Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés december 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2014. december 11."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés december 11. Prof. dr. Simon Tamás köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy az Elnökségi ülés határozatképes. 9:00 órakor a 9 fő elnökségi tagból jelen van 7 fő. Jelenlevők a mellékelt jelenléti ív szerint. Jegyzőkönyv-vezetésre felkéri Winkler Violettát. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri dr. Demeter Jolán és Strommer Pálné elnökségi tagokat. 1/2014 (12.11.) Az Elnökség elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Demeter Jolánt. Igen: 6 Nem: 0 Tartózkodik: 1 2/2014 (12.11.) Az Elnökség elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Strommer Pálnét. Igen: 6 Nem: 0 Tartózkodik: 1 Az elnök ismerteti a napirendet. Módosítási javaslat nem hangzott el. 3/2014 (12.11.) Az Elnökség a napirendet elfogadja. Igen: 7 Nem: 0 Tartózkodik: 0 1. Az Alapszabály módosítása (1. melléklet) Rozványi Balázs Csak a bíróság által előírtak lesznek módosítva. A következő témákat érinti a módosítás: - a Ptk-nak, illetve a Civil törvénynek feleljen meg ide tartozik a bankszámla fölötti rendelkezési jog, csak egy személy rendelkezhet, a jelenlegi Alapszabályban két személy rendelkezik együttesen, - a gazdasági tevékenységnél a jogszabályokat szó szerint kell idézni, - a küldöttgyűlés levelezetésének módja, - a közhasznúságra vonatkozó jogszabályi hivatkozások a hozzá kapcsolódó tevékenységek rögzítésével. - közfeladatokhoz jogszabályhelyek hozzárendelése, - tagság részére nem előírható a tevékeny részvétel az egyesület életében, mert tagság jogosultság, nem kötelezettség, - a vezető tisztségviselők csak az elnökségi tagok, az Ellenőrző- és Etikai Bizottság tagjai nem, - vezető tisztségviselők visszahívásának módja, - küldöttgyűlés helyszínének meghatározása, - az Ellenőrző Bizottság határozatképességének megállapítása. Mivel a bankszámla fölött csak a képviselő rendelkezhet, kéri az elnökség véleményét arról, hogy adjon-e az elnök meghatalmazást a gazdasági elnökhelyettesnek a bankszámlák feletti rendelkezésre. Az utalványozás természetesen továbbra is az elnök joga a gazdasági elnökhelyettes ellenjegyzésével. 4/2014 (12.11.) Az Elnökség egyetért azzal, hogy az elnök adjon meghatalmazást a gazdasági elnökhelyettesnek a bankszámlák feletti rendelkezésre. Igen: 7 Nem: 0 Tartózkodik: 0 Dr. Bittner Nóra megérkezik 9:10-kor 1

2 Módosítások az Alapszabályban: 3. (3) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat,- a gazdálkodása során elért nyereséget nem osztja fel, azt a létesítő okiratban foglalt tevékenységére fordítja. 3. (4) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőt, önkormányzati jelöltet nem állít, és nem támogat. 4. címe és tartalma: AZ EGYESÜLET KÖZFELADATAI, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI ÉS A KÖZFELADATOK TELEPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ A JOGSZABÁLYI HELYEK MEGJELÖLÉSE 4. (1) Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. 4. (2) Közhasznú tevékenységnek minősül: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 4. (3) Közfeladatok, közhasznú tevékenységek és jogszabályi helyek a) 1. közfeladat i) Egészségmegőrzés, az egészség védelme és fejlesztése betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ii) A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében felvilágosító, tájékoztató tevékenység a megelőzés, gyógyulás és rehabilitáció érdekében. A jobb életminőség elérésének, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépésnek elősegítése. b) Az 1. közfeladat közhasznú tevékenységei: Az Egyesület a megelőzés és a gyógyítás területén i) minden olyan eszközt felhasznál, amely az egészség megőrzését és a rák korai felismerését szolgálja, ii) küzd a dohányzás, az alkoholizmus, a munkahelyi, ipari és más egészségre ártalmas hatások valamint a környezeti szennyeződések ellen, iii) széleskörű tájékoztató munkát végez az egészségkultúra színvonalának emeléséért, mindent megtesz annak érdekében, hogy valós kép alakuljon ki a rákbetegségről a közvéleményben és eloszlassa az indokolatlan félelmet. iv) anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával elősegíti a rákbetegek gyógyulását és az egészségvédelmet, v) előadások, tanfolyamok, továbbképzések, tudományos ülések, kongresszusok és egyéb fórumokat szervezésével felvilágosító munkát végez, vi) tájékoztató, jótékonysági, figyelemfelkeltő (pl. rózsaszín séták) és egyéb rendezvényeket szervez, vii) a Rák Világnap (február 4.) megszervezésével felvilágosító munkát végez, viii) a Nemzeti Rákellenes Nap (április 10.) megszervezésével felvilágosító munkát végez, ix) folyóiratok, könyvek és más kiadványok közzétételével felvilágosító munkát végez, 2

3 x) videóanyagok, DVD anyagok, filmek elkészítésével és közzétételével, honlap és egyéb közösségi oldalak működtetésével felvilágosító munkát végez, xi) hozzájárul egészségkárosodottak üdültetéséhez, xii) küzd az emberközpontú betegellátás lehető legmagasabb szintre emeléséért, a rákbetegek ápolásának és gondozásának olyan megoldásáért, amely figyelembe veszi a betegséggel kapcsolatos, sajátos testi és lelki megpróbáltatásokat, xiii) szorgalmazza a rákmegelőző állapotok korai felismerésének és hatékony kezelésének mind szélesebb elterjesztését, erre ajánlásokat dolgoz ki, xiv) fellép a szakmai oktatás, képzés, továbbképzés és az egészségre nevelés színvonalának emeléséért, xv) széleskörű tájékoztatást ad az onkológiai ellátásról és gondozásról, különös tekintettel a rehabilitáltakra és gyógyultakra, xvi) szorgalmazza a krónikus betegek megfelelő fájdalomcsillapítását, egyéb panaszaik és szenvedésük enyhítését. xvii) részt vesz az onkológiai lakossági célzott szűrővizsgálatok, így különösen mammográfiás szűrések és a nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálatok szervezésében és a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában, xviii) részt vesz a gyógyító, rehabilitációs munkában segítő szolgálatok működtetésével, xix) részt vesz a gyógyító, rehabilitációs munkában lelkisegély telefonszolgálat működtetésével xx) elősegíti a rehabilitációt önkéntesek képzésével és szolgálatának szervezésével. c) Az 1. közfeladat jogszabályi helyei: i) évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. (1)-(2), 141., 144. (1)-(2) ii) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 4. 5., 23..(5) 9. iii) évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) iv) 1991.évi XI. tv. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 5. (1) a), e), (2)). v) évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) d) 2. közfeladat: Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában e) A 2. közfeladat közhasznú tevékenységei: Az Egyesület i) támogatja, segíti a hazai rákkutatást. Részt vesz a kutatások eredményeinek mielőbbi megismerésében, megismertetésében és hasznosításában, szorgalmazza a gyógyítást elősegítő kutatási eredmények bevezetését, nemzetközi kapcsolatokat épít ki más országok hasonló intézményeivel. ii) közreműködik abban, hogy, hogy a rák korai felismerése és gyógyítása terén az orvostudománynak és határterületeinek legmagasabb szintű elfogadott eredményei kerüljenek gyakorlati megvalósításra, iii) közvetítő, koordináló és jószolgálati szerepet tölt be a rákkal foglalkozó tudományos egyesületek, társadalmi szervezetek és állami szervek között, iv) bevonja társadalmi munkájába mindazokat a hazai és külföldi szervezeteket, illetve szakembereket, akik felkészültségüknél vagy helyzetüknél fogva az Egyesület célkitűzéseit segíthetik, v) szükség szerint bevonja társadalmi munkájába mindazokat a hazai és külföldi szervezeteket, illetve szakembereket, akik felkészültségüknél vagy helyzetüknél fogva az Egyesület célkitűzéseit segíthetik, 3

4 vi) nemzetközi kapcsolatokat épít ki más országok hasonló intézményeivel. f) A 2. közfeladat jogszabályi helye: évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. (3) g) 3. közfeladat: Rákbetegekkel kapcsolatos szociális tevékenységben, családsegítésben, időskorúak gondozásában, A betegség miatt leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogvédelmével kapcsolatos feladatok h) A 3. közfeladat közhasznú tevékenységei Az Egyesület i) közreműködik a rákbetegek szociális ellátásában, gondozásában, ii) képviseli a betegek érdekeit a hivatalos fórumokon. i) A 3. közfeladat jogszabályi helyei: i) évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. d); ii) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8., 23. (4) 4. j) 4. közfeladat: Egészség megőrzése érdekében sport az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a betegség miatt hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása k) A 4. közfeladat közhasznú tevékenységei: Az Egyesület i) egészségnap, sport, szabadidő és iskolai programok szervezésével, rendezésével, lebonyolításával felvilágosító és egészségvédő munkát végez, ii) közreműködik gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban, iii) segítő ifjúsági csoportokat hoz létre. l) A 4. közfeladat jogszabályi helyei: i) évi I. tv. a sportról 49. c)-e) ii) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 8. iii) évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. (1) 5. (1) Az Egyesület tagja lehet minden 18 éven felüli belföldi természetes személy, aki az Egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, a megállapított tagdíjat rendszeresen és határidőben megfizeti, és nincs elmaradása. 6. (3) Ahol az Alapszabály tagra vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ez alatt a rendes tagot kell érteni. 7. (3) A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei a 6. (1) b), c), d), e) és (2) b) kivételével azonosak a rendes tagokéval. 8. (5) c) (A tagság megszűnik) automatikusan, ha a tag a tagdíjat határidőben nem fizeti meg, és erre a jogkövetkezményre a tagot a tagdíjfizetési felhívásban figyelmeztették, 9. (3) Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. 9. (4) Tagokra, vezető tisztségviselőkre és a felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 4

5 A Ptk. 3:19. -a alapján: (2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A Ptk. 3:22. -a alapján: [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A Ptk. 3:26. -a alapján: (1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. (2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A 9. (8) bekezdésének számozása (5)-re változik 10. (1) c) az Egyesület vezető tisztségviselőinek, az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása, A vezető tisztségviselők, a Küldöttek, az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai Bizottság tagjainak megválasztására, a választás rendjére vonatkozó jelen Alapszabályban nem rögzített - részletes szabályait (a küldöttgyűlés tisztségviselőinek, a szavazatszámlálók megválasztásának a határozatképességnek, a szavazásnak,a jegyzőkönyvvezetésnek, a határozat kihirdetésének) a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapszabály 12. (4). bek. a./ pontja szerinti felhatalmazás alapján az Elnökség alkotta meg, s tartalmazza a választás rendjére vonatkozó részletes szabályokat. Vezető tisztségviselő, Ellenőrző Bizottsági és Etikai Bizottsági tag, valamint küldött visszahívható, ha: (i) tevékenységével az Egyesület és/vagy az Alapszervezet céljait veszélyezteti, (ii) két egymást követő Elnökségi, illetve bizottsági ülésen nem vesz részt, és távollétét nem igazolja, (iii) a tisztség ellátására képtelenné válik (cselekvőképesség korlátozása vagy elvesztése, tartós külföldi távollét), (iv) egyéb tartós akadályoztatás esetén. 10. (3) A Küldöttgyűlésre a küldötteket kell meghívni. A meghívót a kitűzött időpont előtt 8 nappal igazolhatóan (levélben, visszaigazolandó -ben, faxon, vagy személyesen a 5

6 meghívó átvételének aláírásával) a küldöttek rendelkezésére kell bocsátani. A meghívónak tartalmaznia kell a Küldöttgyűlés helyét, időpontját, javasolt napirendjét. A Küldöttgyűlés a székhelyen kívül is megtartható, a helyszínt Küldöttgyűlésenként az Elnök határozza meg. A Küldöttgyűlés helyszínéül olyan helyiséget kell biztosítani, amiben a Küldöttgyűlés a küldöttek részvételével nyilvánosan megrendezhető. Ha a Küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 10. (4) A Küldöttgyűlés megkezdéséig a tagok és az egyesület szervei a Küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 10. (6) első mondatában a hivatkozás a Ptk. 8:1 -ra változik. A 10. (8) (15) bekezdésének a számozása eggyel csökken. 10. (9) Az Elnökség beszámolóját az Elnök, a számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Gazdasági elnökhelyettes előterjesztése után a Küldöttgyűlés a (7) bekezdésben foglaltak szerinti nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hagyja jóvá. 10. (11) A Küldöttgyűlés titkosan, a legtöbb szavazattal választja meg a vezető tisztségviselőket, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjait, akiknek a megbízatása a megválasztás időpontját követő 5. évben tartandó választásig tart. 10. (12) A (11) bekezdés szerinti tisztségekre a jelölést a választás időpontját megelőző 15. napon 12:00 óráig a Jelölő Bizottságnál kell leadni. A Jelölő Bizottság három tagját az Elnökség a választás előtt legalább hatvan nappal választja meg. Az Elnökségnek törekednie kell arra, hogy a Jelölő Bizottság tagjai az Egyesületet jól ismerő, köztiszteletben álló tagok legyenek. 12. (4) q) az elnök vagy az elnökhelyettesi tisztségek bármelyikének a 9. (5) szerinti rendkívüli megszűnése vagy megüresedése esetén új elnök és/vagy új elnökhelyettes választása az elnökség tagjai közül a legközelebbi választó küldöttgyűlésig tartó megbízással, 12. (6) Az elnökségi ülésre az elnökség tagjait kell meghívni. A meghívót a kitűzött időpont előtt 8 nappal igazolhatóan (levélben, visszaigazolandó -ben, faxon vagy személyesen a meghívó átvételének igazolásával) kell az elnökségi tagok rendelkezésére bocsátani. A meghívónak tartalmaznia kell az elnökségi ülés helyét, időpontját, javasolt napirendjét. 12. (9) utolsó mondata: Az Elnökség határozataira is érvényesek a 9. (4) és a 10. (6) szerinti összeférhetetlenségi szabályok. 12. (10) c) és minden olyan módszerrel, ami minden résztvevő számára legalább az a) b) pontok szerinti információáramlást biztosítja, oly módon, hogy mind az iratokat, mind a szavazatokat igazolható módon kell megküldeni illetve leadni. 13. (1) k) javaslatot tesz vezető tisztségviselő, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak visszahívására, 14. (10) Az Ellenőrző Bizottság ülését elnöke legalább évente 2 alkalommal igazolhatóan írásban, levélben, visszaigazolandó -ben, faxon, vagy személyesen a meghívó 6

7 átvételének igazolásával az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság ülését elnöke vezeti, és ő tesz javaslatot a napirendre. 14. (11) Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amennyiben minden tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság akkor is határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság határozata érvényes, ha a jelenlévőkből legalább két tag egyformán szavaz. Amennyiben a két jelenlévő tag ellentétesen szavaz, úgy határozatképtelenség áll fenn. Határozatképtelenség esetén új ülést kell összehívni azonos napirenddel. Az Ellenőrző Bizottság határozataira is fokozottan érvényesek a 9. (4) és a 10. (6) szerinti összeférhetetlenségi szabályok. 16. (5) Az alapszervezet elnöke a közgyűlés összehívásáról a tagságot a kitűzött nap előtt 8 nappal, igazolhatóan, írásban (levélben, visszaigazolandó -ben, faxon vagy személyesen a meghívó átvételének igazolásával) értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, időpontját, javasolt napirendjét, a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlés helyét, időpontját és azt, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül azonos napirendben határozatképes. Figyelmeztetni kell a tagokat, hogy a megismételt közgyűlésen távolmaradásuk esetén is döntés születik az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban. 16. (7) első mondatában a hivatkozás a Ptk. 8:1 -ra változik. 16. (14) h) a tagdíj 6. (2) c) szerinti megfizetésére kivételes, egyedi esetben fizetési halasztást adhat, 19. (4) Az Egyesület vezető szerveinek döntéseire vonatkozó nyilvántartási és nyilvánosságra hozatali szabályait az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok tartalmazzák. Az Egyesület Küldöttgyűlése és Elnöksége, mint a legfőbb és az ügyintéző szervei a weblapon keresztül hozzák nyilvánosságra az ülések jegyzőkönyveit, a határozatokat, valamint az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. 19. (6) Az Egyesület tisztségviselőjének (vezető tisztségviselőnek, bizottsági tagnak, alapszervezeti vezetőség tagjának és küldöttnek) csak az a tag jelölhető, akinek a tagdíja a belépésétől rendezett. 20. (1) A módosított Alapszabályt az Egyesület Budapesten, március 13-án, valamint a december 11-én tartott Küldöttgyűlésén fogadta el. 20. (3) Jelen Alapszabályban a változásokat az aláhúzott és döntött betűk jelölik. 20. (4) A korábbi Alapszabály törölt rendelkezései az alábbiak: - 1. (5) bekezdés első mondata, - 4. címe és tartalma, - 5. (1) bekezdés első mondatából: azok megvalósításában tevékenyen részt vesz, - 6. (2) b) pont: köteles teljesíteni az egyesületi tevékenység körében önként vállalt feladatokat, - 8. (5) c) pont: felmondással, - 8. (8) bekezdés: Az Elnökség harmincnapos határidővel írásban felmondhatja annak a tagnak a tagsági jogviszonyát, aki az Alapszabály szerinti tagsági feltételek bármelyikével már nem rendelkezik, - 9. (3) b) és c) pontok: az Ellenőrző Bizottság tagjai, az Etikai Bizottság tagjai, - 9. (4) bekezdésből: illetve az ennek jelölt személyek, - 9. (5) (7) bekezdés (7) bekezdés (9) bekezdés. 7

8 Boros Csabáné Kell-e pontosítani az elektronikus eszközzel biztosított határozatképesség feltételeit? Rozványi Balázs Ezt nem kifogásolta a bíróság. Dr. Zamadits Péter Most csak azokat a módosításokat lehet megtenni, amiről a bírósági végzés szól, egyéb előterjesztést nem, mert a titkár elutasítaná. Bak Imre A módosításoknak lesz-e hatása a Szervezeti és Működési Szabályzatra? Rozványi Balázs A januári elnökségi ülésen kerül sor az SzMSz módosítására. Prof. dr. Simon Tamás Megköszöni az ügyvéd úr és a gazdasági elnökhelyettes úr munkáját az Alapszabály módosításában. 5/2014 (12.11.) Az Elnökség az előterjesztett Alapszabály módosítás tervezetet elfogadja és javasolja a Küldöttgyűlésnek elfogadásra. Igen: 8 Nem: 0 Tartózkodik: 0 2. Egyebek Prof. dr. Simon Tamás - A jövő évi szlogen végleges szövegének javasolja: Rák: Tudjunk többet róla, tegyünk többet ellene! Az elnökségi tagok három változatot javasoltak: 1. Tudj többet a rákról, tegyél többet ellene! 2. Rák: Tudj többet róla, tegyünk többet ellene! 3. Rák: Tudjunk többet róla, tegyünk többet ellene! 6/2014 (12.11.) Az Elnökség a következő szlogent fogadja el a évi rákellenes tevékenységre: Tudj többet a rákról, tegyél többet ellene! Igen: 6 Nem: 0 Tartózkodik: 2 Prof. dr. Simon Tamás Az a tapasztalat, hogy az évi 8 elnökségi ülés sok. Célszerű lenne módosítani. Rozványi Balázs májusában lehetne ezt is módosítani, legalább a januári elnökségi ülés dátumát kellene meghatározni. 7/2014 (12.11.) Az Elnökség meghatározza a évi első elnökségi ülés időpontját: január 22. Igen: 7 Nem: 0 Tartózkodik: 1 Csordásné dr. Juhász Judit kórházban lesz ebben az időpontban, így nem tud részt venni az ülésen, ezért tartózkodik. Gaál Imre A Liga pályázott a Magnet Bank által kiírt Közösségi Adományozási Program (Kap) pályázatra. A KAP-ban a bank ügyfeleinek évről-évre lehetősége nyílik arra, hogy a bank profitjának 10%-áról rendelkezzenek, és arról döntsenek, hogy a bank mely civil szervezetet 8

9 támogasson a rájuk eső nyereség 10%-ával. A bank ügyfelei a pályázatot elnyert szervezetek, illetve azok programjai közül választhatnak. A pályázatban foglalt célok: betegek lelki támogatása és rehabilitációja, eszközök beszerzése, iskolai és lakossági programok a megelőzésről, felvilágosítás a szűrések és a rendszeres önvizsgálat fontosságáról, ami a nevünk alatt megjelenik a bank honlapján. A Liga vállalta, hogy a Ft-os pályázati összeghez Ft-os önrészt hozzárakva valósítja meg a kitűzött célt. 8/2014 (12.11.) Az Elnökség elfogadja, hogy amennyiben a Liga megnyeri a MagnetBank által kiírt pályázatból a Ft-ot, akkor a Liga Ft-os önrésszel megvalósítja a programot a betegek lelki támogatására és a többi felsorolt tevékenységre. Igen: 8 Nem: 0 Tartózkodik: 0 Dr. Bittner Nóra Az Országos Onkológiai Intézet egy TÁMOP-os projektben vesz részt. A projekt lényege a vastagbélrák-szűrésre mozgósítás. Kevesen mennek el erre a szűrésre, az állami költségvetésben most elkülönítettek erre 24 millió Ft-ot. Kéri a Liga aktív közreműködését, hogy a betegek elmenjenek az orvoshoz. 9/2014 (12.11.) Az Elnökség elfogadja, hogy a Liga tevékenyen részt vegyen a TÁMOP projekt megvalósításában a kolorektális szűrésekre való mozgósítással. Igen: 8 Nem: 0 Tartózkodik: 0 Az elnök az elnökségi ülést 9:40-kor bezárja.... Winkler Violetta Dr. Demeter Jolán Strommer Pálné jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő 9

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Felvéve: az egyesület székhelyén (1172 Bp. Diadal u. 43-49.) Közgyűlés időpontja: 2015. február

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv Készült a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület megismételt közgyűlésén 2014. február 21, péntek 17:30 órai kezdettel a Prága Kávézó (1089 Budapest, Baross

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Belső Szabályzata Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Adatai Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület 7632 Pécs, Aidinger J. u. 40. VIII. em. 31. 1. Az

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I. fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesületet

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására

E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására

Részletesebben

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA Elhatározva a BizArt Kísérleti Színház és Művészeti Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület adatai

AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület adatai AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Elhatározva az Aktív Idegenvezetők Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Magyar Apartmankiadók Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben