Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra"

Átírás

1 DEÁK GYULA Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra BALASSAGYARMAT, 2004 Deák Gyula, Nagy Iván Történeti Kör 5

2 ITTHON Szörnyű veszteséget szenvedett a 2. magyar hadsereg, tragédiája történelmünkben felejthetetlen nyomot hagyott. A túlélők fájdalmas emlékekkel tértek haza, az élményekről keveset beszéltek, aztán a háború után még kevesebbet. Az idő múlásával pedig egyre fogynak. Hatvan év telt el! Mára alig maradt közülünk olyan, aki még papírra tudja vetni az átélt szörnyűségeket. Mind Hősök ők, mind férfiak írja egyik versében Garay János. Visszaemlékezésemet szeretném mementóként útra bocsátani, a költő szavaival megidézve az elesett katonatársak fájdalmas sorsát. Teszem mindezt azzal a szándékkal, hogy az olvasó mindjobban megismerje az évben történtek hátterét, a harctéren küzdő emberek hangulatát, gondolkodásmódját. Azt, ahogyan mi, résztvevők átéltük ezt a szerencsétlen vállalkozást, mely annyi bajtársunk életét követelte, s hazánkra oly szomorú gyászt hozott. A háború előtti éveimről csak néhány mondatot írok. Mezőhegyesen születtem, ahol édesapám az állami birtok gazdatisztje volt. A elemi iskola elvégzése után a kőszegi Hunyadi Mátyás honvéd reáliskolába nyertem felvételt. Az intézetben polgári reálgimnáziumi tanterv szerint oktattak, ám ezt katonai képzéssel egészítették ki. Tanáraink is tiszti rendfokozatot viseltek. Az iskola katonás jellegét az is hangsúlyozta, hogy alsós korunkban derékszíjat hordtunk, felsősként pedig a honvédségnél rendszeresített szurony viselését engedélyezték a számunkra. Az itt töltött nyolc év alatt életre szóló barátságok szövődtek. Évfolyamtársaim közül szinte valamennyien a hivatásos katonatiszti pályát választották. 6

3 Magam is a magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia hallgatója lettem. Amikor augusztus 20-án hadnaggyá avattak, Magyarország már aktív résztvevője volt a világháborúnak. A tiszti eskünk végén kivont kardunkat az égnek emeltük és fennhangon mondtuk: A hazáért, mindhalálig!. Nem tudom, hogy ebben a pillanatban hányan gondoltunk arra, hogy a következő években véres valósággá válik számunkra ez a fogadalom. Gyalogosként végeztem, így kerültem Nógrád vármegye akkori székhelyére, Balassagyarmatra, a losonci 23. gyalogezred itt állomásozó II. zászlóaljához. Döntésemet az is erősen befolyásolta, hogy az egység parancsnoka egykori kőszegi szeretett tanárom és osztályfőnököm, Kovács Rezső őrnagy volt. Szabadságom letöltése után, október 1-jén jelentkeztem szolgálatra. Akkorra már szeptember végén mozgósították a zászlóalj ún. ikerzászlóalját. Ők, Lászay János alezredes vezetésével, az érkezésem előtti napokban indultak útnak a Szovjetunióba, ahol megszálló feladatokat kaptak. Megérkezésem után a zászlóaljparancsnok a karpaszományosok képzésével bízott meg. Könnyen szót értettem velük, hiszen javarészt velem egykorú, érettségizett fiatalemberek voltak. Már néhány itt töltött hét után megragadott a város különleges atmoszférája. Gyorsan megtaláltam a kapcsolatot a korombeli fiatalokkal, akik maguk közé fogadtak. Az új esztendő első napján, január 1-jén, az ezredparancsnokság székhelyére, Losoncra vezényeltek, ahol volt évfolyamtársammal, Szente Kálmán hadnaggyal, a féléves tartalékos tiszti tanfolyam előadói lettünk. A tanfolyam parancsnoka, Szakáll Endre főhadnagy vezetésével az általunk ismert, a kornak megfelelő szintű kiképzési módszerekkel ismertettük meg a 35 karpaszományos honvéd- és ugyanannyi hadapródőrmester hallgatót. A hathónapos tanfolyam vége 7

4 felé jártunk már, amikor az ezredet mozgósították. A hallgatók rövid időn belül visszatértek az egységükhöz, ahol közülük többeket az elvonuló csapatokba osztottak be. Én is visszakerültem a balassagyarmati zászlóaljamhoz. Addigra itt is megtörtént a frontra induló tisztek névsorának és beosztásának összeállítása. Nem nagyon bánkódtam, amiért a visszamaradók közé soroltattam. Új beosztást kapva az akkor alakuló tartalék 4. század vezetését vettem át, mivel volt parancsnokom, Füles József hadnagy az elvonuló század parancsnoka lett. A mozgósított egységek elindulásukig a személyi állomány feltöltése mellett alaki és harcgyakorlatokat végeztek, a fegyverek használatát tanulták. Fontos volt a bajtársak összeszoktatása, egymás megismerése. Kovács Rudolf őrnagy, az elvonuló zászlóalj parancsnoka, időközben megbetegedett, majd kórházba került. Az így megüresedett helyre az utolsó pillanatban Lászay János alezredest nevezték ki. Több mint egy hónapi felkészülés után a losonci 23. gyalogezred, kötelékében a balassagyarmati zászlóaljjal, Nagy Géza ezredes vezetésével, július 6-án indult a hadműveleti területre. A balassagyarmati vasútállomáson rengeteg ember, hozzátartozó búcsúztatta a katonákat, tele aggodalommal, de reménykedve mielőbbi egészséges hazatérésükben. Az itthon maradottak élete a mozgósított egységek távozása után lassan visszatért a rendes kerékvágásba. Rövid idő elteltével már csak a hozzátartozók aggodalma maradt. A mindennapi, néma terhet csupán ők érezték. Az emberek nagy része hamarosan érdektelenné vált, közvetlenül nem érezte, hogy lakhelyétől km-re mi történik. A nyár folyamán hathetes gyakorlatra az elmaradt es korosztály kiképzésben még nem részesült emberei vonultak be. A közel negyvenév körüli családapák sokuk- 8

5 nak majdnem fiuk lehettem volna nagy igyekezettel, tele jóindulattal próbálkoztak eleget tenni a rájuk szabott követelményeknek. Többeket közülük már megtört az élet mostoha sora. Kiképzésük értelmét nem láttam. Talán ágyútölteléknek szánták őket? Időnként belátogattam a laktanyában székelő ún. Visszamaradó különítményhez (VMK), ahol az elvonultak személyi nyilvántartását végezték. Minden alkalommal kíváncsian érdeklődtem a távolból érkező hírekről. Eleinte csupán szórványos veszteségekről értesülhettem. Később megdöbbentett az ott látott első, majd még jobban a második urivi hídfő elleni támadás veszteséglistája. Nem hittem a szememnek, amikor a sok-sok eltűnt, sebesült, hősi halált halt bajtársam nevét láttam. Közülük nem egyet személyesen is ismertem, nagyra becsültem. A listán találtam, legnagyobb megdöbbenésemre, eltűntként nyilvántartva, a kétgyermekes Füles Jóska volt barátomat és parancsnokomat. Rettenetes, iszonyatos érzés volt! A zászlóalj átlagos vesztesége az augusztusi támadás folyamán fő körüli volt, míg a szeptemberi támadás körüli, név szerinti veszteséglistáját tarthattam a kezemben. Még itthon tartózkodtam, amikor a volt ezredparancsnokom, későbbi hadosztályparancsnok, Nagy Géza ezredes tragikus haláláról értesültem. Ezeket ismerve és tudva készülhettem gondolatban nem éppen rózsás jövőmre. De még álmomban sem mertem gondolni arra, hogy nem egészen egy év elteltével magam is a zászlóalj megmaradt 75 emberével együtt megtörve, elkeseredve, siratva az elesetteket, az eltűnteket, a fogságba esetteket térek haza Balassagyarmatra! Október első napjaiban utasítás érkezett egy 200 főt számláló menetszázad felállítására. Ez az eddigi harci eseményeket, illetve a szokatlanul súlyos veszteségeket ismerve, várható is volt. A menetszázad parancsnokának kijelölésénél bi- 9

6 zonytalanság mutatkozott tól kezdve hadseregünket gyorsan fejlesztették. Ezzel a hivatásos tisztképzés növelése is előtérbe került, ami érthetően lassúbb folyamatúnak bizonyult. Jellemző számként álljon itt az, hogy a Ludovika Akadémián 1941 augusztusában csupán 89 gyalogos tisztet avattak hadnaggyá, ami a szükségeshez képest kevésnek, nagyon kevésnek bizonyult. Az akkori honvédségi szervezés szerinti 27 gyalogezrednek 81 zászlóalja, 13 határvadász zászlóalja, 8 határvadász portyázó osztálya, 4 hegyi zászlóalja, 10 hegyi határvadász zászlóalja volt. Tehát az összesen 116 zászlóalj tiszti szükségletét az újonnan felavatottakkal a legcsekélyebb mértékben sem tudták kielégíteni. A zászlóaljamnál is több éven keresztül hiánynak számított a kincset érő fiatal ludovikás tiszt ben ketten kerültünk az ezredhez. Így érthető volt a parancsnokság igyekezete, hogy visszatartson kiképzőtisztnek. Keresték a lehetőséget, a megoldást, s ezért húzódott a menetszázad élére a kinevezésem. Végül, ilyen előzmények után, október 20-a körül lettem a 23./2. menetszázad parancsnoka. A beosztott szakaszparancsnokaim már közel két hét óta tevékenykedtek. Ismerkedtek a beosztottjaikkal, készültek a közelgő elvonulásunkra. Név szerint az 1. szakasz parancsnoka Jermányi zászlós, a másodiké Labancz László hadapród őrmester, míg Hatvani hadapród őrmester a harmadiké volt. Közel egy hónapos felkészülés, kiképzés után elérkezett az indulás ideje. November 13-án kétszázan, 30 puskával és puskánként 40 tölténnyel vágtunk neki a nagy ismeretlenségnek. A búcsúzásunk hasonló körülmények között történt, mint az előbbi csoporté. Szorongó érzésekkel, bajsejtelmekkel keltem útra én is. Vajon ki lesz az a szerencsés közülünk, akinek sikerül túlélni a mostani kirándulásunkat? 10

7 ÚTBAN A DON-KANYARHOZ A legénység hat vagy hét G kocsiban, míg mi, tisztek a szerelvény közepén lévő, akkoriban a MÁV-nál rendszeresített II. osztályú személyszállító vasúti kocsiban helyezkedtünk el. Fülkénként kettő tiszt és tiszti legény kapott helyet. Érsekújvárra érve a vasúti szerelvényünk hosszú kígyóvá vált, emlékezetem szerint több mint 40 vasúti kocsira növekedett. A fülkék is mind megteltek. A hozzánk csatlakozó menetszázadok hasonló létszámmal és felszereléssel rendelkeztek, mint mi. Megfelelő mennyiségű mozgókonyha is működött, melyek a szállításunk folyamán igen ízletes hazai élelemmel láttak el bennünket. A jó magyar szalonna sem hiányzott, amiről később, az első vonalban, oly sokszor álmodoztak az embereim. Érsekújvárról késő délután indultunk, így a szépséges Vág völgyéből a sötétség beálltával igencsak keveset láthattunk. Pirkadáskor már a Jablonkai-hágón kapaszkodtunk felfelé a Lengyel Protektorátus területén. Innen Varsó irányában lassan a Kárpátok bércei is eltűntek. Megközelítve a lengyel fővárost, hirtelen keleti irányba fordultunk Breszt és Minszk felé. Szmolenszket elhagyva Brjanszkba szerencsésen, minden baj nélkül megérkeztünk. Már november közepén is túl jártunk. Egyre hűvösebbé vált az idő, különösen itt, a nagy orosz síkságon. Az első hó is lehullott. Ez kellemetlen volt, mert vasúti kocsink fűtését semmilyen körülmények között sem lehetett megoldani. Valamennyiünkre egyre több ruhadarab került, annak ellenére, hogy Bányai Miklós tiszti legényem aki civilben erdész volt mindent elkövetett a hideg 11

8 enyhítésére. Még az otthonról hozott petróleumfőzőmet is begyújtotta, hogy némi meleget varázsoljon a fülkénkbe. Brjanszkban nem sokat időztünk. A német menetirányítók a vasúti szerelvényünket Harkovba irányították. De ez a rövid tartózkodásunk is elegendő volt ahhoz, hogy az állomáson a honvédeink kellő értesülést szerezzenek a menetvonalunkról. Ezek szerint utunk partizántevékenységéről híres vidéken vezet keresztül, ahol majd minden szerelvényt felrobbantanak. A sötétség beálltakor induló szerelvényen szorongó érzéssel vártuk a fejleményeket. Sorra hagytuk el az éjszakában a vasútbiztosító támaszpontokat, melyeket magyar honvédek őriztek. Lehetséges, hogy éppen a balassagyarmati zászlóalj megszálló részlege biztosítja a térség vasúti szakaszát? Az idő múlásával majdnem mindenkit elnyomott az álom. A pirkadástól már nem jártunk messze, amikor a szerelvényünk nagy zökkenéssel, hirtelen megállt. Az álmukból felriadt emberek azt hitték, hogy támadás ért bennünket és a puskával rendelkezők eszeveszett lövöldözésbe kezdtek. Hogy ki lőtt először, nem lehetett megállapítani. Elképzelhető, hogy a mozdony után kapcsolt kocsiból, ahol német vasútbiztosító egység személyzete tartózkodott, adták le az első lövést. Felriadtam álmomból és dermedten hallgattam a nagy lövöldözést. Hirtelen én sem tudtam elképzelni, valójában mi is történt. Pár pillanat alatt magamhoz térve a szerelvény mindkét oldalát szemügyre vettem, igyekeztem az okot megállapítani. Eredménytelenül. Tiszti legényem kíséretében végigmentem az álló szerelvény mentén, s ordítva adtam ki a Tüzet szüntess! parancsot. Lassan-lassan a kedélyek lecsillapodtak. Már hajnalodott. A m-re jobbra, balra kiküldött felderítő járőrök sorra visszatértek, jelentették, hogy semmilyen gyanús jelenséget nem észleltek. Még lábnyomokat sem találtak a vasút melletti hóban. 12

9 Rejtély előttem az, hol, merre tartózkodott ez idő tájt a szállítmány parancsnoka. A tiszttársaim sem igen igyekeztek segítségemre lenni a rend, a nyugalom helyreállításánál. Miért kellett nekem, fiatal hadnagynak az események során határozottan, erélyesen fellépnem? Egyébként a történtek után a szállítmányparancsnokomtól még vállveregető dicséretet sem kaptam. Igaz, nem is vártam tőle. Feltételezhető, hogy e kis epizód kellő körítéssel ellátva kitüntetéséhez hozzájárult. A vasúti szerelvénnyel szerencsére komolyabb baj nem történt, csak a jobb oldali sínből hiányzott kb. kétarasznyi rész, aminek következtében kisiklott a mozdony. Békésen pöfékelve álldogált, minden sérülés nélkül, mintegy 30 cmre a sínekkel párhuzamosan. Még a délelőtt folyamán befutott a németek vasútjavító részlege és a sérült sínt egykettőre kicserélték. A mi 424-esünknél kétszer nagyobb mozdonyt pedig csörlővel, minden nehézség nélkül a pályára visszahelyezték. Látszott, nem az első esettel álltak szembe, mert imponáló gyakorlatról tettek tanúbizonyságot. Hamarosan a szerelvényünk roboghatott tovább Harkov irányába. Onnan Belgorod városa volt a cél, ahová még aznap délután megérkeztünk. Ezzel utunk könnyebbik szakasza befejeződött, amely emlékezetem szerint kb. kilenc napig tartott. Belgorodban 5 fok körüli hőmérséklet fogadott bennünket. Szép lassan belesétáltunk az orosz télbe, amit nem ismertünk. A sétát szó szerint is értem, mert most már gyalogmenetben kellett folytatnunk utunkat a kb. 250 km-re tartózkodó zászlóaljunkhoz. A németektől kivételes engedélyt kaptunk arra, hogy még egy utolsó éjszakát tölthessünk a melegnek számító vonatban. Reggelre, kellő erőt gyűjtve, nekivágtunk a naptól szikrázó hómezőnek. Menetoszlopunk hosszan elnyúlt a nagy fehér orosz síkságon. Így egy hatal- 13

10 mas kígyóhoz hasonlított, mely lassan, akadályt nem ismerve kanyarog a hótól megtisztított országúton kelet felé. Naponta átlag 20 km-t hagytunk magunk mögött. A menetoszlopban a századok sorra követték egymást, utolsónak hagyva az oszlop menetképtelenjeinek szállítására szolgáló járműveket. Ide kerültek mindazok, akik valami oknál fogva nem tudták a menetelést folytatni. Menni, haladni kellett kelet felé, az oszloptól lemaradni semmi körülmények között nem volt tanácsos! A napi mércét minden körülmények között teljesíteni kellett. Végcél mindig a megfelelő távolságban utunkba eső község volt, melynek házaiban kipihenhették a menet fáradalmait az emberek és erőt gyűjthetnek a következő naphoz. Bár még a gyalogmenet kezdeténél tartottunk, mégis egyre többen kényszerültek a szállítóeszközök igénybe vételére. Amíg az időjárás kegyes volt hozzánk, viszonylag könnyebben viselték el az emberek a viszontagságokat. Utunk kezdettől fogva lankás, dombos vidéken vezetett. Feltűnt az, hogy sehol egy bokor, sehol egy fa, netán egy fasor vagy útmenti vizesárok csak fehér hó és hó mindenütt. Az is legalább 30 cm vastagon. Az első napokban a hó a tűző napsugarakat oly mértékben szétszórta, hogy szemet bántóan szikrázott minden. Bevallom, magamban már-már a hóvakság gondolatával kezdtem foglalkozni. A hófedte vidéken csupán sejteni lehetett az utak nyomvonalát. Ennek jelölésére eredeti módot találtak: az út két szélén 50 méterenként felállított kb. 2,5 m magas póznák sorakoztak, melyek tetejére egy-egy szalmaköteget kötöttek. Az út járhatóvá tételéről, a hófúvások okozta akadályok elhárításáról a helyi közigazgatás gondoskodott. Lassan távolodva Belgorodtól, Korocsán keresztül az Oszkol völgyét elérve, már Csernjankában jártunk. Utunk egyre nehezebbé vált. Minél keletebbre haladtunk, egyre jobban éreztük a ke- 14

11 ményedő hideget az egyre sűrűbbé váló hóesésben. A friss hó a hideg széllel együtt menetünket nehezítette, lassította. Csodálatos módon, bármely irányba kanyarodott a menetoszlop, a szél állandóan szembe, a menetcél irányából hordta arcunkba a havat, amitől az nedvessé és pirossá vált. Szemünkkel alig láttunk. Már ekkor kezdtük érezni ruházatunk tökéletlenségét, hiányosságát, jóllehet még otthon, indulásunk előtt valamennyiünket irhamellénnyel láttak el. Nagy problémát okozott a nap mint nap használt lábbeli. A rendszeres menetnél a bakancsra tapadó hó megolvadt és a bőrbe beszívódott, a kiszáradásra pedig kellő idő nem állt rendelkezésre. Az átázott bakancs a nagy hideg következtében megfagyott, ami menet közben olyan érzést váltott ki, mintha facipőben járna az ember. A lábfagyások egyre gyakoribbá váltak, s rendre azoknál az embereknél, akiknek bakancsa szorosan a lábukhoz tapadt. Ők hamarosan menetképtelenné váltak. Szerencsémre a szoros bilgeri csizmámat még Belgorodban árkász csizmával cseréltem fel, ami kellő nagyságúnak bizonyult. Olyannyira, hogy a felhúzott meleg harisnyára még kapcát is fel tudtam csavarni. Hogy a fagyásokat elkerüljem, semmilyen járművet nem vettem igénybe, csak gyalog mentem mindenhova. Fagyásveszélynek voltak kitéve az országos járműveken, azaz szekereken utazók, ezért a rajta lévőknek a saját érdekükben jó melegen kellett betakarózniuk. Olykor-olykor tanácsos volt egy kis felmelegedésért a kocsit vagy a szánkót elhagyni, egy kevés mozgást végezni, hogy kellő mértékben a testük minden részén a vérkeringésük meginduljon. Itt-ott megjelentek a rongyba burkolt lábú emberek, amit eleinte furcsának találtam, elítéltem őket. Az urivi áttörés után a véleményem megváltozott. A Belgorodból elindult menetoszlopunknál a másik új jelenség az volt, hogy megjelentek az első, eddig általunk nem 15

12 ismert ruhatetves emberek. Sajnos ez hazaszállításunkig mindannyiunkat magamat is beleértve végigkísért. Menetelés alatt az élelmezésünk mindvégig kiváló, kalóriadús volt. Ennek köszönhető az, hogy az emberek könnyebben tudták elviselni a hideget, a hosszú menet fáradságát. Lassan közeledtünk végcélunk felé, a hosszú menetoszlopunk rövidülni kezdett. Egyes menetszázadok leszakadtak tőlünk, s önállóan, a saját ezredük felé vették útjukat. Végül mi is 12 vagy 13 napos gyalogmenet után közben egy nap pihenőt tartva Repjevkán Rosszoskin át Oszkinó községbe érkeztünk. Itt székelt a zászlóalj gazdasági hivatala. Nehéz, kellemetlen hófúvásos napi menet után fáradtan szállásoltunk be a házakba. Ekkor már december 5-ét írtunk. Jólesett az éjszakai pihenés. Az időjárás kint semmit sem változott, sőt, talán a leszálló köd és az erősbödő szél még zordabbá, még mostohábbá tette. A reggeli órában ilyen feltételek mellett készültünk menetünk legutolsó szakaszának megtételére. Nem messze Oszkinótól, a kb. 9 km-re levő Veszelij Hutor helységben tartózkodott a II. zászlóalj. Ide vártak bennünket. Indulásunk előtt megérkezett a Hárs László százados jövendő zászlóaljparancsnokom által elénk küldött ember, aki a menetszázadomat a tartalék tartózkodási helyére vezette. Kétórás nehéz, talán a legkellemetlenebb menetelés után jelentkezhettem a még otthonról jól ismert parancsnokomnál Veszelij Hutor kolhoz majorjában. Szívélyes üdvözléssel, nagy örömmel fogadott bennünket és szétosztásunkig ideiglenesen egy nagy, zárt helyiséget utalt ki számunkra. Itt pihenhettük ki a menet fáradalmait. Az embereimet magukra hagyva felkerekedtem, s az itt pihenő öreg harcosok között járkálva kíváncsian beszélgettem, nézegettem, kutattam régen látottak után. A most érkező szemével nézve megállapítottam magamban, hogy bizony a zászlóalj emberei erősen megfogyatkoztak. Fáradtak- 16

13 nak, megviselteknek látszottak. Összebújva a kijelölt körletükben, saját bajukkal foglalatoskodtak. Ami a legriasztóbb volt, az a közömbösségük. Nem nagy érdeklődést mutattak irányunkba, csupán tudomásul vették jelenlétünket. Ismerős arcok csak itt-ott bukkantak föl, akiket üdvözöltem. Hadapród őrmestert alig láttam, és a tiszt bajtársaim száma is katasztrofálisan megcsappant. A zászlóaljparancsnokom kivételével egyiküket sem ismertem, mert az eddigi nagy veszteség miatt valamennyiüket más alakulattól vezényelték a zászlóaljhoz. Akadt olyan is, aki otthonról, személyi pótlásként érkezett ki a frontra. Találkozásunkkor csupán bemutatkozásra és néhány udvarias szó váltására kerülhetett sor, többre nem. Az ismerkedést sem az idő, sem a körülmények nem engedték. Az ebéd kiosztására tértem vissza a menetszázadomhoz... Az első benyomásaim nagyon kellemetlenek voltak, melyeket később az események is igazoltak sajnos! Alighogy megérkeztünk pár órát töltöttünk csak a zászlóaljnál, még jóformán az elosztásunk sem történt meg, harctevékenységről csak hírből hallottunk, védőállásban sem voltunk, az ittlévők valamennyien az ezred leváltásáról, hazaszállításáról beszéltek és álmodoztak. Ilyen és ekkora harci szellem közepette alakult újjá a zászlóalj. December 6-át írtunk, Horthy Miklós kormányzónk névnapját díszebéddel ünnepelik otthon, mi pedig 10 foknál hidegebb időben, kinti hófúvásnál felsorakozva a zászlóaljhoz beérkezett menetszázad elosztását hajtottuk végre. A századparancsnokok adottak voltak, kivéve a most újjáalakuló hatodikét, melynek engem neveztek ki. A létszámban erősen megfogyatkozott kinti zászlóalj két összevont lövészszázaddal rendelkezett. A meglevő 4. és az 5. század személyi állományát három részre osztották. Innen egy-egy harmad törzsgárdát képezve került az új 6. századba. Hasonló módon hajtották végre az automata fegy- 17

14 verek elosztását is. Ezután a beérkezett menetszázad embereit az igényeknek megfelelően sorolták. A velem együtt érkezett Labancz László hadapród őrmester továbbra is szakaszparancsnokom maradt, s mellé kaptam még két főt, akik nevére, rendfokozatára már nem emlékezem. A 150 fő körüli létszámmal megalakult század 3 szakasszal, szakaszonként 3 rajjal, az 1. és a 2. szakasz 2-2, míg a 3. szakasz 1 golyószóróval rendelkezett. Emlékezetem szerint a 3 szakasz 2-2 géppisztolyt is kapott. Puskával a szükségnek megfelelően mindenkit elláttak, természetesen elegendő lőszermennyiséggel együtt. A század- és szakasztörzsek megalakítása, valamint az emberek név szerinti összeírása után elrendeltem a szakaszparancsnokoknak a kapott fegyverek ellenőrzését, a beosztottakkal való beszélgetést, barátkozást, ismerkedést. Magam a kapott golyószórók működőképességéről, a kezelők rátermettségéről győződtem meg. Nem nagy bizalommal voltam a két század által átadott személyi állomány harckézsége, nem utolsósorban az automata fegyverek működőképessége iránt. Úgy okoskodtam, hogy a következő pár napi pihenő alatt csak sikerül mindenhová a megfelelő embert megtalálni és az automata fegyvereknél a szükséges javításokat megejteni. Azt sejtettem, hogy Lászay János ezredparancsnokom valahol a közelben tartózkodik. Vártam, hogy megjelenik és üdvözölhetem, mint régi ismerőst, mivel a reáliskolában növendéke voltam. Csalatkoznom kellett azonban a megérzésemben, mert nem jött. Csak jóval később, a 60-as évek egyik érettségi találkozóján tudtam meg az elmaradás okát: akkortájt kapta a hadosztálynál a 168. német hadosztály egyik ezredének azonnali leváltására vonatkozó parancsot. Ez halaszthatatlannak, sürgősnek bizonyulhatott, mivel a 2. magyar hadsereg déli szárnyától nem messze, az olaszoknál a helyzet gyanússá kezdett válni. Megérkezett a román hadse- 18

15 reg áttörésének híre is, és azt mesélték, hogy a Sztálingrádnál harcoló német hadsereg kezd lassan a katasztrófa felé sodródni. A németek leváltásáról mit sem sejtő, most újjászerveződött zászlóaljunk vacsoráig pihenőben volt, amely idő alatt szerencsénkre kiosztották a téli báránybőr sapkákat. Ha mással nem, ezzel is gazdagabbak lettünk. Magam a váltás tényéről és idejéről nem sokkal riadóztatásunk előtt értesültem. Váltás de hogyan és miért? Azt, amit otthon a Ludovika Akadémián erről tanultunk, vagy azt, amit erről a szabályzatunk előírt, mind-mind sutba kellett dobni, mivel egészen másként történt. Most azonnal váltani? Nekem is, de főképpen azoknak, akik pár órája érkeztek a zászlóaljhoz, nagyon jólesett volna egy-két nap pihenő, hisz közel kéthetes, kimerítő menet után voltunk. Még a hó porát sem tudtuk a lábunkról leverni. De nemcsak ránk, újonnan érkezettekre, hanem az itteniekre is ráfért volna, mivel egy nappal előbb a Sztorozsevoje községnél lévő védőállásokból érkeztek ide. De hát a parancs az parancs, amit minden körülmények közt teljesíteni kell! Váltani kellett egy olyan századdal, akiket jóformán pár órája látásból ismertem alparancsnokaim együtt. Váltás, védőállás szemrevételezése nélkül, vakon és kifejezetten sötétben, a helyszínen szerzett pillanatnyi benyomások alapján. Mindez még tetőzve 10 fokos hideggel. Csak a Hold volt olykor kegyes hozzánk és időnként egy kevés világosságot mutatott nekünk. 19

16 A FRONTVONALBAN Este 10 óra körül indultunk, s jó fél óra után a váltandó német egység parancsnoki bunkeréhez értünk. Itt egy felvezető őrmester várt már bennünket. Az őszi hónapoktól kezdve a védőállás kiépítésére elegendő idő állott rendelkezésre. A parancsnokságtól futóárokban lehetett a főellenállási vonalhoz előre menni. Gondoltam magamban, ezt szépen és gondosan kiépítették, dicsértem is az erődítési munkájukat. A váltásra elindulva a német felvezető őrmestert követtem, engem libasorban az 1. szakasz emberei, majd az egész század. Nagy könnyebbségnek bizonyult, hogy beszéltem németül, s így menet közben is érdeklődni tudtam a védőállás felől. A főellenállási vonal eléréséig rendben, csendesen, mintaszerűen jöttek utánam az emberek. Zavar, hangosabb beszéd, vitatkozás csak a főellenállási vonal elérése után keletkezett. Kezdeti tanácstalanság, össze-vissza történő hangosabb parancsolgatás e nem mindennapi helyzetben mentségünkre szolgáljon. Rövid időn belül sikerült a keletkezett bonyodalmat megszüntetni. A váltás a gyakorlatban úgy történt, hogy a sötétben a riadóztatott német század minden egyes embere helyére, tekintet nélkül arra, hogy a századomnál ki melyik egységhez tartozott, egy-egy puskás honvéd került. Oda, ahol golyószórót vagy géppuskát találtam, magyar golyószóróst állítottam. Így sikerült kellő gyorsasággal a századra eső védelmi sávot az éjszakában átvennem azzal a rizikóval, hogy amikor kivilágosodik, a végleges elrendezést megejtem. Csak addig ne támadjanak! A beosztásra nem került emberek ideiglenesen a közelünkben található bunkerek valamelyikében találtak menedéket, 20

17 ahonnan önként váltották egymást. De továbbra is szigorú riadókészültségben maradt a század! Távbeszélőn sikerült a zászlóaljparancsnokommal az összeköttetést felvennem és a védelmi sáv átvételének tényét jelentenem. Az, hogy mi volt a németek véleménye a váltásról, nem tudom, de talán jobb is! Amit pedig a szemközti szovjet védőállásban gondoltak, arra a sikertelen vállalkozásukkal választ kaptak. A váltás lezajlott úgy ahogy! Aludni nem voltam képes, alig vártam a reggelt, amikor az előttünk elterülő terepet megnézhetem, s a század védelmi sávjában a végleges védelmi rendszert megszervezhetem. Végre hajnalodott és fokozatosan tárult fel a táj. A terep m-ig enyhén, fokkal emelkedett, ami tökéletesen elegendő volt ahhoz, hogy minden mozgásunkról, tevékenységünkről tudomást szerezzenek a szemben lévők. Most már megértettem, miért kellett hátrafelé is kiépíteni a futóárkot. Előttünk egyetlen fa vagy bokor, ami a kilátásunkat feléjük akadályozta volna, nem volt. A főellenállási vonal futóárka Urivból kiindulva folyamatosan haladt felénk, majd folytatódott északra, egészen Sztorozsevoje községig. Védőállásunkhoz délről az 5., észak felől a 4. század csatlakozott. A századom védőállásának hossza kb. 900 m volt. A futóárkok előtt m-re egy-két szál szögesdrót nyújtott némi védelmet, melyet csak itt-ott lehetett látni a félméteres hó miatt. Állítólag a védőállásunk előtti terepet elaknásították. Hogy milyen mértékben, azt nem tudtam. Ezen belül az állás átvétele alkalmával két kapu létezésére hívták fel a figyelmemet, melynek tűzzel történő lezárására a géppuskás századtól erősítésként kapott két jó öreg Schwarzlose géppuskát állítottam be. A futóárkokat hótól megtisztított állapotban vettük át. Szerencsénkre az előző viharos, hófúvásos időt csendes, hideg, de napsütéses idő váltotta. Nagy szükség is volt erre, mivel egész napon át a védőállás sávjainak kiosztásával, elhelyezkedésünkkel fog- 21

18 lalkoztunk. Valamennyi automata fegyver tüzelőállásának kijelölését, feladatát magam határoztam meg, még a váltóállásukat is! Nagyobbrészt a puskával rendelkező katonák tüzelőállása helyének, feladatának helyességét felülvizsgáltam, ellenőriztem. Mindazok, melyeket az első napokban az emberekkel begyakoroltunk, a későbbiekben rendkívül hasznosnak bizonyultak. Nagyon fontosnak tartottam a főellenállási vonal éjjelnappali figyelőszolgálatának megszervezését. Ez rajonként egy-két főt vett igénybe. A veszély alkalmával riasztott raj 4-5 készenlétben helyezett embere minden alkalommal azonnal beavatkozhatott az elhárításba. A raj többi, pihenő része kényelembe helyezhette magát. Az öthetes, szünet nélküli védőállás-szolgálat alatt a szemköztiek éjszakai vállalkozásokkal nem egyszer próbálkoztak, de időben sikerült mindig észrevenni őket. Egyik alkalommal egy figyelő őrszemünk kiemelésére tettek kísérletet. A futóárokba behatoló katonát dulakodás közben fogtuk el. A másik alkalommal kb. egy szakasz betörését sikerült meghiúsítani, akik a futóárok előtt 10 m-re visszahagyták egy sebesültjüket és két halott társukat. A figyelőszolgálat ellenőrzése során többször magam is hallottam a sötétben az ellenséges síjárőrök léceinek susogását. Az, hogy milyen távol és mennyien voltak, egyszer sem sikerült megállapítani. Az általuk viselt hólepel, meg a sötétség ebben megakadályozott bennünket. Egyébként az első napokban nagy gondot, fejtörést okozott a figyelőszolgálat. Megrémítette a szolgálatot teljesítőket a csekélynek nem mondható 7 vagy 8 fejlövéses eset. A szemközti szibériai gárdaezred távcsöves puskásai erre specializálták, jól belőtték magukat. Nem volt tanácsos egy helyen huzamosabb ideig, vagy egymásután többször a fejüket kidugni, végigpásztázni a terepet. Hogy ezt zavartalanul végezhessék az emberek, s főként minden veszély nélkül, gyor- 22

19 san két-két tükör segítésével periszkópokat készítettünk. Ezek után a fejlövések megszűntek. A németektől átvettük a nekünk kevésnek tűnő bunkereket, amelyet ősztől kezdve nehéz körülmények között az állásuk erődítésével egy időben, a létszámuknak megfelelő számmal és hellyel építettek. Mi a bunkerek befogadóképességénél nagyobb létszámmal rendelkeztünk. Zsúfoltan, de azért közmegelégedéssel, úgy amennyire sikerült fedél alá préselnem az embereket. A futóárokban készenlétben állók a nagy hidegben csak a bunkerekben találtak meleget, némi menedéket, biztonságot. Ezek voltak a fűtött helyek, ahol szolgálatuk leteltével meghúzódhattak, ehettek, ihattak, melegedhettek, pihenhettek, aludhattak, tisztálkodhattak egyszóval lakhattak! A szörnyű zsúfoltság azt diktálta, hogy új bunkerek létesítését, esetleg a meglevők nagyobbítását szorgalmazzam. De ez az adott helyzet ismeretében rendkívül nagy nehézségbe ütközött. Már decembert írtunk, s a kinti időjárás egyre zordabb, hidegebb lett, közben már a föld is csontkeménnyé fagyott. Az ellenség közvetlen közelsége, rálátása a vonalainkra, nem engedte, sőt akadályozta a művelet elvégzését. Csak a sötétség leple alatt, rendkívül nehéz körülmények közepette tudták volna az építési munkálatokat lefolytatni az igen gyenge bőrben lévő munkaszolgálatosaink. Annak következménye, hogy a bunkerek férőhelyeinek bővítését nem szorgalmaztam eléggé, a későbbiekben fokozatosan jelentkezett a század hangulatában, az ütőképesség és a harcérték visszaesésében. A bunkerek emeletes ággyal rendelkeztek 4-6 fekvőhellyel. Nem egy fekvőhely két ember tulajdonát is képezte. A tetőzetet egymás mellé fektetve gerendák sora képezte, föléje cm földet terítettek. Nedvességtől úgy-ahogy szigetelték a bunkereket, nagyobb panasz erre vonatkozólag nem érkezett. Olvadás bekövetkezésekor majd azt is meglát- 23

20 juk, ha még... A bunkerek nagyobbik része közvetlenül a főellenállási vonal futóárka mentén, vagy pár méterrel beljebb létesült. Akadt közülük olyan is, amelyik m-re, de az én századparancsnoki bunkerem még távolabb, mintegy 40 m-re épült. Valamennyiből csak a főellenállási futóárok felé lehetett kijutni. A meleget a bunkerekben rajkályhák szolgáltatták és a tüzelőanyagot hátulról szállították ki a vonalba. Északkeletre, nem is olyan messze, akadt egy erdő (kb. 1 km-re), de oda csak a szovjet vonalakon keresztül lehetett volna eljutni. Így kénytelenek voltunk lemondani róla. Telt-múlt az idő. Lassan kialakult az egésznapi szolgálat rendje hol könnyebb, hol nehezebb körülmények között. Mivel állásaink előnytelen, sőt hátrányos fekvésűek voltak, ajánlatosnak bizonyult, hogy csak a sötétség beálltával közelítsük meg a zászlóalj parancsnokságát. Ekkor adódott alkalom, lehetőség a lőszer és a melegedéshez szükséges tüzelőanyag pótlására. De a legfontosabb dologra is: a napi élelem és cigaretta ellátmány kiosztására. A körülmények következtében hajnalban, még a sötétség leple alatt kapta meg mindenki a reggelijét, ami a zupa néven ismert köménymagos levesből vagy teából állott. Rendszerint ekkor osztották ki a napi kenyéradagot a hideg ebéddel együtt, amely főként a német ellátás kedvencének számító, Hitler szalonnának csúfolt, préselt lekvárból állott. Ezt a magyar gyomor nem igen kedvelte. Nagy ritkán kaptunk jó magyar szalonnát is, amit mindenki örömmel fogadott. Elláttak még bennünket általunk nem ismert, magyar gyártmányú húskonzervvel. Ez hamarosan kedvelt csemegének számított, csupán egy baja volt: kevesellték az emberek. Legközelebb este, a sötétség beálltával jutottunk meleg ételhez. A vacsoránk általában gulyásból, káposzta- vagy babfőzelékből állott, csak néha volt valami más. Rendszerint, mire a meleg vacsora az első vonalba eljutott, langyos lett, de gyakran teljesen kihűlt. Az 24

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

DOMSZKY ZOLTÁN. 69 nap alatt Magyarország körül

DOMSZKY ZOLTÁN. 69 nap alatt Magyarország körül DOMSZKY ZOLTÁN 69 nap alatt Magyarország körül Előzmények Sajnos nem olyan régtől túrázom talán úgy 10 éve kezdtem, de nagyon megszerettem, és belekóstoltam a teljesítménytúrázás műfajába is. Nagyon lelkes

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Így aztán a nagy tölgyfák alatt, egy pokrócon nekiálltunk ultizni. Ferkó, a figyelő pufajka kabátját szép vánkos alakúra tűrte, és az egyik sínre

Így aztán a nagy tölgyfák alatt, egy pokrócon nekiálltunk ultizni. Ferkó, a figyelő pufajka kabátját szép vánkos alakúra tűrte, és az egyik sínre A KISVASÚT Leérettségiztem. Az Erdőmérnöki Egyetemre fél pont híján nem vettek fel. Bölcs nagybátyám tanácsára az Észak-somogyi Állami Erdőgazdaságnál helyezkedtem el fizikai munkára, bizakodva, hogy igyekezetemet

Részletesebben

Solti Hídfőcsata emléktúra

Solti Hídfőcsata emléktúra Solti Hídfőcsata emléktúra Molnár Gábor 2014 Tartalom A solti hídfőcsata története...2-3-4 A túra adatai...5 A túra útvonalak...6 A túra leírása...7 Befejezés...8 1 A solti hídfőcsata története 1944.november

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 22-én a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága üléséről. Jelen vannak:molnár Imre, a Bizottság

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

sarkon megkérdezte egy festett arcú hölgy, hogy nem akarok-e szobára menni. Mondtam neki, hogy szobát mindenhol lehet látni, én a Dunát akarom megnézni, azt a szép nagy hidat, és itt van ez a sok-sok csodálatos

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Hírlevél 5. hét. A hétvége eseményei 2014. január 27. 09:57

Hírlevél 5. hét. A hétvége eseményei 2014. január 27. 09:57 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu A hétvége eseményei

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló Név: Szalkai Patrik György Erasmus Élmény beszámoló Az Erasmus által a finnországi Kuopio városába utazhattam ki két hónapra (2015. április 13-tól június 14-ig), ahol egy hotel, nevezetesen a Best Western

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

F650.hu. Itt egy szemetesben várt az elsõ globalista benyomás Szlovákiáról, egy újságlap: magyar cím alatt kínai szöveg, hurrá!

F650.hu. Itt egy szemetesben várt az elsõ globalista benyomás Szlovákiáról, egy újságlap: magyar cím alatt kínai szöveg, hurrá! Tátrai villámtúra Szerzõ Alvaro Ezúttal úgy döntöttünk, hogy egy viszonylag olcsó rövid kiruccanást szervezünk a Magas-Tátrába, mert ott még nem jártunk. Más helyeken bajban voltunk a neten át hirtelen,

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

KIFiNFO K I F I. Kedves Olvasónk! 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület

KIFiNFO K I F I. Kedves Olvasónk! 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület KIFiNFO K I F I 2008. december Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület Kedves Olvasónk! A KIFI hét éves működése után szükségesnek látjuk, hogy munkánkról rendszeres tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Csillagtúra egy Európáról

Csillagtúra egy Európáról Csillagtúra egy Európáról Nagyon vártuk a csapat első Csillagtúráját több okból. Egyrészt mert bár a Kékszalag a legnagyobb médiaesemény a Balatonon, de a leginkább embert próbáló verseny szerintem a Csillagtúra.

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Igó Norbert Krisztián. Csillaghullás

Igó Norbert Krisztián. Csillaghullás Igó Norbert Krisztián Csillaghullás 1. Fejezet: Amikor testet ölt a fájdalom Az iskolakezdéssel együtt, szeptemberben kezdetét vette a másodosztályú Labdarúgó Liga, melynek az első fordulójában a Cegléd

Részletesebben

2012. július 29. Vasárnap.

2012. július 29. Vasárnap. Még Sorvagurban voltunk amikor arról tanakodtunk, hogy melyik lenne a legalkalmasabb kiindulási pont, ha Izlandra szeretnénk áthajózni, de hamarosan rájöttünk, hogy a nagy távolság miatt ez édes mindegy.

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu SZEPTEMBER

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -...

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -... 1 / 7 2015.08.12. 13:55 Címlap (/)» Megyejárás (rovat/megyejaras) Békés megye (hirek/megye /bekesmegyei-cimlap) Gyomaendrőd (hirek/telepules/gyomaendrod-cimlap) A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Erasmus élménybeszámoló

Erasmus élménybeszámoló Erasmus élménybeszámoló Suba Róbert vagyok, a BMF-KGK hallgatója. Kiskőrösön élek, Budapesten tanulok. Erasmus ösztöndíjjal tanultam Belgiumban a Katholieke Hogesschool Zuid-West-Vlaanderen Associatie

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

Lengyel Szuhojok Kecskeméten

Lengyel Szuhojok Kecskeméten Lengyel Szuhojok Kecskeméten 2006. június 30-án módomban állt látni lengyel Szu-22-es vadászbombázók leszállását a kecskeméti katonai repülőtéren. Aznap egy nyílt napot tartottak ott, ezért a leszállásokat

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Mi fog történni az Edzőtáborban? Az kidolgozása a kulcs ahhoz, hogy a következő évben minden kitűzött célodat elérd. Ez a legzseniálisabb eszköz, ami valaha a management

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM MÁS SZÓVAL A rovat azokat igyekszik bemutatni, akiknek erre, szakterületükön belül, nem lenne szükségük: gondolkodásukat, alkotásaikat a szakma határainkon túl is ismeri. Mi azonban a be nem avatottakhoz

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ KL.: 00670/62. sz. SZIGORÚAN TITKOS!... sz. példány MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADÁSA 1 9 6 3 \ Kapj á k : M iniszterhelyettesek H atárőrség 2500 pld.

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben