TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL"

Átírás

1 VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek évi választását. Változás a mostani önkormányzati voksoláson, hogy míg 2010-ben négy évre választottunk helyi önkormányzati képviselõket és polgármestereket, októberben már öt évre választjuk meg õket. A választással kapcsolatban néhány tudnivalóra az alábbiakban hívom fel a választópolgárok figyelmét. A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyûlési képviselõ-választások elõtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselõ-testület a augusztus 14-i ülésén választotta meg. Tagok: Szabó István János, Tanács Imre, Veszelka Krisztina. Póttagok: Dobó László, Börcsök Zoltán. A megbízott tagot a jelölt, illetõleg a lista jogerõs nyilvántartásba vételét követõen, de legkésõbb szeptember 26-án óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a Helyi Választási Iroda vezetõjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát. A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetõleg a jelölõ szervezet bíróság által bejegyzett képviselõje vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkezõ képviselõ további meghatalmazást is adhat. A Nemzeti Választási Iroda augusztus 25-ig értesítõ megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. A helyi választási iroda értesítõ átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételérõl azt a választópolgárt, aki augusztus 15-ét követõen kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (pl. lakcímváltozás miatt). Lényeges eltérés az elõzõ szavazásokhoz képest, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésõbb június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb október 10-én óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezõ választópolgár október 10-én óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti idõbeli korlátok figyelembevételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselõ- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyûlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkezõ polgár a bejelentett (hétköznapi használatban: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselõjelöltre szavaz. A választási kampányidõszak a szavazás napját megelõzõ 50. naptól (2014. augusztus 23.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Kampányeszköznek minõsül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a: a) plakát, b) jelölõ szervezet vagy jelölt által történõ közvetlen megkeresés, c) politikai reklám és politikai hirdetés, d) választási gyûlés. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. A kampányidõszakban a jelölõ szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Plakát a kampányidõszakban - az alábbiakban meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhetõ. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ, illetõleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan esetén - a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetõség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésõbb október 10-én óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy október 12-én, legkésõbb óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történõ szállításra nyilvános felhívás nem tehetõ közzé, szavazóhelyiséghez történõ szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhetõ. Az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet szeptember 8-án óráig kellett bejelenteni, akiket az ajánlóívek ellenõrzése után a HVB nyilvántartásba vett. A szavazólapon a jelöltek, a választási bizottság által szeptember 8-án 16 óra után kisorsolt sorrendben szerepelnek, nem alfabetikus (ábécé) sorrendben. A sorsolás alapján a szavazólapon név szerint az alábbi sorrendben szerepelnek a zákányszéki jelöltek: Polgármesterjelölt: 1. Matuszka Antal FIDESZ (folytatás a 2. oldalon)

2 Zákányszéki Kis Újság 2. oldal Választási különszám (folytatás a 1. oldalról) Képviselõjelöltek: 1. Szondi Annamária független képviselõjelölt 2. Csóti József László független képviselõjelölt 3. Széll-Tanács Tünde független képviselõjelölt 4. Puskás Istvánné független képviselõjelölt 5. Papp László független képviselõjelölt 6. Sas Györgyné független képviselõjelölt 7. Kazi Péter független képviselõjelölt 8. Adamik István független képviselõjelölt A szavazás napján szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság elõször megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következõ, érvényes igazolványok alkalmasak: - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél, vagy január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot, a szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzik, a szavazónak a szavazólapok átvételekor alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben a választópolgár kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetõleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába kell dobni. A választópolgár a szavazólapot a szavazóhelyiségbõl nem viheti ki, az ilyen cselekmény a választási eljárási szabályok megsértésének minõsül és választási bizottsági, adott esetben bírósági eljárást von maga után. Tisztelt Választópolgár! A közelgõ önkormányzati választáson a megyei képviselet sorsa is eldõl. Azaz lesz még egy szavazólap, amelyen azt kell bejelölni, Ön melyik pártra bízná a megyei ügyek további intézését. A FIDESZ-KDNP ismét közös listával indul a megyei közgyûlési helyek megszerzéséért, és szeretnénk megnyerni ehhez az Ön támogatását is! Bizonyára nem ismeretlen Ön elõtt a megyei közgyûlés, amelynek eddigi munkáját az elmúlt 8 évben a FIDESZ-KDNP-s többség határozta meg, és méltán elismerik eddigi eredményeinket tól 2012-ig kórházakat, iskolákat, szociális és kulturális intézményeket mûködtettünk, támogattuk a helyi kezdeményezéseket, ünnepi rendezvényeket szerveztünk. Megyei pályázati alapokat hoztunk létre, amelyekkel a falvak, városok fejlõdését segítettük elõ - elég csak a játszótér-programunkra emlékezni, de több civil kezdeményezés és komoly beruházás megvalósulását is támogatta a megye tõl a megye fejlõdési stratégiájának kialakítása, a hosszabb távú helyi elképzelések összehangolása, az EU as megyei fejlesztési forrásainak felhasználása a fõ cél. Ez egy távlatosabb, a megye polgárainak életét alapvetõen befolyásoló szerepkör. Elmondhatjuk, hogy az összeállított jövõképben benne vannak az Ön és környezete legfontosabb elképzelései. Ahhoz, hogy itthon mindannyian otthon érezhessük magunkat, szükség van arra, hogy a fiatalok és az aktív korúak munkát találjanak, azaz a vállalkozások újabb munkahelyeket teremthessenek. Szükség van az egyik legfontosabb erõsségünk, a mezõgazdaság összehangolt fejlesztésére. Fontos a városok infrastruktúrájának jobbítása, és fontos a nehezebb helyzetben lévõ falvak komplex felzárkóztatása is. A megye tervezett közlekedési és energia-hatékonysági fejlesztései is jobbá teszik majd az életünket. Mindannyiunknak fontosak az emberi tényezõk, az egészségügyi ellátás - ahova újabb fejlesztések szükségesek -, a szociális gondoskodás feltételeinek javítása, gyermekeink iskoláztatása, az óvodai-bölcsõdei lehetõségek bõvítése. Ezeket a célokat az országos ágazati programok forrásai is támogatják a következõ években. Ezek központi, országos programok, ezért is különösen fontos, hogy a megyei közgyûlési vezetésünk kifejezetten jó, mindennapos szakmai kapcsolatot alakított ki a kormánnyal és a szakminisztériumokkal nemcsak hivatali, hanem miniszteri, államtitkári szinten is. Jók a megyénk kilátásai, ez az együtt-gondolkodás eredményes! Szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk, egy olyan megújult és a megyét arányosan képviselõ csapattal, amelyben a folytonosságot néhány jelenlegi képviselõ (pl. elnök, alelnök, frakcióvezetõ) képviseli, sõt, kevés megyében mondhatják el, amit mi: 5 korábbi, országos tapasztalattal rendelkezõ parlamenti képviselõ van a listánkon, köztük Mórahalomról Nógrádi Zoltán és Magyar Anna Domaszékrõl. Végül, de nem utolsó sorban, büszkék vagyunk arra, hogy több sikeres homokháti polgármester is vállalja a munkát a csapatunkban, közöttük Matuszka Antal jól ismert és elismert zákányszéki polgármester is! Szintén kész a megyéért dolgozni a Homokhátságról A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Az egyéni listás (a képviselõk) szavazólapján a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Zákányszéken a képviselõk száma 6 fõ lehet. Fontos, amennyiben a választó hatnál több jelöltre szavaz, a szavazólapja érvénytelen lesz. Képviselõk azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselõk száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Ugyanezen alkalommal kerül sor a Csongrád Megyei Közgyûlés tagjainak megválasztására is. A megyei közgyûlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. A megyei listák a leadott szavazatok arányában törvényben meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz. Csongrád megyében a közgyûlés 20 fõbõl áll. Bár Zákányszék községben a Nemzeti Választási Bizottság kitûzte a nemzetiségi választást, a nemzetiségek nem éltek jelöltajánlási jogukkal, így helyi nemzetiségi választás Zákányszéken nem lesz. Ettõl függetlenül a névjegyzékben magukat nemzetiséginek valló állampolgárok a számukra kijelölt 800. számú szavazókörben a területi és az országos nemzetiségi listára leadhatják szavazatukat (+2 szavazólap). A szavazás 6.00 órától óráig tart. Zákányszéken a szavazóhelyiségek (az értesítõben megjelölt helyen) a Mûvelõdési Házban és a Tornateremben (Sportcsarnokban) lesznek. A választással kapcsolatos további kérdéseire a honlapon találhat választ, ezenkívül a polgármesteri hivatalban mûködõ választási irodától személyesen, vagy a 62/ es telefonszámon kérhet részletes tájékoztatást. Gárgyán István Helyi Választási Iroda vezetõ Nagy Attila üllési és Tanács Gábor bordányi polgármester. Ez a megyei csapat a következõ 5 évben sikerre van ítélve! Azonban mi kell még a sikerhez? Legnagyobb elismerésünk az volna, ha Ön is megadná nekünk a további bizalmat! A megkezdett munkát azok folytathatják, akiknek Ön, Önök a választáskor felhatalmazást adnak. Kérjük, amikor Ön egyedül vagy a családjával együtt elmegy választani, támogassa Nógrádi Zoltánt nemcsak polgármesterként, hanem a FIDESZ-KDNP 5-ös sorszámot viselõ megyei listájára szavazva megyei képviselõként is! Mi, a FIDESZ-KDNP megyei képviselõjelöltjei ígérjük, hogy olyan keményen, mint eddig, de még céltudatosabban és megújultan fogunk Önért, Önökért dolgozni! Kakas Béla Sándorfalva, Ádók János Hódmezõvásárhely, Bozó Zoltán Szentes, Nógrádi Zoltán Mórahalom, Magyar Anna Domaszék, Szél István Székkutas, Dr. Bodor Csaba Csongrád, Kalmár Ferenc Szeged, Nagy Attila Üllés, Mágori András Makó, Gémes László Szegvár, Nagy Sándor Kistelek, Búza Zsolt Baks, Dobák Lászlóné Szõreg, Szarka Attila Árpádhalom, Matuszka Antal Zákányszék, Tanács Gábor Bordány, Szabó István Derekegyház, Dr. Kovács Kálmán Szeged, Dr. Miklós Péter Újszentiván, Kormányos Sándor Csengele. FIDESZ Szegedi Szervezete

3 Zákányszéki Kis Újság 3. oldal Választási különszám POLGÁRMESTERJELÖLT BEMUTATKOZÁSA Tisztelt Zákányszéki Választópolgárok! Matuszka Antal vagyok, nyolc évvel ezelõtt bizalmat kaptam Önöktõl, melyet négy éve megerõsítettek, így jelenleg Zákányszék polgármestereként dolgozom. A lendület nem tört meg, sõt a lehetõségek bõvülésével olyan nagy volumenû beruházásokat valósíthattunk meg, melyek egy évtizeddel ezelõtt csak álmoknak tûntek. A milliárdos nagyságrendû szennyvízcsatorna hálózat építése történelmi jelentõségû a falu életében, de megvalósult a Szociális Szolgáltató Központ építése is. A "nagyok" mellett persze a kicsiket is meg kell említenünk. Építettünk játszótereket, járdákat, telepítettünk a parkokba öntözõberendezéseket, alkalmazkodtunk a közigazgatási rendszer átalakításához és udvarias, kulturált ügyintézést biztosítottunk a Hivatalban, települési rendezvényekkel tettük színesebbé a hétköznapokat. És természetesen dolgoztunk az elkövetkezendõ idõszak fejlesztéseinek elõkészítésén. A szociális ellátórendszer fejlesztésével eljutottak kollégáim minden háztartásba, ahol erre szükség volt. A válság az önkormányzatot is érintette, de a szigorú és pontos gazdálkodásnak köszönhetõen mindvégig eleget tudtunk tenni kötelezettséginknek. Az általános iskolánk állami fenntartásba került ugyan, de gyermekszállítással, tízórai biztosításával, technikai munkával segítjük a zavartalan mûködést. A közfoglalkoztatásnak köszönhetõen évente közel ötven embernek biztosítunk munkahelyet, több tízmillió forintot hozva a településre. Jelen és jövõ, megkezdett munka és tervek: Oktató-nevelõ munka, kulturális tevékenység Figyelemmel kell kísérni az iskola mûködését, meg kell vizsgálni az esetleges fenntartói tevékenység visszaállítását. Az óvoda-bölcsõde fenntartása és fejlesztése a cél, az új csoportszoba és kapcsolódó helyiségek kialakítását meg kell valósítani ben. A Mûvelõdési Ház és Könyvtár mûködésének biztosítása érdekében tervezett és szervezett programok és csoporttevékenységek megvalósítása szükséges. Egészséges ivóvíz biztosítása a településen Az ivóvízminõség-javító programot elkezdtük és hálózatfejlesztés, tisztítóberendezések elhelyezése és új vízmû-telep épület építése után 2015-ben be is fejezzük. Választási fórum A Zákányszéki Kis Újság szerkesztõsége meghívja Önöket október 7-én a Mûvelõdési Házban 18 órai kezdettel tartandó választási fórumra. A fórumon bemutatkoznak az önkormányzati mandátumokért induló polgármester-, illetve képviselõ jelöltek. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Kerékpáros-barát térség kialakítása A Mórahalom-Zákányszék közötti kerékpárút építése megkezdõdött, 2015-ben befejezõdik. A Zákányszék-Bordány közötti kerékpárút engedélyei megvannak, pályázati forrást keresünk. Energetikai fejlesztések Napelemes rendszerek kiépítése Mûvelõdési Háznál, Polgármesteri Hivatalnál, Sportcsarnoknál. Nyílászáró csere, hõszigetelés, fûtés-világítás korszerûsítés minden intézménynél. Termál-energia hasznosítása, hõ-központ kialakításával. Sport-szabadidõ Az I. Traktor-show helyszínének kialakításával megkezdõdött egy rendezetlen terület rehabilitációja, melyet a hosszútávú fejlesztési tervnek megfelelõen kell kialakítani. Biztosítani kell a tradicionális települési rendezvények megtartását, új programelemeket kell bevonni. Támogatni kell a településen folyó sporttevékenységeket. Élhetõ környezet biztosítása A település komfortját javító fejlesztések után fontos a környezet formálása. A fõutcán a kerékpárút megépítése után járda felújításra van szükség. Az õsz és a tavasz folyamán az utcákban faültetésre kerül sor, önkormányzati forrásból, de önkéntes munka igénybevételével. Családi faültetést, "Gyermekeink fái" program indítását kezdeményezem a településen. A külterületi utak javítására, fanyesésekre, a tanyavilág bejárhatóságára változatlanul nagy figyelmet kell fordítani. A különbözõ infrastrukturális fejlesztések során megsérült belterületi utak javítására forrást kell találni. Az élhetõ környezet része egy stabil, biztonságot nyújtó egészségügyi és szociális ellátórendszer, melynek mûködtetése a jövõben is feladatunk. Munkahelyteremtés A közmunka programban való részvétellel munkalehetõséget biztosítunk, de ezen túlmenõen szociális szövetkezet és önkormányzati gazdálkodó szervezet létrehozását kell szorgalmazni. A jövõ lehet még minden olyan, amely a fenti felsorolásból kimaradt, minden, ami már megvan és továbbra is szükségünk van rá. A jövõ vagyunk mi, településünk valamennyi lakója. A jövõ záloga pedig a család, mely elengedhetetlenül fontos mindannyiunk számára. A jövõnk közös döntésünk eredménye lesz, melynek alakításában szeretnék részt vállalni, ezért kérem Önöket, hogy október 12-én vegyenek részt az önkormányzati választáson, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy a leendõ képviselõ-testülettel együtt, polgármesterként folytathassam a nyolc éve megkezdett munkát. Tisztelettel: A Képviselõ-testület alakuló ülése Matuszka Antal polgármesterjelölt Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselõ-testület évi alakuló ülése október 21-én (kedden) órakor lesz a Mûvelõdési Házban. Eredményváró október 12-én órától várjuk az önkormányzati választásokon indulókat, érdeklõdõket a Homokháti Szociális Központ éttermébe, ahol személyesen értesülhetnek a helyi eredményekrõl!

4 Zákányszéki Kis Újság 4. oldal Választási különszám KÉPVISELÕJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA A jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben mutatkoznak be. A beérkezett anyagokat nem javítottuk, változatlan formában közöljük! Kedves Zákányszékiek! Azt hiszem nyugodtan elmondhatom, hogy "engem mindenki ismer", de azért néhány szóban szeretnék bemutatkozni. Szondi Annamária (szül. Zombori Annamária) vagyok június 21-én láttam meg a napvilágot egyszerû, dolgos, katolikus család egyetlen gyermekeként. Én még megtapasztalhattam a ma már eltûnõben lévõ több generációs család elõnyét. Iskoláim elvégzése után néhány évet Szegeden dolgoztam ben kötöttem házasságot. Gyermekem nincs. Férjemmel és édesanyámmal élek óta a munkám is a faluhoz köt. A mezõgazdaság mellett 15 évet dolgoztam a helyi postahivatalban óta pedig a mezõgazdasági boltban. Szeretném folytatni édesapám közösségi munkáját, aki elõször tanácstag, majd egészen haláláig önkormányzati képviselõ volt. A munkában töltött évek során megismertem a mezõgazdaságban dolgozók és a bérbõl- fizetésbõl élõk problémáit egyaránt. Terveim között szerepel közelebb hozni egymáshoz az embereket, hisz mindenki munkájára szükség van. Mindenki értékes EMBER. Testvértelepüléseink (és az õ testvértelepüléseik) által határon innen és túl minél több emberrel megismertetni Zákányszéket. Az itt élõ szorgalmas embereket és munkájuk gyümölcsét. Gondolok itt az egyedülállóan finom gyümölcsökre, zöldségre, valamint a látnivalókra (pl.tanyamúzeum, Madárkert). Egyre többen veszik igénybe más településekrõl is az Erdei Pihenõt. Néhány játszóeszköz telepítésével óriási örömöt lehetne szerezni az apróságoknak. Azt hiszem, nagyon sokáig lehetne még sorolni a teendõket, a megvalósíthatóakat és a lehetetleneket is. Úgy gondolom, légbõl kapott ígéretek helyett fogjunk össze és legyünk büszkék szépen fejlõdõ falunkra. "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen." (Széchenyi István) Szondi Annamária Tisztelt Zákányszéki Lakosok! Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Csóti József László vagyok, ben születtem Szegeden. A Kõrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem. Zákányszéken lakom, és itt is dolgozom, mint mezõgazdasági õstermelõ szüleim hagyományát folytatva. Feleségem a Homokháti Szociális Központ vezetõje, két leány gyermekünk van, akik már Szegeden járnak gimnáziumba. Az elõzõ választási ciklusban képviselõként a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként tevékenykedtem. Az Önök szavazatai alapján lettem képviselõ, amelyet ezúton is köszönök a Tiszteltelt Választópolgároknak. A következõ feladatok, és elképzelések megvalósítását tartom fontosnak a Kedves Választópolgárok! ránk következõ években: - a csapadékvíz elvezetésének megoldását, amely régóta húzódik - a folyamatban lévõ beruházások sikeres befejezését - a kül- és belterületi utak, járdák folyamatos karbantartását, felújítását, újak építését - egységes utcaképek kialakítását a településünkön - közbiztonság javítását, térfigyelõ kamera rendszer kiépítését - a legnagyobb közösségi rendezvényeinknek helyt adó sportcsarnok felújítását a mai kor követelményeinek megfelelõen - az óvoda zsúfoltságának megszüntetését, új csoportszoba kialakításával - játszótereink felújítását, szépítését - az uniós és nemzeti pályázati források megszerzését, és azok hatékony felhasználását - az egészségügyi és szociális intézményeinknél személygépkocsi parkolók kialakítását Kérem Önöket, hogy október 12-én ismételten támogassanak szavazataikkal. Újra adjanak lehetõséget arra, hogy képviselõként dolgozhassak Zákányszék fejlõdéséért, értékeinek megõrzéséért, gyarapításáért. Csóti József László december 11-én születtem Szegeden. Zákányszéken élek a családommal születésem óta. Középiskolai tanulmányaimat a Kõrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, majd 2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Fõiskolai Karán szereztem vállalkozó-menedzser mérnöki diplomát. Családom megélhetésének fõ forrása a mezõgazdaságból származik, de férjem emellett a Tisza Volán Zrt.-nél buszsofõr, én pedig kézmûves szappanokat készítek. Kisfiunk Zalán 5 éves, a helyi óvoda nagycsoportos pajtása. Szeretünk itt élni. Megbecsüljük a helyi értékeket, amelyeket szüleink, nagyszüleink bíztak ránk, és õrizzük a hagyományokat. Ezzel együtt fontosnak tartjuk, hogy élhetõ, élvezhetõ, motivált környezetben nevelkedjen, fejlõdjön gyermekünk. A fiatalság jó szívvel érezze azt, hogy kis falunkban itthon van, ne kényszerüljön azt elhagyni. Azt hiszem, hogy a közösség szeretete akkor kezdõdött számomra, amikor megalakult a néptánccsoportunk. Hosszú-hosszú éveken át egy nagyon összetartó csapat voltunk, és ez a mai napig így van, szívesen találkozunk. Az idei évtõl tagja vagyok a Zákányszéki Otthonokért Egyesületnek (ZakaHom-e), és ennek kapcsán belekerültem a helyi közéletbe. Értesültem olyan problémákról - elsõsorban a helyi média által -, amelyek megoldásában képviselõként úgy érzem, még többet tudnék segíteni. Kis falunk a fejlõdés útjára lépett. A célig való eljutás elsõsorban az itt lakó embereken múlik. Politikai hovatartozástól függetlenül, azt kizárva kell egymást segítenünk és bíztatnunk, ezáltal az úton lévõ akadályok is könynyebben gördíthetõk el elõlünk. Széll-Tanács Tünde

5 Zákányszéki Kis Újság 5. oldal Választási különszám Mórahalmon születtem. 41 éve kötöttünk házasságot férjemmel, Puskás Istvánnal, azóta itt élek Zákányszéken. Két leánygyermeket neveltünk fel, és indítottuk el õket az élet rögös útjain. Két cikluson keresztül OKSZ külsõ bizottság tagjaként segítettem a képviselõk munkáját. Számomra nagyon fontos, hogy közösen öszszefogva dolgozzunk a település jobb életéért, fejlõdéséért. Azért, hogy megmaradjanak intézményeink, a fiataljaink itt maradjanak, a rászorulókat támogassuk. Képviselõként több lehetõségem lenne képviselni a lakosság érdekeit. Ebben kérem az Önök támogatását. Elõre is köszönöm megtisztelõ bizalmukat. Puskás Istvánné június 30.-án születtem Szegeden ben házasodtam meg és 2012-ben született egy kislányunk akit Annának hívnak. Az egyetemi tanulmányimat Gödöllõn végeztem, ahol Agrármérnök, Mérnöktanár, Minõségbiztosítási diplomát szereztem. A tanulmányok végeztével hazajöttem és jelenleg is a családi gazdaságban dolgozom feleségemmel és a szüleimmel együtt. Az elõzõ ciklusban 4 évig tagja voltam a testületnek ahol nagy lelkesedéssel igyekeztem a közösségünk céljait képviselni. Ezt a munkát szeretném tovább folytatni, és ehhez kérem a falubeliek támogatását! Papp László Sas Györgyné vagyok. Dunántúlon, Csurgón születtem. Felsõfokú tanulmányaimat Szegeden folytattam, így kerültem ben Zákányszékre. Azóta itt dolgozom, és családommal - férjemmel és két fiammal - itt élek. A mûvelõdési ház igazgatójaként a közmûvelõdési intézmény mellett 1995-ben - az akkori önkormányzat beleegyezõ döntésének köszönhetõen -, létrehozhattam településünkön a mûvészeti iskolát is. Mûködése alatt sok-sok fiatalnak biztosított lehetõséget a különbözõ hangszereken történõ tanulásra, néptánc, társastánc és moderntánc oktatásban való részvételre, de színjátszó és képzõmûvészet tanszakra is járhattak diákjaink ben a mûvészeti iskola szervezetileg az általános iskolához került, decemberéig igazgatóhelyettesként itt dolgoztam. Az igazgatónõ - Deme Józsefné - nyugdíjba vonulása után augusztusig megbízott igazgató lettem, majd az új pályázati rendszerben elnyertem az iskola intézményvezetõi megbízását. Munkám mellett már több ciklusban is a lakosság bizalmának köszönhetõen önkormányzati képviselõként is tevékenykedhettem. Mindig igyekeztem legjobb tudásom szerint a település és az itt élõk érdekeit képviselni. Ezúton is szeretném megköszönni eddigi bizalmukat. Amennyiben ismét megtisztelnek szavazatukkal, abban az esetben vállalom, hogy továbbra is településünk és a lakosság érdekeit tekintem elsõdleges és egyetlen szempontként döntéseim meghozatalában. Sas Györgyné Kedves Zákányszéki Választópolgárok! Ismét eltelt 4 esztendõ! Véget ér egy önkormányzati ciklus, a harmadik. Tizenkét éve képviselõként és nyolc éve alpolgármesterként igyekszem segíteni a falu fejlõdését, a lakosok nyugalmát, gyermekeink jövõjét, illetve megõrizni szüleink hagyományait, reánk hagyott értékeit! Talán ez az utolsó négy esztendõ volt a legnehezebb! Számos olyan feladattal küzdöttünk, amely igénybe vette képességeinket, türelmünket és tudásunkat, mégis azt mondhatjuk, hogy becsülettel helyt álltunk! Igaz van még számos tennivaló, melyeket nem sikerült megvalósítani, de hiszem, hogy idõvel és kitartással minden munka meghozza gyümölcsét. Fontos lenne a lakosság nyugalmát és a közbiztonságot visszaállítani a mindenki által elvárt szintre, az Iskola, az Óvoda és a Bölcsõde irányítását tartósan a településen tartani, valós munkahelyeket teremteni, melynek eredményeként a helyi családok hosszú távra tervezhetnek, nem pedig egyik napról a másikra kell megoldani a problémáikat! Bízom benne, hogy az októberi választás alkalmával is megtisztelnek szavazataikkal és a következõ öt esztendõben is képviselhetem érdekeiket, tudásommal hozzájárulhatok Zákányszék fejlõdéséhez! Kazi Péter Tisztelt Zákányszéki Lakosok, Választók! Én, Adamik István, 1977-tõl élek családommal Zákányszéken. Munkám, hivatásom során év végéig, mint helyi körzeti megbízott megismertem a lakosságot. Találkoztam igen sok gonddal - bajjal küszködõ emberrel. A segítõkészség megvan bennem most is, úgy, mint azokban az idõkben tõl, mint helyi önkormányzati képviselõt mind a mai napig elsõsorban a szociális érzékenység vezérel. Mindemellett motiváció számomra a köz szolgálatában, a szakmámból eredõ közbiztonságra és a lakosság nyugodtabb életterének biztosítására való törekvés. Ehhez igyekszem felhasználni a segítségemmel mûködõ helyi polgárõr csoportot. Zákányszék vonatkozásában, sajnos rajtunk kívülálló okok miatt településünk nem a legszerencsésebb helyzetbe került a túlszaporodott "vendégmunkások" nem kívánatos elemeinek jelenléte miatt. Ebbe nem kell belenyugodni, tisztább, szabályozottabb és biztonságosabb körülményeket kell és lehet teremteni, mely nem egy egyszerû feladat. Még egy gondolatot, véleményt kívánok megosztani a Tisztelt Választókkal! Mégpedig a képviselõi vállalásról, tevékenységrõl. (folytatás a 6. oldalon)

6 6. oldal Zákányszéki Kis Újság (folytatás az 5. oldalról) Bizonyos vagyok benne, hogy minden Zákányszéki Önkormányzati Képviselõ jelöltnek vannak értelmes, fejlõdést elõmozdító céljai, melyeket talán nem is lehet egy lapon felsorolni. Ezen célok egy része megvalósítható, egy része pedig komoly akadályokba fog ütközni. Azzal azonban tisztában vagyunk, hogy csak összetartással, egységes szemlélettel és a Polgármesterrel együtt mûködve lehet a fejlõdés útján tovább haladni. Választási különszám Tisztelt Lakosság! Én a tapasztalatomat, szolgálatomat továbbra is felajánlom, ha igényt tartanak rá, úgy igyekszem helyt állni. Amennyiben nem kerülök be a helyi képviselõi tagságba minden sértõdés nélkül a lehetõségeken belül Zákányszék érdekeit fogom támogatni. Akinek a szükség úgy hozza, bizalma van irántam, segítségre szorul továbbra is bártan keressen fel. Adamik István NÕK CSONGRÁD MEGYÉÉRT Paraginé Tóth Edina vagyok de elsõsorban nem bemutatkozni szeretnék, hiszen akik ismernek, azoknak úgysem tudnék újat mondani magamról, egyébként pedig ez a néhány mondat kevés lenne a megismeréshez. Az alkalmat kihasználva inkább megpróbálok magyarázatot adni arra, hogyan csöppentem bele a évi önkormányzati választásba? Bár mindig igyekeztem nyitott maradni az új dolgok iránt, a politikát és a politizálást tudatosan zártam ki az életembõl. Ezért is lehet furcsa, hogy az önkormányzati választáson találkoznak majd a nevemmel azon a listán, ahol a megyei képviselet sorsáról döntenek. Nem csak polgármestert és képviselõket választunk ugyanis október 12-én, hanem arról is döntünk, hogy a Csongrád Megyei Közgyûlésbe mely párt, civilszervezet képviselõjelöltjei kerüljenek. Nem én kerestem magamnak ezt a lehetõséget, hanem megtaláltak vele. Azzal a kéréssel fordult hozzám Sánta Gizella ruzsai polgármester asszony, hogy legyek a Nagycsaládosok Ruzsai Egyesületének listáján én is képviselõjelölt. Arra kért, hogy mi nõk, fogjunk össze és a politikától függetlenül tegyünk együtt a Csongrád megyében élõ családok, gyermekek, fiatalok jövõjéért, a szépkorúakért, a megértõbb politikáért. Erre a felkérésre nem mondhattam nemet, hiszen a törekvéseket magam is jónak ítéltem, és a kölcsönös bizalom is adott volt kettõnk között. Ismeretségünk kezdete még az általános iskolás évekre nyúlik vissza, majd késõbb egy gimnáziumba, egy osztályba jártunk. Õ polgármester lett, én könyvtáros - de a barátságunk a mai napig megmaradt. Szeretném, ha én is segíthetnék abban, hogy minél több szavazat erõsítse a Nagycsaládosok Ruzsai Egyesületének 2-es számú listáját. Ehhez kérném az Önök támogatását, szavazatát, melyet ezúton is szívbõl köszönök! NAGYCSALÁDOSOK RUZSAI EGYESÜLETE A listán szereplõ képviselõjelöltek: Sánta Gizella polgármester - Ruzsa Borbásné Márki Márta polgármester - Röszke Szekeres Péter Pálné ápolónõ, nagycsaládos - Domaszék Papp Renáta önkormányzati képviselõ, kismama - Ásotthalom Paraginé Tóth Edina könyvtáros - Zákányszék Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy SZAVAZZANAK A NAGYCSALÁDOSOK RUZSAI EGYESÜLETÉNEK 2-es sorszámot viselõ listájára OKTÓBER 12-ÉN! NÕK CSONGRÁD MEGYÉÉRT! NÕK A CSALÁDBARÁT KÖZÖSSÉGEKÉRT! NÕK A MEGÉRTÕBB POLITIKÁÉRT! Aktuális hírek, információk Zákányszékrõl.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kepviselo-testulet tagjainak H e 1 yb en Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Választással kapcsolatos tájékoztató

Választással kapcsolatos tájékoztató Választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját a Köztársasági Elnök 2014. október 12. (vasárnap) napjára tűzte

Részletesebben

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok! A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának időpontját a Nemzeti Választási Bizottság

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH)

A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH) Országgyűlési választások 2014 KEM TVI oktatás A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH) Áttekintés 1. A választási kampány - Kampánytevékenység - Kampányeszközök 2. A választási kampányidőszak 3. A

Részletesebben

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK 1. melléklet CSPRTALKTÓ KÁRTYÁK ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Révfülöp Nagyközségi A Révfülöpi () Szabó Sándor Pál független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 2/2013. (I.23.) HVB határozat A az 1997. évi C. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633 Telefax: (46) 352-525 II-1099-2/2010. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 8/2013.(X.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október hó 14. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. Szászberek község negyedévente megjelenő közéle lapja VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014.

IV. ÉVFOLYAM VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. Szászberek község negyedévente megjelenő közéle lapja VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. IV. ÉVFOLYAM VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. OLDAL Szászberek község negyedévente megjelenő közéle lapja VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. 2. OLDAL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. Tisztelt Szászberekiek! A Szászbereki Hírek

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FELSŐÖRSI VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014

FELSŐÖRSI VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014 FELSŐÖRSI VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014 Tisztelt Felsőörsi Olvasó! A 2014. október 12-i önkormányzati képviselő- és polgármester választáson induló jelöltek megismerése céljából a Felsőörsi szerkesztőségének

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata 2011. Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 2006 októberében az eddigiektől eltérően fogunk kisebbségi önkormányzatokat vá- lasztani: egyidő ben a helyhatósági választásokkal, de más szavazófülkében. Nem lesznek független jelöltek,

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje Juhász Béla Róbert Béla közgazdász, politológus és felsőfokú közigazgatási végzettsége van. Feleségével és két kislányával csaknem 10 éve él Sződligeten.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Falunap és sikeres pályázatok A nyár befejeztével szeretnék tájékoztatást adni aktuális eseményekrõl, az elmúlt pár hónap történéseirõl.

Falunap és sikeres pályázatok A nyár befejeztével szeretnék tájékoztatást adni aktuális eseményekrõl, az elmúlt pár hónap történéseirõl. XXIV. 6. SZÁM 2014. szeptember ÉVFOLYAM Falunap és sikeres pályázatok A nyár befejeztével szeretnék tájékoztatást adni aktuális eseményekrõl, az elmúlt pár hónap történéseirõl. A legfrissebb élmény azt

Részletesebben