Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK"

Átírás

1 1 Pedagóguspályán? Mint pedagógusképzõ kart, a JuGyut elkényeztették konferenciák terén az idei évben. Fókuszba került a pedagógiai értékelés és az oktatáskutatás, valamint a gyógypedagógia is, remek lehetõséget szolgáltatva a szakmai továbbfejlõdésre mind a jelenlegi hallgatók, mind más érdeklõdõk számára, ezzel is erõsítve a pedagóguspálya presztízsét. Egyes mutatók szerint ebben és a mûvészeti tevékenységben is kiemelkedõ eredményeket ért el Egyetemünk, Karunk, mint ahogy azt mostani Hírlevelünkben is olvashatják. Hallgatóink, oktatóink díjakban, kitüntetésekben részesültek. Büszkék vagyunk rájuk és ezúton szeretnénk gratulálni nekik! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkatársunk közbenjárásával továbbra is segítségükre lehetünk évfolyam-, csoporttalálkozó megszervezésében a JUGYU Klubban. Kérjük, ez ügyben keressék Fizel Nikolett Grétát a +36/ as telefonszámon vagy a címen. Veres Ildikó fõszerkesztõ Diplomások Köre Hírlevél Tartalom Pécsi konferencián mutatták be az SZTE nemzetköziesítési auditját. 2 U-Multirank a felsõoktatásról Interaktív Természetismereti Tudástár Mentor(h)áló Ahol megtalálhattad a helyed Nyolcadik Könyvtári Éjszaka Plüss Dokik Tíz napig az SZTE volt a pedagógiai értékelés kutatásának európai központja Gyógypedagógiai konferencia harmadszor Nemzetközi konferenciát rendeztek az oktatáskutatásról Intézeti, tanszéki hírek, rendezvények Köszöntések, kitüntetések Pedagógusnap Back to Legend Spencer & Hill nap SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK KIADJA: Ages Quod Agis Szolgáltató és Információs Központ Közhasznú Nonprofit Kft. CÍM: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. TEL.: +36/ HONLAP: FELELÕS KIADÓ: Fejõs Sándor FÕSZERKESZTÕ, TÖRDELÕ: Veres Ildikó SZERKESZTÕ, KOORDINÁTOR: Tóth Zsanett

2 2 Pécsi konferencián mutatták be az SZTE nemzetköziesítési auditját A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN ÉS A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLÁN PILOT PROGRAM KERE- TÉBEN VÉGEZTÉK EL AZ ELSÕ KÉT MINÕSÍTÉSI ELJÁRÁST TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL FELKÉRT SZAKÉRTÕK, AZ EREDMÉNYEKET ÉS A TAPASZTALATOKAT MÁJUS 6-ÁN PÉCSETT ÉRTÉKELTÉK. A felsõoktatási intézmények nemzetközi aktivitásának értékelésébe kezdett a Tempus Közalapítvány. A kezdeményezés Magyarországon egyedülálló: ilyen részletekbe menõ és összetett módszertan korábban nem létezett a hazai egyetemek és fõiskolák nemzetközi tevékenységeinek támogatására. A nemzetköziesítési auditokat a Campus Hungary program keretében végzi a Tempus Közalapítvány. A cél, hogy olyan eszközt adjanak az intézményvezetõk kezébe, ami alapján el tudják helyezni a saját egyetemüket vagy fõiskolájukat a nemzetközi színtéren. Az intézmények nemzetközi aktivitása kapcsán nem csupán a mobilitási programokban való részvételrõl van szó, hiszen a nemzetköziesedés ennél jóval komplexebb folyamat. A bejövõ és kimenõ hallgatók számán túl annak is szerepe van, hogy milyen szolgáltatást biztosít számukra az intézmény. Fontos szempont ezenkívül például, hogy milyen idegen nyelvi kurzusok érhetõek el az egyetemen a külföldi és hazai hallgatók számára, az oktatók milyen nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, és az is, hogy a hallgatókkal foglalkozó irodákban dolgozó munkatársaknak milyen az idegen nyelvi ismerete. Ezek mind befolyásolják, hogy egy egyetem vagy fõiskola minõségi módon van-e jelen a nemzetközi piacon. A Tempus Közalapítvány által kidolgozott kezdeményezésben felhívják az intézmények figyelmét a már jól mûködõ példákra, az intézményben rejlõ lehetõségekre, illetve arra, hogyan tudják még hatékonyabban végezni a munkájukat. Az eddigi tapasztalatok szerint sok esetben nagy a különbség az egyes karok nemzetközi aktivitásában, és fontos, hogy törekedjenek ennek harmonizálására, amihez elengedhetetlen az intézményen belüli aktív kommunikáció, együttmûködés és tapasztalatcsere. Ahhoz, hogy a magyar felsõoktatási intézmények lépést tudjanak tartani a nemzetközi piaccal, tudatosan foglalkozniuk kell a nemzetköziesítés kérdésével. A kezdeményezésben részt vevõk rendszeressé tehetik a nemzetközi dimenziók integrálását az intézmény oktatási, kutatási és minõségbiztosítási munkájában, eredményesebben vehetnek részt külsõ értékeléseken, legyen szó hazai vagy nemzetközi akkreditációs eljárásokról, illetve nemzetközi rangsorokról. Az auditnak köszönhetõen versenyelõnyre tehetnek szert a felsõoktatási intézmények, hiszen tudatosabbá válhatnak a nemzetközi fejlesztések, és néhány év múlva pontosan látható lesz, hogy honnan hová jutottak el a folyamatban. Az elsõ két minõsítési eljárást pilot program keretében végezték a Tempus Közalapítvány által felkért szakértõk a Budapesti Gazdasági Fõiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen, az Erasmus+ nemzeti irodákat tömörítõ Academic Cooperation Association (ACA) nemzetközi támogatása mellett. A pilot auditok eredményeit és tapasztalatait május 6-án a Pécsett megrendezett Nemzeti felsõoktatási kiválóság konferencián mutatták be. A Budapesti Gazdasági Fõiskola rektora, Sándorné Kriszt Éva és a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese, Pál József egyetértett abban, hogy a tanúsítási eljárás mind a stratégiai gondolkodást, mind az intézményen belüli kommunikációt és tudásmegosztást nagyban elõsegítette. Kiemelték: a minõsítés nagy elõnye, hogy az intézmény jelenlegi környezetében, magához mérten kap visszajelzést, mely fejlesztési javaslatokat is tartalmaz. A Tempus Közalapítvány konferenciájának fókuszában a felsõoktatás nemzetköziesedése és az intézmények ilyen irányú törekvéseinek támogatása állt. A közalapítvány fennállásának 18 évében elkötelezett e cél mellett: az általa kezelt programok (Erasmus+, CEEPUS, EGT Ösztöndíjalap), valamint a részvételével zajló projektek (Campus Hungary, Bologna Tanácsadó Hálózat, ECCE Mundus, Asemundus) középpontjában is ez a törekvés áll. Az évi mobilitás lebonyolítása mellett különféle szolgáltatásokkal igyekszik támogatni a magyar felsõoktatás nemzetközibbé tételét, nemzetközi versenyképességét, a hazai felsõoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás fejlesztését, vonzerejének növelését a külföldi hallgatók számára. Támogatja továbbá a magyar felsõoktatás külföldi elismertségének növelését, valamint az ezt biztosító kommunikációs rendszer és hálózat fejlesztését. Forrás: SZTEinfo

3 3 U-Multirank a felsõoktatásról AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE MEGSZÜLETETT AZ ELSÕ U-MULTIRANK. AZ ÚJ GLOBÁLIS FELSÕOKTATÁSI RANGSOR NÉGY TUDOMÁNYTERÜLETEN FOGALMAZ MEG AJÁNLÁSOKAT. AZ SZTE HÁROM TERÜLETEN MÉRETTETTE MEG MAGÁT: EREDMÉNYEI HARMADA KIVÁLÓ ÉS JÓ. Elõször hozták nyilvánosságra május 13-án az új nemzetközi felsõoktatási rangsort, az U-Multiranket. Az eddigi, vagyis a különbözõ egyetemek és cégek által összeállított toplisták mellett immár az Európai Unió is kezdeményezte az U-Multirank összeállítását. A cél a továbbtanulást tervezõ diákok tájékozódásának a segítése, a képzési kínálat feltérképezése, a stratégiai döntéshozók támogatása. De az is cél, hogy az intézmények e tükörbe nézve megállapíthassák erõsségeiket és gyengeségeiket. NÉGY TÜKÖR: NÉGY TUDOMÁNYTERÜLET A világ 70 országa és több mint 850 intézménye tartott tükröt magának. E több szempontból összeállított felmérésben részt vevõk 62 százaléka európai. De az adatközlõk között találni néhány észak-amerikai, ázsiai és dél-amerikai ország felsõoktatási intézményt is. Az is különlegessége ennek a programnak, hogy nagyon különbözõ profilú intézmények kapcsolódtak be az adatszolgáltatásba. Idén 5 ezer képzési program került a felmérésbe. Az új uniós felsõoktatási rangsor 4 tudományterületen állapított meg ajánlást. A négy tükör, mely alapján szembesültek önmagukkal is az intézmények: a fizika, a gazdaságtudomány, a gépészmérnök és az elektromérnök tudomány. E kör jövõre bõvül például az orvostudományokkal, a pszichológiával, az informatikával. E területeket hasonlítja össze az új ranking, illetve az egyetemrõl közül általános véleményt. A vizsgált szempontok alapján a Szegedi Tudományegyetem vagy kiemelkedõen, vagy átlagosan szerepel. SZEGEDI ADATOK A Szegedi Tudományegyetem képzési gazdagságából fakadó színességét is megmutatja a multirank. Kiemelkedõen jónak minõsíti az U-Multirank összképe az SZTE mûvészeti területen nyújtott teljesítményét. A tudástranszfer ugyancsak a maximális közelében van több területen is. A kutatómunka, a nemzetközi beágyazottság is kiemelkedõen jó. A regionális feladatokat is hatékonyan képes megvalósítani az SZTE a külsõ szemlélõk szerint is. Nagyon árnyaltan, 28 szempont alapján dolgozik a ranking ezen összegyetemi értékelése. Megállapítja egy-egy intézményrõl, hogy mely területen kiváló, jó, közepes, elfogadható vagy gyenge a teljesítménye. E 28-as skála 10 oszlopában kiváló vagy jó teljesítményt nyújt az SZTE. Az SZTE hagyományosan a legtöbb nemzetközi és hazai felsõoktatási rangsorban elõkelõ helyen szerepel. E multiranking önkéntes adatszolgáltatását is vállalta. De nem csak toplistákon méreti meg magát a Tisza-parti universitas tavaszán kétféle nemzetközi auditálási eljárásnak is aláveti magát. EGYEDISÉGE AZ OSZTÁLYZATOK Az U-Multirank egyedisége abban rejlik, hogy nem abszolút sorrendet kíván felállítani a részt vevõ intézmények között, hanem lehetõséget teremt az egyetemeknek arra, hogy mérjék és értékeljék egyéni teljesítményüket 5 kategóriába, a kiválótól a gyengéig osztályozva mondta Pál József, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese. A mérési szempontok: az ajánlott képzési szintek, a tudományterületek, az alapképzéses diplomával rendelkezõk hányada, a nemzetközi diákok aránya, az intézmény mérete és kora. A teljesítménymérés öt dimenziója: oktatás és tanulás, kutatás, tudástranszfer, nemzetközi orientáció, regionális szerepvállalás. Az Európai Bizottság kezdeményezésére nemzetközi konzorcium készíti az adatsort. A konzorciumot németországi és hollandiai intézmény vezeti, a munkában részt vesz a leideni és a leuveni egyetem, az Elsevier adatbázis, a Bertelsmann cégcsoport, a hallgatói szervezetek és egy számítógépes cég. A projekt megvalósítására 2 millió eurót szánt az EU. A projekt célja az is, hogy létrejöjjön egy független szervezet, amely fenntartható üzleti modell alapján irányítja a rangsor készítését. A részt vevõ intézmények maguk szolgáltatnak magukról adatot tudtuk meg a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettesétõl, Pál Józseftõl. De az elemzõk támaszkodtak a különbözõ adatbázisokra, illetve a hallgatói véleményekre is. Így lehetõvé vált az azonos tevékenységgel foglalkozó intézmények összevetése. Elõnyei mellett megmutatkoznak a multirank hiányosságai is. Így például sajnálatosan foghíjas az adatsor. Például a hallgatói vélemények alapján nem minden esetben lehetett eredményt közölni, mert túl kevés adat érkezett. A EU-rank a hazai felsõoktatási intézmények közül egy-két területen tükröt tartott maga elé a BGF, a BME, a PTE, az ÓE. A magyar szakegyetemekkel is összevetve többnyire az 1-2. helyen szerepel az SZTE. Forrás: SZTEinfo

4 4 Interaktív Természetismereti Tudástár AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR INTERAKTÍV TERMÉSZETISMERETI TUDÁSTÁRÁNAK KIÁLLÍTÁSA SZOVÁTÁN A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szovátai Teleki Oktatási Központjában február 15-én nyílt meg a Gub Jenõ Természetismereti Tudástár. A sóvidéki város elsõ múzeumának kialakítására a JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástára és a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület kiállítási anyagainak felhasználásával és rendezésében került sor. Ez újabb mérföldkövet jelent a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar és a Teleki Oktatási Központ már több mint egy évtizedes hatékony együttmûködésében. Az erdélyi kistáj jeles biológus kutatójáról elnevezett kiállítás a hagyományok õrzésével és bemutatásával, de a modern technika alkalmazásával is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az erdélyi diákok és pedagógusok könnyebben, szakszerûbben és élményszerûen tudjanak eligazodni a természettudományok érdekes és változó világában. A megnyitó ünnepségen megjelent több mint 150 érdeklõdõ megismerkedhetett a kar egykori Állattani Tanszékén oktató Pálfi György tudománytörténeti kiállításaival, ill. Bojtos Ferenc a Sóvidék élõvilágát bemutató fotókiállításával is. A kiállított anyagok (179 gerinces preparátum és oktatási segédanyag, 145 rovar, 33 puhatestû és 21 szakkönyv) a Tudástár duplum- és fölös példányaiból kerültek kiválogatásra, a JGYPK dékánja által hitelesített és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség által engedélyezett letétbe helyezési szerzõdés alapján. Képek és forrás: SZTE JGYPK Kari Közlöny

5 5 Mentor(h)áló 2.0 PROJEKT A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT A PEDAGÓGUSKÉPZÉS TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJÍTÁSA A CÉLJA A MENTOR(H)ÁLÓ PROJEKT MÁSODIK FELVONÁSÁNAK. A ÁPRILIS 29-ÉN AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KARÁN TARTOTT KONFERENCIÁN AZ ALPROJEKTEK IS BEMUTATKOZTAK. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar dísztermében nagy érdeklõdés övezte a TÁMOP B.2-13/ számú, Mentor(h)áló 2.0 program projekt megnyitó konferenciáját április 29-én. A kezdeményezés fõ célja a tudásalapú gazdaság, a tudástársadalom elvárásaihoz innovatívan alkalmazkodó, annak fejlõdését elõsegítõ pedagógusképzés kialakítása és továbbfejlesztése a dél-alföldi régióban. A projekt keretében a Dél-alföldi Régió valamennyi pedagógusképzõ intézményének együttmûködésével megvalósuló szakmai-tartalmi fejlesztések lehetõséget kínálnak a pedagógusképzés tartalmi és módszertani megújítására. A megnyitón beszédet mondott Homoki-Nagy Mária professzor, az SZTE oktatási rektorhelyettese, aki hangsúlyozta a tanárképzés fontosságát. A köznevelésben résztvevõ szakembereket fel kell készíteni a 21. század kihívásaira mondta a rektorhelyettes asszony, kiemelve a jelenlegi elképzelések hatásait. Bár elismerte, hogy a hosszú távú hatásokról még nincsenek tapasztalatok, de hozzátette, hogy mindig szükség lesz jól képzett és elhivatott óvodapedagógusokra és oktatókra, akik a gyerekekért dolgoznak. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a szakemberek ne elégedjenek meg a diplomával megszerzett tudással, hanem folyamatosan képezzék magukat jelentette ki Homoki-Nagy Mária, utalva arra, hogy a pályázatnak valójában ilyen eredményeket kell elérnie. Pukánszky Béla professzor, a projekt szakmai vezetõje rövid áttekintést adott a Mentor(h)áló második fejezetérõl. Azt mondta, a pedagógusképzés fejlesztését és megújítását tartják szem elõtt, amely nemcsak a tanárokra, de az oktatás más területein dolgozó pedagógusokra (például gyógypedagógusokra) is kiterjed. Minden tanár pedagógus, de nem minden pedagógus tanár elevenített fel egy jól ismert mondást Pukánszky Béla. Elõadásában hangsúlyozta, hogy a fõ szempont a hálózatépítés és a tartalmi megújulás. A siker érdekében folyamatos érdekegyeztetésre és a pedagógusképzésen belüli párbeszédekre van szükség zárta a gondolatait a szakmai vezetõ. Rádli Katalin, az EMMI Felsõoktatási Államtitkárság fõosztályvezetõ-helyettese a projektben megvalósuló oktatáspolitikai koncepcióról beszélt. Elõször röviden áttekintette a megelõzõ projektet, majd pedig rátért az aktuális kérdéskörökre. Ezek közt szerepelt, hogy a megújítás a továbbképzést végzõkre egyaránt vonatkozik, továbbá pedig alkalmazkodni kell a köznevelési környezet változásaihoz is. Egy pedagógusnak számolnia kell azzal, hogy bizonyos idõközönként számot kell adnia a tudásáról jelentette ki. Mivel Kaposi József, az Oktatáskutató- és Fejlesztõ Intézet fõigazgatója sajnos nem tudott megjelenni, Baráth Tibor, az SZTE KÖVI igazgatója vette át a szót, ismertetve a projekt filozófiáját. A tapasztalatfejlesztés és tanuló szervezetek kapcsán elmondta, hogy egy ország versenyképességét nagyon erõsen meghatározza, hogy miként tudja a tudásgazdaságot megvalósítani. Azt mondta, ma már nincs fal az oktatás és a munka világa között, hiszen a munka alapú tanulás is legalább olyan fontossá vált. Elkerülhetetlen, hogy az iskola egy olyan jövõre is felkészítse az embereket, amelyeknek problémáit ma még nem is ismerjük utalt arra, hogy az olyan újdonságok, mint a Facebook vagy az okostelefonok milyen gyökeres változást tudnak eredményezni a társadalomban néhány év leforgása alatt. Baráth Tibor a magas szintû tanulást és tanítást szorgalmazta, amely a tanuló szervezeteken keresztül érhetõ el. Itt ugyanis a tanulók egymástól is tanulhatnak. Mára fontossá vált, hogy az egyének és csoportok egy kiépült hálózatban tudják segíteni egymást zárta gondolatait az elõadó. A konferencián az alprojektek vezetõi ismertették a különbözõ részterületeket. Ezek közt szerepelt az újonnan megalapozott SZTE Tanárképzõ Központ és Térségi Pedagógia Központ, valamint a pedagógiai fejlesztési szolgáltatások bemutatása is. Õszi Tamás Forrás:

6 6 Ahol megtalálhattad a helyed A JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ELÕTERÉBEN MÁRCIUS 26-ÁN ISMÉT MEGRENDEZÉSRE KERÜLT AZ SZTE TAVASZI ÁLLÁSBÖRZE. AZ ESEMÉNYEN TÖBB, MINT ÖTVEN CÉG ÉS SZERVEZET VÁRTA AZ ÉRDEKLÕDÕKET. A JÓ HANGULATRÓL A SZER (SZEGEDI EGYETEMI RÁDIÓ), VALAMINT A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KABALÁJA GONDOSKODOTT. Közel 300 hallgató látogatott el a hagyományosan megrendezésre kerülõ Állásbörzére. Mint már az megszokott, elsõsorban a friss diplomás illetve a gyakorlati helyet keresõknek készült ajánlatokkal vonultak fel a cégek, ám a csak arra tévedt résztvevõk is megtalálhatták a számukra hasznos információkkal szolgáló egységeket. A promóciós termékek halmozása mellett az igazán elszánt hallgatók egy remek álláslehetõséget vagy egy neves gyakorlati helyet szerezhettek maguknak. Már az utcán színes plakátok és transzparensek tömege, valamint a SZER kihelyezett stúdiója vezette a tekintetünket. A TIK bejáratával szemben felállított stand-faluban számos magyar és külföldi érdekeltségû cég képviseltette magát. Aki lelkiismeretesen feltérképezte a lehetõségeket, a maga életére nézve választ kaphatott a legtöbb egyetemistát foglalkoztató kérdésre: Menjek vagy maradjak? Szinte egyetlen helyen sem köntörfalaztak a kifelé mosolygó arcok, ha fizetésrõl és a feladatok pontos meghatározásáról volt szó. A kiállítók azonban legalább ilyen vehemenciával tolmácsolták feltételeiket, szükségleteiket is. Az általunk meglátogatott kiállítóhelyek döntõ többségében mérnök, illetve informatikus végzettségû szakembereket kerestek, a legkeresettebb idegen nyelv pedig idén a német volt. Nem egy, idelátogató vállalatnál e nyelv ismerete feltételként jelentkezett. A még hezitáló vagy aktívan tanuló hallgatóknak karrierépítési elõadásokat tartottak. Az egész nap lepörgõ prezentációk, mint a Mire használható a coaching? Egy HR-pálya íve., Elsõ lépések a vállalkozói úton: üzleti modell és kreativitás vagy a Hogyan bánj hatékonyan az idõddel? mellett, grafológiai elemzés és tanácsadás zajlott, melyre a helyszínen lehetett jelentkezni. Nem ez volt azonban az egyetlen érdekesség, a délután folyamán önéletrajzba illõ képek készültek a vállalkozó szellemûekrõl. A hallgatók közötti információcserét és a gyors feltöltõdést a Karrier Café asztalai mellett elfogyasztott kávé segítette elõ. A gyanútlan szemlélõdõ sem járt rosszul. Egyes vállalatok tanulás mellett végezhetõ, sok esetben külön végzettséget is adó, jól jövedelmezõ állásokat ajánlottak, de pár standnál szó esett versenyekrõl és különbözõ élményprogramokról is. Az egyetem fõbb szervezetei sem maradtak ki a sorból. Az SZTE Karrier Iroda azokon próbált segíteni, akiknek nem volt tökéletes az önéletrajzuk, esetleg hiányosságaik voltak a megfelelõ elõismereteket illetõen. Nem csak ezen a napon, hanem egész évben várják a hallgatókat, különbözõ tréningekre, továbbá lehetõség van egyéni tanácsadást kérni, ahol hasznos információkat kaphatunk személyre szabottan akár a kísérõ levelünket illetõen is. (Bõvebb információk a olvashatók.) Az SZTE Alma Mater standnál tájékozódhattunk magáról az Alma Mater Programról, megigényelhettük saját, kedvezményekre jogosító kártyánkat, valamint fotózkodhattunk a GTK mackóval. Az egyetem képviselõi elmondták, hogy a mostani érdeklõdés megfelelt az eddigi évek átlagos részvételi arányának, ám tapasztalataik szerint ez az arányszám az idõ elõre haladtával folyamatosan gyarapodni fog. Simon Gabriella Kép: Tóth Ágnes, Forrás: Hökkentõ

7 7 Nyolcadik Könyvtári Éjszaka AZ SZTE KLEBERSBERG KÖNYVTÁR MÁRCIUS 27-ÉN IMMÁRON 8. ALKALOMMAL RENDEZTE MEG KÖNYVTÁRI ÉJSZAKÁJÁT. AZ ESEMÉNYT AZ ÉRDEKLÕDÖK ISMÉT AZ ESTI ÓRÁKBAN, 18 ÉS 24 ÓRA KÖZÖTT LÁTOGATHATTÁK. A STATISZTIKÁK SZERINT A RENDEZVÉNY MINDEN ÉVBEN TÖBB, MINT LÁTOGATÓVAL BÜSZKÉLKEDHET. A mostani idõutazás témája: Egy nehéz nap éjszakája. A beat nemzedékrõl az Y generációnak. A szervezõk felelevenítették Woodstockot és a Beatles-t, Kerouac, Ginsberg és Updike világát, az op-art-ot, a Kimittud?-ot, a hippi életformát idézõ Volkswagen-kisbuszt, a twistet és a letkisst, pöttyös és csíkos regényeket, sõt a legendás Öreg néne õzikéjét is megtekinthettük természetesen diafilmen. Az SZTE Klebersberg Könyvtár 2005 óta minden évben megszervezi hagyományosnak és különlegesnek számító rendezvényét. Egy idõutazásra fûztük föl évek óta a Könyvtári Éjszaka rendezvénysorozatot: az ókortól indultunk és tavaly már a 20-as évek hangulatában telt a rendezvény, idénre néhány évtizedet ugrottunk csak elõre magyarázta Bakonyiné Ficzkó Ildikó, a könyvtár szakirodalmi információs osztályának vezetõje. PONTOSAN MILYEN TÉMÁKKAL IS TALÁLKOZHATTUNK IDÁIG? 2005 A költözõ könyvtárosnál senki sem tudja jobban, hogy mi is az a nehéz tudomány 2006 Bagoly mondja 2008 Boszorkányok márpedig vannak! 2009 Ég és Föld, tervezett programjaink csillagászattal, földrajzzal, térképekkel, glóbuszokkal, felfedezésekkel és felfedezõkkel kapcsolatosak Idõutazás: Antikvitás Carpe noctem! Téma: az Ókori Egyiptom, Görögország, Róma, a Kelet 2011 Idõutazás: Középkor Félre könyvek, doktrinák, hív az édes dáridó! 2012 Idõutazás: Modern idõk Villanások a 20-as, 30-as évekbõl 2013 A Klebelsberg Könyvtár a szokásos Könyvtári Éjszaka helyett könyvtári délutánokat szervezett, a téma a sokszínû Kína volt. De most térjünk is vissza az idei évre március 27-e, csütörtök, este 7 órakor a rendezvényt Dr. Keveházi Katalin, a Klebersberg Könyvtár fõigazgatója nyitotta meg, aki pár szóban ismertette velünk a programokat, majd búcsúzóul ennyit mondott: Köszönöm, hogy fontosnak tartják ezt az eseményt és idén is ilyen szép számmal ellátogattak hozzánk! Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a könyvtár dolgozóinak is, akik évrõl évre dolgoznak hosszú heteken keresztül, hogy mindez megvalósulhasson! Érezzék nagyon jól magukat! Mindenféle korosztállyal találkozhattunk. Igaz, ránézésre többségben voltak az egyetemisták, de lehetett látni év körüli nõket is, akik nagy valószínûséggel azért jöttek el, hogy újból belecsöppenhessenek abba a korszakba, amelyben a fiatalságukat élték. A bejárat elõtt egy gondosan kidolgozott, PEACE feliratú, hippi életformát felidézõ Volkswagen kisbusszal találhattuk szembe magunkat. Ma este nem alusztok, mert vár benneteket a Bookstock! Vagyis minden leselejtezett könyvet 200 Ft-ért bárki megvásárolhatott a hippibusz mellett. Tovább sétálva különbözõ feliratokkal ellátott standokat pillanthattunk meg, mint a Peace, Túrázz velünk!, Bookstock, Utasellátó, Fáklya Mozi. Különleges luficsodákkal is találkozhattunk. Sokak nagy elkeseredésére azonban a lufihajtogatók lemondták a fellépést! Az egész este a 60-as 70-es évek hangulatát idézte. A kiállítások palettája rendkívül sokszínû volt, itt aztán láthattunk mindent! Írásvetítõt, bakelitlemezeket, magnókazettákat Kovács Kati dalaival, szovjet fényképezõgépeket, korabeli reklámplakátokat és még

8 8 ÉS, HOGY MILYEN VÉLEMÉNNYEL VOLTAK RÓLA A RÉSZTVEVÕK? 1 órája vagyok itt, a barátaim miatt jöttem el. Eddig nagyon jól érzem magam. Korábban még sose voltam ilyen rendezvényen. A hangulat kiváló, mindenki kedves, segítõkész, barátságos. Én tudósítás céljából jöttem el a Könyvtári Éjszakára. Eddig legjobban a Montázs-sarok tetszik. Nagyon jól érzem magam itt, még egy ajándék tollat is kaptam! Nagyon szeretem a 60-as, 70-es éveket! Mindig is érdekelt és jó, hogy egy picivel több mindent megtudhatok errõl a korszakról. egy Videoton Tavasz televíziót is, amelyen retro adás ment egész este. A 3. emeleten betérhettünk a Futrinka utcába, ahol elkészíthettük legújabb és legretrósabb csillámtetkóinkat, ékszereinket. A kreatívabb látogatók a Montázs-sarokban megalkothatták saját könyvborító-montázsukat is. Idén is volt Kegyelem órái Bookstockban. Ezen a napon a Könyvtár, a 21 és 24 óra között visszahozott, lejárt határidejû könyvek késedelmi díjának teljes összegét elengedte. Egyszóval vidám és tartalmas éjszakát tervezünk minden évben, olyat, ahol az egyetemi oktatás ezredéves helyszínén összejöhet tanár, diák és könyvtáros, egyetemi és városi polgár, hogy kellemes légkörben megtapasztalja: jó dolog a Könyvtárunkban eltölteni pár órát. A Könyvtári Éjszaka minden évben sok látogatóval büszkélkedhet, így valószínûleg jövõre is sokan ellátogatnak majd hiszen 2015-re is biztosan izgalmas témával, programokkal készül majd a könyvtár. Rab Helga Képek és forrás: Hökkentõ Plüss Dokik AVAGY SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Márciusban született meg az ötlet, hogy a Gyermekkórház, a Gyermekklinika és az Agyagos úti Gyermekotthon kis lakóinak javára plüssgyûjtésbe kezdjünk. A szervezõk mind a Szakos Érdekképviselet tagjai, úgy mint: Kanyó Kinga, Kiss Éva, Róka Éva, Szemán Ákos és Varga Tünde. Az elsõ gyûjtõdobozok április elején kerültek ki a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar épületeibe, a József Attila Tanulmányi és Információs Központba és az egyetem kollégiumaiba. A gyûjtésbõl kivették a részüket nem csak az egyetemisták, hanem a hozzátartozóik is. Az ország minden pontjáról érkeztek postán és mindenféle módon a plüssök, hogy mosolyt csalhassanak a gyermekek arcára. A Juhász Gyula Napokon résztvevõ csapatok temérdek mennyiségû játékkal járultak hozzá ügyünkhöz. Az átadás tervezett idõpontja a jövõ hét folyamán várható, ahol egy bohócdoktor (Kerekes Zsófia) is segítségünkre lesz az átadásnál. Ezúton szeretnénk megköszönni a sok támogatást a NETT Kft Gyorstisztító Szalonnak, a SZTE JGYPK HÖK-nek, a SZTE Szakos Érdekképviseletnek és a SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központnak. Kiss Éva Kép: https://www.facebook.com Forrás: SZTE JGYPK Kari Közlöny

9 9 Tíz napig az SZTE volt a pedagógiai értékelés kutatásának európai központja ÁPRILIS 29-ÉTÕL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETE, NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA ÉS OKTATÁSELMÉLETI KUTATÓCSOPORTJA ADOTT OTTHONT HÁROM EGYMÁST KÖVETÕ RANGOS NEMZETKÖZI ESEMÉNYNEK, TÍZ NAP ALATT SZAK- MÁJA KIEMELKEDÕ HAZAI ÉS KÜLFÖLDI KUTATÓIT LÁTTA VENDÉGÜL. A három eseményt felölelõ rendezvénysorozaton hazánk elismert nevelés-és oktatáskutatói mellett az Egyesült Államokból, Japánból, Kanadából, Izraelbõl, Luxemburgból, Csehországból, Németországból, Ciprusról, Írországból, az Egyesült Királyságból, Finnországból és Svédországból érkeztek az elõadók, hogy bemutassák egymásnak kutatási eredményeiket, hasznosítható módszertani tapasztalataikat, hazájukban bevált jó gyakorlataikat. A szervezõ-fogadó intézmények, a SZTE Neveléstudományi Intézete és a köré szervezõdõ kutatócsoportok évtizedek óta fejlesztik hazánk oktatási mérés-értékelés kultúráját. A találkozók Szegedre kerülése is jelzi, hogy a széles körben elismert kutatói által megvalósított projekteket mind komolyabb nemzetközi figyelem kíséri. Az immár Európa egyik legnívósabb oktatáselméleti kutatómûhelye által teremtett fórumokon örömmel vesznek részt a külföldi szakemberek is. Az idén hatodik alkalommal megszervezett SWEE (Szeged Workshop on Educational Evaluation) mûhelykonferencia középpontjában a technológiaalapú tesztelés és a longitudinális vizsgálatok összekapcsolása állt. A szûkebb körû szakértõi találkozó a kutatási tapasztalatok kicserélésén túl lehetõséget teremtett közös projektek tervezésére is. A kétnapos angol nyelvû szakmai diskurzust a háromnapos, magyar és angol nyelvû elõadások sorozatát felvonultató Pedagógiai Értékelés Konferencia követte. A tizenkét éve töretlenül magas szakmai színvonalat képviselõ konferencián ez évben Arthur C. Graesser, a Memphisi Egyetem professzora, az Oxfordi Egyetem szövegelemzõ, oktató-társalgó szoftvereket fejlesztõ kutatója, valamint Andreas Demetriou, a Nicosiai Egyetem intelligenciakutató professzora, egykori rektora, Ciprus korábbi oktatási minisztere tartott plenáris elõadást. A rendezvénysorozatot a Mérési stratégiák a természettudományok kutatás alapú tanulásához címû, hét ország összefogásán alapuló EU-projekt háromnapos partnertalálkozója zárta. A projekt a természettudományos tantárgyak oktatásának hatékonyságát, a tanulói érdeklõdést javítani kívánó kutatás alapú oktatási módszer elterjesztését tûzte ki zászlajára, amelynek alkalmazása során a gyermekek saját megfigyeléseikre, diáklaboratóriumi kísérleteikre építve sajátítják el az adott tudásanyagot. A workshop résztvevõi módszertani tréningeken vehettek részt, illetve megismerkedhettek az Oktatáselméleti Kutatócsoport saját fejlesztésû, internetalapú diagnosztikus értékelõ rendszerével. Az edia nevû tesztplatform számos innovatív funkciójával (audiovizuális ingerek adása, dinamikusan módosuló tartalom, chat funkció, azonnali visszajelzés az eredményrõl) a papíralapú teszteknél lényegesen több képesség vizsgálatára is alkalmas, és a világ bármely pontjáról elérhetõ, bármelyik iskolában alkalmazható. Kép és forrás:

10 10 Gyógypedagógiai konferencia harmadszor A SZAB-SZÉKHÁZBAN HARMADIK ALKALOMMAL RENDEZETT SZAKMAI KONFERENCIÁT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR GYÓGYPEDAGÓGUSKÉPZÕ INTÉZETE VÁLASZOK A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT KIHÍVÁSAIRA MÁJUS 15-ÉN. Harmadik alkalommal rendezett szakmai konferenciát Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira címmel a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Gyógypedagógusképzõ Intézete a SZAB-székházban május 15-én. Az egész napos rendezvényt Pukánszky Béla intézményvezetõ nyitotta meg. A vendégeknek megköszönte, hogy a zord idõjárás ellenére nagyon sokan eljöttek a rendezvényre, és rámutatott arra, hogy ez a gyakorlati konferencia egy sorozat immár harmadik eseménye. Kiemelt fontosságú, mert a TÁMOP-program támogatásával rendezhetik meg. Elmondta azt is, hogy a gyógypedagógiai oktatás során olyan elméleti tudást és ismereteket kell közvetíteni a hallgatóknak, amelyeknek van gyakorlati relevanciájuk. A gyógypedagógus-képzés magasan kiemelkedik a pedagógusképzés egyéb szegmensei közül, tette hozzá a professzor, és ennek a képzésnek a motorja a kollégákkal való kerekasztal-beszélgetések sora, az együtt gondolkodás. Az intézményvezetõ arra kérte a kollégákat, hogy továbbra is segítsék õket abban, hogy a szegedi gyógypedagógus-képzés a legjobb vidéki képzõhely lehessen. A professzor beszédét követõen a szegedi Klúg Péter Óvoda és Általános Iskola diákjai léptek fel, mûsorukban elsõként a Valahol Európában címû musical egyik népszerû betétdalát, A zene az kell címût adták elõ felvételrõl énekelt Kulka János, a gyerekek és felkészítõ tanáruk jeleléssel mesélte el a dalszöveget. Mûsorukat Demjén Ferenc Honfoglalás címû dalával zárták, nagy sikert aratva. A konferenciát ezt követõen szakmai, illetve szakirányú blokkokban folytatták, szó esett egyebek mellett a diagnosztikai, valamint gyógypedagógiai protokollokról, a diagnosztikai módszerekrõl, bemutatták a pedagógia szakszolgálati ellátásban mûködõ jó gyakorlatokat egy kutatás tapasztalataira épülve, elõadás hangzott el arról, hogyan kell közölni a családtagokkal a sérült gyermek diagnózisát, és milyen gyógypedagógiai segítséget kaphatnak az érintettek a Down-szindrómás kisgyermekek esetében. A gyógypedagógusok beszámoltak a diagnosztikai módszerekrõl. Elõadás hangzott el a halmozottan hátrányos helyzetû diákok nyelvi kompetenciamérésének tanulságairól is. A konferencia résztvevõi az elõadások közötti szünetekben fejlesztõ játékokkal és eszközökkel ismerkedhettek meg, valamint szakmai könyvek között is tájékozódhattak. A programot a TÁMOP B.2-13/ MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 program keretében rendezték meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Nyemcsok Éva Esõ Forrás:

11 11 Nemzetközi konferenciát rendeztek az oktatáskutatásról KÉT NAPON ÁT 20 SZEKCIÓBAN 144 ELÕADÁST HALLGATHATTAK MEG AZ ÉRDEKLÕDÕK A SZAB- SZÉKHÁZBAN A MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE KONFERENCIÁJÁN. A TANÁCSKOZÁST A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉSZÉRÕL HOMOKI-NAGY MÁRIA OKTATÁSI REKTORHELYETTES NYITOTTA MEG. A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) kétnapos konferenciát rendezett Szegeden május 29-én és 30-án. Az esemény társszervezõi az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar, a Magyar Tudományos Akadémia Nevelésszociológia Albizottsága, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Szociológiai Munkabizottsága, az Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztõ és Kommunikációs Központ, a Center for Higher Education Research and Development Hungary (CHERD-H), a Pécsi Tudományegyetem NDI voltak. A rendezvényhez kutatási projektek is kapcsolódnak: a Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettõl a valóságig (Learning Regions in Hungary: From Therory to Realities LeaRn, OTKA K ). A konferenciát Homoki-Nagy Mária, az SZTE oktatási rektorhelyettese és Kozma Tamás, a HERA elnöke nyitotta meg. Homoki-Nagy Mária elmondta: nagyszerû dolog, hogy a 21. század elsõ felében a nevelésrõl és oktatásról ilyen jelentõs konferenciát szerveznek az egyetem közremûködésével. Oktatási rektorhelyettesként nagyon örül annak, hogy ennek a konferenciának Szeged ad helyet, és igen kíváncsi arra, hogy azok, akiknek az oktatásnevelés a kutatási területe, mit gondolnak arról, hogyan kellene az oktatás-nevelést szemlélni, és hogyan kellene megváltoztatni úgy, hogy az megfeleljen a 21. század kívánalmainak. Homoki-Nagy Mária elmondta: pályafutását az egyetemen kezdte, és az elmúlt majdnem 30 év alatt elég sok reformot átélt, ha csak a felsõoktatást nézi, akkor a kreditrendszer, valamint az osztott képzés bevezetését. Rámutatott, szükség van arra, hogy a felsõoktatásban és a köznevelésben dolgozók között párbeszéd alakuljon ki. A rektorhelyettes reményét fejezte ki, hogy a konferencián részt vevõknek a két nap alatt lesz módjuk arra, hogy konzultáljanak egymással. A közoktatásban és a felsõoktatásban örök téma, hogy a hátrányos térségbõl és a kisebbségi közegbõl érkezõk diákokat hogyan lehet felzárkóztatni, hogy hagyományos vagy modern módszerekkel kellene oktatni. Homoki-Nagy Mária hangsúlyozta: az oktatásban dolgozók feladata értékeket átadni, és toleránssá nevelni az ifjúságot. A rektorhelyettes elmondta azt is, a Szegedi Tudományegyetemnek négy köznevelési intézménye van. Ennek a konferenciának az is lehet a feladata, hogy a szakemberek megpróbálják átlátni, mi lenne a 21. századi oktatás-nevelés feladata az óvodáktól a felsõoktatási intézményekig, a hátrányos helyzetû tanulóktól az elitképzésig. Kozma Tamás, a HERA elnöke arról beszélt, hogy akik a nevelés-oktatás kutatásával professzionális módon foglalkoznak, nincs tudományos szervezetük. Kellett és kell egy olyan szervezet, amely tudja képviselni ezt a tudást ez a HERA. Elmondta azt is: az oktatás-kutatás interdiszciplináris, különbözõ társadalom- és élettudományok legkisebb közös többszöröse, amely az oktatással, tágabb értelemben a neveléssel foglalkozik. A megnyitó után a plenáris elõadások sorát Pukánszky Béla, az SZTE intézetvezetõ egyetemi tanára nyitotta meg Paradigmatikus viták a pedagógusképzés tartalmairól címmel. Kép: Üllei Kovács László Forrás:

12 12 Intézeti, tanszéki hírek, rendezvények ALKALMAZOTT HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET AZ ORSZÁGOS KAZINCZY-VERSENY Az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Bölcsészettudományi Kara és az ELTE Fonetikai Tanszéke meghirdette a 2013/14-es tanév Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét. Az országos megmérettetést április 11-én tartották meg Budapesten, az ELTE-n, amelyre 40-en jutottak tovább a helyi válogatókból. Karunkat Raffai Ágnes gyógypedagógus szakos hallgató képviselte, aki el is nyerte a Kazinczy-érmet. Felkészítõ tanára dr. Juhász Valéria (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék). A MAGYARORSZÁGI IFJÚSÁGI MOZGALMAK TÖRTÉNETE A magyarországi ifjúsági mozgalmak története címmel május 6-án konferenciát rendezett az Alkalmazott Humántudományi Intézet Társadalomismereti Tanszékének Oral History munkacsoportja (társrendezõk: Magyar Nevelés és Oktatáskutatók Szövetsége Állampolgári nevelés és oktatási jogok szakosztálya). Támogató: Belvedere Meridionale Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány. 6 elõadás hangzott el: Kiss Gábor Ferenc (történész, adjunktus, SZTE ATT Oral History munkacsoport); Miklós Péter (történész, oktató SZTE ATT); Zelena András (irodalomtörténész, doktorjelölt, SZTE); Kiss Tamás (jogász, az 1956-os MEFESZ egyik vezetõje); Haág Zalán István (történész, PhD-hallgató, PTE); Darvai Tibor (szociológus, doktorjelölt, PTE); Jancsák Csaba (ifjúságkutató, adjunktus, SZTE). AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKEK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA május 8 9-én rendezte meg a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék a II. Találkozások, valamint az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 5. találkozóját. Összesen 35 hallgatói elõadás hangzott el. A zsûri összetétele: Ladányi Mária egyetemi tanár (ELTE), Sulyok Hedvig egyetemi docens (JGYPK), Kiss Gábor igazgató (Tinta Könyvkiadó) és Navracsics Judit egyetemi docens (Pannon Egyetem). Díjazottak: Mózes Dorottya (ELTE) a legjobb elõadás díja; Tuneer Szandra (Pannon Egyetem) a legjobb prezentáció díja; Lantos Katinka (Pannon Egyetem) a konferencia közönségdíja. A plenáris elõadást Albert Sándor egyetemi tanár tartotta. A záró plenáris elõadás keretében a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány fejlesztési gyakorlatokat mutatott be. KÖNYVBEMUTATÓ Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 5. találkozójának esti programjában mutatták be Klippel Rita és Tóth Eszter szerkesztõk (szerk.): Nyelvész hallgatók, beszélõ nyelvészek. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1. címû kötetét. A könyvbemutatót Szajbély Mihály egyetemi tanár tartotta meg. A könyv nyomtatott és elektronikus változatban jelent meg a sorozat elsõ köteteként. ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET BOR PÁL FIZIKAVERSENY DÖNTÕ április 26-án az Általános és Környezetfizikai Tanszék adott otthont az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára szervezett Bor Pál fizikaverseny döntõjének. 10 iskolából 11 hetedikes és 12 nyolcadikos tanuló, felkészítésükben 12 tanárkolléga vett részt. A verseny szünetében a tanulók látogatást tettek az Interaktív Természetismereti Tudástárban. PUSKÁS JÁNOS KIÁLLÍTÁSA április 29-én nyílt meg Az Atlaszon túl címmel a Belvárosi Kamara Galériában. Megnyitotta: dr. Karancsi Zoltán tanszékvezetõ, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék.

13 13 FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZET XXIII. KÖZMÛVELÕDÉSI KONFERENCIA ÁPRILIS Az SZTE JGYPK Felnõttképzési Intézete a folytonosság jegyében idén is megrendezte hagyományos Közmûvelõdési Konferenciáját. Az idei, sorban 23. konferencia kiemelt témája a család szerepe a megváltozott társadalomban volt, de az eseményen számtalan andragógiát, kultúraközvetítést és közmûvelõdést érintõ elõadást, kerekasztal-beszélgetést is hallhattak a résztvevõk, valamint interaktív programokba is bekapcsolódhattak. Az ünnepélyes megnyitót Botos Katalin egyetemi tanár elõadása követte a család megváltozott szerepérõl a modern társadalomban, majd élménypedagógiai elõadásokat hallhattak a vendégek. A konferencia elsõ napjának délutánján a résztvevõk megismerhették a divatblogok világát, a biogazdálkodást és az ökotanyákat, illetve elõadást hallhattak az idõsek tanulásáról is. A KMK második napját közmûvelõdési szakemberek, az intézet volt hallgatóinak kerekasztal-beszélgetése nyitotta meg, majd Bordány közmûvelõdési lehetõségeivel ismerkedhettek meg a résztvevõk. A délután interaktív programokkal (Képzési Központ, Aktív Idõsek Klubja, önismereti játékok stb.), valamint a III. éves nappalis andragógia szakos hallgatók projektmunkáinak bemutatásával, fotópályázat eredményhirdetésével folytatódott. A KMK-t egy kulturális körút zárta Szegeden. MÛVÉSZETI INTÉZET Az Ének-zene Tanszék oktatási programjában a 2013/14-es tanév II. félévében kórusirodalom órákat tartott az MA-s hallgatóknak dr. Sólya Andrea, az Illinois Egyetem (USA) oktatója, tanszékünk egykori hallgatója február 13-án az egyetemi Erasmus napon fellépett a tanszék két Erasmushallgatója: Eylül Dogan és Fulya Akca, valamint Sallay Gergely, aki a 2013/14-es tanévben kiváló munkájával az Ének-zene Tanszék Meszlényi Ösztöndíját is elnyerte. A tanszék április 2. és 6. között Wolfgang Zawichowski professzor urat, a Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems oktatóját fogadta Erasmus vendégtanárként, aki az ének-zene BA szakos, valamint a tanító szakos hallgatók számára tartott órákat. Útját dr. Asztalos Bence, programját dr. Varjasi Gyula és dr. Dombi Józsefné dr. szervezte április 8-án a Szegorában az Éneklõ Ifjúság hangversenyén énekelt a tanszék Diplomakórusa a harmadéves BA-s hallgatók vezetésével, és az Argenteus Vegyeskar, dr. Kovács Gábor irányításával. Ez utóbbi kórus fellépett az április 28-ai Gálahangversenyen is, ahol a legeredményesebben szereplõk léphettek pódiumra április 14-én két török oktató volt az Ének-zene Tanszék vendége az Erasmusprogram keretében: Ajda Senol fuvolamûvész, valamint Sirin Arbulut zongoramûvész, akik oktatási programjukon kívül koncertet is adtak. A program szervezõje dr. Maczelka Noémi volt április 29-én Brno-ban a Masaryk Egyetem 95 éves fennállása alkalmából az egyetem zenei tanszéke nemzetközi zenei versenyt hirdetett, ahol a kar négy hallgatója vett részt. Mindannyian díjazottak lettek: Fábi Judit (zongora, tanára: Maczelka Noémi) I. díjat, Zimmermann Kornélia (magánének, tanára: Szabady Józsefné) II. díjat, Behán Brigitta

14 14 és Balogh Dóra (tanáruk: Asztalos Bence) hegedûzongora duója pedig III. díjat kapott. Utóbbiak és Fábi Judit különdíjat is kapott a cseh zeneszerzõk mûvének tolmácsolásáért. A négy zsûri munkájában a cseh oktatók mellett a hildesheimi egyetem és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tanárai, az Énekzene Tanszékrõl pedig dr. Dombi Józsefné dr. fõiskolai tanár és dr. Maczelka Noémi intézetvezetõ egyetemi tanár vett részt április 30-án a Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kara Kodály Szimpóziumot és Házimuzsikáló Napot rendezett, ahol dr. Kovács Gábor fõiskolai docens A tánc, mint szociális értékmérõ a XVI-XVII. századi Európában címmel tartott elõadást. Magdali Anna I. éves óvodapedagógus hallgató a zsûri kiemelt nívódíját kapta énekesi teljesítményéért (tanára: Laczi Júlia mûvésztanár), nívódíjat kapott Gerencsér Janka és Reyner Betti furulya-duója (tanáruk: dr. Varjasi Gyula adjunktus) május 6-án nagy sikerû hangversenyt adott a Rektori épület dísztermében az ankarai Hacettepe Egyetem oktatója, dr. Yesim Alkaya Yener és Krassimira Jeliazkova-Jones Berlinbõl. A hangversenyt a TiszaPart TV felvette. A meghívás egy hosszabb ideje tartó nemzetközi kapcsolat, közös projektek eredményeképpen jött létre dr. Maczelka Noémi szervezésében. Mûsoron volt: Schubert: Szonáta Op.162 (D.574), A. Andrzejowski: Romance, E. Bloch: Nigun (Baal Shem szvit 2. tétel), Liszt: A három cigány, Liszt: Romance oubliée, Vecsey: Valse Triste, P. Vladigarov: Bolgár dal, Brahms: Magyar tánc no.5, Liszt: Epithalam, A. Saygun: Horon. Krassimira Jeliazkova-Jones Szófiában született, zenei tanulmányait is itt végezte Dora Ivanova osztályában. Ezt követõen Franco Gulli, Igor Bezrodni, Karen Arutunyan mesterkurzusain tökéletesítette tudását. Európa országain kívül koncertezett Egyiptomban mint szólista, kamarazenész és zenekari muzsikus között a moszkvai Állami Akadémiai Szimfonikus Zenekar második koncertmestere volt, majd Belgiumban mûködött több kamaraegyüttes vezetõjeként között Ankarában élt, ahol a tanítás mellett a Bilkent Szimfonikus Zenekarral, ill. szólistaként koncertezett. Itt megkapta a Legjobb hangszeres mûvész díjat és 2012 között Varsóban élt, ahol vonósnégyest alapított. Jelenleg Berlinben dolgozik, szólistaként és kamaramuzsikusként lép fel. Yesim Alkaya Yener az ankarai Állami Konzervatóriumban a különleges tehetségek osztályában tanult, majd 18 évesen az Egyesült Államokbeli Eastman School of Music-ban Prof. Rebecca Penneys növendékeként folytatta tanulmányait. 20 évesen Oroszországban Prof. T. Davidovich Gutman és Svetlana Bogino, majd Olaszországban Prof. Konstantin Bogino osztályában tanult tovább között a Cleveland Institute of Music-ban Mrs. Vivian Weilerstein növendéke volt. A Murray Dranoff nemzetközi kétzongorás verseny díjazottja, az Omta Grave zongoraverseny elsõ díjasa. Gyakran lép fel zenekarral, a legjelentõsebb karmesterekkel, mint Daniel Barenboim, Louise Lane, Wayne Jeffrey és Carl Topilow. Hangversenyezett az USA államaiban, Európában, és Jordániában. Gyakran vesz részt zongoraversenyek zsûrijében Chicagóban és Isztambulban ben tért vissza Törökországba, ahol az ankarai Hacettepe Egyetem konzervatóriumának professzora és a zongora tanszék vezetõje ben nemzetközi Chopin-, 2011-ben Liszt-fesztivált rendezett a zeneszerzõk 200 éves jubileuma alkalmából. Ugyanezen a napon, május 6-án a tanszéki Argenteus Vegyeskar dr. Kovács Gábor vezetésével a Szegedi Egyházzenei Hónap nyitóhangversenyén lépett fel szintén nagy sikerrel. Ezen a nyitóhangversenyen dr. Varjasi Gyula vezetésével pedig három kórus szerepelt május 9-én az Argenteus Vegyeskar a Vaszy Viktor Kórussal közösen adta elõ Farkas Ferenc Kiskundorozsmai Miséjét a kiskundorozsmai templomban. Más mûvek is elhangzottak itt, a kórusokat dr. Kovács Gábor és dr. Varjasi Gyula vezényelte május 11-én a Dómban nemzetközi kórustalálkozót szerveztek, ahol határon túli kórusok szerepeltek a Dóm kórusa mellett, melyet dr. Varjasi Gyula vezetett május 13-án dr. Pukánszky Béla és dr. Dombi Józsefné dr. nagy sikerû kamaraestjét rendezték meg az Egyetemi Kulturális Fesztivál keretében a Rektori épület dísztermében. A hangversenyt a TiszaPart TV felvette. Mûsoron volt: Antonio Vivaldi: e-moll szonáta (Luigi Dallapiccola átirata); Kodály Zoltán: Adagio (1906); Franz Schubert: Szerenád (Julian Lloyd Webber átirata); Astor Piazzola: Oblivion (Julian Lloyd Webber átirata); Pjotr Iljics Csajkovszkij: Valse sentimentale (Op. 51. No. 6.); Pjotr Iljics Csajkovszkij: Andante cantabile (Op. 11. No. 1.); George Gershwin: Két dal május 15. és 19. között az Argenteus Vegyeskar Budapesten, a Vándor-Révész III. Kórusfesztiválon és I. Kórusversenyen vett részt, ahol harmadik helyezést értek el. Karnagyuk dr. Kovács Gábor volt május 19-én és 20-án a tanszék középiskolások számára rendezett zenei versenyt, ahova 16 diák jelentkezett Szabadkáról, Kecskemétrõl, Kiskunfélegyházáról, Csongrádról és a szegedi gimnáziumokból. A verseny szervezõje dr. Maczelka Noémi volt, a zsûri munkájában a tanszék oktatói: Joóbné Czifra Éva, dr. Dombi Józsefné dr., dr. Asztalos Bence, Laczi Júlia, dr. Varjasi Gyula és Szabady Józsefné dr. vettek részt.

15 május 20-án mutatta be a Színpadi Énekes csoport Szabady Józsefné dr. irányításával Kodály: Háry János c. daljátékát az Alsóvárosi Kultúrházban. A színpadra állítás Kaj Ádám egyetemi hallgató és Sándor János Jászai Mari-díjas Érdemes mûvész munkája volt. A szereplõk a tanszék hallgatói: Sallay Gergely, Mikita Ferenc, Zimmermann Kornélia, Megyeri Vilmos, Gellér Alíz, Banyó Enikõ, Majoros Tamás, Varga Balázs, Béres Antal, Balogh Dóra, Behán Brigitta, Bozsik Dóra, Hegedûs Anna, Marofka Lilla, Nagy Bettina voltak. Zongorán kísért dr. Maczelka Noémi, a súgó felelõsségteljes szerepét Laczi Júlia mûvésztanár vállalta magára. A tanszék május 25. és június 7. között Erasmus Intenzív Programot rendezett az ausztriai Kremsben (Kirchliche Pädagogische Hochschule) dr. Asztalos Bence irányításával. A programban az SZTE mellett Freiburg, Hildesheim, Brno, Campobasso, Kolozsvár egyetemeirõl érkeztek oktatók és hallgatók. SZAKKÉPZÉSI, TÁVOKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT Vigyázz, kész, fényképész! címmel április 10-én a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kiállítási terében nyílt meg az a fotókiállítás, ahol 22 alkalmazott fotográfus szakos hallgatói munkáit állították ki. A kiállítást Krnács András oktató nyitotta meg. 23 hallgató munkái voltak kiállítva. TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ INTÉZET APP-NAP Az interaktív mesekönyv címmel április 15-én rendezett konferenciát az Óvóképzõ Szakcsoport. Megnyitót mondott dr. Marsi István dékán. Elhangzott elõadások: Az interaktív könyv egy születõben lévõ mûfaj (dr. Ruttkay Zsófia egyetemi docens, MOME); Nemzetközi kitekintés: az interaktív mesekönyvek a Bolognai Gyermekkönyv Fesztiválon (Sándor Csilla fõszerkesztõ és Wittmann Ildikó szerkesztõ, Csodaceruza, Magyar Gyermekirodalmi Intézet); A hazai kínálat: a magyar nyelvû interaktív mesekönyvekrõl (Mayoría Stefánia designés mûvészetmenedzsment Ma szakos hallgató, MOME); Az interaktív mesekönyv lehetõségei (Edinger Katalin, Meseutca Alapítvány); Az interaktív könyvek meseszövegeinek esztétikai és nyelvi minõségeirõl (dr. Bárdos József fõiskolai tanár, Kecskeméti Fõiskola); Az interaktív mesék zenei megvalósításának lehetõségei (dr. Dombi Józsefné dr. fõiskolai tanár, SZTE JGYPK); Az interaktív könyvek kihívásai befogadásuk során (dr. Daróczi Gabriella adjunktus, ELTE); A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû mese szöveg- és képvariációi (dr. Varga Emõke fõiskolai tanár, SZTE JGYPK); A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû interaktív könyv elkészítésének alkotói folyamatáról (Karasz Dániel programozó Sárközi Zsolt projekt menedzser, MOME TechLab); Empirikus kutatások a szegedi óvodákban: illusztrációsorozatok képi- és szövegreferenciális különbségeinek hatása a befogadás folyamatára (Czoll Bernadett, Morvai Tímea, Fehér Zsófia óvópedagógus hallgató); A kiskakas gyémánt félkrajcárja: a mese, az illusztrációk és az interaktív alkalmazás hatása a gyermekekre (Ács Anikó, Bali Cintia, Bányai Eszter, Beszedics Helga, Bognár Viktória, Kun Alexandra, Nyerges Evelin óvópedagógus hallgató, SZTE, Heiligermann Zsófia óvópedagógus); A kiskakas gyémánt félkrajcárja interaktív elemeinek hatása empirikus vizsgálat gyerekekkel (dr. Bényei Judit egyetemi docens, MOME Elméleti Intézet dr. Ruttkay Zsófia egyetemi docens, MOME TechLab). A rendezvény megvalósítását támogatták: SZTE JGYPK Tudományos Pályázatok Bizottsága, SZTE JGYPK TOKI Óvóképzõ Szakcsoport, Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Tech-Lab, Madách Irodalmi Társaság, a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Televíziója, TiszapART Televízió. A konferencia szervezõi: Mûvészettel az Oktatásért Kutatócsoport, Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Kreatív Technológia Labor. Képek és forrás: SZTE JGYPK Kari Közlöny

16

17 17 Köszöntések, kitüntetések SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSEK Azokat a kedves kollégáinkat köszöntöttük, akik ebben az évben fogják betölteni, vagy már be is töltötték 85. vagy 80. életévüket. Köszöntjük (85 éves) Dr. Bagdi Sándor tanár urat a Földrajz Tanszék ny. fõiskolai docensét. Dévaványán született március 20-án. Fõiskolánkra 1959-ben került, elõször, mint személyzeti vezetõ tõl a Földrajz Tanszékre fõiskolai adjunktusi, 1978-tól fõiskolai docensi kinevezést kapott. Munkáját a határozottság és az elkötelezettség jellemezte ig, nyugdíjazásáig a tanszékvezetõ-helyettesi feladatokat is ellátta. Közel négy évtizedes színvonalas, kiváló oktatóés nevelõmunkája után ment nyugdíjba. Nyugdíjazása után sem szakadt meg a kapcsolata a tanszékkel, azóta is mindig számíthatnak odaadó segítségére. Köszöntjük (85 éves) Dr. Veszprémi László urat, a Gyakorló Általános Iskola volt igazgatóját, címzetes fõiskolai tanárt. Magyardombegyházán született január 17-én. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte 1956-tól 1958-ig. Oklevelet szerzett a Kiskunfélegyházi Tanítóképzõben 1948-ban; Szegeden a Szegedi Pedagógiai Fõiskolán, magyar történelem testnevelés szakon 1951-ben; a József Attila Tudományegyetemen, magyar nyelv és irodalom szakon 1958-ban ben az egyetemi doktori, 1977-ben a neveléstudomány kandidátusa címet szerezte meg tõl 1994-ig a gyakorló iskola igazgatója volt ben címzetes fõiskolai tanári címet kapott. Kutatási területei: oktatáselmélet, tantervelmélet, neveléselmélet, pedagógiai pszichológia ben vonult nyugdíjba. Köszöntjük (80 éves) Dr. Miskolczi József urat, a Matematika Tanszék ny. fõiskolai docensét. Matematika fizika szakos általános iskolai tanári diplomáját 1957-ben, matematika ábrázoló geometria szakos egyetemi diplomáját 1966-ban szerezte ban került a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola Mûszaki ismeretek és gyakorlatok Tanszékére tanársegédi beosztásba tõl munkáját a Matematika Tanszéken folytatta tovább tanársegédként tõl adjunktusi, 1987-tõl docensi kinevezést kapott ben egyetemi doktori fokozatot szerezett. Oktató-nevelõ munkáját lelkiismeretesen, eredményesen és korszerû matematikai ismeretanyag közvetítésével színvonalasan végezte ban vonult nyugdíjba. KITÜNTETÉSEK HONOR PRO MERITIS KITÜNTETÉST VEHETETT ÁT Dr. Seres László ny. egyetemi tanár, Professor Emeritus (Kémiai Informatika Tanszék). Seres László a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakán szerzett diplomát 1962-ben. Teljes oktatói-kutatói pályafutása a Szegedi Tudományegyetemhez illetve annak jogelõd intézményeihez köthetõ. A JATE Általános és Fizikai Kémia Tanszékén dolgozott egyetemi tanársegédi, adjunktusi, majd docensi munkakörben 1991-ig. Ebben az évben kapott meghívást a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Kémia Tanszékére, melyet 2003-ig vezetett, kezdetben fõiskolai-, 1996-tól egyetemi tanári beosztásban. Jelenleg karunk Emeritus Professzora. Sokoldalú oktatói munkájának gerincét az Általános és fizikai kémia, valamint a Szervetlen kémia tárgyak alkották. Folyamatosan tartott speciálkollégiumokat a termokémiai kinetika valamint a XXI. század energiaellátása és környezetvédelmi feladatai tárgykörében. Elõadásait egyszerre jellemezte a színes, világos stílus és az igényes szabatosság, szakmai-módszertani korszerûség. Nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységével 1973-ban kandidátusi, 1995-ben akadémiai doktori fokozatot és habilitációt szerzett. Kutatási területe elsõsorban a homogén gázfázisú kémiai reakciók kinetikájának tanulmányozása, de a kémia más területén is számos téma kutatásában vett részt. Irányításával 43 diplomamunka (közülük 2 német hallgatóé), 6 egyetemi doktori értekezés, 3 kandidátusi értekezés készült. Személyes példájával is hozzájárult ahhoz, hogy a hazai kémiában elterjedjen

18 18 a számítógépes módszerek alkalmazása. Sokat tett azért, hogy a szegedi kémiai kutatás mércéje a nemzetközi tudományos szint legyen. Õ maga termékeny kutatói kapcsolatot tartott fenn a National Bureau of Standards (Washington, D.C., USA), a La Trobe University (Melbourne, Ausztrália) és a Halle- Wittenbergi Egyetem (Németország) munkatársaival között Széchenyi Professzori ösztöndíjas. Tevékenységének eredményességét Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1975), a Munka Érdemrend ezüst fokozata (1983) és a Szent-Györgyi Albert-díj kitüntetések jelzik. Az egyetemi és tudományos közéletben ellátott feladatai közül a legrangosabbak a JATE TTK oktatási dékánhelyettese ( ), a JGYTF tudományos és integrációs fõigazgatóhelyettese ( ), az Egységvezetõi Testület elnöke ( ), az SZTE hallgatói ügyekért felelõs rektorhelyettese ( ). Tudományos és vezetõi címein túl hallgatói, tanítványai, kollégái és vezetõtársai körében általános tiszteletet és megbecsülést szerzett szakmai igényességével, pontosságával, a minõség iránti elkötelezettségével, amihez emberi nyitottság, önzetlen segítõkészség, jó kapcsolatteremtõ attitûd társul. Dr. Varga István ny. fõiskolai tanár, Professor Emeritus (Tanító- és Óvóképzõ Intézet). Varga István 1957-ben tanítói, 1966-ban tanári, 1973-ban pedagógia szakos elõadói oklevelet, 1976-ban egyetemi doktori, 1990-ben kandidátusi minõsítést szerzett. Dr. Varga István 1976 óta dolgozott a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar, illetve a jogelõd fõiskola Neveléstudományi tanszékén, elõször adjunktusi, 1988-tól docensi, majd 1991-tõl fõiskolai tanári beosztásban egészen nyugdíjazásáig, november 1-ig. Tevékenyen részt vett a Fõiskola vezetésében több ciklusban fõigazgatóhelyettesként ( ; ), illetve fõigazgatóként ( ). Elévülhetetlen érdemeket szerzett a szegedi pedagógusképzés kiteljesítésében, kiemelkedõ szerepe volt abban, hogy a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karon 1999-tõl ismét folyik tanítóképzés, 2002-ben pedig elindult a gyógypedagógus képzés. A Neveléstudományi Tanszéket ig vezetette; ügyelve mind az oktatás folyamatos korszerûsítésére, mind a kollegái megfelelõ elõmenetelére. Kutatási területe a családi szocializáció vizsgálata, a családi életre nevelés. E tudományterületen szerzett tudományos minõsítést is. E témában jelentek meg publikációi a neveléstudományi tanszék által megjelentetett kötetekben és más szakfolyóiratokban. Több önálló kötet szerkesztõje. Oktatói, szakmai tevékenysége: módszertani közlemények szerkesztõ bizottságának elnökhelyettese, számos pedagógiai jellegû közlemény szerkesztõje, több nemzetközi és hazai pedagógiai rendezvény elõadója, résztvevõje. Az elmúlt 5 év legfontosabb tudományos, szakmai munkássága: Becker Vendel élete és munkássága (társszerzõvel; Gyula, ÁPC Stúdió, 1999) Karacs Teréz harca a nõnevelés megújításáért. Nevelési törekvések a XIX. században (Gyula, ÁPC Stúdió, 2000) Az Agazzi-módszerrõl Mester János alapján (társszerzõ: Oláh János; Fejlesztõ Pedagógia, 2001/2: ) A családról a két világháború között (Módszertani Közlemények 2002/42: 3 6.) Családi szocializáció, mint személyiségfejlesztõ tényezõ. A neveléselmélet alapkérdései (Dombi Oláh Varga szerk.; Gyula, APC Stúdió, 2004) Családi szocializáció és korszerû család (In: Gondolatok a nevelésrõl. Pedagógiai Antológia IV; Szeged, JGYTF Kiadó ) A korszerû család és a szülõi szerepekre való felkészítés (In: Gondolatok a nevelésrõl. Pedagógiai Antológia III; Szeged, JGYTF Kiadó ) Lisszabon: Új képzési formák Szegeden. A tanítóképzés helye, szerepe a pedagógusképzésben Kolozsvár: Elõadások tartása egyetemi hallgatók számára A családi szocializáció és családi életre nevelés feladatai címmel Amiens: A hagyományosan jó kapcsolatok Amiens és Szeged között, e kapcsolatok tartalma és fõbb jellemzõi Edinburgh: A tanárjelöltek felkészítése a gyakorlati feladatok ellátására a szegedi fõiskolán Potsdam: A szegedi tanárképzés jellemzõi, feladatai a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán Bécsi Tanítóképzõ Akadémia szakmai, publikációs együttmûködés Lisszaboni Tanítóképzõ Fõiskola szakmai, publikációs együttmûködés Meghatározó munkát végzett a tanítóképzés, valamint a tanárképzés pedagógiai programjának kidolgozásában, fejlesztésében, a tanár és nem tanár szakos hallgatók gyakorlati képzésének szervezésében,

19 19 a közoktatásban dolgozó pedagógusok továbbképzési programjainak elvi és gyakorlati irányításában. Tevékenységét mindenkor a szakértelem, humánum, minõség és az elõre vivõ fejlesztés jellemezte. Dr. Varga István munkásságát az alábbi díjakkal és kitüntetésekkel ismerték el: Miniszteri Dicséret (1970), Kiváló Munkáért (1983), Pro Iuventute Emlékplakett (1996), Magyar Felsõoktatásért Emlékplakett (2000), Kiss Árpád-díj (2006), Pro Facultate (2007), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2007) PRO FACULTATE KITÜNTETÉST VEHETETT ÁT Dr. Nánai László úr az Általános és Környezetfizikai Tanszék egyetemi tanára. Nánai László a Szentpétervári Egyetemen kapott fizikus diplomát szilárdtestfizika szakon 1972-ben. Egyetemünkön 1972 óta, karunkon 1998 óta dolgozik ben dr. univ fokozatot, 1982-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2001-ben habilitált tól 2013-ig a Fizika Tanszék, majd a jogutód Általános és Környezetfizikai Tanszék tanszékvezetõje, között a Karunkon alakult Alkalmazott Természettudományi Intézet vezetõje volt. Oktatási palettája ma is nagyon széles körû. Oktat a Fizika BSc-képzésben, a Fizikus MSc-képzésben, a Környezettan tanári-szakon, tart PhD kurzust; ezek a képzések közösek a Természettudományi Karral, e mellett oktatott karunkon a tanító képzésben és a felsõoktatási szakképzésben is. Jelenleg oktatott kurzusai között szerepel: Erõmûvek és környezeti hatásai, Légkörfizika, Kondenzált anyagok fizikája, Környezeti folyamatok matematikai modellezése, Kísérleti szilárdtestfizika, Elektronikai eszközök fizikája, Komplex rendszerek fizikája, Nemlineáris egyensúlyi rendszerek izikája, Környezeti jelenségek fizikája, Komplex környezeti monitoring, Reaktortechnika. 7 PhDdolgozat készült el az irányítása alatt. Jelenleg is számos kutatásban vesz részt. Kutatási témái: a szilárdtestek felületén intenzív lézerfény hatására kialakuló elektron-fonon csatolásban mutatkozó idõbeli oszcillációk problémája, a baktériumok és rákos, illetve prerákos humán sejtek mikroreaktorokban történõ fizikai vizsgálata, illetve félvezetõ és félfém felületeken létrehozott nanoszerkezetek minõsítése és vizsgálata is. Jelentõs pályázati tevékenység (OTKA, PHARE, TÁMOP, TÉT stb.) áll mögötte. Nánai László professzor 7 egyetemen tartott vendégprofesszorként elõadásokat, 10 külföldi egyetemen dolgozott vendégkutatóként. Számos kitüntetése közül nagyon büszke arra, hogy szülõfaluja, a dunántúli Nyúl község díszpolgárává választotta 2004-ben, Szeged város Pro Urbe-díjjal tüntette ki 2006-ban, és volt középiskolája, a Szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium emlékéremmel tüntette ki 2011-ben. PRO EDUCATIONE KITÜNTETÉST VEHETETT ÁT Prof. Dr. Pukánszky Béla úr, a Gyógypedagógus-képzõ Intézet intézetvezetõ egyetemi tanára. Pukánszky Béla Szegeden született december 23-án. Gordonkatanár (Liszt Zenemûvészeti Fõiskola, ZTI, Szeged, 1976), pedagógia szak (ELTE, 1980), a neveléstudomány kandidátusa (MTA 1989), dr. habil (KLTE, 2000), neveléstudomány doktora (MTA 2004) tõl 1992-ig a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola oktatója: fõiskolai tanársegéd (1985), fõiskolai adjunktus (1988), fõiskolai docens (1990) tõl 2003-ig a Szegedi Tudományegyetem, BTK Neveléstudományi Tanszék oktatója: egyetemi docens (1992), egyetemi tanár (2005), tanszékvezetõ (1999), tudományos és pályázati dékán-helyettes ( ), oktatási rektor-helyettes ( ) tõl jelenleg is a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar oktatója: egyetemi tanár, a Gyógypedagógusképzõ Intézet intézetvezetõje (2007 ), általános és tudományos dékánhelyettes (2010 ). Tagja a Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának ( ), az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának ( ). Az OTKA Pedagógiai-Pszichológiai zsûrijének elnöke és a Plénum tanácskozási jogú tagja ( ). Tagja az Országos Köznevelési Tanácsnak (2007 ), elnöke az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Pedagógiai- Pszichológiai Szakosztálya Neveléstörténeti Munkacsoportjának. Az MTA Pedagógiai Bizottságának tajga ( ), tiktára ( ), alelnöke (2005 ). Az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának tagja (1999 ), elnöke ( ). Tagja az MTA Mûvelõdéstörténeti Bizottságnak (2005 ), a Magyar Pedagógiai Társaságnak (1992 ), az MTA Köztestületének (1990 ), valamint a Pedagógusképzés és a Neveléstörténet szerkesztõbizottságának (2004 ). Oktató munkája nem korlátozódik a Szegedi Tudományegyetemre és 1994 között vendégoktatója volt az Újvidéki Egyetemnek, két éve egyetemi tanárként pedagógiai tárgyakat oktat a révkomáromi Selye János Egyetemen is. Oktatott a Debreceni

20 20 Egyetem doktori iskolájában, 2005-tõl a Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola oktatója, témavezetõje, 2007-tõl a Pannon Egyetem, Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola témavezetõje, 2008-tól az ELTE PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola oktatója, témavezetõje, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának alapító tagja és a neveléstörténeti program vezetõje (2004-). Tudományos munkásságát közel száz publikációban tette közzé, ezek között társszerzõvel írt monográfiák és tankönyvek is szerepelnek. Több tanulmánya jelent meg német és angol nyelven. Rendszeresen szerepel elõadóként hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Fontosabb kutatási területei: a magyar neveléstudomány eszmetörténete, a tizenkilencedik és huszadik század magyar pedagógiai rendszerei, a kolozsváriszegedi egyetem pedagógiai mûhelyeinek és tanárképzésének történte a kolozsvári-szegedi egyetemen, a magyar reformpedagógia története, a gyermekkor története, a nõnevelés története, a gyógypedagógia története. Intézetvezetõként (2007 ) nevéhez fûzõdik a gyógypedagógia alapszak újraakkreditálása, és a logopédia szakirány elindítása. Az SZTE oktatási rektor-helyetteseként ( ) munkásságát fémjelzi az integrált egyetem oktatásirányítási rendszerének fejlesztése, az egyetem intézményi akkreditációjának irányítása, a szakindítások elõkészítése és segítése, a karok közötti átoktatás koordinálása, a tanárképzés tartalmának és szervezeti kereteinek fejlesztése, gyakorlóiskola alapítása (Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola), részvétel az egyetemi szintû nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében. Kitüntetései és szakmai ösztöndíjai: Miniszteri Dicséret (1990), Kiss Árpád Díj (1997), Széchenyi Professzori Ösztöndíj ( ), Széchenyi István Ösztöndíj ( ). Prof. Dr. Pukánszky Béla mindenben megfelel a Pro Universitate-díj feltételeinek: kiemelkedõ érdemeket szerzett az egyetemi oktatás, kutatás, egyetemvezetés és annak fejlesztése, valamint az Egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai, gazdasági kapcsolatinak, együttmûködésének kialakítása és ápolása területén. PRO IUVENTUTE EMLÉKPLAKETT KITÜNTETÉST VEHETETT ÁT Dr. Dombi Józsefné dr. tanárnõ, a Mûvészeti Intézet Ének- zene Tanszék fõiskolai tanára. PRO IUVENTUTE KIVÁLÓ DOLGOZÓ KITÜNTETÉST VEHETETT ÁT Nagyné dr. Sulyok Hedvig tanárnõ, a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék egyetemi docense; Dr. Kovács Gábor tanár úr, az Ének-zene Tanszék fõiskolai docense; Csapó Judit, a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ oktatásszervezõje; Vass Zoltánné, az Interaktív Természeti Tudástár dolgozója; Csüllögné Bogyó Katalin tanárnõ, a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodájának könyvtáros tanára. PRO IUVENTUTE ELISMERÕ OKLEVÉL KITÜNTETÉST VEHETETT ÁT Dr. Radács Marianna tanárnõ, a Környezetbiológia és Környezeti Nevelés Tanszék fõiskolai docense; Dr. Jójárt Balázs tanár úr, a Kémiai Informatika Tanszék fõiskolai docense; Kiss Mária Rita tanárnõ, a Társadalomtudományi szakcsoport fõiskolai docense; Faragó Zita, a Tanulmányi Osztály elõadója, osztályvezetõ-helyettese, Dobó József, a Technika Tanszék technikusa; Keneseyné Eperjesi Jusztina tanárnõ, a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodájának szakvezetõi tanítója. DÉKÁNI DICSÉRÕ OKLEVELET VEHETETT ÁT Bódi Ibolya, a Tanító-és Óvóképzõ Intézet nyugdíjas oktatásszervezõje nyugdíjba vonulása alkalmából. ELISMERÕ OKLEVELET VEHETTEK ÁT a 2013/2014. tanévben kifejtett, a kar hírnevét öregbítõ kiemelkedõ szakmai és közéleti tevékenységéért az alábbi intézetek: Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet: A Kar legnagyobb nemzetközi rangú konferenciájának (Leisure, health and well-being) megrendezéséért Mûvészeti Intézet: Nemzetközi képzésekben elért eredményeikért, sikeres mûvészeti rendezvények lebonyolításáért Testnevelési és Sporttudományi Intézet: Kiemelkedõ pályázati tevékenységük és az osztatlan tanárképzés terén elért eredményeik elismeréséül. Képek és forrás: SZTE JGYPK Kari Közlöny

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.husvet.hu Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai

Részletesebben

Diplomamentés. Tartalom. felsõfokon SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Diplomamentés. Tartalom. felsõfokon SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 2014/I. 1 Diplomamentés felsõfokon Egyesek számára nem kis nehézséget okoz a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga megszerzése. Valakinek nincs nyelvérzéke, mint ahogy sokunknak kínai a matek. Próbálkozni

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2009. MÁRCIUS

2 www.egyetemter.hu 2009. MÁRCIUS 2 www.egyetemter.hu 2009. MÁRCIUS HÍREK Változás a kölcsönzésben --------------------------------------------------------------------------- 4 Kazincbarcikai Városi Kórház ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Új tudományos folyóirat 4 Konferencia az Agráron 4 Balesetmentes Európai Est 4 Charles Simonyi Ösztöndíj 4 Kis nyelvek hetei 5 Debreceni Aneszteziológiai Napok 5

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

SZTE Talent Press. www.sztehetseg.hu. 2013. I. szám. Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja

SZTE Talent Press. www.sztehetseg.hu. 2013. I. szám. Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja 2013. I. szám SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja www.sztehetseg.hu tamop_sztehetseg_magazin_1.sz_final_cmyk.indd 1 2013.04.16. 3:58:28 TARTALOM SZTE

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

NYÍLÓ VILÁG KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

NYÍLÓ VILÁG KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM NYÍLÓ VILÁG KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM 1 Szerkesztette: Tuza Ottó az ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója Köszönetet a GE

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL PEDAGÓGUS- V. évfolyam 9. szám FÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. november Ára 15 Sk TANTESTÜLETI TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN 2006. szeptember 1-jétől az ógyallai magyar iskola a

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/3 2004. május Kedves Olvasók! 2004. május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének

Részletesebben

20 MICE? 21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben 22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya

20 MICE? 21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben 22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya Hírlevél TARTALOMJEGYZÉK Fókuszban az iskolakezdés 4 Tanévkezdési információk 6 Megvonják az iskoláztatási támogatást 6 Szeptembertől ismét bukhatnak az alsósok 7 Tíz százalékkal többen jelentkeztek idén

Részletesebben

Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben

Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben Nemzetközi konferenciák 2007. szeptember 19 23. közö" rendezték Cipruson a CARDET és az Intercollege szervezésében az ICEM (Nemzetközi Taneszköz Tanács) éves konferenciáját. Az Educational Media and Innovative

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 71. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2015. ÁPRILIS ARANY JÁNOS PROGRAMOK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS FIATALOK PÉNZÜGYI KULTÚRÁJA PÉNZ7 PROGRAM GAZDASÁGI JÁTÉKOK

Részletesebben

elõadó edupress nagyító

elõadó edupress nagyító tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

iskola Modern kommunikációs Modern eszközök és dokumentummegosztás dokumentum- megosztás mindenkinek Használjon mindenkinek

iskola Modern kommunikációs Modern eszközök és dokumentummegosztás dokumentum- megosztás mindenkinek Használjon mindenkinek www.moderniskola.hu iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2012/7. 580 Ft ós - ce Modern kommunikációs Modern eszközök kommunikációs és dokumentummegosztás dokumentum- eszközök és mindenkinek

Részletesebben