KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor"

Átírás

1 KORÁNYI B U L L E T I N szám Bevezetés Kovács Gábor A pulmonológiai hálózat évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén, Kovács Gábor, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István Mellkassebészet Vadász Pál Krónikus legzőszervi megbetegedések ellátásának szakpolitikai programja (Munkaanyag tervezete) Bozsik Éva, Horváth Ildikó, Szegedi Márta, Böszörményi Nagy György, Kovács Gábor, Somfay Attila Báró Korányi Frigyes

2

3 Korányi Bulletin szám 3. Bevezetés Az epidemiológiai adatok ismerete sokak számára csak játék a számokkal. Kicsit erre is érvényes a statisztikai kimutatások politikai indíttatású hamisítása miatt született hajdani vicc, amely szerint a van kis hazugság, van nagy hazugság és van statisztika. Pedig egy adott szakterület tevékenységének ismerete, az arra a területre jellemző megbetegedések morbiditási jellemzőinek, adatainak kezelése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy kellő alapossággal tervezhessük a szakmai szolgáltatások méreteit és országos elterjesztését. Az adatok ismerete azonban nem csak az egészségpolitikusok számára nyújt fontos információkat, hanem az egyes szakmáknak, a szakmák vezető szakembereinek is. A megbetegedési, halálozási mutatók tükröt tartanak nekünk is. Hol vannak az erősségeink, de azt is megmutatják, hogy hol vannak a gyengeségeink. Hol tartunk a nemzetközi összevetéseket illetően, mely területeken kell hatékonyabban felhasználnunk a rendelkezésre álló forrásokat? A Korányi Bulletin a tüdőgyógyászat több évtizedes hagyományait követi azzal, hogy évente rendszeresen a szakma és az egészségpolitika elé tárja a hazai tüdőgyógyászati szakma legfontosabb területeiről készült epidemiológiai kimutatásokat. Az adatok szolgáltatásáért elismerés és köszönet illeti a hálózat munkatársait. Az adatok annyit érnek, amilyen valóságtartalma a beküldött éves jelentésekben szereplő adatoknak van. Informatikus, statisztikus és epidemiológus munkatársaink a beérkezett adatokból készíthetik el a táblázatokat és az ábrákat. A kommentárokat egy egy terület jeles és tapasztalt szakemberei írták, amiért köszönet illeti őket. Megjegyzéseik megfontolásra érdemesek. A tbc surveillance rendszer lehetővé teszi, hogy a tuberkulózis terén teljes körű lehessen az adatgyűjtés. Más betegségek esetében azonban csak a tüdőgyógyászat által ismert adatokat ismerhetjük kellő pontossággal. A tüdőrák, az asztma, a COPD esetében is reprezentatívnak tekinthetjük azonban az adatainkat, illetve az azokból levont következtetéseinket. Ebben az évben kiemelten foglalkozunk a COPD-vel. Ahogy a megelőző évben a tbc szakpolitikai munkaanyagának a tervezetét mutattuk be, idén ugyanezt tesszük a krónikus légzőszervi betegségek, a COPD szakpolitikai munkaanyagának a tervezetével. A nemzetközi és a hazai felmérések alapján mintegy hatszázezer különböző stádiumú COPD-s beteg élhet Magyarországon. Ez a szám is jelzi, hogy igazi népbetegségről van szó, ami már nemcsak szakmai, hanem egészségpolitikai kérdés is. A tüdőgyógyászati hálózat közel kétszázezer beteget ismer, a feltételezett betegek harmadát. Százezerre tehető azoknak a COPD-s betegeknek a száma, akik a háziorvosi-belgyógyászati beutalási rendszerben kaphatnak akut ellátást. Feltételezhetjük, hogy a többnyire panaszmentes, enyhe stádiumú, csak terhelésre, vagy infekciók esetén panaszos betegek többsége nem is tud a betegségéről. Pedig ekkor a dohányzás abbahagyásával, vagy megfelelő kezeléssel hatékonyabban lehetne lassítani a betegség progreszszióját, megelőzni a szövődményeket. A tüdőgyógyászoknak is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a COPD-re. Az ismert, de kevésbé együttműködő betegeket ismételten meg kell keresni és meg kell kísérelni a gondozásba vonásukat. A tbc visszaszorulásával és a tüdőszűrés átalakulásával az elkövetkező években éppen a COPD lesz az a betegség, ami a legnagyobb legitimitását jelenti majd a tüdőgyógyászati, tüdőgondozói hálózatnak. A dohányzás leszokás támogatásának szervezetté tétele, illetve a háziorvosi indikátor rendszer kiterjesztése révén szorosabbá váló tüdőgyógyászháziorvosi kapcsolat segítik ezt a tevékenységet. Kiemelt progresszivitást képviselő csúcsintézmények, magas színvonalú fekvőbeteg ellátás és a kor kihívásaihoz alkalmazkodó járó beteg ellátás, tüdőgondozói munka szakmai egysége jelentheti a tüdőgyógyászati szakma stabilitását. Ezt az egységet és egyensúlyt akkor sem szabad megbontani, ha a szakemberek és a források hiánya több helyen is befolyásolhatja már a minőségi munkát. Bármelyik oldal vészes és aránytalan meggyengülése az egész szakma érdekeit veszélyeztetheti és gyengítheti vonzerejét május Kovács Gábor

4 4. Korányi Bulletin szám A pulmonológiai hálózat évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén, Kovács Gábor, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István TBC Kovács Gábor 2014 tavaszán, a 2013 évi tuberkulózis epidemiológiai adatok tükrében kijelenthetjük, hogy az elmúlt évtizedek kitartó szakmai munkájának köszönhetően sikerült visszaszorítani a tuberkulózist, mint népbetegséget. Ez a tény a magyar orvos történet egyik legnagyobb sikerének könyvelhető el. Ebben a tüdőgyógyászat mellett nagy szerepet vállaltak a társszakmák, elsősorban a mikrobiológiai szakma, amelynek elévülhetetlen érdemei voltak a kórisme alapját képező mikobakterológiai diagnosztika művelésében és megújításában. Szólni kell ugyanakkor a mindenkori egészségpolitika képviselőiről is, akik lett légyen bármilyen politikai berendezkedés Magyarországon, s legyen éppen bármilyen színe a kormánynak, hovatartozásától függetlenül támogatta a tbc ellenes küzdelmet. 1. táblázat TBC-morbiditás idôsora Magyarországon Év Incidencia Prevalencia esetszám %ooo esetszám %ooo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

5 Korányi Bulletin szám 5. %ooo 1. ábra Új bejelentések száma Magyarországon ábra A tbc incidencia 30 éves trendje A Második Világháború előtti évtizedekre nyúlnak vissza ennek a küzdelemnek a gyökerei, amikor már megalakulhattak az első gondozóintézetek az országban. Kiemelkedő időszaka volt ennek a harcnak az ötvenes évek, amikor országos hálózattá szervezték a tüdőgondozókat, megszervezték a kötelező tüdőszűrést. A hatvanas-hetvenes évekre elérhettük azt, hogy a teljes magyar felnőtt lakosság részt vegyen évente ernyőfénykép szűrővizsgálaton. A szervezés, a hálózat, a szűrés, a képzett szakemberek, szakorvosok és szakdolgozók mellett döntő szerepe volt természetesen annak is, hogy végre hatékony gyógyszerek is rendelkezésre állhattak a betegek gyógykezelésére. Már a hatvanas években érzékelni lehetett az epidemiológiai javulást. Addig, amíg az ötvenes évek elején még évente mintegy ötvenezer új tbc-s beteget regisztráltak, a hatvanas évekre ez a szám húszezer alá csökkent. Ez a kedvező trend töretlenül folytatódott egészen a kilencvenes évekig, amikor kisebb törés következett be óta tapasztaljuk ismét az újonnan bejelentett betegek számának a csökkenését ben értük el a WHO által meghatározott kritikus határértéket, a 20/ incidencia értéket. Ez alatt az érték alatt beszél ugyanis a WHO egy adott ország alacsony tuberkulózis átfertőzöttségéről. A 2010-ben észlelt egyszeri incidencia emelkedés adminisztratív okra vezethető vissza, akkor vezettük be ugyanis az online, pontosabb, naprakész surveillance rendszert, amely korábban késve bejelentett, vagy nem megfelelően bejelentett eseteket is megfelelően regisztrál. Az epidemiológiai adatok ismertetésekor elengedhetetlen az, hogy bizonyos definíciókat tisztázzunk. Az egyes ábrák és táblázatok címében szereplő meghatározások pontos ismerete elengedhetetlen azok megértéséhez, összevetéséhez. A Korányi Bulletin tbc fejezetének az adatsora két fő forráson alapul. Jogszabály rendeli el a tüdőgondozói hálózat, illetve a tüdőgyógyászati intézmények, osztályok számára az adatszolgáltatást. Ezt a célt szolgálja a surveillance rendszer online felülete, amelyen ezek a szolgáltatók jelentik az eseteiket, a kezelés, a gondozás során bekövetkezett változásokat és természetesen a kijelentésük okait. Ezzel párhuzamosan, szintén jogszabály által elrendelt módon a mikobakterológiai laboratóriumok is jelentik beteg specifikusan a különböző bakterológiai eredményeket. Esetenként éppen a surveillance központ értesíti a tüdőgondozót egy pozitív leletről, ha a fekvőbeteg osztályról elmarad a lelet kiküldése. Az ábrákon, táblázatokon látható adatsorok tehát a két forráson alapulnak, csak azt tükrözik, amit a kollegák jelentenek. Egy adott tüdőgondozó egy új gondozás megkezdésekor beírja a tbc surveillance rendszerbe a beteg és az adott gondozás legfontosabb paramétereit. Ez a tevékenység a nyilvántartásba vétel, vagy bejelentés. Egy bejelentés lehet új, vagy ismételt. A bejelentést újnak mondjuk, ha olyan beteg bejelentésére kerül sor, akit korábban még soha nem kezeltek tbc miatt. Ide nem tartoznak természetesen azok, akik esetleg kaptak már antituberkulotikus szereket, de néhány hónap elteltével téves diagnózis miatt kijelentették őket. Ismételtnek mondjuk viszont a bejelentést, ha az adott beteget korábban már kezelték tbc miatt. A bejelentések száma azonban nem epidemiológiai fogalom, nem méri az adott te- 2. táblázat Új tbc-s betegek nemek és korcsoportok szerint Korcsoport Férfiak Nôk Együtt éves szám %ooo szám %ooo szám %ooo ,8 2 0,3 8 0, ,7 4 1,4 12 2, ,1 36 6,0 75 6, ,7 44 5, , ,5 63 9, , , , , ,3 66 9, , ,0 74 9, ,9 Összesen , , ,5

6 6. Korányi Bulletin szám rület tbc-s átfertőzöttségét. Ha pl. egy, a kezelést hosszabb ideig önkényesen megszakító beteget emiatt kijelentenek, majd fellelését követően ismételten bejelentenek máris két bejelentett esetnek számítana, holott valójában csak egy betegről van szó. Epidemiológiai fogalom az incidencia, amely egy adott időtartam (általában egy év) alatt a lakosra vetített új betegek száma. A tbc esetében a WHO új betegként definiálja a ténylegesen új betegeket, akik még nem voltak tbc miatt nyilvántartásban, továbbá azokat, akik voltak már kezelve és az előző nyilvántartásuk gyógyulással fejeződött be. A prevalencia is epidemiológiai fogalom, jelen esetben pontprevalencia, amely egy arányszám. Ez az egy adott időpontban (általában december 31-én) a lakosra jutó betegek száma. Morbiditás alatt egy adott betegségnek az adott populációban megfigyelhető gyakoriságára vonatkozó statisztikai arányszámait, az incidenciát és a prevalenciát értik. A mortalitás az adott megbetegedésben elhunytak mutatószáma. Az epidemiológiai adatok részletes értékelésekor látható, hogy már csak a tisztított incidencia adatokat közöljük (1.táblázat), tehát a különböző okok miatt ismételten bejelentett betegek, ha a korábbi nyilvántartásukat nem gyógyulás miatt fejezték be a WHO ajánlása alapján egy esetnek számítanak. Így a 2012 évi tisztított értékhez képest (1169 új beteg; 11,7/ ) is további csökkenést regisztrálhatunk 2013-ban, amikor 1045 új beteget jelentettek be (10,5/ ). A prevalencia érték (779 beteg; 7,9/ ) is jelzi ezt a változást. Az 1.ábrán az ötvenes évektől követhetjük a tbc incidencia csökkenését, a 2.ábrán pedig az elmúlt harminc év kedvező trendjét láthatjuk, amelynek alapján prognosztizálható a további javulás. Nemzetközi tapasztalat ugyanis, hogy a fertőzőforrások számának a csökkenését követően még határozottabban javulnak az epidemiológiai adatok. Ezt a jelenséget tapasztalhatjuk Magyarországon is az elmúlt másfél évtizedben. Ugyanakkor komoly feladatot jelent a kedvező és biztonságos epidemiológiai helyzet megőrzése. Más, alacsonyan átfertőzött, fejlett nyugat-európai országhoz hasonlóan nálunk is megelőző intézkedéseket kell foganatosítani a növekvő arányú immigráns tbc miatt, illetve a nem együttműködő fertőző betegek izolálása és gyógykezelése érdekében. 3. táblázat Új bejelentett tbc-s esetek és a tényleges incidencia területi eloszlása Megye/régió Új bejelentett esetek Incidencia esetszám %ooo esetszám %ooo Budapest , ,6 Pest , ,7 Közép-Magyarország , ,6 Fejér 33 7,8 33 7,8 Komárom-Esztergom 14 4,6 14 4,6 Veszprém 23 6,5 22 6,3 Közép-Dunántúl 70 6,5 69 6,4 Gyôr-Moson-Sopron 27 6,0 26 5,8 Vas 9 3,5 9 3,5 Zala 17 6,0 17 6,0 Nyugat-Dunántúl 53 5,4 52 5,3 Baranya 20 5,3 19 5,0 Somogy 13 4,1 13 4,1 Tolna 32 13, ,6 Dél-Dunántúl 65 7,0 61 6,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves 9 2,9 9 2,9 Nógrád 22 11, ,5 Észak-Magyarország , ,4 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok 37 9,6 35 9,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,3 Észak-Alföld , ,2 Bács-Kiskun 37 7,1 37 7,1 Békés 24 6,7 19 5,3 Csongrád 29 7,1 28 6,8 Dél-Alföld 90 7,0 84 6,5 Összesen , ,5

7 Korányi Bulletin szám ábra TBC incidencia megyei eloszlása Sopron Győr Szombathely Veszprém Salgótarján Ege r Vác Tatabánya Budapest Székesfehérvár Szolnok Miskolc Nyíregyháza Debrecen Zalaegerszeg Kecskemét Békéscsaba ( 0 /0000) Nagykanizsa Kaposvár Szekszárd Baja Pécs Szeged - 9, ,9 15,0-19,9 20,0-24,9 Az új tbc-s betegek korcsoportos megoszlása a 2.táblázaton látható. A gyermekkori megbetegedések aránya megnyugtató módon alacsony. 14 éves kor alatt 8 eset fordult elő (0,6/ ), éves kor között pedig 12 eset (2,1/ ). Az esetek éves korban fordulnak elő a legmagasabb arányban (21,6/ ). A két nem közötti arány 1:1,8 a férfiak javára. Meglepő lehet, de a tüdőrák esetében is ugyanezt az arányt tapasztalhatjuk a férfi lakosság javára. Az újonnan bejelentett eseteket és a tényleges incidenciát egy táblázaton mutatjuk be (3.táblázat) megyei, illetve regionális bontásban. Az új bejelentett esetek oszlop tartalmazza azokat az eseteket is, akiket egy adott gondozó kijelentett elköltözés miatt, majd egy másik megye gondozója odaköltözöttként jelent be ismételten. Indokoltnak tartottuk ugyanis megjeleníteni a beteget mindkét terület adatai között, hiszen mindkét gondozónak volt velük teendője. Az incidencia oszlop viszont a tényleges új betegeket mutatja az első bejelentő szempontjából. A 3.táblázat és a táblázat alapján készült ország térkép (3.ábra) jól mutatja, hogy továbbra is kettészakadt az ország a tbc megbetegedési mutatói szempontjából. Az észak-keleti megyék, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék jelentik a betegség előfordulását a legnagyobb arányban. Hozzájuk csatlakozik északról Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Meg kell jegyezni, hogy ha lassan is, de Szabolcs-Sz.-B. megyében is csökken az incidencia, s 2013-ban már nem volt olyan megye az országban, ahol az incidencia meghaladta volna a korábban a kötelező tüdőszűrés elrendelését indokoló 25/ értéket. A 4. ábra az egy évvel ezelőtt már bemutatott járási térkép alapján mutatja be a tbc átfertőzöttséget az országban. A kisebb járások esetén már néhány eset is megváltoztathatja az epidemiológiai arányokat (pl. Tolna megye, Tolnai járás, vagy Győr-Moson-Sopron megye, Kapuvári járás). Továbbra is figyelmeztető tény, hogy az észak-keleti határ menti Ukrajnával és Romániával határos járásokban a legmagasabb az incidencia. Különösen aggasztóak ebben a relációban is az Ukrajnában zajló politikai események, amelyek következtében menekültekre is számítani lehet. Tekintettel az egyébként is magas ukrajnai tbc incidencia és ezen belül az MDR/XDR tbc arányra, javasoljuk preventív intézkedések, kötelező tüdőszűrés szervezését az esetleg érkező menekültek esetében. A 4.táblázat azokat a járásokat mutatja, ahol a legmagasabb volt az incidencia 2013-ban. A budapesti VIII. kerület a hajléktalan szállók miatt szerepel az első helyen (42,6/ ), ha a hajléktalanokat nem számoljuk, akkor a kerület a beilleszkedik a fővárosi kerületek közé (18,7/ ). A budapesti kerületek tbc epidemiológiai helyzetét a 6. és a 7.ábrák mutatják be. A két térkép a fővárosi kerületi adatokat a torzító nagyszámú hajléktalan esetet is hozzáadva az egyes kerületek állandó lakosaihoz, illetve azok nélkül mutatja be. Az 5.ábrát újonnan szerkesztettük. 4. táblázat A tíz legnagyobb tbc incidenciájú járás Járás (megye) esetszám %ooo Budapest VIII. kerület 32 42,6 Nyíradonyi 11 36,9 Vásárosnaményi 13 35,4 Fehérgyarmati 12 31,3 Tiszavasvári 8 29,3 Csengeri 4 28,9 Kisvárdai 16 28,1 Nyírbátori 12 27,6 Tolnai 5 27,5 Kemecsei 6 27,1

8 8. Korányi Bulletin szám 4. ábra TBC incidencia járási bontásban

9 5. ábra A tbc incidencia változása a megelôzô évhez képest Korányi Bulletin szám 9.

10 10. Korányi Bulletin szám 6. ábra A tbc incidenciája hajléktalanok nélkül Budapesten 7. ábra A tbc incidenciája hajléktalanokkal Budapesten A járásokat aszerint színeztük ki, hogy az elmúlt év alatt javultak, vagy romlottak a tbc incidencia értékek az adott területen. Az általános javulás ellenére színes képet kaptunk, ami egy egy adott területen felhívja a figyelmet a még alaposabb munkára a tbc ellátás terén. Pozitív jelenség, hogy Szabolcs- Sz.-B. megyében, ahol a legmagasabb a megbetegedési arány, a pozitív változások uralkodnak. A hazai tbc ellátás egyik legnagyobb elégtelenségét mutatja be az 5.táblázat. Sajnálatos, de továbbra sem sikerül emelni a bakteriológiailag igazoltak arányát a teljes incidencián 5. táblázat TBC-morbiditás a bakteriológiai státusz függvényében Év incidencia Bakteriológiailag igazolt esetszám %ooo esetszám % %ooo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7

11 Korányi Bulletin szám táblázat Bakteriológiailag igazolt új tbc-s betegek megyénként Megye/régió Esetszám 100 új betegbôl lakosból %ooo Ebbôl kenet pozitív is esetszám Budapest ,0 65 3,7 Pest ,9 21 1,7 Közép-Magyarország ,9 86 2,9 Fejér ,3 10 2,4 Komárom-Esztergom ,6 3 1,0 Veszprém ,6 3 0,9 Közép-Dunántúl ,3 16 1,5 Gyôr-Moson-Sopron ,5 6 1,3 Vas ,4 1 0,4 Zala ,9 2 0,7 Nyugat-Dunántúl ,3 9 0,9 Baranya ,2 7 1,9 Somogy ,6 3 0,9 Tolna ,5 3 1,3 Dél-Dunántúl ,7 13 1,4 Borsod-Abaúj-Zemplén ,2 18 2,6 Heves ,7 1 0,3 Nógrád ,0 6 3,0 Észak-Magyarország ,1 25 2,1 Hajdú-Bihar ,8 11 2,0 Jász-Nagykun-Szolnok ,1 3 0,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,3 18 3,2 Észak-Alföld ,8 32 2,1 Bács-Kiskun ,3 6 1,2 Békés ,7 3 0,8 Csongrád ,7 11 2,7 Dél-Alföld ,6 20 1,6 Összesen , ,0 %ooo belül. Sőt, számszerűleg még romlott is az arány (45%). Ennek az áll a hátterében, hogy korábban minden igazoltnak tartott esetet ide soroltunk, közöttük a szövettanilag igazolt eseteket is. A WHO útmutatása alapján az idei évtől azonban kizárólag a tenyésztéssel igazolt esetek szerepelhetnek itt. A WHO ajánlása a legalább 75%-os bakteriológiailag igazolt arány lenne, megadva ezzel a lehetőségét annak, hogy az esetek egynegyedénél különböző okok miatt nem lehet kimutatni a KOCH baktériumot. A 6.táblázat és a 8.ábra a bakteriológiailag igazoltak arányát megyénként, illetve régiónként mutatja be. Továbbra is áll az, hogy ott, ahol magasabb az incidencia, ott alacsony a bakteriológiailag igazoltak aránya (Szabolcs-Sz.-B.:30%; Hajdú-Bihar:37%). Sajnos ennél alacsonyabb értékek is tapasztalhatók egyes területeken (Tolna: 28%; Jász- Nagykun-Szolnok: 23%; Heves: 22%). A jelenség azért is veszélyes, mert ezek az arányok felvetik a szakmai munka hiányosságait. Az elégtelenség forrása ugyanis lehet a nem megfelelő mintavétel, mintaleadás, vagy a minták tárolása, mikobakterológiai laboratóriumba továbbítása. Az is elképzelhető, hogy nem aktív tbc-ről van szó, ebben az esetben viszont feleslegesen kapnak hepatotoxikus és egyéb mellékhatás profillal rendelkező gyógyszereket a betegek. Gondot jelenthet, ha egyéb légzőszervi betegsége van a betegnek, amit esetleg késedelmesen diagnosztizálnak az elhúzódó tbc ellenes kezelés miatt. Ráadásul, ha aktív folyamatokról van szó, akkor ezeknél az eseteknél nem készülhet rezisztencia vizsgálat. Ezen a téren nagyon sok teendőnk van még. A képzéseknek, vizsgálatainknak ki kell terjedniük a minták logisztikai feltételeire, a szigorúbb differenciál diagnosztikai tevékenységre és a laboratóriumokkal történő hatékonyabb együttműködésre egyaránt. További elmaradásunk a nemzetközi elvárásokkal szemben az extrapulmonális eseteknek a pulmonális esetekhez mért alacsony aránya. A 7.táblázat és a 9.ábra mutatja azt, hogy öszszesen 50 új extrapulmonális esetet jelentettek be 2013-ban. Ez ugyan valamivel magasabb a 2012 évi 37 bejelentett betegnél, de messze elmarad az elvárhatótól. Az EU országaiban történt kutatás alapján a pulmonális esetek 12-20%-ban kellene észlelni extrapulmonális formát. Ez nálunk szám szerint esetet jelentene. Az alacsony adatok hátterében két jelenség állhat: a tüdőgyógyászok nem gondolnak arra, hogy

12 12. Korányi Bulletin szám 8. ábra Bakteriológiailag igazolt tbc aránya az új tbc-s esetekhez viszonyítva Sopron Győr Szombathely Veszprém Salgótarján Ege r Vác Tatabánya Budapest Székesfehérvár Szolnok Miskolc Nyíregyháza Debrecen Zalaegerszeg Kecskemét Nagykanizsa Kaposvár Szekszárd Baja Pécs Szeged Békéscsaba ( 0 /0) táblázat Extrapulmonális új bejelentett tbc-s esetek nemek és lokalizáció szerint Esetszám Kórformák Férfiak Nôk Együtt Csont-izületi Nyirokcsomó Meningitis Hugy-ivarszervi Pleuritis Egyéb Összesen ábra Extrapulmonális tbc lokalizáció szerint Pleuritis 6% Egyéb 28% Hugy-ivarszervi 20% Meningitis 4% Nyirokcsomó 18% Csont-izületi 24%

13 Korányi Bulletin szám táblázat Új tbc-s betegeinknél talált rizikótényezôk Rizikótényezô Betegek száma 2013 Betegek %-a Alkoholfüggõ ,8 Hajléktalan 94 9,0 Diabeteszes 45 4,3 Immunszuppresszióval járó állapot 44 4,2 TBC kontakt 44 4,2 Immigráns (születési hely alapján) 63 6,0 Immigráns (állampolgárság alapján) 34 3,3 Szociális otthon 32 3,1 Korábban látens tbc miatt kezelt 28 2,7 Börtönlakó 13 1,2 Egészségügyi dolgozó 11 1,1 HIV pozitív 1 0,1 Drogfüggõ 1 0,1 Rizikócsoportba tartozik összesen ,6 Nincs rizikó ,4 Incidencia táblázat TBC incidencia a felfedezés módja szerint Felfedezés módja Eset % Egyéb kórházi észlelés ,8 Kontakt szûrés 46 4,4 Lakossági szûrés ,4 Munkaalkalmassági szûrés 18 1,7 Orvos küldte panasszal ,0 Önként jelentkezett panasszal 29 2,8 Post mortem diagnózis 83 7,9 Összesen ,0 kiterjedt pulmonális formákhoz extrapulmonális folyamat is társulhat, illetve a társszakmák elhúzódó panaszok esetén sem gondolnak csont, urogenitális, vagy egyéb tuberkulózisra. A megoszlásuk nagyjából megfelel a korábbinak, figyelemfelkeltő azonban a két meningitis eset. Hagyományosan követjük a tbc-s betegeink esetében meglévő rizikótényezőket (8.táblázat). Az alkoholfüggőség mellett továbbra is a hajléktalanság jelenti a legfontosabb kockázati körülményt. Kedvező, hogy az utóbbi években a tbc incidencia csökkenésének trendjénél is nagyobb ütemben csökkent a hajléktalan betegek száma ben még 177, 2012-ben 135, 2013-pedig már csak 94 ilyen beteget jelentettek. Mindez a nagyobb figyelem, a hajléktalanokat segítő civil szervezetekkel történő szervezett együttműködés eredménye. Új jelenség azonban az immigráns betegek számának lassú emelkedése. Ráadásul a WHO ajánlásának megfelelően a tuberkulózis epidemiológia szempontjából immigráns esetnek minősülnek azok a betegek, akik Magyarországon kívül születtek. A magyar történelmi realitások miatt mi korábban a nem magyar állampolgárságú egyéneket tekintettük ilyen betegeknek. Ezért a táblázatban megjelenítettük az állampolgárság, de a születési hely szerint immigráns betegek számát is. Maga a tény, hogy emelkedik a behurcolt esetek száma nem meglepő, hiszen a fejlett, alacsony átfertőzöttségű országokban ez ismert jelenség. A német, vagy svéd esetek majd fele ebből a körből kerül ki. A HIV pozitív betegek száma elenyésző, ugyanakkor erre is nagyobb figyelmet kell a jövőben fordítanunk éppen a nyugat-európai tapasztalatok alapján. Ajánlás, hogy minden bakteriológiailag igazolt esetben el kell végezni a HIV vizsgálatot. A betegek 32,5 százalékát fedezték fel valamilyen szűrővizsgálattal, ami csökkenést jelez a korábbi évekhez képest (9.táblázat). A legtöbb beteget orvos küldi valamilyen panasz miatt a tüdőgyógyászhoz. Érdemes megjegyezni azt, hogy munka alkalmassági vizsgálattal csupán 18 beteget fedeztek fel. Ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A 10.táblázaton láthatók a kezdeti gyógyszer rezisztencia vizsgálat adatai. Tekintettel arra, hogy az 1045 új tbc-s beteg közül csak 468 esetben sikerült tenyésztéssel is igazolni a betegséget, a rezisztencia vizsgálatokat is csak ezeknél az eseteknél lehetett elvégezni. Összességében 408 esetben (87,2%) történtek kezdeti rezisztencia vizsgálatok, amely elfogadható arány. A legfontosabb azonban az, hogy MDR tbc-t csupán 10 esetben (2,5%) mutattak ki (ezen belül 3 eset volt XDR tbc), ami kedvező arány, s az elmúlt években 10. táblázat Kezdeti gyógyszer-rezisztencia. A évben bejelentett betegekbôl a kezelés megkezdése elôtt izolált M. tuberculosis törzsek gyógyszer-érzékenységi vizsgálatának eredménye TBC-s esetekek Korábban nem kezelték Korábban kezelték Együtt szám % szám % szám % Tenyésztéssel pozitív tüdô tbc incidencia Kezdeti rezisztencia-vizsgálat történt , , ,2 Rezisztens valamelyik vizsgált szerrel szemben* 42 11, , ,2 INH 29 8, , ,0 Rezisztens a következô szerrel szemben* RMP 9 2,5 6 11,1 15 3,7 EMB 9 2,5 6 11,1 15 3,7 SM 20 5,6 5 9,3 25 6,1 MDR (rezisztens INH+RMP-re)* 7 2,0 3 5,6 10 2,5 * a rezisztencia-vizsgálatok számához viszonyítva

14 14. Korányi Bulletin szám 11. táblázat Kohorszelemzés. A január 1. és december 31. között nyilvántartásba vett betegek helyzete a kezelés megkezdésétôl számított 12 hónap elteltével TBC-s esetek 12. táblázat Kohorszelemzés. A január 1. és december 31. között ténylegesen tbc miatt nyilvántartásba vett betegek helyzete a kezelés megkezdésétôl számított 12 hónap elteltével TBC-s esetek Korábban nem kezelték Korábban nem kezelték Ismételten nyilvántartásba vett Ismételten nyilvántartásba vett Összes esetszám % esetszám % esetszám % Nyilvántartásba vett betegek száma Összes esetszám % esetszám % esetszám % Nyilvántartásba vett betegek száma Gyógyult , , ,6 Kezelés befejezve 83 6,7 6 5,3 89 6,5 Meghalt ,8 9 7, ,6 Eltünt 79 6, ,3 93 6,8 Folyamatos kezelés 12 hónapon túl , , ,3 Téves diagnózis ,8 9 7, ,2 Klinikailag gyógyult , , ,7 Meghalt ,7 9 8, ,3 Eltünt 79 7, ,3 93 8,0 Folyamatos kezelés 12 hónapon túl , , ,0 Gyógyult = a gyógyulást legalább két negatív tenyésztés igazolta Kezelést befejezte = a gyógyulás fenti kritériuma hiányzik, de a kezelőorvos úgy ítélte meg, hogy a beteg gyógyult és ezért nem szorul további kezelésre Klinikailag gyógyult = a gyógyult és a kezelés befejezve sorok együttesen A kezelés folytatása 12 hónapon túl = a beteg utolsó bakteriológiai vizsgálati eredménye pozitív volt vagy ennek hiányában a kezelőorvos úgy ítélte meg, hogy a beteg még nem gyógyult meg, ezért további kezelése szükséges 13. táblázat TBC-mortalitás a gondozók adatai alapján Év Meghaltak száma tbc miatt nem tbc-ben együtt nem mutatott emelkedést annak ellenére, hogy Ukrajnában és Romániában magasabb a rezisztencia arány. Mindezt annak köszönhetjük, hogy kellő erőfeszítéseket tettünk a roszszul kooperáló betegek gondozása, kezelése érdekében. Az esetek egyedi követése alapján ugyanis megállapítható, hogy a primorezisztens, eleve rezisztens baktériummal fertőződő betegeknek jobb a gyógyulási esélye, mint a szerzett rezisztenciával bíró, rosszul együttműködő betegeknek. A 11. és a 12.táblázat mutatja a 2012-ben bejelentett betegek 12 hónapos kijelentési eredményeit. Ezek az adatok tükrözik leginkább az ellátás hatékonyságát. A 11.táblázat tartalmazza a téves diagnózissal kijelentett betegeket is (193 eset). A 12.táblázatban ezek az esetek már nem szerepelnek, így valójában ezeket az arányokat tekinthetjük mérvadónak a tuberkulózis ellátása szempontjából. A betegek 60,7 százalékát jelentették ki 12 hónapon belül gyógyult, vagy kezelés befejezve jelzéssel. A WHO elvárása alapján el kellene érnünk a 85%-ot ezen a téren, amit célul tűzhetünk ki magunk elé az elkövetkező évtizedben. Az elmaradásunk oka abból fakad elsősorban, hogy indokolatlanul sok beteget tartanak nyilván 12 hónapon túl (19%). Ezt a nagy arányt nem magyarázza ugyanis az MDR tbc viszonylag alacsony (2,5%) aránya. A mortalitás elfogadható, hiszen bár 12,3%-a halt meg a nyilvántartásba vett betegeknek, de tbc miatt csak 39 (3,3%). Eltűntként jelentették ki

15 10. ábra A befejezett gondozások nyilvántartási idejének eloszlásai a nyilvántartásbavétel éve szerint hónapokban Korányi Bulletin szám ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ábra A nyilvántartási idôk eloszlása a téves diagnózis kimondásáig hónapokban 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, , fölötte a betegek 8 százalékát. Ez csökkenést mutat az előző évekhez képest, de még mindig magas. A szakma és a tisztifőorvosok közötti szorosabb kapcsolat, a speciális, őrzött osztály megszervezése remélhetően javítani fog ezen az arányon az elkövetkező években. A 10. ábra örvendetesen azt jelzi, hogy fokozatosan csökken a betegek nyilvántartási ideje. A szakmai irányelv alapján egyszerű esetekben hat hónapig kell kezelni a tbc-s betegeket. Ez kétoldali, vagy kavernás esetekben lehet 9 hónap is, de semmiképpen nem javasolt a 12 hónapnál hosszabb kezelés és ennek megfelelően a betegek nyilvántartása. Az ábrán jól látszik az, hogy 2013-ban már az ajánlott 6-7 hónapnál halmozódnak az esetek. A 11.ábrán azt mutatják a görbék, hogy mennyi idő telik el, amíg téves diagnózis miatt jelentik ki a beteget a nyilvántartásból. Itt is kedvező változás az, hogy a kívánatos 2-3 hónapnál halmozódnak az esetek.

16 16. Korányi Bulletin szám Asztma Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén Az asztma epidemiológiai meghatározását terminológiai pontatlanságok, az asztma diagnózisának értelmezése körüli bizonytalanságok nehezítik. A legutóbbi, általánosan elfogadott asztma definíció (NIH/WHO, GINA) összetettsége révén alkalmatlan epidemiológiai felmérésekhez. A kérdőíves felmérésekben jellemző asztma tünetként legtöbbször a sípoló légzés szerepel, ugyanakkor a szubjektív tünetekre alapozott felmérések hamis eredményeket szolgáltathatnak. Felnőttkorban, minden bizonnyal a legtöbb hibát a COPD elkülönítése jelenti. Az egyes felmérésekben kapott epidemiológiai adatok összehasonlíthatósága függ az alkalmazott módszertől. Az élettartam prevalencia (volt-e életében bármikor sípoló nehézlégzése kérdésre adott igen válasz) értelmezéséből adódóan nem hasonlítható a pont, vagy időtartam prevalencia adatokhoz, hiszen az előbbi egy adott vizsgálati időpontra, míg az utóbbi egy vizsgálati időtartamra vonatkozó előfordulási gyakoriságot adja meg. A hazai asztma epidemiológiai adatok valójában nyilvántartási adatok, a tüdőgondozói hálózatban asztma diagnózissal regisztrált felnőtt betegeket fedik. Ezekből az adatokból a valós epidemiológiai helyzetre csak következtetni lehet ben a tüdőgondozókban regisztrált asztmások száma , ez 2,8 %-os prevalenciának felel meg, ami az elmúlt 3 évben érdemben nem változott, ellenben elmarad az európai átlagtól (5-7%) (14.. táblázat, 12. ábra). Hiányoznak a magyarországi nyilvántartásból a gyermekkori asztmások, azok a felnőttek, akiket kórházi szakambulanciák javaslatai alapján a háziorvosok gondoznak, mivel ezeknek az ambulanciáknak nincs jelentési kötelezettségük. Ezen túl hiányoznak a nyilvántartásból azok a döntően rhinitiszes betegek, akiknek az enyhe asztmáját nem ismerik fel. Az irodalom az allergiás rhinitisz előfordulási gyakoriságát 10% körül adja meg, a betegek kb. 1/3-ának asztmája is van. Ha a regisztrált betegek száma mellett figyelembe vesszük azokat a csoportokat, amelyek a fentiek értelmében nem kerültek rögzítésre az európaihoz hasonló adatokat kapunk. Nagyszámú, módszertanilag jó minőségű vizsgálat egybehangzóan az asztma előfordulási gyakoriság éves 5% körüli növekedését írta le 1975 és 2000 között. Az elmúlt 25 év asztma prevalenciájának csaknem folyamatos növekedése néhány 2000 utáni vizsgálat eredménye szerint mérséklődött. Sőt egyes epidemiológiai felmérések az asztma prevalencia csökkenéséről számolnak be, míg egy, az asztma epidemiológia tárgykörében 2000 és 2007 között megjelent 48 közlemény eredményeit feldolgozó vizsgálat ezt nem erősíti meg. A hazai adatok a nemzetköziekhez hasonló tendenciát mutatnak. Az asztma incidenciában 1999 után érdemi növekedés nem volt, az évi új betegek száma között mozgott, 2013-ben, az előző évi átmeneti csökkenést követően ismét volt (14. táblázat, 12. ábra). A korábbi adatoknak megfelelően nyilvántartott allergiás és nem allergiás asztmás aránya kb. 2/3-1/3, ami megfelel az irodalomban közölt eloszlásnak (15. táblázat). Az asztmás betegek kis hányadát jelentő, ugyanakkor a társadalmi összköltségek vonatkozásában legjelentősebb súlyos asztma (SA) előfordulási gyakoriságát nemzetközi szinten 5-10%-ra becsülik, bár továbbra is ellentmondásosak az irodalomban közölt prevalencia adatok és csak részben körülhatároltak a SA fenotípusok ben az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet pályázat keretében etikai engedélyt kapott a hazai súlyos asztma betegadatbázis kialakításához. Ennek célja egyrészt, hogy egységes definíció szerint meghatározva a SA-t (GINA 5. lépcső), a tüdőgondozói hálózat adatszolgáltatása alapján megbízható hazai epidemiológiai adatokhoz jussunk a betegség előfordulási gyakoriságáról, másrészt, hogy egy párhuzamosan történő kérdőíves felméréssel a SA klinikai fenotipizálásához alkalmas adatokat nyerjünk. A kérdőíves felmérés 14. táblázat Az asthma bronchiale morbiditási adatainak alakulása Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány Év férfiak nôk együtt %ooo férfiak nôk együtt %ooo

17 Korányi Bulletin szám ábra Az asthma bronchiale morbiditása Nyilvántartott állomány Nyilvántartásba vétel %ooo táblázat A regisztrált asztmások etiológiai és területi megoszlása Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány Megye/régió Allergiás incidencia Nem all. incidencia Allergiás prevalencia Nem all. prevalencia szám %ooo szám %ooo szám %ooo szám %ooo Budapest , , Pest , , Közép-Magyarország , , Fejér , , Komárom-Esztergom , , Veszprém , , Közép-Dunántúl , , Gyôr-Moson-Sopron , , Vas , , Zala , , Nyugat-Dunántúl , , Baranya , , Somogy , , Tolna , , Dél-Dunántúl , , Borsod-Abaúj-Zemplén , , Heves , , Nógrád , , Észak-Magyarország , , Hajdú-Bihar , , Jász-Nagykun-Szolnok , , Szabolcs-Szatmár-Bereg , , Észak-Alföld , , Bács-Kiskun , , Békés , , Csongrád , , Dél-Alföld , , Összesen , ,

18 18. Korányi Bulletin szám 16. táblázat Súlyos asztmával (GINA 5) nyilvántartott betegek Jelentett (nyilvántartott) betegszám Megye/régió Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen alapján felállt beteg-adatbázis (516 beteg klinikai adatai) elemzését elvégeztük, az eredményeket a Medicina Thoracalisban és hazai, nemzetközi szakmai fórumokon közzétettük (Med. Thor. 2011;64: ). Ugyanakkor mostanra a tüdőgondozói hálózatból származó 5 éves adatsor ( ) alapján megállapítható, hogy a gondozókból jelentett SA esetszámok alapján a betegség prevalenciájára vonatkozóan megbízható hazai adatok nem nyerhetők. Néhány példát kiragadva: Budapest esetében 2009-ben a jelentett SA esetszám 430, 2013-ban Szabolcs-Szatmár megye 2009-ben 666, 2013-ban 63 beteget jelentett, Tolna megyében mindössze 8 SA beteg regisztrált. Valójában csaknem az összes jelentő centrum adatai ellentmondásosak (16. táblázat), annak ellenére hogy a definíciót az OKTPI megadta és az 2009 óta nem változott. A jelentett betegszámban mutatkozó nagy különbségek valószínűleg továbbra is a definíció különböző értelmezéséből fakadnak. Az eddigi hazai súlyos asztma adatok értékeléséből az alábbi kérdéses pontok körvonalazódását látjuk: 1. Nehézséget jelent a súlyos asztma definíció értelmezése, ezen belül a nem-, vagy alulkezelt és a nehezen kezelhető asztma, valamint a súlyos refrakter asztma fogalmak értelmezése, továbbá a súlyos refrakter asztma és a rosszul kontrollált asztma elkülönítése. 2. Nem egyszerű a COPD és a progresszív súlyos asztma differenciál diagnosztikája. 3. Nehézséget jelent továbbá a súlyos asztma fenotípusainak értékelése. Mindezek miatt további kérdőíves felméréssel kívánunk valid adatokhoz jutni az elkövetkező években. Az így tovább bővülő SA betegadatbázissal közelebb kerülhetünk a valós prevalencia adatok megismeréséhez, másrészről az adatbázisban szereplő nagyszámú, jól definiált súlyos asztmás beteg vizsgálata lehetőséget teremt a betegség mechanizmusának vizsgálatára, beleértve a genetikai elemzéseket is.

19 Korányi Bulletin szám 19. Rhinitis allergica Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén A tüdőgondozókban az asztma mellett a legnagyobb nyilvántartott betegcsoport az allergiás rhinitis, 2013-ban a nyilvántartott betegszám (17. táblázat, 13. ábra). A rhinitis valós hazai morbiditására ebből az adatból nem következtethetünk, tekintve, hogy a betegség diagnosztizálásban és ellátásában több szakterület (fül-orr-gégészet, allergológia) is érintett, továbbá ismert, hogy a rhinitises betegek egy része nem fordul orvoshoz. Az allergiás rhinitis epidemiológiai felmérésekből ismert valódi hazai prevalenciája átlagosan 10% körüli. Korábban a tüdőgondozókban regisztrált betegcsoport évente átlagosan beteggel gyarapodott, amit számottevően befolyásolt a rhinitis elleni gyógyszerek felírhatóságának többszöri változása januártól az antihisztaminok és nazális szteroidok szakorvosi kompetenciához kötött kiemelt támogatása megszűnt, így a korábban szakorvosok által gondozott betegek egy része a családorvosi hálózat ellátásába került. Valószínűleg elsősorban ennek köszönhető, hogy az elmúlt években a tüdőgondozói hálózatban regisztrált új esetek száma a korábbiakhoz képest jelentősen visszaesett, 2013-ben volt (17. táblázat, 13. ábra). A rhinitises betegek ellátásába a fül-orr-gégészek, pulmonológusok, gyermekgyógyászok mellett egyre több allergológus szakorvos kapcsolódott be, utóbbiak egy része a magán praxisban. Áttekintve a 2013-ban rhinitis diagnózissal nyilvántartásba vett betegek megyei megoszlását, az igen jelentős különbségeket (Hajdú- Bihar megye 27 beteg, Pest megye 6262 beteg) nyilvánvaló, hogy a jelentett adatokból egyértelmű epidemiológiai következtetést levonni nem lehet. Ez megkérdőjelezi a jövőben az allergiás rhinitis jelentési kötelezettségének a létjogosultságát. Szakmai szempontból ugyanakkor indokolt lehet az asztma és rhinitis együttes előfordulásának jelentése, e tekintetben az irodalmi adatok széles skálán szórnak, másrészről a hazai rhinitis ajánlás előírja, hogy, amennyiben rhinitis esetében felmerül az asztma gyanúja, a beteg pulmonológushoz irányítandó. 13. ábra A rhinitis allergica morbiditása Nyilvántartott állomány Nyilvántartásba vétel %ooo

20 20. Korányi Bulletin szám 17. táblázat A rhinitis allergica morbiditása megyei bontásban Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány Megye/régió szám %ooo szám %ooo Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF KISS PÉTER BARSINÉ FODOR KATALIN PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23.

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. A tüdőgondozás időszerű témái DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. Rendszeres időszakos ellenőrzést,gondozást igénylő tüdőbetegségek TBC Asthma COPD Tüdőrák Intersticiális tüdőbetegségek

Részletesebben

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 3 1. szám Bevezetés Kovács Gábor A pulmonológiai hálózat 2012. évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén,

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai 2 Korányi Bulletin 2010. 2. szám A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai Strausz János, Böszörményi Nagy György, Csekeô Attila, Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén, Kovács Gábor,

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: Dr. Jónás József Barsiné Fodor Katalin Péterfiné Türgyei Mária Nyári László Kommentátorok: Dr. Kovács Gábor és Dr.

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Tbc incidencia Európában az elmúlt években 2002 2003 2004 2005 2006 2007 160 140 120 100 %000 80 60 40 20 0 Svédország Finnország Hollandia

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573.

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A multirezisztens (multidrug-resistant MDR) tuberkulózist olyan baktériumtörzsek okozzák, amelyek a tbc gyógyításában

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna.

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna. KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 1 1. szám A pulmonológiai hálózat 2010. évi statisztikai eredményei Strausz János, Csoma Zsuzsa, Kovács Gábor, Nyári László, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István A mellkassebészet

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertızés terjedésének megelızése érdekében szükséges intézkedésekrıl és a szőrıvizsgálatok elvégzésének rendjérıl

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program

Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program Dr. Jánosi András, Dr. Ofner Péter (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet) Az Országos Kardiológiai Intézet 55 éves története során

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5 A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 8 Bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek...

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Ameghosszabbodott élettartam és az idősek

Ameghosszabbodott élettartam és az idősek Egészségi állapot, egészségügyi ellátások, szolgáltatások az idősek egészsége egészségügyi ellátások hozzáférhetőség fizikai és szellemi aktivitás mentális egészség betegségi kockázatok mérséklése szűrő-

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága

Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága Vokó Zoltán* Debreceni OEC, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék *Kardos László és Széles György

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben