ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ"

Átírás

1 Az 1990-es rendszerváltás után megélénkült a magyar-magyar kapcsolat. A legtöbb település kereste az együttműködési lehetőséget a határon túli magyar közösségekkel. Így volt ez Újkígyós esetében is januárjában Süli János tanácselnök nyílt megbízólevelével a Székelyföldet jól ismerő, fiatal tanító Harangozó Imre indult útnak, hogy testvértelepülést válaszszon. Egy csíki székely fiú, Imre Dénes, a háború után Újkígyósra került, itt alapított családot, így az ő révén esett X. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Testvértelepülési együttműködések régen és ma Az iskolai tanévzárón adták át Szántó Béláné Pannika néni részére a diplomája megszerzésének 70 éves évfordulója alkalmából a rubindiplomát, melyet dr. Bartolák Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárság kabinetfőnökétől és Szebellédi Zoltán polgármestertől vehetett át az ünnepelt. Ezúton gratulálunk Pannika néninek az elmúlt 70 év sikereihez, köszönjük neki a településen végzett áldozatos munkáját és kívánunk neki további jó egészséget! Szántó Béláné (Sárhegyi Anna) március 24-én született Endrődön. Anyja Szebeny Anna tanítónő, apja Sárhegyi Béla MÁV-főtávírász. Tanulmányait Endrődön, Szegeden és Kolozsváron végezte ben Kolozsváron szerzett tanítói diplomát, és még ebben az évben Újkígyósra jött helyettes tanítónak a hadifogságba került Vígh József helyére. Egy évig három osztályt tanított fizetés nélkül. Szabó Istvánéknál lakott kegyelemkenyéren. A tanítás mellett háztartási munkát végzett, és az aratásban is segített. Már kezdettől fogva részt vett az ifjúsági mozgalomban. Színdarabokat rendeztek, melyekben szerepelt is. Bekapcsolódott a nőmozgalomba is. Az akkori MNDSZ vezetőségi tagja és pénztárosa lett. Analfabéta tanfolyamokat szervezett, és megtanította a kígyósi cigányokat írni, olvasni. Hamarosan megszerették a községben ben férjhez ment Szántó Béla tanítóhoz, akivel esküvőjük a választás Csíkszentmiklósra, pontosabban a községközpontra, Szépvízre. A testvértelepülési megállapodás létrejötte kapcsán meg kell említeni a fogadó fél részéről Ferencz János tanár úr nevét, Újkígyósról pedig Zsótér Józsefét is. Az együttműködési felkérést akkor Szépvíz részéről Becze Antal, a Nemzetmentési Front helyi elnöke írta alá, a megállapodást Újkígyós képviseletében pedig Bálint Istvánné dr. jegyző asszony, Szépvíz részéről Csáki Károly látta el kézjegyével. A kezdetben mindkét részről élénk kapcsolattartást az önkormányzat mellett elsősorban az Erdélyi Kör ápolta Újkígyóson. Életre szóló barátságok, családi kapcsolatok is létrejöttek, amelyek ezt a negyed évszázadot végigkísérték. Voltak időszakok, amikor ez a kapcsolat nem volt anynyira előtérben, elhalványult, rányomta a bélyegét a rosszemlékű 2004-es kettős állampolgársági népszavazás is, de 2008-ban formálisan is megerősítettük az újraélénkülő együttműködésünket. FOLYTATÁS A 2. OLDALON > > Átvette rubindiplomáját Szántó Béláné Pannika néni Szántó Béláné Pannika néni az iskolában vette át a rubindiplomáját után azonnal kimentek az Apátipusztai iskolába tanítani. Itt férjével közösen 405 embernek lettek a szellemi fáklyavivői. Olyan kulturális életet teremtettek, amelyet a Népművelés című lap példaképül állított az egész ország elé. Miután 1963-ban beköltöztek a faluba, újra a benti iskolában tanított. Elvégezte a könyvtárosi szakot, ezután könyvtáros is lett. Újra bekapcsolódott a nőmozgalomba, a kézimunkaszakkör munkájába. Két gyermeke nevelése mellett minden idejét a falu életének szebbé tételére áldozta. Hazai és külföldi kirándulásokat szervezett, karitatív munkát végzett, ott segített, ahol csak tudott. Társadalmi munkásságáért sohasem várt elismerést, az illetékesek azonban több alkalommal részesítették méltó elismerésben. Okleveleket, kitüntetéseket kapott pedagógiai és népművelői munkájáért. Az utolsó éveket a napköziben dolgozta le. Nyugdíjba vonulása után sem tért pihenőre. Szervezte a hitoktatást az első osztályosok részére, szinte minden évben 100%-ban vettek részt a kicsik az ő hittanóráin. Aktívan tevékenykedett a nyugdíjasklub munkájában, és ő lett a Naplemente Nyugdíjasklub zászlójának a zászlóanyja. A megalakult Karitász-csoport vezetésében és szervezésében tevékenyen vett részt. Ő mindenki Pannika nénije, aki idős napjait már negyedik éve a Szent Erzsébet Szeretetotthonban aktívan tölti, kihasználva a változatos programokat.

2 2 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Testvértelepülési együttműködések régen és ma Balról jobbra: Geréd István tanácsos (Szépvíz), Bacskai László polgármester (Zápszony), Gheorghe Dorel Vidran polgármester (Zimándújfalu), Kocsis József alpolgármester (Zimándújfalu), Szebellédi Zoltán polgármester >> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A rendszerváltás óta ugyanolyan fontossága van ezeknek az önkormányzatok között létrejövő, fennálló kapcsolatoknak, hiszen a kommunizmus idején szinte tilos volt beszélni, egyáltalán tudni valamit a határinkon túl élő székelyföldi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki magyar testvéreinkről kivételt képeztek főleg egyházi iskolák, szűkebb baráti körök. Fontos volt a személyes kapcsolatokon keresztül is szembesíteni a sok magyarországit azzal, hogy jelenlegi határinktól akár 500 km távolságban is vannak olyan vidékek, ahol csak magyar szó hallatszik. Megerősítőek voltak a találkozások azokkal, akik dacolva a kommunizmus viharaival megőrizték anyanyelvüket, hitüket, átörökítették azokat a hagyományokat, amelyek évezredes múltunkban gyökereznek. Az élet számos területén épültek, épülnek ezek a kapcsolatok sport, kultúra, gazdaság, család, gyermekek üdültetése, amelynek köszönhetően sokan csak ezáltal juthatnak el egymás településére, megismerve a másik gyönyörű tájait. Önkormányzatunk amellett tette le a voksát, hogy ezt az építkezést szeretnénk folytatni újabb testvértelepülési kapcsolatok kialakításával a Kárpát-medencében, de alkalom adtán távolabbi országok más településeivel is, hogy egymás kultúráját, életét jobban megismerjük. Olyan kapcsolatot alakítsunk ki, amely az élet minden területén, akár gazdasági téren is gyümölcsözővé váljon, esetleg közösen jussunk hozzá közös projektek megvalósítása által európai uniós forrásokhoz. Az idei Galiba Napok eseményeihez kapcsolódóan, június 19-én ezért is pecsételtük meg formálódó kapcsolatunkat egy együttműködési megállapodás keretében a kárpátaljai Zápszony (Ukrajna) és partiumi Zimándújfalu (Románia) községekkel. Az ünnepi képviselő-testületi ülésen nemcsak a testvértelepülési megállapodást láttuk el kézjegyünkkel, hanem ünnepi műsor keretében kaptunk ízelítőt a négy település kulturális hagyományaiból. Ezt a kapcsolatépítést fogjuk folytatni mind az újkígyósi emberek, mind a testvértelepüléseinken élők javát szolgálva. Szebellédi Zoltán polgármester Tisztelt Szülők! Kérem Önöket, hogy a 2015/16-os tanév általános iskolai étkeztetéshez szükséges nyilatkozatokat augusztus 20-ig adják le! A nyilatkozat szükséges akkor is, ha a gyermeke/gyermekei semmilyen kedvezményben nem részesülnek. A nyilatkozat feltétele az étkezésnek! Az előző tanévben leadott nyilatkozatokat és a bármilyen térítési kedvezményre jogosító igazolásokat újra le kell adni, mert azok nem érvényesek a 2015/2016-ös tanévre. Akkor sem, ha a jogosultság még érvényben van. A nyilatkozatot mely letölthető Újkígyós város honlapjáról, illetve elkérhető az általános iskola portáján kitöltve, aláírva az Önkormányzati konyhára (Újkígyós, Arany János utca 43.) kell el juttatni. Schríffert Béla élelmezésvezető A Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület nyári programja Az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete ezúton tájékoztatja a tagjait és az újkígyósi lakosságot a július és augusztus hónapban tervezett programjairól: 25. Mezőmegyeren Városi Nyugdíjas Piknik 26. Fürdőzés Gyopároson augusztus 4. Szalonnasütés a Gazdakör udvarán augusztus 22. Vacsorával egybekötött Nosztalgiabál a Soproni Sörözőben Jelentkezni és a program díját befizetni a rendezvények előtt egy héttel az egyesület vezetőségi tagjainál lehetséges. Szeretettel várunk minden kedves vendéget! Bartyik Pál egyesületi elnök

3 ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Az Újkígyós közneveléséért kitüntetést Locskainé Szabó Ildikó kapta Az Újkígyós közneveléséért kitüntetés Az Újkígyós közneveléséért kitüntető cím azon személy részére adományozható, aki pedagógusként, újkígyósi székhelyű nevelési oktatási intézményben legalább egy évtizeden keresztül kiemelkedő nevelési, oktatási tevékenységet végzett, magánéletében példamutató emberi magatartást tanúsított. Az Újkígyós közneveléséért kitüntetés adományozásának szabályai (1) A kitüntetés átadására az adományozás évében a tanévzáró ünnepségen kerül sor. A kitüntetést első ízben évben lehet átadni. (2) A kitüntető címre a Széchenyi István Általános Iskola és a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény szülőket képviselő testületei tesznek ajánlást. A Képviselőtestületnek a szülőket képviselő testületek ajánlásai alapján a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot. (3) A kitüntetéssel együtt díszoklevél, 8 cm átmérőjű egyoldalas bronz emlékplakett és Ft értékű utalvány kerül átadásra. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. 3 Locskainé Szabó Ildikó Locskainé Szabó Ildikónak 1990 óta folyamatos a munkaviszonya az általános iskolával június 30-ig pedagógiai asszisztens munkakört látott el, június 29-én a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán nevelőtanári diplomát szerzett, és pedagógus munkakörbe került február 26-án gyógypedagógus diplomát szerzett a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon. Feladata a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók ellátása, a DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer) mérések lebonyolítása. Hat éve az iskolai szülői szervezet összekötő tanára. Munkavégzésére a lelkiismeretesség, a határtalan gyermekszeretet, empátiakészség jellemző. Szakmailag is kiválóan felkészült pedagógus, folyamatosan bővíti szakterületével kapcsolatos kompetenciáit (Meixner tanfolyam, SZIT tanfolyam). Rendkívül kedves, segítőkész személyiség, a tantestület értékes tagja, kollegái körében is népszerű. A szülői szervezet egy aktív, jó szellemű, segítőkész közösséggé lett a vezetése alatt. Tájékoztató határszemléről Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 1-től október 15-ig tartó időszakban átfogó jellegű határszemlét tart Újkígyós településen. A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a parlag- és az allergiát okozó parlagfüves területek csökkentése. A határszemle alanyai: az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosok, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek/vagyonkezelők, illetve a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználók, igénybe vevők. A Földhivatali Osztály a határszemle keretében ellenőrzi a hasznosítási, mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség (gyommentes állapotban tartás) betartását, a természetbeni állapot és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett művelési ággal való egyezőséget, az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény feltüntetését, illetve megszüntetését (bontását), a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak, illetőleg a belvíz elvezetését szolgáló árkok, csatornák állapotát, felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat. A határszemle hatósági ellenőrzésnek minősül. TÁJÉKOZTATÁS Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Újkígyóson és Szabadkígyóson 13. és július 24. között a falugazdász ügyfélfogadása szabadság miatt szünetel. Az ügyfélszolgálati iroda Békéscsaba, Jókai utca 46. szám alatt várja ügyfeleit. Telefon: 06/ , 06/ Megértésüket köszönjük! Balogh László falugazdász

4 4 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Tanév végi jutalmazások az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában Énekkari munkájukért oklevélben részesültek: Fodor Anna, Somosi Brigitta, Somosi Gabriella, Szabó Csilla, Simon Hajnalka, Pap Nikola, Vizi Fanni, Szász Noémi, Ragályi Lili, Ragályi Fanni, Szabó Nóra, Márkus Ivett, Bogyó Beáta, Biri Adél, Borsi Ramóna, Kovács Hanna, Váradi Szonja, Békési Dóra Margaréta, Mészáros Gréta Énekkari munkájukért könyvjutalomban részesültek: Békési Anna Kamilla, Börcsök Fruzsina, Csók Tünde Noémi, Zsótér Klaudia Magatartásukért, szorgalmukért és tanulmányi munkájukért könyvjutalomban részesültek: 1. a osztály: Ancsin Hanna, Börcsök Áron, Csjaki Ákos, Dobrotka Laura, Felföldi Ákos, Gál Zétény Gergő, Gyöngyösi Jázmin, Kovács Mónika, Miszlai Patrik, Perei Marcell János, Prágai Ramóna Magdolna, Suba Natália, Székely Márk 1. b osztály: Borsi László, Cservenák Anna Flóra, Hajgató Jázmin, Juhász Vivien, Kaplonyi Viktória, Kovács Dorottya, Pelbárt Ádám, Sisák Réka, Szőke Lajos Máté, Zsigovics Bernadett 2. a osztály: Kovács Levente, Luptovics Lilla Diána, Oláh Tímea, Rácz Regina, Szász Boglárka 2. b osztály: Bajka Áron, Bánfi Boglárka, Baranyi Jázmin, Hőgyes Dávid Lajos, Lengyel Erika, Pap Botond, Priskin Péter, Purecse Bulcsú Benedek, Rákóczi Botond, Tolnai Petra 3. a osztály: Bánfi Bence, Domokos Balázs, Fodor Anna, Gyulai Márton Jácint, Liker Lili, Marossy Tamás László, Pusztai Gergő Imre, Somosi Brigitta, Somosi Gabriella, Szabó Csilla 3. b osztály: Szabó Linda 4. a osztály: Jambrik Tamás, Kása Soma Zoltán, Réti Krisztián, Stummer Nikolett Csilla, Varga Izabella, Varga Zoltán, Zsigovics Márta, Zsilák Máté, Zsótér Katalin Julianna 4. b osztály: Bacsa Krisztián, Pap Nikola, Simon Hajnalka, Szász Noémi, Vizi Fanni 5. a osztály: Márkus Ivett, Pleskonics Tamás 5. b osztály: Bánfi Soma Bendegúz, Biri Adél, Borsi Ramóna, Lengyel Szabolcs, Silló Petra, Váradi Szonja 5. c osztály: Csjaki Nóra, Harangozó Andrea, Oláh Márk 6. a osztály: Bálint Adrienn, Fodor István, Vozár Mónika 7. a osztály: Bakonyi Dóra, Hajgató Simon, Szabó Vivien, Zsigovics Renáta 7. b osztály: Ancsin Máté, Bánfi Boglárka, Veszpi Gergő Attila 8. a osztály: Kovács Márton Attila 8. b osztály: Csók Tünde Noémi, Gyulai Gergő, Lengyel Tamás, Zsótér Klaudia Évfolyamelsők: Luptovics Lilla Diána (2.a), Liker Lili (3.a), Vizi Fanni (4.b), Biri Adél (5.b), Fodor István (6.a), Szabó Vivien (7.a), Csók Tünde Noémi (8.b) Csak nyolcadik osztályosoknak adható díjak: Közösségi munkáért: Börcsök Fruzsina, Jenei Petra, Lengyel Tamás, Leszkó Laura, Szekerczés Roland Média Díj: Gyulai Zsolt Máté Közlekedési versenyekért: Mészáros Tünde Képzőművészetért: Jenei Petra, Kis Beatrix, Leszkó Laura, Mészáros Tünde Zeneművészetért: Lengyel Tamás Jó sportoló - kézilabda: Barna Barbara, Csomor Bianka, Masa Miklós, Oláh Imola, Pop Patrik, Rákóczi Ágnes, Sipos Péter, Somogyi Szilvia Jó sportoló - torna: Börcsök Fruzsina, Jenei Petra Jó sportoló - kick-box: Krucsai Gergő Jó sportoló - lovaglás: Makoviczki Ákos Jó sportoló - labdarúgás: Zoltvány Tibor Jó tanuló, jó sportoló: Biri Ákos, Kovács Márton Attila Széchenyi-díj: Csók Tünde Noémi A Szülők Képviselő Testületében végzett lelkiismeretes munkájáért: Börcsökné Novák Marianna, Lengyel Mónika, Makoviczki Zoltánné, Tóthné Gáspár Edina Újkígyós Város Önkormányzata megyei és országos versenyen elért első helyezésért könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazta a tanulókat és felkészítőiket: A Tudásbajnokság megyei döntőjén matematika tantárgyból az első évfolyamosok közül első helyezést ért el: Dobrotka Laura Felkészítő: Rojik Rita A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei döntőjén első helyezést ért el: Vizi Fanni Felkészítő: Domokosné Németh Ildikó Kick-boxból országos diákolimpián lett első helyezett: Pap Botond Felkészítő: Bánfiné Stefula Krisztina Kick-boxból országos diákolimpián lett első helyezett: Pap Nikola Felkészítő: Korcsog László Kick-boxból országos diákolimpián lett első helyezett: Török Dóra, Krucsai Gergő Felkészítő: Debreczeni Dezső Kick-boxból megyei versenyen lett első helyezett: Bánfi Bence Felkészítő: Debreczeni Dezső Tájfutáson megyei döntőn első helyezést ért el: Börcsök Milán, Kovács Márton Attila Felkészítő: Korcsog László Több megyei lovasversenyt is megnyert, szép sikereket ért el országos versenyeken ben is indul a Nemzeti Vágtán és a Világkupán is: Makoviczki Ákos Felkészítő: Makoviczki Zoltán A Borostyán Bábcsoport megyei bábversenyen arany minősítést szerzett, mellyel kivívták a jogot, hogy országos versenyen is induljanak, ahol bronz minősítést értek el. A csoport tagjai: Ragályi Fanni, Ragályi Lili, Simon Hajnalka, Biri Adél, Borsi Ramóna, Kovács Hanna, Csók Tünde Noémi Felkészítő: Horváthné Bohus Mária A Felföldi István Sport Egyesület serdülő leány kézilabdacsapata első helyezést ért el a Megyei Serdülő Bajnokságon és a Megyei Ifjúsági Bajnokságon: Csomor Bianka, Bakonyi Dóra, Barna Barbara, Bánfi Boglárka, Szabó Vivien, Oláh Imola, Somogyi Szilvia, Koszna Virág, Vozár Mónika, Sipka Melitta, Mátó Nóra Felkészítő: Laurinyeczné Buday Veronika A Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE csapatával megyei fordulón első helyezést ért el: Rákóczi Ágnes A Barátunk a természet verseny országos döntőjébe a megyéből egyedüliként bejutott iskolánk harmadik helyezést ért el: Kása Soma Zoltán, Seben Péter, Stummer Nikolett Csilla, Varga Izabella Felkészítő: Valachné Csajági Ildikó Újkígyós Város Önkormányzata könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazta még: Lengyel Szabolcsot és Lengyel Tamást, akik az iskolai és városi rendezvényeink színvonalán sokat emeltek zongorajátékukkal, valamint Csók Tünde Noémit, aki az állampolgársági eskük állandó versmondója volt.

5 ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ HATÁROZATOK 5 Új székhelyen az Újkígyósi Vízmű Kft. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 28-án megtartott ülésén döntött arról, hogy az Újkígyósi Vízmű Kft. székhelyét Újkígyós, Petőfi utca 40. szám alatti épületben jelöli meg. A cég ügyvezetésével június 1-től december 31-ig terjedő időtartamra Kásáné Kispál Krisztinát bízza meg. A megbízási díjat havi bruttó Ftban állapítja meg. A cég kintlévőségének kezelésével, beszedésével kapcsolatosan az ügyvezetőt további a beszedett kintlévőség 5%-ának megfelelő bruttó öszszegű megbízási díj illeti meg. A határozati javaslatra a jelenlévő hét képviselő mindegyike igennel voksolt. Pályáznak a sportcsarnok világításának felújítására Újkígyós város pályázatot kíván benyújtani a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Felföldi István Tornaterem belső világításának felújítására, amelyhez a költségvetés átcsoportosításával a végleges árajánlat figyelembe vételével legfeljebb Ft önerőt biztosít. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a pályázati anyag elkészíttetésével és benyújtásával. A döntés hét igen szavazattal született meg. Pályázatot nyújtanak be az önkormányzati konyha fejlesztésére Újkígyós Város Önkormányzat Képviselőtestülete hét igen szavazat mellett döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, az önkormányzati konyha kapacitásbővítésére, a friss, helyi alapanyagok felhasználását és a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésére bruttó Ft értékben, melyhez a költségvetés fejlesztési kiadásainak terhére Ft önerőt biztosít. Kérelem menetrend módosítására Újkígyós Város Önkormányzat Képviselőtestülete a DAKK Zrt. által a Békéscsaba-Szabadkígyós Újkígyós viszonylaton június 16-tól bevezetni kívánt menetrend változtatást egyhangú hét igennel jóváhagyta. Továbbá kéri a DAKK Zrt.-t, hogy a Budapestről Békéscsabára 20:43 órakor érkező vonathoz igazítsák a Békéscsabáról Újkígyósra közlekedő 20:25 órakor induló autóbuszt. Ennek megfelelően a testület javaslata, hogy 20:50 órakor induljon a buszjárat, mivel utána csak 22 óra után indul ismét autóbusz Újkígyósra. Elfogadták az egészségügyi beszámolókat A testület a június 15-én megtartott soron következő ülésén egyöntetű kilenc igen szavazattal elfogadta a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást, egyben a vállalkozó háziorvosok, a házi gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők évi tevékenységéről szóló beszámolóit, valamint köszönetét fejezte ki az orvosoknak, a védőnőknek és az egészségügyért dolgozóknak az elvégzett munkájukért. Visszavonták az önkormányzati konyhával kapcsolatos határozatot Újkígyós Város Önkormányzat Képviselőtestülete a május 28-i rendkívüli testületi ülésén, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz alkotott 68/2015. (V. 28.) számú határozatát kilenc igennel visszavonta. Határoztak a konyha fejlesztéséről Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására az önkormányzati konyha kapacitásbővítésére, a friss, helyi alapanyagok felhasználását és a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésére bruttó Ft értékben, melyhez a költségvetés fejlesztési kiadásainak terhére nettó Ft önerőt biztosít. Elfogadták a sportfejlesztési koncepciót A évre vonatkozó sportfejlesztési koncepciót mind a kilenc képviselő igennel elfogadta. Elfogadták az óvodai beszámolót Egyhangú szavazás mellett fogadták el a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény tanévről szóló beszámolóját, és egyben a testület köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak az elvégzett munkájukért. Felülvizsgálták az esélyegyenlőségi programot A képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát kilenc igennel elfogadta. Régi új vezető az óvodai intézmény élén Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízta Balogh Lászlónét, a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény közalkalmazottját a Közös Igazgatású Óvodai Intézmény intézményvezetői munkakörének ellátásával. Balogh Lászlóné alapilletményét augusztus 1. napjától Ft-ban, az intézményvezetői pótlékot a Nkt. 97. (20a) bekezdésében meghatározott illetményalap 80 százalékában, Ft-ban, keresetét mindösszesen havi Ft-ban állapította meg. A határozati javaslatot mind a kilenc képviselő igen szavazattal elfogadta. Két új testvértelepülése van Újkígyósnak Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete testvértelepülési kapcsolatot kíván létesíteni a kárpátaljai Zápszony és a partiumi Zimándújfalu községekkel. A testvértelepülési megállapodásokat kilenc igen szavazattal elfogadták,, és egyben megköszönték Zápszony és Zimándújfalu községek önkormányzatainak a testvértelepülési együttműködés kialakításnak lehetőségét. A testület felkérte Szebellédi Zoltán polgármestert, hogy a megállapodásokat ünnepélyes keretek között lássa el kézjegyével és gondoskodjon a testvértelepülési kapcsolatok megállapodásnak megfelelő kiterjesztéséről, gyakorlásáról. Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban az alábbi döntések születtek, melyet mind a kilenc képviselő igennel elfogadott: 1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (I. 26.), 27/2015. (III. 23.), 28/2015. (III. 23.), 47/2015. (IV. 27.), 48/2015. (IV. 27.), 49/2015. (IV. 27.), 50/2015. (IV. 27.), 57/2015. (V. 18.), 58/2015. (V. 18.), 59/2015. (V. 18.), 60/2015. (V. 18.), 61/2015. (V. 18.), 65/2015. (V. 18.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 2. A 47/2014. (IV. 28.) számú határozat végrehajtásának határidejét december 31-ig meghosszabbítja.

6 6 ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Hétpróbáztak, futottak, kerékpároztak és az egészséges életmóddal ismerkedtek az újkígyós gyerekek. Az egészéges életmódra nevelés és a mozgás megszerettetése volt annak az egész éves programnak a célja, mely a 2014/15-ös tanévben zajlott az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában. A TÁMOP A-14/1 elnevezésű Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) című projektet az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) konzorciuma kezdeményezte, ehhez kapcsolódott az újkígyósi általános iskola. A program az elsősöktől a nyolcadikosokig minden diákot megmozgatott. A TIE programjait úgy állították össze, hogy a 6 14 éves korosztály tagjai számára érdekesek és izgalmasak legyenek. A rendezvények játékos formában, a gyerekeket megmozgatva irányították rá a figyelmet az egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságára. A központi programokat Békéscsabán tartották, ezeken a rendezvényeken összességében több mint Megmozdult az iskola száz újkígyósi diák vett részt. A Hétpróba elnevezésű programsorozat próbáit teljesítve Maraton próba (ügyesség, állóképesség), Búvár Kund próba (ügyesség, víz), Kinizsi erőpróba (hagyományteremtő sportok), Szent László próba (ügyesség, csapatsport), Bartók Béla próba (tánc), Egyem, vagy ne egyem próba (egészséges táplálkozás), Hogyan mondjam el Neked? próba (interaktív kommunikáció) a gyerekek többféle sportágat és mozgásformát próbálhattak ki, felfedezve a mozgás örömét. A próbák során a gyerekek versenyhelyzet nélkül, a kudarcélményeket elkerülve Mindenki figyelmesen hallgatta a mentősök ismertetőjét az újraélesztés alapjairól Az Ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése program keretében tanulóink egy csoportja ellátogatott az újkígyósi vízműtelep gépházába, ahol Balogh-Bodor Anikó, az Újkígyósi Vízmű Kft. ügyvezetője tartott tájékoztatót. próbálhatták ki magukat. A próbát teljesítő újkígyósi diákok teljesítményét a tanév végén oklevéllel ismerték el. A központi programsorozathoz saját programokkal csatlakozott az iskola. Ez nem volt nehéz, hiszen a Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában nagy hagyományai vannak a különböző tanórákon kívüli szabadidős és sportprogramoknak, amelyeken mind a tanulók, mind szüleik és az iskola pedagógusai is nagy kedvvel vesznek részt. Április elsején a programhoz kapcsolódóan iskola egészségnapot rendeztek az intézményben. A program során tizenhét állomáson ismerkedhettek a diákok az egészséges életmóddal. A napon az iskola valamennyi tanulója részt vett. A programok között volt egészséges szendvics- és gyümölcssaláta készítés, ügyességi játékok, a víz fontosságáról és az egészséges táplálkozásról szóló előadás, dohányzás káros hatásaira az alsósoknak mese előadás a felsősöknek pedig játékos teszt hívta fel a figyelmét. A legizgalmasabb állomásnak a mentősök bemutatója bizonyult, ahol a gyerekek megtudhatták, mit kell tenniük vészhelyzetben és megismerkedhettek az újraélesztés alapjaival is. Az egészségnaphoz kapcsolódóan az iskola aulájában plakátkiállítást is rendeztek. Minden osztály egy-egy témában készített figyelemfelkeltő plakátot, az egészséges életmód témakörében. Május 14-én és 15-én iskola sportnapot rendezett az iskola. A programba a Fut a suli rendezvényen keresztül a Szülők Képviselő Testülete is bekapcsolódott, így nemcsak az iskola diákjait és pedagógusait, hanem a szülőket, nagyszülőket és testvéreket is megmozgatta a program, melyen

7 ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 7 gyakorolhatták a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályait. Ez azért is fontos része volt a programnak, mivel a nebulók többsége kerékpárral jár iskolába. A kerékpáros vetélkedő mellett ügyességi feladatokra kötélhúzás, akadályfutás, célbadobás, sorversenyek is sor került. A program hasonlóan az egészségnaphoz az egész iskolát megmozgatta. A programsorozat zárásaként a gyerekek körében végzett kérdőíves felmérés visszaigazolta, hogy a diákok új ismeretekkel gazdagodtak az egészséges életmód témakörében, és pozitív irányban változott a mozgáshoz és egészséghez való szemléletük. A pályázatnak azonban nemcsak ez az eredménye, hiszen az iskola közel kétmillió forint értékben kap sportfelszerelést. Kovács Attila A sportnapon az osztályok közötti kötélhúzás igazi erőpróba volt több mint ötszázan vettek részt. Az iskola sportnapon a futáson mellett kerékpáros vetélkedőre is sor került. Az alsósok két könnyebb, míg a felsősök egy nehezebb ügyességi pályán mérhették össze tudásukat, és egyben Környezettudatos hulladékkezelés otthonunkban Az utóbbi években bekövetkezett jogszabály módosításoknak köszönhetően jelentősen átalakult a szilárd hulladék elszállítására kialakult kötelező közszolgáltatás rendje. Bár a lakosság nem észlelt jelentős változásokat a hulladékszállítás rendjében, azonban időközben szolgáltatóváltás történt, és az Önkormányzat folyamatos hatósági és üzleti tárgyalások eredményeként tudta biztosítani, hogy a szolgáltatás színvonalának megőrzése mellett stabilan, a lehető legkisebb költségen tudja a szolgáltatás folyamatosságát biztosítani. Ennek, és a rezsidíjak befagyasztásának köszönhetően, a lakossági árak évek óta nem változtak, a környező településekhez viszonyítva így alacsony szinten álltak be. Eddigiekben az Önkormányzatnak sem jelentett többletráfordítást a szolgáltatás, annak ellenére, hogy jelentős többletköltségek jelentek meg a szektorban. Ezeket a többletköltségeket részben a szolgáltatók, részben az Önkormányzat helyett az állam fizette meg. Ezt a megyében egyedülálló módon sikerült elérni, hiszen máshol az önkormányzatok hozzájárulást fizettek a szolgáltató felé a lakossági díjak által nem fedezett kiadások kiegészítésére május 1-től a jogszabályi kereteket figyelembe véve azonban nem tudjuk biztosítani az Önkormányzat tehermentesítését a szolgáltatás megszervezése kapcsán. Bár a lakosság az ún. hatósági díj bevezetéséig nem fizethet többet, mint az eddigiekben, azonban az Önkormányzatnak ki kell fizetnie a lakossági díj és a tényleges díj közötti különbséget az ún. lerakási díjat. Ezt a jelentős, csaknem 2 millió forintos havi kiadást közpénzből kell finanszírozni. A lerakási díj azt jelenti, hogy a szolgáltatónak tonnánként jelenleg Ft-ot kell a lerakó üzemeltetőjének a lerakóhelyre történő elhelyezés érdekében megfizetnie. Jól látható, hogy a díj alapja a súly, ezért különösen fontos, hogy minél kevesebb oda nem való hulladék kerüljön a hulladékgyűjtő edénybe. Ennek érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyűjtőedénybe csak és kizárólag az abban elhelyezhető hulladékot tegyen bele, és igyekezzen a hulladékok elhelyezésére az egyéb legális formákat is igénybe venni, így a kéthetenkénti zöldhulladék elszállítást, a szelektív hulladékgyűjtőket, a lomtalanítást, az iskolai papír- és vasgyűjtést ahol az osztályok még pénzhez is juthatnak, a komposztálást és a veszélyes hulladékgyűjtési akciót helyben! Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edénybe ne tegyenek bele építési törmeléket, azt az udvarukban gyűjtsék össze. Az inert hulladékok építési törmelék elhelyezését a volt szeméttelep rekultiváció befejezése után újra engedélyeztetni fogjuk, az elhelyezés lehetőségéről értesíteni fogjuk a lakosságot. Ez nemcsak közös gazdasági érdekünk, hanem szükségességét a települési és tágabb lakókörnyezetünk környezetvédelmi érdeke is alátámasztja. Az állam és Önkormányzatunk jelentős erőfeszítéseket tesz a környezettudatos és gazdaságilag is ésszerű közszolgáltatás megszervezése érdekében. Ehhez kérjük a lakosság segítő közreműködését is! Szebellédi Zoltán polgármester

Önkormányzati ÉrtesítŐ

Önkormányzati ÉrtesítŐ VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Térfigyelő kamerák az újkígyósiak nyugalmáért Újkígyós Város Önkormányzata 2012. évben 12 676 508 Ft értékben támogatást nyert A térfigyelő kamerarendszer

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ

Önkormányzati ÉrtesítŐ VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Egy közülünk a magzati élet védelmében Mottó: Nem tudok mást tenni, mint meghajolni minden előtt, amit életnek neveznek, nem tudok másként cselekedni, mint

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve VIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Nyelvtanulás? 2012 decemberében értesülhettünk a híradóból, hogy a kormány országos regisztrációs pályázatot hirdetett TÁMOP-2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ

Önkormányzati ÉrtesítŐ VIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. Augusztus Önkormányzati ÉrtesítŐ Hívogató Szent István ünnepére Anyár a változatosságot jelenti az életünkben, hiszen sokak számára a vakációt, a pihenést, a szabadságolás

Részletesebben

Újkígyósi. GALIBA NAPOK Újkígyós 2011. július 1 2. Önkormányzati ÉrtesítŐ. Átadták a felújított egészségházat

Újkígyósi. GALIBA NAPOK Újkígyós 2011. július 1 2. Önkormányzati ÉrtesítŐ. Átadták a felújított egészségházat VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Átadták a felújított egészségházat GALIBA NAPOK Újkígyós 2011. július 1 2. A szalagátvágás. Balról jobbra: dr. Latorcai János, Sze bellédi Zoltán, Pribojszkiné

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Február 23-án fogadta el a Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését 1 228 407 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetésünkben a bevételi oldalon egyelőre hiányzik

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ IX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Csuta György levelével köszöntötte a művésztábor alkotóit A Csuta Nemzetközi Művésztelep magánkezdeményezésként indult 1993-ban Békésen, a saját műtermemként

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Vecsési Tájékoztató 25. évfolyam 7. (297.) szám 2015 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Fotó: Polgár Gyula Önkormányzati hírek

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19.

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVI. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER Az Integrált Szociális Intézmény működéséről A szociális feladatok hatékony elvégzésére az önkormányzat 2005-ben intézményt

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

Nádudvari. Húszéves a polgárőrségünk. Nádudvariak a BL-döntőn!

Nádudvari. Húszéves a polgárőrségünk. Nádudvariak a BL-döntőn! Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2015. május XX. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft Korszerű szaunaház a fürdőben Beke Imre és Ludman Lajos avatta fel az új létesítményt Elkészült az a háromkabinos szaunaház, amely

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben