A remisszió kultúrája Az alkoholpolitika tartaléka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A remisszió kultúrája Az alkoholpolitika tartaléka"

Átírás

1 O RVOSLÁS ÉS TÁRSADALOM GYÓGYÍTÁS- JOG- ETIKA- GAZDASÁG- KULTÚRA- IRODALOM- KOMM A remisszió kultúrája Az alkoholpolitika tartaléka Kelemen Gábor A szenvedélybetegekkel szembeni ellenszenv erôsebb, mint a homoszexuálisokkal, pszichiátriai betegekkel, börtönviseltekkel és cigányokkal kapcsolatos ellenérzés és diszkrimináció. Minden beteg elmondja a maga történetét, ha hagyjuk hangzott el gyakorta ez a szállóigévé vált mondat Hámori Artúr, a pécsi orvosegyetem egykori karizmatikus belgyógyászprofesszorának szájából. Mivel az orvos egyik fô feladata hagyományosan a fájdalom csillapítása, s minden emberi fájdalomnak megvan a maga története, így a beteg története gyakorta mindenekelôtt a beteg fájdalmának a története. A fájdalom mind az akut, mind a krónikus nem csupán biológiai, hanem pszichológiai, szociális és kulturális tényezôk által formált komplex érzéki és érzelmi tapasztalat, amelyet éppen ezért e faktorok kontextusában kell értékelni. A tartós fájdalom számos várható, speciális fájdalomkezelésre s támogatásra szoruló pszichoszociális és spirituális következménnyel jár. A modern orvoslás kialakulása elôtt, a medicina önállóvá válásától kezdve, több mint kétezer éven át, a fájdalomcsillapítás tüneti volt. Elsôsorban opiátkészítményeket alkalmaztak. Az alkimista orvos Paracelsus ( ) munkássága nyomán az alkoholban oldott opiáttinktúra a laudanum terjedt el. A modern medicina a fájdalmat okozó betegség megelôzésére, gyógyítására, felszámolására törekszik. Az orvos társadalmi küldetése ma már nem annyira a fájdalom csillapítása, mint a betegség diagnosztizálása és gyógyítása. A várható élettartam XIX. századtól fogva bekövetkezett nagymértékû növekedésével (több mint megduplázódásával) párhuzamosan nôtt az elhúzódó lefolyású, a tünetek hullámzásával, esetenként átmeneti tünetmentességgel (remisszióval), majd a tünetek kiújulásával járó krónikus betegek száma és aránya. Esetükben a teljes meggyógyítás és kigyógyulás nem reális igény. A krónikus betegségek egy része elsôsorban testhez kötött fájdalmat okoz, míg más részük fôként szenvedéssel jár. A fájdalom testtel összefüggô kockázatra figyelmeztet, a szenvedés és a vele járó szorongás ellenben fontos érzelmi kapcsolatok károsodására, elvesztésének veszélyére hívja fel a figyelmet (1). A gyógyíthatatlan betegek kölcsönös segítségnyújtásának megszervezésére elôször az alkoholizmus esetében történt eredményes próbálkozás. A 12 lépéses programot követô Alcoholics Anonymous (AA) 1935-ben történô megalapítását késôbb másféle szerfüggôk és viselkedésaddiktok önsegítô csoportjainak létrehozása követte. A függôségben szenvedôk teste úgy viszonyul a választott szerhez, mintha az, hasonlóan a vízhez és levegôhöz, életük nélkülözhetetlen eleme volna. A szerhasználat kezdetben megoldásnak látszott a tartósan negatív érzelmi állapot, az elszigeteltség és spirituális ûr problémájára, mert a pszichoaktív szerrel módosítani, szabályozni, kontrollálni tudták az érzéseiket. Ám a megoldás, a szerhasználat idôvel, fokozódó mértékben uralta el és tette tönkre az életüket. A kezdetben megoldásnak látszó szerhasználat nagyobb problémává válik, mint amekkora az eredeti probléma, a tartósan negatív érzelmi állapot volt. Az abnormálisan erôs szer iránti vággyal szemben nem hatékonyak az egészséges személyek kísértésekkel szembeni ellenállásra kidolgozott, akaraterôt fejlesztô módszerei. Társadalmunk súlyos jellemgyengeségnek tekinti az akaraterô hiányát, s ennek típusos példáját a szenvedélybetegekben fedezi fel. Hazánkban a szenvedélybetegek (kábítószerfüggôk és iszákosok) képezik a legkevésbé elfogadott, a legnagyobb mértékben elutasított, kiközösített és stigmatizált társadalmi csoportot. A szenvedélybetegekkel szembeni ellenszenv erôsebb, mint a homoszexuálisokkal, pszichiátriai betegekkel, börtönviseltekkel és cigányokkal kapcsolatos ellenérzés és diszkrimináció (2). A szenvedélybetegeknek jó okuk van arra, hogy betegségüket mindenki elôtt, így önmaguk és orvosaik elôtt is tagadják. A sorstársak közössége az egyetlen olyan hely a számukra, ahol nem annak ellenére, hanem azért fogadják el, tisztelik és szeretik ôket, mert szenvedélybetegek. Az önsegítô csoportok sajátos törôdésalapú etikájában a felelôsség egyfajta testvériségi szolidaritásra, együttérzésre és szövetségre épül. Az egyenlôség nem a tulajdon egyenlôsége, hanem a krónikus betegségben szenvedôk egyenlôsége. A felépülôk nem hasonlítgatnak, számukra nincs értelme annak a kérdésnek, hogy ki betegebb a másiknál, mert a szenvedést hasonlíthatatlanul egyedinek tekintik. E kollektív és pozitív szabadságra (önmagunkkal való törôdésre) irányuló program olyan önként vállalt és mûvelt életmód, önkultúra, amely absztinenciával társuló józanságot, egészséges életvitelt és törvénytisztelô állampolgári attitûdöt foglal magában (3). Az igen magas fejenkénti alkoholfogyasztás, a kiemelkedô halálozási arány, s a különféle szövôdmények gyakorisága miatt az alkoholizmus a közelmúlt és napjaink egyik legsúlyosabb közegészségügyi problémája Magyarországon (4). Igaz, nem az alkoholizmus az egyetlen, olyan életmóddal kapcsolatos népegészségügyi probléma, ahol Európában az élmezônyben állunk. Idesorolhatjuk az elhízást és a dohányzás szövôdményeit is (5). Ezek az ártalmak javarészt, noha nem minden esetben, a saját egészségünk rovására okozott kár eredményeképpen jönnek létre. Az emberi problémák, 704

2 KOMMUNIKÁCIÓ- TÖRTÉNELEM- KÉPZÕMÛVÉSZET- FILOZÓFIA- ZENE- SZOCIOLÓGIA- PSZICHOLÓGIA- EGÉSZSÉG... a mindig kultúrában élô emberek problémái különböznek a matematikai, illetve geometriai problémáktól (6). A matematikai, természettudományi problémamegoldó mód egyrészt önmagában nem alkalmas az emberi nehézségek megoldására, mert azok másféle felelôsséggel, hatalmi és érdekviszonyokat számoló gondolkodásmódot igényelnek; másrészt az emberi problémáknak nincs teljes megoldása, minthogy minden megoldás újféle emberi problémák halmazát eredményezi. Az egészségtelen életmódot folytató emberek természetesen nem betegek akarnak lenni, s nem minél hamarabb meghalni szeretnének, hanem inkább az adott pillanatban élvezetet nyújtó vagy a sóvárgási vágyat kielégítô tevékenységet választják, annak ellenére, hogy, kisebb-nagyobb mértékben, tudatában vannak a hosszú távon várható ártalmaknak. E luxusra nincs szükségük, ám e tevékenységeket akarják, kívánják, vágynak rá (7). Az életmódváltozásra irányuló, hosszú távra tervezô megelôzés, amint erre az epidemiológus Geoffrey Rose rámutat, ellentmondásban áll a fogyasztói társadalom normájával (8). Napjaink mentalitása az elônyök, a javak minél elôbbi élvezetére és a kevésbé kellemes következmények, a törlesztés minél késôbbre halasztására irányul. Bohumil Hrabal úgy tartotta, hogy a szovjet befolyási övezet országaiban, Kelet-Európában nem érdemes kijózanodni (9). Szerintem annak, aki élni akar, s nem menekülni az élettel járó meglepetések, bizonyossághiány, egzisztenciális dráma, szenvedés és szorongás elôl, annak minden körülmények közt érdemes kijózanodnia. Az élet az ember számára feladat; vagy birkózunk vele, vagy ô birkózik velünk. Ha nem a fejlôdést, illetve építkezést választjuk, akkor a rombolás lesz a sorsunk. A józanság fáradtságos és egyben örömteli építkezés. A szerekkel, így az alkohollal kapcsolatos veszélyek egyik fajtája az, amikor az ember maga választja a kockázatot. Természetesen senki nem alkoholista akar lenni, hanem csak a szerhasználat által fölélebegni az itt és most valóságának. Létezik a veszélynek egy másik típusa is, amikor az állami vagy a magánipar akaratunk ellenére, anélkül, hogy tudnánk róla, mérgez minket. Több mint ötvenezer kereskedelmi forgalomban lévô vegyi anyag szennyezi a levegôt, amit beszívunk, az italokat, amelyeket iszunk, a húst, gyümölcsöt, zöldséget, amit megeszünk és a gyógyszereket, illetve gyógyhatású készítményeket, amelyet elfogyasztunk. Ez ellen nem védekezhetünk az önfegyelem gyakorlásával, hanem más módon; politizálással, civil kezdeményezéssel van esélyünk arra, hogy befolyásoljuk a törvényhozást, s elérjük a veszélyek csökkentését. Kétségtelenül az alkoholizálásnak is van pszichológiai értelemben vett környezetszennyezô hatása, hiszen a szokásainkat, fôként mintakövetéssel, másoktól tanuljuk. A legnagyobb kockázatot az alkoholistává válás szempontjából a családi tanult és genetikai örökség és a nemzeti hovatartozás jelenti. Addikciók esetében a talpra állás sikere elsôsorban a kapcsolati háló radikális megváltoztatásának eredményességétôl függ. Nem vált általánossá a George Engel által 1977-ben megfogalmazott biopszichoszociális szemlélet (10), amelynek szerkezete talán túlságosan hasonlít a kereszténység hús-vér testet, lelket és szellemet (corpust, animát és spiritust) elkülönítô (11) felosztására. A legitimációért küzdô alkoholpolitika, a drogpolitikához hasonlóan, véleményem szerint nem tesz megfelelô különbséget a kétféle veszély között, s az alkoholizmust úgy kezeli, mintha az kizárólag tudtunkon és akaratunkon kívüli hatások, testi betegség eredménye volna. Ennek a hozzáállásnak van jó oldala. Az alkoholizmusra jellemzô élmény- és viselkedésmód testi betegségre redukálása sokkal jobb, mintha bûnként kezelnénk azt. A mértékvesztô alkoholfogyasztás, amennyiben nem okoz másnak kárt, nem bûn, csupán önmagunkkal szembeni vétek, illetve hiba. Az embernek szabadságában áll vétkezni, hibát elkövetni, lázadni, tapasztalatlannak lenni és tanulni a saját kárán. Úgy fejlôdünk, hogy újfajta módon hibázunk, s nem a régi hibáinkat ismételjük meg. A szabadság a választás szabadsága, ami azt jelenti, hogy jogunk van rosszul választani. A fogfájásának, bronchitisének és karbunkulusainak kezelésére rendszeresen ópiumot használó Marx Károly sokat idézett mondata szerint a vallás a nép ópiuma. A teljes mondat a következôképpen hangzik: A vallás a szorongatott teremtés sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mint ahogy szellemtelen állapotok szelleme; a vallás a nép ópiuma (12). A XIX. század közepén az ópium rendkívül nagyra becsült, mindenki számára hozzáférhetô hatékony és olcsó gyógyszer volt. A gyarmatosítás korszaka elôtt Európában az alkohol töltötte be az univerzális gyógyszer szerepét, amit késôbb, mintegy három évszázadon át az ópium vett át. Mindmáig felnôttként szabadon választhatjuk a szeszesital-fogyasztást. A XX. század közepétôl fogva ez a szabadság az illegálisnak minôsített kábítószerek esetében megszûnt. Ez a változás társadalmi-politikai szinten felszámolta az alkoholizmus és kábítószer-függôség közti szerves egységet. Az egység azóta már csak a tudomány dimenziójában létezik. A XX. század közepétôl a következô szervetlen, tudományosan semmivel sem igazolható felosztás terjedt el (13): Drogok, amelyek használatát az állam egyáltalán nem kontrollálja (például kávé). Drogok, amelyek eladását az állam különféle módokon szabályozza (például csak felnôttek vásárolhatnak alkoholt és dohányt; csak a betegek szedhetnek orvosuk által felírt benzodiazepineket, antidepresszánsokat, szteroidokat stb.; csupán a betegeknek egy speciális, opiátfüggôség diagnózissal ren- Az önsegítô csoportok sajátos törôdésalapú etikájában a felelôsség egyfajta testvériségi szolidaritásra, együttérzésre és szövetségre épül. Kelemen: A remisszió kultúrája LAM 2009;19(11):

3 O RVOSLÁS ÉS TÁRSADALOM GYÓGYÍTÁS- JOG- ETIKA- GAZDASÁG- KULTÚRA- IRODALOM- KOMMUNIKÁCIÓ- TÖRTÉNE Aki élni akar, s nem menekülni az élettel járó meglepetések, bizonyossághiány, egzisztenciális dráma, szenvedés és szorongás elôl, annak minden körülmények közt érdemes kijózanodnia. delkezô csoportja kaphat nagy dózisban methadont és buprenorphint). Az állam minden egyes állampolgár számára tiltja az adott szer használatát (például heroin, crack, kokain, ecstasy, LSD). A bûnözés terén ügyetlen illegális drogokat használók a börtönben kötnek ki. A büntetések drákóiak. A kriminalitásban ügyes és gazdag, kábítószerezni akaró emberek, politikusok és hírességek rendszerint megtalálják azt az orvost, aki kész felírni számukra a szórakozásra, gyönyörkeltésre, élvezetfokozásra használt szereket. Némely eset a sztár halála után kap nyilvánosságot (például Elvis Presley vagy Michael Jackson). Ha megnézzük a nyugati nagyhatalmak legnagyobb, egymást váltó pártjainak drogprogramját, erôs leegyszerûsítéssel a következô szabályszerûség látható: a jobboldali, konzervatív és vallásos jellegû párt az AIDS-megelôzésre koncentrál. A baloldali, ma már a legkevésbé sem antikapitalista, inkább materialista párt viszont a bûnmegelôzésre, a vagyon elleni cselekmények visszaszorítására összpontosít. Az egyik oldal a gyermekeink jövôje a tét jelszavával, a másik oldal a jólétünk és jóllétünk forog kockán jeligével igyekszik növelni a szavazótáborát. Az 1920-as évek alkoholtilalmának kudarca óta egyetlen számottevô politikai erô sem veti fel komolyan az alkohol teljes betiltásának kérdését. Az ilyen javaslatot a közvélemény komolytalannak tartja. Nincs alkohol ellen meghirdetett háború. Létezik ellenben a háború a drogok ellen programja, mint ahogy létezik a háború a rák ellen programja is. Mindkettôt Richard Nixon, amerikai elnök hirdette meg 1971-es újraválasztási kampányában. Az akut, fôként fertôzô betegségek elleni küzdelem háborús metaforákkal telített. (Például a szervezetet megtámadják a patogén ellenséges mikrobák, a szervezet védelmi rendszere aktivizálódik, hogy megsemmisítse a betolakodókat stb.) A cél még az írmagját is kiirtani a fertôzés gócainak. Krónikus betegségek esetében nem ésszerû az ilyen hozzáállás, mert a krónikus betegség nem irtható ki, azzal az ember haláláig együtt él. Mindamellett, miként arra Susan Sontag rámutatott, a rák kezelésének kegyetlenségét aláhúzó metaforák szintén a hadviselésbôl származnak (14). A krónikus betegség, ha tetszik, ha nem, identitásunk része. Megpróbálhatjuk ezt tagadni, imitálni a gyógyulást, s véglegesnek tekinteni a remissziót. Ám minél inkább ezt tesszük, annál készületlenebbül ér minket a betegség tüneteinek kiújulása. A rákbeteg orvos szociológus Arthur Frank nevéhez fûzôdô remisszió társadalma (15) koncepció megfogalmazása óta egyre elterjedtebbnek tekinthetô az a felismerés, hogy a rák kezelésében ma sem az immunitás szókészletébôl átvett harcias metaforák, sem az abból következô gyakorlat nem hasznos. A drogpolitika, amennyiben háború a választás felelôssége, szabadsága és méltósága ellen, még nem tart itt. Az alkohológia és addiktológia világszerte pszichiátriai részterületnek számít. A pszichiátriai nyelvhasználat a régi immunológia nyelvhasználatához idomul. Az antibiotikum fogalmát 1942-ben alkotta Selman Walksman. Ez elsô hatékony pszichiátriai gyógyszerek az anti elnevezés mintáját követték. Az 1950-es évek elején felfedezett pszichózist és depressziót kezelô szereket antipszichotikumoknak, illetve antidepresszánsoknak nevezték. Hatásukat a penicillinhez hasonlították. Az alkohol szervezeten belüli lebontását gátló, ezáltal az alkoholt fogyasztó személyben súlyos mérgezési tüneteket kiváltó szer, a diszulfiram alkoholizmust kezelô gyógyszerként való bevezetése szintén erre az idôszakra esik. A diszulfiram 1951-ben Antabuse néven került piacra. Az Antabuse márkanév természetesen az anti-abuse szóösszetétel rövidített változata. Az elnevezés megtévesztô. Az abúzus, a bántalmazás (ld. gyermekbántalmazás) nem betegség, azt nem lehet pirulával gyógyítani. Az ipari társadalomban ma a keringési megbetegedés és a rák a leggyakoribb halálok. Mind a kardiológia, mind az onkológia egyre inkább felismeri, hogy nem pusztán betegséget, hanem betegségben szenvedô, betegségével élô embert gyógyít. A diagnózis, a gyógyszer vagy a mûtét felajánlása elôtt a szenvedô embernek vigaszra, megértésre, bátorításra van szüksége. Olyan gyógyító kapcsolati teret célszerû kialakítani a kezelôteam és a betegek közt, amelyben a páciensek megbecsült vendégnek érezhetik magukat. Ehhez erkölcsi hozzáállásra és ezt megvalósító kommunikációra van szükség. A gyógyító kapcsolati térben elbeszélhetôek a félelmek, a szenvedés, s megszülethet a remény és a bizakodás. Ami talán a legfontosabb, a beteg utat találhat a sorstársi közösséghez és története részévé válik egy nagyobb történetnek, a remisszióban lévô betegek történetének. A remisszió az orvostudomány fejlôdésének köszönhetôen a késô modern kor tipikus, egyre nagyobb tömegeket érintô jelensége és kultúrája. Az orvosi hivatás kettôs gyökérzetû: tudomány és morál egyszerre. A modern tudomány az embert elôszeretettel redukálja valamilyen mechanizmusra, óramûre, komputerre, állatra, agyra vagy kémiai egyensúlyzavarra. Az etika a felelôs kapcsolatok tudománya, amelyet nem lehet ember alatti szintre redukálni. Az orvoslás természettudományi és etikai dimenziója emiatt módszertanilag szembekerül egymással. Ennek a betegek és az orvosok egyaránt kárvallottjai., Orvosmegvonási szindrómának lehetne nevezni azt, amikor az orvos semleges, hûvösen intellektuális akar maradni, nem vállalja a megérintettséget, hanem elutasítja a vigasztalómegértô kapcsolat kialakításának teendôjét amely feladat véleményem szerint az orvos morális köteles- 706

4 RTÉNELEM- KÉPZÕMÛVÉSZET- TÁRSADALOM- FILOZÓFIA- SZOCIOLÓGIA- PSZICHOLÓGIA- EGÉSZSÉG- POLITIKA... sége. Az orvosmegvonási szindrómától mindkét fél szenved. A remisszió bizonytalanságában, a visszaesés állandó veszélyében való egészséges élet akkor lehetséges, ha a beteg képessé válik örömmel, jókedvvel, játékosan, szeretettel, szenvedélyesen, egyszóval önmagával törôdve élni ebben a szituációban. Mindez rendszerint a korábbi kontrolláló attitûd gyökeres átalakulását kívánja. A remisszió kultúrájának a szolgálat, a hála, a nagylelkûség, a megbocsátás a kulcsszavai. A betegek ezáltal képesek kitörni az elszigeteltségbôl és sorsközösségüket ahol megosztják egymással erejüket, reményüket és tapasztalatukat olyan második otthonként fogják fel, amelybe gazdag szenvedés taszította ôket. A remisszió kultúrája dialogikus kultúra. Errôl Mihail Bahtyin a következôket írja: Lenni annyi, mint dialogikusan érintkezni Amíg az ember él, az élteti, hogy lényege még lezáratlan, és ügyében nem mondatott ki az utolsó szó. (16) A remisszió kultúrája a csak a mai nap maradéktalan megélésének programja. John Maynard Keynes ismert mondása szerint a hosszú táv csalóka vezetô ügyeink vitelében; hosszú távon mindannyian halottak vagyunk. Keynes ehhez azt is hozzáfûzte, hogy A táv elején még élünk, s az élet rövid távra tervezett Senki nem tudja, mit hoz a jövô, amirôl csak annyi mondható biztosan, hogy más lesz, mint amilyennek elképzeltük (17). A remisszió kultúrájában élôk e tényt elfogadva, a jövôtôl való félelem és a múlton való kesergés helyett a jelen megélését tekinti feladatunknak. A remisszió az orvos és a beteg közös, megosztott felelôssége. A beteg betegsége orvos nélkül nem jutott volna remisszióba, viszont csak az orvos segítsége nem elég hozzá. Az alkohológiának, azt hiszem, sok tanulnivalója van a remisszió rákbetegek által kialakított kultúrájától. S megfordítva, a rákkezelés is nyerhet tapasztalatot az alkoholizmus kezelésének 12 lépéses megközelítésébôl. Mindkét kultúrának jellemzôje a kapcsolatteremtô kísérletezés. Az emberi élet tele van kísérletezéssel; megpróbálunk kapcsolatot teremteni másokkal, önmagunkkal, a természettel vagy a természetfelettivel. Ez utóbbi hipotézisre, tudniillik a természetfelettire, a tudománynak nincs szüksége. Ezzel szemben a polifonikus és dialektikus gyógyítás mûvészete nem hagyhatja figyelmen kívül a spiritualitás számos ember életét integráló szerepét. A gyógyuláshoz Jerome Frank klasszikus, 1961-ben leírt megfogalmazása szerint, reményre, önbecsülésre, érzelmi megnyugvásra és támogató kapcsolatrendszerre van szükség (18). Jan Steen: Leiden felszabadításának századik évfordulójának ünnepe (részlet) 1674, Párizs, Louvre Az alkoholbetegek vulnerabilitása az alkoholizmusra nagyobb, mint az átlagpopulációé, a vulnerabilitás pedig genetikai alapú. Az emberek genetikai adottságai korántsem egyformák. A mentális egészség és a betegség a biológiai adottságok és a kulturális környezet közti kölcsönhatások eredménye. A biológiai és kulturális kölcsönhatásáról Polányi Mihály a következôket írja Az élet redukálhatatlan szerkezete címû, 1968-ban megjelent esszéjében: Az elme idegélettani mechanizmusokon szervezôdik; habár függ tôlük, nem determinált általuk (19). Az alkoholizmus csupán és elsôsorban testi betegségként történô kezelése nemcsak az egyén, hanem a társadalom számára is kockázatot jelent. Sok alkoholistánál alakulnak ki többé-kevésbé súlyos (delirium tremens kibontakozása esetén halálos veszélyt jelentô) testi megvonási tünetek. E tünetek jól kezelhetôk kontrollált, csak orvosi rendelvény alapján hozzáférhetô gyógyszerekkel. A megvonási tünetektôl szenvedô, orvoshoz forduló alkoholbetegek zöme egyáltalán nem akarja abbahagyni az ivást. Ellenkezôleg, szeretné ugyanúgy folytatni, mint azelôtt. A gyógyszerekre tehát az alkoholizálás folytatásához van szüksége. A kutatások azt mutatják, hogy a megvonási tünetek pusztán gyógyszeres kezelésének hosszabb távon alig van szerepe a felépülésben (20). Ellenben, mint a függôk általában, az alkoholisták is hajlamosak a többféle szertôl való függésre. Az alkoholmegvonási tünetek kezelésére használt, orvos által felírt benzodiazepin készítményektôl való függés ma már szintén népbetegség méretû. A benzodiazepinek okozta megvonási tünetek legalább olyan súlyosak, mint az alkoholmegvonás tünetei. Nagyon nehéz felismerni, hogy mikor ér véget a fájdalomcsillapítás, s mikor billen át a terápia szerkeresô magatartást kiszolgáló tevékenységbe. Ez utóbbi egyaránt Kelemen: A remisszió kultúrája LAM 2009;19(11):

5 O RVOSLÁS ÉS TÁRSADALOM GYÓGYÍTÁS- JOG- ETIKA- GAZDASÁG- KULTÚRA- IRODALOM- KOMMUNIKÁCIÓ- TÖRTÉNE Orvosmegvonási szindrómának lehetne nevezni azt, amikor az orvos semleges, hûvösen intellektuális akar maradni, nem vállalja a megérintettséget, hanem elutasítja a vigasztaló-megértô kapcsolat kialakításának teendôjét. sérti az orvosi etika a beteg java a legfôbb törvény és a nem ártani Hippokratésztôl, illetve Galénusztól eredô elvét. James Pennebaker kutatásai szerint az egészség szempontjából igen fontos az érzelmileg felzaklató élmények nyilvánosság elôtti szavakba öntése. Az önvallomás, az önreflexió akkor hatékony, ha egyrészt sok pozitív érzelmi töltésû (reményre, szeretetre, jóra, nevetésre) utaló szót használnak, másrészt nem küszöbölik ki teljesen a negatív érzelem (például dühös, megbánt, csúnya) szavait sem. Pennebaker úgy látja, a 12 lépéses programokban felépülôk történeteinek forgatókönyve szinte mindig ugyanaz: feltárulnak a legmélyebb gondolatok és érzések, majd a csoporttagok akik maguk is hasonló érzéseken mentek keresztül messzemenôen és együttérzôen támogatják új társaikat (21). Az önvallomás megerôsíti a társas köteléket, a titkait bevalló ember ezzel a beszédaktussal kinyilvánítja, hogy megbízik az ôt hallgató sorstársakban. Ugyanez a helyzet a remisszióban lévôk közösségeiben is. Mindmáig nagyobb azoknak a betegeknek az aránya, akik nem a felépülôk közösségében hagyták abba a szerhasználatot, illetve akiknek remissziója független a remisszióban lévôk közösségétôl. A speciális közösség kritikus szerepét mutatja, hogy amíg a közösség nélkül remisszióban lévô alkoholisták 83%-a esik vissza hat év távlatában, addig a sorsközösségben gyógyulók esetében csak 43% a visszaesési arány (22). Arthur Frank szerint a sorsközösségi kapcsolatok nélkül remisszióba jutó betegek elbeszélései jellegzetesen különböznek a szolidáris sorsközösségben gyógyulók történeteitôl. Az utóbbiak számára a halálos betegség olyan élettörténeti csomópont, amely egyfajta gondolkodásmód- és életstílus-átalakulásnak, önújrateremtésnek a kezdete (23). Mind a felépülôk, mind a remissziós közösségek tagjai szívesen hivatkoznak William James másodszor megszületés koncepciójára (24). A sorközösség kultúrája a szenvedésbôl fakad, s a szenvedéssel megküzdés alternatív útjainak kidolgozásában bontakozik ki. A krónikus betegek története nemcsak a fájdalom narratívája, de a szenvedés elbeszélése is. A szenvedés nem a betegség általánosítható tünete, hanem a beteg lokális, egyedi és sajátos élménye. A krónikus betegek által létrehozott sorsközösség és remissziós kultúra arra épít, hogy a szenvedô ember képes a szenvedésébôl tanulni, képes a tanultakat mással megosztani, ezáltal fontos tapasztalatokat együttérzôen átadni. Így oldja meg az életnek jelentést adás egzisztenciális feladatát, s mutatja meg, hogy a halálos betegnek is lehet teljes az élete. E teljesség elnyerése lemondást követel; megszabadulást a korábbi élettervtôl (25). Mert ki tervezte azt, hogy alkoholista vagy rákbeteg lesz? S vajon ki tervezte és gondolt elôre arra, hogy a szenvedésrôl, továbbá a szabadság kollektív és pozitív változatáról éppen a krónikus betegektôl tanulhat a legtöbbet. Amennyiben hagyja. A szerzô addiktológus szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense. A tanulmány a K68619 sz. OTKA kutatás támogatásával készült. IRODALOM 1. Szasz T. Pain and pleasure. Syracuse: Syracuse University Press; 1988 [1957]. 2. Elekes Zs. Alkohol és társadalom. Budapest: Országos Addiktológiai Intézet; McLellan AT. Mi a felépülés? A Betty Ford Institute konszenzusos paneldefiníciójának újratárgyalása. Addiktológia 2009;VIII: Buda B. A lélek közegészségtana. Budapest: Animula; Wiley AS, Allen JS. Medical anthropology: A biocultural approach. Oxford: Oxford University Press; Toth I. Philosophy and its place in the space of western spirituality: an apology. Diogenes 2007;54: Robinson TE, Berridge KC. Mechanism of action of addictive stimuli: incentive-sensitization and addiction. Addiction 2001;96: Rose G. Sick individuals and sick populations. International Journal of Epidemiology 1985;14: Cserna-Szabó A. Estvéli borital, ha fájtatja fejed. Élet és Irodalom 2004; XLVIII. július Engel GL. The need for a new medical model. Science 1977;196: Erasmus R. Enchiridion militis Christiani. Pécs: Kairosz; Marx K. A hegeli jogfilozófia kritikájához. Marx és Engels mûvei I. kötet, Budapest: Kossuth Könyvkiadó; Szasz T. Our right to drugs. Syracuse: Syracuse University Press; Sontag S. A betegség mint metafora. Budapest: Európa Könyvkiadó; Frank A. At the will of the body. Boston: Houghton Mifflin; Bahtyin M. Dosztojevszkij poétikájának problémái. Budapest: Gond-Cura; Moggridge DE. Maynard Keynes: an economist s biography. London: Routledge; Frank JD. Persuasion and healing, a comparative study of psychotherapy. Baltimore: The Johns Hopkins Press; Polanyi M. Life s irreducible structure. Science 1968;160: Stewart J, Wise RA. Reinstatement of heroin self-administration habits: morphine prompts and naltrexone discourages renewed responding after extinction. Psychopharmacology 1992;108: Pennebaker JW. Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Budapest: Háttér Kiadó; Schutte KK, Brennan PL, Moos RH. Treated and untreated remission from problem drinking in late life: post-remission functioning and health-related quality of life. Drug and Alcohol Dependence 2009;99: Frank A. The wounded storyteller. Chicago: The University of Chicago Press; James W. The Varieties of religious experience. New York: Touchstone; [1902] 25. Travis T. Handles to Hang on to our sobriety. Men and Masculinity May

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Érdeklődés és jelentkezés

Érdeklődés és jelentkezés 06-20- 913 9432 Érdeklődés és jelentkezés SPIRITUÁLIS, LELKI ÉRTÉKEK Őszinteség Elhatározás Alázatosság Lelkesedés Jótett Hajlandóság Tisztelet Harmónia Türelem Közvetlenség Átélés Tudatosság Méltóság

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai

Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai Dr. Rónai Balázs centrumvezető főorvos Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Sümegi Pszichiátriai Centrum Balatonfüred, 2012. szeptember 14. Az alkoholfüggőség

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Alkoholstratégia Magyarországonmúlt és jelen Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Az alkoholpolitika múltja 1945 óta azonosítható szakaszok Tagadás, másra koncentráló időszak 1956 után cselekvő

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Gyukits György A SZOCIÁLIS MUNKA SZEMPONTJAI A HOSPICE SZELLEMŰ ELLÁTÁS SORÁN AZ ANGOL MODELL ALAPJÁN ÖSSZEFOGLALÁS

Gyukits György A SZOCIÁLIS MUNKA SZEMPONTJAI A HOSPICE SZELLEMŰ ELLÁTÁS SORÁN AZ ANGOL MODELL ALAPJÁN ÖSSZEFOGLALÁS Gyukits György A SZOCIÁLIS MUNKA SZEMPONTJAI A HOSPICE SZELLEMŰ ELLÁTÁS SORÁN AZ ANGOL MODELL ALAPJÁN ÖSSZEFOGLALÁS E tanulmányban a sok tekintetben mintaértékűnek tekinthető angol modell alapján mutatom

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

Út a teljesség felé. avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban

Út a teljesség felé. avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban Út a teljesség felé avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban Bánhegyi Marianna természetgyógyász, okleveles fitoterapeuta, alternatív masszázs és mozgásterapeuta, felnőtt szakápoló

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

Betegbiztonsági Fórum

Betegbiztonsági Fórum Betegbiztonsági g Fórum Kommunikációs hiányosságok a rákbetegek ellátásában, lehetséges, nemkívánatos következményei Rákbetegek Országos Szövetsége Mikéné Bodor Mária 2009. június 18. Társadalmi háttér

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK DEPRESSZÁNSOK I. Nyugtatók, altatók, szorongásoldók, hatása révén az alkohol is. Barbiturátok (legrégibb altatók, nyugtatók):

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés Neuroetika Neuroetika: Idegtudományok kapcsán felmerülő etikai kérdéseket vizsgálja alapvetően filozófiai diszciplína, tárgya: pszichiátria, neurológia, idegsebészet, neurofiziológia, neuroanatómia, pszichológia,

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS

KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS HO O OH KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS Ujváry István istvan@chemres.hu Előhangzott a Confidentia Jogász Közhasznú Egyesület A bódulat jog vagy jogellenesség c. beszélgető estjén. ELTE

Részletesebben

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Kábítószerprevenció a büntetésvégrehajtási intézeteknél és az együttműködő szervezeteknél BaracskaAnnamajor, 2011. október 27. Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Dr. Grezsa Ferenc Nemzeti

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

orvoslásban Az ember környezet modell Purebl György Semmelweis Egyetem

orvoslásban Az ember környezet modell Purebl György Semmelweis Egyetem Az egészséglélektan helye az orvoslásban Az ember környezet modell Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Változások a gyógyításban és a gyógyításhoz való viszonyban Az ellátás szociokultúrájának

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések)

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) 1. Soroljon fel 5 egészségdeterminánst! -jövedelmi támogatottság -társadalmi támogatottság (szoc. ellátórendszer fejlettsége) -iskolázottság -foglalkoztatottság és munkakörülmények

Részletesebben

Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban. Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK

Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban. Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK 1 SANANIM Drogszolgálat Cseh Köztársaság - 1990-ben alakult, napjainkban

Részletesebben

Az idősek egészsége és egészségmagatartása

Az idősek egészsége és egészségmagatartása MEGÖREGEDNI MA Az idősek egészsége és egészségmagatartása Boros Julianna Központi Statisztikai Hivatal PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 2016. június 8. Önkéntes részvétel CAPI alapú felmérés,

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda 2016. február 22. 2016. március 4. Útmutató és edukációs tartalom a kiállításhoz pedagógusok számára Helyszín: Hajdúböszörmény,

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

A daganatos betegek lelki gondozása

A daganatos betegek lelki gondozása A daganatos betegek lelki gondozása Horváth Nikolett Pszichológus EFI előadás Tapolca 2015. szeptember 29. Tartalom 1. Pszichoszomatika: a betegségre hajlamosító személyiségszerkezet A.) A daganatos betegségek

Részletesebben

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet Lelki egészség Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet érintés, intimitás, biztonság, testi közelség, református dicséret, kapcsolat a közösséggel, család része, lelki örökség, éneklés, gyülekezet,

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek TEHETSÉGPEDAGÓGIA I. Alapfogalmak, definíciók, modellek A TEHETSÉG DEFINÍCIÓI 1. Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció

Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció Kapcsolatfelvétel Első interjú Nyugodt körülmények, az érintett felek részvételével Titoktartás kiemelése Önmagában is terápiás lehet

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Kék Pont Ambulancia és Konzultációs Központ a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt keretében, közel két éve dolgozik

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK A TESTTÁJAK, SZERVEK KIVETÜLÉSE A FÜLKAGYLÓN Testünk egyik mikroakupunktúrás rendszere a fül, megtalálható rajta valamennyi szervünk kivetülési pontja, melynek ingerlésével

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

X./2.: A Rövid Intervenció

X./2.: A Rövid Intervenció X./2.: A Rövid Intervenció A fejezet feldolgozása során a hallgató megismerkedik a rövid intervenció alkalmazási területével és módszereivel X./2.1.: A Rövid Intervenció elméleti alapjai Hazánkban különösen

Részletesebben

Wellness és természetgyógyászat

Wellness és természetgyógyászat Wellness és természetgyógyászat Ha hatékonyan szeretnénk óvni saját és családunk egészségét a wellness segítségével, fontos tudnunk, hol kaphat helyet a természetgyógyászat a gyógyításban, kik gyógyíthatnak,

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben