AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Europass mobilitási igazolvány Dániából Akár a méhek is összehordhatnák! évf. 3. szám

2 Tulipános ládák a fal mellett, hatalmas dunyhák a százéves ágyakon, régi, szláv nyelvû imakönyv a sok ebédet látott asztalon, a petróleumlámpa alatt a tájház utcára nézô tisztaszobájában. Itt valóban megelevenedik a múlt. A hátsó szobába lépve a népviseletek (férfi, nôi, gyerek), az ünnepi viselet bemutatása a leginkább szemet gyönyörködtetô. A családi gazdasághoz, a mezôgazdálkodáshoz kapcsolódó bemutató-rész még a jövôben fog kiteljesedni; a már meglevô anyag feldolgozásra, installálásra vár, illetve új anyagokat, felajánlásokat is örömmel fogadnak. A kamra felszerelése azért már alakul (vizesvödrök, -kannák, zsírosbödönök, szakajtók stb.); a hátsó traktusokban már ott vannak a dagasztóteknôk, húsvágótôke; az istálló is elkészült (talán állat is lesz benne?); a mezôgazdasági munkákhoz használatos kézi eszközöknek is rövidesen kiállítóhelye lesz. (Riport a 25. oldalon.) A Szerb Antal gimnázium épülete Képek és szöveg: Dr. Szekeres Béla Éléskamra Beliczky leszármazottak sírja az öreg-temetôben Kézi festésû tálak

3 Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Társadalmi összefogással a klímaváltozás ellen Csökken a nemzeti kiegészítô támogatás Digitális földhivatalok Kiemelt cél a falusi turizmus fejlesztése Magyar gasztronómiai hét Spanyolországban A külföldi a jobb? Minôségpolitika elôtérben EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Közlemény családi gazdasághoz kötôdô trichinella megbetegedésekrôl Nem kellenek mesterséges élelmiszerszínezékek! Hogyan ôrizhetjük meg gasztronómiai örökségünket? Magyarország továbbra is GMO-mentes marad Europass mobilitási igazolvány Dániából Piaci elôrejelzés krízisben BRÜSSZELBE JÁRUNK Beszámoló a Cseh Elnökség minôségpolitikai konferenciájáról.. 18 ARCKÉPCSARNOK Ilie Sarbu román mezôgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter KÍNÁLKOZÓ LEHETÔSÉGEK Csatlakozásunk vétlen áldozata a mák RIPORT Tájház a város peremén KITEKINTÉS Akár a méhek is összehordhatnák! Élelmiszerár-robbanás és erdôirtás az Amazonas vidékén KÖNYVESPOLC Makkai Gergely: Ökológiai gazdálkodás KÖZLÖNY Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 3. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Lükôné Örsi Gabriella fôigazgató Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô-helyettes: Siadak Balogh Beáta Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Örsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u HU-ISSN BORÍTÓ 2 3 BELSÔ SZÍNES 1 2 BELSÔ SZÍNES 3 4 BORÍTÓ 4 Tájház a város peremén Europass mobilitási igazolvány Dániából Máktermesztésünk a csatlakozás után Könyvajánló A MÁK A címképterv Horváthné Fejes Ágnes munkája Címképünk: Tapasztalatszerzés Dániában Hermanusz Gábor felvétele évfolyam 3. szám 1

4 Contents BROWSER NEWS, EVENTS Social co-operation against climate change National top-ups decreasing Digital offices in land registration Development of rural tourism got priority The week of Hungarian gastronomy in Spain Are foreign goods better? Quality policy highlighted EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Notice on the sporadic occurrence of trichinellosis in family farm.. 8 Artificial food dyes are not needed How to preserve our gastronomic heritage Hungary remains free of GMO-s Europass mobility card from Denmark Market prognosis in time of crisis ATTENDING BRUSSELS Report from the market policy conference of the Czech presidency. 18 PORTRAIT Ilie Sarbu the minister of agriculture, forestry and rural development in Rumania OPPORTUNITIES Poppy an innocent victim of our accession to the EU REPORT Rural peasants house in the town OUTLOOK Bees may collect as well Boom of food prices and forest destruction in the Amazonian territory BOOKSHELF Makkai Gergely: Ecological farming BULLETIN COVER 2 3 INNER COLOURED 1 2 INNER COLOURED 3 4 COVER 4 Rural peasants house in the town Europass mobility card from Denmark Our poppy production after the EU accession Recommended books The poppy AgraEconomy of the European Union Volume 2009/14., Issue 3. Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Lükôné Örsi Gabriella Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Vice Editor-in-chief: Siadak Balogh Beáta Editorial board: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM Publishing and Printing Co. H-1149 Budapest, Angol u HU-ISSN Cover designed by Ágnes Horváth-Fejes Front Cover: How to get experience in Denmark, Photo by Hermanusz Gábor 2 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 Mazsolázó A Kárpát-medencében már fellelhetôk a globális fölmelegedés negatív következményei. Érdemes a bioenergetika-termelés fejlesztésében is gondolkodni. Egyre nô az ún. klímabarát települések száma, hiszen a legbiztosabbak a helyi és regionális víz- és energiaelôállító rendszerek lesznek. Bôvebben a 4. oldalon. A földhivatali adatok elektronikus hozzáférése már 2010-tôl elérhetôvé válik a lakosság számára. A TakarNet24 elnevezésû program az adatbázis 24 órás használatát teszi lehetôvé az ügyfélkapun keresztül. Részletek a 5. oldalon. Bizonyos mesterséges ételszínezékek hiperaktivitást idéznek elô gyermekeknél. Az Élelmiszer Szabvány Ügynökség ezen anyagok használatának beszüntetését végére javasolta. (Bôvebben 8. oldalon.) Miért kell minden korábbinál jobban ragaszkodnunk gasztronómiai örökségünk megôrzéséhez a jövô nemzedékek érdekében? A nemzet nem csak nyelvében, ételeiben is él. A kedvelt ízek összekötik a vidéki és a városi embereket. Az ízekben évszázados tudás gyökerezik. Szükség van a mezôgazdasági termelés sokszínûségének fönntartása mellett az innen kikerülô termékek piacrajutásának megszervezésére is. (Részletek a 6. és 9. oldalon.) Románia nem nyugszik bele mezôgazdasági teljesítménye visszaesésébe. Csökkent az állatállomány nagy mértékben, csakúgy mint a hús-, tej-, tojás- és méztermelés. A régi-új agrárminiszter Ilie Sarbu növelni akarja az állami támogatásokat a mezôgazdaságban. Intenzív erdôsítési programokat indítanak be, ennek kapcsán 800 ezer hektáron erdôsítenek terveik szerint. (Részletek a 21. oldalon.) Csatlakozásunk vétlen áldozata a mák, amelynek termesztése az elmúlt években erôsen viszszaesett. Csak becslésekre hagyatkozhatunk pontos adatok hiányában. EU-csatlakozásunk elôtt elterjedt az a tévhit, hogy nem lesz lehetôség étkezési mák termelésére. Mindez elég volt a termelôk elbizonytalanítására. Az alkaloid-gyártás céljára 8 12 ezer hektáron termesztünk mákot, míg az étkezési mák termelése 2 5 ezer hektáron valósul meg. (Összehasonlításul: Csehországban, ahol a termelési feltételek sokkal szerényebbek 60 ezer hektáron termesztenek mákot!) (Bôvebben a 22. oldalon.) Beporzási tevékenységük révén a méhek 153 milliárd eurós hasznot hajtanak, így a világ élelmiszertermelésében 9,5%-nyi élelmiszer köszönhetô közvetve a méheknek. Méhek nélkül nincs gyümölcs, kipusztulnak a pillangósok, kérdésessé válik a vetômagtermesztés. A környezeti egyensúly fenntartásában óriási szerepünk van a méheknek. (Részletek a 27. oldalon.) Ijesztô méreteket öltött az amazonászi ôserdôk irtása. A brazil kormány felmérése szerint 2007 és 2008 augusztusa között 8673 km 2 ôserdô vált a területrabló gazdálkodás martalékává csupán egyetlen tartományban, Mato-Grosso-ban. Mi az összefüggés az élelmiszerár-robbanás és az ôserdôk kiirtása között? Miért kétes értékû és elkésett a brazil kormány intézkedéscsomagja? (Részletek a 28. oldalon.) Élmény- és tapasztalatszerzés, tanulás és munkakultúra együttes elônyét hordozza magában az Europass mobilitási igazolvány megszerzése. Olyan helyzetbe kell, hogy kerüljön a hazai élelmiszerföldolgozás, hogy érdemes legyen a fiatal szakembereknek külföldön megtanultakat itthon hasznosítani. (Bôvebben a 12. oldalon.) évfolyam 3. szám 3

6 Hírek, események Társadalmi összefogással a klímaváltozás ellen Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Klímaváltozás a XXI. század kihívása címmel rendezték meg február 27-én az elsô hazai klímakonferenciát. A rendezvény fôvédnöke Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke, a díszvendég pedig Stavros Dimas, az Európai Unió környezetvédelmi biztosa volt. Ma már nem kétséges, hogy a globális fölmelegedést az üvegházhatást kiváltó gázok légkörben található növekvô mennyisége okozza, mely nem egyformán érinti a világ országait. Magyarország az éghajlatváltozás káros hatásait tekintve Európa kiemelten veszélyeztetett országa, ezért a védekezés lehetôségeinek mielôbbi kidolgozása elsôrendû feladat. Az éghajlatváltozás elleni hatékony küzdelemhez széleskörû társadalmi összefogásra van szükség, melynek megalapozásához kívánt hozzájárulni ez a konferencia. Az eseményt szervezô Klíma Klub alapvetô célkitûzése az volt, hogy lehetôséget adjon a gazdaság, a politika, a tudomány, illetve a civil társadalom képviselôinek az éghajlatváltozással kapcsolatos eszmecserére. A konferencia kiemelt témái között szerepelt a klímavédelem helyzete Magyarországon, az állam és a civil szervezetek eddigi tevékenysége alapján. Stavros Dimas az uniós éghajlatvédelmi stratégia bemutatása kapcsán a klímavédelem társadalmi támogatottságának, valamint a civil társadalom és az állam közötti párbeszéd megteremtésének fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta ugyanakkor a tömegtájékoztatás jelentôségét is, utalva arra, hogy az állampolgárok szavazóként és vásárlóként egyaránt hatással vannak a klímapolitika alakulására. A biztos felhívta a figyelmet az új klímamegállapodás megkötésének idôszerûségére és a klíma-energia koncepció elfogadtatására is, melyben az EU továbbra is kezdeményezô szerepet kíván betölteni. Az unió emellett a kedvezményes adózási feltételek biztosításával is elô kívánja segíteni az energiatakarékosság és -hatékonyság, valamint a megújulóenergia-beruházások sikeres térhódítását. A klímaváltozás veszélyeinek elhárításához hatékony globális klímapolitikára van szükség, melybôl Magyarország a többi tagállamhoz hasonlóan kiveszi a részét. Hazánk támogatja az egy fôre esô üvegházhatású gázkibocsátás megjelenítését, ugyanakkor vállalja a karbon-szegény gazdaságra való áttérést szolgáló célirányos innováció és fejlesztés véghezvitelét. Szabó Imre környezetvédelmi miniszter kiemelte, a Kárpát-medencei régióban már jelenleg is érzékelhetôk a globális felmelegedés negatív következményei. A legfontosabb feladat szerinte a megelôzés, melynek eszköze a káros anyagok kibocsátásának csökkentése mellett az oktatás, a nevelés, a társadalom klímatudatosságának javítása lehet. Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szerint a mezôgazdasági termelést a jövôben a fenntartható fejlôdés keretei között kell megvalósítani, a klímaváltozás kapcsán a bioenergetikai termelés fejlesztésében érdemes gondolkodni. A klímaváltozással járó káros hatásokat csak hatékony világméretû társadalmi együttmûködéssel, egyéni felelôsségvállalással és civil kezdeményezések segítségével lehet mérsékelni. A civil szervezetek közremûködése elengedhetetlen a regionális és helyi klímaprogramok kidolgozásában és megvalósításában, miután a környezeti nevelési programok sikeres megvalósítása rajtuk is múlik. A klímabarát településeknek ugyancsak fontos szerepet kell kapniuk az elkövetkezô idôszakban, a biztonságos ivóvíz- és energiaellátás tekintetében a helyi- és regionális ellátórendszereké a jövô. A konferencián bemutatkozó Klíma Klub feladatának tekinti az éghajlatváltozás, illetve hatásainak a társadalommal való megismertetését, a társadalmi szerepvállalás kezdeményezését, valamint a környezettudatos gondolkodásmód nevelési gyakorlatba való átültetését. A klub tagjai lehetnek magánemberek, vállalatok, civil szervezetek, illetve a tudományos világ képviselôi egyaránt. A szervezet honlapján keresztül (www.klimaklub.hu) értesülhetünk az éghajlatváltozással kapcsolatos rendezvényekrôl, eseményekrôl, valamint megismerkedhetünk a már mûködô környezettudatos vállalkozásokkal. Mindezen túl számos témához kapcsolódó interjút, cikket, elemzést is találunk a honlapon. Papp Mónika 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 Hírek, események Csökken a nemzeti kiegészítô támogatás 2009-ben a magyar agrárium mûködésének támogatása 33 milliárd forinttal csökken, a minisztérium költségvetési fejezetébôl további négymilliárd forintot zároltak. A tárca által kidolgozott válságkezelô program a nemzeti kiegészítô támogatásokat csökkenti, így az idén a gabona, az olajos magvak, a fehérje- és rostnövények után járó nemzeti kiegészítést nem fizetik ki a gazdálkodóknak. Ennek ellenére a mezôgazdasági termelôknek jutó támogatás a tavalyihoz képest nem csökken, sôt kismértékben emelkedni is fog, 43 ezer forint lesz hektáronként. Az állattenyésztési ágazat kiemelt figyelmet kap ebben az évben is, így a múlt évihez képest emelkednek a támogatási összegek. A tej literenkénti támogatása 8,03 forintról 8,6 forintra, az anyatehén támogatása egyedenként 40 ezer forintról több mint 50 ezer forintra emelkedik. A hízómarhák után járó támogatás a tavalyi 45 ezer forinttal szemben az idén meghaladja az 58 ezer forintot, az anyajuh támogatása 1600 forintról több mint 1800 forintra nô ben továbbra is az eddig alkalmazott SAPS támogatási rendszer marad érvényben, az SPS-rendszert várhatóan január 1-jével vezetik be. Az idén a SAPS és a top-up támogatási kerete összesen 258 milliárd forint, melybôl 213 milliárd forint a SAPS támogatási rész, míg 45 milliárd forint a nemzeti kiegészítés. A megszorítások következtében a nemzeti kiegészítés a tavalyinak csupán fele, 13 15%. Az agrártárca a gazdák helyzetének könnyítése érdekében több hitelprogramot is indít majd, melyekre összesen mintegy 60 milliárd forint áll rendelkezésre. Célként tûzték ki a kis- és középvállalkozókra vonatkozó kedvezmények bevezetését, valamint gyorsítani fogják az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert támogatási összegek kifizetését is. Papp Mónika Digitális földhivatalok Magyarországon az elektronikus közigazgatás fejlesztésére a közötti idôszakban összesen mintegy 100 milliárd forint áll rendelkezésre, melybôl 85 milliárdot az unió, 15 milliárdot pedig hazánk biztosít. A Digitális Földhivatal elnevezésû hosszú távú fejlesztési program keretében megvalósuló elektronikus földhivatali rendszer kialakítására 2 milliárd forintot különítettek el. A többlépcsôs fejlesztés eredményeképpen megvalósul a földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerûsítése, a teljeskörû elektronikus ügyintézés és szolgáltatás. Az új rendszer lehetôvé teszi a szolgáltatások színvonalának javulását, illetve az adatok ellenôrzését más államigazgatási adatbázisokból. Elsô lépésként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) keretében a földhivatali adatok elektronikus hozzáférése valósul meg; várhatóan 2010 szeptemberétôl válik elérhetôvé a lakossági felhasználók számára. A TakarNet24 elnevezésû program az adatbázis napi 24 órás használatát teszi lehetôvé az ügyfélkapun keresztül, ahol az ügyfelek bármikor hiteles információt kaphatnak az ingatlanok nyilvántartásáról. Az adatokban való keresés megkönnyítése érdekében térképi alapú keresôrendszer is készül, valamint lehetôség lesz a szolgáltatások költségeinek elektronikus úton történô rendezésére is. A körzeti földhivatali adatbázisok adatszolgáltató szerepét egy központilag kialakított adatbázis veszi át, az ügyintézés azonban továbbra is a körzeti földhivatali adatbázisok segítségével történik majd. A jelenlegi fejlesztés célja a hatósági eljárások egyszerûsítése, a közigazgatási költségek csökkentése, illetve a gyors, hatékony ügyintézés. Hosszú távon az elektronikus földhivatali ügyintézés technikai alapjainak megteremtése a cél, melynek segítségével a késôbbiekben lehetôvé válik az információk unión belüli szabad áramlása is. P. M évfolyam 3. szám 5

8 Hírek, események Kiemelt cél a falusi turizmus fejlesztése Megkezdi mûködését az Idegenforgalmi és Kulturális Vidéki-Falusi Ernyôhálózat, mely a falusi vendéglátóhelyeket és turisztikai szolgáltató szervezetek hivatott összefogni. Az ebbôl az alkalomból tartott sajtótájékoztatón Gôgös Zoltán, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára elmondta, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében a falusi turizmus támogatására kiírt pályázatokra összesen 35 milliárd forint igény érkezett 1500 pályázótól. Az ÚMVP hármas tengelyének további két intézkedését is figyelembe véve mintegy 5800 pályázat érkezett, több mint 110 milliárd forint támogatási igénnyel. A szakállamtitkár felhívta a figyelmet, a falusi turizmus fejlesztése során a szálláshelyek bôvítése mellett a helyben elôállított élelmiszerek fogyasztásának növelésére is célszerû hangsúlyt fektetni, ami további lehetôség az innen származó jövedelmek növelésére. Kovács Miklós, az Önkormányzati Minisztérium turisztikai szakállamtitkára elmondta, a belföldi turizmus aránya 10%-kal nôtt az elmúlt tíz évben, és 2008-ban elérte a turisztikai forgalom 50%-át. Miután a gazdasági válság hatására várhatóan csökkenni fog a beutazóturizmus, ezért a szakemberek a belföldi turizmus fejlesztésében látják a megoldást. (Sajnos a gazdasági válság hazánkat sem kerülte el, így a belföldi falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak növeléséhez igen alacsony, vendégbarát árak kellenének. A szerk.) Papp Mónika Magyar gasztronómiai hét Spanyolországban Széleskörû összefogás eredményeként a madridi Hotel Intercontinental március között Magyar Gasztronómiai Hétnek adott otthont. Spanyolországban évek óta nem rendeztek hasonló, a magyar gasztronómia legjavát bemutató eseményt. A hét vendégei Varga Károly mesterszakács remekmûvein keresztül nyerhettek bepillantást a magyar konyhamûvészetbe. A hazai ételek mellett az itallapon magyar ásványvizek, borok és szeszes italok (gyomorkeserû, pálinka, sör) kínálatából választhattak. Az egyhetes esemény a Magyar Nagykövetség által szervezett hivatalos megnyitóján valamint a szakmai borbemutatón részt vett Dr. Süth Miklós, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára. A borkóstolón Maria José Huertas sommelier a Gere Pincészet, a Tokaj Oremus, valamint a Tokaj Reneszánsz Egyesület borait prezentálta spanyol szakújságírók, kereskedôk, valamint a legjelentôsebb szállodák és éttermek vezetô képviselôi számára. A Magyar Gasztronómiai Hét a novemberétôl Franciaország és Kína után harmadik alkalommal Spanyolországban zajló Magyar Gazdasági Év keretében a magyar élelmiszerek spanyolországi megjelenésének erôsítését és hazánk turisztikai vonzerejének bemutatását szolgálja. A Magyar Gasztronómiai Hét támogatói: Budapesti Turisztikai Hivatal, Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, ITD Hungary, Külügyminisztérium, Magyar Turizmus Rt, Malév Zrt., valamint Pick Szeged Zrt. Az alábbi cégek termékfelajánlással segítették a Gasztronómiai Hét megvalósítását: Gere Pincészet, Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Matheus Pálinkaház Kft, Merián Orosháza Zrt., Monte Nevado, Tokaj Oremus, Tokaj Reneszánsz Egyesület, Vecse Komplex Kft. Pálinkafôzde Dunai Hajós pálinka. Magyar Köztársaság Nagykövetsége Madrid 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 Hírek, események A külföldi a jobb? Amikor kirobbant a melamint tartalmazó kínai élelmiszerek köztük a csecsemôtápszerek és cukrászati termékek körüli botrány, ebbôl egyes vietnámi édességeket gyártó cégek komoly hasznot húztak. A Than Daily lap szerint számos helyi cég azt remélte, hogy a Holdújév (2009. január 26.) kapcsán megduplázza eladásait. A melaminnal szennyezett termékek mind Kínában, mind Malaysiában megtalálhatók voltak. Ezért fordultak a vásárlók teljes bizalommal Vietnám két legnagyobb külföldi, édességet gyártó cégéhez, valamint a helyi vietnámi termékekhez. Az édességet és kekszet gyártó Kinh Do Corporation 10%-kal növelte eladásait, míg a Bibica Corporation 4500 tonnával növelte termelését, amely 20 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A Bibica vietnámi cég igazgatója Phan Van Thien azt nyilatkozta helyi lapoknak, bízik abban, hogy a vietnámiak fölhagynak a külföldi jobb szokásukkal és a hazait választják. A múltban a vietnámi édességgyártó cégek nem tudták fölvenni a versenyt az olcsó kínai áruval. Most azonban a vietnámi cégek versenyelônybe kerültek, mivel garantálják az élelmiszerhigiénia, az élelmiszerbiztonság és a jó minôség hármas egységét, ami még a csinos csomagolással is párosul. A Nguyen Phuong Thao, a Maximark Cong Hoo szupermarket igazgatója szerint sokkal több vietnámi terméket sikerült eladni Holdújév idején, miután számos külföldi terméket vissza kellett vonni éppen a melamin-szennyezettség miatt. Tamás Enikô Forrás: Chocolate and Confectionery Minôségpolitika elôtérben Az EU cseh elnöksége által szervezett márciusi prágai konferencián a Zöld Könyvvel összefüggô minôségpolitikai nyilvános vita eredményét összegezték. A Zöld Könyvre vonatkozóan elôzetesen 560 írásos észrevétel érkezett a Bizottsághoz. A magas szintû konferencián nagy számban vettek részt és szóltak hozzá a tagállamok miniszterei, méltó rangra emelve a minôségpolitika ügyét. A konferencián az Európai Bizottság részérôl Mariann Fischer Boel fôbiztos asszony tartott vitaindító és záró elôadást. Az eseményen képviseltette magát a COPA-COGECA, valamint az Európai Élelmiszer- és Italgyártók Szövetségének (CIAA) vezetôi is. A konferencia termelési követelményekkel foglalkozó szekciójának vitája során a magyar hozzászóló megerôsítve hazánk eddigi álláspontját, a termékspecifikus szabályozás fenntartása mellett érvelt. Sikerként könyvelhetjük el, hogy ez a vélemény az elnökségi végkövetkeztetésekben is hangsúlyosan szerepel. Az értekezlet másik szekciójában a földrajzi árujelzôk és hagyományos különleges tulajdonság tanúsítási rendszereirôl tárgyaltak. A résztvevôk hangsúlyozták, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzôk egymás kiegészítôi, és az ezek közötti kapcsolat tisztázandó. A hagyományos különleges termékek közösségi rendszerének továbbfejlesztésérôl széleskörû egyetértés alakult ki a tagállamok között. A nemzeti és regionális tanúsítási rendszerekkel foglalkozó harmadik szekcióban a cseh elnökség által elôzetesen felkért magyar elôadó részletesen beszámolt a Hagyományok-Ízek- Régiók (HÍR) program célkitûzésérôl, követelményrendszerérôl és hasznosítási stratégiájáról, valamint ismertette zöld könyvi vonatkozásait. A szekció másik magyar elôadója bemutatta a magyar szürke marhából és mangalica húsból készült tradicionális húsipari termékeinket. (Részletek a Brüsszelbe járunk rovatunkban.) Pallóné Kisérdi Imola FVM évfolyam 3. szám 7

10 EU Agrárium és Piacszabályozás Közlemény családi gazdasághoz kötôdô trichinella megbetegedésekrôl Békés megyében, Medgyesbodzás-Gábortelepen az elmúlt napokban egy családi gazdaságban magáncélra nevelt sertések magánvágása és feldolgozása, az abból készült ételek elfogyasztása után 5 ember megbetegedett trichinellózisban. Az állategészségügyi hatóság átfogó vizsgálatot végez az érintett településen tartott sertések fertôzöttségének kivizsgálása érdekében. Eddig 11 udvar 24 sertése gyanús a betegségre. A betegek a házi disznóvágáson részt vevôk és a disznótoros kóstolót fogyasztók közül kerültek ki. Kérjük a lakosságot, hogy a saját sertésvágásból származó, vagy a településrôl származó disznótoros kóstolókat ne fogyasszák el a vizsgálatok lezárásáig. A trichinella olyan, a sertés és a vaddisznó izomzatában rejtôzô parazita, amely a fertôzött állat nyers vagy nem kellôen hôkezelt húsának elfogyasztását követôen az emberben is megbetegedést okozhat. A trichinellával fertôzött és nem kellôen hôkezelt sertéshúsos étel elfogyasztása után 2 28 nap, leggyakrabban 7 10 nap múlva erôs hasmenés, émelygés, hányás, magas láz, fejfájás, majd 2 héttel késôbb jellegzetes tünetként a szemhéj, szemkörnyék és arc vizenyôs duzzanata (oedémája), izomfájdalmak, köröm alatti vérzések jelentkezhetnek. A betegség emberrôl emberre nem terjed. Az ember a fertôzött nyershúsból készült, nem kellô mértékben átsütött, megfôzött húskészítmény fogyasztásával (pl. füstölt kolbász, füstölt sonka nyersen fogyasztva) megfertôzôdhet, mert ezen termékek elkészítésekor a parazita nem pusztul el. A fentiekre tekintettel ismételten felhívom a figyelmet, hogy a hatósági állatorvosi trichinellavizsgálat nélküli házi vágású sertések, illetve lôtt vaddisznók házi feldolgozásakor a trichinellával, mint valós fertôzési veszéllyel számolni kell. A trichinellavizsgálat a házi sertésvágások esetén nem kötelezô, azonban az állategészségügyi szolgálat magáncélú vizsgálatok elvégzésére is rendelkezésre áll. Magyarországon valamennyi közfogyasztásra kerülô, engedélyezett vágóhídon levágott sertés, illetve vadfeldolgozókban feldolgozott vaddisznó testét az állategészségügyi hatóság a forgalomba hozatalt megelôzôen trichinellavizsgálatnak is aláveti. Ezért a vágóhidakról és a feldolgozó üzemekbôl kikerülô sertéshús és sertéshúst tartalmazó élelmiszerek biztonságosak. Felhívom az állattartók figyelmét arra, hogy a trichinellózis és más járványos állatbetegségek terjedésének megakadályozása érdekében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvetô járványvédelmi, higiéniai intézkedések betartására, a rágcsálómentes környezet fenntartására és megôrzésére, hiszen a járványtani nyomozás alapján a fertôzést patkányok közvetítették a sertésekhez. Dr. Bognár Lajos Élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettes MgSzH Nem kellenek mesterséges élelmiszerszínezékek! Az Európai Unió fölszólította az összes élelmiszer- és italgyártó céget, amelyek bizonyos szintetikus színezôanyagokat használnak, hogy ennek tényét jelezzék a termékeken. Ezek a mesterséges színezôk ugyanis hiperaktivitást okoznak gyermekeknél a Southampton University kutatási eredményei szerint. Az Élelmiszer Szabvány Ügynökség (FSA) ezen színezôk önkéntes elhagyására szólította föl a cégeket az Egyesült Királyságban; használatuk teljes beszüntetését 2009 végére javasolta az ügynökség. Számos nagy élelmiszergyártó cég így a Nestlé UK és az Unilever arra az elhatározásra jutott, hogy vagy már most nem használják a mesterséges színezôket, vagy a jövôben hagynak föl a használatukkal. Az Európai Unióban 2010 januárjáig kell megfelelni az élelmiszergyártóknak az új címkézési szabályozásnak. Melyek ezek a félelmes E-számmal jelölt szintetikus festékek: E129, E110, E104, E122, E124, többek között. Tamás Enikô Forrás: Chocolate and Confectionery 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás Hogyan ôrizhetjük meg gasztronómiai örökségünket? Visszapillantás egy konferenciára Második alkalommal rendezték meg a Tájegységek és Kultúrák Szövetsége (Association Terroirs et Cultures szervezésében, az UNESCO és a francia agrártárca támogatásával a Földünk tájegységei (Planète terroirs) konferenciát, melyen 16 ország, valamint az UNESCO és az OECD képviselôi vettek részt június én. A kezdeményezéshez neves kutatóintézetek és felsôoktatási intézmények is csatlakoztak, de számos mezôgazdasági szakképzô intézmény és szakmai szervezet is aktív szerepet vállalt a munkában. De miként kapcsolódik ez a rendezvény a helyi termékek elôállításának ösztönzéséhez, a táplálkozásunkban elfoglalt helyük megerôsítéséhez? És egyáltalán, ebben a globalizálódó világban miért kell minden korábbinál jobban ragaszkodnunk gasztronómiai örökségünk megôrzéséhez és továbbadásához? És miért van ennek általános érvénye nem csak Európában, de a világon bárhol? Hatalmas a szakadék a táplálkozásban miközben a Földön 800 millió ember éhezik, és ami hihetetlen fôleg a vidéki népesség körében, 1,2 milliárd azoknak a száma, akik (kórosan) túltápláltak. Nem véletlen tehát, hogy a klímaváltozás, az alul- és túltápláltság valamint ezek szociális, egészségügyi és gazdasági következményei, a környezetvédelem és a biológiai sokféleség, az ivóvíz kérdése egyaránt az elôadások és hozzászólások visszatérô témája volt. Emberléptékû tájegység A tájegység (a francia terroir szót tájegységnek fordítjuk. A szerk.) egy jól körülhatárolható, az ott élô emberi közösség története során a természeti környezet és az emberek egymásra hatása nyomán jellegzetes és másoktól megkülönböztetô kulturális jegyekkel és tudással gazdagított földrajzi egység. A helyiek gyakorlati és elméleti tudása nyomán kialakult, sajátos és az adott helyre jellemzô termékek és szolgáltatások összessége visszahat az ott élôkre. A szigorúan vett megfogalmazáson túllépve a tájegység egyre inkább gyakorlati eszközt is jelent, amit eredményesen használhatunk területfejlesztési megközelítésben is. Ilyen szemszögbôl vizsgálva a tájegység elsôsorban a bio-földrajzi tényezôk, valamint a szociális és kulturális tényezôk egymásra hatása által mozgatott eszköz. A tájegység megközelítés így, amellett, hogy a fenntartható fejlôdés egyik fontos eleme, eszköze a biodiverzitás és a kulturális sokféleség megôrzésének, összekötô kapocs a vidéki és városi népesség, termelôk és fogyasztók között, legyen szó fejlett vagy fejlôdô országról. Úgy teszi lehetôvé a hozzáadott érték helyben, fenntartható módon történô elôállítását, hogy közben elkerülhetô az identitás feladása és a helyi elszigetelôdés. A tájegységnek, ami mind Franciaországban mind Európa több más országában komplex megközelítést kapott, fontos szerepe van az UNESCO által támogatott fenntartható fejlôdési modell négy pillérjében (ökológia, ökonómia, társadalom és kultúra) is. Az egyesület munkája során a tájegységgel összefüggésben eddig megvalósult francia és külföldi kutatómunkák, tanulmányok alapján összegezte mindazon eddigi eredményeket, amelyekre alapozva olyan kutatás-fejlesztési program indítható, amely lehetôvé teszi a tájegységek kísérleti jellegû nemzetközi hálózatának létrehozását. Ezt a következô megállapítások további elemzésére, gyakorlati megvalósítására alapozva kívánják elkezdeni: a tájegységek jelentôs, ugyanakkor egymástól határozottan különbözô olyan kulturális sokféleség hordozói, amelyre alapozni lehet egy közös építkezést, minden tájegység egyben a biológiai sokféleség gazdája, ami az ott élôk munkájával való folyamatos kölcsönhatás nyomán alakult ki, de éppen ezért ennek megôrzése is a helyiek feladata, a terroir a vidéki és városi létforma, a termelôk és fogyasztók közötti összekötô kapocs; a speciális helyi termékeken keresztül a fogyasztók újra felfedezhetik gyökereik ízeit, (újra)építhetô kapcsolatuk a tájegységekkel és az ott élôk szaktudásával azok sokszínûségében, a tájegységek segíthetnek a világon tapasztalható élelmezési problémák megoldásában, mivel hordozói mindazon sok évszázados tudásnak, amely mindig is lehetôvé tette az ott élôk számára saját élelmiszer-szük évfolyam 3. szám 9

12 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás ségletük kielégítését, és amelyre alapozva alternatív fejlesztési stratégiák dolgozhatók ki, a tájegység segítségével (újjá)szervezhetôk a helyi közösségek, fontos szerepet szánva ebben az oktatásnak és az egyes szereplôk közötti párbeszédnek: az adott tájegység képezheti az alapját a helyiek által formált közösség fejlesztési projektjének, magában foglalva az adott környezet által hordozott értékek megértését és a természeti erôforrások közös kiaknázásának képességét, a tájegység-megközelítés egyben a fenntartható fejlôdés egyik eredményes eszköze: lehetôvé teszi az egyes elemek azaz a speciális helyi termékekre és szolgáltatásokra alapozott gazdasági fejlesztés, a természeti erôforrások és a biodiverzitás fenntartható használata, a kulturális sokféleség megóvása és promóciója, valamint a helyi közösségi élet értelmes és egymást harmonikusan kiegészítô kombinálását és kihasználását. A szervezôk szerint az egyesület létrehozásának és a konferencia rendszeres megrendezésének többek között az a szerepe, hogy a fent említettek nyomán három fázisban (francia és európai szint után) létrejöjjön a tájegységek már említett nemzetközi hálózata 1. A programban a kutatók és a helyi közösségek mellett a lokális gazdasági, társadalmi és politikai élet fô szereplôit is aktivizálni kell, hiszen csak így lehet a realitásokra alapozva olyan munkát végezni és javaslatokat tenni, melyet magukévá tesznek a különbözô döntéshozók és intézmények. Fontos, hogy mindezek során a helyi kezdeményezések és a fenntartható fejlôdés globális megközelítése összhangban maradjon, az egyes elképzeléseket és értékeket a két szint folyamatosan megossza egymással. Elsô lépésben arra van szükség, hogy egyes jól definiálható tájegységek kiválasztásával létrejöjjön egy olyan modellértékû hálózat, amely lehetôvé teszi a program kísérleti jellegû elindítását. A bevezetôben már említett kutatóhelye és az UNESCO támogatása mellett a szervezôk számítanak a fejlôdô országokban tevékenykedô civil szervezetekre is, többek között az Agronómusok és Állatorvosok Határok Nélkül 2 nevû szervezetre. Nemzeti támogatások rendszre A konferencián számos érdekes és elgondolkodtató elôadás hangzott el, ezek összefoglalása és tolmácsolása komoly terjedelmet igényelne. Néhány gondolatot azonban mindenképpen ki kell emelni, mert rávilágítanak arra a rendkívül összetett helyzetre, amelyben ma a Föld élelmezés-biztonsága van. Bertrand Hervieu, a CIHEAM fôtitkára, neves szociológus, az INRA volt elnöke és a Földközi-tenger térségének szakértôje szerint a vidéki népesség helyzetét különösen a fejlôdô országokban több nagy összefüggés-rendszerbe helyezve kell vizsgálni. Az elmúlt idôszak éhség-lázadásai rávilágítottak arra, hogy a piacok brutális megnyitása nagy valószínûséggel és talán megfordíthatatlan módon tovább súlyosbította a demográfiai mutatók miatt már egyébként is instabillá vált társadalmak helyzetét. Irányukban az élelmiszer-fegyver nem csak geopolitikai értelemben jöhet szóba, ahogy azt eddig gondoltuk, hanem van egy sokkal veszélyesebb, spekulatív és pénzügyi aspektusa is. A komparatív elônyök dogmájának mezôgazdaságban való alkalmazása és a regionális agrárpolitikák szükségességének elvetése nagyon komoly szerepet játszott a helyzet súlyosbodásában. Mindenképpen szükség van arra, hogy átértékeljük a jelenlegi gyakorlatot, beláttassuk, hogy az egyes termékek-termékcsoportok exportját a fenntartható és az önellátás biztosítását (nemzeti vagy országcsoportokat magukba foglaló régiók szintjén) a középpontba állító lokális mezôgazdasági politikákat kell elônyben részesíteni. Az olcsó import-árakra alapozott rendszerek gyengeségét a jelenlegi mezôgazdasági árrobbanás mindennél jobban igazolja. El kell fogadnunk, hogy a piaci nyitással együtt fönt 1 Ebben az egyik fô szervezô, Dominique Chardon szerint hazánknak is jelentôs szerepe lehet, meggyôzôdése szerint a magyar mezôgazdaság ideértve a mezôgazdasági kutatásokat mindebbôl komolyan profitálhat. (Dominique Chardon elnök-vezérigazgatója a francia élelmiszeripari termékek nemzetközi promócióját végzô SOPEXÁ-nak, jelentôs politikai kapcsolatokkal rendelkezô közéleti személyiség, egyben önzetlen támogatója a magyar-francia együttmûködésnek is: többek között egyik alapítója a Gard megyei és tokaji borászokat tömörítô Szent Márton Egyesületnek). 2 Agronomes & Vétérinaires sans Frontières 10 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

13 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás kell tartani a nemzeti támogatások rendszerét. Véleménye szerint az eddigiek mellett egy hatalmas, késleltetett bombán is ülünk, amelynek mozgatórugója a világban tapasztalható túl- és alultápláltság okozta egészségügyi katasztrófa. Ez a világ egyik térségét sem kíméli, csak az Egyesült Államokban 2002-ben már 35% volt az elhízottak aránya, az a szám 2010-re 46%-ra nô. Európában és ezen belül fôleg a mediterrán térségben a fiatal korosztályokat sújtja leginkább a jelenség, egyes országokban a 7 11 éves korosztály legalább 30%- a túlsúlyos. Az adott társadalom kultúrája és értékrendje kialakított egy táplálkozási szokás-rendszert, amely a maga módján visszahatva az elôbbiekre újabb és újabb értékek kialakulását tette lehetôvé. A mai világban ez csak akkor tartható fönn, ha a hagyományos étkezési kultúrákat és azok elemeit tanítva adjuk át a következôs generációknak, ennek hiányában viszont ezek el fognak veszni. Az egészségre gyakorolt nagyon kedvezô hatásáról híres mediterrán diéta például eltûnhet, a helyét átveszi egy nemzetközi cukor-zsír alapú étrend, annak minden egészségügyi kockázatával. A kiegyensúlyozott táplálkozás mára az emberiség globális problémája lett, csak míg egyes területeken a mennyiségi, másutt a minôségi kérdés kerül elôtérbe mindkét esetben a piac visszásságai állnak a háttérben. Példának okáért a Földközi-tenger mellékének országaiban megjelent egy, az élelmiszerekre az átlagosnál többet költeni tudó réteg, ami kiváltotta a hipermarketek elterjedését. Nagyon nagy probléma és ez sajnos igaz Európa számos országára, hogy a helyi gazdálkodói réteg ebbôl a fogyasztás-bôvülésbôl semmit nem tudott profitálni, mivel az áruházak közvetlenül a világpiacról szerzik be árukészleteiket, nem részesítve elônyben a helyi termelôket. Sokszínû mezôgazdaság A globális élelmezési problémákat azonban nem lehet egyszerû matematikával éhes szájak száma elôállítandó fehérje mennyisége alapon megoldani. A világnak saját élelmezése érdekében szüksége van arra, hogy létezzen egy sokszínû termelési módokra alapozott mezôgazdaság. Ahogy kulturális, territoriális és szociális szempontból is elengedhetetlen a családi gazdaságok sokszínûségének fönntartása, de biztosítani kell azok szervezettségét és különbözô formákban megnyilvánuló piacra jutásukat. A tájegység modern kori története a mozgósítás és a szervezés története, és a szervezett tájegységek termelôi által mûködtetett programok középpontjában a termékek piacra juttatása áll. Ahogy Bertrand Hervieu fogalmazta, a helyi és a globális tényezô, a niche és a tömegtermék, a tájkörzet és a piac vitájában élünk, de tudomásul kell vennünk, hogy a tájegység a fejlôdés alapeleme, a piac önmagában nem jelent fejlôdést, de piac nélkül sincs fejlôdés. A Tájegységek és Kultúrák Szövetsége (Association Terroirs et Cultures) Egyesület 2003-ban alakult, tagjai között találhatunk gazdálkodókat, kutatókat, egyetemi oktatókat, gasztronómiai szakembereket. Közös bennük, hogy mindannyian hisznek abban, a tájegységekre alapozva meg lehet valósítani a fenntartható és élhetô fejlôdést nem csak a francia társadalom számára, hanem Európán, sôt a világon bárhol. Az egyesület négy fô célkitûzése: bebizonyítani és mindenki számára nyilvánvalóvá tenni, hogy a tájegységek nagyon fontos szerepet játszanak bolygónk biodiverzitásának és kulturális sokféleségének megôrzésében, miközben számos társadalmi csoport számára kínálnak valós gazdasági alternatívát. Az egyesület ennek érdekében megkülönböztetett figyelmet fordít a különbözô táplálkozási kultúrák és a helyi identitások megôrzésére, ezen keresztül pedig a termékek és szolgáltatások eredetének elôtérbe helyezésére, kezdeményezni és ösztönözni új irányvonalakat a fenntartható fejlôdésben, támogatni és erôsíteni az élelmezés-biztonságot javító kezdeményezéseket, segíteni a tájegységek és helyi termékek gazdasági életképességét a világban mindezeket a helyi közösségek szaktudására, hagyományôrzésére és megmaradni akarására alapozva, az Ember -t helyezve a döntések középpontjába, ügyelni arra, hogy a fogyasztó és a polgár érdekében a területfejlesztés, a termelési mód, a termékföldolgozás és a kereskedelem tartsa tiszteletben az élôt, ôrizze meg és gazdagítsa a tájegységeket, azok kulturális és természeti örökségét, védje a biodiverzitást, valamint járuljon hozzá a termékek elsôsorban kitûnô íz minôségébôl fakadó elônyök kihasználásához, elôsegíteni és megszervezni egy tudományos együtt-gondolkodást, vitát és véleménycserét a tájegység, mint összetett helyi és globális valóság körül: szociológiai, közgazdasági, kulturális összefüggéseiben vizsgálva a sokféleség megôrzését és fenntarthatóságát. Somogyi Norbert TéT-attasé Párizs évfolyam 3. szám 11

14 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás Magyarország továbbra is GMO-mentes marad Az unió környezetvédelmi minisztereinek március 2-i brüsszeli találkozóján a tagországok elvetették az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, hogy Magyarország és Ausztria megszüntesse bizonyos génmódosított termékek esetében a termesztés és a vetômagok behozatalának tilalmát. A Bizottság javaslatát mindössze négy tagország (Nagy-Britannia, Hollandia, Svédország és Finnország) támogatta. A tanácskozáson az is szóba került, hogy a génmódosított termékek engedélyezése egyúttal kerüljön tagállami hatáskörbe, de errôl egyelôre még nem döntöttek a miniszterek. Hazánk esetében az Európai Bizottság elôször 2006-ban kezdeményezte a tilalmat magában foglaló végzáradék megszüntetését év elején új tudományos eredményekre hivatkozva újfent napirendre tûzték a kérdést. A jelenlegi döntésben nagy szerepet játszott magyar részrôl a sikeres agrárdiplomáciai tevékenység, miután az uniós szabályok csak alapos tudományos indoklás esetén, kivételként teszik lehetôvé a génmódosított növények tilalmát. Magyarország 2005 januárjában tiltotta be a MON810 jelû génmódosított kukorica használatát környezeti vizsgálatok alapján, miután kiderült, hogy jelentôs környezeti kockázatot jelent természeti értékeinkre. A szóban forgó kukoricafajta ugyanis rovarirtó hatással rendelkezô toxint termel, mely távol tartja a kukoricamolyokat és ezáltal magasabb terméshozam érhetô el. A hazai kukoricatermesztés szempontjából ennek kicsi a jelentôsége, miután nálunk nem honos az adott molylepke. Ráadásul a MON810 kukoricafajta jóval több toxint termel, mint amennyi egyszeri permetezéssel engedéllyel kijuttatható lenne, és ezért káros hatással van más hasznos szervezetekre. A fajta termesztését Magyarország azonban nemcsak az egészségügyi és környezetvédelmi kockázatok miatt utasítja el, hanem gazdasági érdekei alapján is. Hazánk jelenleg az unió második legnagyobb kukoricatermelô országa, ahol kiváló minôségû kukorica terem. Az értékesítés szempontjából pedig jelentôs versenyelônyt hoz a GMO-mentesség, miután az uniós állampolgárok nagy része elutasítja a génmódosított összetevôket tartalmazó termékek fogyasztását. Papp Mónika Europass mobilitási igazolvány Dániából A rendszerváltás megkezdése elôtt a külföldi szakmai gyakorlat vonzó propaganda volt. Ma más a helyzet, kinyílt a világ, a lehetôség sokak számára megadatott. Az egyéni munkavállalás azonban bizonytalan: nem mindegy, hogy a szakmájától távol álló segédmunkát, szerencsésebb esetben betanított munkát végez, vagy a farm tulajdonosával, családjával egy asztalnál eszik, biztonságban dolgozik és tanul a diák. Ezért van ma is, és lesz a jövôben is nagy jelentôsége a szervezett szakmai gyakorlatoknak. Sok fiatal ismerte meg belülrôl a minisztérium (késôbb az Agrárszakoktatási Intézet ma VKSZI) szervezésében lebonyolított dán, amerikai, német, angol 6-18 hónapos gyakorlatok keretében egy másik ország agrárgazdaságát. Az együttmûködést a minisztérium kezdeményezte, és saját forrásból, majd pályázatok segítségével finanszírozta. A pályázatok újabb lehetôségeket teremtenek iskolai és országos szinten egyaránt, ha a szervezôk keményen dolgoznak, építik kapcsolataikat. Egy sikeres, négyéves múltra visszatekintô együttmûködésrôl számolunk be, amely példaként is szolgálhat. A Leonardo Mobilitási Program keretében 2005-tôl Europass bizonyítványt is nyújtó együttmûködés alakult ki a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzô Iskola, valamint a dániai Slagteriskolen Roskilde között. Elôször tekintsük át, mit is jelent az Europass mobilitási igazolvány. A szakképzés nemzeti sajátosságai a jövôben is megmaradhatnak, mert oktatási rendszerét minden tagország a hagyományai figyelembevételével fejlesztheti. Az Európai Bizottság által kiadott Fehér könyv -ben megfogalmazott elvek ma is érvényesek: A tanítás tartalma, az oktatási és képzési politika megvalósítása egyébként is a tagállamok kizárólagos kompetenciájába tartozik. * Az eltérô nemzeti ha- * Fehér könyv az oktatásról és a képzésrôl. Tanítani és tanulni. A kognitív társadalom felé. Európai Bizottság XXII. Fôigazgatóság oktatás, képzés és ifjúság V. Fôigazgatóság foglalkoztatás, ipari kapcsolatok és szociális ügyek. Készült a Munkaügyi Minisztérium, Magyar Leonardo Iroda közremûködésével. Budapest, p. 12 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

15 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás gyományokat követô iskolarendszerben végzett szakemberek felkészültségének összehasonlíthatósága a munkaerô-mobilitás fontos eleme, ezért a végzettségeket és a szakértelmeket átláthatóvá tevô egységes keretrendszer létrehozásáról 2004-ben határozatot fogadott el az Európai Parlament (2241/2004/EK). Europass néven olyan dokumentum-csomagot készítettek, amely tájékoztat az egyén nyelvtudásáról, végzettségeirôl, szakmai tapasztalatairól, készségeirôl, szaktudásáról, továbbképzéseirôl, uniós szinten azonos formátumban. Így lehetôvé válik a munkaadók tájékoztatása, az egyén jobb megismerhetôsége. Az EUROPASS csomag öt részbôl áll: önéletrajz, nyelvi útlevél, oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítô, mobilitási igazolvány. Az önéletrajzot és a nyelvi útlevelet az internetrôl letölthetô szerkezetben mindenki saját maga készíti el, a másik három dokumentumot erre feljogosított szervezetek töltik ki. Az Europass dokumentumokhoz kötôdô tevékenységet minden országban a Nemzeti Europass Központ koordinálja, Magyarországon az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság szervezetében, a szakképzés tekintetében a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézettel, valamint a TEMPUS közalapítvánnyal együttmûködve. Az oklevélmellékletet a felsôoktatási, a bizonyítványkiegészítôt a vizsgáztató intézmény állítja ki. (Részletes információ az europass.hu internetes oldalon.) Az Europass Mobilitási Igazolvány célja, hogy részletesen rögzítse egy európai országban végzett tanulmányi út, szakmai gyakorlat, tanulmány vagy önkéntes munka részleteit, szakmai tartalmát, az elsajátított készségeket és kompetenciákat, a tanulmányi eredményeket. Az igazolványt a gyakorlati munkahely állítja ki, az elvégzett munkafeladatokat, az ellátott tevékenységeket és az elsajátított többlettudást részletezik. Nyertes pályázat A Tempus Közalapítvány meghirdette a pályázatot, és 2004-ben a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzô Intézet, Gyakorlóiskola is a nyertesek közé került. Az együttmûködés során 2008-ban már negyedik alkalommal sikerült 20 magyar fiatal számára a két és fél hónapos részképzést megvalósítani. A diákok felkészítése, az utazás, a tanári kíséret, a gyakorlat persze komoly erkölcsi és anyagi terheket ró a küldô és a fogadó szervezetre. A pályázatokat tehát a magyar és a dán félnek is el kell készítenie és el kell nyernie. Az együttmûködéssel a felek és a támogatást nyújtó, a pályázatokat elbíráló szervezetek is elégedettek. Az új programon dolgozik már az iskola, a diákok következô 20 fôs csoportja fegyelmezetten, de nagy várakozással, szorgalmas munkával, tanulással készül és várja augusztus elsejét, az indulást A sikeres pályázat elkészítése a tanári kar feladata, ami nem kis erôfeszítést igényel. A szakmai szempontok mellett nagyon precíz költségvetés kell, hiszen minden egyes forint elköltése itt is részletesen szabályozott, mindenrôl beszámolót kell készíteni, igazolni, bizonyítani a gazdaságos felhasználást. Ki kell emelni, hogy kétéves ciklusidôvel számolnak, így lehetôvé teszik a szervezômunka jobb megvalósítását, a folyamatos felkészülést, ami szakmai, nyelvi és kulturális feladatokat is tartalmaz. A tanulók kiválasztása után a csoport megemelt idôtartamú nyelvi elôkészítést kap, mert a képzés, az elmélet, a gyakorlat minden fázisának ismertetése angol nyelven történik. A évi csoportot nagy meglepetés érte: ôk már angol nyelven vizsgáztak! A napi munka hosszabb a nálunk megszokottnál, a program reggel 8-kor kezdôdik és két 15 perces, valamint egy ebédszünettel (30 perc) délután 3 óráig folytatódik. A szabadidô elvileg fél tízig tart, de gyakran kénytelenek külön foglalkozásokat is beiktatni a szervezôk, hiszen a vizsga szigorú szabályok szerint zajlik. A tananyagok elsajátításának ütemében, a problémás elméleti kérdésekre a szabadidô terhére is vissza kell tér évfolyam 3. szám 13

16 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás ni. Komoly feladatot ad a lelki fölkészítés. Egyrészt jóval nagyobb a szigorúság, mint itthon megszokták a tanulók a takarodó alól nincs kivétel, másrészt szinte minden percet kitöltenek a közösen szervezett programok. Nehéz idegen környezetben más szokásokhoz alkalmazkodni, tanulni, dolgozni a gyakorlatokon, felkészülni a másnapi tevékenységre, elkészíteni a kiadott feladatokat Helytállás külhonban Az iskola nevelô munkáját dicséri, hogy eddig sem fegyelmi, sem tanulmányi téren nem kellett elmarasztalni a fiatalokat. A gyakorlat sikeréhez hozzájárult, hogy a dán oktatók, a vendéglátók barátságos környezetet teremtettek, és a kísérô két magyar csoportvezetô ma már nagy helyismerettel rendelkezik. A nyelvi segítô, Nagyné Tóth Mária és a szakmai kísérô Hermanusz Gábor immár negyedik alkalommal segítették át a honvágytól gyötört tanulóikat. Nagy hozzáértéssel, tapasztalattal foglalkoznak minden kis problémával, igyekeznek pótolni az itthoni környezetet, gyakran a szülôi házat. Megkövetelve a fegyelmet, a kitartó munkát, a szakmai felkészülést, ugyanakkor biztosítva a jó hangulatú kikapcsolódást irányítják a gyakorlatot. Munkájuk eredményét a hazatérô diákok igazolják vissza. Mit jelent húsz erôs, energiával teli 20 éves fiatallal külföldre utazni, akik még nem voltak a magyar határon túl, akik közül sokan még nem ültek elôtte repülôn, akik nem láttak még tengert, akik csak saját szûkebb környezetüket ismerték és eddig nem találkoztak eltérô szokásokkal? Az utazás kemény munkával két és fél hónapig tart Ennek gondjait csak az érzi, csak az tudja megbecsülni, aki hasonló csoportot már vezetett külföldön. Pedig mennyi gond, baj akad akkor is, amikor egy osztály indul tanulmányi kirándulásra, hazai környezetben. A dán fogadó intézmény a fôvárostól, Koppenhágától 30 km-re nyugatra, a sziget másik oldalán található. Roskilde gyönyörû környezetben, a tengerparton épült 50 ezer lakosú kis település elôtt az ország fôvárosa volt, ma is fontos gazdasági központ, Koppenhágából a vasúti hálózat és a közúti forgalom is Dánia többi részéhez Roskildon keresztül vezet. Nevezetes történelmi emlékek találhatók a városkában (gótikus székesegyház a 12., viking hajók a 11. századból). A kiválasztott 20 fô fiatal számára az indulás napja, augusztus 1-je örökre emlékezetes marad, mint ahogy a visszaérkezés, október 9-e is. Mind a hetven napra jut valami szép emlék, a munka mellett. A tapasztalatokról, sikerekrôl, munkáról, szórakozásról az iskola vezetése és a kísérô tanárok számoltak be, a Munkaerô-piaci igényekhez alkalmazkodó Térségi Agrárszakképzô Központ fejlesztése elnevezésû projekt januári nyitó konferenciáján. A kollégiumi elhelyezés (kétfôs szobák), a tanvágóhíd, az egyéni védôfelszerelések és eszközök (lánckesztyû, láncmellény, munkacipô, csontozó kések, acél késtartó) a legmagasabb igényeket is kielégítik. A tanvágóhíd olyan lehetôséget teremt az oktatáshoz, amelyre más (termelô) üzemben nem nyílik lehetôség. A gyakorlóhely nem csak a magyar viszonyokhoz képest magas színvonalú, hanem sok ország tanárai is szívesen viszik, vinnék diákjaikat a Dánia és egész Észak-Európa húsipari központjába. A tanmenet rendkívül alapos elôkészítô munkával, az oktatók nagy tapasztalatainak felhasználásával készül. Nagyon lényegesnek tartják minden egyes munkafázisban az elôkészítést (pl. a megfelelô kés-élezést), a munkafázisok sorrendjében történô bemutatást. A töltelék-áru oktatásánál nagy hangsúlyt helyeznek az elôkészítésre, az alapanyagok, a fûszerek és adalékanyagok pontos kimérésére. Elôször mindig az oktató mutatja be a munkafolyamatot, majd a tanulókkal együtt végzik, a munkájukat folyamatosan ellenôrizve, ha szükséges, azonnal javítják. Így elkerülhetô a munkafázis esetlegesen rossz rögzítése. A tíz hét alatt a szakma legfontosabb feladatait végezték a tanulók: karaj, oldalas, sertés fej, comb, lapocka csontozása, félsertés darabolása és csontozása, a sertés vágóvonal különbözô mûveletei, töltési gyakorlat váltott csoportokkal (forgószínpad elven), marhavágás (csak szemlélôdô gyakorlat). Kötelezô elsôsegély vizsga Angol nyelven folyt az elméleti oktatás, melynek során foglalkoztak a mikrobiológia, a higiénia, a számítástechnika, a sertéstenyésztés, a szakmai technológia, az elsôdleges feldolgozás, az állatvédelem, az állatjólét kérdéseivel, a dániai tenyésztett sertésfajták értékelésével. Fontos szerepet kapott a tananyagban a kíméletes állatvágás, a szakmai számítási feladatok végzése, a gazdaságossági kérdések elemzése, a környezetvédelem, a HACCP ismertetése és az ezekhez kapcsolódó többi írásbeli feladat. Kiemelt jelentôségû a vágóállat-szállításra és az elsôsegély-nyújtási feladatokra történô felkészülés. Dániában kötelezô az elsôsegély minimumvizsga letétele, ez alól a magyarokkal sem tettek kivételt. A számítás- 14 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

17 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás technikai ismereteken belül a késôbbi várható munkaterületekre való felkészülés adta a tananyag fô gerincét, a mindennapi életbôl vett példákkal dolgoztak tanulóink. Mindenkinek Power Point-os elôadást kellett készíteni a saját lakóhelyérôl, látnivalóiról, nevezetességeirôl, magyar és angol felirattal feldolgozni a comb, a karaj, a lapocka részeit, valamint megoldani egy környezetvédelmi feladatot az internetrôl levett adatokkal. A szoros munkarend mellett is jutott idô ismerkedni az emberekkel, a hagyományokkal. A környéken és a fôvárosban szervezett egyéb programok közül kiemelkedett a viking múzeum, a frederiksborgi kastély, a Guinness múzeum, a környezô települések megismerése. Eljutottak a diákok Helsinborgba, Svédországba, volt vidámpark-látogatás, hegymászás, sétahajókázás, motorcsónakázás, kempingezés és persze ismerkedés a tengerrel. Szakmai szempontból maradandó élményt adott a látogatás a Danish Crown-on, a világ második, Európa legnagyobb sertésvágóhídján, ahol évi 25 millió sertést vágnak, és a világ öt kontinensére exportálják a termékeket. A négy egymás melletti vágóvonal hihetetlen látványt nyújt, az üzem több ezer munkást foglalkoztat. Nincs alapanyaghiány és nincs értékesítési gond, ugyanakkor a felvásárlási ár a gazdának is biztosítja a nyugodt megélhetést. A vizsga több részbôl állt, az írásban (számítógépen) elkészített higiéniai és környezetvédelmi vizsgafeladatokat az utolsó héten le kellett adni. A gyakorlati és az elméleti vizsgán mindenki megállta helyét, sikeresen zárták a tanfolyamot. A tanulók és a kísérôk is az elmélettôl féltek a legjobban, hiszen több fiatalnak élete elsô vizsgája volt. Ugyanakkor azt sem lehet elhallgatni, hogy sajnos növekvô mértékben, az iskola diákjainál is tanulási nehézségekkel kell számolni. A fegyelmezett munka, a megfelelô elôkészítés, a tudatos tanári tevékenység eredménye, hogy a diszlexiával és diszgráfiával küszködô tanulók is megállták helyüket. Az iskola vezetése joggal büszke arra, hogy a szigorú dán értékelési rendszerben nemcsak valamennyi magyar fiú megfelelt, hanem a pontszámokat tekintve a skála felsô harmadában végzett! A tanulók számára nagy siker, nagy eredmény a külföldi részképzés, a más technológiai rendszerû munkafolyamatokban történô részvétel. Azonban a dániai 4 5 éves kapcsolat nemcsak az egyénnek, nemcsak az iskola közösségének, hanem az egész magyar agrároktatásnak is dicséretére válik. Más intézmények szintén kiépítettek hasonló kapcsolatokat, más szakterületekrôl is rendszeresen eljutnak fiataljaink a világ számos országába. A siker akkor teljes, ha tapasztalataikat hazahozzák, itthon kamatoztatják tudásukat. Az egyén és a kisebb közösség, jelen esetben az iskola, de ezzel együtt a magyar agrárágazat a nyertese a hasonló programoknak. Örülni a sikernek Reméljük, hogy a kapcsolat nem szakad meg, hanem folytatódik, és minden évben hasonló eredményekrôl lehet beszámolni. Változó világunkban a sok gond mellett jól esik egy kicsit megállni, a sikerekre figyelni. Az iskola fenntartója, az FVM korábban is és ma is, anyagilag, erkölcsileg egyaránt igyekszik támogatni az iskola munkáját. Nemcsak a szervezés, a munka vált hagyománnyá, hanem az Europass bizonyítvány átadásának ünnepélyessége is. Dr. Süth Miklós szakállamtitkár meleg szavakkal köszöntötte a fiatalokat és nyújtotta át Osgyáni-Székely Veronika fôigazgatóval együtt a munka gyümölcsét, a mobilitási igazolványokat. A kemény munka után, a megérdemelt sikerbôl részesülni kell az iskola minden dolgozójának, akik sokat tettek a fejlôdésért, az általános oktatáspolitikai és a szakmai változások között. Az iskola és a hasonló iskolák fejlôdésének záloga a tantestület lelkesedése, felkészültsége, a szakma és az oktatás iránti elkötelezettsége. Köszönjük az eddigi munkát, és további kitartást minden területen! dr. Wallendums Árpád évfolyam 3. szám 15

18 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás Piaci elôrejelzés krízisben A Bizottság egyhónapos késéssel február helyett márciusban publikálta a közötti idôszak agrárpiaci elôrejelzését. Talán nem véletlen a késedelem. Az elmúlt két évben két olyan rendkívüli esemény is lejátszódott a világban az olajpiacon kezdôdô, de az agrártermékek piacára is átterjedô 2007/08 évi világpiaci árrobbanás, illetve a 2008 októberétôl még jelenleg is tartó világgazdasági pénzügyi- és hitelválság amelyek megnehezítették a prognóziskészítôk munkáját. Ezek a korábbi trendekbe be nem illeszthetô rendkívüli események az elmúlt elôrejelzésekben nagy melléfogásokat és tévedéseket okoztak. Ez a helyzet az elemzôket óvatosabbakká és körültekintôbbekké, az elemzésekbôl levont közvetkeztetéseket pedig lényegesen bizonytalanabbá tették. Ezt a növekvô bizonytalanságot a 2009-es prognózis a makrogazdasági alapfeltevések között kiemelt helyen fogalmazza meg, mint olyan tényezôt, amellyel a jövôben állandóan számolni kell. A következô ismertetô a Bizottság 2009-ben a 2008 és 2015 közötti idôszakra szóló elôrejelzését a 2008 februárjában készített, hasonló idôtávú, és ezért nagy idôátfedésû, re szóló elôrejelzésével néhány, elsôsorban nem közvetlenül piaci vonatkozásban hasonlítja össze. A két prognózis között a makrogazdasági alapfeltevések, illetve a mezôgazdasági jövedelmek elôrejelzését illetôen a következô fôbb eltérések mutathatók ki: 1) Hogy milyen mértékûvé vált a bizonytalanság ezt jó példázza, hogy még az egyik legstabilabb elem, az EU népesség változásának üteme is eltérô az idézett két prognózisban. A 2009-ben készített prognózis az EU népesség évi 0,3 százalékos bôvülésével, a 2008-ban készített pedig 0,1 százalékos átlagos népességnövekedési ütemmel számol. Bár önmagában ez a 0,2 százalék nem tûnik túl nagy eltérésnek, azonban az Unió jelenlegi lélekszámát figyelembe véve, mégis azt jelenti, hogy évente mintegy egymillió fôvel növelték meg a 2009-es elôrejelzésben az Unió népességének átlagos népességnövekedését. Bár ez nem szerepel a prognózisban, de nem nehéz kitalálni, nyilván ezt a változást nem a természetes szaporodás, hanem a nehéz gazdasági helyzetben a bevándorlás növekedése okozza 2) A világgazdasági helyzet alakulását illetôen a prognóziskészítôk azzal számolnak, hogy a válság mélypontján, 2009-ben az EU-27-ek gazdasága 1,8 százalékkal csökken. (A ban készített prognózis az idôszak egészére 2,4 százalékos növekedéssel számolt.) Ezzel szemben a 2009-ben készített elôrejelzés szerint még 2010-ben is csupán 0,5, 2011-ben 1,8 százalékos lesz a GDP növekedése, és a gazdaság csak 2012-tôl áll vissza egy a 2008-ben elôre jelzettnél 0,3 százalékponttal alacsonyabb növekedési pályára. A 2009-ben készített elôrejelzés kihangsúlyozza, hogy a bemutatott növekedési pálya a legvalószínûbb, miközben a keretfeltételekben csak olyan változás következhet be, amely ezt a becslést lefelé módosítja. Tehát az elôrejelzés a legvalószínûbb, de egyben legkedvezôbb gazdasági kimenetellel számol. 3) Mindkét prognózisban a makrogazdasági feltételek között kiemelt helyen szerepel az dollár/euró árfolyam alakulásának elôrejelzése. Nem véletlenül, ugyanis a nemzetközi agrárpiacokon a versenyképességet az árfolyamalakulás alapvetôen befolyásolja. Az erôs euró gyengíti, a gyenge euró erôsíti az Unió mezôgazdaságának versenyképességét, fékezi az importot, és ösztönzi a exportot. Mindkét prognózisban az euró dollárral szembeni enyhe felértékelôdésével számolnak az elemzôk. Azonban egy év elmúltával, 2009-ben az idôszak egészére mérsékelték az USA dollár euróval szembeni felértékelôdésének mértékét. Míg a 2008-as prognózis 2014-re 1,25, a 2009-ben készített prognózis már 1,35 USD/EUR árfolyammal kalkulál, ami a egyértelmûen javítja az európai agrárgazdaság nemzetközi kereskedelmi pozícióját. 16 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

19 Arendszerváltás megkezdése elôtt a külföldi szakmai gyakorlat vonzó propaganda volt. Ma más a helyzet, kinyílt a világ, a lehetôség sokak számára megadatott. Az egyéni munkavállalás azonban bizonytalan: nem mindegy, hogy a szakmájától távol álló segédmunkát, szerencsésebb esetben betanított munkát végez, vagy a farm tulajdonosával, családjával egy asztalnál eszik, biztonságban dolgozik és tanul a diák. Ezért van ma is, és lesz a jövôben is nagy jelentôsége a szervezett szakmai gyakorlatoknak. Sok fiatal ismerte meg belülrôl a minisztérium (késôbb az Agrárszakoktatási Intézet ma VKSZI) szervezésében lebonyolított dán, amerikai, német, angol 6 18 hónapos gyakorlatok keretében egy másik ország agrárgazdaságát. Az együttmûködést a minisztérium kezdeményezte, és saját Svédország hegymászás után forrásból, majd pályázatok segítségével finanszírozta. A pályázatok újabb lehetôségeket teremtenek iskolai és országos szinten egyaránt, ha a szervezôk keményen dolgoznak, építik kapcsolataikat. Egy sikeres, négyéves múltra visszatekintô együttmûködésrôl számolunk be, amely példaként is szolgálhat. (Riport a 12. oldalon.) Szöveg: Dr. Wallendums Árpád Képek: Hermanusz Gábor Indul a munka minden kezdet nehéz Koge a kikötô, a tenger mindig újat mutat Frederiksborg kastélypark különbözô nézetbôl

20 Frederiksborg a kastély a múltat idézi Helsinborg a vár a tengerparton Munkára kész, együtt a húsz fôs csapat Elsôsegély-nyújtási gyakorlat Patika tisztaság Veszélyes üzem

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN Tisztelt Királyi Felségek, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr, Excellenciás Hölgyek és Urak!

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alapított vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés Magyarországon

A GMO-mentes jelölés Magyarországon A GMO-mentes jelölés Magyarországon Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési Főosztály A magyar GMO-mentes mezőgazdasági stratégia - Országgyűlési h. a géntechnológiai tevékenységgel,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY dr. Nagy Réka, vidékfejlesztési referens Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezet Témák HELYI

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

KAP reform társadalmi egyeztetése

KAP reform társadalmi egyeztetése 2010. április 15. KAP reform társadalmi egyeztetése A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében megrendezésre került a Milyen legyen a jövő mezőgazdasága? című nyilvános vita, amelyet Dacian Cioloş,

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás?

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Kálmán Zoltán mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű mezőgazdasági és élelmezési

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Párbeszéd a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Lakitelek, 2013. február 17. 160000 Az ellenőrzött

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben