Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:"

Átírás

1 II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra szeptember , Budapest, Magyar Tudományos Akadémia II. International Conference: The Effects of Internet on Children and Young People September 2012, Budapest, Hungarian Academy of Sciences

2 A NEMZETKÖZI GYERMEKMENTÔ SZOLGÁLAT MUNKÁJA Kérjük, segítse Ön is szervezetünket! A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat célja a fizi - kailag és értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek felkarolása, élet körül - ményeik javítása. A szervezet vallásra, politikára és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül, önkéntes alapon mûködik. Szolgálatunknak két Magyarországon bejegyzett szervezete van: a Magyar Egyesület és az Alapít vány, amelyek január 1-eje óta kiemelten közhasz - núak. A Szolgálat négy magyarországi irodája Budapesten, Fóton, Pécsett és Pápán mûködik. Mindenki segítségért fordulhat szervezetünkhöz, aki erre rászorul. Általában a szülôk, a rokonok, vagy az iskola keresi meg irodánkat. Minden esetben közvetlenül a gyermeket vagy a gyermekintéz ményt támogatjuk. Nem segítünk más ala pít ványo kat, amelyek az általunk nyújtott támogatást továbbosztanák. A segélyek, támogatások odaítélésérôl Egyesületünk elnöksége, közgyûlése, illetve az Alapítvány kuratóriuma dönt. Mindkét szervezet mûködését háromtagú felügyelôbizottság kíséri figyelemmel. Az Egyesületnek jelenleg 366 tagja van, magánemberek és cégek egyaránt. A napi teendôket a Teréz körúti irodában egy 14 fôs gárda végzi, de Szolgálatunk munkáját nagyon sok önkéntes segíti: orvosok, jogászok, pedagógusok, lelkes nyugdíjasok és fiatalok. Természetesen Szolgálatunk sem tudna dolgozni a bennünket támogatók segítsége nélkül: a szét - osztásra kerülő javak a tagdíjakból, szponzori támogatásokból, cégek és magánszemélyek által fel - ajánlott tárgyi adományokból, az 1%-okból, jóté kony - sági rendezvények bevételébôl, pályázati pénzekbôl, az önkéntes segítôk szakértelmébôl, társadalmi mun - kájából származnak. Költségvetési támogatást az Egyesület csak az állami nevelt gyermekeknek járó állami normatíva erejéig vesz igénybe. Szolgálatunk 12 program keretén belül nyújt konkrét segítséget a hozzá fordulóknak: 1. Egészségügyi program 2. Gyermekélelmezési program 3. Nevelôszülôi program 4. Törvény-elôkészítési program 5. Üdültetési program 6. Képzési és továbbképzési program 7. Segélyszállítmányok 8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttmûködés 9. Rendezvények 10. Információs és tájékoztatási program 11. Film, televízió és fotódokumentáció 12. Kortárs Képzômûvészeti Gyûjtemény Köszöntő Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel köszöntöm Önöket a magyar tudomány fellegvárában, a Magyar Tudományos Akadémián. Örülök, hogy idén 81 előadást hallhatunk 7 ország előadóitól. Az internet mára a kapcsolattartás és az információszerzés legfontosabb, megkerülhetetlen eszköze lett, de az interneten intézzük ügyeinket, itt vásárolunk, itt is szórakozunk. Mindezért az internet biztonsága végtelenül fontos. Ezernyi előnye mellett oda kell figyelnünk a néhány tucatnyi veszélyére is. Ugyanúgy, ahogy autóval nem robogunk át a piros lámpán, figyelembe kell vennünk a képernyőn megjelenő jelzéseket is. Számítógépeinkről nem hiányozhat a vírusirtó, a tűzfal, és csak olyan felhasználókkal létesíthetünk virtuális kapcsolatot, akiknek mindez szintén megvan. Ezen a konferencián azonban nem csak a biztonságról szeretnénk beszélni, hanem arról is, hogyan változik az internet, annak felhasználhatósága, mi mindent befolyásol a fejlődése, mennyire változtatja meg életünket, környezetünket, a médiát és minden mást. Hallani fogunk gyerekekről, akik már éves korukban komoly számítógépes ismeretekkel rendelkeznek, amit jóra és rosszra is fel lehet használni. Sokat fogunk beszélni az oktatás fontosságáról, de az olyan új médiumokról is, mint például az internetes rádió. Kívánok mindenkinek érdekes, tanulságos előadásokat, izgalmas szakmai vitákat, és egyúttal azt is, hogy esténként sétáljanak egyet szép városunkban, Budapesten. Sikeres konferenciát, jó magyarországi tartózkodást kívánok! Welcome note Dear Ladies and Gentlemen, Welcome in the building of Hungarian Scientific Academy, the greatest source of Hungarian scientific knowledge. I am really glad that we are going to hear 81 lecturers from 7 countries. Internet became the main and inevitable tool for communication and gathering information; we organize our lives, shop and have fun online. That is why the safety of internet is so essential. Beyond the thousand advantages we need to pay attention to the few risks it has. Such as we do not cross red lights when driving, we need to pay attention to signs appearing on our screens. We need anti-virus software, firewall to be set up on our gadgets, and we should get in contact only with those users who also have these features. But it is not just safety and security we would like to discuss during this conference: we should talk about the change of the online sphere, the opportunities it provides, the effects it has on development, on our lives, on the environment, on the media and on everything else. We are going to hear about children who have serious knowledge around the age of 10-12, and that this knowledge can be used either for good or for bad purposes. And we will talk a lot about the importance of education, and about new media such as internet radio. Last but not least let me wish you interesting, edifying lectures, exciting debates and at the same time pleasant evening promenades in our beautiful city of Budapest. Wish you a successful conference and good time in Hungary! Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Magyar Egyesület Adószámunk: Bankszámlaszámunk: OTP Bank: Programjainkról további információ a weboldalon található. Dr. Edvi Péter elnök Péter Edvi, Dr. president

3 Szeptember 25. (KEDD) 4 8:00-9:30 Regisztráció / Registration Díszterem előtt / In front of the Ceremonial Hall Plenáris ülés / Plenary Meeting Levezető Elnök / Chairperson: dr. EDVI Péter DÍSZTEREM / Ceremonial Hall 10:00-10:05 dr. EDVI Péter a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke President International Children's Safety Service 10:05-10:10 dr. Kövér László Az Országgyűlés elnöke Speaker of the Parliament 10:10-10:20 Szalai Annamária Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke President of National Media and Infocommunications Authority 10:20-10:50 dr. Krasznay Csaba HP, IT biztonsági tanácsadó HP, IT Security Consultant Buherátor Silent Signal / Silent Signal 10:50-11:05 Russell, Prue Anderton Tiger LLP Anderton Tiger LLP 11:05-11:20 Mátrai Gábor NMHH Hírközlési elnökhelyettese Vice-President, National Media and Infocommunications Authority 11:20-11:30 Lucza Vilmos Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ministry of National Development 11:30-11:40 Sályi Lőrinc Emberi Erőforrások Minisztériuma Ministry of Human Resources 11:40-11:55 dr. Tari Annamária pszichoanalitikus, pszichoterapeuta psychoanalyst, psychoterapist 11:55-12:10 Karl, Hopwood Insafe, inhouse advisor Insafe, tanácsadó 12:10-12:25 Juhász Róbert OTP Bank Nyrt. OTP Bank 12:25-12:40 kérdések / Q&A 12:40-13:30 ebédszünet / lunch Bevezető Introduction Köszöntő Welcoming speech Megnyitó Opening speech A modern kor gyermekkatonái hogyan védjük az ifjú hackereket? Child soldiers of the modern era - how to protect the young hackers? Internetes iskolarádió az online biztonság szolgálatában How to use School Internet Radio to help young people stay safe Közösségi terek és elidegenedés Community places and estrangement Biztonságos internethasználat Safe internet usage Fejlesztések a biztonságos internethasználatért a köznevelésben Improvements for internet safety in public education Offline kamaszok az online térben... Offline adolescents in the online space Az internetbiztonság új kihívásai New challenges in internet safety A mai fiatalok kommunikációs szokásaira épülő banki szolgáltatások Banking services based on the communication habits of present-day youth 1. szekció / Session 1 Oktatás / Education Szekcióvezető / Session Chairperson: Fekete Zsombor DÍSZTEREM / Ceremonial Hall 13:30-13:40 Táler Orsolya Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Kék Vonal Child Chrisis Foundation 13:40-13:50 Alzin Marcela Osztrák Safer Internet Központ Austrian Safer Internet Centre 13:50-14:05 dr. Aczél Petra Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens Corvinus University of Budapest, senior lecturer 14:05-14:20 Szálas Tímea Szegedi Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola University of Szeged Kuttner Ádám és Kárpáti Andrea ELTE TTK, Természettudományi Kommunikáció Központ ELTE University 14:20-14:35 dr. Fehér Péter Edutus Főiskola Edutus College 14:35-14:40 Almási Gizella Mediasmart Hungary Mediasmart Hungary 14:40-14:50 Kőrösné dr. Mikis Márta ISZE (Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete) IT Teachers Association 14:50-15:00 Papp László, Bényei Judit SzTE Neveléstudományi Doktori Iskola University of Szeged, Graduate School of Educational Sciences 15:00-15:10 Zakupszki Tünde ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE University, Faculty of Education and Psychology 15:10-15:25 Fekete Zsombor Élménypásztor Kft. game developer 15:25-15:40 kérdések / Q&A 15:40-16:00 szünet / break Szeptember 25. (KEDD) Az internet, mint a segítő kommunikáció színtere The internet as a communication platform for help - Szex és erőszak a digitális médiában - Segítségnyújtás az áldozatoknak - Sex and Violence in Digital Media - Helping the victims "Like-literacy": Az újmédia-tudatosság részterületei Like-literacy: fields of new media literacies and competences Közösségi média az oktatásban Facebook esettanulmányok Social media in education - Facebook case studies A digitális nemzedék a felsőoktatás kapujában - a "Netgeneráció 2012" első eredményei The digital generation at the gates of higher education - First Results of "Netgeneration 2012" Digitális világ oktatási anyag Digital world educational material Digitális világ - interaktív táblán Digital world - interactive board Digitális írástudás - fiúk és lányok Digital literacy - boys and girls Hálózati tanulás, avagy hol lesz a 21. század osztályterme? Network learning, or where will the 21st century classroom be? Komoly játékok, edutainment, gamification Serious games, edutainment, gamification 5

4 Szeptember 25. (KEDD) Szeptember 25. (KEDD) 16:00-16:15 dr Busch, Michael Európai Bizottság, Információs társadalom- és médiagazgatóság European Commission, Directorate-General for Information Society and Media 16:15-16:25 Alpár Vera Gyermekmédia Egyesület elnöke President of Children s Media Association 6 16:25-16:35 Kassay Réka Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Babes-Bolyai University, Cluj 16:35-16:45 Jónás István Magyar Rádió Nonprofit Zrt., vezérigazgató CEO, Magyar Radio 16:45-16:55 Grósz Judit Fejlesztési igazgató, Microsoft Development Director, Microsoft Hungary 16:55-17:05 Caroline, Ebenye Intet Egység és Fejlődés Női Kezdeményezés Csoport, Kamerun Unity and Progress Women Common Initiative Group (UNIPROWO-CIG) 17:05-17:15 Buwembo, Mahad Human Inter-developement, Uganda Human Inter-Development Africa, Uganda 17:15 - kérdések / Q&A Az EU a gyermekbarát internetért The EU policy on making the Internet a better place for children Az érzékeny és sérülékeny társadalmi rétegek - különösen a gyerekek és fiatalok - segítése a kulturális javak hozzáféréséhez Helping sensitive and vulnerable groups of society - particularly children and young people - to access cultural goods Online hősök példaképek és kedvencek az elemi iskolás magyar gyerekek életében, Kolozsváron és környékén (Románia) Online heroes role models and favorite characters of Hungarian children from the Cluj area Kik futnak az IDŐFUTÁR után, avagy lesz-e rádiófüggő az internetfüggő kamaszból? Will internet-addict youngsters become radioaddicts? Microsoft Diák rendszergazda Microsoft student administrator Az internethasználat hatása a kameruni fiatalok (elsősorban lányok) körében THE effect of unsafe use of Internet amongst the youth especially female folk in Cameroon 2. szekció / Session 2 Átalakuló média / Media in Transition Szekcióvezető / Session Chairperson: KÖRMENDY-ÉKES Judit FELOLVASÓ TEREM 13:30-13:45 Miszlai Róbert Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), Infomédia szabályozási főosztály, főosztályvezető National Media and Communications Authority (NMHH), Info Media Regulatory Department, Head of Department 13:45-13:55 dr. Bayer Judit médiajogász, főiskolai docens, Zsigmond Király Főiskola media lawyer, college professor, Zsigmond Király College 13:55-14:10 Fehér Katalin Budapesti Gazdasági Főiskola Budapest Business School 14:10-14:25 dr Katonáné dr. Pehr Erika PTE Állam és Jogtudományi Kar Polgárjogi Tszk., egyetemi docens University of Pécs, Faculty of Law Civil Rights 14:25-14:40 Mohácsi Ágnes, Berta Judit PPKE BTK, Pszichológia Intézet, Fejlődés- és szociálpszichológia Tanszék Pázmány Péter Catholic University, Institute of Psychology, Department of Developmental and Social psychology 14:40-14:55 Ránki Sára Szegedi Tudományegyetem, BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola University of Szeged, Faculty of Humanities, Doctoral School of Linguistics 14:55-15:10 Vasné dr. Egri Magdolna ny. egyetemi docens, az MTA Fogyasztásgazdaságtan Munkabizottság titkára, az MMSz elnökségi tagja, a Marketing Közgazdászok Tagozatának elnöke e. Associate Professor, Institute of Consumption Economics Working Committee, Member of the presidency of MMSz, President of the Marketing Economists Division Danó Györgyi 15:10-15:20 Nagygyörgy Katalin ELTE, PPK, Pszichológiai Doktori Iskola ELTE PPK, Graduate School of Psychology 15:20-15:40 kérdések / Q&A 15:40-16:00 szünet / break Nem Mindig Hatóság! - Az MHH internetes gyermekvédelmi tevékenységei Not always an authority! - The online child protection activities of NMHH Gyerekeknek szóló mobiltelefon-játékok egyes kérdései Certain issues of mobile phone games for children Digitális identitás: a korai nyomok hálózata Digital identity: a network of early footprints A gyermekbarát internethasználat lehetséges eszközei Potential tools for children friendly internet Az anonimitás jelensége a serdülők online aktivitásában The phenomenon of anonymity: the online activity of adolescents Internetes bűnüldözés a forenzikus nyelvész szemével Online criminal investigation through the eyes of a forensic linguist A fiatalok internetes vásárlási szokásai Online shopping habits of young people Miért játszunk online játékokat? Why do we play online games? 7

5 Szeptember 25. (KEDD) 8:00-9:30 Regisztráció / Registration Díszterem előtt / In front of the Ceremonial Hall 16:00-16:15 dr. Pólya Tamás egyetemi docens, tanszékvezető, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, EKF Associate Professor, Head of Department of Communication and Media Sciences, Eszterházy Károly College 16:15-16:25 Szűcs Péter Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai testülete Automotive Dealers Technical College Database 16:25-16:35 Gyömbér Béla Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai testülete Automotive Dealers Technical College Database 16:35-16:45 Rétfalvi Györgyi, PhD BKF, főiskolai tanár Budapest College of Communication and Business, professor 16:45-16:55 Bauer Béla ELTE ELTE University 16:55-17:05 Dúró Ákos, Tóth Balázs Delight solutions Delight solutions 17:05 - kérdések / Q&A Hatások és következmények a fokozott médiafogyasztás életmód-befolyásoló szerepe a videojátékok esetében Effects and consequences - the influence of increased media consumption on lifestyle in the case of video games Apró bűnözők, vagy a társadalom áldozatai? Minor offenders, or victims of society? Szerzői jogi problémák a felsőoktatásban Copyright issues in higher education A regisztrációs információforgalmi minta a közösségi médiában - Facebook és privátszféra The registration data traffic patterns in social media - Facebook and privacy Műveltség és identitás a digitális térben - Kutatás(ok) bemutatása Culture and identity in the digital space - Presentation of studies Hogyan készül egy mobil alkalmazás? How is a mobile application made? 1. szekció / Session 1 Internet biztonság / Internet safety Szekcióvezető / Session Chairperson: Birkás Bence FELOLVASÓ TEREM 9:00-9:15 Frank, Ackermann Association of the German Internet Industry Német Internet Szövetség 9:15-9:30 dr. Kisné dr. Szabó Adrienn Belügyminisztérium Ministry of Interior 9:30-9:40 dr. Pál Tamás rendőr őrnagy, Rendőrség major, Police 9:40-9:55 Romain, Bourgue Security Expert ENISA (European Network and Information Security Agency) Biztonsági szakértő - ENISA 9:55-10:10 Birkás Bence Puskás Tivadar Közalapítvány - CERT-Hungary Központ PTA - Cert Hungary 10:10-10:25 Denton, Howard INHOPE International Association of Internet Hotlines INHOPE 10:25-10:40 dr. Máder Miklós Péter Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom 10:40-10:50 Székely Levente Kutatópont, kutatási igazgató Kutatópont, Director of Research Rakoncza Zsolt 10:50-11:00 Értékesítési vezető (Symantec) Consumer Manager (Symantec) 11:00-11:10 kérdések / Q&A 11:10 - szünet / break Egy bit megelőzés több megabájtnyi orvoslással ér fel - Ifjúságvédelmi programok Németországban A Bit of prevention is worth Megabytes of cure (TBD) Youth Protection Programmes - latest developments in Germany Fejlemények a kiberbűnözés ellen folytatott harcban uniós és nemzetközi szinteken New developments in combatting cybercrime on EU and international level Internetes-számítógépes bűnüldözéssel foglalkozó hazai hatóságok aktuális bemutatása 2012 Introducing the criminal investigation authorities fighting cyber crime in Hungary 2012 Az EISAS Projekt - európai polgárok tudatosságának növelése a CERT-ek és más közösségek együttműködésével The EISAS Project - Collaborative awareness raising by CERTs and other communities for European citizens NISHA Projekt: Új Megközelítés az Európai Információbiztonsági Tudatosság Növelésben NISHA: new approach in European IT security awareness raising Hotline-ok és szerepük az internetbiztonságban Hotlines and their role in Internet Safety Hogy hova is vezet majd az Az internet hatása a gyerekekre, fiatalokra hajcihő? Where all this The effects of the internet on children and young people hype leads? Ahány ház, annyi szabály As many houses, as many rules Kiberbűnözési helyzetkép 2012 Cyber crime report

6 2. szekció / Session 2 Oktatás / Education Szekcióvezető / Session Chairperson: Fekete Zsombor DÍSZTEREM 9:00-9:10 Janice, Richardson Insafe projekt menedzser Insafe project manager 9:10-9:20 dr. Futó Gábor Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), Médiafelügyeleti főosztály, tartalomfelügyeleti jogi munkatárs Legal expert, Media Supervision, National Media and Infocommunications Authority 9:20-9:30 Eleni, Tzavela EU NET ADB koordináció - Kyriakou Gyermekkórház, Serdülőkorúak részlege, Athén, Görögország EU NET ADB Coordination- Adolescent Health Unit Second Dept. of Pediatrics, P & A Kyriakou Children s Hospital, Athens, Greece 9:30-9:45 Artemis, Tsitsika EU NET ADB koordináció - Kyriakou Gyermekkórház, Serdülőkorúak részlege, Athén, Görögország EU NET ADB Coordination- Adolescent Health Unit Second Dept. of Pediatrics, P & A Kyriakou Children s Hospital, Athens, Greece 9:45-9:55 Fábián László ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola - középiskolai tanár / Színház- és Filmművészeti Egyetem - DLA hallgató (védés előtt) Teacher - ELTE Trefort Ágoston High School 9:55-10:05 Kiss Adél Association Pro Educatione Egyesület / Sapientia EMTE tudományos munkatárs Association Pro Educatione Association / Sapientia EMTE scientific co-worker 10:05-10:15 Sáringerné Szilárd Zsuzsanna Pető Intézet Pető Institution 10:15-10:30 Sharon, Trotter Cybersmart Programs Manager at the ACMA (Australian Communications and Media Authority) Cybersmart Programs Manager at the ACMA (Australian Communications and Media Authority) 10:30-10:40 Sterner Zoltán Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat International Children s Safety Service Tegyük biztonságosabbá az internetet ahogy a fiatalok látják Making the internet safer... through the eyes of young users Átalakult hatósági gyakorlat segíti a kiskorúak tudatos médiafogyasztását Transformed parctice of Authority helps youth in media consumption Kvalitatív tanulmány a serdülőkori internetfüggőségről EU NET ADB: A qualitative study of internet addictive behaviour in middle adolescence Kvantitatív tanulmány a serdülőkori internetfüggőségről EU NET ADB: A quantitative study of internet addictive behaviour in middle adolescence Óh, én nem igy képzeltem el a rendet - középiskolás fiatalok internethasználata Oh, that s not how I imagined order - internet usage among high school students A székely fiatalok internethasználati szokásai - empirikus eredmények Székelyföldön Internet usage patterns among Secler youth. Excerpts from an empirical research on media usage trends in Seclerland Virtuális sporteszköz közösségformáló ereje Social effects of a virtual sports equipment Gyakorlati tanácsok a biztonságos internetezéshez, az NGYSZ felvilágosító programja Practical tips for safe surfing - the educational program of ICSS 10:40-10:50 dr. Gyurkó Szilvia UNICEF Magyar Bizottság, gyermekjogi igazgató UNICEF Hungary, Children s Rights Commettee 10:50-11:05 Fromann Richárd PhD-hallgató, ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program PhD Student, ELTE Sociology 11:05-11:15 Joseph, Kabogoza, Prof. A Reményt a Gyermekeknek kezdeményezés alapítója és ügyvezető igazgatója, Uganda Founder and Executive Director Giving Children Hope Initiative, Uganda 11:15-11:30 kérdések / Q&A 11:30 - szünet / break Gyermekjogi érzékenyítés - UNICEF Média Akadémia Sensitiveness for Children s Rights - Media Academy of UNICEF NET-gamification ereje - hogyan motiváljuk a netgenerációt? Strength of NET-gamification - how to motivate the net generation? Gyermekek internethasználata Ugandában: pozitívumok és negatívumok Children s Internet Use In Uganda: Positive and Negative 10 11

7 3. szekció / Session 3 Átalakuló média / Media in transition Szekcióvezető / Session Chairperson: Russell Prue KISTEREM Plenáris ülés / Plenary Meeting Levezető Elnök / Chairperson: dr. EDVI Péter DÍSZTEREM / Ceremonial Hall 9:00-9:10 dr. Taba Miklós Nemzeti Filmiroda, vezető director, National Film Office 9:10-9:20 Dudás Viktor Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. Hungarian National Film Fund 9:20-9:30 Fazekas Ildikó Önszabályozó Reklám Testület Self-regulating Advertisement Board 9:30-9:45 Alex, Amneus Project Manager, Svéd Médiatanács Project Manager, Swedish Media Council 9:45-9:55 Mácz Ákos Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom 9:55-10:05 Majzik Balázs Emberi Erőforrások Minisztériuma Ministry of Human Resources 10:05-10:15 Szilfai Ágnes Picur Rádió, tulajdonos, online marketing menedzser Manager, Picur Radio 10:15-10:30 Ságvári Bence ügyvezető igazgató, ITHAKA Nonprofit Kft., Tudományos munkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont CEO, Ithaka Ltd. 10:30-10:40 dr. Gellén Klára egyetemi docens, SZTE Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Associate Professor, Department of Civil Law and Civil Procedure Law Department 10:40 Sumaila, Iddrisu Global Youth Society Global Youth Society 10:40-10:55 kérdések / Q&A Korhatárkarikák a moziban Rating movies in cinemas - age limits A fiatalok filmnézési szokásainak átalakulása a közösségi médiaplatformok térnyerésével Transition in watching movies due to the spread of social media Mire kell figyelni a reklámokban a gyermekek védelmében? Things we should be aware in advertisements in order to protect our kids The Nordic Youth IGF az ifjúság bevonása a döntéshozatali mechanizmusokba és az internettel kapcsolatos eszmecserékbe - a legfrissebb tapasztalatok The Nordic Youth IGF recent experiences from involving youths in governance decision-making and making them part of the dialogue on the internet Felelősséggel gyermekeinkért Take the responsibility for kids Addikció és internet Addiction and Internet Ide hallgass, gyermekem! - Új hullámok a gyerekrádiózásban a Picur Rádió példáján Listen, kid! - new trends in broadcasting, the practice of Picur Radio Biztonságos internetet... na de hogyan? Az EU és a vállalatok kezdeményezései a kutatási eredmények tükrében. Safer internet but how? EU and industrial initiatives from the aspects of survey results A kiskorúak védelme a lekérhető médiaszolgáltatásokban Protection of minors regarding on demand media services Internet, a szociális és gazdasági fejlődés eszköze Internet, a tool for socio-economic development 12:30-12:45 Prof. Kósa Éva Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi tanár Professor, Pázmány Péter University 12:45-13:00 dr. László Miklós szociológus / sociologist 13:00-13:15 Szilágyi Bernadette Microsoft, Citizenship program manager Microsoft, Citizenship program manager 13:15-13:30 dr. Cseh Gabriella facebook / facebook 13:30-13:50 dr. Lux Ágnes, dr. Sziklay Júlia Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Office of the Commissioner for Fundamental Rights, National Authority for Data Protection and Freedom of Information 13:50-14:00 dr. Romhányi Gergely PTA- Cert Hungary PTA - Cert Hungary 14:00-14:20 Dr. Biró A. Zoltán (egyetemi tanár), Dr. Gergely Orsolya (egyetemi adjunktus), Ozsváth Berényi Hajnal (tudományos munkatárs) Sapientia EMTE Sapientia University 14:20-14:30 Szűcs László UPC Magyarország Kft., sajtókapcsolati igazgató UPC Hungary 14:30-14:40 Detrekői Zsuzsa Origo Zrt. / Origo Zrt. 14:40-14:50 dr. Hammer Ferenc docens, ELTE Média és Kommunikáció Tanszék Assistant Professor, ELTE University, Institute for Art Theory and Media Studies 14:50-15:15 kérdések / Q&A Közösségi oldalak: újabb aspektusok a kapcsolatokban Social networking: newer aspects in relationships Monokultúra online Monocultures online Csak eredeti Only the Original A gyermekek és a közösségi portálok Children and social networking sites A gyermekek internethasználatának gyermekjogi és adatvédelmi aspektusai Children attitudes towards the Internet - from the aspect of children rights and data protection A fiatalokkal szembeni online jogsértések tendenciái és a várható trendek a Biztonságosinternet Hotline-ra érkezett bejelentések alapján Tendencies and expected trends in the online violation against the rights youth, based on the reports and experiences of the Biztonságosinternet Hotline Fiatalok és a média. Helyi megoldások és empirikus eredmények Székelyföldön The Youth and the Media. Regional practices, empirical results from Szeklerland, Romania A web szelídítésének újabb fokozatai Further grades of "taming" the web Tapasztalatok az Smtv. és az Mttv. fényében Experiences in the light of Hungarian media laws Az aggódás, mint médiapiaci árucikk Worrying as an item on the media-market 10:55 - szünet / break 15:15-16:00 Dr. EDVI Péter ZÁRSZÓ / CLOSING SPEECH 12 13

8 Az EU támogatásával Co-founded by the EU A Safer Internet Plus program Magyarországon A Safer Internet Program célja az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban az internet és online-technológiák használatának biztonságosabbá tétele, különösen a gyermekek számára, és a jogellenes, valamint káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása. A teljes tevékenység a következő nagyobb csoportokra osztható fel: Tudatosság növelése a felhasználók körében. Biztonságosabb környezet népszerűsítése (hangsúly az önszabályozáson). Kéretlen és káros tartalmak elleni küzdelem (szűrőrendszerekkel, információcserével, gyermekvédelmi intézkedésekkel, szorosabb rendőrségi/ bűnüldözői együttműködéssel). Forródrótok (hotline) az illegális és káros tartalmak elleni küzdelemért, segélyvonal (helpline), es és chat-konzultáció gyerekeknek és fiataloknak, akik káros, veszélyes tartalmakkal vagy zaklatással találkoztak az interneten. The Hungarian Safer Internet Centre The Safer Internet Programme was founded by the European Commission (EC) in Since inception, a variety of strategies have been developed and implemented to achieve safer use of the internet and other communication technologies, particularly for children and young people; and fight against illegal content and harmful conduct online. To fulfill these objectives, the Safer Internet Programme has Safer Internet Centres developed at national level and funding pan-european projects. This global, yet localized approach helps the Safer Internet Programme (SIP) take into account national sensitivities, in addition to providing a European-wide perspective. As part of the European Commission s (EC) Safer Internet Plus (SIP) programme, the Hungarian Safer Internet Centre was established in April 2009, it consists of the following consortium: A magyarországi konzorcium működése Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat: tudatosságnövelő központ, konzorcium vezető Az európai Safer Internet Plus programban tudatosság-növelő központként a gyermekek, szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. Szeretné elérni, hogy az országban minél több internethasználó böngészhessen biztonságos körülmények között, illetve, hogy probléma esetén az érintettek tudják, kihez fordulhatnak. Ennek érdekében számos eszközzel hívja fel a társadalom figyelmét a biztonságos internethasználat fontosságára. Konferenciák, rendezvények, kampányok során tudatosítja a világháló veszélyeit, és elkerülésük hatékony és egyszerű eszközeit mutatja be. Szakemberei, trénerei ingyenes előadásokat, foglalkozásokat tartanak diákok, tanárok, szülők, szociális munkások, döntéshozók számára a biztonságos internet- és mobilhasználatról. Emellett folyamatos konzultációt folytat döntéshozókkal és az illetékes hatóságokkal az illegális és káros tartalmak elleni hatékony fellépés és megfelelő jogi környezet megteremtése érdekében. Az előadások megrendelhetők: hu, , The Hungarian consortium Awareness centre and coordinator - International Children s Safety Service (ICSS) ICSS serves as Hungary s national awareness centre in addition to acting as the consortium s coordinator. ICSS aims to promote safer use of the Internet and new online technologies. ICSS s core task is to increase the public knowledge of the potential of electronic communication technologies, and the potential dangers associated with them. ICSS plays an active role in reaching public schools and educational institutions, so as to inform and enlighten both educators and students how to use new media in a safe way. ICSS aims for a wide and intelligent use of the internet and mobile technology, so that children will be able to show healthy criticism and awareness regarding both the use and the contents of the World Wide Web. ICSS provides information and materials for education, offering help for kids, parents and teachers; creating a channel between the industrial, the social, and the civic sphere, it brings together every stakeholder. ISCC also tries to put pressure on politicians and decision makers in order to create the suitable legal background of its actions and activities. (www.ngysz.hu) A konferencia teljes időtartalma alatt az előadások online követhetők a és a oldalakon. Helpline - Kék Vonal Child Crisis Foundation (KVA) Kék Vonal operates the Internet Helpline in Hungary. Its Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány helpline szolgáltatás, segélyvonal most important duty is to give support to children who had negative online experience. Contacts: , Online ( és chat: chat.kek-vonal.hu) és telefonon ( ) elérhető tanácsadás fiataloknak. Hotline support, website - Theodore Puskas Foundation - CERT Hungary (PTA) Puskás Tivadar Közalapítvány PTA operates the Biztonsagosinternet Hotline in Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ: hotline the framework of the project since May szolgáltatás, bejelentések feldolgozása, valamint a This hotline is an interface that serves as an online projekt weboldalának üzemeltetése és karbantartása. reporting form for illegal and harmful content.

9 Kíváncsi vagy? Más is az. Bántottak a neten, sérelem ért, vagy tudomásod van arról, hogy másokkal ez történt? Jelentsd be, akár név nélkül, segítünk! Telefon: es ingyenes szám. Safer Internet Program. A biztonságos internetezés kulcsa. Ne hagyd, hogy az interneten át bárki bekukucskáljon az életedbe! Az internet nagyszerű dolog, igen. De csak akkor, ha betartasz pár nemet! Ne add ki a személyes adataidat! Ne áruld el senkinek a jelszavaidat! Ne nyisd meg az ismeretlenektől kapott eket! Ne dőlj be, ne válaszolj és ne küldd őket tovább: spamek/levélszemét!

Nemzetközi Konferencia Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. International Conference The Effects of Internet on Children and Youth

Nemzetközi Konferencia Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. International Conference The Effects of Internet on Children and Youth Nemzetközi Konferencia Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra International Conference The Effects of Internet on Children and Youth 21 22 September 2010 Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13.

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. 2014. MÁJUS 12. HÉTFŐ 9.00 órától Regisztráció 10.00-13.30 óra Plenáris előadások / Helyszín: Nagy Aula

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

Ács Péter. Béres Csaba Zoltán Filó Csilla.: E-neighbourhood, azaz a hipertér lokális perspektívái in: Kultúra és Közösség 2003/1

Ács Péter. Béres Csaba Zoltán Filó Csilla.: E-neighbourhood, azaz a hipertér lokális perspektívái in: Kultúra és Közösség 2003/1 Publikációk Cikkek: Ács Péter 2009 A web mögött in Médiakutató 2009/ (Megjelenés alatt.) Peter Ács. 2009. Theoretical approach of territorial intelligence and communication. In International Conference

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: európai és hazai tapasztalatok, kihívások és lehetőségek a cselekvésre

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: európai és hazai tapasztalatok, kihívások és lehetőségek a cselekvésre ***For English version, please see below*** A Magyarországi Női Alapítvány (MONA) tisztelettel meghívja Önt konferenciájára: A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: európai

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem 2013. április 18-19. Rektori Hivatal 6720 Szeged,

Részletesebben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Birkas Bence Budapest, Szeptember 26, 2012 Puskás Tivadar Közalapítvány II Nemzetközi konferencia CERT-Hungary / Biztonságosinternet Hotline

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten

Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD elnöki főtanácsadó egyetemi docens Networkshop, 2013. március 26., Sopron A Gyermek jogairól szóló Egyezmény [...]

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 7 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pannon Egyetem Veszprém University of Pannonia Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- OROMA, Fiona

Részletesebben

AZ ITS HUNGARY EGYESÜLET 2015. ÉVI

AZ ITS HUNGARY EGYESÜLET 2015. ÉVI AZ ITS HUNGARY EGYESÜLET 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGEI KÖZGYŰLÉSEK ITS Hungary Közgyűlés, 2015. április 29. 2015. április 29-én került megrendezésre Egyesületünk szokásos évi Közgyűlése. Szűcs Lajos elnök úr

Részletesebben

Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország. Program. Budapest. 2009. október 13.

Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország. Program. Budapest. 2009. október 13. Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország High Level Meeting Hungary Program Programme Budapest Hotel Sofitel, Budapest, Lánchíd (Chain Bridge) H-1051 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia 2008. november 10. (hétfő) PROGRAM Időpont (óra) Tartam (perc) Téma 10.00 10.10 10 Köszöntő 10.10 10.15 5 10.15 10.25 10 10.25 11.25 60 Az V. felnőttképzés-fejlesztési konferencia céljai és programja Köszöntő

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: nemzetközi és hazai tapasztalatok, kihívások és lehetőségek a cselekvésre

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: nemzetközi és hazai tapasztalatok, kihívások és lehetőségek a cselekvésre ***For English version, please see below*** A Magyarországi Női Alapítvány (MONA) tisztelettel meghívja Önt konferenciájára: A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: nemzetközi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

20 éves a Térinformatika Tanszék

20 éves a Térinformatika Tanszék 20 éves a Térinformatika Tanszék Tabló 2 Program 3 Program 4 Pillanatképek: földön és weben 5 Kiadvány - GEO 6 Kiadvány - DIÁKJAINK 7 Kiadvány - PARTNEREINK 8 Szponzoraink 9 Térinformatika: földről a felhőbe?

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia Szervezők: Partium Keresztény

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN IT Services Hungary Balog Zsolt - Head of Enterprise Architecture Budapest, 2014. november 12. IT SERVICES HUNGARY COMPANY

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

Név / Name Munkahely Company Előadás címe Title of presentation

Név / Name Munkahely Company Előadás címe Title of presentation Név / Name Munkahely Company Előadás címe Title of presentation ACZÉL Petra dr. Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, intézetigazgató egyetemi docens Budapest

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A jogtudomány sajátossága

A jogtudomány sajátossága Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola http://dfk.sze.hu/kezdolap http://doktiskjog.sze.hu A jogtudomány sajátossága Győr 2014. december 12.

Részletesebben

tükör által homályosan

tükör által homályosan Ságvári Bence Online tükör által homályosan Fogyasztás, idenetás és társadalmi egyenlőtlenségek az online térben Fogyasztás és közösségek szimpózium 2015.11.25. Pécs Rövid (és szubjek0v) visszatekintés

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Borbás László Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar MRTT Vándorgyűlés Eger, 2015. november 20.

Borbás László Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar MRTT Vándorgyűlés Eger, 2015. november 20. Borbás László Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar MRTT Vándorgyűlés Eger, 2015. november 20. Irodalom Gubik A. & Wach, K. (eds) (2014). International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar. University of Pécs

Pécsi Tudományegyetem. 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar. University of Pécs 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 6 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pécsi 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben