TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL"

Átírás

1 VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek évi választását. Változás a mostani önkormányzati voksoláson, hogy míg 2010-ben négy évre választottunk helyi önkormányzati képviselõket és polgármestereket, októberben már öt évre választjuk meg õket. A választással kapcsolatban néhány tudnivalóra az alábbiakban hívom fel a választópolgárok figyelmét. A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyûlési képviselõ-választások elõtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselõ-testület a augusztus 14-i ülésén választotta meg. Tagok: Szabó István János, Tanács Imre, Veszelka Krisztina. Póttagok: Dobó László, Börcsök Zoltán. A megbízott tagot a jelölt, illetõleg a lista jogerõs nyilvántartásba vételét követõen, de legkésõbb szeptember 26-án óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a Helyi Választási Iroda vezetõjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát. A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetõleg a jelölõ szervezet bíróság által bejegyzett képviselõje vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkezõ képviselõ további meghatalmazást is adhat. A Nemzeti Választási Iroda augusztus 25-ig értesítõ megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. A helyi választási iroda értesítõ átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételérõl azt a választópolgárt, aki augusztus 15-ét követõen kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (pl. lakcímváltozás miatt). Lényeges eltérés az elõzõ szavazásokhoz képest, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésõbb június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb október 10-én óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezõ választópolgár október 10-én óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti idõbeli korlátok figyelembevételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselõ- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyûlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkezõ polgár a bejelentett (hétköznapi használatban: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselõjelöltre szavaz. A választási kampányidõszak a szavazás napját megelõzõ 50. naptól (2014. augusztus 23.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Kampányeszköznek minõsül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a: a) plakát, b) jelölõ szervezet vagy jelölt által történõ közvetlen megkeresés, c) politikai reklám és politikai hirdetés, d) választási gyûlés. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. A kampányidõszakban a jelölõ szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Plakát a kampányidõszakban - az alábbiakban meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhetõ. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ, illetõleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan esetén - a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetõség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésõbb október 10-én óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy október 12-én, legkésõbb óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történõ szállításra nyilvános felhívás nem tehetõ közzé, szavazóhelyiséghez történõ szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhetõ. Az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet szeptember 8-án óráig kellett bejelenteni, akiket az ajánlóívek ellenõrzése után a HVB nyilvántartásba vett. A szavazólapon a jelöltek, a választási bizottság által szeptember 8-án 16 óra után kisorsolt sorrendben szerepelnek, nem alfabetikus (ábécé) sorrendben. A sorsolás alapján a szavazólapon név szerint az alábbi sorrendben szerepelnek a zákányszéki jelöltek: Polgármesterjelölt: 1. Matuszka Antal FIDESZ (folytatás a 2. oldalon)

2 Zákányszéki Kis Újság 2. oldal Választási különszám (folytatás a 1. oldalról) Képviselõjelöltek: 1. Szondi Annamária független képviselõjelölt 2. Csóti József László független képviselõjelölt 3. Széll-Tanács Tünde független képviselõjelölt 4. Puskás Istvánné független képviselõjelölt 5. Papp László független képviselõjelölt 6. Sas Györgyné független képviselõjelölt 7. Kazi Péter független képviselõjelölt 8. Adamik István független képviselõjelölt A szavazás napján szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság elõször megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következõ, érvényes igazolványok alkalmasak: - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél, vagy január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot, a szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzik, a szavazónak a szavazólapok átvételekor alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben a választópolgár kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetõleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába kell dobni. A választópolgár a szavazólapot a szavazóhelyiségbõl nem viheti ki, az ilyen cselekmény a választási eljárási szabályok megsértésének minõsül és választási bizottsági, adott esetben bírósági eljárást von maga után. Tisztelt Választópolgár! A közelgõ önkormányzati választáson a megyei képviselet sorsa is eldõl. Azaz lesz még egy szavazólap, amelyen azt kell bejelölni, Ön melyik pártra bízná a megyei ügyek további intézését. A FIDESZ-KDNP ismét közös listával indul a megyei közgyûlési helyek megszerzéséért, és szeretnénk megnyerni ehhez az Ön támogatását is! Bizonyára nem ismeretlen Ön elõtt a megyei közgyûlés, amelynek eddigi munkáját az elmúlt 8 évben a FIDESZ-KDNP-s többség határozta meg, és méltán elismerik eddigi eredményeinket tól 2012-ig kórházakat, iskolákat, szociális és kulturális intézményeket mûködtettünk, támogattuk a helyi kezdeményezéseket, ünnepi rendezvényeket szerveztünk. Megyei pályázati alapokat hoztunk létre, amelyekkel a falvak, városok fejlõdését segítettük elõ - elég csak a játszótér-programunkra emlékezni, de több civil kezdeményezés és komoly beruházás megvalósulását is támogatta a megye tõl a megye fejlõdési stratégiájának kialakítása, a hosszabb távú helyi elképzelések összehangolása, az EU as megyei fejlesztési forrásainak felhasználása a fõ cél. Ez egy távlatosabb, a megye polgárainak életét alapvetõen befolyásoló szerepkör. Elmondhatjuk, hogy az összeállított jövõképben benne vannak az Ön és környezete legfontosabb elképzelései. Ahhoz, hogy itthon mindannyian otthon érezhessük magunkat, szükség van arra, hogy a fiatalok és az aktív korúak munkát találjanak, azaz a vállalkozások újabb munkahelyeket teremthessenek. Szükség van az egyik legfontosabb erõsségünk, a mezõgazdaság összehangolt fejlesztésére. Fontos a városok infrastruktúrájának jobbítása, és fontos a nehezebb helyzetben lévõ falvak komplex felzárkóztatása is. A megye tervezett közlekedési és energia-hatékonysági fejlesztései is jobbá teszik majd az életünket. Mindannyiunknak fontosak az emberi tényezõk, az egészségügyi ellátás - ahova újabb fejlesztések szükségesek -, a szociális gondoskodás feltételeinek javítása, gyermekeink iskoláztatása, az óvodai-bölcsõdei lehetõségek bõvítése. Ezeket a célokat az országos ágazati programok forrásai is támogatják a következõ években. Ezek központi, országos programok, ezért is különösen fontos, hogy a megyei közgyûlési vezetésünk kifejezetten jó, mindennapos szakmai kapcsolatot alakított ki a kormánnyal és a szakminisztériumokkal nemcsak hivatali, hanem miniszteri, államtitkári szinten is. Jók a megyénk kilátásai, ez az együtt-gondolkodás eredményes! Szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk, egy olyan megújult és a megyét arányosan képviselõ csapattal, amelyben a folytonosságot néhány jelenlegi képviselõ (pl. elnök, alelnök, frakcióvezetõ) képviseli, sõt, kevés megyében mondhatják el, amit mi: 5 korábbi, országos tapasztalattal rendelkezõ parlamenti képviselõ van a listánkon, köztük Mórahalomról Nógrádi Zoltán és Magyar Anna Domaszékrõl. Végül, de nem utolsó sorban, büszkék vagyunk arra, hogy több sikeres homokháti polgármester is vállalja a munkát a csapatunkban, közöttük Matuszka Antal jól ismert és elismert zákányszéki polgármester is! Szintén kész a megyéért dolgozni a Homokhátságról A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Az egyéni listás (a képviselõk) szavazólapján a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Zákányszéken a képviselõk száma 6 fõ lehet. Fontos, amennyiben a választó hatnál több jelöltre szavaz, a szavazólapja érvénytelen lesz. Képviselõk azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselõk száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Ugyanezen alkalommal kerül sor a Csongrád Megyei Közgyûlés tagjainak megválasztására is. A megyei közgyûlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. A megyei listák a leadott szavazatok arányában törvényben meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz. Csongrád megyében a közgyûlés 20 fõbõl áll. Bár Zákányszék községben a Nemzeti Választási Bizottság kitûzte a nemzetiségi választást, a nemzetiségek nem éltek jelöltajánlási jogukkal, így helyi nemzetiségi választás Zákányszéken nem lesz. Ettõl függetlenül a névjegyzékben magukat nemzetiséginek valló állampolgárok a számukra kijelölt 800. számú szavazókörben a területi és az országos nemzetiségi listára leadhatják szavazatukat (+2 szavazólap). A szavazás 6.00 órától óráig tart. Zákányszéken a szavazóhelyiségek (az értesítõben megjelölt helyen) a Mûvelõdési Házban és a Tornateremben (Sportcsarnokban) lesznek. A választással kapcsolatos további kérdéseire a honlapon találhat választ, ezenkívül a polgármesteri hivatalban mûködõ választási irodától személyesen, vagy a 62/ es telefonszámon kérhet részletes tájékoztatást. Gárgyán István Helyi Választási Iroda vezetõ Nagy Attila üllési és Tanács Gábor bordányi polgármester. Ez a megyei csapat a következõ 5 évben sikerre van ítélve! Azonban mi kell még a sikerhez? Legnagyobb elismerésünk az volna, ha Ön is megadná nekünk a további bizalmat! A megkezdett munkát azok folytathatják, akiknek Ön, Önök a választáskor felhatalmazást adnak. Kérjük, amikor Ön egyedül vagy a családjával együtt elmegy választani, támogassa Nógrádi Zoltánt nemcsak polgármesterként, hanem a FIDESZ-KDNP 5-ös sorszámot viselõ megyei listájára szavazva megyei képviselõként is! Mi, a FIDESZ-KDNP megyei képviselõjelöltjei ígérjük, hogy olyan keményen, mint eddig, de még céltudatosabban és megújultan fogunk Önért, Önökért dolgozni! Kakas Béla Sándorfalva, Ádók János Hódmezõvásárhely, Bozó Zoltán Szentes, Nógrádi Zoltán Mórahalom, Magyar Anna Domaszék, Szél István Székkutas, Dr. Bodor Csaba Csongrád, Kalmár Ferenc Szeged, Nagy Attila Üllés, Mágori András Makó, Gémes László Szegvár, Nagy Sándor Kistelek, Búza Zsolt Baks, Dobák Lászlóné Szõreg, Szarka Attila Árpádhalom, Matuszka Antal Zákányszék, Tanács Gábor Bordány, Szabó István Derekegyház, Dr. Kovács Kálmán Szeged, Dr. Miklós Péter Újszentiván, Kormányos Sándor Csengele. FIDESZ Szegedi Szervezete

3 Zákányszéki Kis Újság 3. oldal Választási különszám POLGÁRMESTERJELÖLT BEMUTATKOZÁSA Tisztelt Zákányszéki Választópolgárok! Matuszka Antal vagyok, nyolc évvel ezelõtt bizalmat kaptam Önöktõl, melyet négy éve megerõsítettek, így jelenleg Zákányszék polgármestereként dolgozom. A lendület nem tört meg, sõt a lehetõségek bõvülésével olyan nagy volumenû beruházásokat valósíthattunk meg, melyek egy évtizeddel ezelõtt csak álmoknak tûntek. A milliárdos nagyságrendû szennyvízcsatorna hálózat építése történelmi jelentõségû a falu életében, de megvalósult a Szociális Szolgáltató Központ építése is. A "nagyok" mellett persze a kicsiket is meg kell említenünk. Építettünk játszótereket, járdákat, telepítettünk a parkokba öntözõberendezéseket, alkalmazkodtunk a közigazgatási rendszer átalakításához és udvarias, kulturált ügyintézést biztosítottunk a Hivatalban, települési rendezvényekkel tettük színesebbé a hétköznapokat. És természetesen dolgoztunk az elkövetkezendõ idõszak fejlesztéseinek elõkészítésén. A szociális ellátórendszer fejlesztésével eljutottak kollégáim minden háztartásba, ahol erre szükség volt. A válság az önkormányzatot is érintette, de a szigorú és pontos gazdálkodásnak köszönhetõen mindvégig eleget tudtunk tenni kötelezettséginknek. Az általános iskolánk állami fenntartásba került ugyan, de gyermekszállítással, tízórai biztosításával, technikai munkával segítjük a zavartalan mûködést. A közfoglalkoztatásnak köszönhetõen évente közel ötven embernek biztosítunk munkahelyet, több tízmillió forintot hozva a településre. Jelen és jövõ, megkezdett munka és tervek: Oktató-nevelõ munka, kulturális tevékenység Figyelemmel kell kísérni az iskola mûködését, meg kell vizsgálni az esetleges fenntartói tevékenység visszaállítását. Az óvoda-bölcsõde fenntartása és fejlesztése a cél, az új csoportszoba és kapcsolódó helyiségek kialakítását meg kell valósítani ben. A Mûvelõdési Ház és Könyvtár mûködésének biztosítása érdekében tervezett és szervezett programok és csoporttevékenységek megvalósítása szükséges. Egészséges ivóvíz biztosítása a településen Az ivóvízminõség-javító programot elkezdtük és hálózatfejlesztés, tisztítóberendezések elhelyezése és új vízmû-telep épület építése után 2015-ben be is fejezzük. Választási fórum A Zákányszéki Kis Újság szerkesztõsége meghívja Önöket október 7-én a Mûvelõdési Házban 18 órai kezdettel tartandó választási fórumra. A fórumon bemutatkoznak az önkormányzati mandátumokért induló polgármester-, illetve képviselõ jelöltek. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Kerékpáros-barát térség kialakítása A Mórahalom-Zákányszék közötti kerékpárút építése megkezdõdött, 2015-ben befejezõdik. A Zákányszék-Bordány közötti kerékpárút engedélyei megvannak, pályázati forrást keresünk. Energetikai fejlesztések Napelemes rendszerek kiépítése Mûvelõdési Háznál, Polgármesteri Hivatalnál, Sportcsarnoknál. Nyílászáró csere, hõszigetelés, fûtés-világítás korszerûsítés minden intézménynél. Termál-energia hasznosítása, hõ-központ kialakításával. Sport-szabadidõ Az I. Traktor-show helyszínének kialakításával megkezdõdött egy rendezetlen terület rehabilitációja, melyet a hosszútávú fejlesztési tervnek megfelelõen kell kialakítani. Biztosítani kell a tradicionális települési rendezvények megtartását, új programelemeket kell bevonni. Támogatni kell a településen folyó sporttevékenységeket. Élhetõ környezet biztosítása A település komfortját javító fejlesztések után fontos a környezet formálása. A fõutcán a kerékpárút megépítése után járda felújításra van szükség. Az õsz és a tavasz folyamán az utcákban faültetésre kerül sor, önkormányzati forrásból, de önkéntes munka igénybevételével. Családi faültetést, "Gyermekeink fái" program indítását kezdeményezem a településen. A külterületi utak javítására, fanyesésekre, a tanyavilág bejárhatóságára változatlanul nagy figyelmet kell fordítani. A különbözõ infrastrukturális fejlesztések során megsérült belterületi utak javítására forrást kell találni. Az élhetõ környezet része egy stabil, biztonságot nyújtó egészségügyi és szociális ellátórendszer, melynek mûködtetése a jövõben is feladatunk. Munkahelyteremtés A közmunka programban való részvétellel munkalehetõséget biztosítunk, de ezen túlmenõen szociális szövetkezet és önkormányzati gazdálkodó szervezet létrehozását kell szorgalmazni. A jövõ lehet még minden olyan, amely a fenti felsorolásból kimaradt, minden, ami már megvan és továbbra is szükségünk van rá. A jövõ vagyunk mi, településünk valamennyi lakója. A jövõ záloga pedig a család, mely elengedhetetlenül fontos mindannyiunk számára. A jövõnk közös döntésünk eredménye lesz, melynek alakításában szeretnék részt vállalni, ezért kérem Önöket, hogy október 12-én vegyenek részt az önkormányzati választáson, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy a leendõ képviselõ-testülettel együtt, polgármesterként folytathassam a nyolc éve megkezdett munkát. Tisztelettel: A Képviselõ-testület alakuló ülése Matuszka Antal polgármesterjelölt Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselõ-testület évi alakuló ülése október 21-én (kedden) órakor lesz a Mûvelõdési Házban. Eredményváró október 12-én órától várjuk az önkormányzati választásokon indulókat, érdeklõdõket a Homokháti Szociális Központ éttermébe, ahol személyesen értesülhetnek a helyi eredményekrõl!

4 Zákányszéki Kis Újság 4. oldal Választási különszám KÉPVISELÕJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA A jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben mutatkoznak be. A beérkezett anyagokat nem javítottuk, változatlan formában közöljük! Kedves Zákányszékiek! Azt hiszem nyugodtan elmondhatom, hogy "engem mindenki ismer", de azért néhány szóban szeretnék bemutatkozni. Szondi Annamária (szül. Zombori Annamária) vagyok június 21-én láttam meg a napvilágot egyszerû, dolgos, katolikus család egyetlen gyermekeként. Én még megtapasztalhattam a ma már eltûnõben lévõ több generációs család elõnyét. Iskoláim elvégzése után néhány évet Szegeden dolgoztam ben kötöttem házasságot. Gyermekem nincs. Férjemmel és édesanyámmal élek óta a munkám is a faluhoz köt. A mezõgazdaság mellett 15 évet dolgoztam a helyi postahivatalban óta pedig a mezõgazdasági boltban. Szeretném folytatni édesapám közösségi munkáját, aki elõször tanácstag, majd egészen haláláig önkormányzati képviselõ volt. A munkában töltött évek során megismertem a mezõgazdaságban dolgozók és a bérbõl- fizetésbõl élõk problémáit egyaránt. Terveim között szerepel közelebb hozni egymáshoz az embereket, hisz mindenki munkájára szükség van. Mindenki értékes EMBER. Testvértelepüléseink (és az õ testvértelepüléseik) által határon innen és túl minél több emberrel megismertetni Zákányszéket. Az itt élõ szorgalmas embereket és munkájuk gyümölcsét. Gondolok itt az egyedülállóan finom gyümölcsökre, zöldségre, valamint a látnivalókra (pl.tanyamúzeum, Madárkert). Egyre többen veszik igénybe más településekrõl is az Erdei Pihenõt. Néhány játszóeszköz telepítésével óriási örömöt lehetne szerezni az apróságoknak. Azt hiszem, nagyon sokáig lehetne még sorolni a teendõket, a megvalósíthatóakat és a lehetetleneket is. Úgy gondolom, légbõl kapott ígéretek helyett fogjunk össze és legyünk büszkék szépen fejlõdõ falunkra. "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen." (Széchenyi István) Szondi Annamária Tisztelt Zákányszéki Lakosok! Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Csóti József László vagyok, ben születtem Szegeden. A Kõrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem. Zákányszéken lakom, és itt is dolgozom, mint mezõgazdasági õstermelõ szüleim hagyományát folytatva. Feleségem a Homokháti Szociális Központ vezetõje, két leány gyermekünk van, akik már Szegeden járnak gimnáziumba. Az elõzõ választási ciklusban képviselõként a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként tevékenykedtem. Az Önök szavazatai alapján lettem képviselõ, amelyet ezúton is köszönök a Tiszteltelt Választópolgároknak. A következõ feladatok, és elképzelések megvalósítását tartom fontosnak a Kedves Választópolgárok! ránk következõ években: - a csapadékvíz elvezetésének megoldását, amely régóta húzódik - a folyamatban lévõ beruházások sikeres befejezését - a kül- és belterületi utak, járdák folyamatos karbantartását, felújítását, újak építését - egységes utcaképek kialakítását a településünkön - közbiztonság javítását, térfigyelõ kamera rendszer kiépítését - a legnagyobb közösségi rendezvényeinknek helyt adó sportcsarnok felújítását a mai kor követelményeinek megfelelõen - az óvoda zsúfoltságának megszüntetését, új csoportszoba kialakításával - játszótereink felújítását, szépítését - az uniós és nemzeti pályázati források megszerzését, és azok hatékony felhasználását - az egészségügyi és szociális intézményeinknél személygépkocsi parkolók kialakítását Kérem Önöket, hogy október 12-én ismételten támogassanak szavazataikkal. Újra adjanak lehetõséget arra, hogy képviselõként dolgozhassak Zákányszék fejlõdéséért, értékeinek megõrzéséért, gyarapításáért. Csóti József László december 11-én születtem Szegeden. Zákányszéken élek a családommal születésem óta. Középiskolai tanulmányaimat a Kõrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, majd 2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Fõiskolai Karán szereztem vállalkozó-menedzser mérnöki diplomát. Családom megélhetésének fõ forrása a mezõgazdaságból származik, de férjem emellett a Tisza Volán Zrt.-nél buszsofõr, én pedig kézmûves szappanokat készítek. Kisfiunk Zalán 5 éves, a helyi óvoda nagycsoportos pajtása. Szeretünk itt élni. Megbecsüljük a helyi értékeket, amelyeket szüleink, nagyszüleink bíztak ránk, és õrizzük a hagyományokat. Ezzel együtt fontosnak tartjuk, hogy élhetõ, élvezhetõ, motivált környezetben nevelkedjen, fejlõdjön gyermekünk. A fiatalság jó szívvel érezze azt, hogy kis falunkban itthon van, ne kényszerüljön azt elhagyni. Azt hiszem, hogy a közösség szeretete akkor kezdõdött számomra, amikor megalakult a néptánccsoportunk. Hosszú-hosszú éveken át egy nagyon összetartó csapat voltunk, és ez a mai napig így van, szívesen találkozunk. Az idei évtõl tagja vagyok a Zákányszéki Otthonokért Egyesületnek (ZakaHom-e), és ennek kapcsán belekerültem a helyi közéletbe. Értesültem olyan problémákról - elsõsorban a helyi média által -, amelyek megoldásában képviselõként úgy érzem, még többet tudnék segíteni. Kis falunk a fejlõdés útjára lépett. A célig való eljutás elsõsorban az itt lakó embereken múlik. Politikai hovatartozástól függetlenül, azt kizárva kell egymást segítenünk és bíztatnunk, ezáltal az úton lévõ akadályok is könynyebben gördíthetõk el elõlünk. Széll-Tanács Tünde

5 Zákányszéki Kis Újság 5. oldal Választási különszám Mórahalmon születtem. 41 éve kötöttünk házasságot férjemmel, Puskás Istvánnal, azóta itt élek Zákányszéken. Két leánygyermeket neveltünk fel, és indítottuk el õket az élet rögös útjain. Két cikluson keresztül OKSZ külsõ bizottság tagjaként segítettem a képviselõk munkáját. Számomra nagyon fontos, hogy közösen öszszefogva dolgozzunk a település jobb életéért, fejlõdéséért. Azért, hogy megmaradjanak intézményeink, a fiataljaink itt maradjanak, a rászorulókat támogassuk. Képviselõként több lehetõségem lenne képviselni a lakosság érdekeit. Ebben kérem az Önök támogatását. Elõre is köszönöm megtisztelõ bizalmukat. Puskás Istvánné június 30.-án születtem Szegeden ben házasodtam meg és 2012-ben született egy kislányunk akit Annának hívnak. Az egyetemi tanulmányimat Gödöllõn végeztem, ahol Agrármérnök, Mérnöktanár, Minõségbiztosítási diplomát szereztem. A tanulmányok végeztével hazajöttem és jelenleg is a családi gazdaságban dolgozom feleségemmel és a szüleimmel együtt. Az elõzõ ciklusban 4 évig tagja voltam a testületnek ahol nagy lelkesedéssel igyekeztem a közösségünk céljait képviselni. Ezt a munkát szeretném tovább folytatni, és ehhez kérem a falubeliek támogatását! Papp László Sas Györgyné vagyok. Dunántúlon, Csurgón születtem. Felsõfokú tanulmányaimat Szegeden folytattam, így kerültem ben Zákányszékre. Azóta itt dolgozom, és családommal - férjemmel és két fiammal - itt élek. A mûvelõdési ház igazgatójaként a közmûvelõdési intézmény mellett 1995-ben - az akkori önkormányzat beleegyezõ döntésének köszönhetõen -, létrehozhattam településünkön a mûvészeti iskolát is. Mûködése alatt sok-sok fiatalnak biztosított lehetõséget a különbözõ hangszereken történõ tanulásra, néptánc, társastánc és moderntánc oktatásban való részvételre, de színjátszó és képzõmûvészet tanszakra is járhattak diákjaink ben a mûvészeti iskola szervezetileg az általános iskolához került, decemberéig igazgatóhelyettesként itt dolgoztam. Az igazgatónõ - Deme Józsefné - nyugdíjba vonulása után augusztusig megbízott igazgató lettem, majd az új pályázati rendszerben elnyertem az iskola intézményvezetõi megbízását. Munkám mellett már több ciklusban is a lakosság bizalmának köszönhetõen önkormányzati képviselõként is tevékenykedhettem. Mindig igyekeztem legjobb tudásom szerint a település és az itt élõk érdekeit képviselni. Ezúton is szeretném megköszönni eddigi bizalmukat. Amennyiben ismét megtisztelnek szavazatukkal, abban az esetben vállalom, hogy továbbra is településünk és a lakosság érdekeit tekintem elsõdleges és egyetlen szempontként döntéseim meghozatalában. Sas Györgyné Kedves Zákányszéki Választópolgárok! Ismét eltelt 4 esztendõ! Véget ér egy önkormányzati ciklus, a harmadik. Tizenkét éve képviselõként és nyolc éve alpolgármesterként igyekszem segíteni a falu fejlõdését, a lakosok nyugalmát, gyermekeink jövõjét, illetve megõrizni szüleink hagyományait, reánk hagyott értékeit! Talán ez az utolsó négy esztendõ volt a legnehezebb! Számos olyan feladattal küzdöttünk, amely igénybe vette képességeinket, türelmünket és tudásunkat, mégis azt mondhatjuk, hogy becsülettel helyt álltunk! Igaz van még számos tennivaló, melyeket nem sikerült megvalósítani, de hiszem, hogy idõvel és kitartással minden munka meghozza gyümölcsét. Fontos lenne a lakosság nyugalmát és a közbiztonságot visszaállítani a mindenki által elvárt szintre, az Iskola, az Óvoda és a Bölcsõde irányítását tartósan a településen tartani, valós munkahelyeket teremteni, melynek eredményeként a helyi családok hosszú távra tervezhetnek, nem pedig egyik napról a másikra kell megoldani a problémáikat! Bízom benne, hogy az októberi választás alkalmával is megtisztelnek szavazataikkal és a következõ öt esztendõben is képviselhetem érdekeiket, tudásommal hozzájárulhatok Zákányszék fejlõdéséhez! Kazi Péter Tisztelt Zákányszéki Lakosok, Választók! Én, Adamik István, 1977-tõl élek családommal Zákányszéken. Munkám, hivatásom során év végéig, mint helyi körzeti megbízott megismertem a lakosságot. Találkoztam igen sok gonddal - bajjal küszködõ emberrel. A segítõkészség megvan bennem most is, úgy, mint azokban az idõkben tõl, mint helyi önkormányzati képviselõt mind a mai napig elsõsorban a szociális érzékenység vezérel. Mindemellett motiváció számomra a köz szolgálatában, a szakmámból eredõ közbiztonságra és a lakosság nyugodtabb életterének biztosítására való törekvés. Ehhez igyekszem felhasználni a segítségemmel mûködõ helyi polgárõr csoportot. Zákányszék vonatkozásában, sajnos rajtunk kívülálló okok miatt településünk nem a legszerencsésebb helyzetbe került a túlszaporodott "vendégmunkások" nem kívánatos elemeinek jelenléte miatt. Ebbe nem kell belenyugodni, tisztább, szabályozottabb és biztonságosabb körülményeket kell és lehet teremteni, mely nem egy egyszerû feladat. Még egy gondolatot, véleményt kívánok megosztani a Tisztelt Választókkal! Mégpedig a képviselõi vállalásról, tevékenységrõl. (folytatás a 6. oldalon)

6 6. oldal Zákányszéki Kis Újság (folytatás az 5. oldalról) Bizonyos vagyok benne, hogy minden Zákányszéki Önkormányzati Képviselõ jelöltnek vannak értelmes, fejlõdést elõmozdító céljai, melyeket talán nem is lehet egy lapon felsorolni. Ezen célok egy része megvalósítható, egy része pedig komoly akadályokba fog ütközni. Azzal azonban tisztában vagyunk, hogy csak összetartással, egységes szemlélettel és a Polgármesterrel együtt mûködve lehet a fejlõdés útján tovább haladni. Választási különszám Tisztelt Lakosság! Én a tapasztalatomat, szolgálatomat továbbra is felajánlom, ha igényt tartanak rá, úgy igyekszem helyt állni. Amennyiben nem kerülök be a helyi képviselõi tagságba minden sértõdés nélkül a lehetõségeken belül Zákányszék érdekeit fogom támogatni. Akinek a szükség úgy hozza, bizalma van irántam, segítségre szorul továbbra is bártan keressen fel. Adamik István NÕK CSONGRÁD MEGYÉÉRT Paraginé Tóth Edina vagyok de elsõsorban nem bemutatkozni szeretnék, hiszen akik ismernek, azoknak úgysem tudnék újat mondani magamról, egyébként pedig ez a néhány mondat kevés lenne a megismeréshez. Az alkalmat kihasználva inkább megpróbálok magyarázatot adni arra, hogyan csöppentem bele a évi önkormányzati választásba? Bár mindig igyekeztem nyitott maradni az új dolgok iránt, a politikát és a politizálást tudatosan zártam ki az életembõl. Ezért is lehet furcsa, hogy az önkormányzati választáson találkoznak majd a nevemmel azon a listán, ahol a megyei képviselet sorsáról döntenek. Nem csak polgármestert és képviselõket választunk ugyanis október 12-én, hanem arról is döntünk, hogy a Csongrád Megyei Közgyûlésbe mely párt, civilszervezet képviselõjelöltjei kerüljenek. Nem én kerestem magamnak ezt a lehetõséget, hanem megtaláltak vele. Azzal a kéréssel fordult hozzám Sánta Gizella ruzsai polgármester asszony, hogy legyek a Nagycsaládosok Ruzsai Egyesületének listáján én is képviselõjelölt. Arra kért, hogy mi nõk, fogjunk össze és a politikától függetlenül tegyünk együtt a Csongrád megyében élõ családok, gyermekek, fiatalok jövõjéért, a szépkorúakért, a megértõbb politikáért. Erre a felkérésre nem mondhattam nemet, hiszen a törekvéseket magam is jónak ítéltem, és a kölcsönös bizalom is adott volt kettõnk között. Ismeretségünk kezdete még az általános iskolás évekre nyúlik vissza, majd késõbb egy gimnáziumba, egy osztályba jártunk. Õ polgármester lett, én könyvtáros - de a barátságunk a mai napig megmaradt. Szeretném, ha én is segíthetnék abban, hogy minél több szavazat erõsítse a Nagycsaládosok Ruzsai Egyesületének 2-es számú listáját. Ehhez kérném az Önök támogatását, szavazatát, melyet ezúton is szívbõl köszönök! NAGYCSALÁDOSOK RUZSAI EGYESÜLETE A listán szereplõ képviselõjelöltek: Sánta Gizella polgármester - Ruzsa Borbásné Márki Márta polgármester - Röszke Szekeres Péter Pálné ápolónõ, nagycsaládos - Domaszék Papp Renáta önkormányzati képviselõ, kismama - Ásotthalom Paraginé Tóth Edina könyvtáros - Zákányszék Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy SZAVAZZANAK A NAGYCSALÁDOSOK RUZSAI EGYESÜLETÉNEK 2-es sorszámot viselõ listájára OKTÓBER 12-ÉN! NÕK CSONGRÁD MEGYÉÉRT! NÕK A CSALÁDBARÁT KÖZÖSSÉGEKÉRT! NÕK A MEGÉRTÕBB POLITIKÁÉRT! Aktuális hírek, információk Zákányszékrõl.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

2014. január : február február 7.

2014. január : február február 7. Határidő 2014. január 24. 16:00 2014. február 7. 2014. február 7. 2014. február 15. 16:00 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19:00-ig 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM

13/2014. (III. 10.) KIM 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12. vasárnapra

Részletesebben

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr.

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr. KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás 2014. HVI vezetők oktatása Előadó: dr. Péntek Péter KEM TVI vezető 1 Még meg sem született az OGY választás eredménye,

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkormányzati képvisel ket, valamint a polgármestert a választópolgárok általános és egyenl választójog alapján, közvetlen és titkos

Részletesebben

Tisztelt Gánti Választópolgár!

Tisztelt Gánti Választópolgár! Tisztelt Gánti Választópolgár! Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! Áder János köztársasági elnök úr 270/2014.(VII.23. KE határozatával 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről?

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Népszavazás 2016. Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik

Részletesebben

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről BOJT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2/2016. (III. 30.) számú HVB h a t á r o z a t a az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Bojt Község Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. Ezen a napon Dévaványa

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

II. fejezet A választók nyilvántartása

II. fejezet A választók nyilvántartása 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról I. fejezet A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása TÁJÉKOZTATÓ jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2016. december 18. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014. április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014.(I.18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Csomád községben

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca Tel/fax: 26/ TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK RÉSZÉRE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca Tel/fax: 26/ TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK RÉSZÉRE HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. Tel/fax: 26/355-293 TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK RÉSZÉRE Tisztelt Polgármester- és Képviselőjelöltek! Magyarország Köztársasági

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Kecskéden

Részletesebben

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Budakeszin

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi szervezetek részére a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokról KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Választással kapcsolatos tájékoztató

Választással kapcsolatos tájékoztató Választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját a Köztársasági Elnök 2014. október 12. (vasárnap) napjára tűzte

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

AMIT A OKTÓBER 3-ÁRA KITŰZÖTT VÁLASZTÁSOKRÓL TUDNI KELL avagy a helyhatósági választásokra vonatkozó szabályok áttekintése

AMIT A OKTÓBER 3-ÁRA KITŰZÖTT VÁLASZTÁSOKRÓL TUDNI KELL avagy a helyhatósági választásokra vonatkozó szabályok áttekintése AMIT A 2010. OKTÓBER 3-ÁRA KITŰZÖTT VÁLASZTÁSOKRÓL TUDNI KELL avagy a helyhatósági választásokra vonatkozó szabályok áttekintése Tisztelt Érdeklődő Választópolgárok! Jelen tájékoztatónkat oktatóanyagnak

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül

Részletesebben

Választójog, választási rendszerek. Alkotmányjog 2. - előadás szeptember 29. Bodnár Eszter

Választójog, választási rendszerek. Alkotmányjog 2. - előadás szeptember 29. Bodnár Eszter Választójog, választási rendszerek Alkotmányjog 2. - előadás 2016. szeptember 29. Bodnár Eszter Választójog A demokratikus hatalomgyakorlás népszuverenitás vagy népfelség elve demokratikus legitimáció

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet MifadCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. E-mail: mihalvhaza@mail.globonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vb en Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Az illes helve: Miivelodesi Haz

Részletesebben

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal)

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal) Budapest XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú

Részletesebben

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kepviselo-testulet tagjainak H e 1 yb en Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Részletesebben

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok! A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának időpontját a Nemzeti Választási Bizottság

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. szeptember 08- án megtartott Helyi Választási Bizottság üléséről. Jelen vannak: Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI vezető Tóthszegi-Németh Éva jegyzőkönyvvezető,

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVÓ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 16 órakor, a Városházán kezdődő alakuló ülésére Az ülést vezeti: Kovács Lászlóné

Részletesebben

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap Csongrád kerület, I. ügyeleti körzet: Csongrád augusztus 3. augusztus 6. Dr. Lovászi Zsolt Tel.:

Részletesebben

1. Polgármester választása: a szavazólapon két jelölt lesz. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet. FIDESZ-KDNP-FADDI POLGÁRI EGYESÜLET

1. Polgármester választása: a szavazólapon két jelölt lesz. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet. FIDESZ-KDNP-FADDI POLGÁRI EGYESÜLET Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetıjének tájékoztatása a 2010. október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselık

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 11-én 10:45 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH)

A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH) Országgyűlési választások 2014 KEM TVI oktatás A választási kampány Dr. Veres Mária (KEMÖH) Áttekintés 1. A választási kampány - Kampánytevékenység - Kampányeszközök 2. A választási kampányidőszak 3. A

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Gósz Zoltán hivatalvezető. Földügyi Napok Békéscsaba, november

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Gósz Zoltán hivatalvezető. Földügyi Napok Békéscsaba, november Mi újság a szomszédban? (Csongrád megyei helyzetkép) Gósz Zoltán hivatalvezető Alig több, mint egy év telt el azóta, hogy a járási rendszer létrejöttével kapcsolatos első szakmai benyomásainkat itt Békéscsabán

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére 1 Beszámoló a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. október 12-én megtartott polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjai és a roma nemzetiségi

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére 1. A JELÖLŐ SZERVEZET (PÁRT, TÁRSADALMI SZERVEZET) BEJELENTÉSE A választáson jelöltet, illetve listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a Szatymaz Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁRI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Sárvári Lengyel Kisebbségi Önkormányzati Testület 2011. január 6-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/440-130 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület 2010. november 4 i ülésére Tárgy: Kezdeményezés

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2017. évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült a Helyi Választási Bizottság 2017. február 2-án 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Budapest

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben