JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: 338/13/ JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dienes Gábor alpolgármester Ónody Miklós képviselő Szabó József képviselő Dr. Zamody János Dr. Hekman Tibor jegyző Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 6 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Ifj. Cseprekál István képviselőtársam jelezte, hogy a mai rendkívüli ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv vezetőnek Varga Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dienes Gábor alpolgármester urat, valamint Kókai Dávid képviselőtársamat kérem fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Dienes Gábor alpolgármester: Igen. Kókai Dávid képviselő: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hitelesítők személyét elfogadta. 1

2 A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 133/2013.(VIII.21.) sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Dienes Gábor alpolgármester és Kókai Dávid képviselő. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülés előterjesztéseit, valamint a hozzá tartozó mellékleteket képviselőtársaim megkapták. A napirendeket a következőképpen javaslom módosítani. 1.) Rácmenza Kft szerződésének meghosszabbításáról 2.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2012 (XII.04) sz ÖR kiegészítéséről 3.) Mezőföldi Önkéntes Ponttal kötendő szerződéssel kapcsolatos döntések 4.) Egyházközség támogatási kérelme 5.) Egyebek A meghívón szereplő 3. és 4. napirendi pontokkal, azaz a hulladékgazdálkodásról, ill. a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeleteinkkel kapcsolatban, több bejelentés érkezett, főként a nem megfelelő állattartásról, ill. a trágya elhelyezéséről. Volt egy elképzelésem, hogy a két rendeletből, azaz az egyikből beleemelünk egy részt a másikba, de jegyző úrnak hathatósabb ötlete van, ezért valószínűleg ezt a két napirendi pontot ki fogjuk hagyni. Tájékoztatásul el fogom mondani, hogy mi lett volna az elképzelés és, ill., hogy mi lesz az eljárási rend. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről, van-e egyéb javaslat, kiegészítés a napirendekkel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs több javaslatuk a napirendekhez. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a napirendeket az elmondott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a rendkívüli ülés napirendjeit elfogadta. 2

3 A javaslatról a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 134/2013.(VIII.21.) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Rácmenza Kft szerződésének meghosszabbításáról 2.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2012 (XII.04) sz ÖR kiegészítéséről 3.) Mezőföldi Önkéntes Ponttal kötendő szerződéssel kapcsolatos döntések 4.) Egyházközség támogatási kérelme 5.) Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1.) Rácmenza Kft szerződésének meghosszabbításáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim az előterjesztést megkapták. A közbeszerzési értékhatárra tekintettel, továbbra is 1 éves szerződést kötünk a Kft-vel, amiben az előző évhez képest kisebb változások történtek. A módosítások a díjakban történtek, amiért a Rácmenza Kft a szolgáltatást vállalja. Ez kb. 10%-os emelkedést jelent. Hangsúlyozom, hogy nem a térítési díjak emelkedtek, tehát ezt nem a szülőknek kell majd megfizetnie. Úgy gondolom, hogy azt a minőséget, amit eddig a Rácmenza hozott, azt tartani illik. A Kft-vel én teljesen meg vagyok elégedve. Képviselőtársaim részéről kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Ónody Miklós képviselő: Ez milyen értékkel növeli egy évben a költségvetésünket? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez nagyon változik, nagyon képlékeny. Havonta kb. 4MFt-ot kellett eddig a gyermekétkeztetésbe beletennünk. Ez abból is adódik, hogy rengeteg nálunk az a gyerek, aki fél áron, vagy teljesen ingyen eszik. Most újraszabják a gyerekétkeztetéshez kapcsolódó állami támogatást. Egyszer már kaptunk 2 MTF körüli összeget, ill. kellett csinálnunk egy felmérést, amelyhez mindenféle adatot kellett szolgáltatnunk. Óvodai létszámot, iskolai létszámot, szerződést. Tulajdonképpen még nem tudjuk, hogy mennyi lesz, amit az állam hozzá fog tenni az étkeztetéshez. Legtöbb önkormányzatnak gondja volt azzal, hogy nagyonnagyon sokba kerül, és most úgy néz ki, hogy az állam támogatni fogja. Hogy havonta 3

4 pontosan fixen mennyivel, azt még nem tudom. Azért sem tudom pontosan megmondani, hogy ez a 10%-os emelkedés mennyit kiadást jelent az önkormányzatnak, mert ugye ezt nekünk kell hozzáadni, de a befizetések függvényében fog alakulni. Hányan veszik igénybe, hány gyerek lesz idén, aki fél áron, ill. hány gyerek lesz, aki ingyen eszik, ill. jön még hozzá az állami támogatás. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ha minden változatlan marad, akkor az én számításaim szerint 2 és 3 MFT közötti összeget jelent az önkormányzatnak, ha nem emelünk térítési díjat. Ugyanakkor a minőség nagyon fontos az, hogy a gyerek megeszi, amit kap, az egy óriási történet, mert a korábbi szolgáltatónál ez nem minden esetben volt így. Örökösen minőségi és mennyiségi problémáink voltak, most pedig nincs. Ónody Miklós képviselő: Emlékszem, hogy amikor az állami támogatásokat kaptuk, sajnos csak azokat a családokat vették figyelembe, akik fizetnek. Akiknek pedig nekünk kell téríteni, ott ez problémát jelent. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bízom abban a kormányzati támogatásban, ami miatt azt a mindentudó táblázatot el kellett készítenünk. Ónody Miklós képviselő: Régebben beszéltünk arról, hogy esetleg praktikus lett volna megversenyeztetni. Ha nem is kell közbeszerzés, de valamilyen módon, hátha sikerül találni egy olyan vállalkozót, aki lehet, hogy jobban csinálja és ugyanilyen minőségben. Továbbra is annak vagyok a híve, hogy több vállalkozóval kellene tárgyalni. A szerződést most megszavazom, de a következő alkalommal próbáljuk meg azt, hogy alkupozícióba kerüljön az önkormányzat a vállalkozóval szemben, ne automatikus legyen a döntés. Dr. Zamody János képviselő: De a jelenlegi vállalkozóval teljesen meg vagyunk elégedve. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről, van-e egyéb javaslat, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs több kérdésük a napirenddel kapcsolatban. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat azzal egészül ki, hogy a megküldött árajánlatnak megfelelően fogadjuk el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4

5 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a javaslatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 135/2013.(VIII.21.) számú határozata Rácmenza Kft szerződéséről 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rácmenza Kft-vel kötendő szerződést megismerte és a megküldött árajánlatnak megfelelően elfogadja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Szent László Víz Nkft ügyvezetőjét a szerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: Szent László Víz Nkft ügyvezetője A határozat végrehajtásának határideje: azonnal A polgármester szünetet rendelt el, hogy a képviselő-testület az iskolaépület felújítási eredményét együtt bejárja. Szünet után: 2.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2012 (XII.04) sz ÖR kiegészítéséről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mindenféle felmérést végeznek, Kormányhivatali, ill. egyéb szinten. Többek között a szolgáltatási szerződést szerették volna elkérni, ami mi nem tudtuk előadni, hiszen a Közép Duna Völgye Hulladékgazdálkodási Szövetségben vagyunk benne. A Kormányhivatalt tájékoztattuk, hogy a szolgáltatási szerződést a szövetség kötötte, a közbeszerzésnek a nyerteseivel, ill. arról, hogy ez a szerződés az ő honlapjukon tekinthető meg. A rendeletünkben viszont annak nincsen nyoma, hogy mi miért, kivel és hogyan szolgáltatunk. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy mi tagjai vagyunk ennek a szövetségnek, ők írták ki a közbeszerzést, ők kötötték meg a szolgáltatási szerződést. Tehát az önkormányzat gyakorlatilag kénytelen azzal kötni a szerződést, akit neki ez a konzorcium kijelölt. Ezt célszerűnek tartanám a rendeletbe beleemelni, mert ha legközelebb bárkinek adatot kell szolgáltatni, akkor nem kell még egyszer elregélni, mert a rendeletben ez megtalálható lenne. Az idő rövidségére tekintettel, jegyző úr nem tudta elkészíteni az előterjesztést a rendeletmódosításról, úgyhogy azt kérem a testülettől, hogy napoljuk el. 5

6 Szabó József képviselő: Két dolgot szeretnék jelezni. Megkerestük a Vertikál Kft-ét a lomtalanítással kapcsolatban. Azt a választ kaptuk, hogy egyénenként, személyenként kell megkeresni őket, és akkor így fog történni a lomtalanítás. Nem lehetne javasolni nekik, mint ahogy azelőtt is volt, hogy évente 1 vagy esetleg 2 alkalommal egységesen történjen ez meg? A másik, úgy tudom polgármester asszonyt megkeresték a Zsigmond Gyuláék, hogy az előzetes tájékoztatóban az szerepelt, hogy a nem lakott ingatlanok esetében nem kell szemétszállítási díjat fizetni. Ezzel kapcsolatban megkeresték a Vertikált is, ahonnan azt a választ kapták, hogy az önkormányzat vetette ki ezt a lakosokra. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A probléma az, hogy ezt a bizonyos közbeszerzési eljárást nem mi írtuk ki, és ennek a feltételeit, hogy hogyan és mint nyerte el a Vertikál, ebbe nekünk nem volt beleszólásunk. Ő elnyerte ezt a közbeszerzést, és az ő szolgáltatási feltételei, azok sajnos úgy néznek ki, hogy házhoz menő lomtalanítás történik. Próbálok velük tárgyalni, de ők így nyerték meg, ez volt az ő ajánlatukban, a Közép Duna Völgye így fogadta el. Ha sikerül velük megbeszélni, akkor sikerül, ha nem, akkor nem fogunk tudni mit csinálni, mert nem mi vagyunk a szerződő fél. Zsigmond Gyula úr volt bent nálam, kinyomtatom azt az t, amelyben a Vertikál ígéretet tett arra, hogy nem kell a nem lakott ingatlanok után fizetni. A hölgy, aki a Vertikál és az önkormányzat között az összekötő, írásba is adta, hogy nem kell fizetni. Kértem, hogy jelölje meg a jogszabályhelyet, hogy mi alapján mondta később, hogy kell fizetni. Válaszként írta, hogy az előző tájékoztatóba tévesen került bele, hogy nem kell a nem lakott ingatlanok után fizetni, és elnézést kért. Most pedig azt írták, hogy a hulladéktörvény egyszerűen úgy veszi, mint ahogy az összes ilyen szolgáltatásnál, hogy már azért is kell fizetnem, mert elmegy a házam előtt a gáz, adott esetben lehetőségem van rácsatlakozni. A polgármestereknek azt ajánlották fel, hogy a zöldhulladék szállítást, ill. a szelektív hulladékgyűjtést, és az évi 1 lomtalanítást igénybe vehetik ezért az alapdíjért. Sokan ugye azt mondják, hogy nemcsak lakatlan, hanem egyszerűen lakhatatlan az ingatlan, amivel rendelkeznek. Tény és való, hogy ez egy abszurd helyzet. Megmondtam ennek a hölgynek, hogy én meg is hirdettem, hogy nem lakott ingatlan után nem kell fizetni, ezért most vigyék el ők a balhét. Ezek után azt mondják az ügyfélnek, hogy az önkormányzat rendezte így. Én elő tudom szedni, megvan a gépemen az összes , amikor írja, hogy sajnálattal közli, de a szolgáltatónak ez van a szabályzatában. Egyelőre az Energia Hivatal előtt van állásfoglaláson, hogy tegyenek igazságot abba, hogy amikor üres telek van, akkor kell-e fizetni vagy nem. Amíg ebben igazságot nem tesznek, addig sajnos ők ezt az alapdíjat be fogják szedni. A díjakat megállapítását meg sajnos kivették a képviselő-testületek kezéből. Szabó József képviselő: Egy tájékoztatót kellene kiküldeni a lakosoknak, hogy hogyan működik a lomtalanítás, mert nem tudnak semmit. Dienes Gábor alpolgármester: Legalább egy telefonszámot meg kellene adni, amin a Vertikált el tudják érni. 6

7 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Erről a Zitával is beszéltem. Egyelőre azért nem küldtem ki, és még nem is küldök tájékoztatót, mert megpróbálom velük megbeszélni, hogy legalább próbáljuk meg utcánként megoldani. Ha kell, akkor én, mint önkormányzat fogom bejelenteni, és akkor erről kiteszünk egy tájékoztatót. Ónody Miklós képviselő: Ezt a problémát esetleg a Közgyűlésen fel lehetne vetni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mindenképpen fel fogom. Dr. Zamody János képviselő: A Kistérségnek egységesen kellene fellépnie, mivel ugyanezek a problémák más településen is megvannak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez most egy generális probléma. Ugyanúgy, amikor a díjakkal harcoltunk, akkor is volt egységes álláspont. Ezt ugyanígy fel lehet majd vetni. Először Kistérségi szinten, majd a Közgyűlésen lehet ezzel legközelebb foglalkozni. Addig viszont ezzel nekünk kezdenünk kell valamit, mert nem állhatunk lomtalanítás nélkül, de addig a rendelet kiegészítését napolnunk kellene. Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Dienes Gábor alpolgármester: Ha már felvetésre kerül a lomtalanítás, akkor meg lehetne említeni, hogy a zöld hulladékot, nyesedéket teljes nyári 3 hónapban nem viszik. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szóltam nekik, hogy miért novemberben viszik el a semmit, meg miért februárban, amikor nincs zöld hulladék. Kértem, hogy nem lehetne-e átcsoportosítani? Erre ugyanaz volt a válasz, mint a lomtalanításra, hogy így van benne, így volt kiírva. Ez baj, mert amíg az önkormányzat állt a szolgáltatóval kapcsolatban, akkor le lehetett cserélni a szolgáltatót. A Vertikál teljesen székben érzi magát, hogy ő azt csinál, amit akar. Kérem, aki a napirend elnapolásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a napolással egyetért. A javaslatról a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 136/2013.(VIII.21.) számú határozata Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet kiegészítésének elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 7

8 igénybevételéről szóló 18/2012 (XII.04) sz ÖR kiegészítését a következő ülésére elnapolja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Zamody János képviselő távozott a képviselő-testület rendkívüli üléséről, így a testület 5 fővel folytatja munkáját. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A következő két napirend a hulladékgazdálkodási rendeletünk, ill. a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet lett volna. Nagyon sokan megkerestek azzal, hogy a szomszéd nem úgy tartja a trágyát, mint ahogy kellene. Azon kívül, hogy büdös, de már át is jön. A korábbi 4/2003 (VI.03) sz. ÖR-ben a szabálysértési részben voltak benne az ezzel kapcsolatos szankciók, amit sajnos hatályon kívül kellett helyeznünk, a jegyző már nem rendelkezik szabálysértési hatáskörrel. Gondoltam, hogy ugyan az hatályon kívül van helyezve, de valami hasonlót beemelhetnénk a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletünkbe. Jegyző úr közölte, hogy ennél van sokkal hatékonyabb megoldás is, amelyről kérem, hogy legyen szíves a testületet is tájékoztatni. Dr. Hekman Tibor jegyző: Az önkormányzat, se a hulladék díjakat, se a közszolgáltatási díjakat, se szabálysértési tényállásokat nem állapíthat meg. Amire országos előírás van, ott külön tényállásokat nem csinálhat, ill. nem állapíthat meg. Zadmody dr. úrral külön meg is beszéltem, hogy a trágya elhelyezésének szabályai az országos állategészségügyi szabályzatban vannak leírva. Annál jobbat mi sem tudunk, sőt, nincs is felhatalmazása az önkormányzatnak semmiféle szabály, vagy rendelet alkotására, előírására. Ha valakinek ilyen problémája van, akkor a kerületi hatósági állatorvost kell értesíteni, aki kijön, és megvizsgálja az esetet, majd akár eljárást is indíthat. Lehet az önkormányzatnak is levelet írni, amit mi majd továbbítunk a kerületi fő állatorvosnak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Lényeg, hogy nem kell a rendeletünkön változtatni. A képviselőtársaimnak jelezem, ha ilyen kérdés, kérés felmerül, akkor a lakosoknak el lehet mondani, hogy az önkormányzat felé is tehetnek bejelentést, intézkedünk, de végső soron az ügyben nem mi fogunk eljárni. Szabó József képviselő: Az előző testületi ülésen is felvetettem a szabálytalan tűzgyújtásokat. Megkaptam a 4/2003 (VI.03) sz. rendeletet, és arról beszéltünk, hogy nézzük meg, és esetleg módosítani kéne. A rendeletben úgy értelmeztem, hogy május 22-ől, egészen őszig, azaz hónapokig tűzgyújtási tilalom van a településen. Azt javasoltuk a Bizottsági ülésen, hogy heti 2 alkalommal lehessen tüzet gyújtani. Ónody Miklós képviselő: Valamikor ezt napi bontásban csináltuk. 8

9 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Jelöljünk ki május és október közötti időpontokat, hogy mikor lehessen tüzet gyújtani? Ónody Miklós képviselő: Úgy emlékszem, hogy egy régebbi rendeletben minden nap meg volt határozva, hogy mikor lehet tüzet gyújtani. Ez valamikor működött. Vissza kellene nézni a rendeletet, mert már nem emlékszem rá, hogy pontosan hogyan volt. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megnézzük, hogy május 15 és október 15 között, mely napok legyenek megadva, ill. mettől meddig. 3.) Mezőföldi Önkéntes Ponttal kötendő szerződéssel kapcsolatos döntések Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim a napirenddel kapcsolatos anyagot megkapták. Ez a bizonyos Mezőföldi Önkéntes Pont, ill. annak képviselői megkeresték az önkormányzatot. Tulajdonképpen több szempontból lehet hasznos velük együttműködni. Az egyik az, hogy az új civil törvény szerint a civil szervezeteknek társadalmi támogatottságot, illetőleg önkéntes munkát kell felmutatni ahhoz, hogy a közhasznú minősítésüket elnyerjék, ill. megtartsák. A másik pedig az, hogy ezzel a bizonyos önkéntes munkával is össze lehet szedni azt a bizonyos 30 napot, ami ahhoz kell, hogy valaki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülni tudjon. Jelenleg 98 fő körül van a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők száma, és egész évre 38 fő közmunkást kaptunk. Aki nem fog beférni a közmunka programba, annak valamilyen módon igazolnia kellene ezt a 30 napot, és ez az önkéntes munka alkalmas lenne erre. Felkértem a Szokoli Krisztinát, aki jelenleg a könyvtárban van, hogy ő lenne települési szinten ennek a koordinátora. Ő venné fel az adatokat, ő csinálná az adminisztrációt, a konkrét munkavégzést pedig ugyanúgy a Zitáék irányítanák, mint ahogy a közmunkásoknak is kiosztják a munkát. Ha a testület ezt jónak tartja, és úgy gondoljuk, hogy tényleg szeretnénk ebbe csatlakozni, akkor két dologról kellene határoznunk. Az egyik, hogy van egy bizonyos adatlap, amivel a minisztériumnál be tudunk jelentkezni. Idén, még az önkéntes pont segít. Ez egy olyan szervezet, akiken keresztül most egyelőre szervezni tudjuk ezt a bizonyos önkéntes munkát, majd egy idő után az egészet átadják az önkormányzatnak, és akkor közvetlenül már a minisztériummal állunk kapcsolatban. Tehát tovább tudjuk ezt majd folytatni, akkor is, amikor már az önkéntes pont már nem segíti a mi munkánkat. Arról kellene határoznunk, hogy ezt a programot mi folytatjuk. Fogadó szervezetként, bár csak önkormányzat csatlakozhat, annak viszont semmi akadálya, hogy a feladatoknak a tulajdonképpeni végrehajtását ugyanúgy delegáljuk a Kft-hez, mint ahogy delegáltuk a közmunkát is. Kellene egy olyan határozat, hogy az önkormányzat fogadószervként belép ebbe az önkéntes szervezési munkába és az ezzel járó feladatokat delegálja a Kftre. A másik, amiről határoznunk kell, hogy 1 nap hány óra munkát fogad el a testület 1 nap leigazolásához. Mivel a közmunkások 6 órát dolgoznak, amiért ők pénzt kapnak, ezért az a javaslat, hogy aki önkéntes munkát végez, annak 4 óra legyen 1 nap. Ez állítólag több helyen is működik. Úgy gondolom, hogy mivel ezt ingyen fogja végezni, annak az érdekében, hogy utána természetesen 1 évre meg tudja tartani az FHT-t, ezért 9

10 azt javasolom a testületnek, hogy a 4 órát fogadjuk el. Aki az elmondott javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a javaslattal egyetért. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 137/2013.(VIII.21.) számú határozata Mezőföldi Önkéntes Ponttal kötendő szerződésről 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat fogadószervként belép a Mezőföldi Önkéntes Pontba és az ezzel járó feladatokat a Szent László Víz NKft-be delegálja. 2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülőknek, a 30 nap munkaviszony leigazolásához, 1 nap önkéntes munkának 4 órát határoz meg. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 4.) Egyházközség támogatási kérelme Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A képviselőtestület az Egyházközség kérelmét másolatban megkapta, amelyben a templombúcsúra kérnek az önkormányzattól anyagi segítséget. Tavaly is adtunk támogatást, amely nagyon szépen és jól sikerült rendezvény volt. Úgy gondolom, hogy Keresztúron ez egy szép és ápolandó hagyomány is egyben, ezért méltányolhatjuk a kérésüket. Kérem, hogy aki az Ft támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a támogatással egyetért. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 138/2013.(VIII.21.) számú határozata Római Katolikus Egyházközség támogatásáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyházközség kérelmének helyt ad, és a templombúcsúra Ft-ot biztosít. 10

11 2.) A támogatás összegét a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséből biztosítja, úgy, hogy az elszámolási kötelezettség mellett, a számlákat az támogatásban részesülő szervezet vezetőjének be kell mutatnia. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 5.) Egyebek Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Biztos mindenki emlékszik arra, amikor megkeresett minket egy bizonyos dr. Balogh Edina ügyvédnő, Bársony Ferencné és Kovács Edina lakásvásárlási ügyével kapcsolatban. Arról volt szó, hogy az önkormányzat mondjon le az elővásárlási jogáról. Tárgyaltunk is róla, hogy lemondjunk, ne mondjunk, aztán hagytuk az egészet, mert nem ért annyit. Az elővásárlási jog lemondásáról szóló nyilatkozatot én aláírtam, aztán érdekes történetek kezdtek kialakulni, amikor állítólag joghoz nagyon értő bizonyos lakosok elkezdték firtatni, hogy nekem volt-e jogom aláírni ezt a nyilatkozatot? Úgy gondolom, hogy a saját magam és mindenkinek a megnyugtatása érdekében, jegyzőkönyvbe szeretném foglaltatni, hogy a vagyonrendelet alapján miért volt ehhez joga a polgármesternek. Többek között a támadási felületek kivédése érdekében. Megjegyzem, hogy nekem senki ne mondja meg, hogyan kell ezt jogilag helyre rakni. Felkérem a jegyző urat, hogy fejtse ki azt az álláspontot, aminek az alapján még december 20.-án megadtuk nekik ezt a bizonyos elővásárlásról való lemondást. Dr. Hekman Tibor jegyző: Az volt a jogi álláspontom, hogy földhasználati jog nem eredményez elővásárlási jogot. Abban az esetben van elővásárlási jog, amikor a földterület és a felépítmény tulajdonjoga válik el egymástól. Az önkormányzatnak ebben az esetben nincs tulajdonjoga. A földhasználati jogot, mint erre számtalan példa volt az elmúlt időben, az épület tulajdonosának kérésére- egyoldalú nyilatkozatára a földhivatal törli a nyilvántartásából, tekintettel arra, hogy a földhasználat, mint jogi kategória megszünt. Ennek ellenére az ügyvéd illetve a gyámhivatal lemondó nyilatkozatot kért. Azt gondolom, hogy egy az önkormányzatot meg nem illető jogról mondott le a polgármester asszony annak érdekében, hogy megfeleljen egy téves jogi felfogásnak és kérésnek. A nyilatkozatot én fogalmaztam meg, én győztem meg a polgármester asszonyt, hogy ennek az ügy megoldása szempontjából helye van. A nyilatkozatot kiadtuk, amelyet a gyámhatóság elfogadott. Ónody Miklós képviselő: Annak idején, az előző rendeletünk alapján, én nem rendelkeztem ilyen lehetőséggel. Csak testület dönthetett bármiféle vagyonértéktől való megválástól, vagy valamiféle jogtól. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, ez most a vagyonrendeletünk alapján máshogyan van. Ez az eset viszont nem is értékelhető igazán a vagyonrendelet alapján. Biztosan mindenki emlékszik, hogy tavaly az ügyben még egy kör t is 11

12 küldtem a képviselőknek. Az ingatlan, amelyet megvásárolhattunk volna, ez a Bársony néni ingatlanja. A vevő egy állami gondozásból kikerült lány volt, akinek a nyilatkozat egy lakáshoz juttató támogatatáshoz kellett. Az ingatlanra nem volt pénzünk, viszont határidőben nyilatkoznunk kellett. A gyámhatóság és az ügyvédasszony szerint is, maga a nyilatkozat helytálló. Egyébként én a vagyonrendeletben kapott felhatalmazásom alapján megtett intézkedéseimről a testületet folyamatosan tájékoztatom, hogyha bármilyen értékben vásárolunk valamit, arról is, ezért úgy gondolom, hogy nem élek vissza ezzel a lehetőséggel. Ezt azért kívántam jegyzőkönyvbe foglaltatni, mert nem szeretném azt, hogy mindenféle utcai mende-mondák kezdjék ki a testületet, ill. engem. Amit még szeretnék a testülettel megbeszélni, ez a Gárdonyi Géza utca. Helyenként rosszabb állapotban van, mint az Akácfa utca eleje. Arra egyelőre nem lesz pénzünk, hogy telibe húzzuk, viszont ha szeptemberben elkezdődik az iparűzési adó befizetés, muszáj lesz legalább a Petőfi utca elejét megcsináltatni. A Gárdonyi utcát akár gréderrel is megtolhatnánk, hiszen az Akáca utca eleje is egész jól megállt, ahol most az árkokat is elkezdjük kiásni. Ónody Miklós képviselő: Megint az lenne a kérésem, hogy a terveket nézzük meg, hogy a vízelvezetés merre lejt. Dienes Gábor alpolgármester: Nekem az lenne a kérésem, hogy a Kocsy-Mayer utcában, a trafónál lévő fekvőrendőrnél is ki kellene javítani a kátyúkat, mert már összevissza van törve. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezt a Petőfi utcával egybekötve meg lehetne csinálni. A Petőfin legalább az orvosig fel kellene jutni. Mivel ezek a kiadások már nem voltak betervezve, ezért minden azon múlik, hogy mennyit szán rá a testület. Ónody Miklós képviselő: Kérésem lenne, hogy havonta egy pénzügyi kimutatást kapjunk, hogyan áll az önkormányzat. Kókai Dávid képviselő: A Humán Bizottsági ülésen beszélgettünk arról, hogy akinek hatalmas víztartozása van, viszont az önkormányzattól lakhatási támogatást kap, hogyan lehetne valamilyen módon megoldani, hogy automatikusan a vízdíjra legyen ez a támogatás átutalva? Dr. Hekman Tibor jegyző: Fő szabályként a szociális támogatásokat ki kell fizetnünk. Ahhoz az önkormányzat nem nyúlhat hozzá, nem hozhat olyan rendeletet, határozatot, hogy ezt majd másra, kell, ill. lehet felhasználni. Természetben viszont lehet szolgáltatni, egyedül önkormányzati adótartozásokra nem lehet, az összes többi az megengedett, mert természetbeni támogatásnak minősül a vízszolgáltatás is. A szociális rendeletet kellene módosítani, hogy a lakhatási támogatás természetben is adható. 12

13 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselő-testülettől még kérném a felhatalmazást, hogy az említett utak javításához természetesen az anyagi lehetőségek függvényében- adja meg. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha nincs több kérdés, észrevétel, a testületi ülést berekesztem. Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző Dienes Gábor jkv. hitelesítő Kókai Dávid jkv. hitelesítő Elkészült: én Készítette: Varga Krisztina 13

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben