Itt a Húsvét! Huszár Zsolttal beszélgettünk PROGRAMOK REJTVÉNY. melléklet A HILD KLUBBAN. HILD SZOCIÁLIS HÁLÓ Egy új gondozási forma az idôsellátásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itt a Húsvét! Huszár Zsolttal beszélgettünk PROGRAMOK REJTVÉNY. melléklet A HILD KLUBBAN. HILD SZOCIÁLIS HÁLÓ Egy új gondozási forma az idôsellátásban"

Átírás

1 III.ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS- ÁPRILIS Itt a Húsvét! Huszár Zsolttal beszélgettünk HILD SZOCIÁLIS HÁLÓ Egy új gondozási forma az idôsellátásban TELEFONTANÚ PROGRAM PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY INGYENES PÉLDÁNY www. hild.hu melléklet horvátországi utazási ajánló

2

3 beköszönô NYUGDÍJAS ÉLET március- április Tartalom Kedves Olvasóink! Végre megérkezett, itt van! Az idén is, mint minden évben, eljött az évnek az Gyôrik Cintia a szakasza, amit személy szerint a leginkább kedvelek! A tavasz számomra a megújulás, az új lehetôségek évszaka, újra éled a természet, rügyet bontanak a fák, a virágok, a levegô is megtelik új reménnyel és várakozással. Ez az évszak hozza el az egyik legnagyobb ünnepünket is, a Húsvétot, azaz a Jézus feltámadására való emlékezést. Gyermekkorom húsvétjai a legemlékezetesebbek, minden évben útra kelt a család, és meglátogattuk nagyszüleimet. Ilyenkor összejött a rokonság, az asszonyok már hetekkel elôtte készültek, sütöttek-fôztek, hogy minden tökéletes legyen az ünnep alatt. Mi, lányok festettük a tojásokat, a fiúk locsolóverseket tanultak másnap pedig lelkesen kerestük a nyuszi fészkét a csokitojásokkal, és izgatottan vártuk a locsolókat, hogy abban az évben se hervadjunk el. Húsvéti mellékletünkben kedveskedünk olvasóinknak néhány ötletes locsolóversikével és finom húsvéti receptekkel! Fogadják, olvassák szeretettel Huszár Zsolt színmûvészrôl szóló cikkünket, aki azért is áll hozzám közel, mivel egy gimnázumba jártunk. Büszke vagyok rá, hogy személyesen ismerhetem és jó viszontlátni ezt az ifjú tehetséget az Új Színház számos darabjában, illetve a mozivásznon, egy 1956-ról szóló film fôszereplôjeként. Magazinunk e számából sok hasznos információt megtudhatnak a Hild szociális hálójáról, amely egy új gondozási formát jelent az idôsek életében. Program rovatunk új érdekességekkel bôvült, kiállítást rendezünk a Hild Klubban, valamint buszkirándulásra hívjuk kedves szerzôdött partnereinket. Ezeken kívül a szokásos délutáni programok folyamatosan várják az érdeklôdôket itt. Rejtvény rovatunk most színesebb (s talán nehezebb) kínálatával várja az Önök kreativitását! Végezetül szeretnék Önöknek nagyon boldog Húsvéti Ünnepeket és igazi tavaszi felfrissülést kívánni erôben-egészségben! 2-3 TELEFONTANÚ PROGRAM 4-5 HILD SZOCIÁLIS HÁLÓ Egy új gondozási forma az idôsellátásban 6-7 PÉNTEK JÓZSEFNÉ Megtaláltam a számomra tökéletes munkát 8 HUSZÁR ZSOLTTAL beszélgettünk 9 NYUBUSZ ITT A HÚSVÉT locsolóversek, receptek 12 AZ ÉLET ALAPJA A JÓKEDÉLY.. Interjú 13 PLUSZ PROGRAMOK PROGRAMOK A HILD KLUBBAN2 16 REJTVÉNY Gyôrik Cintia Marketing menedzser HILD csoport Fôszerkesztô: Szerkesztô: Fotók: Lapterv: Grafikai tervezés: Nyomdai munkálatok: Gyôrik Cintia Pályka Bernadett Corbis, Getty Images, Müller Péter, Pályka Bernadett, archív Monogramma Kft. May Szilvia Pauker Nyomdaipari Kft. HU-ISSN apple Nyugdíjas Élet A HILD ÉLETMÓDMAGAZINJA III / 2., március-április Kiadó: HILD 1054 Budapest, Széchenyi u. 1. apple 1

4 ORFK NYUGDÍJAS ÉLET Telefontanú Program A Telefontanú Program Magyarországon január 15-én kezdte meg mûködését az Országos Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési és Esélyegyenlôségi Osztály szervezetén belül. A program alapötlete az Egyesült Királyságból származik, ahol 20 éve Crimestoppers néven mûködik ez a rendszer a bûnüldözés, bûnfelderítés és nem utolsó sorban a bûnmegelôzés hatékonyságának növelése érdekében. (A programot hasonló elvek alapján jelenleg Európa négy országában Spanyolország, Nagy-Britannia, Hollandia és Magyarország eredményesen alkal - mazzák.) A program azoknak az állampolgároknak nyújt lehetôséget, akik információval rendelkeznek már megtörtént vagy tervezett bûncselekményekrôl, bûnelkövetôkrôl, körözött személyek tartózkodási helyérôl, de valamely méltányolható okból nem kívánnak a rendôrséghez fordulni, személyazonosságukat a hatóság elôtt felfedni. A bejelentéseket névtelenül tehetik meg. A hívások fogadásakor készülékeink a hívószámot nem jelzik ki, hangfelvétel a beszélgetésekrôl nem készül. Kollégáinknak bûnügyi szempontból fontos adatokra van szükségük, ezért irányított beszélgetés keretében a Bejelentônek kérdéseket tesznek fel. A kriminalisztikai alapkérdések megválaszolásával (hol, ki/kik, milyen bûncselekményt követtek el, esetleges személyi vagy tárgyi bizonyítékok holléte stb.) a Bejelentôk a nyomozás sikerességéhez járulhatnak hozzá. A névtelenség azonban nem jelenti azt, hogy a Bejelentô e mögé bújva bûncselekményt követhet el. Például: a közveszéllyel való fenyegetés (valamely iskola, üzem, pénzintézet felrobbantása), vagy súlyos bûncselekmény elkövetése esetében a hatóság félrevezetése bûncselekmény. Ezen esetekben a nyomozó hatóságok, illetve a nyomozó ügyészségek eljárást kezdeményeznek a Bejelentô azonosítására, felelôsségre vonására. Az elmúlt évek során mintegy bejelentést fogadtunk, melyeknek egy jelentôs hányada információkérésre, jogi tanácsadásra irányult, ugyanakkor az illetékes hatóságoknak megküldött bejelentések százaléka sikerrel (nyomozás elrendelésével, 2

5 ORFK NYUGDÍJAS ÉLET körözött személyek elfogásával, egyéb rendôri intézkedésekkel) zárult. A sikeres felderítések között intellektuális bûnelkövetés éppúgy megtalálható, mint erôszakos vagy garázda jellegû. A más nyomozó, illetve közigazgatási eljárás lefolytatására jogosult hatóságok (Vám- és Pénzügyôrség, Határôrség) hatáskörébe tartozó bûncselekményekrôl, illetve szabálysértésekrôl kapott információkat is továbbítják a Telefontanú munkatársai június 1-tôl MMS formátumú adattovábbításra is lehetôség van. Elküldhet akár egy bûncselekményrôl készült felvételt is szolgálatunkhoz, melyet az intézkedésre jogosított szervhez továbbítunk. A Telefontanú zöldszámát felhívva (a szükséges kérdések megválaszolását követôen) kollégáink megadják Önnek azt a telefonszámot, melyen üzenetét fogadni tudjuk. A 2006-os év statisztikai adatait elemezve megállapítható, hogy a továbbított jelentések alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô nyomozó hatóságok 31 körözött (köztük több hatóság által, több éve keresett) személyt fogtak el, illetve 130 eljárást kezdeményeztek élet elleni, kábítószerrel kapcsolatos, vagyon elleni stb. bûncselekmények elkövetésébôl kifolyólag. Végezetül tekintsünk meg néhány példát a évben tett bejelentések alapján felderített bûncselekmények körébôl: Egy névtelenségét kérô Bejelentô tájékoztatta szolgálatunkat egy idôs asszony elhalálozásának körülményeirôl. Elmondta, hogy a sértett nem természetes körülmények között hunyt el, hanem bûncselekmény áldozata lett, egyúttal megnevezte az elkövetôt is. E tényrôl soron kívül tájékoztattuk az illetékes rendôrkapitányság munkatársait, akik intézkedtek a rendkívüli haláleset ügyében folytatott közigazgatási eljárás felfüggesztésérôl, és az igazságügyi orvosszakértôi boncolás elrendelésérôl. A szakértô megállapította, hogy az elhunyt bûncselekmény áldozata lett. A bejelentésben nevesített elkövetô ellen aki a bûncselekmény elkövetését beismerte a Btk ába ütközô emberölés bûntettének elkövetése okán indítottak büntetôeljárást. Bejelentô elmondta, hogy két általános iskolába járó diák, a szülôi szigortól való félelmében a bejelentés napján végrehajtják a már hosszabb ideje tervezett öngyilkosságot. Értesítésünkre az illetékes rendôrkapitányság munkatársai intézkedtek a gyermekek iskolában történô visszatartásáról, a szülôk és a családsegítô központ értesítésérôl. Az eljáró nyomozó hatóság tagjának a gyerekek elmondták, hogy a bejelentés napján valóban öngyilkosságot akartak elkövetni, mely a bevezetett intézkedések eredményeként megelôzésre került. A bejelentés szerint a tulajdonos a jóváhagyott kiviteli tervtôl eltérôen a csatlakozó- és a gázvezetékrendszer átalakíttatását végeztette el. Az átalakítás következtében a gáznyomás szabályozó zárt térbe került, amely robbanás veszélyes állapotot idézett elô. Jelzésünkre a gázmûvek szakemberei a helyszíni ellenôrzést követôen a fokozottan élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô állapot miatt a gázszolgáltatást azonnali hatállyal, az engedélyezett állapot visszaállításáig megszüntették. Az általunk továbbított bejelentések alapján végrehajtott ellenôrzések eredményeként több, kábítószert terjesztô személy elfogására, illetve különféle kábítószerek lefoglalására került sor. Idôs asszony sérelmére elkövetett zsarolásról érkezett bejelentés. A nénitôl ismeretlen személyek az év elsô négy hónapjában ötven-, harminc-, illetve tizenötezer forintot vettek el tartozás címén. Az utolsó alkalommal nem elégedtek meg a készpénzzel, hanem a lakás átkutatása során megtalált betétkönyvet is ki akarták a nénivel váltatni. Szerencsére erre nem került lehetôség. Az idôs aszszony tudta, hogy nem tartozik senkinek, de nem mert szólni. A bejelentés továbbítását követôen az illetékes nyomozó hatóság a szükséges intézkedéseket megtette, és a zsarolókat elfogta. Egy Budapesthez közeli településen csoportosan elkövetett rablás okán indítottak büntetôeljárást ismeretlen tettesek ellen. Bejelentô megnevezte az elkövetôket, tartózkodási helyüket. A bevezetett intézkedések eredményeként az elkövetôk elfogásra kerültek. A es ingyenes zöldszámon hétfôtôl csütörtökig órától óráig, pénteken órától óráig fogadják munkatársaink a bejelentéseket. 3

6 szociális háló NYUGDÍJAS ÉLET HILD szociális háló Egy új gondozási forma az idôsellátásban Szabó Erzsébet A 80-as évek közepén kerültem kapcsolatba a szociális ellátással és azóta is kitartóan küzdök azért, hogy minél színvonalasabb, minél jobb ellátást tudjunk biztosítani még ott is, ahol a pénz erre kevesebb ben született egy gondolat a HILD szociális menedzserének, Szabó Erzsébetnek a fejében. Ô már akkor észrevette, hogy a szociális ellátás kevésbé jó irányba indul el: az idôs emberektôl több millió forintot is elkérnek egy kis apartmanért, ahol életük végéig lakhatnak, ugyanakkor nekik kell megfizetni az ellátásukért kiszabott díjat, amit még az állam is támogat. Mi lenne, ha nem otthonba kerülnének a rászorulók, hanem saját lakásukban kapnák meg azokat az ellátásokat, amikért tulajdonképpen lakói lennének a bentlakásos intézményeknek. A gondolat megvalósításához akkor még nem volt háttér és anyagi tôke. Aztán a HILD megjelenése a piacon ihletet (s persze anyagi fedezetet) adott, felvetette a közös munka lehetôségét. Így született meg a HILD szociális háló, melyet elejétôl már a szerzôdött partnerek igénybe is vehetnek. Mit is jelent ez a program? Szinte minden életvitelhez szükséges feladatot ellát. Minden egyes ellátást személyre szabottan tervezünk. Ha az idôs ember életében életviteli változás lép fel, mondjuk folyamatos ellátásra lesz szüksége, akkor szükségszerûellátásról beszélünk. Viszont az igényszerû-ellátás ugyanúgy a feladataink közé tartozik, legyen az bevásárlás, takarítás, gyógyszer házhozszállítása vagy akár a lakásra hívható fodrász megrendelése. Mindehhez megfelelô szakemberi háttérrel rendelkezünk, együttmûködô partnerként dolgozunk több ellátó szolgálattal. Minden együttmûködô céggel együttmûködési megállapodást kötünk és ôk biztosítanak minket a magas fokú szakképzettségükrôl. Emellett szerzôdéskötés elôtt mi is átvizsgáljuk a cégeket. Nálunk elsô számú szempont a minôség, megbízhatóság és biztonság. Azt a kiváló minôséget akarjuk ezzel a programmal nyújtani, amelyet a HILD más területen is biztosítani tud a szerzôdött ügyfeleinek. A koordinálás, a szakmai tudás, amivel összefogjuk ezeket a szolgáltatásokat és a diszpécseri munka nem kerül plusz költségébe az igénylônek, fizetni csak az elvégzett szolgáltatás után kell. A gyakorlatban ez úgy mûködik, hogy az igénylô a nap 24 órájában bármikor felhívhatja a diszpécseri számot, ahol fogadják a hívását. Reggel 8 órától este 8 óráig ügyeleti hívásokat, este 8 órától reggel 8 óráig sürgôsségi hívásokat 4

7 szociális háló NYUGDÍJAS ÉLET fogadunk. Itt elmondja az igénylô, hogy mire van szüksége és mi 24 órán belül intézkedünk. A tavalyi éves átlagunk azt bizonyítja, hogy 20 percen belül kint voltunk a sürgôsségi helyszíneken. Együttmûködünk az Országos Mentôszolgálattal is most készül egy adatbázisunk, amely a sürgôsségi ellátásban segíti majd a mentôszolgálat munkáját. A szociális háló mögött többéves kutatómunka áll. Folyamatosan mérjük fel az ügyfeleink igényét és bôvítjük szolgáltatási körünket. Tapasztalatunk az, hogy a HILDdel való szerzôdéskötés után egy olyan fokú anyagi biztonságot kap az ügyfél, amely elérhetôvé tesz számára eddig meg nem engedett (luxusnak vélt) lehetôségeket is. Létezik egyszer a mai intézményi elhelyezés: amelynél az idôseknek pénzzé kell tenniük az ingatlanjaikat azért, hogy ki tudják fizetni azt az apartmant, ahol sokszor külön fizetség ellenében az ellátásukról is gondoskodnak. S másik megoldásként itt van a HILD-del történô szerzôdéskötés: amelynél szintén értékesítik az ingatlanjaikat, de használati jogot kapnak életük végéig, a saját környezetükben élhetnek, s a szociális háló segítségével színvonalasabb ellátást vehetnek igénybe. A második esetben tehát a saját otthonukban maradhatnak és ráadásul jóval kedvezôbb áron, mint a különbözô bentlakásos intézményekben. Most már a székesfehérvári és gyôri partnereink is részt vehetnek ebben a programban, Budapesten kerületi lefedettséggel mûködünk, így mindig gyorsan és kedvezô áron tudjuk szolgáltatásainkat eljuttatni az igénylôkhöz. Szerzôdéskötés után bôvebb információt kap tevékenységünkrôl minden partnerünk. A szolgáltatások személyre szabottak és természetesen vannak további kedvezményeink is. Ha valaki mégis meggondolja magát és szeretne idôsek otthonába vonulni, az is megoldható, hiszen ilyen, több funkciót ellátó szociális intézményekkel is kapcsolatban vagyunk. Szabó Erzsébet HILD, szociális menedzser Az igényeket a diszpécser központi számán, (06/ ) vagy közvetlenül Szabó Erzsébetnek (06/ ), valamint személyesen a Budapest, V. kerület Széchenyi utca 1. szám alatti irodánkban kérjük jelezni! Igénybe vehetô lehetôségek személyszállítás elsôsorban mozgásukban korlátozott személyek részére házi segítségnyújtás kis- és nagytakarítás, kis- és nagybevásárlás, mosás-vasalás, pedikûr, manikûr, masszôr, fodrász, tár - salkodás, kutya- és cicasétáltatás alapellátás orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, ebédszállítás, fürdetés ápolás sebkötözés, gyógyszerezés, vérnyomásmérés szakápolás kórházi ágyat kiváltó tevékenységek, ápolás (rehabilitációs feladatok ellátása), hospice ellátás, intézményi elhelyezés biztosítása, végakarattal kapcsolatos feladatok ellátása 5

8 kapcsolattartás NYUGDÍJAS ÉLET Megtaláltam a számomra tökéletes munkát! Mindig úgy képzeltem el, hogy elesett, rászoruló embereken fogok segíteni, az ô állapotukat szerettem volna jobbá tenni, ha másként nem, akkor gondoskodó törôdéssel. A Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem. Akkoriban azt éreztem, hogy ez az én életutam, és néhány évig meg is maradtam ezen a pályán. Ezután anyagi okok következtében mivel ebben a szakmában igen alacsony a kereseti lehetôség váltanom kellett. Bôvült a családunk is, így egy idôre el kellett hagynom az egészségügyet. Voltam vállalkozó, majd az utolsó munkahelyemen, egy multicégnél vevômarketinges munkát végeztem. Tíz évet töltöttem el itt. Azonban 2005 októberében leépítés történt akkori vállalatunknál és sajnos (pestiesen szólva) többedmagammal az utcára kerültem. Nehezen dolgoztam fel a történteket, de sikerült újra talpra állnom és ismét az egészségügyben helyezkedtem el. Igaz, csak egy évre, mert nem találtam meg azt a légkört, amire emlékeztem, és amiben annak idején olyan jól éreztem magam. Ez már az úgynevezett privatizált egészségügyi vállalkozás korszaka volt, s hamar ráéreztem, hogy nem ez az út, amit nekem járnom kell. Akkoriban többször hallottam egy volt kolleganômtôl a Hild-rôl, ahol ô már hosszabb ideje Péntek Józsefné, Terike dolgozott, s hamar észrevettem a szemében azt a lelkesedést, amely a régen együtt töltött évekre emlékeztetett. Az ô elmondása alapján tudtam: ehhez a céghez kell jönnöm! Az elmúlt év ôszén jelentkeztem a Hild-hez. Egy több lépcsôs felvételi forduló következett, amelyen megfeleltem és november végére már elindulhattam a nagybetûs életbe. Az elsô partneri beszélgetésnél a szívem a torkomban dobogott, nagyon izgultam, hogy milyen lesz a fogadtatásom. Aztán az elsô beszélgetésbôl szerzôdött ügyfelem lett! Meglett tehát az elsô hivatalos ügyfelem. 6

9 kapcsolattartás NYUGDÍJAS ÉLET Nagyon segítôkészek azok a munkatársaim is, akik már jó ideje itt dolgoznak, az ô tapasztalataik nagymértékben segítik munkámat. Csodálatos a régióvezetônk és egyáltalán az a légkör, ami itt fogad engem s bárkit, aki ide belép. Példaként említeném: egy szerzôdéskötés alkalmával éppen csak hogy beértem idôre az irodába egy másik ügyfelemnél voltam tárgyaláson. A kollegáim az ajtóban vártak, lesegítették a kabátomat és elôkészítették a tárgyalásomat. Úgy éreztem, hogy ismét sikeres ember vagyok, valamint azt, hogy itt minden zökkenômentesen zajlik. Az elsô rendezvény, amin részt vettem a Hild szervezésében, az a karácsonyi ünnepség volt a Duna Palotában, amelyet szerzôdött partnereink részére tartottunk. Több mint ötszázan jelentek meg. Fantasztikus hangulat volt: finom vacsora, mûsor, zene és boldog emberek mosolygós arca. Ismeretlenként belecsöppentem egy baráti társaságba élmény volt látni a sok elégedett arcot. Elégedettség, megnyugvás volt a szemükben. Életük egyik legnagyobb értéke a saját ingatlanuk (amelytôl mindenki nehezen válna meg), ezért amikor megkapják az érte járó egyösszegû kifizetést, valamint az elsô havi járadékot, akkor már végképp eltûnik belôlük a szerzôdéskötésnél meglévô parányi szorongás is. Megnyugszanak, hogy az események akként alakultak, ahogy mi azt a szerzôdéskötés elôtt megígértük. Számunkra a legjobb ajánlólevél, ha a szerzôdni kívánó partnerünknek a baráti, családi körében már van a Hildnek szerzôdött ügyfele. Ôk azok, akik a leghitelesebben adhatják át rokonaiknak a kellemes tapasztalatokat. Péntek Józsefné, Terike Hild, kapcsolattartó munkatárs nye A5.qxd 2/2/2007 2:04 PM Page 1 Éljen saját otthonában, boldogságban, biztonságban a HILD Örökjáradékkal! A HILD Örökjáradék Program lakás alapú életjáradékot kínál nyugdíjasoknak. Pár nappal a szerzõdéskötés után átutaljuk az egyösszegû kifizetést - ez többnyire milliós nagyságrendû tétel - és emellett Ön havi járadékot kap, mely évente inflációkövetõ. Közkívánatra meghosszabbítottuk rendkívüli ajánlatunkat! Húsvétig az egyösszegû kifizetés akár 25% is lehet! És ez még nem minden... álljuk a közös költség fogyasztástól nem függõ részét fizetjük lakásának biztosítását gondoskodunk lakása állagmegõrzõ karbantartásáról Csatlakozzon hozzánk és élvezze a HILD Örökjáradék minden elõnyét! A HILD Örökjáradékot 65. életévüket betöltött, saját tulajdonú ingatlannal rendelkezõ nyugdíjasoknak kínáljuk! Élet, ahogy azt mindig is szerette volna! HILD Csoport 1054 Budapest, Széchenyi u. 1., Tel: (06-1) Hívjon most!

10 kultúrális ajánló NYUGDÍJAS ÉLET A Krétakörtôl Marat-ig Egy csendes kávézóban beszélgetünk Huszár Zsolt színmûvésszel, aki a mai színjátszás egyik meghatározó fiatal tehetsége. Arról mesél nekünk, hogy miként választotta hivatását, melyek voltak azok a korai élmények, amelyek meghatározták pályaválasztását. Huszár Zsolt Ma már kevésbé tûnik szokatlannak, ha valaki úgy válik profi színésszé, hogy pályáját alternatív színházaknál kezdi. Zsolt az R.S.9. Színház tagjaként 1994-ben szerepet kapott a Schilling Árpád rendezte Cocteau: Rettenetes gyerekek címû darabjában, s ezzel alapító tagja lett a Krétakör Színháznak ban az Új Színház szerzôdtette, ahol, elismerve tehetségét, hamarosan több darab fôszerepét is megkapta. Jelenleg két filmben láthatjuk ôt, mindkettô az 1956-os forradalom idején játszódik. Az elsôben, a Budakeszi srácokban egy ifjú népfelkelôt személyesít meg, akit a sorsa véletlenül sodor az események középpontjába, a második filmben, a Szabadság, szerelemben, amelynek Adrew G. Vajna a producere, Gál Jancsit alakítja. Visszatérve a színházhoz: játszott a Szkénében, a Mûegyetem legendás színpadán, a Radnóti Miklós és a Katona József Színházakban, de vidéken, Debrecenben és Tatabányán is megfordult. Jelenleg az Új Színház produkcióiban látható, Alföldi Róbert kérésére eljátszhatta az ifjú szerelmest Shakespeare Rómeó és Júliában, de játszik Racine Phaedrájában is decemberétôl Marat-t alakítja a Ioan Frunz_ román rendezô vezetésével színre vitt Peter Weiss: Marat/Sade elôadásában. Huszár Zsolt kérdéseinkre válaszolva elmondja, hogy nincsen kedvenc szerepe, minden alakításába (természetesen a rendezô és alkotótársak segítségével) saját egyéniségét viszi bele. Sokszor személyes élete is szerepet kap e folyamatban, hangulatai, azok az események, amelyekkel éppen foglalkozik. Ezért nemhogy két hasonlóan megformált szerepe nincsen, de még az azonos darabok-béli szerepformálása is változik estérôl estére. Megemlíti, hogy az Új Színház-béli alkotógárda, a huszonegynéhány színésztárs meglehetôsen zárt közössége nagyon nagy segítôje a színészi munkának, sokat beszélgetnek és a kapott kritikák is mind építô jellegûek. Amikor legemlékezetesebb elôadásáról kérdezzük, akkor ô nevetve egy Lukács Andorral történt esetet mesél el. Egy Brechtdarabban játszottak, amelyben a szerepe szerint pénzt kellett volna kapnia partnerétôl; igen ám, de a kellékes aznap elfelejtette ezt kikészíteni. Váratlan megoldásként, Lukács Andortól egy csattanós pofont kapott a fizetôeszköz helyett. Igazán sokkszerû élmény volt. Jövôbeni terveirôl faggatva elárul- 8

11 NYUBUSZ NYUGDÍJAS ÉLET ja, hogy régóta foglalkoztatja a rendezés gondolata, régóta készül rá, de ez egy olyan álom, amely még nem forrta ki magát. Kíváncsiak voltunk arra, mi a véleménye, azzal kapcsolatban, hogy a mai világban a színpadi színészet egyre kevésbé számít megbecsült mesterségnek. Zsolt osztozott véleményünkben, szerinte is általánosan tapasztalható egy fajta értékvesztés, melynek fô oka a televíziók által életre keltett tiszavirág életû média - sztárok tömeges megjelenése. Ezeket néha jobban ismerjük, többet tudunk róluk, mint az igazán értékes és tehetséges emberekrôl. Ez a tendencia az élet minden területén tapasztalható, de a helyzet talán nem annyira tragikus az Új Színház-béli elôadások nézettsége például 95% feletti. Kedves Zsolt sikerekben gazdag pályafutást kívánunk olvasóink nevében is! hírek NYUBUSZ Bizonyára sok nyugdíjas társunk örömmel vette észre, hogy a kormány nyugdíjkorrekciós programjának megfelelôen januárban a vártnál nagyobb nyugdíjemelést kapott. A következô év januárjában hasonló meglepetés vár az és között nyugdíjba vonultakra. Ezúton is közöljük, hogy legfrissebb értesüléseink szerint marad a 13. havi nyugdíj! január 15-én hetvenhárom résztvevôvel tartotta elsô nagyelnöki konferenciáját a szövetség, amelyen elôterjesztésre került az idei évi munkaterv. A klubok jelenlevô elnökei elmondták problémáikat, segítséget kérve azok megoldásához, valamint tudomásul vették és jóváhagyták az terveket. A következô nagyelnöki konferenciát március 12-ére tervezzük, melyen rövid mûsorral emlékezünk meg a Nônapról, és kis ajándékcsomaggal köszönjük meg elnökeinknek és aktivistáinknak önfeláldozó munkájukat. Barabás Tiborné elnök asszony a Nemzeti Civil Alapprogram miniszteri delegáltjaként január én az NCA Tanácsának Nyíregyházára kihelyezett ülésén vett részt, ahol megtárgyalásra került a évi forrásmegosztás. Az Észak-Magyarország régióbeli civil szervezetek problémáiról nagy sikerû fórumot tartottak a nyíregyházi városházán. Szövetségünk nevében Budai Lászlóné vett részt a Magyar Szociális Fórum január 20-án tartott gyermekszegénységrôl szóló konferenciáján. A Fórum három, szegénységrôl és annak kezelésérôl szóló sorozatából ez volt az elsô. A következô konferencia a nyugdíjas szegénységrôl szól, elôreláthatólag március közepén kerül megrendezésre, amelyhez szövetségünk (mint a téma alanya és szakértôje) nagyarányú segítséget kíván nyújtani. Vadonatúj projektünk a gyermekmegôrzés. Tervezzük, hogy néhány órás gyermekfelügyelettel segítjük a kismamákat ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ehhez keresünk gyermekszeretô és önkéntes munkát vállaló nyugdíjasokat. Ha olvasóink között valakinek kedve támad és érdeklôdik a téma iránt, keressen meg minket és vegyen részt munkánkban. Kiemelkedô rendezvényünk a március án tartandó és az idôsek problémáiról szóló közép-európai AGE-konferencia, melyen több ország küldöttei vesznek részt. A konferenciáról lapunk következô számában részletes beszámolót közlünk. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötött együttmûködési megállapodás értelmében a NYUBUSZ-nál Temetkezési Szolgálat kezdi meg mûködését, melynek célja, hogy felvilágosítást és támogatást nyújtson a gyászoló családtagoknak a temetéssel kapcsolatos ügyekben. Az együttmûködési megállapodás keretén belül szövetségünk elvállalta híres emberek elhanyagolt sírjainak rendben tartását annak szellemében, hogy a nyugdíjasok nem csak kapnak, hanem adnak is. Kívánunk Önöknek a fentiekhez hasonló mozgalmas napokat, jó egészséget és minél több találkozást a Hild és a NYUBUSZ rendezvényein! Budai Lászlóné 9

12 húsvét NYUGDÍJAS ÉLET Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. Ünneplô ruhákba öltöztek a fák, Pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. Az illatos rózsavíztôl megnônek a lányok, Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. (locsolóvers) húsvét ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK A keresztény egyházban húsvét ünnepét követô negyvenedik nap, a mennybemenetel napja, azaz Jézus mennybemenetelét ünnepeljük, ekkor ér véget a húsvéti kötelezô áldozás idôszaka. VIRÁGVASÁRNAP A keresztény húsvét elôtti vasárnap. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. PÜNKÖSD A húsvét utáni hetedik vasárnap és az azt követô hétfô. A Szentlélek apostolokra való kiáradásának, az Egyház megalakulásának ünnepe. A zsidó vallásban annak emléknapja, amikor Mózes a Sínai-hegyen átvette a törvény tábláit. Idôpontja, neve, tárgya és jellege sokat változott (pl. aratási ünnep, ötvenedik nap, az elsô termés ünnepe). A húsvét a zsidóság és a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. A zsidó húsvét a pászkaünnep, az egyiptomi szabadulásra való emlékezés, míg a keresztény húsvét Jézus Krisztus feltámadásáról való megemlékezés. A ZSIDÓ HÚSVÉT TÖRTÉNETE A zsidó húsvét eredetileg az aratás kezdetének az ünnepe volt, azaz természeti ünnep volt (i. e. 9. század). Egy-egy hibátlan bárányt öltek le az elôestéjén a hétnapos ünnepnek, s úgy sütötték meg, hogy ne törjék meg a csontot. Elfogyasztása kovásztalan kenyér (macesz), valamint keserû saláta kíséretében történt. A KERESZTÉNY HÚSVÉT EREDETE A keresztény húsvét Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés, hálaadás az általa elvégzett áldozatért, melyeket értünk, emberekért tett. Jézus helyettesítô áldozata lehetôvé tette ugyanis, hogy ne bûneink szerint legyünk megítélve, hanem a Jézusba vetett hit által üdvözülhessünk, kegyelembôl. A keresztény húsvét idôpontja a 325-ös niceai zsinaton lett meghatározva. Eszerint a tavaszi napéjegyenlôséggel egybeesô, vagy az azt követô holdtölte utáni elsô vasárnap a húsvétvasárnap. A húsvét így, ellentétben a karácsony ünnepével, minden évben más napra esik, de mindig március 22. és április 25. között. A húsvét meghatározza a többi mozgó ünnep dátumát is: farsangvasárnap, virágvasárnap, áldozócsütörtök, pünkösd, Szentháromság vasárnapja, Úrnapja. A húsvét magyar elnevezése onnan származik, hogy ekkor ér véget a nagyböjt, a hústól való 40 napos tartózkodás. Az idén április 8-ára esik Húsvét. Forrás:

13 húsvét NYUGDÍJAS ÉLET Miért tojik a húsvéti nyúl tojást? A régi pogány hagyományok egy része beépült az európai kultúrába és a keresztény vallásba is, ünnepeink nagyrészt pogány eredetûek. A tavaszi napéjegyenlôséget követô elsô holdtölte utáni elsô vasárnap a pogány hagyomány szerint Ostra istennô napja volt, a tavasz ünnepe. A húsvét angol Easter, vagy német Oster elnevezése a germán tavaszistennô Ostra nevébôl ered. Ostra az újjászületés, a termékenység istennôje, tavaszi virágokkal, indákkal körülvéve, tojással kezében, lábánál nyulakkal, feje felett repkedô madarakkal ábrázolják. Fejét tavaszi virágokból font koszorú ékesíti. Az istennô és a kezében lévô tojás a természet, az emberek újjászületését, a tavaszi ébredést szimbolizálja. Ostrának a legenda szerint volt egy különleges madara, amely színes tojásokat tojt. Egy napon az istennô a madarat a gyerekek szórakoztatására nyúllá változtatta, azóta tojnak a nyulak színes tojásokat. A pogány tavaszünnep az idôk során összeolvadt a keresztények húsvéti ünnepével. Ez az ünnep egyben az emberiség azon hagyományait viszi tovább, miszerint akkor élhetünk harmóniában a természettel és a természetfeletti erôkkel, ha alkalmazkodunk a természeti ciklusokhoz, az évszakok változásához, a Nap és a Hold járásához. A természet újjászületése egyben az ember újjászületése is, ezt ünnepeljük. Sajtos tekercs Hozzávalók: 8 tojás, egy doboz tejföl, egy evôkanál liszt, 15 dkg sonka,15 dkg reszelt sajt, apróra vágott petrezselyem, oregano, só, bors, olaj A felvert tojásokat keverjük össze a tejföllel és a liszttel. Sózzuk, borsozzuk; szórjunk bele apróra vágott (lehetôleg friss) zöldfûszereket: oreganót, petrezselymet. Egy nagyobb serpenyôben olajon süssünk belôle egy vagy több omlettet. A még meleg omletteket szórjuk meg a reszelt sajttal, helyezzük rá a vékonyra szeletelt sonkát, és tekerjük össze. A roládokat csomagoljuk alufóliába, hogy ne essenek szét, és hûtôszekrényben "érleljük" ôket egy-két óráig. Szeletelve tálaljuk. Jó reggelt, jó reggelt, Kedves liliomszál, Megöntözlek rózsavízzel, Hogy ne hervadozzál. Kerek erdôn jártam, Piros tojást láttam, Bárány húzta rengô kocsin, Mindjárt ideszálltam. Nesze hát rózsavíz, Gyöngyöm, gyöngyvirágom. Hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom! (locsolóvers) Hozzávalók: 25 dkg liszt, 20 dkg cukor, 2 egész tojás, 1/2 csomag sütôpor, 1 csomag vaníliás cukor,10-15 dkg puha vaj,1 dl tej,1 csipet só,1 ek méz, kevéske rum Húsvéti muffin A tetejére: ízlés szerint mazsola, porcukor, színes cukormáz, csokoládédarabok, csokitojások. Elkészítése: Az alapanyagokat egy nagy tálba teszünk és összeturmixoljuk, majd a muffinformába öntjük. A formát csak 3/4-ig töltsük meg, különben a sütemény túlcsordul. Ha fém muffinformát használunk, vajazzuk ki, mielôtt beletesszük a masszát. Erre akkor nincs szükség, ha papírkosárkákat vagy szilikon muffinformát használunk. A muffin 200 fokon, elômelegített sütôben 20 perc alatt elkészül. Díszítés: Sütés elôtt tesszük a tetejére a mazsolát és/vagy a csokoládét, utána meghintjük porcukorral. Ha cukormázzal és színes cukorkákkal díszítjük, csak sütés után tegyük rá, csakúgy, mint a csokitojásokat. Ez utóbbiakat fogpiszkálóval rögzíthetjük. 11

14 interjú NYUGDÍJAS ÉLET Az élet alapja a jó kedély, nekem bôven kijutott belôle Zsuzsa néni otthonában fogadott. Egy igazi jókedvû, vidám hölgy, aki megôrizte pozitív gondolkodását és életkedvét. Migrai Miklósné, Zsuzsa néni Zsuzsa néni, hogy sikerül ilyen fitten tartania magát, mi a titka? Semmi titok nincs ebben, hozzáállás kérdése. Sajnos, súlyosan mozgáskorlátozott vagyok, így szinte csak kocsival tudok közlekedni. Viszont fiatal korom óta úszom és a mai napig lejárok a Széchenyi Fürdôbe. A másik fontos dolog az, hogy hogyan élünk! Van egy nagyon összetartó, nyolcfôs baráti társaságom, akikkel egy nyaralás során ismerkedtem meg immáron 12 éve járunk össze rendszeresen. Sokszor látom Hild kirándulásokon, programokon is. Mióta van kapcsolatban a céggel? Májusban szerzôdtem le a Hild-del. A tévében láttam a hirdetésüket és betelefonáltam. Nagyon kedves és segítôkész volt a hölgy, akivel beszéltem. Rövid felvilágosítást adott és azt mondta, hogy küldenek hozzám egy kapcsolattartót, akivel majd a részleteket is átbeszélhetem. Ô volt Horváth Erzsike, egy briliáns ember, azóta nagyon jó barátság alakult ki közöttünk. Mikor elôször keresett fel, részletesen tájékoztatott a Hild-rôl és hogy milyen lehetôségeim vannak, ha szerzôdni kívánok. Mivel tetszettek a feltételek, következô lépésként egy független értékbecslôvel találkoztam. Elkezdôdött a hivatalos ügyintézés, közben én is tüzetesen végigolvastam a szerzôdést és a kis pótunokámat aki harmadéves joghallgató is megkértem, hogy alaposan nézze át. Mindent rendben talált. Azután július 20-án bementem a Hild központjába és aláírtuk a szerzôdést. Megkaptam az egyösszegû kifizetést és Erzsikétôl még egy fantasztikus ajándékkosarat is. Attól a perctôl kezdve Hild taggá váltam! Azóta is nagyon meg vagyok elégedve mindennel. Tényleg foglalkoznak az idôsekkel, törôdnek velünk. Különbözô buszkirándulásokra járok, de voltam már hajókiránduláson és Hévízen is. Igazán gáláns dolog a Hild részérôl, hogy ezekkel a napokkal megajándékozzák az idôseket. Ugyanis a kirándulások nekünk teljesen ingyenesek, finom ebéddel, idegenvezetéssel. Már a tévében is voltam egy kis riporton, ahol beszéltem a Hild-del kapcsolatos tapasztalataimról. Karácsony tájékán szintén a Hild szervezésében egy szociális otthonban adtunk át idôs embereknek ajándékokat, amelyeket a Hild egy másik rendezvényén gyûjtöttek össze jótékonysági célból. Mivel több DVD-filmet is ajándékoztunk, de az otthonnak nem volt DVD-lejátszója, ezért a Hild képviseletében Földeák Gábor marketingigazgató átadott egyet az otthon lakóinak. Olyan boldogok voltak, jó volt látni az örömüket! Igenis, ez egy követendô példa volt a Hild részérôl, hiszen idôs emberek segítettek olyan hasonlókorú társaikon, akik bentlakásos otthonban élnek. Miben változott az élete a szerzôdéskötés óta? Úgy gondolom, nagyon jó döntés volt leszerzôdnöm. Egyedül élek, a lakásomban minden egyes tárgy vagy bútor fontos emlék a számomra, amelytôl nem szívesen válok meg. Szinte az összes nyugdíjam elment a rezsire. Nagy segítség, hogy a Hild fizeti a közös költségemet és a lakásbiztosításomat, ezáltal nagy teher esik le a vállamról. Mivel mozgássérült vagyok, az autó elengedhetetlen a mindennapi életemhez. Az egyösszegû kifizetés azért is volt elônyös, mert tudtam venni magamnak egy személyautót. Mit üzen a többi hasonlókorú embertársának? Egyet tegyen meg mindenki az életben: a jó kedélyét tartsa meg! Mert az élet alapja a jó kedély, aki folyamatosan kesereg, az egész életében boldogtalan lesz, és még az egészsége is rámegy. 12

15 program NYUGDÍJAS ÉLET Kiállítás a Hild Klubban Elsô képzômûvészeti kiállításunkat nyitottuk meg a Hild Klubban január 8-án. Nyugdíjas Élet magazinban meghirdetett Hogyan látjuk önmagunkat és a világunkat címû képzômûvészeti pályázatra számtalan pályamû érkezett be, melyek közül nyolc alkotót díjaztunk, név szerint Cs. Hajdú Ilona, Erdélyi Hajnalka, Fenyves Mária Annunziata, Heil Edit, László Elemér, Márta Károlyné Elek Piroska, N. Petô Ilona, Tilinger Sándor mûvészeket. Kiállítás január 8-tól tekinthetô meg március közepéig. Március második felétôl Mózer Mária üvegfestônô kiállítása látható. A mûvésznôt az üvegfestéshez a színek, a fények vibrálása vonzotta. Kedvenc témái: nagy mûvészek (Klimt, Gauguin) alkotásainak megfestése, plakátképek, ikonábrázolás. Önálló és csoportos kiállításokon óriási sikereket ért el. A kiállítások megtekinthetôk a Hild Klubban 1054, Budapest, Széchenyi utca 1. Kedves Szerzôdött ügyfelek (Aranykártyás ügyfelek)! Márciustól kezdôdôen heti egy alkalommal kifejezetten szerzôdést kötött ügyfelek részére szervezünk programokat. A programok helyszíne ugyancsak a Hild Klub. Ezekre a programokra az Aranykártyás ügyfelek hívhatnak magukkal egy vendéget. Szerzôdött partnereink részére (Aranykártyás ügyfelek) ingyenes kezdô, középhaladó és haladó angol nyelvtanfolyamot hirdettünk meg heti egy alkalommal a HILD Klubban, melyre folyamatosan lehet jelentkezni. A programváltozás jogát fenntartjuk. HILD KLUB MÁRCIUSI ÉS ÁPRILISI PROGRAMJA ARANYKÁRTYÁS ÜGYFELEK RÉSZÉRE Március 1 Csütörtök 15:00 Zenés táncos mulatság a Maderspach duóval. Belépô: házi készítésû sütemény. Táncoló kedvû vendégeinket várjuk sok szeretettel. Március 8 Csütörtök 15:00 Fellegi Ádám zongoramûvész nônapi koncertje Március 22 Csütörtök 15:00 Társasági délután (beszélgetés, játékok, jókedv, keresztrejtvény). Vezeti: Maszler Olga Március 29 Csütörtök 15:00 Társ-lelô: Hogyan teremtsünk kapcsolatokat? A beszégetést vezeti: Baki Mária Április 5 Csütörtök 15:00 Társasági délután (beszélgetés, játékok, jókedv). Vezeti: Maszler Olga és Fejér Mari Április 12 Csütörtök 15:00 Zenés táncos mulatság a Hangulat Duóval. Belépô: házi készítésû sütemény. Táncoló kedvû vendégeinket várjuk sok szeretettel. A mûsort vezeti: Párniczkyné Takács Erzsébet Április 19 Csütörtök 15:00 Külsô, belsô harmóniánk megtalálása az öltözködés segítségével (stílus és színtanácsadás). Vezeti: Gyimesi Zsuzsa Április 25 Szerda 15:00 Hild születésnapi parti. Szeretettel várjuk a 70. és 75. születésnapjukat ez évben ünneplô szerzôdött ügyfeleinket. Visszajelzést kérünk április 20-ig a telefonszámon Április 26 Csütörtök 15:00 Szív-lelô: Hogyan tartsuk fent kapcsolatainkat? Harmónia mindennapjainkban. A beszélgetést vezeti Baki Mária 13

16 programok NYUGDÍJAS ÉLET Kedves Hildesek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hamarosan beköszönt a tavasz, így a programjainkat is a megújulás jellemzi. A következô programok HILD Arany és Ezüst hûségkártyával nyugdíjasok részére ingyenesen látogathatóak. HILD Arany hûségkártyát szerzôdött nyugdíjas ügyfeleink kaphatják, az Ezüst hûségkártyát pedig minden nyugdíjas igényelheti. A hûségkártya beszerezhetô irodánkban, igénylése ingyenes. A programok helyszíne HILD Klub. Címe: Budapest, V. kerület, Széchenyi utca 1. fszt. Megközelíthetô a 2-es metróval a Kossuth térig, vagy a 2-es villamossal. Az épület a Magyar Tudományos Akadémia és A program Arany és Ezüst kártyával látogatható 2 Péntek 15:00 Tavaszi nótadélután. Fellépô mûvészek: Szentendrei Klára, Bokor János. Zongorán kisér: Ráthy József 19 Hétfô 15:00 Március 15-re emlékezünk. A mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata márciusiprogram 5 Hétfô 15:00 "Fészek és fiókák" Csoma Lajosné Forgács Emma kötetének bemutatója. Közremûködnek: Csoma Gergely kutató és Csoma Bálint csellómûvész. A mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata 6 Kedd 15:00 A XV. századi reneszánsz mûvészet - mûvészettörténeti elôadás. Elôadó: Ludmann Mihály 7 Szerda 15:00 Bach virág terapeuta. Miben lehet segítségünkre Bachvirágterápia? Baki Mária kineziológus elôadása 9 Péntek 15:00 Csodálatos világ. Bacsa Ferenc ének és gitármûvész koncertje 12 Hétfô 15:00 Tavasz, szerelem. Ferenczfi János amatôr költô és a Törekvés Alkotó Kör bemutatkozása. A mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata 13 Kedd 15:00 Kaleidoszkop - Hûvösvölgyi Ildikó elôadómûvésznô zenész verses elôadói délutánja 14 Szerda 15:00 Optikus - Tóbiás Optika képviseletében Tóbiás Krisztina optometrista, kontaktológus, ergonómiai szakertô elôadása 20 Kedd 15:00 Képes országismertetés - Assisi, Padova, Sienna (Olaszország). Elôadó: Szilágyi Irén 21 Szerda 15:00 Apiterápia - a gyógyító méz. Kökény Mária természetgyógyász elôadása 23 Péntek 15:00 Tavaszi zsongás: Koltay Katalin és Ardó Mária énekesek és mûvésztársai (operett, opera, örökzöld válogatás) 26 Hétfô 15:00 Az olasz líra és zene bûvöletében. Romantikus utazás olasz földön. A mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata 27 Kedd 15:00 Gyógyító fény ereje, a polarizált fény hatása egészségünkre. Elôadó: Csáti Zoltán természetgyógyász 28 Szerda 15:00 Jókedv tanfolyam - Nevetô jóga. Oktató: Voleczné Gôsi Kati (Rekreációs sportoktató, Okleveles Nemzetközi Nevetôjóga és Etka-jóga oktató) 30 Péntek 15:00 Mindenki nótája. Vezeti: Dévai Katalin harmonikamûvész. Fellépési lehetôség van. Nyugdíjas torna Sok szeretetettel várunk minden kedves Hild Klubtársat Béres Alexandra Szenior tornáján Egy alkalom : 600,- Ft és lehet mérsékelt áron bérletet is váltani. Idôpont: hétfô, szerda, péntek 13 órától 14 óráig Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 35. Gilda 4 Fitness 14

17 programok NYUGDÍJAS ÉLET Országház közötti útszakaszon, a Széchenyi rakparton található. Bôvebb felvilágosítást a programokról a as telefonszámon kaphatnak, vagy írhatnak nekünk az címre is, személyesen pedig a HILD Irodában adunk felvilágosítást hétköznap 9-tôl délután 5-ig (címünk: 1054 Budapest, Széchenyi u. 1. fszt.). Szeretettel várjuk Önöket! Programszervezô: Bartos Yvett A program Arany és Ezüst kártyával látogatható áprilisiprogram 2 Hétfô 15:00 Száz éve született Cardicci. Madarász Imre irodalomtörténész elôadása - Az olasz líra szépségeibôl válogatás. A mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata 3 Kedd 15:00 A nagyböjti és a húsvéti ünnepkör. Elôadó: Karácsony Molnár Erika néprajzkutató 4 Szerda 15:00 Állapotfelmérô módszerek a természetgyógyászatban. Voll elektroakupunktúra. Kvasznay Tünde természetgyógyász elôadása 6 Péntek 15:00 Húsvéti klasszikus zenei koncert. Elôadó: Lovas Tamás és mûvésztársai 10 Kedd 15:00 Jókedv tanfolyam - Nevetô jóga. Oktató: Voleczné Gôsi Kati (Rekreációs sportoktató, Okleveles Nemzetközi Nevetôjóga és Etka-jóga oktató) 11 Szerda 15:00 Hogyan éljünk egészségesen tavasszal? Találkozás Béres Alexandra fitnesz világbajnoknôvel 13 Péntek 15:00 Nóták, örökzöldek. Fellépô mûvészek: Kerekes Kati és Barabás Sándor énekmûvészek 16 Hétfô 15:00 Emlékezés a Költészet Napjára a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel. A mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata 17 Kedd 15:00 Képes országismertetés - Közép-Itália. Elôadó: Szilágyi Irén 18 Szerda 15:00 Stresszoldás szelíd módon, természetes módszerekkel. Husztiné Filemon Adrienn természetgyógyász 20 Péntek 15:00 "A tavasz itt van, örül a világ". Fellépnek: Pánti Anna operaénekesnô és mûvésztársai. Zenés délután. 23 Hétfô 15:00 Francia délután. Líra, dal, opera francia földrôl. A mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata 24 Kedd 15:00 A reneszánsz mûvészet. Mûvészettörténeti elôadás. Vezeti: Ludmann Mihály 27 Péntek 15:00 Mindenki nótája. Vezeti: Dévai Katalin harmonikamûvész. Fellépési lehetôség van. A programváltozás jogát fenntartjuk. Hallotta? Minden, amit a hallásról tudni érdemes... Ingyenes hallásvizsgálat Hallókészülékek széles választéka Teljes körû hallásgondozás, karbantartás Tanácsadás Hallókészülék-bevizsgálás Folyamatos akciók 52 éve az európai piacon! Német minôség, megbízhatóság Budapest Belváros VI. ker., Révai köz 2-4., tel.: (06-1) Budapest Óbuda III. ker., Vörösvári u , Rendelôintézet, tel.: (06-1) Gyôr Szent Imre u. 41., Rendelôintézet, 3. emelet, tel: (06-96) infóvonal: (06-1) , 15

18 rejtvény NYUGDÍJAS ÉLET S U D O K U Töltse ki az ábra üres négyzeteit az 1-tôl 9-ig terjedô egész számokkal úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a vastag vonalakkal határolt területeken belül minden szám csak egyszer szerepeljen! MEGFEJTÉS Kedves Olvasóink! Elôzô számunk megfejtése: "Élet, ahogyan azt mindig is szerette volna!" Füles ajándékcsomagot nyert: Halász Mária (Budapest), Butor Ferencné (Budapest) Tabac illetve Betty Barclay ajándékszettet nyert: Sike József (Budapest), Tóth Teréz (Budapest), Kádár Erzsébet (Budapest), Nemes János (Kistarcsa), Balogh Sára (Budapest), Kertész Anita (Budapest), Prekop György (Budapest), Szabó Iván (Budapest), Iványi Péterné (Budapest), Peterzsemy János (Budapest) Jelenleg is a Füles Magazin jóvoltából közöljük rejtvényünket, amelynek fôsorait beküldve a helyes megfejtôk között 2 db Füles ajándékcsomagot és 6 db értékes napszemüveget (Mila Schön és Exalt Cycle) sorsolunk ki az Avenue Kft. ajánlásával! A nyílt levelezôlapok beérkezési határideje: március 15. Címünk: HILD, Budapest, Széchenyi u

19 Tóbiás Optika 1027 Budapest, Bem rakpart 53. (Margit híd budai hídfôje) Tel./Fax: Nyitva tartás: Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek A FENTI MÁRKÁJÚ OPTIKAI KERETEK KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓJA Illés Anita Tel.: Optika since 1949 Rózsakert Bevásárlóközpont 1026 Budapest, Gábor Áron u /a. I. em Tel.: Tel./Fax: Nyitva tartás: Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Szemvizsgálat (bejelentkezés telefonon), szemüvegek széles választékban, éleslátás biztosítása a monitor elôtt dolgozóknak AKCIÓ 10% a HILD klubban Jöjjön el március 14.-én a HILD klubba. Tóbiás Krisztina optrometrista elôadására, 10% vásárlási kedvezményre jogosító bonuszt adunk ajándékba a hírdetés felmutatójának.

20

Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK

Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. MÁRCIUS-ÁPRILIS-MÁJUS BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész A hosszú élet titka PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY A téli olimpiák története

Részletesebben

Nyugdíjas Élet GYÓGYVÍZ: XVI. VÍZ, ZENE, VIRÁG FESZTIVÁL - TATA A TERMÉSZET AJÁNDÉKA REJTVÉNY. Dr. Sipos János AZ ÁSVÁNYOK GYÓGYÍTÓ EREJE PROGRAMOK

Nyugdíjas Élet GYÓGYVÍZ: XVI. VÍZ, ZENE, VIRÁG FESZTIVÁL - TATA A TERMÉSZET AJÁNDÉKA REJTVÉNY. Dr. Sipos János AZ ÁSVÁNYOK GYÓGYÍTÓ EREJE PROGRAMOK Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS Dr. Sipos János AZ ÁSVÁNYOK GYÓGYÍTÓ EREJE GYÓGYVÍZ: A TERMÉSZET AJÁNDÉKA PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY

Részletesebben

Nyugdíjas Élet GYÓGYFÜRDÔK. Újra itt az Olimpia!!! Újra itt az Olimpia!!! REJTVÉNY PROGRAMOK. ÁRA: 295 Ft A HILD KLUBBAN

Nyugdíjas Élet GYÓGYFÜRDÔK. Újra itt az Olimpia!!! Újra itt az Olimpia!!! REJTVÉNY PROGRAMOK. ÁRA: 295 Ft A HILD KLUBBAN Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS GYÓGYFÜRDÔK Újra itt az Olimpia!!! Újra itt az Olimpia!!! SOHA NINCS KÉSÔ RÁTALÁLNI A BOLDOGSÁGRA -INTERJÚ PROGRAMOK

Részletesebben

NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR. Portré. Miklósy György WWW.HILD.HU

NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR. Portré. Miklósy György WWW.HILD.HU NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR Portré Miklósy György WWW.HILD.HU 2 BEKÖSZÖNÔ Kedves Nyugdíjasok! Tartalom Egy új év kezdete egyben mindig az elôzô év számvetése

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS. BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK. A Világjáró házaspár

VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS. BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK. A Világjáró házaspár VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK A Világjáró házaspár beköszönő 2010. június - július - augusztus Előttünk a nyár A hosszú, meleg nappalok időszaka.

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért Lothar Matthäus Gödöllőre jön A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

Bevezetõ. Lapunk megjelenését támogatja:

Bevezetõ. Lapunk megjelenését támogatja: VII. évfolyam, 6. szám 2013. március 22. P A A N cegledipanorama.hu O R Á M anno 2007 P A A N O R Á M Bevezetõ Kiadó: Panoráma Média Kft. 2700 Cegléd, Csalogány u. 3. Tel/Fax.: (53) 312-038 info@cegledipanorama.hu

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Karácsonyváró hangulatban. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. december 13., VI. évf., 42. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Karácsonyváró hangulatban. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. december 13., VI. évf., 42. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. december 13., VI. évf., 42. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Karácsonyváró hangulatban A Szent István téri Újpesti Karácsonyi

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

Kapacitásának határán a János kórház szülészete

Kapacitásának határán a János kórház szülészete obuda_14.qxd 7/12/2007 1:34 PM Page 1 XIII. évfolyam 14. szám 2007. július 16. Képviselõ-testületi ülés Kedvezményes üdülés Sóstón Szigorúan ellenõrzött kémények Rendes ülést tartott a képviselõ-testület

Részletesebben

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Visszatekinto Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Múltunkat, gyökereinket nemcsak ismerni érdemes, hanem emlékeznünk is rá. Ennek a gondolatnak a jegyében indítjuk útjára Visszatekintő rovatunkat,

Részletesebben

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET XXIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 21. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET Zökkenőmentes volt a kerületi járási hivatal

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

16. oldal. 10. oldal. 11. oldal. 5. oldal. 3. oldal. Martinászszobor. Olimpiai éremmel ér fel! Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP

16. oldal. 10. oldal. 11. oldal. 5. oldal. 3. oldal. Martinászszobor. Olimpiai éremmel ér fel! Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP 2014. április 16. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. évfolyam 7. szám Cikkünk a 12-13. oldalon Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP Martinászszobor a gyár előtt A költészet napja Csepelen Húsvét, a mozgó

Részletesebben

A gyerekeket sikerre kell vezetni

A gyerekeket sikerre kell vezetni XVIII. évfolyam 10. szám Megjelenik kéthetente 2012. május 29. Megvalósulhat az Óbudai Promenád A beruházás június elején kezdõdhet, az év végére megújul a Kolosy tér és környéke. Változik a forgalmi és

Részletesebben

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk.

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. XX. Évfolyam, 3. szám 2010. MÁRCIUS Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. Az ünnepi szónok: Dr. Hermann Róbert történész,

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Megkezdte működését az Inkubátorház

Megkezdte működését az Inkubátorház A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXII. évfolyam 3. szám - 2012.02.15. >> Tartalom Már az első napon, több mint 250 adag ételt osztottak ki a szociálisan rászorulóknak. Február elsején

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIII. év fo lyam 13. szám 2008. augusztus 8. Ára: 140 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 ÚTÉPÍTÉS ÉS TÉRFIGYELÔK 60 MILLIÓ FORINTBÓL A Széchenyi út is megérett a rekonstrukcióra, ami pályázati

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

KEREPESI VÉLEMÉNY. Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 2008. MÁRCIUS KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira Tisztelt kerepesi honfitársaim, kedves választópolgárok! Több szempontból

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Az összefogás jelképe. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. november 7., VII. évf., 39. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Az összefogás jelképe. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. november 7., VII. évf., 39. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. november 7., VII. évf., 39. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Az összefogás jelképe Fotó: Várai Mihály Megnyílt Újpest első

Részletesebben

17. oldal. 14. oldal. 10. oldal. 5. oldal. 12. oldal. Csatornázás: rákötési támogatás. Családlátogatáson. Ötvenéves a Radnóti

17. oldal. 14. oldal. 10. oldal. 5. oldal. 12. oldal. Csatornázás: rákötési támogatás. Családlátogatáson. Ötvenéves a Radnóti 2013. március 13. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 5. szám Csatornázás: rákötési támogatás Ötvenéves a Radnóti Családlátogatáson az ikreknél Megnyitott a Csepeli Strand A birkózás maradjon

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Suli-Foci pálya épült INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Suli-Foci pálya épült INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. szeptember 13., VI. évf., 30. szám ÚJPESTI NAPLÓ Ú J P E S T Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K H I V A T A L O S LA P J A WWW.UJPEST.HU Suli-Foci pálya épült Újpest

Részletesebben