AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Europass mobilitási igazolvány Dániából Akár a méhek is összehordhatnák! évf. 3. szám

2 Tulipános ládák a fal mellett, hatalmas dunyhák a százéves ágyakon, régi, szláv nyelvû imakönyv a sok ebédet látott asztalon, a petróleumlámpa alatt a tájház utcára nézô tisztaszobájában. Itt valóban megelevenedik a múlt. A hátsó szobába lépve a népviseletek (férfi, nôi, gyerek), az ünnepi viselet bemutatása a leginkább szemet gyönyörködtetô. A családi gazdasághoz, a mezôgazdálkodáshoz kapcsolódó bemutató-rész még a jövôben fog kiteljesedni; a már meglevô anyag feldolgozásra, installálásra vár, illetve új anyagokat, felajánlásokat is örömmel fogadnak. A kamra felszerelése azért már alakul (vizesvödrök, -kannák, zsírosbödönök, szakajtók stb.); a hátsó traktusokban már ott vannak a dagasztóteknôk, húsvágótôke; az istálló is elkészült (talán állat is lesz benne?); a mezôgazdasági munkákhoz használatos kézi eszközöknek is rövidesen kiállítóhelye lesz. (Riport a 25. oldalon.) A Szerb Antal gimnázium épülete Képek és szöveg: Dr. Szekeres Béla Éléskamra Beliczky leszármazottak sírja az öreg-temetôben Kézi festésû tálak

3 Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Társadalmi összefogással a klímaváltozás ellen Csökken a nemzeti kiegészítô támogatás Digitális földhivatalok Kiemelt cél a falusi turizmus fejlesztése Magyar gasztronómiai hét Spanyolországban A külföldi a jobb? Minôségpolitika elôtérben EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Közlemény családi gazdasághoz kötôdô trichinella megbetegedésekrôl Nem kellenek mesterséges élelmiszerszínezékek! Hogyan ôrizhetjük meg gasztronómiai örökségünket? Magyarország továbbra is GMO-mentes marad Europass mobilitási igazolvány Dániából Piaci elôrejelzés krízisben BRÜSSZELBE JÁRUNK Beszámoló a Cseh Elnökség minôségpolitikai konferenciájáról.. 18 ARCKÉPCSARNOK Ilie Sarbu román mezôgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter KÍNÁLKOZÓ LEHETÔSÉGEK Csatlakozásunk vétlen áldozata a mák RIPORT Tájház a város peremén KITEKINTÉS Akár a méhek is összehordhatnák! Élelmiszerár-robbanás és erdôirtás az Amazonas vidékén KÖNYVESPOLC Makkai Gergely: Ökológiai gazdálkodás KÖZLÖNY Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 3. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Lükôné Örsi Gabriella fôigazgató Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô-helyettes: Siadak Balogh Beáta Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Örsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u HU-ISSN BORÍTÓ 2 3 BELSÔ SZÍNES 1 2 BELSÔ SZÍNES 3 4 BORÍTÓ 4 Tájház a város peremén Europass mobilitási igazolvány Dániából Máktermesztésünk a csatlakozás után Könyvajánló A MÁK A címképterv Horváthné Fejes Ágnes munkája Címképünk: Tapasztalatszerzés Dániában Hermanusz Gábor felvétele évfolyam 3. szám 1

4 Contents BROWSER NEWS, EVENTS Social co-operation against climate change National top-ups decreasing Digital offices in land registration Development of rural tourism got priority The week of Hungarian gastronomy in Spain Are foreign goods better? Quality policy highlighted EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Notice on the sporadic occurrence of trichinellosis in family farm.. 8 Artificial food dyes are not needed How to preserve our gastronomic heritage Hungary remains free of GMO-s Europass mobility card from Denmark Market prognosis in time of crisis ATTENDING BRUSSELS Report from the market policy conference of the Czech presidency. 18 PORTRAIT Ilie Sarbu the minister of agriculture, forestry and rural development in Rumania OPPORTUNITIES Poppy an innocent victim of our accession to the EU REPORT Rural peasants house in the town OUTLOOK Bees may collect as well Boom of food prices and forest destruction in the Amazonian territory BOOKSHELF Makkai Gergely: Ecological farming BULLETIN COVER 2 3 INNER COLOURED 1 2 INNER COLOURED 3 4 COVER 4 Rural peasants house in the town Europass mobility card from Denmark Our poppy production after the EU accession Recommended books The poppy AgraEconomy of the European Union Volume 2009/14., Issue 3. Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Lükôné Örsi Gabriella Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Vice Editor-in-chief: Siadak Balogh Beáta Editorial board: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM Publishing and Printing Co. H-1149 Budapest, Angol u HU-ISSN Cover designed by Ágnes Horváth-Fejes Front Cover: How to get experience in Denmark, Photo by Hermanusz Gábor 2 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 Mazsolázó A Kárpát-medencében már fellelhetôk a globális fölmelegedés negatív következményei. Érdemes a bioenergetika-termelés fejlesztésében is gondolkodni. Egyre nô az ún. klímabarát települések száma, hiszen a legbiztosabbak a helyi és regionális víz- és energiaelôállító rendszerek lesznek. Bôvebben a 4. oldalon. A földhivatali adatok elektronikus hozzáférése már 2010-tôl elérhetôvé válik a lakosság számára. A TakarNet24 elnevezésû program az adatbázis 24 órás használatát teszi lehetôvé az ügyfélkapun keresztül. Részletek a 5. oldalon. Bizonyos mesterséges ételszínezékek hiperaktivitást idéznek elô gyermekeknél. Az Élelmiszer Szabvány Ügynökség ezen anyagok használatának beszüntetését végére javasolta. (Bôvebben 8. oldalon.) Miért kell minden korábbinál jobban ragaszkodnunk gasztronómiai örökségünk megôrzéséhez a jövô nemzedékek érdekében? A nemzet nem csak nyelvében, ételeiben is él. A kedvelt ízek összekötik a vidéki és a városi embereket. Az ízekben évszázados tudás gyökerezik. Szükség van a mezôgazdasági termelés sokszínûségének fönntartása mellett az innen kikerülô termékek piacrajutásának megszervezésére is. (Részletek a 6. és 9. oldalon.) Románia nem nyugszik bele mezôgazdasági teljesítménye visszaesésébe. Csökkent az állatállomány nagy mértékben, csakúgy mint a hús-, tej-, tojás- és méztermelés. A régi-új agrárminiszter Ilie Sarbu növelni akarja az állami támogatásokat a mezôgazdaságban. Intenzív erdôsítési programokat indítanak be, ennek kapcsán 800 ezer hektáron erdôsítenek terveik szerint. (Részletek a 21. oldalon.) Csatlakozásunk vétlen áldozata a mák, amelynek termesztése az elmúlt években erôsen viszszaesett. Csak becslésekre hagyatkozhatunk pontos adatok hiányában. EU-csatlakozásunk elôtt elterjedt az a tévhit, hogy nem lesz lehetôség étkezési mák termelésére. Mindez elég volt a termelôk elbizonytalanítására. Az alkaloid-gyártás céljára 8 12 ezer hektáron termesztünk mákot, míg az étkezési mák termelése 2 5 ezer hektáron valósul meg. (Összehasonlításul: Csehországban, ahol a termelési feltételek sokkal szerényebbek 60 ezer hektáron termesztenek mákot!) (Bôvebben a 22. oldalon.) Beporzási tevékenységük révén a méhek 153 milliárd eurós hasznot hajtanak, így a világ élelmiszertermelésében 9,5%-nyi élelmiszer köszönhetô közvetve a méheknek. Méhek nélkül nincs gyümölcs, kipusztulnak a pillangósok, kérdésessé válik a vetômagtermesztés. A környezeti egyensúly fenntartásában óriási szerepünk van a méheknek. (Részletek a 27. oldalon.) Ijesztô méreteket öltött az amazonászi ôserdôk irtása. A brazil kormány felmérése szerint 2007 és 2008 augusztusa között 8673 km 2 ôserdô vált a területrabló gazdálkodás martalékává csupán egyetlen tartományban, Mato-Grosso-ban. Mi az összefüggés az élelmiszerár-robbanás és az ôserdôk kiirtása között? Miért kétes értékû és elkésett a brazil kormány intézkedéscsomagja? (Részletek a 28. oldalon.) Élmény- és tapasztalatszerzés, tanulás és munkakultúra együttes elônyét hordozza magában az Europass mobilitási igazolvány megszerzése. Olyan helyzetbe kell, hogy kerüljön a hazai élelmiszerföldolgozás, hogy érdemes legyen a fiatal szakembereknek külföldön megtanultakat itthon hasznosítani. (Bôvebben a 12. oldalon.) évfolyam 3. szám 3

6 Hírek, események Társadalmi összefogással a klímaváltozás ellen Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Klímaváltozás a XXI. század kihívása címmel rendezték meg február 27-én az elsô hazai klímakonferenciát. A rendezvény fôvédnöke Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke, a díszvendég pedig Stavros Dimas, az Európai Unió környezetvédelmi biztosa volt. Ma már nem kétséges, hogy a globális fölmelegedést az üvegházhatást kiváltó gázok légkörben található növekvô mennyisége okozza, mely nem egyformán érinti a világ országait. Magyarország az éghajlatváltozás káros hatásait tekintve Európa kiemelten veszélyeztetett országa, ezért a védekezés lehetôségeinek mielôbbi kidolgozása elsôrendû feladat. Az éghajlatváltozás elleni hatékony küzdelemhez széleskörû társadalmi összefogásra van szükség, melynek megalapozásához kívánt hozzájárulni ez a konferencia. Az eseményt szervezô Klíma Klub alapvetô célkitûzése az volt, hogy lehetôséget adjon a gazdaság, a politika, a tudomány, illetve a civil társadalom képviselôinek az éghajlatváltozással kapcsolatos eszmecserére. A konferencia kiemelt témái között szerepelt a klímavédelem helyzete Magyarországon, az állam és a civil szervezetek eddigi tevékenysége alapján. Stavros Dimas az uniós éghajlatvédelmi stratégia bemutatása kapcsán a klímavédelem társadalmi támogatottságának, valamint a civil társadalom és az állam közötti párbeszéd megteremtésének fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta ugyanakkor a tömegtájékoztatás jelentôségét is, utalva arra, hogy az állampolgárok szavazóként és vásárlóként egyaránt hatással vannak a klímapolitika alakulására. A biztos felhívta a figyelmet az új klímamegállapodás megkötésének idôszerûségére és a klíma-energia koncepció elfogadtatására is, melyben az EU továbbra is kezdeményezô szerepet kíván betölteni. Az unió emellett a kedvezményes adózási feltételek biztosításával is elô kívánja segíteni az energiatakarékosság és -hatékonyság, valamint a megújulóenergia-beruházások sikeres térhódítását. A klímaváltozás veszélyeinek elhárításához hatékony globális klímapolitikára van szükség, melybôl Magyarország a többi tagállamhoz hasonlóan kiveszi a részét. Hazánk támogatja az egy fôre esô üvegházhatású gázkibocsátás megjelenítését, ugyanakkor vállalja a karbon-szegény gazdaságra való áttérést szolgáló célirányos innováció és fejlesztés véghezvitelét. Szabó Imre környezetvédelmi miniszter kiemelte, a Kárpát-medencei régióban már jelenleg is érzékelhetôk a globális felmelegedés negatív következményei. A legfontosabb feladat szerinte a megelôzés, melynek eszköze a káros anyagok kibocsátásának csökkentése mellett az oktatás, a nevelés, a társadalom klímatudatosságának javítása lehet. Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szerint a mezôgazdasági termelést a jövôben a fenntartható fejlôdés keretei között kell megvalósítani, a klímaváltozás kapcsán a bioenergetikai termelés fejlesztésében érdemes gondolkodni. A klímaváltozással járó káros hatásokat csak hatékony világméretû társadalmi együttmûködéssel, egyéni felelôsségvállalással és civil kezdeményezések segítségével lehet mérsékelni. A civil szervezetek közremûködése elengedhetetlen a regionális és helyi klímaprogramok kidolgozásában és megvalósításában, miután a környezeti nevelési programok sikeres megvalósítása rajtuk is múlik. A klímabarát településeknek ugyancsak fontos szerepet kell kapniuk az elkövetkezô idôszakban, a biztonságos ivóvíz- és energiaellátás tekintetében a helyi- és regionális ellátórendszereké a jövô. A konferencián bemutatkozó Klíma Klub feladatának tekinti az éghajlatváltozás, illetve hatásainak a társadalommal való megismertetését, a társadalmi szerepvállalás kezdeményezését, valamint a környezettudatos gondolkodásmód nevelési gyakorlatba való átültetését. A klub tagjai lehetnek magánemberek, vállalatok, civil szervezetek, illetve a tudományos világ képviselôi egyaránt. A szervezet honlapján keresztül (www.klimaklub.hu) értesülhetünk az éghajlatváltozással kapcsolatos rendezvényekrôl, eseményekrôl, valamint megismerkedhetünk a már mûködô környezettudatos vállalkozásokkal. Mindezen túl számos témához kapcsolódó interjút, cikket, elemzést is találunk a honlapon. Papp Mónika 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 Hírek, események Csökken a nemzeti kiegészítô támogatás 2009-ben a magyar agrárium mûködésének támogatása 33 milliárd forinttal csökken, a minisztérium költségvetési fejezetébôl további négymilliárd forintot zároltak. A tárca által kidolgozott válságkezelô program a nemzeti kiegészítô támogatásokat csökkenti, így az idén a gabona, az olajos magvak, a fehérje- és rostnövények után járó nemzeti kiegészítést nem fizetik ki a gazdálkodóknak. Ennek ellenére a mezôgazdasági termelôknek jutó támogatás a tavalyihoz képest nem csökken, sôt kismértékben emelkedni is fog, 43 ezer forint lesz hektáronként. Az állattenyésztési ágazat kiemelt figyelmet kap ebben az évben is, így a múlt évihez képest emelkednek a támogatási összegek. A tej literenkénti támogatása 8,03 forintról 8,6 forintra, az anyatehén támogatása egyedenként 40 ezer forintról több mint 50 ezer forintra emelkedik. A hízómarhák után járó támogatás a tavalyi 45 ezer forinttal szemben az idén meghaladja az 58 ezer forintot, az anyajuh támogatása 1600 forintról több mint 1800 forintra nô ben továbbra is az eddig alkalmazott SAPS támogatási rendszer marad érvényben, az SPS-rendszert várhatóan január 1-jével vezetik be. Az idén a SAPS és a top-up támogatási kerete összesen 258 milliárd forint, melybôl 213 milliárd forint a SAPS támogatási rész, míg 45 milliárd forint a nemzeti kiegészítés. A megszorítások következtében a nemzeti kiegészítés a tavalyinak csupán fele, 13 15%. Az agrártárca a gazdák helyzetének könnyítése érdekében több hitelprogramot is indít majd, melyekre összesen mintegy 60 milliárd forint áll rendelkezésre. Célként tûzték ki a kis- és középvállalkozókra vonatkozó kedvezmények bevezetését, valamint gyorsítani fogják az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert támogatási összegek kifizetését is. Papp Mónika Digitális földhivatalok Magyarországon az elektronikus közigazgatás fejlesztésére a közötti idôszakban összesen mintegy 100 milliárd forint áll rendelkezésre, melybôl 85 milliárdot az unió, 15 milliárdot pedig hazánk biztosít. A Digitális Földhivatal elnevezésû hosszú távú fejlesztési program keretében megvalósuló elektronikus földhivatali rendszer kialakítására 2 milliárd forintot különítettek el. A többlépcsôs fejlesztés eredményeképpen megvalósul a földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerûsítése, a teljeskörû elektronikus ügyintézés és szolgáltatás. Az új rendszer lehetôvé teszi a szolgáltatások színvonalának javulását, illetve az adatok ellenôrzését más államigazgatási adatbázisokból. Elsô lépésként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) keretében a földhivatali adatok elektronikus hozzáférése valósul meg; várhatóan 2010 szeptemberétôl válik elérhetôvé a lakossági felhasználók számára. A TakarNet24 elnevezésû program az adatbázis napi 24 órás használatát teszi lehetôvé az ügyfélkapun keresztül, ahol az ügyfelek bármikor hiteles információt kaphatnak az ingatlanok nyilvántartásáról. Az adatokban való keresés megkönnyítése érdekében térképi alapú keresôrendszer is készül, valamint lehetôség lesz a szolgáltatások költségeinek elektronikus úton történô rendezésére is. A körzeti földhivatali adatbázisok adatszolgáltató szerepét egy központilag kialakított adatbázis veszi át, az ügyintézés azonban továbbra is a körzeti földhivatali adatbázisok segítségével történik majd. A jelenlegi fejlesztés célja a hatósági eljárások egyszerûsítése, a közigazgatási költségek csökkentése, illetve a gyors, hatékony ügyintézés. Hosszú távon az elektronikus földhivatali ügyintézés technikai alapjainak megteremtése a cél, melynek segítségével a késôbbiekben lehetôvé válik az információk unión belüli szabad áramlása is. P. M évfolyam 3. szám 5

8 Hírek, események Kiemelt cél a falusi turizmus fejlesztése Megkezdi mûködését az Idegenforgalmi és Kulturális Vidéki-Falusi Ernyôhálózat, mely a falusi vendéglátóhelyeket és turisztikai szolgáltató szervezetek hivatott összefogni. Az ebbôl az alkalomból tartott sajtótájékoztatón Gôgös Zoltán, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára elmondta, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében a falusi turizmus támogatására kiírt pályázatokra összesen 35 milliárd forint igény érkezett 1500 pályázótól. Az ÚMVP hármas tengelyének további két intézkedését is figyelembe véve mintegy 5800 pályázat érkezett, több mint 110 milliárd forint támogatási igénnyel. A szakállamtitkár felhívta a figyelmet, a falusi turizmus fejlesztése során a szálláshelyek bôvítése mellett a helyben elôállított élelmiszerek fogyasztásának növelésére is célszerû hangsúlyt fektetni, ami további lehetôség az innen származó jövedelmek növelésére. Kovács Miklós, az Önkormányzati Minisztérium turisztikai szakállamtitkára elmondta, a belföldi turizmus aránya 10%-kal nôtt az elmúlt tíz évben, és 2008-ban elérte a turisztikai forgalom 50%-át. Miután a gazdasági válság hatására várhatóan csökkenni fog a beutazóturizmus, ezért a szakemberek a belföldi turizmus fejlesztésében látják a megoldást. (Sajnos a gazdasági válság hazánkat sem kerülte el, így a belföldi falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak növeléséhez igen alacsony, vendégbarát árak kellenének. A szerk.) Papp Mónika Magyar gasztronómiai hét Spanyolországban Széleskörû összefogás eredményeként a madridi Hotel Intercontinental március között Magyar Gasztronómiai Hétnek adott otthont. Spanyolországban évek óta nem rendeztek hasonló, a magyar gasztronómia legjavát bemutató eseményt. A hét vendégei Varga Károly mesterszakács remekmûvein keresztül nyerhettek bepillantást a magyar konyhamûvészetbe. A hazai ételek mellett az itallapon magyar ásványvizek, borok és szeszes italok (gyomorkeserû, pálinka, sör) kínálatából választhattak. Az egyhetes esemény a Magyar Nagykövetség által szervezett hivatalos megnyitóján valamint a szakmai borbemutatón részt vett Dr. Süth Miklós, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára. A borkóstolón Maria José Huertas sommelier a Gere Pincészet, a Tokaj Oremus, valamint a Tokaj Reneszánsz Egyesület borait prezentálta spanyol szakújságírók, kereskedôk, valamint a legjelentôsebb szállodák és éttermek vezetô képviselôi számára. A Magyar Gasztronómiai Hét a novemberétôl Franciaország és Kína után harmadik alkalommal Spanyolországban zajló Magyar Gazdasági Év keretében a magyar élelmiszerek spanyolországi megjelenésének erôsítését és hazánk turisztikai vonzerejének bemutatását szolgálja. A Magyar Gasztronómiai Hét támogatói: Budapesti Turisztikai Hivatal, Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, ITD Hungary, Külügyminisztérium, Magyar Turizmus Rt, Malév Zrt., valamint Pick Szeged Zrt. Az alábbi cégek termékfelajánlással segítették a Gasztronómiai Hét megvalósítását: Gere Pincészet, Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Matheus Pálinkaház Kft, Merián Orosháza Zrt., Monte Nevado, Tokaj Oremus, Tokaj Reneszánsz Egyesület, Vecse Komplex Kft. Pálinkafôzde Dunai Hajós pálinka. Magyar Köztársaság Nagykövetsége Madrid 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 Hírek, események A külföldi a jobb? Amikor kirobbant a melamint tartalmazó kínai élelmiszerek köztük a csecsemôtápszerek és cukrászati termékek körüli botrány, ebbôl egyes vietnámi édességeket gyártó cégek komoly hasznot húztak. A Than Daily lap szerint számos helyi cég azt remélte, hogy a Holdújév (2009. január 26.) kapcsán megduplázza eladásait. A melaminnal szennyezett termékek mind Kínában, mind Malaysiában megtalálhatók voltak. Ezért fordultak a vásárlók teljes bizalommal Vietnám két legnagyobb külföldi, édességet gyártó cégéhez, valamint a helyi vietnámi termékekhez. Az édességet és kekszet gyártó Kinh Do Corporation 10%-kal növelte eladásait, míg a Bibica Corporation 4500 tonnával növelte termelését, amely 20 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A Bibica vietnámi cég igazgatója Phan Van Thien azt nyilatkozta helyi lapoknak, bízik abban, hogy a vietnámiak fölhagynak a külföldi jobb szokásukkal és a hazait választják. A múltban a vietnámi édességgyártó cégek nem tudták fölvenni a versenyt az olcsó kínai áruval. Most azonban a vietnámi cégek versenyelônybe kerültek, mivel garantálják az élelmiszerhigiénia, az élelmiszerbiztonság és a jó minôség hármas egységét, ami még a csinos csomagolással is párosul. A Nguyen Phuong Thao, a Maximark Cong Hoo szupermarket igazgatója szerint sokkal több vietnámi terméket sikerült eladni Holdújév idején, miután számos külföldi terméket vissza kellett vonni éppen a melamin-szennyezettség miatt. Tamás Enikô Forrás: Chocolate and Confectionery Minôségpolitika elôtérben Az EU cseh elnöksége által szervezett márciusi prágai konferencián a Zöld Könyvvel összefüggô minôségpolitikai nyilvános vita eredményét összegezték. A Zöld Könyvre vonatkozóan elôzetesen 560 írásos észrevétel érkezett a Bizottsághoz. A magas szintû konferencián nagy számban vettek részt és szóltak hozzá a tagállamok miniszterei, méltó rangra emelve a minôségpolitika ügyét. A konferencián az Európai Bizottság részérôl Mariann Fischer Boel fôbiztos asszony tartott vitaindító és záró elôadást. Az eseményen képviseltette magát a COPA-COGECA, valamint az Európai Élelmiszer- és Italgyártók Szövetségének (CIAA) vezetôi is. A konferencia termelési követelményekkel foglalkozó szekciójának vitája során a magyar hozzászóló megerôsítve hazánk eddigi álláspontját, a termékspecifikus szabályozás fenntartása mellett érvelt. Sikerként könyvelhetjük el, hogy ez a vélemény az elnökségi végkövetkeztetésekben is hangsúlyosan szerepel. Az értekezlet másik szekciójában a földrajzi árujelzôk és hagyományos különleges tulajdonság tanúsítási rendszereirôl tárgyaltak. A résztvevôk hangsúlyozták, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzôk egymás kiegészítôi, és az ezek közötti kapcsolat tisztázandó. A hagyományos különleges termékek közösségi rendszerének továbbfejlesztésérôl széleskörû egyetértés alakult ki a tagállamok között. A nemzeti és regionális tanúsítási rendszerekkel foglalkozó harmadik szekcióban a cseh elnökség által elôzetesen felkért magyar elôadó részletesen beszámolt a Hagyományok-Ízek- Régiók (HÍR) program célkitûzésérôl, követelményrendszerérôl és hasznosítási stratégiájáról, valamint ismertette zöld könyvi vonatkozásait. A szekció másik magyar elôadója bemutatta a magyar szürke marhából és mangalica húsból készült tradicionális húsipari termékeinket. (Részletek a Brüsszelbe járunk rovatunkban.) Pallóné Kisérdi Imola FVM évfolyam 3. szám 7

10 EU Agrárium és Piacszabályozás Közlemény családi gazdasághoz kötôdô trichinella megbetegedésekrôl Békés megyében, Medgyesbodzás-Gábortelepen az elmúlt napokban egy családi gazdaságban magáncélra nevelt sertések magánvágása és feldolgozása, az abból készült ételek elfogyasztása után 5 ember megbetegedett trichinellózisban. Az állategészségügyi hatóság átfogó vizsgálatot végez az érintett településen tartott sertések fertôzöttségének kivizsgálása érdekében. Eddig 11 udvar 24 sertése gyanús a betegségre. A betegek a házi disznóvágáson részt vevôk és a disznótoros kóstolót fogyasztók közül kerültek ki. Kérjük a lakosságot, hogy a saját sertésvágásból származó, vagy a településrôl származó disznótoros kóstolókat ne fogyasszák el a vizsgálatok lezárásáig. A trichinella olyan, a sertés és a vaddisznó izomzatában rejtôzô parazita, amely a fertôzött állat nyers vagy nem kellôen hôkezelt húsának elfogyasztását követôen az emberben is megbetegedést okozhat. A trichinellával fertôzött és nem kellôen hôkezelt sertéshúsos étel elfogyasztása után 2 28 nap, leggyakrabban 7 10 nap múlva erôs hasmenés, émelygés, hányás, magas láz, fejfájás, majd 2 héttel késôbb jellegzetes tünetként a szemhéj, szemkörnyék és arc vizenyôs duzzanata (oedémája), izomfájdalmak, köröm alatti vérzések jelentkezhetnek. A betegség emberrôl emberre nem terjed. Az ember a fertôzött nyershúsból készült, nem kellô mértékben átsütött, megfôzött húskészítmény fogyasztásával (pl. füstölt kolbász, füstölt sonka nyersen fogyasztva) megfertôzôdhet, mert ezen termékek elkészítésekor a parazita nem pusztul el. A fentiekre tekintettel ismételten felhívom a figyelmet, hogy a hatósági állatorvosi trichinellavizsgálat nélküli házi vágású sertések, illetve lôtt vaddisznók házi feldolgozásakor a trichinellával, mint valós fertôzési veszéllyel számolni kell. A trichinellavizsgálat a házi sertésvágások esetén nem kötelezô, azonban az állategészségügyi szolgálat magáncélú vizsgálatok elvégzésére is rendelkezésre áll. Magyarországon valamennyi közfogyasztásra kerülô, engedélyezett vágóhídon levágott sertés, illetve vadfeldolgozókban feldolgozott vaddisznó testét az állategészségügyi hatóság a forgalomba hozatalt megelôzôen trichinellavizsgálatnak is aláveti. Ezért a vágóhidakról és a feldolgozó üzemekbôl kikerülô sertéshús és sertéshúst tartalmazó élelmiszerek biztonságosak. Felhívom az állattartók figyelmét arra, hogy a trichinellózis és más járványos állatbetegségek terjedésének megakadályozása érdekében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvetô járványvédelmi, higiéniai intézkedések betartására, a rágcsálómentes környezet fenntartására és megôrzésére, hiszen a járványtani nyomozás alapján a fertôzést patkányok közvetítették a sertésekhez. Dr. Bognár Lajos Élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettes MgSzH Nem kellenek mesterséges élelmiszerszínezékek! Az Európai Unió fölszólította az összes élelmiszer- és italgyártó céget, amelyek bizonyos szintetikus színezôanyagokat használnak, hogy ennek tényét jelezzék a termékeken. Ezek a mesterséges színezôk ugyanis hiperaktivitást okoznak gyermekeknél a Southampton University kutatási eredményei szerint. Az Élelmiszer Szabvány Ügynökség (FSA) ezen színezôk önkéntes elhagyására szólította föl a cégeket az Egyesült Királyságban; használatuk teljes beszüntetését 2009 végére javasolta az ügynökség. Számos nagy élelmiszergyártó cég így a Nestlé UK és az Unilever arra az elhatározásra jutott, hogy vagy már most nem használják a mesterséges színezôket, vagy a jövôben hagynak föl a használatukkal. Az Európai Unióban 2010 januárjáig kell megfelelni az élelmiszergyártóknak az új címkézési szabályozásnak. Melyek ezek a félelmes E-számmal jelölt szintetikus festékek: E129, E110, E104, E122, E124, többek között. Tamás Enikô Forrás: Chocolate and Confectionery 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 EU Agrárium és Piac sza bá lyo zás Hogyan ôrizhetjük meg gasztronómiai örökségünket? Visszapillantás egy konferenciára Második alkalommal rendezték meg a Tájegységek és Kultúrák Szövetsége (Association Terroirs et Cultures szervezésében, az UNESCO és a francia agrártárca támogatásával a Földünk tájegységei (Planète terroirs) konferenciát, melyen 16 ország, valamint az UNESCO és az OECD képviselôi vettek részt június én. A kezdeményezéshez neves kutatóintézetek és felsôoktatási intézmények is csatlakoztak, de számos mezôgazdasági szakképzô intézmény és szakmai szervezet is aktív szerepet vállalt a munkában. De miként kapcsolódik ez a rendezvény a helyi termékek elôállításának ösztönzéséhez, a táplálkozásunkban elfoglalt helyük megerôsítéséhez? És egyáltalán, ebben a globalizálódó világban miért kell minden korábbinál jobban ragaszkodnunk gasztronómiai örökségünk megôrzéséhez és továbbadásához? És miért van ennek általános érvénye nem csak Európában, de a világon bárhol? Hatalmas a szakadék a táplálkozásban miközben a Földön 800 millió ember éhezik, és ami hihetetlen fôleg a vidéki népesség körében, 1,2 milliárd azoknak a száma, akik (kórosan) túltápláltak. Nem véletlen tehát, hogy a klímaváltozás, az alul- és túltápláltság valamint ezek szociális, egészségügyi és gazdasági következményei, a környezetvédelem és a biológiai sokféleség, az ivóvíz kérdése egyaránt az elôadások és hozzászólások visszatérô témája volt. Emberléptékû tájegység A tájegység (a francia terroir szót tájegységnek fordítjuk. A szerk.) egy jól körülhatárolható, az ott élô emberi közösség története során a természeti környezet és az emberek egymásra hatása nyomán jellegzetes és másoktól megkülönböztetô kulturális jegyekkel és tudással gazdagított földrajzi egység. A helyiek gyakorlati és elméleti tudása nyomán kialakult, sajátos és az adott helyre jellemzô termékek és szolgáltatások összessége visszahat az ott élôkre. A szigorúan vett megfogalmazáson túllépve a tájegység egyre inkább gyakorlati eszközt is jelent, amit eredményesen használhatunk területfejlesztési megközelítésben is. Ilyen szemszögbôl vizsgálva a tájegység elsôsorban a bio-földrajzi tényezôk, valamint a szociális és kulturális tényezôk egymásra hatása által mozgatott eszköz. A tájegység megközelítés így, amellett, hogy a fenntartható fejlôdés egyik fontos eleme, eszköze a biodiverzitás és a kulturális sokféleség megôrzésének, összekötô kapocs a vidéki és városi népesség, termelôk és fogyasztók között, legyen szó fejlett vagy fejlôdô országról. Úgy teszi lehetôvé a hozzáadott érték helyben, fenntartható módon történô elôállítását, hogy közben elkerülhetô az identitás feladása és a helyi elszigetelôdés. A tájegységnek, ami mind Franciaországban mind Európa több más országában komplex megközelítést kapott, fontos szerepe van az UNESCO által támogatott fenntartható fejlôdési modell négy pillérjében (ökológia, ökonómia, társadalom és kultúra) is. Az egyesület munkája során a tájegységgel összefüggésben eddig megvalósult francia és külföldi kutatómunkák, tanulmányok alapján összegezte mindazon eddigi eredményeket, amelyekre alapozva olyan kutatás-fejlesztési program indítható, amely lehetôvé teszi a tájegységek kísérleti jellegû nemzetközi hálózatának létrehozását. Ezt a következô megállapítások további elemzésére, gyakorlati megvalósítására alapozva kívánják elkezdeni: a tájegységek jelentôs, ugyanakkor egymástól határozottan különbözô olyan kulturális sokféleség hordozói, amelyre alapozni lehet egy közös építkezést, minden tájegység egyben a biológiai sokféleség gazdája, ami az ott élôk munkájával való folyamatos kölcsönhatás nyomán alakult ki, de éppen ezért ennek megôrzése is a helyiek feladata, a terroir a vidéki és városi létforma, a termelôk és fogyasztók közötti összekötô kapocs; a speciális helyi termékeken keresztül a fogyasztók újra felfedezhetik gyökereik ízeit, (újra)építhetô kapcsolatuk a tájegységekkel és az ott élôk szaktudásával azok sokszínûségében, a tájegységek segíthetnek a világon tapasztalható élelmezési problémák megoldásában, mivel hordozói mindazon sok évszázados tudásnak, amely mindig is lehetôvé tette az ott élôk számára saját élelmiszer-szük évfolyam 3. szám 9

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ..................................................................... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések.......................................... 5 HÍREK,

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó................................................... 4 Hírek, események............................................. 5 Nincs további hitel az olasz olajbogyó-termelôknek..................

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/3 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Segítõ tanácsadással a családok

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben