5.4. Humán fogalomtár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.4. Humán fogalomtár"

Átírás

1 Személyiségprofil Sikert hozó tulajdonságok Személyiségtérkép készítése 5.4. Humán fogalomtár megrajzolása tul diagnóziskészítés. Lehetőséget ad a személyiség jobb megismerésére és reakciói mélyebb megértésére. Jelzi a sikeres vezetői munkához szükséges személyiségjellemzők szintjét. A személyiségjegyek kölcsönösen befoly egymást. Ami mélyről fakad, nehéz edzeni, tanulni, a többit könnyebb. Önértékelés és önismeret, magabiztosság, elővigy, függetlenség, önzetlenség, emberismeret, teherbírás, tolerancia, becsvágy, beleérzőképesség. Milyen tul-kal kell rendelkeznie erős átlagon vagy magas értéken a vezetőnek. STOGDILL: csatlakozóképesség, kezdeményezőkép, kitartás, szervezőkép, önbizalom, éberség, segítőkészség, közkedveltség, alkalmazkodóképesség, beszédkészség. HOFSTATTER:energia- és kezdeményezőképesség, gyakorlati intelligencia, ált ítélőkép, prognosztikus készség, emocionális kiegyensúlyozottság, emberekkel bánni tudás, megfigyelőkészség, testi állóképesség, hallgatni tudás. 3 sarokpont: intelligencia, energikusság, önbizalom. Belső marketing:összehangolt önismeret, magabiztosság, önbecsülés, kiegyensúlyozottság, gátlásmentes személyiségközlés, becsvágy, akaraterő, belső energiagazdálkodás, önkontroll, kezelési képesség, kudarctűrés, énkonfliktusok kezelése. Biztonság adása: hiteles pálya és szakmaismeret, személyes példa és minta, problémastruktúráló képesség, ember- és feladatorientáltság, kedvező lelki klímahangulatot teremtő képesség, sikerorientáltság, teljesítménycentrikusság, biztos folyamatvezérlés, jó szándékok, pozitív érzések éreztetése, nyugalom és erő érzésének átadása, optimizmus, asszertivitás. Kihíváskezelő készségek: magabiztosság, optimizmus, kockázatkezelés, elővigyázatosság, függetlenség, önzetlenség, emberismeret, lelki és fizikai teherbírás, toleracia, becsvágy, kreativitás, beleérzőképesség. Empátiás készségek: empátia-hajlam és készségek, akceptáló képesség, intuíció. Fittség-térkép: testi edzettség, pszichés állapot, szociális megelégedettség. Hatást segítő készségek: verbális és nonverbális személyiségeszközök, belső és külső kép adekváltsága, a személyiség hitelessége, interperszonális készségek. Kompetencia-nyalábok: 1. Személyiségdimenziók: (Kozéki Béla): Pszichoticitás: durvalelkűség -> szelídség (erőszakos vezető -> bizonytalan vezető). Extraversió-intraversio (Jó kapcs teremtő -> nem társaságkedvelő) Neutrocitás: feszült, ingadozó -> rugalmas, érzéketlen. Szociális konformitás: önkritika hiánya -> nonkonformitás. Impulzivitás: izgalomra éhes -> megfontolt. Vállalkozó kedv: kedveli a kihívást -> járt út,kisebb de biztos siker. Empátia: megjósolja mások reakcióit -> váratlanul érik mások reakciói 2. Kompetencia-modellek: A vezetői kompetencia fejlesztése feltétele a teljesítményjavulásnak és növekedésnek: hatékonyságra orientáltság, törődés a hatással, mások fejlesztése a vezetés sikertényezője, stratégiára orientáltság, szervezeti felkészültség, értéknövelő szemlélet, általános vezetési készségek, határozottság, bátorság a kockáztatáshoz, szavahihetőség, bizalom, akceptálási és befolyásolási készség, tárgyilagos észlelés, hálózatok kiépítése, interperszonális és kommunikációs készségek, tárgyalási készségek, modellváltási képesség, játszma prezentálás, a lehetőségek és kockázatok menedzselése, teljesítmény menedzselés, progresszív és proaktív döntési

2 készség, rábeszélőkészség, kreatív és innovatív gondolkodás. Alkalmazotti elkötelezettség alappillérei: büszkeség, bizalom, eredmény iránti felelősség, részesülés a sikerben és annak publikálásában, szervezethez tartozás érzése, kompetencia az adott szakterületen. Legalapvetőbb emberi motiváció: autonómia: felelősségvállalás és szabad választás. Személyiségstílus: 4 féle menedzservezető: 1.akiket más érdekel,pl hobby 2. Akik a jó munka öröméért dolgoznak 3.Gladiátorok (győzelem a fontos) 4.Akik győzni és teljesíteni akarnak. Játszmák: Én nyerek- Te vesztesz; Én vesztek Te nyersz; Mindketten vesztünk (népszerűségre törekszik, engedékeny); Én nyerek!; Én is nyerek!; Mindketten nyerünk (kölcsönös eredmények). Hatékony vezetői munkát akadályozó személyiségjellemzők:szkizoid, kényszeres, paranoid, nárcisztikus. Másokat megismerni Konfliktuskerülés információkat szerezni róla, saját tapasztalatainkkal feldolgozzuk azokat. Objektív valóság és szubjektív érzelmek. MÓDSZEREK: 1.Megfigyelés: napi tevékenységben, megbeszéléseken, értekezleteken, váratlan helyzetekben. Zseni: mindent jobban tud, rögtönzött kiselőadások Egyetértő: nincs önálló véleménye Igazságosztó: végigvárja a vitát, bíróként Lelkipásztor: figyel, bólogat, négyszemközt jótanács Szókimondó: mindig megmindani az igazat Filozófus: nem létezik teljes igazság Barát: előtte barátilag beszéljük meg Optimista: 1x úgyis megoldódik Pesszimista: úgyse sikerül semmi Realista: felkészül, elemez, kompromisszum 2.Beszélgetés: spontán: 1 vezető, fő. Személyesen motivál, a dolgozó szabadon beszélhet, legalább 2x egy évben, előre megbeszélt időpont, nyugodz helyszín, 1 órás beszélgetés, másokat meg kell tudni hallgatnia, NINCS jegyzetelés. Irányított: a vezető a munkatrsának (1) elmondja a véleményét 1 témáról. Félévente. A témát előre közölje. 3.Képzések:szakmai továbbképzés, tréningek, irányított önképzés 4.Vizsgálatok Vezetői munkában a problémák jó része én-, helyzet-, és kommunikációs probléma. Konfliktus-szintek: egyénen belüli, személyek közötti, csoporton belüli, csoportok közötti, szervezeten belüli, szervezetek közötti Kezelési módok: vetélkedő (ráerőszakoló); együttműködő (problémamegoldó); kompromisszumos; elkerülő (visszahúzódó); alkalmazkodó (békülékeny); demokratizálás (bevonás); békítő közelítés (megegyezzésre törekvés); alku (osztozkodás); kreatív megközelítés. Szerepkonfliktusok: szerepbizonytalanság; szereptúlterhelés, személyiség és szerep ellentéte; konfliktusok a követelés és a demokratizmus közöttt, formális szerepkövetelmények és az informális vizsony közötti ellentétek. Elképzelt

3 Konfliktusok osztályozása Helyzetek Módszere. Közös problémamegoldás: probléma meghatározása, lehetséges megoldások keresése, megoldésok értékelése, döntés, végrehajtás módjának meghatározása és a siekresség utólagos értékelése. Látszatkonfliktus, Extrémkonfliktus, Perem- és központi konfliktus. Megoldási módok: ÉN KONFLIKTUSOK: magammal, más személyekkel, csoportokkal. Belső konfliktusnál: racionalizálás (miért-ek); elfojtás; túlkompenzálás; önkonfrontáció; misztifikáció; kooperáció. KAPCSOLATKONFLIKTUSOK: minden változás kiélezi a konfliktusokat. Önismeret segít objektíven felmérni a konf. Megoldások:álmegoldás: közös félreértésnek könyveljük el. (struccpol, később elmérgesedik!); agyonvitatás, átmeneti egyezség (szintén Álmegoldás). Valódi konf megoldás: kompromisszum (ha nincs kibékíthatetlen ellentét); a konf demokratizálása (érdekeltek szélesebb körű bevonása). SZELÍD módok: békítő közelítés, alku, kreatív megközelítés. ÉLES HELYZETEKBEN : frontális támadás, közvetlen fenyegetés, közvetlen nyomás, fokozatosan kiterjeszkedő akciók, totális gerillaharc. Vállalati konfliktusok: lehet társadalmi, hagyományos, egyéni. Társadalmi: szakszervezetek által vezetett, vállalati alkalmazottak mozgósításán nyugvó. Sztrájk helyébe látványos, média figyelmét felhívó akciók: pl szőrme ellenes tüntetések. Szakemberek ügyévé vált: egyre bonyolultabbak a ts-i alkuk. Lehet országos vagy helyi szintű. Jelentős vagy apró. Hagyományos: A vállalat történetéhez tartoznak, egyéneket érdekközösségbe tömöríti (szolidaritás), igazgató küzd, főnökök közötti személyes kapcsolat megromlása (pletykák, manőverezés) Egyéni konf: A) hierarchikus: alárendeltségi (felettessel) vagy fölérendeltségi (beosztottal). B) személyi: egyéntől függ, gyakran kis semmiségek. Korlátok szerint: egyéni-kollektív, egyenlő vagy aláfölé rendelt felek, spontántudatos, konstruktív-romboló, birtoklási-léthez kötődő. Jellege szerint: Viták érinthetik: tényeket, okokat, célokat, módszereket, értékeket Ok szerint: 1. Közvetlen érdek: bérezési feltételek, előléptetés, jutalmak 2. Szociális feltételek : termelékenység nyomása fáradtság; ösztönzés hiánya nézetkülönbség a célok tárgyában; érdektelenség a közös művel szemben; munkafeltételek, a változás elutasítása, változás vágya, foglalkoztatási bizonytalanság, megaláztatások és bosszantások, a feladat leértékelése 3.Lélektani feszültésgek: személyek közötti összeférhetetlenség, rossz kommunikáció, állandó ügyetlenség, az új elutasítása, beteges féltékenység, bántani akarás 4.Intellektuális divergenciák: területi konf; konzervatív-haladó; ambíciós konf, befolyások harca (kinek lesz igaza); hatalmi harc. Pozitív gondolkodás az adott eseményeket, történéseket olyan beállítódással szemlélni, amelyben a vezérelv a mindenben a jót, a hasznosat keresni. Előnye:a feszültségek szorongások feloldása azáltal, hogy az elkeseredés, kilátástalanság helyett a tenni akarás, a nehézségek leküzdésének öröme hatja át az ember gondolatvilágát. A distressz állapot helyett egy egészséges stressz szint alakul ki, ami fenntartja a küzdeni akarás, a cselekvés mozgatórugóit. Probléma lehet, ha az adott eseményt lebecsüljük, és nincs reális értékelő képességünk.

4 HERZBERG PIETRASINSKI Humán Controlling Vezetés 4 dilemmája Alkotóközösség ismérvei Gondolatok ezzel kapcs: - nem téged akartak bántani - a hiba elkövetője nem feltétlenül rosszakaród - elemezni hogy mi okozta a helyzetet - mennyiben van te a felelős - te mit tettél volna a másik helyében - indulatból semmit sem lehet jól megoldani - vond be a megoldásba az okozókat is - munkatársaiddal együtt örülj a sikernek - szülőkkel beszélgetés - pozitív gondolkodás = fegyver az agresszió ellen munkafeladat ösztönzése, el lehet érni,hogy a dolgozó a munkakörében egyre motiváltabban tevékenykedjen! 1. Ellenőrzés csökkentése -> felelősség és egyéni eredményesség érzete 2. Önellenőrzés -> felelősség és munkaterület áttekintése 3. Új és nehezebb feladatok felvétele a munkakörbe -> fejlődés és tanulás 4. Hatáskör növelése, munkaköri szabadság fokozása -> felelősségérzet,eredményesség 5. Különleges feladatok rábízása -> fejlődés, előrehaladás intelligencia, helyzetértékelési kép, alkalmazkodási kép, kezdeményezés, eredetiség, energia, vállalkozó kedv, kitartás az akadályok leküzdésében, határozottság, meggyőződés szilárdsága, önuralom, önbizalom, önmaga alárendelésére való képesség, merészség, együttműködés, becsvágy, igazságosság, ékesszólás, felelősségérzet, kompromisszum, lojalitás, lelkesedés, emberi természet ismerete, emberek iránti megértés, emberekkel érintkezés könnyedsége, udvaris, tapintat, barátságos, társas természet, humorérzék, személyes méltóság, flegmatikus vérmérséklet, irányítás alatt álló terület ismerete HC integrált alkotórésze az EEG-nek # IGAZ HC alapja a jövedelmezőség # HAMIS HC-nek nem feladata az emberi erőforrással kapcsolatos # HAMIS Strukturális szellemi tőke része az innovációs tőke # IGAZ Formális képzés közvetett ktg-ként értelmezhető # HAMIS 1. Kiket ruházzon fel a közösség döntési illetékességgel 2. Milyen módon helyezzük a döntéshozókat vezetői tisztségbe 3. Hogyan szabályozzuk a hatalmat 4. Hogyan gyakoroljuk az ellenőrzést a hatalmon lévő személyek felett alk.köz.: az a csoport, amelyik a tevékenysége során képes újat alkotni 1. személyes kvalitásokhoz való + viszony 2. Igazi közösség nem homogén, hanem egységes 3. Íratlan törvényes is rendszert alkotnak 4. Ellenállásra képes, ha stabilitását veszély fenyegeti 5. Rugalmas, toleráns

5 6. Meghatározott cél felé halad 7. Hagyományokat táplálja, tisztelentben tartja 8. Egyén tehetségét igyekszik kibontakoztatni 9. Reprezentánsa: a teljesítményember, és nem a nexusember (aki csak a kapcsolatairól beszél, de nem produkál teljesítményt) Curie házaspár, Selye János és kutatótársai Új vezetői követelmények Önismereti kerék Pályázatok stratégia-orientált vezetés; rétegződések szerinti; közvetett vezetés (akkor is tudnakjól dönteni, ha nincs ott a vezető) Érzet: érzékszervek által felfogott ingerekből nyert infó Értelmezés: jelentést tulajdonít eme infóknak Érzés: érzelmi,indulati,nem gondolati jellegű Szándék: Utalás arra,mit kívánunk tenni Cselekvés: teszünk valamit Ha hiányos: Értelmezés-csel: türelmetlen,nem hallgat meg Értelm-érzés-csel:t öprengő,egyedül dönt Érzékelés-érzés-cselekvés: előbb csel,utána gond Értelmezés-érzés: nem csel,tv,romantikus célja: a munkaadó a munkakör betöltésére a legmegfelelőbb személyt tudja kiválasztani. Ha a tv előírja, kötelező, állami cégeknél is. Nem kötelező: ha nincs előírva. Ilyenkor lehet meghívásos vagy nyít pályázat. Lebonyolítása drága. 1. Előkészítése: megfogalmazás, meghirdetés, kik adnak felvilágosítást, feldolgozás módszere, ki bírálja el 2. Folyamata: pályázók mikor jöjjenek és hová, ütemezés, lebonyolítás, kihirdetés 3.Pályázat utóélete: pályázók értesítése, anyagok feldolgozása, pályázat lezárása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása élőfej A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-27-6 Shadow coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban szerző: Miatovics Márta lektorálta: Dr. Bokodi Márta Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

Dina Miletta Útkeresztezõdés

Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta ÚTKERESZTEZÕDÉS Hatékony módszerek a felnõttkori tanulás támogatásához SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kedves Kolléga! Az ismertető felépítése

Tartalomjegyzék. Kedves Kolléga! Az ismertető felépítése Tartalomjegyzék ISMERTETŐ A PÁLYAORIENTÁCIÓS RENDSZERHEZ A Plastomat Kft. Pályaorientációs szolgáltatásához kapcsolódó rövid szakmai ismertetője, ajánlása Kedves Kolléga! A következő néhány oldalon szeretnénk

Részletesebben

4.5. Menedzsment fogalomtár

4.5. Menedzsment fogalomtár 4.5. Menedzsment fogalomtár Vezető Rendszer Vezetői szemléletek problémamegoldó szellemi tevékenységet végez; egy rendszer előírásokkal szabályozott, folyamatos működését biztosítja meghatározott jogosultságokkal

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szili-Darók Ildikó. Szociális problémamegoldás a szociális munka eszközeivel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szili-Darók Ildikó. Szociális problémamegoldás a szociális munka eszközeivel. A követelménymodul megnevezése: Szili-Darók Ildikó Szociális problémamegoldás a szociális munka eszközeivel A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban A követelménymodul száma: 1865-06

Részletesebben

BEFOGADÓBB MUNKAHELYI LÉT (BML-MODELL)

BEFOGADÓBB MUNKAHELYI LÉT (BML-MODELL) BEFOGADÓBB MUNKAHELYI LÉT BEFOGADÓBB MUNKAHELYI LÉT (BML-MODELL) Elsősegély csomag kisvállalkozásoknak* Konszenzus Budapest * a Norvég BFW modell (Bully Free Workplace) alapján 1 2 BEFOGADÓBB MUNKAHELYI

Részletesebben

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Babes- Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Pszichológia szak Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Téma vezető tanár Dr. Hóka Hédi Készítette Laczkó Laura Rita pszichológia

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpádfejedelem Általános Iskola OM-032 538 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail: igazgato@arpadsuli.hu www.arpadsuli.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Árpád Fejedelem

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) ETIKAI KÓDEXE

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) ETIKAI KÓDEXE A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) ETIKAI KÓDEXE Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta: Locsmándi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola

Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hodász OM: 201 036 2013 1 BEVEZETÉS Ennek a pedagógia programnak az a célja, hogy a közoktatásról szóló törvényben

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ

IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ Alkalmazott Vezetéspszichológia IV. Gyakorlat 2009. nov. 11. 17:15-20:00 Hámornik Balázs Péter hamornik@erg.bme.hu 1 IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ 2 1 Témák Érzelmek Érzelmi intelligencia Motiváció Teljesítmény

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET, 2005 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Török Iván Szerkesztette: Feigl

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben