ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ"

Átírás

1 Az 1990-es rendszerváltás után megélénkült a magyar-magyar kapcsolat. A legtöbb település kereste az együttműködési lehetőséget a határon túli magyar közösségekkel. Így volt ez Újkígyós esetében is januárjában Süli János tanácselnök nyílt megbízólevelével a Székelyföldet jól ismerő, fiatal tanító Harangozó Imre indult útnak, hogy testvértelepülést válaszszon. Egy csíki székely fiú, Imre Dénes, a háború után Újkígyósra került, itt alapított családot, így az ő révén esett X. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Testvértelepülési együttműködések régen és ma Az iskolai tanévzárón adták át Szántó Béláné Pannika néni részére a diplomája megszerzésének 70 éves évfordulója alkalmából a rubindiplomát, melyet dr. Bartolák Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárság kabinetfőnökétől és Szebellédi Zoltán polgármestertől vehetett át az ünnepelt. Ezúton gratulálunk Pannika néninek az elmúlt 70 év sikereihez, köszönjük neki a településen végzett áldozatos munkáját és kívánunk neki további jó egészséget! Szántó Béláné (Sárhegyi Anna) március 24-én született Endrődön. Anyja Szebeny Anna tanítónő, apja Sárhegyi Béla MÁV-főtávírász. Tanulmányait Endrődön, Szegeden és Kolozsváron végezte ben Kolozsváron szerzett tanítói diplomát, és még ebben az évben Újkígyósra jött helyettes tanítónak a hadifogságba került Vígh József helyére. Egy évig három osztályt tanított fizetés nélkül. Szabó Istvánéknál lakott kegyelemkenyéren. A tanítás mellett háztartási munkát végzett, és az aratásban is segített. Már kezdettől fogva részt vett az ifjúsági mozgalomban. Színdarabokat rendeztek, melyekben szerepelt is. Bekapcsolódott a nőmozgalomba is. Az akkori MNDSZ vezetőségi tagja és pénztárosa lett. Analfabéta tanfolyamokat szervezett, és megtanította a kígyósi cigányokat írni, olvasni. Hamarosan megszerették a községben ben férjhez ment Szántó Béla tanítóhoz, akivel esküvőjük a választás Csíkszentmiklósra, pontosabban a községközpontra, Szépvízre. A testvértelepülési megállapodás létrejötte kapcsán meg kell említeni a fogadó fél részéről Ferencz János tanár úr nevét, Újkígyósról pedig Zsótér Józsefét is. Az együttműködési felkérést akkor Szépvíz részéről Becze Antal, a Nemzetmentési Front helyi elnöke írta alá, a megállapodást Újkígyós képviseletében pedig Bálint Istvánné dr. jegyző asszony, Szépvíz részéről Csáki Károly látta el kézjegyével. A kezdetben mindkét részről élénk kapcsolattartást az önkormányzat mellett elsősorban az Erdélyi Kör ápolta Újkígyóson. Életre szóló barátságok, családi kapcsolatok is létrejöttek, amelyek ezt a negyed évszázadot végigkísérték. Voltak időszakok, amikor ez a kapcsolat nem volt anynyira előtérben, elhalványult, rányomta a bélyegét a rosszemlékű 2004-es kettős állampolgársági népszavazás is, de 2008-ban formálisan is megerősítettük az újraélénkülő együttműködésünket. FOLYTATÁS A 2. OLDALON > > Átvette rubindiplomáját Szántó Béláné Pannika néni Szántó Béláné Pannika néni az iskolában vette át a rubindiplomáját után azonnal kimentek az Apátipusztai iskolába tanítani. Itt férjével közösen 405 embernek lettek a szellemi fáklyavivői. Olyan kulturális életet teremtettek, amelyet a Népművelés című lap példaképül állított az egész ország elé. Miután 1963-ban beköltöztek a faluba, újra a benti iskolában tanított. Elvégezte a könyvtárosi szakot, ezután könyvtáros is lett. Újra bekapcsolódott a nőmozgalomba, a kézimunkaszakkör munkájába. Két gyermeke nevelése mellett minden idejét a falu életének szebbé tételére áldozta. Hazai és külföldi kirándulásokat szervezett, karitatív munkát végzett, ott segített, ahol csak tudott. Társadalmi munkásságáért sohasem várt elismerést, az illetékesek azonban több alkalommal részesítették méltó elismerésben. Okleveleket, kitüntetéseket kapott pedagógiai és népművelői munkájáért. Az utolsó éveket a napköziben dolgozta le. Nyugdíjba vonulása után sem tért pihenőre. Szervezte a hitoktatást az első osztályosok részére, szinte minden évben 100%-ban vettek részt a kicsik az ő hittanóráin. Aktívan tevékenykedett a nyugdíjasklub munkájában, és ő lett a Naplemente Nyugdíjasklub zászlójának a zászlóanyja. A megalakult Karitász-csoport vezetésében és szervezésében tevékenyen vett részt. Ő mindenki Pannika nénije, aki idős napjait már negyedik éve a Szent Erzsébet Szeretetotthonban aktívan tölti, kihasználva a változatos programokat.

2 2 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Testvértelepülési együttműködések régen és ma Balról jobbra: Geréd István tanácsos (Szépvíz), Bacskai László polgármester (Zápszony), Gheorghe Dorel Vidran polgármester (Zimándújfalu), Kocsis József alpolgármester (Zimándújfalu), Szebellédi Zoltán polgármester >> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A rendszerváltás óta ugyanolyan fontossága van ezeknek az önkormányzatok között létrejövő, fennálló kapcsolatoknak, hiszen a kommunizmus idején szinte tilos volt beszélni, egyáltalán tudni valamit a határinkon túl élő székelyföldi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki magyar testvéreinkről kivételt képeztek főleg egyházi iskolák, szűkebb baráti körök. Fontos volt a személyes kapcsolatokon keresztül is szembesíteni a sok magyarországit azzal, hogy jelenlegi határinktól akár 500 km távolságban is vannak olyan vidékek, ahol csak magyar szó hallatszik. Megerősítőek voltak a találkozások azokkal, akik dacolva a kommunizmus viharaival megőrizték anyanyelvüket, hitüket, átörökítették azokat a hagyományokat, amelyek évezredes múltunkban gyökereznek. Az élet számos területén épültek, épülnek ezek a kapcsolatok sport, kultúra, gazdaság, család, gyermekek üdültetése, amelynek köszönhetően sokan csak ezáltal juthatnak el egymás településére, megismerve a másik gyönyörű tájait. Önkormányzatunk amellett tette le a voksát, hogy ezt az építkezést szeretnénk folytatni újabb testvértelepülési kapcsolatok kialakításával a Kárpát-medencében, de alkalom adtán távolabbi országok más településeivel is, hogy egymás kultúráját, életét jobban megismerjük. Olyan kapcsolatot alakítsunk ki, amely az élet minden területén, akár gazdasági téren is gyümölcsözővé váljon, esetleg közösen jussunk hozzá közös projektek megvalósítása által európai uniós forrásokhoz. Az idei Galiba Napok eseményeihez kapcsolódóan, június 19-én ezért is pecsételtük meg formálódó kapcsolatunkat egy együttműködési megállapodás keretében a kárpátaljai Zápszony (Ukrajna) és partiumi Zimándújfalu (Románia) községekkel. Az ünnepi képviselő-testületi ülésen nemcsak a testvértelepülési megállapodást láttuk el kézjegyünkkel, hanem ünnepi műsor keretében kaptunk ízelítőt a négy település kulturális hagyományaiból. Ezt a kapcsolatépítést fogjuk folytatni mind az újkígyósi emberek, mind a testvértelepüléseinken élők javát szolgálva. Szebellédi Zoltán polgármester Tisztelt Szülők! Kérem Önöket, hogy a 2015/16-os tanév általános iskolai étkeztetéshez szükséges nyilatkozatokat augusztus 20-ig adják le! A nyilatkozat szükséges akkor is, ha a gyermeke/gyermekei semmilyen kedvezményben nem részesülnek. A nyilatkozat feltétele az étkezésnek! Az előző tanévben leadott nyilatkozatokat és a bármilyen térítési kedvezményre jogosító igazolásokat újra le kell adni, mert azok nem érvényesek a 2015/2016-ös tanévre. Akkor sem, ha a jogosultság még érvényben van. A nyilatkozatot mely letölthető Újkígyós város honlapjáról, illetve elkérhető az általános iskola portáján kitöltve, aláírva az Önkormányzati konyhára (Újkígyós, Arany János utca 43.) kell el juttatni. Schríffert Béla élelmezésvezető A Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület nyári programja Az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete ezúton tájékoztatja a tagjait és az újkígyósi lakosságot a július és augusztus hónapban tervezett programjairól: 25. Mezőmegyeren Városi Nyugdíjas Piknik 26. Fürdőzés Gyopároson augusztus 4. Szalonnasütés a Gazdakör udvarán augusztus 22. Vacsorával egybekötött Nosztalgiabál a Soproni Sörözőben Jelentkezni és a program díját befizetni a rendezvények előtt egy héttel az egyesület vezetőségi tagjainál lehetséges. Szeretettel várunk minden kedves vendéget! Bartyik Pál egyesületi elnök

3 ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Az Újkígyós közneveléséért kitüntetést Locskainé Szabó Ildikó kapta Az Újkígyós közneveléséért kitüntetés Az Újkígyós közneveléséért kitüntető cím azon személy részére adományozható, aki pedagógusként, újkígyósi székhelyű nevelési oktatási intézményben legalább egy évtizeden keresztül kiemelkedő nevelési, oktatási tevékenységet végzett, magánéletében példamutató emberi magatartást tanúsított. Az Újkígyós közneveléséért kitüntetés adományozásának szabályai (1) A kitüntetés átadására az adományozás évében a tanévzáró ünnepségen kerül sor. A kitüntetést első ízben évben lehet átadni. (2) A kitüntető címre a Széchenyi István Általános Iskola és a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény szülőket képviselő testületei tesznek ajánlást. A Képviselőtestületnek a szülőket képviselő testületek ajánlásai alapján a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot. (3) A kitüntetéssel együtt díszoklevél, 8 cm átmérőjű egyoldalas bronz emlékplakett és Ft értékű utalvány kerül átadásra. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. 3 Locskainé Szabó Ildikó Locskainé Szabó Ildikónak 1990 óta folyamatos a munkaviszonya az általános iskolával június 30-ig pedagógiai asszisztens munkakört látott el, június 29-én a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán nevelőtanári diplomát szerzett, és pedagógus munkakörbe került február 26-án gyógypedagógus diplomát szerzett a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon. Feladata a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók ellátása, a DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer) mérések lebonyolítása. Hat éve az iskolai szülői szervezet összekötő tanára. Munkavégzésére a lelkiismeretesség, a határtalan gyermekszeretet, empátiakészség jellemző. Szakmailag is kiválóan felkészült pedagógus, folyamatosan bővíti szakterületével kapcsolatos kompetenciáit (Meixner tanfolyam, SZIT tanfolyam). Rendkívül kedves, segítőkész személyiség, a tantestület értékes tagja, kollegái körében is népszerű. A szülői szervezet egy aktív, jó szellemű, segítőkész közösséggé lett a vezetése alatt. Tájékoztató határszemléről Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 1-től október 15-ig tartó időszakban átfogó jellegű határszemlét tart Újkígyós településen. A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a parlag- és az allergiát okozó parlagfüves területek csökkentése. A határszemle alanyai: az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosok, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek/vagyonkezelők, illetve a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználók, igénybe vevők. A Földhivatali Osztály a határszemle keretében ellenőrzi a hasznosítási, mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség (gyommentes állapotban tartás) betartását, a természetbeni állapot és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett művelési ággal való egyezőséget, az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény feltüntetését, illetve megszüntetését (bontását), a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak, illetőleg a belvíz elvezetését szolgáló árkok, csatornák állapotát, felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat. A határszemle hatósági ellenőrzésnek minősül. TÁJÉKOZTATÁS Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Újkígyóson és Szabadkígyóson 13. és július 24. között a falugazdász ügyfélfogadása szabadság miatt szünetel. Az ügyfélszolgálati iroda Békéscsaba, Jókai utca 46. szám alatt várja ügyfeleit. Telefon: 06/ , 06/ Megértésüket köszönjük! Balogh László falugazdász

4 4 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Tanév végi jutalmazások az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában Énekkari munkájukért oklevélben részesültek: Fodor Anna, Somosi Brigitta, Somosi Gabriella, Szabó Csilla, Simon Hajnalka, Pap Nikola, Vizi Fanni, Szász Noémi, Ragályi Lili, Ragályi Fanni, Szabó Nóra, Márkus Ivett, Bogyó Beáta, Biri Adél, Borsi Ramóna, Kovács Hanna, Váradi Szonja, Békési Dóra Margaréta, Mészáros Gréta Énekkari munkájukért könyvjutalomban részesültek: Békési Anna Kamilla, Börcsök Fruzsina, Csók Tünde Noémi, Zsótér Klaudia Magatartásukért, szorgalmukért és tanulmányi munkájukért könyvjutalomban részesültek: 1. a osztály: Ancsin Hanna, Börcsök Áron, Csjaki Ákos, Dobrotka Laura, Felföldi Ákos, Gál Zétény Gergő, Gyöngyösi Jázmin, Kovács Mónika, Miszlai Patrik, Perei Marcell János, Prágai Ramóna Magdolna, Suba Natália, Székely Márk 1. b osztály: Borsi László, Cservenák Anna Flóra, Hajgató Jázmin, Juhász Vivien, Kaplonyi Viktória, Kovács Dorottya, Pelbárt Ádám, Sisák Réka, Szőke Lajos Máté, Zsigovics Bernadett 2. a osztály: Kovács Levente, Luptovics Lilla Diána, Oláh Tímea, Rácz Regina, Szász Boglárka 2. b osztály: Bajka Áron, Bánfi Boglárka, Baranyi Jázmin, Hőgyes Dávid Lajos, Lengyel Erika, Pap Botond, Priskin Péter, Purecse Bulcsú Benedek, Rákóczi Botond, Tolnai Petra 3. a osztály: Bánfi Bence, Domokos Balázs, Fodor Anna, Gyulai Márton Jácint, Liker Lili, Marossy Tamás László, Pusztai Gergő Imre, Somosi Brigitta, Somosi Gabriella, Szabó Csilla 3. b osztály: Szabó Linda 4. a osztály: Jambrik Tamás, Kása Soma Zoltán, Réti Krisztián, Stummer Nikolett Csilla, Varga Izabella, Varga Zoltán, Zsigovics Márta, Zsilák Máté, Zsótér Katalin Julianna 4. b osztály: Bacsa Krisztián, Pap Nikola, Simon Hajnalka, Szász Noémi, Vizi Fanni 5. a osztály: Márkus Ivett, Pleskonics Tamás 5. b osztály: Bánfi Soma Bendegúz, Biri Adél, Borsi Ramóna, Lengyel Szabolcs, Silló Petra, Váradi Szonja 5. c osztály: Csjaki Nóra, Harangozó Andrea, Oláh Márk 6. a osztály: Bálint Adrienn, Fodor István, Vozár Mónika 7. a osztály: Bakonyi Dóra, Hajgató Simon, Szabó Vivien, Zsigovics Renáta 7. b osztály: Ancsin Máté, Bánfi Boglárka, Veszpi Gergő Attila 8. a osztály: Kovács Márton Attila 8. b osztály: Csók Tünde Noémi, Gyulai Gergő, Lengyel Tamás, Zsótér Klaudia Évfolyamelsők: Luptovics Lilla Diána (2.a), Liker Lili (3.a), Vizi Fanni (4.b), Biri Adél (5.b), Fodor István (6.a), Szabó Vivien (7.a), Csók Tünde Noémi (8.b) Csak nyolcadik osztályosoknak adható díjak: Közösségi munkáért: Börcsök Fruzsina, Jenei Petra, Lengyel Tamás, Leszkó Laura, Szekerczés Roland Média Díj: Gyulai Zsolt Máté Közlekedési versenyekért: Mészáros Tünde Képzőművészetért: Jenei Petra, Kis Beatrix, Leszkó Laura, Mészáros Tünde Zeneművészetért: Lengyel Tamás Jó sportoló - kézilabda: Barna Barbara, Csomor Bianka, Masa Miklós, Oláh Imola, Pop Patrik, Rákóczi Ágnes, Sipos Péter, Somogyi Szilvia Jó sportoló - torna: Börcsök Fruzsina, Jenei Petra Jó sportoló - kick-box: Krucsai Gergő Jó sportoló - lovaglás: Makoviczki Ákos Jó sportoló - labdarúgás: Zoltvány Tibor Jó tanuló, jó sportoló: Biri Ákos, Kovács Márton Attila Széchenyi-díj: Csók Tünde Noémi A Szülők Képviselő Testületében végzett lelkiismeretes munkájáért: Börcsökné Novák Marianna, Lengyel Mónika, Makoviczki Zoltánné, Tóthné Gáspár Edina Újkígyós Város Önkormányzata megyei és országos versenyen elért első helyezésért könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazta a tanulókat és felkészítőiket: A Tudásbajnokság megyei döntőjén matematika tantárgyból az első évfolyamosok közül első helyezést ért el: Dobrotka Laura Felkészítő: Rojik Rita A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei döntőjén első helyezést ért el: Vizi Fanni Felkészítő: Domokosné Németh Ildikó Kick-boxból országos diákolimpián lett első helyezett: Pap Botond Felkészítő: Bánfiné Stefula Krisztina Kick-boxból országos diákolimpián lett első helyezett: Pap Nikola Felkészítő: Korcsog László Kick-boxból országos diákolimpián lett első helyezett: Török Dóra, Krucsai Gergő Felkészítő: Debreczeni Dezső Kick-boxból megyei versenyen lett első helyezett: Bánfi Bence Felkészítő: Debreczeni Dezső Tájfutáson megyei döntőn első helyezést ért el: Börcsök Milán, Kovács Márton Attila Felkészítő: Korcsog László Több megyei lovasversenyt is megnyert, szép sikereket ért el országos versenyeken ben is indul a Nemzeti Vágtán és a Világkupán is: Makoviczki Ákos Felkészítő: Makoviczki Zoltán A Borostyán Bábcsoport megyei bábversenyen arany minősítést szerzett, mellyel kivívták a jogot, hogy országos versenyen is induljanak, ahol bronz minősítést értek el. A csoport tagjai: Ragályi Fanni, Ragályi Lili, Simon Hajnalka, Biri Adél, Borsi Ramóna, Kovács Hanna, Csók Tünde Noémi Felkészítő: Horváthné Bohus Mária A Felföldi István Sport Egyesület serdülő leány kézilabdacsapata első helyezést ért el a Megyei Serdülő Bajnokságon és a Megyei Ifjúsági Bajnokságon: Csomor Bianka, Bakonyi Dóra, Barna Barbara, Bánfi Boglárka, Szabó Vivien, Oláh Imola, Somogyi Szilvia, Koszna Virág, Vozár Mónika, Sipka Melitta, Mátó Nóra Felkészítő: Laurinyeczné Buday Veronika A Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE csapatával megyei fordulón első helyezést ért el: Rákóczi Ágnes A Barátunk a természet verseny országos döntőjébe a megyéből egyedüliként bejutott iskolánk harmadik helyezést ért el: Kása Soma Zoltán, Seben Péter, Stummer Nikolett Csilla, Varga Izabella Felkészítő: Valachné Csajági Ildikó Újkígyós Város Önkormányzata könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazta még: Lengyel Szabolcsot és Lengyel Tamást, akik az iskolai és városi rendezvényeink színvonalán sokat emeltek zongorajátékukkal, valamint Csók Tünde Noémit, aki az állampolgársági eskük állandó versmondója volt.

5 ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ HATÁROZATOK 5 Új székhelyen az Újkígyósi Vízmű Kft. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 28-án megtartott ülésén döntött arról, hogy az Újkígyósi Vízmű Kft. székhelyét Újkígyós, Petőfi utca 40. szám alatti épületben jelöli meg. A cég ügyvezetésével június 1-től december 31-ig terjedő időtartamra Kásáné Kispál Krisztinát bízza meg. A megbízási díjat havi bruttó Ftban állapítja meg. A cég kintlévőségének kezelésével, beszedésével kapcsolatosan az ügyvezetőt további a beszedett kintlévőség 5%-ának megfelelő bruttó öszszegű megbízási díj illeti meg. A határozati javaslatra a jelenlévő hét képviselő mindegyike igennel voksolt. Pályáznak a sportcsarnok világításának felújítására Újkígyós város pályázatot kíván benyújtani a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Felföldi István Tornaterem belső világításának felújítására, amelyhez a költségvetés átcsoportosításával a végleges árajánlat figyelembe vételével legfeljebb Ft önerőt biztosít. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a pályázati anyag elkészíttetésével és benyújtásával. A döntés hét igen szavazattal született meg. Pályázatot nyújtanak be az önkormányzati konyha fejlesztésére Újkígyós Város Önkormányzat Képviselőtestülete hét igen szavazat mellett döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, az önkormányzati konyha kapacitásbővítésére, a friss, helyi alapanyagok felhasználását és a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésére bruttó Ft értékben, melyhez a költségvetés fejlesztési kiadásainak terhére Ft önerőt biztosít. Kérelem menetrend módosítására Újkígyós Város Önkormányzat Képviselőtestülete a DAKK Zrt. által a Békéscsaba-Szabadkígyós Újkígyós viszonylaton június 16-tól bevezetni kívánt menetrend változtatást egyhangú hét igennel jóváhagyta. Továbbá kéri a DAKK Zrt.-t, hogy a Budapestről Békéscsabára 20:43 órakor érkező vonathoz igazítsák a Békéscsabáról Újkígyósra közlekedő 20:25 órakor induló autóbuszt. Ennek megfelelően a testület javaslata, hogy 20:50 órakor induljon a buszjárat, mivel utána csak 22 óra után indul ismét autóbusz Újkígyósra. Elfogadták az egészségügyi beszámolókat A testület a június 15-én megtartott soron következő ülésén egyöntetű kilenc igen szavazattal elfogadta a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást, egyben a vállalkozó háziorvosok, a házi gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők évi tevékenységéről szóló beszámolóit, valamint köszönetét fejezte ki az orvosoknak, a védőnőknek és az egészségügyért dolgozóknak az elvégzett munkájukért. Visszavonták az önkormányzati konyhával kapcsolatos határozatot Újkígyós Város Önkormányzat Képviselőtestülete a május 28-i rendkívüli testületi ülésén, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz alkotott 68/2015. (V. 28.) számú határozatát kilenc igennel visszavonta. Határoztak a konyha fejlesztéséről Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására az önkormányzati konyha kapacitásbővítésére, a friss, helyi alapanyagok felhasználását és a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésére bruttó Ft értékben, melyhez a költségvetés fejlesztési kiadásainak terhére nettó Ft önerőt biztosít. Elfogadták a sportfejlesztési koncepciót A évre vonatkozó sportfejlesztési koncepciót mind a kilenc képviselő igennel elfogadta. Elfogadták az óvodai beszámolót Egyhangú szavazás mellett fogadták el a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény tanévről szóló beszámolóját, és egyben a testület köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak az elvégzett munkájukért. Felülvizsgálták az esélyegyenlőségi programot A képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát kilenc igennel elfogadta. Régi új vezető az óvodai intézmény élén Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízta Balogh Lászlónét, a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény közalkalmazottját a Közös Igazgatású Óvodai Intézmény intézményvezetői munkakörének ellátásával. Balogh Lászlóné alapilletményét augusztus 1. napjától Ft-ban, az intézményvezetői pótlékot a Nkt. 97. (20a) bekezdésében meghatározott illetményalap 80 százalékában, Ft-ban, keresetét mindösszesen havi Ft-ban állapította meg. A határozati javaslatot mind a kilenc képviselő igen szavazattal elfogadta. Két új testvértelepülése van Újkígyósnak Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete testvértelepülési kapcsolatot kíván létesíteni a kárpátaljai Zápszony és a partiumi Zimándújfalu községekkel. A testvértelepülési megállapodásokat kilenc igen szavazattal elfogadták,, és egyben megköszönték Zápszony és Zimándújfalu községek önkormányzatainak a testvértelepülési együttműködés kialakításnak lehetőségét. A testület felkérte Szebellédi Zoltán polgármestert, hogy a megállapodásokat ünnepélyes keretek között lássa el kézjegyével és gondoskodjon a testvértelepülési kapcsolatok megállapodásnak megfelelő kiterjesztéséről, gyakorlásáról. Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban az alábbi döntések születtek, melyet mind a kilenc képviselő igennel elfogadott: 1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (I. 26.), 27/2015. (III. 23.), 28/2015. (III. 23.), 47/2015. (IV. 27.), 48/2015. (IV. 27.), 49/2015. (IV. 27.), 50/2015. (IV. 27.), 57/2015. (V. 18.), 58/2015. (V. 18.), 59/2015. (V. 18.), 60/2015. (V. 18.), 61/2015. (V. 18.), 65/2015. (V. 18.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 2. A 47/2014. (IV. 28.) számú határozat végrehajtásának határidejét december 31-ig meghosszabbítja.

6 6 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Hétpróbáztak, futottak, kerékpároztak és az egészséges életmóddal ismerkedtek az újkígyós gyerekek. Az egészéges életmódra nevelés és a mozgás megszerettetése volt annak az egész éves programnak a célja, mely a 2014/15-ös tanévben zajlott az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában. A TÁMOP A-14/1 elnevezésű Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) című projektet az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) konzorciuma kezdeményezte, ehhez kapcsolódott az újkígyósi általános iskola. A program az elsősöktől a nyolcadikosokig minden diákot megmozgatott. A TIE programjait úgy állították össze, hogy a 6 14 éves korosztály tagjai számára érdekesek és izgalmasak legyenek. A rendezvények játékos formában, a gyerekeket megmozgatva irányították rá a figyelmet az egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságára. A központi programokat Békéscsabán tartották, ezeken a rendezvényeken összességében több mint Megmozdult az iskola száz újkígyósi diák vett részt. A Hétpróba elnevezésű programsorozat próbáit teljesítve Maraton próba (ügyesség, állóképesség), Búvár Kund próba (ügyesség, víz), Kinizsi erőpróba (hagyományteremtő sportok), Szent László próba (ügyesség, csapatsport), Bartók Béla próba (tánc), Egyem, vagy ne egyem próba (egészséges táplálkozás), Hogyan mondjam el Neked? próba (interaktív kommunikáció) a gyerekek többféle sportágat és mozgásformát próbálhattak ki, felfedezve a mozgás örömét. A próbák során a gyerekek versenyhelyzet nélkül, a kudarcélményeket elkerülve Mindenki figyelmesen hallgatta a mentősök ismertetőjét az újraélesztés alapjairól Az Ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése program keretében tanulóink egy csoportja ellátogatott az újkígyósi vízműtelep gépházába, ahol Balogh-Bodor Anikó, az Újkígyósi Vízmű Kft. ügyvezetője tartott tájékoztatót. próbálhatták ki magukat. A próbát teljesítő újkígyósi diákok teljesítményét a tanév végén oklevéllel ismerték el. A központi programsorozathoz saját programokkal csatlakozott az iskola. Ez nem volt nehéz, hiszen a Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában nagy hagyományai vannak a különböző tanórákon kívüli szabadidős és sportprogramoknak, amelyeken mind a tanulók, mind szüleik és az iskola pedagógusai is nagy kedvvel vesznek részt. Április elsején a programhoz kapcsolódóan iskola egészségnapot rendeztek az intézményben. A program során tizenhét állomáson ismerkedhettek a diákok az egészséges életmóddal. A napon az iskola valamennyi tanulója részt vett. A programok között volt egészséges szendvics- és gyümölcssaláta készítés, ügyességi játékok, a víz fontosságáról és az egészséges táplálkozásról szóló előadás, dohányzás káros hatásaira az alsósoknak mese előadás a felsősöknek pedig játékos teszt hívta fel a figyelmét. A legizgalmasabb állomásnak a mentősök bemutatója bizonyult, ahol a gyerekek megtudhatták, mit kell tenniük vészhelyzetben és megismerkedhettek az újraélesztés alapjaival is. Az egészségnaphoz kapcsolódóan az iskola aulájában plakátkiállítást is rendeztek. Minden osztály egy-egy témában készített figyelemfelkeltő plakátot, az egészséges életmód témakörében. Május 14-én és 15-én iskola sportnapot rendezett az iskola. A programba a Fut a suli rendezvényen keresztül a Szülők Képviselő Testülete is bekapcsolódott, így nemcsak az iskola diákjait és pedagógusait, hanem a szülőket, nagyszülőket és testvéreket is megmozgatta a program, melyen

7 ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 7 gyakorolhatták a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályait. Ez azért is fontos része volt a programnak, mivel a nebulók többsége kerékpárral jár iskolába. A kerékpáros vetélkedő mellett ügyességi feladatokra kötélhúzás, akadályfutás, célbadobás, sorversenyek is sor került. A program hasonlóan az egészségnaphoz az egész iskolát megmozgatta. A programsorozat zárásaként a gyerekek körében végzett kérdőíves felmérés visszaigazolta, hogy a diákok új ismeretekkel gazdagodtak az egészséges életmód témakörében, és pozitív irányban változott a mozgáshoz és egészséghez való szemléletük. A pályázatnak azonban nemcsak ez az eredménye, hiszen az iskola közel kétmillió forint értékben kap sportfelszerelést. Kovács Attila A sportnapon az osztályok közötti kötélhúzás igazi erőpróba volt több mint ötszázan vettek részt. Az iskola sportnapon a futáson mellett kerékpáros vetélkedőre is sor került. Az alsósok két könnyebb, míg a felsősök egy nehezebb ügyességi pályán mérhették össze tudásukat, és egyben Környezettudatos hulladékkezelés otthonunkban Az utóbbi években bekövetkezett jogszabály módosításoknak köszönhetően jelentősen átalakult a szilárd hulladék elszállítására kialakult kötelező közszolgáltatás rendje. Bár a lakosság nem észlelt jelentős változásokat a hulladékszállítás rendjében, azonban időközben szolgáltatóváltás történt, és az Önkormányzat folyamatos hatósági és üzleti tárgyalások eredményeként tudta biztosítani, hogy a szolgáltatás színvonalának megőrzése mellett stabilan, a lehető legkisebb költségen tudja a szolgáltatás folyamatosságát biztosítani. Ennek, és a rezsidíjak befagyasztásának köszönhetően, a lakossági árak évek óta nem változtak, a környező településekhez viszonyítva így alacsony szinten álltak be. Eddigiekben az Önkormányzatnak sem jelentett többletráfordítást a szolgáltatás, annak ellenére, hogy jelentős többletköltségek jelentek meg a szektorban. Ezeket a többletköltségeket részben a szolgáltatók, részben az Önkormányzat helyett az állam fizette meg. Ezt a megyében egyedülálló módon sikerült elérni, hiszen máshol az önkormányzatok hozzájárulást fizettek a szolgáltató felé a lakossági díjak által nem fedezett kiadások kiegészítésére május 1-től a jogszabályi kereteket figyelembe véve azonban nem tudjuk biztosítani az Önkormányzat tehermentesítését a szolgáltatás megszervezése kapcsán. Bár a lakosság az ún. hatósági díj bevezetéséig nem fizethet többet, mint az eddigiekben, azonban az Önkormányzatnak ki kell fizetnie a lakossági díj és a tényleges díj közötti különbséget az ún. lerakási díjat. Ezt a jelentős, csaknem 2 millió forintos havi kiadást közpénzből kell finanszírozni. A lerakási díj azt jelenti, hogy a szolgáltatónak tonnánként jelenleg Ft-ot kell a lerakó üzemeltetőjének a lerakóhelyre történő elhelyezés érdekében megfizetnie. Jól látható, hogy a díj alapja a súly, ezért különösen fontos, hogy minél kevesebb oda nem való hulladék kerüljön a hulladékgyűjtő edénybe. Ennek érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyűjtőedénybe csak és kizárólag az abban elhelyezhető hulladékot tegyen bele, és igyekezzen a hulladékok elhelyezésére az egyéb legális formákat is igénybe venni, így a kéthetenkénti zöldhulladék elszállítást, a szelektív hulladékgyűjtőket, a lomtalanítást, az iskolai papír- és vasgyűjtést ahol az osztályok még pénzhez is juthatnak, a komposztálást és a veszélyes hulladékgyűjtési akciót helyben! Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edénybe ne tegyenek bele építési törmeléket, azt az udvarukban gyűjtsék össze. Az inert hulladékok építési törmelék elhelyezését a volt szeméttelep rekultiváció befejezése után újra engedélyeztetni fogjuk, az elhelyezés lehetőségéről értesíteni fogjuk a lakosságot. Ez nemcsak közös gazdasági érdekünk, hanem szükségességét a települési és tágabb lakókörnyezetünk környezetvédelmi érdeke is alátámasztja. Az állam és Önkormányzatunk jelentős erőfeszítéseket tesz a környezettudatos és gazdaságilag is ésszerű közszolgáltatás megszervezése érdekében. Ehhez kérjük a lakosság segítő közreműködését is! Szebellédi Zoltán polgármester

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / 2012. Országos tanulmányi ek Apáczai Kiadó által szervezett képzőművészeti V V különdíj Farkas Kata Kullai

Részletesebben

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA Mázás Attila 2. Olvasás 3. Bohus Gáborné Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde Marczali Dorottya 4. Versmondó 3. Kórádi Gáborné Perényi András 7. Rőder Ádám Gratzer

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők:

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők: Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny Békéscsaba, 2012. október 25. JEGYZŐKÖNYV Rendezők: Magyar Atlétikai Szövetség Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Utánpótlás Központ Helyszín:

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22. HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Tóth Csilla 4.b 2. 4. évfolyam Deák Zoltánné Hajdúné Mátrai Judit Vajani Viktória 4.b 4. 4. évfolyam Deák Zoltánné

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Bolyai Matematikaverseny (területi) Csapatban 4. hely Biró Adrienn 3.b Fülöp

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Testnevelés versenyek a 2015 / 2016-os tanévben

Testnevelés versenyek a 2015 / 2016-os tanévben Testnevelés versenyek a 2015 / 2016-os tanévben Kézilabda: Árpád-kupa lány kézilabda torna, II.hely Bóka Sára 6.b Franyó Zsanett 4.b Gyimesi Alexa 4.b Gál Adrienn 5.a Legjobb kapus: Néder Adrienn Diákolimpia

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Rajtlista m Bemutató mell m fiú mell m leány mell. pálya név születési év egyesület nevezési idő. 1-futam. 2-futam.

Rajtlista m Bemutató mell m fiú mell m leány mell. pálya név születési év egyesület nevezési idő. 1-futam. 2-futam. Rajtlista pálya név születési év egyesület nevezési idő 0 20 m Bemutató mell 0 1 Gasztány Mira 2011 AUKE 1 Gajda Kámea 2011 AUKE 2 Pécsi Petra 2010 AUKE 3 Pécsi Petra 2010 AUKE 4 Vajas Viktória 2009 AUKE

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni eredmények Tantárgy Forduló A verseny megnevezése

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2014/15. tanév Évf. Tanuló neve Verseny Eredmény 1. Csuka Csenge Városi Költészet napi szavaló Városi versmondó Kistérségi versmondó Iskolai

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk Sport XXI. Mezei őszi verseny U9 2007-2008 fiúk 1. Vaszkán Milán 2008 Békéscsabai Atlétikai Club 3:23 2. Karsai Patrik 2007 Békéscsabai Atlétikai Club 3:37 3. Molnár Roland 2007 KARC 3:39 4. Tóth Bence

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,900 36,600 37,700 110,200 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. 37,500 35,800 36,100 109,400 3 Veszprém Simonyi Zsigmond Ének-Zenei

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Krúdy Gyula országos prózamondó verseny 1. helyezés Pántics Luca 10.E Felkészítő tanár: Horváthné Csoszó Gyöngyi Nagy Kitti

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

GYERMEK CSAPATBAJNOKSÁG I. forduló - keleti régió Debrecen június 17.

GYERMEK CSAPATBAJNOKSÁG I. forduló - keleti régió Debrecen június 17. FIÚK EREDMÉNYEI 60 m fiú 1. Boda Ákos 96 DSC-SI 8,43 2. Répási József 96 MISI "A" 8,99 3. Nagy Zsolt 97 Békéscsabai AC 9,20 4. Esze Bence 96 NyVSC-Nyírsuli 9,30 5. Tricskó Patrik 98 MISI "B" 9,60 6. Kovács

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben