SILVER CITY. Ahol a kor nem számít PROJEKT INNOVATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK AZ IDŐSEK TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI SZEREPÉNEK NÖVELÉSÉÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SILVER CITY. Ahol a kor nem számít PROJEKT INNOVATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK AZ IDŐSEK TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI SZEREPÉNEK NÖVELÉSÉÉRT"

Átírás

1 SILVER CITY Ahol a kor nem számít SILVER CITY PROJEKT INNOVATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK AZ IDŐSEK TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI SZEREPÉNEK NÖVELÉSÉÉRT

2 SILVER CITY PROJEKT: Innovatív városfejlesztési stratégiák az idősek társadalmi és gazdasági szerepének növeléséért A SILVER CITY a Dél-kelet Európai Területi Együttműködési Program által finanszírozott, 6 város közreműködésével megvalósuló transznacionális projekt, amely Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata vezetésével valósult meg. A projekt fő célja, hogy a partnervárosok társadalmi-gazdasági fejlődéséhez hozzájáruljon azzal, hogy az idősek részére jobb feltételeket teremt annak érdekében, hogy tovább maradjanak aktívak a társadalomban. A program elsődlegesen a pénzügyi és intézményi szempontokat, a szociális szolgáltatásokat és a városi élet, illetve a munkakörnyezet minőségét veszi figyelembe. A projekt megvalósítása alatt a partnerek meghatározott feladatlista szerinti tevékenységeket hajtottak végre, beleértve a közös helyzetelemzést, kísérleti (pilot) projektek megvalósítását és értékelését, tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjét, valamint a legjobb megoldások népszerűsítését a szélesebb közönség felé az aktív időskor terén. Ezen tevékenységek három speciális célkitűzéshez kapcsolódtak: 1. A városvezetés kompetenciáinak és lehetőségeinek erősítése annak érdekében, hogy hatékonyan vonják be az időseket a helyi társadalmi-gazdasági tevékenységekbe. 2. A társadalmi-gazdasági és városfejlesztési szempontok figyelembevétele. 3. A helyi foglalkoztatók, a politikai döntéshozók és az idősek szemléletmódjának megváltoztatása az idősek fenntartható közösségekhez tartozásáról, valamint a növekedéshez való hozzájárulásban játszott potenciális szerepéről és értékéről. A SILVER CITY projekt két fő célcsoporttal foglalkozott: az 50 év feletti tartós munkanélküliek, vagy olyan 50 év felettiek, akik nemrégiben hagyták el a munkaerő-piacot és képzésre, támogatásra volt szükségük a munkaerő-piaci reintegrációhoz, illetve a 60 év felettiek, akik nyugdíjba vonultak vagy közel nyugdíjas korúak voltak és lehetőséget kerestek ahhoz, hogy aktívak maradjanak a 3

3 társadalomban, illetve profitáljanak a generációk közötti együttműködésből. A projektben a partnervárosok hatóságai, támogató csoportjai, valamint külső szakértők vettek részt: önkormányzatok, munkaerő-piaci szervezetek, időseket képviselő csoportok, oktatók, helyi foglalkoztatók és kormányzati szervek. A SILVER CITY fő tevékenységei A SILVER CITY partnerek először az érdekelteket tömörítő helyi támogató csoportokat, fórumokat hoztak létre az érintett önkormányzatokkal, munkaerő-piaci szervezetekkel, az időseket képviselő csoportokkal, oktatókkal és helyi foglalkoztatókkal közösen, hogy a projekt végére fenntartható együttműködési modelleket/megállapodásokat hozzanak létre. Ezt követően a helyzetelemzés keretében a partnerek feltérképezték a helyi jogi/politikai szabályozási környezetet, stratégiákat, pénzügyi ösztönzőket, működő foglalkoztatási- és képzési programokat, amelyek alapján a vizsgálandó modelleket beazonosították. Ezt a folyamatot segítették a tapasztalatcserék, például a szakértői szemináriumok és tematikus műhelytalálkozók. A helyzetelemzést követően a partnerek helyi SILVER CITY kísérleti projektek keretében próbáltak ki innovatív eszközöket az 50 év feletti idősek foglalkoztatása, illetve a 60 év feletti idősek önkéntessége terén. Az összegzett eredmények alapján a partnerek helyi megvalósítási terveket dolgoztak ki az aktív időskor helyi szintű támogatásához (biztosítva a vizsgált tevékenységek hosszú távú megvalósíthatóságát). Eközben a SILVER CITY együttműködő partnerek megalkották a Transznacionális SILVER CITY Intézkedési Tervet, amely a hiányosságokat vette célba, és olyan rendelkezéseket határozott meg, amelyek maximálisan kihasználják az együttműködést és hasznosítják a meglévő kezdeményezéseket/ projekteket. Az együttműködés egyúttal szakpolitikai ajánlásokat is készített a döntéshozók számára helyi/regionális/nemzeti/uniós szinten, javaslatokat téve további intézkedésekre az idősek társadalmi-gazdasági szerepének támogatása céljából. BURGASZI ÖNKORMÁNYZAT, BULGÁRIA A burgaszi önkormányzat a legnagyobb önkormányzat Délkelet-Bulgáriában, területe hektár, ami az ország 0,43%-át teszi ki. 14 településből áll, lakosságának száma (a évi hivatalos népszámlálás adata). A teljes lakosságból fő, vagyis 94,9% él Burgasz városában, 5,1%pedig az önkormányzat vidéki területein. Burgasz kedvező földrajzi helyzete, természeti, éghajlati adottságai, tengerpartja, kiváló termőföldjei és infrastruktúrája révén jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik, ami lehetővé teszi a régió jóllétének és fenntartható fejlődésének valós javítását. Burgasz városa a legnagyobb és legfontosabb gazdasági, közigazgatási és kulturális központ Délkelet-Bulgáriában. Jelentős mértékben vonzza a befektetőket, és lehetőségeket kínál a vállalkozások és innovációk növelésére. E tekintetben az alábbi elsődleges tényezők játszanak döntő szerepet: geostratégiai helyzet, gazdasági sokoldalúság a régióban és a turizmus lehetősége. EZÜST ÜZLETI AKADÉMIA KÍSÉRLETI PROJEKT Bulgária az egyik olyan ország Európában, ahol a legnagyobb a munkanélküliség. Az 50 év fölötti emberek sérülékeny csoportot jelentenek a munkaerőpiacon, mivel nincs megfelelő képzettségük, szakismeretük, nyelvismeretük és technológiai képesítésük. Az 50 év fölötti célcsoportban a nagyfokú munkanélküliséghez hozzájárulnak az idősek foglalkoztatásával kapcsolatos sztereotípiák is. Ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy az 50 év fölöttieknek nagyobb az érdeklődésük és bátorságuk az önálló gazdasági tevékenységek vagy vállalkozások terén. A felismert problémák megoldása érdekében a kísérleti projektben az Önkormányzat egy sor olyan kurzust indított, amelynek célja az 50 fölöttiek képzettségének és ismereteinek növelése volt, hogy sikeresen tudjanak vállalkozást indítani vagy fenntartani, illetve növelni tudják munkaalkalmasságukat. Ez a koncepció ösztönözte az önálló gazdasági tevékenységek és kis üzletek fejlesztését, valamint a hatékonyabb részvételt a társadalom- 4 5

4 ban és a munkaerőpiacra való visszakerülést. 43 kedvezményezett kapott lehetőséget arra, hogy ismeretet és képzettséget szerezzen, valamint könynyebben kezdhesse meg vállalkozása elindítását. Ők a későbbiekben további támogatást kapnak az üzlethálózatoktól. A kurzusok 3-4 hónapig tartottak és záróvizsgával, illetve a képzésben résztvevők által megszerzett ismeretek és kidolgozott üzlettervek értékelésével fejeződtek be. SOHASEM TÚL KÉSŐ VALAMI ÚJBA FOGNI Petya Burgasz sok más lakosához hasonlóan idősebb korában veszítette el az állását. A nyugdíjkorhatárhoz közeledő idősebb dolgozók képességeivel kapcsolatos számos sztereotípia miatt meglehetősen hátrányos helyzetbe került a munkaerőpiacon, kirekesztettnek érezte magát. A SILVER CITY projekt új lehetőséget kínált neki arra, hogy bizonyítson, valami új és bátor dologba kezdjen, ő pedig két kézzel ragadta meg a lehetőséget. A képzés során fejlesztette IKT ismereteit és képességeit, amiket hasznos módon tudott alkalmazni az információkeresésben és kommunikációban, az internet és közösségi hálózatok világában. Emellett előrelépett karrierjében is. A vállalkozói képzésnek és tanácsadásnak köszönhetően saját céget alapított. A résztvevők támogatják egymást és közös bölcsességük bizakodóvá teszi őket jövőjüket illetően. Örülök, hogy kihasználtam az alkalmat. Most saját vállalkozásomat építem, idővel kiderül, hogy sikerül-e vagy sem, de tudom, hogy minden tőlem és saját erőfeszítéseimtől függ. Életem új értelmet nyert az életet élni kell és ami a legjobban éltet bennünket, az a bátorság és új dolgok kipróbálása. ZÁGRÁBI EGYETEM, HORVÁTORSZÁG A Zágrábi Egyetem a legrégebbi és legnagyobb egyetem a Horvát Köztársaságban, mind akadémiai, mind kutatási értelemben. Ennek megfelelően különleges szerepe és felelőssége van a nemzeti, szellemi, tudományos és kulturális örökség védelmében és fejlesztésében, valamint a horvát felsőoktatás és tudomány nemzetközi elismertségének és vonzerejének növelésében. A tudományos és művészeti kutatás, illetve a társadalom és gazdaság igényeit tükröző tanulmányi programok fejlesztésének támogatása mellett a Zágrábi Egyetem felelősséget vállalt azért is, hogy Horvátország és azon belül Zágráb stratégiai igényei szerint fejlessze és valósítsa meg az egész életen át tartó tanulás különböző formáit a technológiai, gazdasági és társadalmi fejlődés területén. Az Egyetemhez hasonlóan Zágráb, Horvátország fővárosa is közelebb szeretné vinni tevékenységeit és programjait az állampolgárokhoz, akik jelentős része időskorú. A jövőre vonatkozó tervük az, hogy erőfeszítéseiket a megfelelő lakhatási lehetőségek kiépítésére összpontosítsák, és javítsák a szolgáltatásokat az idősek aktivizálása és gondozása terén. VALLÁSTURISZTIKAI IDEGENVEZETŐK KÍSÉRLETI PROJEKT A Zágrábi Egyetem a város felismert akadályai és lehetőségei alapján dolgozta ki a SILVER CITY projekt keretében kísérleti projektjét. A horvát karitásszal, a Mojposao álláskereső portállal és a város önkormányzatával együttműködésben kidolgozták a Vallásturisztikai idegenvezetők elnevezésű kísérleti projektet azzal a céllal, hogy Zágráb idősebb polgárainak jobb gazdasági és társadalmi helyzetéhez járuljanak hozzá. Idősebb munkanélküli polgárok egy csoportját a város vallási emlékeire és örökségére szakosodott idegenvezetőnek képezték ki, ennek eredményeképpen a kísérleti projekt az idősek jobb társadalmi helyzetét, a munkatevékenységekben való részvételét, az idősek továbbképzését és oktatását, vállalkozó szellemének ösztönzését és a zágrábi turisztikai kínálat javítását támogatta májusában 20 résztvevővel kezdték meg az idegenvezető-képzést, amit külön e célra tervezett, a horvát karitász és a horvát püspöki konferencia által szervezett vallási témájú modullal bővítettek. A VÁROS TURIZMUSÁNAK ÉLETE A tartós munkanélküliség nemcsak az emberek pénzügyi helyzetét, hanem jóllétét is befolyásolja. Bár gyakran halljuk, hogy a tapasztalatok értékesek és fontosak, ezek a jelenlegi gazdasági válságban sajnos nem sokat segítenek az idősebb munkakeresőknek. Íme az 53 éves zágrábi Gordana története, akinek sok tapasztalata van a turizmus terén. Munkakeresés közben rábukkant az 50 év fölöttiek számára kínált turisztikai oktatási és karrierfejlesztési lehetőségekről szóló információkra. Jelentkezett, majd sikeres interjút követően csatlakozott a vallásturisztikai idegenvezetők programhoz. Esélyt kaptunk arra, hogy korábbi tapasztalatunkat és ismereteinket hasznosítsuk, és hozzájáruljunk szülővárosunk fejlődéséhez. Ez még jobban ösztönzött bennünket és bebizonyította, hogy az 50 év fölötti polgárok még mindig rendelkeznek olyan ismeretekkel, amivel javítani tudják helyzetüket, ugyanakkor hozzájárulnak társadalmunk építéséhez. Gyakorlatiasan használtuk ezeket az új vállalkozói ismereteket. Jómagam és más idegenvezető társaim azon az elképzelésen kezdtünk dolgozni, hogy létrehozzunk egy egyesületet 50 év fölötti idegenvezetők számára, akik más sérülékeny csoportok, például idősek, munkanélküliek számára nyújtanak idegenvezetést, ilyen módon továbbadva azt a tudást, amihez a projekt segített hozzá minket BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA, MAGYARORSZÁG Zugló Budapest városközpontjától északkeletre fekszik, és több mint lakosával a főváros 6 7

5 egyik legjelentősebb népességű kerülete. Nagyon heterogén terület, a családi házas övezetektől és többemeletes lakónegyedektől, az ipari létesítményeken át a budapesti Városligetig számos típusú körzetet foglal magában. Zugló történelme nagyon színes, amely a bronzkorig nyúlik vissza. Számos intézménynek és szervezetnek ad otthont, amelyekre nemcsak a helyi lakosok, hanem az egész város jogosan lehet büszke. Ide tartozik a kontinentális Európa első földalattija, a Hősök tere, a Szépművészeti Múzeum, a Budapesti Állat és Növénykert és a Városliget, amelyek épületei 1896-ban, a millenniumi ünnepségekre épültek, és a mai napig is Zugló és a főváros szimbólumai. Zugló Önkormányzata több projektben vett részt és játszott vezető szerepet az elmúlt években. A kulturális és oktatási témájú tapasztalatcserétől a kereskedelmi, gazdasági és tudományos együttműködés bővítésétől, az idősek életminőségének, szocializálódásának, kényelmének és biztonságának növeléséig. ZUGLÓI KORKÖZPONT KÍSÉRLETI PROJEKT A SILVER CITY kísérleti projekt 2013 őszén kezdődött azzal a céllal, hogy létrehozza az időskorúak helyi központját, ami a Zsigmond Király Főiskola által szervezett képzésen részt vett és végzett idősek, a senior önkéntesek hálózatának részvételével működik. A Zuglói Korközpont keretében működik a Silver Akadémia, egy információs pont és a Szívesség Közösség koordinációja. Zugló Önkormányzata elsődlegesen azt vállalta, hogy a projekt kiemelt részeként az idősek önkéntes munkára való ösztönzését vezeti be a német Seniorenbüro hálózat példája alapján. A projekt megvalósítása során külön hangsúlyt fektettek az idősek közösségépítésére, amelyet az idősek valós igényeinek feltérképezése alapján kívántak megvalósítani. A közösségépítés egyik leghatékonyabb eszköze a tanulás, amely során a hasonló érdeklődésű emberek spontán közösségekbe szerveződnek. E gondolat mentén alakult meg a Silver Akadémia, majd a szolidaritás erősítése érdekében a Szívesség Közösség. A zuglói kísérleti projekt tapasztalata szerint a felnőttképzésben való részvétel hasznos eszköz az idős állampolgárok mindennapi életének szervezésében, új társadalmi kapcsolatok létrehozásában, a mentális egészség javításában, és megfelelő első lépés a helyi idősek mobilizálásában. FIATAL ÉS AKTÍV AZ EZÜSTKORBAN Zugló sem kivétel, amikor azokról az idősekről van szó, akik kiszorulnak a társadalmi eseményekből, és akik magányosnak érzik magukat. Zugló szívében él az az idős hölgy, aki özvegy lett, és egyedül lakik egy háztömbben, távol a családjától. Magányos volt addig, amíg a szomszédja kezdeményezésére meg nem látogatta az Zuglói Korközpontot, ahol tájékoztatták az ottani tevékenységekről, és lehetőséget talált arra is, hogy másokon is segítsen. Azonnal jelentkezett a számítógépes és angol kurzusra, amelyeket díjmentesen tartottak. Ez teljesen megváltoztatta az életét. Amióta részt veszek a képzésben, fiatalabbnak és aktívabbnak érzem magam. Mindennap diákok, barátok és szomszédok látogatnak meg a kurzusról. Emellett elkezdtem használni az internetet, a közösségi hálón keresztül kapcsolatba léptem régi barátokkal, és rendszeresen beszélgetek családtagjaimmal a Skype-on. Jelenleg az önkéntesek kurzusára járok, hogy jómagam is segíteni tudjak más időseknek abban, hogy fiatalosak és tevékenyek maradjanak. GALATI ÖNKORMÁNYZATA, ROMÁNIA Galati város Galati megye székhelye és egyúttal a megye legnagyobb városa. Lakosainak számát tekintve Románia hetedik legnagyobb városa, és az egyik legnagyobb gazdasági központ is. Galatinak eseménydús történelme van, Európa fő kereskedelmi ütőere, a Duna-Majna-Rajna melletti fekvése miatt. A város geostratégiai helyzete, az Európát keletről nyugatra, illetve északról délre átszelő fő kereskedelmi útvonalak kereszteződéseiben való elhelyezkedése, a Duna folyón működő legnagyobb kikötői komplexum, valamint a magas szinten képzett munkaerő komoly vonzerőt jelent a potenciális külföldi befektetők számára. A nagy ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági vagy szolgáltató vállalatok átszervezése és privatizációja számos lehetőséget kínál. Galati Románia második legnagyobb kikötője, amelyen keresztül a Fekete-tengerre lehet kijutni. A román faexport legjelentősebb része innen bonyolódik. Galatinak két egyeteme van. Fontos kulturális központ számos múzeumával és színházával, könyvtárával, botanikus kertjével, szoborparkjával, több kilométeres sétaútjával a Duna partján. IDŐSEK KLUBJA KÍSÉRLETI PROJEKT Idősek aktív részvétele és visszailleszkedése a társadalomba A kísérleti tevékenységek kidolgozása előtt Galati Önkormányzata külső szakértők támogatásával egy városszintű kérdőíves felmérést végzett. A 8 9

6 felmérés jelentős igényt mutatott ki a 60 év fölötti polgárok esetében az önkéntes tevékenységek bevezetése iránt. Annak ellenére, hogy az önkéntesség modern felfogása teljesen újszerű az idősebb emberek többsége számára, nyitottnak és együttműködőnek mutatkoztak. Az idősek klubjának hívószavai az Aktív időskor! és a Generációk közötti szolidaritás, amelyek az idősebb emberek társadalomhoz való hozzájárulásán és a hozzájárulást megkönnyítő különböző módszereken alapulnak. A klub korszerű és élvezhető családi környezetet, valamint helyet kínál a szocializálódáshoz és a célcsoportba tartozó különböző személyek közötti kapcsolattartáshoz. Főbb tevékenységeik: a gyermekek olvasás iránti érdeklődésének újbóli felkeltése, az irodalmi és színházi műhelyek mentorálása, a környezetvédelmi tevékenységek és olyan jövedelmező műhelyek szervezése, ahol a közreműködők hasznosítják tapasztalatukat, tehetségüket és művészeti képességeiket. A Klubban való részvétellel az idősek javították szociális készségeiket, növelték önbizalmukat, megőrizték fizikai egészségüket, és a társadalomba való sikeres visszailleszkedéssel a depresszió lehetséges kockázatát is csökkentették. AZ ÉLET ÖRÖMÉNEK VISSZAADÁSA A legtöbben úgy gondoljuk, hogy a nyugdíjba vonulás egyfajta ígéret földje - ahol nem kell aggódni a munkaviszony miatt, az életritmus az egyéni igényekhez igazítható. Mégis gyakran előfordul, hogy ebben a gondtalan időszakban az emberek élete értelmét veszti, értéktelennek érzik magukat. Hasonlóan gondolkodott a romániai Galatiban élő 65 éves Tossy is. Meglehetősen sok időre és bátorságra volt szüksége ahhoz, hogy elkezdjen körülnézni és saját problémáiról beszélni. Hamarosan más idősekkel együtt heti gyűlésekre járt, ahol hívták, hogy vegyen részt a SILVER CITY önkéntes tevékenységeiben. Annak ellenére, hogy Romániában az idősebb emberek rossz szájízzel emlékeznek az önkéntességre, az Idősek klubja meggyőzte őket arról, hogy milyen hasznos és lelkesítő dolog lehet, ha az évek során szerzett ismereteik és tapasztalataik hasznosításával segítenek másoknak. Ma már szeretem magamat professzionális önkéntesnek nevezni. Nagyon élveztem életem elmúlt kilenc hónapját, és alig várom, hogy ilyen tevékenységeket folytathassak a jövőben. Sok barátot (időset és fiatalt) szereztem, és úgy érzem, hogy saját magamnál valami nagyobb dologhoz járulok hozzá, ami végül mindenki számára egy szebb világhoz vezet. TREVISO TARTOMÁNY, OLASZORSZÁG Treviso Veneto régió egyik tartománya Olaszországban, amelynek székhelye Treviso városa. A tartománynak összesen 95 önkormányzata van, területe km2. Treviso fős lakosságának 25 százaléka a nagyvárosokban él, összlakosságának 24 százaléka, tehát összesen polgár 60 év fölötti. A tartomány Velencétől és az Adriai-tengertől északnyugatra helyezkedik el, reneszánsz környezetének természeti szépségét megőrizve számos olyan szórakozási lehetőséget nyújt, amely megfelel a 21. század elvárásainak. A tartomány dinamikusan fejlődő gazdasága mellett híres kulturális, történelmi, gasztronómiai, ipari, mezőgazdasági és ökológiai értékeiről. Treviso évek óta elkötelezetten támogatja a mobilitást, egészséges életkörülményeket és biztonságot teremt az idősek számára, támogatja a kísérleti programokat a jobb képzési és foglalkoztatási lehetőségek elérése érdekében. UNICA RETE KÍSÉRLETI PROJEKT A SILVER CITY keretében Treviso tartomány kísérleti projekt elképzelése az 50 év fölötti lakosság foglalkoztathatósága tekintetében megfigyelt újabb nemzeti/regionális tendenciák és a globális gazdasági válság helyi gazdaságra kifejtett hatásaiból adódó új kihívások megfontolásán alapul. A cél a munkaerő-politika és a társadalmi segítségnyújtás meglévő rendszerei közötti új együttműködés vizsgálata volt. Elgondolásuk szerint a segítségnyújtási politikákat proaktív politikává kell változtatni, a megélhetés egyszerű gazdasági támogatásáról a foglalkoztatás ösztönzésére kell váltani. A kísérleti projekt során a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű 50 év fölöttiek újbóli foglalkoztatását célzó szolgáltatást integrált területi rendszer beindításával valósították meg, az alábbiak szerint: a) többszintű helyi együttműködés/megállapodások felértékelése és létrehozása; b) a meglevő, valójában alulértékelt és rosszul kihasznált jogi keretek kiaknázása; c) speciális piaci rések azonosítása a foglalkoztatás újszerű lehetőségeként. FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA? TÁRSADALOMPOLITIKA? NEM, EZ AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚJ FORMÁJA. A gazdasági válság Olaszországot, így Treviso tartományt is sújtotta. A vállalatok tönkremenetelét sok szomorú történet kísérte. Egyiket az 57 éves Giuseppe élte meg, aki hosszas és fájdalmas küzdelem után feladta munkavállalói és családfői büszkeségét és visszavonult, majd segélyért folyamodott a szociális szolgálatnál. Egy szép napon azonban felkapta a fejét, amikor eljutott hozzá a hír arról a kezdeményezésről, amely az idősebb munkakeresőket vette célba, és olyan szervezetek hálózatának létrehozását ígérte, amelyek foglalkoztatási lehetőségek megteremtésére voltak képesek. A kezdeti nehézségek ellenére Giuseppe részt vett a projektben, és elkezdett azon dolgozni, hogy visszajuthasson a munkaerőpiacra mentorok és oktatók támogatásával. Giuseppe idejének egy részét erre az újjászületési folyamatra fordította. Az erőfeszítés kifizetődött és alkalmazott lett egy szövetkezetben, ami az újonnan létrehozott UNICA Rete hálózat tagjainak aktív közreműködésének eredménye volt

7 Giuseppe végül rájött, hogy eljön a lehetőség azok számára, akik hajlandók megragadni azt. MARIBORI KÖZGAZDASÁGI INTÉZET, EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTŐ KÖZPONT, SZLOVÉNIA Az Emberi Erőforrás Fejlesztő Központ (EEFK) a Maribori Közgazdasági Intézet üzleti egysége, tevékenységei az emberi erőforrások fejlesztésére és képzésére összpontosulnak. Az EEFK küldetése az, hogy hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi fejlődéshez és az életminőség javításához azáltal, hogy feltételeket, programokat és szolgáltatásokat biztosít az emberek potenciális fejlődéséhez, és pozitív gondolkodásra készteti a társadalmat. Ennek megvalósítása érdekében fejlesztési politikát támogat és hoz létre regionális és nemzeti szinten, együttműködéseket alakít ki, innovatív jó gyakorlatokat továbbít, képzési programokat dolgoz ki és valósít meg a társadalom igényeinek megfelelően. Munkanélkülieket, fiatalokat és időseket, vállalkozókat és szociális vállalkozókat képez, illetve növeli az emberi erőforrás fejlesztés és egész életen át tartó tanulás tudatosságát. Az EEFK tevékenységeit Podravje régió és a maribori önkormányzat területén folytatja, amely a második legnagyobb város és önkormányzat Szlovéniában. A gazdasági válság súlyosan érintette a várost, nagy vállalkozások tűntek szinte teljesen el, aminek egyik következménye a munkahiány, ami az országban szinte a legnagyobb munkanélküliséget és az 50 év fölötti munkanélküliek növekvő arányát eredményezte. A maribori önkormányzat azoknak a tevékenységeknek és projekteknek a támogatásával és megvalósításával reagált ezekre a problémákra, amelyek az idősebb emberek és más célcsoportok társadalmi és gazdasági részvételének támogatására, pl. EEFK eszközökre összpontosítanak. PRO50ABILITY KÍSÉRLETI PROJEKT Az 50 fölöttiek proaktivitása fokozott képességekhez vezetett Az Unión belül Szlovéniában a legkisebb a gazdaságilag aktív lakosság aránya az éves korcsoportban, és a munkanélküliek aránya emelkedik az 50 év fölöttiek esetében. Ez a tény volt a Pro50ability kísérleti projekt megtervezésének kiindulási pontja, amely tevékenységeit az 50 év fölötti munkakeresőkre és azokra a foglalkoztatókra összpontosította, akik munkaerő-keresőként jelennek meg a munkaerőpiacon. A kísérleti projekt első szakaszában 50 év fölötti munkakeresőket vontak be a Tapasztalat számít című programba, ahol saját maguk és a munkaerőpiac ismerete alapján karrierfejlesztési terveket készítettek, hogy részt vehessenek a tematikus képzési modulokban, amelyek a munkakeresési tevékenységek és az aktív életmód megvalósítása során bátorították őket. Ugyanakkor a tevékenységek a foglalkoztatók képviselőit is célba vették, akik megvitatták a kormenedzsment és az idősebb dolgozók foglalkoztatásának témáját különböző fórumokon és műhelytalálkozókon. Végezetül a munkaerőpiac mindkét oldala találkozott a záró eseményen, aminek célja a vélemény- és tapasztalatcsere volt. A kísérleti projekt megvalósításának végén hét résztvevő talált munkát. A többiek önbizalmat nyertek és megfelelő ismeretekkel és információkkal gazdagodtak, melyeket sikeresen használhatnak további karrierépítésük során. ÉLETET A KORNAK, NEM PEDIG KORT AZ ÉLETNEK Csupán néhány évvel a nyugdíjba vonulás előtt nem könnyű az embernek magára találnia foglalkoztatás nélkül. Nincsenek álláshirdetések még a fiatalok számára sem, és a foglalkoztatók tele vannak előítéletekkel az idősek foglalkoztatásával kapcsolatban. Íme egy példa az 55 éves Maja életéből, aki hosszas aktív keresés után sem talált új állást, ez már az egészségére is kezdett hatással lenni. Mivel gyakorlatilag nincsenek intézkedések az 50 év fölöttiek karrierfejlesztésének támogatására, nagyon örült, amikor a SILVER CITY projektről hallott, ami lehetővé tette, hogy részt vegyen egy féléves képzési programban. Ez nem csak arról szólt, hogy új ismereteket és képességeket szerzett, hanem a mentorokkal kialakított együttműködésről is, amelynek célja a karrierútjának létrehozása és lehetőség kínálása volt foglalkoztatók képviselőivel folytatott tapasztalat- és ötletcserére. A képzésen az új készségeken és ismereteken kívül a résztvevők közötti hálózatépítés és együttműködés volt a legértékesebb. Nagyon jó barátok lettünk négy asszonnyal és egy szociális vállalkozás, egy egészséges ételeket is kínáló kávézó ötletét dolgoztuk ki. Megváltozott a világom, pozitívabb vagyok, több az önbizalmam, hiszek abban, hogy tenni tudok, és várakozva tekintek a jövő felé. Tudja, hogy mit teszek még emellett? Életet adok a koromnak, és boldog vagyok. SILVER CITY INTÉZKEDÉSI TERV KÉZIKÖNYV AZ IDŐSEK AKTIVIZÁLÁSÁHOZ A DÉLKELET-EURÓPAI TERÜLETEN A kézikönyv a SILVER CITY projekt fő lépéseinek eredményein alapul: első fázisban információk gyűjtése az idősek életminőségéről az egyes területeken, a megszerzett eredmények és adatok konstruktív értékelése az igények (kihívások) beazonosítása érdekében, a második fázisban pedig a konkrét és innovatív megoldások tesztelése a kihívások leküzdésére. A kézikönyv a megfelelően lebonyolított 12 13

8 és szervezett fázisok értékelése során szerzett ismeretek gyűjteménye és rendszerezése. A kézikönyv Délkelet-Európa városainak azon döntéshozói számára szól, akiknek lehetőségük van beruházások ösztönzésére, az idősek aktivizálását támogató törvényi innovációk segítésére és a városi környezetben jobb életminőség biztosítására. Információkat tartalmaz a döntéshozók ösztönzése céljából, hogy a városokban az idősebb lakosság számára jobb életkörülményeket hozzanak létre működő megoldásokkal, konkrét városfejlesztési stratégiákra vonatkozó javaslatokkal és érvényesített módszerekkel. SILVER CITY TRANSZNACIONÁLIS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK A transznacionális szakpolitikai ajánlások a SIL- VER CITY projekt legfőbb eredményét jelentik. Céljuk az, hogy alakítsák az Unió döntéshozóinak véleményét az idősek fenntartható közösségekhez és növekedéshez való hozzájárulásban játszott potenciális szerepét és értékét illetően. Emellett jelentős, hosszan tartó társadalmi és gazdasági előnyöket kínál. A foglalkoztatási lehetőségek fejlesztése az idősek számára. Annak érdekében, hogy az idősek hosszabb ideig maradjanak foglalkoztatásban, el kell távolítani a foglalkoztatás akadályait, és rugalmas nyugdíjba vonulási mechanizmusokat kell bevezetni. A munkaviszonyban töltött idő során az egészség védelme alapvető jelentőségű, mert az idő előtti nyugdíjba vonulás elsődleges okai közé tartoznak az egészségügyi problémák. Az idősödő polgárok önkéntes tevékenységekben való részvételének támogatása. Az idősek önkéntességének és oktatásának támogatása hatékony eszköz az egész társadalom számára, mivel ezek a tevékenységek javítják az idősebbek mentális és fizikai egészségét, életminőségét, és jobb szociális támogatást nyújtanak. Az idős polgárok hivatalos és félhivatalos szerveződésének erősítése. Az idősekkel foglalkozó szervezetek erősítése növeli az idősek képességét és befolyását az őket érintő speciális problémák megoldására. A Silver City projekt szakpolitikai ajánlásainak rövid összefoglalója: Egész életen át tartó tanulási politikák ösztönzése az idősek számára. Az egész életen át tartó tanulás a szellemi és a fizikai munka, így a foglalkoztatás elengedhetetlen feltétele

9 Ahol a kor nem számít

Minőségi időskor városi környezetben

Minőségi időskor városi környezetben Minőségi időskor városi környezetben SOPOT FREIBURG ÚJBUDA MARIBOR SLOVENSKA BISTRICA TREVISO GENOVA Az idősek érdekeinek érvényesítése Újbuda polgármestereként büszke vagyok arra, hogy önkormányzatunk

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás. UEmploy Európai Jelentés

Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás. UEmploy Európai Jelentés Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás UEmploy Európai Jelentés UEmploy: Konzultánsok a fogyatékkal élőkért 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Tartalom Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek.

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek. Harc a tartós munkanélküliség ellen Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Európai Bizottság A fordítás az Oktatási Minisztérium megbízásából az eredeti angol nyelvű

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen Foglalkoztatás és az Európai Szociális Alap (ESZA - ESF) Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen ESZA projekt példák Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság ESZA és Munkavállalás

Részletesebben

Régiók a gazdasági változásért HU

Régiók a gazdasági változásért HU Régiók a gazdasági változásért HU A regionális politika válaszai a demográfiai kihívásokra 2007. január TARTALOM Előszó................................................................................................................................................................................................................................1

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/3 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Segítõ tanácsadással a családok

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hogyan válhat előnnyé a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása?

Hogyan válhat előnnyé a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása? Felelős kiadó GAK Oktató Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Székhely: 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. Telefon: +36 28 522 940 Telefax: +36 28 430 531 Kapcsolat Email: diverzitas@gak.hu Honlap:

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ 2 0 1 4 ++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)++ KOHÉZIÓS

Részletesebben

ROMA-NeT. 4. Hírlevél. 2012. április. Glasgow Egyesült Királyság

ROMA-NeT. 4. Hírlevél. 2012. április. Glasgow Egyesült Királyság ROMA-NeT 4. Hírlevél 2012. április Glasgow Egyesült Királyság Glasgow - Egyesült Királyság MUNKACSOPORT TALÁLKOZÓ GLASGOW-BAN Aktív közösségi szerepvállalás és foglalkoztathatóság 2 Kedves Olvasó! Ez a

Részletesebben