TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL"

Átírás

1 VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek évi választását. Változás a mostani önkormányzati voksoláson, hogy míg 2010-ben négy évre választottunk helyi önkormányzati képviselõket és polgármestereket, októberben már öt évre választjuk meg õket. A választással kapcsolatban néhány tudnivalóra az alábbiakban hívom fel a választópolgárok figyelmét. A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyûlési képviselõ-választások elõtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselõ-testület a augusztus 14-i ülésén választotta meg. Tagok: Szabó István János, Tanács Imre, Veszelka Krisztina. Póttagok: Dobó László, Börcsök Zoltán. A megbízott tagot a jelölt, illetõleg a lista jogerõs nyilvántartásba vételét követõen, de legkésõbb szeptember 26-án óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a Helyi Választási Iroda vezetõjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát. A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetõleg a jelölõ szervezet bíróság által bejegyzett képviselõje vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkezõ képviselõ további meghatalmazást is adhat. A Nemzeti Választási Iroda augusztus 25-ig értesítõ megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. A helyi választási iroda értesítõ átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételérõl azt a választópolgárt, aki augusztus 15-ét követõen kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (pl. lakcímváltozás miatt). Lényeges eltérés az elõzõ szavazásokhoz képest, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésõbb június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb október 10-én óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezõ választópolgár október 10-én óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti idõbeli korlátok figyelembevételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselõ- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyûlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkezõ polgár a bejelentett (hétköznapi használatban: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselõjelöltre szavaz. A választási kampányidõszak a szavazás napját megelõzõ 50. naptól (2014. augusztus 23.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Kampányeszköznek minõsül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a: a) plakát, b) jelölõ szervezet vagy jelölt által történõ közvetlen megkeresés, c) politikai reklám és politikai hirdetés, d) választási gyûlés. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. A kampányidõszakban a jelölõ szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Plakát a kampányidõszakban - az alábbiakban meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhetõ. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ, illetõleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan esetén - a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetõség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésõbb október 10-én óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy október 12-én, legkésõbb óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történõ szállításra nyilvános felhívás nem tehetõ közzé, szavazóhelyiséghez történõ szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhetõ. Az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet szeptember 8-án óráig kellett bejelenteni, akiket az ajánlóívek ellenõrzése után a HVB nyilvántartásba vett. A szavazólapon a jelöltek, a választási bizottság által szeptember 8-án 16 óra után kisorsolt sorrendben szerepelnek, nem alfabetikus (ábécé) sorrendben. A sorsolás alapján a szavazólapon név szerint az alábbi sorrendben szerepelnek a zákányszéki jelöltek: Polgármesterjelölt: 1. Matuszka Antal FIDESZ (folytatás a 2. oldalon)

2 Zákányszéki Kis Újság 2. oldal Választási különszám (folytatás a 1. oldalról) Képviselõjelöltek: 1. Szondi Annamária független képviselõjelölt 2. Csóti József László független képviselõjelölt 3. Széll-Tanács Tünde független képviselõjelölt 4. Puskás Istvánné független képviselõjelölt 5. Papp László független képviselõjelölt 6. Sas Györgyné független képviselõjelölt 7. Kazi Péter független képviselõjelölt 8. Adamik István független képviselõjelölt A szavazás napján szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság elõször megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következõ, érvényes igazolványok alkalmasak: - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél, vagy január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot, a szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzik, a szavazónak a szavazólapok átvételekor alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben a választópolgár kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetõleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába kell dobni. A választópolgár a szavazólapot a szavazóhelyiségbõl nem viheti ki, az ilyen cselekmény a választási eljárási szabályok megsértésének minõsül és választási bizottsági, adott esetben bírósági eljárást von maga után. Tisztelt Választópolgár! A közelgõ önkormányzati választáson a megyei képviselet sorsa is eldõl. Azaz lesz még egy szavazólap, amelyen azt kell bejelölni, Ön melyik pártra bízná a megyei ügyek további intézését. A FIDESZ-KDNP ismét közös listával indul a megyei közgyûlési helyek megszerzéséért, és szeretnénk megnyerni ehhez az Ön támogatását is! Bizonyára nem ismeretlen Ön elõtt a megyei közgyûlés, amelynek eddigi munkáját az elmúlt 8 évben a FIDESZ-KDNP-s többség határozta meg, és méltán elismerik eddigi eredményeinket tól 2012-ig kórházakat, iskolákat, szociális és kulturális intézményeket mûködtettünk, támogattuk a helyi kezdeményezéseket, ünnepi rendezvényeket szerveztünk. Megyei pályázati alapokat hoztunk létre, amelyekkel a falvak, városok fejlõdését segítettük elõ - elég csak a játszótér-programunkra emlékezni, de több civil kezdeményezés és komoly beruházás megvalósulását is támogatta a megye tõl a megye fejlõdési stratégiájának kialakítása, a hosszabb távú helyi elképzelések összehangolása, az EU as megyei fejlesztési forrásainak felhasználása a fõ cél. Ez egy távlatosabb, a megye polgárainak életét alapvetõen befolyásoló szerepkör. Elmondhatjuk, hogy az összeállított jövõképben benne vannak az Ön és környezete legfontosabb elképzelései. Ahhoz, hogy itthon mindannyian otthon érezhessük magunkat, szükség van arra, hogy a fiatalok és az aktív korúak munkát találjanak, azaz a vállalkozások újabb munkahelyeket teremthessenek. Szükség van az egyik legfontosabb erõsségünk, a mezõgazdaság összehangolt fejlesztésére. Fontos a városok infrastruktúrájának jobbítása, és fontos a nehezebb helyzetben lévõ falvak komplex felzárkóztatása is. A megye tervezett közlekedési és energia-hatékonysági fejlesztései is jobbá teszik majd az életünket. Mindannyiunknak fontosak az emberi tényezõk, az egészségügyi ellátás - ahova újabb fejlesztések szükségesek -, a szociális gondoskodás feltételeinek javítása, gyermekeink iskoláztatása, az óvodai-bölcsõdei lehetõségek bõvítése. Ezeket a célokat az országos ágazati programok forrásai is támogatják a következõ években. Ezek központi, országos programok, ezért is különösen fontos, hogy a megyei közgyûlési vezetésünk kifejezetten jó, mindennapos szakmai kapcsolatot alakított ki a kormánnyal és a szakminisztériumokkal nemcsak hivatali, hanem miniszteri, államtitkári szinten is. Jók a megyénk kilátásai, ez az együtt-gondolkodás eredményes! Szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk, egy olyan megújult és a megyét arányosan képviselõ csapattal, amelyben a folytonosságot néhány jelenlegi képviselõ (pl. elnök, alelnök, frakcióvezetõ) képviseli, sõt, kevés megyében mondhatják el, amit mi: 5 korábbi, országos tapasztalattal rendelkezõ parlamenti képviselõ van a listánkon, köztük Mórahalomról Nógrádi Zoltán és Magyar Anna Domaszékrõl. Végül, de nem utolsó sorban, büszkék vagyunk arra, hogy több sikeres homokháti polgármester is vállalja a munkát a csapatunkban, közöttük Matuszka Antal jól ismert és elismert zákányszéki polgármester is! Szintén kész a megyéért dolgozni a Homokhátságról A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Az egyéni listás (a képviselõk) szavazólapján a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Zákányszéken a képviselõk száma 6 fõ lehet. Fontos, amennyiben a választó hatnál több jelöltre szavaz, a szavazólapja érvénytelen lesz. Képviselõk azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselõk száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Ugyanezen alkalommal kerül sor a Csongrád Megyei Közgyûlés tagjainak megválasztására is. A megyei közgyûlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. A megyei listák a leadott szavazatok arányában törvényben meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz. Csongrád megyében a közgyûlés 20 fõbõl áll. Bár Zákányszék községben a Nemzeti Választási Bizottság kitûzte a nemzetiségi választást, a nemzetiségek nem éltek jelöltajánlási jogukkal, így helyi nemzetiségi választás Zákányszéken nem lesz. Ettõl függetlenül a névjegyzékben magukat nemzetiséginek valló állampolgárok a számukra kijelölt 800. számú szavazókörben a területi és az országos nemzetiségi listára leadhatják szavazatukat (+2 szavazólap). A szavazás 6.00 órától óráig tart. Zákányszéken a szavazóhelyiségek (az értesítõben megjelölt helyen) a Mûvelõdési Házban és a Tornateremben (Sportcsarnokban) lesznek. A választással kapcsolatos további kérdéseire a honlapon találhat választ, ezenkívül a polgármesteri hivatalban mûködõ választási irodától személyesen, vagy a 62/ es telefonszámon kérhet részletes tájékoztatást. Gárgyán István Helyi Választási Iroda vezetõ Nagy Attila üllési és Tanács Gábor bordányi polgármester. Ez a megyei csapat a következõ 5 évben sikerre van ítélve! Azonban mi kell még a sikerhez? Legnagyobb elismerésünk az volna, ha Ön is megadná nekünk a további bizalmat! A megkezdett munkát azok folytathatják, akiknek Ön, Önök a választáskor felhatalmazást adnak. Kérjük, amikor Ön egyedül vagy a családjával együtt elmegy választani, támogassa Nógrádi Zoltánt nemcsak polgármesterként, hanem a FIDESZ-KDNP 5-ös sorszámot viselõ megyei listájára szavazva megyei képviselõként is! Mi, a FIDESZ-KDNP megyei képviselõjelöltjei ígérjük, hogy olyan keményen, mint eddig, de még céltudatosabban és megújultan fogunk Önért, Önökért dolgozni! Kakas Béla Sándorfalva, Ádók János Hódmezõvásárhely, Bozó Zoltán Szentes, Nógrádi Zoltán Mórahalom, Magyar Anna Domaszék, Szél István Székkutas, Dr. Bodor Csaba Csongrád, Kalmár Ferenc Szeged, Nagy Attila Üllés, Mágori András Makó, Gémes László Szegvár, Nagy Sándor Kistelek, Búza Zsolt Baks, Dobák Lászlóné Szõreg, Szarka Attila Árpádhalom, Matuszka Antal Zákányszék, Tanács Gábor Bordány, Szabó István Derekegyház, Dr. Kovács Kálmán Szeged, Dr. Miklós Péter Újszentiván, Kormányos Sándor Csengele. FIDESZ Szegedi Szervezete

3 Zákányszéki Kis Újság 3. oldal Választási különszám POLGÁRMESTERJELÖLT BEMUTATKOZÁSA Tisztelt Zákányszéki Választópolgárok! Matuszka Antal vagyok, nyolc évvel ezelõtt bizalmat kaptam Önöktõl, melyet négy éve megerõsítettek, így jelenleg Zákányszék polgármestereként dolgozom. A lendület nem tört meg, sõt a lehetõségek bõvülésével olyan nagy volumenû beruházásokat valósíthattunk meg, melyek egy évtizeddel ezelõtt csak álmoknak tûntek. A milliárdos nagyságrendû szennyvízcsatorna hálózat építése történelmi jelentõségû a falu életében, de megvalósult a Szociális Szolgáltató Központ építése is. A "nagyok" mellett persze a kicsiket is meg kell említenünk. Építettünk játszótereket, járdákat, telepítettünk a parkokba öntözõberendezéseket, alkalmazkodtunk a közigazgatási rendszer átalakításához és udvarias, kulturált ügyintézést biztosítottunk a Hivatalban, települési rendezvényekkel tettük színesebbé a hétköznapokat. És természetesen dolgoztunk az elkövetkezendõ idõszak fejlesztéseinek elõkészítésén. A szociális ellátórendszer fejlesztésével eljutottak kollégáim minden háztartásba, ahol erre szükség volt. A válság az önkormányzatot is érintette, de a szigorú és pontos gazdálkodásnak köszönhetõen mindvégig eleget tudtunk tenni kötelezettséginknek. Az általános iskolánk állami fenntartásba került ugyan, de gyermekszállítással, tízórai biztosításával, technikai munkával segítjük a zavartalan mûködést. A közfoglalkoztatásnak köszönhetõen évente közel ötven embernek biztosítunk munkahelyet, több tízmillió forintot hozva a településre. Jelen és jövõ, megkezdett munka és tervek: Oktató-nevelõ munka, kulturális tevékenység Figyelemmel kell kísérni az iskola mûködését, meg kell vizsgálni az esetleges fenntartói tevékenység visszaállítását. Az óvoda-bölcsõde fenntartása és fejlesztése a cél, az új csoportszoba és kapcsolódó helyiségek kialakítását meg kell valósítani ben. A Mûvelõdési Ház és Könyvtár mûködésének biztosítása érdekében tervezett és szervezett programok és csoporttevékenységek megvalósítása szükséges. Egészséges ivóvíz biztosítása a településen Az ivóvízminõség-javító programot elkezdtük és hálózatfejlesztés, tisztítóberendezések elhelyezése és új vízmû-telep épület építése után 2015-ben be is fejezzük. Választási fórum A Zákányszéki Kis Újság szerkesztõsége meghívja Önöket október 7-én a Mûvelõdési Házban 18 órai kezdettel tartandó választási fórumra. A fórumon bemutatkoznak az önkormányzati mandátumokért induló polgármester-, illetve képviselõ jelöltek. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Kerékpáros-barát térség kialakítása A Mórahalom-Zákányszék közötti kerékpárút építése megkezdõdött, 2015-ben befejezõdik. A Zákányszék-Bordány közötti kerékpárút engedélyei megvannak, pályázati forrást keresünk. Energetikai fejlesztések Napelemes rendszerek kiépítése Mûvelõdési Háznál, Polgármesteri Hivatalnál, Sportcsarnoknál. Nyílászáró csere, hõszigetelés, fûtés-világítás korszerûsítés minden intézménynél. Termál-energia hasznosítása, hõ-központ kialakításával. Sport-szabadidõ Az I. Traktor-show helyszínének kialakításával megkezdõdött egy rendezetlen terület rehabilitációja, melyet a hosszútávú fejlesztési tervnek megfelelõen kell kialakítani. Biztosítani kell a tradicionális települési rendezvények megtartását, új programelemeket kell bevonni. Támogatni kell a településen folyó sporttevékenységeket. Élhetõ környezet biztosítása A település komfortját javító fejlesztések után fontos a környezet formálása. A fõutcán a kerékpárút megépítése után járda felújításra van szükség. Az õsz és a tavasz folyamán az utcákban faültetésre kerül sor, önkormányzati forrásból, de önkéntes munka igénybevételével. Családi faültetést, "Gyermekeink fái" program indítását kezdeményezem a településen. A külterületi utak javítására, fanyesésekre, a tanyavilág bejárhatóságára változatlanul nagy figyelmet kell fordítani. A különbözõ infrastrukturális fejlesztések során megsérült belterületi utak javítására forrást kell találni. Az élhetõ környezet része egy stabil, biztonságot nyújtó egészségügyi és szociális ellátórendszer, melynek mûködtetése a jövõben is feladatunk. Munkahelyteremtés A közmunka programban való részvétellel munkalehetõséget biztosítunk, de ezen túlmenõen szociális szövetkezet és önkormányzati gazdálkodó szervezet létrehozását kell szorgalmazni. A jövõ lehet még minden olyan, amely a fenti felsorolásból kimaradt, minden, ami már megvan és továbbra is szükségünk van rá. A jövõ vagyunk mi, településünk valamennyi lakója. A jövõ záloga pedig a család, mely elengedhetetlenül fontos mindannyiunk számára. A jövõnk közös döntésünk eredménye lesz, melynek alakításában szeretnék részt vállalni, ezért kérem Önöket, hogy október 12-én vegyenek részt az önkormányzati választáson, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy a leendõ képviselõ-testülettel együtt, polgármesterként folytathassam a nyolc éve megkezdett munkát. Tisztelettel: A Képviselõ-testület alakuló ülése Matuszka Antal polgármesterjelölt Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselõ-testület évi alakuló ülése október 21-én (kedden) órakor lesz a Mûvelõdési Házban. Eredményváró október 12-én órától várjuk az önkormányzati választásokon indulókat, érdeklõdõket a Homokháti Szociális Központ éttermébe, ahol személyesen értesülhetnek a helyi eredményekrõl!

4 Zákányszéki Kis Újság 4. oldal Választási különszám KÉPVISELÕJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA A jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben mutatkoznak be. A beérkezett anyagokat nem javítottuk, változatlan formában közöljük! Kedves Zákányszékiek! Azt hiszem nyugodtan elmondhatom, hogy "engem mindenki ismer", de azért néhány szóban szeretnék bemutatkozni. Szondi Annamária (szül. Zombori Annamária) vagyok június 21-én láttam meg a napvilágot egyszerû, dolgos, katolikus család egyetlen gyermekeként. Én még megtapasztalhattam a ma már eltûnõben lévõ több generációs család elõnyét. Iskoláim elvégzése után néhány évet Szegeden dolgoztam ben kötöttem házasságot. Gyermekem nincs. Férjemmel és édesanyámmal élek óta a munkám is a faluhoz köt. A mezõgazdaság mellett 15 évet dolgoztam a helyi postahivatalban óta pedig a mezõgazdasági boltban. Szeretném folytatni édesapám közösségi munkáját, aki elõször tanácstag, majd egészen haláláig önkormányzati képviselõ volt. A munkában töltött évek során megismertem a mezõgazdaságban dolgozók és a bérbõl- fizetésbõl élõk problémáit egyaránt. Terveim között szerepel közelebb hozni egymáshoz az embereket, hisz mindenki munkájára szükség van. Mindenki értékes EMBER. Testvértelepüléseink (és az õ testvértelepüléseik) által határon innen és túl minél több emberrel megismertetni Zákányszéket. Az itt élõ szorgalmas embereket és munkájuk gyümölcsét. Gondolok itt az egyedülállóan finom gyümölcsökre, zöldségre, valamint a látnivalókra (pl.tanyamúzeum, Madárkert). Egyre többen veszik igénybe más településekrõl is az Erdei Pihenõt. Néhány játszóeszköz telepítésével óriási örömöt lehetne szerezni az apróságoknak. Azt hiszem, nagyon sokáig lehetne még sorolni a teendõket, a megvalósíthatóakat és a lehetetleneket is. Úgy gondolom, légbõl kapott ígéretek helyett fogjunk össze és legyünk büszkék szépen fejlõdõ falunkra. "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen." (Széchenyi István) Szondi Annamária Tisztelt Zákányszéki Lakosok! Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Csóti József László vagyok, ben születtem Szegeden. A Kõrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem. Zákányszéken lakom, és itt is dolgozom, mint mezõgazdasági õstermelõ szüleim hagyományát folytatva. Feleségem a Homokháti Szociális Központ vezetõje, két leány gyermekünk van, akik már Szegeden járnak gimnáziumba. Az elõzõ választási ciklusban képviselõként a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként tevékenykedtem. Az Önök szavazatai alapján lettem képviselõ, amelyet ezúton is köszönök a Tiszteltelt Választópolgároknak. A következõ feladatok, és elképzelések megvalósítását tartom fontosnak a Kedves Választópolgárok! ránk következõ években: - a csapadékvíz elvezetésének megoldását, amely régóta húzódik - a folyamatban lévõ beruházások sikeres befejezését - a kül- és belterületi utak, járdák folyamatos karbantartását, felújítását, újak építését - egységes utcaképek kialakítását a településünkön - közbiztonság javítását, térfigyelõ kamera rendszer kiépítését - a legnagyobb közösségi rendezvényeinknek helyt adó sportcsarnok felújítását a mai kor követelményeinek megfelelõen - az óvoda zsúfoltságának megszüntetését, új csoportszoba kialakításával - játszótereink felújítását, szépítését - az uniós és nemzeti pályázati források megszerzését, és azok hatékony felhasználását - az egészségügyi és szociális intézményeinknél személygépkocsi parkolók kialakítását Kérem Önöket, hogy október 12-én ismételten támogassanak szavazataikkal. Újra adjanak lehetõséget arra, hogy képviselõként dolgozhassak Zákányszék fejlõdéséért, értékeinek megõrzéséért, gyarapításáért. Csóti József László december 11-én születtem Szegeden. Zákányszéken élek a családommal születésem óta. Középiskolai tanulmányaimat a Kõrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, majd 2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Fõiskolai Karán szereztem vállalkozó-menedzser mérnöki diplomát. Családom megélhetésének fõ forrása a mezõgazdaságból származik, de férjem emellett a Tisza Volán Zrt.-nél buszsofõr, én pedig kézmûves szappanokat készítek. Kisfiunk Zalán 5 éves, a helyi óvoda nagycsoportos pajtása. Szeretünk itt élni. Megbecsüljük a helyi értékeket, amelyeket szüleink, nagyszüleink bíztak ránk, és õrizzük a hagyományokat. Ezzel együtt fontosnak tartjuk, hogy élhetõ, élvezhetõ, motivált környezetben nevelkedjen, fejlõdjön gyermekünk. A fiatalság jó szívvel érezze azt, hogy kis falunkban itthon van, ne kényszerüljön azt elhagyni. Azt hiszem, hogy a közösség szeretete akkor kezdõdött számomra, amikor megalakult a néptánccsoportunk. Hosszú-hosszú éveken át egy nagyon összetartó csapat voltunk, és ez a mai napig így van, szívesen találkozunk. Az idei évtõl tagja vagyok a Zákányszéki Otthonokért Egyesületnek (ZakaHom-e), és ennek kapcsán belekerültem a helyi közéletbe. Értesültem olyan problémákról - elsõsorban a helyi média által -, amelyek megoldásában képviselõként úgy érzem, még többet tudnék segíteni. Kis falunk a fejlõdés útjára lépett. A célig való eljutás elsõsorban az itt lakó embereken múlik. Politikai hovatartozástól függetlenül, azt kizárva kell egymást segítenünk és bíztatnunk, ezáltal az úton lévõ akadályok is könynyebben gördíthetõk el elõlünk. Széll-Tanács Tünde

5 Zákányszéki Kis Újság 5. oldal Választási különszám Mórahalmon születtem. 41 éve kötöttünk házasságot férjemmel, Puskás Istvánnal, azóta itt élek Zákányszéken. Két leánygyermeket neveltünk fel, és indítottuk el õket az élet rögös útjain. Két cikluson keresztül OKSZ külsõ bizottság tagjaként segítettem a képviselõk munkáját. Számomra nagyon fontos, hogy közösen öszszefogva dolgozzunk a település jobb életéért, fejlõdéséért. Azért, hogy megmaradjanak intézményeink, a fiataljaink itt maradjanak, a rászorulókat támogassuk. Képviselõként több lehetõségem lenne képviselni a lakosság érdekeit. Ebben kérem az Önök támogatását. Elõre is köszönöm megtisztelõ bizalmukat. Puskás Istvánné június 30.-án születtem Szegeden ben házasodtam meg és 2012-ben született egy kislányunk akit Annának hívnak. Az egyetemi tanulmányimat Gödöllõn végeztem, ahol Agrármérnök, Mérnöktanár, Minõségbiztosítási diplomát szereztem. A tanulmányok végeztével hazajöttem és jelenleg is a családi gazdaságban dolgozom feleségemmel és a szüleimmel együtt. Az elõzõ ciklusban 4 évig tagja voltam a testületnek ahol nagy lelkesedéssel igyekeztem a közösségünk céljait képviselni. Ezt a munkát szeretném tovább folytatni, és ehhez kérem a falubeliek támogatását! Papp László Sas Györgyné vagyok. Dunántúlon, Csurgón születtem. Felsõfokú tanulmányaimat Szegeden folytattam, így kerültem ben Zákányszékre. Azóta itt dolgozom, és családommal - férjemmel és két fiammal - itt élek. A mûvelõdési ház igazgatójaként a közmûvelõdési intézmény mellett 1995-ben - az akkori önkormányzat beleegyezõ döntésének köszönhetõen -, létrehozhattam településünkön a mûvészeti iskolát is. Mûködése alatt sok-sok fiatalnak biztosított lehetõséget a különbözõ hangszereken történõ tanulásra, néptánc, társastánc és moderntánc oktatásban való részvételre, de színjátszó és képzõmûvészet tanszakra is járhattak diákjaink ben a mûvészeti iskola szervezetileg az általános iskolához került, decemberéig igazgatóhelyettesként itt dolgoztam. Az igazgatónõ - Deme Józsefné - nyugdíjba vonulása után augusztusig megbízott igazgató lettem, majd az új pályázati rendszerben elnyertem az iskola intézményvezetõi megbízását. Munkám mellett már több ciklusban is a lakosság bizalmának köszönhetõen önkormányzati képviselõként is tevékenykedhettem. Mindig igyekeztem legjobb tudásom szerint a település és az itt élõk érdekeit képviselni. Ezúton is szeretném megköszönni eddigi bizalmukat. Amennyiben ismét megtisztelnek szavazatukkal, abban az esetben vállalom, hogy továbbra is településünk és a lakosság érdekeit tekintem elsõdleges és egyetlen szempontként döntéseim meghozatalában. Sas Györgyné Kedves Zákányszéki Választópolgárok! Ismét eltelt 4 esztendõ! Véget ér egy önkormányzati ciklus, a harmadik. Tizenkét éve képviselõként és nyolc éve alpolgármesterként igyekszem segíteni a falu fejlõdését, a lakosok nyugalmát, gyermekeink jövõjét, illetve megõrizni szüleink hagyományait, reánk hagyott értékeit! Talán ez az utolsó négy esztendõ volt a legnehezebb! Számos olyan feladattal küzdöttünk, amely igénybe vette képességeinket, türelmünket és tudásunkat, mégis azt mondhatjuk, hogy becsülettel helyt álltunk! Igaz van még számos tennivaló, melyeket nem sikerült megvalósítani, de hiszem, hogy idõvel és kitartással minden munka meghozza gyümölcsét. Fontos lenne a lakosság nyugalmát és a közbiztonságot visszaállítani a mindenki által elvárt szintre, az Iskola, az Óvoda és a Bölcsõde irányítását tartósan a településen tartani, valós munkahelyeket teremteni, melynek eredményeként a helyi családok hosszú távra tervezhetnek, nem pedig egyik napról a másikra kell megoldani a problémáikat! Bízom benne, hogy az októberi választás alkalmával is megtisztelnek szavazataikkal és a következõ öt esztendõben is képviselhetem érdekeiket, tudásommal hozzájárulhatok Zákányszék fejlõdéséhez! Kazi Péter Tisztelt Zákányszéki Lakosok, Választók! Én, Adamik István, 1977-tõl élek családommal Zákányszéken. Munkám, hivatásom során év végéig, mint helyi körzeti megbízott megismertem a lakosságot. Találkoztam igen sok gonddal - bajjal küszködõ emberrel. A segítõkészség megvan bennem most is, úgy, mint azokban az idõkben tõl, mint helyi önkormányzati képviselõt mind a mai napig elsõsorban a szociális érzékenység vezérel. Mindemellett motiváció számomra a köz szolgálatában, a szakmámból eredõ közbiztonságra és a lakosság nyugodtabb életterének biztosítására való törekvés. Ehhez igyekszem felhasználni a segítségemmel mûködõ helyi polgárõr csoportot. Zákányszék vonatkozásában, sajnos rajtunk kívülálló okok miatt településünk nem a legszerencsésebb helyzetbe került a túlszaporodott "vendégmunkások" nem kívánatos elemeinek jelenléte miatt. Ebbe nem kell belenyugodni, tisztább, szabályozottabb és biztonságosabb körülményeket kell és lehet teremteni, mely nem egy egyszerû feladat. Még egy gondolatot, véleményt kívánok megosztani a Tisztelt Választókkal! Mégpedig a képviselõi vállalásról, tevékenységrõl. (folytatás a 6. oldalon)

6 6. oldal Zákányszéki Kis Újság (folytatás az 5. oldalról) Bizonyos vagyok benne, hogy minden Zákányszéki Önkormányzati Képviselõ jelöltnek vannak értelmes, fejlõdést elõmozdító céljai, melyeket talán nem is lehet egy lapon felsorolni. Ezen célok egy része megvalósítható, egy része pedig komoly akadályokba fog ütközni. Azzal azonban tisztában vagyunk, hogy csak összetartással, egységes szemlélettel és a Polgármesterrel együtt mûködve lehet a fejlõdés útján tovább haladni. Választási különszám Tisztelt Lakosság! Én a tapasztalatomat, szolgálatomat továbbra is felajánlom, ha igényt tartanak rá, úgy igyekszem helyt állni. Amennyiben nem kerülök be a helyi képviselõi tagságba minden sértõdés nélkül a lehetõségeken belül Zákányszék érdekeit fogom támogatni. Akinek a szükség úgy hozza, bizalma van irántam, segítségre szorul továbbra is bártan keressen fel. Adamik István NÕK CSONGRÁD MEGYÉÉRT Paraginé Tóth Edina vagyok de elsõsorban nem bemutatkozni szeretnék, hiszen akik ismernek, azoknak úgysem tudnék újat mondani magamról, egyébként pedig ez a néhány mondat kevés lenne a megismeréshez. Az alkalmat kihasználva inkább megpróbálok magyarázatot adni arra, hogyan csöppentem bele a évi önkormányzati választásba? Bár mindig igyekeztem nyitott maradni az új dolgok iránt, a politikát és a politizálást tudatosan zártam ki az életembõl. Ezért is lehet furcsa, hogy az önkormányzati választáson találkoznak majd a nevemmel azon a listán, ahol a megyei képviselet sorsáról döntenek. Nem csak polgármestert és képviselõket választunk ugyanis október 12-én, hanem arról is döntünk, hogy a Csongrád Megyei Közgyûlésbe mely párt, civilszervezet képviselõjelöltjei kerüljenek. Nem én kerestem magamnak ezt a lehetõséget, hanem megtaláltak vele. Azzal a kéréssel fordult hozzám Sánta Gizella ruzsai polgármester asszony, hogy legyek a Nagycsaládosok Ruzsai Egyesületének listáján én is képviselõjelölt. Arra kért, hogy mi nõk, fogjunk össze és a politikától függetlenül tegyünk együtt a Csongrád megyében élõ családok, gyermekek, fiatalok jövõjéért, a szépkorúakért, a megértõbb politikáért. Erre a felkérésre nem mondhattam nemet, hiszen a törekvéseket magam is jónak ítéltem, és a kölcsönös bizalom is adott volt kettõnk között. Ismeretségünk kezdete még az általános iskolás évekre nyúlik vissza, majd késõbb egy gimnáziumba, egy osztályba jártunk. Õ polgármester lett, én könyvtáros - de a barátságunk a mai napig megmaradt. Szeretném, ha én is segíthetnék abban, hogy minél több szavazat erõsítse a Nagycsaládosok Ruzsai Egyesületének 2-es számú listáját. Ehhez kérném az Önök támogatását, szavazatát, melyet ezúton is szívbõl köszönök! NAGYCSALÁDOSOK RUZSAI EGYESÜLETE A listán szereplõ képviselõjelöltek: Sánta Gizella polgármester - Ruzsa Borbásné Márki Márta polgármester - Röszke Szekeres Péter Pálné ápolónõ, nagycsaládos - Domaszék Papp Renáta önkormányzati képviselõ, kismama - Ásotthalom Paraginé Tóth Edina könyvtáros - Zákányszék Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy SZAVAZZANAK A NAGYCSALÁDOSOK RUZSAI EGYESÜLETÉNEK 2-es sorszámot viselõ listájára OKTÓBER 12-ÉN! NÕK CSONGRÁD MEGYÉÉRT! NÕK A CSALÁDBARÁT KÖZÖSSÉGEKÉRT! NÕK A MEGÉRTÕBB POLITIKÁÉRT! Aktuális hírek, információk Zákányszékrõl.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

Tököli Tükör válsztási melléklete

Tököli Tükör válsztási melléklete Választási melléklet Tököli Tükör válsztási melléklete Tisztelt választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek A Helyi Választási Bizottság különkiadása 2006. szeptember Tisztelt Választópolgárok! Ismét választ az ország. A helyhatósági választással a helyi képviselőket, valamint az

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA

MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA XXII. évfolyam 7. szám 2014. szeptember K ÉPES BESZÁMOLÓ A FALUNAPRÓL MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA 2014. 10. 12-én 15:30-kor kerül átadásra az utánpótlás sportöltöző, majd ezt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 XVII. évfolyam 3. szám Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett Polgármester jelölt Ábrahámhegy: Jelölt neve és a jelölő szervezet Vella Ferenc Zsolt független Egyéni listás települési önkormányzati

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2006. szeptember VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2006. október 1-jén ismét polgármestert és települési képviselőket választunk. 2006. szeptember 8-án 16 órakor lezárultak

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2010. szeptember SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SPORTHÍREK 2.oldal PROGRAMSOROLÓ 3. oldal VÁLASZTÁSI HIRDETÉS melléklet GUGÁS-ÖTLETEK melléklet MEGÚJUL A KÖZSÉGHÁZA

Részletesebben

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget Október 3-án önkormányzati választás! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 33. szám 2010. október 1. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 8-án. Az újság díjtalan. Ruhavásár október 12-én

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával néhány szót szóljak Önökhöz. lat volt, melyet a második otthonomban igyekeztem szorgalommal, tudásom

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati Zuglo 2011-10.qxd 2011.05.25. 11:38 Page 1 A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Hatalmas sikert ért el a Zuglói Filharmónia

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám Dunakeszi városi magazin 2014 november Polgár XV. évfolyam 11. szám 2 Dunakeszi Polgár 27 24 15 16-17 4 Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert 5 A 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményei

Részletesebben

BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI

BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 7. szám Ára: 125,- Ft BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI 2006. szeptember 2-án ünnepélyes körülmények

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. április Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Tisztelt i Választópolgárok! Egy új kezdeményezéssel fordulunk Önökhöz: szeretnénk lehetőséget biztosítani

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL MEGHÍ VÓ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülésére ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Szám: 527-13 - /2014. MEGHÍVÓ A Magyarország

Részletesebben

Újabb lépések az M0-ás felé

Újabb lépések az M0-ás felé obuda_02.qxd 1/11/2007 3:20 PM Page 1 XIII. évfolyam 2. szám 2007. január 15. Óbuda Kultúrájáért Díj Kamarazene korhû hangszereken Internet kávézó az ÓMK-ban Javaslatokat várnak olyan személyekre, csoportokra,

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2014. 09. SZÁM A leköszönő képviselőtestület Ifj. Juhász István alpolgármester, Zsiák Balázs, Zsiák Péter, Márkus József Juszkó Ferenc, Csaja János, Juhász

Részletesebben

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Termál Gyógykemping. Szeptember

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Termál Gyógykemping. Szeptember Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 24. AJÁNLÓ Organikus pontot avattak Szent István ünnepén............. 2 Egységes arculatú buszvárók...... 3 15 éves a Termál

Részletesebben