szkizotípi (téveszm Szkizofrénia, riumai 298..) diagnosztikai kritériumai Dr. Makkos Zoltán Budapest, 2012 február r 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szkizotípi (téveszm Szkizofrénia, riumai 298..) diagnosztikai kritériumai Dr. Makkos Zoltán Budapest, 2012 február r 28."

Átírás

1 Szkizofrénia, szkizotípi piás és paranoid (téveszm veszmés) s) zavarok tünettana t és diagnosztikai kritériumai riumai (F20..-F29..) F29..) ( ) 298..) Dr. Makkos Zoltán Nyírő Gyula Kh.. I. Pszichiátriai Osztály Klinikai és s mentálhigi lhigiéniai szakpszichológus képzk pzés Budapest, 2012 február r 28.

2 Amiről l szó lesz Pszichózis zis definíci ciója Általános tünettan, t diagnosztika A pszichózis zis törtt rténete Pszichózis zis - pszichiátriai betegségek gek Osztályoz lyozási nozológiai rendszerek -- BNO-10 (ICD-10), DSM-IV Szkizofrénia, szkizotípiás és paranoid (téveszmés) zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai (F20..-F29..) ( ) - szkizofrénia spektrum betegség Kannabisz szkizofrénia

3 Maureen Oliver: Experiences of psychosis 1998 Ruth Gikow: Psychosis Two Napoleans and a Josephine 1937

4

5 Pszichotikus állapot definíci ciója Pszichotikus állapot pszichózis: zis: régi fogalom (XIX. sz.) súlyos érzelmi-,, gondolkodási si-,, viselkedészavar szavar objektiv és szubjektiv élmények megkülönb nböztetése kommunikáci ció nagyfokú zavara érzékcsalódások, sok, téveszmt veszmék személyis lyiség g szétes tesése se - bizarr magatartás eltérő etiopatogenezis,, kimenetel Valóságvizsg gvizsgálat (realitáskontroll) elégtelens gtelenségege Éber tudat!

6 Szkizofrénia spektrum betegség pszichózis zis hátterh tterében leggyakrabban szkizofrénia spektrum betegség áll Tünettani diagnózis DSM-IV, BNO-10 - klinikai pszichodiagnosztika - tünetbecslő skálák Sürgősségi pszichiátria agitálts ltság, auto- és heteroagresszivitás Veszélyeztet lyeztető állapot

7 Pszichopatológia Kóros lelki jelenségek tudománya, leírója A pszichiátriai kivizsgálás és s diagnosztika lelke szimptomatológia szindromatológia - etiológia általános pszichopatológia kóros megnyílv lvánulások (tünetek) részletes pszichopatológia tünetcsoportok osztályoz lyozási rendszerek

8 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Kognitiv struktúra ra Érzékelés s zavarai: (percepció appercepció) - külvilág g elidegenedése - megváltozotts ltozottságérzés - tér- és s időélm lmény zavara (dysmegalopsia( dysmegalopsia) - testséma zavara: - depersonalisatio: : testrészek szek - doppelt orientáci ció: : két k t cselekvés - derealisatio: : szubjektív élmények irány nyítanak - tévely (Wahn): komplex zavar én-központúság

9 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Érzékelés s zavarai: (percepció appercepció) - illúzi zió: : inger inadekvát érzékelés - affect illúzi zió, pareidolia - hallucináci ció: : inger nélkn lküli li érzékelés - akusztikus, vizuális, haptikus, olfaktórikus - coenaestopátia tia (kóros szervérz rzés) (drog, sérülés, s s, alk. halluc., patológi giás s részegsr szegség) g) - képzetanomáliák - emlékez kezési halluc., confabulatio

10 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Gondolkodás s zavarai: - alaki zavarok - felgyorsulás s (gondolatrohanás, inkochaerencia) - gondolatelvonás - gondolatfelhangosodás - meglassult gondolkodás s (tapadó viszkózus) zus) - gondolatelvonás - hasadás s (schizis( schizis): normál és s patológi giás s gond.

11 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia - tartalmi zavarok - incochaerens gondolkodás értelmetlen gondolatsorok - schizophasia (Zerfahrenheit,, kuszaság) katathymiás gondolkodás (érzelem-vezérelt) mágikus (archaikus) gondolkodás

12 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia - tartalmi zavarok túlértékelt eszme: kényszerképzet (kóross rosság g tudatában) téveszme (doxazma( doxazma): kóros forrásb sból l eredő,, mindig az Énre vonatkoztatott téves t ítélet, mely korrigálhatatlan - megaloman doxazmák (egodyastole): religiosus inventatoros erotikus

13 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia - microman doxazmák (egosystole) persecutoros (üldöztetéses) vonatkoztatás s (TV-ben róla r beszélnek) kóros jelentőségtulajdon gtulajdonítás s (projectio( projectio) (kézfog zfogás, tekintet) befolyásoltat soltatás élménye önvádlásos-bűnösségi meglopatásos féltékenységi hypochondriás

14 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Elsődleges doxazma Tévelyállapotllapot (Wahnstimmung) eredet: kóros k észlelés, s, kulcsélm lmény Másodlagos doxazma pszichopatológiai törtt rténés s következmk vetkezmény (hallucináci ció) Indukált doxazma (többnyire hozzátartoz tartozótól) Holothym téveszme (hangulat által irány nyított) (mánia megaloman,, depresszió microman)

15 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia - Rendszerezett doxazma egy gondolat, képzetsor k körék csoportosul paranoid mechanizmus észleléseket seket beépíti a rendszerbe - Rendszerezetlen doxazma (hebefrén típusú szkizofrénia)

16 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Affektív v struktúra ra Minőségi változv ltozások Az érzelmi élet csökkent igénybevehet nybevehetősége - közöny apátia - stupor (heves ingerekre) teljes pszichomotoros gátoltság - katatonia (sch,, depresszió) életveszélyes lyes állapot - emocionális kiürülés - autizmus (komplex motoros, akarati).

17 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Affektív v struktúra ra Szorongás vitalis elemi nagyságrendbeli különbség Suicidium beszűkült tudatállapot sokféle ok veszélyeztet lyeztető állapot kérdk rdése

18 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Konatív struktúra ra Pszichomotorium zavara - cselekvés s folyamatának zavara: katatonia hyperkinesia (felfokozott mozgások) perseveratio (mozgások ismétl tlődése) verbigeratio (értelmetlen szavak ismétl tlése) jactatio (céltalan hánykh nykódás) raptus (váratlan agressziv cselekmény) negativizmus (negativisztikus viselkedés) s) mutacizmus (némas maság) apátia, stupor (teljes pszichés és s motoros gát.) g

19 Differenciáldiagnosztika - anamnézis: pszichoaktiv szer (intoxikáci ció,, megvonás), szomatikus állapot, betegség - premorbid funkciózavar, életkor - szomatikus kivizsgálás s (labor, terhesség, EKG, EEG, CT) Tudatzavar: vigilitás (energetikai) tartalmi (integráci ciós) Delirium (ködös állapot) kérdk rdése!

20 A pszichózis zis törtt rténete ókor: megszállotts llottság, démonok d -- ókori görögök: g Hippokratész: betegség g! -- rómaiak: Celsus: : mánia, m téboly t (morfin, kannabisz) jog: beszámíthatatlans thatatlanság g fogalma, bánásmb smód középkor: megszállta az ördög, Isten büntetb ntetése -- boszorkányok kérdk rdése, tünetek t jellege -- arab orvostudomány: elkülönített létesl tesítmények újkor eleje: félelem, f gondviselés s ajánd ndéka

21 A pszichózis zis törtt rténete felvilágosod gosodás s levegője (XVIII. sz.) -- pszichiátria önálló diszciplina Napoleon: : 1 megye 1 tébolyda t gyógy gyító hely Pinel, Esquirol, Griesinger: a pszichiátria tudományos korszaka griesingeri tétel: tel: az elmebetegségek gek az agy betegségei gei

22 Philippe Pinel ( ) 1826)

23 Pinel levette a láncokatl ncokat (1798)

24 elmebetegudvar (Zsakó István n 1933)

25 forgatható szék (Zsakó István n 1933)

26 A pszichózis zis törtt rténete Magyarországi gi intézm zményi kezdetek: 1840: Pálya P József J magán őrjintézet 1857: Kolozsvár, első elmeosztály ly 1863: Nagyszeben, első nagy állami elmegyógyint gyintézet 1868: Lipótmez tmező 1883: Angyalföldi ldi tébolydat 1896: Nagykáll lló - folyamatos pszichotikus állapot

27 A pszichózis zis törtt rténete Az elmebetegség g kérdk rdése Lechner Károly: elmebeteg az, akinek kóros k észrevevései sei vannak és s ezeknek az észrevevéseknek seknek kórosságát t felismerni nem tudja alkalmazkodás s! őrült: mánim niás állapot bolond: szkizofrénia kis pszichiátria nagy pszichiátria: szkizofrénia paranoia oligofrénia Huntington-kór

28 Pszichotikus állapotok Szkizofrénia, szkizotípi piás, paranoid zavarok -- pszichózisok zisok nagyobb részer Hangulatzavarok -- depresszió,, mánia m (régi: affektiv pszichózis) zis) Organikus zavar okozta pszichotikus zavar Pszichoaktiv szer okozta pszichotikus zavar Kényszerbetegség Táplálkozási magatartás s zavarai Gyermekágyhoz társult rsuló pszichotikus zavar Személyis lyiségzavarok Mentalis retardáci ció

29 Osztályoz lyozási nozológiai rendszerek A pszichiátriai betegségek besorolásának az igénye egyidős a pszichiátriával. leíró rendszerezés, tünetegyüttesek rendszerezése, betegségegységek rendszerezése - a nagy professzor elve - szakértői konszenzus elve (1950-es évektől) klasszifikáció: szakemberek kommunikációja oktatás kutatás statisztikai elemzés kvantitatív-pszichometriai megközelítés

30 Osztályoz lyozási nozológiai rendszerek BNO-10 (ICD-10) (WHO 1992) európai hagyomány statisztika egytengelyű betegség helyett zavar 11 fő kategória DSM-IV (DSM-IV IV-TR) (APA 1994) amerikai kutatás multiaxiális (I., II., III., IV., V.-tengely) 17 betegségcsoport konvergencia BNO-11? DSM-V?

31 Szkizofrénia, szkizotípi piás és paranoid (deluziv) rendellenességek Szkizofrénia Tüneti diagnózis heterogén n betegségcsoport gcsoport Prevalencia: : 1% (0,85%) nő=ffin Nemek: egyenlő Első epizód d éves (aktív) korban Ókori leirások E. Kraepelin 1896: dementia praecox E. Bleuler 1911: Szkizofrénia (hasadtelm( hasadtelméjűség) ) elnevezés

32 Emil Kraepelin ( ) 1926) Eugene Bleuler ( ) 1939)

33 Szkizofrénia etiológi giája Biológiai elméletek letek - genetika: elsőfok fokú rokon: 10% multigénes nes,, SNP, CNV: 1-es, 1 5-ös, 5 22-es kr. - idegfejlődési: intrauterin-obsztetrikus esemény hipoxia,, vírusinfekciv rusinfekció, preeklampszia, rh-inkomp inkomp. - biokémiai: dopamin, glutamát,, GABA Pszichoszociális lis: - pszichodinamika: : regresszió (2. életév) éretlen énvédő mech. - család és s társkapcsolatt

34 Szkizofrénia Tünettan - Bleuler: négy A A - 1. Asszociáci ciós s zavar - 2. Affektív v zavar - 3. Ambivalencia - 4. Autizmus - Crow és Andreasen: - pozitív v tünetekt - negatív v tünetekt - Premorbid funkciók prodromális szakasz

35 A szkizofrénia betegség g lefolyási típusait (P. B. Jones, P. F. Buckley: : Schizophrenia, Elsevier 2006)

36 Szkizofrénia BNO-10 F Általánosságban a gondolkodás, a percepció torzulása (szétt ttöredezése és s nem megfelelő és/vagy elsivárosodott affektusok jellemzik a szkizofréni niákat A tudat tiszta és s az intellektuális lis képességek megtartottak, de meghatározott kognitív v deficit kialakulhat a lefolyás s során. A szkizofrénia lefolyása lehet folyamatos vagy epizodikus, progresszív v vagy stabil deficitekkel, illetve lehet egy vagy több epizód d teljes vagy részleges r remisszióval val. DSM-IV A. Jellemző tünetek: két k t (vagy több) az alábbiakb bbiakból: (1) téveszmt veszmék (2) hallucináci ciók (3) inkoherens beszéd (4) szembeszökően en szétesett vagy kataton viselkedés (5) negatív v tünetekt B. Szociális/foglalkoz lis/foglalkozási si diszfunkció: C. Időtartam: legalább hat hónap h D. Szkizoaffektív zavar kizárhat rható: E. Pszichoaktív szer kizárhat rható: F. Átfogó fejlődési zavarral való kapcsolat:

37 Szkizofrénia BNO-10 F 20.0 Paranoid szkizofrénia téveszmék, hallucináci ciók F 20.1 Hebephrenia dezorganizáci ció,, hangulat DSM-IV TéveszmT veszmés s (paranoid( paranoid) ) típust A. Egy vagy több t téveszmt veszmében vagy gyakori hanghallásokban való elmélyed lyedés. B. nem jelentős: inkoherens beszéd, szétesett vagy kataton magatartás, eltompult vagy inadekvát érzelmek Dezorganizált (hebefr( hebefrén) típus A. A következk vetkezők k mindegyike: (1) inkoherens beszéd (2) szétesett magatartás (3) inadekvát érzelmek B. A kataton típus kritériumai riumai nem teljesülnek. lnek.

38 Szkizofrénia BNO-10 F 20.2 Kataton szkizofrénia pszichomotorium F 20.3 Nem differenciálhat lható nem a korábbi altípusok DSM-IV Kataton típus legalább két k t tünet: t (1) motoros immobilitás (2) mértm rtéktelen motoros aktivitás (amely látszl tszólag céltalanc (3) extrém m negatívizmus (látsz tszólag motiválatlan ellenáll llás s minden felszólításnak) snak) vagy mutizmus (4) sztereotíp mozgások, manierok (5) echolalia vagy echopraxia Nem differenciált típust Az A-kritA kritérium rium tünetei t fennállnak, de a paranoid, hebefrén vagy kataton típusok nem teljesülnek. lnek.

39 Szkizofrénia BNO-10 F 20.4 Szkizofrénia utáni depresszió F 20.3 Reziduális szkizofrénia progrediáló típus negatív v tünetekt F 20.6 Szkizofrénia szimplex különc magatartás összes teljesítm tmény csökk kk. DSM-IV Reziduális típus A. Nem észlelhetők k kifejezett téveszmék, hallucináci ciók, inkoherens beszéd és s szétesett vagy kataton magatartás. B. A zavarnak folyamatosan vannak jelei, mint negatív v tünetek t megléte, ill. az A-kritA kritérium rium tünetei t elhalványult formában ~ szkizotip személyis lyiségzavar F 20.8 Egyéb b szkizofrénia

40 Perzisztáló paranoid (deluziv) rendellenességek BNO-10 F hosszan tartó (évek) téveszme( t veszme(ék) hallucináci ció nem jellemző F 22.0 Paranoia (deluziv( zavar) paranoiditás kérdése rendszerezett téveszme t Prevalencia: : 0,03% (4%) F 22.8 Perzisztáló paranoid zavar időskor elmezavar nő>ffi Prevalencia: : 0,2% (5-6%) (65 éves kor felett) DSM-IV Paranoid pszichotikus zavar A. Nem bizarr téveszmt veszmék k (azaz olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyek a való életben is lehet) legalább egy hónapig h fennállnak. B. A szkizofrénia A-kritA kritériuma riuma soha nem teljesül. l. C. viselkedés s nem különlegesk D. rövid r hangulatzavar lehet E. nem pszichoaktiv szer Altípusok: eratománi niás grandiózus féltékenységi persecutors szomatikus

41 Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek BNO-10 F Akut pszichotikus állapot max.. néhány n ny hónap h F 23.0 Akut polimorf pszichózis zis nem szkizoform F 23.1 Akut polimorf pszichózis zis szkizoform ( régi: r reaktiv szkizofrénia) pszichoszociális stresszor Prevalencia: : ritka DSM-IV Szkizofreniform zavar A. A szkizofrénia A-, A, D-D és s E-E kritériumai riumai teljesülnek. lnek. B. Az epizód d tartama (aktiv( aktiv, prodromáls ls, reziduális fázis): min. 1 hónap h - max.. 6 hónap h Jó prognózis: (1) főleg f pszichotikus tünetekt 4 héten h belül (2) tanácstalans cstalanság (3) jój premorbid funkció (4) megfelelő érzelmek

42 Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek BNO-10 F 23.8 Akut és átmeneti pszichotikus zavar Pszichoszociális stresszor Prevalencia: : 1,4/ Indukált pszichotikus zavar (folie a deux) DSM-IV Rövid R pszichotikus zavar A. Az alábbi tünetek t egyikének (vagy többnek) megléte: (1) téveszmt veszmék (2) hallucináci ciók (3) inkoherens beszéd (4) durván n szétesett vagy kataton magatartás B. A pszichotikus zavar tartama: Min. 1 nap - max.. 1 hónap, h a premorbid funkciók k visszatérnek C. nem pszichotikus hangulatzavar, szkizoaffektív zavar, pszichoaktiv szer

43 Szkizoaffektív zavarok BNO-10 F A szkizofrénia és s a depresszió vagy mánim niás állapot tünetei t egy időben észlelhetők F 25.0 Szkizoaff.. z. mánim niás s típusat F 25.1 Szkizoaff.. z. depr.. típusat F 25.2 Szkizoaff.. z. kevert típusat Prevalencia: : 0,5-0,8% 0,8% nö>ffi DSM-IV Szkizoaffektív zavar A. A zavar olyan folyamatos periódusa alatt egy ideig vagy major depresszív v vagy mánim niás s vagy kevert epizód d a szkizofrénia A-tüneteivel. A B. A zavar bizonyos periódus dusában legalább két k t hétig h fennálltak téveszmék k vagy hallucináci ciók. C. A hangulatzavar kritériumainak riumainak megfelelő tünetek jelen voltak a zavar teljes időtartam tartamának jelentős részében. D. A zavar nem pszichoaktív szer következtében jött j létre. l Altípusok: Bipoláris típust Depressziós s típust

44 Pszichotikus állapot Spektrum betegség g? BNO-10 Nem F 20.*! F primer cerebrális megbetegedés - szisztémás s megbetegedés - exogen toxikus anyagok - endokrin zavarok - más s szomatikus betegségek gek F 28 Egyéb b nem-organikus pszichotikus rendellenességek DSM-IV Pszichotikus zavar... miatt Hallucináci ciók k vagy téveszmt veszmék vannak előtérben. Az anamnézis, a fizikális vizsgálat vagy a laboratóriumi riumi leletek alapján n adat van arra, hogy a zavar egyenes élettani következménye az általános egészs szségi állapotnak. Nem más m s mentális zavarral. Nem kizárólag delírium folyamán Pszichotikus zavar k.m.n. F 29 Nem-org org.. pszichózis zis k.m.n.

45 Droghasználat indukálta pszichózis zis Pszichotikus állapotok Moore TH et al.: Cannabis use and risk of psychosis or affective mental health outcomes: : a systematic review. Lancet Jul 28;370(9584) - 35 közlemk zlemény (4804 ref.) - esélyh lyhányados: használat: 1,41 OR rendszeres használat: 2,09 OR - dózis-válasz hatás - affektiv betegségek: gek: nincs egyértelm rtelmű kapcsolat - döntéshozók k felé: : elég g bizonyíték k a magasabb rizikóra ra

46 Saját t vizsgálat (cél) a kannabisz-haszn használat mellett kialakuló és s a szerhasználat nélküli li szkizofrénia spektrum betegség g klinikai és farmakoterápi piás jellegzetességeinek geinek összehasonlítása: sa: - akut és s fenntartó antipszichotikus kezelés s jellegzetességei gei - szocio-demogr demográfiai és anamnesztikus adatok elemzése - terápi piás s válasz v összehasonlítása sa - korábbi szuicid magatartás s előfordul fordulása a két k t alcsoportban

47 Saját t vizsgálat (konklúzi zió) a kannabiszt használó szkizofrén betegeket koraibb betegségindulás jellemzi és a férfiak veszélyeztetettebbek rendszeres kannabisz-használatot követően szkizofréniás tünetek kialakulásában a kannabiszt nem használó csoportban a férfiak esetén észlelt ötszörös korábbi öngyilkossági ráta jelentős különbségre mutat rá, mivel a szuicid viselkedés a szkizofréniára kifejezetten jellemző marker az akut pszichotikus állapotban észlelhető pozitív és negatív tünetek valamint az agresszió előfordulásánál a szignifikáns különbségek hiánya arra utal, hogy a rendszeres kannabiszhasználat mellett kialakult tartós pszichotikus zavart szkizofrénia spektrum betegségnek kell tekintenünk

48 Saját t vizsgálat (konklúzi zió) a hospitalizációk rövidebb ideje és az alacsonyabb antipszichotikum dózisok alapján a szerhasználó szkizofrén csoportot az atípusos antipszichotikumokra adott jobb terápiás válasz jellemzi a szerhasználó alcsoportban gyakoribb hosszúhatású gyógyszerforma alkalmazása arra utal, hogy e betegeket rosszabb compliance jellemzi

49 Egy mondat a pszichózis zis terápi piájáról Pszichotikus állapot Antipszichotikum

50 Összefoglalás Pszichotikus állapot - leggyakrabban szkizofrénia spektrum betegség (F ) 29..) ( ) 298..) Tünettan, különbk nböző etiológia súlyos érzelmi-,, gondolkodási si-,, viselkedészavar szavar pozitív-,, negatív v tünetek, t elemi szorongás valóságvizsg gvizsgálat (realitáskontroll) elégtelens gtelenségege kognitív, szociális diszfunkció

51 Köszönöm m a figyelmet!

kori pszichotikus állapotok

kori pszichotikus állapotok Gyermek ésserdülserd kori pszichotikus állapotok Herczeg Ilona Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermek-Serd Serdül Osztály 1 Pszichotikus zavar fogalma Realitáshoz való kapcsolat kifejezett

Részletesebben

SZKIZOFRÉNIA A GYERMEK. Dr.Herczeg Ilona Heim Pál P l Gyermekkórh

SZKIZOFRÉNIA A GYERMEK. Dr.Herczeg Ilona Heim Pál P l Gyermekkórh SZKIZOFRÉNIA A GYERMEK ÉS S SERDÜLİ KORBAN Dr.Herczeg Ilona Heim Pál P l Gyermekkórh rház Gyermek és s Serdülı Pszichiátriai Osztály SZKIZOFRÉNIA Definíció: BNO 10 A személyiség alapvető zavara, amelyet

Részletesebben

Kóros lelki jelenségek Pszichotikus jellegű kognitív, élmény, hangulat és magatartászavarok a súlyos pszichiátriai betegségekben Dr. Németh Attila egyetemi docens Gyógyszerészeti pszichológia 2011. november

Részletesebben

Pszichopatológia I. Az emberi psziché elemei (Eysenck) Az emberi psziché elemei (Eysenck) A kognitív struktúra zavarai

Pszichopatológia I. Az emberi psziché elemei (Eysenck) Az emberi psziché elemei (Eysenck) A kognitív struktúra zavarai Pszichopatológia I. A kognitív struktúra zavarai Az emberi psziché elemei (Eysenck) 1. Kognitív struktúra Észrevevésérzékelés Figyelem Emlékezés Gondolkodás értelmesség 2. Affektív struktúra Emóció Indulat

Részletesebben

A szkizofrénia és egyéb pszichózisok

A szkizofrénia és egyéb pszichózisok A szkizofrénia és egyéb pszichózisok Dr. Tolna Judit Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Budapest, 2009. február 27. SE FOK előadás Pszichózis a realitás kontroll felbomlása Pszichózis

Részletesebben

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér Részletes rész Pszichiátriai károsodások Tringer László Huszár Ilona Kuncz Elemér 11. fejezet Részletes rész Szkizofrénia, szkizotípia, paranoid kórképek (tévelyállapotok) Huszár Ilona A szkizofrénia gyakorisága

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Organikus és geriátriai pszichiátriai kórképek

Organikus és geriátriai pszichiátriai kórképek Organikus és geriátriai pszichiátriai kórkk rképek Hidasi Zoltán Mitől l organikus? Neurológia Pszichiátria Organikus pszichoszindróma Organikus (mentális) zavar Funkcionális (mentális) zavar Neuropszichiátria

Részletesebben

Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése

Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése Dr. Németh Attila Főigazgató főorvos Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Pszichiátriai zavarok gyakorisága

Részletesebben

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán Affektív zavarok - hangulatzavarok Hidasi Zoltán Alapfogalmak Érzelem (emóció) Indulat (affektus) Hangulat (-thymia) Közérzet (-phoria) Hangulatzavarok Szindrómák Klasszifikáció Epidemiológia Diagnózis

Részletesebben

Hangulatzavarok, pszichotikus zavarok

Hangulatzavarok, pszichotikus zavarok Hangulatzavarok, pszichotikus zavarok tünettan, prevalencia, együttműködés Források: Füredi,J., Németh, A., Tariska, P. (2009): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Bp. Tringer, L. (2010): A pszichiátria

Részletesebben

A pszichopatológia egyes kérdései

A pszichopatológia egyes kérdései A pszichopatológia egyes kérdései Az abnormális viselkedés Milyen kritériumok alapján különíthetjük el a normális és az abnormális viselkedést? - Eltérés a statisztikai átlagtól ebbıl a szempontból abnormális

Részletesebben

Klasszifikáció, nozológia a pszichiátriában. PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Pécs

Klasszifikáció, nozológia a pszichiátriában. PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Pécs Klasszifikáció, nozológia a pszichiátriában PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Pécs Van e szükség pszichiátriai betegségtanra, klasszifikációra? Individuális kóros emberi viselkedés beskatulyázása, cimkézése,

Részletesebben

A szkizofrénia, a szkizotípiás és a paranoid (téveszmés) zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai(f 20-29)

A szkizofrénia, a szkizotípiás és a paranoid (téveszmés) zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai(f 20-29) A szkizofrénia, a szkizotípiás és a paranoid (téveszmés) zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai(f 20-29) Dr. Gazdag Gábor PhD Címzetes egyetemi docens Egyesített Szent István és Szent László Kórház-

Részletesebben

1. fázis: bemutatkozás, tájékozódás, sürgősség felmérése

1. fázis: bemutatkozás, tájékozódás, sürgősség felmérése 2.1. Pszichiátriai vizsgálat és diagnosztikus interjú lépései 1. fázis: bemutatkozás, tájékozódás, sürgősség felmérése Cél: Önként vagy akarata ellenére? Beszállítás indoka, körülményei? Van-e azonnali

Részletesebben

Pszichózisok Epidemiológia, etiológia, diagnózis, terápia

Pszichózisok Epidemiológia, etiológia, diagnózis, terápia Pszichózisok Epidemiológia, etiológia, diagnózis, terápia Dr. Szuromi Bálint Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2015.11.02. Pszichózis A valósággal való adekvát kapcsolat megszakadása Minden pszichopatológiai

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

2012-2013 TANÉV Szigorlati tételsor

2012-2013 TANÉV Szigorlati tételsor 2012-2013 TANÉV Szigorlati tételsor A - Szorongásos zavarok (kivéve: stressz okozta kórképek): osztályozás, tünettan, kórlefolyás. B - A neurotranszmitterek szerepe a pszichiátriai betegségekben. A tudat

Részletesebben

ISCA-D I. modul Hangulatzavarok. Baji Ildikó

ISCA-D I. modul Hangulatzavarok. Baji Ildikó ISCA-D I. modul Hangulatzavarok Baji Ildikó 1 Diagnosztizálási nehézségek Emocionális problémák verbális kifejezési nehézsége Testi tünetekben való megjelenésgyermekgyógyászok Komorbiditások Szülők affektív

Részletesebben

A gyermek és ifjúságpszchiátriai kórképek klasszifikációja. Dr. Vetró Ágnes

A gyermek és ifjúságpszchiátriai kórképek klasszifikációja. Dr. Vetró Ágnes A gyermek és ifjúságpszchiátriai kórképek klasszifikációja Dr. Vetró Ágnes 1 A klasszifikáció mint kognitív képesség Elvonatkoztatás az egyeditől Általánosítás Szabályszerűségek levonása Tervszerű csoportosítás,

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Gyermekpszichiátriai ismeretek

Gyermekpszichiátriai ismeretek Gyermekpszichiátriai ismeretek Speciális szükséglet megállapításának pszichiátriai vonzatai Dr. Nagy Péter, Vadaskert Kórház és Szakambulancia. Vázlat Gyermekpszichiátriai diagnosztika általában Gyermekpszichiátriai

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

A szkizofrénia klinikuma, kóreredete és kezelése

A szkizofrénia klinikuma, kóreredete és kezelése A szkizofrénia klinikuma, kóreredete és kezelése PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Kraepelin (1856-1926) Bleuler (1857-1939) Klinikai tünetek I. BLEULER elsődleges tünetek (a négy "A"):

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN

DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN Nagy Beáta Magda Semmelweis Egyetem ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés I. évfolyam 2014. Mi a diagnózis? A klinikai kép,

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

ORGANIKUS ÉS IDŐSKORI PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK

ORGANIKUS ÉS IDŐSKORI PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK ORGANIKUS ÉS IDŐSKORI PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK MITŐL ORGANIKUS? Neurológia Pszichiátria Organikus pszichoszindróma Organikus (mentális) zavar Funkcionális (mentális) zavar NEUROPSZICHIÁTRIA Biológiai pszichiátria

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele a traumákhoz kapcsolódó pszichés kórképek igazságügyi orvosszakértői véleményezéséről A különböző súlyosságú sérüléseket, különösen a

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99)

ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) V. Főcsoport MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) Beleértve: a pszichés fejlődés zavarait Kivéve: máshol nem osztályozott tünetek, jelek és kóros laboratóriumi értékek (R00-R99) A főcsoport a következő

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

11. fejezet. Mentális betegségek időskorban. Bevezetés. Az organikus mentális zavarok általános jellemzői. Kovács Attila

11. fejezet. Mentális betegségek időskorban. Bevezetés. Az organikus mentális zavarok általános jellemzői. Kovács Attila 11. fejezet Mentális betegségek időskorban Kovács Attila Bevezetés lalkozó a medicina egyre növekszik. Ennek egyik oka a várható élettartam kitolódása, másrészt az a tény, hogy az öregedés a pszichiátriai

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

Konzultáció. Bitter István 2012 dec. 10.

Konzultáció. Bitter István 2012 dec. 10. Konzultáció Bitter István 2012 dec. 10. Pszichiátriai viszgálat 1. Megjelenés, viselkedés Pl. cooperativ, hosztilis, őszinte, csábító stb.; Pszichomotorium, szorongás látható tünetei ide is kerülhetnek

Részletesebben

Bevezetés s a gyermek- pszichofarmakológi

Bevezetés s a gyermek- pszichofarmakológi Bevezetés s a gyermek- pszichofarmakológi giába Gádoros Júlia Vadaskert Kórház Budapest A kezdetek Bradley 1937 benzedrinkezelés ötvenes években megjelent antipszichotikumok és antidepresszívumok 1960-ban

Részletesebben

DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL

DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL Prezenszki Zsuzsanna Nyírő Kh - OPAI Pszichoonkológiai Ambulancia magas előfordulás jelentős életminőség romlás

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Második generációs antipszichotikum a szkizofrénia hosszútávú kezelésében

Második generációs antipszichotikum a szkizofrénia hosszútávú kezelésében Második generációs antipszichotikum a szkizofrénia hosszútávú kezelésében Doktori értekezés Dr. Makkos Zoltán Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Faludi

Részletesebben

A szkizofrénia klinikuma, kóreredete és kezelése PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A szkizofrénia klinikuma, kóreredete és kezelése PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika A szkizofrénia klinikuma, kóreredete és kezelése PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Kraepelin (1856-1926) Bleuler (1857-1939) Klinikai tünetek I. BLEULER elsődleges tünetek (a négy "A"):

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz A módszerek, válságkezelési megoldások a munkáltatói oldalon 2010. március 23 Az egészs szség g fogalma Az egészs szség g olyan állapot,

Részletesebben

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek Viselkedés-diagnosztika Dr. Unoka Zsolt Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Tanuláslélektani alapelvek Klasszikus kondicionálás Instrumentális tanulás/operáns kondicionálás Modelltanulás/Obszervációs

Részletesebben

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd A kognitív szemlélet alkalmazása pszichotikus betegek rehabilitációja és gondozása során dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

A remisszió kritériumai és azok gyakorlati alkalmazása szkizofréniában. M. Csaba és Dr. Fehér László

A remisszió kritériumai és azok gyakorlati alkalmazása szkizofréniában. M. Csaba és Dr. Fehér László Remittárium : A remisszió kritériumai és azok gyakorlati alkalmazása szkizofréniában Dr. Bánki B M. Csaba és Dr. Fehér László Szkizofén fénia: hosszútávú lefolyás RELAPSZUS Ismétlődő epizódok Remisszió

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

A PERCEPCIÓ és ZAVARAI

A PERCEPCIÓ és ZAVARAI A PERCEPCIÓ és ZAVARAI Danics Zoltán dr. pszichoanalitikus pszichoterapeuta HUMANED Budapest, 2014.október 6. percepció Külsı és belsı stimulusok érzékelése érzetek kialakulása Komplex észlelések percepció

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja (Finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

Szomatoform zavarok. PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Pécs

Szomatoform zavarok. PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Pécs Szomatoform zavarok PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Pécs Történeti vonatkozások Hystera vándorlása i.e. Egyiptom A hisztéria különböz és változó tünettana mögött az uterus vándorlása áll Paul Briquet * Sur

Részletesebben

Gyermekpszichiátria. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Gyermekpszichiátria. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Gyermekpszichiátria PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Gyermekpszichiátria Gyermekkorban diagnosztizálható zavarok Gyermek és serdülıkorban induló pszichiátriai betegségek Fejlıdési perspektíva

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

A pszichopatológia alapfogalmai az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény. elkészültéhez és megértéséhez vezető út. Szerző: dr.

A pszichopatológia alapfogalmai az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény. elkészültéhez és megértéséhez vezető út. Szerző: dr. A pszichopatológia alapfogalmai az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény elkészültéhez és megértéséhez vezető út Szerző: dr. Máthé Magdolna 2015. október hó 12. Az igazságügyi pszichiátria alapvető

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

depresszió, mánia, bipoláris zavar, perzisztáló hangulat-zavar

depresszió, mánia, bipoláris zavar, perzisztáló hangulat-zavar depresszió, mánia, bipoláris zavar, perzisztáló hangulat-zavar Az élet minősége sokkal fontosabb, mint az élet maga. A. Carell, 1873-1944 érzelmi élet, hangulat befolyásolja érzékelést, információszerzést,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt Sémakérdıív v a személyis lyiségzavarok mérésében Dr. Unoka Zsolt Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Személyiségzavarok általános kritériumai: 1. kogníciók (az a mód, ahogy önmagát, a másikat és

Részletesebben

XIII./1. Az öngyilkosság

XIII./1. Az öngyilkosság XIII./1. Az öngyilkosság Osváth Péter dr. Bevezetés Az öngyilkos viselkedés gyakorisága és okai Az öngyilkos viselkedés a befejezett, illetve megkísérelt önpusztítás korunkban mind fontosabb népegészségügyi

Részletesebben

P r a a r n a oid i d sz s em em y él i y s i ég ég av a ar S hiz i o z ti t p i sz s em em za z v S hiz i o z id i d sz s em em za z v a.

P r a a r n a oid i d sz s em em y él i y s i ég ég av a ar S hiz i o z ti t p i sz s em em za z v S hiz i o z id i d sz s em em za z v a. Pszichiátriai betegségekről ép ésszel Készítette: Róka László Tartalom Bevezető: Ki a bolond? Történeti áttekintés Személyiségzavarok Szorongásos zavarok Schizophrenia Evészavarok Hangulatzavarok Ki a

Részletesebben

Kényszerbetegség. PDF created with pdffactory Pro trial version

Kényszerbetegség. PDF created with pdffactory Pro trial version Kényszerbetegség 1 Történeti áttekintés Középkor: démoni megszállottság (Malleus maleficarum) Freud: neurózisok közé sorolta BNO, DSM: szorongásos zavarok között helyezi el 2 Prevalencia és epidemiológia

Részletesebben

Újabb szempontok a pszichózisok kóreredetével kapcsolatosan. Tényi Tamás dr. PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Pécs, 2005. február 24.

Újabb szempontok a pszichózisok kóreredetével kapcsolatosan. Tényi Tamás dr. PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Pécs, 2005. február 24. Újabb szempontok a pszichózisok kóreredetével kapcsolatosan Tényi Tamás dr. PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Pécs, 2005. február 24. Griesinger "az elmebetegségek az agy betegségei" - "Einheit

Részletesebben

összetevıi 2007. október 4.

összetevıi 2007. október 4. A teljesítm tmény összetevıi 2007. október 4. Készítette: Farkas Katalin Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Sportteljesítm tmény fogalma: Az az összegezı és kiegyenlítési lehetıséget

Részletesebben

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hazai újsághírek Leütötte orvosát egy beteg a pécsi kórházban Három

Részletesebben

A diagnosztika alapja ma. Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések. Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása

A diagnosztika alapja ma. Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések. Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása http://www.pyroenergen.com Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések Dr. Stefanik Krisztina ELTE BGGYK krisztina.stefanik@barczi.elte.hu Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása Genetika

Részletesebben

Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája

Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája Gyermekkori hiperaktivitás és magatartászavarok diagnosztikája Dr. László Zsuzsa Klinikai szakpszichológus Viselkedésterapeuta Fimota Központ 1062 Budapest Bajza utca 68. T: 30 92 10 352 www.fimota.hu

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása az időskorúak ellátásában

Klinikai pszichológia alkalmazása az időskorúak ellátásában Klinikai pszichológia alkalmazása az időskorúak ellátásában Felnőtt- és gyermek klinikai és mentálhigiénai szakpszichológus képzés IV. évfolyam 2015. október. 29. Janicsák Henrietta Tóth Miklós: Évek barázdái

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása)

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) F84 - Pervasiv fejlõdési zavarok A zavaroknak egy olyan alcsoportja, melyben a reciprok szociális interakciók,

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI

PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI V. rész PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI Készítette: TOMATÁS TÍMEA Intézményegység vezető 1. Utazó gyógypedagógusi hálózat... 3 1.1 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja és feladata... 3 1.2 A habilitációs,

Részletesebben

Az idıskori pszichiátriai kórképek

Az idıskori pszichiátriai kórképek Tartalom Az idıskori pszichiátriai kórképek PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Demenciákhoz társuló viselkedészavarok Idıskori delíriumok Agitáció Pszichotikus zavarok Paranoid pszichózisok

Részletesebben

Az idıskori pszichiátriai kórképek. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Az idıskori pszichiátriai kórképek. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Az idıskori pszichiátriai kórképek PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Tartalom Demenciákhoz társuló viselkedészavarok Idıskori delíriumok Agitáció Pszichotikus zavarok Paranoid pszichózisok

Részletesebben

A foglakozás-egészségügyi orvos lehetőségei és a feladatai a pszichiátriai betegek munkaköri alkalmasságának megítélésében

A foglakozás-egészségügyi orvos lehetőségei és a feladatai a pszichiátriai betegek munkaköri alkalmasságának megítélésében A foglakozás-egészségügyi orvos lehetőségei és a feladatai a pszichiátriai betegek munkaköri alkalmasságának megítélésében Dr Grónai Éva főorvos OMFI FÓRUM 2014. október 30. Munkaköri alkalmasság WHO definíció

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Demencia diagnózis (differenciáldiagnózisok) A.Botond, Sophiahemmet Högskola,

Demencia diagnózis (differenciáldiagnózisok) A.Botond, Sophiahemmet Högskola, Demencia diagnózis (differenciáldiagnózisok) Agnes Botond,, Budapest, 2005 szeptember 19-20 Betegségpanoráma Demencia Pszichés betegség Testi betegség Egy betegség korai stádiuma Normális öregedés (Ove

Részletesebben

Szorongásos zavarok pánik, fóbiák, generalizált szorongás Klinikai szakpszichológus szakképzés 2014/2015 I. évfolyam

Szorongásos zavarok pánik, fóbiák, generalizált szorongás Klinikai szakpszichológus szakképzés 2014/2015 I. évfolyam Szorongásos zavarok pánik, fóbiák, generalizált szorongás Klinikai szakpszichológus szakképzés 2014/2015 I. évfolyam Ajtay Gyöngyi SE Klinikai Pszichológia Tanszék Szorongás szorult helyzetben, sarokban

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Daganatos betegek pszichoterápi. Semmelweis Egyetem ÁOK

Daganatos betegek pszichoterápi. Semmelweis Egyetem ÁOK Daganatos betegek pszichoterápi piás megsegítése A A Damoklész kardja szindróma pszichológiai kezelése Riskó Ágnes Országos Onkológiai Intézet Klinikai szakpszichológusok szinten tartó továbbk bbképz pzése

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

AZ IDŐSKOR PSZICHIÁTRIÁJA

AZ IDŐSKOR PSZICHIÁTRIÁJA AZ IDŐSKOR PSZICHIÁTRIÁJA ÖREGEDÉS Kronológiailag öregkornak a 65 év feletti életkort nevezzük. Funkcionálisan: Biológiai kor: az általános fizikai állapot alapján. Pszichológiai kor: a pszichés alkalmazkodás

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben