szkizotípi (téveszm Szkizofrénia, riumai 298..) diagnosztikai kritériumai Dr. Makkos Zoltán Budapest, 2012 február r 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szkizotípi (téveszm Szkizofrénia, riumai 298..) diagnosztikai kritériumai Dr. Makkos Zoltán Budapest, 2012 február r 28."

Átírás

1 Szkizofrénia, szkizotípi piás és paranoid (téveszm veszmés) s) zavarok tünettana t és diagnosztikai kritériumai riumai (F20..-F29..) F29..) ( ) 298..) Dr. Makkos Zoltán Nyírő Gyula Kh.. I. Pszichiátriai Osztály Klinikai és s mentálhigi lhigiéniai szakpszichológus képzk pzés Budapest, 2012 február r 28.

2 Amiről l szó lesz Pszichózis zis definíci ciója Általános tünettan, t diagnosztika A pszichózis zis törtt rténete Pszichózis zis - pszichiátriai betegségek gek Osztályoz lyozási nozológiai rendszerek -- BNO-10 (ICD-10), DSM-IV Szkizofrénia, szkizotípiás és paranoid (téveszmés) zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai (F20..-F29..) ( ) - szkizofrénia spektrum betegség Kannabisz szkizofrénia

3 Maureen Oliver: Experiences of psychosis 1998 Ruth Gikow: Psychosis Two Napoleans and a Josephine 1937

4

5 Pszichotikus állapot definíci ciója Pszichotikus állapot pszichózis: zis: régi fogalom (XIX. sz.) súlyos érzelmi-,, gondolkodási si-,, viselkedészavar szavar objektiv és szubjektiv élmények megkülönb nböztetése kommunikáci ció nagyfokú zavara érzékcsalódások, sok, téveszmt veszmék személyis lyiség g szétes tesése se - bizarr magatartás eltérő etiopatogenezis,, kimenetel Valóságvizsg gvizsgálat (realitáskontroll) elégtelens gtelenségege Éber tudat!

6 Szkizofrénia spektrum betegség pszichózis zis hátterh tterében leggyakrabban szkizofrénia spektrum betegség áll Tünettani diagnózis DSM-IV, BNO-10 - klinikai pszichodiagnosztika - tünetbecslő skálák Sürgősségi pszichiátria agitálts ltság, auto- és heteroagresszivitás Veszélyeztet lyeztető állapot

7 Pszichopatológia Kóros lelki jelenségek tudománya, leírója A pszichiátriai kivizsgálás és s diagnosztika lelke szimptomatológia szindromatológia - etiológia általános pszichopatológia kóros megnyílv lvánulások (tünetek) részletes pszichopatológia tünetcsoportok osztályoz lyozási rendszerek

8 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Kognitiv struktúra ra Érzékelés s zavarai: (percepció appercepció) - külvilág g elidegenedése - megváltozotts ltozottságérzés - tér- és s időélm lmény zavara (dysmegalopsia( dysmegalopsia) - testséma zavara: - depersonalisatio: : testrészek szek - doppelt orientáci ció: : két k t cselekvés - derealisatio: : szubjektív élmények irány nyítanak - tévely (Wahn): komplex zavar én-központúság

9 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Érzékelés s zavarai: (percepció appercepció) - illúzi zió: : inger inadekvát érzékelés - affect illúzi zió, pareidolia - hallucináci ció: : inger nélkn lküli li érzékelés - akusztikus, vizuális, haptikus, olfaktórikus - coenaestopátia tia (kóros szervérz rzés) (drog, sérülés, s s, alk. halluc., patológi giás s részegsr szegség) g) - képzetanomáliák - emlékez kezési halluc., confabulatio

10 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Gondolkodás s zavarai: - alaki zavarok - felgyorsulás s (gondolatrohanás, inkochaerencia) - gondolatelvonás - gondolatfelhangosodás - meglassult gondolkodás s (tapadó viszkózus) zus) - gondolatelvonás - hasadás s (schizis( schizis): normál és s patológi giás s gond.

11 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia - tartalmi zavarok - incochaerens gondolkodás értelmetlen gondolatsorok - schizophasia (Zerfahrenheit,, kuszaság) katathymiás gondolkodás (érzelem-vezérelt) mágikus (archaikus) gondolkodás

12 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia - tartalmi zavarok túlértékelt eszme: kényszerképzet (kóross rosság g tudatában) téveszme (doxazma( doxazma): kóros forrásb sból l eredő,, mindig az Énre vonatkoztatott téves t ítélet, mely korrigálhatatlan - megaloman doxazmák (egodyastole): religiosus inventatoros erotikus

13 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia - microman doxazmák (egosystole) persecutoros (üldöztetéses) vonatkoztatás s (TV-ben róla r beszélnek) kóros jelentőségtulajdon gtulajdonítás s (projectio( projectio) (kézfog zfogás, tekintet) befolyásoltat soltatás élménye önvádlásos-bűnösségi meglopatásos féltékenységi hypochondriás

14 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Elsődleges doxazma Tévelyállapotllapot (Wahnstimmung) eredet: kóros k észlelés, s, kulcsélm lmény Másodlagos doxazma pszichopatológiai törtt rténés s következmk vetkezmény (hallucináci ció) Indukált doxazma (többnyire hozzátartoz tartozótól) Holothym téveszme (hangulat által irány nyított) (mánia megaloman,, depresszió microman)

15 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia - Rendszerezett doxazma egy gondolat, képzetsor k körék csoportosul paranoid mechanizmus észleléseket seket beépíti a rendszerbe - Rendszerezetlen doxazma (hebefrén típusú szkizofrénia)

16 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Affektív v struktúra ra Minőségi változv ltozások Az érzelmi élet csökkent igénybevehet nybevehetősége - közöny apátia - stupor (heves ingerekre) teljes pszichomotoros gátoltság - katatonia (sch,, depresszió) életveszélyes lyes állapot - emocionális kiürülés - autizmus (komplex motoros, akarati).

17 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Affektív v struktúra ra Szorongás vitalis elemi nagyságrendbeli különbség Suicidium beszűkült tudatállapot sokféle ok veszélyeztet lyeztető állapot kérdk rdése

18 Pszichotikus állapot tünettanat - pszichopatológia Konatív struktúra ra Pszichomotorium zavara - cselekvés s folyamatának zavara: katatonia hyperkinesia (felfokozott mozgások) perseveratio (mozgások ismétl tlődése) verbigeratio (értelmetlen szavak ismétl tlése) jactatio (céltalan hánykh nykódás) raptus (váratlan agressziv cselekmény) negativizmus (negativisztikus viselkedés) s) mutacizmus (némas maság) apátia, stupor (teljes pszichés és s motoros gát.) g

19 Differenciáldiagnosztika - anamnézis: pszichoaktiv szer (intoxikáci ció,, megvonás), szomatikus állapot, betegség - premorbid funkciózavar, életkor - szomatikus kivizsgálás s (labor, terhesség, EKG, EEG, CT) Tudatzavar: vigilitás (energetikai) tartalmi (integráci ciós) Delirium (ködös állapot) kérdk rdése!

20 A pszichózis zis törtt rténete ókor: megszállotts llottság, démonok d -- ókori görögök: g Hippokratész: betegség g! -- rómaiak: Celsus: : mánia, m téboly t (morfin, kannabisz) jog: beszámíthatatlans thatatlanság g fogalma, bánásmb smód középkor: megszállta az ördög, Isten büntetb ntetése -- boszorkányok kérdk rdése, tünetek t jellege -- arab orvostudomány: elkülönített létesl tesítmények újkor eleje: félelem, f gondviselés s ajánd ndéka

21 A pszichózis zis törtt rténete felvilágosod gosodás s levegője (XVIII. sz.) -- pszichiátria önálló diszciplina Napoleon: : 1 megye 1 tébolyda t gyógy gyító hely Pinel, Esquirol, Griesinger: a pszichiátria tudományos korszaka griesingeri tétel: tel: az elmebetegségek gek az agy betegségei gei

22 Philippe Pinel ( ) 1826)

23 Pinel levette a láncokatl ncokat (1798)

24 elmebetegudvar (Zsakó István n 1933)

25 forgatható szék (Zsakó István n 1933)

26 A pszichózis zis törtt rténete Magyarországi gi intézm zményi kezdetek: 1840: Pálya P József J magán őrjintézet 1857: Kolozsvár, első elmeosztály ly 1863: Nagyszeben, első nagy állami elmegyógyint gyintézet 1868: Lipótmez tmező 1883: Angyalföldi ldi tébolydat 1896: Nagykáll lló - folyamatos pszichotikus állapot

27 A pszichózis zis törtt rténete Az elmebetegség g kérdk rdése Lechner Károly: elmebeteg az, akinek kóros k észrevevései sei vannak és s ezeknek az észrevevéseknek seknek kórosságát t felismerni nem tudja alkalmazkodás s! őrült: mánim niás állapot bolond: szkizofrénia kis pszichiátria nagy pszichiátria: szkizofrénia paranoia oligofrénia Huntington-kór

28 Pszichotikus állapotok Szkizofrénia, szkizotípi piás, paranoid zavarok -- pszichózisok zisok nagyobb részer Hangulatzavarok -- depresszió,, mánia m (régi: affektiv pszichózis) zis) Organikus zavar okozta pszichotikus zavar Pszichoaktiv szer okozta pszichotikus zavar Kényszerbetegség Táplálkozási magatartás s zavarai Gyermekágyhoz társult rsuló pszichotikus zavar Személyis lyiségzavarok Mentalis retardáci ció

29 Osztályoz lyozási nozológiai rendszerek A pszichiátriai betegségek besorolásának az igénye egyidős a pszichiátriával. leíró rendszerezés, tünetegyüttesek rendszerezése, betegségegységek rendszerezése - a nagy professzor elve - szakértői konszenzus elve (1950-es évektől) klasszifikáció: szakemberek kommunikációja oktatás kutatás statisztikai elemzés kvantitatív-pszichometriai megközelítés

30 Osztályoz lyozási nozológiai rendszerek BNO-10 (ICD-10) (WHO 1992) európai hagyomány statisztika egytengelyű betegség helyett zavar 11 fő kategória DSM-IV (DSM-IV IV-TR) (APA 1994) amerikai kutatás multiaxiális (I., II., III., IV., V.-tengely) 17 betegségcsoport konvergencia BNO-11? DSM-V?

31 Szkizofrénia, szkizotípi piás és paranoid (deluziv) rendellenességek Szkizofrénia Tüneti diagnózis heterogén n betegségcsoport gcsoport Prevalencia: : 1% (0,85%) nő=ffin Nemek: egyenlő Első epizód d éves (aktív) korban Ókori leirások E. Kraepelin 1896: dementia praecox E. Bleuler 1911: Szkizofrénia (hasadtelm( hasadtelméjűség) ) elnevezés

32 Emil Kraepelin ( ) 1926) Eugene Bleuler ( ) 1939)

33 Szkizofrénia etiológi giája Biológiai elméletek letek - genetika: elsőfok fokú rokon: 10% multigénes nes,, SNP, CNV: 1-es, 1 5-ös, 5 22-es kr. - idegfejlődési: intrauterin-obsztetrikus esemény hipoxia,, vírusinfekciv rusinfekció, preeklampszia, rh-inkomp inkomp. - biokémiai: dopamin, glutamát,, GABA Pszichoszociális lis: - pszichodinamika: : regresszió (2. életév) éretlen énvédő mech. - család és s társkapcsolatt

34 Szkizofrénia Tünettan - Bleuler: négy A A - 1. Asszociáci ciós s zavar - 2. Affektív v zavar - 3. Ambivalencia - 4. Autizmus - Crow és Andreasen: - pozitív v tünetekt - negatív v tünetekt - Premorbid funkciók prodromális szakasz

35 A szkizofrénia betegség g lefolyási típusait (P. B. Jones, P. F. Buckley: : Schizophrenia, Elsevier 2006)

36 Szkizofrénia BNO-10 F Általánosságban a gondolkodás, a percepció torzulása (szétt ttöredezése és s nem megfelelő és/vagy elsivárosodott affektusok jellemzik a szkizofréni niákat A tudat tiszta és s az intellektuális lis képességek megtartottak, de meghatározott kognitív v deficit kialakulhat a lefolyás s során. A szkizofrénia lefolyása lehet folyamatos vagy epizodikus, progresszív v vagy stabil deficitekkel, illetve lehet egy vagy több epizód d teljes vagy részleges r remisszióval val. DSM-IV A. Jellemző tünetek: két k t (vagy több) az alábbiakb bbiakból: (1) téveszmt veszmék (2) hallucináci ciók (3) inkoherens beszéd (4) szembeszökően en szétesett vagy kataton viselkedés (5) negatív v tünetekt B. Szociális/foglalkoz lis/foglalkozási si diszfunkció: C. Időtartam: legalább hat hónap h D. Szkizoaffektív zavar kizárhat rható: E. Pszichoaktív szer kizárhat rható: F. Átfogó fejlődési zavarral való kapcsolat:

37 Szkizofrénia BNO-10 F 20.0 Paranoid szkizofrénia téveszmék, hallucináci ciók F 20.1 Hebephrenia dezorganizáci ció,, hangulat DSM-IV TéveszmT veszmés s (paranoid( paranoid) ) típust A. Egy vagy több t téveszmt veszmében vagy gyakori hanghallásokban való elmélyed lyedés. B. nem jelentős: inkoherens beszéd, szétesett vagy kataton magatartás, eltompult vagy inadekvát érzelmek Dezorganizált (hebefr( hebefrén) típus A. A következk vetkezők k mindegyike: (1) inkoherens beszéd (2) szétesett magatartás (3) inadekvát érzelmek B. A kataton típus kritériumai riumai nem teljesülnek. lnek.

38 Szkizofrénia BNO-10 F 20.2 Kataton szkizofrénia pszichomotorium F 20.3 Nem differenciálhat lható nem a korábbi altípusok DSM-IV Kataton típus legalább két k t tünet: t (1) motoros immobilitás (2) mértm rtéktelen motoros aktivitás (amely látszl tszólag céltalanc (3) extrém m negatívizmus (látsz tszólag motiválatlan ellenáll llás s minden felszólításnak) snak) vagy mutizmus (4) sztereotíp mozgások, manierok (5) echolalia vagy echopraxia Nem differenciált típust Az A-kritA kritérium rium tünetei t fennállnak, de a paranoid, hebefrén vagy kataton típusok nem teljesülnek. lnek.

39 Szkizofrénia BNO-10 F 20.4 Szkizofrénia utáni depresszió F 20.3 Reziduális szkizofrénia progrediáló típus negatív v tünetekt F 20.6 Szkizofrénia szimplex különc magatartás összes teljesítm tmény csökk kk. DSM-IV Reziduális típus A. Nem észlelhetők k kifejezett téveszmék, hallucináci ciók, inkoherens beszéd és s szétesett vagy kataton magatartás. B. A zavarnak folyamatosan vannak jelei, mint negatív v tünetek t megléte, ill. az A-kritA kritérium rium tünetei t elhalványult formában ~ szkizotip személyis lyiségzavar F 20.8 Egyéb b szkizofrénia

40 Perzisztáló paranoid (deluziv) rendellenességek BNO-10 F hosszan tartó (évek) téveszme( t veszme(ék) hallucináci ció nem jellemző F 22.0 Paranoia (deluziv( zavar) paranoiditás kérdése rendszerezett téveszme t Prevalencia: : 0,03% (4%) F 22.8 Perzisztáló paranoid zavar időskor elmezavar nő>ffi Prevalencia: : 0,2% (5-6%) (65 éves kor felett) DSM-IV Paranoid pszichotikus zavar A. Nem bizarr téveszmt veszmék k (azaz olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyek a való életben is lehet) legalább egy hónapig h fennállnak. B. A szkizofrénia A-kritA kritériuma riuma soha nem teljesül. l. C. viselkedés s nem különlegesk D. rövid r hangulatzavar lehet E. nem pszichoaktiv szer Altípusok: eratománi niás grandiózus féltékenységi persecutors szomatikus

41 Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek BNO-10 F Akut pszichotikus állapot max.. néhány n ny hónap h F 23.0 Akut polimorf pszichózis zis nem szkizoform F 23.1 Akut polimorf pszichózis zis szkizoform ( régi: r reaktiv szkizofrénia) pszichoszociális stresszor Prevalencia: : ritka DSM-IV Szkizofreniform zavar A. A szkizofrénia A-, A, D-D és s E-E kritériumai riumai teljesülnek. lnek. B. Az epizód d tartama (aktiv( aktiv, prodromáls ls, reziduális fázis): min. 1 hónap h - max.. 6 hónap h Jó prognózis: (1) főleg f pszichotikus tünetekt 4 héten h belül (2) tanácstalans cstalanság (3) jój premorbid funkció (4) megfelelő érzelmek

42 Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek BNO-10 F 23.8 Akut és átmeneti pszichotikus zavar Pszichoszociális stresszor Prevalencia: : 1,4/ Indukált pszichotikus zavar (folie a deux) DSM-IV Rövid R pszichotikus zavar A. Az alábbi tünetek t egyikének (vagy többnek) megléte: (1) téveszmt veszmék (2) hallucináci ciók (3) inkoherens beszéd (4) durván n szétesett vagy kataton magatartás B. A pszichotikus zavar tartama: Min. 1 nap - max.. 1 hónap, h a premorbid funkciók k visszatérnek C. nem pszichotikus hangulatzavar, szkizoaffektív zavar, pszichoaktiv szer

43 Szkizoaffektív zavarok BNO-10 F A szkizofrénia és s a depresszió vagy mánim niás állapot tünetei t egy időben észlelhetők F 25.0 Szkizoaff.. z. mánim niás s típusat F 25.1 Szkizoaff.. z. depr.. típusat F 25.2 Szkizoaff.. z. kevert típusat Prevalencia: : 0,5-0,8% 0,8% nö>ffi DSM-IV Szkizoaffektív zavar A. A zavar olyan folyamatos periódusa alatt egy ideig vagy major depresszív v vagy mánim niás s vagy kevert epizód d a szkizofrénia A-tüneteivel. A B. A zavar bizonyos periódus dusában legalább két k t hétig h fennálltak téveszmék k vagy hallucináci ciók. C. A hangulatzavar kritériumainak riumainak megfelelő tünetek jelen voltak a zavar teljes időtartam tartamának jelentős részében. D. A zavar nem pszichoaktív szer következtében jött j létre. l Altípusok: Bipoláris típust Depressziós s típust

44 Pszichotikus állapot Spektrum betegség g? BNO-10 Nem F 20.*! F primer cerebrális megbetegedés - szisztémás s megbetegedés - exogen toxikus anyagok - endokrin zavarok - más s szomatikus betegségek gek F 28 Egyéb b nem-organikus pszichotikus rendellenességek DSM-IV Pszichotikus zavar... miatt Hallucináci ciók k vagy téveszmt veszmék vannak előtérben. Az anamnézis, a fizikális vizsgálat vagy a laboratóriumi riumi leletek alapján n adat van arra, hogy a zavar egyenes élettani következménye az általános egészs szségi állapotnak. Nem más m s mentális zavarral. Nem kizárólag delírium folyamán Pszichotikus zavar k.m.n. F 29 Nem-org org.. pszichózis zis k.m.n.

45 Droghasználat indukálta pszichózis zis Pszichotikus állapotok Moore TH et al.: Cannabis use and risk of psychosis or affective mental health outcomes: : a systematic review. Lancet Jul 28;370(9584) - 35 közlemk zlemény (4804 ref.) - esélyh lyhányados: használat: 1,41 OR rendszeres használat: 2,09 OR - dózis-válasz hatás - affektiv betegségek: gek: nincs egyértelm rtelmű kapcsolat - döntéshozók k felé: : elég g bizonyíték k a magasabb rizikóra ra

46 Saját t vizsgálat (cél) a kannabisz-haszn használat mellett kialakuló és s a szerhasználat nélküli li szkizofrénia spektrum betegség g klinikai és farmakoterápi piás jellegzetességeinek geinek összehasonlítása: sa: - akut és s fenntartó antipszichotikus kezelés s jellegzetességei gei - szocio-demogr demográfiai és anamnesztikus adatok elemzése - terápi piás s válasz v összehasonlítása sa - korábbi szuicid magatartás s előfordul fordulása a két k t alcsoportban

47 Saját t vizsgálat (konklúzi zió) a kannabiszt használó szkizofrén betegeket koraibb betegségindulás jellemzi és a férfiak veszélyeztetettebbek rendszeres kannabisz-használatot követően szkizofréniás tünetek kialakulásában a kannabiszt nem használó csoportban a férfiak esetén észlelt ötszörös korábbi öngyilkossági ráta jelentős különbségre mutat rá, mivel a szuicid viselkedés a szkizofréniára kifejezetten jellemző marker az akut pszichotikus állapotban észlelhető pozitív és negatív tünetek valamint az agresszió előfordulásánál a szignifikáns különbségek hiánya arra utal, hogy a rendszeres kannabiszhasználat mellett kialakult tartós pszichotikus zavart szkizofrénia spektrum betegségnek kell tekintenünk

48 Saját t vizsgálat (konklúzi zió) a hospitalizációk rövidebb ideje és az alacsonyabb antipszichotikum dózisok alapján a szerhasználó szkizofrén csoportot az atípusos antipszichotikumokra adott jobb terápiás válasz jellemzi a szerhasználó alcsoportban gyakoribb hosszúhatású gyógyszerforma alkalmazása arra utal, hogy e betegeket rosszabb compliance jellemzi

49 Egy mondat a pszichózis zis terápi piájáról Pszichotikus állapot Antipszichotikum

50 Összefoglalás Pszichotikus állapot - leggyakrabban szkizofrénia spektrum betegség (F ) 29..) ( ) 298..) Tünettan, különbk nböző etiológia súlyos érzelmi-,, gondolkodási si-,, viselkedészavar szavar pozitív-,, negatív v tünetek, t elemi szorongás valóságvizsg gvizsgálat (realitáskontroll) elégtelens gtelenségege kognitív, szociális diszfunkció

51 Köszönöm m a figyelmet!

ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99)

ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) V. Főcsoport MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) Beleértve: a pszichés fejlődés zavarait Kivéve: máshol nem osztályozott tünetek, jelek és kóros laboratóriumi értékek (R00-R99) A főcsoport a következő

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások A szkizofrén megbetegedés a népesség 1%-át érinti (Jablensky, 1995),

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet

Részletesebben

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában Ψ Pajkossy Péter, Demetrovics Zsolt 145 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Összefoglalás:

Részletesebben

Gyermek- és Ifjúságpszichiátria

Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Gyermek- és Ifjúság pszichiátria HANDOUT Dr. Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Rezidens Doktorandusz 2014 Handout 2014 1 Tartalomjegyzék (Tételsor) 1. A Gyermek- és Ifjúság pszichiátria alapjai (I) 2. A

Részletesebben

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér Részletes rész Pszichiátriai károsodások Tringer László Huszár Ilona Kuncz Elemér 11. fejezet 220 11. FEJEZET Pszichiátriai károsodások Amnesztikus szindróma (F04) Vezetô tüneteit a megjegyzô emlékezés

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási/érvényességi területe Enyhe

Részletesebben

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet)

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet) Szakmai irányelv tervezet a Kannabisz használattal kapcsolatos zavarokról (Országos Addiktológiai Intézet) I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK A kannabisz világszerte, így Magyarországon is a leggyakrabban használt

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK PSZICHIÁTRIAI VONZATAI DR. NAGY PÉTER 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

Onkológiai eredetű és komorbid pszichiátriai zavarok. Dr. Mailáth Mónika DEOEC Onkológiai és Sugárterápiás Intézet

Onkológiai eredetű és komorbid pszichiátriai zavarok. Dr. Mailáth Mónika DEOEC Onkológiai és Sugárterápiás Intézet Onkológiai eredetű és komorbid pszichiátriai zavarok Dr. Mailáth Mónika DEOEC Onkológiai és Sugárterápiás Intézet Leggyakoribb pszichiátriai zavarok daganatos betegeknél Normál adaptáció: 53% Diagnosztikusan

Részletesebben

Kannabiszhasználat mellett kialakuló szkizofréniaspektrumzavar klinikai jellegzetességeinek vizsgálata

Kannabiszhasználat mellett kialakuló szkizofréniaspektrumzavar klinikai jellegzetességeinek vizsgálata Kannabiszhasználat mellett kialakuló szkizofréniaspektrumzavar klinikai jellegzetességeinek vizsgálata Makkos Zoltán¹, Fejes Lilla¹, Inczédy-Farkas Gabriella², Kassai-Farkas Ákos¹, Faludi Gábor³ és Lazáry

Részletesebben

Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése

Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése Dr. Németh Attila Főigazgató főorvos Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Pszichiátriai zavarok gyakorisága

Részletesebben

Lelki betegségek a gondnoksági perekben

Lelki betegségek a gondnoksági perekben Visontai-Szabó Katalin Lelki betegségek a gondnoksági perekben A gondnokság alá helyezési eljárásokban kiemelkedő jelentősége van az igazságügyi orvosszakértői véleményeknek, mert a bíróság a tanúvallomások

Részletesebben

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN F. LASSÚ ZSUZSA GLAUBER ANNA HAJDU KRISZTINA KOLOSAI NEDDA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKO Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban KÉZIKÖNYV PEDAGÓGUSOKNAK ELTE EÖTVÖS

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

Pasztorális Medicina alapismeretek jegyzet

Pasztorális Medicina alapismeretek jegyzet Pasztorális Medicina alapismeretek jegyzet Előadó: P.Török István osbm A jegyzet a PPKE hallgatói számára készült, bárminemű sokszorosítása tiltott. Anno: 2010-1-ő félév. Bevezető A tanfolyam célja az

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK (SZOCIALIZÁCIÓ ZAVARAI, TIC,ENURESIS, ENCOPRESIS ) TÜNETTANA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK (SZOCIALIZÁCIÓ ZAVARAI, TIC,ENURESIS, ENCOPRESIS ) TÜNETTANA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK (SZOCIALIZÁCIÓ ZAVARAI, TIC,ENURESIS, ENCOPRESIS ) TÜNETTANA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI Dr Nagy Péter Vadaskert Kórház GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK SAJÁTOSSÁGAI A gyermekek

Részletesebben

KÉNYSZERBETEGSÉG (OBSESSIV-COMPULSIV ZAVAR, OCD)

KÉNYSZERBETEGSÉG (OBSESSIV-COMPULSIV ZAVAR, OCD) PSZICHIÁTRIA KÉNYSZERBETEGSÉG (OBSESSIV-COMPULSIV ZAVAR, OCD) Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve I. Alapvetõ megfontolások A PROTOKOLLOK ALKALMAZÁSI / ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet Dr. Gádoros Júlia GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet I. A gyermek- és serdülőkor pszichiátriai epidemiológiája A gyermek és serdülőkorban a pszichiátriai betegségek és zavarok előfordulásának gyakorisága

Részletesebben

Az unipoláris depresszió és

Az unipoláris depresszió és Orvostovábbképzõ Szemle Különszám / 2009. február A depressziók korszerû szemlélete A depressziók korszerû szemlélete diagnosztikai és terápiás vonatkozások Prof. dr. Rihmer Zoltán, Az unipoláris depresszió

Részletesebben

NEMI KÜLÖNBSÉGEK A PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEKBEN:

NEMI KÜLÖNBSÉGEK A PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEKBEN: NEMI KÜLÖNBSÉGEK A PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEKBEN: Depresszió és szorongás Ph.D. Értekezés 2001. Készítette: Dr. Kecskés István 1 1. BEVEZETÉS 4. oldal 2. IRODALMI HÁTTÉR 8. oldal 2.1. Nemi különbségek a depresszió

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól Készítette: a Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapitvány Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK...

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori

Részletesebben

ALKOHOLBETEGSÉG. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1. AZ ORVOSSZAKMAI IRÁNYELV

ALKOHOLBETEGSÉG. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1. AZ ORVOSSZAKMAI IRÁNYELV ALKOHOLBETEGSÉG Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja I. Alapvetõ megfontolások Az alkoholbetegség és szövõdményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben megszaporodtak,

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Juhos Nándor Ivánka Tibor Németh Anikó Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az alkoholbetegség és szövődményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben

Részletesebben

II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998.

II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, FOGORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998. FÕSZERKESZTÕ:

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben