Pályázat a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői beosztására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői beosztására"

Átírás

1 Pályázat a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői beosztására (azonosító szám: ) Készítette: Dr. Lukács Lajos

2 A legnagyobb egyenlőtlenség nem egyforma embereket egyformán kezelni. (Thomas Jefferson)

3 Nyilatkozatok TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS A nevelés oktatás személyi feltételei Tanulóink Az intézmény szervezete, az intézményben működő szervezetek Az nevelő oktató munka Az iskola pedagógiai programja Az oktatás Tehetséggondozás A külső mérések A minőségbiztosítás A nevelés A gazdálkodás, az iskola épülete, felszereltsége Az iskola és környezete Hírünk Az általános iskolák, beiskolázás A fenntartó, a működtető és a Kormányhivatal Felsőfokú intézmények Egyéb kapcsolatok A RE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK Az oktatás A nevelés A nevelőtestület és az iskolavezetés A nevelés oktatás feltételei Az iskolában működő szervezetek Az iskola kapcsolatai MELLÉKLETEK Szakmai önéletrajz A végzettség, szakképzettség és szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata Hatósági erkölcsi bizonyítvány A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkáltatói igazolás Nyilatkozatok

4 Gimnázium intézményvezetői beosztására BEVEZETÉS BEVEZETÉS Klasszikus oktatásunk épülete állandó tatarozás alatt áll. Régi épület ez, amely struktúrájában valamennyi korszak jegyeit magán hordozza. S hogy áll még ez a ház, azt ezeknek a folyamatos renovációknak köszönhetjük. Ha nem változtatnánk többé rajta, hamarosan összeomlanék. Anatole France írja az oktatási rendszerről a fentieket. Az idézet különösen aktuális most, hiszen az utóbbi években a magyar oktatásügyben alapvető változások történtek. Megváltozott a tantervi rendszer. A Nemzeti alaptanterv jelent a rendszerben bizonyos állandóságot, a kerettantervek azonban a korábbiaknál sokkal erősebb központi irányítás alá vonták az iskolákban folyó munkát, ezzel jelentősen csökkent az iskola által szabadon meghatározható tanítási tartalom is. Megváltoztak az oktatást szabályozó alapvető jogszabályok, és folyamatosan változnak. A 2011-ben megjelent új nemzeti köznevelési törvénynek jelenleg a 24. módosítása hatályos, és további három módosítás lép hatályba négy hónapon belül. A végrehajtási rendeletek hasonló teljes megújuláson mentek keresztül, és az érettségi vizsgaszabályzat is változott, és további változásai várhatók. Megváltozott a tankönyvkiadás rendszere, a tankönyvválaszték, az eddigi soktankönyves rendszert felváltotta a néhány tankönyves rendszer. Ez az átalakulás azonban még nem fejeződött be, jelenleg is folyamatban van. Megváltozott az iskolák fenntartása, iskolánk esetében ez állami fenntartásba vételt jelentett, miközben a működtetés továbbra is a város önkormányzatának feladata maradt. Kialakult a központi irányítás rendszere, létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, és fokozatosan átvette az oktatásirányítási feladatokat a korábbi fenntartótól. Megszűnt az intézmények korábban meglévő részleges gazdálkodási önállósága és a munkáltatói jogkörök egy része, a legalapvetőbbek az új fenntartóhoz kerültek. És megváltozott, illetve változóban van a pedagógusok, az intézmények és az intézményvezetés értékelési, minősítési rendszere is. A felsorolás tovább folytatható. Akkor mi az, ami az oktatás klasszikus épületét jelenti? Maga az iskola. Az iskola, aminek képesnek kell lennie arra, hogy a pedagógiai programjában megfogalmazott stabil értékrend alapján úgy ültesse át a folyamatos tantervi, szervezeti, finanszírozási és egyéb környezeti változásokat, hogy ebből a társadalom, a szülők, a diákok csak a pozitívumokat érzékeljék. Vagyis az iskola értékrendje marad az egyetlen stabil pont. 3

5 Gimnázium intézményvezetői beosztására BEVEZETÉS A fentieknek megfelelően ma az iskolában az igazgató alapvető feladatává a stabilitás és a szükséges változások, változtatások összhangjának megteremtése vált. Így egy intézményvezetői pályázatnak is elsősorban arra kell a hangsúlyt helyeznie, hogy milyen módon és mit kíván megőrizni az eddigiekből, és miben látja szükségét a változtatásnak. 4

6 1. A nevelés oktatás személyi feltételei Intézményünkben a fenntartó által jóváhagyott státusz 40,09. A tényleges létszám: Munkakör Létszám (fő) Tanár, könyvtáros tanár 32 Laboratórium-vezető 1 Laboráns 2 Rendszergazda 1 Iskolatitkár 1 Összesen: 37 Egy kolléganő tartósan távol van (GYES). A 32 pedagógusból 22 nő, 10 férfi, a nevelő-oktató munkát segítő 5 dolgozóból 4 nő és 1 férfi. Részmunkaidős foglalkoztatott jelenleg nincs az intézményben, de a fentiek mellett 4 fő óraadó tanár dolgozik iskolánkban összesen 28 órában. Több mint húsz éve a Francia Magyar Ifjúsági Alapítvány francia anyanyelvi lektort biztosít az iskolának heti 6 7 órában. Minden kolléga rendelkezik a munkakörére előírt végzettséggel, ketten doktori fokozattal, 12- en szakvizsgával. Jelenleg három kolléga vesz részt szakvizsga képzésben. Két kolléga szerzett mesterpedagógus besorolást, az egyik szakértőként, a másik szaktanácsadóként, 8 fő került ideiglenesen pedagógus II. besorolásba és két kolléga kérte 2015-re a minősítését a végleges pedagógus II. besoroláshoz. A testületből 4 fő szerepel az országos szakértői, 9-en pedig a vizsgaelnöki névjegyzéken, egy fő a magyar nyelvi OKTV bizottság tagja, egy kolléga a Bolyai János Matematikai Társulat megyei titkára, többen publikáltak az utóbbi években. Az, hogy a kollégák különböző külső szakmai tevékenységet is folytatnak, hasznos, mert segíti a kitekintést, más iskolák gyakorlatának megismerését, a szakmai információk beszerzését. A kollégák többsége szívesen és rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, az utóbbi években a szakvizsga képzés került előtérbe (3 fő az utóbbi két évben fejezte be, 3 fő jelenleg jár szakvizsgát adó képzésre). A képzések finanszírozásának átalakulása miatt jelenleg nem feltétlenül az iskola igényei, hanem a kínálat határozza meg a továbbképzési lehetőségeket. Egyes területeken igen kevés a szakmai továbbképzés, szinte kizárólag szakvizsgás képzésre 5

7 lehet jelentkezni, ami viszont általában önköltséges formában vagy a fenntartó által adott kismértékű támogatással (25 %) végezhető csak. A nevelőtestület szakmai összetétele megfelel a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak, kisebb mértékű órahiány van az ének és a rajz-vizuális kultúra, valamint a német szakos kollégáknál, de ez egyéb foglalkozásokkal áthidalható (szakkörök, énekkar, diákkörök, tanulószobai foglalkozás). A kerettanterv által bevezetett erkölcstan oktatására két kolléga továbbképzésen kapott felkészítést. Jelenleg a technika tanítását csak óraadó kollégával tudjuk megoldani. Az etika és a filozófia tantárgyak oktatását szintén óraadó tanár segíti, mivel a filozófia szakos kolléganőnk GYES-en van. A testnevelés óraszámának emelkedése miatt lesz még szükség új kolléga felvételére. Fontos megjegyezni, hogy a kerettantervre épülő pedagógiai programunk felmenő rendszerben történő belépésével a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 6. számú melléklete, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerint a program megvalósításához 44,36 tanári, fél iskolapszichológusi, két laboránsi, valamint egy iskolatitkári és egy rendszergazdai státusz finanszírozására lenne szükség, ami a TÁMOP /2. természettudományos labor projekt fenntartási időszakában még kiegészül egy laboratórium-vezetői státusszal is. A következő évek során ezen státuszok jelentős részének fokozatos engedélyezése és betöltése a program megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, hogy a testület tagjainak jelenleg is magas leterheltsége ne növekedjen. A tantestület átlagéletkora 49,4 év, a korösszetételt a diagram mutatja: év év év év év év 6

8 Látható, hogy a következő tíz évben jelentős generációváltásra kerül sor, várhatóan a testület legalább negyede nyugállományba vonul. Ez a szükséges létszámfejlesztésekkel együtt meghatározó lehet az intézmény jövője szempontjából. Említést érdemel még, hogy az utóbbi években több kolléga kapott valamilyen külső elismerést, díjat: 2013-ban Szabó László kolléga a Diáksportért díjat, Óváriné Csabai Mária kolléganő a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány Pro Educatione díját kapta. Iskolánk nyugalmazott igazgatója, Brenyó Mihály 2013-ban Rátz Tanár Úr életműdíjat vehetett át. Varga József kolléga 2012-ben Ericsson-díjat, 2014-ben Graphisoft-díjat, Kiss Róbert kolléga 2013-ban a Bonis bona A nemzet tehetségeiért Kiváló tehetségsegítő díját, 2015-ben pedig a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tarján-emlékérmét kapta. 2. Tanulóink Az intézmény szakmai alapdokumentuma szerinti engedélyezett létszáma 544 fő, ami osztályonként 34 főt jelent. A felvételi eljárásban 28 főre töltjük fel az osztályokat, a fennmaradó helyekről a fenntartó a fellebbezések alapján dönt. Jelenleg az alsóbb évfolyamokon vannak 36 fős osztályaink is, ezt a fenntartó engedélyezte. Az iskola népszerűségének örülünk, de ezek a nagyon magas osztálylétszámok a pedagógia és szakmai munkát is jelentősen megnehezítik. Mivel a lemorzsolódás általában kicsi (évfolyamonként átlagosan 2 4 fő), ezért a végzős osztályok létszáma is fő közötti. Az intézmény elhagyásának oka legtöbb esetben elköltözés, néhány diák választ másik iskolát 8. osztályban. A tanulmányi okból (bukások) történő távozás nem jellemző. Diákjaink lakóhely és nemek szerinti összetétele: Létszám (fő) Leány (fő) Fiú (fő) Kecskeméti Bejáró Kollégista Összesen Jól látható, hogy a nemek megoszlása iskolai szinten viszonylag egyenletes (53 % fiú, 47 % lány), azonban vannak olyan osztályaink, évfolyamaink, ahol a fiúk jelentős többségben vannak (pl. az 5.A osztályban a tanulók közel 70 %-a fiú), ez a kamaszodás idején minden bizonnyal nagyobb odafigyelést igényel majd. 7

9 Bejáró diákjaink 18 településről járnak be, a legtöbben Helvéciáról (16 fő), Lajosmizséről (10 fő), Ballószögből és Nagykőrösről (8 8 fő). Ötödik osztályba csak olyan diákokat veszünk fel, akik be tudnak járni lakóhelyükről (nem is jelentkezett igény ötödikesek kollégiumi elhelyezésére), általában a szülők elköltözése vagy iskolaváltás miatt van kollégista diákunk. Hét tanulónknak külföldi tartózkodás miatt szünetel a tanulói jogviszonya. Ez egyre gyakrabban fordul elő elsősorban a szülők külföldi munkavállalása vagy különböző szervezetek által szervezett külföldi tanulmányi lehetőségek miatt. A diákok többsége osztályozóvizsgákkal saját évfolyamán folytatja tanulmányait, néhányan véglegesen külföldre távoznak vagy évet ismételnek. Diákjaink családjának anyagi helyzete, a szociális összetétel jónak nevezhető, de egyre nagyobb különbségek jelennek meg. Halmozottan hátrányos helyzetű diákunk évek óta nincs, a jogszabály változásának következtében hátrányos helyzetű diák is csak 1 fő van, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákjaink száma azonban 22 fő. Az elmúlt tanévben 141 diák volt jogosult ingyenes tankönyvellátásra, ez a teljes tanulói létszám 26 %-a. Az utóbbi években megjelentek iskolánkban a valamilyen ok miatt diákjainkat érintő gyermek- és ifjúságvédelmi, gyámhatósági intézkedések is (védelembe vétel, gyámság stb.). Sajátos nevelési igényű tanulónk nincs, azonban a tanulási zavarral küzdő diákjaink száma növekszik, jelenleg 10 fő. Egy magyar szakos kolléganő összesen heti 4 órában tart fejlesztő foglalkozást ezeknek a diákoknak. Elképzelhető, hogy a jövőben több órát kell majd fordítanunk erre a területre, mert a különböző tanulási zavarok miatt többféle fejlesztő csoport létrehozására lesz szükség. 3. Az intézmény szervezete, az intézményben működő szervezetek Az intézmény szervezeti felépítése az elmúlt évek változásaihoz igazodott, 2013-ban történt meg a szervezeti és működési szabályzat utolsó jelentős felülvizsgálata. A vezetői munkamegosztásban komolyabb változás nem történt, a feladatok, hatáskörök alapvetően tisztázottak, az újonnan keletkező feladatok elosztását a gyakorlat igénye határozza meg (pl. közösségi szolgálathoz kapcsolódó feladatok). Két éve részben új munkaközösségi rendszer került kialakításra öt munkaközösséggel, új munkaközösség-vezetők megbízásával. Ennek következtében a munkaközösség-vezetők sze- 8

10 repe, feladata megnőtt, ami a tanfelügyeleti ellenőrzésekben és a pedagógus-minősítési eljárásokban is fontos lehet. Az iskolavezetés tudatosan törekszik a munkaközösség-vezetők bevonására a döntések előkészítésébe és végrehajtásába, ugyanakkor a pedagógusok létszáma lehetővé teszi az egész nevelőtestület bevonását is a jelentősebb kérdések, döntések előkészítésébe. Mivel a munkaközösségekben nemcsak azonos szakos kollégák dolgoznak együtt (humán, idegen nyelvi, matematika-informatika, természettudományos és osztályfőnöki munkaközösség működik), a munkaközösségeken belül az azonos szakokat tanítók a szorosan szakmai feladatokat kisebb munkacsoportokban tudják megbeszélni, egyeztetni. A szülői szervezet az iskola céljainak, nevelési és oktatási elképzeléseinek legfontosabb támogatója. Évente legalább kétszer ülésezik a választmány, a szülői munkaközösség képviselője igény esetén részt vesz az érettségi vizsgákon, valamint minden évben megemlékeznek a pedagógus napról. A szülői munkaközösség szervezeti és működési szabályzata alapján a választmány gyakorolta véleménynyilvánítási, egyetértési jogát (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program), amikor azt a jogszabály lehetővé tette vagy a nevelőtestület kérte a véleményt. Az egyes osztályok szülői munkaközösségei támogatják az osztályfőnököket, segítik az osztály közösségi programjainak szervezését. Több osztály szülői szervezete nyújtott jelentős segítséget az iskolának a tanterem kifestésével, függönyök vásárlásával, a tanterem díszítésével stb., olyan feladatokat vállalva át, amelyeket a működtető önkormányzat nem tudott megoldani. Néhány alkalommal az osztály szülői munkaközössége kezdeményezett egyeztetést az egyes osztályokban felmerült problémák megbeszélésére. Az iskolai diákönkormányzat aktív szervezője a diákprogramoknak. Évente iskolanapot, Gólya-napot, karácsonyi programot, segélyakciókat szervez, illetve csatlakozik ilyen országos akciókhoz. A diákönkormányzat munkáját diákmozgalmat segítő tanár támogatja. Az osztály diákbizottságok különböző színvonalon működnek, továbbítják a feladatokat, szervezik a programokat az osztályban. Működésük színvonalában meghatározó az osztályfőnök és a választott diák vezetők szerepe. A köznevelési törvény változásával 2013 őszén megalakult az intézményi tanács a működtető önkormányzat, a szülői szervezet és a nevelőtestület egy-egy képviselőjéből. Az intézményi tanács helye az iskola működésében még nem alakult ki a gyakorlatban, bár jogosítványai jól szabályozottak. 9

11 Az iskolában háromfős közalkalmazotti tanács, illetve a Pedagógusok Szakszervezetének 12 fős szervezete működik. A közalkalmazotti tanács szerepe az utóbbi évek jogszabályi változásai következtében csökkent. A szervezetek gyakorolhatták az őket megillető jogokat, bár formális egyeztetésre ritkán került sor. 4. Az nevelő oktató munka 4.1. Az iskola pedagógiai programja A szülői igények, a jelentkezők nagy száma és az iskola továbbtanulási mutatói és versenyeredményei is jelzik, hogy van létjogosultsága a tehetséggondozási céllal működő nyolcosztályos gimnáziumi képzésnek. Ugyanakkor egy Kecskemét méretű városban két nyolcosztályos gimnáziumi osztály nem befolyásolja meghatározó módon az általános iskolák tanulólétszámát, osztályainak számát. A pedagógiai programunk utolsó átdolgozására, az óratervnek a kerettantervhez igazítására 2013-ban került sor. Amint a nyolcosztályos gimnázium létrejötte óta minden ilyen átalakításkor alapvető cél volt, hogy programunk megőrizze eredeti nyolcosztályos gimnáziumi programunk pozitívumait, de maximálisan feleljen meg a változó jogszabályi előírásoknak, a kerettantervnek és a társadalom elvárásainak. Alapvető céljaink nem változtak, és nincs is szükség azok változtatására: magas szintű általános műveltséget nyújtva készítjük fel diákjainkat az érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra. Végső soron a művelt értelmiségi ember képzése a célunk. Minden, ami ebből következik, a követelménytámasztás, a versenyeztetés, a nyelvvizsgák ösztönzése, az előrehozott érettségik támogatása csak eszköz ennek a célnak az eléréséhez Az oktatás Az iskola tanulmányi átlageredménye az utóbbi 5 évben: Tanulmányi átlagok Tanév 5-8. évf évf. iskolai 2009/ ,49 4,07 4, / ,44 4,20 4, / ,51 4, / ,57 4,34 4, / ,65 4,33 4,46 10

12 A kitűnő tanulók száma: Kitűnők száma Tanév 5-8. évf évf. iskolai 2009/ / / / / A fenti táblázatok is mutatják, hogy jó képességű diákok kerülnek iskolánkba, akik jó eredményeket érnek el. Általában a teljes diáklétszám kb. 15 % ér el kitűnő eredményt, az alsó négy évfolyamon ez inkább %, a felső négy évfolyamon 10 %. Fontos az is, hogy a bukások száma az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat: Tanév Bukott tanulók száma (fő) sok száma (db) Tantárgyi buká- 2009/ / / / / Úgy gondolom, az iskola tanulmányi átlagának további növekedése és a bukások számának további csökkenése nem várható. Ennek a tanulmányi színvonalnak a megtartása, ha a számszerű eredmények mögött tartalom, tudás is van, pontosan elegendő. A pedagógiai programban hangsúlyosan kezelt területek a következők: A matematika mindenki számára kötelező érettségi tantárgy, egyúttal minden természettudományos tantárgy alapozó tárgyaként szerepel. Ennek megfelelően a diákok a 7. osztálytól választhatnak, hogy alap- vagy emelt szinten kívánják tanulni, ez meghatározza az óraszámot is. Másik prioritásunk a nyelvoktatás, két nyelv használható szintű elsajátítása szerepel céljaink között. Legtöbb diákunk angol nyelvből szerez nyelvvizsgát, és az érettségizők száma is angolból a legmagasabb. Végzős diákjaink többsége már most teljesíti a felsőoktatásban csak későbbi időponttól bevezetni tervezett követelményt, hogy csak nyelvvizsgával rendelkező diák jelentkezhet felsőoktatási intézménybe. A második idegen nyelv tanítását igaz sajnálatos módon csak alacsony óraszámban de 7. osztálytól elkezdjük. Az idei tanévtől bekapcsolódtunk a DSD I. nyelvvizsga rendszerbe, ezzel a kisebbeknek, a 8. osztályosoknak adunk lehetőséget egy köztes mérésre, ami egyúttal alapfokú nyelvvizsga meg- 11

13 szerzésének esélyét is jelenti. A tantervünk legutóbbi módosítása szerint a 10. osztály végén előrehozott érettségi vizsgát tevő diákjaink számára biztosítjuk egy harmadik idegen nyelv tanórai tanulásának lehetőségét is. A nyelvoktatást segíti diákjainknak a Goethe Intézet programjain történő részvétele és a francia anyanyelvi lektor órai és tanórán kívüli munkája. A természettudományos oktatás előtérbe kerülését segíti a TÁMOP /2. pályázat keretében elkészült természettudományos laboratórium is. Pedagógiai programunk módosítása alapján a 8. évfolyamtól az egyes természettudományos tantárgyak külön csoportbontási lehetőséget kapnak a kísérletezésre. Az utóbbi években a diákok igényei alapján és a lehetőségeink kialakítása után egyre nagyobb hangsúlyt kapott a robotika oktatása, szűkebb tanórai és sokkal bővebb tanárán kívüli, szakköri keretek között. A testnevelés és sport a központi oktatásirányítás szerint kiemelten kezelendő terület, azonban ehhez a tárgyi feltételek iskolánkban csak korlátozottan állnak rendelkezésre, a tornaterem kicsi, a sportudvaron is szükség lenne fejlesztésekre Tehetséggondozás Pedagógiai programunk szerint: Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése, kibontakozásának segítése. Ezért arra ösztönözzük diákjainkat, hogy minél gyakrabban próbálják ki magukat, tudásukat, képességeiket versenyeken, pályázatokon mérjék össze más iskolák tanulóival. Az országos pályázatokon, általános és középiskolai tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szerepelnek tanulóink. A kiemelkedő teljesítmények értékelése, elismerése mindig az iskola nyilvánossága előtt történik, ezzel is ösztönözzük diákjainkat további eredményes munkára. Fontos hangsúlyozni, hogy a nemzeti köznevelési törvény óraszámkeretei iskolánk számára az eddigieknél nagyobb mozgásteret biztosítanak a tehetséggondozáshoz, a szükséges csoportbontások, szakkörök, előkészítők, egyéni foglalkozások lehetővé tételével. Egyes területeken azonban jelentős ellentmondás van a diák igények, a jogszabály által biztosított lehetőségek és a meglévő tanári energiák között. A tehetséggondozás egyik mutatója az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken történő szereplés. 12

14 Tanév II. fordulóba jutott tanulók száma (fő) Tantárgyak 2009/ biológia, francia, informatika, matematika, olasz 2010/ angol, francia, informatika, kémia, matematika, német 2011/ informatika, német 2012/ angol, fizika, matematika, latin 2013/ angol, biológia, matematika, latin, történelem 2014/ angol, fizika, biológia, francia, kémia, matematika, olasz, történelem Sajnos az OKTV-k iránt a diákok érdeklődése jelentősen csökkent, mióta a versenyen elért eredmény a továbbtanuláshoz csak többletpontot jelent, nem automatikus felvételt. A versenyek területén ugyanakkor új tendencia kezd kibontakozni. A diákok egyre inkább a komplex versenyek és a csapatversenyek iránt érdeklődnek. Az utóbbi időben ilyen típusú versenyeken érnek el diákjaink kiemelkedő eredményeket, háromszor nyerték meg a Lángész kerestetik! csapatversenyt, minden évben az országos döntőben vannak csapataink a Bugát Pál Természetismereti versenyen, a Bolyai Anyanyelvi és Matematika Csapatversenyeken és a Junior Freshh komplex természettudományi versenyen. A First Lego League versenyen diákcsapataink többször jutottak ki nemzetközi porondra is. Természetesen a hagyományos versenyeken is részt vesznek, és tömegesen eredményesen szerepelnek diákjaink. Bár a sport nem a fő profilja az iskolának, de sportolóink, elsősorban fiú kosarasaink szerepelnek eredményesen a diákolimpián, szinte minden évben van országos döntőben kosárlabda csapatunk valamelyik, időnként több korosztályban is. Nincs hely a versenyeredményeket felsorolni, de hangsúlyozni kell, hogy a versenyeztetés nem célja, hanem eszköze a tehetségek felismerésének és kibontakoztatásának. Tehetséggondozó munkánk elismerése volt, hogy az iskola kiváló akkreditált tehetségpont címet kapott, a TÁMOP pályázat keretében referenciaintézmény-jelölt iskola lettünk, várjuk a végleges minősítést, és bekapcsolódtunk a Szegedi Tudományegyetem Mentor(h)áló 2.0 programjába is A külső mérések Az iskola életében alapvetően két fontos külső mérés van, a kompetenciamérés, ami iskolánkat a 6., a 8. és a 10. évfolyamon is érinti, és az érettségi. Mára a továbbtanulási arányok, felvételi eredmények bármilyen szintű mérő funkciója megszűnt, mivel a továbbtanulást a tehetségen, tudáson, képességeken kívül nagyon sok más tényező, anyagiak, az 13

15 indított szakok finanszírozási formái, a külföldi tanulás lehetősége, a családi háttér stb. befolyásolja. Ennek ellenére jeleznem kell, hogy diákjaink %-a kezdi meg tanulmányait közvetlenül az érettségi után felsőoktatási intézményben. Az irányok teljesen vegyesek, bölcsészek, jogászok, közgazdászok, mérnökök, orvosok lesznek. Egy tendencia azonban említést érdemel, pedagógus pályára igen kevesen jelentkeznek, évente legfeljebb 1 2 diák. Ha a kompetenciaméréseket megnézzük, diákjaink minden területen állják az összehasonlítást. A legutóbbi (2014. évi) eredmények részletes kiértékelése még nem történt meg, de az adatok rendelkezésre állnak. Az első táblázat az iskola eredményeit mutatja az országos átlaghoz, az ország összes nyolcosztályos gimnáziumi telephelyéhez és a nagy nyolcosztályos gimnáziumi telephelyekhez viszonyítva. Az elmúlt tanévi 10. évfolyam kivételével mindegyik évfolyam eredményei szignifikánsan jobbak bármelyik viszonyítási csoportnál, a 10. évfolyam eredményei pedig megfelelnek a nyolcosztályos és a nagy nyolcosztályos gimnáziumok átlagának. Ha megvizsgáljuk, hogy az egyes évfolyamokon hány iskola és hány nyolcosztályos gimnázium ért el szignifikánsabb jobb eredményt diákjainknál, akkor látható, hogy ezen a szinten már az eredmények tartása is jelentős erőfeszítést igényel. 14

16 Évfolyam Matematika nyolcosztályos iskola gimnázium 10 (2103-ból) 2 (2186-ból) 9 (936-ból) 1 (82-ből) 0 (86-ból) 7 (80-ból) Szövegértés nyolcosztályos iskola gimnázium 7 (2103-ból) 5 (2186-ból) 9 (936-ból) 1 (82-ből) 2 (86-ból) 6 (80-ból) Ebben az összehasonlításban az iskolák között a felsőoktatási intézmények gyakorló iskolái is szerepelnek. A következő táblázatból látható, hogy a évi mérés eredményét a korábbi évek eredményével összevetve két esetben találunk szignifikánsan gyengébb, és négy esetben szignifikánsan jobb eredményt a 24 összehasonlított eredmény között. Elmondhatjuk, hogy az egyes évfolyamok között általában nincs meghatározó különbség. Végül fontos azt is megvizsgálni, hogy a tanulóktól a családi körülményeik alapján milyen eredmények várhatók, és milyen eredményeket értek el. A kérdés, hogy csak a megfelelő családi, anyagi, kulturális háttér vagy az iskola munkája is megjelenik a jó eredményekben. A lenti táblázatból is az látszik, hogy a 10. évfolyam olyan eredményt ért el, ami a családi háttér index alapján elvárható tőlük, a másik két vizsgált évfolyam mindkét területen jobbat produkált az elvárhatónál. 15

17 A következő két táblázat a kötelező érettségi vizsgatárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelvek) eredményeit tartalmazza szintenként: a végzős évfolyam tanulói által tett vizsgák számát, a %-os eredmények átlagát és a jegyek átlagát. A középszintű érettségi vizsgák eredményei Tanév magyar nyelv és irodalom matematika történelem angol nyelv német nyelv francia nyelv fő % átlag fő % átlag fő % átlag fő % átlag fő % átlag fő % átlag 2009/ ,4 4, ,8 4, ,5 4, ,4 4, ,4 4,7 2010/ ,3 4, ,4 4, ,5 4, ,3 4, ,3 4,5 5 87,0 4,8 2011/ ,1 4, ,2 4, ,2 4, ,9 4, ,7 4,8 4 77,0 4,3 2012/ ,2 4, ,7 4, ,2 4, ,3 4, ,2 4,9 5 70,6 4,0 2013/ ,9 4, ,4 4, ,2 4, ,6 4, ,0 4,9 3 93,0 5,0 Az emelt szintű érettségi vizsgák eredményei Tanév magyar nyelv és irodalom matematika történelem angol nyelv német nyelv francia nyelv fő % átlag fő % átlag fő % átlag fő % átlag fő % átlag fő % átlag 2009/ ,8 4,8 6 78,0 5,0 5 57,4 4,0 1 90,0 5,0 1 80,0 5,0 2010/ ,0 5,0 9 83,0 4,9 6 72,3 5,0 9 80,1 5,0 2 81,5 5,0 2011/ ,8 4, ,6 4,6 7 72,3 4,7 7 69,4 4,4 2 75,0 5,0 1 77,0 5,0 2012/ ,1 4, ,6 4, ,2 4, ,1 4,9 4 67,8 4,8 2013/ ,8 4, ,4 4, ,5 4,9 4 82,8 5,0 1 69,0 5,0 Látható, hogy a középszintű vizsgák eredményei tantárgyanként különbözően, matematikából a 4,0 4,3, angol nyelvből 4,7 4,9 közöttiek. Emelt szinten inkább 4,5 4,9 közötti eredmények jellemzőek. Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi években a választható vizsga- 16

18 tárgyak esetén is nőtt az emelt szintű vizsgák száma, elsősorban azon tantantárgyak esetén (pl. biológia, kémia), amelyekből a felsőoktatási intézmények írnak elő kötelező emelt szintű érettségi vizsgákat a felvételhez. A táblázatokból annyit mindenképpen le lehet szűrni, hogy az emelt szintű érettségik száma folyamatosan nő (2010-ben a kötelező vizsgatárgyakból 18, 2014-ben 45 emelt szintű vizsgát tettek diákjaink). Erre, illetve az emelt szintű vizsgákra történő felkészítésre egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk, mert a felsőoktatási felvételi pontszámítás és az egyes felsőoktatási szakokon előírt vizsgaszintek is ebbe az irányba mutatnak. Az emelt szintű nyelvi érettségik száma nem nőtt olyan mértékben, mint amennyire várható lett volna az alapján, hogy a vizsga megfelelő szintű teljesítése a középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű. Ennek oka alapvetően az, hogy a diákok jelentős része az érettségi idején már rendelkezik nyelvvizsgával, így elsősorban azok tesznek nyelvi emelt szintű érettségit, akiknek ez a továbbtanulásukhoz előírt (nyelvszakok) vagy a többletpontok miatt fontos. Az előrehozott érettségi vizsgák lehetősége azt is jelenti, hogy diákjaink jelentős része nem 5, hanem 6-7 tantárgyból szerez érettségi bizonyítványt, vagy egy-egy tárgyból közép- és emelt szinten is rendelkezik érettségi eredménnyel. Ez a továbbtanulási irány választását is megkönnyíti A minőségbiztosítás A köznevelési törvény hatályba lépésével az intézményi minőségirányítási program mint kötelező dokumentum és a minőségbiztosítási csoport megszűnt. A minőségbiztosítás egyes elemei természetesen megmaradtak, az intézményvezetés minden tanév végén írásban kérte a kollégák véleményét a tanévről, a végzős diákok pedig lehetőséget kaptak az egész nyolcéves oktatási-nevelési folyamat véleményezésére, értékelésére. Azonban ezeknek a véleményeknek a feldolgozása háttérbe szorult. Ez nem jelenti azt, hogy a nevelés és oktatás minősége kevésbé lenne fontos, de a mindennapi feladatok mellett újra megfelelően hangsúlyos területté kell válnia az értékelésnek is, mind a pedagógusok, mind az iskolavezetés és az intézmény értékelésének A nevelés Az iskola pedagógia programja részletesen meghatározza nevelési céljainkat, feladatainkat. Ezekben alapvetően több hárul az osztályfőnökökre, de a nevelőtestület minden tagjá- 17

19 nak a maga területén ki kell vennie a részét a nevelési feladatokból. Fontos leszögezni, hogy az iskolában minden program, legyen az tanóra, szakkör, kirándulás vagy szabadidős tevékenység, egyúttal a nevelés színtere is. A nevelés területén a legnehezebb elmozdulni az egységes vagy a jelenleginél egységesebb követelmények támasztásának irányába, de erre az eredményesség szempontjából feltétlenül szükség van. Nem a maximális egységesség, hanem a közös alap megtalálása és annak következetes megvalósítása lehet csak a célunk. A nevelés alapvetően az iskola és a család együttes feladata. Hosszú évek óta nem változott a fogadóóráink és szülői értekezleteink rendszere, de az utóbbi években a fogadóórák iránti szülői érdeklődés csökkenése figyelhető meg (részben azért, mert az elektronikus naplóból a szülők tudnak tájékozódni közvetlenül is). A nevelésben, közösségformálásban alapvető szerepe van az iskola hagyományainak. Fokozatosan alakultak ki és alakulnak ma is programjaink. A Bányais nap, az iskolai sportnap vagy az alsós évfolyamok farsangja már több évtizedes rendezvény, a gólya-nap, a közös mozilátogatás, a karácsonyi délután, az Aranybányais tehetségkutató viszonylag újabban kialakult programjaink. Iskolai ünnepségeink kialakított rendszerének meghatározó szerepe van a műsort adó osztályok közösséggé kovácsolásában is. Az iskola közösségéért végzett munka megjelenik diákjainknak a felvételi vizsgákon, az országos robotika versenyen, a beiskolázást segítő Tárt kapu és a Kutatók éjszakája programokon a rendezésében történő részvételében. Az elmúlt években kialakult a közösségi szolgálat teljesítésének rendszere is. Az iskolai tanulmányi mozgalom folyamatosan alakuló, megújuló rendszere próbálja az osztályokat jobb eredményre sarkallni, meg kell vallanunk, hogy ösztönző ereje az utóbbi években csökkent. A Bányai Júlia Gimnáziumért Alapítvány támogatásával két évvel ezelőtt kialakítottuk az iskolai elismerések és díjak új rendszerét. A nevelés egyik fontos eszköze a kiemelkedő eredmények és az azt megalapozó munka elismerése, ezekkel a díjakkal is próbáljuk diákjainkat jobb teljesítményre ösztönözni. Csak az említés szintjén sorolom fel a chami Robert Schumann Gymnasiummal az elmúlt évben már 25 éve meglevő diákcsere programunkat, a marosvásárhelyi és a kisinyovi 18

20 hármas testvériskolai találkozóinkat, a rendszeres angliai és franciaországi diákutazásokat és az ausztriai nyári táborozást, a magyar szakos kollégák által szervezett színházlátogatásokat és a szakmai kirándulásokat (Természettudományi Múzeum, Füvészkert, Állatkert). Az elmúlt időszakban két országos, illetve nemzetközi rendezvényt is szerveztünk, ezeken határon túli magyar diákok is részt vettek: a XXI. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyt és a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját. 5. A gazdálkodás, az iskola épülete, felszereltsége Az intézmény 2007-ig önállóan gazdálkodó intézményként működött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában, munkajogilag is önálló intézményként ben négy intézmény közös gazdálkodását alakította ki a fenntartó önkormányzat, a szakmai önállóság és a munkáltatói jogkör meghagyásával. Ezzel szinte egy időben kiszervezésre került külső vállalkozáshoz az intézmény portaszolgálata, a takarítás és az étkeztetés tól állami fenntartású az intézmény, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője továbbra is Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Viszonylag hosszú ideig tartott, míg jogszabályilag is tisztázottá váltak a fenntartói és működtetői kötelezettségek, elsősorban az oktatáshoz szükséges eszközök és anyagok beszerzése, javíttatása, pótlása terén. Bár ma már ez egyértelmű, továbbra is gondot jelent ezeknek a feladatoknak a finanszírozása. A szülők, diákok és a pedagógusok körében végzett felmérések is évek óta az intézmény leggyengébb pontjaként nevezik meg a tanulási környezetet, az épület elhanyagoltságát, a karbantartás, a felújítás hiányát. Ezen a téren fejlesztésre két nagy központi program volt, a Szemünk fénye világításkorszerűsítési program és a fűtési rendszer korszerűsítése. Szükség lenne az 1960-as évek elején beépített nyílászárók cseréjére, mert elvetemedtek, nyitó szerkezeteik balesetveszélyessé váltak, ezért be kellett szögelni egyes ablakokat. Szintén szükség lenne a vizesblokkok és a hozzájuk kapcsolódó szennyvízelvezető rendszer felújítására, a folyosókon a burkolat cseréjére, a kopott műkő lépcsők felújítására, cseréjére és az osztálytermek, előadótermek, irodák festésére (erre több mint tíz éve nem került sor), valamint az elmúlt évben 9 tanteremben elkészült parketta felújításának folytatására a többi teremben is. 19

21 Jelentős változás volt az épületben a korszerű természettudományos laboratórium és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (előkészítő, vegyszer raktár) kialakítása a TÁMOP / számú városi pályázati projekt keretében. Ehhez a projekthez kapcsolódóan volt lehetőségünk jelentős eszközfejlesztésre is. Ugyanakkor az utóbbi években sem bútorok vásárlására, az elhasználódott bútorok cseréjére, sem szakmai eszközök, programok beszerzésére nem volt lehetőségünk. Az iskolai könyvtár nem tud modern tudásbázissá válni, mivel az utóbbi években kizárólag szakmai folyóiratok beszerzésére volt lehetőség igen szűk körben, sem könyvbeszerzésre, sem a diákokat érdeklő folyóiratok, újságok vásárlására nem volt keret. A modern oktatástechnika területén a TIOP pályázat keretében kapott iskolánk 11 db e-táblát laptoppal és projektorral. Jelenleg 2 projektor ezek közül meghibásodott, javításukra nincs lehetőség. A program folytatásaként várjuk 3 újabb e-tábla felszerelését, a laptopok és projektorok már megérkeztek közel fél éve. Nagyon nagy szükség lenne ezekhez a modern oktatástechnikai eszközökhöz interaktív programokra, használható alkalmazásokra, hogy ne egyszerű vetítőként használhassák a kollégák őket. A nevelő-oktató munka támogatása az adminisztráció területén is problémás volt az utóbbi években. Kétszer kellett új elektronikus napló programot bevezetnünk, ami nemcsak a pedagógusok, de a szülők és diákok számára is problémát jelentett. Szintén elavult az iskolában használt iktató program, frissítésére nincs lehetőség, új program beszerzése lenne szükséges. Az állami fenntartásba vétel ezeknek a problémáknak a megoldására is lehetőséget biztosítana egységes, az iskolák igényeihez igazított adminisztrációs rendszerek kialakításával és állandósításával. Ki kell emelni, hogy az iskola mellett működő két alapítvány (Bányai Júlia Gimnáziumért Alapítvány, Színvonalas Oktatásért, Nevelésért Alapítvány) jelentős összegekkel támogatja, segíti a kisebb-nagyobb oktatástechnikai eszközök, berendezések beszerzését is. Az utóbbi években a fentieken túl kisebb, de számunkra jelentős összegeket nyertek kollégáink különböző pályázatokon. Éveken keresztül kaptunk Ft támogatást a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Kutató Iskolája projekt keretében, és használhattuk ezt a címet, több sikeres pályázatunk volt a Nemzeti Tehetség Program és a Városi Támogatási Program keretében is. Jelentősebb összeg szol- 20

22 gálta az eszközbeszerzést a TÁMOP projektben, ami a továbbképzések finanszírozásában is segítséget jelentett. Összességében évente igen változó mértékű, az utóbbi években sajnos csökkenő lehetőségeink voltak pályázatokra. Az egyes tanévekben elnyert, illetve felhasznált pályázati pénzek összesítése (A városi TÁMOP / pályázat nélkül) Tanév 2009/ / / / /2014. Pályázati támogatások (Ft) , , , , ,-. 6. Az iskola és környezete Az iskola életét alapvetően a szűkebb és tágabb környezete határozza meg, ezért különösen fontos, hogy az iskoláról milyen képet tudunk kialakítani a városban, milyen a kapcsolata a fenntartóval, a működtetővel, az iskola használóival, diákokkal, szülőkkel és a társintézményekkel Hírünk Alapvető, hogy az intézmény jó hírét az itt folyó szakmai munka, a nevelés és az oktatás eredményessége, a diákok és szülők elégedettsége alapozza meg. Fontos azonban, hogy az elért eredményeket megismerjék, azok híre eljusson a régi, a jelenlegi és a jövőbeni diákjainkhoz és szüleikhez, a város és tágabb környezetünk számára is megismerhetőek legyenek. Az utóbbi néhány évben javult az iskola megjelenése a helyi sajtóban, egyrészt a természettudományos laboratórium projekt kapcsán szerepeltünk rendszeresen a médiában, másrészt rendezvényeinkről, diákjaink eredményeiről is viszonylag rendszeresen beszámoltak cikkekben, tudósításokban. Az ilyen híreknek az iskolai marketing szempontjából is nagy a jelentősége, de a nevelés, a példa állítása szempontjából is fontos a kiemelkedő diákok megismertetése. Természetesen ezt szolgálja a honlap folyamatos frissülése és évente két alkalommal az eredményesen szereplő diákok iskola előtti elismerése, illetve a tanévzárón a díjazás is Az általános iskolák, beiskolázás Iskolánkba felvételi eljárás alapján kerülnek a diákok, ez a jogszabályi előírásoknak megfelelően elsősorban a központi írásbeli felvételi vizsga eredményére (62,5 %-ban) és a szóbeli felvételi eredményére (25 %-ban), kisebb mértékben az általános iskolai ered- 21

23 ményre (12,5 %-ban) épül. Az iskola iránt az érdeklődés nagy, több mint kétszeres a túljelentkezés minden évben a két osztályba. Idén a város és kb. 25 km-es körzete 25 általános iskolájából jelentkeztek diákok. Évek óta a legtöbben a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolából és a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolából jelentkeznek hozzánk. A beiskolázást segítik hagyományos programjaink, a beiskolázási tájékoztatók, a nyílt napok, a 3. és 4. osztályosok számára már több mint húsz éve megrendezett Bányais Matematika Verseny (bár ennek hatása az utóbbi években csökkent) és az ingyenes matematika előkészítő szakkör is. Két éve új programmal mutatjuk be iskolánkat az érdeklődő diákoknak és szüleiknek Tárt kapu címmel. Áttételesen, de a beiskolázást is segítette a Kutatók éjszakája országos programsorozat keretében történő megjelenésünk és az ország legnagyobb létszámot megmozgató Országos Robotika Csapatversenye is. A természettudományos laboratórium projekt keretében egyes általános iskolákkal szorosabb az együttműködésünk, diákjaikkal jönnek órákra laboratóriumunkba, hívjuk őket versenyeinkre, a Mentorháló 2.0 programban közös rendezvényeinkre A fenntartó, a működtető és a Kormányhivatal Iskolánk 2013-tól önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba került, fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtetés továbbra is Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata. A tanév közbeni átszervezés okozott problémákat, melyek lassan megoldódtak. Ugyanakkor érzékelhető, hogy a gazdasági szempontok mind a fenntartó, mind a működtető részéről igen erős kényszert jelentenek, ami a karbantartás, javítás, fejlesztés területén a már a gazdasági résznél említett problémákat eredményezték. Legjobb tudásunk szerint próbáltuk az átalakulással járó, és az azóta is megnövekedett adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatokat teljesíteni. Sajnos a gazdasági, pénzügyi ügyintézés is többlépcsőssé, lassabbá, nehézkesebbé vált. Reméljük, hogy a fenntartói rendszer kialakulásával, állandósulásával ezek a gondok csökkenni fognak. A fenntartóval szakmai kapcsolatunk rendezett és korrekt. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal az emelt szintű érettségi vizsgák kapcsán állunk szoros kapcsolatban, rendszeresen kapunk megbízást emelt szintű írásbeli vizsgahelyszíni, javítóközponti és szóbeli vizsgahelyszíni feladatok ellátására. 22

24 6.4. Felsőfokú intézmények A nevelőtestület belső megállapodása szerint segítjük diákjainkat, hogy a felsőoktatási intézmények nyílt napjain rész tudjanak venni, a továbbtanulásukhoz szükséges információkhoz hozzájussanak. A felsőoktatási intézményeknek igényük és a diákok érdeklődése alapján biztosítunk lehetőséget iskolánkban beiskolázási programok tartására. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karával a Kutató Iskola program keretében, a Kecskeméti Főiskola GAMF Karával pedig a különböző robotprogramozó versenyek kapcsán alakult ki szorosabb kapcsolatunk Egyéb kapcsolatok Iskolánknak a következő szervezetekkel és intézményekkel van szakmai kapcsolata: Gimnáziumok Országos Szövetsége HELPI Ifjúsági Iroda és Szervező Műhely Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Kecskeméti Rendőrkapitányság (iskolarendőr program) Kiskunsági Nemzeti Park Magyar Francia Ifjúsági Alapítvány (francia anyanyelvi lektor) MATEGYE Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a közösségi szolgálat teljesítésére szerződést kötött szervezetek 23

25 A RE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A RE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK Pedagógiai programunk az iskola célját a következőképpen fogalmazza meg: Célunk, hogy magas szintű általános műveltséget nyújtva készítsünk fel az érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra, egyben konvertálható tudást adjunk a középfokú végzettséggel történő elhelyezkedéshez. Ez azt jelenti, hogy a cél a tanulóknak az értelmiségi léthez szükséges ismeretek átadása, készségek és képességek kialakítása, az önálló ismeretszerzés és az önművelés, a kulturált életvitel, a szociális érzékenység, az egészséges életmód iránti igény és képesség kialakítása. Az iskola a társadalmi problémák iránt fogékony, a környezetét alakítani akaró és tudó állampolgárokat kíván kibocsátani. A magas szintű általános műveltség nyújtása korszerű, tudományos alapokon nyugvó ismereteknek a diákok számára befogadható módon történő közvetítését jelenti. Ezt a központilag meghatározott kerettanterveknek a megfelelő alkalmazása, a szabadon felhasználható órakeretekben történő kiegészítése és a nevelőtestület pedagógiai, módszertani felkészültsége biztosíthatja. Ugyanakkor az ismeretek befogadása közben a diáknak meg kell ismernie önmagát, képességeit, lehetőségeit és korlátait, fokozatosan meg kell tanulnia felelősen döntenie. Tudatosulnia kell annak, hogy életét közösségben éli, igényelnie kell társai segítségét, és segítenie kell társait. A közösségben meg kell tanulnia a demokrácia gyakorlásának módját, a toleranciát, a másság tiszteletét, mások véleményének elfogadását, és el kell fogadnia a társadalmi együttélés szabályait. Ezeknek a folyamatoknak a megéléséhez kell a nevelőtestületnek segítséget nyújtania a családdal együttműködve, megengedve a diáknak a tévedés vagy a hibázás lehetőségét is, elfogadva és korrigálva azt. Továbbra is alapvető feladatunk a tehetséggondozást előtérbe helyező, 1991 óta sikeres nyolcosztályos gimnáziumi programunk folytatása, igazodva a körülöttünk lévő szűkebb és tágabb környezet változó igényeihez, megőrizve eddigi értékeinket. Mindezek megvalósításához a következő feladatokat látom az iskola közössége előtt a következő évekre: 1. Az oktatás 1.1. Az iskola pedagógiai programját a folytonosan változó környezethez igazodva rendszeresen felül kell vizsgálnunk figyelembe véve, hogy a program alapelvei biztosíthatják az intézmény életében az állandóságot. 24

26 A RE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A program elkövetkező módosításai során fokozott figyelmet kell fordítanunk az érettségi rendszer várható változásaira. Az utolsó két tanévben bővítenünk kell az érettségire felkészítő csoportok választékát, és az emelt szintű érettségire felkészítő csoportok iránti igény várható növekedésének is meg kell felelnünk. Szintén várható a tanulási zavarral iskolánkba kerülő diákok számának kisebb növekedése is. Pedagógiai programunkat úgy kell alakítanunk, hogy az ilyen téren fellépő igényeket ki tudjuk elégíteni, biztosítani tudjuk ezeknek a diákoknak a szükséges tanórai és a külön foglalkozások keretében történő fejlesztését. A köznevelési törvény óraszámkeretei lehetővé teszik szükség esetén a lemaradó diákok számára kisebb csoportokban szintre hozás, felzárkóztatás biztosítását. Ennek rugalmas rendszerét kell kialakítanunk Felül kell vizsgálnunk a pedagógiai programban szereplő nyolcadik osztályos vizsgák szükségességét, indokoltságát és illeszkedését a kompetenciamérések és nyelvi mérések rendszerébe Jogszabályi követelmény és alapvető érdekünk is, hogy a kompetenciamérés eredményeit minden évben feldolgozzuk, és a következtetéseket beépítsük munkánkba Szükség van arra, hogy az egyes szakmák értékelési rendszerüket a jelenleginél egységesebbé alakítsák. Az előrehozott érettségi vizsgákhoz kapcsolódóan az osztályozóvizsgák rendszerét ennek megfelelően kell szabályoznunk A tehetséggondozás kiemelt célunk. Az iskolai tehetséggondozás átfogó rendszerét kell kialakítanunk, mely végigkíséri a diákok teljes iskolai pályáját a bejövő méréstől, a tanulási stílusuk meghatározásán, a tanulás tanításán, a részcélok kitűzésén át a továbbtanulási irány választásáig. A tehetséggondozás feladatához kapcsolódóan a pedagógusok óraszámában a tanórai foglalkozások mellett a jelenleginél nagyobb arányban kell megjelennie a tehetséggondozó, szakköri, diákköri foglalkozásoknak. A nevelőtestület létszámfejlesztésének is ezt a célt kell szolgálnia. Az új természettudományos laboratórium a tehetséggondozás fontos színtere, olyan lehetőségeket jelent diákjainknak, mely meghatározhatja jövendő pályájukat. A lehetőségek maximális kihasználását minden kollégának biztosítani kell minden diák és minden csoport számára tanórákon és szakkörök, érettségi előkészítő foglalkozások keretében is. 25

27 A RE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 1.6. Meg kell őrizni, ha lehet, növelni kell diákjaink eredményességét a tanulmányi és sportversenyeken. Az iskola mellett működő alapítványok segítségét is igénybe véve biztosítani kell, hogy egyetlen tehetséges diák se essen el a megmérettetés lehetőségétől anyagi okokból. Az eredményesen szereplő diákjaink elismerésére kialakított díjak rendszerét és az iskolai tanulmányi mozgalom értékelési rendszerét szükség esetén felül kell vizsgálnunk, a szempontrendszereket finomítanunk kell. Segítsük, hogy a versenyeken eredményesen szereplő diákjaink megjelenjenek a helyi médiában is Őrizzük meg nyelvoktatásunk kiemelkedő eredményeit. Helyezzünk nagyobb hangsúlyt a nyelv megszerettetésére, a hozzá kapcsolódó kultúrák megismertetésére. Szolgálja ezt továbbra is chami testvériskolai kapcsolatunk (őrizzük ezt meg az ott várható személyi változás ellenére is) és a diákok számára szervezett tanulmányutak (Ausztria, Franciaország, Nagy Britannia). Ösztönözzük diákjainkat nyelvvizsga megszerzésére, összhangban a felsőoktatási követelmények várható változásával, és ismerjük el eredményeiket ezen a téren. Igény esetén biztosítsunk ehhez szakköri keretben felkészítést is. A marosvásárhelyi 7. számú Általános Iskolával és a kisinyovi Cervantes Gimnáziummal meglévő hármas testvériskolai kapcsolatunk további fenntartásához, elmélyítéséhez keressük a formákat és a finanszírozás (pályázati) lehetőségét. 2. A nevelés 2.1. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a nevelésre, azon belül is a szülőkkel, családdal történő együttműködésre. Ez az iskola értékeinek, elvárásainak a szülőkkel történő megismertetését, a szülőknek az iskolával szembeni igényeinek megismerését, e kettő összehangolását és az iskola pedagógiai programjában és mindennapi munkájában történő figyelembe vételét jelenti Meggyőződésem, hogy egy nevelőtestület tagjai soha nem vallanak teljesen egységes elveket, nem képviselnek teljesen egységes szemléletet a nevelésben. Ez nem baj, hiszen a diákok az élet minden területén ilyen helyzetekkel találkoznak majd. Törekedni kell azonban az alapelvek egy mindenki számára elfogadható minimumának meg- 26

28 A RE ÉPÜLŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK határozására és annak betartására, betartatására. A testület tagjainak példamutatása igen fontos nevelő erő, mely mindenkit kötelez Az osztályfőnöki munka központi kérdése a közösség fejlesztése, az osztály, az iskola közösségéhez tartozás érzésének erősítése. Ezt elsősorban több közösségi program szervezésével, egymás programjainak megismerésével lehet elérni. Erősíteni kell az egy osztályban tanító tanárok nevelési együttműködését, melyben továbbra is meghatározó szerepe van az osztályfőnöknek. Bár az osztályok magas létszáma ezt jelentősen megnehezíti, az osztályfőnököknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az egyéni törődésre, a valamilyen szempontból (nem feltétlenül jogi értelemben) hátrányos helyzetű tanulókkal történő foglakozásra Kapcsolódnunk kell új, a szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos programokhoz, meg kell keresnünk ennek formáit, a szakmai partnereket és a finanszírozási lehetőségeket Pedagógiai programunkban a magatartás és a szorgalom értékelésének szempontrendszere és az iskola házirendje folyamatos megújítást igényel A gyermek és ifjúságvédelmi problémák szerencsére nem gyakoriak, de megjelentek iskolánkban is. Megfelelő munkakapcsolatot alakítottunk ki a Járási Gyámhivatallal és a Gyermekvédelmi Szolgálattal is. Egy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kolléganő segíti az osztályfőnököket ezekben a feladatokban Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán az erők és lehetőségek koncentrálására van szükség. Diákjaink egy része a közösségi szolgálati feladatokat vagy azok egy részét az iskolai programok keretében teljesíti. A jövőben a kipróbált, megbízható, több diák foglalkoztatását vállaló partnerekkel kell megállapodásokat kötnünk. 3. A nevelőtestület és az iskolavezetés 3.1. A nevelőtestület színvonalas szakmai munkára képes, a nemzeti köznevelési törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező kollégákból áll. A pedagógiai programban meghatározott céloknak és a kerettantervi óratervek felmenő rendszerben történő bevezetésének megfelelően a testület létszámát növelni kell, összetételét a programhoz kell igazítani, el kell érni a köznevelési törvényben előírt 27

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bányai Júlia Gimnázium OM 027 943 A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógia programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. (1) bekezdése és a 70. 1) bekezdés a) pontja

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016.

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ... 4 AZ INTÉZMÉNYBEN VÉGZETT EDDIGI TEVÉKENYSÉGEM BEMUTATÁSA... 5 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 9 Az oktatási rendszer

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 6724 Szeged, Bálint S. u. 14. Telefon: 62-549-091 Honlapcím: www.szepi.hu Bemutatkozó oldal Beiskolázási tájékoztató 1720-ban

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIADMÁNYOZÁSA... 1 BEVEZETŐ... 1 A SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Posta László igazgató Magyarné Csibi Gabriella igazgatóhelyettes Czuper Edit igazgatóhelyettes

Pedagógiai Program. Készítette: Posta László igazgató Magyarné Csibi Gabriella igazgatóhelyettes Czuper Edit igazgatóhelyettes Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deak@kollegium.debrecen.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014.

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Kisbéri Tankerület 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ Templomdombi Általános Iskola OM-azonosító: 037726 Szentendre, Alkotmány u. 12. 2000 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2011. Jogszerűség Intézményünkben a nevelő és oktató munkát a 2008. szeptember elsejétől

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Magyarázatok: A nyelvi előkészítő képzés tantárgyi rendszere (óraterv) a 2007/2008. tanévtől tantárgy óraszám Idegen

Részletesebben

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2014/2015 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2014.szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere Vezetői pályázat Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Benyújtás helye: KLIK XXII. Tankerülete 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. Pályázati

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre Pusztaszabolcs, 2015.08.31 Készítette: Mátyás Julianna igazgató 1 B E V E Z E T É S A munkaterv

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási rendszer

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

a 2014-es év beszámolója

a 2014-es év beszámolója Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă Chitighaz, str. Úttörő nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 web:www.romansulioviketegyhaza.hu Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 68. Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 2006-2011. Készítette: Egyházi Viktorné sk. igazgató 1 Tartalom I. Iskolánkról... 2 II. Személyi feltételek... 2 III. Iskolánk felszereltségének alakulása...

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉHEZ

VEZETŐI PROGRAM A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉHEZ VEZETŐI PROGRAM A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2016 2021 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEK...

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája

Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája Tatabányai Szakképzési Centrum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Aktualizálva: 2013. március TARTALOMJEGYZÉK: 1. PRAEAMBULUM... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 2. 1.

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői pályázat. Szereminé Hegedűs Krisztina 2016.

Tagintézmény-vezetői pályázat. Szereminé Hegedűs Krisztina 2016. Tagintézmény-vezetői pályázat Szereminé Hegedűs Krisztina 2016. Pályázat A Székesfehérvári SZC Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 / 2016.tanév

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 / 2016.tanév ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 / 2016.tanév Szomor, 2015. november 4. Készítette: Mihalovics Péterné I. Az önértékelés és jelentősége Az önértékelés törvényi háttere:

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Pályázat. Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására (azonosító szám: 2016-02-20)

Pályázat. Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására (azonosító szám: 2016-02-20) Pályázat Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására (azonosító szám: 2016-02-20) 2015 Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat 3 I. Bevezetés

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha elakadok valamiben, akkor megmondom maganak, hogy mit kell

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM PÁLYÁZAT A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZÓ: Márk Attila Olivér okleveles matematika fizika szakos tanár 2012 1 Ok nélkül hágni vészes pályára vakmerőség és hiúság;

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01.

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01. 2014. Pedagógiai Program Tudjátok merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között Gyönyörű táj! A városka előtt a Kis-Duna, szemünk előtt termékeny

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben