A dokumentáció ára: ,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A dokumentáció ára: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Információtechnológiai Beszerzési Főosztály 05 Budapest, Hattyú u. 4. Levélcím: 57 Bp., Pf.: 8. Telefon: ( Fax: ( A doumentáció a: ,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ A 68/2004. (V. 25. Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a özpontosított eljáshoz önént csatlaozó intézménye által orábban beszerzett vagy azzal egyenértéű szoftverlicence bővítése, iegészítése, megbbítása, verzióövetése, cseréje, valamint új szoftverlicence beszerzése és apcsolódó szolgáltatáso teljesítése tgyú eretmegállapodás megötésére irányuló nyílt, özpontosított eljás ajánlati felhívásához janu

2

3 Tartalomjegyzé I. AJÁNLATI FELHÍVÁS...2. Központosított özbeszerzés Az eljás tgya...5. Az eljás rövid ismertetése...6 III. az AJÁNLATTEVŐvel és a KÖZpontosított rendszerben műödtetett eretmegállapodásoal apcsolatos KÖVETELMÉNYEK...8. Az ajánlatérő által műödtetett ellátási rendszer övetelményei Az ajánlattevő regisztrációja, portállal apcsolatos feladatai...9. Árépzéssel apcsolatos övetelménye Teljesítéssel apcsolatos övetelménye Adatszolgáltatással apcsolatos övetelménye Fizetési feltétele...22 IV. MŰSZAKI LEÍRÁS...2. Normatíva...2 BA: Szoftver és elemei Egyéb műszai övetelménye...28 V. BÍRÁLATI SZEMPONTOK VI. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ...7. Az ajánlat tartalma Formai övetelménye Az ajánlattétellel apcsolatos egyéb információ...4 VII. KERETMEGÁLLAPODÁS (TERVEZET...45 függelée...65 "" Felolvasólap...66 EREDETI / MÁSOLAT* Ajánlati levél...68 "" Nyilatozat a teljesítésbe bevonni ívánt partnereről...70

4 "4" Ajánlattevői nyilatozat a izó ooról*...72 "5" Nyilatozat a eretmegállapodásos feltételeről...74 "6" Nyilatozat a Kvt. szerinti minősítésről...75 "7" Nyilatozat a számlavezető pénzintézeteről...77 "8" Forgalmi nyilatozat...79 "9" Legjelentősebb szállításo ismertetése (referenciá...80 "0" Gytói/fejlesztői támogató nyilatozat...8 "" Tételes ajánlat...82 Ajánlattevő neve:...82 GLN azonosítója*:...82 A fejlesztő hivatalos listájána ellenőrzésére szolgáló internetes elérési útvonal:...82 * Amennyiben rendelezésre áll...82 "2" Értéelő tábla...8.részteljesítés részteljesítés...7 Megjegyzés: az értéelő táblát az ajánlathoz csatolt CD-n Excel formátumban is érjü benyújtani Mellélet: CD lemez (adatözlési sablono I. AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjána Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: ( Információ és on-line formanyomtatványo: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2

5 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK Hivatalos név: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Postai cím: Hattyúi u. 4. Vos/Község: Budapest Postai irányítószám: 05 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(o: Telefon: ( Címzett: Információtechnológiai Beszerzési Főosztály Fax: ( Internetcím(e (adott esetben Az ajánlatérő általános címe (URL: A felhasználói oldal címe (URL: További információ a övetező címen szerezhető be: Azonos a fent említett apcsolattartási ponttal/pontoal Ha attól eltérő, érjü töltse i az A.I melléletet A doumentáció és további irato (a versenypbeszédre és a dinamius beszerzési rendszerre vonatozó is a övetező címen szerezhető be: Azonos a fent említett apcsolattartási ponttal/pontoal Ha attól eltérő, érjü töltse i az A.II melléletet Az ajánlatoat vagy részvételi jelentezéseet a övetező címre ell benyújtani: Azonos a fent említett apcsolattartási ponttal/pontoal Ha attól eltérő, érjü töltse i az A.III melléletet I.2 AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szervei Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetözi szervezet Egyéb (nevezze meg: özponti beszerző szervezet Általános özszolgáltatáso Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügye Egészségügy Laásszolgáltatás és özösségi rereáció Szociális védelem Szabadidő, ultúra és vallás Otatás Egyéb (nevezze meg: özpontosított özbeszerzés Az ajánlatérő más ajánlatérő nevében folytatja a eljást? igen nem

6 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II. MEGHATÁROZÁS II.. Az ajánlatérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Szoftverlicence I. II..2 A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csa egy ategóriát válasszon ubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyi leginább megfelel a szerződés vagy a özbeszerzés(ei tgyána a Építési beruházás b Árubeszerzés c Szolgáltatásmegrendelés Kivitelezés Tervezés és ivitelezés Kivitelezés, bmilyen eszözzel, módon, az ajánlatérő által meghatozott övetelményene megfelelően A teljesítés helye Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Eze ombinációja/egyéb A teljesítés helye Szolgáltatási ategória (az 27. szolgáltatási ategóriáat lásd a 2004/8/EK irányelv II. melléletében A teljesítés helye NUTS-ód Magyarország, az Intézménye széhelyei, telephelyei illetve az általu ijelölt telepítési helye NUTS-ód II.. A hirdetmény a övetező valamelyiére irányul HU NUTS-ód Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodás megötése Dinamius beszerzési rendszer (DBR létrehozása II..4 Keretmegállapodásra vonatozó információ (adott esetben Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett eretmegállapodás résztvevőine létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma 0 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A eretmegállapodás időtartama: Időtartam év(eben: vagy hónap(oban: 48 Indolás arra az esetre vonatozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 4

7 A özbeszerzésene a eretmegállapodás teljes időtartama vonatozó becsült összértée (csa számoal: Becsült érté ÁFA nélül: Pénznem: HUF VAGY: és özött Pénznem: A eretmegállapodás alapján megötendő szerződése értée és gyaorisága (amennyire lehetséges: A szerződése a özpontosított rendszer intézményei mindenori igénye szerinti értében, a eretmegállapodás hatálya alatt folyamatosan erülne megötésre. II..5 A szerződés meghatozása/tgya Keretmegállapodáso ötése a 68/2004. (V. 25. Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a özpontosított eljáshoz önént csatlaozó intézménye által orábban beszerzett szoftverlicence bővítésére, iegészítésére, megbbítása, verzió-övetésére, cseréjére, valamint új szoftverlicence beszerzésére és apcsolódó szolgáltatáso teljesítésére az alábbi részteljesítéseen:. részteljesítés: (vagy azzal egyenértéű özigazgatási intézményi licenconstr 2. részteljesítés: (vagy azzal egyenértéű otatási intézményi licenconstr (A használata csa a tgy jellegéne egyértelmű és özérthető meghatozása érdeében történt. II..6 Közös Közbeszerzési Szójegyzé (CPV Fő szójegyzé Kiegészítő szójegyzé (adott esetben Fő tgy További tgy(a II..7 A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA hatálya alá tartozi-e? igen nem II..8 Részere történő ajánlattétel (a részere vonatozó részletes információ megadásához a B. melléletből szüség szerint több példány használható igen nem Igen válasz esetén az ajánlato benyújtható (csa egyet jelöljön be: egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II..9 Elfogadható-e változato (alternatív ajánlato? igen nem II. 2 SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2. Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve A ét részteljesítésre összesen Ft, azaz huszonöt millid Forint Ha ismert, becsült érté ÁFA nélül (csa számoal: Pénznem: HUF VAGY: özött Pénznem: 5

8 II.2.2 Vételi jog (opció (adott esetben igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opció gyaorlásána tervezett ideje: hónapoban: vagy napoban: (a szerződés megötésétől számítva Az esetleges megbbításo száma (ha van ilyen: vagy: és özött Ha ismert, az ubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződése esetében érjü feltüntetni a további szerződése tervezett idejét: hónapoban: vagy napoban: (a szerződés megötésétől számítva II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(oban: 48 vagy napoban: (a szerződés megötésétől számítva VAGY: ezdés // (nap/hó/év befejezés // (nap/hó/év III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.. A szerződést biztosító melléötelezettsége (adott esetben Az Ajánlatérő a eretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért ,-Ft összegű biztosíté nyújtását, valamint ötbérfizetési ötelezettség vállalását írja elő a nyertes Ajánlattevőne a doumentációban meghatozotta szerint. A teljesítési biztosítéot a nyertes Ajánlattevőne a eretmegállapodás aláírásáig ell az Ajánlatérő rendelezésére bocsátani. A biztosíté teljesíthető az ajánlatérő Magyar Államincstnál vezetett számlaszáma történő átutalással vagy bangaranciával vagy biztosítási szerződés alapján iállított észfizető ezességvállalást tartalmazó - ötelezvénnyel (a Kbt. 5. (5 a pont szerint. Abban az esetben, ha a eretmegállapodás terhére EU-alapból finanszírozott beszerzés valósul meg, úgy az ilyen beszerzésere orlátozottan ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosíté nyújtásána ötelezettségét írja elő a másodi rész ajánlattételi felhívásában meghatozotta szerint. III..2 Fő finanszírozási és fizetési feltétele és/vagy hivatozás a vonatozó jogszabályi rendelezésere Pénzügyi ellenszolgáltatás: a teljesítéstől számított legésőbb 0 napos átutalással a Kbt. 05. ( beezdése szerint. 6

9 III.. A özös ajánlatot tevő nyertese által létrehozandó gazdasági tsaság, illetve jogi személy (adott esetben III..4 Vonatozna-e a szerződés teljesítésére egyéb ülönleges feltétele? igen nem (adott esetben Ha igen, a ülönleges feltétele meghatozása III.2 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2. Az ajánlattevő/a részvételre jelentező személyes helyzetére vonatozó adato (izó oo, ideértve a szamai és cégnyilvántartásoba történő bejegyzésre vonatozó előírásoat is Az előíráso teljesítéséne igazolásához szüséges adato és a megövetelt igazolási mód: Kizó oo: a Kbt. 60. ( beezdése, a 6. ( beezdéséne a-d pontjai, valamint a 62. ( beezdése által meghatozott izó oo, a Kbt. 60. (4 beezdést is figyelembe véve. Igazolási mód: az igazolásoat és nyilatozatoat a Kbt. 6. -ban, valamint a Közbeszerzése Tanácsa által özzétett tájéoztatója (KÉ 2. szám; febru 2. szerint ell benyújtani. III.2.2 Gazdasági és pénzügyi alalmasság Az alalmasság megítéléséhez szüséges adato és a megövetelt igazolási mód: Ajánlattevőne, illetve a özbeszerzés 0 %-át meghaladó mértében igénybe venni ívánt alvállalozó(na a Kbt. 66. ( beezdés a pontjána önállóan, c pontjána együttesen ell megfelelniü, teintettel a Kbt. 69. (4 és (5 beezdésére. Igazolási mód: - a 66. ( beezdés a pont teintetében a számlavezető pénzintézete ajánlattételi hatidőt megelőző 45. napnál nem régebbi eltű nyilatozatai. A nyilatozatona tartalmaznia ell, hogy a iállítását megelőző 2 hónapban sorban állás nem volt; - a 66. ( beezdés c pont teintetében nyilatozat a, évere vonatozó özbeszerzés tgya szerinti forgalmól. Az alalmasság minimum övetelménye(i (adott esetben: ( beezdés a pont: banszámláján a nyilatozat iállítását megelőző 2 hónapban sorban állás nem volt; ( beezdés c pont: a özbeszerzés tgya szerinti évi forgalma együttesen elérte az -. részteljesítésben a nettó 200 millió Ft-ot részteljesítésben a nettó 20 millió Ft-ot. 7

10 III.2. Műszai, illetve szamai alalmasság Az alalmasság megítéléséhez szüséges adato és a megövetelt igazolási mód: Ajánlattevőne, illetve a özbeszerzés 0 %-át meghaladó mértében igénybe venni ívánt alvállalozó(na a Kbt. 67. ( beezdés a és c pontjána együttesen ell megfelelniü, teintettel a Kbt. 69. (4 és (5 beezdésére. Igazolási mód: - a Kbt. 67. ( beezdés a pontjában foglalt alalmassági övetelmény meglétét a Kbt ( beezdésében meghatozott módon ell igazolni; - a 67. ( c pont teintetében a teljesítésbe bevonni ívánt szaembere e, épzettségü, szamai önéletrajzu ismertetése, valamint a szamai végzettségüet igazoló doumentum(o másolatána csatolása. Az alalmasság minimum övetelménye(i (adott esetben: 67. ( a: A évre vonatozóan igazolni tud a özbeszerzés tgya szerinti,. részteljesítésben: legalább, ülönböző felhasználó részére végzett referenciamunát; továbbá az igazolt teljesítése özött van legalább, amelyne értée meghaladja a nettó 0 millió Ft-ot. 2. részteljesítésben: legalább referenciamunát, melyne az értée meghaladja a nettó millió Ft-ot. 67. ( c: A teljesítésbe bevonni ívánt szaembere teintetében van a fejlesztő nyílt minősítési rendszeréne megfelelő vizsgával rendelező magyarul is ommuniáló. részteljesítésben legalább fő nyilvános, egységes minősítési rendszerben megszerzett minősítéssel rendelező szaembere 2. részteljesítésben legalább fő nyilvános, egységes minősítési rendszerben megszerzett minősítéssel rendelező szaembere III.2.4 Fenntartott szerződése (adott esetben igen nem A szerződés védett műhelye száma fenntartott A szerződés teljesítése védett munahely-teremtési programo eretében történi III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalozáshoz (épzettséghez van-e ötve? Ha igen, a vonatozó jogszabályi rendelezésre történő hivatozás: igen nem III..2 A szervezetene özölniü ell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen özreműödő személye nevét és épzettségét? igen nem 8

11 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.. Az eljás fejtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljás alalmazásána indoolása: Tgyalásos Gyorsított tgyalásos Megtörtént-e m részvételre jelentező iválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a iválasztott részvételre jelentező nevét és címét a VI.., További információ rovatban ell megadni A gyorsított eljás alalmazásána indolása: Versenypbeszéd IV..2 Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentező létszáma vagy eretszáma (meghívásos és tgyalásos eljás, versenypbeszéd esetén Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentező számána orlátozása vonatozó objetív szemponto: IV.. Az ajánlattevő létszámána csöentése a tgyalás vagy a versenypbeszéd során (tgyalásos eljás, versenypbeszéd Igénybe vetté-e a többfordulós eljást anna érdeében, hogy foozatosan csöentsé a megvitatandó megoldáso, illetve a megtgyalandó ajánlato számát? igen nem 9

12 IV. 2 BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2. Bírálati szemponto (csa a megfelelőt jelölje meg A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbia szerint az alábbiaban megadott részszemponto (a részszempontoat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csöenő fontossági sorrendben ell megadni a doumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatozott szemponto Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám IV.2.2 Eletronius verést alalmazna-e? igen nem Ha igen, további információ az eletronius verésről (ha szüséges IV. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.. Az ajánlatérő által az atához rendelt hivatozási szám (adott esetben IV..2 Az adott szerződésre vonatozóan orábbi özzétételre sor erült-e? igen nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájéoztató Hirdetmény száma a HL-ben: 2007/S Egyéb orábbi özzététel (adott esetben Felhasználói oldalon özzétett hirdetmény 29/05/2007 (nap/hó/év Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év 0

13 IV.. A doumentáció és egyéb irato (a DBR ivételével vagy ismertető (versenypbeszéd esetében beszerzéséne feltételei A doumentáció beszerzéséne hatideje Dátum: 05/02/2008.(nap/hó/év Időpont: 0.00 óra Kell-e fizetni a doumentációért? igen nem Igen válasz esetén, Ár (számoal: ,- Ft + ÁFA Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A doumentáció megváslása az ajánlattevő száma ötelező. Közös ajánlattétel esetén a doumentációt elegendő az ajánlattevő egyiéne megvásolnia. A doumentáció ána iegyenlítése történhet észpénzfizetéssel (munanapoon óra özött a KSzF pénztában (05 Budapest, Hattyú u. 4. IV. em., illetve átutalással, az ajánlatérő Magyar Államincstnál vezetett számlaszáma. A doumentáció a befizetést igazoló eredeti doumentum bemutatása ellenében átvehető Budapest I. er., Hattyú u. 4. sz. alatt (VI. em sz. iroda, munanapoon óra özött, az ajánlattételi hatidő lejtána napján 0.00 óráig. A Kbt. 54. (4 beezdése szerint a jelentezőne lehetősége van a doumentáció megüldését érni, amennyiben az ellenértéet megfizette. IV..4 Az ajánlattételi hatidő, illetve a részvételi hatidő Dátum 27/02/2008 (nap/hó/év Időpont: 0.00 óra IV..5 Az ajánlattételi felhívás megüldése a iválasztott jelentező részére (ha ismert (meghívásos és tgyalásos eljás, valamint versenypbeszéd esetén Dátum: // (nap/hó/év IV..6 Az(o a nyelv(e, amely(een az ajánlato, illetve részvételi jelentezése benyújtható ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: IV..7 Az ajánlati ötöttség minimális időtartama (nyílt eljás esetén // -ig (nap/hó/év VAGY hónap(oban: vagy nap(oban: 60 (az ajánlattételi hatidő lejtától számítva IV..8 Az ajánlato felbontásána feltételei Dátum: 05/02/2008. (nap/hó/év Hely (adott esetben: KSzF, 05 Budapest, Hattyú u. 4. VI. emeleti tgyaló Időpont: 0.00 óra Az ajánlato felbontásán jelenlétre jogosult személye? (adott esetben igen nem A Kbt. 80. (2 beezdésében nevesített személye.

14 VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI. A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben igen nem Igen válasz esetén a további hirdetménye özzétételéne tervezett ideje: VI.2 A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen válasz esetén érjü feltüntetni a projet(e és/vagy program(o nevét és bmely egyéb használható hivatozási alapot: A eretmegállapodásos eljás másodi részében, az Intézményi igénytől függően a beszerzése az EU Alapo, így a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztsaság Kormánya özött június 0-én létrejött, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus özötti végrehajtásól szóló együttműödési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztsaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztsaság Kormánya özött július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus özötti végrehajtásól szóló együttműödési megállapodás, valamint az NFT2 programjai, projetjei eretén belül is történhetne. VI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben. A Kbt. 8. (2 beezdése szerinti teljes örben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2. Eredményhirdetés: febru 9., 4.00 óraor a bontás helyszínén.. ötés: febru 27., 4.00 óraor, a bontás helyszínén. 4. Ajánlatérő az alalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevő jegyzééhez épest szigorúbban hatozta meg. 5. Az ajánlatoat cégszerűen aláírva, ét példányban (egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példány, roncsolásmentesen nem bontható ötésben, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzéel ellátva, zt csomagolásban, az Szoftverlicence-I. és Hatidő előtt nem bontható fel! felirat csomagoláson való feltüntetésével ell benyújtani. Amennyiben az ajánlat Eredeti és a Másolati példánya özött eltérés van, az ajánlatérő az eredeti példányt teinti irányadóna. 6. Az ajánlattevői nyilatozatot cégszerűen ell aláírni, özös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő cég épviselőjéne el ell látnia aláírásával. 7. Közös ajánlattétel esetén csatolni ell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatozatot, a hatás-és feladatörö bemutatását, a özös ajánlattevő által cégszerűen aláírt együttműödési megállapodás formájában. Az együttműödési megállapodásban meg ell jelölni az eljás során apcsolatot tartót, valamint a vevőszolgálati (projetirodai feladatoat ellátó céget. 8. Az ajánlathoz csatolni ell eredeti, vagy özjegyző által hitelesített példányban: az igazolás (cégivonat szerint jelen eljás vonatozásában cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát és amennyiben szüséges - az általa adott meghatalmazást (amely tartalmazza a meghatalmazott aláírás-mintáját is. 9. Ajánlattevőne és a teljesítésben 0%-ot meghaladó mértében igénybe venni ívánt alvállalozóna nyilatoznia ell, hogy banszámláit mely pénzintézete vezeti. 0. Amennyiben az ajánlattevő cégadataiban a ivonat vagy igazolás - vagy magyarországi bejegyzésű tsaság esetén a cégivonat alapján - változásbejegyzés (vagy adatváltozás van folyamatban, abban az esetben csatolni ell az erre vonatozó hatósági (magyarországi bejegyzésű tsaság esetén cégbírósági éreztető bélyegzővel ellátott változás bejegyzési érelem eredeti vagy özjegyző által hitelesített példányát. Egyéni vállalozó esetén az érvényes vállalozói igazolvány hiteles másolata csatolandó.. Ajánlattevőne ajánlatában nyilatoznia ell a évi XXXIV. törvény (Kvt. szerinti minősítéséről. 2. Az eljás nyelve magyar, ezért abban az esetben, ha a beadandó irato nem magyar nyelvűe, azo magyar nyelvű fordítását is be ell csatolni.. Ajánlathoz a doumentációban meghatozott nyilatozatoat is csatolni ell. Az ajánlatoal apcsolatos formai és egyéb övetelményeet a doumentáció tartalmazza. 4. Ajánlattevőne az ajánlatban nyilatoznia ell a Kbt. 7.. ( beezdéséne a-b pontjaiban, valamint a ( beezdésben foglaltara vonatozóan. 5. Ajánlatérő a Kbt. 48. (2 beezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati felhívás VI. 2. pontjában megnevezett támogatásra irányuló igény Európai Bizottság általi el nem fogadása, illetve a apcsolódó pénzügyi átutaláso elmaradása olyan ona, illetőleg örülményne minősül, amely megalapozza a Kbt. 48. (2-( beezdésében szereplő rendelezése alalmazásána lehetőségét. 6. Az ajánlatérő által épviselt intézményenél jellemzően szoftverlicence található, ezért ajánlatérő ezen, vagy ezeel egyenértéű szoftverlicencere fogad el ajánlatot. A csa a tgy jellegéne egyértelmű meghatozását szolgálja. A megadott részteljesítésetől eltérő igen nem 2

15 szoftverlicenceet amennyiben a beszerzés indoolt az intézménye a 68/2004. (V.25. Korm. rendelet 7-0. alapján, saját hatásörben szerezheti be. 7. Az egyes részteljesítéseben a eretmegállapodáso maximális eretszáma. részteljesítés 7 2. részteljesítés 8. Az Ajánlatérő adószáma: VI.4 JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4. A jogorvoslati eljást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzése Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: 525 Budapest, Pf. 66. Vos: Budapest Postai irányítószám: 024 Ország: Magyarország Telefon: Internetcím (URL: Fax: A bééltetési eljást lebonyolító szerv (adott esetben Hivatalos név: Postai cím: Vos: Internetcím (URL: Postai irányítószám: Telefon: Fax: Ország: VI.4.2 Jogorvoslati érelme benyújtása (érjü itölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szüség esetén a VI.4.. rovatot A jogorvoslati érelem benyújtásána hatidejére vonatozó pontos információ: VI.4. A jogorvoslati érelme benyújtása vonatozó információ a övetező szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzése Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: 525 Budapest, Pf. 66. Vos: Budapest Postai irányítószám: 024 Ország: Magyarország Telefon: Internetcím (URL: Fax: VI.5 E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (nap/hó/év

16 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2. MEGHATÁROZÁS Szoftverlicence beszerzése A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA. részteljesítés: vagy azzal egyenértéű özigazgatási intézményi licenconstr 2. részteljesítés: vagy azzal egyenértéű otatási licenconstr 2 KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV Fő szójegyzé Kiegészítő szójegyzé (adott esetben Fő tgy További tgya MENNYISÉG ,- Ft + ÁFA, azaz huszonöt millid forint + ÁFA Ha ismert, becsült érté ÁFA nélül (csa számoal ,- Pénznem: HUF VAGY: és özött Pénznem: 4 A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben Az időtartam hónapban: 48 vagy napoban: (a szerződés megötésétől számítva VAGY Kezdés // (nap/hó/év Befejezés // (nap/hó/év 5 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 4

17 II. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ISMERETETÉSE. Központosított özbeszerzés A Kormány a özbeszerzéseről szóló 200. évi CXXIX. törvényben (a továbbiaban: Kbt. apott felhatalmazás alapján az állami ráfordításo csöentése, a öltségvetési előirányzato tervszerű felhasználása, valamint a özponti beszerzési rendszerben rejlő előnyö özigazgatási célú hasznosítása érdeében a 68/2004. (V.25 Korm. rendeletben (továbbiaban: Kr. szabályozta a özpontosított özbeszerzés hatálya alá tartozó intézménye egységes, ún. özpontosított beszerzéseit, és nevesítette a özpontosított özbeszerzés eretében beszerezhető, ún. iemelt termée örét, öztü a et. A rendeletben foglalta végrehajtása, azaz a özpontosított rendszer műödtetésével apcsolatos feladato ellátása a Kormány a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságot (továbbiaban: KSzF, Beszerző, mint özponti beszerző szervezetet jelölte i. Enne értelmében az egyes iemelt terméehez apcsolódó állami normatívá (8002/2007. MeHVM tájéoztató figyelembevételével Főigazgatóságun tervezi meg, észíti elő, és bonyolítja le a özpontosított rendszer eretén belül megvalósítandó özbeszerzéseet. A özpontosított özbeszerzés hatálya alá (Kr.. ( beezdés jelenleg több mint 000 intézmény tartozi (többe özött a minisztériumo, a özponti öltségvetésben önálló fejezettel rendelező országos hatásörű és egyéb szerve, a tsadalombiztosítási öltségvetési szerve, továbbá más, fejezeti jogosítványoal felhatalmazott szerve és személye, valamint a felügyeletü alá tartozó öltségvetési szerve, ai ötelese a iemelt termée beszerzését a hatályos eretmegállapodáso / eretszerződése alapján lebonyolítani. A özponti beszerző szervezet által ezelt özpontosított rendszerhez továbbá bmely, a Kbt. hatálya alá tartozó szervezet (pl. önormányzato ezdeményezheti a csatlaozását a özponti beszerző szervezetnél. 2. Az eljás tgya Az ajánlatérő, a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság a jelen eljás eredményeént megötendő eretmegállapodással a Kr. hatálya alá tartozó, valamint a özpontosított özbeszerzéshez a Kr paragrafusa alapján csatlaozó szervezete (továbbiaban: Intézménye szoftverlicenceel történő ellátását ívánja biztosítani. Az eljás tgyát az alábbi terméörö épezi: - A özpontosított özbeszerzés intézménye által orábban vásolt termée (licenconstr, licenciegészítő és azohoz apcsolódó szolgáltatáso a műszai leírásban foglalta szerint. Az egyenértéűség a termée minden műszai orlátozástól mentes, Ahol a doumentációban meghatozott gytmányú, eredetű, típusú dologra, eljásra, tevéenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatozás történi, a csa a tgy jellegéne egyértelmű és özérthető meghatozása érdeében történi, és mellé értendő a vagy azzal egyenértéű ifejezés is. 5

18 teljes örű együttműödését (valamint a vásló intézmény zásaival való ugyanilyen együttműödést is jelenti, mely a vásló részére többlet terhet (pl. öltség, üzemeltetési nehézség nem jelenthet. Nem épezi az eljás tgyát (így a megötésre erülő eretmegállapodásna sem lehetne részei az alábbi termée, illetve szolgáltatáso: - ERP (vállalatirányítási ( AX (Axapta és NAV (Navision termée, - tartalom ezelő, mint pl. az iratezelő valamint - olyan biztonsági és, mint pl. a vírusvédelmi. A megötendő eretmegállapodás szerződéses termélistájából Ajánlatérőne joga van az eljás tgyána nem megfelelő terméeeet törölni.. Az eljás rövid ismertetése A eretmegállapodásos eljás ét részből áll: I. A eretmegállapodásos eljás első részét a Beszerző folytatja le. Cél, hogy az ajánlati felhívásban meghatozott alalmassági ritériumo és a doumentációban meghatozott egyéb szamai övetelménye szerint iválasztásra erüljene azo az ajánlattevő (Szállító, ai önállóan is épese az országos ellátási rendszer iszolgálása. A Beszerző az eljás első részéne eredményeéppen az alábbi eretszámú ajánlatot tevővel íván eretmegállapodást ötni:. részteljesítésben (özigazgatási intézményi licenconstr: 7 2. részteljesítésben (otatási intézményi licenconstr: Az eljás eredményéppen megötött eretmegállapodás időtartama a szerződésötés dátumától számított 48 hónapig tartó hatozott időtartam. A KM 48 hónapig tartó időtartamán belül az első 2 hónap az ún. atív, míg a fennmaradó 6 hónap az ún. passzív idősza, a licenconstrna megfelelően. II. Az eljás másodi részében az Intézménye (Vevő a Kr a által biztosított lehetősége özül a beszerzés céljaina megfelelő módot választjá i (részteljesítés meghatozása, verseny újranyitásával történő, vagy újranyitása nélüli iválasztás /szüség esetén írásbeli onzultáció/ a onrét terméet és a szállítót: Ha a beszerzendő szolgáltatáso tartalma, összértée, a feladat bonyolultsága egyedi iszolgálást feltételez, az Intézményene 6

19 célszerű a eretmegállapodás alapján a verseny újraindításával történő iválasztást alalmazni, az egyedi igényeine érvényesítése céljából. Eor a özvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást az Intézmény a megfelelő részteljesítés szerinti Szolgáltatóna üldi meg. A Kr. 28. ( beezdése szerint az Intézmény a eretmegállapodásban meghatozott lényeges feltétele módosítása nélül, a eretmegállapodás terhére ibocsátott megrendeléssel is beszerezheti a terméeet / szolgáltatásoat. Ebben az esetben az intézmény a verseny újranyitása nélül amennyiben szüséges írásbeli onzultációt övetően - a beszerzendő termée illetve szolgáltatáso onrét tgya szerinti, az eljás első részében alalmazott bírálati szempont alapján rangsorolt, legedvezőbb ajánlatot tevőne üldhet megrendelést. Ha a megrendelést a legedvezőbb ajánlatot tevő 2 munanapon belül nem igazolja vissza, az intézmény a soron övetező legedvezőbb ajánlatot tevőne üldheti meg a megrendelést. 7

20 III. AZ AJÁNLATTEVŐVEL ÉS A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETETT KERETMEGÁLLAPODÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK. Az ajánlatérő által műödtetett ellátási rendszer övetelményei Ajánlatérő - a szoftverlicence és apcsolódó szolgáltatáso beszerzésére vonatozó - intézményi igénye ielégítését egy, az ajánlattevő által műödtetett, úgynevezett országos ellátási (szolgáltatási rendszerben látja célszerűen megvalósíthatóna. Az ellátási rendszerne az Intézménye által elérhető, nyilvános, magyar nyelvű tájéoztatási rendszeren ell alapulnia (Pl.: www összhangban a KSzF által, a Kr-ben meghatozotta szerint műödtetett weboldallal. A tájéoztatásra épülő emelt szintű onzultáció, tanácsadás eretén belül biztosítani ell az Intézménye olyan mélységű, és a Kr-ben meghatozott strutúrájú és minőségű információval magyar nyelven történő ellátását, mely épessé teszi az Intézménye ötelezettségvállalásra jogosult döntéshozóit a beszerzésre vonatozó szamai (műszai, gazdasági és pénzügyi döntés meghozatala, az eseti beszerzésere vonatozó igénye előzetes jelzésére, és az azoat meghatozó tranzació ezdeményezésére, lebonyolítása és a beszerzésre vonatozó adato jelentésére. Az ajánlatérő az ajánlattevőtől úgynevezett projetiroda műödtetését öveteli meg. A projetiroda feladata a tájéoztatás, ajánlatadás az Intézménye részére, egyedi problémá ezelése, a teljesítése oordinálása, adatözlés, az ajánlatérővel történő zöenőmentes apcsolattartás. Az Intézménye iszolgálásában, a felhasználói paramétere beállításában özreműödő tevéenységét is a projetirodána ell összehangolnia. A projetiroda a Szállító részéről a eretmegállapodás elsődleges apcsolattartó felülete, bmilyen, a eretmegállapodással, vagy az azo alapján létrejött szerződéseel apcsolatos érdésben a projetiroda erül megszólításra, és az ő nyilatozata mérvadó a ésőbbi döntéshozatalban. A projetirodána ezen igénye teljesítésére teintettel, megfelelő adminisztrációs háttérrel ell rendelezni. Ezt a szolgáltatást, az ország egész területére egységes és az Intézménye száma öltséghatéony módszer alalmazásával, magyar nyelven ell biztosítani. A szolgáltatást az ajánlatérő ingyenes, vagy normál (nem emelt díjas tarifával hívható özponti vezetées telefonszám és a mögötte álló eresedelmi/műszai tájéoztatást nyújtó szervezet által látja megvalósíthatóna. A projetiroda elérhetőségét munanapoon 8-7 óráig ell biztosítani. 8

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti)

8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti) 8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti) Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)

Részletesebben

HU-Budapest: Nagyszámítógépek 2007/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nagyszámítógépek 2007/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 HU-Budapest: Nagyszámítógépek 2007/S 87-106817 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF),

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Page 1 of 7 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a

Részletesebben

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5 melléklet a 2/2006 (I 13) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt 85 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsahu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Kaposvári

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ

tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ A Budapest Főváros csatornarekonstrukciójára 2010. október 1. napján megkötött keretmegállapodás alapján a II. szakasz XV. ütemére, mindösszesen 766,0 fm hosszra szóló ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Debrecen, Hatvan utca 44. sz. Fazekas Mihály Gimnázium épületének a távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolásához primer távvezeték és hőközpont építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Adatbázis kezelő szoftver (4 processzor licenc) beszerzés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási informatikai rendszer redundáns működésének biztosításához Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 4db új első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166866-2009:text:hu:html HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben