Személyiség és pszichológiai zavarok. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyiség és pszichológiai zavarok. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet 2014.10.29."

Átírás

1 Személyiség és pszichológiai zavarok Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet

2 Személyiségmodellek Pszichoanalitikus személyiségmodellek Szociális tanuláselméleti modell Fenomenológiai (humanisztikus) modell Típustanok Vonáselméletek Milyen alapegységekből épül fel a személyiség? Hogyan működik? Mennyire tartós, állandó? - vagy változik, fejlődik? Determinált? (belső vagy környezeti determináltság?) - vagy szabadsága van a személynek? Ha kóros: a pszichoterápia mire irányul, hogyan hat?

3 A személyiség meghatározása G. Allport ( ) A személyiség azon pszichofizikai rendszereknek a dinamikus szerveződése az egyénen belül, melyek meghatározzák jellemző viselkedését és gondolkodását

4 Pszichoanalitikus személyiségmodell Sigmund Freud ( ) Klinikai gyakorlatból építkező személyiség- és terápia elmélet A tudattalan folyamatok és a gyermekkor szerepét hangsúlyozza (determinált) Szexuális és agresszív késztetések => intrapszichikus konfliktusok <= tiltások Tudattalan belső vágyak, félelmek, konfliktusok => viselkedés Kopernikusz Darwin Freud

5 Pszichoanalitikus modell: Topográfiai modell: a mentális tartalmak és folyamatok tudatossága Tudatos Tudatelőttes Tudattalan

6 Strukturális modell: hogyan épül fel a személyiség? Id (ösztön-én): veleszületett. Teljesen tudattalan: elfojtott vágyak, késztetések, félelmek. Életösztön (libidó), halálösztön (agresszió). Örömelv: azonnali kielégülésre törekvés vezérli. Ego (én): külvilággal való kapcsolat, alkalmazkodás, gondolkodás, külső-belső egyensúly megteremtése. Realitáselv. Részben tudattalan (elhárító mechanizmusok) Szuperego (felettes-én): lelkiismeret és énideál: tiltások és követelmények, normák, értékek <= szülők elvárásaival való azonosulás. Célja a tökéletesség, nem az élvezet. Meggátolni az ösztön-én törekvéseit. Bűntudattal sújt. Részben tudattalan.

7 Strukturális és topográfiai modell: jéghegy metafora

8 Dinamikus modell Erők és ellenerők küzdelme a személyiségen belül (az alrendszerek között) Állandó belső konfliktus A három alrendszer verseng az energiáért Lehetséges kimenetek: Erős ösztön-én gyenge én és felettes-én Szigorú felettes-én gyenge én és lekorlátozott ösztönén Erős én, egyensúly, egészséges, érett személyiség (ló és lovas analógia)

9 Egészséges és kóros személyiségfejlődés (pszichoszexuális fejlődés) Orális fázis (0-1 év) Anális fázis (1-2 év) Fallikus fázis (3-5 év) Ödipusz komplexus Latencia (7-12 év) Genitális fázis: serdülőkor Mentális zavarok kialakulása: Fixáció regresszió egy gyermekkorban megoldatlan fázis problémáihoz

10 Szorongáscsökkentés elhárító mechanizmusok segítségével (az ego tudattalan működése) Áthelyezés: Az elfogadhatatlan érzést, félelmet másik tárgyra helyezi át. Reakcióképzés: Az elfogadhatatlan késztetést, érzést az ellenkezőjébe fordítja. Projekció: Az érzést, késztetést, problémát kivetíti, másvalakinek tulajdonítja. Racionalizáció: Az elfogadhatatlan érzést, késztetést, viselkedést elfogadhatónak tünteti fel, megindokolja Szublimáció: A fájdalmas, elfogadhatatlan tartalmat szociálisan elfogadható teljesítménybe fordítja Regresszió: Visszacsúszás egy korábbi fejlődési fokra. Disszociáció: A (többnyire traumatikus élményt) leválasztja a tudatosságról, amnéziás gát mögé rejti

11 Esetrészlet: a tudattalan tartalmak befolyásolják a viselkedést 39 éves férfi, perverz, szado-mazochisztikus szexuális gyilkosság és a mögötte meghúzódó, feldolgozatlan gyermekkori traumatikus élmény

12 A tudattalan megismerésének lehetőségei Elvétések, elfeledések Álomelemzés Szabad asszociáció (a pszichoanalízisben) Indulatáttétel (a pszichoanalízisben) Hipnózis Projektív tesztek: Rorschach, TAT (Tematikus Appercepciós Teszt)

13 A klasszikus pszichoanalízis után Carl Gustav Jung ( ): analitikus pszichológia: egyéni és kollektív tudattalan, archetípusok Alfred Adler ( ): individuálpszichológia Új típusú pszichopatológia => újabb pszichodinamikus iskolák: énpszichológia, tárgykapcsolatelmélet, szelfpszichológia Magyar pszichoanalitikusok: Ferenczi Sándor ( ), Bálint Mihály ( ), Hermann Imre ( )

14 Tanuláselmélet (behaviorizmus): Watson, Skinner, Pavlov, Thorndike => Szociális tanuláselmélet: Bandura Tanuláselmélet: az emberi viselkedést a tanulás (kondicionálás) határozza meg (S R - C) Személyiség = zárt doboz: Nem kell azzal kísérleteznünk, mi is a személyiség, az érzelmek, karakterjegyek, célok, szándékok (Skinner 1971). A tanulás törvényszerűségei: állati viselkedés laboratóriumban történő tanulmányozása révén Környezet: aktív individuum: passzív: azt tesszük, amit korábban megerősítettek Adj egy tucat gyereket, és nevelek belőle orvost, művészt, kereskedőt, s akár koldust vagy tolvajt is, függetlenül elődei tehetségétől, hajlamaitól, képességeitől, foglalkozásától!

15 Szociális tanuláselmélet

16

17 Önhatékonyságra vonatkozó elvárások (Bandura 1977) Önhatékonyság érzete Nagyobb erőfeszítés és kitartás Sikerélmény

18 Önhatékonyságra vonatkozó elvárások (Bandura 1977) Önhatékonyság- érzet hiánya Kevesebb erőfeszítés, kevésbé kitartó Kudarc

19 Tanuláselmélet: Viselkedésterápia Pszichoterápia = újratanulás, a tanuláselméleti törvényszerűségek alapján Jól körülírt problémaviselkedések kezelésére hasznos technikák: Szisztematikus deszenzitizálás Ingerelárasztás Ingerexpozíció és válaszgátlás Jutalmazás büntetés Modelltanulás

20 A harmadik erő: a fenomenológiai (humanisztikus) modell Nincs belső determináltság - nincs külső determináltság (az ember nem állat, nem gép, nem robot) Az ember szabad, önmegvalósító, választhat, változtathat Az ember nem destruktív, nem agresszív Az erkölcs nem bilincs Nem elnyomni kell a belső természetet, hanem kibontakoztatni a mindenkiben benne rejlő fejlődési potenciált Az ember nem hedonisztikus, nemcsak kielégülésre tör, hanem növekedési motivációval rendelkezik, és aktív, felelős, dönt, választ

21 Virág kertész metafora A magban minden benne van, ami a fejlődéshez (önaktualizációhoz, önmegvalósításhoz) szükséges (belülről vezérelt), csak a feltételeket kell biztosítani (gyermekkorban, pszichoterápiában): Empátia Kongruencia Feltétel nélküli elfogadás => Be all you can be

22 A teljességgel működő személy Carl Rogers ( ) Tapasztalatai számára nyitott (nincs elhárítás) Feltétel nélküli önelfogadást tapasztal Minden helyzetben olyan viselkedést tanúsít, amely egyedi és alkotó alkalmazkodás a pillanat újdonságához (autonóm) Mások iránt is elfogadó => másokkal harmóniában él Folyamatosan a további önmegvalósításban él (nem megérkezik valahová)

23 Maslow ( ) szükséglethierarchiája ÖNMEGVALÓSÍTÁS Esztétikai szükségletek Kognitív szükségletek Megbecsülés szükséglete Szeretet szükséglete Biztonság szükséglete Fiziológiai szükségletek

24 Típustanok vonáselméletek: az egyéni különbségeket akarják leírni Típustanok: Hippokratesz: 4 testnedv túlsúlya alapján: - kolerikus (ingerlékeny), - melankolikus (lehangolt), - szangvinikus (derűlátó), - flegmatikus (nyugodt) Jung (1933) : Introvertált - extravertált

25 A személyiségzavarok mai hivatalos pszichiátriai osztályozása is típustan (kategoriális) Paranoid személyiségzavar Szkizoid személyiségzava Szkizotíp személyiségzavar Antiszociális személyiségzavar Borderline személyiségzavar Hisztrionikus személyiségzavar Nárcisztikus személyiségzavar Szorongó személyiségzavar Kényszeres személyiségzavar Dependens személyiségzavar

26 Vonáselméletek: dimenzionális természetű egyéni különbségek Személyiség kérdőívek => személyiségprofil: 16 Személyiségfaktor Kérdőív EPQ (Eysenck) MMPI CPI NEO-PI-R (Big Five mérésére) TCI (Cloninger) De milyen tulajdonságokat érdemes felmérni?

27 Vonáselméletek Személyiségvonás (trait): tartós, stabil belső tulajdonság, személyiségjellemző Folytonos (dimenzionális) természetű A vonások határozzák meg a viselkedést a helyzetek széles körében A dimenziókon elfoglalt hely tekintetében különbözünk egymástól Melyek az alapvető vonások? Hogy határozzuk meg? Hány szupervonás legyen?

28 Cattel (1957) Lexikális megközelítés: tulajdonságot kifejező szó a szótárban => a szavak számát redukálták (faktoranalízis)=> 16 vonás Tartózkodó Túlérzékeny, labilis Alkalmazkodó, önalávető Józan, komoly Szabályok alól kibúvó Félénk, gátolt Számító Bizakodó praktikus Nyílt, egyenes Magabiztos Konzervatív Csoportember Hibatűrő Nyugodt Szivélyes Érzelmileg stabil uralkodó nemtörődöm szabálykövető kockázatvállaló Érzelmi beállítottságú Gyanakvó fantáziadús Titkolózó, számító Aggodalmaskodó Újító Önálló Tökéletességre törekvő feszült

29 16 Személyiségfaktor Kérdőív (Cattel): 3 személy profilja

30 Eysenck (1967) Két szupervonás: Extraverzió introverzió Érzelmi labilitás érzelmi stabilitás

31 Eysenck típusai

32 A legelfogadottabb vonáselmélet a Big Five Vonásfaktor Jellemző skálák 1. Neuroticizmus Nyugodt Szívós-sérülékeny Magabiztos - bizonytalan 2. Extraverzió Visszahúzódó Szótlan -beszédes Gátlásos - spontán 3. Nyitottság Konvencionális Bátortalan - merész Konzervatív - liberális 4. Együttműködés Ingerlékeny jó természetű Könyörtelen lágy szívű Önző - önzetlen 5.Lelkiismeretesség Hanyag - lelkiismeretes Megbízható - megbízhatatlan

33 A személyiségvonások 40-50%-ban genetikailag meghatározottak 168 egypetéjű ikerpár és 132 kétpetéjű ikerpár: Mennyire hasonlítanak egymásra?

34 Összefoglalás Pszichodinamikus modellek: Intrapszichikus tudattalan erők, belső konfliktusok, gyermekkor szerepe Szociális tanuláselmélet: Tanulási tapasztalatok és tudatos kognitív folyamatok, elvárások, hiedelmek Humanisztikus modell: szubjektív élmények, növekedési potenciál. Optimista emberszemlélet Vonáselméletek: Vonások írják le az személyek közötti egyéni különbségeket

35 Kulcsszavak Személyiség, személyiségmodellek Pszichodinamikus modell, tudatos-tudatelőttestudattalan, id-ego-szuperego, konfliktusok, elhárítómechanizmusok, projektív tesztek. Szociális tanuláselmélet, környezet, tanulás, kondicionálás, személy-környezet interakció. Humanisztikus modell, fejlődési potenciál, önaktualizáció, empátia-kongruencia-feltétel nélküli elfogadás, Maslow-i szükséglet-hierarchia Típustanok, vonáselméletek, vonás, lexikális módszer, Big Five, kérdőíves személyiségmérő eljárások

36 Köszönöm a figyelmet!

A személyiségről általában

A személyiségről általában Orvosi pszichológia Személyiség, személyiségelméletek, személyiségzavarok A személyiségről általában Mi a személyiség és az aktuális viselkedés / gondolkodás közti különbség? Milyen többletet fejez ki

Részletesebben

Főbb személyiségelméletek

Főbb személyiségelméletek Főbb személyiségelméletek A pszichológia egyik legérdekesebb témája a személyiség természete. Az egyes pszichológiai irányzatokhoz, iskolákhoz tartozó szakemberek eltérően vélekednek arról, hogy mi határozza

Részletesebben

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék KÖNYVEK: Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus

Részletesebben

A márkaválasztás háttere a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában

A márkaválasztás háttere a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában Kunsági Andrea A márkaválasztás háttere a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában Ph.D. Disszertáció Konzulens: dr. Bauer András Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

Pszichológia. Jogvédelmi képviselő továbbképzés Horváth Lívia 2014.05.14.

Pszichológia. Jogvédelmi képviselő továbbképzés Horváth Lívia 2014.05.14. Pszichológia Jogvédelmi képviselő továbbképzés Horváth Lívia 2014.05.14. Pszichológia: A lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. (psziché= lélek, logosz=tan (görög) a viselkedés és a

Részletesebben

A személyiség fogalma. A személyiség struktúrája, különböző aspektusai.

A személyiség fogalma. A személyiség struktúrája, különböző aspektusai. A személyiség fogalma. A személyiség struktúrája, különböző aspektusai. A személyiség eredete: persona latin eredetű szóból származik, ami maszkot jelent. Mai értelmében Goethe használta először. A személyiség

Részletesebben

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész,

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 1.) A pszichológia történeti gyökerei: - i.e. 4-5. szd.: görög filozófusok

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalízis megteremtője: Sigmund Freud (1856-1939) A pszichoanalízis

Részletesebben

Carver Scheier kulcsfogalmak

Carver Scheier kulcsfogalmak Carver Scheier kulcsfogalmak Óturai Gabriella 2003. január 15. 1. Egyéni különbségek: a személyiség egyének közötti eltérései Elmélet: elvont megállapítások rendszere, amely bizonyos összefüggések összefoglalására

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés.

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Adoleszcencia: serdülőkor. A serdülés kezdetétől a felnőttkorig tartó időszak. Adottság:

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter MAGATARTÁSTUDOMÁNYI

Részletesebben

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ Kissné Várkonyi Erika 2010 Összefoglaló A szorongás személyiségtípustól és/vagy élethelyzettől függően megváltoztatja az egyéni teljesítményt. A kialakult

Részletesebben

A személyiség építőkövei

A személyiség építőkövei A személyiség építőkövei Típus-, vonás- és biológiai elméletek Mirnics Zsuzsanna Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A PSZICHOANALÍZISRŐL

A PSZICHOANALÍZISRŐL A PSZICHOANALÍZISRŐL 1. Mi a pszichoanalízis? 2. Mire való a pszichoanalitikus kezelés? 3. Freud fő felfedezései és újításai A tudattalan Kora gyerekkori tapasztalatok Pszichoszexuális fejlődés Az Ödipusz

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Fejlődéspszichológia

Fejlődéspszichológia Fejlődéspszichológia Vázlatok 1. rész Összeállította: Szentes Erzsébet Az érett felnőtt az egyik legfigyelemreméltóbb termék, amelyet a társadalom képes létrehozni. Élő katedrális, sok ember sokévi keze

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI TÍPUSOK (II.) (Befejező rész)

PSZICHOLÓGIAI TÍPUSOK (II.) (Befejező rész) PSZICHOLÓGIAI TÍPUSOK (II.) (Befejező rész) HÓDI SÁNDOR EGY MODERN SZEMÉLYISÉGTIPOLÓGIA A jungi extraverzió introverzió mint személyiségdimenzió elsősorban Eysenck munkássága nyomán vált az újabb kori

Részletesebben

Hol a lélek lakhelye? Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Hol tároljuk az emlékeinket? Mi az érzékelés módja?

Hol a lélek lakhelye? Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Hol tároljuk az emlékeinket? Mi az érzékelés módja? A pszichológia Pszichológia = lélektan Hol a lélek lakhelye? Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Hol tároljuk az emlékeinket? Mi az érzékelés módja? - Démokritosz DÉMOKRITOSZ /ie:.

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Személyiség-lélektani alapismeretek

Személyiség-lélektani alapismeretek Csomós István Személyiség-lélektani alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI

Részletesebben

PSZICHOLoGIAi KATALoGUSA. www.oshungary.hu

PSZICHOLoGIAi KATALoGUSA. www.oshungary.hu PSZICHOLoGIAi MeRoESZKoZoK KATALoGUSA www.oshungary.hu tartalom TISZTELT PARTNEREINK! Az elmúlt időszakban számos olyan teszt adaptációjára és forgalmazására kötöttünk szerződést a mérőeszközök külföldi

Részletesebben