JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: 338/13/ JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dienes Gábor alpolgármester Ónody Miklós képviselő Szabó József képviselő Dr. Zamody János Dr. Hekman Tibor jegyző Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 6 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Ifj. Cseprekál István képviselőtársam jelezte, hogy a mai rendkívüli ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv vezetőnek Varga Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dienes Gábor alpolgármester urat, valamint Kókai Dávid képviselőtársamat kérem fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Dienes Gábor alpolgármester: Igen. Kókai Dávid képviselő: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hitelesítők személyét elfogadta. 1

2 A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 133/2013.(VIII.21.) sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Dienes Gábor alpolgármester és Kókai Dávid képviselő. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülés előterjesztéseit, valamint a hozzá tartozó mellékleteket képviselőtársaim megkapták. A napirendeket a következőképpen javaslom módosítani. 1.) Rácmenza Kft szerződésének meghosszabbításáról 2.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2012 (XII.04) sz ÖR kiegészítéséről 3.) Mezőföldi Önkéntes Ponttal kötendő szerződéssel kapcsolatos döntések 4.) Egyházközség támogatási kérelme 5.) Egyebek A meghívón szereplő 3. és 4. napirendi pontokkal, azaz a hulladékgazdálkodásról, ill. a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeleteinkkel kapcsolatban, több bejelentés érkezett, főként a nem megfelelő állattartásról, ill. a trágya elhelyezéséről. Volt egy elképzelésem, hogy a két rendeletből, azaz az egyikből beleemelünk egy részt a másikba, de jegyző úrnak hathatósabb ötlete van, ezért valószínűleg ezt a két napirendi pontot ki fogjuk hagyni. Tájékoztatásul el fogom mondani, hogy mi lett volna az elképzelés és, ill., hogy mi lesz az eljárási rend. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről, van-e egyéb javaslat, kiegészítés a napirendekkel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs több javaslatuk a napirendekhez. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a napirendeket az elmondott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a rendkívüli ülés napirendjeit elfogadta. 2

3 A javaslatról a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 134/2013.(VIII.21.) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Rácmenza Kft szerződésének meghosszabbításáról 2.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2012 (XII.04) sz ÖR kiegészítéséről 3.) Mezőföldi Önkéntes Ponttal kötendő szerződéssel kapcsolatos döntések 4.) Egyházközség támogatási kérelme 5.) Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1.) Rácmenza Kft szerződésének meghosszabbításáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim az előterjesztést megkapták. A közbeszerzési értékhatárra tekintettel, továbbra is 1 éves szerződést kötünk a Kft-vel, amiben az előző évhez képest kisebb változások történtek. A módosítások a díjakban történtek, amiért a Rácmenza Kft a szolgáltatást vállalja. Ez kb. 10%-os emelkedést jelent. Hangsúlyozom, hogy nem a térítési díjak emelkedtek, tehát ezt nem a szülőknek kell majd megfizetnie. Úgy gondolom, hogy azt a minőséget, amit eddig a Rácmenza hozott, azt tartani illik. A Kft-vel én teljesen meg vagyok elégedve. Képviselőtársaim részéről kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Ónody Miklós képviselő: Ez milyen értékkel növeli egy évben a költségvetésünket? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez nagyon változik, nagyon képlékeny. Havonta kb. 4MFt-ot kellett eddig a gyermekétkeztetésbe beletennünk. Ez abból is adódik, hogy rengeteg nálunk az a gyerek, aki fél áron, vagy teljesen ingyen eszik. Most újraszabják a gyerekétkeztetéshez kapcsolódó állami támogatást. Egyszer már kaptunk 2 MTF körüli összeget, ill. kellett csinálnunk egy felmérést, amelyhez mindenféle adatot kellett szolgáltatnunk. Óvodai létszámot, iskolai létszámot, szerződést. Tulajdonképpen még nem tudjuk, hogy mennyi lesz, amit az állam hozzá fog tenni az étkeztetéshez. Legtöbb önkormányzatnak gondja volt azzal, hogy nagyonnagyon sokba kerül, és most úgy néz ki, hogy az állam támogatni fogja. Hogy havonta 3

4 pontosan fixen mennyivel, azt még nem tudom. Azért sem tudom pontosan megmondani, hogy ez a 10%-os emelkedés mennyit kiadást jelent az önkormányzatnak, mert ugye ezt nekünk kell hozzáadni, de a befizetések függvényében fog alakulni. Hányan veszik igénybe, hány gyerek lesz idén, aki fél áron, ill. hány gyerek lesz, aki ingyen eszik, ill. jön még hozzá az állami támogatás. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ha minden változatlan marad, akkor az én számításaim szerint 2 és 3 MFT közötti összeget jelent az önkormányzatnak, ha nem emelünk térítési díjat. Ugyanakkor a minőség nagyon fontos az, hogy a gyerek megeszi, amit kap, az egy óriási történet, mert a korábbi szolgáltatónál ez nem minden esetben volt így. Örökösen minőségi és mennyiségi problémáink voltak, most pedig nincs. Ónody Miklós képviselő: Emlékszem, hogy amikor az állami támogatásokat kaptuk, sajnos csak azokat a családokat vették figyelembe, akik fizetnek. Akiknek pedig nekünk kell téríteni, ott ez problémát jelent. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bízom abban a kormányzati támogatásban, ami miatt azt a mindentudó táblázatot el kellett készítenünk. Ónody Miklós képviselő: Régebben beszéltünk arról, hogy esetleg praktikus lett volna megversenyeztetni. Ha nem is kell közbeszerzés, de valamilyen módon, hátha sikerül találni egy olyan vállalkozót, aki lehet, hogy jobban csinálja és ugyanilyen minőségben. Továbbra is annak vagyok a híve, hogy több vállalkozóval kellene tárgyalni. A szerződést most megszavazom, de a következő alkalommal próbáljuk meg azt, hogy alkupozícióba kerüljön az önkormányzat a vállalkozóval szemben, ne automatikus legyen a döntés. Dr. Zamody János képviselő: De a jelenlegi vállalkozóval teljesen meg vagyunk elégedve. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről, van-e egyéb javaslat, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs több kérdésük a napirenddel kapcsolatban. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat azzal egészül ki, hogy a megküldött árajánlatnak megfelelően fogadjuk el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4

5 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a javaslatot elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 135/2013.(VIII.21.) számú határozata Rácmenza Kft szerződéséről 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rácmenza Kft-vel kötendő szerződést megismerte és a megküldött árajánlatnak megfelelően elfogadja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Szent László Víz Nkft ügyvezetőjét a szerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: Szent László Víz Nkft ügyvezetője A határozat végrehajtásának határideje: azonnal A polgármester szünetet rendelt el, hogy a képviselő-testület az iskolaépület felújítási eredményét együtt bejárja. Szünet után: 2.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2012 (XII.04) sz ÖR kiegészítéséről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mindenféle felmérést végeznek, Kormányhivatali, ill. egyéb szinten. Többek között a szolgáltatási szerződést szerették volna elkérni, ami mi nem tudtuk előadni, hiszen a Közép Duna Völgye Hulladékgazdálkodási Szövetségben vagyunk benne. A Kormányhivatalt tájékoztattuk, hogy a szolgáltatási szerződést a szövetség kötötte, a közbeszerzésnek a nyerteseivel, ill. arról, hogy ez a szerződés az ő honlapjukon tekinthető meg. A rendeletünkben viszont annak nincsen nyoma, hogy mi miért, kivel és hogyan szolgáltatunk. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy mi tagjai vagyunk ennek a szövetségnek, ők írták ki a közbeszerzést, ők kötötték meg a szolgáltatási szerződést. Tehát az önkormányzat gyakorlatilag kénytelen azzal kötni a szerződést, akit neki ez a konzorcium kijelölt. Ezt célszerűnek tartanám a rendeletbe beleemelni, mert ha legközelebb bárkinek adatot kell szolgáltatni, akkor nem kell még egyszer elregélni, mert a rendeletben ez megtalálható lenne. Az idő rövidségére tekintettel, jegyző úr nem tudta elkészíteni az előterjesztést a rendeletmódosításról, úgyhogy azt kérem a testülettől, hogy napoljuk el. 5

6 Szabó József képviselő: Két dolgot szeretnék jelezni. Megkerestük a Vertikál Kft-ét a lomtalanítással kapcsolatban. Azt a választ kaptuk, hogy egyénenként, személyenként kell megkeresni őket, és akkor így fog történni a lomtalanítás. Nem lehetne javasolni nekik, mint ahogy azelőtt is volt, hogy évente 1 vagy esetleg 2 alkalommal egységesen történjen ez meg? A másik, úgy tudom polgármester asszonyt megkeresték a Zsigmond Gyuláék, hogy az előzetes tájékoztatóban az szerepelt, hogy a nem lakott ingatlanok esetében nem kell szemétszállítási díjat fizetni. Ezzel kapcsolatban megkeresték a Vertikált is, ahonnan azt a választ kapták, hogy az önkormányzat vetette ki ezt a lakosokra. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A probléma az, hogy ezt a bizonyos közbeszerzési eljárást nem mi írtuk ki, és ennek a feltételeit, hogy hogyan és mint nyerte el a Vertikál, ebbe nekünk nem volt beleszólásunk. Ő elnyerte ezt a közbeszerzést, és az ő szolgáltatási feltételei, azok sajnos úgy néznek ki, hogy házhoz menő lomtalanítás történik. Próbálok velük tárgyalni, de ők így nyerték meg, ez volt az ő ajánlatukban, a Közép Duna Völgye így fogadta el. Ha sikerül velük megbeszélni, akkor sikerül, ha nem, akkor nem fogunk tudni mit csinálni, mert nem mi vagyunk a szerződő fél. Zsigmond Gyula úr volt bent nálam, kinyomtatom azt az t, amelyben a Vertikál ígéretet tett arra, hogy nem kell a nem lakott ingatlanok után fizetni. A hölgy, aki a Vertikál és az önkormányzat között az összekötő, írásba is adta, hogy nem kell fizetni. Kértem, hogy jelölje meg a jogszabályhelyet, hogy mi alapján mondta később, hogy kell fizetni. Válaszként írta, hogy az előző tájékoztatóba tévesen került bele, hogy nem kell a nem lakott ingatlanok után fizetni, és elnézést kért. Most pedig azt írták, hogy a hulladéktörvény egyszerűen úgy veszi, mint ahogy az összes ilyen szolgáltatásnál, hogy már azért is kell fizetnem, mert elmegy a házam előtt a gáz, adott esetben lehetőségem van rácsatlakozni. A polgármestereknek azt ajánlották fel, hogy a zöldhulladék szállítást, ill. a szelektív hulladékgyűjtést, és az évi 1 lomtalanítást igénybe vehetik ezért az alapdíjért. Sokan ugye azt mondják, hogy nemcsak lakatlan, hanem egyszerűen lakhatatlan az ingatlan, amivel rendelkeznek. Tény és való, hogy ez egy abszurd helyzet. Megmondtam ennek a hölgynek, hogy én meg is hirdettem, hogy nem lakott ingatlan után nem kell fizetni, ezért most vigyék el ők a balhét. Ezek után azt mondják az ügyfélnek, hogy az önkormányzat rendezte így. Én elő tudom szedni, megvan a gépemen az összes , amikor írja, hogy sajnálattal közli, de a szolgáltatónak ez van a szabályzatában. Egyelőre az Energia Hivatal előtt van állásfoglaláson, hogy tegyenek igazságot abba, hogy amikor üres telek van, akkor kell-e fizetni vagy nem. Amíg ebben igazságot nem tesznek, addig sajnos ők ezt az alapdíjat be fogják szedni. A díjakat megállapítását meg sajnos kivették a képviselő-testületek kezéből. Szabó József képviselő: Egy tájékoztatót kellene kiküldeni a lakosoknak, hogy hogyan működik a lomtalanítás, mert nem tudnak semmit. Dienes Gábor alpolgármester: Legalább egy telefonszámot meg kellene adni, amin a Vertikált el tudják érni. 6

7 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Erről a Zitával is beszéltem. Egyelőre azért nem küldtem ki, és még nem is küldök tájékoztatót, mert megpróbálom velük megbeszélni, hogy legalább próbáljuk meg utcánként megoldani. Ha kell, akkor én, mint önkormányzat fogom bejelenteni, és akkor erről kiteszünk egy tájékoztatót. Ónody Miklós képviselő: Ezt a problémát esetleg a Közgyűlésen fel lehetne vetni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mindenképpen fel fogom. Dr. Zamody János képviselő: A Kistérségnek egységesen kellene fellépnie, mivel ugyanezek a problémák más településen is megvannak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez most egy generális probléma. Ugyanúgy, amikor a díjakkal harcoltunk, akkor is volt egységes álláspont. Ezt ugyanígy fel lehet majd vetni. Először Kistérségi szinten, majd a Közgyűlésen lehet ezzel legközelebb foglalkozni. Addig viszont ezzel nekünk kezdenünk kell valamit, mert nem állhatunk lomtalanítás nélkül, de addig a rendelet kiegészítését napolnunk kellene. Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Dienes Gábor alpolgármester: Ha már felvetésre kerül a lomtalanítás, akkor meg lehetne említeni, hogy a zöld hulladékot, nyesedéket teljes nyári 3 hónapban nem viszik. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szóltam nekik, hogy miért novemberben viszik el a semmit, meg miért februárban, amikor nincs zöld hulladék. Kértem, hogy nem lehetne-e átcsoportosítani? Erre ugyanaz volt a válasz, mint a lomtalanításra, hogy így van benne, így volt kiírva. Ez baj, mert amíg az önkormányzat állt a szolgáltatóval kapcsolatban, akkor le lehetett cserélni a szolgáltatót. A Vertikál teljesen székben érzi magát, hogy ő azt csinál, amit akar. Kérem, aki a napirend elnapolásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a napolással egyetért. A javaslatról a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 136/2013.(VIII.21.) számú határozata Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet kiegészítésének elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 7

8 igénybevételéről szóló 18/2012 (XII.04) sz ÖR kiegészítését a következő ülésére elnapolja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Zamody János képviselő távozott a képviselő-testület rendkívüli üléséről, így a testület 5 fővel folytatja munkáját. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A következő két napirend a hulladékgazdálkodási rendeletünk, ill. a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet lett volna. Nagyon sokan megkerestek azzal, hogy a szomszéd nem úgy tartja a trágyát, mint ahogy kellene. Azon kívül, hogy büdös, de már át is jön. A korábbi 4/2003 (VI.03) sz. ÖR-ben a szabálysértési részben voltak benne az ezzel kapcsolatos szankciók, amit sajnos hatályon kívül kellett helyeznünk, a jegyző már nem rendelkezik szabálysértési hatáskörrel. Gondoltam, hogy ugyan az hatályon kívül van helyezve, de valami hasonlót beemelhetnénk a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletünkbe. Jegyző úr közölte, hogy ennél van sokkal hatékonyabb megoldás is, amelyről kérem, hogy legyen szíves a testületet is tájékoztatni. Dr. Hekman Tibor jegyző: Az önkormányzat, se a hulladék díjakat, se a közszolgáltatási díjakat, se szabálysértési tényállásokat nem állapíthat meg. Amire országos előírás van, ott külön tényállásokat nem csinálhat, ill. nem állapíthat meg. Zadmody dr. úrral külön meg is beszéltem, hogy a trágya elhelyezésének szabályai az országos állategészségügyi szabályzatban vannak leírva. Annál jobbat mi sem tudunk, sőt, nincs is felhatalmazása az önkormányzatnak semmiféle szabály, vagy rendelet alkotására, előírására. Ha valakinek ilyen problémája van, akkor a kerületi hatósági állatorvost kell értesíteni, aki kijön, és megvizsgálja az esetet, majd akár eljárást is indíthat. Lehet az önkormányzatnak is levelet írni, amit mi majd továbbítunk a kerületi fő állatorvosnak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Lényeg, hogy nem kell a rendeletünkön változtatni. A képviselőtársaimnak jelezem, ha ilyen kérdés, kérés felmerül, akkor a lakosoknak el lehet mondani, hogy az önkormányzat felé is tehetnek bejelentést, intézkedünk, de végső soron az ügyben nem mi fogunk eljárni. Szabó József képviselő: Az előző testületi ülésen is felvetettem a szabálytalan tűzgyújtásokat. Megkaptam a 4/2003 (VI.03) sz. rendeletet, és arról beszéltünk, hogy nézzük meg, és esetleg módosítani kéne. A rendeletben úgy értelmeztem, hogy május 22-ől, egészen őszig, azaz hónapokig tűzgyújtási tilalom van a településen. Azt javasoltuk a Bizottsági ülésen, hogy heti 2 alkalommal lehessen tüzet gyújtani. Ónody Miklós képviselő: Valamikor ezt napi bontásban csináltuk. 8

9 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Jelöljünk ki május és október közötti időpontokat, hogy mikor lehessen tüzet gyújtani? Ónody Miklós képviselő: Úgy emlékszem, hogy egy régebbi rendeletben minden nap meg volt határozva, hogy mikor lehet tüzet gyújtani. Ez valamikor működött. Vissza kellene nézni a rendeletet, mert már nem emlékszem rá, hogy pontosan hogyan volt. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megnézzük, hogy május 15 és október 15 között, mely napok legyenek megadva, ill. mettől meddig. 3.) Mezőföldi Önkéntes Ponttal kötendő szerződéssel kapcsolatos döntések Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim a napirenddel kapcsolatos anyagot megkapták. Ez a bizonyos Mezőföldi Önkéntes Pont, ill. annak képviselői megkeresték az önkormányzatot. Tulajdonképpen több szempontból lehet hasznos velük együttműködni. Az egyik az, hogy az új civil törvény szerint a civil szervezeteknek társadalmi támogatottságot, illetőleg önkéntes munkát kell felmutatni ahhoz, hogy a közhasznú minősítésüket elnyerjék, ill. megtartsák. A másik pedig az, hogy ezzel a bizonyos önkéntes munkával is össze lehet szedni azt a bizonyos 30 napot, ami ahhoz kell, hogy valaki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülni tudjon. Jelenleg 98 fő körül van a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők száma, és egész évre 38 fő közmunkást kaptunk. Aki nem fog beférni a közmunka programba, annak valamilyen módon igazolnia kellene ezt a 30 napot, és ez az önkéntes munka alkalmas lenne erre. Felkértem a Szokoli Krisztinát, aki jelenleg a könyvtárban van, hogy ő lenne települési szinten ennek a koordinátora. Ő venné fel az adatokat, ő csinálná az adminisztrációt, a konkrét munkavégzést pedig ugyanúgy a Zitáék irányítanák, mint ahogy a közmunkásoknak is kiosztják a munkát. Ha a testület ezt jónak tartja, és úgy gondoljuk, hogy tényleg szeretnénk ebbe csatlakozni, akkor két dologról kellene határoznunk. Az egyik, hogy van egy bizonyos adatlap, amivel a minisztériumnál be tudunk jelentkezni. Idén, még az önkéntes pont segít. Ez egy olyan szervezet, akiken keresztül most egyelőre szervezni tudjuk ezt a bizonyos önkéntes munkát, majd egy idő után az egészet átadják az önkormányzatnak, és akkor közvetlenül már a minisztériummal állunk kapcsolatban. Tehát tovább tudjuk ezt majd folytatni, akkor is, amikor már az önkéntes pont már nem segíti a mi munkánkat. Arról kellene határoznunk, hogy ezt a programot mi folytatjuk. Fogadó szervezetként, bár csak önkormányzat csatlakozhat, annak viszont semmi akadálya, hogy a feladatoknak a tulajdonképpeni végrehajtását ugyanúgy delegáljuk a Kft-hez, mint ahogy delegáltuk a közmunkát is. Kellene egy olyan határozat, hogy az önkormányzat fogadószervként belép ebbe az önkéntes szervezési munkába és az ezzel járó feladatokat delegálja a Kftre. A másik, amiről határoznunk kell, hogy 1 nap hány óra munkát fogad el a testület 1 nap leigazolásához. Mivel a közmunkások 6 órát dolgoznak, amiért ők pénzt kapnak, ezért az a javaslat, hogy aki önkéntes munkát végez, annak 4 óra legyen 1 nap. Ez állítólag több helyen is működik. Úgy gondolom, hogy mivel ezt ingyen fogja végezni, annak az érdekében, hogy utána természetesen 1 évre meg tudja tartani az FHT-t, ezért 9

10 azt javasolom a testületnek, hogy a 4 órát fogadjuk el. Aki az elmondott javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a javaslattal egyetért. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 137/2013.(VIII.21.) számú határozata Mezőföldi Önkéntes Ponttal kötendő szerződésről 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat fogadószervként belép a Mezőföldi Önkéntes Pontba és az ezzel járó feladatokat a Szent László Víz NKft-be delegálja. 2.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülőknek, a 30 nap munkaviszony leigazolásához, 1 nap önkéntes munkának 4 órát határoz meg. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 4.) Egyházközség támogatási kérelme Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A képviselőtestület az Egyházközség kérelmét másolatban megkapta, amelyben a templombúcsúra kérnek az önkormányzattól anyagi segítséget. Tavaly is adtunk támogatást, amely nagyon szépen és jól sikerült rendezvény volt. Úgy gondolom, hogy Keresztúron ez egy szép és ápolandó hagyomány is egyben, ezért méltányolhatjuk a kérésüket. Kérem, hogy aki az Ft támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a támogatással egyetért. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 138/2013.(VIII.21.) számú határozata Római Katolikus Egyházközség támogatásáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyházközség kérelmének helyt ad, és a templombúcsúra Ft-ot biztosít. 10

11 2.) A támogatás összegét a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséből biztosítja, úgy, hogy az elszámolási kötelezettség mellett, a számlákat az támogatásban részesülő szervezet vezetőjének be kell mutatnia. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 5.) Egyebek Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Biztos mindenki emlékszik arra, amikor megkeresett minket egy bizonyos dr. Balogh Edina ügyvédnő, Bársony Ferencné és Kovács Edina lakásvásárlási ügyével kapcsolatban. Arról volt szó, hogy az önkormányzat mondjon le az elővásárlási jogáról. Tárgyaltunk is róla, hogy lemondjunk, ne mondjunk, aztán hagytuk az egészet, mert nem ért annyit. Az elővásárlási jog lemondásáról szóló nyilatkozatot én aláírtam, aztán érdekes történetek kezdtek kialakulni, amikor állítólag joghoz nagyon értő bizonyos lakosok elkezdték firtatni, hogy nekem volt-e jogom aláírni ezt a nyilatkozatot? Úgy gondolom, hogy a saját magam és mindenkinek a megnyugtatása érdekében, jegyzőkönyvbe szeretném foglaltatni, hogy a vagyonrendelet alapján miért volt ehhez joga a polgármesternek. Többek között a támadási felületek kivédése érdekében. Megjegyzem, hogy nekem senki ne mondja meg, hogyan kell ezt jogilag helyre rakni. Felkérem a jegyző urat, hogy fejtse ki azt az álláspontot, aminek az alapján még december 20.-án megadtuk nekik ezt a bizonyos elővásárlásról való lemondást. Dr. Hekman Tibor jegyző: Az volt a jogi álláspontom, hogy földhasználati jog nem eredményez elővásárlási jogot. Abban az esetben van elővásárlási jog, amikor a földterület és a felépítmény tulajdonjoga válik el egymástól. Az önkormányzatnak ebben az esetben nincs tulajdonjoga. A földhasználati jogot, mint erre számtalan példa volt az elmúlt időben, az épület tulajdonosának kérésére- egyoldalú nyilatkozatára a földhivatal törli a nyilvántartásából, tekintettel arra, hogy a földhasználat, mint jogi kategória megszünt. Ennek ellenére az ügyvéd illetve a gyámhivatal lemondó nyilatkozatot kért. Azt gondolom, hogy egy az önkormányzatot meg nem illető jogról mondott le a polgármester asszony annak érdekében, hogy megfeleljen egy téves jogi felfogásnak és kérésnek. A nyilatkozatot én fogalmaztam meg, én győztem meg a polgármester asszonyt, hogy ennek az ügy megoldása szempontjából helye van. A nyilatkozatot kiadtuk, amelyet a gyámhatóság elfogadott. Ónody Miklós képviselő: Annak idején, az előző rendeletünk alapján, én nem rendelkeztem ilyen lehetőséggel. Csak testület dönthetett bármiféle vagyonértéktől való megválástól, vagy valamiféle jogtól. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, ez most a vagyonrendeletünk alapján máshogyan van. Ez az eset viszont nem is értékelhető igazán a vagyonrendelet alapján. Biztosan mindenki emlékszik, hogy tavaly az ügyben még egy kör t is 11

12 küldtem a képviselőknek. Az ingatlan, amelyet megvásárolhattunk volna, ez a Bársony néni ingatlanja. A vevő egy állami gondozásból kikerült lány volt, akinek a nyilatkozat egy lakáshoz juttató támogatatáshoz kellett. Az ingatlanra nem volt pénzünk, viszont határidőben nyilatkoznunk kellett. A gyámhatóság és az ügyvédasszony szerint is, maga a nyilatkozat helytálló. Egyébként én a vagyonrendeletben kapott felhatalmazásom alapján megtett intézkedéseimről a testületet folyamatosan tájékoztatom, hogyha bármilyen értékben vásárolunk valamit, arról is, ezért úgy gondolom, hogy nem élek vissza ezzel a lehetőséggel. Ezt azért kívántam jegyzőkönyvbe foglaltatni, mert nem szeretném azt, hogy mindenféle utcai mende-mondák kezdjék ki a testületet, ill. engem. Amit még szeretnék a testülettel megbeszélni, ez a Gárdonyi Géza utca. Helyenként rosszabb állapotban van, mint az Akácfa utca eleje. Arra egyelőre nem lesz pénzünk, hogy telibe húzzuk, viszont ha szeptemberben elkezdődik az iparűzési adó befizetés, muszáj lesz legalább a Petőfi utca elejét megcsináltatni. A Gárdonyi utcát akár gréderrel is megtolhatnánk, hiszen az Akáca utca eleje is egész jól megállt, ahol most az árkokat is elkezdjük kiásni. Ónody Miklós képviselő: Megint az lenne a kérésem, hogy a terveket nézzük meg, hogy a vízelvezetés merre lejt. Dienes Gábor alpolgármester: Nekem az lenne a kérésem, hogy a Kocsy-Mayer utcában, a trafónál lévő fekvőrendőrnél is ki kellene javítani a kátyúkat, mert már összevissza van törve. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezt a Petőfi utcával egybekötve meg lehetne csinálni. A Petőfin legalább az orvosig fel kellene jutni. Mivel ezek a kiadások már nem voltak betervezve, ezért minden azon múlik, hogy mennyit szán rá a testület. Ónody Miklós képviselő: Kérésem lenne, hogy havonta egy pénzügyi kimutatást kapjunk, hogyan áll az önkormányzat. Kókai Dávid képviselő: A Humán Bizottsági ülésen beszélgettünk arról, hogy akinek hatalmas víztartozása van, viszont az önkormányzattól lakhatási támogatást kap, hogyan lehetne valamilyen módon megoldani, hogy automatikusan a vízdíjra legyen ez a támogatás átutalva? Dr. Hekman Tibor jegyző: Fő szabályként a szociális támogatásokat ki kell fizetnünk. Ahhoz az önkormányzat nem nyúlhat hozzá, nem hozhat olyan rendeletet, határozatot, hogy ezt majd másra, kell, ill. lehet felhasználni. Természetben viszont lehet szolgáltatni, egyedül önkormányzati adótartozásokra nem lehet, az összes többi az megengedett, mert természetbeni támogatásnak minősül a vízszolgáltatás is. A szociális rendeletet kellene módosítani, hogy a lakhatási támogatás természetben is adható. 12

13 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselő-testülettől még kérném a felhatalmazást, hogy az említett utak javításához természetesen az anyagi lehetőségek függvényében- adja meg. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha nincs több kérdés, észrevétel, a testületi ülést berekesztem. Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző Dienes Gábor jkv. hitelesítő Kókai Dávid jkv. hitelesítő Elkészült: én Készítette: Varga Krisztina 13

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről.

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/12/2014. 12. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

22. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

22. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-22/2012. 22. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés)

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés) Bököny Község Képviselő-testülete 2010. április 16-án tartott rendkívüli üléséről 22-18/2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i (53-56/2010.) TÁRGYSOROZAT 1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

Gyalogné Lovas Irén polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2011. június 03-i rendkívüli üléséről 644-10/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 86-88/2011) TÁRGYSOROZAT 1) A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben