jogszabályok nehezítik meg a munkavállalást, vagy a foglalkoztatáspolitikai intézkedések nem megfelelőek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jogszabályok nehezítik meg a munkavállalást, vagy a foglalkoztatáspolitikai intézkedések nem megfelelőek."

Átírás

1 A foglalkozás-egészségügyi ellátás minőségügyi feladatai a krónikus beteg munkavállalók munkaképességének megtartásában Dr. Felszeghi Sára (Nyugat-magyarországi Egyetem, Miskolci Egyetem) Bevezető Az Európai Unió tagállamaiban az 1990-es évek közepétől jelentős filozófiaváltás történt a tartósan akadályozott (fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű) emberek munkaerő-piaci integrálása kérdésében. Az addig főleg passzív rendelkezésekről a hangsúlyt az aktív megoldásokra helyezték, azaz a megváltozott munkaképességű emberek integráció került előtérbe Azon túl, hogy Európa országaiban, olyan mértékben csökkent a foglalkoztatottak száma, amely már összehangolt cselekvést tett szükségessé, jelentősen nőtt az érintettek száma, a gazdaság visszaesése és a passzív ellátások prioritása miatt jelentősen nőttek a fogyatékos emberekre fordított kiadások, azaz az államháztartás terhei. Az Európai Unió régi tagországaiban átlagosan a fogyatékos emberek % dolgozik, míg 50 % körüli a gazdaságilag inaktívak aránya. Magyarországon 2001-ben az inaktívak aránya 76,7 %, szemben a nem fogyatékos népesség 29,8 %-ával. Ennek számos oka van, ilyen például a járadékcsapda és a járadékok elvesztésének a kockázata munkába állás esetén, de a munkáltatók sem szívesen toboroznak fogyatékos munkavállalókat, mert attól tartanak, hogy jelentős költségekkel járó munkahelyi átalakítást kell végezniük. Sokszor az épített környezet hiányosságai teszik lehetetlené/nehezítik el a munkába való eljutást, de előfordul, hogy az egyenlő bánásmód elvét sem mindig kellően érvényesítő 279

2 jogszabályok nehezítik meg a munkavállalást, vagy a foglalkoztatáspolitikai intézkedések nem megfelelőek. Az Európai Bizottság 2010 márciusában indította útjára az Európa 2020 Stratégia [1] programot, hogy kezelni tudja, a társadalmi és gazdasági növekedésre igen károsan ható gazdasági válságot. A stratégia számos célt tűzött ki, köztük az intelligens és fenntartható gazdaságot, amely magas szintű célfeladatok révén valósulhat meg, amelyek közül az egyik fontos cél, hogy az Európai Unió egész területén a év közötti korosztály 75 %-ának legyen munkája. Egészség, mint tőke A munka világában, a döntéseket gazdaságossági elemzések előzik meg, ahol a munkavállaló egészsége ritkán jelenik meg, mint gazdasági kérdés. Pedig a a munkavállaló értékét alapvetően a megszerzett tudás (képzés), a jártasság, tapasztalat (képesség) mellett az egészségi állapot határozza meg. A gyakorlatban, míg az első két tényező (tudás, tapasztalat-jártasság) alapvető szempontként szerepel a minősítéseknél, addig az egészség csak akkor tényező, ha a hiánya jelentkezik. Amikor valamilyen formában és mértékben sérül az egészség, rögtön megjelennek a számon tartott hatásai: pl. a keresetkiesés (táppénz, túlmunka lehetőségének elveszítése), egzisztenciális problémák, a munkavégző képesség megváltozása miatti munkahely elvesztése, foglalkozásváltás szükségessége (pályamódosítási kényszer), a rehabilitációs, oktatási, képzési költségek terhei, a munkavállaló családját érintő hatások, stb. A munkavállaló inaktívvá válása, a munkavilágából való kikerülése további problémát jelent, tovább rontva az érintett egészségi állapotát (pl. mentális zavarok: feleslegesség érzése, a változások kezelésére való alkalmatlanság, stb.), így csökkentve a munkavilágába való visszatérés lehetőségeit, plusz terhet jelentve a társadalomnak is ( munkabér helyett segély ). 280

3 Mint a fentiekből is kiderül, a munkavédelmi kérdéseknek gazdasági kérdésként való kezelése nem karitatív tevékenységet, hanem sokszorosan megtérülő befektetést jelent, és lényeges, hogy az egészséges munkavállalók mellett a munkáltatók, megtalálják az egyensúlyt az üzleti célok és a krónikus beteg alkalmazottak megfelelő munkafeltételei között. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladatai és lehetőségei a krónikus beteg munkavállalók munkaképességének megtartásában A munka világa ma a legveszélyesebb szakkörnyezet, ahol a nyolcvanas évek végétől, a kilencvenes évek elejétől, olyan gazdasági változások makroszintű fejlődési folyamatok- sora zajlott le, amelyek alapvetően változtatták meg a munka világát (globalizáció, az információs technológiák térhódítása, a létszámcsökkenés, az időkényszer, a munkaerő idősödése, a foglalkoztatás módjának a megváltozása, a szolgáltatások térhódítása, valamint a minőség és termelékenység magas színvonala), jelentenek új kihívást mind a munkavállalóknak, mind a foglalkozás-egészségügynek. A világon évente 120 millió a munkabalesetek száma, amelyből közel halálos kimenetelű,( /nap). Magyarország 2012-es összmunkabalesetét és a halálos munkabaleseteket tekintve az alábbi ábrák szemléltetik [2]: 281

4 A legtöbb munkabaleset a kereskedelem, az ipar, és a szállítás, míg a legtöbb halálos munkabaleset az építőipar területén következett be. 282

5 Ha vizsgáljuk a magyar lakosság egészségi állapotát a halálozási viszonyok tükrében, látható, hogy több mint 50 % megelőzhető okból bekövetkezett halálozás. Általában elfogadható, hogy a genetikai tényezők kb %-ban, az egészségügyi ellátás színvonala 10-15%-ban határozzák meg az egészségi állapotot, míg az életmódtényezők 55-75%-ért felelősek. Az utóbbiak közül, négy főbb tényezőt lehet kiemelni, amelyek jelentős mértékben felelősek az egyes, nem-fertőző krónikus betegségek kialakulásában: dohányzás, rossz táplálkozás, alkoholfogyasztás és a mozgáshiány. E mellett jelentős kockázatot jelent a stressz és kiemelten a munkahelyi distressz, amit a XXI. század pestisének is neveznek, és számos krónikus betegség kialakulásában kóroki tényezőnek tekintenek (pl. szív-és érrendszeri megbetegedések, daganatos megbetegedések, mozgásszervi megbetegedések, emésztőszervi megbetegedések, burnout szindróma stb.) Ezek a tényezők az életmód, a 283

6 viselkedési szokások, a fizikai és társadalmi környezet megváltoztatásával pozitív irányba befolyásolhatók. Mivel életünk legnagyobb részét (az alvást kivéve) a munkahelyen töltjük, a munkahelyi környezet minősége és közvetlen/közvetett hatásai alapvetően meghatározzák és befolyásolják az egészségünket és jól- létünket. Ezért is kezeli kiemelten az Európai Unió tagállamaiban ezt a kérdést, és október 8-án keretegyezményben szabta meg, hogy a vállalatok és a szervezeti egységek küldetés nyilatkozatának része kell, legyen a dolgozók testi és lelki egészségéért vállalt felelősség. Magyarország alapvető jogként fogalmazza meg az egészséghez való jogot és az Alaptörvény leszögezi, hogy Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. [XX. cikk (1)], és a jog érvényesülését Magyarország a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. [XX. cikk (2)], valamint Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez [XVII. Cikk (3)]. Ennek érdekében az1993. évi XCIII. Tv. a Munkavédelemről kimondja, hogy minden szervezett munkát végzőnek a munkáltató köteles foglalkozásegészségügyi szolgáltatást biztosítania. Ilyen módon, a foglalkozás-egészségügynek nemcsak alapvető feladata, de kitűnő lehetősége is hogy megfelelő minőségi munka mellett, a primer, secunder és tercier prevenció segítségével a munkavállalók egészségét megőrizzék, és az egészséges munkavállalók mellett, a krónikus beteg munkavállalók munkaképességét is megőrizzék, annál is inkább mert az Európai Unió 27 tagállamában az aktív lakosság mintegy 23.5 %-a valamilyen krónikus betegségben szenved, és 19 %-ának tartós egészségügyi panaszai vannak. [3] A kockázatelemzés képezi a foglalkozás-egészségügy egyik alapvető feladatát, mely biztosítja, hogy felmérjük mindazon kockázatokat, amely a munkavégzésből, a munkakörnyezetből adódik, legyenek azok fizikai, kémiai, 284

7 biológiai, pszichoszociális, vagy ergonómiai kóroki tényezők. A foglalkozásegészségügyi orvos javaslatot tesz a munkáltatónak a kockázatok csökkentésére, amely lehet technológiát, munkaszervezést, vagy végső esetben, egyéni védőeszközök megválasztását érintő javaslat. A munkaköri (szakmai) alkalmassági vizsgálatok során a munkavállaló esetleges saját kockázatait (pl. krónikus megbetegedés) szűri ki, illetve a megterhelés-igénybevétel figyelembe vételével állapítja meg a munkavállaló alkalmasságát az adott munkavégzésre. A munkáltatót a foglalkozás-egészségügyi orvos írásban tájékoztatja, hogy a munkavállaló alkalmas, ideiglenesen alkalmatlan, alkalmatlan a munkavégzésére, vagy milyen korlátozások szükségesek ahhoz, hogy a munkáját az egészsége károsodása nélkül végezhesse. Ugyan csak a foglalkozás-egészségügyi szakorvos tesz javaslatot a munkahelyi kockázatok, az egyén morbiditása alapján, a szükséges munkahelyi egészségfejlesztő programok szakmai tartalmára, lebonyolítására. A munkahelyi egészségfejlesztésnek kulcsfontosságú szerepe van az alkalmazottak egészségének fejlesztésében, különös tekintettel a krónikus betegségben szenvedő munkavállalók esetében, hogy ők is megfelelő feltételek mellett, biztonságban láthassák el munkaköri feladatait. Ez nem egy egyszeri feladat, hanem egy folyamat, melynek fő célja a munkakörnyezet/munkafolyamat kockázatainak csökkentése/megszüntetése, valamint az egyéni kompetenciák erősítése. A munkahelyen olyan ismereteket, módszereket és készetetést lehet és kell terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik megvalósítani. Ennek érdekében dohányzásról való leszoktatás programot, az alkoholabusus elleni programot, stressz-oldó tréningeket, megfelelő mozgást, korszerű táplálkozást biztosító programokat kell kidolgozni, valamint az egészségfejlesztés területén egyéni és csoportos oktatást végezni. A mozgást a munkavállaló szükségleteinek megfelelően (életkor, nem, alapbetegségek, érdeklődési köre stb.) kell összeállítani, mely az ízületek mozgástartományát megőrző- és helyreállító gyakorlatokat, izomerősítő gyakorlatokat, 285

8 mozgáskoordinaciós gyakorlatokat, általános erőnlétet javító gyakorlatokat stb. is tartalmaznia kell. Az munkahelyi étkeztetésben jelenjen meg a korszerű táplálkozás, ami érintse a büfék, ital- és ételautomaták választékát is. A munkahelyi egészségfejlesztés (MEF) a munkavállalóra irányul, de előnyei szerteágazóak: csökkennek a betegséghez kapcsolódó kiadások, nő a vállalat termelékenysége. A krónikus betegségben szenvedő munkavállalók gondozását a 27/1995. (VII.25) NM rendelet 4 (1) teszi feladatává a foglalkozás-egészségügyi orvosnak. Állandó vita tárgyát képezi, hogy a háziorvos vagy a foglalkozásegészségügyi szakorvos végezheti-e a krónikus beteg munkavállaló gondozását, mert sokan úgy gondolják, hogy ez párhuzamos ellátást jelentene. A valóság az, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvos által végzett gondozás, a megterhelés-igénybevétel mellett követi a krónikus beteg munkavállalók egészségének alakulását, vagyis "életre szabott" módon gondozza azt. Tehát nem párhuzamos ellátásról van szó, hanem a két gondozás kiegészíti egymást, azaz mindkét gondozási formának létjogosultsága van. Ennek a munkának az összehangolására azonban, szükség lenne egy megfelelő informatikai háttér kiépítésére a foglalkozás- egészségügyi szolgálat, a háziorvosi ellátás, valamint a szakellátás között. Azon túl, hogy ez növelné a gondozás hatékonyságát, csökkentené a beteg-utat, jelentős gazdasági hasznot hozna, mert megszüntetné a párhuzamos vizsgálatokat. Sajnos, megnehezíti a foglalkozás-egészségügyi szakorvos ilyen irányú feladatát, hogy az E alap terhére a foglalkozásegészségügyi orvos nem utalhatja be a krónikus betegségben szenvedő munkavállalót. A gondozás mellett alapvető fontosságú a krónikus betegségben szenvedő munkavállalók esetében is, a munkahelyen történő rehabilitációs. A foglalkozási rehabilitáció megteremti a feltételeket a krónikus betegségben szenvedő munkavállalók további foglalkoztatásra. A sikeres rehabilitáció feltétele, hogy, ezek az intézkedések tervszerűek, összehangoltak és szükséglet 286

9 orientáltak legyenek és az érintett személy egyetértésével, tevékeny közreműködésével valósuljanak meg. Nagyon gyakori, hogy a rehabilitációra szoruló személy már nem lesz képes a korábbi munkakörét ellátni, mert arra egészségi állapotának változása miatt fizikailag vagy mentálisan képtelenné vált, vagy a korábbi munkájának egy részét még képes elvégezni a rehabilitálandó személy. Ilyenkor vizsgálni kell, hogy milyen segítő technológiák alkalmazásával, munkaszervezési, munkahely átalakítási intézkedésekkel lehet ezt elérni, amennyiben ez lehetséges, akkor itt hasznosulhat leginkább a korábban szerzett tapasztalat, rutin, képzettség. A cél a tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő minimumfeltétele megteremtése, hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra és érdekeltek legyenek a munkavállalásban. A rehabilitáció során előfordul, hogy a rehabilitálandó ellenérdekelt ebben a folyamatban, mert a rokkantsági ellátásra, mint biztos pénzre törekszik,, a fekete munkavégzés kevesebb kockázattal jár, illetve a rokkantsági ellátásban részesülő rendelkezik biztosítással, a rokkantsági ellátás melletti jövedelemkorlát alulmotiváltságot eredményez, valamint az elérhető jövedelem és a befektetett energia aránya is alulmotiváltságot eredményezhet, és nem utolsó sorban az érintett ember, illetve a család, környezet félelme az ismeretlentől jelentősen gátolhatja a munkába való visszatérést. A legtöbb ember azonban, akit valamilyen betegség vagy sérülés ér, már a gyógyulás idején is képes munkavégzésre, a feladatoktól és felelősségtől függően. A munkába való visszatérés még hozzá is járulhat a felépüléshez, csökkentve ezzel a tartós munkaképtelenség kockázatát. A kutatások valójában azt mutatják, hogy ez ténylegesen segít a gyógyulásban. Ezért mind a munkavállaló, mind pedig a munkaadó sokat nyerhet, ha hozzájárul az alkalmazott időbeni és biztonságos visszatéréshez a munkakörébe. Az alkalmazott nyeresége, hogy újra megkapja teljes fizetését, s egyúttal 287

10 mentálisan is feltöltődik, ha hozzájárul a cég eredményes működéséhez. Ez jelentősen előmozdítja a felépülés folyamatát. A munkaadó pedig azzal nyerhet, hogy minimalizálja vállalata pénzügyi és emberi veszteségét. A foglalkozás-egészségügyi orvosnak kiváló eszköz az eredményesség ellenőrzésében a munkaképességi index (WAI, work ability index), melynek segítségével megítélhető, hogy milyen mértékben tudja a munkavállaló ellátni a munkakörét. Célja, hogy reprodukálható módszerrel, olyan indikátor paramétert találjanak, amelynek értéke jelzi a munkaképességet, és amelynek meghatározott periódusokban történő ismételt mérésével meghatározható a munkaképesség változása, illetve a munkaképesség helyreállítására, javítására, erősítésére vagy megőrzésére irányuló beavatkozások hatékonysága. Ezek az intézkedések nem karitatív tevékenységet jelentenek a munkáltató részéről, hanem egyértelműen kifizetődő tevékenységet. Hasznából egyaránt részesül a munkáltató (a betegállományi statisztika javul, rugalmasabbá válik a vállalkozás, egészséges, képzett és motivált munkaerővel növekszik az innovációs készség és a termelékenység, és javítja a vállalatok képét az ügyfelek körében és a munkaerőpiacon egyaránt), a munkavállaló (csökkent terhelés mellett, csökkenő betegnapok száma, gyógyszer, kórházi költségek, rehabilitációs költségek nem kerülnek kiadásra, az aktív életkor meghosszabbodik stb.), valamint a szociális ellátó- rendszer (csökkenek az egészségügyi és rehabilitációs költségek, nő a munkában eltöltött évek száma, a megelőzés költségei nagyságrenddel olcsóbbak, mint a gyógyítás költségei). A jól működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat, a munkahelyi környezetből és munkavégzésből származó egészségkárosító kockázatok csökkentése, megszüntetése lehetővé teszi a munkahelyi balesetek, fokozott expozíciók, foglalkozási megbetegedések, valamint egyes krónikus betegségek megelőzését. Az egészségtudatos magatartásra való törekvés szocializálható, fontos, hogy rögzüljenek azok a szokások, melyek napi rutinná válva pozitív 288

11 egészségmagatartási elemként jelennek meg és stabilizálódnak a munkavállalók életvitelében, ezáltal az egészséget, mint értéket kezeljék és visszaadják annak presztízsét. Németh László szerint "Egy társadalom igazi ereje nem a belőle rakétaként felszálló tüneményekben, hanem a mélyén dolgozó emberek értékében van Ezen értékek megóvása mielőbbi szemléletváltást igényel a munkáltató és munkavállaló részéről, és minőségi munkát a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság részéről. Felhasznált szakirodalom 1. European Commission. (2010). Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission. Brussels; [online: PDF] 2. Munkabalesetek 2012., Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Budapest, old. [on-line: 3. PH work: promoting healthy work for people with chronic illness 9th Initiative, ( ). ENWHP. [on line: 4. A unified prevention approach. Position paper for the EU Commissioner of Health and Welfare. The Chronic Disease Alliance; [on line: Final.pdf] 5. Sockoll I, Kramer I, Bödeker W. (2009). Effectiveness and economic benefits of workplace health promotion and prevention. Summary of the 289

12 scientific evidence IGA Report 13e. [on line: info.de/fileadmin/veroeffentlichungen/iga-reporte_projektberichte/iga- Report_13e_effectiveness_workplace_prevention.pdf] 6. Sickness, disability and work: Breaking the barriers. A synthesis of finding across OECD countries. Paris: OECD, Fact sheets on chronic diseases. World Health Organization. [on line: 8. Allender S, Scarborough P, Peto V, Rayner M. (2008). European cardiovascular disease statistics. European Heart Network: Brussels; Ferlay J, Parkin DM, Steliarova-Foucher E. (2010). Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in Eur J Cancer 2010 Mar; 46(4): Epub 2010 Jan European Commission Eurostat. (2011). Causes of death statistics. [On line: _death_statistics] 11. Busse R, Blümel M, Scheller-Kreinsen D, Zentner A.: Tackling chronic disease in Europe: strategies, interventions and challenges. WHO, Copenhagen, 2010 [On line: 12. Pomerleau J, Knai C, Nolte E. (2008). The burden of chronic disease in Europe. In: Nolte E, McKee M (eds). Caring for people with chronic conditions: A health system perspective. Maidenhead, Open University Press: Felszeghi Sára: Foglalkozás-egészségügy szerepe és lehetőségei az aktív lakosság egészségfejlesztésében, különös tekintettel a munkahelyi egészségfejlesztésre. In: Az egészséges munkavállalókért és a biztonságos munkahelyekért. IOSHA Improving the OSH (Occupational 290

13 Safety and Health) Awareness of employers and employees in CEE kiadvány, MGYOSZ, Budapest, p Karsten Knoche, Reinhold Sochert, Kathleen Houston: Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára. Útmutató. Magyar adaptáció: Felszeghi Sára. ENWHP, OEFI, Budapest, [On line: 291

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

DEMIN-2011.06.2-3. Foglalkozás egészségügy új lehetőségei és kihívásai Dr. Felszeghi Sára PhD

DEMIN-2011.06.2-3. Foglalkozás egészségügy új lehetőségei és kihívásai Dr. Felszeghi Sára PhD Foglalkozás egészségügy új lehetőségei és kihívásai Dr. Felszeghi Sára PhD I. A foglalkozásegészségügy bemutatása A foglalkozás-egészségügy bemutatása Az elmúlt két évtizedben az európai országok túlnyomó

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás A hibák oka a jobb nem ismerése /Demokrítosz/ Kapás Zsolt

Munkahelyi egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás A hibák oka a jobb nem ismerése /Demokrítosz/ Kapás Zsolt ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Munkahelyi egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás A hibák oka a jobb nem ismerése /Demokrítosz/ Kapás Zsolt 2007. O RSZÁGOS E GÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I NTÉZET Tartalomjegyzék

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

munkavállaló az egészséges munkahelyeken

munkavállaló az egészséges munkahelyeken E g é s z s é g e s munkavállaló az egészséges munkahelyeken A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövõje Országos Egészségfejlesztési Intézet Beköszöntõ Az elsõ Európai Környezet és Egészség Konferencián,

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20.

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20. Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló 2012. április 17-20. Foglalkozás-orvostan fejlődése a 21. században Dr. Cseh Károly SE. ÁOK. Népegészségtani Intézet Az Európai Munkabiztonsági

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi TARTALOMJEGYZÉK I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2 1. A pszichoszociális kockázatok számokban...2 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi zaklatásról

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Egészségfejlesztési programok KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 2015. március Tartalom Bevezető... 4 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda és az egészségterv létrejöttének háttere... 7 A Balatonalmádi egészségterv

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Kecskemét, 2015. január Tartalom 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.)

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) A társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének fejlesztése Egy szervezetű, nemzeti szinten

Részletesebben

Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák

Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó: Zachár László igazgató

Részletesebben

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D.

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D. A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KIS RÓBERT Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A magyar munkabaleset-biztosítási

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Szerzõk: Dávid Andrea,

Részletesebben