Elfogadták a év költségvetését

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elfogadták a 2011. év költségvetését"

Átírás

1 Dr. Gyuricza Miklós február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester köszöntötte dr. Lengyel Györgyit, a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, aki személyes bemutatkozásán túl bemutatta újdonsült hivatalát is. Ezután került sor a napirendi pontok megtárgyalására. A fõ téma a évi költségvetés elfogadása volt. További idõszerû témák is szerepeltek az étlapon. Így döntés született a településüzemeltetési-fejlesztési munkatársi állásra szóló pályázat kiírásáról. Elõterjesztést tárgyaltak Tiszavárkony község önkormányzatának közös intézmény fenntartású közoktatási társulásra vonatkozó kezdeményezésrõl. Trianoni emlékhely felállításáról is döntés született. Módosították a helyi iparûzési adót, majd a képviselõ-testület üléstervét fogadták el, de egyebekrõl is tárgyaltak, melyekrõl lapunkban olvashat. Három köztisztviselõvel kevesebb a Polgármesteri Hivatalban. Felújításra is futja. Elfogadták a év költségvetését A január és február fele az önkormányzati matematikával telik a települési elöljáróságoknak. Mára hazánk közel 3200 önkormányzata közül alig akad olyan település, akinek nem adja fel a leckét a büdzsé tervezése. A szegény állam, gazdag önkormányzatok ideje már rég a múlté, a központi támogatások egyre szûkmarkúbban érkeznek. Az önkormányzatnak nincs saját bevétele, vagy csak kevés, a kiadásai pedig egyre magasabbak, amely hamar csõdközeli, de az is lehet, hogy csõd állapotot idézhet elõ. A költségvetés készítésének megvan a szigorú szabálya. A rendelettervezetet egyeztetni kell a jogszabályban elõírt fórumokkal. Az önkormányzati intézmények vezetõi, a koncepció ismeretében, az elõzetes tervezési útmutató alapján, teljes részletességgel kidolgozták a évi költségvetésüket. Az intézményi költségvetések január 31, illetve február 7-én egyeztetõ tárgyalások során véglegesítésre kerültek. Az elõkészítõ munkát dr. Gyuricza Miklós polgármester fogta össze és a csapatban természetesen részt vett Mocsári Kálmán a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke és Báti László társelnök is. A képviselõk az intézményvezetõkkel és jegyzõ asszonnyal, a hivatal vezetésével együtt tételesen egyeztették a büdzsé bevételi és kiadási elõirányzatait, melyet a Pénzügyi és Szociális Bizottság még külön megtárgyalt. A képviselõ-testület elfogadta az idei költségvetést FOLYTATÁS A 2. OLDALON Kormánymegbízott Tószegen Bemutatkozott dr. Lengyel Györgyi A kormánymegbízott asszony köszönte a lehetõséget, hogy tájékoztathatja az önkormányzatot, és a tószegi állampolgárokat a megyei kormányhivatal megalakulásáról, munkájáról. Az elmúlt 20 évben ilyen nagyfokú átalakítás nem történt a területi államigazgatásban, dr. Lengyel Györgyi mint ami most zajlik január 3. óta. kezdi a kormányhivatal bemutatását dr. Lengyel Györgyi január 1-jével Jász-Nagykun-Szolnok megyében is ahogyan az ország többi megyéjében és a fõvárosban megalakultak a kormányhivatalok. A kormány célja a társadalmi igények figyelembevételével egy összehangolt, koordinált, ellenõrzött, átlátható területi közigazgatás kialakítása. Ennek egyik fontos állomása a kormány általános hatáskörû területi szervként a korábbi közigazgatási hivatalok bázisán a kormányzati célok hatékony területi végrehajtásának érdekében a kormányhivatalok felállítása. A kormányhivatalokba a közigazgatási hivatalokban is ellátott feladatok mellett (helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenõrzése, másodfokú hatósági ügyek intézése, oktatási-képzési feladatok és területi szervek közötti koordináció mellett) integrálásra került 14 korábban önállóan mûködõ területi államigazgatási szerv is. Ez a szervezeti változás az ügyfelek részére átláthatóbbá és egyszerûbbé, míg a mûködés szempontjából a funkcionális feladatok közös ellátásával, hatékonyabbá és költségtakarékosabbá teszi a közigazgatást. A Kormányhivatal szakigazgatási szervei január 1-jétõl: 1. Szociális- és Gyámhivatal 2. Építésügyi Hivatal 3. Igazságügyi Szolgálat 4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 5. Földmûvelésügyi Igazgatóság 6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 7. Földhivatal 8. Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerv 9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 10. Munkaügyi Központ 11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 12. Fogyasztóvédelmi Felügyelõség 13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 14. Közlekedési Felügyelõség Mindehhez kapcsolódóan január 3-tól megkezdte mûködését Szolnokon, a Kormányablak is, ahol integrált kormányzati ügyfélszolgálat keretében 8,00 órától 20,00 óráig intézhetik ügyeiket a kiemelt ügycsoportokban az állampolgárok. A Kormányablak mûködési helye a Kossuth téri Nyugdíjigazgatóság földszintjén található. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a kormányzati célok maradéktalan megvalósítását tûzte ki célul, melyhez kérem az Önök segítõ közremûködését is, hogy észrevételeikkel segítsék munkánkat a minél eredményesebb és hatékonyabban mûködõ közigazgatás megvalósítása érdekében mondta befejezésül dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott. EN

2 március Három köztisztviselõvel kevesebb a Polgármesteri Hivatalban. Felújításra is futja. Elfogadták a év költségvetését FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL Az alapos és aprólékos csapatmunka eredményeként egy átlag polgár számára is átlátható és érthetõ költségvetési rendeletterv került a képviselõ-testület elé. Az intézmények képviselõi Tószegi Tükör 800 ezer forintból jelenhet meg, várhatóan négyszer 12 oldalon. Sport célú támogatásra 1 millió 500 ezer, falunapra, kulturális programok támogatására 1 millió forintot terveztek. A polgárõrségrõl sem feledkeztek meg, õket 200 ezer forinttal segítik az idén. A szûkös költségvetés ellenére a felújítási, felhalmozási kiadásokra tervezett elõirányzat 11 millió 200 ezer forint. Beruházási kiadásokra: Trianoni emlékmû 500 ezer forint, és parkoló kialakítása is betervezésre került az iskolánál. A polgármesteri hivatal szétporladt nyílászáróinak cseréjére 3 millió 700 ezer, a Mûvelõdési Ház tetõ felújítására 3 millió, míg az orvosi rendelõ lapostetõ-szigetelésére 2 millió forintot terveztek. Céltartalék, fejlesztési alapra 795 ezer forint került meghatározásra. Létszámleépítésrõl is döntött az elöljáróság. A könyvtárban egy munkatárs GYES-en van, míg az óvodában egy dajka beosztású alkalmazott nyugdíjba vonul, helyettük nem lesz felvéve új dolgozó. A Polgármesteri Hivatalban négy köztisztviselõ munkaviszonya szûnik meg. Ebbõl ketten nyugdíjba mentek, egy köztisztviselõ máshol folytatja munkáját és sajnos egy aktív hivatali dolgozó is a létszámleépítés áldozatául esett. Smidéliusz Ernõ Így a polgármesteri hivatalban a jelenlegi 19 helyett 16-an dolgoznak majd, mert a mûszaki feladatokra egy szakembert sürgõsen fel kell venni. A költségvetési összlétszám keretet 122 fõben határozták meg. A képviselõ-testület falunk költségvetését évre 669 millió 640 ezer forint bevétel és kiadási egyenleggel egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Nádházi Sándor Mocsári Kálmán A költségvetés bevételeinek és kiadásainak sarokszámai táblázatainkban láthatók. A polgármester írja címû rovatunkban olvashatják a faluvezetõ költségvetéshez fûzött gondolatait. A kötelezõ feladatok mûködtetésének finanszírozásán túl, számos más feladatra is jut forrás. Így pl. 410 ezer forint rendészeti feladatok támogatására, kistérségi orvosi-fogorvosi ügyeletre 980 ezer forint. A HSZK gyermekvédelmi feladatok ellátására 3 millió 415 forintot fordíthat, szúnyoggyérítésre 1520 ezer forint jut, de az általános iskola kiváló tanulóinak díjazását is 50 ezer forinttal támogatják. 46 ezer forint önerõ áll rendelkezésre a 2011-ben benyújtandó parlagfûmentesítési eszközbeszerzési pályázathoz. Öt millió százezer forint lett betervezve különbözõ falusi közcélokra. A polgármesteri keret 600 ezer, a képviselõi keret 1 millió forinttal szerepel. A

3 2011. március 3 Bizonytalanságok a közös intézmény-fenntartású közoktatási társulás körül Mindkét település érdekét kell szolgálnia a társulásnak A kistelepülések egyre nagyobb nehézségek árán tudják fenntartani iskolájukat. Különösen azok vannak nehéz helyzetben, ahol a tanuló létszám a minimumon van, éppúgy mint a költségvetésük bevételi oldala. Szomszédunk Tiszavárkony önkormányzata is rákényszerült arra, hogy megvizsgálja, hogyan mûködtesse a továbbiakban iskoláját. Dr. Gyuricza Miklós polgármester részletesen tájékoztatta a képviselõ-testületet a tiszavárkonyi elöljáróság kezdeményezésérõl. Tiszavárkony Község Önkormányzata közös intézmény-fenntartású közoktatási társulás létrehozására tett javaslatot január 13-án a két település illetékesei elõzetes egyeztetésen találkoztak az iskolatársulás létrehozását érintõen. Több alternatíva felmerült a tanulók iskolába járásával kapcsolatban. Az alsó tagozatosok várkonyba tanuljanak, a nagyobbak, ig járjanak át Tószegre. Másik lehetõség osztályig a várkonyi tanulók maradjanak falujukban, a osztály jöjjön át tószegre. A tiszavárkonyi képviselõ-testület mindkét lehetõséget elvetette február 3-án. Határozatukban leszögezték, hogy Tószeg önkormányzatával folytatni kívánják a közoktatási feladatellátás társulási formában történõ ellátásával összefüggõ tárgyalásokat, de csak abban az esetben, ha a tiszavárkonyi általános iskolás gyermekek évfolyama továbbra is Tiszavárkonyban folytatja tanulmányait és a közös feladatellátás ez alapján kerüljön megszervezésre. Nem kétséges, hogy a szomszéd település érdekét ez szolgálná a legjobban, de ezen talán nem is kell csodálkoznunk, hisz a képviselõk ott is elsõsorban saját falujuk érdekét védik, mert ebben az esetben a többlet finanszírozási normatíva lehívására kizárólag Tiszavárkony lenne jogosult. A tószegi képviselõket azonban nem ejtették a fejükre! Rögtön számolni kezdtek. Tiszavárkonynak ha minden tanuló helyben marad 48 millió forintot kell saját költségvetésbõl hozzátenni az iskola mûködtetéséhez. A többlet normatíva, hozzávetõleg tíz millió forint, õket illeti. A fennmaradó közel 40 millió forintot meg Tószeg fizetné elõfinanszírozással. Hatvani Júlia várkonyi jegyzõ szerint Tiszavárkony komoly likviditási nehézségekkel küzd és elõfordulhat olyan helyzet, hogy önhibájukon kívül nem tudja fizetni Tiszavárkony a rá esõ részt. Ez viszont súlyos likviditási problémát okozhatna Tószeg számára. A fentiek ismeretében önkormányzatunk nem támogatta Tiszavárkony képviselõ-testületének közös intézmény-fenntartású közoktatási társulásra tett elképzelését. Önkormányzatunk abban az esetben viszont támogatja a társulás létrehozására irányuló tárgyalások folytatását, ha csak az alsó tagozatosok maradnak helyben, míg a felsõ tagozat Tószegen tanulna. Ebben az esetben a legnagyobb ugyanis a lehívható többletnormatíva összege, melybõl így nem csak Tiszavárkony, hanem Tószeg is részesülhetne. Ehhez azonban az is szükséges, hogy Tiszavárkony önkormányzata nyújtson garanciát ahhoz, hogy a közös fenntartású intézmény mûködési költségeihez szükséges önkormányzati hozzájárulást határidõben és maradéktalanul teljesítse. Dr. Gyuricza Miklós indoklásul megjegyzi: Tószeg megérti és átérzi Tiszavárkony nehéz gazdasági helyzetét, ezért nem zárkózik el attól, hogy segítséget nyújtson, de ezt csak abban az esetben, ha ez nem Dr. Gyuricza Miklós és Hasznosné dr. Nagy Ágnes Báti László veszélyezteti Tószeg gazdálkodását mondta többek között a falu elsõ embere. Báti László a legtapasztaltabb képviselõk egyike úgy véli, hogy a legnagyobb probléma az, hogy Tiszavárkony fölöttébb bizalmatlan Tószeggel szemben. Véleménye szerint ez a bizalmatlanság a múltból fakad ban a szennyvízvezeték beruházásának elszámolásánál õk nagyon méltatlannak találták azt a bánásmódot, ahogy önkormányzatunk eljárt. Ugyanígy volt 2007-ben is, amikor õk már társulást szerettek volna létrehozni. Innen üzenem Mészáros Zoltán polgármester úrnak, hogy már nem azok a személyek és erõk határozzák meg a képviselõ-testület arculatát, mint akkor. Úgy gondolom barátilag kölcsönös bizalom mentén kell egymás felé fordulnunk. idézzük a népszerû képviselõt. Mindkét település érdekét kell szolgálnia a közös társulásnak összegzi a lényeget Báti László. Nádházi Sándor Felfüggesztette a megállapodás tárgyalását a képviselõ-testület ÚJABB ENGEDÉLYRE VÁRVA A képviselõ-testület december 15-i ülésén döntött arról, hogy felülvizsgálja a Tiszavirág Horgászegyesülettel kötött megállapodást. Ennek értelmében február 15-ig elõ kellett volna készíteni Tószeg Község Önkormányzata és a Horgászegyesület közötti szerzõdést, a horgásztó üzemeltetésére. Dr. Gyuricza Miklós polgármester kérte a Tiszavirág Horgászegyesület vezetõit, hogy mutassák be a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség felszólítása alapján, a december 31-ig megszerzett üzemeltetési engedélyüket, valamint az ehhez tartozó dokumentációt, illetve mellékleteket. A Tiszavirág Horgászegyesület a decemberi testületi ülésen adott szóbeli tájékoztatásával ellentétben nem tudta bemutatni a feltételek teljesülését igazoló okiratokat, így azok pótlásáig a megállapodásról szóló tárgyalásokat felfüggesztették. Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzõnõ álláspontja szerint a horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélyét, s annak horgászati hasznosításra való kibõvítését mindenképp be kell szereznie a horgászegyesületnek. Bedekovics László egyesületi elnök kérésünkre elmondta, hogy a Csónakázó-tóra van érvényes vízjogi engedélyük a Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulattól. Ugyanezen céggel az egyesület 2006-ban kötött megállapodást a Csónakázó-tóra, horgásztó formájában történõ hasznosításra. Jóhiszemûen azt gondoltuk, hogy így rendben vannak az engedélyeink. Január 26-án elküldtük kérelmünket a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez, és befizettük az 50 ezer forint eljárási díjat. Reméljük nem lesz akadálya, hogy mielõbb aláírjuk az önkormányzat képviselõtestületével az együttmûködési megállapodást. véli a civil szervezet vezetõje. Nádházi

4 március A POLGÁRMESTER ÍRJA A zavartalan mûködést biztosítja a költségvetés MÉRTÉKTARTÓAN KELL GAZDÁLKODNUNK A képviselõ-testület 7 igennel, módosító javaslat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan fogadta el a évi költségvetést. Az elõterjesztõ polgármester számára ez akár sikerként is elkönyvelhetõ lehetne, de azért még sincs okunk a túlzott optimizmusra. A magyar önkormányzati rendszer egyértelmûen és visszavonhatatlanul az összeomlás határára jutott. Az elmúlt évek gazdasági körülményei, a folyamatosan csökkenõ állami finanszírozás okozta problémák olyan helyzetet teremtettek, hogy az önkormányzatok már nemhogy a szakadék szélén állnak, hanem immár zuhanásuk végéhez közeledve, lassan elérnek arra a mélypontra, ahonnan már nem lehet visszatérés. A rendszer teljes és alapjaiban történõ átalakítása nélkül, a helyi elöljáróságoknak esélyük sem lehet a túlélésre. Mindezen körülmények sajnos a mi költségvetésünk tervezési folyamatára és annak eredményére is rányomták a bélyegüket. Január elején a költségvetési mérlegben még közel 60 millió forintos mûködési hiány mutatkozott. Az elmúlt hetek, hónapok legfontosabb feladata az volt, hogy ezt a hiányt lefaragva, egyensúlyba hozzuk a mérleget. Ehhez azonban már a költségvetésbõl ellátandó feladatok újragondolása nem volt elegendõ, hanem súlyos áldozatokat is kellett hoznunk: A képviselõ-testület kénytelen volt szûkíteni a szociális ellátások körét, s megszüntetni az úgynevezett helyi, méltányossági ápolási díjat, mint ellátási formát. Ez az ellátás nem kötelezõ, és ennek fedezetéül az állam egyetlen forintot sem biztosít számunkra, annak teljes költségét mely éves szinten mintegy tízmillió forint az önkormányzatnak kell elõteremtenie. Eddig, hosszú éveken keresztül tudtuk ezt biztosítani, ám 2011-tõl kezdve sajnos erre már nem jut fedezet. Az önkormányzatok legtöbbje egyébként ezt az ellátási formát be sem vezette, mások pedig (mint pl. a megyeszékhely is) hozzánk hasonlóan, az idén kényszerültek arra, hogy megszüntessék. A teljes önkormányzati feladatellátás területén létszámleépítéseket kell végrehajtanunk: a könyvtárban és az óvodában egyegy fõvel, a polgármesteri hivatalban pedig összességében három fõvel lesz kevesebb az engedélyezett alkalmazotti létszám az idén, a tavalyi évhez képest. A februárban elfogadott költségvetés reményeink szerint biztosítja majd a zavartalan mûködtetést, a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátását, és ezen túlmenõen még számos régóta idõszerû, de eddig meg nem oldott probléma orvoslására is nyújthat fedezetet:! Ettõl az évtõl kezdõdõen tervezzük bevezetni a hulladékszállítási díjkedvezmények rendszerét. Hosszú évek óta probléma, hogy az idõs, egyedül élõ lakosok kevesebb hulladékot termelnek, de nekik is a teljes díjat kell fizetniük annak elszállításáért. Sajnos arra nincs mód, hogy az õ hulladékukat ne hetente, hanem ritkábban vigye el a szolgáltató, mert ezt jogszabály tiltja. Ezért a képviselõ-testület az egyetlen törvényes megoldás mellett döntött, mely segíthet e probléma orvoslásában: díjkedvezményt biztosítunk számukra. Terveink szerint július elsejétõl kezdõdõen, minden 70. életévét betöltött tószegi lakos, havonta 500 forinttal kevesebbet fog fizetni a hulladékszállításért. A teljes és a kedvezményes díj közötti különbözetet az önkormányzat fogja a költségvetésbõl megtéríteni a REMONDIS számára.! Számos lakossági panasz érkezett az elmúlt idõszakban a település közlekedésbiztonságával kapcsolatban, a lakóútjainkon közlekedõ nagytömegû jármûvekre. Terveink szerint ebben az évben megkezdõdhet a település, az önkormányzati tulajdonú lakóutak fokozatos lakó-pihenõ övezetté minõsítése, és az ehhez szükséges közlekedési táblák kihelyezése. Ez azt jelenti, hogy ezekben az utcákban a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h lesz, s a lakó-pihenõ övezetbe a meghatározott összsúly feletti jármûvek, csak meghatározott céllal, illetve külön engedélylyel hajthatnak be.! Ugyancsak közlekedésbiztonsági probléma az iskola és az óvoda körüli gépjármû parkolóhelyek szûkös száma. Reményeink szerint ez a költségvetés megteremtheti az alapját e parkolóhelyek bõvítésének is.! Az önkormányzat tulajdonát képezõ, egyes ingatlanjaink állapota siralmas. Némelyiken az elmúlt tíz-húsz évben szinte semmilyen karbantartási, állagmegóvási munka nem történt. A polgármesteri hivatal nyílászárói gyakorlatilag kirohadtak, a mûvelõdési ház és az orvosi rendelõ lapos teteje beázik. Reményeink szerint a évi költségvetés e problémák megoldására is biztosíthat fedezetet.! Az utak kátyúzására, karbantartására ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítunk. Tudjuk, hogy a végsõ megoldás az aszfaltozás lenne, s hogy pl. a Karai út bal oldalán élõk már hosszú évek óta várják az elöljáróság korábbi ígéretének betartását, de sajnos önerõbõl ilyen volumenû beruházást lehetetlen kiviteleznünk. Ez a feladat elsõbbséget élvez minden mással szemben, s ha lesz ehhez megfelelõ pályázati kiírás, akkor azzal élni is szeretnénk. Jelenleg azonban ez nem áll rendelkezésre, így az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk a makadám utakat lehetõségeinkhez mérten járhatóbbá tenni.! A Karai út külterületi részén lévõ belvíz elvezetõ csatorna és annak csõáteresze karbantartásra szorul annak érdekében, hogy a Karai út bal oldalán lévõ, külterületi földekrõl a belvíz elvezethetõ legyen, s az ne veszélyeztesse a Muskátli út térségében lévõ lakóházakat. A évi költségvetésben belvíz elvezetési feladatokra 3 millió forintot tudtunk elkülöníteni. Nem konkretizálódtak azonban még a Kormány vízkár elhárítási koncepciójának további részletei, de a rendelkezésünkre álló információk alapján, az ár- és belvízvédekezés teljes egészében állami kézbe kerülhet. Ez pedig, az eddigiekhez képest, egy új feladat- és hatáskör megosztási helyzetet teremthet Tószegen is.! Ahogyan az elmúlt három évben tettük, úgy most is tervezünk színvonalas kulturális programokat. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy erre nagyon nagy igény mutatkozik a településen. A Tószegi Nyárestek keretében, szeptember 2- án (pénteken) délutántól, a már hagyományosnak tekinthetõ szabadtéri színpadi programokra hívjuk a lakosokat a Sportpályára. Másnapra (3-án szombatra), pedig a III. Fogathajtó Baráti Találkozót szervezzük, Matúz Sándorral együttmûködve. Az október 23-ai nemzeti ünnep tiszteletére, ebben az évben is szeretnénk díszelõadást tartani: Kocsák Tibor-Miklós Tibor, Utazás címû rock operáját, a tavaly már nagy sikert aratott Magyarock Dalszínház elõadásában. Mikulásra pedig egy igazi családi produkcióval készülünk a mûvelõdési házban. Presser Gábor- Sztevanovity Dusán: A padlás címû félig meséjét, félig musicaljét tervezzük bemutatni a település 6-96 éves lakosai számára, a népszerû Fényév távolság, A varázskönyv és a Szilvás gombóc címû dalok tószegi felcsendülésével. A közcélú foglalkoztatás rendszere ebben az évben teljesen átalakult. Önkormányzatunk az idén is pályázott a közmunkaprogramra, de sajnos sokkal szigorúbb és kedvezõtlenebb feltételekkel nyílik lehetõségünk abban részt venni. A közterületi közcélú munkásokat napi négy órában, a minimálbér felének megfelelõ bérrel alkalmazhatjuk.

5 2011. március 5 Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki közmunkásként dolgozik, az szinte semmivel sem kap kézhez nagyobb összegû munkabért, mint az a tartósan munkanélküli ellátott, aki nem dolgozik, de a szociális ellátórendszer keretében bérpótló juttatásban részesül. Ez nagyon kedvezõtlen kihatással bír a közfoglalkoztatásra, hiszen így nincs meg a motiváció, ami munkavégzésre ösztönözné az érintetteket. A költségvetés mérlege ugyan egyensúlyba került a tervezéskor, de nem szabad elfelejtenünk, hogy 2003-óta, minden évben mûködési hitel felvételére kényszerülünk annak érdekében, hogy ne legyenek évközi likviditási problémáink. Bár az adósságállományunk láthatóan csökkent az elmúlt években, azért még mindig több mint százmilliós az önkormányzati hitelek nagyságrendje. Ez az összeg reményeink szerint még kezelhetõ, s nem okoz olyan mûködési problémákat a jövõben sem, mely csõdhelyzettel fenyegetne bennünket. Ám továbbra is elengedhetetlen a fegyelmezett, költséghatékony és takarékos gazdálkodás, a likviditási gondok elkerüléséhez. Aki azt gondolja netán esetleg még hangoztatja is, hogy reális esély lehetne az elõttünk álló idõszakban jelentõs és látványos fejlesztésekre, az nemcsak, hogy felelõtlen, hanem téved és önmagát (másokat is) becsapja. Az esetleges elégedetlenkedõknek inkább azt javaslom, hogy próbálják meg felelõsen és reálisan felmérni a bennünket körülvevõ világot! A gazdasági környezet, az elmúlt évek állami finanszírozásának gyakorlata ellehetetlenítette az önkormányzati rendszert és annak mûködését. A legjelentõsebb, fájdalmas példa erre környezetünkben, hogy a megyeszékhely, Szolnok önkormányzata is milliárdos nagyságrendû, tényleges mûködési hiánnyal küzd. Sajtóhírekbõl is értesülhettünk már róla, hogy megyénk több önkormányzatát (pl. Tiszavárkony, Rákóczifalva, Kõtelek) fojtogatja a már-már kigazdálkodhatatlan mértéket elérõ mûködési hiány, az eladósodás és a több tízmilliós nagyságrendû kifizetetlen számlák terhe. Nem kis problémát okoz ez az érintett települések polgármestereinek, képviselõinek és végsõ soron a lakosainak is. Szerencsére Tószegen ilyen gondoktól még nem kell tartanunk! Ha jobban körülnézünk az országban, láthatjuk, hogy számos önkormányzatnak kell a csõdeljárás megindításának veszélyével szembe néznie. Tény az is, hogy vannak köztük olyanok, akik pont azért jutottak csõd közeli helyzetbe, mert olyan mértékû és szintû fejlesztésekbe fogtak bele, amik meghaladták a teljesítõképességüket. Ha mi is erre az útra lépnénk, az beláthatatlan következményekkel járna! Tószeg község évi költségvetése biztosíthatja számunkra a zavartalan mûködést és számos, régóta fennálló problémánk orvoslását is egyben. De minderre csak akkor van esélyünk, ha szigorúan betartjuk az elõirányzatokat, felelõsen és a jövõre nézve is mértéktartóan gazdálkodunk. dr. Gyuricza Miklós Az Önkormányzat Képviselõ-testületének évi munka- és ülésterve MÁRCIUS óra 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása 2. Elõterjesztés falugyûlés összehívására. 3. Általános Iskola Igazgatói pályázat kiírása ÁPRILIS óra 1. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról. Elõterjesztõ: Dr. Gyuricza Miklós polgármester MÁJUS óra 1. Az Általános Iskola tevékenységérõl beszámoló a 2006/2007-es tanévtõl kezdõdõen Elõterjesztõ: Varga Józsefné igazgató JÚNIUS óra 1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetérõl. Elõterjesztõ: körzeti megbízottak 2. Tószegi Általános Iskola és Óvoda igazgatói pályázat elbírálása SZEPTEMBER óra 1. A I. félévi költségvetés végrehajtásának értékelése. OKTÓBER óra 1. Háziorvosok, fogorvos, védõnõk tájékoztatója Elõterjesztõ: orvosok, védõnõk NOVEMBER óra 1. Az I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló megtárgyalása. 1. A évre vonatkozó költségvetési tervkoncepció megtárgyalása. DECEMBER óra 1. Közmeghallgatás 2. Közüzemi díjak megállapítása.

6 március ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Antal Lajos és dr. Gyuricza Sándor Tószeg Községért díjat kapott A képviselõ-testület február 16-ai ülésen döntött a Tószeg községért díjat odaítélésérõl. Báti László már 2007-ben is tett javaslatot személyi elismerésre, ám ez akkor nem járt sikerrel, a képviselõ szokásához hûen nem hagyta annyiban a dolgot. Önkormányzatunk 1995-ben alkotott rendelete alapján Tószeg községért díj adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi- vagy gazdasági szervezetnek, akik, vagy amelyek a község fejlesztésében a társadalmi szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedõen hasznos munkát végeztek és ennek révén a település értékeit növelõ maradandó eredményeket értek el. A fentiek alapján Báti László elõterjesztést tett Antal Lajos és dr. Gyuricza Sándor kitüntetésére. Antal Lajos: Tószegen tanított ig. Rövid szakmai kitérõ után ig, nyugdíjba vonulásáig folytatta pedagógusi munkáját. Falunkba tanulók százaival kedveltette meg a képzõmûvészetet a Mûvelõdési Ház rajzszakkörében, Részt vett a falu közéletében, négy évig tanácstag és között önkormányzati képviselõ volt tól napjainkig a tószegi Helytörténeti Múzeum igazgatója és gyûjteményének gyarapítója. Dr. Gyuricza Sándor: 1968 óta él és dolgozott Tószegen, mint háziorvos, fõorvos. Hétvégéjét, ünnepnapjait nem kímélve végezte egészség megõrzõ gyógyító munkáját a településen. Több, mint negyven éves szolgálatát a falu szeretete övezte. Mindketten egy élet munkáját áldozták Tószegnek. Az elõterjesztés tárgyalásakor a polgármester a döntéshozatalból való kizárását kérte a testülettõl, mert számára semmilyen körülmények között sem összeegyeztethetõ saját erkölcsi normáival, ha édesapja kitüntetését támogatná. A képviselõ-testület többi tagja viszont úgy ítélte meg, hogy e kérdésben nem azt kell nézni, hogy az elismerésben részesülõ személy a polgármester rokona-e. Hiszen vitathatatlan, hogy egy életúton keresztül szolgálta Tószeget, s orvosi munkásságát a falu szeretete övezte. Így dr. Gyuricza Sándor kitüntetését a képviselõ-testület egyhangúlag a polgármestert kizárva a döntéshozatalból. hat igen szavazattal fogadta el. Antal Lajos esetében a polgármester is szavazott, így az õ kitüntetésének elõterjesztését hét igen szavazattal fogadták el. A vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében, a kitüntetéseket ünnepi testületi ülésen lehet átadni. Erre ebben az évben a március 15-ei ünnep szolgáltatja a lehetõséget. A díjazottaknak szeretettel és tisztelettel gratulálunk! Nádházi S. Tószeg község önkormányzatának 28/1995. /XII.19./ KR. számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, valamint TÓSZEG KÖZSÉGÉRT DÍJ alapításáról és adományozásának rendjérõl. Tószeg község önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedõ érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelõképpen értékelve állíthassa példaként a jelen s az utókor elé, Tószeg község díszpolgára címet, valamint Tószeg községért díjat alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét, a következõ rendeletben szabályozza. A DÍSZPOLGÁRI CÍM 1.. /1/ Tószeg község díszpolgára cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedõen jelentõs munkájával, vagy egész életmûvével mind a községen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. /2/ Díszpolgári cím évente egy adományozható. /3/ A díszpolgári címmel, külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 2.. /1/ A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetõ címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. /2/ A község díszpolgára: az önkormányzat által rendezett ünnepségekre hivatalos és a lehetõségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg elhalálozása esetén családja beleegyezésével az önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosit számára. TÓSZEG KÖZSÉGÉRT DÍJ 3.. /1/ Tószeg községért díj adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi-, vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális ás gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedõen hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelõ, maradandó eredményeket értek el. /2/ Tószeg községért díj évente legfeljebb kettõ adományozható. /3/ Tószeg községért díj mellé díszoklevél és Ft pénzjutalom jár. Az elismerések adományozásának rendje 4. /1/ A díszpolgári címet és a Tószeg községért díjat falugyûlésen, vagy ünnepélyesen megszervezett testületi ülésen kell átadni. /2/ Az elismerések odaítélését és átadását megelõzõ eljárás lefolytatására a képviselõ-testület elõkészítõ bizottságot jelöl ki, melynek tagjait minden évben név szerint kéri fel. /3/ Az elõkészítõ bizottság a javaslatát, a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt a képviselõ-testület elé. /4/ Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. /5/ A képviselõtestület az elismerések odaítélésérõl minõsített többségû szavazással dönt. Az elismerések visszavonása 5.. /1/ Díszpolgári cím és a Tószeg községért díj visszavonható, ha az elismerésben részesített személy erre érdemtelenné válik. /2/ Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerõsen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. /3/ A visszavonás módjára a 4. - ban foglalt szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. Zárórendelkezés 6.. /1/ Az elismerésben részesített személyekrõl és szervezetekrõl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2.. /2/ bekezdésben foglalt rendelkezések érvényesülésérõl. /2/ Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani. 7.. /1/ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a Tószeg Tiszavárkony községekért kitüntetõ díj adományozására vonatkozó tanácsrendelet, valamint az önkormányzat 21/1995./X.26./KR. számú rendelete hatályát veszti. Tószeg, december 16. Akik már megkapták A kitüntetési rendelet már javában a tinédzser korban. Meglepõ, hogy 16 év elteltével ilyen kevés arra érdemes személy kapta meg a helyi önkormányzati kitüntetést, Pedig bizonyára mindannyiunknak van olyan lakótársa, aki rászolgált volna életútjával a rangos elismerésre. Ez már utólag nem pótolható. Báti László képviselõ leporolta a kitüntetési határozatot. Ez mindenképpen dicséretes és biztató is a jövõre nézve. Idõrendi sorrendben az eddig kitüntetettek: Díszpolgár Szegvári Károly Dr. Urbán Mária Tószeg községért díj Kovács Béla Dr. Nagy István 2000.

7 2011. március 7 Hegedûs József a népmûvészet mestere készíti a Trianoni emlékmûvet Képviselõ-testületünk mint lapunkban is olvashatták döntött a Trianoni emlékhely kialakításáról december 8-i ülésén. Az emlékmû a katolikus templom közvetlen szomszédságában levõ I. világháborús emlékhely parkjában lesz felállítva. Február 8-án kiválasztották az emlékhely formáját, melynek anyaga a célra alkalmas nemes fa lesz. Dr. Gyuricza Miklós polgármester Hegedûs József népi iparmûvészt, a népmûvészet mesteré, kérte föl az emlékmû alkotására. Hegedûs József örömmel fogadta a faluvezetõi felkérést. A közismert tószegi fafaragó már el is kezdte a kutatást a megfelelõ faanyag megtalálására, mely korántsem egyszerû dolog. EN Elfogadták a földvásárlási kérelmet Kovács Gábor Tamás azzal a kéréssel fordult a képviselõ-testülethez, hogy járuljanak hozzá az önkormányzat tulajdonát képezõ 055/12 Hrsz. alatt szereplõ 5525 m2 területû 5.75 AK tiszta jövedelmû külterületi földet megvásárolhassa. A gazdálkodó saját tulajdonú földje és édesapja földterülete közé beékelõdött nadrágszíj parcella akadályozza az egybenmûvelést, a családi vállalkozásnál. A képviselõ-testület megértette és elfogadta a vásárlási szándék indoklását. 115 ezer forint eladási árat fogadott el ( Ft/AK). Zöld utat kapott a tószegi gazdálkodói szándék. EN Tájékoztató az iparûzési adóról Tószeg Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 8.(4) bekezdésében, 16.. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló évi C törvény 1.(1) bekezdésében, az 5.. c) pontjában, valamint a 6..-ban foglalt felhatalmazás alapján bevezette az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre - iparûzési tevékenység- vonatkozóan az iparûzési adót január 1-tõl. A jogszabály változások miatt a rendelet többször került módosításra követve az alaptörvényeket. Jelenleg hatályos rendeletünk a Tószeg Község Önkormányzata képviselõ-testületének 7/2010. (VI.16.) számú rendelete Iparûzési tevékenység: a vállalkozó e minõségbe végzett nyereség-, illetõleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A Jobbikosok minden családot felkeresnek Támogató jegyet ad ki a mozgalom helyi szervezete Dabis István pártja nevében elismerését és köszönetét fejezte ki a képviselõ-testületnek, hogy a Trianoni emlékmû felállítására tett javaslatukat az elöljáróság befogadta. Annak külön örülnek, hogy a szûkös költségvetés ellenére is vállalták az emlékmû megépítését. A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének alapító tagja lapunknak elmondta, hogy pártjuk támogató jegyet ad ki az I. Világháborús emlékmû felújításához, melyre közadakozást szerveznek. Ügyükhöz megnyerték Széles László katolikus plébánost, de Péntekné Vizkelety Márta református lelkésznõt is felkeresik. Az 1 millió 600 ezer forint felújítási költséget reményeik szerint a helyi cégek, vállalkozók, és magánszemélyek adományából finanszírozni lehet. Az elõkészületek folyamatban vannak. A jobbikosok minden családot felkeresnek. mondta Dabis István. EN Fél tucat ajánlat érkezett Kapós az üzemképtelen kistraktor Önkormányzatunk értékesítésre hirdette meg üzemképtelen, T-4K-14- B típusú kistraktorát. A ig érvényes mûszaki vizsgával rendelkezõ 25 éves jármû becsült értékét a tószegi Terra Gép kft. 150 ezer forintra taksálta. Az értékesítési ár is ez maradt. A kábel TV-ben feladott hirdetésre február 16-ig hatan jelentkeztek. Árajánlatuk ezer forintig mozgott. A képviselõ-testület úgy döntött, versenyértékesítést ír ki az érdeklõdõknek. Ennek eredményeként szolnoki kínált legtöbbet a kisgépért, így forintért vitték el a szétszedett haszongépet. EN Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység 1/ A vállalkozó állandó jellegû iparûzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 2/ Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó a) építõipari tevékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, b) bármely- az a ) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 3/ Ha az építõipari tevékenység folytatása, illetõleg a természeti erõforrás feltárásának, idõtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy elõreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenység végzésének helye telephelynek minõsül Az adó alanya a vállalkozó. Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerûen végzõ a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági õstermelõ, feltéve, hogy õstermelõi tevékenységébõl származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak; Az adó mértéke: 1/ állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 1,8 százaléka hatályba lépés idõpontja: január 1. 2/ ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén naptári naponként 2000 Ft/nap hatályba lépés idõpontja január január 1-én az adó alanyi körbe a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató személyek is beletartoztak, mint ideiglenes iparûzési tevékenységet folytató vállalkozók. Kérelmûkre a gazdasági helyzetre hivatkozva a képviselõ -testület mentességet állapított meg az iparûzési adó rendeletükben január 1-tõl a helyi adókról szóló évi C törvény alapján a piaci vásározó tevékenység nem minõsül ideiglenes tevékenységnek. Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzõ

8 március TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET 1 fõ településüzemeltetési-fejlesztési munkatárs állásra, teljes munkaidõben, közalkalmazotti státuszban. Pályázati feltételek: a közalkalmazotti jogviszony létesítésének általános feltételei középfokú végzettség (mûszaki szakközépiskolai érettségivel) B kategóriás jogosítvány kreativitás, önálló munkavégzési képesség tószegi helyismeret Az elbírálásnál elõnyt jelent: egyetemi, fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképesítés, így különösen építészmérnök, építõmérnök, útépítõ-mérnök, vízépítõ-mérnök, vízellátási és csatornázási-mérnök, gépészmérnök, településmérnök, közlekedésmérnök, mérnök menedzser középiskolai végzettség esetén technikusi képesítés pályázatírói szakképesítés és tapasztalat településrendezés, településüzemeltetés, településfejlesztés területén szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év) Az ellátandó feladatok: Tószeg Község Önkormányzata településrendezési, településüzemeltetési, településfejlesztési feladatainak elõkészítése, szervezése, irányítása és koordinálása, így különösen: téli síkosságmentesítési feladatok, parkfenntartási feladatok, útkezelõi feladatok, közterület-rendezési feladatok, köztisztasági feladatok, csapadékvíz-elvezetési feladatok, belvíz-védekezési feladatok, árvíz-védekezési feladatok, önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetése, karbantartása stb. pályázatok figyelése, pályázatok elõkészítése, önkormányzati beruházások, fejlesztések elõkészítése, önkormányzati beruházások, fejlesztések szervezése, irányítása, koordinálása stb. Tószegen is népszerû volt a komposztláda A Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány a házi komposztálást népszerûsítette Fegyvernek, Szajol, Tószeg, Újszász és Zagyvarékas településeken. A projekt Európai Uniós támogatással, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt bemutató során, a vártnál nagyobb érdeklõdést mutattak a lakosok, Tószegen is. Az elõadást Kárpáti Rita projekt menedzser tartotta, az érdeklõdõknek és tanácsokat adott a zöld hulladék hasznosításáról. Az elõadó hangsúlyozta a fenntartható életmód és viselkedés minták elterjedésének fontosságát és saját felelõsségünket közvetlen környezetünkért. Az elõadás különösen kedvelt része volt a komposztálás folyamatának és gyakorlatának bemutatása. Az alapítvány összesen 600 ládát osztott ki ingyen azoknak, akik együttmûködési nyilatkozatot töltöttek ki a komposztláda használatáról. Egyes településeken kevésnek bizonyult a kiosztható komposztláda. Az elõadás sikerét mi sem bizonyítja jobban mint az, többen jelezték, saját magunk készítenek a komposztálót, mert szeretnék megvalósítani otthonukban az elhangzottakat. mondta Kárpáti Rita. En-Es A pályázat benyújtása: A pályázatot postai úton vagy személyesen március 25-ig beérkezõleg lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Tiktárságára, 5091 Tószeg, Rákóczi út 37. címen. A borítékra kérjük ráírni: "településüzemeltetési-fejlesztési munkatárs pályázat". A pályázattal kapcsolatban további információ a fenti címen, vagy az 56/ es telefonszámon kérhetõ. Benyújtandó dokumentumok: Erkölcsi bizonyítvány Fényképes szakmai önéletrajz Végzettséget igazoló okiratok másolata A pályázat elbírálásának menete: A pályázatot Tószeg Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az elõkészítõ bizottság javaslatának figyelembevételével bírálja el, a benyújtási határidõ után következõ ülésén. A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az állás betöltése: Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A kinevezés határozott idõre, december 31-éig szól, amely kinevezés meghosszabbítható. Bérezés és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. Munkáltatói jogok gyakorlása: A munkáltatói jogokat Tószeg Község Önkormányzatának képviselõ-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester. A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai irányítást és vezetést a jegyzõ, a polgármesteri hivatal útján látja el.

9 2011. március 9 NEGYVEN ÉV MUNKA UTÁN NYUGDÍJBA Huszonhat év hivatali munka után Dobozi Ilike nyugdíjba ment a Községi Polgármesteri Hivatalból ez év márciusától. Mint elmondta elsõk között vagyok aki élhetek azzal a lehetõséggel, hogy a nõk negyvenévi jogosultsági idõvel kedvezményes nyugdíjba mehetek. A negyven év alatt dolgoztam mint TSZ tag. A MEZÕGÉP-nél, már irodai munkát végeztem, majd hívásra a Nagyközségi Közös Tanács Szakigazgatási Szervéhez kerültem, ahonnan a könyvtár és a Tanács munkájában is segítettem gépelési és egyéb adminisztratív munkákkal ben kerültem át a Nagyközségi Közös Tanácshoz ahol a népesség nyilvántartási és egyéb adminisztrációs feladatokat láttam el. Feladatom volt az ügyiratkezelés és irattárazás is. Itt megjegyezném mondta hogy akkoriban kb. kettõezer volt az iktatott ügyirat évente, ma már a tizenkétezer darabot is meghaladja. Ilike két kisgyermek nevelése mellett a gyes ideje alatt elvégezte a két éves gyors és gépíró iskolát, majd levelezõ úton leérettségizett. Dobozi Ilike olyan hivatali személy volt akit szerettek segítõkészsége és emberszeretete miatt. Biztos pont volt a hivatalban, akihez mindig lehetett fordulni. Ilike elmondta nagy örömmel megy nyugdíjba, hiszen mindkét fiánál vannak unokák akiknek így még több szeretetet, segítséget tud adni. Kívánunk ehhez jó egészséget, hosszú életet. Gönczi Lajos NEGYED SZÁZAD A KÖZSÉGI MÛSZAKI CSOPORT ÉLÉN A rövid hír ennyi: Kass István március 1- tõl nyugdíjas. De e rövid mondat az ember életének egyik kiemelkedõ mozzanatát fejezi ki. Egyik napról a másikra azok a nagy feladatok, feladatsorok amelyek mindennapjait, (sokszor álmatlan éjszakáit ) meghatározzák, megszûnnek Nehéz annak az átállás és megállás, aki erre nem készül fel alaposan. Kass István, vagy ahogy sokan hívják Kass Pityu készült a megállásra. Elmondta nem volt könnyû az elmúlt huszonöt év, jó lesz már csak a családnak élni. Végre jut idõ sok olyan dologra amely eddig halasztódott. Mikor 1986-ban az akkori Tószeg-Tiszavárkony közös tanácshoz jött dolgozni nem gondolta, hogy milyen komoly feladatok aktív részese lesz. A község életét meghatározó nagy beruházások, mûszaki-építési feladataiban vehet részt. Ez idõ alatt épült ki a Szolnok-Tószeg közötti 300-as ivóvíz nyomó vezeték, beindult az utak aszfaltozása, a volt földutak makadámú alappal történõ kiépítése. Kiépült a telefonhálózat, a kábel TV, a gáz hálózat, a kerékpár út, majd a szennyvízcsatorna és a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer De nem kis feladatokat jelentett az sem, hogy ezekben az idõkben ház épült a községben évente, nem úgy mint napjainkban. (2010-ben egyetlen lakás sem került átadásra.) Ezek építési, mûszaki munkálataiban, ellenõrzéseiben is sok feladata volt a mûszaki csoportnak. Nagyon komoly szakmai megmérettetést jelentett az árvízi védekezés, a belvíz elleni védelem. Elég ha csak arra emlékszem - mondta - hogy 1999-ben az óriási esõzések nyomában kialakult belvíz miatt mintegy hétszáz ház ( az összes lakóépület 40%-a ) rongálódott meg. Harmincnyolc házat le kellett bontani, újra építeni. Az eltel negyed században a sikerek mellett kudarcok is voltak, - fõleg az utóbbi években - az egyre nehezedõ gazdasági helyzetben nemhogy új építésre, beruházásra jutott volna, de a meglévõk fenntartása, üzemeltetése is egyre nehezebbé vált. Sajnos sok jogos lakossági igényt a legjobb szándék mellett sem sikerült teljesíteni. De nem keserû emberként megyek el - mondta Kass Pista - hiszen a községünk nagyon sokat fejlõdött, büszkék lehetünk eredményeinkre. A mostani hullámvölgybõl emelkedés kell hogy legyen, mert volna még mit építeni a településünkön. Utódomnak és volt kollégáimnak további jó munkát, sikereket és eredményeket kívánok a településünk fejlõdéséért. Kedves Kass Pista! Jó egészséget, hosszú nyugdíjas éveket kívánunk. Gönczi Lajos

10 március Jó a Tószegi Önkormányzat és az Accell Hunland Kft. kapcsolata Közös tervek és újabb támogatás Az Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítõ Kft. lakóhelyünk legnagyobb és legmodernebb üzeme. A holland tulajdonú cég azon túl, hogy a legnagyobb foglalkoztató, az iparûzési adó befizetésével a falubüdzsé bevételének meghatározó része. Önkormányzatunk saját eszközeivel a kezdet óta segíti a céget, amit õk viszonoznak is. A cégvezetõ és a polgármester jó kapcsolatot ápolnak egymással, figyelemmel kísérik egymás munkáját. Steurer Zsolt igazgató baráti beszélgetésre hívta dr. Gyuricza Miklós polgármestert, akit lapunk is elkísért. A két vezetõ kölcsönösen tájékoztatta egymást aktuális feladatiakról és eredményeikrõl. Steurer Zsolt örömmel mondta, hogy cégük sikeres gazdasági évet zárt 2010-ben. Termelésük volumene bár néhány százalékkal elmaradt az elõzõ évitõl, de nincs okuk panaszra. Nagyon örülünk annak, hogy a gazdasági válság csak igen enyhén érintett meg bennünket. mondta megnyugvással a vállalat vezetõje. A 2011-es évre is optimistán tekintenek elõre, a 2010-es évhez hasonló gazdasági évet és eredményt várnak. A polgármester és a cégvezetõ egyeztetése Steurer Zsolt igazgató Az európai színvonalú üzemben jelenleg 400 fõ dolgozik, hét gyártósoron folyik a termelés. Az összeszerelõ üzemben egy mûszakban, a festõüzemben két, míg egy kisebb területen három mûszakban készítik a világszínvonalú kétkerekûeket. A jól bevált, hagyományosnak tekinthetõ kerékpár modellek mellett a gyorsan bõvülõ piaci igényeknek megfelelõen egyre újabb elektromos kerékpárokat is gyártanak, melyek a rohamos fejlõdésnek köszönhetõen egyre fejlettebb technológiát képviselnek. Napjaink piaci kihívásai miatt folyamatos versenyben van a gyár Európa és a Távol-Kelet különbözõ beszállítóival, így mindenkinek a legjobb tudása szerint kell nap mint nap teljesítenie, hogy az itt elõállított kerékpárok a vevõk növekvõ minõségi elvárásainak meg tudjanak felelni. Számos fejlett nyugati országban kedveltek a Tószegen gyártott márkák és az itt elõállított kerékpárok. A gyár legnagyobb piaca Németország, majd Franciaország és Hollandia. Steurer Zsolt a községgel való kapcsolattartás fontosságáról is szólt. A holland tulajdonosok is szívükön viselik Tószeg ügyes-bajos dolgait és ahol lehetõségük van, ott segítenek is. Ennek megfelelõen az Accell Hunland Kft és Tószeg Önkormányzata között nagyon jó kapcsolat alakult ki, amint azt fent említettük, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak és alkalmanként közös célokért együttesen vetik latba erõforrásaikat. Dr. Gyuricza Miklós mindezeket megerõsíti, és örömmel sorolja fel azokat a létesítményeket, önkormányzati beruházásokat, közéleti rendezvényeket, ahol a gyár is segítséget, támogatást nyújtott; az iskolát, a játszótérépítést, a gyermekfoci csapat holland tornára való kiutaztatását, a templomfelújítást és a kulturális rendezvények támogatását. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerény lehetõségek ellenére mégis fejlõdjön a község és a közélet is idõrõl-idõre felpezsdüljön. Dr. Gyuricza Miklós polgármester és Steurer Zsolt, a gyár cégvezetõje annak a lehetõségét is megvitatták, hogy miként lehetne a szolnoki és a tószegi kerékpárutak között összeköttetést teremteni. Jól tudjuk, hogy az ezen a nyomvonalon vezetõ autóúton életveszélyes kerékpározni. A különféle óvintézkedések ellenére is több súlyos baleset történt már ezen az útvonalon. Látható, hogy a tószegiek pedig még ennek ellenére is szívesen ülnek biciklire, így jó idõjárási körülmények között, meglehetõsen sokan tennék meg a 7 km-es utat Szolnokra két keréken. Ez nem csak kényelmes és biztonságosabb lehetne egy kerékpárúton, hanem az egészségmegõrzés terén is jótékony hatást fejtene ki, és talán Szolnokról is elindulna néhány kalandvágyó turista felfedezni a Tisza szépségeit. Mivel az Accell Hunland Kft számára a kerékpárút megépülése presztízskérdés is, ezért szívesen részt vesznek minden lehetséges módon a projekt megvalósításában. A feladat azonban kifejezetten komplikált, mert az Eurovelo hálózat keretében korábban megszületett építési terv, 5 önkormányzat által elnyert pályázati forrásából készült el. Így a gyár és Tószeg együttmûködésén túl, a másik négy érintett település (Szolnok, Tiszavárkony, Tiszajenõ, Tiszakécske) öszszefogása is szükséges, hogy a kerékpárút megépülhessen. Ennek ellenére reméljük, hogy az eltérõ települési érdekek találkoznak egymással azért, hogy minden rendelkezésre állhasson egy újabb közös pályázat benyújtására, a terv gyakorlati megvalósításához. A baráti beszélgetés végén Steurer Zsolt cége nevében meglepetéssel is szolgált. A települést érintõ közbiztonsági és bûnmegelõzési feladatok segítésére egy laptopot nyomtatóval, szoftverrel, valamint hozzátartozó autós töltõs berendezéssel adott át dr. Gyuricza Miklós polgármesternek. A több mint kétszázezer forint értékû számítástechnikai eszközt örömmel köszönte meg a község vezetõje, és biztosította a gyárigazgatót arról, hogy a legjobb helyre fog kerülni az értékes ajándék. Nádházi

11 2011. március 11 NEMZETI MEGEMLÉKEZÉSEINKRÕL NEMZETI MEGEMLÉKEZÉSEINKRÕL Március tizenötödike, a Nemzeti Ünnepünk kapcsán az Internacionálé szövegébõl idézek: A múltat végképp eltörölni... Még nekem is ezt tanították az általános és a középiskolában. Azonban a történelem világosan bizonyította, hogy múlt nélkül nincs jövõ. Aki nem ismeri a népe múltját, történelmét, az könnyen gyökértelenné válhat a saját hazájában és nem érez kötõdést a nemzetéhez. A papi tanulmányaim során láttam A mi iskolánk címû mozifilmet. Ebben szerepelt egy olyan jelenet, hogy a riporter bement egyik 8. osztályba, amelynek létszáma emlékeim szerint több, mint 30 fõ volt és feltette a kérdést: Kérem tegye fel a kezét közületek, aki tudja, hogy kik a székelyek? Senki nem jelentkezett. Aztán azt is kérdezte, hogy ki az, aki közületek szívesebben képzelné el az életét külföldön? Szomorú volt látni, hogy az abszolút többség jelentkezett, csak egy-két diák nem emelte fel a kezét. Az õseink, a nagyjaink ragaszkodtak ehhez a hazához, amit tõlük örököltünk és példát adtak számunkra a magyar hon szeretetére, amit az elmúlt évtizedekben igyekeztek minden módon kiölni belõlünk. Az ünnepünk, március tizenötödike is rájuk irányítja a figyelmünket, akik a legdrágább kincsüket, az életüket is odaadták a hazánkért, a népünkért. Az egyházi imádság szavaival élve, éppen ezért méltó és igazságos emlékeznünk rájuk! Eszembe jutott az egyik október 6. ünnepség, ahol aránylag kevesen voltunk jelen és a fõszervezõ szomorúan ezt a megjegyzést tette: A jelenlevõk számát tekintve úgy látszik, ez a nép elfelejt emlékezni! A magyar önazonosságunk megõrzéséhez szükség van a nemzeti ünnepeink megünneplésére. Nagyon jól tudják ezt a magyar ellenes politika mûvelõi is. Bevallom, hogy engem is többször támadtak már a magyaros és katolikus hitem, a hazaszeretõ szívem miatt. Egy idõs néni azt a tanácsot adta, hogy Isten segítségével ezek ellenére se adjam fel az elveimet! Az általános és középiskolás éveimbõl is világosan tudom, hogy augusztus 20., Szent István király ünnepébõl a Szocialista Alkotmány Ünnepét csinálták és gyakorlatilag csak az egyházban volt igazi megemlékezés az elsõ szent királyunkról. Hasonló mondható el a többi ünnepünkrõl is. Mi Isten kegyelmébõl keresztények és magyarok vagyunk. A kettõ nincs ellentétben egymással, hanem kiegészíti egymást. Ezt a hívõ és magyaros szívet örökítsük tovább a gyermekeink és az unokáink felé! Az elõbb utaltam az es szabadságharc honvédtisztjeire, akiket késõbb a betöltött szerepük miatt Aradon kivégeztek, vagyis az aradi 13 vértanúra. Közülük alig volt magyar származású, a többség valamelyik nemzetiséghez tartozott. Mégis az életüket áldozták a magyar hazáért, a történelmi Nagy-Magyarországért. Hõsi áldozatuk lelkesítsen bennünket is, mai magyarokat! Ne sajnáljuk az idõt, a fáradságot az ünnepi megemlékezéseinkre! A kivégzett tábornokok utolsó szavait idézem, amely világosan hirdeti az Istenbe vetett hitüket, valamint a magyar haza és nép szeretetét. Példaadóként tekintsünk rájuk! Ne hagyjuk, hogy kitöröljék õket az emlékezetünkbõl! Vigyázzunk a magyarságunkra! Az aradi tizenhármak. A kivégzés elõtt elhangzott utolsó mondatok: Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Poeltenberg Ernõ: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Damjanich János: Legyõztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Õt szolgáltam. Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik ezt a szolgálatot. Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. Dessewffy Arisztid: Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Nagy- Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hõssé, igaz emberré, jó katonává tett. Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Kiss Ernõ: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Széles László plébános A húsvéti szent három napon, Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton este 6 órakor kezdõdnek a szertartások. Nagyszombaton mindenki hozzon magával gyertyát a körmenethez. Húsvét mindkét napján, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfõn fél 9-kor lesznek a szentmisék. A KERESZT DICSÕSÉGE A idei évben március második hetében kezdõdik el a böjti idõszak, mely minden keresztyént egyetemes egyházunk legcsodálatosabb ünnepére: Nagypéntekre és Húsvétra készít fel. A böjti idõszak Nagypéntek elõtt 40 nap, amikor minden hívõ keresztyén lélekben, ételböjtben készül Jézus, Isten fia halálára és feltámadására. Kérdezhetjük, hogy miért fontos a böjt? Ez az idõszak, és benne a böjti igehirdetések rámutatnak arra, hogy milyen áldozatot hozott meg értünk az Isten, amikor engedte a golgotai kereszten feláldozni egyetlen szeretett fiát. Fontos megértenünk, hogy Jézusnak a golgotai halála értünk is történt. Az Õ halála nem egy ókorban élt szent ember mártírhalála volt, akit sajnálhatunk, hogy így kellett meghalnia, hanem ennél sokkal több. Váltsághalál volt a mi bûneinkért. Azzal, hogy meghalt értünk a kereszten lehetõségünk lett a bûneinkre bocsánatot nyerni az Istennél, és lehet utunk Jézus által a mennyek országába. Ha kérjük az Urat, hogy bocsássa meg, amit gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztással vétettünk, akkor az Úr, Jézus golgotai áldozatára nézve tud nekünk megbocsátani. Ha vágyódunk a mennybe jutni, Isten Jézus keresztjére, megváltására nézve juttat be bennünket a mennyek országába. Fontos látnunk, hogy Isten mekkora áldozatot hozott, amikor engedte értünk feláldozni a fiát. Hogy ezt megértsük, egy kis igaz történettel szeretném megvilágítani. Egy család súlyos autóbalesetet szenvedett. József, a két fiútestvér közül a fiatalabbik súlyosan megsebesült, és vérátömlesztésre volt szüksége. József 8 éves bátyjának, Daninak, megegyezett a vércsoportja az öccsével. Édesapja leült mellé. És elmagyarázta neki, miért szükséges ez a vérátömlesztés, és hogy milyen csodálatos lesz ez József számára. Rövid hallgatás után Dani azt mondta Jól van apa, odaadom a véremet Józsinak, hogy meggyógyulhasson. A kórházban félliternyi vért vettek Dani vénájából. Csak miután kivették a tût, odafordult édesapjához, és miközben könnyek peregtek le az arcán, azt kérdezte: Apa, mikor halok meg? Az édesapa döbbenten eszmélt rá, hogy Dani félreértette a véradásról szóló magyarázatát. Úgy értette, hogy az összes vérté oda kell adnia, hogy megmentse öccse életét. Azt hitte, hogy amikor a véradás befejezõdik, õ meg fog halni. Mégis beleegyezett, hogy kistestvérén segítsen. Dani kész volt meghalni, hogy kistestvére élhessen. Krisztus is ezt tette mindegyikünkért. Kiontotta a vérét, hogy nekünk életet adjon. Micsoda mérhetetlen szeretete ez a Istennek! Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor

12 március KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSEK ÉVBEN Interneten is elérhetõ lesz a könyvtári katalógus 2011-ben is sor kerül olyan sikeres önkormányzati pályázat megvalósítására, melynek kedvezményezettje a Községi Közkönyvtár. TÁMOP / Zounok projekt II Jász-Nagykun- Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerûsítõ projektje, az ifjúsági és leszakadó térség felnõtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva A fenti címû pályázat megvalósítása során Tószegen sor kerül internethasználati képzésre a felnõtt lakosság körében, író-olvasó találkozókra, az iskola tanulócsoportjainak szervezett színészórákra, irodalmi és helyismereti foglalkozásokra, rajzpályázatokra. A könyvtárban bevezetésre kerül az interneten keresztül is elérhetõ katalógus és új elektronikus könyvtári nyilvántartás. Eszközbeszerzésre is van lehetõség, új számítógépes asztalokat és székeket vásárolunk. A pályázat befejezésének határideje december 31. Bízunk abban, hogy a kellemesebb környezet, a gazdag programok, a jó technikai felszereltség minden tószegi örömére szolgál. Siposné Nagy Julianna könyvtár-igazgató Pályázatot hirdet újságírói feladatokra. Feltételek: Legalább középfokú iskolai végzettség, és tószegi lakóhely. A személyes adatok mellett várjuk írásaikat, szabadon választott lakóhelyünket érintõ témában, vagy példaértékû életutak, sikerek, küzdelmek leírásában. Írhat fiatalok, középkorúak vagy épp idõsebb emberekrõl, akik bármibe tanulságul szolgálhatnak a Tószegen élõknek. A legjobb írásokat lapunkban közöljük, sõt szerzõjük csatlakozhat a Tószegi Tükör újságíróihoz. Jelentkezési határidõ: április 30. Írásait a címre küldheti el. Érdeklõdni az 56/ es telefonszámon lehet. ÍRJON BÁTRAN! LEGYEN A MUNKATÁRSUNK! Nádházi Sándor újságíró, fõszerkesztõ Tószegi Tükör az interneten:

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Díszpolgári cím, a Csenger Szolgálatáért érdemérem és a Csengerért kitüntető cím alapításáról és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2016. október 11-től hatályos

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A CÍMZETES IGAZGATÓI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 1 a 33/2008. (V.23.) rendelet által módosított 5/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete - a helyi iparűzési adóról - A képviselő-testület a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben