Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:"

Átírás

1 II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra szeptember , Budapest, Magyar Tudományos Akadémia II. International Conference: The Effects of Internet on Children and Young People September 2012, Budapest, Hungarian Academy of Sciences

2 A NEMZETKÖZI GYERMEKMENTÔ SZOLGÁLAT MUNKÁJA Kérjük, segítse Ön is szervezetünket! A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat célja a fizi - kailag és értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek felkarolása, élet körül - ményeik javítása. A szervezet vallásra, politikára és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül, önkéntes alapon mûködik. Szolgálatunknak két Magyarországon bejegyzett szervezete van: a Magyar Egyesület és az Alapít vány, amelyek január 1-eje óta kiemelten közhasz - núak. A Szolgálat négy magyarországi irodája Budapesten, Fóton, Pécsett és Pápán mûködik. Mindenki segítségért fordulhat szervezetünkhöz, aki erre rászorul. Általában a szülôk, a rokonok, vagy az iskola keresi meg irodánkat. Minden esetben közvetlenül a gyermeket vagy a gyermekintéz ményt támogatjuk. Nem segítünk más ala pít ványo kat, amelyek az általunk nyújtott támogatást továbbosztanák. A segélyek, támogatások odaítélésérôl Egyesületünk elnöksége, közgyûlése, illetve az Alapítvány kuratóriuma dönt. Mindkét szervezet mûködését háromtagú felügyelôbizottság kíséri figyelemmel. Az Egyesületnek jelenleg 366 tagja van, magánemberek és cégek egyaránt. A napi teendôket a Teréz körúti irodában egy 14 fôs gárda végzi, de Szolgálatunk munkáját nagyon sok önkéntes segíti: orvosok, jogászok, pedagógusok, lelkes nyugdíjasok és fiatalok. Természetesen Szolgálatunk sem tudna dolgozni a bennünket támogatók segítsége nélkül: a szét - osztásra kerülő javak a tagdíjakból, szponzori támogatásokból, cégek és magánszemélyek által fel - ajánlott tárgyi adományokból, az 1%-okból, jóté kony - sági rendezvények bevételébôl, pályázati pénzekbôl, az önkéntes segítôk szakértelmébôl, társadalmi mun - kájából származnak. Költségvetési támogatást az Egyesület csak az állami nevelt gyermekeknek járó állami normatíva erejéig vesz igénybe. Szolgálatunk 12 program keretén belül nyújt konkrét segítséget a hozzá fordulóknak: 1. Egészségügyi program 2. Gyermekélelmezési program 3. Nevelôszülôi program 4. Törvény-elôkészítési program 5. Üdültetési program 6. Képzési és továbbképzési program 7. Segélyszállítmányok 8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttmûködés 9. Rendezvények 10. Információs és tájékoztatási program 11. Film, televízió és fotódokumentáció 12. Kortárs Képzômûvészeti Gyûjtemény Köszöntő Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel köszöntöm Önöket a magyar tudomány fellegvárában, a Magyar Tudományos Akadémián. Örülök, hogy idén 81 előadást hallhatunk 7 ország előadóitól. Az internet mára a kapcsolattartás és az információszerzés legfontosabb, megkerülhetetlen eszköze lett, de az interneten intézzük ügyeinket, itt vásárolunk, itt is szórakozunk. Mindezért az internet biztonsága végtelenül fontos. Ezernyi előnye mellett oda kell figyelnünk a néhány tucatnyi veszélyére is. Ugyanúgy, ahogy autóval nem robogunk át a piros lámpán, figyelembe kell vennünk a képernyőn megjelenő jelzéseket is. Számítógépeinkről nem hiányozhat a vírusirtó, a tűzfal, és csak olyan felhasználókkal létesíthetünk virtuális kapcsolatot, akiknek mindez szintén megvan. Ezen a konferencián azonban nem csak a biztonságról szeretnénk beszélni, hanem arról is, hogyan változik az internet, annak felhasználhatósága, mi mindent befolyásol a fejlődése, mennyire változtatja meg életünket, környezetünket, a médiát és minden mást. Hallani fogunk gyerekekről, akik már éves korukban komoly számítógépes ismeretekkel rendelkeznek, amit jóra és rosszra is fel lehet használni. Sokat fogunk beszélni az oktatás fontosságáról, de az olyan új médiumokról is, mint például az internetes rádió. Kívánok mindenkinek érdekes, tanulságos előadásokat, izgalmas szakmai vitákat, és egyúttal azt is, hogy esténként sétáljanak egyet szép városunkban, Budapesten. Sikeres konferenciát, jó magyarországi tartózkodást kívánok! Welcome note Dear Ladies and Gentlemen, Welcome in the building of Hungarian Scientific Academy, the greatest source of Hungarian scientific knowledge. I am really glad that we are going to hear 81 lecturers from 7 countries. Internet became the main and inevitable tool for communication and gathering information; we organize our lives, shop and have fun online. That is why the safety of internet is so essential. Beyond the thousand advantages we need to pay attention to the few risks it has. Such as we do not cross red lights when driving, we need to pay attention to signs appearing on our screens. We need anti-virus software, firewall to be set up on our gadgets, and we should get in contact only with those users who also have these features. But it is not just safety and security we would like to discuss during this conference: we should talk about the change of the online sphere, the opportunities it provides, the effects it has on development, on our lives, on the environment, on the media and on everything else. We are going to hear about children who have serious knowledge around the age of 10-12, and that this knowledge can be used either for good or for bad purposes. And we will talk a lot about the importance of education, and about new media such as internet radio. Last but not least let me wish you interesting, edifying lectures, exciting debates and at the same time pleasant evening promenades in our beautiful city of Budapest. Wish you a successful conference and good time in Hungary! Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Magyar Egyesület Adószámunk: Bankszámlaszámunk: OTP Bank: Programjainkról további információ a weboldalon található. Dr. Edvi Péter elnök Péter Edvi, Dr. president

3 Szeptember 25. (KEDD) 4 8:00-9:30 Regisztráció / Registration Díszterem előtt / In front of the Ceremonial Hall Plenáris ülés / Plenary Meeting Levezető Elnök / Chairperson: dr. EDVI Péter DÍSZTEREM / Ceremonial Hall 10:00-10:05 dr. EDVI Péter a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke President International Children's Safety Service 10:05-10:10 dr. Kövér László Az Országgyűlés elnöke Speaker of the Parliament 10:10-10:20 Szalai Annamária Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke President of National Media and Infocommunications Authority 10:20-10:50 dr. Krasznay Csaba HP, IT biztonsági tanácsadó HP, IT Security Consultant Buherátor Silent Signal / Silent Signal 10:50-11:05 Russell, Prue Anderton Tiger LLP Anderton Tiger LLP 11:05-11:20 Mátrai Gábor NMHH Hírközlési elnökhelyettese Vice-President, National Media and Infocommunications Authority 11:20-11:30 Lucza Vilmos Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ministry of National Development 11:30-11:40 Sályi Lőrinc Emberi Erőforrások Minisztériuma Ministry of Human Resources 11:40-11:55 dr. Tari Annamária pszichoanalitikus, pszichoterapeuta psychoanalyst, psychoterapist 11:55-12:10 Karl, Hopwood Insafe, inhouse advisor Insafe, tanácsadó 12:10-12:25 Juhász Róbert OTP Bank Nyrt. OTP Bank 12:25-12:40 kérdések / Q&A 12:40-13:30 ebédszünet / lunch Bevezető Introduction Köszöntő Welcoming speech Megnyitó Opening speech A modern kor gyermekkatonái hogyan védjük az ifjú hackereket? Child soldiers of the modern era - how to protect the young hackers? Internetes iskolarádió az online biztonság szolgálatában How to use School Internet Radio to help young people stay safe Közösségi terek és elidegenedés Community places and estrangement Biztonságos internethasználat Safe internet usage Fejlesztések a biztonságos internethasználatért a köznevelésben Improvements for internet safety in public education Offline kamaszok az online térben... Offline adolescents in the online space Az internetbiztonság új kihívásai New challenges in internet safety A mai fiatalok kommunikációs szokásaira épülő banki szolgáltatások Banking services based on the communication habits of present-day youth 1. szekció / Session 1 Oktatás / Education Szekcióvezető / Session Chairperson: Fekete Zsombor DÍSZTEREM / Ceremonial Hall 13:30-13:40 Táler Orsolya Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Kék Vonal Child Chrisis Foundation 13:40-13:50 Alzin Marcela Osztrák Safer Internet Központ Austrian Safer Internet Centre 13:50-14:05 dr. Aczél Petra Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens Corvinus University of Budapest, senior lecturer 14:05-14:20 Szálas Tímea Szegedi Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola University of Szeged Kuttner Ádám és Kárpáti Andrea ELTE TTK, Természettudományi Kommunikáció Központ ELTE University 14:20-14:35 dr. Fehér Péter Edutus Főiskola Edutus College 14:35-14:40 Almási Gizella Mediasmart Hungary Mediasmart Hungary 14:40-14:50 Kőrösné dr. Mikis Márta ISZE (Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete) IT Teachers Association 14:50-15:00 Papp László, Bényei Judit SzTE Neveléstudományi Doktori Iskola University of Szeged, Graduate School of Educational Sciences 15:00-15:10 Zakupszki Tünde ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE University, Faculty of Education and Psychology 15:10-15:25 Fekete Zsombor Élménypásztor Kft. game developer 15:25-15:40 kérdések / Q&A 15:40-16:00 szünet / break Szeptember 25. (KEDD) Az internet, mint a segítő kommunikáció színtere The internet as a communication platform for help - Szex és erőszak a digitális médiában - Segítségnyújtás az áldozatoknak - Sex and Violence in Digital Media - Helping the victims "Like-literacy": Az újmédia-tudatosság részterületei Like-literacy: fields of new media literacies and competences Közösségi média az oktatásban Facebook esettanulmányok Social media in education - Facebook case studies A digitális nemzedék a felsőoktatás kapujában - a "Netgeneráció 2012" első eredményei The digital generation at the gates of higher education - First Results of "Netgeneration 2012" Digitális világ oktatási anyag Digital world educational material Digitális világ - interaktív táblán Digital world - interactive board Digitális írástudás - fiúk és lányok Digital literacy - boys and girls Hálózati tanulás, avagy hol lesz a 21. század osztályterme? Network learning, or where will the 21st century classroom be? Komoly játékok, edutainment, gamification Serious games, edutainment, gamification 5

4 Szeptember 25. (KEDD) Szeptember 25. (KEDD) 16:00-16:15 dr Busch, Michael Európai Bizottság, Információs társadalom- és médiagazgatóság European Commission, Directorate-General for Information Society and Media 16:15-16:25 Alpár Vera Gyermekmédia Egyesület elnöke President of Children s Media Association 6 16:25-16:35 Kassay Réka Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Babes-Bolyai University, Cluj 16:35-16:45 Jónás István Magyar Rádió Nonprofit Zrt., vezérigazgató CEO, Magyar Radio 16:45-16:55 Grósz Judit Fejlesztési igazgató, Microsoft Development Director, Microsoft Hungary 16:55-17:05 Caroline, Ebenye Intet Egység és Fejlődés Női Kezdeményezés Csoport, Kamerun Unity and Progress Women Common Initiative Group (UNIPROWO-CIG) 17:05-17:15 Buwembo, Mahad Human Inter-developement, Uganda Human Inter-Development Africa, Uganda 17:15 - kérdések / Q&A Az EU a gyermekbarát internetért The EU policy on making the Internet a better place for children Az érzékeny és sérülékeny társadalmi rétegek - különösen a gyerekek és fiatalok - segítése a kulturális javak hozzáféréséhez Helping sensitive and vulnerable groups of society - particularly children and young people - to access cultural goods Online hősök példaképek és kedvencek az elemi iskolás magyar gyerekek életében, Kolozsváron és környékén (Románia) Online heroes role models and favorite characters of Hungarian children from the Cluj area Kik futnak az IDŐFUTÁR után, avagy lesz-e rádiófüggő az internetfüggő kamaszból? Will internet-addict youngsters become radioaddicts? Microsoft Diák rendszergazda Microsoft student administrator Az internethasználat hatása a kameruni fiatalok (elsősorban lányok) körében THE effect of unsafe use of Internet amongst the youth especially female folk in Cameroon 2. szekció / Session 2 Átalakuló média / Media in Transition Szekcióvezető / Session Chairperson: KÖRMENDY-ÉKES Judit FELOLVASÓ TEREM 13:30-13:45 Miszlai Róbert Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), Infomédia szabályozási főosztály, főosztályvezető National Media and Communications Authority (NMHH), Info Media Regulatory Department, Head of Department 13:45-13:55 dr. Bayer Judit médiajogász, főiskolai docens, Zsigmond Király Főiskola media lawyer, college professor, Zsigmond Király College 13:55-14:10 Fehér Katalin Budapesti Gazdasági Főiskola Budapest Business School 14:10-14:25 dr Katonáné dr. Pehr Erika PTE Állam és Jogtudományi Kar Polgárjogi Tszk., egyetemi docens University of Pécs, Faculty of Law Civil Rights 14:25-14:40 Mohácsi Ágnes, Berta Judit PPKE BTK, Pszichológia Intézet, Fejlődés- és szociálpszichológia Tanszék Pázmány Péter Catholic University, Institute of Psychology, Department of Developmental and Social psychology 14:40-14:55 Ránki Sára Szegedi Tudományegyetem, BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola University of Szeged, Faculty of Humanities, Doctoral School of Linguistics 14:55-15:10 Vasné dr. Egri Magdolna ny. egyetemi docens, az MTA Fogyasztásgazdaságtan Munkabizottság titkára, az MMSz elnökségi tagja, a Marketing Közgazdászok Tagozatának elnöke e. Associate Professor, Institute of Consumption Economics Working Committee, Member of the presidency of MMSz, President of the Marketing Economists Division Danó Györgyi 15:10-15:20 Nagygyörgy Katalin ELTE, PPK, Pszichológiai Doktori Iskola ELTE PPK, Graduate School of Psychology 15:20-15:40 kérdések / Q&A 15:40-16:00 szünet / break Nem Mindig Hatóság! - Az MHH internetes gyermekvédelmi tevékenységei Not always an authority! - The online child protection activities of NMHH Gyerekeknek szóló mobiltelefon-játékok egyes kérdései Certain issues of mobile phone games for children Digitális identitás: a korai nyomok hálózata Digital identity: a network of early footprints A gyermekbarát internethasználat lehetséges eszközei Potential tools for children friendly internet Az anonimitás jelensége a serdülők online aktivitásában The phenomenon of anonymity: the online activity of adolescents Internetes bűnüldözés a forenzikus nyelvész szemével Online criminal investigation through the eyes of a forensic linguist A fiatalok internetes vásárlási szokásai Online shopping habits of young people Miért játszunk online játékokat? Why do we play online games? 7

5 Szeptember 25. (KEDD) 8:00-9:30 Regisztráció / Registration Díszterem előtt / In front of the Ceremonial Hall 16:00-16:15 dr. Pólya Tamás egyetemi docens, tanszékvezető, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, EKF Associate Professor, Head of Department of Communication and Media Sciences, Eszterházy Károly College 16:15-16:25 Szűcs Péter Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai testülete Automotive Dealers Technical College Database 16:25-16:35 Gyömbér Béla Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai testülete Automotive Dealers Technical College Database 16:35-16:45 Rétfalvi Györgyi, PhD BKF, főiskolai tanár Budapest College of Communication and Business, professor 16:45-16:55 Bauer Béla ELTE ELTE University 16:55-17:05 Dúró Ákos, Tóth Balázs Delight solutions Delight solutions 17:05 - kérdések / Q&A Hatások és következmények a fokozott médiafogyasztás életmód-befolyásoló szerepe a videojátékok esetében Effects and consequences - the influence of increased media consumption on lifestyle in the case of video games Apró bűnözők, vagy a társadalom áldozatai? Minor offenders, or victims of society? Szerzői jogi problémák a felsőoktatásban Copyright issues in higher education A regisztrációs információforgalmi minta a közösségi médiában - Facebook és privátszféra The registration data traffic patterns in social media - Facebook and privacy Műveltség és identitás a digitális térben - Kutatás(ok) bemutatása Culture and identity in the digital space - Presentation of studies Hogyan készül egy mobil alkalmazás? How is a mobile application made? 1. szekció / Session 1 Internet biztonság / Internet safety Szekcióvezető / Session Chairperson: Birkás Bence FELOLVASÓ TEREM 9:00-9:15 Frank, Ackermann Association of the German Internet Industry Német Internet Szövetség 9:15-9:30 dr. Kisné dr. Szabó Adrienn Belügyminisztérium Ministry of Interior 9:30-9:40 dr. Pál Tamás rendőr őrnagy, Rendőrség major, Police 9:40-9:55 Romain, Bourgue Security Expert ENISA (European Network and Information Security Agency) Biztonsági szakértő - ENISA 9:55-10:10 Birkás Bence Puskás Tivadar Közalapítvány - CERT-Hungary Központ PTA - Cert Hungary 10:10-10:25 Denton, Howard INHOPE International Association of Internet Hotlines INHOPE 10:25-10:40 dr. Máder Miklós Péter Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom 10:40-10:50 Székely Levente Kutatópont, kutatási igazgató Kutatópont, Director of Research Rakoncza Zsolt 10:50-11:00 Értékesítési vezető (Symantec) Consumer Manager (Symantec) 11:00-11:10 kérdések / Q&A 11:10 - szünet / break Egy bit megelőzés több megabájtnyi orvoslással ér fel - Ifjúságvédelmi programok Németországban A Bit of prevention is worth Megabytes of cure (TBD) Youth Protection Programmes - latest developments in Germany Fejlemények a kiberbűnözés ellen folytatott harcban uniós és nemzetközi szinteken New developments in combatting cybercrime on EU and international level Internetes-számítógépes bűnüldözéssel foglalkozó hazai hatóságok aktuális bemutatása 2012 Introducing the criminal investigation authorities fighting cyber crime in Hungary 2012 Az EISAS Projekt - európai polgárok tudatosságának növelése a CERT-ek és más közösségek együttműködésével The EISAS Project - Collaborative awareness raising by CERTs and other communities for European citizens NISHA Projekt: Új Megközelítés az Európai Információbiztonsági Tudatosság Növelésben NISHA: new approach in European IT security awareness raising Hotline-ok és szerepük az internetbiztonságban Hotlines and their role in Internet Safety Hogy hova is vezet majd az Az internet hatása a gyerekekre, fiatalokra hajcihő? Where all this The effects of the internet on children and young people hype leads? Ahány ház, annyi szabály As many houses, as many rules Kiberbűnözési helyzetkép 2012 Cyber crime report

6 2. szekció / Session 2 Oktatás / Education Szekcióvezető / Session Chairperson: Fekete Zsombor DÍSZTEREM 9:00-9:10 Janice, Richardson Insafe projekt menedzser Insafe project manager 9:10-9:20 dr. Futó Gábor Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), Médiafelügyeleti főosztály, tartalomfelügyeleti jogi munkatárs Legal expert, Media Supervision, National Media and Infocommunications Authority 9:20-9:30 Eleni, Tzavela EU NET ADB koordináció - Kyriakou Gyermekkórház, Serdülőkorúak részlege, Athén, Görögország EU NET ADB Coordination- Adolescent Health Unit Second Dept. of Pediatrics, P & A Kyriakou Children s Hospital, Athens, Greece 9:30-9:45 Artemis, Tsitsika EU NET ADB koordináció - Kyriakou Gyermekkórház, Serdülőkorúak részlege, Athén, Görögország EU NET ADB Coordination- Adolescent Health Unit Second Dept. of Pediatrics, P & A Kyriakou Children s Hospital, Athens, Greece 9:45-9:55 Fábián László ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola - középiskolai tanár / Színház- és Filmművészeti Egyetem - DLA hallgató (védés előtt) Teacher - ELTE Trefort Ágoston High School 9:55-10:05 Kiss Adél Association Pro Educatione Egyesület / Sapientia EMTE tudományos munkatárs Association Pro Educatione Association / Sapientia EMTE scientific co-worker 10:05-10:15 Sáringerné Szilárd Zsuzsanna Pető Intézet Pető Institution 10:15-10:30 Sharon, Trotter Cybersmart Programs Manager at the ACMA (Australian Communications and Media Authority) Cybersmart Programs Manager at the ACMA (Australian Communications and Media Authority) 10:30-10:40 Sterner Zoltán Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat International Children s Safety Service Tegyük biztonságosabbá az internetet ahogy a fiatalok látják Making the internet safer... through the eyes of young users Átalakult hatósági gyakorlat segíti a kiskorúak tudatos médiafogyasztását Transformed parctice of Authority helps youth in media consumption Kvalitatív tanulmány a serdülőkori internetfüggőségről EU NET ADB: A qualitative study of internet addictive behaviour in middle adolescence Kvantitatív tanulmány a serdülőkori internetfüggőségről EU NET ADB: A quantitative study of internet addictive behaviour in middle adolescence Óh, én nem igy képzeltem el a rendet - középiskolás fiatalok internethasználata Oh, that s not how I imagined order - internet usage among high school students A székely fiatalok internethasználati szokásai - empirikus eredmények Székelyföldön Internet usage patterns among Secler youth. Excerpts from an empirical research on media usage trends in Seclerland Virtuális sporteszköz közösségformáló ereje Social effects of a virtual sports equipment Gyakorlati tanácsok a biztonságos internetezéshez, az NGYSZ felvilágosító programja Practical tips for safe surfing - the educational program of ICSS 10:40-10:50 dr. Gyurkó Szilvia UNICEF Magyar Bizottság, gyermekjogi igazgató UNICEF Hungary, Children s Rights Commettee 10:50-11:05 Fromann Richárd PhD-hallgató, ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program PhD Student, ELTE Sociology 11:05-11:15 Joseph, Kabogoza, Prof. A Reményt a Gyermekeknek kezdeményezés alapítója és ügyvezető igazgatója, Uganda Founder and Executive Director Giving Children Hope Initiative, Uganda 11:15-11:30 kérdések / Q&A 11:30 - szünet / break Gyermekjogi érzékenyítés - UNICEF Média Akadémia Sensitiveness for Children s Rights - Media Academy of UNICEF NET-gamification ereje - hogyan motiváljuk a netgenerációt? Strength of NET-gamification - how to motivate the net generation? Gyermekek internethasználata Ugandában: pozitívumok és negatívumok Children s Internet Use In Uganda: Positive and Negative 10 11

7 3. szekció / Session 3 Átalakuló média / Media in transition Szekcióvezető / Session Chairperson: Russell Prue KISTEREM Plenáris ülés / Plenary Meeting Levezető Elnök / Chairperson: dr. EDVI Péter DÍSZTEREM / Ceremonial Hall 9:00-9:10 dr. Taba Miklós Nemzeti Filmiroda, vezető director, National Film Office 9:10-9:20 Dudás Viktor Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. Hungarian National Film Fund 9:20-9:30 Fazekas Ildikó Önszabályozó Reklám Testület Self-regulating Advertisement Board 9:30-9:45 Alex, Amneus Project Manager, Svéd Médiatanács Project Manager, Swedish Media Council 9:45-9:55 Mácz Ákos Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom 9:55-10:05 Majzik Balázs Emberi Erőforrások Minisztériuma Ministry of Human Resources 10:05-10:15 Szilfai Ágnes Picur Rádió, tulajdonos, online marketing menedzser Manager, Picur Radio 10:15-10:30 Ságvári Bence ügyvezető igazgató, ITHAKA Nonprofit Kft., Tudományos munkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont CEO, Ithaka Ltd. 10:30-10:40 dr. Gellén Klára egyetemi docens, SZTE Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Associate Professor, Department of Civil Law and Civil Procedure Law Department 10:40 Sumaila, Iddrisu Global Youth Society Global Youth Society 10:40-10:55 kérdések / Q&A Korhatárkarikák a moziban Rating movies in cinemas - age limits A fiatalok filmnézési szokásainak átalakulása a közösségi médiaplatformok térnyerésével Transition in watching movies due to the spread of social media Mire kell figyelni a reklámokban a gyermekek védelmében? Things we should be aware in advertisements in order to protect our kids The Nordic Youth IGF az ifjúság bevonása a döntéshozatali mechanizmusokba és az internettel kapcsolatos eszmecserékbe - a legfrissebb tapasztalatok The Nordic Youth IGF recent experiences from involving youths in governance decision-making and making them part of the dialogue on the internet Felelősséggel gyermekeinkért Take the responsibility for kids Addikció és internet Addiction and Internet Ide hallgass, gyermekem! - Új hullámok a gyerekrádiózásban a Picur Rádió példáján Listen, kid! - new trends in broadcasting, the practice of Picur Radio Biztonságos internetet... na de hogyan? Az EU és a vállalatok kezdeményezései a kutatási eredmények tükrében. Safer internet but how? EU and industrial initiatives from the aspects of survey results A kiskorúak védelme a lekérhető médiaszolgáltatásokban Protection of minors regarding on demand media services Internet, a szociális és gazdasági fejlődés eszköze Internet, a tool for socio-economic development 12:30-12:45 Prof. Kósa Éva Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi tanár Professor, Pázmány Péter University 12:45-13:00 dr. László Miklós szociológus / sociologist 13:00-13:15 Szilágyi Bernadette Microsoft, Citizenship program manager Microsoft, Citizenship program manager 13:15-13:30 dr. Cseh Gabriella facebook / facebook 13:30-13:50 dr. Lux Ágnes, dr. Sziklay Júlia Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Office of the Commissioner for Fundamental Rights, National Authority for Data Protection and Freedom of Information 13:50-14:00 dr. Romhányi Gergely PTA- Cert Hungary PTA - Cert Hungary 14:00-14:20 Dr. Biró A. Zoltán (egyetemi tanár), Dr. Gergely Orsolya (egyetemi adjunktus), Ozsváth Berényi Hajnal (tudományos munkatárs) Sapientia EMTE Sapientia University 14:20-14:30 Szűcs László UPC Magyarország Kft., sajtókapcsolati igazgató UPC Hungary 14:30-14:40 Detrekői Zsuzsa Origo Zrt. / Origo Zrt. 14:40-14:50 dr. Hammer Ferenc docens, ELTE Média és Kommunikáció Tanszék Assistant Professor, ELTE University, Institute for Art Theory and Media Studies 14:50-15:15 kérdések / Q&A Közösségi oldalak: újabb aspektusok a kapcsolatokban Social networking: newer aspects in relationships Monokultúra online Monocultures online Csak eredeti Only the Original A gyermekek és a közösségi portálok Children and social networking sites A gyermekek internethasználatának gyermekjogi és adatvédelmi aspektusai Children attitudes towards the Internet - from the aspect of children rights and data protection A fiatalokkal szembeni online jogsértések tendenciái és a várható trendek a Biztonságosinternet Hotline-ra érkezett bejelentések alapján Tendencies and expected trends in the online violation against the rights youth, based on the reports and experiences of the Biztonságosinternet Hotline Fiatalok és a média. Helyi megoldások és empirikus eredmények Székelyföldön The Youth and the Media. Regional practices, empirical results from Szeklerland, Romania A web szelídítésének újabb fokozatai Further grades of "taming" the web Tapasztalatok az Smtv. és az Mttv. fényében Experiences in the light of Hungarian media laws Az aggódás, mint médiapiaci árucikk Worrying as an item on the media-market 10:55 - szünet / break 15:15-16:00 Dr. EDVI Péter ZÁRSZÓ / CLOSING SPEECH 12 13

8 Az EU támogatásával Co-founded by the EU A Safer Internet Plus program Magyarországon A Safer Internet Program célja az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban az internet és online-technológiák használatának biztonságosabbá tétele, különösen a gyermekek számára, és a jogellenes, valamint káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása. A teljes tevékenység a következő nagyobb csoportokra osztható fel: Tudatosság növelése a felhasználók körében. Biztonságosabb környezet népszerűsítése (hangsúly az önszabályozáson). Kéretlen és káros tartalmak elleni küzdelem (szűrőrendszerekkel, információcserével, gyermekvédelmi intézkedésekkel, szorosabb rendőrségi/ bűnüldözői együttműködéssel). Forródrótok (hotline) az illegális és káros tartalmak elleni küzdelemért, segélyvonal (helpline), es és chat-konzultáció gyerekeknek és fiataloknak, akik káros, veszélyes tartalmakkal vagy zaklatással találkoztak az interneten. The Hungarian Safer Internet Centre The Safer Internet Programme was founded by the European Commission (EC) in Since inception, a variety of strategies have been developed and implemented to achieve safer use of the internet and other communication technologies, particularly for children and young people; and fight against illegal content and harmful conduct online. To fulfill these objectives, the Safer Internet Programme has Safer Internet Centres developed at national level and funding pan-european projects. This global, yet localized approach helps the Safer Internet Programme (SIP) take into account national sensitivities, in addition to providing a European-wide perspective. As part of the European Commission s (EC) Safer Internet Plus (SIP) programme, the Hungarian Safer Internet Centre was established in April 2009, it consists of the following consortium: A magyarországi konzorcium működése Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat: tudatosságnövelő központ, konzorcium vezető Az európai Safer Internet Plus programban tudatosság-növelő központként a gyermekek, szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. Szeretné elérni, hogy az országban minél több internethasználó böngészhessen biztonságos körülmények között, illetve, hogy probléma esetén az érintettek tudják, kihez fordulhatnak. Ennek érdekében számos eszközzel hívja fel a társadalom figyelmét a biztonságos internethasználat fontosságára. Konferenciák, rendezvények, kampányok során tudatosítja a világháló veszélyeit, és elkerülésük hatékony és egyszerű eszközeit mutatja be. Szakemberei, trénerei ingyenes előadásokat, foglalkozásokat tartanak diákok, tanárok, szülők, szociális munkások, döntéshozók számára a biztonságos internet- és mobilhasználatról. Emellett folyamatos konzultációt folytat döntéshozókkal és az illetékes hatóságokkal az illegális és káros tartalmak elleni hatékony fellépés és megfelelő jogi környezet megteremtése érdekében. Az előadások megrendelhetők: hu, , The Hungarian consortium Awareness centre and coordinator - International Children s Safety Service (ICSS) ICSS serves as Hungary s national awareness centre in addition to acting as the consortium s coordinator. ICSS aims to promote safer use of the Internet and new online technologies. ICSS s core task is to increase the public knowledge of the potential of electronic communication technologies, and the potential dangers associated with them. ICSS plays an active role in reaching public schools and educational institutions, so as to inform and enlighten both educators and students how to use new media in a safe way. ICSS aims for a wide and intelligent use of the internet and mobile technology, so that children will be able to show healthy criticism and awareness regarding both the use and the contents of the World Wide Web. ICSS provides information and materials for education, offering help for kids, parents and teachers; creating a channel between the industrial, the social, and the civic sphere, it brings together every stakeholder. ISCC also tries to put pressure on politicians and decision makers in order to create the suitable legal background of its actions and activities. (www.ngysz.hu) A konferencia teljes időtartalma alatt az előadások online követhetők a és a oldalakon. Helpline - Kék Vonal Child Crisis Foundation (KVA) Kék Vonal operates the Internet Helpline in Hungary. Its Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány helpline szolgáltatás, segélyvonal most important duty is to give support to children who had negative online experience. Contacts: , Online ( és chat: chat.kek-vonal.hu) és telefonon ( ) elérhető tanácsadás fiataloknak. Hotline support, website - Theodore Puskas Foundation - CERT Hungary (PTA) Puskás Tivadar Közalapítvány PTA operates the Biztonsagosinternet Hotline in Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ: hotline the framework of the project since May szolgáltatás, bejelentések feldolgozása, valamint a This hotline is an interface that serves as an online projekt weboldalának üzemeltetése és karbantartása. reporting form for illegal and harmful content.

9 Kíváncsi vagy? Más is az. Bántottak a neten, sérelem ért, vagy tudomásod van arról, hogy másokkal ez történt? Jelentsd be, akár név nélkül, segítünk! Telefon: es ingyenes szám. Safer Internet Program. A biztonságos internetezés kulcsa. Ne hagyd, hogy az interneten át bárki bekukucskáljon az életedbe! Az internet nagyszerű dolog, igen. De csak akkor, ha betartasz pár nemet! Ne add ki a személyes adataidat! Ne áruld el senkinek a jelszavaidat! Ne nyisd meg az ismeretlenektől kapott eket! Ne dőlj be, ne válaszolj és ne küldd őket tovább: spamek/levélszemét!

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes Barna Ildikó Minkó Melinda közreműködésével Ildikó Barna with the assistance of Melinda Minkó Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek MAGYARORSZÁGON 2013. május 2014. április időszakban Anti-Semitic

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Magyar Rendészet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, dékán.

Magyar Rendészet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, dékán. Magyar Rendészet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi szakmai folyóirata A szerkesztőbizottság elnöke: A szerkesztőbiz. tiszteletbeli elnöke: Alapító szerkesztőbizottsági elnök: Szerkesztőbizottsági

Részletesebben

Új programok. A mai nap is sok társasági programban lesz részünk. 1. oldal

Új programok. A mai nap is sok társasági programban lesz részünk. 1. oldal HMAA FÜRED2011 TODAY DAILY NEWS FROM HUNGARY'S LEADING MULTIDISCIPLINARY CONGRESS HMAA 2011 FÜRED www.hmaa.org SATURDAY, AUGUST 20, 2011 INSIDE TODAY Free issue Győzelem napja Új programok Vajon ki viszi

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben