpályára, ahol a különféle ügyességi és szellemi feladatokat kellet teljesíteni a csapotoknak. Az óvodáskorú gyermekek ismereteik nagy részét spontán játék keretében szerzik, valamint változatos tevékenységi formában sajátítják el, ezért fontos a gyakorlati tapasztalatokra épül ismeretszerzés. Egyik megoldandó feladatunk volt olyan ételek készítése, amelyhez csak zöldség és gyümölcs állt rendelkezésünkre. Csizmadia Tímea védnt is bevontuk e nap lebonyolításába. Timike néni a helyes fogápolás szokásrendszerével ismertette meg a gyerekeket, valamint azzal, hogyan óvhatjuk meg fogaink egészségét. Kovácsné Balogh Tünde pedig a szelektív hulladék gyjtésének fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét. Köszönjük segítségüket!

7 7. OLDAL KERESZTESI HÍREK A verseny eredményhirdetéssel és díjátadással zárult. Az els helyért járó elismer oklevelet és sportszercsomagot 9 csapat vehette át. Köszönjük szépen valamennyi munkatársunknak is a Sport- és Egészségnap lebonyolításában való közremködését! Szervezk: Katica csoport, Átyinné Leó Anna, Hegyi Gyuláné, Átyinné Tarcali Andrea Minden nap gyermeknap Május 27-e (hivatalosan: máj. 29.) ismét a gyerekekrl szólt. De mióta is ünnep ez a nap? Magyarországon 1931 óta ünnepeljük (akkor még Gyermek Hétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig tart, s ez május utolsó vasárnapjára esik. A nap célja, hogy felhívja a figyelmünket a gyermekek jogaira és a jólétük érdekében folyó küzdelemre. Hisz az boldogságuk, a mi boldogságunk. Az örömük a miénk is. A jöv az kezükben van. Elvesztegetett id-e az, amit velük együtt élünk meg? Az id röpke pillanat, s mire észbe kapunk, a gyermekkor egén leszáll a nap. Mit ér az a felntt, kinek lépéseit nem vigyázták ölel, gondoskodó kezek. Nem hallgatott mesét, nem épített homokvárat, nem kergetett pillangót a virágos mezn? Mert az ember ezt egyre inkább hiszem csak anynyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja rizni lelke egy zugában az örök gyermeket. (Márai Sándor: A bvész) Az egyik legcsodálatosabb dolog a gyermekekben, hogy elmerülnek abban, amivel éppen foglalkoznak. Legyen az várépítés, rajzolás, kézmveskedés vagy éppen a felnttek munkájának áhítattal való megfigyelése akár tzoltó, akár rendr. Csak mi legyünk ott mellettük, hogy mérhetetlen kíváncsiságukat kielégíthessük és élményeiket legyen kivel megosztaniuk. "És tudom, mint a kisgyermek Csak az boldog, ki játszhat. Én sok játékot ismerek, Mert a valóság elpereg És megmarad a látszat." (József Attila) Legyen hát az évnek minden napja övék, gyjtsenek annyi kincset maguknak, mely gazdagabbá teszi ket mindenkinél. Köszönjük mindenkinek, akik munkájukkal, felajánlásukkal segítették a Városi Gyermeknap megrendezését, lebonyolítását. Köszönjük a felejthetetlen boldog perceket, amelyek egy nap szívet melenget élménnyé válnak gyermekeinkben. Szabó Lászlóné óvodapedagógus A gyermeknap megrendezésében támogatóink voltak: Biharkeresztes Város Önkormányzata, Barabás Ferenc Polgármester Úr, Szivárvány Óvoda és Bölcsde Bojti Tagóvoda, Csizmadia Tímea, Koszorus Gyuláné, Barabásné Dobos Katalin, Némethné Kiss Marietta, Szilágyi Istvánné, Nagyné Jankó Judit, Mveldési Ház és Könyvtár, Boros Beáta, Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokság Berettyóújfalu, Biharkeresztesi Rendrrs, Keresztesi Lovagok Egyesülete, Jován János, Marozsiné Molnár Margit, Marozsi Sándor, Jutka boltja, Pet Zsolt, Fehér Mályva Hagyományrz Közhasznú Egyesület, Maci csoport Haszon Béla és cs, Pengné Varga Edit, Venyige István és cs., Kovács Attiláné, Semjéni Zsolt, Kozmáné Pénzes Mária, Gonda Istvánné, Csaláné Barta Csilla, Átyinné Tarczali Andrea, Tokos- Fejes Béla, Tóth Andrásné, Tóthné Varga Judit, Törpike csoport Szabóné Fekete Gabriella, Rácz Erzsébet, Szcs Sándorné, Féssné Rácz Erzsébet, Ráczné Karádi Erika, Semjényiné Mizák Ágota, Semjéniné Rácz Mónika Teknc csoport Kulcsár Lajos, Pet Csaba, Dávid Gyz, Haszon Béla, Tarsoly Orsolya, Rácz Barna, Haszonné Papp Erna, Horváth Csaba, Vajda István, Gál Albert, Botos Andrea, Szabó István, Szabó Orsolya, Tóth József, Dia Virág üzlet, Papp Katalin, Tóth Zsolt, Szabó András, Kissné Szabó Ildikó, Fülöpné Máté Tímea, Átyin György Katica csoport Sali László, Tóth Endre, Semjéni Zsolt, Busznyák Lajos, Csikai Estera, Zsófia és cs., Magyari György, Balogh József. Margaréta csoport Antal Henriett, Szabó Leventéné, Szabóné Szujó Erika, Szabácsikné Kiss Anett, Lupóczné Papp Zsuzsanna, Csomortány Emke, Butiné Fekete Gréta, László Nikoletta, Magyariné Dorogi Julianna, Tóth Annamária, Kériné Dani Annamária, Fábián Krisztina Bölcsde Madarász Petra, Fábián Sára, Csengeri Viktória, Gonda Péter, Szabados Zsombor, Tóth Lili, Kocsis Kata, Lakatos Botond Köszönetünket fejezzük ki Fekete Gézának és Tarsoly Orsolyának, segítségüknek köszönheten az óvoda bejáratához két névtáblát tudtunk elhelyezni. Értesítjük a kedves Szülket, hogy a biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsde nyári zárása a következképpen alakul: Az óvoda augusztus 01-tl augusztus 26-ig lesz zárva. Nyitás: augusztus 29. A bölcsde: augusztus 15-tl augusztus 26-ig lesz zárva. Nyitás: augusztus 29. Németh Ernné intézményvezet

8 8. OLDAL KERESZTESI HÍREK Konferencia, kultúra, kiállítás és vásár - határok nélkül Biharkeresztes Város Önkormányzata és a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása április 15-én 14. alkalommal rendezte meg a Város Hete Programsorozat keretében, nevezetes rendezvényét a Határmenti Kiállítás és Vásárt, a Bihar-Bihor Expot. A rendezvény f célja elssorban a határon átnyúló kapcsolatok elsegítése és ersítése. További cél, lehetséget adni a vállalkozóknak, hogy bemutatkozzanak, termékeiket és népmvészeti alkotásaikat megismertethessék, népszersítsék. A több mint 50 vállalkozót felvonultató vásári forgatagot, a hagyományokhoz híven szakmai és kulturális programok színesítették idén is. A Kiállításra évrl-évre visszatér helyi-környékbeli és határ menti vállalkozók, kereskedk, civil szervezetek, hagyományrz iparmvészek, és iskolák mellett idén új kiállítók is gazdagították a Vásárt, a vendégek és érdekldk nagy megelégedésére és örömére. Biharkeresztes Város Önkormányzatának díját Mihály István nagyváradi fafaragónak és sakk készítnek ítélték oda. A Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása díját Olajos Mihály alelnök nyújtotta át Szász János kardkészítnek, aki különleges kovácsoltvas termékeivel nyerte el a zsri elismerését. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal díját Dr. Vitányi István adta át a nagyváradi hímestojásfest -és készít iparmvésznek, Chvatal Margitnak, akinek egyedi technikával készült munkái, nemcsak a gyerekek, hanem a felnttek körében is nagy sikert aratott. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját Balogh Sándor a szervezet Berettyóújfalui elnöke nyújtotta át a Volán Pack Zrt-nek, színvonalasan berendezett standjáért. Él Bihar, élteti szent neve - Nadányi Zoltán szavaival köszöntötte Barabás Ferenc polgármester a kiállítókat, és a megnyitón megjelenteket. Dr. Vitányi István országgylési képvisel nyitóbeszédével kezdetét vette a Vásár. Örömét fejezte ki, hogy idén is szép számban jelentek meg kiállítók a határon innen-és túlról, és a sok érdekld mellett, képviseltették magukat Bihar és Bihor megye polgármesterei is. Papp János Fugyivásárhely polgármestere rendkívüli lépésnek tartotta az Expot a 2 ország közötti jó baráti viszony megrzésében, és a vállalkozók közti együttmködésben. Remélte, hogy gazdasági egyezségek, partnerségi kapcsolatok is köttetnek a nap folyamán. A köszöntk után a zsri tagjai díjjal jutalmazták az általuk legtetszetsebbnek ítélt standokat. A vásárdíjak átadását követen - a hagyományokhoz híven - 11 órától konferenciákra került sor. A Bihari Közösségi Házban megrendezett közoktatási szekció idén is nagyon népszer volt. Mintegy 100 óvodai, általános és középiskolai pedagógus hallgatta nagy érdekldéssel az eladásokat. Filep Miklós úr a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Fosztályának vezetje a kormányhivatalok szerepe az oktatásban, a közoktatás aktuális kérdései témakörben tartott eladást. Ezt követen Mez Katalin tankönyvíró és programfejleszt, a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület képviseletében

9 9. OLDAL KERESZTESI HÍREK Tehetséggondozás határon innen és túl cím rendkívül szemléletes, temperamentumos eladásában a tehetségfejlesztés és gondozás lehetséges lehetségeivel ismertette meg a hallgatóságot. A Városi Mveldési Ház tanácstermében tartott közigazgatási és vállalkozói szekciót is nagy érdekldés övezte. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól Kiss Imre úr tartott eladást, az Alapítványuknál elérhet hitelekrl, és képzési programokról. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségtl Dr. Bana László az új Széchenyi-terv pályázatairól tartott a megjelent vállalkozóknak hasznos prezentációt. Dr. Rezsfi István a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások címmel tartott eladást. A nap sztárvendége az X-Faktorból már jól ismert Shodeinde Dorka volt, aki koncertjével remek hangulatot teremtett a városi sportcsarnokban, ezzel méltóképpen zárva az Expot, és a Város Hete rendezvénysorozatot. A nap folyamán lehetsége nyílt szavazni az Expora kilátogatóknak az általuk leginkább tetsz standra. A szavazóládába bedobott szavazatok alapján a Bojtorján Egyesület vehette át a Közönségdíjat. A szavazók között értékes, a kiállítók által felajánlott nyereményeket sorsoltunk ki. A szakmai konferencián elhangzottak a résztvevk számára hasznos információkat tartalmaztak, új lehetségekrl kaptak tájékoztatást, melyeket remélhetleg munkájuk során hasznosítani tudnak majd. A szekcióülések után kezdetét vették a kulturális-és szórakoztató programok. A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola, és AMI Néptánc csoportjának látványos bemutatója után a Piruett Tánc Stúdió növendékei mutatták be tánctudásukat, majd Csökmrl Gál István és tanítványai tovább fokozták a jó hangulatot egy igazi Rocky Show -val. A délután folyamán a Szentpéterszegi Tánccsoportot is láthattuk, akik Matróztáncukkal szórakoztatták a nagyérdemt. A Bihar Néptáncegyüttes, az ártándi Tamota Néptánccsoport, és a debreceni Valcer Táncstúdió bemutatója is tovább színesítette rendezvényünket, ezzel is emelve annak színvonalát. A számos kiállító, az érdekes és hasznos tanácskozások, valamint a színes kulturális és szórakoztató programok az elz évekhez hasonlóan - idén is az érdekldk népes táborát vonzotta. Ez is azt jelzi, hogy a rendezvény szakmailag hasznos, és jelents, igény mutatkozik a megrendezésére a jövben is, ezáltal létjogosultsága is bizonyított. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatók hozzájárulását, a kiállítók és fellépk közremködését, valamint mindenki segítségét, aki munkájával hozzájárult a XIV. Bihar-Bihor Expo sikeréhez. A rendezvény f támogatója a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása és Biharkeresztes Város Önkormányzata volt. További támogatók voltak: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Biharkeresztesi Takarékszövetkezet, Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Bihar Horgász Egyesület, Petfi Vadásztársaság, Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal. Médiatámogatóink voltak: a Keresztesi Hírek helyi újság, a Hajdú-Bihari Napló, az Alföld Tv és a Szinkron Tv. A rendezvényrl készült fotók megtekinthetk Biharkeresztes Város Honlapján (www.biharkeresztes.hu). Szabóné Fekete Ildikó

10 10. OLDAL KERESZTESI HÍREK Kistérségi KID Iroda A CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzet Rétegek Munkaerpiaci Csatlakozásáért november 1-jén indította el Kistérségi KID elnevezés, TÁMOP / azonosítószámú programját. A Beretytyóújfalui kistérségben megvalósuló projekt Komplex fejleszt szolgáltatásokkal, Integrált szakmai együttmködésekkel és Differenciált egyéni és rétegspecifikus szükségletekre reagáló alternatív foglalkoztatás-fejleszt programmal segíti el a térségben élk munkaerpiaci felzárkózását. A program keretében Biharkeresztesen és Berettyóújfaluban is mködtetünk irodát, ahol várjuk mindazokat a pályakezd, regisztrált álláskeres vagy tartós munkanélküli embereket, akik elhelyezkedésük érdekében szeretnék igénybe venni az iroda szolgáltatásait. Várjuk azok jelentkezését is, akik korábban jelentkeztek képzési programunkra, de nem kerültek be a képzési szakaszba. Szolgáltatások: Álláskeresés segítése, önéletrajz készítése, motivációs levél írása Ingyenes számítógép- és Internet használat Képzési és foglalkoztatási tanácsadás Tájékoztatás az aktuális képzésekrl, kistérségi programokról A Kistérségi KID iroda mködésén keresztül az álláskeresk, a pályakezd fiatalok, a tartós munkanélküliek ingyen juthatnak számos olyan szolgáltatáshoz, amely elsegíti munkaerpiaci-kompetenciáik fejldését. Az Iroda szolgáltatásai és programjai eredményeive, munkaerpiacra való belépésé közösségi, közéleti részvételük fejlesztés életpálya-tervezésük tudatosságának ersítését. Azok között, akik 2011-ben felkeresik irodánkat és igénybe veszik szolgáltatásainkat, az év végén egy Mountain bike kerékpárt sorsolunk ki. A Program keretein belül februárjában OKJ-s bizonyítványt adó képzéseket indítottunk. 10 f élelmiszer- vegyi áru eladó, pénztárgépkezel képzésben, valamint 10 f targoncavezet és földmunkagép kezel képzésben vesz részt. A képzések június-júliusban zárulnak. A program jelen szakaszában olyan munkáltatókat keresünk, akik targoncavezet és földmunkagép kezel képzésen részt vett fiataljaink számára gyakorlati helyet tudnak biztosítani (akár 1-2 f részére is) 3 héten keresztül úgy, hogy a fiatalokkal kapcsolatos költségek a program megvalósítóját, a CSAT Egyesületet terhelik. Azoknak a foglalkoztató partnereinknek, akik a késbbiekben munkát tudnak biztosítani a program résztvevinek, a program keretein belül akár 6 hónapon keresztül mentorálási támogatást tudunk nyújtani. Amennyiben támogatás igénybevételével növelnék az alkalmazotti létszámot szakképzett emberekkel, keressék fel irodánkat! Bvebb információ: Csengeri Zsuzsa tanácsadó, mentor Kistérségi KID Iroda Biharkeresztes, Széchenyi u. 56. (Papír-írószer bolt mellett) Mobil: +36/ Adomán János programvezet Kirándultunk Bojtra Március 9-én kimentünk Bojtra megnézni a október 23-án átadott tájházat. Készültünk mi egész télen, de csak megvártuk a szép kikeletet. Sikerült is egy napfényes napot kifogni. Nagy szeretettel fogadtak bennünket: Fekete Sándorné Margitka és Csizmadia Pálné Etuska. Margitka végigvezetett bennünket és nagy szakértelemmel mutatott meg mindent a portán. Elmondta, hogy a ház vaskos, kerekoszlopos tornácú, vályogból épült háromosztatú lakóház ben vásárolta meg az önkormányzat. A Bojtért Egyesület pályázatot nyújtott be tájház kialakítása céljából. Nyertek több mint 28 millió forintot. Ezzel az összeggel jól gazdálkodva és sok-sok önzetlen társadalmi munkával eredeti állapotába visszaállították a lakóházzal együtt a melléképületeket és az udvart is. Néprajzi gyjt munkával, szakemberek segítségével korabelinek megfelelen rendezték be. Nagyon érdekes volt számunkra egyebek között, amit a nyári konyhában találtunk. Népi ügyességi játékokat láttunk, amit ilyen koros fejjel is kipróbáltunk. Vass Mária polgármester asszony is szakított egy kis idt és üdvözölt bennünket a tájházban. Ekkor Margitka bejelentette, hogy Bojton az a szokás, hogy innen mindenki visz magával tárgyi emléket, de azt saját magának kell elkészíteni. Átmentünk a nyugdíjas klubba, ahol már el volt készítve az anyag, és kiszebabát varázsoltunk belle, persze vendéglátóink segítségével, amit majd egy közös szalonnasütéskor fogunk elégetni. Közben nagyon finom pogácsával és teával vendégeltek meg bennünket. Felejthetetlen napunk volt, amit nagyon szépen köszönünk a közremködknek. Javasoljuk mindenkinek kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, idseknek -, látogassanak el Bojtra. Élményekben gazdagon térhetnek haza, hát még ha a sok ajánlott programban is részt vesznek. Kívánjuk, hogy ez a lelkesedés maradjon meg és rizzék eldeink értékeit! Kelemen Jánosné Nyugdíjas klub tagja

11 11. OLDAL KERESZTESI HÍREK NNAPTÓL PÜNKÖSDIG A GONDVISELÉS HÁZÁBAN II. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap Biharkeresztes, Ártánd Tó-fürd Az elmúlt három és fél hónap ismét sok vidámságot és örömöt hozott lakóink és klubtagjaink életébe. Nnapra egy szál virág mellett egy vidám zenés msorral kedveskedtünk ellátottjainknak. Ágoston Anita eladómvész fergeteges hangulatot varázsolt. Az elmúlt évtizedek nagy slágerei, filmzenéi csendültek fel az eladásban, melyet önfeledten énekeltek és tapsoltak végig a közönség tagjai. Áprilisi bolondságok címmel ismét tréfás vetélkedt szerveztünk lakóink, klubosaink és a Magyarhomorogi Idsek Otthona lakóinak részvételével. Sok móka és kacagás volt a része mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat. A homorogiak elször voltak vendégeink, de reméljük, akár itt, akár Homorogon újra találkozhatunk. A Húsvét közeledtével díszítés, lelki ráhangolódás, tojásfestés töltötte ki a napokat. Nagypénteken passiós istentiszteletet tartottunk a dolgozókkal közösen, ahol a munkatársak olvasták fel Krisztus halálának történetét. Húsvét vasárnapján együtt úrvacsoráztunk, majd ünnep hétfjén a locsolkodás örömében is együtt részesültünk. Házi sütemények és kedves nótázás tette még hangulatosabbá a napot. Az V. BIHart Református Mvészeti Fesztivál ideje alatt több rendezvényen is részt vettünk, lakóink nagy örömére. Igyekszünk minden ket érdekl rendezvényre kivinni idseinket. A Fesztivál a Magyar Reformátusok VI. Világtalálkozója rendezvénysorozat részeként került megrendezésre. Ennek keretében május 20- án, pénteken a Szeretethíd önkéntes munka programba bekapcsolódva Intézményünk dolgozói kerítést festettek. A Szeretethíd keretében a Gárdonyi Zoltán Református Iskola diákjai egy kedves színdarabbal örvendeztették meg lakóinkat, valamint a fekv betegeink szobáiba is ellátogattak: verseltek, énekeltek, hangszeren játszottak. Nagyon megható, szép pillanatok voltak ezek! A Gedeon Társaság, más intézményekkel együtt, a mi Otthonunkat is meglátogatta. Ez a Társaság azért jött létre, hogy felekezetközi társaságként sok keresztyén felekezettel tartva a kapcsolatot iskolákba, idsotthonokba, kórházakba, szállodákba stb. Bibliát juttasson el. Ezek nem teljes Szentírások, hanem csak a Zsoltárok, a Példabeszédek könyve és az Újszövetség található meg bennük. Nagy örömünkre minket is meglátogattak, és minden lakó és dolgozó számára ajándékoztak egy-egy ilyen Bibliát. A majális már elmaradhatatlan része Intézményünkben a májusnak. Most is a klubosainkkal és a lakóinkkal töltöttük ezt a napot. Munkatársak is jöttek, többen családostul, hogy egy kellemes fzés után a házi sütemények mellett elnótázzunk egy kicsit. A Pünkösddel záródik a mostani idszak. Ezen az ünnepen is úrvacsora osztásán vehettek részt lakóink. Munkatársaink az elmúlt id alatt is több képzésen vettek részt, valamint Debrecen mellett, a Vekeri-tónál találkozhattunk az ország református diakóniai (szociális) intézményeinek több mint 300 munkatársával. Örömmel vettünk részt a fzversenyen és ismerkedtünk a hozzánk újonnan érkez intézmények munkatársaival. Nyári terveink már formálódnak: a munkatársakkal családos kirándulásra készülünk az Északiközéphegységbe, lakóinkkal és klubosainkkal pedig néhány fürdzésen kívül Lillafüredre szervezünk autóbuszos kirándulást. Nagy Zsoltné intézményvezet Immáron második alkalommal került megrendezésre az ártándi Tó-fürdnél a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület által szervezett Motoros és Családi nap. Mint az a nevébl is tükrözdik, ez nem egy szokványos motoros találkozó, ugyanis ez a családok számára is kellemes szórakozást kínált. Tavaly került els ízben megrendezésre, és annak sikerén felbuzdulva akkor megígértük, hogy az idén kétnaposra tervezzük. Nagy feladat elé állította a szervezket, így a Lovagok mellett a két polgármesternek is kijutott a szervezésbl. Mivel ez a rendezvény mindenki számára díjtalan belépést biztosított, így az elsdleges feladat az anyagiak elteremtése volt. Sokan tették fel a kérdést, hogy miért nem szedünk belépt, és hogy ez miért éri meg nekünk? Én erre azt mondom, hogy az egyesület tagjainak a munkája mellett a saját éves tagdíja is benne van ebben a rendezvényben, de ha az ember az anyagiasság felé tereldik, akkor az beárnyékolja a rendezvény hangulatát, és ebben a nehéz gazdasági helyzetben mindenkinek jól esik egy kis felhtlen kikapcsolódás, nekünk pedig az erkölcsi elismerés. Szeretnénk, ha ennek a rendezvénynek hírét vinnék minél messzebbre, határon innen és túl. A lázas elkészületek már csütörtökön megkezddtek: sátorállítás, máglyarakás, közlekedési útvonalak és vetélkedk helyszínének kijelölésével. Ebbl a munkából mindenki egyformán kivette a részét, legyen úgy egyesületi tag, mint bárki más. Az elrejelzések szerint igen sok emberrel számoltunk, így az egyik legfontosabb dolog a biztonság volt, amire fel kellett készülnünk fel is készültünk. A programok pénteken kezddtek és vasárnap hajnalig tartottak. Igen érdekes és mulatságos er és ügyességi vetélkedk mellett a rengeteg motor színesítette a rendezvény színvonalát. Este koncertek sorozata, tábortz és tzijáték örvendeztette meg a közel 3000 résztvevt. A motoros felvonulás nagyon nagy sikert aratott, és nagyon

12 12. OLDAL KERESZTESI HÍREK örültünk neki, amikor láttuk, hogy mennyi ember fogadott bennünket az utcákon szeretettel. Annak kimondottan örülünk, hogy az emberek kezdik a motorosokat más szemmel nézni, és senkiben sem a félelem merül fel a motoros láttán. Örülök neki, hogy a rendezvény kulturáltan, a legkisebb rendbontás nélkül zajlott le. Senkit sem ért baleset és mindenki jól érezte magát. Remélem, hogy jövre is meg tudjuk rendezni, immáron harmadik alkalommal, és bízunk mindenkinek a támogatásában. Ezúton szeretnénk megköszönni minden magánszemélynek, vállalkozónak, intézményeknek és önkormányzatoknak az önzetlen segítségét és, hogy ez a rendezvény létrejött. És külön köszönet a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesületnek. Elérhetségünk: Harsányi Csaba Keresztesi Lovagok M.E. elnöke FEHÉR MÁLYVA HAGYOMÁNYRZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍREI Citerajáték Pocsajban április 16-án újra megrendezték a Pocsaji Citerás Találkozót immár 9. alkalommal. A Fehér Mályva is meghívást kapott erre a rangos rendezvényre, mely összegyjti a régió legtehetségesebb citerásait és citerakísérettel rendelkez népdalköreit, pávaköreit. Ifj. Tóth Gyula citerásunk szakmai vezetésével lelkesen készültünk erre a bemutatkozásra, hiszen az eladásokat véleményezte Dr. Joób Árpád népzenekutató, tanszékvezet fiskolai docens és Széles András, a Népmvészet Ifjú Mestere, a Magyar Kultúra Lovagja. A maratoni nap fáradalmait feledtette velünk, valamint a színvonalas msor méltó befejezése volt a kivételes tehetséges citeramvész, zenepedagógus Széles András páratlan citerajátéka. A szakmai zsri biztató, elismer szavai után bátrabban, bizakodva tekintünk a jövbeni feladataink felé. Ködellik a Mátra A Cantus Agriensis Kulturális Egyesület és az Egri Kulturális és Mvészeti Központ június én rendezte meg a Ködellik a Mátra cím Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera-zenekari Fesztivált, melynek egyik rendezvénye volt a Térségi és Országos Minsít Hangverseny. A Fehér Mályva Hagyományrz Közhasznú Egyesület a fesztivál június 5-ei Minsít Hangversenyére az elírás szerint A múlt héten arra jártam te feléd cím A BAJNOKSÁG ÉLÉN A Városi Sportegyesület Vezetsége a bajnokság eltt az 1-6. hely valamelyikét jelölte meg. Ez a célkitzés a csapat összetételét tekintve reálisnak mondható. Már az sszel körvonalazódott célunk valóra váltása. bihari, valamint a Dráva szélén lakom cím baranyai népdalcsokorral nevezett be. A színvonalas verseny felvonultatta az északmagyarországi, valamint a felvidéki, Eger, Gyöngyös, Vecsés, Kazár környéki gazdag népviseletet és népdalkincseket. A nyírséget a Nyíracsádi Citerazenekar, a bihari térséget pedig mi, a Fehér Mályva képviseltük. Kékfest ruhánk és népdalcsokraink kuriózumnak számítottak ezen a környéken. A zsrit vezette és a minsít fokozatokat átadta Birinyi József, a KÓTA alelnöke, a Parlamenti Munkacsoport vezetje. A Fehér Mályva a térségi szint legmagasabb fokozatát, a Kiváló Minsítést kapta, Ifj. Tóth Gyula citerásunkat pedig Arany-Arany Páva Országos szint fokozattal ismerte el a zsri. A szakmai konzultáción a hozzáért zsritl leginkább dicsér, elismer véleményeket hallhattunk eladásunkról, de néhány hibát is véltek felfedezni, amelyeket igyekszünk mihamarabb kijavítani. Ez azt jelenti számunkra, hogy nyitva az út az augusztusi Nyíracsádon megrendezésre kerül Országos Népzenei Minsít eltt. Köszönetet mondunk városunk polgármesterének, képviselinek, hogy támogatásukkal eljuthattunk erre a rendezvényre, hogy lehetvé tették számunkra azt, hogy felejthetetlen élményekkel és ilyen eredménnyel gazdagodhasson egyesületünk. Megköszönjük egyesületünk minden tagjának és baráti körének, hogy itthonról és a néztérrl szurkoltak nekünk, ezzel lelkesítve és támogatva bennünket. Nagyné Jankó Judith Fehér Mályva Hagyományrz Közhasznú Egyesület Az eredmények úgy alakultak, hogy még az els hely is elérhet. A kedvez helyzetet látva a Bajnokság megnyerését fogalmaztuk meg. A vezetség és a csapat elképzelése találkozott ezzel a szurkolóink is azonosultak. Már a bajnokság befejezése eltt 2 fordulóval csapatunk ifi és felntt bajnoknak tekinthet. A csapataink megbecsülését, eredményeik elismerését jelentette a én rendezett mérkzés eltti és utáni ünnepség. Ezen a rendezvényen köszöntöttük az ovifoci tagjait és vezetit, akik bemutatójukkal elismerést vívtak ki a szurkolóink körében. A szombati mérkzésen dlt el csapataink els helyezése, mely a magasabb osztályba lépés feltétele volt. Ezúttal megköszönjük a helyi önkormányzat anyagi támogatását, mely biztosította a feltételeket az eredményes munkához. Köszönetet mondunk szponzorainknak, szurkolóinknak, akik anyagilag is támogatták a csapat munkáját. Köszönettel tartozunk a csapatok ifi, felntt edzinek, tagjainak is, akik odaadó, lelkes játékukkal kivívták a szurkolók, vezetk elismerését. BVSE

13 13. OLDAL KERESZTESI HÍREK DIA VIRÁGKÖTÉSZET Vágott és cserepes virágok, tápoldatok, virágföldek, kaspók, fonott áruk, csomagolópapírok stb. Vállalom rendezvényekre virágkompozíciók, kosarak, csokrok, asztali díszek készítését, valamint temetésre kegyeleti díszek (koszorúk, sírcsokrok stb.) készítését, kiszállítását. Telefon: 06/ / Várjuk vendégeinket a "Nyugati Sörkert"-be! Kerthelyiségünkben: bográcsolási és grillezési lehetség (tzifa ingyen), zenegép, rádió, tv (30-program), ingyenes internet használat. Kínálatunk: Díjnyertes "Házi SÖR" (csapolt: 200 Ft/0,5l) Olasz (SREGAFREDO) kávé, capuccinó, forró csoki KORAL jégkrém. Hétvégi nyitva tartás. Baráti, társasági rendezvények lebonyolítását vállaljuk. MEGNYÍLT A VOLT PIACTÉR TERÜLETÉN LÉV FAHÁZBAN KENYÉRBOLT ÉS PÉKSÜTEMÉNY ÜZLETÜNK! NYITVA TARTÁS: HÉTKÖZNAP : SZOMBAT : SZÉLES VÁLASZTÉKKAL, ALACSONY ÁRAKKAL, MINDENNAP FRISS PÉKÁRUVAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! Magyarországon elször korlátlan ingyenes telefonálási lehetség bel- és külföldre akár videotelefonnal is. Érdekldni: 06/30/ /30/ HIRDESSEN A KERESZTESI HÍREKBEN! ALIZETICS TESTSZÉPÍT ÉS EGÉSZSÉG- MEGRZ TORNA Tanfolyamvezet: Dr. Békési Lászlóné Tanfolyam helye: Biharkeresztes, Mveldési Ház, Hsök tere 12. Tanfolyam ideje: hétf 18.00, szerda 18.00, csütörtök Nyugdíjasoknak! TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS! Temetések lebonyolítását teljes kören a legmagasabb színvonalon biztosítom. - Koszorúk és sírcsokrok készítése helyben - Folyamatos ügyelet, kulturált kiszolgálás, kegyeleti érzéseket tiszteletben tartó szállítás - Színvonalas temetési autó - A környék legbvebb választékát nyújtó bemutatóterem - Szolid árak - Ügyelet éjjel-nappal - Halasztott vagy részletfizetési lehetség, kamat nélkül Sárköziné Éles Rózsika Biharkeresztes, Kossuth u. 20. Tel: 54/ ; 30/ ; 30/ Kiadó: Biharkeresztes Város Képvisel-testülete Felels kiadó: Gróza Zoltánné Szerkeszti: A szerkesztbizottság Megjelenik: 1700 példányban Nyomdai munkák: PIREMON Nyomda Debrecen FV.: Becker György vezérigazgató ISSN: X

14 14. OLDAL KERESZTESI HÍREK ÚJ HELYEN A LOTTÓZÓ!! Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket megújult üzletünkben, az OTP parkolóban. Kulturált környezet, gyors kiszolgálás. Könyvek, újságok, kiadványok, szerencseszelvények, telefonfeltöltés. "Hiszünk a szerencsében" Tzifa akció! Akác tzifa, kuglis Ft/q Akác tzifa, konyhakész Ft/q 20 q felett ingyenes házhoz szállítás Tüzép, Biharkeresztes Bojti u.1.szám Telefon: 06/ Padlósznyeg PVC és Csempe Diszkontban Padlósznyegek ,- Ft /m2-tl PVC padlók ,- Ft/m2-tl Mintás csempék akciós áron Középsznyegek ,- Ft/db-tól Futósznyegek ,-Ft/m-tl Mész, Cement és Vakolatok 50 és 25 kg-os Festékek, Diszperzitek Glett, Gipsz, Csemperagasztók kilóra is Élvédk, fugázók, laminált padló Tapéták, tapétacsíkok OSB lap 8-as, 10-es Gipszkartonok Biharkeresztes, Széchenyi u. 56. (az udvarban) Nyitva: Hétf Péntek 9-16 Szombat 9-12 Telefon: 06/70/ , 06/54/ Papír-írószerbolt ajánlata (Biharkeresztes, Széchenyi u.56.) - Tanszerek nagy választékban - Iskolatáskák (Puma, Nike stb.) - Nyomtatványok - Játékok - Spirálozás, laminálás, fénymásolás Szeretettel várom vásárlóimat!

15 15. OLDAL KERESZTESI HÍREK Kedves Biharkeresztesiek! 2011-ben is várom Önöket élet-, lakás-, vagyon- és gépjárm biztosítással kapcsolatos Ügyintézéssel, valamint a nyugdíjrendszerben bekövetkez változásokkal kapcsolatosan reálhozam, öngondoskodás stb. Elérhetségem változatlanul: Biharkeresztes Széchenyi utca 39. (Autós boltban) Hétf : 09:00-13:00 Csütörtök: 14:00-17:00 Eltér idpontban kérem, hívjanak a 06 30/ es telefonszámon. Nyeste István Aegon területi képvisel VÉDJE OTTHONÁT! Betörésjelz riasztók szerelése és programozása. CCTV videorendszerek telepítése és programozása. Családi házak, épületek villanyszerelése. ÉRDEKLDJÖN TELEPÍTJÉNÉL: TÓTH TIBOR (30) Felhívás! Postagalamb tenyésztéssel és versenyeztetéssel foglalkozom. Várom azoknak a jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának ehhez a tevékenységhez. Érdekldni lehet: Rácz János Biharkeresztes Nagy Sándor u. 16. vagy Vagy Városi Mveldési Ház és Könyvtár, Biharkeresztes április 29-én úgy döntöttem, hogy véget vetek az egyre fokozódó izgalmaknak, és 3900 gramm súlyommal és 51 cm-es termetemmel megérkeztem a nagyvilágba. Anyukámmal együtt jól vagyunk. A mielbbi találkozás reményében: Haszon Ábel 2011-BEN IS GYJTSÖN ÖSSZE MINÉL TÖBB DELIKÁT 8 VONALKÓD-ot, HOGY ÚJ JÁTSZÓTERE LEGYEN A VÁROSNAK!!! Önt is várjuk folyamatosan a következ gyjthelyeken: Általános iskola Hsök tere, Általános iskola Széchenyi utca, Erdélyiné Szke Tünde kozmetika, Könyvtár, Mveldési Ház, Privát Bolt Hunyadi utca, Privát Bolt Kossuth utca, Jutka boltja, Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Zöldséges bolt Hsök tere, Zöldséges bolt Kossuth utca, Református Általános Iskola Damjanich utca, 7-es ABC ÁFÉSZ A Bihariak Biharért Közhasznú Egyesület ezúton szeretné megköszönni Önöknek, hogy 2010-ben támogatták egyesületünket adójuk 1%-ával ben az adó 1%-ából befolyt összeg Ft. Kérjük, idén is támogassa a biharkeresztesi "Bihariak - Biharért Közhasznú Egyesület"-et! A kedvezményezett adószáma: Tegyünk együtt Biharkeresztes Jövéért!

16 16. OLDAL KERESZTESI HÍREK VAJAS-AUTÓSBOLT AUTÓSZERVÍZ- GUMISZERVÍZ Számítógépes motordiagnosztika MINDEN TÍPUSÚ GÉPJÁRMĥ HIBAKÓD KIOLVASÁSA-TÖRLÉSE ÁRUSZÁLLÍTÁS,BÚTORSZÁLLÍTÁS,HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, ZÁRT KISTEHERAUTÓVAL Vajas Miklós Biharkeresztes, Nap u. 15. Tel: 06-30/

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2009. május XI. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA TÁJÉKOZTATÁS A BOJTI ÚTI SERTÉSTELEPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL Városunk lakóinak

Részletesebben

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG.

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

2010. X!I. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

2010. X!I. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. X!I. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Anyák Napi Köszöntő Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2009. augusztus XI. évfolyam, 5. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA B i h a r k e r e s z t e s, Augusztus 20. (cs ütörtök) OT P PA R K OL Ó, ADY

Részletesebben

Nádudvari. Az ütemterv szerint VÁROSI KÖZÉLETI LAP. gázt, de a szerződés lejárta miatt újra kellett pályáztatni. Szöveg és fotó: Marján László

Nádudvari. Az ütemterv szerint VÁROSI KÖZÉLETI LAP. gázt, de a szerződés lejárta miatt újra kellett pályáztatni. Szöveg és fotó: Marján László Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. július XVI. évfolyam 7. szám Ára: 99 Ft Szerződés az olcsóbb gázról Polgármestertársaival egyetemben Beke Imre Nádudvar városvezetője is aláírta Berettyóújfaluban, június

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2012. XIV. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Minden új év egy új kezdet. Szokták mondani. Amellett, hogy új évet nyitunk, sok változást

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

nyári melléklet LX. évfolyam 26. szám A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Átadták az új csepeli mentõállomást

nyári melléklet LX. évfolyam 26. szám A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Átadták az új csepeli mentõállomást VERÕFÉNY nyári melléklet LX. évfolyam 26. szám 2008. július 4. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb július 25-én. Nyári nyitva tartásunk A Csepel szerkesztõsége több részletben nyári szünetet tart.

Részletesebben

A hõségrõl és annak túlélésérõl Dr. Papp Kornél családorvos hasznos tanácsokat tartalmazó írását keresse lapunk 7. oldalán!

A hõségrõl és annak túlélésérõl Dr. Papp Kornél családorvos hasznos tanácsokat tartalmazó írását keresse lapunk 7. oldalán! A hõségrõl és annak túlélésérõl Dr. Papp Kornél családorvos hasznos tanácsokat tartalmazó írását keresse lapunk 7. oldalán! X. évfolyam 30. szám 2015. július 24. Ingyenes információs lap ORSZÁGOS HÍR A

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Nagyhét: nagy siker a nagy melegben

Nagyhét: nagy siker a nagy melegben Tankönyv van, osztás még nincs /3. oldal A közösség építőmestere /3. oldal Süsüt mindenki szereti /7. oldal Tiszaújváros hetilapja 2015. augusztus 13. XXXIII. évfolyam, 33. szám Ünnep kilenc napon át Nagyhét:

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek!

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek! 2011. JÚLIUS 1 Falunap 2011-ben is! Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként merült fel, hogy mindig ugyanaz

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam 6. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. június 2 VISEGRÁDI HÍREK 2015. június VÁROSHÁZI HÍREK Tájékoztató a testületi üléseken történtekrl Áprilisban munkaterv szerinti ülését

Részletesebben

Hetedik Tekerőlantos Találkozó

Hetedik Tekerőlantos Találkozó XVI. évfolyam X. szám 2008. október Ára: 100 Ft Hetedik Tekerőlantos Találkozó A település minden évben méltó módon emlékezik meg Bársony Mihályról. Szeptember 27-én ismét tekerőlanttól volt hangos a Kádár

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2007. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Fergeteges buli! A Liliom Óvoda nagy hangsúlyt fektet a családi házzal való kapcsolat ápolására, elmélyítésére. Ennek

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK

BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó JANUÁR január 24. (péntek) IKSZT Moziterem 15-21 óráig folyamatos filmvetítések A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából klasszikus magyar gyerek- és játékfilmek

Részletesebben

Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon

Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon XXVIII. évfolyam 5. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. május Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon Tisztelt Választópolgárok! A Helyi Választási Bizottság (HVB) által

Részletesebben