Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog"

Átírás

1 Prugberger Tamás Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog $sj,.complex Wolters Ktuwer csoport

2 TARTALOM Előszó 19 I. RÉSZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS EREDETE, RENDSZERE ÉS ALAPELVEI 23 I. fejezet Kiindulás, rendszertani kérdések és történelmi tapasztalatok A munkajog jogági hovatartozása és pozitív jogi megjelenítése A munkajog kialakulása és szabályozásának fejlődése ^ Európa II. világháború utáni kettéosztásáig- X A rendszerváltás hatása a közép-kelet-európai térség munkajogára A nyugat-európai munkajogi szabályozás alakulásának rövid áttekintése Levonható elvi következtetés a munkajogi szabályozás jellegére - egységesítés európai szinten Munkajogi jogforrások: az európai és a magyar munkajog forrásai A munkajog európai uniós forrásainak jellege A munkajog hazai jogforrásainak jellege A magyar munkajogi szabályok hatálya : A munkajogi jognyilatkozatok, érvényük és hatályuk ideje A munkajogi jognyilatkozatok megtéltele A munkajogi jognyilatkozat és aktus érvénytelensége Határidő számítás és elévülés A mai magyar munkajog megreformálásának menete és állása - kodifikáció vagy részletszabályozás A közalkalmazotti, a köztisztviselői és a gazdasági munkatörvények" egymáshoz és a Ptk.-hoz való viszonya A közalkalmazotti, a köztisztviselői és a gazdasági munkatörvény egymáshoz való viszonya A munkajogi szabályozás viszonya a Ptk.-hoz 48 Jegyzetek 48 II. fejezet A munkával összefüggő szociális és egyéni alapjogok, szabályozási elvek Bevezető rendelkezések - orientáló szabályok A magyar szabályozás elvei és az Európai, valamint a Bizottsági Szociálcharta A Polgári Törvénykönyvre való utalás kérdése A munkajog alapelveinek strukturális áttekintése A diszkrimináció kérdése a kollektív és az egyéni munkajogi kapcsolatokban A negatív diszkrimináció nyugat-európai jogi szabályozása A negatív diszkrimináció magyar szabályozásának koncepciója 60

3 3. Az esélyegyenlőség és a pozitív diszkrimináció az uniós és a magyar szabályozásban Az esélyegyenlőség és az előnyben részesítés fogalma és viszonyuk egymáshoz Az előnyben részesítés hagyományos értelemben Az előnyben részesítés jogi szabályozása és rendszere az EU-irány el vekben A diszkriminációs tilalom betartásának ellenőrzési lehetősége A munkaügyi viták elvi kérdései Néhány észrevétel a nyugat-európai és a magyar munkajogi szabályozás rendszeréhez 65 Jegyzetek 66 II. RÉSZ MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK - KOLLEKTÍV MUNKAJOG 69 III. fejezet A kollektív munkajog rendszere és célja A kollektív munkajog rendszere a nyugat-európai szabályozásban A kollektív munkajog és rendszerének kialakulása A kollektív munkajog mai rendszere a nyugat-európai szabályozásban A kollektív munkajog rendszere az új magyar jogi szabályozásban A kollektív munkajog szabályozásának célja 81 Jegyzetek 83 IV. fejezet. A koalíciós szervezetek és a koalíciós tárgyalások joga Az idevonatkozó jogi szabályozás a fejlett nyugat-európai piacgazdasági rendszerekben A koalíció fogalma és a koalíció szabadsága A koalíciós szervezetek országos és helyi szerveződésének struktúrája, a koalíciós tárgyalások szervezeti rendszere A munkavállalói és a munkáltatói érdekvédelmi szervezetek, valamint az érdekegyeztetési és a kollektív tárgyalási rendszer hazai szabályozása A szakszervezetek és a munkáltatói érdek-képviseleti szervezetek általában és a munka világában A közszolgálatban dolgozók érdekvédelmi szervezetei Közalkalmazotti szakszervezet Közszolgálati (köztiszviselői) szakszervezet Az érdekegyeztetés rendszere a gazdasági munkajogban Érdekegyeztetési mechanizmus a közszolgálat területén A közszolgálati érdekegyeztetés struktúrája Közszolgálati országos ágazati és területi érdekegyeztetés Országos Közszolgálati Hivatalnoki Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Ágazati közszolgálati érdekegyeztetés Közalkalmazotti érdekegyeztetési rendszer Közalkalmazottak Országos Érdekegyeztető Tanácsa, illetve Országos Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanács (KOMT) 116

4 Közalkalmazottak országos ágazati (alágazati) érdekegyeztetési fóruma (bizottsága) Önkormányzati (közalkalmazotti) [területi, illetve helyi] Érdekegyeztetési Fórum Szakszervezetek Érdekegyeztető Fóruma (SzÉF) A közszolgálati és a munkajogi érdekegyeztetés találkozása 118 Jegyzetek 119 V fejezet A kollektív szerződés A kollektív szerződés a nyugat-európai munkajogban A tarifaszerződés és az egyéb kollektív megállapodások elhatárolása, valamint a kollektív szerződés fogalma A tarifaszerződés mögött álló jogforrási rendezés A kollektív szerződés megkötésének speciális szabályai A tarifaszerződés tartalma A tarifaszerződést megkötő felek és a reprezentativitás kérdése A tarifaszerződés hatálya, valamint kiterjesztésének és korlátozásának kérdése a nyugat-európai szabályozásban A kollektív megállapodás mint neokorporativizmus Összegző jellemzés a nyugat-európai koalíciós tárgyalási és tarifaszerződés-kötési rendszerről Európai kollektív szerződés A kollektív szerződés a magyar munkajogban A kollektív szerződés a reálszocializmus időszakának magyar munkajogi szabályozásában A kollektív szerződés az új magyar Munka Törvénykönyv szerint Általános elvi jogdogmatikai kérdések A szerződéskötési jogosultság problémaköre v A kollektív szerződés kiterjesztésének a kérdése A kollektív szerződés hatályának rendezése A kollektív szerződés megkötésének módja, alakszerűsége A kollektív szerződésben meghatározandó kérdések ideális tartalma A kollektív szerződés a közszolgálat területén 145 Jegyzetek 147 VI. fejezet A kollektív munkaügyi viták rendezése A kollektív munkaügyi vita fogalma és helye a munkaügyi viták intézményrendszerén belül A kollektív munkaügyi viták rendezése a fejlett nyugat-európai államokban Általános kitekintés Egyeztetési és döntőbizottsági eljárás A kevésbé kötött liberális rendszerek Németország A megegyezéses alapon történő egyeztetés Az állami egyeztetés és arbitrálás A Dán Királyság 153

5 Az egyeztetési eljárás A döntőbizottsági eljárás Az üzemi egyeztetőbizottság Olaszország A szakmai egyeztető eljárás A döntőbizottsági eljárás Közös vonások A kevésbé liberális kötött rendszerek Belgium Egyeztetés és közvetítés A döntőbizottsági eljárás A francia jogi megoldás Egyeztetés és közvetítés A döntőbizottsági eljárás A luxemburgi és a holland szabályozás Az egyeztetőbizottsági eljárás A döntőbizottsági eljárás A görögországi szabályozás Közös vonások A köztes" rendszerek A bírósági eljárás A jogi és érdekvita szerinti megkülönböztetést figyelembe vevő országok A bírósági út igénybevételét alig megkötő országok Dán Királyság Egyesült Királyság Kötelező bírósági egyeztetés Rövid kitekintés a munkaügyi érdekviták amerikai rendezésére A kollektív munkaügyi viták magyar rendezése A gazdasági munka világában Közszolgálati érdekvita 167 Jegyzetek 167 VII. fejezet. A munkaküzdelem jogi szabályozásának kérdései A munkaküzdelem jogi szabályozása az Európai Közösség tagországaiban Fogalmak meghatározása A sztrájk fogalma A kizárás A bojkott A sztrájk és a kizárás formái A sztrájk formái Akizárás formái A sztrájk és a kizárás jogi megítélése és szabályozottsága A sztrájk és a munkáskizárás jogosultságainak hatásai - a jogszerűség megítélésének kérdése A munkaküzdelem munka- és szociális jogi kihatása A munkaküzdelem kihatása a munkaszerződésre és a munkaviszonyra A sztrájk kihatása a társadalombiztosítási szolgáltatásokra 176

6 A betegség-és rokkantságbiztosítás A nyugdíjbiztosítás A munkanélküliség elleni biztosítás A családi pótlék A sztrájksegély A jogellenes munkaküzdelem szankciói Összegző értékelés az új magyar kodifikáció számára A munkabeszüntetés és a munkáskizárás az új magyar jogban A sztrájkjog A kizárás (lock out) 182 Jegyzetek 183 VIII. fejezet Üzemi alkotmányjog: üzemi tanács - üzemi megállapodás Az üzemitanács-rendszer a nyugat-európai államokban Az üzemi alkotmány gondolata és az üzemitanács-rendszer lényege A szakszervezeti képviselettől elhatárolt és a munkáltatótól elkülönülő (Németország, Hollandia és Ausztria) és együttes döntési rendszerrel párosuló üzemitanács-rendszer (Németország, Ausztria, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Svédország és Finnország) Az üzemi alkotmányú képviselet szervezeti rendszere Az üzemi tanács megalakítása Az üzemi tanács szervezete Az üzemi tanács elnöke, helyettese és titkára Az üzemi bizottság Az egyéb bizottságok Gazdasági bizottság A szociális üzemi intézményeket igazgató bizottság A munkavédelmet és az egészségvédelmet irányító bizottság Az akkordmértéket megállapító bizottság Az egyéb bizottságok holland rendszere Az üzemi gyűlés Ifjúsági képviselet Közös üzemi tanács Az üzemi tanács működése Az ügyviteli rend Az üzemi tanács ülései és határozatai A résztvevők köre és az ülések lefolyása Határozathozatal Az üzemi tanács működésének kísérő tényezői Az üzemi tanácstagok jogállása és munkavégzési kötelezettsége A tanácstag jogállása és státusvédelme Munkaidő-kedvezmény, munkavégzés alóli mentesítés Az üzemi tanácsnak a vállalatvezetésben való részvételi jogai a német-osztrák jog szerint Az üzemi tanács valódi döntési jogköre 196

7 Az üzemi tanács vállalatvezetésben való részvételi jogai a holland jog szerint Egyetértési, együttes döntési jog Az állásfoglalási jogosultságok A felvilágosítás és információ iránti jog Véleményezési, ajánlási, felülvizsgálati és információszerzési jog Technikai és szociális kérdések Az üzemi megállapodás és az üzemi egyezség Svédország E típushoz tartozó rendszerek közös vonásai A munkáltatótól és a szakszervezeti képviselettől nem elhatárolt, elsősorban csak konzultációs joggal rendelkező üzemi tanácsi rendszerek (Belgium, Franciaország, Görögország, Finnország, Svájc) A belga üzemi tanácsi rendszer Jogi szabályozottság és felépítés Az üzemi tanács jogosítványai Gazdasági kérdésekben Munkavállaló-védelmi kérdésekben A francia üzemi tanácsi rendszer Általános jellemzés A személyzeti képviselet Az üzemi tanács Az üzemi tanács létrehozása és a választási eljárás Az üzemi tanács feladatköre és jogosultságai A vállalati szakszervezeti szekció A görög, a svájci és a finn üzemi tanácsi rendszer E típus rendszereinek közös jellemzői Üzemi bizottsággal ötvözött paritásos kép viseletű üzemi tanács-rendszerek, szakszervezeti és munkáltatói közreműködéssel (Luxemburg, Dánia, Olaszország, Norvégia) A luxemburgi üzemi képviseleti rendszer Általános jellemzés A személyzeti képviseleti rendszer A személyzeti képviselet hatásköre és az üzemi, vállalati vezetésben való közreműködés jogosítványai Szociális és szakmai terület A munkavédelem és a munkakörülmények Gazdasági ügyek A személyzeti képviselet mandátuma és tagjainak jogai A szakszervezetek hatása a személyzeti képviselet működésére (szakszervezeti akcióintézkedés) A közös üzemi tanács A közös üzemi tanács általános jellemzése és szervezete A közös üzemi tanács működési mechanizmusa A közös üzemi tanács hatásköre A dán üzemi képviseleti rendszer Általános jellemzés A paritásos bizottságok 211

8 A paritásos bizottságok létrehozása és szervezete A paritásos bizottságok hatásköre Az üzemi tanácsok Az üzembiztonsági rendszer A dán üzemi képviseleti rendszer rövid értékelése Az olasz üzemi tanácsi rendszer Általános jellemzés Az üzemi bizottság Az üzemi tanács A norvég üzemi tanácsi rendszer Az e típushoz tartozó rendszerek főbb jellemzői Az üzemi tanács idő előtti leváltásának módja Az üzemi megállapodás a szakszervezeti részvétellel működő üzemi tanácsok esetében A nyugat-európai üzemitanács-rendszerek összegző áttekintése Az európai üzemi tanács Általános jellemzés Az EU üt. szervezete és működése A tájékoztatás és a konzultáció más eljárásai Az új szabályozás és gyakorlati átültetésének problémái Az üzemi-munkahelyi képviselet sajátos amerikai megoldása Az üzemitanács-rendszer kiépítése Magyarországon Az üzemi tanács hatásköre A kodifikációs javaslatok Az üt. hatásköre a hatályos Mt. szerint Az üt. általunk javasolt hatáskörrendezése Üzemitanács-választás Az üzemi tanács szervezete Az üzemi tanács és tagjának visszahívása Az üzemi tanács működése Az üzemi megállapodáskötés lehetséges gyakorlata Az üzemi tanács szabályozásának jogforrási kérdése A közalkalmazotti tanács intézménye A közalkalmazotti tanács Köztisztviselői intézményi tanács Európai közszolgálati/közalkalmazotti tanács 244 Jegyzetek 244 III. RÉSZ AZ INDIVIDUÁLIS MUNKAJOG 247 IX. fejezet Az individuális munkaviszonyba tartozó és szabályozandó jogintézmények A gazdasági (magán-) munkajogban A közszolgálati jogban

9 1. A főbb nyugat-európai megoldások A magyar közszolgálati jog jellege 253 Jegyzetek 254 X. fejezet Az individuális munkajog (munkaszerződés) és a közszolgálat jogi szabályozásának jogforrási szerkezete Az individuális munkaviszony jogi szabályozásának jogforrási szerkezete A szabályozás szerkezete a nyugat-európai államokban A mai magyar és közép-kelet-európai munkajog szabályozásának jogforrási szerkezete A közszolgálati jogviszony szabályozásának jogforrási szerkezete A nyugat-európai megoldások A magyar megoldás főbb jellemzői 264 Jegyzetek 265 XI. fejezet A munkaviszony szereplői (jogalanyai) A gazdasági munkajogviszonyban A munkavállaló A munkáltató A közszolgálati viszony szereplői A közalkalmazó A közalkalmazott és a köztisztviselő A köztisztviselők kategorizálása A munkáltatói oldalon bekövetkező jogutódlás 278 Jegyzetek 281 XII. fejezet A munkaviszony létesítése - a munkaszerződés A munkaszerződés jellege, formája és tartalma A munkaszerződés időtartama A határozatlan és a meghatározott időre vagy munkára szóló megállapodás A részmunkaidős foglalkoztatási szerződés A munkaviszonyt palástoló kényszervállalkozási/megbízási szerződés A próbaidő-kikötés A munkaszerződés rugalmasítása A pályázat és a választás A munkaszerződés megkötésével és a további jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek A közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszony létesítésének feltételei és módjai 293 Jegyzetek 300 XIII. fejezet A munkaviszony szerződéses módosítása A munkaszerződés módosításának főbb esetei a nyugat-európai államok gyakorlatában A munkaszerződés módosításának főbb esetei az új magyar jogi szabályozásban A közszolgálati jogviszony módosítása 307 Jegyzetek 309

10 XIV fejezet. A munkavégzés szabályai - munkáltatói, valamint munkavállalói jogok és kötelezettségek A jogi szabályozás rendszere A jogok és a kötelezettségek viszonya A munkáltató kötelezettségei a munkavállalóval szemben A munkavállaló kötelezettségei a munkáltatóval szemben Összegzés Jogok és kötelezettségek a közszolgálatban 323 Jegyzetek 327 XV fejezet A munkaidő, a pihenőidő és a szabadság rendezése A munkaidő A munkaidő rendezése az Európai Közösség és az EFTA tagállamai körében, kitekintéssel az USA jogára Alapmodell A munkaidőkerettel kombinált modell A munkaidő szabályozása az új magyar Mt.-ben A munkaidő alaptípusú szabályozása Munkaidőkerettel kombinált hazai modell Munkaidőbeosztás közlése és változtatása általában és több műszak esetén A munkaidő európai normáinak módosítására irányuló neoliberális elképzelések A pihenőidő európai uniós, tagállami és hazai rendezése Az uniós komplex rendezés A két munkanap közötti pihenőidő A munkaközi szünet A heti szabadidő és a munkaszüneti napok A szabadság A szabadság mértékének és kiadásának rendezése az Európai Unió tagállamaiban A szabadság rendezése az új magyar munkajogban A rendes szabadság A rendkívüli szabadság A részmunkaidő A munkaidő, a pihenőidő és a szabadság a közalkalmazotti és a közszolgálati jogviszonyban 350 Jegyzetek 352 XVI. fejezet A munka díjazásának rendszere - a munkabér A munka díjazásának rendszere az Európai Közösség tagállamai körében A munka díjazásának új magyar jogi szabályozása A közszolgálati előmeneteli, besorolási és illetményrendszer A közalkalmazott előmeneteli, besorolási és illetményrendszere A köztisztviselői előmeneteli, besorolási és illetményrendszer A közalkalmazotti és a köztisztviselői besorolás és előmenetel közös vonásai A közszolgálati vezetői megbízás, vezetői pótlék és címpótlék 376

11 5. A közszolgálat egyéb pótlékai és kiegészítő illetményei A közalkalmazotti illetményrendszer szabályozásának korábbi és részben ma is fennálló anomáliái Összegzés 379 Jegyzetek 380 XVII. fejezet A munkajogi felelősség rendszere és tartalma A fegyelmi felelősség és a kártérítési felelősség kodifikációs sorsa, valamint a két felelősség jogdogmatikai alapja A munkavállalót terhelő kártérítési felelősség A munkavállaló kártérítési felelősségének főbb formái és szabályozása a nyugat-európai jogban Altalános kártérítési felelősség Hiányfelelősség A munkavállaló felelőssége az általa okozott kárért a munkáltató közvetlen irányítása mellett végzett munka során, a magyar jog szerint A munkavállaló felelőssége a saját szervezésű, közvetlenül nem irányított munkavégzés során okozott kárért A kizárólagos őrizetben álló vagyontárgyakért fennálló munkavállalói felelősség A munkavállalót terhelő kártérítési felelősség itt tárgyalt formáira érvényes szabályok A munkáltatót terhelő kártérítési felelősség A munkajogi kárfelelősség szabályozásának elvei és rendszere A munkáltatónak a munkavállaló irányában fennálló veszélyes üzemi jellegű felelőssége A munkáltatónak a munkavállaló által a munkahelyre bevitt tárgyaiért fennálló felelőssége Közös enyhítő szabály a 2. és 3. pontban foglalt felelősségi alakzatra A munkáltató kifelé jelentkező felelőssége a munkavállaló által okozot károkért, valamint felelőssége a munkavállalót kívülállók részéről érő károkért A közalkalmazotti és köztisztviselői felelősség A fegyelmi felelősség A közszolgáló speciális kártérítési felelőssége A foglalkoztató felelőssége Kitekintés a nyugat-európai közszolgálati felelősségre 406 Jegyzetek 406 XVIII. fejezet A munkaviszony (munkaszerződés) megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének szabályai a nyugat-európai munkajogban A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének esetei általában A rendes felmondás A rendes felmondás intézményének főbb vonásai A munkáltató részéről történő rendes felmondás

12 A felmondásvédelmi intézmények, az indokolási kötelezettség és a felmondás korlátai Felmondási idő Végkielégítés Általános áttekintés Egyes nyugat-európai államok előírásai A gazdasági okból történő csoportos létszámleépítés Az irányelvi szabályozás A tömeges felmondás szabályai az EU-tagállamok és más nyugati országok jogában az Irányelv átültetéseként, illetve hatásaképpen A tömeges felmondás létszámkritériuma országonként A munkáltatói értesítés, a konzultációba bevonandó érdekképviselet, valamint a leépítés mikéntje A konzultációs tárgyalások időtartama az egyes országokban A munkavállaló részéről történő rendes felmondás A rendkívüli felmondás Főbb jellemzők A rendkívüli felmondásra okot adó körülmények A rendes és a rendkívüli felmondás jogszerűtlen gyakorlása Általános áttekintés Az egyes tagállami szabályok A munkáltató cég jogutód nélküli megszűnése, a csődeljárás, és a munkáltató, valamint a munkavállaló halála A munkáltató munkaviszony-megszűnéssel kapcsolatos munkaerő-piaci és igazolási kötelezettségei A munkaviszony megszűnése és megszüntetése az új magyar jogi szabályozásban A munkaviszony megszűnése A munkaviszony megszüntetése Az áthelyezés és a közös megegyezés kérdése A rendes felmondás Rendes felmondás a munkáltató részéről Felmondás védelem, indokolás, korlátozás A felmondási idő A végkielégítés A munkaügyi bírósági gyakorlat felmondási ügyekben A munkavállaló részéről történő rendes felmondás Gazdasági okokból történő munkáltatói felmondás A rendkívüli felmondás A munkaviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének eljárásjogi szabályai A munkaviszony jogellenes megszüntetése és következményei A munkáltató részéről történő jogellenes megszüntetés A munkavállaló részéről történő jogellenes megszüntetés A közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszony megszűnése Elvi kérdések A tételes szabályozás néhány problémája

13 3. A közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszony megszűnésével kapcsolatos egyes problémák Az áthelyezés A vezetői megbízatás megszűnésének speciális szabályai A köztisztviselőket érintő csoportos létszámleépítés Összegző megállapítások 471 Jegyzetek 474 XIX. fejezet. A munkaviszonyból eredő munkajogi viták A munkajogi viták rendezése az Európai Közösség tagországaiban Altalános bemutatás Részletes bemutatás Következtetések a magyar jogalkotás számára A kollektív és az individuális munkaügyi jogviták rendezésének új hazai szabályozása Közszolgálati jogvita és etikai eljárás Közszolgálati jogvita Etikai eljárás A közszolgálattal összefüggő adatkezelés és a közszolgálati nyilvántartás Az Európai Törvényszék 491 Jegyzetek 492 XX. fejezet. Vállalkozási és megbízás jellegű munkaviszonyok Altalános jellemzés A vállalatvezetői-menedzseri szerződés A tagsági alapon álló munkavégzés A részesművelés Csoportos munkavállalási formák Az átalányelszámolásos munkaviszony A házi bedolgozói munkaviszony A képernyős házi távmunka A távmunka lényege és formái A főbb jogi problémák a távmunkával kapcsolatban A munkaerő-kölcsönzés A közigazgatási szervnél köztisztviselői feladatokat ellátó munkavállalók Alkalmi munkavállaló 514 Jegyzetek 515 XXI. fejezet. A munkavédelem és a munkaegészségügy európai és magyar szabályrendszere A munkavédelem és a munkaegészségügy általános európai uniós előírásai Az egyedi irányelvek és magyar jogforrási párjuk A munka- és a balesetvédelem kodifikált általános magyar szabályozásának a vezérfonala Altalános kérdések és a munkavédelem jogi alapelvei Az állam munkavédelmi feladatai

14 3. A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei a biztonságos munkavégzés követelményeinek a megvalósításában Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés A munkavédelmi előírások harmonizációs célzatú évi szigorítása 525 IV. RÉSZ A MUNKAÜGYI SZABÁLYOZÁS ÁTALAKULÁSA A SZOMSZÉDOS, VOLT REÁLSZOCIALISTA KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 527 XXII. fejezet Általános megjegyzések 529 Jegyzetek 532 XXIII. fejezet A munkáltatói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek rendszerének és jogállásának szabályozása A koalíciós szervezetek jogállásának szabályozása Az üzemi-vállalati munkavállalói érdekképviselet 535 Jegyzetek 537 XXIV. fejezet Az érdekegyeztetés, a tarifaszerződések, az érdekviták és a munkaküzdelem megújuló szabályozása Az érdekegyeztetés és a tarifaszerződés A kollektív munkaügyi viták rendezése A munkaküzdelem joga 543 Jegyzetek 544 XXV. fejezet Az individuális munkajogi szabályozás átalakulásának főbb irányvonalai Általános fejlődési irányok, tendenciák A munkaviszony keletkezése és a munkaszerződés A munka díjazása Munkaidő, túlmunka, pihenőnapon és kiküldetés, valamint átirányítás során végzett munka A pihenőidő és a szabadság A munkaviszony tartalma, versenytilalom és felelősség Meghatározott munkavállalókat megillető különleges védelem Munkaviszony-megszűnés, üzemátvétel, gazdasági okokból történő tömeges felmondás A munkaviszony megszűnése és megszüntetése általában Üzembirtokos-változás A gazdasági okokból történő tömeges felmondás A munkaügyi jogviták 554 Jegyzetek

15 V. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 557 XXVI. fejezet Az Európai Közösség államai és Nyugat-Európa 559 XXVII. fejezet. Az új magyar munkajogi kodiflkációs törekvések összegező értékelése 563 XXVIII. fejezet. A munkajog világméretű átrendeződése a globalizáció hatására 565 Jegyzetek 568 Deutsche Zusammenfassung 569 The European And Hungárián Comparative Labour And Civil Service Law 583 A kötetben előforduló magyar törvények 587 Tárgymutató 589 Mellékletek 597 A szövegben nem jelzett leggyakoribb szervezeti és törvény rövidítések: ABGB BAG Allgemeine Bürgerliches Gesetzbuch Bundesarbeitsgerichtshof BetrVG Betriebsverfassungsgesetz (Üzemi Alkotmány törvény) BGB C.c. CEEP EGK EK ETUC Bürgerliches Gesetzbuch Code Civil, Codice Civile European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Interest (Állami Vállalatok és Vállalatok Altalános Érdekvédelmi Európai Központja) Európai Gazdasági Közösség Európai Közösség European Trade Union Confederation (Szakszervezetek Európai Konföderációja) EU ILO Kjt. Ktv. LB MK Mt. Európai Unió International Labour Organisation (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet - az ENSZ szakmai szerve) Közalkalmazotti törvény Köztisztviselői törvény Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégium Munka Törvénykönyve UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe (Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szövetsége) 18

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A munkajogviszony fogalma 3. A megbízás fogalma 4. A

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata 1. A kollektív tárgyalásra, a kollektív alku szereplőire vonatkozó nemzetközi normák 2. A kollektív tárgyalás alapelvei, alapvető feltételei

Részletesebben

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 7 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2014/2015. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2014/2015. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2014/2015. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban (Mt. 179.

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév. Előadások tematikája

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév. Előadások tematikája Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel:

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei

TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet A magyar társadalombiztosítás története...15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei....15 1.1. A magyar társadalombiztosítás fejlődésére hatást gyakorló rendszerek... 15 1.1.1.

Részletesebben

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázat Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Közjogi, munkajogi és EU szekció 10. téma Jelige: Progressio 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

A Szociális Karta dióhéjban

A Szociális Karta dióhéjban A Szociális Karta dióhéjban Council of Europe Európai Szociális Karta az Európa Tanács egyik emberi jogi egyezménye 5 Az Európai Szociális Karta (a továbbiakban: Karta ) jogosítványokat és szabadságjogokat

Részletesebben

A NŐKRE ÉS FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS MUNKAJOGI SZABÁLYOK

A NŐKRE ÉS FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS MUNKAJOGI SZABÁLYOK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A NŐKRE ÉS FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS MUNKAJOGI SZABÁLYOK Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van (KÉ 2012. évi 129. szám, 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK

AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK I. BEVEZETÉS MUNKAVISZONY Alárendeltség, függő munkavégzés, munkajog hatálya alatt Menekülés a munkajog hatálya alól ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK Egy-egy ismérvében eltér, rugalmasabb

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Typotex Kiadó. Tárgymutató

Typotex Kiadó. Tárgymutató Tárgymutató 1952. évi III. törvény 53, 164, 250 1988. évi VI. törvény 19 1994. évi LXXI. törvény 54 2005. évi LXXXIII. törvény 51 2010. évi CXXX. törvény 28 2013. évi V. törvény 9, 19, 87, 98, 109 A abszolút

Részletesebben

POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév

POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév POLGÁRI JOG I. TÉTELSOR 2014/2015. II. évfolyam I. félév (tankönyvek: Boóc Ádám Sándor István: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból, Sándor István: Előadásvázlatok a személyek jogából vázlat:

Részletesebben

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista II. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA A. GÉPJÁRMŰVEK 1. 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR)

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1. Gazdasági funkció: a munkaviszonyban végzett munkáért járó ellenszolgáltatás 2. Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása A munkabér

Részletesebben

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN HVG-Orac Budapest, 2015. október 20. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu Miről lesz szó? 2 A munkaidő és díjazásának egyes kérdései a napi munkaidő

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 681-692 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉNEK MUNKAJOGOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEI* RÁCZ ZOLTÁN*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 681-692 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉNEK MUNKAJOGOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEI* RÁCZ ZOLTÁN* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 681-692 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉNEK MUNKAJOGOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEI* RÁCZ ZOLTÁN* I. A polgári jog és a munkajogi szabályozás összefüggései

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket

Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket A munka világában is előfordul, hogy akár munkaadói, akár munkavállalói oldalon felmerült igényt kell érvényesítenünk. Mivel az erre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Megújul a Munka törvénykönyve (2000/3 - Egy hónap) Megújul a Munka törvénykönyve

Megújul a Munka törvénykönyve (2000/3 - Egy hónap) Megújul a Munka törvénykönyve Megújul a Munka törvénykönyve (2000/3 - Egy hónap) Megújul a Munka törvénykönyve Az átfogó módosításon már egy éve dolgoznak Készül a Munka törvénykönyve átfogó módosítása. Az érintettek között nemigen

Részletesebben

polgári jog-kereskedelmi jog

polgári jog-kereskedelmi jog Záróvizsga tételsor 2015. polgári jog-kereskedelmi jog 1/A A polgári jog tárgyköre, rendszere. A magyar polgári jog alapvető elvei. A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. A jognyilatkozatok

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A kormányzati infokommunikáció új útjai

A kormányzati infokommunikáció új útjai A kormányzati infokommunikáció új útjai Bancsics Ferenc fejlesztési igazgató 2012.10.10. Állami szerepek az infokommunikációban: Szabályozói Szponzor Működtető Szolgáltatás igénybe vevő Szolgáltató 2 2010.

Részletesebben

A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és a munkajogban

A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és a munkajogban Dr. Prugberger Tamás DSc A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és a munkajogban Tartalmi összefoglalás: Az előadás a munkajogi és a polgári jogi szerződésszegésnél jelentkező párhuzamos és eltérő

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre A rendelet-tervezet 1 számú melléklete 2. számú melléklet Temetési helyek, illetőleg az díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 144 000,- Ft Dísz sírhelyek a Örök 24 058,- Ft

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás

A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás Nacsa Beáta: A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás PhD értekezés tézisei 2008. július A szabadság politikája a konfliktusokkal teli élet politikája. Ralph Dahrendorf: A modern társadalmi

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

VÁLLALATI JOG. rsasági jog alapjai. Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) Oktatási segédlet

VÁLLALATI JOG. rsasági jog alapjai. Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) Oktatási segédlet VÁLLALATI JOG Oktatási segédlet Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) dr. Verebics János, PhD, egyetemi docens BME GTK Üzleti jog tanszék Budapest, 2013.

Részletesebben

T/11700/2186. Az Országgyűlés. ajánlása. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. sz. törvényjavaslat.

T/11700/2186. Az Országgyűlés. ajánlása. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. sz. törvényjavaslat. T/11700/2186. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A kormánytisztviselők, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak jogállására vonatkozó bírói gyakorlatról.

A kormánytisztviselők, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak jogállására vonatkozó bírói gyakorlatról. Belügyminisztérium A kormánytisztviselők, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak jogállására vonatkozó bírói gyakorlatról (Tanulmány) KÉSZÍTETTE: DR. LÁSZLÓ-OROSZ ORSOLYA, DR. BOGNÁR

Részletesebben

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés Dr. Paczolay Péter Úrnak Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Elnöke részére Budapest Tárgy: Alkotmányellenesség utólagos megállapítását kezdeményező indítvány Tisztelt Elnök Úr! A Közszolgálati Szakszervezetek

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: JL4:MUJ (1) Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel:

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi XV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 3175 2015. évi XVI.

Részletesebben