Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. BEVEZETÉS hogy azonos maradhasson önmagával, meg kell változnia Iskolai és közkönyvtárak a 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. BEVEZETÉS hogy azonos maradhasson önmagával, meg kell változnia Iskolai és közkönyvtárak a 21."

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza Használati útmutató Kiegészítõ kötetek BEVEZETÉS hogy azonos maradhasson önmagával, meg kell változnia Iskolai és közkönyvtárak a 21. század elején A megjelenés dátuma október október október A FORRÁSSZERVEZÉS, PÁLYÁZATOK, PÉNZÜGYEK 1. Finanszírozás 1.1 Egy tér több szolgáltatás könyvtári bázison november 1.2 Könyvtárak fejlesztési és finanszírozási lehetõségei február között 1.3 A könyvtári ellátás lehetôsége IKSZT-keretben február 1.4 A könyvtámogatási rendszer átalakítása a Nemzeti Kulturális Alapnál november 1.5 Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) programról január 2. Költségvetés 2.1 Bevételszerzés, adományjellegû bevételek október 2.2 Újdonságok az intézményi költségvetés-tervezés terén február 4. Forrásszervezés és pályázatírás 4.1 A forrásszervezés lehetõségei és feltételei Magyarországon október 4.2 Amit a pályázatírásról tudni kell február 4.3 A könyvtári érdekeltségnövelõ támogatás november 4.4 A hazai pályázati rendszer sajátosságai november 4.5 Békés Tudásdepó Expressz április 4.6 Az európai uniós források és a hazai könyvtárügy fejlesztése augusztus 4.7 Tômondatokban a TIOP és TÁMOP könyvtári pályázatokról A projektötlettôl a pályázat benyújtásáig augusztus 4.8 A nyertes projekt megvalósítása november 4.9 Egy iskolai könyvtári pályázat díjnyertes munkái május 4.10 A könyvtári rendszer megújulása augusztus 4.11 Kihívások és válaszok, avagy mit kínáltak, kínálnak az EU pályázati lehetõségei? április 5. Projektek készítése és menedzselése 5.1 Projektmenedzsment február Korszerű könyvtár április 1 kkt28_tartalom.indd :10:20

2 B A KÖNYVTÁR MENEDZSMENTJE 1. A könyvtár alkalmazottai 1.1 A könyvtáros megjelenése a magyar és a világirodalmi alkotásokban augusztus 2. Szervezetfejlesztés 2.1 Könyvtári partnerkapcsolatok Belsõ partneri viszonyok április 2.2 Könyvtári partnerkapcsolatok Külsõ partneri viszonyok szeptember 2.3 A megyei szintû Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer KSZR) kiépítése a városi könyvtárakkal való feladatmegosztással augusztus 2.4 A megyei szintû Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kiépítése a városi könyvtárakkal való feladatmegosztással november 2.5 Kistelepülési könyvtárellátás 2013-ban január 3. Könyvtári munka szervezése 3.1 Az iskolai könyvtári munka idõmérlege augusztus 3.2 A tankönyvellátási rendelet és megvalósulása augusztus 3.3 A tankönyvellátási rendelet és megvalósulása április 4. Teljesítménymérés, önértékelés, minõségügyi rendszer, piackutatás 4.1 Teljesítménymérési ábécé, avagy a könyvtári teljesítménymutatókról május 4.2 Önértékelési szempontok kistelepülési és iskolai könyvtárak számára október 4.3 Könyvtárak helyzetelemzése Önértékelõ lap november 4.4 Minôség, mérés, értékelés a könyvtárakban augusztus 4.5 A közkönyvtárak rangsorolása, mérése, paramétereik február összevethetõsége 4.6 A minôség értékelésének lehetôségei a könyvtárban május 4.7 A minôség értékelése az iskolai, kollégiumi könyvtárban augusztus 4.8 A települési könyvtári mûködés normái, valamint teljesítménymutatói május 5. Alapdokumentumok 5.1 Az iskolai könyvtár szervezeti és mûködési szabályzatának október aktualizálása 5.2 A nyilvános települési könyvtárak szervezeti és mûködési szabályzatának fõbb fejezetei és azok tartalma május 5.3 A magyar könyvtárosság etikai kódexe február 5.4 Iskolai könyvtár a közoktatási intézmény alapító okiratában április 5.5 Hogyan módosítja a TEÁOR 08 a nyilvános települési könyvtárak szervezeti és mûködési szabályzatának általános rendelkezéseit? augusztus 5.6 A könyvtárostanári hivatás etikai alapelvei február 5.7 Az alapító okirat augusztus 5.8 Küldetésnyilatkozat április 5.11 Milyen legyen a mûködôképes könyvtár-pedagógiai május program? 5.12 Az iskolai könyvtár irattára május 2 kkt28_tartalom.indd :10:21

3 5.13 Iskolai könyvtár átadás-átvétele augusztus 5.14 Az általános iskolai könyvtárhasználati kerettanterv november elkészítése 5.15 Könyvtárra alapozott mintaprogramok pedagógiai közhasználatra november 5.16 Segédlet a kerettantervek alapján elkészítendõ könyvtárpedagógiai programokhoz április 7. Statisztikák 7.1 A könyvtári mûködés fogalmairól október 7.2 Az iskolai könyvtári statisztika február 7.3 A másfél esztendõn át tartó statisztikai évad feladatai február 7.4 Amire nincs szabvány, avagy típushibák és tévesztési február lehetõségek a statisztikai adatszolgáltatásban 7.5 Pillanatfelvétel a magyar könyvtári rendszerrõl április 7.6 Pillanatfelvétel a magyar könyvtári rendszerrôl 2011-ben május 7.7 Útmutató az iskolai könyvtárak egységes adatfelvételéhez február C ÁLLOMÁNYMENEDZSMENT ÉS SZOLGÁLTATÁSI POLITIKA 1. Gyûjteményfejlesztés, gyûjteményszervezés 1.1 Iskolai könyvtárak a pedagógiai információs rendszerben október 1.2 Tankönyvellátás és iskolai könyvtár október 1.3 A kistérségi, kistelepülési könyvtári ellátás jelene, jövõje október 1.4 A törlés folyamata október 1.5 Helyismereti munka lehetõségei a kiskönyvtárakban április 1.6 CD-ROM-ok a könyvtárban november 1.7 Az iskolai könyvtárak átszervezése február 1.8 Az iskolatörténeti gyûjtemény április 1.9 Innováció, fejlesztések a pedagógiai információellátásban augusztus 1.10 A gyûjteményszervezés és dokumentumellátás helyzete az iskolai könyvtárakban november 1.11 Állomány-ellenõrzés és selejtezés az iskolai könyvtárban február egy gyakorlati példa bemutatása 1.12 A gyûjteményszervezés és dokumentumellátás helyzete az iskolai könyvtárakban 2. rész április 1.13 Az iskolai könyvtárak építészeti, térszervezési november és berendezési sajátosságai 1.14 Az iskolai könyvtárak építészeti, térszervezési és berendezési sajátosságai (2. rész) február 1.15 Az iskolai könyvtárak építészeti, térszervezési és berendezési sajátosságai (3. rész) április 1.16 Könyvtárépítészeti reorganizáció egy gimnáziumban 1.17 Az állományelemzés mint a gyûjtemény fejlesztésének lényeges eleme és feltétele augusztus Korszerű könyvtár április 3 kkt28_tartalom.indd :10:21

4 1.18 A tezaurusz mint a tartalmi feltárás természetes nyelvû eszköze november 1.19 Az állományba vétel november 1.20 Az iskolai könyvtár tartós tankönyvekkel és ingyenes február tankönyvellátással kapcsolatos feladatai 1.21 Ajánlások az iskolai könyvtárak berendezéséhez, eszközi, technikai, informatikai felszereléséhez május 2. Állományvédelem 2.1 Muzeális könyvtári dokumentumok egy kiskönyvtár állományában október 2.2 Muzeális állomány az iskolai könyvtárakban október 2.3 Állományvédelem az iskolai könyvtárban november 3. Olvasószolgálat 3.1 Késedelmes dokumentumok ügyintézése: peresítés, behajtás október 3.2 Kapcsolatteremtés az iskolai könyvtárban május 3.3 Regisztráció, beiratkozás, személyes adatok kezelése november a könyvtárban 3.4 Folyóiratok a kiskönyvtárban november 3.5 Zenei folyóiratok és magazinok november 3.6 Folyóiratmustra középiskolásoknak február 3.7 Mit lehet tenni az iskolai könyvtárban a kikölcsönzött február dokumentumok visszavétele érdekében? 3.8 A dokumentumok visszakérése, felszólítás, peresítés február a Pest Megyei Könyvtár gyakorlatában 3.9 Közösségi szolgálat az iskolai könyvtárakban november D ELEKTRONIZÁLT KÖNYVTÁR 1. Elektronikus szolgáltatások 1.1 A könyvtár honlapja október 1.2 A könyvtár mint informatizált tanulási környezet február 1.3 Az iskolai könyvtárak és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer április 1.4 A Kormányzati Portál ismertetése február 1.5 Könyvtárak új utakon E-tanácsadói szerepben április 1.6 A könyvtári elektronizáció tervezése és bevezetése az iskolai könyvtárban november 1.7 A város virtuális iskolai könyvtára augusztus 1.8 E-könyvek (elektronikus könyvek) a modern könyvtárakban augusztus 1.9 Mobiltelefonra optimalizált szolgáltatások január 1.10 Könyves közösségi oldalak április 2. Szoftverek k: Következõ generációs könyvtárat mindenkinek! szeptember 3. Egyéb adatbázisok, bibliográfiák 3.1 A Neumann-ház ( ) április 4 kkt28_tartalom.indd :10:21

5 3.2 Szolgáltatások könyvtárosoknak a Könyvtári Intézet honlapján szeptember 3.3 A Könyvtörténeti és Könyvtár tudományi Szakkönyvtár november interneten elérhetõ szolgáltatásai 3.4 A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szolgáltatásai november 3.5 A NAVA alkalmazása a könyvtár-pedagógiában augusztus 3.6 Levelezõlisták könyvtárosoknak április 3.7 Közös adatbázis építése iskolai könyvtári összefogással április 3.8 Milyen olvasnivalót ajánljunk a gyerekeknek? február 3.9 A Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár augusztus digitális dokumentumai E KÖNYVTÁRMARKETING 1. Küldetés és jövõkép 1.1 Egy könyvtár stratégiai terve esettanulmány október 1.2 A Portál könyvtárprogram február 1.3 Olvasásnépszerûsítés a gyermekek körében február 1.4 Veszíts el egy könyvet, hajtsd a kiskocsit avagy mitõl érdekes egy könyvtár január 2. Arculattervezés, pr 2.1 Iskolai könyvtári marketing október 2.2 Közönség, kapcsolatok közönségkapcsolatok április 2.3 Micsoda szolgáltatás! A Müncheni Városi Könyvtár önellenôrzése és viselkedési kódexe február 3. Könyvtárosképzés és -továbbképzés 3.1 Könyvtárosképzés és -továbbképzés Magyarországon november 3.2 Képzési utak, lehetôségek iskolai könyvtárosoknak augusztus 3.3 Akkreditált programok a könyvtáros-továbbképzés területén február F KÖNYVTÁR ÉS HASZNÁLÓJA 1. Használóképzés 1.1 Könyvtár-pedagógiai program az iskolában február 1.2 Internetes tanfolyamok szervezése a lakosság számára május 1.3 Pedagógiai projektek könyvtári bázison november 1.4 Készítsünk könyvtárhasználati helyi tantervet! november 1.5 Pedagógiai projektek könyvtári bázison 2. rész február 1.6 Könyvtár-pedagógiai foglalkozások április 1.7 A könyvtárhasználati felkészültség gyakorlati megalapozása szeptember 1.8 Tantervi ajánlás a párhuzamos könyvtárhasználatra neveléshez augusztus 1.9 Iskolai könyvtár az osztályfônöki nevelésben augusztus 1.10 Környezeti nevelés a könyvtár terein belül és kívül november 1.11 Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a február digitális kompetenciák fejlesztéséért 1.12 Országos olvasásnépszerûsítô és -fejlesztô program február 1.13 Könyvtár-pedagógia tanórán kívül február Korszerű könyvtár április 5 kkt28_tartalom.indd :10:21

6 1.14 A katalógushasználat tanítása május 1.15 Élményekkel az olvasásért május 1.16 Így tanítom a katalógus használatát a 12. évfolyamon augusztus 1.17 Mit gondolnak a tanulók a könyvtárról? november 1.18 Ilyennek képzelem a jövõ iskolai könyvtárát 50 év múlva január 1.19 Így kezdõdött április 2. Célcsoportok könyvtári ellátása 2.1 A nemzeti kisebbségek könyvtári ellátása november 2.2 A kórházi könyvtárak november 2.3 Mesetár/könyvtár az óvodában február 2.4 A magyar bírósági könyvtárak február 2.5 A mozgókönyvtári ellátás gyakorlata a szekszárdi augusztus kistérségben 2.6 A magyarországi statisztika, valamint a KSH Könyvtár november közelmúltja és jelene 2.7 Zenei könyvtári ismeretek továbbképzési program május 3. Olvasásszociológia, olvasáskutatás 3.1 Az olvasás tágulása és az olvasni tudás május 3.2 Edit néni könyvespolca február 3.3 Mit tudunk az iskolán túli világról? augusztus 3.4 Mit olvasnak tanítványaink, kis olvasóink? augusztus 3.5 A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelôdési Központ Gyermekrészlegének lehetôségei az olvasás népszerûsítésében és az ehhez kapcsolódó személyiségfejlesztésben április 3.6 Középiskolások olvasási szokásai november 3.7 Borzongató könyvek olvasása a gyermekkönyvtárban február 3.8 A nyelvi hátrányos helyzet hídépítés könyvtárosokkal augusztus 3.9 Mit olvasnak gyermekeink? november 3.10 Az idõ mérlegén I április 3.11 Az e-könyvek tanulástámogató szerepe november 3.12 Az idô mérlegén II április 4. Digitális kultúra 4.1 Az információs és kommunikációs kultúra gyermekkori október megalapozása 4.2 Digitalizálás örömolvasás. Pró és kontra február 4.3 Interaktív tábla a könyvtári informatikaórákon február 4.4 A számítógép-függôség és játékfüggôség jelei május a könyvtárhasználatban 4.5 Statisztikai adatok megbízható forrásból augusztus 5. Bemutatkozunk Bemutatjuk 5.1 A BDF Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium február könyvtára 5.2 Központban az iskolai könyvtár francia tapasztalatok november 6 kkt28_tartalom.indd :10:21

7 5.3 A Kisvárdai kistérség mozgókönyvtári szolgáltató rendszere április 5.4 A Kisvárdai Kistérségi Mozgókönyvtári Szolgáltató Rendszer augusztus létrehozásának és mûködtetésének tapasztalatai 5.5 Mozgókönyvtári ellátás az Encsi kistérségben február 5.6 A blogok szerepe és jelentôsége az iskolai könyvtárban február 5.7 Egy megújult honlap február 5.8 Egy iskolai könyvtár bemutatása április 5.9 Tudás és áldozat a tudomány és a mûvészet határán augusztus 5.10 Egy születôben lévô könyvtártípus augusztus 5.11 Legyen Ön, legyél Te az év fiatal könyvtárosa! november 5.12 Könyvtár a kollégiumban november 5.13 Könyvtárközi kölcsönzés egy iskolai könyvtár gyakorlatában február 5.14 A gyakorlóiskolai könyvtári munkáról február 5.15 Iskolatörténet könyvtári dokumentációs bázison augusztus 5.16 Szolgáltatás- és olvasókultúra-fejlesztés Kalocsán, augusztus a Tomori Pál Városi és Fõiskolai Könyvtárban 5.17 Könyvtárszakmai kihívások és válaszok a pécsi november Tudásközpontban 5.18 A KSH Könyvtár oktatást, tanulást segíõ, támogató február tevékenysége 5.19 Bajor könyvtárügy május 5.20 A Müncheni Városi Könyvtár G február 5.21 Amerikából jöttem április Kettõs funkciójú könyvtárak szerepe és lehetõségei a kistelepüléseken november G ESÉLYTEREMTÉS 1. Hátrányos és speciális élethelyzetû olvasók szolgálata 1.1 Könyvtárak akadálymentesítése az interneten október 1.2 Beszélô számítógép április 1.3 Könyvtárak az esélyegyenlõségért október 2. Esély 2.1 A nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátása szeptember 2.2 Idõsek könyvtári ellátása október 2.3 Egy könyvtár fiatal romáknak Projekt az esélyekért szeptember 3. További célcsoportok ellátása 3.1 Egy kettõs funkciójú könyvtár múltja és jelene november Z INFOTÉKA 1. Hasznos linkek 1.1 Az internetes tájékoztatás forrásai május 1.11 Alkalmazottak az iskolai könyvtárban április 1.2 Ajánlójegyzék az ének-zene internetes forrásaihoz november Korszerű könyvtár április 7 kkt28_tartalom.indd :10:21

8 2. Könyvtárakra vonatkozó jogszabályok 2.1 A könyvtári mûködés jogszabályai és egyéb iránymutató augusztus dokumentumai 2.2 A könyvtár és a szerzõi jog november 2.3 Kérdések és válaszok a szerzõi jogról február 2.4 Útmutatás a közérdekû adatok közlési kötelezettségének augusztus teljesítéséhez 2.5 Könyvtárhasználat a NAT4-ben augusztus 2.6 A nemzeti köznevelési törvény és az iskolai könyvtár november 2.7 A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló évi CXL. törvény (Kultv.) legutóbbi módosításáról február 2.8 A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet iskolai könyvtárral kapcsolatos rendelkezései február 2.9 Tankönyvpolitika, tankönyvhasználat iskolai könyvtári nézõpontból augusztus 2.10 A könyvtári feladatellátás megújulása augusztus 3. Civil- és szakmai szervezetek 3.1 Civilszervezetek, szakmai szervezetek február a Könyvtárostanárok Egyesülete, Újdonságok, programok, események 4.1 Az ETO használata a korszerûség, az együttmûködés jegyében október 4.2 Mûvelõdj és tanulj a könyvtárban! november 4.3 Egy tehetséggondozó verseny április 4.4 Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja november 4.5 Jeles napok, évfordulók az iskolai könyvtárban a tanévben november 4.6 A Könyvtárostanárok Egyesületének elnökségi programja augusztus 8 kkt28_tartalom.indd :10:21

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

A szociális funkció könyvtári fejlődéstörténete Magyarországon. Országos Könyvtárügyi Konferencia 2012. november 22-23. Bartos Éva

A szociális funkció könyvtári fejlődéstörténete Magyarországon. Országos Könyvtárügyi Konferencia 2012. november 22-23. Bartos Éva A szociális funkció könyvtári fejlődéstörténete Magyarországon Országos Könyvtárügyi Konferencia 2012. november 22-23. Bartos Éva A kezdetek: az első harminc év (a 60-as évektől a rendszerváltásig) A tevékenység

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN. c. projekt megvalósításáról

Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN. c. projekt megvalósításáról Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN c. projekt megvalósításáról A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve

A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve Budapest, 2012 Könyvtári Intézet 1 p. Tartalom A magyar könyvtári rendszer... 1 rövid áttekintése... 1 és stratégiai terve... 1 Tartalom...

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

Az Óvodavezetési ismeretek című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (1998 2015)

Az Óvodavezetési ismeretek című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (1998 2015) Az Óvodavezetési ismeretek című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (1998 2015) Lezárva: 2015. augusztus A Infotéka A 1 Címek A 1.1 Az óvodai szakértők országos jegyzeke (1 36.)

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben