Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott."

Átírás

1 Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni felismerésére, hiszen panasz nélkül is lehetünk betegek. A vizsgálat: - helye: Damjanich Művelődési Ház - ideje: szeptember október 20. Napok: - kedd, csütörtök, péntek: délelőtt hétfő, szerda: délután: Megjelenéskor a személyi igazolványt, TB. kártyát valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával. Kérem, aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen, az arról szóló igazolást (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék a polgármesteri hivatalban, vagy a tüdőszűrés helyén bemutatni! Bíróné Palotai Éva mb. jegyző Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 29-én rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Tápiószecső Nagyközség Polgármesteri Hivatalának átvilágítása, hatékonyság elemzése. Az előterjesztést a Képviselő-testület nem fogadta el. Átdolgozásra és kiegészítésre visszaadta. 2. A Hipp-Hopp és a Pöttöm Óvoda beszámolója. Kivonat a beszámolókból: a.) Hipp-Hopp Óvoda: Óvodánk helyzete a évi beszámolóhoz képest jelentősen változott, a létszámleépítés első üteme végett. Nevelőtestületünk az 1999-ben készített, 2004-ben felülvizsgált tevékenységközpontú program alapján végzi a nevelési-oktatási feladatait. A következetes, hivatástudattal végzett munka eredménye, hogy óvodás gyermekeink jól érzik magukat a biztonságot nyújtó nevelők és a nevelőmunkát segítő dolgozók mellett. A kialakult hagyományok, ünnepek, ünnepélyek színvonala, az iskolára felkészített gyermekek tükrözik az óvodai nevelés értékét, eredményeit. Óvodásaink ápoltak, gondozottak, egyre több az alsó rétegből, illetve alacsony jövedelmű szülők gyermekei. Évente 2-3 gyermeknek van szüksége fejlesztő foglalkozásra az iskolára való felkészítéshez. Többen szorulnak logopédiai ellátásra. Szociális szempontból 26 fő 50 %, míg 13 fő 100 %-os étkezési térítésben részesül. Nevelőtestületünk életkora szerint eltérő: a 24 évestől az 59 évesig. A legidősebb óvodapedagógusunk Kiripolszki Istvánné novemberében nyugdíjba vonul. Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról 1 Mindenki rendelkezik felsőfokú, illetve főiskolai diplomával. Óvodamenedzseri szakvizsgával négy fő rendelkezik. Az óvodapedagógusi álláshely még a beszámolási időszak alatt 11 fő. Szeptember 01-től 1,5 fővel csökken az álláshelyek száma. Egy álláshely helyettesítéssel van betöltve, mivel egy óvodapedagógus GYES-en van. Gyógypedagógusi, illetve logopédus-asszisztensi végzettséggel látjuk el a logopédiai, illetve a logopédiai fejlesztő feladatokat. Az óvoda státuszában alkalmazott logopédus mind a négy óvodában ellátja a feladatokat. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák létszáma április 01-től 1 fővel csökkentésre került. Mindenki rendelkezik dajkaképzős végzettséggel, közülük személyi változás is történt, mivel egy konyhalány ebben az évben nyugdíjba vonul. Nagy Sándorné munkaviszonya szeptemberben felmentéssel megszűnik. Az adminisztrátori (1 fő 6 órás) feladatok ellátása részmunkaidőben történik. Az épületek állaguk szerint továbbra is sürgős külső felújításra szorulnak, de belső felújítás is halaszthatatlan, főleg az Árpád úti óvoda gyermekmosdója. Az épületek világítása, fűtése megfelelő, korszerű. Radiátorok védő burkolatának felszerelése és a bejárati ajtók cseréje mielőbb szükséges. A bútorok a Kátai úti óvodában átmeneti időre felújítottak, elfogadhatóak, az Árpád úti óvodában is kopottak, nem esztétikusak. Ott is megkezdtük a festéssel való felújítást óvónők által. Infrastruktúránk: a minimálisan szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.

2 Az elavult számítógépünk helyett a Hungária Biztosítótól kaptunk 10 működőképes gépet, a költségvetésben nem tudtunk rá előirányzatot tervezni. Nagyon hiányzik az önálló internet kapcsolat. Az audiovizuális eszközeink megfelelőek, beszerzésük, ill. pótlásuk továbbra is SZMK pénzből valósul meg. A Karácsonyváró ARANYKAPU bevételéből vásároltunk karácsonyi játékokat, gyermek elárusító pultot, míg a papírgyűjtésből a gyermeknapi programot finanszíroztuk. Környezetünk: az udvarokon van elegendő játékszer, de elavultak, sok a vasból készült hinta, mászóka, melyeket 2005-ben szakértővel felülvizsgáltattunk, és a vizsgálat eredményének megfelelően szeretnénk megvalósítani az EU-s balesetbiztonsági előírások szerint. Az ütéscsillapító talajburkolat kialakítása és a hinták felújítása folyamatban van. Belső helyiségeink: csoportszobáink (méret szerint) egy kivételével megfelelőek, de az Árpád úti óvoda lelakott, tisztasági festése 2008-ban elengedhetetlen. Az épület továbbra is szűkös, zsúfolt. Az óvoda dolgozói részére esztétikus, kulturált öltözőben lehetőség van a munkavédelmi előírásnak megfelelően tárolni az utcai, ill. a munkaruhát. Vizes helyiségeknél (mosdók, gyermek WC-k) problémát jelent a WC fedelek cseréje, ugyanis a régi csészékre már nem gyártanak tetőt. Az Árpád úti óvodában lecseréltük a gyermek WC-k tartályait. Kis öltözőben nem került sorra a mosdó cseréje. Mindkét óvodában tükröket szereltünk fel a gyermekmosdók fölé. A csoportszobák tisztasági festését, a parketta csiszolását is el kell végezni es pénzügyi keretünk nagyon szűkös, éppen hogy vegetálásra elegendő. Pedagógiai feladataink megvalósítása: 2006-ban megalakult a Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társuláson belül az óvodavezetők munkaközössége. Itt közvetlenül egyeztetjük aktuális feladatainkat, szervezzük a legszükségesebb továbbképzéseket. Nevelő-oktató munkánkat tevékenységközpontú programunk alapján végezzük. Gyermekcsoportjaink vegyes, illetve homogén összetételűek. A mindennapi tevékenységek kötelező, illetve kötetlen foglalkoztatási formában valósulnak meg. Az Árpád úti óvodában a három csoportot 5 óvodapedagógus, a Kátai úti óvodában szintén a három csoportot 6 óvodapedagógus (2 fő részmunkaidőben 4 órásként) látta el. Óvodai férőhelyek száma: Árpád úti óvoda: 68 fő Kátai úti óvoda: 66 fő Összesen: 134 fő 2007-ben iskolát kezdő gyermekek száma: 32 fő 2007/2008-ra beírt gyermekek száma: 30 fő Csoportlétszámok alakulása 2007/2008-ban: Árpád úti óvoda: Kátai úti óvoda: 19 fő 22 fő 22 fő 23 fő 18 fő 21 fő Összesen: 59 fő Összesen: 67 fő b.) Pöttöm Óvoda: A közoktatási rendszer átalakítása, a pedagógusokra nehezedő újabb és újabb elvárások, az oktatási tekintélyt már-már megtépázó törvényi szabályozások 2 nehéz helyzet elé állítják a pedagógusokat mindennapi munkájuk során. A folyamatos stressz, a bizonytalanság bizony lelki és testi leépüléshez, munkánk egyre rosszabb minőségi végzéséhez vezet, mely lecsapódik, és érzékenyen érinti a gyermekeket is. A dolgozói létszámleépítések igen fájó pontként hatottak minden egyes dolgozóra. Nehéz és embert próbáló feladat előtt állunk, mivel a technikai létszám mellett az óvónői létszám is csökken szeptembertől. A főállású óvónők száma: 9 fő ebből 1 fő óvodavezető Szeptembertől: 6 óvónő teljes munkaidőben, 1 fő 4 órában, 1 vezető Dajka: 5 fő Konyhai dolgozó: 2 fő 4 órás állásban Óvodatitkár: 1 fő 6 órás részmunkaidőben Minden kolléganőm rendelkezik a munkaköréhez előírt iskolai végzettséggel. Egy dolgozónknak tanítói diplomája is van és jelenleg jogi egyetemre jár levelező tagozatra. Egy dolgozónk elvégezte a felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensképzőt. 1 dolgozó szakvizsgával rendelkezik, 2 alapfokú számítógépkezelői vizsgával. A technikai dolgozóink közül 2 személy érettségivel, 1 személy pedig alapfokú számítógép-kezelői vizsgával rendelkezik, dajkáink szakképzettek. Az óvónők folyamatosan vesznek részt a 7 évenkénti kötelező 120 órás továbbképzésen. A nevelőmunkához szükséges tárgyi, anyagi feltételek: Mindkét épületünk külsőleg és belsőleg egyaránt nem a mai kor követelményeit rejti magában. Ezek ellenére a dolgozók igyekeznek esztétikailag berendezni a meglévő bútorokkal és eszközökkel a csoportszobákat, melyek igen hangulatos és vidám küllemet nyújtanak az oda belépőknek. Természetesen célunk az, hogy ezeket a régi bútorokat újakra cseréljük, de a költségvetésből az idei évben sem futotta. Mindezek mellett el kell mondani, hogy szemléltető eszközeink és az egyes tevékenységekhez használt eszközeink elfogadhatók, sőt akad olyan is, ami egészen korszerűnek mondható. Az intézményünk gazdálkodását a költségvetési kereten belül jónak ítélem meg. Mindenki megérti és tudja, hogy sajnos csak a meglévő pénzösszegekből gazdálkodhatunk, így valójában csak a legszükségesebb eszközöket vesszük a foglalkozásokra, dekorálásra, irodai felhasználásra egyaránt. Igen nehéz beosztani ezt a keretet, mivel mi valójában csak az önkormányzati költségvetésből tudunk költeni. A sok szociálisan hátrányos helyzetű, szegény családoktól nem várható el, hogy anyagilag támogassák óvodánkat. Intézményünket látogató gyermekek szülei munkásemberek, sokat munkanélküliek, magas az etnikai rétegből érkezők száma, és az utóbbi időben rohamosan nő az állami gondozottak létszáma is. A családok különböző okok miatt nem tudnak teljes mértékben megfelelni a család funkciójának, feladatának. A családok szociokulturális hátterének megismerését a gyermek egészséges fejlődése érdekében elengedhetetlen feladatnak tekintjük. Ebben a tanévben 28 nagycsoportos korú gyermeknél írt elő egyéni fejlesztést a szakember, 2 gyermek rendszeres pszichológiai kezelésben vett részt, 1 gyermek pedig Nagykátán fejlesztő foglalkozásokat látogatott.

3 Sajnos az előzőekből is látszik, van tennivaló bőven, - szakember, fejlesztő pedagógus nélkül, alacsony óvónői létszámmal nem könnyű orvosolni a hiányosságokat. A problémák korai felismerésére törekedve, a szülőkkel összhangban próbáljuk azért a gyermekek feszültségét feloldani, fejlődésüket segíteni. A beszámolókat a testület egyhangúlag elfogadta. 3. Fejlesztő pedagógusi álláshely és órakeret biztosítása az Általános- és Művészeti Iskolának. 4. Alapító okiratok és megállapodások megtárgyalása. 5. Szervezeti-, és Működési Szabályzat elfogadása. 6. Bursa Hungarica pályázat. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat ösztöndíj pályázathoz 2008-ban csatlakozik. Az ösztöndíj pályázatra évben 1 millió Ft-ot biztosít. 7. A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a tűzoltó autó műszaki vizsgáztatására és műszaki állapotának felújítására ,-Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére. Felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére. 8. A évi költségvetési rendelet módosítása. 9. Tájékoztató a I. félévi gazdálkodás helyzetéről. Kivonat a tájékoztatóból: Önkormányzatunk működési bevételénél az időarányos teljesítés 49,1 %, vagyis összegszerűen a tervezettnél mintegy ,-Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott. A helyi adók közül az iparűzési adó teljesítése 40,2 %- os, így ,-Ft-tal kevesebb realizálódott az időarányosnál. A kommunális adó bevételünknél a teljesítés 56,8 %-os, az időarányosnál ,-Ft-tal többet sikerült beszednünk, a hátralékok és a feltárt adók miatt. Az átengedett központi adók esetében a gépjárműadó bevételeknél a teljesítés 37 %-os mértékű. Bevételkiesés az Idősek Klubjánál mutatkozik, ahol a tervezett bevételnek 43,8 %-a teljesült. Itt a tervezetthez képest kevesebb létszám igényelte a házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, nappali szociális ellátást, illetve az igénylők anyagi helyzete miatt térítési díj kedvezményben is kellett részesíteni a szolgáltatást igénylőket. A Vízműnél a vízdíj bevételek teljesítése időarányosan csak 40,8 %, mivel a évi nyári vízdíjfogyasztás nagyobb része csak a félév után került a lakosság részéről befizetésre. Az önkormányzat sajátos bevételeinek alakulása: a közterület használati, bérleti díj bevételek, sírhely megváltási díjak befizetése 29,4 %. A tervezett bevételi előirányzathoz képest az időarányos teljesítésnél több bevételt sikerült realizálni a következő szakfeladatokon: A Könyvtár bevételei 69,3 %-ra teljesültek, és a Művelődési Ház bevételei is az időarányosnál kedvezőbben (53,5 %) alakultak az elnyert pályázatoknak köszönhetően. Szintén a pályázati forrás MITIOK HEFOP támogatás folyósításának megfelelően az iskolánál a bevételek 79 %-ra teljesültek. A vizitdíj bevételek miatt a fogorvosi szolgálatnál 58,6 %-os bevételt sikerült realizálni. A Hipp-Hopp Óvodánál az intézményi ellátási díjak teljesítése 55,7 %, a Pöttöm Óvodánál 43,2 %-os, mivel a szülők anyagi helyzete miatt sok gyermek részesül 50 %-os, illetve 100 %-os térítési díj kedvezményben. A települési hulladékok kezelése és a köztisztasági tevékenység szakfeladat bevétele időarányosan 63,3 %- ra teljesült, a szemétdíj, szemét lerakási díjak befizetéséből, illetve beszedéséből. A munkahelyi vendéglátás szakfeladat bevételei 54 %-os teljesítést mutatnak ,-Ft kamatbevételt sikerült elérni a tervezett évi ,-Ft-tal szemben. 10. Kerti hulladék és avar égetésének helyi szabályozása. A rendelettervezetet a testület 1 ellenszavazattal elfogadta. 11. Tápiószecső Nagyközség településfejlesztési koncepciója. A koncepció megtárgyalását a testület a szeptember 19- i rendkívüli ülésre halasztotta. 12. A Rendezési Terv módosítása. 13. A Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társulási megállapodások módosítása. 14. A Leader csoporthoz történő csatlakozás. 15. Szociális rendelet módosítási javaslat. 16. A Cigánykisebbségi Önkormányzat kérelme. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Cigánykisebbségi Önkormányzat részére a Damjanich Művelődési Házban külön telefonvonal bekötési költségét 4.000,-Ft, illetve 1 db telefonos fax készülék beszerzését ,-Ft + ÁFA forint összegben vállalja. A telefon előfizetési, illetve a beszélgetés költségét a Cigánykisebbségi Önkormányzat vállalja fizetni. 17. Alkotmány téri ingatlan megvásárlása. 18. Jelzálog törlési kérelem. 19. Közvilágítási lámpatestek elhelyezése. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tápiószecső, Kodály Z. u. 37., a Szabadság és a Bajcsy-Zs. u. sarkán lévő villanyoszlopokra közvilágítási lámpatesteket kíván elhelyezni ,- Ft/db + ÁFA értékben a felhalmozási kiadások terhére. Stógli Tibor közvilágítási lámpatest elhelyezése iránti kérelmét nem támogatja. 20. Az ülésterem hangrendszerének bővítése. 21. Ingatlan vásárlási kérelem. 22. Földfelajánlások. 23. Beszámoló a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről. A tájékoztatót összeállította: Tábori Tivadar képviselő Következő tervezett testületi ülés: Időpontja: szeptember óra Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tervezett napirendi pontok: 1. Az idősekről való gondoskodás helyzete településünkön. 2. Javaslatok a téli felkészülésre, és az ezzel kapcsolatos munkák áttekintése. 3. A kegyeleti szolgáltatás helyzete községünkben. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület 3

4 Szeptember 20.- án csütörtökön órakor fogadóórát tartok a Polgármesteri hivatalban. Továbbra is várom észrevételeiket, javaslataikat a telefonra, és a internetes címre is! Bata József, alpolgármester Hogyan is Tápiószecsőn május 14-én kigyulladt a szemétlerakó. Különböző személyeket kerestek az oltáshoz, de nem volt intézkedőképes ember. Kb felé jutottak el a hírek hozzám, mivel nem az első ilyen helyzet volt, így segítséget próbáltam keresni. Az első ember Pethes Pali volt, akit megkerestem, de a gépei szét voltak bontva. Majd Benedek Tiborhoz fordultam, ő azt a választ adta, hogy összeszedi az embereit a gépekre, és kint a szemetesnél találkozunk. Közben a tűzoltók is kérték a segítséget, mivel már órák óta nem bírtak a lángokkal. Így a homokkal való takarás volt csak a megoldás óra közt megérkeztek a gépek és a tűzoltókkal egyesítve az erőket, megkezdődött a földhordás. Ez így ment még 15-én, 16-án és 17-én is. 17-én, csütörtökön, a szeméttelep teljes területe le volt borítva, én mind a 4 nap reggeltől estig kint voltam. A vállalkozó elkészítette a számlát: bruttó Ft-ról m 3 föld lett megmozgatva a 4 nap során. Nos, ezzel elkezdődött Tápiószecsőn egy olyan rágalmazási kampány ellenem és a vállalkozó ellen, amilyen még talán nem volt, legalábbis én nem emlékszem ilyen ellenséges emberi magatartásra. Egyes emberek kivetkőztek magukból és csak a gyűlölet szólt belőlük. Mi volt a beszéd tárgya? A következő: Kovács Feri összejátszott a vállalkozóval a vállalkozó többet számolt el, mint amit elvégzett: nem annyi föld lett megmozgatva, mint amit elszámoltak. Ez a vállalkozó és több társa kb. 20 millió forint értékben végzett munkát Tápiószecsőn: útépítésben, parkrendezésben, árokásásban vett részt, és ezt mind ingyen csinálta, az embereivel, gépeivel. Kérdés, hogy akkor miért számolt volna 100 m 3 földdel többet, vagy forinttal többet? Érthetetlen ugye, kedves tápiószecsőiek. Nos, a Testület döntött, hogy a munkát egy független szakértő mérje fel és számolja ki, hogy a vállalkozó által benyújtott számla megfelel-e a valóságnak. A szakértő a munkát elvégezte. A vállalkozó által benyújtott számlán szerepel: A szakértő által mért adat: 3605 m ,02 m 3 A vállalkozó által benyújtott számla összege: bruttó Ft. Szakértő szerint elszámolható összeg: bruttó Ft Tehát, tisztelt tápiószecsőiek, önök döntsék el, hogy azok az emberek, akik itt élnek köztünk, mennyire igazak, mennyire szavahihetőek, és mennyire valók az önök képviselőiknek, mert sározni, másokat tönkretenni azt tudnak, de tessék már egyetlen pozitív dolgot mondani róluk és a tevékenységükről! Én meg fogom keresni az igazamat és nem hagyom, hogy ezek az emberek hozzám és a családomhoz hozzányúljanak, ennél nehezebb helyzetben is volt már a családom, és felálltunk. Most is így lesz, bízom magamban és a családomban. Gondolom, hogy akik a főszervezői és képviselői voltak az ellenem folyó mocskolódásnak, levonják a tanulságot, hogy nem vagyok egyedül és nem vagyok könnyű préda. Köszönöm képviselőtársaimnak a támogatást. Pályázati felhívás Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére 1.A pályázati felhívásban nem szereplő adatokat, információkat a 19/2005. (IX. 02.) Pm. sz. rendelet tartalmazza. 2.Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban részesülő illetve sajátos nevelési igényű, óvoda-, tanvagy képzési kötelezettségüket nem önkormányzati intézményben teljesítik. 3.Az elbírálás során előnyben részesül az a gyermek/tanuló, aki: 4 Kovács Ferenc képviselő -a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozott -az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra való jogosultság igazolása alapján 4.A pályázat keretében odaítélendő ösztöndíj: -Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi időszak tíz hónapjára lehet elnyerni. 5.Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése: -Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának döntése alapján a szerződéskötést követően kerül sor a kifizetésre két egyenlő részben. -A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi jogviszony fennállásáról.

5 6.Az ösztöndíj mértéke: A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével megegyező mértékű ösztöndíj. Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt. Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya megszűnik. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követő 5 munkanapon belül olvasható lesz a honlapon. 7.A pályázók értesítése a döntésről: Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntéséről írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támogató ösztöndíj szerződést (4.számú melléklet) köt. 8.A pályázat elbírálásának kritériumai: A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szempontok alapján történik. 9.A pályázat formai előírásai: A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati szabályzat, a felhívás, és az űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 10.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje. A pályázatokat hiánytalanul, az előírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetőség szerint tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani. A pályázati anyag: beszerezhető: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Művelődési és Turisztikai Iroda Oktatási Csoportján 1052 Budapest, Városház u. 7. az adatlap letölthető: honlapjáról A pályázat beadási határideje: tárgyév: október elseje A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási Művelődési és Turisztikai Iroda Budapest Városház u A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2. Tápiószecső Gyermekjóléti Szolgálata kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben fel tud ajánlani használt, de működőképes villanybojlert, ágyat és takarót egy rászoruló család számára, kérjük, telefonon jelezze a es telefonszámon hétköznaponként munkaidőben! Szállításról gondoskodunk. Segítségüket előre is köszönjük! Tisztelt Gleisz László úr! A Vízmű vezetője válaszol Önnek az elmúlt Szecsői Tükörben írt megjegyzésére. A vízszolgáltatás sajnos eléggé kacifántos a hibák miatt. A vízelzárás ugyanis nem úgy történik, hogy előre tudjuk, hogy mikor lesz csőtörés. Ha csőtörés van, akkor azt azonnal el kell zárni, azért is, mivel a megtermelt víz sok forintba kerül, és az utcán nem folyhat órákig. Ahol kisgyermek és idős van, ott szoktak egy-egy kancsó vizet tárolni naponta. Az írását is megcáfolja, mivel azt írja, hogy a 100,-Ft-os bolt környékén volt víz, miközben a kisbolt környékén senkinek sem volt vize. Ez is azt bizonyítja, hogy a hálózatot nem egy helyen zárjuk ki. A Vízmű dolgozói nem azért zárják le a vizet, hogy a lakosságot bosszantsák, és ha már le is zárják, azon vannak, hogy minél előbb visszakapcsolják a vízszolgáltatást. Mi is tudjuk azt, hogy nagyon bosszantó, ha nincs víz, mert a mi családunk is ezt a vizet fogyasztja. Szívesen állok rendelkezésre, a problémák megbeszélése terén, hisz nekünk mint szolgáltatónak érdekünk a szolgáltatást igénybevevővel a zökkenőmentes kapcsolatot ápolni. Mi azt kérnénk a lakosságtól, hogy a vízdíjbeszedő ne ötször-hatszor menjen vissza egy helyre, hanem amikor odaér, akkor fizessenek. Tisztelettel: Majzik János Üzemvezető Tisztelt lakosság! Az idei év tavaszán soha nem látott aktivitással indult meg településünk megtisztítása az illegális szemétlerakók felszámolása. Bíztam abban, hogy a tavaszi megtisztított állapotok fennmaradnak. Sajnálatos módon nem! Még mindig vannak olyan lakók, akik az illegális szemétlerakatokat rendszeresen látogatják, és sajnos nem jó szándékkal. Felhívom az ilyen szabálysértők figyelmét, hogy tettenérés esetén ft-ig történő pénzbírsággal sújthatom a helyszínen, valamint komolyabb mennyiségnél feljelentést alkalmazhatok. Elrettentő példaként kívánom megjegyezni, hogy napjától 5 köztisztasági szabálysértőt értem tetten, akiknek összesen Ft helyszíni bírságot szabtam ki. Hajdu Tamás Közterület felügyelő Idősek Világnapja Október 1-je az Idősek Világnapja. Ebben az időben köszöntik az időseket világszerte. Hagyományainkhoz híven mi is köszöntjük az idős lakosságot. Önkormányzati szinten szeptember 30-án. Tervezett program: 11 órai kezdettel mise lesz az idősekért, és köszöntjük az 50 éve örökhűséget esküdött párokat és özvegyeket. Utána a művelődési házban lesz ünnepség, ahol ebéddel fogadjuk a vendégeket, műsorral köszöntjük az időseket. Tisztelettel és szeretettel várjuk a nyugdíjas lakosságot! Wagner Árpádné 5

6 Iskolai hírek Tisztelt Lakosság! Az iskolában történt nyári felújítások kapcsán köszönetemet fejezem ki az iskola minden dolgozója és diákja nevében mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy néhány termünk teljesen megújuljon. Terveztük, hogy közzé tesszük a támogatók listáját, de többen kérték, hogy ne írjuk ki nevüket. Senkit nem szeretnénk akaratunkon kívül kelletlen helyzetbe hozni, de azt sem szeretnénk ha mások azt gondolnák, elfeledkeztünk róluk. Ezért a támogatók részletes listáját, természetesen azoknak a nevével akik ehhez hozzájárulnak, a következő számban teszzük közzé. Czirják Attila igazgató Köszönet! A gyerekek, a pedagógusok és a szülők nevében szeretnénk köszönetet mondani, mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy az iskolában elkezdődjön a termek felújítása. Az alsó tagozaton négy osztálytermet (ez nagyrészt szülői kezdeményezésre) a felsőben pedig a rajztermet sikerült rendbe tenni. Ezt a tavalyi bál bevételéből, támogató jegyekből és társadalmi munkával értük el. Bízom abban, hogy az elkövetkező időszakban egyre több terem renoválására lesz lehetőségünk. Ezért kérek mindenkit, hogy a gyermekeink érdekében fogjunk össze és tegyük szebbé, jobbá környezetüket. A szervezés során nagyon sok ember támogatta a kezdeményezést. Ígéretet kaptunk szülőktől, vállalkozóktól, hogy legközelebb is segíteni fognak. Ebben bízva remélem elmondhatom: JÖVŐRE, VELED, UGYANITT. Tóthné Papp Csilla SzMK vezető Mi lenne ha Arra gondoltam, mi lenne, ha nem maradna ismét érintetlenül a környezetünk. Az elmúlt néhány évtized nyomot hagyott a falakon, - ha mindezek freskók mondjuk még szép is lehetnek. Elméletileg. De nem azok. Pláne nem egy iskolában. Ott, ahol még a tisztasági meszelésre sem jut pénz, idő, energia, nem túl szép látvány az idő lenyomata. Arra gondoltam, mi lenne, ha a gyermekeink emberi környezetben tanulhatnának? Egy olyan helyen, ahol nem kopottak a falak, nem lyukasak a padlók, nem megy szilánk a kezükbe, ha végigsimítanak a padokon. Na persze a tudomány így is, úgy is a fejükbe repül, ha repül, mondhatná bárki, nem attól lesz okosabb a gyerek, hogy ki van meszelve körülötte a fal. De talán mintát ad a gyerekeknek is a rendben hagyott környezet, ami nem biztos, hogy szép is, de legalább tiszta. Talán érték lesz az, ami körülöttük van, mert egyszerűen jólesik ránézni. Ha másért nem azért, mert az övék is. És emiatt naiv ábránd?- remélhetőleg vigyáznak is majd rá. Aztán azon is gondolkoztam, vajon mi kell ahhoz, hogy valami - egy osztályterem például - megváltozzon. Mint a tapasztalat mutatja, tulajdonképpen egy nagy elhatározás szükséges, némi festék, ecset, pár ember konkrétan kettő és négy nap. Négy nap nem sok idő. Szerintem. Persze sok, ha a szórakozásról kell lemondani, vagy a szabadidőből kell kiszakítani. Ha azonban lendületes jókedvvel két hétvégét arra 6 szánunk, hogy valami értékeset létrehozzunk, akkor talán mégsem olyan hosszú az a négy nap. Pont ennyire volt szükség, ahhoz hogy egy tanterem megszépüljön. És ha még mindehhez sikerül találni néhány konkrétan kettő - elszánt segítőkész apukát, akkor még a munkadíjon is spórolhatunk. Aztán az is eszembe jutott később, hogy ennek a gondolatnak még következménye is lehet. De nagyon bíztam benne, hogy nem az ujjal mutogatós, persze ki, ha ők nem, irigykedő hozzászólások. Vagy a szintén kellemetlen, tapssal ünnepelt köszönjük meg nekik eseménydömping. Sokkal inkább egy olyan következményben bíztam, ami már nem csak elkezdődött, hanem első körben be is fejeződött. Az alsós iskolában szintén megszépült még néhány tanterem és a felsőben is új színt és burkolatot kapott a rajzterem. Bízom benne, hogy ezek az események csak az első néhány dominók, amelyek elindítottak egy folyamatot. Ugye vannak még, akik ugyanígy gondolják? Kulturális hírek II. Rétesfesztivál Tar Andrea Tápiószecsőn szeptember 22-én szombaton A tápiószecsői Damjanich Művelődési Ház szeptember 22-én, szombaton második alkalommal rendezi meg a Rétesfesztivált. A program keretében: óráig rétes-bukta-lepénysütő verseny óráig gyermekek részére játszóház, kézműves foglalkozás 16 órától az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes és a Gyermek Néptánc Együttes közös műsora Somogyi István magyar nótákat énekel Az első helyezettek értékes díjat kapnak. Egész nap megtekinthető Pince Múzeumunkban a néprajzi gyűjteményünk. Egész nap rétes-bukta-lepény kóstolási, vásárlási lehetőség. Várjuk jelentkezésüket a versenyre, kóstolóra, személyesen a művelődési házban, telefonon a es számon vagy a e- mail címen. Részvételi díj személyenként 600,-Ft, mely magában foglal egy tál ételt. Várjuk jelentkezését! Walter János Programfelelős A művelődési ház Páva Klubjában szeptember én használt ruha vásárt tart a Sápi Karitász Egyesület. Mindhárom napon 9-17 óráig jöhetnek a ruhát választani. Ingyen hazavihet 5 kg ruhát. Szüreti vigasság a Damjanich Művelődési Házban szeptember 23-án 16 óra Gyermek-Gyerkőc Együttes műsora Szüreti bál gyermekeknek, szüleiknek Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Damjanich Művelődési Ház Dolgozói

7 Felhívás A Damjanich Művelődési Házban 2007 szeptember 30- án 15 órától Babák készítése zöldség-gyümölcs (és természetes anyagokból). Az elkészült babák 2007 október 1-jétől-5-éig tekinthetők meg a művelődési ház előcsarnokában, naponta 9-17 óráig. A babák készítésére, a kiállítás megtekintésére várjuk az érdeklődőket. Az Alkotó Kezek Baráti Társasága kiállítása lesz Tóalmáson a Tóalmás Galériában, Kossuth u. 30. A kortárs festők művei ( akik Tápiószecsői lakosok) szeptember 15-től október 1-ig megtekinthetők. Mindenkit szeretettel várnak. IV. Nemzetek tánca Lélekkel látni A hangok, mikor összeállnak dallá, S a mezők felett, mint szellő lengenek, Bércek fölött szelíd susogásuk Szívek ajándéka Istennek, embernek. Augusztus 20-i ünnepségről Nem voltunk sokan, akik megjelentek az ünnepségen, de aki ott volt, az nem felejti el egyhamar a Templom téren és a templomban lezajló eseményeket. A finnek tánca, finom forgások és mozdulatok összhangja, kellemes lágy zenére. Ahogy főszerkesztőnk mondta, oly kecsesek, mint a hattyú. A mi tánccsoportunk is a szokásos kiváló formáját hozta, nagyon jól szórakoztunk. A templomban minden második pad fehér rózsával és aláhulló borostyánnal volt díszítve, az ünnepi misét emelte a szép pirosra sült új kenyér szentelése, amit kóstolásra végig kínáltak a tánccsoport tagjai. A templom zsúfolásig tele volt, papunk szépen beszélt, és mindannyian tiszta ünneplő szívvel énekeltük a zsoltárokat. Hazafelé az jutott eszembe, milyen jó, hogy más országokból vendégeket hívunk (tavaly a hollandokat, most a finneket), így megismerjük más népek kultúráját is, és ők is elviszik magukkal a mi kultúránk hírét, és vendégszeretetünket. Ünnepeinket pedig még szebbé, színesebbé teszik táncaikkal, zenéjükkel. Dobos Hajnalka Táncos lábak, kecses mozdulatok, A színpad élő színes forgatag. Az ember néz, azt hiszi álmodik, S lelke mélyén örökre ott marad. Mint virág a szélben, a hajladozó lányok, Nyomukban legények, mint kelő pirkadat. Csupa könnyedség: repülni vágyok Míg velük az idő észrevétlen szalad. Finnek, bolgárok, olaszok, lengyelek, S nemzetem dicső táncosai, Lélekemelő és örök a barátság, Mely ily csoda dolgokat tud egymásnak adni. Egy tánctalálkozó emlékét őrzöm. Szívem melegével életben tartom azt. Míg az ezer tó vidékén, smaragd mezőkön Lélekben veletek vágyom a tavaszt. d Orlandó Új kenyér köszöntése Nagyasszonyunk, Égi Anyánk, Köszönjük, hogy vigyáztál ránk. Hála néked mindörökké, A mindennapi kenyerünkért. Téged dicsér a Magyar nép, Mert a világ királynéja lettél. Szent István a koronát felajánlja Szűz Anyám, Ezen a szép ünnepen zengünk hálaéneket. Mai napon az árvák Téged kérnek Szűz Anyánk, Hangos szóval imádkoznak, neked hozsannát mondanak. A sok híved így könyörög: hallgass meg én, Ó Istenem, A mindennapi kenyeret, add Ó uram, add ezt meg. Magyarország királynéja, Nagyasszonyunk Mária, Új kenyérrel legyen tele híveidnek asztala. Hogy a bőség kosarából mindenki vehessen, Imáikkal, énekükkel csak Téged dicsérhessen. Mikor már az új kenyeret nem ünnepelhessük veled, Nem ehetjük többé már a mindennapi kenyerünket, Akkor is állj mellettünk, mennyországba vidd lelkünk, Hogy ott is dicsérhessünk, veled örvendezhessünk. Szeretettel: Kmety Andrásné 7 Közbiztonsági tájékoztató Kék hírek Ismeretlen tettesek án 20:00 óra és én 05:00 óra közötti időben egy Tápiószecső külterületén található lakóházból rács- és ajtókifeszítés módszerével eltulajdonítottak 1 db színes televíziót. A lopással okozott kár ,-Ft, a rongálással okozott kár ,-Ft. Az ügyben folytatott nyomozás során a Tápiószecsői Rendőrőrs nyomozója és munkatársai a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható személyek kilétét felderítette, kihallgatásuk megtörtént. Az eljárás során több, korábban elkövetett egyéb vagyon elleni bűncselekmény is felderítésre került. Az elkövetők ellen a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. A rendőrőrs munkatársai hat tápiószecsői illetőségű személlyel szemben kezdeményeztek büntetőeljárást kábítószerrel való visszaélés megalapozott gyanúja miatt. Az elkövetők között fiatalkorú személyek is vannak. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időszakban (június-július hónapban) Tápiószecsőn és a környező településeken megnőtt a kerékpárlopások száma. Kérjük, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében minden esetben zárják le kerékpárjaikat, még akkor is, ha csak percekre is hagyják felügyelet nélkül. A nyári időszakban csökkent a Tápiószecső nagyközségben ismertté vált bűncselekmények száma. Június hónapban 20, július hónapban 12, míg augusztus hónapban 8 bűncselekményt követtek el. A bűncselekményi kategóriák alakulása augusztus hónapban: 5 betöréses lopás, 2 lopás, 1 tartás elmulasztása. A betöréses lopások célpontjai között hétvégi ház, melléképület és zöldséges bolt szerepelt augusztus hónapban a Tápiószecső Rendőrőrs és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat négy alkalommal hajtott végre közös közlekedési és közbiztonsági akciót Tápiószecső területén. Az akciók során fokozottan ellenőrzésre kerültek a közterületek és nyilvános szórakozóhelyek. A közterületen észlelt jogsértőkkel szemben számos intézkedés történt. A Tápiószecsői Rendőrőrs munkaidőben a es telefonszámon várja bejelentéseiket, panaszaikat, munkaidőn túl a Nagykátai Rendőrkapitányság elérhető a , , telefonszámokon, valamint a 107-es és 112-es segélyhívószámon. D r. Gócsa Gábor r.őrnagy őrsparancsnok

8 Első a biztonság! 17 esztendő sok ezernyi szolgálatban eltöltött óra és nap számtalan rendezvény biztosítása és persze számtalan bűneset meghiúsítása és megelőzése. Talán így lehetne összefoglalni egy mondatban a tápiószecsői Polgárőrség történetét. Mondhatnánk, hogy szegényes ez a bemutatás de ebben az esetben inkább az a jó hír ha nincs hír. Beszélgetőtársam Dósa Zoltán. Mikor alakult meg településünkön a polgárőrség? február 24-én Flachner István és Darázs István kezdeményezésére egyfajta baráti körként kezdődött a polgárőrség története. Akkoriban saját autóval és kezdetleges eszközökkel, de annál nagyobb lelkesedéssel kezdték meg a munkát. Mai napig őrzöm az első szolgálatok feljegyzéseit és egyéb eszközeit melyeket nagy becsben tartok, tartunk. Hány tagú a szecsői szervezet? Egy kicsit még maradnék a múltnál ben új szakasz kezdődött életünkben. Ekkor lépett a jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek megfelelő keretek közé a szecsői polgárőrség. Jelenlegi taglétszámunk 2 csoportban fő, számos alapító az érettebb korosztályból, de szerencsére már igen fiatalok is erősítik csapatunkat. Saját autóval dolgozunk és bátran állíthatom, hogy a nagykátai járásban a legjobban felszerelt polgárőrök tápiószecsőn teljesítenek szolgálatot. Jó néhány országos és megyei elismerésben részesítették tagjainkat, és néhány évvel ezelőtt az év polgárőre megtisztelő díjat is tápiószecsői polgárőr kapta. Ezek igen szép eredmények de mit lehet tudni a hétköznapokról? Minden hétvégén estétől hajnalig szolgálatot tartunk. Ezen idő alatt az eredményességünk igen magas, hiszen ebben az időben nagymértékben csökkent a bűnesetek száma. Szeretnénk a későbbiek során a hétköznapi szolgálatok rendszerét is megvalósítani, melyen dolgozunk, és reméljük mielőbb megvalósul. E mellett fontosnak tartjuk a faluban megrendezésre kerülő közéleti, kulturális, sportrendezvények valamint egyházi ünnepeink biztosítását, és zavartalan lebonyolítását. Elég, ha a nemrég megrendezett falunapra, vagy a hamarosan megrendezésre kerülő futónapra gondolunk, melyeket büszkeségünkre nélkülünk már nem is lehetne megrendezni a szokott biztonságban. És persze nap mint nap vigyázunk gyermekeinkre az iskolák előtt. Elismerésre okot adó tények ezek, de hogyan segíti a rendőrség a helybeliek munkáját milyen a kapcsolatuk? A kapcsolatunk megfelelőnek mondható a jelenlegi viszonyokhoz és lehetőségekhez képest. Az elmúlt hetekben Tápiószecsőn tapasztalható igen erős rendőri jelenlét bizonysága ennek? Ennek is és sok másnak is köszönhető jelenlétük reményeink szerint hosszú távon számíthatunk rájuk, de egyéb ötleteink is vannak biztonságunk növelésére. Mire gondol? Sokan sokszor elmondták már, hogy mi polgárok is sokat tehetünk. Szeretnék megvalósítani a SZ.E.M. ( Szomszédok Egymásért Mozgalom) mozgalmat. Figyeljünk egymásra jobban, figyelmeztessük egymást ha gyanús nem megszokott eseményt, személyt látunk. 8 Írjuk fel autójuk rendszámát, vagy értesítsük az illetékeseket! Legyünk bátrak és éberek! Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy hívjak mindenkit, aki szeretne bármilyen szolgálatot vállalni akár a gyerekek reggeli iskolába bejutásánál akár éjszakai szolgálatra, akár a rendezvények biztosításában szeretne részt venni. Természetesen az anyagi támogatásokat is várjuk, tekintettel jövőbeni terveink megvalósításához, melyek mindannyiunk biztonságát és jobb életminőségét fogják szolgálni. Nagyon köszönöm a beszélgetést és további sok sikert kívánok! Visnyei Tamás Motoros nap Nagykátán A Nagykátai Baleset-megelőzési Bizottság augusztus 25.-én a CLARION parkolójában megrendezte a környéken egyedül álló szakmai motoros napot, melynek célja a motoros balesetek megelőzése. A szervezőbizottság vezetéstechnikai képzéssel, vetélkedőkkel, bemutatókkal próbáltak hozzájárulni ahhoz, hogy a környékbeli motorosok biztonságosabban közlekedhessenek. A vetélkedők résztvevői igen komoly díjakban részesültek, melyeket nagyvonalú vállalkozók, környékbeli motoros üzletek, motorgumis csapat ajánlott fel. Sajnálhatja, aki kimarad belőle, de ígérjük jövőre ismételten megrendezzük, mert ha már egy életet megmentettünk már megérte. Vigyázzunk egymásra. Hajdu Tamás Köszönet a tápiószecsői Rendőrőrs dolgozóinak! A Szecsői Tükör eddigi számaiban az őrs munkáját még csak negatívumokkal illették. Mi most ezt a tendenciát szeretnénk egy kicsit megtörni, és ezúton szeretnénk köszönetet mondani az augusztus 17-én nyújtott gyors és hozzáértő munkájukhoz. Köszönet! Tápiószecsői Posta dolgozói Szeretnék köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal által szervezett ruhavásár megrendezéséért. Külön is köszönöm az ott jelenlévő és közreműködő munkatársaknak azt, hogy türelemmel, szeretettel és segítőkészséggel segédkeztek a vásárlóknak a válogatásban és a ruhapróbáknál. Mindenki találhatott magának, amire szüksége volt (gyermek- és felnőtt ruhát, cipőt, táskát), ha rászánta az időt a válogatásra. Már az is örömet jelentett, amikor egy éppen megfelelő darabra leltünk, és együtt tudtunk örülni egymás sikereinek. Így aztán jó hangulatban telt a vásárlás, kár, hogy csak kevesen voltak, remélhetőleg legközelebb már többen eljönnek. Őszinte köszönettel: Risa Sándorné

9 Köszönetnyilvánítás! Darázs Józsefné 101. évében meghalt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot vittek. A gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki azoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik édesanyánk Pintér Tiborné temetésén részt vettek, koszorúikat, virágaikat elhelyezték a sírra és osztoztak fájdalmamban. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Lengyel Pálné temetésén megjelentek és Őt utolsó útjára elkísérték. Fia, menyei és unokái, valamint élettársa és annak családja A vöröskereszt véradást szervez! Ideje: szeptember 21-én ig Helye: Általános Iskola tornacsarnoka Várjuk mindazokat, akik évesek és egészségesnek érzik magukat, felajánlják segítségüket embertársaiknak. A véradók hozzák magukkal a személyi igazolványt, TAJ kártyát, és a véradást igazoló igazolványt. Wagner Árpádné Eladó! Tápiószecső, Balassi B. u. 10-ben lévő 3 szobás szuterénos családi ház (villany, gáz, víz van). MÁV, busz, iskola, óvoda és közért 5 percre. Telefon: Eladó Tápiószecsőn a Honvédségi lakótelepen, tégla építésű 73m 2 - es első emelet 3 szobás egyéni vízórás lakás. Kerttel rendelkező, felújított lakás. Tel: 06-29/ / Malacok eladók! Tel.: Tápiószecsőn a Honvédségi lakótelepen 3. emeleti 50 m 2 es 2 szobás lakás eladó. Érd.: Német, jó állapotú, használt bútorok olcsón eladók. Tóalmás, Kossuth u. 38. Tel.: Puli-Foxi keverék kutyakölykök ingyen elvihetők! Tel.: Zarándokút Montichiari kisvárosba és a hozzátartozó Fontanellébe Felvilágosítás és jelentkezés: Tóth Istvánné Tel.: , 2251 Tápiószecső, Kátai út 46. Tápiószecső, Határ u. 49. szám alatti, 1999-ben épült családi ház eladó. A ház fiataloknak alkalmas. Elosztása: 1+2 félszoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba. Érdeklődni: telefonszámon lehet. Üdüljön Hajdúszoboszlón! A gyógyfürdőtől 5 percre, csendes, nyugodt környezetben APARTMANOK egész évben kiadók. Érdeklődni lehet: Ofelláné Anikónál Üdülési csekket is elfogadunk Tel.: 06-29/ (18 óra után) vagy 06-30/ as telefonszámon 9 Riasztószerelés! Vagyonvédelmi riasztórendszer és videó megfigyelőrendszer telepítését vállalom! - akár mobiltelefonos hívóegységgel - védelem otthon tartózkodás alatt, részleges élesítés - távfelügyeletre, mobiltelefonra köthető - kültéri védelem Magas minőségű, pl.: DSC, vagy PARADOX központok, egységek alkalmazása. A videó megfigyelőrendszer és éjjellátó kamera segítségével állandóan felügyelheti a védendő területet! Elektromos (távirányítós) kapumozgatás! Ingyenes helyszíni felmérés! Mobil: (Szabó József) Tápiószecső, Magdolnatelepen, Tanács utcában 220 n.öles belterületi saroktelek, összközmű lehetőségével Ftért eladó. Telefon: 06/ Eladó a Honvédségi lakótelepen első emeleti 1.5 szobás 53m 2 -es lakás. Irányár: 8.5 millió Ft. Telefon: 06-20/ K ö n y v v á s á r! Állományból kivont könyvtári könyvek 100,-Ft-os egységáron megvásárolhatók szeptember 6-21 között, a Táncsics M. u. 4. sz. alatt. Hétfő, kedd, csütörtök és pénteki napokon óra között. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Nagyné Mészáros Ilona Könyvtárvezető Tápiószecsői Magdolna Horgászklub Tápiószecsőn a 31-es főút mellett található, több helyen ki van táblázva. A tó bekerített, őrzött parkolóval, kulturált büfével rendelkezik. Gyermekeknek homokozóval, hintával, családoknak bográcsozó és sütögetési lehetőséggel. A tó és a falu felett előzetes megegyezéssel sétarepülési lehetőség. Felnőtt napijegy: 1.000,-Ft Gyermek napijegy: 500,-Ft A kifogott hal mennyiségét a horgásznak ki kell fizetni. 14 év alatti gyermek egy horgászbottal és szülői felügyelettel horgászhat. Klubtagoknak tagsági igazolvány a helyszínen váltható. http: //www.azurtermal.hu Érdeklődni: vagy Felhívás! A Tápószecsői Megoldás Vt. intéző bizottsága tájékoztatja a lakosságot, hogy IX 03 ától betakarításig mindennap este és reggel óra közötti időszakban az orvvadászat illetve a terménylopások visszaszorítása érdekében, a termő területeken a Vt. fegyveres járőrszolgálatot teljesít, a rendőrséggel karöltve. Kérjük az esetlegesen igazoltatott személyek megértését illetve türelmét, nem szándékunk senki felesleges zaklatása, de gátat kell vetnünk a fent említett bűncselekmények elszaporodásának. Megértésüket köszönjük!

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ HIPP-HOPP ÓVODA. 2011/12. évi beszámolója a Képviselő-testület felé. 2012.aug.26. 2251. Tápiószecső tagóvodavezető. OM: 037 276 Kátai út 90.

BESZÁMOLÓ HIPP-HOPP ÓVODA. 2011/12. évi beszámolója a Képviselő-testület felé. 2012.aug.26. 2251. Tápiószecső tagóvodavezető. OM: 037 276 Kátai út 90. BESZÁMOLÓ NAPKÖZI HIPP-HOPP ÓVODA 2011/12. évi beszámolója a Képviselő-testület felé HIPP-HOPP ÓVODA Készítette: Dósa Anna 2251. Tápiószecső tagóvodavezető Kátai út 90. 2251. Tápiószecső, OM: 037 276 Kátai

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Létszámleépítési döntés kiegészítése Bratu László polgármester

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Létszámleépítési döntés kiegészítése Bratu László polgármester VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS 138-14/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 27-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben