Mendei Híradó. Új elnöke van a. Önkormányzati tájékoztató 2015./IV. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mendei Híradó. Új elnöke van a. Önkormányzati tájékoztató 2015./IV. szám"

Átírás

1 Mendei Híradó Önkormányzati tájékoztató 2015./V. szám edves Mendei akosok! ijelenthetjük, hogy beköszöntött a Y, így nagybetűvel, mivel a 30 fok feletti kánikula mindennapos lett. zerencsére mondhatjuk, mivel munka van bőven a településen. assan befejezzük az utak kátyúzását, darált betonnal, illetve mart aszfalttal történő javítását. ajnos a csatornázás után az útjaink a nyomvonal mentén süllyednek, kell egy pár év, hogy beálljanak, konszolidálódjanak. Ez nem vigasztal minket, addig is próbáljuk járhatóbbá tenni útjainkat. mint a pályázati lehetőségek adottak lesznek rögtön aszfaltozunk. zok az utak is amiket leaszfaltoztunk a csatorna nyomvonalán kezdenek visszasüllyedni, ezeket természetesen a vállalkozó szerződés szerint garanciában javítja. Folytatjuk a csatornabekötéseket, akinél hibát észlelünk visszahívjuk a kivitelezőt, hogy javítson a beállásokon. zeretném ismételten hangsúlyozni, hogy az ingyenes csatornabekötés lakosainknak jelentős anyagi és fizikai könnyebbséget jelent. ajnálattal tapasztaljuk, hogy ennek ellenére némelyik lakos elégedetlenségét fejezi ki. bekötésekkor megpróbálunk a lakosok igényeihez igazodni, a rendszer koordinálásához egy mendei fiatalembert Mosonyi ndort - alkalmazzuk. emélhetőleg lassan tényleg lehet használni a rendszert. Ez egy dolgon múlik! vasúti töltés alatti átfúrásokat mikor engedélyezi a katasztrófavédelem. Erre a kérdése a csatornatársulásnak a válasza már hónapok óta az, hogy 1-2 héten belül megoldódik. Bízom benne, hogy ez minél hamarabb bekövetkezik. településen folytatjuk a csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, amihez egy rakodó-markoló gépet vásároltunk, Ft pályázati forrásból és Ft saját erőből. elepülésünkön a legnagyobb volumenű folyamatosan ellátandó feladat a fűnyírás, kaszálás. ét ember állandóan kaszál, valamint három fűnyíróval nyírjuk a közterületek, intézményeink területét. Mivel településünkről alkotott képet jelentős mértékben meghatározza az ingatlanok előtti területek gondozottsága, kérem, hogy mindenki tartsa karban azt a pár métert, ahol lakik, ahol él. zebb környezetben más az élet, és megkönnyítjük allergiában szenvedő lakosaink mindennapjait is. zép nyarat kívánok minden Mendei akosnak! aszanyi József polgármester Új elnöke van a HJ- sapat Egyesületnek május 29-én, megtartott tisztújító közgyűlésen a HJ- sapat Egyesület elnökének aszanyi Józsefet Mende polgármesterét választották meg. z egyesület mintegy embert átfogó illetékességgel segíti a EDE támogatások szétosztását térségünkben. *folytatás a 4. oldalon

2 Mende özség Önkormányzatának képviselőtestülete az előző Mendei Híradó megjelenése óta május 28-án tartott testületi ülést. képviselők beszámolót hallgattak meg Monor endőrkapitányság ülysápi endőrőrs állományának a 2014 évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről, a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat munkájáról, a évi személyszállítási közszolgáltatásról. testület átfogóan értékelte a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását. Elfogadták a Mendevíz zolgáltató ft évi beszámolóját és évi üzleti tervét, valamint megállapodás született a Mendevíz zolgáltató ft és Mende özség Önkormányzata között. Együttműködési megállapodás elfogadására került sor Mende özség Önkormányzata és Mende özség oma emzetiségi Önkormányzata között, amiben szabályozásra kerültek a közös munka pillérei. képviselő-testület módosította a Mende özség Önkormányzatának évi költségvetését, illetve a jelenlegi szolgáltatóval augusztus 31-vel felmondta a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos szerződést. képviselők támogatták a Hősök terén található orvosi- és védőnői rendelő felújítására benyújtandó pályázatot, majd egyéni kérelmeket elbírálva döntöttek arról, hogy támogatják a tájegység népdalait feldolgozandó D kiadását és hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását. tábor szervezőit egyénileg Gecser stván képviselő is támogatásáról biztosította. estületi hírek testület a Mendei Jobbik kérelmének megtárgyalása után arról döntött, hogy a Hősök tere felújítása során a Hősök tiszteletére felállítandó emlékmű egyik oldalán kiemelésre kerül rianonról történő megemlékezés. Mona Gyula jegyző ájékoztatás nyári gazgatási szünetről ájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Mendei Polgármesteri Hivatal az alábbi időszakban zárva tart: július július 20-tól július 24-ig igazgatási szünet (születés/haláleset anyakönyvezése: remmer Gáborné el.: 06-30/ ) augusztus 10-től augusztus 19-ig igazgatási szünet (születés/haláleset anyakönyvezése: Wágner stvánné el.: 06-30/ ) Mona Gyula jegyző z orvosok nyári szabadsága Július 01. emmelweis ap- központi ügyelet van. Július 06-tól július 26-ig dr. Marosi Gyöngyi lesz szabadságon, dr. Dóczi ldikó helyettesíti a saját rendelési idejében és rendelőjében. rendelési időn kívül ügyeletet szintén ugyanott tart. ugusztus 03-tól augusztus 23-ig dr. Dóczi ldikó szabadságon lesz, dr. Marosi Gyöngyi helyettesíti a saját rendelési idejében és rendelőjében. Étkezési térítési díj befizetés özérdekű információk hátralékkal rendelkezők rendezhetik tartozásukat a Polgármesteri Hivatalban minden hétfőn ig, illetve szerdán ig. Box edzés Mendén edves szülők és diákok! ehetősége nyílna minden gyermeknek, hogy az iskola tornacsarnokában, heti két alkalommal box edzésen vegyen részt. z edzések, megfelelő létszám esetén, szeptemberben kezdődnének. Ez a sportklub jelenleg Gyömrőn tartja edzéseit, ahol az árak a következők: 6000,-/fő/ hó. estvérek esetében: 5000,-/fő/hó Várjuk az érdeklődőket!!! Érdeklődni lehet: Dolányi ldinél 06-20/ telefonszámon vagy az iskola pedagógusainál. smét használható a teniszpálya Forrásközben lévő teniszpálya ismét megnyitott! kulcs a téglagyárnál lévő dohányboltból igényelhető Pályabérlet: 1500 Ft/óra, eniszütő: 300 Ft/alkalom, 5 labda: 100 Ft/alkalom mpresszum: iadja: Mende özség Önkormányzata 2235 Mende, Fő út 14. iadásért felelős: aszanyi József polgármester zerkeszti a zerkesztő Bizottság yomdai előkészítés és kivitelezés:. Marketing ft Vecsés, Bánya utca 5. HDEMÉY Ezúton értesítem a isztelt akosságot, hogy a Pest Megyei ormányhivatal agykátai Járási Hivatala ügysegéd útján helyben a polgármesteri hivatal épületében - lehetőséget biztosít a járási hivatal feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben a kérelmek, hiánypótlások benyújtására. z ügysegéd ügyfélfogadás helye: Mende, Fő u. 14. ideje: hétfői napokon óráig március 1-jétől a járási hivatalokhoz kerültek az aktívkorúak ellátásával kapcsolatos eddigi jegyzői feladat- és hatáskörbe tartozó ügyek is. (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) arnavölgyiné dr. ényi gnes járási hivatalvezető dőpontegyeztetés: Hajnal solt el.: 06-20/

3 Megújult a HJ- sapat május 29-én, agykátán tartotta tisztújító közgyűlését a HJ- sapat Egyesület. Döntés született az elnök, az alelnökök, az elnökségi tagok és a felügyelő bizottsági tagok személyéről, akik az új uniós programozási időszakban ( ) viszik tovább az egyesület ügyeit, illetve képviselik a szervezetet. z alelnökök száma egyről kettőre, a felügyelő bizottsági tagok száma háromról ötre nőtt. HJ- sapat Egyesület új tisztségviselői a közgyűlésen lezajlott szavazást követően: Elnök: aszanyi József (Mende önkormányzati szféra) lelnök: Bata József (ápiószecső - önkormányzati szféra) óth stván (agykáta - önkormányzati szféra) Elnökségi tag: Haraszti mre (Úri - önkormányzati szféra) ovács Magdolna (óalmás önkormányzati szféra) arkó Gábor (Farmos civil szféra) ziráki ároly (Újszilvás civil szféra) ádi ándorné (áva civil szféra) óth ászló (Monorierdő vállalkozói szféra) Petőné Vizi Valéria (Péteri - vállalkozói szféra) Hegedűs György (ápióság vállalkozói szféra) Mészáros ándor (yáregyháza önkormányzati szféra) Polgár lona (Pánd vállalkozói szféra) atus orbert (ülysáp - civil szféra) óth János (ápiószentmárton vállalkozói szféra) Juhász ldikó (óka önkormányzati szféra) Balatoni József (Bénye civil szféra) Darázsi álmán (Monor önkormányzati szféra) Bori József (ápióbicske civil szféra) Dr. zoboszlay rpád (ápiószőlős önkormányzati szféra) ele ándorné (zentmártonkáta önkormányzati szféra) agy stván (zentlőrinckáta vállalkozói szféra) ehota Vilmos (Gomba önkormányzati szféra) imó Gáborné (Pilis önkormányzati szféra) Felügyelő Bizottság elnöki tisztség: Horinka ászló (ülysáp önkormányzati szféra) Felügyelő Bizottság további tag: erék József (ápiószentmárton civil szféra) Dobrovenszki orbert (áva önkormányzati szféra) Dr. Petrányi saba (Újszilvás önkormányzati szféra) ovács Erika (Bénye önkormányzati szféra) Egyesület vezetősége isztelt Ügyfeleink! as európai uniós időszak EDE tervezési folyamata megkezdődött. z eredményes tervezés elengedhetetlen feltétele, hogy megismerjük partnereink jövőbe mutató javaslatait, elképzeléseit, fejlesztési igényeit. érjük akciócsoportunk települési és nemzetiségi önkormányzatait, egyházait, nonprofit szervezeteit, mikro-, kis- és középvállalkozásait, természetes személyeit, önálló tevékenységet végző magánszemélyeit, akik a HJ- sapat Egyesület illetékességi területén kívánnak fejlesztéseket megvalósítani, hogy projektötleteiket dolgozzák ki. Mende Péteri ápiógyörgye Bénye Monorierdô Pilis ülysáp zentlôrinckáta projektötleteket egyesületünk munkaszervezetéhez kell eljuttatni a később megjelenő hirdetményeinkben meghatározott módon. zámítunk Ügyfeleink aktív közreműködésére. Faragó Júlia HJ- sapat Egyesület munkaszervezet-vezető Honlap: HJ- sapat Egyesület Monor ápióság óalmás Újszilvás Úri Farmos ápiószecsô Gomba elefon: , Fax: áva agykáta yáregyháza Pánd zentmártonkáta óka ápióbicske ápiószele ápiószentmárton ápiószôlôs elepüléseink 4 5

4 szelektív szemétszállítás e zedd 2015! évi szelektív hulladékszállítási rend: Június 30. Július 28. ugusztus 25. zeptember 22. któber 20. ovember 17. December évi zöldhulladék szállítási rend: ugusztus 6.; 20. zeptember 3.; 17. Június 11.; 25. któber 1.; 15. Július 9.; 23. ovember 12.; 26. lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, az idei évben időszak között (2016. évben időszak között). lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon (24/ ), vagy en is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. omtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el. nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. em tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: - gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék; - veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. V-készülék, hűtőgép ); - veszélyes hulladékok, gumiabroncs; - heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék. z ügyfélszolgálati rendszer keretében a problémák, panaszok, észrevételek megoldására a VE onprofit rt. központi ügyintézési helyén (Polgárdi, zabadság u. 26.), valamint telefonos és internetes kapcsolattartással (tel.: 22/ , fax , honlap: www. vertikalzrt.hu; állunk a fogyasztók rendelkezésére a hét öt napján. yitva tartás: Hétfő, edd, sütörtök: ; zerda: ; Péntek: z esetlegesen keletkező többlethulladék elszállításához szükséges zsákokat a Polgármesteri Hivatalnál lehet beszerezni, nyitvatartási időben (hétfő-szerda 8-16 óra között, péntek 8-12 óra között). z idei országos e zedd akcióban Egyesületünk ismét regisztrálta magát, és május 15-én délután egy maroknyi lelkes környezetvédővel elindultunk szemetet szedni községünk több pontján. satlakoztak az akcióhoz a Mendei Géza Fejedelem ltalános skola diákjai is, amit ezúton is köszönünk a pedagógusoknak, akik vállalták, hogy együtt a gyerekekkel rendbe teszik az iskola környékét. zerencsére az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások szépen rendben tartják a község legnagyobb részét, azonban a külső részeken sajnos mindig akad összeszedni való kommunális hulladék. Így volt ez most is. em tudtunk mindent eltakarítani, de még így is egy nagy konténernyi szemetet szedtünk össze! Megdöbbentő, hogy milyen szemetelésre vagyunk képesek mi emberek! érjük, óvják környezetüket! Ma már mindenféle szemetet elszállítanak az otthonunktól, az üveget az önkormányzat udvarában gyűjtik, és egyedi lomtalanításra is van lehetőség évente. e szennyezzük az erdeinket, hiszen ezzel gyermekeink jövőjét mérgezzük meg! em véletlenül ez a kérés, hiszen der János öztársasági Elnök Úr is felhívást intézett a nemzethez, melyben kérte, hogy minél többen csatlakozzunk a decemberi párizsi líma onferencia sikerének megvalósulásához. www. elobolygonk.hu weboldalon lehet csatlakozni a felhíváshoz: özösen felemelve a hangunkat küldjük el egyértelmű üzenetünket a világ vezetőinek: haladéktalanul cselekedjenek az éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés ellen." érjük, csatlakozzanak minél többen, hogy meg legyen az 1 milliárd aláírás! És ha már környezettudatosan élünk, akkor talán jövőre már tiszta lesz ennek a gyönyörű településnek minden része! öszönjük a támogatást, köszönjük a részvételt! Dr. Dóczi ldikó Egyesületi elnök Velkei Hajnalka titkár 6 7

5 saládi nap képekben saládi nap képekben Ínycsiklandó fogások játék a színpadon z. díj uth silla árcsás csoda alsósok előadása Bográcsos ételek iskolás tánccsoport saládi napi kézműveskedés a kicsik birodalma már regge 6-kor kezdték enki nem maradt éhes feszült figyelem óvónők a magasban főzés utáni pihenés dolgozik a zsűri 8 terített asztal Vaklárma koncert 9

6 llati kalandok a Mesevár Bölcsiben Bölcsődei gyereknap zínes programokkal, zenével, vidám játékkal ünnepeltük a gyereknapot a Mesevár Bölcsiben. Egy május végi péntek délután, rendhagyó programnak adott helyet a Bölcsőde: élő kisállatokat hoztunk és igazi kis állatsimogatót rendeztünk be a teraszon. teraszon vizes játékokkal, horgászattal, pancsolóval vártuk a gyerekeket, a nagy melegben ennek óriási sikere volt. míg a kicsik vizeskedtek, addig a nagyobbak a kézműves asztalnál találtak gyerekek boldogan ismerkedtek a kis házikedvencekkel, a konyhakertben nevelgetett salátalevelekkel meg is etettük a teknősöket és a nyuszikát. programra a szülőket és a testvéreket is elhívtuk, mindenki nagyon jól érezte magát. Ezúton köszönjük a kisállatok gazdáinak az aktív közreműködésüket és a segítséget! Drónunk a magasból légi felvételeken rögzítette a vidám sokadalmat. óvó nénik bölcsöde pedagógusok 10 érdekes elfoglaltságot, de a csillámtetoválást és a színes fotóparavánokat is örömmel fogadták kis vendégeink. legkisebbek részére hempergőt rendeztünk be az árnyas fák alatt, itt ismerkedtünk leendő bölcsiseinkkel és a szüleikkel. gyrekek legnagyobb örömére meglepetéseként megérkezett egy rendőrautó is, amibe a gyerekek be is ülhettek. 11

7 Évvégi programok a Mesevár Óvodában Elérkeztünk nevelési évünk utolsó hónapjaihoz. ok-sok érdekes izgalmas programmal színesítettük gyermekeink mindennapjait. épi gyermekjátékokat játszottunk velük, választottunk pünkösdi királyt, illetve Májusban megismerkedtünk a pünkösdi királynét is. népszokásokkal, sok szép népdalt, népzenét hallgattunk a gyerekekkel együtt. Meglátogattuk közösen az evangélikus templomot ahol megcsodálhatták a pünkösdi díszbe öltöztetett fákat. Ebben az időszakban minden óvó néni lelkesen szervezte csoportjának a tavaszi kirándulásokat. Volt aki közelebbi volt aki távolabbi programot keresett. gyerekek meglátogatták a Jászberényi állatkertet, a Poroszlói isza-tavi Ökocentrumot, és a Diós-lovardát. kirándulásokon részt vehettek a szülők is, melyek nagyon jó hangulatban teltek el. Megünnepeltük a Gyermeknapot is. özponti ovisok a játszóházba látogattak el ahol nagyon jól érezték magukat. 12 pusztaszentistváni ovisok légvárat kaptak ez alkalomból, illetve a dajka nénik ügyes kezét dicséri hogy finom palacsintát is ehettek, aminek nagyon örültek. 13

8 Évvégi programok a Mesevár Óvodában gyerekekre ezek mellett a programok mellett még egy nagy feladat is várt, hiszen készültünk az évzáró ünnepélyre, hogy megmutathassuk mi mindent tanultunk év közben, illetve elbúcsúzzunk az iskolába menő gyerekektől. pusztaszentistváni óvodában május 30-án, a központi óvodában június 6-án került megrendezésre a nagyok ballagása. agyon szépen felkészültek a gyerekek, sok szép táncot, mesejelenetet láthattak a szülők, és a jelenlévő vendégek. nagyok búcsúzó versei közben láthattunk sok meghatódott anyukát, sőt egy-egy könnycsepp is kicsordult a szemükből. Ebben az évben 31 óvodásunktól kellet búcsúznunk, kívánunk nekik sok sikert az iskolához, és reméljük hogy emlékeikben megőrzik az óvodában töltött éveket, és szívesen emlékeznek vissza ránk. Elismerésben részesült pedagógusaink agykátai ankerület a tavalyi tanévben rendezett először ünnepélyes pedagógus napi megemlékezést, ahol lehetősége volt az iskolaigazgatóknak tankerületi dicséretre javasolni olyan pedagógusokat, akik a tanévben kiemelkedő munkát végeztek. mendei iskolából akkor: Bálintné Marsik atalin, abadics stvánné, Polczer sabáné és urzáné Farkas Éva vehette át a tankerület oklevelét. yugdíjba vonulása alkalmából Bellók stvánné tanítónő több évtizedes kimagasló munkájáért pedagógus emlékéremben részesült. z idén június 5-én, a nagykátai művelődési házban tartotta a ankerület az ünnepélyes pedagógus napot. tt vehették át azok a kollégák okleveleiket, akik kiemelkedő munkát végeztek a tanév folyamán. Mendei Géza Fejedelem ltalános skolából az iskolaigazgatónő javaslatára tankerületi dicséretet kapott: Horváth ándorné, Pintérné Fürt Judit és zántó Gáborné. zintén az iskolaigazgató javaslatára miniszteri dicséretet vehetett át több évtizedes kiváló pedagógiai munkájáért: abadics stvánné és zabó Péterné. agykátai ankerület igazgatójának javaslatára miniszteri elismerő oklevélben részesült több, mint három évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységéért és pedagógiai munkájáért: erékgyártóné Maka Erzsébet. zeretettel gratulálunk az elismerésben részesült pedagógusoknak. Polczer sabáné tanítónő mendei ltalános skolában 1980-ban végzett diákok június 6-án tartották meg a 35 éves osztálytalálkozójukat a serepes vendéglőben. Mosonyi Ferenc is elfogadta meghívásunkat és velünk együtt elevenítette fel a régi idők emlékeit, eseményeit. találkozó osztályfőnöki órával kezdődött. éhány szóban tanárok és diákok egyaránt mindenki elmondta, hogy az elmúlt öt évben kivel, mi történt, milyen változások történtek az életében. zért csak az elmúlt öt évről számoltunk be, mert ez a két osztály rendszeresen, öt évente találkozik. z este nagyon jó hangulatban telt el. okat beszélgettünk és még többet nevettünk. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy nagyon szép és vidám estét töltöttünk együtt. Hagyományainknak megfelelően 5 év múlva találkozunk! z 1980-ban végzett diákok sztálytalálkozó vendégek között köszönthettük a leendő elsős tanító nénit, aki kíváncsi szemekkel követte végig a nagyok műsorát próbálta rögzíteni egy-egy gyerek nevét, hiszen pár hónap múlva az ő gondoskodó kezei alatt fogják megismerni az iskola rejtelmeit. 14 z elkövetkező nyári időszakra jó pihenést kívánunk a gyerekeknek, és a szülőknek. ívánjuk hogy töltsék minél tartalmasabban a vakációt. rajczárné pró ldikó óvodapedagógus, munkaközösség vezető két végzős osztályból 22-en tudtak eljönni a találkozóra. (égy diáktársunk sajnos már nem tudott velünk ünnepelni.) anáraink közül zilágyi György és zilágyi Györgyné, dr. sernik oltánné, ovács György és ovács Györgyné, valamint 15

9 örzeti atlétika diákolimpia Monoron Jó eredménnyel zárult a körzeti atlétika diákolimpia Monoron. 3 csapatunk vett részt a május 5-én megrendezésre kerülő megmérettetésen. versenyre nagy izgalommal készültek a diákok, mert még nem voltak ilyen versenyen. Heti két alkalommal gyakorolták a térdelőrajtból futásokat, a kislabda hajítást, a távolugrást, a középtávfutást és a nagyok a súlylökést is. verseny 10 órakor kezdődött, de az izgalom miatt sokkal előbb útra keltünk, mert mindenki jóval előbb megérkezett az iskolához. (tt szeretném megköszönni a kollégák és a szülők segítségét a gyerekek fuvarozásában!) versenyt a 7-8. osztályos fiúk kezdték a 100m-es síkfutással, ahol a mendei csapat jól szerepelt. Így az izgalom enyhült és a jó teljesítmény elérése került előtérbe. verseny folyamatos körforgásban zajlott. 1-1 versenyszám befejezése után volt némi pihenő és felkészülési idő a következőre. öbb versenyzőnk is jobb eredményt ért el egy-egy versenyszámban, mint itthon a gyakorlások során. távolugrás miatt izgultak a legjobban, mert itthon csak tornateremben, szőnyegre érkezve tudtunk gyakorolni, a versenyen pedig rendes távolugró pálya volt kialakítva. gyerekek eredményén ez nem látszódott, sőt, nem várt jó eredmények születtek. (z M és Benkó óbert vállalkozónak köszönhetően az iskola udvarán a tanév végére sikerül kiépíteni egy súlylökő helyet és távolugró gödröt, melyet az iskola nevében ezúton itt is megköszönöm, nagy segítség számunkra!) verseny délután 3 órakor ért véget az ünnepélyes eredményhirdetéssel.. korcsoportos lányaink pár ponttal csúsztak le a dobogóról, így a 4. helyen végeztek. Huszár lívia egyéniben szintén a 4. helyen zárta a versenyt. sapattagok: Berényi Brigitta, Huszár lívia, agy Eliza, olti Bettina, oós Johanna, repák sófia.. korcsoportos fiú csapatunk az 5. helyen zárta a versenyt. Munkhárt evente egyéniben megnyerte a körzeti fordulót, így ő jutott tovább a megyei versenyre, lbertirsára. sapattagok: Bíró lmos evente, Mészáros Domonkos, Mechler Vazul, Munkhárt evente, siga stván. V. korcsoportos fiúcsapatunk szintén az 5. helyen zárt. mi azért is szép teljesítmény, mert két diák is izomhúzódást szenvedett a verseny közben, de végigcsinálták a versenyt. sapattagok: Béres Dániel, őrinczi solt, agy Dániel, agy ászló, Marton Benjamin. estnevelőként büszkén mondhatom / írhatom, hogy jól szerepeltek csapataink ezen a versenyen. Versenyzőink jó eredményt értek el, gratulálok nekik! amás ornélia testnevelő tanár nagykátai tankerület alsó tagozatos tanulmányi versenyének döntőjébe 4 remek kis ember került be iskolánkból. térség 19 iskolájából mérettették meg magukat a tanulók. Íme az eredmény: nyelvtanból: Juraszik Marcell (3.osztály) V. helyezett, szövegértésből: Péterbencze ára (3.osztály) V. helyezett, környezetismeretből: Endrődi ili óra (4.a osztály). helyezett, matematikából: Gér Ferenc (4.a osztály). helyezett lett. Felkészítő tanáraik Polczer sabáné és zántó Gáborné voltak zívből gratulálunk! zép délután volt! skolánkból Huszár lívia, aukó ili 6., aukó uca 4.b és repák Evelin 5. osztályos tanulók szép sikerrel vettek részt a tankerületi angol csapatversenyen. anulóink sikerei iváló teljesítménnyel a 3. helyen végeztek. Felkészítőjük Horinka nna tanárnő volt. Gyönyörű eredmény volt! sak így tovább! Június 4-én és 5-én rendezték meg Győrben a árpát-medencei ajó ároly környezetvédelmi csapatverseny döntőjét, ahová térségünkből iskolánk csapata is bejutott, a monori gimnázium csapatával együtt. mendeiek felkészítő tanára Bálintné Marsik atalin volt. színvonalas versenyen Baranyai Dániel, Béres Dániel és Marton Benjámin 8. osztályos tanulók a 8. helyezést szerezték meg, melyhez gratulálunk. felsorolt tanulók valamennyien nagy elismerést, dicsőséget szereztek maguknak/ szüleiknek/iskolánknak és mondhatom községünknek is! öszönjük szépen! erékgyártóné Maka Erzsébet igazgató Megyei tlétikai Diákolimpia Munkhárt evente 4. helyen végzett a május 13-án lbertirsán megrendezett Megyei tlétika Diákolimpián május 13-án én képviseltem iskolánkat lbertirsán, a Diákolimpia megyei döntőjén. Egyéni összetettben (60m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás és 600m síkfutás) 72-en, Pest megye különböző iskoláinak tanulóival mértük össze tudásunkat. ellemes napsütésben, szép környezetben, jól megszervezett küzdelemben versenyezhettem a különböző versenyszámokban. végeredmény nagyon szoros lett: az első helyezettől mindössze 13 ponttal lemaradva 4. helyezett lettem. Büszke vagyok, hogy ezáltal is iskolánk hírnevét tovább öregbíthettem. Munkhárt evente 7. osztályos tanuló 16 17

10 Mende nno Mende nno Emlékképek Mende életéből ovábbra is meg kívánjuk mutatni Mende múltját képekben, ezért kérjük a kedves akosokat, hogy akinek olyan képe van, amit érdemes megjelentetni, hozza be nekünk, vagy küldje el a címre! 6 akodalmast játszó gyermekek 195 nyara Elsőáldozás Főzőcsapat akodalmas körtánc Mérkőzés Barátnők Barátok églagyári futbalcsapat 18 Barátnők 19

11 z év madara túra Jótékonysági hastánc est ellemes tavaszi időben érkeztünk az MME zöldküllőt, erdei pintyet, barátposzátát, kókai csoportja által szervezett túrára. barna rétihéját, egerész ölyveket, seregélyeket. túravezető a kakukk hangját utánozva próbálta meg közelebb csalogatni a párját kereső madarat. még lomb nélküli fákon egy mókust pillabtottunk meg a gyerekek legnagyobb örömére.alálkoztunk nászruhába öltözött zöld gyíkkal (védett) és abban a szerncsében Előadás keretében ismerkedtünk a volt részünk, hogy megpillanthattuk a búbosbankával ami 2015-ben év ma- búbosbankát ezt az igazán különleges dara. Megismertük rendszertani helyét madarat is. hazánk madárvilágában, elterjedését, agyon jóléreztük magukat és élméélőhelyét, fészkelési szokását, táp- nyekben gazdagodva tértünk haza. lálkozását, állománynagyságát. Vonulásukról és védelmükről is kaptunk tájékoztatást. Megnéztünk egy búbosbankák számára kihelyezett odút. Ezután indult a túra, a Hajta-patak mellékágán átkelve rögtön egy erdei béka (védett) került az utunkba. öbb madárfajt is láttunk, illetve hallottunk: zeretettel várunk Mindenkit a környék első jótékonysági hastánc estjére. z esemény számokban: 26 táncos, 20 műsorszám, 2 felvonásban. bevétel teljes összegével a etovált llatmentők llatvédelmi Egyesületet támogatjuk. ovábbi információ: nglis Éva

12 Gyerekként rizi-bizinek neveztük és nagy örömmel, vasárnapi ábrázattal fogyasztottuk. agymamám mindig ilyenkor nyár elején készítette, mikor a kertben már érett a zöldborsó. assan itt az ideje. ássuk, hogyan készül! Elkészítés: felkockázott hagymát kevés zsíron vagy olajon megpároljuk, hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt, az apróra vágott paprikát és a rizst. Meghintjük fűszerpaprikával és felöntjük a vízzel (ami a rizs térfogatának a duplája, de ha valaki szaftosabban szereti, adhat még hozzá), kicsit megsózzuk vigyázva, mert a kolbász tojássárgájákat a cukor felével és a margarinnal alaposan elkeverjük. tojásfehérjéket a maradék cukorral és csipetnyi sóval keményre verjük, majd a sütőporral elkevert liszttel együtt a tojássárgájához keverjük. yári ételek izotto a la Hungary, avagy rizibizi kicsit másképp mire szükségünk lesz: - 2 nagy fej hagyma - 50 dkg parasztkolbász - 60 dkg zöldborsó - fél liter rizs - 1 liter víz - kevés fűszerpaprika - só - 2 gerezd fokhagyma - 1 kis paprika is sós, ráreszeljük a fokhagymát és lefedve lassan készre főzzük. dőnként keverjük meg, nehogy leégjen! Frissen elkészítve tálaljuk. Jól csúszik rá a fehérbor vagy egy jó fröccs. Jó étvágyat kívánok! Meggyes lepény (Mrs. ipton konyhájából) Mi kell hozzá? - 4 db tojás - 25 dkg porcukor - 20 dkg margarin - 20 dkg liszt - fél csomag sütőpor - csipetnyi só - kb. két maréknyi magozott meggy masszát kivajazott, lisztezett kerek tortaformába öntjük és a tetejét megszórjuk a meggyel. 200 fokos sütőben kb. 20 perc alatt megsütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk stílszerűen az ötórai tea mellé Jó étvágyat kívánok! ejtvény gyermekeknek Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: egy bagoly volt. Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik egész napos belépőjegyet nyertek a Micimackó játszóházba: Bánfi ecília, Fekete Barbara, rajczár Fanni! z 5 alkalmas teniszpálya bérletet sajkás Jánosné nyerte, MMÓ JÓH kellemes időtöltést kívánunk neki! Új feladványunk megfejtésének beküldői között 2 db 10 gombócos fagyi bérletet sorsolunk ki! Jó kikapcsolódást kívánunk! megfejtéseket július 15-ig kérjük a címre elküldeni. betűhalmazban 21 szót rejtettük el nyolc irányban: balról jobbra vagy jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé vagy alulról felfelé, valamint átlósan. megtalált szavak betűit áthúzva, a maradék betűket összeolvasva megkapjuk a beküldendő megfejtést. ábécéskönyv, aszkéta, asztronómus, barnásvörös, bosszúálló, botcsinálta, búcsú, fricska, lipcse, odakint, oszlop, paplan, párás, passzív, poén, strázsa,szappanhab, szívdobogás, szóda, tivornya, tizenéves P P H B B Ú G B É V B Ú Ó D Í D D V P P V Y Ö É É B Í F Ö E V É E U M Ó betűhalmazban 11 szót rejtettük el: balról jobbra vagy jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé vagy alulról felfelé, valamint átlósan. fa szót ugyanazzal a szimbólummal jelöltük. megtalált szavak betűit áthúzva, a maradék betűket összeolvasva megkapjuk a beküldendő megfejtést. családfa, fafaragó, fagocita, fakopáncs, falatozás, falusias, farkas, favágó, favicc, kapufa, lófark. D F V U B U F V P P G G Ó G 22 23

13 eaház között yári szünet folytatás: én órakor Gyógyító esték yári szünet folytatás: én órakor ézműves foglalkozás között minden szerdán között Ping-Pongozási, socsózási lehetőség között minden nap között Hagyományőrző és kézműves hét között (részletes program a könyvtárban) Mindenkit szeretettel várunk! zervezők

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Mendei Híradó. Önkormányzati tájékoztató 2014./I. szám

Mendei Híradó. Önkormányzati tájékoztató 2014./I. szám Mendei Híradó Önkormányzati tájékoztató 2014./I. szám Kedves Mendei Lakosok! Talán emlékeznek tavalyi köszöntőmre, melyben a 2013. évet a türelem, és a beruházások évének neveztem. A türelmet nagyrészt

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA ÖNKORMÁNYZATI Híradó me lléklet 2012. Szeptember TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA a u g u s z t u s 20 Donkó László Kopogtat a vadgesztenye, Vége van a nyárnak. Anyu mondja: Ideje,

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Mendei Híradó Önkormányzati tájékoztató 2013./III. szám

Mendei Híradó Önkormányzati tájékoztató 2013./III. szám Mendei Híradó Önkormányzati tájékoztató 2013./III. szám Elkezdődött! ELINDULT A CSATORNABERUHÁZÁS KIVITELI SZAKASZA 2013. február 26-án megkezdődött Mendén a csatorna beruházás kivitelezési szakasza. A

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június 23. csütörtök A programok helyszíne a Faluház.

Jánoshidai Híradó. HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június 23. csütörtök A programok helyszíne a Faluház. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIV. évfolyam 2. szám 2011. június HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják!

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják! Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 3. szám 2011. július A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Csíkszereda város egyik néptáncegyüttese. A helyi fiatalok mellett

Részletesebben

KISZOMBORI KISZOMBORI GYERMEKNAP 2015 KISZOMBORI JÁTSZÓTÉR 2015. MÁJUS 31. 2015. 5. SZÁM XXIV. ÉVFOLYAM KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 5.

KISZOMBORI KISZOMBORI GYERMEKNAP 2015 KISZOMBORI JÁTSZÓTÉR 2015. MÁJUS 31. 2015. 5. SZÁM XXIV. ÉVFOLYAM KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 5. KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA KISZOMBORI GYERMEKNAP 2015 KISZOMBORI JÁTSZÓTÉR 2015. MÁJUS 31. 2015. 5. SZÁM MÁJUS XXIV. ÉVFOLYAM RENDEZVÉNYEK 2 ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. május XXIV. évfolyam, 5. szám Megjelenik: május 15-én Programajánló 2013. május 17-20. Gyenesdiási Pünkösdi Szezonnyitó

Részletesebben

Újabb pályázati sikerek Gyömrőn

Újabb pályázati sikerek Gyömrőn Újabb pályázati sikerek Gyömrőn Lassan nem számít újdonságnak, hogy városunk sorban nyeri az európai uniós pályázatokat. 2010-ben még kicsit szkeptikus voltam, hogy mire lesz a városnak pénze, lesznek-e

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai XI. évfolyam 1. szám 2014. április MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Megújulhat a Művelődési Ház Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek mindig is fontos volt a falu

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató

Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató Tavaszutó, nyárelõ, meggyet érlelõ, mézillatú napsugár, bújj elõ! Tavaszutó, nyárelõ, búzát érlelõ, barna bõrû napsugár, bújj elõ! Tavaszutó, nyárelõ, mézet pergetõ, búzasárga

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 3. szám, 2009. május június FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét! Környezetvédelmi nap az Egészségházban az eredményét

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja gyáliak sikerei utcazenei fesztivál másodszor Trianonra emlékeztünk prohászka lászló hetedik kötete 1 Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben