Terápiás compliance és perzisztencia a krónikus obstruktív tüdőbetegség gyógyszeres kezelésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terápiás compliance és perzisztencia a krónikus obstruktív tüdőbetegség gyógyszeres kezelésében"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Terápiás compliance és perzisztencia a krónikus obstruktív tüdőbetegség gyógyszeres kezelésében ÁGH TAMÁS DR. MÉSZÁROS ÁGNES DR. Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományi Kar, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Budapest A gyógyszeres kezelés hiányos compliance-e, valamint perzisztenciája jelentős problémát jelent a krónikus obstruktív tüdőbetegek optimális terápiájának kialakításában derül ki a szerzők szisztematikus irodalomelemzéséből. A túlzott gyógyszerhasználat ugyanúgy, mint a csökkent gyógyszerbevitel inadekvát terápiát meghatározó fontos tényező. A beteg-együttműködés hiánya jelentősen növeli az exacerbatiók előfordulását, a kórházi kezelések számát, a mortalitási rátát, valamint csökkenti a betegek életminőségét. Célszerű a betegjellemzőket, a várható compliance-t, illetve perzisztenciát már a gyógyszer kiválasztásakor figyelembe venni. Hatékonyabb orvos beteg kapcsolattal, megfelelő betegtájékoztatással ugyancsak javítható a kezelések hatékonysága. Kulcsszavak: compliance, perzisztencia, krónikus obstruktív tüdőbetegség Compliance and persistence with medication in chronic obstructive pulmonary disease Non-compliance and non-persistence to medication regimens are significant problems of realizing the optimal management in chronic obstructive pulmonary disease, clears up from the systematic review. Underuse and overuse are both important factors of inadequate therapy. Poor compliance increases the frequency of exacerbations, hospitalizations, and results higher mortality and reduced quality of life. When prescribing the medications, patient characteristics should be considered as well as the expected compliance and persistence. Patient education and better doctor-patient relationship can increase the efficiency of treatments. Keywords: compliance, persistence, chronic obstructive pulmonary disease (Beérkezett: március 30.; elfogadva: június 18.) Rövidítések AC = antikolinerg szerek; COPD = krónikus obstruktív tüdőbetegség; ICS = inhalációs kortikoszteroid; LABA = hosszú hatású β 2 -agonista; LABA+ICS = hosszú hatású β 2 -agonista és inhalációs kortikoszteroid fix kombináció; MPR = medication possession ratio; MTX = methylxantin; SGRQ = St. George s respirációs kérdőív A nyilvántartott krónikus obstruktív tüdőbetegek száma hazánkban fő, valós előfordulása azonban az et is elérheti [1]. Prevalenciája és mortalitása a fejlett ipari országokban folyamatos emelkedést mutat. A COPD Európában és a világon 2020-ra várhatóan a harmadik vezető halálokká lép elő a jelenlegi negyedik helyről [2]. Az egy főre eső egészségügyi kiadások COPD-s betegek esetében kétszer olyan magasak, mint obstruktív tüdőbetegségben nem szenvedőknél [3]. A WHO előrejelzése szerint a betegség költségeinek a szempontjából jelentős növekedésre lehet DOI: /OH évfolyam, 32. szám

2 számítani: míg 1990-ben a 12. helyen szerepelt az egészségügyi ráfordítások rangsorában, addig 2020-ra várhatóan az 5. helyre kerül. A COPD krónikus betegség jellegéből adódóan a beteg-együttműködés kiemelt jelentőséggel bír a klinikai eredmények, valamint az életminőség alakulásában [4]. A nem megfelelő terápiahűség jelentősen növeli az exacerbatiók előfordulását, a kórházi kezelések számát, valamint a mortalitási rátát [5, 6]. Az akut exacerbatiók gyakoriságának növekedése jelentősen csökkenti a betegek életminőségét [7]. Az egyes klinikai vizsgálatokban, optimális körülmények között elért gyógyszerhatásosság (efficacy) gyakran meghaladja a mindennapi élet körülményei között alkalmazott terápia hatékonyságát (effectivness) [8]. A fenti különbség részben a nem előírásszerű gyógyszerhasználatra vezethető vissza. Sajnálatos módon a jelenlegi beteg-együttműködés mértéke mellett a gyógyszeres terápia teljes haszna nem realizálható [9]. A be nem tartott farmakoterápia nagy jelentőséggel bír mind klinikai, mind gazdasági szempontból (1. ábra) [10]. Alapfogalmak: compliance, perzisztencia A témában megjelent publikációkban a beteg-együttműködés alapfogalmainak értelmezése nem egységes. Ez számos nehézséget vet fel az egyes tanulmányok eredményeinek összehasonlításában. Az ISPOR (International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research) nevezéktana a jelenleg legelfogadottabb. Az alábbiakban e klasszifikáció alapján ismertetem a betegek farmakoterápiás attitűdjének két legfontosabb aspektusát, a compliance-t, valamint a perzisztenciát (2. ábra). Compliance A gyógyszeres kezelés compliance-e a gyógyszerszedés pontosságáról ad felvilágosítást. Kifejezi, hogy a beteg mennyiben tartja be a javasolt gyógyszeres terápia időtartamát, a javasolt gyógyszer(ek) dózisát és azok alkalmazási gyakoriságát. A compliance egy mérőszám, egy adott időintervallumra vonatkozik, értékét százalékban adják meg [11]. Meghatározására használt mérőszámok [12]: Medication possession ratio: Vényre felírt gyógyszeradagok száma napokban/a két egymást követő vénykiváltás között eltelt napok száma. Continuous measure of adherence: Az MPR meghatározása több egymást követő vénykiváltás során. Continuous measure of medication gaps: A vény ki nem váltásból adódó gyógyszermentes résnapok száma a vizsgált időszak alatt/a vizsgált időszak első, illetve utolsó vénykiváltása között eltelt napok száma. Proportion of days covered: A gyógyszeresen kezelt napok száma a vizsgált időszakban/a kezelés hossza napokban. A beteget 80% feletti compliance (MPR) -érték felett tekintjük együttműködőnek. Perzisztencia hiányos betegegyüttműködés klinikai következmények 1. ábra A hiányos beteg-együttműködés hatásai terápia kezdete Compliance javasolt gyógyszeres terápia betartása (%) Perzisztencia gyógyszeresen kezelt napok száma 2. ábra A compliance és a perzisztencia meghatározása életminőség gazdasági következmények terápia vége A farmakoterápia perzisztenciája a gyógyszeres kezelés hosszát fejezi ki. A gyógyszerszedés minőségének idődimenzió-mutatója. Leggyakrabban napokra vonatkoztatják, azonban hónapokban, illetve években is megadható [11]. A perzisztencia meghatározásának több módja van [12]: A gyógyszerszedés napjainak összegzése a kezelés kezdetétől (vagy krónikus betegség kapcsán egy tetszőlegesen megjelölt időponttól) annak abbahagyásáig. A vényfelírások, valamint a vénykiváltások monitorozása egy adott időszakban. Általában 12 hónap vénykiváltását vizsgálják. A fenti módszer a csak szükség esetén kezelendő betegségek (például: szezonális betegségek) perzisztenciavizsgálatára is alkalmas. Meghatározott időpontban még kezelésben részesülő betegek százalékos aránya. A perzisztenciavizsgálatok során meghatároznak egy adott időintervallumot, az úgynevezett terápiás rés t (permissible gap), ami maximalizálja azt a két vénykiváltás közötti időt, amit még nem tekintenek a kezelés abbahagyásának évfolyam, 32. szám 1498

3 Compliance és perzisztencia a COPD gyógyszeres kezelésében A beteg-együttműködés hiánya számos módon jelentkezhet. Adódhat a krónikusan szedett gyógyszerek ismételt felíratásának hiányából, a felírt gyógyszer(ek) ki nem váltásából, a kiváltott gyógyszer(ek) nem megfelelő használatából, illetve a terápia idő előtti elhagyásából. A betegek a számukra felírt gyógyszereket sajnálatos módon nem minden esetben váltják ki. Kennedy és munkatársai [13] a Medicare biztosító kedvezményezettjét kérdezték meg vénykiváltási szokásaikról. A megkérdezettek 4,4%-ánál évente legalább egyszer előfordul, hogy nem váltja ki a kezelőorvosa által kiírt gyógyszert. Ez az arány szignifikánsan magasabb pszichiátriai (8%), obstruktív pulmonológiai (6,6%), cardiovascularis (5,2%), mozgásszervi (5,2%) betegségben szenvedők körében. A betegek leggyakrabban a gyógyszer ára, a mellékhatások miatt nem vásárolják meg a felírt gyógykészítményt, valamint gyakran szükségtelennek tartják azt. Breekveldt-Postma és munkatársai [14] kétezer COPD-s beteg perzisztenciáját vizsgálták ICS-terápia mellett, vénykiváltási adatok retrospektív elemzésével. Egy év elteltével a kutatásukba bevont betegeknek csupán 25%-a állt változatlanul ICS-kezelés alatt. Jung és munkatársai [15] által végzett felmérés hasonlóan alacsony beteg-együttműködést mutatott. Vizsgálatukban közel hatezer COPD-s beteg vénykiváltási adatait elemezték, életük utolsó évére vonatkozó compliance, valamint perzisztencia meghatározása céljából. A fenti mutatókat a betegek terápiája során alkalmazott valamennyi pulmonológiai gyógyszerre együttesen, valamint az egyes gyógyszercsoportokra különkülön is megvizsgálták. A komplex terápiára vonatkozó compliance 44% (MPR), a perzisztencia 30% volt. Amennyiben ezt az eredményt más jelentős népegészségügyi problémát okozó krónikus betegségek betegegyüttműködési adataival összevetjük, megfigyelhetjük, hogy a COPD mellett kimagaslóan rossz a terápiahűség. A hypertonia, a dyslipidaemia és a diabetes mellitus esetén az egy évre vonatkoztatott átlagos compliance 72% (MPR: 67 76%), a perzisztencia 63% [16]. Jung és munkatársai az egyes gyógyszercsoportokra vonatkozó beteg-együttműködésben szignifikáns különbséget mutattak ki (1. táblázat). Egyik vizsgált gyógyszercsoportban sem érte el az MPR a 0,8-es szintet, amely érték felett számíthatunk a terápiától szuboptimális klinikai eredményekre. Ennél rosszabb compliance esetén a kezeléstől csak minimális egészségnyereség várható, és jelentősen romlik annak költséghatékonysága is. Az MTX esetében tapasztalt magasabb MPR-érték részben azzal magyarázható, hogy az idős betegek az orális készítményeket preferálják a számukra nehezebben használható inhalációs készítményekkel szemben. Másrészt a fenti eredmény hátterében az is állhat, hogy az MTX-készítményeket a betegek 90 napra, az inhalációs gyógyszereket viszont 1. táblázat A compliance értéke (MPR) egyes gyógyszercsoportok szerint (Jung, E., Pickard, A. S., Salmon, J. W. és mtsai: Medication adherence and persistence in the last year of life in COPD patients. Respiratory Medicine, 2009, 103, ) MPR (12 hónapra vonatkoztatva) Inhalációs kortikoszteroidok 0,354 Hosszú hatású β 2 -agonisták 0,34 Methylxantinok 0,521 Antikolinerg szerek 0,384 MPR = medication possession ratio csak 30 napra válthatták ki. LABA-kezelés eredményezte a legalacsonyabb (21%), míg MTX-terápia a legmagasabb (44%) perzisztenciát. A vizsgált inhalatív gyógyszercsoportok közül az antikolinerg szerek mellett mérték a legjobb beteg-együttműködést mind compliance, mind perzisztencia szempontjából. Breekveldt-Postma és munkatársai [17] egy másik kutatásukban az újonnan beállított inhalációs készítmények melletti terápiahűséget tanulmányozták vénykiváltási adatok retrospektív elemzésével. Az inhalatív gyógyszerek közül a tiotropium, az ipratropium, a LABA és a fix kombinációs LABA+ICS farmakonokat monitorozták. Felmérésük során az egy évre vonatkoztatott legmagasabb, 37%-os perzisztencia tiotropiummal kezelt betegek esetén jelentkezett, amitől a többi inhalálószer mellett tapasztalt terápiahűség szignifikánsan elmaradt (ipratropium: 14%, LABA: 13%, LABA+ICS: 17%). Kutatásukban vizsgálták a kórházi kezelésnek a perzisztenciára gyakorolt hatását is. Az előzetes hospitalizáció az azt követő egyéves beteg-együttműködést újonnan beállított terápia esetén jelentősen, 2-3-szorosára növelte (tiotropium: 61%, ipratropium: 37%, LABA: 41%, LABA+ICS: 33%). A tiotropiumot használóknál megfigyelt jobb gyógyszerszedési attitűd döntően arra vezethető vissza, hogy azt a betegeknek naponta csak egyszer kell alkalmazniuk, szemben a többi vizsgált készítménynyel. Cramer és munkatársai [18] által végzett vizsgálat megerősíti a tiotropiumterápia melletti jobb betegegyüttműködést kanadai obstruktív tüdőbeteg vénykiváltási adatait elemezték ipratropium, ipratropium + salbutamol, formoterol, formoterol + budesonid, salmeterol, salmeterol + fluticason, valamint tiotropium esetén. A 12 hónapra vonatkoztatott perzisztencia tiotropium mellett szignifikánsan magasabb volt, mint más inhalációs készítményeknél (53% szemben 7 30%). A non-compliance nem mindig jelenti a javasolt terápiás adag önkéntes csökkentését, sőt, ezzel szemben néha túlzott gyógyszerbevitel történik [6, 19]. Krigsman és munkatársai [20] tanulmányukban azt találták, hogy a COPD-s betegek 59%-a az előírtnál kevesebbszer, míg 12%-uk gyakrabban használta a számukra javasolt ICS-t. Krigsman [21] egy másik kutatásában asthmás, illetve COPD-s betegek gyógyszerhasználatát elemezte évfolyam, 32. szám

4 vénykiváltási adatok utólagos feldolgozásával. A vizsgálatba bevontak 53%-ánál az előírtnál kisebb, míg 18%- ánál nagyobb gyógyszerdózisok alkalmazását tapasztalta. A COPD-s betegek 84%-a szenved egy vagy több társbetegségben [22]. Felvetődhet a kérdés, hogy az obstruktív tüdőbetegek farmakoterápiás hűsége egyéb gyógyszeres terápia esetén is alacsony-e. Krigsman és munkatársai [23] három évet felölelő időszak vénykiváltási adatait vizsgálták olyan COPD-s betegek esetén, akiknél a diabetes mellitus betegsége is kimutatható volt. A betegek compliance-e az antidiabetikus terápia viszonylatában 68%-nak, míg pulmonológiai gyógyszerelésük kapcsán ez csupán 42%-nak adódott. Corden és munkatársai [24] a beteg-együttműködés és az életminőség közötti kapcsolatot elemezték nebulizert használó COPD-s betegek körében. A vizsgálatba bevont 82 beteg gyógyszerhasználatát mikroproceszszorral ellátott nebulizerek segítségével monitorozták négy héten keresztül. Az életminőséget a betegségspecifikus SGRQ kérdőívvel határozták meg. A betegeknél 57%-os compliance-t mértek, mindemellett szignifikáns, negatív korrelációt mutattak ki az életminőség, valamint a terápiás hűség között. A csökkent terápiahűség lehetséges okai A betegeknél tapasztalt alacsony beteg-együttműködési hajlandóság számos okkal magyarázható: orvosi, pszichológiai, szocioökonómiai, gyógyszerhez való hozzáférés nehézsége, a betegség észlelése és a gyógyszeres terápia szerepének megértése, korábbi gyógyszeres terápia során észlelt negatív tapasztalatok, gyógyszermellékhatások, kényelmi szempontok, illetve feledékenység [8, 25]. A COPD komplex terápiája a farmakoterápiás hűség mellett viselkedési és életmódbeli változtatásokat (például: dohányzás elhagyása) is megkövetel a betegektől. Megfelelő beteg-együttműködés esetén az életminőség javulása, valamint az akut exacerbatiók számának csökkenése várható, azonban teljes tünetmentesség így sem érhető el [26]. A fentiek nagyban rontják a gyógyszerszedési attitűdöt. A COPD-t gyakran kísérő depresszió ugyancsak csökkenti a terápiahűséget [27], ennek időben történő diagnosztizálása nélkülözhetetlen a megfelelő beteg-együttműködés kialakításában. Krónikus obstruktív tüdőbetegek non-compliance-ét eredményezheti a rossz inhalációs technika is, amit leginkább idős betegeknél figyelhetünk meg. A kezelőorvos felelőssége az egyéni igények felismerése és ezek figyelembevétele a terápia összeállításánál. A mellékhatásoktól való félelem az ICS-t használók körében fokozottan jelentkezik. Gyakran szándékosan csökkentik az orvosuk által előírt dózisokat, hogy a gyógyszeres kezelés nem kívánt hatásainak kialakulási valószínűségét csökkentsék [28]. A betegek leggyakrabban azzal magyarázzák a terápia elhagyását, hogy javulást nem tapasztalnak, így szükségtelennek tartják a gyógyszer további alkalmazását [29]. Az orvosnál megjelenő páciensek nem értik meg, illetve hamar elfelejtik a terápiás utasításokat. A rendelőből távozók az elhangzottaknak kevesebb mint 50%-ára emlékeznek [30], ilyen hiányos ismeretek mellett nem is várható a páciensektől kielégítő terápiahűség. A beteg-együttműködést javító beavatkozások Több tanulmány jelent meg a beteg-együttműködést javító lehetőségekről, sajnálatos módon kevés foglalkozott az obstruktív légúti betegek terápiahűségével. Betegoktatás, önmonitorozás (gyógyszeres terápia és peak flow monitorozás), inhalációs technika javítása, orvosi megerősítés, mind bizonyítottan javítják az asthmás, illetve COPD-s betegek gyógyszerszedési attitűdjeit [31, 32, 33, 34, 35, 36]. Petrilla és Benner [37] 76, terápiahűséget javító programot elemeztek összefoglaló közleményükben. Az alábbi compliance-t javító beavatkozásokat különítették el: az egészségügyi ellátás koordinációja: a háziorvosok, valamint a szakorvosok, illetve egyéb egészségügyi szakemberek közötti együttműködés fokozása; a személyes betegtanácsadás és betegfelvilágosítás; a gyógyszeres terápia dózisának, adagolásának, csomagolásának megváltoztatása, a kényelmesebb gyógyszerszedés érdekében; betegfelvilágosító nyomtatványok; szakemberek által végzett aktív betegmenedzsment; emlékeztetők a vénykiváltásra levélben vagy ben; önmonitorozás; szociális segítőprogramok; a fentiek kombinációja. Tanulmányukból kiderül, hogy azok a programok voltak döntően hatékonyak a beteg-együttműködés javítására, amelyek az egyszerűbb gyógyszerszedésre, a hatékonyabb orvos beteg együttműködésre, valamint a be tegek felvilágosítására irányultak. A COPD gyógyszeres terápiájánál érdemes naponta egy alkalommal alkalmazandó inhalációs készítményt választani, amellyel jelentékeny mértékben növelhető a compliance. A napi egyszeri adagolású tiotropiummal akár 20%-kal magasabb terápiahűség is elérhető, szemben más, naponta többször használandó inhalációs farmakonoknál tapasztaltakkal [17, 18]. Idős betegeknél, az inhalációs technika nehézségeiből adódóan, a per os adagolású MTX-től várható a compliance javulása [15]. Minden krónikus betegség, így a COPD esetén is a hatékony kezelés nem képzelhető el jó orvos beteg kapcsolat nélkül. Időt kell szánni a páciens informálására, válaszolni kell esetleges kérdéseire, biztosítani kell az orvos támogatásáról. A beteget meg kell tanítani a betegségével kapcsolatos legfontosabb ismeretekre, annak szövődményeire. Javítja a páciens compliance-ét, ha ő évfolyam, 32. szám 1500

5 is átlátja kivizsgálásának, gyógykezelésének menetét. A gyógyszeres kezelés célját egyértelműen közölni kell. A betegben fontos tudatosítani, hogy teljes tünetmentesség gyógyszeres kezelés mellett sem érhető el, azonban az exacerbatiók száma csökkenthető, valamint az életminőségükben jelentős javulás várható. Következtetések Az inadekvát gyógyszerszedési attitűd problémája fokozottan jelentkezik COPD-s betegek körében derül ki a témában megjelent tanulmányokból. A non-compliance és a non-perzisztencia következtében csökken az elérhető egészségnyereség, az életminőség, és jelentősen romlik a kezelések költséghatékonysága. A beteg-együttműködés a terápiahűséget vizsgáló tanulmányok eredményeit figyelembe vevő gyógyszeres terápia beállításával, hatékonyabb orvos beteg kapcsolattal, megfelelő betegtájékoztatással javítható. Ezzel az elért klinikai eredmények, valamint a betegek életkilátásai is javulhatnak. Irodalom [1] Jónás J.: A pulmonológiai intézmények évi epidemiológiai és működési adatai. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, [2] Holguin, F., Folch, E., Redd, S. C. és mtsa: Comorbidity and mortality in COPD-related hospitalizations in the United States, 1979 to Chest, 2005, 128, [3] Rabe, K. F., Hurd, S., Anzueto, A. és mtsai: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2007, 176, [4] WHO: Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization, 2003, [5] Regueiro, C. R., Hamel, M. B., Davis, R. B. és mtsai: A comparison of generalist and pulmonologist care for patients hospitalized with severe chronic obstructive pulmonary disease: Resource intensity, hospital costs, and survival. American Journal of Medicine, 1998, 105, [6] Bourbeau, J., Bartlett, S. J.: Patient adherence in COPD. Thorax, 2008, 63, [7] Seemungal, T. A. R., Donaldson, G. C., Paul, E. A. és mtsai: Effect of exacerbation on quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1998, 157, [8] Koncz T.: A beteg együttműködés egészség-gazdaságtani jelentősége. In Egészség-gazdaságtan. Szerk.: Gulácsi L. Medicina Könyvkiadó, 2005, [9] Haynes, R. B., Montague, P., Oliver, T. és mtsai: Interventions for helping patients to follow prescriptions for medications. Cochrane Database Syst. Rev., 2000, 2. [10] Cleemput, I., Kesteloot, K., DeGeest, S.: A review of the literature on the economics of noncompliance. Room for methodological improvement. Health Policy, 2002, 59, [11] Cramer, J. A., Roy, A., Burrell, A. és mtsai: Medication compliance and persistence: Terminology and definitions. Value in Health, 2008, 11, [12] Peterson, A. M., Nau, D. P., Cramer, J. A. és mtsai: A checklist for medication compliance and persistence studies using retrospective databases. Value in Health, 2007, 10, [13] Kennedy, J., Tuleu, I., Mackay, K.: Unfilled prescriptions of medicare beneficiaries: Prevalence, reasons, and types of medicines prescribed. Journal of Managed Care Pharmacy, 2008, 14, [14] Breekveldt-Postma, N. S., Gerrits, C. M. J. M., Lammers, J. W. J. és mtsai: Persistence with inhaled corticosteroid therapy in daily practice. Respir. Med., 2004, 98, [15] Jung, E., Pickard, A. S., Salmon, J. W. és mtsai: Medication adherence and persistence in the last year of life in COPD patients. Respir. Med., 2009, 103, [16] Cramer, J. A., Benedict, A., Muszbek, N. és mtsai: The significance of compliance and persistence in the treatment of diabetes, hypertension and dyslipidaemia: A review. Int. J. Clin. Pract., 2008, 62, [17] Breekveldt-Postma, N. S., Koerselman, J., Erkens, J. A. és mtsai: Enhanced persistence with tiotropium compared with other respiratory drugs in COPD. Respir. Med., 2007, 101, [18] Cramer, J. A., Bradley-Kennedy, C., Scalera, A.: Treatment persistence and compliance with medications for chronic obstructive pulmonary disease. Can. Respir. J., 2007, 14, [19] Restrepo, R. D., Alvarez, M. T., Wittnebel, L. D. és mtsai: Medication adherence issues in patients treated for COPD. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis., 2008, 3, [20] Krigsman, K., Moen, J., Nilsson, J. L. G. és mtsa: Refill adherence by the elderly for asthma/chronic obstructive pulmonary disease drugs dispensed over a 10-year period. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2007, 32, [21] Krigsman, K., Nilsson, J. L. G., Ring, L.: Refill adherence for patients with asthma and COPD: Comparison of a pharmacy record database with manually collected repeat prescriptions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 2007, 16, [22] Yeo, J., Karimova, G., Bansal, S.: Co-morbidity in older patients with COPD Its impact on health service utilisation and quality of life, a community study. Age and Ageing, 2006, 35, [23] Krigsman, K., Nilsson, J. L. G., Ring, L.: Adherence to multiple drug therapies: Refill adherence to concomitant use of diabetes and asthma/copd medication. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 2007, 16, [24] Corden, Z. M., Bosley, C. M., Rees, P. J. és mtsai: Home nebulized therapy for patients with COPD: Patient compliance with treatment and its relation to quality of life. Chest, 1997, 112, [25] George, J., Kong, D. C. M., Thoman, R. és mtsa: Factors associated with medication nonadherence in patients with COPD. Chest, 2005, 128, [26] Rand, C. S.: Patient adherence with COPD therapy. European Respiratory Review, 2005, 14, [27] Van Manen, J. G., Bindels, P. J. E., Dekker, F. W. és mtsai: Risk of depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease and its determinants. Thorax, 2002, 57, [28] Apter, A. J., Reisine, S. T., Affleck, G. és mtsai: Adherence with twice-daily dosing of inhaled steroids: Socioeconomic and healthbelief differences. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1998, 157, [29] Chambers, C. V., Markson, L., Diamond, J. J. és mtsai: Health beliefs and compliance with inhaled corticosteroids by asthmatic patients in primary care practices. Respiratory Medicine, 1999, 93, [30] Dimatteo, M. R.: Psychology of health illness and medical care: An individual perspective. Thomson Brooks/Cole, [31] Onyirimba, F., Apter, A., Reisine, S. és mtsai: Direct clinician-topatient feedback discussion of inhaled steroid use: Its effect on adherence. Annals of Allergy, Asthma and Immunology, 2003, 90, [32] Bailey, W. C., Richards, J. M. Jr., Brooks, C. M. és mtsai: A randomized trial to improve self-management practices of adults with asthma. Arch. Intern. Med., 1990, 150, évfolyam, 32. szám

6 [33] Put, C., Van den Bergh, O., Lemaigre, V. és mtsai: Evaluation of an individualised asthma programme directed at behavioural change. Eur. Respir. J., 2003, 21, [34] Hesselink, A. E., Penninx, B. W. J. H., Van Der Windt, D. A. W. M. és mtsai: Effectiveness of an education programme by a general practice assistant for asthma and COPD patients: Results from a randomised controlled trial. Patient Educ. Couns., 2004, 55, [35] Gallefoss, F.: The effects of patient education in COPD in a 1-year follow-up randomised, controlled trial. Patient Education and Counseling, 2004, 52, [36] Worth, H., Dhein, Y.: Does patient education modify behaviour in the management of COPD? Patient Education and Counseling, 2004, 52, [37] Petrilla, A. A., Benner, J. S.: Critical evaluation of interventions to enhance patient compliance with chronic medications. Value in Health, 2003, 6, 200. (Ágh Tamás dr., Dorog, Kossuth L. u. 8., FELHÍVÁS az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet bizottsági szakértői rendszerében történő részvételre A szakértői rendszer fejlesztését Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről (ORSZI) szóló 213/2007. számú kormányrendelet 3. -ában foglaltak, valamint a megváltozott munkaképességű személyeknek a munka vilá gába és a társadalomba történő reintegrálását célzó országos szakmai program teszi lehetővé. Az ORSZI mint a Komplex rehabilitáció szakmai hátterének kialakítása (TÁMOP / ) című kiemelt európai uniós projekt megvalósítója felhívást tesz közzé, melynek célja olyan szakértői hálózat kialakítása, amelyben a komplex rehabilitáció megvalósításában elkötelezett szakértők, különböző szakemberek vesznek részt. A felhívás és az azt követő elbírálás nyomán a hálózatba került szakemberek az EU-s projekt által támogatottan végezhetik tevékenységüket. A szakértői hálózatban szereplő szakértők tevékenysége: az ellátást igénylők orvosi és egyéb szakértői vizsgálatának végzése, az elvégzett vizsgálatok alapján szakértői vélemény és rehabilitációs javaslat készítése, képességvizsgálatok végzése, értékelése. Ezen belül: Az egészségkárosodásnak, a szakmai munkaképességváltozásnak, a rehabilitálhatóságnak, az orvosi, foglalkoztatási és szociális rehabilitációs szükségleteknek, a képzési és a pszichológiai rehabilitáció szükségességének a véleményezése, valamint az ezekhez szükséges képességeknek a vizsgálata a feladat. A szakértői tevékenység: megbízásos szerződéses jogviszonyban kerül ellátásra. A szakértői hálózatba kerülés a szakértőként való foglalkoztatás lehetőségét jelenti, de önmagában nem keletkeztet foglalkoztatási kötelezettséget. A komplex bizottsági szakértői tevékenységgel kapcsolatos részletes leírások, eljárási, illetve felelősségi kérdések, az oktatási tematikák, valamint a szakértői díjazásra vonatkozó információk az ORSZI honlapján hozzáférhetők (www.orszi.hu). A kérelem benyújtásának feltételei: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, szakirányú diploma, megfelelő szakképesítés, orvosok esetében szakorvosi képesítés, 5 év szakmai gyakorlat, orvosok esetében egészségbiztosítási szakorvosi képesítés, illetve ennek hiányában ráépített egészségbiztosítási szakorvosi képesítés megszerzésének vállalása (a kérelmező és az ORSZI szerződésben szabályozza a képesítés megszerzésének módját), a szakértő vállalja, hogy az ORSZI akkreditált képzésein folyamatosan részt vesz és a vizsgakövetelményeknek eleget tesz, a szakértő vállalja a szerződés ideje alatti rendelkezésre állást, az ORSZI biztosítja a fenti képzések és az ahhoz kapcsolt szolgáltatások (tankönyvek, e-learning tananyag, jegyzetek, szakmai anyagok) igénybevételének ingyenességét. Előnyt jelent: klinikai területen szerzett képesítés, szakértői gyakorlat, egészségbiztosítási szakirányú végzettség, tapasztalat vagy foglalkozás-egészségügyi képesítés, tapasztalat vagy rehabilitációs szakorvosi képesítés, tapasztalat vagy más szakemberek esetében rehabilitációs, ergonómiai, pszichológiai szakirányú képzettség, tapasztalat. A kérelemhez csatolni kell: a kérelmező személyi adatait (név, születési hely, lakhely vagy tartózkodási hely, elérhetőség) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, diploma és a szakképesítést igazoló okiratok másolatát, orvosok esetében a működési nyilvántartás megújításáról szóló határozat másolatát és a szakmai nyilvántartásba vételi igazolvány másolatát. A kérelmet zárt borítékban, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Humánpolitikai Főosztályára, Lévai Zoltán humánpolitikai főosztályvezető nevére (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) kell benyújtani vagy postán megküldeni. A jelentkezések benyújtása folyamatos. A borítékon kérjük feltüntetni: Az ORSZI komplex szakértői bizottsági tevékenységében való részvételre vonatkozó szakértői pályázat. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Módszertani-Oktatási-Minőségbiztosítási Igazgatóságán kérhető a es telefonszámon. A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok a benyújtást követően egy hónapon belül kerülnek elbírálásra. A feltételeknek megfelelő kérelmezők közül a bírálóbizottság az országos lefedettség és a kapacitásigények függvényében egyedi döntést hoz. A kiválasztott kérelmezők személyes meghallgatás, illetve konzultáció után kerülhetnek be az intézet szakértői hálózatába. A kérelmezők az eredményről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A későbbiekben az adott szakterület igénye szerinti szakértői foglalkoztatás egyedi felkérés alapján, díjazás ellenében történik. Budapest, június 23. Dr. Juhász Ferenc főigazgató évfolyam, 32. szám 1502

Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben

Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben DOKTORI TÉZISEK Dr. Ágh Tamás Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Szigorlati

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A terápiahűség egészség-gazdaságtani szempontjai

A terápiahűség egészség-gazdaságtani szempontjai 2010/2. Acta Pharmaceutica Hungarica 75 Acta Pharmaceutila Hungarka 80. 75--80 2010 A terápiahűség egészség-gazdaságtani szempontjai ÁGH TAMÁS", MÉSZÁROS ÁGNES Se1n111elu1eis Egyete1n, Egyetemi Gyógyszertár

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 1. Fittler A.: Amfotericin B tartalmú orrspray orrpolyp kezelésére. Gyógyszerészet

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében

A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében dr. Molnár Márk Péter Budapesti Corvinus Egyetem mark.molnar@uni-corvinus.hu A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében Budapest, 2015. február 26. Gyógyszerkommunikációs

Részletesebben

Új terápiás irányelv a COPD kezelésében. Dr. Hangonyi Csilla Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Budapest 2014. Szeptember 12.

Új terápiás irányelv a COPD kezelésében. Dr. Hangonyi Csilla Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Budapest 2014. Szeptember 12. Új terápiás irányelv a COPD kezelésében Dr. Hangonyi Csilla Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Budapest 2014. Szeptember 12. COPD Krónikus obstruktív tüdőbetegség A COPD egy gyakori,

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26.

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Légzőrendszerre ható gyógyszerjel gyszerjelöltek ltek hatásoss sossága Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Tudományos

Részletesebben

Asztma iskoláskor elıtt

Asztma iskoláskor elıtt Asztma iskoláskor elıtt Uhereczky Gábor uhereczky@ella.hu Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Gyermekpulmonológiai szakvizsga-elıkészítı továbbképzı tanfolyam 2010 GINA 2009 special challenges that must be

Részletesebben

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Beteg-együttműködés és a háttérben meghúzódó tényezők

Beteg-együttműködés és a háttérben meghúzódó tényezők dr. Molnár Márk Péter Budapesti Corvinus Egyetem mark.molnar@uni-corvinus.hu Beteg-együttműködés és a háttérben meghúzódó tényezők XIV. Betegbiztonsági Fórum Budapest, Az előadás témái A terápiahűség jelentősége,

Részletesebben

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A Oxigén, vagy sűrített levegő szuplementációval végzett intervallum tréning hatása a dinamikus hyperinflációra nem hypoxias krónikus obstruktív légzőszervi betegek rehabilitációjában Varga J, Pogány B,

Részletesebben

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Dr. Margitai Barnabás, Dr. László Klára, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft DEMIN 2012. június 1. Szakrendelői

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL

KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL A nosocomiális fertőzések felderítésére alkalmazott surveillance-ok tapasztalatai a váci Jávorszky Ödön Kórházban, 2014 Surveillance of nosocomial infections in 2014 at

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

A gyógyszeres terápiával való beteg-együttműködés és annak klinikai és egészség-gazdaságtani következményei

A gyógyszeres terápiával való beteg-együttműködés és annak klinikai és egészség-gazdaságtani következményei A gyógyszeres terápiával való beteg-együttműködés és annak klinikai és egészség-gazdaságtani következményei Doktori tézisek Dr. Koncz Tamás Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskola Témavezető: Dr.

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház Miben más mint a többi? 1. Tekintettel kell lenni a betegség

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Milyen gyakoriak az orvosi hibák? Az USA-ban évente 44000-98000 halál következik be káros orvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Akut asthma a sürgősségi osztályon. Lorx András

Akut asthma a sürgősségi osztályon. Lorx András Akut asthma a sürgősségi osztályon Lorx András Asthma Definíciók Asthma a bronchiális rendszer túlérzékenysége következtében rohamszerűen fellépő reverzibilis légúti obstrukció. Status asthmaticus; több

Részletesebben

Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára

Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára Dr. Pettyán Ilona Béresné Lutter Mária Magyar Honvédség Honvédkórház Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. 50.

Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. 50. Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Atlanti-óceán. Dublin ÍRORSZÁG. Kelta-tenger

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Atlanti-óceán. Dublin ÍRORSZÁG. Kelta-tenger TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Atlanti-óceán Észak-Írország (N.Br.) Dublin ÍRORSZÁG Írtenger Kelta-tenger GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Egy interdiszciplináris betegség: a COPD

Egy interdiszciplináris betegség: a COPD Egy interdiszciplináris betegség: a COPD Böszörményi Nagy György Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest Balatonfüred 2008. szeptember 20. krónikus obstruktiv tüdőbetegség chronic obstructive

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

A kettős hörgőtágítás leggyakoribb kérdései

A kettős hörgőtágítás leggyakoribb kérdései 12 AMEGA TÜDŐGYÓGYÁSZAT A kettős hörgőtágítás leggyakoribb kérdései Dr. Rónai Zoltán, Arany Kehely Egészségcentrum, Pécs A hörgőtágítók a COPD kezelésének alapgyógyszerei, ugyanúgy mint asztma esetén az

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Az orvos-beteg kapcsolat hatása a terápiás együttműködésre

Az orvos-beteg kapcsolat hatása a terápiás együttműködésre Az orvos-beteg kapcsolat hatása a terápiás együttműködésre Demeter Judit SE I. számú Belgyógyászati Klinika 1083 Budapest Korányi S. u 2/a demjud@bel1.sote.hu Az előadás váza 1. A beteg és az orvos jó

Részletesebben

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010 Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei Debrecen, 2010 Születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon 80 78 76 Hungary Hungary,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja 2014-ben felülvizsgált TERVEZET 2014.11.06 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség,

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás

Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás Gondozási tevékenységek az irányelveknek megfelelően: alapés emelt szintű gyógyszerészi gondozás Vida Róbert György Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár Gyógyszerészet,

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE. Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER NEVE. Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER NEVE Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm szalmeterol (szalmeterol-xinafoát formájában) adagonként. Ismert hatású

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés

MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés Orvostovábbképzõ Szemle XVII. évf. 4. szám, 2010. április A beteg-együttmûködés a terápiás siker záloga Dr. Molnár Márk Péter Dankó Dávid MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Melléklet az ADATLAP-hoz N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Figyelemfelhívás! Figyelem! A NYILATKOZAT-ban adott válaszait a szakértői vizsgálat és a véleményezés folyamán felhasználjuk, mivel

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben