Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata"

Átírás

1 A mellékletek tartalom jegyzéke 1. melléklet: A krónikus stressz szerepe a magyar népesség életkilátásainak alakulásában: a közép-kelet-európai egészség paradoxon...2 A szociális, pszichológiai és életmód tényezők szerepe a keringési és daganatos megbetegedések kockázatának fokozásában - a krónikus stressz központi szerepe... 5 Keringési betegségek pszichoszociális rizikófaktorai... 6 Pszichoszociális tényezők és onkológiai megbetegedések... 7 Mentális betegségek jelentősége és következményei... 7 A megbetegedések bio-pszicho-szociális hátterére vonatkozó kutatások A kutatások leírása A kutatások során felvett legfontosabb változók Eredmények A krónikus stressz és következményei Beavatkozási lehetőségek Összefoglalás melléklet: Vélemény és javaslat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia (NFFS) céljaival összhangban levő, abban megjelenő oktatás, nevelés, szemléletformálás, kommunikáció, társadalmi részvétel tervezésére és megvalósítására...31 Bevezetés Nemzetközi háttér Észrevételek, javaslatok melléklet: A magyar földtulajdoni és földhasználati viszonyok szerkezetmozgása, különös tekintettel a fenntarthatóságra...41 A föld és a fenntarthatóság A posztszocialista birtokpolitika intézményrendszere A birtokszerkezet Az agrárgazdasági szabályozók Kitörési pontok a fenntarthatóság felé Összefoglaló Hivatkozott irodalom melléklet: Magyarország növényzeti örökségének mai állapota a MÉTA adatbázis alapján...57 A cél A MÉTA adatbázis Az elemzés módszerei A mai állapot A Közösségi Jelentőségű Natura 2000 élőhelytípusok állapota az Élőhelyvédelmi Irányelv módszertana szerint Összefoglalás Oldal:1/59

2 1. melléklet: A krónikus stressz szerepe a magyar népesség életkilátásainak alakulásában: a közép-kelet-európai egészség paradoxon Kopp Mária és Székely András Az Európai Unió országaiban a lakosság születéskor várható élettartama jóval magasabb, mint Magyarországon, annak ellenére, hogy az 1960-as években egészségi mutatóink jobbak voltak, mint több nyugat-európai országnak. Ennek egyik legfőbb oka a középkorú korcsoportokban, különösen a férfiak körében tapasztalható igen magas halálozás. A magyar középkorú népesség halálozási arányaihoz hasonló kedvezőtlen tendencia tapasztalható a Közép- Kelet-európai régió többi átalakuló országában is. Ezekben az országokban még nem ment végbe a korábbi EU tagállamokban már lejátszó epidemiológiai korszakváltás, ennek következtében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulása és a halálozás is jelentősen korábbi életszakaszokban következik be. Ezt a jelenséget nevezik közép-keleteurópai egészség paradoxonnak, amely olyan természetes kísérleti szituációt jelent, amelyben egyedülálló módon lehet vizsgálni, hogy a gyors társadalmi átalakulás milyen mechanizmusok révén vezethet egészségromláshoz, melyek a protektív tényezők, hogyan függnek össze a társadalmi, pszichológiai, életmód és biológiai tényezők. Így régiónk valóságos epidemiológiai laboratóriummá vált. (Bobak és Marmot, 1996, Bobak et al, 2000, Cornia és Panicia, 2000, Kopp et al, 2000, 2002, Wilkinson, 1996) Bár a kilencvenes évek második felétől hazánkban a várható élettartam tekintetében összességében kedvező változás mutatkozik, ez a javulás elsősorban a nők, a születés körüli halálozás és a 65 évesnél idősebb népesség jobb életkilátásait jelenti. Ugyanakkor egyes okspecifikus halálozások tekintetében a negatív tendenciák folytatódnak, a daganatos halálozás és az emésztőszervi mortalitás az elmúlt két évtizedben növekedett, a keringési betegségek miatti halálozás alig csökkent. Az EU tagországaihoz képest a hazai stroke morbiditás és mortalitás kiemelkedően magas, a Oldal:2/59

3 középkorú korcsoportokban 4-6-szor magasabb, mint az EU átlag. A meghaltak több mint fele keringési betegségben, közel negyede daganatos betegségben, közel 10-10%-a külső ok miatt (baleset, öngyilkosság) illetve emésztőszervi betegség miatt hal meg évente. A vizsgálataink szempontjából kiemelkedően fontos idő előtti, 65 év alatti halálozás Magyarországon keringési betegségek miatt háromszor, daganatos betegségek esetében a férfiak között 2.1-szer, a nők esetében 1.56-szor, külső okok miatt több mint kétszer magasabb, mint az európai átlag. Bár az öngyilkossági halálozás jelentősen csökkent az utóbbi évtizedben, 65 év alatt még mindig háromszor gyakoribb a magyar férfiak és kétszer gyakoribb a magyar nők között, mint az európai átlag. Az alkoholos májcirózis miatti halálozás ma a magyar férfiak között leggyakoribb a statisztikát vezető országok közül, az elmúlt évtizedekben rendkívüli módon emelkedett, a férfiak között 65 év alatt 5.5- ször, a nők esetében 4.2-szer magasabb, mint az európai átlag (Gárdos, 2002). Mind az alkoholos eredetű halálozás, mind az erőszakos halálokok hátterében a mentális megbetegedések és zavarok szerepe alapvető. A fenti drámai mutatók alapján nyilvánvaló, hogy ha a középkorú magyar népesség rendkívül magas halálozási arányait javítani kívánjuk, a keringési, daganatos és mentális megbetegedések korai fellépésének bio-pszicho-szociális meghatározóit kell feltárnunk és ezeken alapuló megelőzési programokat kell megterveznünk. Ezek a ránk nézve igen kedvezőtlen adatok ugyanakkor minden laboratóriumi kísérletnél meggyőzőbben jelzik annak az általános tézisnek a helytállóságát, miszerint a betegség, legyen az akár testi akár mentális, tulajdonképpen a környezethez való alkalmazkodás zavara. A társadalmi környezet ilyen gyors átalakulása, próbára teszi tagjainak alkalmazkodási képességét, majd az alkalmazkodás folyamatának kimerülésekor drámai egészségromláshoz vezet. Feltételezhető, hogy az alkalmazkodási képességek és lehetőségek egyéni bio-pszicho-szociális különbségei magyarázzák a sérülékenységként illetve ellenállóképességként jelentkező egyéni különbségeket, amelyek erőteljes befolyással bírnak a megbetegedések Oldal:3/59

4 kialakulásának valószínűségére. Az ember környezethez való alkalmazkodásának legfontosabb megnyilvánulási formája az alkati-genetikai-, tapasztalati-, kulturális- és szociális hatásokat magában hordozó személyisége. A társadalmi átalakulás az egyéni különbségek szűrőjén keresztül érvényesíti hatását, ezért a sikeres alkalmazkodás személyiségtényezőinek beható ismerete és az egyéni különbségek mibenlétének feltárása elengedhetetlen e kedvezőtlen folyamatok megértése és hatásaik módosítása szempontjából. A stressz a kihívások és a személyiség jellegzetes alkalmazkodási módozatainak eredője, amely tartóssá válva először, pusztán pszichológiainak látszó diszkomfortot, hangulati és közérzeti változásokat idéz elő. Jóllehet ezeknek a jelenségeknek, akárcsak a személyiségbeli különbségeknek vélhetően agyi idegélettani ismérvek feleltethetőek meg, az orvostudomány gyakorlatában igen kevéssé érvényesülő ismeretanyagról és megközelítésről van szó. Az alkalmazkodási zavar következő lépcsőfokát jelző, ún. nem-specifikus egészségproblémák már többé-kevésbé az orvostudomány által is számon tartott fogalmak. Ezek azonban legalábbis a jelenlegi ellátás körülményei között már előrevetítik a krónikus betegségeket, és Magyarországon igen korán (a 40. életév körül) megjelennek. A magyar népességben a születéskor várható egészséges életévek száma alacsonyabb (61,8 év), a születéskor várható elvesztett egészséges életévek száma jelentősen magasabb (férfiaknál 9,3, nőknél 10,5 év), mint a legtöbb EU tagországban. Az idősebb korban javuló halálozási arányok tükrében ez azt jelenti, hogy a kissé megnövekedett élettartam megnövekedett betegségteherrel jár együtt. Az aktív népesség kedvezőtlen morbiditási és mortalitási helyzete a demográfiai következmények mellett jelentősen csökkenti a gazdasági versenyképességet, rontja a munkaerő-piac aktív résztvevőinek arányát, tehát jelentős nemzetgazdasági veszteséget is okoz. A javuló anyagi feltételek mellett romló vagy stagnáló egészségügyi mutatók arra figyelmeztetnek, hogy az átalakuló társadalmak által életre hívott pszichés-magatartásbeli folyamatok az anyagiakkal vetekedő mértékben járulnak hozzá az egészség Oldal:4/59

5 alakulásához. Éppen ezért ezek feltárása és hatásuk csökkentése vagy ellensúlyozása alapvető jelentőségű feladat az egészségfejlesztés, az egészségügyi tervezés és gyakorlat számára. A szociális, pszichológiai és életmód tényezők szerepe a keringési és daganatos megbetegedések kockázatának fokozásában - a krónikus stressz központi szerepe A környezeti kihívások önmagukban nem jelentenek feltétlenül kockázatot, sőt az újszerű helyzetekkel való megbirkózás mind a fizikai, mind a szellemi fejlődés alapja. A stressz modellek viszonylag kevéssé foglalkoznak a krónikus stressz szerepével, a kimerülés fázisával, amely igen súlyos élettani veszélyeztető tényező. (Kubzansky és Kawachi, 2000) Az átalakuló társadalmakban lejátszódó folyamatok modellezésére a krónikus stressz elmélet a legalkalmasabb (Kopp és Réthelyi, 2004, Marmot, 1996, Marmot és Wilkinson, 1999, Weidner, 2002). A krónikus stressz elmélet magában foglalja a tanult tehetetlenség modelljét (Seligman, 2000), a depresszió kialakulásának pszichoszociális és pszichiátriai modelljeit, a stressz és egészség kontroll elméletét (Steptoe, 2000) és a vitális kimerültség elméletét (Appels, 1997, Cole et al, 1999, Kopp et al,1998). Abban, hogy egy a helyzetet, változást hogyan minősítünk, a személy genetikai és pszichológiai sérülékenységének egyaránt meghatározó szerepe van. Legújabb vizsgálatok szerint a krónikus stressz a gén expresszió változtatása révén jelentős központi idegrendszeri neurokémiai változásokat eredményezhet (Haller, 2002). Rendkívül fontos az agyi struktúrák egyéni mintázatainak és az egyén megbirkózási képességeinek egyidejű vizsgálata, hiszen ezek együttesétől függ, hogy mennyire érezzük magunkat képesnek helyzetünk kontrollálására. Azok a társadalmi csoportok élik át sokkal nagyobb valószínűséggel a krónikus stressz állapotát, akiknél koragyermekkortól nem alakult ki a megbirkózási képességek széles repertoárja és így nehezen tudnak megfelelni a megváltozott kihívásoknak. Ez magyarázza, hogy az átalakuló társadalmakban, nevezetesen Magyarországon a középkorú férfiak halálozása majdnem kétszer gyakoribb az alacsony iskolázottságú rétegekben (Mackenbach et al, 1999) és Oldal:5/59

6 a mentális zavarok és tünetek lényegesen gyakoribbak az alacsonyabb társadalmi- gazdasági rétegekben. (Kopp, 2000, Kopp et al, 2001, Kristensen, Kucinskiene, 2002, Réthelyi et al, 2001) Keringési betegségek pszichoszociális rizikófaktorai Bár a krónikus stressz szerepe a környezeti hatásokra kialakuló korai egészségromlás hátterében általában alapvető jelentőségűek, mégis fontos megvizsgálni a különböző nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedések legfontosabb pszichoszociális háttértényezőit. A Hemingway és Marmot (1999) által összeállított áttekintő tanulmány szerint egyértelműen bizonyított a depresszió és szorongás független kardiovaszkuláris rizikófaktorok, 11 követéses vizsgálat közül valamennyi ezt mutatta. A közvetlen élettani kockázat szempontjából a depresszió szerepe a meghatározó, ugyanakkor a depresszió igen sok esetben a tartósan fennálló szorongásos állapot, szorongásos megbetegedés következménye. A további pszichoszociális tényezők, amelyeknek hatása bizonyítható, szintén elsősorban a depresszió közvetítésével fokozzák az élettani veszélyeztetettséget, ilyen tényezők a munkahelyi kontroll hiánya, a társas támogatás hiánya, és az ellenséges beállítottság. Öt hosszú távú követéses vizsgálat eredményei szerint, a vizsgálat kezdetén kardiovaszkuláris megbetegedésben nem szenvedő, ám depressziós személyek infarktus halálozási valószínűsége, súlyos depresszió esetén négyszeres, enyhe depresszió esetén kétszer magasabb volt, abban az esetben is, ha az adatokat az egyéb kockázati tényezők szerint standardizálták. (Musselman és mtsai, 1998, Glassman, Shapiro, 1998). Tehát a tényleges kockázat lényegesen magasabb, mivel a depresszió fokozza az ismert, egyéb veszélyeztetető tényezők, a dohányzás, kóros alkoholfogyasztás, stressz-táplálkozás gyakoriságát is. A két említett tanulmány fontos következtetése az is, hogy nem csupán a diagnosztizált depressziós megbetegedés, hanem a megfelelő klinikai skála alkalmazásával megállapított kóros mértékű depressziós tünetegyüttes is kimutatja a veszélyeztetettséget. Oldal:6/59

7 Erre a célra az áttekintő tanulmányok alapján a legmegfelelőbb a széles körben alkalmazott Beck Depresszió Skála, valamint az un. Kórházi Szorongás és Depresszió Skála (McGee és mtsai, 1999). A depresszió, a krónikus stressz a stroke veszélyeztetettségnek is független rizikófaktora. (Schurr,2002) Pszichoszociális tényezők és onkológiai megbetegedések Bár a legtöbb vizsgálat a kardiovaszkuláris megbetegedések és a depresszió összefüggéseit bizonyította, a depresszió kockázati szerepe további megbetegedések esetében is jelentős, így a daganatos megbetegedések kórlefolyásának súlyosbításában (Everson és mtsai, 1996). Az onkológia megbetegedésekkel kapcsolatban a pszichés tényezőknek háromféle hatása alapvető. - Az első csoportba tartoznak azok a pszichológiai faktorok, amelyek a veszélyeztető, önkárosító magatartásformák (dohányzás, kóros alkoholfogyasztás, stressz-táplálkozás) kialakulásában meghatározó szerepet játszanak. - A második csoportba azok a pszichés tényezők tartoznak, amelyek az ép szabályozás, például a hipothalamus-hipofízis- mellékvese tengely szabályozásának megváltoztatásán keresztül befolyásolják az élettani folyamatokat, fokozzák a karcinogén aktivitást vagy a tumorsejtek növekedésére és invazivitására hatnak. - A harmadik tényező a beteg együttműködési készsége, compliance-a. A legeredményesebb gyógymódok sem fejtik ki hatásukat, ha nem sikerül megnyerni a beteg együttműködését, ennek kialakításában már nem csupán a beteg, hanem az orvos pszichológiai, kommunikációs készségei is meghatározó szerepet játszanak. - Mindhárom tényező összefügg a társadalmi-gazdasági helyzettel is, és a lemaradó rétegek rosszabb egészségi állapotában fontos szerepet játszik. Mentális betegségek jelentősége és következményei A WHO évi világjelentésének témája a lelki egészség volt. (The World Health Report 2001, Mental Health: New Understanding, New Hope, Oldal:7/59

8 WHO) Ennek oka, hogy az orvostudomány, népegészségügy mindmáig nem fordít kellő figyelmet arra, hogy az utóbbi évtizedekben a mentális megbetegedések és zavarok rendkívül gyakoriak világszerte. Ezek a betegségek a civilizált világban elsősorban a viszonylag fiatalabb népességben ma már az egészségügy központi problémájává váltak, részben közvetlen munkaképességet, életminőséget korlátozó következményeik miatt, részben pedig másodlagos, más nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedésekben játszott kockázati szerepük révén. Ma a világon 450 millióra becslik a mentális betegek számát, négy ember közül egy szenved élete során valamilyen mentális megbetegedésben. A mentális megbetegedések közül a munkaképesség csökkenés leggyakoribb oka a major depresszió, ez a megbetegedés ma negyedik a tíz legnagyobb társadalmi terhet jelentő betegség közül, de az előrejelzések szerint 20 éven belül a második helyre fog kerülni ebben a sorrendben. Az egész világon közel 70 millió ember és környezete szenved alkohol függőségben, millió ember kísérel meg öngyilkosságot évente a világon. Közülük egymillióan - közöttük serdülők és fiatalok -halnak meg évente öngyilkosság miatt. A WHO előrejelzések szerint a 2000 utáni évtizedben az egészségügy legsúlyosabb problémái a pszichiátriai, pszichológiai megbetegedések, ezen belül is a depresszió és következményei lesznek. A WHO és a világbank elemzése (Murray, Lopez, 1996) szerint ma a világon a éves korosztályban a depressziós megbetegedések önmagukban a legnagyobb mértékben járulnak hozzá betegségek okozta veszteségekhez, amelyet a megbetegedések és halálozás okozta évveszteséggel, az un. (Disability Adjusted Life Years) DALY -val mérhetünk. Ebben a korosztályban az évveszteség 10,3%-ért felelős az unipoláris depresszió, ez a legelső a sorrendben. A pszichológiai tényezőkkel összefüggő további arányok: 3. helyen a közlekedési balesetek 4,7%, 4. helyen az alkohollal kapcsolatos kiesés, 3,5%, 5. helyen az önsértés, öngyilkosság 3,5%, 6. helyen a bipoláris depresszió, 3,1%-kal. Összességében a éves korosztályban a Oldal:8/59

9 valamennyi megbetegedés által okozott veszteség 30%-a származik a lelki egészség zavaraiból, ez az arány ötször nagyobb, mint a szív-érrendszeri megbetegedések által okozott kiesés, és hét és félszer több, mint a daganatos betegségek következményei. A mentális és magatartási zavarokkal kapcsolatban különösképpen fontos a megelőzési szemlélet, amely figyelmet fordít a korai, tüneti kép megjelenésére a betegségek kialakulása előtt, hiszen ebben a stádiumban a magatartási, lelki zavarok még lényegesen könnyebben előzhetőek meg, a kórfolyamatok visszafordíthatóak. A lelki egészség megőrzése rendkívül komoly anyagi, gazdasági megtakarítást is jelentene a társadalom számára, hiszen ezek a problémák már az alkotóképes, fiatal korosztályban jelentkeznek. Az erre alkalmas ellátási struktúra a mai magyar egészségügyben igen szegényes. Ez a hiányosság annál is fájóbb, mivel a bio-pszicho-szociális szemlélet legismertebb megalapozói magyarok, mint Selye János, Franz Alexander, Ferenczi Sándor, Bálint Mihály. A mentális megbetegedések mind a keringési, mind a daganatos megbetegedések rizikófaktorainak igen jelentős háttértényezői. Mind a nemzetközi, mind a hazai vizsgálatok arra mutatnak, hogy az elmúlt évtizedek régiónkban tapasztalható egészségi krízisét önmagukban nem magyarázzák a hagyományos rizikófaktorok, mint a dohányzás, kóros alkoholfogyasztás, egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód (Weidner, 2002, Marmot, Wilkinson, 1999), tehát a pszichoszociális tényezők önmagukban is független kockázatot jelentenek. Az alapvető kérdés azonban az, hogy mi az oka, hogy egyes rétegek számára a dohányzás, alkohol abúzus válik megbirkózási móddá, és miért nem képesek életmódot változtatni szándékuk ellenére sem. Ebből a szempontból alapvető a mentális megbetegedések, zavarok szerepe, mert a szorongás, depresszió és valamennyi önkárosító magatartásforma szorosan összefügg egymással (Weidner,2002, Kopp et al, 2002). A hatékony megelőzés alapvető feltétele a keringési és daganatos megbetegedések rizikótényezői mögött meghúzódó pszichológiai és szociális Oldal:9/59

10 tényezők feltárása. A mentális megbetegedések, elsősorban a depresszió és szorongás, mint bemutattuk, önmagukban is rizikófaktorok. Mivel az utóbbi évtizedekben a társadalmi változásokkal párhuzamosan jelentősen emelkedett a depressziós és szorongásos megbetegedések és tünetegyüttesek gyakorisága Magyarországon, különösen fontos ezeknek a változásoknak és a mögöttük meghúzódó összetevőknek a vizsgálata. Mind a kardiovaszkuláris, mind az onkológiai megbetegedések pszichoszociális rizikófaktorai csökkenthetők, ezt számos eredményes program bizonyítja mind nagy kockázatú rétegekben, mind a betegségek kialakulása után. (Ornish et al,1990, Blumenthal et al, 1997, Spiegel et al, 1989) Fazy és munkatársai (1993) bizonyították, hogy viszonylag rövid intervenció jelentős javulást eredményezett malignus melanomás betegek kórlefolyásában és életminőségében. A pszichoszociális és magatartási közösségi alapú programok nem csupán jobb életminőséget eredményeznek, hanem számos tanulmány szerint jelentősen csökkentik az egészségügyi költségeket. (Sobel, 1995, Cummings et al, 1991) A megbetegedések bio-pszicho-szociális hátterére vonatkozó kutatások Régiónk, egyedülálló társadalmi kísérleti laboratóriumként alkalmas a rendkívül gyors társadalmi változások, a krónikus stressz és a hiányos megbirkózási készségek élettani, egészségi, életminőség következményeinek elemzésére. Így nincs szükségünk költséges laboratórium felszerelésre ahhoz, hogy vizsgáljuk a pszichoszociális kockázati és protektív tényezők szerepét a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések korai szakaszában. A bizonyítottan hatékony közösségi alapú megelőzési módszerek (EU,1999) a mai magyar társadalomban csak akkor alkalmazhatóak eredményesen, ha feltárjuk az egyes társadalmi rétegek- középkorú férfiak és nők, serdülők, különböző fejlettségű régiók, szociális-gazdasági rétegek, etnikai és foglalkozási csoportok megkülönböztető veszélyeztetető jellemzőit, Oldal:10/59

11 adaptáljuk az eredményes közösségi alapú egészségfejlesztési módszereket és kialakítjuk azt az infrastruktúrát, amely ennek alkalmazására képes. A kutatások leírása A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete 1988, 1995 és 2002 években országos, reprezentatív felmérést végzett abból a célból, hogy feltárja a megbetegedések bio-pszicho-szociális háttértényezőt, és az eredmények ismeretében meghatározza azokat az irányokat, kitörési pontokat, melyek mentén javítható a magyar népesség mentális egészségi állapota. Az 1995-ös és 2002-es felmérések többlépcsős mintavétel segítségével történtek, a mintát a KSH állította össze. A felmérést kiképzett kérdezőbiztosok végezték. Kombinált kiválasztási módszert alkalmaztunk, a rétegzett mintavételt kombináltuk a többlépcsős mintavétellel. Első lépcsőben Magyarország településjegyzékéből választottuk ki a megfigyelni kívánt településeket úgy, hogy minden nél nagyobb lélekszámú település bekerült a mintába, az nél kisebb lélekszámú települések között a véletlen kiválasztás módszerét alkalmaztuk. A második lépcsőben választottuk ki a mintába került településeken belül a lakóhelyet városrész, utca, lakóház sorrendben. A kérdezőbiztos a kijelölt címen egy személy adatait vette fel. Mivel a vizsgálat nem a háztartásra, hanem a háztartáson belül egy személyre vonatkozott, újabb mintavételt hajtottunk végre nem, kor, foglalkozás szerint, előre mega ismérvek alapján. Ilyen méretű, nem kötelező felmérés esetén a visszautasítás nem kerülhető el, abból a célból, hogy a visszautasításból eredő hibát lehető legkisebbre csökkentsük, a háromlépcsős mintavétel során a kérdezőbiztosok a mega lakóházakból más, a minta kritériumainak megfelelő személyeket kérdeztek ki. A visszautasítási arány kis falvakban minimális volt, a helység méretének növekedésével arányosan emelkedett. Az elvégzett felmérések olyan eszközt adtak a kutatók kezébe, amellyel nem csak a különböző betegségek bio-pszicho-szociális hátterének Oldal:11/59

12 megvilágítására nyílt lehetőség, hanem képessé váltak az ország különböző részei közti különbségek kimutatására. A kutatások során felvett legfontosabb változók Társadalmi, gazdasági és demográfiai változók csoportja Vizsgáltuk a végzettséget, mint a társadalmi pozícióra legjobban utaló jellemzőt, a szubjektív társadalmi és gazdasági státust, a szubjektív szegénységet ( Olyan kevés a jövedelmem, hogy az élethez alapvetően szükséges cikkeket sem tudom megvásárolni, gépkocsi, személyi számítógép a családban), a családi állapotot és egyéb változókat. Munkával kapcsolatos változók csoportja Vizsgáltuk a munkahelyi kontroll mértékét ( Tudja-e befolyásolni, ami a munkacsoportjában történik? ), a munkahelyi biztonságot ( Örülök, hogy biztos munkám van. ), a munkával kapcsolatos elégedetlenséget ( Elégedetlen vagyok a munkámmal ), illetve a főnökkel kapcsolatos elégedetlenséget ( Elégedetlen vagyok a főnökömmel/főnökeimmel. ). Rákérdeztünk a hét végi és a heti munkaórák számára, valamint egy 8 fokozató skála segítségével a saját és családi jövedelemre. Társas támogatás A társas támogatottságot az észlelt támogatással kapcsolatos válaszok alapján értékeltük: Nehéz élethelyzetben mennyire számíthat az alábbiak segítségére? Külön-külön rákérdeztünk a munkatársakra, házastársra, élettársra, szülőkre, gyermekre és barátokra. Szintén megkérdeztük a személyes kapcsolatokkal összefüggő elégedettséget, illetve a családi problémák miatti aggodalmat. Rákérdeztünk arra is, hogy az egyes személyek mennyre vesznek/vennének részt civil szervezetek tevékenységében. Oldal:12/59

13 Egészségi állapot Huszonötféle megbetegedéssel kapcsolatban megkérdeztük, hogy állott-e kezelés alatt élete során az a betegséggel, kezelték-e az elmúlt és során illetve hogy volt-e munkaképtelen az elmúlt évben az a betegség miatt. Az egészségi állapot önértékelése Az egészségi állapot önértékelését a következő kérdéssel mértük fel: Összességében hogyan minősíti saját egészségi állapotát? Erre ötféle válasz közül lehetett választani: kiváló, jó, közepes, rossz, nagyon rossz A munkaképesség önértékelésére hatfokú skálát alkalmaztunk, a nincs munkaképesség csökkenés/ munkaképtelenség különböző szintjeit hasonlítottuk össze. Pszichológiai változók A depressziós tüneteket és a depresszió súlyosságát a Beck-féle depresszió-skála rövidített változatának 9 tételével mértük. Ez a skála a depressziós tünetek súlyosságának közösségi felmérésekben alkalmazható megbízható szűrőmódszere. A skála magyar változatát korábban a teljes népességre és klinikai mintán validáltuk, a rövidített skála megbízhatóan alakítható vissza az eredeti Beck-féle depresszió pontértékekre. A Beck-skálán 25 pont a súlyos depresszió küszöbértéke. A szorongás skála hétfokú skálán méri a szorongást. Ebben az esetben a 7 pont vagy alacsonyabb / magasabb csoportosítást alkalmaztuk. Az életminőséget a WHO Életminőség-mérő kérdőívének (WHO Well-being Questionnaire) rövidített változatával mértük. A negatív érzelmi beállítódást a D-típusú személyiségteszt 8-fokú alskálájával, a D-típusú személyiségi kérdőív magyar változata segítségével mértük. Oldal:13/59

14 A személyes hatékonyságot egy 4 tételes rövidített skála (Schwarzer, 1992) segítségével mértük, az élet értelmét Richard Rahe Rövid stressz- és leküzdés-értékelő tesztjének 8-tételes alskálájával. Egészséges magatartás és életmód Az életmóddal kapcsolatban rákérdeztünk a dohányzára, az alkoholfogyasztásra, sportolásra. Egyéb változók Vallásosság, tervezett gyerekszám, szülők iskolai végzettsége. A kutatásban szereplő változók felsorolása nem teljes, ám az említett kérdések alapján látható, hogy a kérdőív segítségével a magyar népesség egészségi állapota és a háttérben meghúzódó bio-pszicho-szociális tényezők összefüggésének vizsgálatára alkalmas eszköz áll rendelkezésünkre. Eredmények Az elemzések, amint az a kutatásba bevont kérdések széles spektrumából is látható, kiterjedtek a társadalom minden rétegére, az azokra vonatkozó speciális jellemzőkre, biológiai, szociális és pszichés tényezőkre. A kutatási eredmények közül érdemes kiemelni néhányat, amelyek a leginkább érezhető, a társadalmat, a közgondolkodást leginkább érintő problémákkal kapcsolatosak, és amelyek kapcsán nagyon sürgős lenne a megfelelő döntések, intézkedések meghozatala. A krónikus stressz és következményei Amint azt korábban említettük, a hazai születéskori életkilátások jelentősen elmaradnak az EU átlagtól, közelebb állnak a tőlünk keletre eső országok mutatóihoz. Ez, bár a nőkre is jellemző, elsősorban a férfiakat, azon Oldal:14/59

15 belül is a középkorú (45-65 éves) korosztályt sújtja. Az elmúlt 80 év fejlődése egészségügy, életmód ellenére ebben a korosztályban a halálozási arányok rosszabbak még az 1930-as évek mutatóinál is, de messze meghaladják az 1960-as évek arányait. (1. ábra) 1. ábra: Középkorú férfiak halálozási aránya korcsoportonként (1000 azonos korú férfi közül) (Demográfiai Évkönyv, 2004) A kutatások arra igyekeztek fényt deríteni, mi lehet ezen jelentős probléma hátterében, mi az, ami a középkorú férfiak életesélyeit az as évek óta oly jelentős mértékben rontja, hogy az 1994 óta bekövetkezett trendforduló ellenére még mindig ennyire sokan halnak meg ebből a korosztályból? Mi az oka, hogy míg a év közötti férfiak halálozási aránya 1960-ban 12,2, 2005-ben pedig 16,2 ezrelék volt: azaz 33%-kal emelkedett, miközben a éves korú nőké 9,6 ezrelékről 7,8 ezrelékre csökkent? Számokban kifejezve 2005-ben tel több férfi hunyt el ebben a korcsoportban, mint 1960-ban (1960-ban 20,736, 2005-ben Oldal:15/59

16 pedig férfi). (Demográfiai Évkönyv 2005, KSH). A hatalmas emberi és társadalmi veszteségek ellenére ezek az adatok nem kapnak megfelelő publicitást a médiában, míg egyes divatos betegségek, mint a madárinfluenza, hónapokig szerepelnek a címlapokon, pedig hazai halálos áldozata nem is volt. Vizsgálataink eredményei szerint ennek a valóban tragikus helyzetnek a hátterében elsősorban lelki tényezők állnak, a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség, az un. krónikus stressz lelkiállapota. A stresszhelyzetek, a kihívások nemhogy nem károsak, de nagyon nagy szükségünk van rájuk. Ha sikerül megszerelnünk a lerobbant autót az országúton, legközelebb nagyobb bátorsággal fogunk neki egy ilyen feladatnak. Ha sikerül megoldanunk egy munkahelyi, családi konfliktust, jobban merünk bízni a kapcsolat, a jó munkahelyi légkör jövőjében. Nem hiába mondta Selye János, hogy a stressz az élet sója, a stressz helyzetektől, azok sikeres megoldásától fejlődünk mind testileg, mind lelkileg. Ezért van a sportnak alapvető jelentősége a gyermekek fejlődésében, ha olyan teljesítményt kívánnak tőlük, amellyel eredményesen meg tudnak birkózni, ettől mind testileg, mind lelkileg komolyan fejlődnek. Ám abban az esetben, ha a stresszokok nem szűnnek meg, ha a stressz tartósan, éveken keresztül terheli az embert, ha nincs esélye az egyénnek, hogy a stresszt kiváltó okot megszüntesse, akkor a stressz már nem kedvező hatást fejt ki, hanem éppen ellenkezőleg, olyan káros pszichés és biológiai folyamatokat indít el, amelyek súlyos egészségkárosodáshoz vezetnek. Tudományos vizsgálatok eredményei egyértelműen igazolják, hogy a krónikus stressz fontos szerepet játszik a krónikus betegségek kialakulásában. Kutatások alapján megállapítható, hogy a mindennapi élet során a leggyakoribb stresszokok a munkával, a családdal és párkapcsolattal függenek össze. Anómia, értékvesztés Oldal:16/59

17 Andorka Rudolf élete utolsó éveiben szinte minden írásában az anómia, értékvesztés, céltalanság jelentőségét hangsúlyozta a magyar népesség testilelki bajainak hátterében. Saját országos reprezentatív vizsgálataink során az anómiát ilyen állításokkal vizsgáltuk: Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember azt sem tudja már miben higgyen, Azt ember egyik napról a másikra él, nincs értelme előre terveket szőni, Manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban. Az elemzések kimutatták, hogy az anómia területi sajátosságai (2. ábra) nagyfokú korrelációt mutatnak a középkorú férfiak halálozásával. (3. ábra) Oldal:17/59

18 2. ábra. 3. ábra Középkorú férfiak (45-64 év) halálozása, standard halálozási arányok, átlag (a sötétebb megyékben magasabb a halálozási arány) Oldal:18/59

19 De mi is az anómia valójában? Miről is szól az értékvesztés? Az 1980-as évektől a magyar társadalomban egyre elfogaabb lett a pluszmunka, azaz a szabadidő, és így a saját élet (társas kapcsolatok, család) feláldozása a jobb élet reményében. A jobb élet azonban csupán anyagi értelemben jelentett javulást, a pénz, a vagyon lett az ember értékmérője. Az embereket nem az határozta már meg, hova tartoznak, kikkel állnak kapcsolatban, hanem hogy milyen autójuk, milyen házuk, nyaralójuk van. Ez a kényszer elsősorban a férfiakat sújtotta, mivel a magyar társadalom mind a ma napig tradicionális beállítottságú, tehát egy család anyagi helyzetét a férfi ügyességének/ügyetlenségének tulajdonítja. Ez a fajta megterhelés azonban nem csökkentette az örökölt, természetes igényt a közösségi életre, a társas kapcsolatokra, ezek azonban megszűntek, nem kis részben szándékosan felszámolva. A régi vallásos közösségek, a falvak közösségei a nyolcvanas évek végére teljesen kiüresedtek, az erőltetett városiasodás, a falvak, a mezőgazdaság ellehetetlenítése, és egyáltalán nem utolsósorban a nemzeti érzések, a nemzeti összetartozás démonizálása ami nemcsak a környező országok közt, de szinte az egész világon egyedülálló mind odavezettek, hogy a férfiak gyakorlatilag magukra maradtak. A hagyományos értékek az egész társadalom számára elvesztek, de a pénz, a vagyon a keletkező űrt nem tudta/tudja kitölteni. Az egyének bizalmatlanná váltak, idegennek kezdték érezni magukat a világban, ahelyett hogy hasznos, alkotó részeként élték volna le az életüket, határozott értékek mellett haladva. Mindezek eredményeként a mai társadalom sajnos sok különálló, egyedül élő egyénből áll, ahelyett, hogy szűk, de értékeket adó, irányt mutató, az életnek értelmet adó csoportok, társak, közösségek köré szerveződne. Az anómiás állapot következménye, hogy az egyén, akinek nincsenek határozott elvei, nem tud és nem akar hosszú távon tervezni, könnyen befolyásolható, manipulálható. Ez igaz mind ideológiai, politikai értelemben, de fogyasztói értelemben is. Könnyen belátható, hogy ennek az állapotnak a fenntartása érdeke a fogyasztói társadalom irányítóinak, mert csak a Oldal:19/59

20 határozatlan, befolyásolható embert lehet újabb és újabb, gyakran értelmetlen fogyasztásra rávenni. Ez az érdek húzódik meg annak a jelenségnek a hátterében, hogy ezek az eredmények, a már említett szomorú halálozási mutatók és a mögöttük meghúzódó okok nem kapnak kellő publicitást. Munkával kapcsolatos stresszokok Az egyre több munka mellé azonban egy idő után kifejezetten a rendszerváltozás után beléptek a munkával kapcsolatos, új, különösen fontos stresszokok. Az addig kötelező munkavállalás helyére belépett a munkanélküliség, az állás nélkül maradás veszélye. A laza, kötöttségektől gyakran mentes munkahelyek helyére az alkalmazottakat a végsőkig kifacsaró, a helyzetükkel gyakran visszaélő alkalmazók léptek, mely jelenség hazánkra különösen igaz. (4. ábra) 4. ábra: A munkaidő rugalmassága az európai országokban Rugalmas a munkaidő kezdete és vége (%) BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK EU 15 BG CZ EE HU LT LV PL RO SI SK NM S Nem ért egyet Kicsit egyetért Teljesen egyetért Az ábrából látható, hazánkban érzik a leginkább rugalmatlannak az alkalmazottak a munkaidőt, mindössze 5% értett egyet azzal, hogy a munkaideje rugalmas, szemben például a hollandiai 36%-kal, és 88% teljesen Oldal:20/59

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A közép-kelet európai egészség paradoxon

A közép-kelet európai egészség paradoxon A közép-kelet európai egészség paradoxon Bevezetés a klinikai-és egészségpszichológiába 5. előadás, 2008 03 19 Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Kopp Mária : A közép-kelet európai egészség paradoxon

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Kopp Skrabski A magyar népesség életkilátásai

Kopp Skrabski A magyar népesség életkilátásai A MAGYAR NÉPESSÉG ÉLETKILÁTÁSAI Kopp Mária MTA doktor, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet kopmar@net.sote.hu Skrabski Árpád CSc, főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád 1. Bevezetés A felnőtt népesség egészségi állapotának

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest, 2006. május 20. Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban Németh Lajosné Bischof

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI)

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Kutatási kérdések Hogyan változott a szülők és a gyermekek

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária

Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária A közmondás szerint ép testben ép lélek, de ennek a fordítottja még inkább igaz,

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Gábor Edina, Budapest, 2016.04.13 SZÉP ÚJ VILÁG A munkaadók hajkurásszák

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék Halálozás Haláloki struktúra Tartalom Betegségteher (DALY = korai halálozás és megromlott

Részletesebben

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28.

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Berki Márton Halász Levente MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés (TÁMOP-4.2.2.A- 11/1/KONV-2012-0069)

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Az unalom, a céltalanság, mint a fiatalok legfőbb ellensége: mi a helyzet és hogyan lehet változtatni rajta?

Az unalom, a céltalanság, mint a fiatalok legfőbb ellensége: mi a helyzet és hogyan lehet változtatni rajta? Az unalom, a céltalanság, mint a fiatalok legfőbb ellensége: mi a helyzet és hogyan lehet változtatni rajta? Kopp Mária, Skrabski Árpád, Székely András www.magtud.sote.hu 2005.február 11. Látlelet az ifjúságról

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése - 2015 magyar nyelvű összefoglaló A CRCB legújabb elemzése 368 magyar város önkormányzati honlapjainak 2015. évi adatai

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések)

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) 1. Soroljon fel 5 egészségdeterminánst! -jövedelmi támogatottság -társadalmi támogatottság (szoc. ellátórendszer fejlettsége) -iskolázottság -foglalkoztatottság és munkakörülmények

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben