T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal év I. félévi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről"

Átírás

1 86/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal I. félévi tevékenységéről jelen tájékoztató útján számolok be a Tisztelt Közgyűlés részére. Területfejlesztési és Területrendezési Osztály I. A Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció ( ) elkészítése a leghangsúlyosabb feladata a Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának. A megyei területfejlesztési koncepció készítése 2012 őszén elkezdődött a helyzetelemzés elkészítésével, majd a tervezési munka a javaslattevő fázissal folytatódott. A Heves Megyei Közgyűlés ez évben a koncepció javaslattevő fázisa tervezői munkaanyagának elkészítését, majd ennek társadalmasítását kezdte el. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Országgyűlés általi elfogadása a minisztériumtól kapott előzetes információk alapján csúszik (leghamarabb év júniusában kerülhet elfogadásra). A Heves Megyei Közgyűlésnek a vonatkozó jogszabály szerint a Megyei Területfejlesztési Koncepciót csak az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadása után lehet majd elfogadnia január 9-én a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2/2013. (I. 9.) határozatában Heves megye fejlődése szempontjából az Európai Unió közötti fejlesztési időszakára vonatkozóan a foglalkoztatás-bővítő gazdaságfejlesztést tartotta a legfontosabb célnak. A Bizottság a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattevő dokumentumának kidolgozása során ezen, legfőbb prioritás kiemelten történő kezelését javasolta. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága január 30-i ülésére beterjesztésre került a Koncepció célrendszerének javaslata. A Bizottság 11/2013. (I. 30.) határozatában úgy döntött, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció ( ) célrendszerét érintően a horizontális célok közé összevontan kerüljön be a fenntartható zöld megye, továbbá a tehetséggondozás és az információs társadalom. Ugyanezen ülésen 12/2013. (I. 30.) határozatában a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek

2 Bizottsága a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció ( ) célrendszerét a 11/2013. (I. 30.) határozatban tett javaslatokkal kiegészítve elfogadta. Egyeztetés történt a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal, ahol a célrendszer struktúráját a szakmai elvárásokhoz illeszkedőnek tartották, megfelelő alapot teremtve a Koncepció részleteinek kidolgozásához január 23. és 24. napján a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága ülésén 26 meghívott résztvevő (állami, önkormányzati érdekeltek, érdekképviseleti szervek, civil szervezetek és vállalkozások képviselői) volt jelen, akik vázolták problémáikat, jövőképüket, fejlesztési elképzeléseiket. A megalkotott javaslattevő anyag a két napos ülésen elhangzott javaslatok figyelembe vételével illetve a minisztérium által kiadott tervezési útmutató betartásával készült el, amelynek megalkotásában a főiskolák szakemberei, az elnök, a bizottsági elnök, a főjegyző, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Nkft. és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának munkatársai vettek részt március 19-én került sor a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum ülésére, amelyen a Szakmai Tanácsadó Kerekasztal személyes véleményezésre felkért szervezetei vettek részt (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Heves Megyei Kormányhivatal, Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főiskola, Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Heves Megyei Agrárkamara, Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi és Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.) Ezen fórumon az előbbi szervezetek képviselői mondhatták el véleményüket a koncepció javaslattevő fázisával kapcsolatban. A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal azon szereplői, akik a Területfejlesztési Egyeztetési Fórumon írásbeli állásfoglalásuk megküldésével vesznek részt, április 03-ig kaptak lehetőséget arra, hogy állásfoglalásaikat, véleményüket és javaslataikat megküldjék a Heves Megyei Önkormányzat részére. A felkért 54 szervezet közül a fenti határidőig 12 db vélemény érkezett. A Partnerségi Tervben szereplő, a járásközpont településeit érintő, a Tervezés Hete elnevezésű területfejlesztési fórumsorozat az alábbi településeket érintette: Eger, Heves, Füzesabony, Hatvan, Pétervására, Bélapátfalva, Gyöngyös. A járási székhelytelepüléseken a helyi gazdasági, közigazgatási, civil és szakmai képviseletek is elmondhatták véleményüket, észrevételeiket a bemutatásra került javaslattevő fázisról, ilyen formán is bekapcsolódhattak a területfejlesztési munkafolyamatba. A rendezvényeken jellemzően a települési polgármesterek, helyi vállalkozók, civil szervezetek képviselői vettek részt, ezzel biztosítva, hogy a helyi tudás, a helyi problématérkép, és a megoldási javaslatok is bekerülhessenek a dokumentumba. A területfejlesztési konzultációs fórumsorozat hét állomásán közel 200 résztvevő, több mint 50 javaslata hangzott el a koncepció szakmai iránymutatásaival kapcsolatban. A legtöbb esetben a hozzászólók a bemutatott megyei javaslattevő fázist széleskörűnek, a problémákra és azok megoldási lehetőségeire fókuszáló dokumentumként jellemezték.

3 2013. április 10-én Területfejlesztési Konferencia megtartására kerül sor, melynek témája a szomszédos megyék területfejlesztési koncepcióinak illetve a társadalmasítás tapasztalatainak szakmai bemutatása volt április 16-án megrendezésre került a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum 2. ülése, melyen a jelenlévők tájékoztatást kaptak a társadalmasítás folyamatáról és eredményéről április 4-én a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részéről megérkezett a Heves megyei koncepció javaslattevő fázisának minőségbiztosítása. A dokumentumból kiderül, hogy a Megyei Területfejlesztési Koncepció a koncepció összességében formailag átlátható, igényesen szerkesztett dokumentum, a tartalmi elemek logikusan kapcsolódnak egymáshoz, mind formailag, mind tartalmilag követi a 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet III. számú mellékletében előírtakat. Kisebb kiegészítésre van szükség a megye térhasználati elveinek meghatározásával kapcsolatban, illetve a horizontális elvek és célok témakörét érintően. A Heves Megyei Önkormányzat április 26-án 45 napos véleményezési eljárásra bocsátotta a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) egyeztetési anyagát a 218/2009. (X.6.) számú Kormányrendelet 19. -ban foglaltaknak megfelelően. A dokumentációhoz tett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket június 11-ig várjuk június 4-én került sor a Heves Megyei Területfejlesztési Program Szakmai Konzultációjának megtartására ahol a járásközponti városok szakemberei és a megyei önkormányzat munkatársai vettek részt. A tervezői munkacsoport felállításával célunk a tervezési munka összehangolása a leendő Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó részdokumentumok I. ütemében készülő gazdaságfejlesztési projektcsomagjainak elkészítése céljából, melynek várható határideje A tervezés ezen fázisában kerülnek kialakításra a fejlesztési források felhasználásának fő irányvonalai, ezért az együttműködés és a közös gondolkodás kiemelt jelentőséggel bír. II. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának a hazai decentralizált forrású pályázatok záró ellenőrzése szintén fontos feladata. A Tftv január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében megszűntek a regionális és a megyei fejlesztési tanácsok, melyek jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat lett. Ezen új területfejlesztési feladatkör keretében a Heves Megyei Önkormányzathoz került a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT) és a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács (HMTT) által a hazai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány kezelésével kapcsolatos döntési, ellenőrzési, monitoring jellegű feladatok ellátása évre 33 db hazai decentralizált forrású pályázat helyszíni ellenőrzését kell lefolytatni, amelyhez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ,- Ft támogatást biztosít (a támogatási szerződés még nem került aláírásra). Ebből június 7-ig 11 db projekt záró ellenőrzésére került sor. Előreláthatólag júniusban 12 db, szeptemberben 7 db, míg decemberben 3 db helyszíni záró ellenőrzést lefolytatására kerülhet majd sor. A hazai decentralizált pályázatok záró ellenőrzésénél a fő elv a fenntartási időszak lejártának figyelembevétele, mivel csak ezután tudjuk az ellenőrzéseket lefolytatni.

4 Pénzügyi Osztály A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya változatlan struktúrában látta el általános és egyedi feladatait I. félévében. A Pénzügyi Osztály látta el a pénzügyi feladatokon túl a humánerőforrás gazdálkodással és adminisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá a különböző karbantartási és ellátási feladatok megszervezéséért is felelt. Az általános pénzügyi feladatokon túl (számlakezelés, utalások előkészítése, könyveléstechnikai feladatok, folyamatos pénztárkezelés, havi, negyedéves adatszolgáltatások) a következő feladatokat látta el az Osztály: előkészítette a Heves Megyei Önkormányzat évre vonatkozó költségvetési rendelettervezetét. megszervezte a Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának üléseit. a évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadását követően az eredeti előirányzatok rögzítésre kerültek a könyvelési rendszerben, illetve a Magyar Államkincstár felé az elemi költségvetés elkészítése megtörtént. folyamatosan könyvelésre került az Önkormányzat, a Hivatal, valamint a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlaforgalma. elkészítettük az I. negyedéves mérlegjelentéseket, illetve pénzforgalmi jelentéseket, melyek megalapozásaként a mérlegsorok értékelésre kerültek, a szükséges állományváltozásokat könyveltük. elkészítettük a évre vonatkozó beszámolót. A beszámoló elkészítését megelőzően a szükséges eszköz és forrásbeli változások átvezetésre kerültek a megfelelő mérlegsorokon, valamint a szállító és vevőállomány egyeztetése megtörtént. Elkészítettük a Magyar Államkincstár rendszerében a beszámolót, valamint szöveges kiegészítéssel határidőben beküldtük a Magyar Államkincstár felé. a tárgyi eszközök nyilvántartásának kezelését és a vásárolt kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartásokba történő bevezetését elvégeztük egyeztetéseket folytattunk az épületüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan a Kormányhivatal megfelelő osztályaival. Ellenőriztük a részünkre kiállított üzemeltetési költségeket tartalmazó számlák összegszerűségbeli jogosságát. egyeztetést végeztünk a GYEMSZI beruházási osztályával az állam által átvett, egészségügyi ellátást szolgáló vagyontömeg összetételére vonatkozóan. elkészítettük a kötelező havi, negyedéves, illetve éves gazdaságstatisztikai jelentéseket. elvégeztük a számfejtési feladatokat a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában. elkészítettük a NAV felé a szükséges bevallásokat. az Osztály részt vesz az ÁROP A kódszámú területfejlesztési témájú pályázat pénzügyi előkészítésében. A költségvetési évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon keresztül kapott területfejlesztési feladatokra fordítható források elszámolását elkészítettük, határidőben továbbítottuk a NFM felé. a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait költségtakarékossági és szakmai okokból a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, amely feladatok keretében a Tanács részére elláttuk a működéséhez kapcsolódó pénzügyi-számviteli feladatokat. A Pénzügyi Osztály munkája során napi szintű kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságával, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Kormányhivatal egyes szakirodáival.

5 Jogi és Szervezési Osztály A Jogi és Szervezési Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva a I. félévben különösen az alábbi feladatokat látta el: - A Jogi és Szervezési Osztály idén is ellátta a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. - Az Osztály előkészítette az Eger és térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel újratárgyalásra javasolt Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezetét, melyet a Közgyűlés február 8-i ülésén jóváhagyott, majd az Egyesülettel aláírásra került. - A korábbi, hivatali tevékenységről szóló beszámoló keretében is tájékoztatást nyújtottunk arra nézve, hogy a január 1. napjával bekövetkezett jogutódlás kapcsán a Jogi és Szervezési Osztály a megyei önkormányzat folyamatban lévő peres eljárásaiban a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján az érintett bíróságok felé a jogutódlás tényét valamennyi eljárás vonatkozásában bejelentette, kérve annak átvezetését. A jogutódlás átvezetése tárgyában kialakult némileg ellentmondásosnak mutatkozó bírói gyakorlat eredményeként egyes perekben a bíróság a jogutódlás megállapítása mellett - az ellenérdekű peres fél nyilatkozatára figyelemmel - a megyei önkormányzat perben elfoglalt pozícióját változatlanul megtartotta, ahhoz csupán csatlakozott a jogutód szervezet (HMIK, GYEMSZI). Erre tekintettel a Jogi és Szervezési Osztály jelenleg még 5 folyamatban levő perben látja el a megyei önkormányzat jogi képviseletét, melyek mindegyike a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet költségvetési szerv megszüntetése kapcsán a vagyoni jogok és kötelezettségek vonatkozásában jogutódnak minősülő Heves Megyei Önkormányzatot érintik. - A Közgyűlés decemberében foglalkozott a Heves Megyei Önkormányzat által a Hivatal és volt intézményeinek dolgozói részére nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatásokból adódó kölcsöntartozások ügyével. Az akkor hozott döntés alapján négy érintett Adóssal a késedelmes kölcsöntartozás megfizetésére vonatkozó megállapodást készített elő az Osztály és annak aláírását követően koordinálta az azzal kapcsolatos pénzintézeti teendőket is. - A Heves Megyei Önkormányzat, úgy is mint a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet volt munkáltató jogutóda, zálogjogosultként jelenleg hat folyamatban lévő végrehajtási eljárásban nevesített. Ezen eljárásokba való bekapcsolódást a Heves Megyei Önkormányzat, illetve a korábban megszüntetett költségvetési szervként működő Kórház- Rendelőintézet, mint munkáltató és a munkavállalók, mint adósok között létrejött munkáltatói kölcsönszerződésekben foglalt kötelezettségek nem teljesítése miatti szerződésszegés alapozza meg. A Jogi és Szervezési Osztály ügyintézése alatti, folyamatban lévő végrehajtási eljárások közül öt eljárásban a Bíróság már jogerős végzéssel engedélyezte a Heves Megyei Önkormányzat, mint zálogjogosult részére a végrehajtási eljárásba való bekapcsolódást, egy eljárásban pedig végzéssel megállapította, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a kérelmét törvényes határidőn belül benyújtotta, a bekapcsolódás engedélyezése folyamatban van. Az eljárások közül 3 esetben az ingatlannyilvántartásba már bejegyzésre került az adósok ingatlanát terhelő, Heves Megyei Önkormányzat javára szóló végrehajtási jog.

6 Mindezekre tekintettel a követelések behajtása már a bírósági végrehajtó kompetenciájába tartozik. - A Heves Megyei Önkormányzat és a Hivatal követeléseinek fizetési meghagyásos eljárás keretében is történő behajtása érdekében a jövőbeli eljárások díjának könnyebb megfizethetősége céljából keretösszeget biztosító szerződést készített elő az Osztály, melynek aláírására áprilisában került sor. - A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló törvény alapján bekövetkezett jogutódláshoz kapcsolódóan a évben érkezett megkeresések kapcsán az Osztály folyamatosan lát még el teendőket, melyek közül néhány jelentősebbet az alábbiakban emelünk ki: Levélváltásra került sor egy korábban önkormányzati intézmények őrzés-védelmét ellátó - vagyonvédelmi cég jogi képviselőjével, aki az általa képviselt cég vonatkozásában az állami konszolidációt megelőző időszakban kiállított számláik tekintetében fordult a megyei önkormányzathoz. Az ügy kapcsán tisztázódott, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a cég még ki nem fizetett számláját korábban már rendezte. A cég által a volt megyei intézmények vonatkozásában kiállított számlák tárgyában pedig a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ került megkeresésre, melynek során kértük, hogy a fentiek tárgyában közvetlenül szolgáljanak válasszal a jogi képviselőnek. Egy korábbi az állam részéről történt tartozásátvállalással érintett követelés jogosultja - a letéti számláról történt állami teljesítést követően a főkövetelése után felszámított késedelmi kamat összegét tekintve élt kifogással. A cég az állam részéről történt kiegyenlítés után fennmaradt tőkerész és késedelmi kamat vonatkozásában az adósságátvállalásban közreműködő, az átvállalt tartozások letéti számláról történő kifizetését rendeletben is szabályozó minisztériumokhoz fordult. Ennek kapcsán a Heves Megyei Önkormányzat felé is megkereséssel élt. A társaság részére adott válaszban kifejtésre került, hogy tekintettel arra, hogy január 1. napjával az állam a Kft. követelését a törvényi konszolidáció keretében átvállalta és annak alapján a kifizetés a letéti számláról történt, a Heves Megyei Önkormányzat semmilyen jogcímen nem tartozik helytállni a követelésért. A kérdés megnyugtató rendezése az érintett szakminisztériumok bevonásával folyamatban van, annak technikai lebonyolítására a minisztériumok képviselőinek nyilatkozatát követően van lehetőség azzal, hogy a cég felé fennálló eredeti fizetési kötelezettség teljesítésére a törvényen alapuló állam általi átvállalásra tekintettel már az állami szervek a kötelezettek. A Heves Megyei Önkormányzat Közigazgatási Szakkönyvtár és egy Kft. között október 5. napján - Kódexpress jogszabálygyűjtemény és mellékleteinek megrendelése tárgyában - Szállítási szerződés jött létre, melyet a Szakkönyvtár december 6. napján kelt levelével december 31. napjára felmondott. A Kft. figyelmen kívül hagyva az Önkormányzattal szemben elrendelt adósságrendezési eljárást, valamint a korábban történt felmondást, igényt terjesztett elő számlatartozás és kedvezmény visszatérítése címén, holott az adósságkonszolidáció keretében a Kft. által a BM rendeletnek megfelelően kiállított és az Önkormányzat részére továbbított valamennyi számla kifizetésre került ,-Ft összegben. A Jogi és Szervezési Osztály a Kft. további a fentiek alapján az Önkormányzat által vitatható követelése tárgyában levelezést folytatott. - A Jogi és Szervezési Osztály ügykörében eljárva közreműködött a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság beszámolójának és a Heves Megyei Polgárőrszövetség tájékoztatójának a Közgyűlés elé terjesztésében.

7 - A Heves Megyei Önkormányzat tulajdonosi közreműködésével működő gazdasági társaságok (Tisza-tó Fejlesztési Kft., ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft., Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., stb.) vonatkozásában folyamatos tevékenységet végzett az Osztály, így többek között taggyűlési meghívók és döntéstervezetek előkészítésében és postázásában, jegyzőkönyvvezetésben, az ügyvezetőkkel és tagokkal való kapcsolattartásban. - A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása keretében a Jogi és Szervezési Osztály szintén aktívan vállalt részt a Tanács I. félévben tartott üléseinek előkészítésében és azok lebonyolításában. Ennek keretében került sor többek között a Tanács március 11-én tartott ülésén a évi költségvetési beszámolójának és a évi költségvetés elfogadására, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. társasági szerződésének a Közgyűlés által ismert üzletrész vásárlás kapcsán szükségessé vált - módosításához való hozzájárulásra, míg a május 7-én tartott ülésen a Poroszló és Tisza-folyó hídja közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Magyarországi szakaszának megvalósítása, valamint a Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása című projektekben való részvétel volt a fő téma, melyek tárgyában a Közgyűlés az elnöki beszámoló keretében korábban már részletes tájékoztatást kapott. - A Jogi és Szervezési Osztály szakmai véleményt készített elő a Közgyűlés elnöke, mint a Heves Megyei Védelmi Bizottság tagja részére, amelyben a megyei önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben nevesített vidékfejlesztési feladataira is tekintettel támogatta, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Heves Megyei Kirendeltségét, törvényi feladatainak zavartalan ellátása során beleértve annak zavartalan áramellátását is alapvető felhasználóvá minősítsék az illetékes hatóságok. - A Közgyűlésnek a Heves Megyei Értéktár létrehozására irányuló döntése, valamint annak létrehozatalával és gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az Osztály előkészítette a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesülettel kötendő megállapodás- tervezetet, melynek tárgyában jelenleg is egyeztetések vannak folyamatban. - A Jogi és Szervezési Osztály I. félévében is - negyedéves gyakorisággal - ellátta az önkormányzati törzsadattárban rögzített adatok frissítését. - Ügykörében eljárva az Osztály folyamatosan szerkeszti és teszi közzé Heves Megye Önkormányzatának Közlönyét. - Szintén ügyköri feladatot ellátva a Jogi és Szervezési Osztály folyamatosan előkészíti a megyei önkormányzat szerződéseinek tervezetét. - A Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat év I. félévében 4 testületi ülést tartott, február hónapban 1, április hónapban 2, május hónapban 1 alkalommal, melyet a Jogi és Szervezési Osztály készített elő az ügyrendben foglalt feladatkörében eljárva.

8 Az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Megyei Önkormányzat közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében (meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása), valamint ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat (költségvetés előkészítése, könyvvezetés, beszámoló készítése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása). Ezen együttműködésnek is köszönhetően került sor első körben 6 fő álláskereső, 8 órás, április hótól kezdődően 11 hónapon át tartó közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, majd második körben 100 %-os támogatottság melletti - további 7 fő álláskereső, 8 órás, június hótól kezdődően 9 hónapon át tartó közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására (pályázó és szerződő fél a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat). - Az Osztály koordinálásában év végén történt iratselejtezés folytatásaként jelenleg az új irattári helyiség saját tulajdonú épületrészekben történő kialakítása és ezt követően a megyei önkormányzat teljes irattári anyagának költöztetése van folyamatban. Az irattár átköltöztetését nem csak szakmai, de költségtakarékossági megfontolások is indokolják. - A Heves Megyei Önkormányzat év I. félévében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le Heves megyét érintő területfejlesztési és területrendezési feladatokkal összefüggő tájékoztató kiadvány nyomdai kivitelezése tárgyában. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 46. számában KÉ-5243/2013. számmal április 22. napján megjelent. A közbeszerzési szakértői és jogi feladat szakmai végrehajtását az Osztály ügykörében eljárva ellátta. - A Heves Megyei Önkormányzat a vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének megfelelően évben 2 alkalommal folytatott le a 13. szerinti, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 2 millió forintot meghaladó értékű eljárást. Ezen eljárások vonatozásában az Önkormányzat 3 írásos ajánlat beszerzését, majd az ajánlatok értékelését követően választotta ki a nyertes ajánlattevőket. A feladat szakmai végrehajtását az Osztály ügykörében eljárva látta el. - A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal IP alapú telefon alközpontja ellen májusában történt támadással kapcsolatosan a Heves Megyei Önkormányzat és annak Hivatala több hatóságnál is tett lépéseket. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon tett feljelentés alapján megindult nyomozati tevékenység során elkészült az eseményekkel kapcsolatos igazságügyi szakértői vélemény, melyet egy, a HMRFK által megkeresett külső szakértő készített el. A szakértői véleményt a HMRFK a Hivatal rendelkezésére bocsátotta betekintés céljából. A HMRFK munkatársai felderítették a Magyarországon fellelhető és a támadók által utolsóként használt ún. átjáró számítógépet, amely alapján következtetni tudnak a külföldi elkövető földrajzi elhelyezkedésére. A külföldi illetőség miatt a HMRFK előirányozta a Nemzeti Nyomozó Irodának a támadással kapcsolatos nyomozati tevékenységbe történő bevonását. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a Hivatal kérelmére az On Line System Kft.- vel a támadás időpontjában a Hivatal telefon szolgáltatójával szemben indított eljárás során az On Line System Kft. az NMHH részére olyan dokumentumokat nyújtott be, amelyek azt igazolják, hogy a támadás időpontjában a támadás során hívott telefonszámok az adott ország számozási rendszerében nem szerepeltek.

9 Ezek alapján az NMHH az eljárásba bevonta az On Line System Kft. nemzetközi nagykereskedelmi szolgáltatóját, a GTS Hungary Kft.-t, amely írásban előadta, hogy az egyes hívások végződtetésére nincs ráhatással, ezért nem feladata vizsgálni az egyes hívások sikerességének tényét. Az On Line System Kft. és a GTS Hungary Kft. között ezek alapján jogvita alakult ki, melynek eredményeként a két társaság szolgáltatási díj és járulékai megfizetése tárgyban indított perben állnak egymással. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság erre tekintettel a Hivatal kérelmére indított eljárást a két szolgáltató társaság között folyamatban lévő perben jogerős bírósági döntés meghozataláig felfüggesztette. A támadás feltételezhetően külföldi kiinduló pontjára és arra tekintettel, hogy a támadás közfeladatot ellátó szerv elleni irányult a Hivatal a támadást követően az Alkotmányvédelmi Hivatal Heves Megyei Kirendeltségét is megkereste. Az Alkotmányvédelmi Hivatal tevékenységéről az Önkormányzati Hivatalnak információi nincsenek, a Kirendeltség az egyes fejleményekkel kapcsolatban folyamatos tájékoztatást kap. A Hivatal utolsó negyedévében a telefon szolgáltatási szerződésének lejárta miatt pályázat útján új szolgáltatóval kötött szerződést. A pályáztatás során a figyelembe vett szempontok közül a biztonság kiemelkedően szerepelt. A pályáztatás sikeresen zárult, október 21. napjától a Hivatal az Ephone Magyarország Kft.-vel áll szerződésben e szolgáltatás tekintetében, amely szolgáltató olyan biztonsági rendszert alkalmaz, amely használata mellett írásban vállal felelősséget egy, a Hivatal által meghatározott biztonsági értékkorlát megtartására. - A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal osztályai, valamint a Heves Megyei Közgyűlés és bizottságai feladatellátásához a Hivatal által működtetett informatikai infrastruktúra igénybevételére új főjegyzői utasításba foglalt Szabályzatot készített elő az Osztály, amely többek között újraszabályozta a lokális hálózat, az internet használatát, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. - Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, mint adatot kezelő szervek szervezeti egységei kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, közfeladataik ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének általános rendjére vonatkozó, a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének közös utasításába foglalt Szabályzatot készítette elő az Osztály. A Szabályzat rendelkezései között szerepelnek a közérdekű adatigénylésre és annak teljesítésére vonatkozó eljárási és felelősségi szabályok. Az új Szabályzat alapján a Szervezési Osztály a megyei önkormányzat internetes oldalán közzétett közérdekű adatokat folyamatos frissíti. - Az Osztály folyamatosan ellátta a Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetését és karbantartását, a Hivatalban működő munkaállomások javítását, karbantartását. Elnöki Kabinet Folyamatosan ellátott feladatok: Az elnöknek, alelnököknek érkező felkérések és meghívók megválaszolása, köszönetnyilvánítások, gyászlevelek, kapcsolatfelvételt kezdeményező levelek megírása. Az elnöki és alelnöki protokoll- és eseménynaptár naprakész kezelése, események időpontjainak egyeztetése.

10 Heves megyei érdekeltségű vagy illetékességű sajtótermékek sajtófigyelése, illetve országos és nemzetközi hírek Heves megyei aspektusainak sajtófigyelése. Protokolltalálkozók, rendezvények sajtónyilvánosságának biztosítása, sajtóközlemények összeállítása, sajtótájékoztatók szervezése, reprezentatív ajándékcsomagok összeállítása, sajtókérdések megválaszolása A weboldal kezelése, aktualizálása. reprezentatív és szóró-ajándéktárgyak beszerzése, raktározása, kiadása a Megyeháza Barkóczy termében zajló rendezvények koordinálása, teremhasználati engedélyek adminisztrálása és kapcsolattartás a programgazdákkal. a Heves Megyei Tükör című Heves megyei kiadvány szerkesztőségi, tartalomszolgáltatási feladatainak ellátása a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ koordinálása, az ügyfélszolgálat működtetése, tájékoztató kiadványok rendelése, kezelése és eljuttatása a célcsoportok részére Eseti feladatok: január Előkészítette Szabó Róbert elnök úr látogatását Heves megye idei első babájánál és édesanyjánál a Markhot Ferenc kórházban, valamint az ajándékozást ez alkalomból. Megbeszélést készített elő elnök úr részére Molnár Anitával, az Észak-magyarországi és a Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság új vezetőjével a marketingigazgatóságok aktuális feladatiról, 2013-as terveiről, az önkormányzat kapcsolódási pontjairól. Megszervezte elnök úr részvételét Gyöngyösön a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évadnyitó rendezvényén a Mátra Múzeumban. Közreműködött elnök úr részvételének megszervezésében a megyei egyeztető fórumon Szolnokon négy megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Heves és Bács- Kiskun) képviselőivel. A találkozó célja a megyei területfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó tervezői munka összehangolása és a jelenlegi állásának ismertetése volt. Előkészítette Szabó Róbert elnök úr találkozóját Orbán Viktor miniszterelnök úrral és a megyei elnökökkel az Országházban. Itt egyeztetés történt a megyei önkormányzatok fejlesztési források elosztására vonatkozó jövőbeli feladatairól. Közreműködött a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága rendkívüli ülésének előkészítésében. A gazdasági, civil és önkormányzati szereplők bevonásával két napon át zajlott találkozón a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepcióval kapcsolatos javaslatok megvitatására került sor a Megyeházán. Előkészítette a női kézilabda Dobó Kupa döntője keretében az Év Heves Megyei Sportolója kitüntető díjak átadását az Eszterházy Károly Főiskola Leányka úti sportcsarnokában. Közreműködött az ÉMIG Kft. taggyűlésének megszervezésében és lebonyolításában a Megyeházán. Előkészítette ifj. Herman István alelnök úr egyeztetését dr. Juhász Attila Felsőtárkány polgármesterével a területfejlesztési koncepció kialakításával kapcsolatban. A Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatósága szervezésében zajlott regionális évadnyitó turisztikai konferencián Mátraházán megszervezte elnök úr részvételét és tájékoztatóját a megyei önkormányzatok

11 2013. február területfejlesztési szerepéről, feladatiról. Részt vett a Heves Megyei Sportszövetségek Egyesületének éves közgyűlésén, ahol tájékoztatást kapott az elmúlt év gazdálkodásáról, eredményeiről és a 2013-as év terveiről. Megszervezte elnök úr részvételét Dr. Bakondi György tű. altábornaggyal közösen a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében zajlott szemlén, melynek célja a téli időjárásból fakadó rendkívüli helyzetek kezelése volt. Megszervezte elnök úr részvételét a Magyar Olimpiai Bizottság fórumán a Körcsarnokban. Koordinálta a Heves Megyei Közgyűlés két ülésének előkészítését, elkészítette az elnöki beszámolókat. A Jogi és Szervezési Osztállyal együttműködésben elkészítette az előterjesztést a Középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel, a sportszervezetek részére történő természetbeni támogatás nyújtására vonatkozó javaslatot, a Europe Direct Információs Pont évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Europe Direct Információs Pont évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot. Egyeztető beszélgetést készített elő ifj. Herman István alelnök úr számára Bóta József szihalmi polgármesterrel, a területfejlesztési koncepció kialakítása és egyéb településfejlesztési lehetőségek kapcsán. Lebonyolította a Középtávú Együttműködési Megállapodás aláírását az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel. Lebonyolította a teltházzal, közel ötszáz vendég részvételével zajlott Heves Megye Napját február 12-én az egri Gárdonyi Géza Színházban. Megszervezte a rendezvény teljes bevételének - 5,8 millió forintnak jótékonysági célú gyűjtését és Horváth László, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott javaslatára egy lakástűzben otthonát elvesztő karácsondi család részére történő eljuttatását. A közgyűlés döntése értelmében előkészítette az újonnan alapított Heves Megye Nagykövete díjak átadását Bolyki János borász, valamint Kis Károly labdarúgóedző részére. Egyeztető megbeszélést szervezett elnök úr részére Göndör Tiborral, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nkft. ügyvezető igazgatójával az ügynökség által koordinált Heves megyei projektekről. Közreműködött a Kovászna megye koordinálásában benyújtott Lóháton című projekt pályázatának elkészítésében az Európai Bizottság Európa a Polgárokért programja keretben, mely nyertessége esetén Lengyelországgal kiegészülve 4 ország szakembereinek nyújt lehetőséget tapasztalatcserére. Megszervezte elnök úr látogatását Horváth László miniszteri megbízottal a Nemzetgazdasági Minisztériumban a megyei területfejlesztési feladatok és kiemelt fejlesztési projektek egyeztetése céljából. Előkészítette ifj. Herman István alelnök úr részvételét a Kommunizmus áldozatainak elmék napja alkalmából rendezett február 24-i füzesabonyi rendezvényén. A hónap folyamán a Farsanghoz kapcsolódóan a Heves Megyei Önkormányzat tombola felajánlásait juttatta el számos település és Heves megyei szervezet részére. Támogatási szerződést készített elő és koordinálta az aláírást a füzesabonyi VIKF Alapfokú Művészeti Iskola és a Hevesi Sportegyesület részére, mely által Szabó

12 2013. március Róbert elnök úr a szervezetek működését/konkrét rendezvényeinek megvalósulását kívánta segíteni. Előkészítette az Eger, Dobó tér 6/a III. emeletén székhellyel rendelkező sportszervezetek természetbeni támogatására vonatkozó megállapodásokat és koordinálta aláírásukat. Véleményezte a készülő területfejlesztési koncepció javaslattevő munkarészében a sporttal és turisztikával kapcsolatos teendőket, beavatkozásokat. Bemutatkozó látogatást szervezett a Megyeházán a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium újonnan kinevezett igazgatóját Kerekné Fábri Eufrozina részére. Igazgató asszony tájékoztatást tartott az intézményben folyó szakmai munkáról és aktuális tevékenységekről, programokról. Az ED iroda részt vett a Külügyminisztérium által koordinált "Az én Európám" rendezvényen a Dobó Gimnáziumban, ahol lehetőséget kapott az iroda bemutatására. Megszervezte elnök úr részvételét a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ülésén, valamint a Tisza-tó Fejlesztési Kft. taggyűlésén Tiszafüreden. Az ED iroda a Tinódi Általános Iskolában segített egy Európai Unióról szóló foglalkozás rendezésében. A Megyeházán találkozót szervezett elnök úr részére Gutyán Gergellyel, a NORDA Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökség Kft. újonnan kinevezett igazgatójával. Megszervezte elnök úr és ifj. Herman István alelnök úr részvételét Felsőtárkányban a március 15-i ünnepi rendezvényen. Előkészítette elnök úr részvételét és díj átadását az év újságírójának, Pócsik Attilának a sajtónap alkalmával a Megyeházán megrendezett ünnepi fogadáson. Témajavaslatokkal segítette a Magyar Nemzet i Heves megyei mellékletének elkészítését. Segítette a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció kapcsán második alkalommal összehívott Területfejlesztési Egyeztető Fórum megrendezését. A Megyeházán megszervezte a gyöngyösi hegymászó, Kiss Péter fogadását, aki a Magyarok a világ nyolcezresein sorozat keretein belül március 27-én expedíció keretében indult a Nepál és India határán található, 8586 méter magas Kancsendzöngára, arra a hegycsúcsra, ahol korábban még nem jártak magyarok. Az expedíció során elhunyt hegymászóról a Heves Megyei Közgyűlés májusi ülésén emlékezett meg. Előkészítette a területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos megbeszélést ifj. Herman István alelnök úr és Varga Tibor egerbaktai polgármester között. A szakmai partnerek véleményének és javaslatainak meghallgatásával kezdetét vette a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítése. Annak érdekében, hogy a partnerszervezetek is bekapcsolódhassanak a munkafolyamatba, március 25. és 29. között fórumsorozat szervezésében és lebonyolításában működött közre Heves megye minden járásközpontjában. A fórumsorozat állomásain közel 200 résztvevő, több mint 50 javaslatát hallhattuk a koncepció szakmai iránymutatásaival kapcsolatban. Megszervezte ifj. Herman István alelnök úr március 27-i részvételét és támogatását az Eszterházy Károly Bölcsészettudományi Kar által szervezett Bölcsész Bálon. Az ED Iroda munkatársa a Neumann János Gimnáziumban tartott tájékoztatót más tagállamokban történő tanulási és munkavállalási lehetőségekről, ösztöndíjakról és az

13 2013. április önkéntességről. Előkészítő látogatást tett Gyöngyösön és a Gyöngyök Művelődési Ház munkatársaival tartott egy megbeszélést az Európa Napon rendezendő programokról. Az ED iroda segítette a noszvaji Figedy János Általános Iskola angol nyelvi vetélkedőjét, melynek fő célja az volt, hogy az EU nyelvi sokszínűségére, a nyelvtanulás fontosságára felhívjuk a tanulók figyelmét. Támogatási szerződést készített elő és koordinálta az aláírást a Heves Megyei Diáksport Tanács, az Egri Sakk és Ritmikus Sportgimnasztika Klub versenyzője, Gledura Benjamin, valamint a Német Nemzetségi Egyesület Aldebrő-Tófalu számára, mely által Szabó Róbert elnök úr a szervezetek konkrét rendezvényeinek megvalósulását/versenyzőjük versenyeztetését kívánta segíteni. Megszervezte Szabó Róbert elnök úr közös részvételét a megyei közgyűlések elnökeivel együtt a Nemzetgazdasági Minisztériumban megrendezett egyeztetésen, melynek célja a közötti EU-s források felhasználásához kapcsolódó megyei szintű tervezési folyamatok és feladatok áttekintése volt. A Megyeházán egyeztető megbeszélést szervezett Lipcsey György, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója és elnök úr részére a Kft-t érintő aktuális témákról. Találkozót készített elő elnök úr részére Horváth László kormánymegbízott úrral a Parlamentben a megyei területfejlesztési feladatok és kiemelt fejlesztési projektek áttekintése céljából. Megszervezte dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő és ifj. Herman István alelnök úr területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos megbeszélését. Közreműködött a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció kapcsán az Eszterházy Károly Főiskolán összehívott Területfejlesztési Konferencia megszervezésében. Az ED iroda részt vett egy kiállítási standdal az Eszterházy Károly Főiskola Állásbörzéjén, ahol az iroda munkatársai praktikus információval álltak az érdeklődők rendelkezésére munkavállalás, tartózkodás, letelepedés az Európai Unióban; gyakornoki lehetőségek; ösztöndíj lehetőségek; önkéntes munka témákban. Tárgyalásokat szervezett a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Agrárgazdasági Kamara, Magyar Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Földalap, a MAGOSZ, a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága és a Heves Megyei Agrárkamara vezetőivel a Megyeházán megrendezésre került Agrárfórumhoz kapcsolódóan. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr megnyitóját és részvételét a rendezvényen. Megszervezte elnök úr részvételét és előadását Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójáról a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXVII. küldöttgyűlésén. Megszervezte elnök úr részvételét és előadását Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójáról az Önkormányzatok Mátrai Szövetségének közgyűlésén. Közreműködött az ÉMIG Kft. taggyűlésének megszervezésében és lebonyolításában a Megyeházán. Hivatalos látogatást készített elő elnök úr részére Heves megye svédországi testvérmegyéjéből, Värmlandból Sture Hermanssonnal, Magyarország tiszteletbeli konzuljával és Paul Nemessel, a Värmland Megyei Közigazgatási Hivatal Nemzetközi Titkárságának vezetőjével. A beszélgetésen szó esett a megyei

14 2013. május önkormányzatok új, területfejlesztési feladatiról és a Heves megyei területfejlesztési koncepcióról. Az együttműködés lehetséges területei között megemlítésre került a Värmland Megyei Sportszövetséggel közös együttműködési projektek lehetősége európai bizottsági támogatással, melybe partnerként Kovászna megyei sport szervezetek is bekapcsolódhatnak majd. Szintén a háromoldalú Heves-Kovászna- Värmland együttműködésen alapul a Kovászna megye koordinálásában benyújtott Lóháton című projekt, mely nyertessége esetén Lengyelországgal kiegészülve 4 ország szakembereinek nyújt lehetőséget tapasztalatcserére. Megszervezte elnök úr részvételét a sástói kemping korszerűsítésére elnyert támogatás sajtótájékoztatóján. Közreműködött elnök úr részvételének előkészítésében a Tisza-tó Fejlesztési Kft. taggyűlésén Budapesten. Koordinálta a Heves Megyei Közgyűlés két ülésének előkészítését, elkészítette az elnöki beszámolókat. A Jogi és Szervezési Osztállyal együttműködésben elkészítette a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztést. Elkészítette a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának évi időbeni ütemezéséről szóló előterjesztéseket, a Heves megye támogatja a rezsicsökkentést és Hargita Megye Tanácsával együttműködési tárgyalások megkezdéséről szóló Sürgősségi indítványokat és előkészítette a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi és Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága Heves megye turisztikai helyzetét bemutató tájékoztatóját. Előkészítette ifj. Herman István alelnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége április 15-i és április 29-i közgyűlésein Budapesten. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának és Borboly Csaba úr, Hargita Megye Tanácsának elnökei meghívására előkészítette Heves megye hivatalos delegációjának látogatását Székelyföldön, valamint Heves megyei kiállítók bemutatkozását az Erdély legnagyobb városünnepeként számon tartott Szent György Napokat. A rendezvény során felkérésünkre és szervezésünk által az Eger Termál Kft., a Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület, valamint az Egerszalóki Turizmus Egyesület képviselte Heves megyét. A sepsiszentgyörgyi látogatást követően a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről és az együttműködési megállapodás előkészületeiről tárgyalást készített elő Borboly Csaba elnök úrral a csíkszeredai Megyeházán. A találkozót megelőzően Hargita Megye Tanácsa javaslatokat küldött az együttműködés javasolt tevékenységeire vonatkozóan, melyekkel kapcsolatban kiegészítő javaslatokat fogalmaztunk meg. A Heves megyei küldöttség javaslata alapján, hogy az idén ősszel Heves megyében megrendezendő Székelyföld Gyöngyszemei rendezvény keretében írják alá az együttműködési szerződést, az aláírás előkészítését megkezdtük. Megszervezte ifj. Herman István alelnök úr és Ballagó Zoltán a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetője közti egyeztető, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot bemutató megbeszélését. Közreműködött a tarnaleleszi Szuk Mátyás Ifjúsági Fúvószenekar Belgiumi versenyét támogató megállapodás előkészítésében és aláírásának koordinálásában, melyen a zenekar 3. helyezést ért el. Segítette a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ülésének előkészítését. Az ED iroda Apcon a Csere János Iskolában és az egri Eszterházy Károly Főiskola

15 Gyakorló Iskolájában segített egy-egy Európai Uniós program megrendezésében vetélkedő anyagának, ajándéktárgyak biztosításával. Megszervezte ifj. Herman István alelnök és Lukács Balázs a Füzesabonyi Járási Hivatal vezetőjének a Füzesabonyi Járási Hivatallal kapcsolatos megbeszélését. Közreműködött sajtótájékoztató megszervezésében a Megyeházán az Összhang Egyesület szervezésében zajlott Születés Hete programsorozathoz kapcsolódóan. Az ED részt vett a Külügyminisztérium által az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolában rendezett EU tanórán. Megszervezte elnök úr részvételét a Detki Keksz Kft. halmajugrai telephelyén tartott ünnepélyes projektzáró rendezvényen. A Heves Megyei Europe Direct a franciaországi Bourgueil város meghívására előkészítette kétfős delegáció - Sveiczer Sándor és Jáger József képviselők - részvételét az Európa Nap alkalmából megrendezett programon. A rendezvény fő célja a megemlékezés volt, de szerették volna felhívni a figyelmet a tolerancia, a másik iránti nyitottság, a párbeszédek fontosságára is. A Kabinet munkatársa részt vett a Vidékfejlesztési Minisztérium budapesti tájékoztatóján a megyei és települési értéktár létrehozásáról. A hónap folyamán több alkalommal egyeztetést folytatott a Kaptárkő Egyesület munkatársaival a megyei értéktár létrehozásáról. Az ED iroda május 9-én, Európa Napon az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által koordinált program részeként Gyöngyös Város Önkormányzatával együttműködve egész napos programokkal várta az érdeklődőket Gyöngyösön a Barátok terén. A programok közt szerepeltek koncertek, valamint bábelőadás, ugrálóvár, sok-sok játék, EU-kvíz, gasztronómiai bemutató Európa ízeiből, és egy rendhagyó városnézés. A résztvevők a rendezvény keretein belül tekinthették meg a Varázsképek, Székelyföld című, székelyföldi fotóművészek alkotásait bemutató gyűjteményes fotókiállítást is. A tárlatot amely Kovászna Megye Tanácsának és a Heves Megye Önkormányzatának közös szervezésével valósult meg Szabó Róbert, a Heves Megyei közgyűlés elnöke és Faragó László, Gyöngyös város polgármestere nyitotta meg a Mátra Művelődési Központ galériájában. Május 10-én az ED iroda Eger MJ Város Önkormányzata munkatársaival közösen rendezett egy egész napos programot Egerben a Széchenyi utcában Európa Napra emlékezve. A Heves Megyei Közgyűlés által alapított Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető díjhoz kapcsolódóan felkéréseket juttatott el javaslattételre a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi tagja, a települési önkormányzatok és Heves megyei rendészeti szervek részére. A beérkezett javaslatokat összesítette és előterjesztés formájában készítette elő a javaslatot a díj adományozására az érintett bizottságok és Heves Megyei Közgyűlés részére. Közreműködött a hazai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány kezelésével kapcsolatos tevékenységekben, többek között a Heves Megyei Önkormányzat részéről egyoldalú nyilatkozatok elkészítésében és megküldésében a települések részére. A Megyeházán találkozót szervezett elnök úr részére Dr. Rabóczki Anitával a parádfürdői Állami Kórház főigazgató főorvosával. Előkészítette a Tisza-tó Napja programsorozat keretében május 14-én Kiskörén megrendezett, A as Európai Uniós fejlesztési ciklus című szakmai konferencián elnök úr előadását Heves megye területfejlesztési koncepciójáról, a

16 2013. június Tisza-tavi térség kapcsolódási és lehetséges kitörési pontjairól. Előkészítette továbbá ifj. Herman István alelnök úr részvételét a Tisza-tó Napi rendezvényeken és elnök úr részvételét május 15-én a poroszlói Ökocentrumban megtartott sajtótájékoztatón. A Tisza-tavi Ki Mit Tud döntőjére és gyermek horgászversenyre eljutatta a szervezőknek a Heves Megyei Önkormányzat díj felajánlásait. Közreműködött a Megyeházán a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésének előkészítésében és lebonyolításában, melyen részt vett Habis László, Eger város polgármestere. Az ED iroda munkatársai közreműködtek egy tájékoztató megszervezésében a Megyeházán az Egri Norma Közhasznú Alapítvány szervezésében a civil szervezetek számára kötelező beszámolók beadás kapcsán. Közreműködött az ÉMIG Kft. taggyűlésének megszervezésében a Megyeházán. Az ED iroda munkatársai közreműködtek a Magyarok a Piacon Klub programja Stratégiai tervezés című rendezvényének lebonyolításában a Megyeházán. A konzultációs fórum célja a kormányzat és az üzleti szféra közötti dialógus lehetőségének felkínálása volt, minden megyében egy asztalhoz ültetve a központi (NGM, NTH) valamint a megyei tervezés felelős szereplőit az adott régió meghatározó vállalatainak vezetőivel. Előkészítette ifj. Herman István alelnök úr részvételét, közreműködését a rendezvényen. Megszervezte elnök úr részvételét Nagyrédén a Jász-Plasztik Kft. legújabb, nagyrédei telephelyfejlesztésének megkezdése alkalmából rendezett rendezvényen. Egyeztetéseket folytatott a II. Eged-hegyi terepfutás sajtótájékoztatójának és a verseny népszerűsítésének ügyében, majd közreműködött a sajtótájékoztató lebonyolításában. Előkészítette a támogatási megállapodást a Kokoró Dojo versenyzőjének, Czibolya Kristófnak, az egri ÁFÉSZ SC asztaliteniszezőinek, illetve a szenior súlyemelő klasszisnak Szepessy Lászlónak. Ezzel Szabó Róbert elnök úr a versenyeken való minél jobb szereplést kívánta támogatni. A Megyeházán egyeztetést szervezett elnök úr részére Magyar Csillával, Kisköre város polgármesterével a települést érintő fejlesztési elképzelésekről. A Nemzeti Összetartozás Napján előkészítette a Heves Megyei Önkormányzat képviselőinek koszorúzását a lajosvárosi kopjafánál tartott megemlékezés alkalmából. Jelen tájékoztatót a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék. E g e r, június 20. Dr. Barta Viktor

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

Tájékoztatás. önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról (2013.01.01. - 2013.12.31.

Tájékoztatás. önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról (2013.01.01. - 2013.12.31. -- Tájékoztatás A Heves Megyei Önkormányzat által saját költségvetése terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés!

28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! 28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28. (3)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18-2/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

18-3/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés. Tisztelt Közgyűlés!

18-3/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés. Tisztelt Közgyűlés! 18-3/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 33-41/2013. ikt.sz. 11. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának a Dunakanyar Térségi Fejlesztési

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 48014-13/2009. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

51-63/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-63/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-63/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031 ; Fax (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben