Használati utasítás Hűtő-fagyasztó kombináció oldal pdf CBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati utasítás Hűtő-fagyasztó kombináció. 14-19. oldal. 7080 153-00 pdf CBN 50 205"

Átírás

1 Használati utasítás Hűtő-fagyasztó kombináció oldal pdf CBN

2 Hulladék-ártalmatlanítási tudnivalók A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült. - Hullámlemez/papírlemez - Habosított polisztirolból készült alakidomok - Polietilénből készült fóliák - Polipropilénből készült átpántoló szalagok A csomagolóanyag nem gyermekjátékszer - a fóliák fulladásveszélyt jelentenek! A csomagolóanyagot szíveskedjen egy hivatalos gyűjtőhelyre szállítani. A kiszolgált készülék: Még sok értékes anyagot tartalmaz és a nem válogatott normál szeméttől elkülönítetten kell kezelni. A kiszolgált készüléket tegye használhatatlanná. Húzza ki a hálózati csatlakozót, vágja el a csatlakozó kábelt és a tegye használhatatlanná a zárat, hogy gyermekek ne tudják bezárni magukat. Ügyeljen arra, hogy a kiszolgált készülék hűtőközegkörfolyama a települések által létrehozott gyűjtőhelyre történő elszállításig meg ne sérüljön. A készülékben lévő hűtőközegre vonatkozó adatokat a típustáblán talál. Az elszállítás időpontjára vagy a gyűjtőhelyekre vonatkozó felvilágosítást a helyi köztisztasági üzemnél vagy a közigazgatási hivatalnál kaphat. Klímaosztály A készülék a klímaosztályok szerinti besorolásban a korlátozott környezeti hőmérsékletre lett kialakítva. Ezeket nem szabad egyik irányban sem túllépni! Az Ön készülékére vonatkozó klímaosztály a típustáblára van nyomtatva. Klímaosztály Környezeti hőmérséklet SN N ST T +10 C -tól +32 C -ig +16 C -tól +32 C -ig +18 C -tól +38 C -ig +18 C -tól +43 C -ig Biztonsági és óvórendszabályok A személyi- és dologi károk elkerülése érdekében a készüléket két személy segítségével csomagolja ki és állítsa fel. A készüléken lévő sérülések esetén - a csatlakoztatás előtt - forduljon a szállítóhoz. A biztonságos üzemeltetés biztosítása érdekében a készüléket kizárólag a használati útasításban megadottak alapján szerelje be és csatlakoztassa. Hiba esetén a készüléket válassza le a hálózatról. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy oldja ki ill. csavarja ki a biztosítékot. A készüléket ne a csatlakozó kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva válassza le a hálózatról. A készülék javítását vagy egyéb beavatkozásokat a vevőszolgálattal végeztessen, ellenkező esetben a használóra jelentős veszélyek származhatnak. Ugyanez vonatkozik a hálózati csatlakozó vezeték cseréjére is. A készülék belső terében ne foglalatoskodjon nyílt lánggal vagy gyújtóforrásokkal. A készülék szállítása és tisztítása során ügyeljen arra, hogy a hűtőkörfolyam ne károsodjon. Kársodás esetén a gyújtóforrást tartsa távol és a helyiséget alaposan szellőztesse ki. Az aljzatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja lábtartónak vagy rátámaszkodásra. Ne engedje, hogy a készülékkel gyermekek játszanak, pl. beüljenek a fiókokba vagy az ajtón függeszkedjenek. Étkezési jeget, különösképpen vízből készült fagylaltot vagy jégkockát ne azonnal és ne túlzottan hidegen fogyassza. Az alacsony hőmérsékletek miatt égési veszély áll fenn. Ne fogyasszon túl hosszú ideig tárolt élelmiszereket, ezek ételmérgezést okozhatnak. A készülék élelmiszerek hűtésére, fagyasztására és tárolására valamint jég készítésére szolgál. A háztartásban történő alkalmazásra van tervezve. Nagyüzemi területen történő alkalmazás esetén tartsuk be az ipar területére érvényes határozatokat. Ne tároljon robbanóképes anyagokat vagy éghető hajtógázzal, mint pl. propánnal, butánnal, pentánnal stb. működő szóródobozokat a készülékben. Az esetleges kiáramló gázokat villamos szerkezeti részek meggyújthatják. Az ilyen szóródobozok a rányomtatott, tartalomra vonatkozó adatokról vagy lángszimbólumról ismerhetők fel. Ne használjon elektronikus berendezéseket a készülék belsejében. Ez a használati útmutató több típusra érvényes, ebből kifolyólag eltérések előfordulhatnak. A készülék- és a felszerelés áttekintése Készülékméretek (mm) Kezelő- és ellenőrzőelemek Vaj- és sajtrekesz áthelyezhető ajtózáró áthelyezhető tárolólapok Típustábla Fiók száraz és becsomagolt élelmiszerek számára. Fiók szabályozható páratartalommal Jégkockakészítő Fiók Fagyasztási terv Állítható lábak 14

3 Elhelyezés Kerülje a közvetlen napsugárzás területén, tűzhely, fűtés és hasonlók melletti elhelyezést. A felállítás helyén a talaj legyen vízszintes és sima. Egyenetlenségek kiegyenlítéséhez a mellékelt villáskulcs segítségével állítsa be az állítható lábakat. A szellőzőrácsokat nem szabad elmozdítani. Mindig ügyeljen a jó szellőzésre és szellőztetésre! Ne állítson hőleadó készülékeket, pl. mikrohullámú készüléket, kenyérpirítót stb. a készülékre. Készüléke felállítási helyisége az EN 378. szabvány értelmében 8g R 600a hűtõközegtöltésmennyiségenként 1 m 3 térfogattal rendelkezzen, hogy a hűtõközeg-körfolyam esetleges szivárgásakor ne keletkezhessen gyúlékony gáz-levegõ-elegy a készülék felállításának helyiségében. A hűtőközeg mennyiségére vonatkozó adatot a készülék belső terében lévő típustáblán találja meg. Csatlakoztatás Az áram fajtája (váltóáram) és feszültsége az elhelyezés helyszínén egyezzen meg a típustáblán lévő adatokkal. A típustábla a bal oldali belső oldalon, a zöldségestálcák mellett található. A csatlakozó aljzat 10 A-ral vagy annál magasabb értékkel legyen biztosítva, és a készülék hátoldalán kívül, könnyen hozzáférhető legyen. A készüléket csak előírásszerűen szerelt védőérintkezős csatlakozó aljzat révén csatlakoztassa. Az energia-megtakarításra vonatkozó tudnivalók Kerüljük a készülék ajtajának hosszú ideig tartó és szükségtelen kinyitását. A meleg ételeket előbb hagyja szobahőmérsékletre lehűlni, mielőtt berakja a készülékbe. Kezelő- és ellenőrző elemek Hűtőrész ➐ Hőmérséklet kijelző ➑ A hőmérséklet beállítására szolgáló gombok ➒ Be-/Kikapcsoló gomb ➓ SuperCool-gomb Fagyasztórész ➊ Hőmérséklet kijelző ➋ A hőmérséklet beállítására szolgáló gombok ➌ Be-/Kikapcsoló gomb ➍ SuperFrost-gomb ➎ Riasztó kikapcsoló gombja ➏ Gyermekbiztosíték Készülék be- és kikapcsolása Ajánlatos a készülék megtisztítása az üzembe helyezés előtt (ehhez közelebbieket a Tisztítás fejezetben). A készülék fagyasztott árukkal történő első feltöltése előtt kb. 2 órával vegye üzembe a készüléket. Csak akkor helyezze be a fagyasztandó árut, ha legalább -18 C hőmérséklet kerül kijelzésre. A hűtő- és fagyasztürész egymástól függetlenül is működtethető. Bekapcsolás: Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (bal: hűtőrész, jobb: fagyasztórész), hogy a hőmérsékletjelző világítson/villogjon. Kikapcsolás: Nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot, hogy a hőmérsékletkijelző elsötétedjen. Hőmérséklet beállítása A készüléket szériaszerűen a normál üzemeléshez állítottuk be, a hűtőrészben +5, a fagyasztórészben -18 C javasolt. Hőmérséklet csökkentése/hidegebb: Nyomja meg a LE (DOWN) -beállító gombot, balra a hűtőrészhez tartozót, jobbra a fagyasztórészhez tartozót. Hőmérséklet növelése/melegebb: Nyomja meg a FEL (UP) -beállító gombot. - Während dem Einstellen blinkt der Einstellwert. - A hőmérséklet beállítására szolgáló gombok első alkalommal történő megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az aktuális beállítási érték (=előírt érték) - A gomb további rövid megnyomásával a beállítási érték 1 C-os fokozatokkal változik, hosszabb nyomva tartás esetén folytatólagosan. - Az utolsó gombnyomás után kb. 5 mp elteltével az elektronika automatikusan átkapcsol, és a tényleges fagyasztási- ill. hűtési hőmérséklet (= tényleges érték) kerül kijelzésre. - A hőmérséklet beállítható a hűtőrészben: 9 C -tól 4 C -ig, a fagyasztórészben: -14 C -tól -28 C -ig Hőmérsékletjelző A normál üzemelés során: - a közepes hűtési hőmérséklet és - az fagyasztandó áru legmagasabb hőmérséklete kerül kijelzésre. Üzembevételkor és meleg készülék esetén a fagyasztórész kijelzője mindaddig vonalakat mutat, míg a kijelzési hőmérsékletet eléri (19 C -tól 0 C -ig a hűtőrészben, 0 C alatt a fagyasztórészben). A kijelző villog, ha Ön - megváltoztatja a hőmérséklet beállítását vagy - a hőmérséklet több fokkal emelkedett, a hideg levegő további felmelegedésére figyelmeztető utalásként. Pl. friss meleg élelmiszer behelyezésekor, valamint fagyasztandó áru kivételekor és átrendezésekor a beáramló meleg levegő miatt a hőmérséklet átmenetileg emelkedhet. Ha akijelzőn F1 és F5 közötti érték kerül kijelzésre, akkor a készülékben hiba történt. Ebben az esetben kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz és közölje ezt a villogó üzenetet. Hangjelzéses figyelmeztető A készülék riasztófunkcióval van ellátva. A készülék nyitott ajtajára figyelmeztető riasztás: Ha a készülék ajtaja 60 másodpercnél hosszabb ideig nyitv van, akkor felhangzik a hangjelzéses figyelmeztető. A riasztó kikapcsoló gombjának megnyomásával a figyelmeztető hangjelzés kikapcsolható. Ha becsukja az ajtót, a hangjelzéses figyelmeztető ismét működőképes. A fagyasztórész túl magas hőmérsékletére figyelmeztető riasztás: Akkor szólal meg, ha a fgyasztórész hőmérséklete nem eléggé hideg. Egyidejűleg villog a hőmérséklet kijelzője; A hang az ALARM (Riasztó) -gomb megnyomására hallgat el. A hőmérséklet kijelző addig villog, amíg a riasztás véget ér. Ez akkor fordulhat elő ha a fagyasztórész ajtaja hosszabb ideig nyitva van és meleg teremlevegő áramlik ki; ha hosszabb áramkimaradás volt; vagy a készülék valamilyen meghibásodása miatt. Minden esetben ellenőrizze, hogy az élelmiszerek nem olvadtak-e fel vagy nem romlottak-e meg. 15

4 Áramkimaradás frost-control kijelző Ha a kijelzőben egy na világít, akkor ennek jelentése: A fagyasztási hőmérséklet áramkimaradás, az áramellátás megszakadása miatt az előző órákban vagy napokan túl magasra emelkedett. Ha Ön az na kijelzése alatt az ALARM gombot megnyomja, akkor a kijelzőn megjelenik a lemagasabb hőmérséklet, amely az áramkimaradás alatt beállt. Felmelegedés vagy akár felovadás után ellenőrizze az élelmiszer minőségét és döntsön a további felhasználásról. A legmagasabb hőmérséklet kb. egy perc időtartamig kerül kijelzésre. Ezután az elektronika ismét a tényleges fagyasztási hőmérsékletet jelzi ki. Az ALARM gomb ismételt megnyomásával a kijelzése törlésre kerül. Kiegészítő funkciók A beállítási mód segítségével használhatja a gyermekbiztosítékot, megváltoztathatja a kijelző fényerejét a BioFresh-rész hőmérsékletét kissé hidegebbre vagy melegebbre állíthatja. Beállítási mód aktiválása: Kb. 5 másodpercig nyomja le a SuperFrost-gombot - a Super- Frost-gomb villog - a kijelző kijelzi a c gyermekbiztosítékot. Tájékoztatás: A mindenkori megváltoztatandó érték villog. Az Up (Fel)/ Down (Le)-gomb megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót: c = Gyermekbiztosíték h = fényerő vagy b = BioFresh-hőmérséklet. Most a SuperFrost-gomb rövid megnyomásával válassza ki/ erősítse meg a funkciót: > c = gyermekbiztosíték esetén a Fel/Le gomb megnyomásával c1 = bekapcsolhatja a gyermekbiztosítékot vagy c0 = kikapcsolhatja a gyermekbiztosítékot és ezt a SuperFrost-gombbal erősítse meg. A világító jelkép esetén a gyermekbiztosíték aktív. > h = fényerő esetén a Fel/Le gomb megnyomásával h1= legalacsonyabbtól h5 = legnagyobb fényerőig kiválasztható és ezt a SuperFrost-gombbal erősítse meg. > b = BioFresh-hőmérséklet esetén a Fel/Le gomb megnyomásával választhat a b1 = leghidegebbtől a b9 = legmelegebb fokozat között és ezt a Super- Frost-gombbal erősítse meg. A megváltoztatott BioFresh-hőmérséklet lassan beáll a megváltoztatott új értékre. Tájékoztatás: b5 = előbeállítás. A hidegebb irányba történő átállításkor, b4-től b1-ig, negatív hőmérsékleti tartományba léphet és az élelmiszereket a BioFresh-részben könnyen lefagyaszthatja. Kilépés a beállítási módból: Az On/Off-gomb megnyomásával kiléphet a beállítási módból, 2 perc elteltével az elektronika automatikusan átkapcsol. A normál üzemmód ismét aktív. Felszereltség A tárolólapokat a hűtendő áru magasságától függően áthelyezheti, ehhez emelje meg elöl a tárolólapot, húzza ki a feléig és félig fordítsa el. A tartólapot mindig az ütközőfüllel/ ütküzőszéllel hátrafelé, felfelé csúsztassa be, különben az élelmiszer odafagyhat a hátfalra. Ajtózárók áthelyezése Az ajtózárót függőlegesen emelje fel, előrefelé vegye ki és más magasságban fordított sorrendben helyezze újra vissza. A palacktartó elcsúsztatásával biztosíthatja, hogy a palackok az ajtó kinyitásakor és becsukásakor fel ne boruljanak. Ha magas palackok és edény számára helyre van szüksége, akkor a fél üveglapot egyszerűen tolja hátrafelé Palacktartó rostély A palacktar tó rostéllyal további hűtőterülethez juthat a palackok számára. A belső világítás nyitott ajtó esetén kb. 15 perc elteltével kikapcsol. A belső világítás a felső beltér egy fedele mögött található és két izzólámpából áll. Az egyik lámpa meghibásodása esetén, kárjük, legyen tekintettel az alábbiakra. Izzólámpa-adatok:max. 25 W, Az áram fajtája és feszültsége egyezzen meg a típustáblán lévő adatokkal. Foglalat: E 14. Az izzó cseréje: Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy oldja ki ill. csavarja ki a sorosan kapcsolt biztosítékot. Csavarja le a tartólécet és a nyíl irányában vegye le. Vegye ki az üveglapot. Cserélje ki a meghibásodott izzólámpát. Az új izzó becsavarásakor ügyeljen a tömítés pontos illeszkedésére a lámpafoglalatban. Ismét szerelje vissza az üveglapot és a tartólécet. 16

5 Hűtés Elhelyezési példa ➊ Vaj, sajt ➋ Tojások ➌ Palackok, dobozok, tubusok ➍ Mélyhűtött étel, jégkocka ➎ Pékáruk, készételek, ➏ Húsáru, hentesáru, Tejtermékek ➐ Gyümölcsök, zöldségek, saláták, Biofresh-rész: ➑ Hús-, hentesáru, hal, Tejtermékek ➒ Saláták, gyümölcsök, zöldségek, Tájékoztatás Illatot vagy ízt kibocsátó vagy átvevő élelmiszereket, továbbá folyadékokat mindig zárt edényben vagy lefedve tároljon; nagy nagy térfogatszázalékú alkoholt erősen lezárva és felállítva tároljon. Csomagolóanyagokként újra felhasználható műanyag-, fém-, aluminíum-, üvegtartók és tartósítófóliák alkalmasak. Biofresh-rész: A Biofresh-rész lehetővé teszi különböző friss élelmiszerek akár háromszor hosszabb ideig történő tárolását a hagyományos hűtéshez képest változatlan minőség mellett. A tartósan kicsivel 0 C feletti automatikus vezérlésű tárolási hőmérséklet és az önmagától beálló páratartalom lehetővé teszi a különböző élelmiszerek optimális tárolási feltételeit. A felső fiók ➑ száraz és becsomagolt élelmiszerek (pl. tejtermékek, húsáruk, halak, hentesáruk) tárolására alkalmas. Itt viszonylag száraz tárolási klíma alakul ki. A szabályozható fiók ➒ nedves beállítása saláták, zöldségek, gyümölcsök tárolására alkalmas. Jól megtöltött fiók esetén harmatos klíma alakul ki, akár 90 %-os páratartalommal. Szükség szerint ezt a fiókot az Ön választása szerint száraz vagy nedves klímával használhatja. A nedvesség beállítása: száraz : kis méretű nedvesség-szimbólum - a tolórészt tolja balra. SZáraz tároláshoz arra alkalmas élelmiszereket helyezzen be. nedves : magas relatív páratartalom akár 90 %-os páratartalommal, nagy méretű nedvesség-szimbólum - a tolórészt tolja teljesen jobbra. Ez kedvező a magas saját nedvességtartalmú becsomagolt élelmiszerek, pl. fejessaláta tárolására. SuperCool A Superhűtés-funkcióval a hűtőrészt a legnagyobb hűtési teljesítményre állíthatja. Ez különösképpen akkor ajánlatos, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert, italt, frissen készített süteményt vagy ételt a lehető leggyorsabban szeretne lehűteni. Bekapcsolás:Nyomja meg röviden a Supercool-gombot, úgy hogy a hozzá tartozó LED világítson. A hűtési hőmérséklet a leghidegebb értékre csökken. Tájékoztatás: A SuperCool kissé több energiát fogyaszt. Kb. 6 óra elteltével az elektronika automatikusan visszavált energiatakarékos normál üzemmódra. Szükség esetén a SuperCool funkciót hamarabb is kikapcsolhatja. Kikapcsolás: nyomja meg ismét, hogy a LED sötét legyen. Tanácsok A fiók páratartalma függ a behelyezett hűtendő áru nedvességtartalmától valamint az ajtónyitások gyakoriságától. A tárolási időtartam tekintetében döntü jelentőségű az élelmiszerek frissessége és minősége. A becsomagolatlan állati és növényi élelmiszereket elkülönítve tárolja, szétválogatva pakolja be a fiókokba. Ha ezen élelmiszereket helyhiány miatt együtt kell tárolni, akkor ezeket becsomagolva tárolja! Különböző húsfajták ne érintkezzenek egymással, ezeket csomagolóanyaggal mindig válassza el egymástól, ezáltal elkerülhető az élelmiszerek csíraképződés miatti megromlása. Nem való a Biofresh-részbe: Keménysajtok, burgonya, hidegre érzékeny zöldségek, mint uborka, paprika, padlizsán, avokádó, félig érett paradicsom, bab, cukkini, az összes hidegre érzékeny déligyümölcs, mint ananász, banán, grapefruit, sárgadinnye, mangó, papaja stb. 17

6 Lefagyasztás A friss élelmiszerek a lehető legrövidebb idő alatt a legbelsejükig át kell, hogy fagyjanak és a már berakodott fagyasztott áruk hidegtartalékkal kell rendelkezniük. Ezt a SuperFrost-berendezés teszi lehetővé. 24 órán belül legfeljebb annyi kg friss élelmiszert fagyaszthat le, amennyi a típustábla fagyasztási kapacitás értékénél meg van adva. Ez a maximális fagyasztási kapacitás modellenként és klímaosztálíonként változó. Lefagyasztás a Superfrost funkcióval Nyomja meg röviden a Superfrost-gombot, úgy hogy a LED világítson. A fagyasztási hőmérséklet csökken, a készülék a legnagyobb hűtési teljesítménnyel dolgozik. Kisebb lefagyasztandó mennyiség esetén kb. 6 órát várjunk/ fagyasszuk le előre, maximális mennyiség esetén, a típustábla fagyastási kapacitása alapján, kb. 24 óra. Ezután tegyük be a friss élelmiszert. - A Superfrost automatikusan lekapcsol. A behelyezett mennyiségtől függően szükség szerint, leghamarabb 30, legkésőbb 65 óra elteltével. A fagyasztási művelet lezáródott - a Superfrost-gomb sötét. Ne kapcsolja be a SuperFrost-funkciót az alábbi esetekben: - már fagyott áru behelyezése esetén, - napi max. kb. 2 kg friss élelmiszer lefagyasztása esetén. Fagyasztásra és tárolásra vonatkozó tanácsok Az alábbi élelmiszereket fagyaszthatja le:húsok, vad, szárnyasok, friss hal, zöldség, gyümölcs, tejtermékek, kenyér, pékáru, készételek. Nem fagyasztható le:fejes saláta, retek, szőlő, egész alma vagy körte, zsíros hús. Az Ön által lefagyasztott élelmiszereket mindig háztartásának megfelelő adagokban fagyassza le. Hogy az élelmiszerek gyorsan megfagyjanak a belsejükig, csomagonként az alábbi mennyiségek ajánlottak: Gyümölcs, zöldség legfeljebb 1 kg, hús legfeljebb 2,5 kg. A zöldségeket azok megmosása és adagolása után blansírozza (2-3 percig tegye forrásban lévő vízbe, majd vegye ki és gyorsan hűtse le hideg vízben). Friss élelmiszereket és blansírozott zöldséget lefagyasztás előtt ne sózza és ne fűszerezze. Egyéb ételeket enyhén sózzon vagy fűszerezzen. A fűszerek megváltoztatják az íz intenzitását. Csomagolóanyagokként újra felhasználható műanyag-, fém-, aluminíumtartók alkalmasak. Frissen lefagyasztandó élelmiszerek ne érintkezzenek már fagyott élelmiszerekkel. Csomagolóanyagokat mindig szárazon használjunk, hogy elkerüljük az odafagyást. A csomagokra mindig írjuk rá azok dátumát és tartalmát és ne haladjuk meg a fagyasztott élelmiszer maximális tárolási időtartamát. Szénsavas italokat tartalmazó üvegeket és dobozokat ne fagyasszunk le. Különben ezek szétrobbanhatnak. Felolvasztásra mindig olyan mennyiséget vegyünk ki, amennyire közvetlenül szükségünk van. A már felolvadt élelmiszereket lehetőleg gyorsan dolgozza fel készétellé. A lefagyasztott élelmiszereket az alábbi módon olvaszthatja fel: tűzhelyben mikrosütőben szobahőmérsékleten hűtőszekrényben; a lefagyasztott élelmiszer által leadott hideg az élelmiszer hűtésére használható. Felengedett hús- és haladagok forrón elkészíthetőek. Zöldségek fagyott állapotban is elkészíthetőek (a szokásos párolási idő fele alatt). Fagyasztási terv A fagyasztási terv a fagyasztandó áruk szimbólumával együtt megadja azok eltarthatóságát hónapban kifejezve. Az egyes tárolási idők, hogy az alsó vagy felső érvényes-e, az élelmiszer minőségétől, lefagyasztás előtti előkezelésétől és az egyes háztartások minőségi igényétől függ. Zsírosabb élelmiszerekre az alsó értékek vonatkoznak. A hűtőakkuk A mellékelt hűtőakkuk áramkimaradás esetén megakadályozzák a fagyasztótér hőmérsékletének túl gyors emelkedését. Ha hiba esetén a lehető leghosszabb tárolási időt szeretné kihasználni, akkor helyezze az akkukat a legfelső fiókban közvetlenül a fagyasztandó árura. Leolvasztás Hűtőrész A hűtőrész automatikus leolvad. A fellépő nedvesség a készülék hátoldalán lévő olvadtvíz-lefolyón keresztül vezethető el. Ott az olvadtvíz a kompresszor hőmérséklete miatt elpárolog. Ügyeljen arra, hogy az olvadt víz a hátoldali túlfolyónyíláson a felső Biofresh-fiókon keresztül akadálytalanul ki tudjon folyni. Fagyasztórész: A NoFrost-rendszer automatikusan leolvasztja a készüléket. A keletkező nedvesség a párologtatónál csapódik le, időközönként leolvad és elpárolog. Tisztítás Tisztítás előtt a készüléket alapvetően üzemen kívül kell helyezni. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy oldja ki ill. csavarja ki a sorosan kapcsolt biztosítékot. A belső teret, a felszereléshez tartozó részeket és a külső falakat langyos vízzel és kevés öblítőszerrel tisztítsa meg. Semmiképpen ne használjon homok- vagy savtartalmú tisztítószert ill. kémiai oldószereket. Ne dolgozzon gőztisztítókészülékekkel! Rongálódás- és sérülésveszély! Ügyeljen arra, hogy ne jusson mosóvíz a villamos szerkezeti részekbe és a szellőzőrésekbe. Ronggyal jól szárítson fel mindent. A hűtőgépet a hőcserélővel - a készülék hátoldalán lévő fémrácsozattal - együtt évente egyszer meg kell tisztítani és le kell porolni. Ne sértse meg a készülék belsejében lévő típustáblát, még kevésbé távolítsa el azt - ez fontos a vevőszolgálat számára. Nemesacél kivitelű készülékekhez használjon hagyományos nemesacéltisztítót. - A lehető legjobb védelem érdekében a tisztítás után vigyen fel nemesacél-ápolószert, a csiszolás irányának megfelelően, egyenletesen. Kezdeti fekete pontok és a nemesacélfelület intenzívebb színei normálisak. - Ne használjon súroló/karcoló szivacsokat, nem koncentrált tisztítószert és semmi esetre se homok- vagy savtartalmú tisztítószert ill. kémiai oldószereket; ezek megsérthetik a készülék felületét és korróziót okozhat. 18

7 Üzemzavar Az Ön készülékét úgy szerkesztettük és gyártottuk, hogy az üzemzavarmentesség és a hosszú élettartam adottak. Ha ennek ellenére üzem közben üzemzavar lépne fel, úgy szíveskedjen ellenőrizni, hogy az üzemzavar netán nem kezelési hibára vezethető-e vissza, mert ilyen esetben a garanciális időn belül is kénytelenek lennénk a felmerülő költségeket Önnek felszámítani. Az alábbi üzemzavarokat Ön a lehetséges okok vizsgálatával saját maga is el tudja hárítani: A készülék nem működik. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, rendesen benn van-e a csatlakozó a csatlakozó aljzatban, rendben van-e a csatlakozó aljzat biztosítéka, A zajok túl erősek. Ellenőrizze, hogy a készülék szilárdan áll-e a padlón, a működő hűtőkészülék nem hoz-e rezgésbe közelálló bútorokat vagy tárgyakat, Kérjük vegye figyelembe, hogy a hűtőközegtől származó áramlási zajok nem kerülhetőek el. A hőmérséklet nem kielégítő mértékben hideg. Ellenőrizze, hogy a hőmérsékletet a Hőmérséklet beállítása c. fejezetnek megfelelően a helyes értékre állította-e; esetleg nem helyezett-e egyszerre nagyobb mennyiségű friss élelmiszert a készülékbe; a külön behelyezett hőmérő helyes értéket mutat-e. Rendben van a szellőzés? A készülék felállítási helye nincs túl közel valamilyen hőforráshoz? Ha nem áll fenn egyik, a fentiekben megjelölt ok sem, és Ön sem képes az üzemzavart saját maga kiküszöbölni, kérjük, forduljon a legközelebbi vevőszolgálati helyhez. Adja meg a készülék megnevezését ➊, index- ➋ és készülékszámát ➌ a típustábla alapján. A típustábla a készülék belsejében bal oldalon található (hűtőrész). Beépítés a konyha bútorsorába Hogy a készüléket a konyha bútorsorának magasságához igazítsuk, a készülék felett egy megfelelő ➊ rátétszekrényt lehet felszerelni. A szellőztetés és a levegő szabad áramlása érdekében a rátétszekrény hátoldalán egy szellőző nyílást kell legalább 50 mm szélességben a rátétszekrény teljes hosszában kialakítani. A falmélyedés mennyezete alatti szellőző keresztmetszet legalább 300 cm 2 legyen. A készüléknek egy ➍ fal mellett történő felállítása eseténügyelni kell arra, hogy a csuklópántok oldalán a készülék és a fal között legalább 40 mm távolságra van szükség (az ajtónyitó helyzete nyitott ajtó esetén). ➊ Rátétszekrény ➋ Hűtő/fagyasztó készülék ➌ Bútor oldala ➍ Fal Üzemen kívül helyezés Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül kívánja helyezni: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy oldja ki ill. csavarja ki a sorosan kapcsolt biztosítékokat. Tisztítsa meg a készüléket és a szagképződés érdekében az ajtót hagyja nyitva. Ajtóütköző cseréje Vegye le az 1 fedelet. Csavarozza le a 2 csuklópántot. Vegye le az alsó ajtót. A 4 fedőlemezt tegye át az ellenkező oldalra. A 2 csuklópánt 3 csuklóelemét helyezze át. A bt középső csapszeget lefelé húzza ki. Vegye le a felső ajtót. Helyezze át a bn tömítést. Csavarozza le a 5 csuklópántot. A 6 fedőlemezt helyezze át az ellenkező oldalra. Az 5 csuklópántot csavarozza fel 180 -kal elforgatva. A bu csapágyperselyt húzza ki és felülről ismét helyezze be. Vegye le az 7 fedelet. Csavarozza le a 8 csuklópántot. Helyezze át a 8 csuklópántotban a 9 csapszeget. Helyezze át a bl lemez-sarokpántot és a bm fedelet. Csavarozza fel a 8 sarokpántot a gép bal oldalán. Az M4 csavart a csuklópánt bal oldali lyukába kell belecsavarozni. A másik két csavar M5 méretű. Szerelje fel a 7 fedelet. Akassza a felső ajtót a 9 csapszegbe, majd csukja be. A btközépső csapszeget alulról az 5 csapágybakon keresztül csúsztassa az ajtócsapágyba. Akassza az alsó ajtót az 5 csuklópántra, majd csukja be. A 2 csuklópántot helyezze az alsó ajtócsapágyba, majd csukja be. Pattintsa fel az 1 fedelet. Pattintsa fel elöl a bo nyomólemezt és csúsztassa el. A bp ajtónyitót és bq tömítést helyezze át az ellenkező oldalra. Szerelje fel a bo nyomólemezeket. A hűtőközeg-körfolyam tömítettség szempontjából ellenőrizve lett. A készülék EN szerint rádió-zavarmentesített és ezáltal megfelel az Európai Közösség 87/308/EWG sz. irányelveinek. A gyártó folyamatosan az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén dolgozik. Kérjük, ezért legyen tekintettel arra, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk. 19

Használati utasítás 7082 494-00. kombinált hűtő-fagyasztókhoz BioFresh-résszel. CBP/CBPes...6 4205

Használati utasítás 7082 494-00. kombinált hűtő-fagyasztókhoz BioFresh-résszel. CBP/CBPes...6 4205 Használati utasítás kombinált hűtő-fagyasztókhoz BioFresh-résszel 7082 494-00 CBP/CBPes...6 4205 A készülék áttekintése Kezelő- és ellenőrzőelemek, A1ábra Fagyasztórész 1 Hőmérséklet és a beállítások kijelzése,

Részletesebben

Návod k obsluze pro svislou chladničku. Instrukcja obsługi lodówki wolnostojącej. Kasutusjuhend külmikule. Návod na použitie pre samostatnú chladničku

Návod k obsluze pro svislou chladničku. Instrukcja obsługi lodówki wolnostojącej. Kasutusjuhend külmikule. Návod na použitie pre samostatnú chladničku Návod k obsluze pro svislou chladničku Instrukcja obsługi lodówki wolnostojącej Посібник з експлуатації для вертикального холодильника Руководство по эксплуатации холодильников, выполняемых в виде шкафа

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 070313 7082813-00 CTP(sl)21../25../29..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Návod k obsluze Chladnička s mrazničkou Instrukcja obsługi chłodziarko-zamrażarki Посібник з експлуатації пристрою охолодження і заморожування

Návod k obsluze Chladnička s mrazničkou Instrukcja obsługi chłodziarko-zamrażarki Посібник з експлуатації пристрою охолодження і заморожування Návod k obsluze Chladnička s mrazničkou Instrukcja obsługi chłodziarko-zamrażarki Посібник з експлуатації пристрою охолодження і заморожування Инструкция по эксплуатации комбинированного холодильника с

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 171013 7081892-03 CN(sl)3033... 3 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Használati utasítás Álló hűtőszekrény

Használati utasítás Álló hűtőszekrény Használati utasítás Álló hűtőszekrény 051212 7082832-00 KP2620/ K(P)(sl)3120... 3 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése... 2 1.2

Részletesebben

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény 061212 7082804-01 GP(esf)14../GP13..... 6 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 160113 7082819-00 CUP(esf) 2901 / CUP(sl) 3221... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés

Részletesebben

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu

Részletesebben

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Fagyasztószekrény HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Borhűtő ERC38800WS 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

Hűtő - fagyasztó kombináció

Hűtő - fagyasztó kombináció Hűtő - fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció (továbbiakban

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK

LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK LIEBHERR IPARI VENTILLÁCIÓS BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK (FKDv TÍPUSOK) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu

Részletesebben

Hűtő-fagyasztó kombináció

Hűtő-fagyasztó kombináció Hűtő-fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció háztartási

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

7081 892-02. Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost

7081 892-02. Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki, NoFrost Посібник з експлуатації для пристрою охолодження і заморожування, NoFrost Инструкция

Részletesebben

Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L..

Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L.. Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L.. hu Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések... 3 Hulladék-ártalmatlanítási útmutatások... 5 Csomagolás tartalma... 6 Szobahőmérséklet,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 TÁRGYMUTATÓ 1. fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...4 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.3. AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (ha lehetséges)...4 1. fejezet 2: FUNKCIÓK...5 2.1.

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Hűtőszekrény HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtőszekrény háztartási használatra készült, amely a háztartásban

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Hûtõ-fagyasztó kombináció

Hûtõ-fagyasztó kombináció Hûtõ-fagyasztó kombináció HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hûtõ-fagyasztó kombináció háztartási használatra

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtő-fagyasztó készülék

Használati utasítás. Hűtő-fagyasztó készülék H Használati utasítás Hűtő-fagyasztó készülék Köszönjük a bizalmat, amelyet készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy a gép használata sok örömet szerezzen Önnek. A hűtő-fagyasztó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 7 6.

Részletesebben

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓTÉR

Részletesebben

GSN.. hu Használati útmutató

GSN.. hu Használati útmutató GSN.. hu Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések... 3 Hulladék-ártalmatlanítási útmutatások 5 Csomagolás tartalma... 5 Vegye figyelembe a szobahőmérsékletet és aszellőztetést...

Részletesebben

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235)

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235) ZANUSSI HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ ZD 19/5 BO (CT 235) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HU 200364282 KE/Za/104. (02.) A készülék üzembehelyezése és használatbavétele elõtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TRTLOM iztonsági előírások... 3 1/ ÜZEME HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 ekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 készülék leírása... 5 z ajtó nyitási irányának

Részletesebben

Használati útmutató. Hűtő - fagyasztó kombináció. Kedves Vásárló!

Használati útmutató. Hűtő - fagyasztó kombináció. Kedves Vásárló! H Hűtő - fagyasztó kombináció Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció háztartási

Részletesebben

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ENN2800COW...... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. MŰKÖDÉS...........................................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 60802046H.fm Page 32 Monday, November 12, 2007 9:44 AM A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A) Hűtőtér (friss élelmiszerek tárolásához) 1. Polcok (részben szabályozható magassággal) 2. Zöldség- és gyümölcsfiók 3. A hűtőszekrény

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉKONDICIONÁLÓ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. TÍPUS : VENTILÁTOR MAGYAR www.lg.com A ventilátor használati

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 200 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 201 NÖVELÉSE 202 FUNKCIÓK 202 CSAVARHATÓ JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ 206

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 200 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 201 NÖVELÉSE 202 FUNKCIÓK 202 CSAVARHATÓ JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ 206 Használati utasítás A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 200 Környezetvédelmi tanácsok 200 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 201 A FAGYASZTÓ TÁROLÓKAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE 202 FUNKCIÓK 202 ÉLELMISZERTÁROLÁS A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út

Részletesebben

ENN2800ACW. preciz.hu

ENN2800ACW. preciz.hu ENN2800ACW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. NAPI HASZNÁLAT... 6 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS

Részletesebben

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu HU PL CZ SK Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Mrazicí box Mraznička Fagyasztóláda HU Köszönjük a bizalmat, amit a készülék megvásárlásával

Részletesebben

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2FC-47 CXS Fagor hûtõszerkrény H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TARTALOM Biztonsági előírások... 3 1/ ÜZEMBE HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 Bekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 A készülék leírása... 5 Az ajtó nyitási

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÕSZERVEK

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

EN3487AOW EN3887AOW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3487AOW EN3887AOW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3487AOW EN3887AOW...... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó SCZ71800F1. preciz.hu

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó SCZ71800F1. preciz.hu HU Használati útmutató Hűtő - fagyasztó SCZ71800F1 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. MŰKÖDÉS... 6 4. NAPI HASZNÁLAT...9 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...

Részletesebben

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KlÍMABERENDEZÉS Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

Részletesebben

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV Henny Penny Expressz profitközpont EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA. 1. RÉSZ - BEVEZETÉS 1-1. FŰTÖTT

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ TMW 22 BI-S, BI-T 1 A használati útmutatóhoz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SD, UFR, WSN, GNF, MBF, SN, SMR típusú fagyasztószekrényekhez és fagyasztóvitrinekhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SD, UFR, WSN, GNF, MBF, SN, SMR típusú fagyasztószekrényekhez és fagyasztóvitrinekhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS SD, UFR, WSN, GNF, MBF, SN, SMR típusú fagyasztószekrényekhez és fagyasztóvitrinekhez SD SOROZAT: SD 76, SD 92 UFR SOROZAT: UFR 370 GD, UFR 370 GDL, UFR 440 GDL, UFR 370 SD GNF SOROZAT:

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtőszekrény fagyasztóval

Használati utasítás. Hűtőszekrény fagyasztóval HU Használati utasítás Hűtőszekrény fagyasztóval Hűtőszekrény fagyasztóval Köszönjük a bizalmat, amelyek készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy a gép használata sok örömet szerezzen

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtő-fagyasztó szekrény

Használati utasítás. Hűtő-fagyasztó szekrény HU Használati utasítás Hűtő-fagyasztó szekrény Hűtő-fagyasztó szekrény Köszönjük a bizalmat, amelyek készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy a gép használata sok örömet szerezzen

Részletesebben

6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS KEZELŐSZERVEK

6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS KEZELŐSZERVEK 6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELŐSZERVEK A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

ED 110310 110314 110320 110322

ED 110310 110314 110320 110322 ED 110310 110314 110320 110322 GL 110170 110171 110172 110173 110174 110175 110176 110178 110179 200276 Original-Bedienungsanleitung V1/0915 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 288 1.1 Biztonsági előírások...

Részletesebben

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6.

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Használati- és szerelési útmutató Páraelszívók EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető

Részletesebben

Használati utasítás. Álló hűtő-fagyasztó készülék

Használati utasítás. Álló hűtő-fagyasztó készülék Használati utasítás Álló hűtő-fagyasztó készülék Köszönjük a bizalmat, amit készülékünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a kitűnő döntéshez! Reméljük, a készülék évek hosszú során át

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz RT SOROZAT: RT-58L, RT-78L, RT-98L, RT-235L, RT-1200, RT-58L(1R), RT-98L(1R), RT-58L(2R) RTW SOROZAT : RTW-100L,

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_FM_2014-03-10 1

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás. Álló hűtő-fagyasztó készülék

Használati utasítás. Álló hűtő-fagyasztó készülék Használati utasítás Álló hűtő-fagyasztó készülék Köszönjük a bizalmat, amit készülékünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a kitűnő döntéshez! Reméljük, a készülék évek hosszú során át

Részletesebben

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Páraelszívó EFA 9673. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Páraelszívó EFA 9673 1 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató Digitális szobatermosztát THR840DEE 50062484-003 Rev. A THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató FIGYELEM: A készülék csak helyes telepítés és beállítás után működik megfelelően

Részletesebben

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató 2 TARTALOMJEGYZÉK Felépítés és telepítés Jegyezze fel 2 Tartalomjegyzék Funkciók 3 4 Műszaki adatok 4 Üzemi feltételek 5 Telepítés 6 Üzemeltetés Felépítés A távirányító

Részletesebben