Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott."

Átírás

1 Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni felismerésére, hiszen panasz nélkül is lehetünk betegek. A vizsgálat: - helye: Damjanich Művelődési Ház - ideje: szeptember október 20. Napok: - kedd, csütörtök, péntek: délelőtt hétfő, szerda: délután: Megjelenéskor a személyi igazolványt, TB. kártyát valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával. Kérem, aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen, az arról szóló igazolást (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék a polgármesteri hivatalban, vagy a tüdőszűrés helyén bemutatni! Bíróné Palotai Éva mb. jegyző Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 29-én rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Tápiószecső Nagyközség Polgármesteri Hivatalának átvilágítása, hatékonyság elemzése. Az előterjesztést a Képviselő-testület nem fogadta el. Átdolgozásra és kiegészítésre visszaadta. 2. A Hipp-Hopp és a Pöttöm Óvoda beszámolója. Kivonat a beszámolókból: a.) Hipp-Hopp Óvoda: Óvodánk helyzete a évi beszámolóhoz képest jelentősen változott, a létszámleépítés első üteme végett. Nevelőtestületünk az 1999-ben készített, 2004-ben felülvizsgált tevékenységközpontú program alapján végzi a nevelési-oktatási feladatait. A következetes, hivatástudattal végzett munka eredménye, hogy óvodás gyermekeink jól érzik magukat a biztonságot nyújtó nevelők és a nevelőmunkát segítő dolgozók mellett. A kialakult hagyományok, ünnepek, ünnepélyek színvonala, az iskolára felkészített gyermekek tükrözik az óvodai nevelés értékét, eredményeit. Óvodásaink ápoltak, gondozottak, egyre több az alsó rétegből, illetve alacsony jövedelmű szülők gyermekei. Évente 2-3 gyermeknek van szüksége fejlesztő foglalkozásra az iskolára való felkészítéshez. Többen szorulnak logopédiai ellátásra. Szociális szempontból 26 fő 50 %, míg 13 fő 100 %-os étkezési térítésben részesül. Nevelőtestületünk életkora szerint eltérő: a 24 évestől az 59 évesig. A legidősebb óvodapedagógusunk Kiripolszki Istvánné novemberében nyugdíjba vonul. Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról 1 Mindenki rendelkezik felsőfokú, illetve főiskolai diplomával. Óvodamenedzseri szakvizsgával négy fő rendelkezik. Az óvodapedagógusi álláshely még a beszámolási időszak alatt 11 fő. Szeptember 01-től 1,5 fővel csökken az álláshelyek száma. Egy álláshely helyettesítéssel van betöltve, mivel egy óvodapedagógus GYES-en van. Gyógypedagógusi, illetve logopédus-asszisztensi végzettséggel látjuk el a logopédiai, illetve a logopédiai fejlesztő feladatokat. Az óvoda státuszában alkalmazott logopédus mind a négy óvodában ellátja a feladatokat. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák létszáma április 01-től 1 fővel csökkentésre került. Mindenki rendelkezik dajkaképzős végzettséggel, közülük személyi változás is történt, mivel egy konyhalány ebben az évben nyugdíjba vonul. Nagy Sándorné munkaviszonya szeptemberben felmentéssel megszűnik. Az adminisztrátori (1 fő 6 órás) feladatok ellátása részmunkaidőben történik. Az épületek állaguk szerint továbbra is sürgős külső felújításra szorulnak, de belső felújítás is halaszthatatlan, főleg az Árpád úti óvoda gyermekmosdója. Az épületek világítása, fűtése megfelelő, korszerű. Radiátorok védő burkolatának felszerelése és a bejárati ajtók cseréje mielőbb szükséges. A bútorok a Kátai úti óvodában átmeneti időre felújítottak, elfogadhatóak, az Árpád úti óvodában is kopottak, nem esztétikusak. Ott is megkezdtük a festéssel való felújítást óvónők által. Infrastruktúránk: a minimálisan szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.

2 Az elavult számítógépünk helyett a Hungária Biztosítótól kaptunk 10 működőképes gépet, a költségvetésben nem tudtunk rá előirányzatot tervezni. Nagyon hiányzik az önálló internet kapcsolat. Az audiovizuális eszközeink megfelelőek, beszerzésük, ill. pótlásuk továbbra is SZMK pénzből valósul meg. A Karácsonyváró ARANYKAPU bevételéből vásároltunk karácsonyi játékokat, gyermek elárusító pultot, míg a papírgyűjtésből a gyermeknapi programot finanszíroztuk. Környezetünk: az udvarokon van elegendő játékszer, de elavultak, sok a vasból készült hinta, mászóka, melyeket 2005-ben szakértővel felülvizsgáltattunk, és a vizsgálat eredményének megfelelően szeretnénk megvalósítani az EU-s balesetbiztonsági előírások szerint. Az ütéscsillapító talajburkolat kialakítása és a hinták felújítása folyamatban van. Belső helyiségeink: csoportszobáink (méret szerint) egy kivételével megfelelőek, de az Árpád úti óvoda lelakott, tisztasági festése 2008-ban elengedhetetlen. Az épület továbbra is szűkös, zsúfolt. Az óvoda dolgozói részére esztétikus, kulturált öltözőben lehetőség van a munkavédelmi előírásnak megfelelően tárolni az utcai, ill. a munkaruhát. Vizes helyiségeknél (mosdók, gyermek WC-k) problémát jelent a WC fedelek cseréje, ugyanis a régi csészékre már nem gyártanak tetőt. Az Árpád úti óvodában lecseréltük a gyermek WC-k tartályait. Kis öltözőben nem került sorra a mosdó cseréje. Mindkét óvodában tükröket szereltünk fel a gyermekmosdók fölé. A csoportszobák tisztasági festését, a parketta csiszolását is el kell végezni es pénzügyi keretünk nagyon szűkös, éppen hogy vegetálásra elegendő. Pedagógiai feladataink megvalósítása: 2006-ban megalakult a Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társuláson belül az óvodavezetők munkaközössége. Itt közvetlenül egyeztetjük aktuális feladatainkat, szervezzük a legszükségesebb továbbképzéseket. Nevelő-oktató munkánkat tevékenységközpontú programunk alapján végezzük. Gyermekcsoportjaink vegyes, illetve homogén összetételűek. A mindennapi tevékenységek kötelező, illetve kötetlen foglalkoztatási formában valósulnak meg. Az Árpád úti óvodában a három csoportot 5 óvodapedagógus, a Kátai úti óvodában szintén a három csoportot 6 óvodapedagógus (2 fő részmunkaidőben 4 órásként) látta el. Óvodai férőhelyek száma: Árpád úti óvoda: 68 fő Kátai úti óvoda: 66 fő Összesen: 134 fő 2007-ben iskolát kezdő gyermekek száma: 32 fő 2007/2008-ra beírt gyermekek száma: 30 fő Csoportlétszámok alakulása 2007/2008-ban: Árpád úti óvoda: Kátai úti óvoda: 19 fő 22 fő 22 fő 23 fő 18 fő 21 fő Összesen: 59 fő Összesen: 67 fő b.) Pöttöm Óvoda: A közoktatási rendszer átalakítása, a pedagógusokra nehezedő újabb és újabb elvárások, az oktatási tekintélyt már-már megtépázó törvényi szabályozások 2 nehéz helyzet elé állítják a pedagógusokat mindennapi munkájuk során. A folyamatos stressz, a bizonytalanság bizony lelki és testi leépüléshez, munkánk egyre rosszabb minőségi végzéséhez vezet, mely lecsapódik, és érzékenyen érinti a gyermekeket is. A dolgozói létszámleépítések igen fájó pontként hatottak minden egyes dolgozóra. Nehéz és embert próbáló feladat előtt állunk, mivel a technikai létszám mellett az óvónői létszám is csökken szeptembertől. A főállású óvónők száma: 9 fő ebből 1 fő óvodavezető Szeptembertől: 6 óvónő teljes munkaidőben, 1 fő 4 órában, 1 vezető Dajka: 5 fő Konyhai dolgozó: 2 fő 4 órás állásban Óvodatitkár: 1 fő 6 órás részmunkaidőben Minden kolléganőm rendelkezik a munkaköréhez előírt iskolai végzettséggel. Egy dolgozónknak tanítói diplomája is van és jelenleg jogi egyetemre jár levelező tagozatra. Egy dolgozónk elvégezte a felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensképzőt. 1 dolgozó szakvizsgával rendelkezik, 2 alapfokú számítógépkezelői vizsgával. A technikai dolgozóink közül 2 személy érettségivel, 1 személy pedig alapfokú számítógép-kezelői vizsgával rendelkezik, dajkáink szakképzettek. Az óvónők folyamatosan vesznek részt a 7 évenkénti kötelező 120 órás továbbképzésen. A nevelőmunkához szükséges tárgyi, anyagi feltételek: Mindkét épületünk külsőleg és belsőleg egyaránt nem a mai kor követelményeit rejti magában. Ezek ellenére a dolgozók igyekeznek esztétikailag berendezni a meglévő bútorokkal és eszközökkel a csoportszobákat, melyek igen hangulatos és vidám küllemet nyújtanak az oda belépőknek. Természetesen célunk az, hogy ezeket a régi bútorokat újakra cseréljük, de a költségvetésből az idei évben sem futotta. Mindezek mellett el kell mondani, hogy szemléltető eszközeink és az egyes tevékenységekhez használt eszközeink elfogadhatók, sőt akad olyan is, ami egészen korszerűnek mondható. Az intézményünk gazdálkodását a költségvetési kereten belül jónak ítélem meg. Mindenki megérti és tudja, hogy sajnos csak a meglévő pénzösszegekből gazdálkodhatunk, így valójában csak a legszükségesebb eszközöket vesszük a foglalkozásokra, dekorálásra, irodai felhasználásra egyaránt. Igen nehéz beosztani ezt a keretet, mivel mi valójában csak az önkormányzati költségvetésből tudunk költeni. A sok szociálisan hátrányos helyzetű, szegény családoktól nem várható el, hogy anyagilag támogassák óvodánkat. Intézményünket látogató gyermekek szülei munkásemberek, sokat munkanélküliek, magas az etnikai rétegből érkezők száma, és az utóbbi időben rohamosan nő az állami gondozottak létszáma is. A családok különböző okok miatt nem tudnak teljes mértékben megfelelni a család funkciójának, feladatának. A családok szociokulturális hátterének megismerését a gyermek egészséges fejlődése érdekében elengedhetetlen feladatnak tekintjük. Ebben a tanévben 28 nagycsoportos korú gyermeknél írt elő egyéni fejlesztést a szakember, 2 gyermek rendszeres pszichológiai kezelésben vett részt, 1 gyermek pedig Nagykátán fejlesztő foglalkozásokat látogatott.

3 Sajnos az előzőekből is látszik, van tennivaló bőven, - szakember, fejlesztő pedagógus nélkül, alacsony óvónői létszámmal nem könnyű orvosolni a hiányosságokat. A problémák korai felismerésére törekedve, a szülőkkel összhangban próbáljuk azért a gyermekek feszültségét feloldani, fejlődésüket segíteni. A beszámolókat a testület egyhangúlag elfogadta. 3. Fejlesztő pedagógusi álláshely és órakeret biztosítása az Általános- és Művészeti Iskolának. 4. Alapító okiratok és megállapodások megtárgyalása. 5. Szervezeti-, és Működési Szabályzat elfogadása. 6. Bursa Hungarica pályázat. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat ösztöndíj pályázathoz 2008-ban csatlakozik. Az ösztöndíj pályázatra évben 1 millió Ft-ot biztosít. 7. A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a tűzoltó autó műszaki vizsgáztatására és műszaki állapotának felújítására ,-Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére. Felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére. 8. A évi költségvetési rendelet módosítása. 9. Tájékoztató a I. félévi gazdálkodás helyzetéről. Kivonat a tájékoztatóból: Önkormányzatunk működési bevételénél az időarányos teljesítés 49,1 %, vagyis összegszerűen a tervezettnél mintegy ,-Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott. A helyi adók közül az iparűzési adó teljesítése 40,2 %- os, így ,-Ft-tal kevesebb realizálódott az időarányosnál. A kommunális adó bevételünknél a teljesítés 56,8 %-os, az időarányosnál ,-Ft-tal többet sikerült beszednünk, a hátralékok és a feltárt adók miatt. Az átengedett központi adók esetében a gépjárműadó bevételeknél a teljesítés 37 %-os mértékű. Bevételkiesés az Idősek Klubjánál mutatkozik, ahol a tervezett bevételnek 43,8 %-a teljesült. Itt a tervezetthez képest kevesebb létszám igényelte a házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, nappali szociális ellátást, illetve az igénylők anyagi helyzete miatt térítési díj kedvezményben is kellett részesíteni a szolgáltatást igénylőket. A Vízműnél a vízdíj bevételek teljesítése időarányosan csak 40,8 %, mivel a évi nyári vízdíjfogyasztás nagyobb része csak a félév után került a lakosság részéről befizetésre. Az önkormányzat sajátos bevételeinek alakulása: a közterület használati, bérleti díj bevételek, sírhely megváltási díjak befizetése 29,4 %. A tervezett bevételi előirányzathoz képest az időarányos teljesítésnél több bevételt sikerült realizálni a következő szakfeladatokon: A Könyvtár bevételei 69,3 %-ra teljesültek, és a Művelődési Ház bevételei is az időarányosnál kedvezőbben (53,5 %) alakultak az elnyert pályázatoknak köszönhetően. Szintén a pályázati forrás MITIOK HEFOP támogatás folyósításának megfelelően az iskolánál a bevételek 79 %-ra teljesültek. A vizitdíj bevételek miatt a fogorvosi szolgálatnál 58,6 %-os bevételt sikerült realizálni. A Hipp-Hopp Óvodánál az intézményi ellátási díjak teljesítése 55,7 %, a Pöttöm Óvodánál 43,2 %-os, mivel a szülők anyagi helyzete miatt sok gyermek részesül 50 %-os, illetve 100 %-os térítési díj kedvezményben. A települési hulladékok kezelése és a köztisztasági tevékenység szakfeladat bevétele időarányosan 63,3 %- ra teljesült, a szemétdíj, szemét lerakási díjak befizetéséből, illetve beszedéséből. A munkahelyi vendéglátás szakfeladat bevételei 54 %-os teljesítést mutatnak ,-Ft kamatbevételt sikerült elérni a tervezett évi ,-Ft-tal szemben. 10. Kerti hulladék és avar égetésének helyi szabályozása. A rendelettervezetet a testület 1 ellenszavazattal elfogadta. 11. Tápiószecső Nagyközség településfejlesztési koncepciója. A koncepció megtárgyalását a testület a szeptember 19- i rendkívüli ülésre halasztotta. 12. A Rendezési Terv módosítása. 13. A Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társulási megállapodások módosítása. 14. A Leader csoporthoz történő csatlakozás. 15. Szociális rendelet módosítási javaslat. 16. A Cigánykisebbségi Önkormányzat kérelme. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Cigánykisebbségi Önkormányzat részére a Damjanich Művelődési Házban külön telefonvonal bekötési költségét 4.000,-Ft, illetve 1 db telefonos fax készülék beszerzését ,-Ft + ÁFA forint összegben vállalja. A telefon előfizetési, illetve a beszélgetés költségét a Cigánykisebbségi Önkormányzat vállalja fizetni. 17. Alkotmány téri ingatlan megvásárlása. 18. Jelzálog törlési kérelem. 19. Közvilágítási lámpatestek elhelyezése. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tápiószecső, Kodály Z. u. 37., a Szabadság és a Bajcsy-Zs. u. sarkán lévő villanyoszlopokra közvilágítási lámpatesteket kíván elhelyezni ,- Ft/db + ÁFA értékben a felhalmozási kiadások terhére. Stógli Tibor közvilágítási lámpatest elhelyezése iránti kérelmét nem támogatja. 20. Az ülésterem hangrendszerének bővítése. 21. Ingatlan vásárlási kérelem. 22. Földfelajánlások. 23. Beszámoló a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről. A tájékoztatót összeállította: Tábori Tivadar képviselő Következő tervezett testületi ülés: Időpontja: szeptember óra Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tervezett napirendi pontok: 1. Az idősekről való gondoskodás helyzete településünkön. 2. Javaslatok a téli felkészülésre, és az ezzel kapcsolatos munkák áttekintése. 3. A kegyeleti szolgáltatás helyzete községünkben. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület 3

4 Szeptember 20.- án csütörtökön órakor fogadóórát tartok a Polgármesteri hivatalban. Továbbra is várom észrevételeiket, javaslataikat a telefonra, és a internetes címre is! Bata József, alpolgármester Hogyan is Tápiószecsőn május 14-én kigyulladt a szemétlerakó. Különböző személyeket kerestek az oltáshoz, de nem volt intézkedőképes ember. Kb felé jutottak el a hírek hozzám, mivel nem az első ilyen helyzet volt, így segítséget próbáltam keresni. Az első ember Pethes Pali volt, akit megkerestem, de a gépei szét voltak bontva. Majd Benedek Tiborhoz fordultam, ő azt a választ adta, hogy összeszedi az embereit a gépekre, és kint a szemetesnél találkozunk. Közben a tűzoltók is kérték a segítséget, mivel már órák óta nem bírtak a lángokkal. Így a homokkal való takarás volt csak a megoldás óra közt megérkeztek a gépek és a tűzoltókkal egyesítve az erőket, megkezdődött a földhordás. Ez így ment még 15-én, 16-án és 17-én is. 17-én, csütörtökön, a szeméttelep teljes területe le volt borítva, én mind a 4 nap reggeltől estig kint voltam. A vállalkozó elkészítette a számlát: bruttó Ft-ról m 3 föld lett megmozgatva a 4 nap során. Nos, ezzel elkezdődött Tápiószecsőn egy olyan rágalmazási kampány ellenem és a vállalkozó ellen, amilyen még talán nem volt, legalábbis én nem emlékszem ilyen ellenséges emberi magatartásra. Egyes emberek kivetkőztek magukból és csak a gyűlölet szólt belőlük. Mi volt a beszéd tárgya? A következő: Kovács Feri összejátszott a vállalkozóval a vállalkozó többet számolt el, mint amit elvégzett: nem annyi föld lett megmozgatva, mint amit elszámoltak. Ez a vállalkozó és több társa kb. 20 millió forint értékben végzett munkát Tápiószecsőn: útépítésben, parkrendezésben, árokásásban vett részt, és ezt mind ingyen csinálta, az embereivel, gépeivel. Kérdés, hogy akkor miért számolt volna 100 m 3 földdel többet, vagy forinttal többet? Érthetetlen ugye, kedves tápiószecsőiek. Nos, a Testület döntött, hogy a munkát egy független szakértő mérje fel és számolja ki, hogy a vállalkozó által benyújtott számla megfelel-e a valóságnak. A szakértő a munkát elvégezte. A vállalkozó által benyújtott számlán szerepel: A szakértő által mért adat: 3605 m ,02 m 3 A vállalkozó által benyújtott számla összege: bruttó Ft. Szakértő szerint elszámolható összeg: bruttó Ft Tehát, tisztelt tápiószecsőiek, önök döntsék el, hogy azok az emberek, akik itt élnek köztünk, mennyire igazak, mennyire szavahihetőek, és mennyire valók az önök képviselőiknek, mert sározni, másokat tönkretenni azt tudnak, de tessék már egyetlen pozitív dolgot mondani róluk és a tevékenységükről! Én meg fogom keresni az igazamat és nem hagyom, hogy ezek az emberek hozzám és a családomhoz hozzányúljanak, ennél nehezebb helyzetben is volt már a családom, és felálltunk. Most is így lesz, bízom magamban és a családomban. Gondolom, hogy akik a főszervezői és képviselői voltak az ellenem folyó mocskolódásnak, levonják a tanulságot, hogy nem vagyok egyedül és nem vagyok könnyű préda. Köszönöm képviselőtársaimnak a támogatást. Pályázati felhívás Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére 1.A pályázati felhívásban nem szereplő adatokat, információkat a 19/2005. (IX. 02.) Pm. sz. rendelet tartalmazza. 2.Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban részesülő illetve sajátos nevelési igényű, óvoda-, tanvagy képzési kötelezettségüket nem önkormányzati intézményben teljesítik. 3.Az elbírálás során előnyben részesül az a gyermek/tanuló, aki: 4 Kovács Ferenc képviselő -a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozott -az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra való jogosultság igazolása alapján 4.A pályázat keretében odaítélendő ösztöndíj: -Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi időszak tíz hónapjára lehet elnyerni. 5.Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése: -Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának döntése alapján a szerződéskötést követően kerül sor a kifizetésre két egyenlő részben. -A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi jogviszony fennállásáról.

5 6.Az ösztöndíj mértéke: A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével megegyező mértékű ösztöndíj. Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt. Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya megszűnik. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követő 5 munkanapon belül olvasható lesz a honlapon. 7.A pályázók értesítése a döntésről: Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntéséről írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támogató ösztöndíj szerződést (4.számú melléklet) köt. 8.A pályázat elbírálásának kritériumai: A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szempontok alapján történik. 9.A pályázat formai előírásai: A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati szabályzat, a felhívás, és az űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 10.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje. A pályázatokat hiánytalanul, az előírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetőség szerint tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani. A pályázati anyag: beszerezhető: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Művelődési és Turisztikai Iroda Oktatási Csoportján 1052 Budapest, Városház u. 7. az adatlap letölthető: honlapjáról A pályázat beadási határideje: tárgyév: október elseje A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási Művelődési és Turisztikai Iroda Budapest Városház u A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2. Tápiószecső Gyermekjóléti Szolgálata kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben fel tud ajánlani használt, de működőképes villanybojlert, ágyat és takarót egy rászoruló család számára, kérjük, telefonon jelezze a es telefonszámon hétköznaponként munkaidőben! Szállításról gondoskodunk. Segítségüket előre is köszönjük! Tisztelt Gleisz László úr! A Vízmű vezetője válaszol Önnek az elmúlt Szecsői Tükörben írt megjegyzésére. A vízszolgáltatás sajnos eléggé kacifántos a hibák miatt. A vízelzárás ugyanis nem úgy történik, hogy előre tudjuk, hogy mikor lesz csőtörés. Ha csőtörés van, akkor azt azonnal el kell zárni, azért is, mivel a megtermelt víz sok forintba kerül, és az utcán nem folyhat órákig. Ahol kisgyermek és idős van, ott szoktak egy-egy kancsó vizet tárolni naponta. Az írását is megcáfolja, mivel azt írja, hogy a 100,-Ft-os bolt környékén volt víz, miközben a kisbolt környékén senkinek sem volt vize. Ez is azt bizonyítja, hogy a hálózatot nem egy helyen zárjuk ki. A Vízmű dolgozói nem azért zárják le a vizet, hogy a lakosságot bosszantsák, és ha már le is zárják, azon vannak, hogy minél előbb visszakapcsolják a vízszolgáltatást. Mi is tudjuk azt, hogy nagyon bosszantó, ha nincs víz, mert a mi családunk is ezt a vizet fogyasztja. Szívesen állok rendelkezésre, a problémák megbeszélése terén, hisz nekünk mint szolgáltatónak érdekünk a szolgáltatást igénybevevővel a zökkenőmentes kapcsolatot ápolni. Mi azt kérnénk a lakosságtól, hogy a vízdíjbeszedő ne ötször-hatszor menjen vissza egy helyre, hanem amikor odaér, akkor fizessenek. Tisztelettel: Majzik János Üzemvezető Tisztelt lakosság! Az idei év tavaszán soha nem látott aktivitással indult meg településünk megtisztítása az illegális szemétlerakók felszámolása. Bíztam abban, hogy a tavaszi megtisztított állapotok fennmaradnak. Sajnálatos módon nem! Még mindig vannak olyan lakók, akik az illegális szemétlerakatokat rendszeresen látogatják, és sajnos nem jó szándékkal. Felhívom az ilyen szabálysértők figyelmét, hogy tettenérés esetén ft-ig történő pénzbírsággal sújthatom a helyszínen, valamint komolyabb mennyiségnél feljelentést alkalmazhatok. Elrettentő példaként kívánom megjegyezni, hogy napjától 5 köztisztasági szabálysértőt értem tetten, akiknek összesen Ft helyszíni bírságot szabtam ki. Hajdu Tamás Közterület felügyelő Idősek Világnapja Október 1-je az Idősek Világnapja. Ebben az időben köszöntik az időseket világszerte. Hagyományainkhoz híven mi is köszöntjük az idős lakosságot. Önkormányzati szinten szeptember 30-án. Tervezett program: 11 órai kezdettel mise lesz az idősekért, és köszöntjük az 50 éve örökhűséget esküdött párokat és özvegyeket. Utána a művelődési házban lesz ünnepség, ahol ebéddel fogadjuk a vendégeket, műsorral köszöntjük az időseket. Tisztelettel és szeretettel várjuk a nyugdíjas lakosságot! Wagner Árpádné 5

6 Iskolai hírek Tisztelt Lakosság! Az iskolában történt nyári felújítások kapcsán köszönetemet fejezem ki az iskola minden dolgozója és diákja nevében mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy néhány termünk teljesen megújuljon. Terveztük, hogy közzé tesszük a támogatók listáját, de többen kérték, hogy ne írjuk ki nevüket. Senkit nem szeretnénk akaratunkon kívül kelletlen helyzetbe hozni, de azt sem szeretnénk ha mások azt gondolnák, elfeledkeztünk róluk. Ezért a támogatók részletes listáját, természetesen azoknak a nevével akik ehhez hozzájárulnak, a következő számban teszzük közzé. Czirják Attila igazgató Köszönet! A gyerekek, a pedagógusok és a szülők nevében szeretnénk köszönetet mondani, mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy az iskolában elkezdődjön a termek felújítása. Az alsó tagozaton négy osztálytermet (ez nagyrészt szülői kezdeményezésre) a felsőben pedig a rajztermet sikerült rendbe tenni. Ezt a tavalyi bál bevételéből, támogató jegyekből és társadalmi munkával értük el. Bízom abban, hogy az elkövetkező időszakban egyre több terem renoválására lesz lehetőségünk. Ezért kérek mindenkit, hogy a gyermekeink érdekében fogjunk össze és tegyük szebbé, jobbá környezetüket. A szervezés során nagyon sok ember támogatta a kezdeményezést. Ígéretet kaptunk szülőktől, vállalkozóktól, hogy legközelebb is segíteni fognak. Ebben bízva remélem elmondhatom: JÖVŐRE, VELED, UGYANITT. Tóthné Papp Csilla SzMK vezető Mi lenne ha Arra gondoltam, mi lenne, ha nem maradna ismét érintetlenül a környezetünk. Az elmúlt néhány évtized nyomot hagyott a falakon, - ha mindezek freskók mondjuk még szép is lehetnek. Elméletileg. De nem azok. Pláne nem egy iskolában. Ott, ahol még a tisztasági meszelésre sem jut pénz, idő, energia, nem túl szép látvány az idő lenyomata. Arra gondoltam, mi lenne, ha a gyermekeink emberi környezetben tanulhatnának? Egy olyan helyen, ahol nem kopottak a falak, nem lyukasak a padlók, nem megy szilánk a kezükbe, ha végigsimítanak a padokon. Na persze a tudomány így is, úgy is a fejükbe repül, ha repül, mondhatná bárki, nem attól lesz okosabb a gyerek, hogy ki van meszelve körülötte a fal. De talán mintát ad a gyerekeknek is a rendben hagyott környezet, ami nem biztos, hogy szép is, de legalább tiszta. Talán érték lesz az, ami körülöttük van, mert egyszerűen jólesik ránézni. Ha másért nem azért, mert az övék is. És emiatt naiv ábránd?- remélhetőleg vigyáznak is majd rá. Aztán azon is gondolkoztam, vajon mi kell ahhoz, hogy valami - egy osztályterem például - megváltozzon. Mint a tapasztalat mutatja, tulajdonképpen egy nagy elhatározás szükséges, némi festék, ecset, pár ember konkrétan kettő és négy nap. Négy nap nem sok idő. Szerintem. Persze sok, ha a szórakozásról kell lemondani, vagy a szabadidőből kell kiszakítani. Ha azonban lendületes jókedvvel két hétvégét arra 6 szánunk, hogy valami értékeset létrehozzunk, akkor talán mégsem olyan hosszú az a négy nap. Pont ennyire volt szükség, ahhoz hogy egy tanterem megszépüljön. És ha még mindehhez sikerül találni néhány konkrétan kettő - elszánt segítőkész apukát, akkor még a munkadíjon is spórolhatunk. Aztán az is eszembe jutott később, hogy ennek a gondolatnak még következménye is lehet. De nagyon bíztam benne, hogy nem az ujjal mutogatós, persze ki, ha ők nem, irigykedő hozzászólások. Vagy a szintén kellemetlen, tapssal ünnepelt köszönjük meg nekik eseménydömping. Sokkal inkább egy olyan következményben bíztam, ami már nem csak elkezdődött, hanem első körben be is fejeződött. Az alsós iskolában szintén megszépült még néhány tanterem és a felsőben is új színt és burkolatot kapott a rajzterem. Bízom benne, hogy ezek az események csak az első néhány dominók, amelyek elindítottak egy folyamatot. Ugye vannak még, akik ugyanígy gondolják? Kulturális hírek II. Rétesfesztivál Tar Andrea Tápiószecsőn szeptember 22-én szombaton A tápiószecsői Damjanich Művelődési Ház szeptember 22-én, szombaton második alkalommal rendezi meg a Rétesfesztivált. A program keretében: óráig rétes-bukta-lepénysütő verseny óráig gyermekek részére játszóház, kézműves foglalkozás 16 órától az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes és a Gyermek Néptánc Együttes közös műsora Somogyi István magyar nótákat énekel Az első helyezettek értékes díjat kapnak. Egész nap megtekinthető Pince Múzeumunkban a néprajzi gyűjteményünk. Egész nap rétes-bukta-lepény kóstolási, vásárlási lehetőség. Várjuk jelentkezésüket a versenyre, kóstolóra, személyesen a művelődési házban, telefonon a es számon vagy a e- mail címen. Részvételi díj személyenként 600,-Ft, mely magában foglal egy tál ételt. Várjuk jelentkezését! Walter János Programfelelős A művelődési ház Páva Klubjában szeptember én használt ruha vásárt tart a Sápi Karitász Egyesület. Mindhárom napon 9-17 óráig jöhetnek a ruhát választani. Ingyen hazavihet 5 kg ruhát. Szüreti vigasság a Damjanich Művelődési Házban szeptember 23-án 16 óra Gyermek-Gyerkőc Együttes műsora Szüreti bál gyermekeknek, szüleiknek Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Damjanich Művelődési Ház Dolgozói

7 Felhívás A Damjanich Művelődési Házban 2007 szeptember 30- án 15 órától Babák készítése zöldség-gyümölcs (és természetes anyagokból). Az elkészült babák 2007 október 1-jétől-5-éig tekinthetők meg a művelődési ház előcsarnokában, naponta 9-17 óráig. A babák készítésére, a kiállítás megtekintésére várjuk az érdeklődőket. Az Alkotó Kezek Baráti Társasága kiállítása lesz Tóalmáson a Tóalmás Galériában, Kossuth u. 30. A kortárs festők művei ( akik Tápiószecsői lakosok) szeptember 15-től október 1-ig megtekinthetők. Mindenkit szeretettel várnak. IV. Nemzetek tánca Lélekkel látni A hangok, mikor összeállnak dallá, S a mezők felett, mint szellő lengenek, Bércek fölött szelíd susogásuk Szívek ajándéka Istennek, embernek. Augusztus 20-i ünnepségről Nem voltunk sokan, akik megjelentek az ünnepségen, de aki ott volt, az nem felejti el egyhamar a Templom téren és a templomban lezajló eseményeket. A finnek tánca, finom forgások és mozdulatok összhangja, kellemes lágy zenére. Ahogy főszerkesztőnk mondta, oly kecsesek, mint a hattyú. A mi tánccsoportunk is a szokásos kiváló formáját hozta, nagyon jól szórakoztunk. A templomban minden második pad fehér rózsával és aláhulló borostyánnal volt díszítve, az ünnepi misét emelte a szép pirosra sült új kenyér szentelése, amit kóstolásra végig kínáltak a tánccsoport tagjai. A templom zsúfolásig tele volt, papunk szépen beszélt, és mindannyian tiszta ünneplő szívvel énekeltük a zsoltárokat. Hazafelé az jutott eszembe, milyen jó, hogy más országokból vendégeket hívunk (tavaly a hollandokat, most a finneket), így megismerjük más népek kultúráját is, és ők is elviszik magukkal a mi kultúránk hírét, és vendégszeretetünket. Ünnepeinket pedig még szebbé, színesebbé teszik táncaikkal, zenéjükkel. Dobos Hajnalka Táncos lábak, kecses mozdulatok, A színpad élő színes forgatag. Az ember néz, azt hiszi álmodik, S lelke mélyén örökre ott marad. Mint virág a szélben, a hajladozó lányok, Nyomukban legények, mint kelő pirkadat. Csupa könnyedség: repülni vágyok Míg velük az idő észrevétlen szalad. Finnek, bolgárok, olaszok, lengyelek, S nemzetem dicső táncosai, Lélekemelő és örök a barátság, Mely ily csoda dolgokat tud egymásnak adni. Egy tánctalálkozó emlékét őrzöm. Szívem melegével életben tartom azt. Míg az ezer tó vidékén, smaragd mezőkön Lélekben veletek vágyom a tavaszt. d Orlandó Új kenyér köszöntése Nagyasszonyunk, Égi Anyánk, Köszönjük, hogy vigyáztál ránk. Hála néked mindörökké, A mindennapi kenyerünkért. Téged dicsér a Magyar nép, Mert a világ királynéja lettél. Szent István a koronát felajánlja Szűz Anyám, Ezen a szép ünnepen zengünk hálaéneket. Mai napon az árvák Téged kérnek Szűz Anyánk, Hangos szóval imádkoznak, neked hozsannát mondanak. A sok híved így könyörög: hallgass meg én, Ó Istenem, A mindennapi kenyeret, add Ó uram, add ezt meg. Magyarország királynéja, Nagyasszonyunk Mária, Új kenyérrel legyen tele híveidnek asztala. Hogy a bőség kosarából mindenki vehessen, Imáikkal, énekükkel csak Téged dicsérhessen. Mikor már az új kenyeret nem ünnepelhessük veled, Nem ehetjük többé már a mindennapi kenyerünket, Akkor is állj mellettünk, mennyországba vidd lelkünk, Hogy ott is dicsérhessünk, veled örvendezhessünk. Szeretettel: Kmety Andrásné 7 Közbiztonsági tájékoztató Kék hírek Ismeretlen tettesek án 20:00 óra és én 05:00 óra közötti időben egy Tápiószecső külterületén található lakóházból rács- és ajtókifeszítés módszerével eltulajdonítottak 1 db színes televíziót. A lopással okozott kár ,-Ft, a rongálással okozott kár ,-Ft. Az ügyben folytatott nyomozás során a Tápiószecsői Rendőrőrs nyomozója és munkatársai a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható személyek kilétét felderítette, kihallgatásuk megtörtént. Az eljárás során több, korábban elkövetett egyéb vagyon elleni bűncselekmény is felderítésre került. Az elkövetők ellen a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. A rendőrőrs munkatársai hat tápiószecsői illetőségű személlyel szemben kezdeményeztek büntetőeljárást kábítószerrel való visszaélés megalapozott gyanúja miatt. Az elkövetők között fiatalkorú személyek is vannak. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időszakban (június-július hónapban) Tápiószecsőn és a környező településeken megnőtt a kerékpárlopások száma. Kérjük, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében minden esetben zárják le kerékpárjaikat, még akkor is, ha csak percekre is hagyják felügyelet nélkül. A nyári időszakban csökkent a Tápiószecső nagyközségben ismertté vált bűncselekmények száma. Június hónapban 20, július hónapban 12, míg augusztus hónapban 8 bűncselekményt követtek el. A bűncselekményi kategóriák alakulása augusztus hónapban: 5 betöréses lopás, 2 lopás, 1 tartás elmulasztása. A betöréses lopások célpontjai között hétvégi ház, melléképület és zöldséges bolt szerepelt augusztus hónapban a Tápiószecső Rendőrőrs és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat négy alkalommal hajtott végre közös közlekedési és közbiztonsági akciót Tápiószecső területén. Az akciók során fokozottan ellenőrzésre kerültek a közterületek és nyilvános szórakozóhelyek. A közterületen észlelt jogsértőkkel szemben számos intézkedés történt. A Tápiószecsői Rendőrőrs munkaidőben a es telefonszámon várja bejelentéseiket, panaszaikat, munkaidőn túl a Nagykátai Rendőrkapitányság elérhető a , , telefonszámokon, valamint a 107-es és 112-es segélyhívószámon. D r. Gócsa Gábor r.őrnagy őrsparancsnok

8 Első a biztonság! 17 esztendő sok ezernyi szolgálatban eltöltött óra és nap számtalan rendezvény biztosítása és persze számtalan bűneset meghiúsítása és megelőzése. Talán így lehetne összefoglalni egy mondatban a tápiószecsői Polgárőrség történetét. Mondhatnánk, hogy szegényes ez a bemutatás de ebben az esetben inkább az a jó hír ha nincs hír. Beszélgetőtársam Dósa Zoltán. Mikor alakult meg településünkön a polgárőrség? február 24-én Flachner István és Darázs István kezdeményezésére egyfajta baráti körként kezdődött a polgárőrség története. Akkoriban saját autóval és kezdetleges eszközökkel, de annál nagyobb lelkesedéssel kezdték meg a munkát. Mai napig őrzöm az első szolgálatok feljegyzéseit és egyéb eszközeit melyeket nagy becsben tartok, tartunk. Hány tagú a szecsői szervezet? Egy kicsit még maradnék a múltnál ben új szakasz kezdődött életünkben. Ekkor lépett a jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek megfelelő keretek közé a szecsői polgárőrség. Jelenlegi taglétszámunk 2 csoportban fő, számos alapító az érettebb korosztályból, de szerencsére már igen fiatalok is erősítik csapatunkat. Saját autóval dolgozunk és bátran állíthatom, hogy a nagykátai járásban a legjobban felszerelt polgárőrök tápiószecsőn teljesítenek szolgálatot. Jó néhány országos és megyei elismerésben részesítették tagjainkat, és néhány évvel ezelőtt az év polgárőre megtisztelő díjat is tápiószecsői polgárőr kapta. Ezek igen szép eredmények de mit lehet tudni a hétköznapokról? Minden hétvégén estétől hajnalig szolgálatot tartunk. Ezen idő alatt az eredményességünk igen magas, hiszen ebben az időben nagymértékben csökkent a bűnesetek száma. Szeretnénk a későbbiek során a hétköznapi szolgálatok rendszerét is megvalósítani, melyen dolgozunk, és reméljük mielőbb megvalósul. E mellett fontosnak tartjuk a faluban megrendezésre kerülő közéleti, kulturális, sportrendezvények valamint egyházi ünnepeink biztosítását, és zavartalan lebonyolítását. Elég, ha a nemrég megrendezett falunapra, vagy a hamarosan megrendezésre kerülő futónapra gondolunk, melyeket büszkeségünkre nélkülünk már nem is lehetne megrendezni a szokott biztonságban. És persze nap mint nap vigyázunk gyermekeinkre az iskolák előtt. Elismerésre okot adó tények ezek, de hogyan segíti a rendőrség a helybeliek munkáját milyen a kapcsolatuk? A kapcsolatunk megfelelőnek mondható a jelenlegi viszonyokhoz és lehetőségekhez képest. Az elmúlt hetekben Tápiószecsőn tapasztalható igen erős rendőri jelenlét bizonysága ennek? Ennek is és sok másnak is köszönhető jelenlétük reményeink szerint hosszú távon számíthatunk rájuk, de egyéb ötleteink is vannak biztonságunk növelésére. Mire gondol? Sokan sokszor elmondták már, hogy mi polgárok is sokat tehetünk. Szeretnék megvalósítani a SZ.E.M. ( Szomszédok Egymásért Mozgalom) mozgalmat. Figyeljünk egymásra jobban, figyelmeztessük egymást ha gyanús nem megszokott eseményt, személyt látunk. 8 Írjuk fel autójuk rendszámát, vagy értesítsük az illetékeseket! Legyünk bátrak és éberek! Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy hívjak mindenkit, aki szeretne bármilyen szolgálatot vállalni akár a gyerekek reggeli iskolába bejutásánál akár éjszakai szolgálatra, akár a rendezvények biztosításában szeretne részt venni. Természetesen az anyagi támogatásokat is várjuk, tekintettel jövőbeni terveink megvalósításához, melyek mindannyiunk biztonságát és jobb életminőségét fogják szolgálni. Nagyon köszönöm a beszélgetést és további sok sikert kívánok! Visnyei Tamás Motoros nap Nagykátán A Nagykátai Baleset-megelőzési Bizottság augusztus 25.-én a CLARION parkolójában megrendezte a környéken egyedül álló szakmai motoros napot, melynek célja a motoros balesetek megelőzése. A szervezőbizottság vezetéstechnikai képzéssel, vetélkedőkkel, bemutatókkal próbáltak hozzájárulni ahhoz, hogy a környékbeli motorosok biztonságosabban közlekedhessenek. A vetélkedők résztvevői igen komoly díjakban részesültek, melyeket nagyvonalú vállalkozók, környékbeli motoros üzletek, motorgumis csapat ajánlott fel. Sajnálhatja, aki kimarad belőle, de ígérjük jövőre ismételten megrendezzük, mert ha már egy életet megmentettünk már megérte. Vigyázzunk egymásra. Hajdu Tamás Köszönet a tápiószecsői Rendőrőrs dolgozóinak! A Szecsői Tükör eddigi számaiban az őrs munkáját még csak negatívumokkal illették. Mi most ezt a tendenciát szeretnénk egy kicsit megtörni, és ezúton szeretnénk köszönetet mondani az augusztus 17-én nyújtott gyors és hozzáértő munkájukhoz. Köszönet! Tápiószecsői Posta dolgozói Szeretnék köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal által szervezett ruhavásár megrendezéséért. Külön is köszönöm az ott jelenlévő és közreműködő munkatársaknak azt, hogy türelemmel, szeretettel és segítőkészséggel segédkeztek a vásárlóknak a válogatásban és a ruhapróbáknál. Mindenki találhatott magának, amire szüksége volt (gyermek- és felnőtt ruhát, cipőt, táskát), ha rászánta az időt a válogatásra. Már az is örömet jelentett, amikor egy éppen megfelelő darabra leltünk, és együtt tudtunk örülni egymás sikereinek. Így aztán jó hangulatban telt a vásárlás, kár, hogy csak kevesen voltak, remélhetőleg legközelebb már többen eljönnek. Őszinte köszönettel: Risa Sándorné

9 Köszönetnyilvánítás! Darázs Józsefné 101. évében meghalt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot vittek. A gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki azoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik édesanyánk Pintér Tiborné temetésén részt vettek, koszorúikat, virágaikat elhelyezték a sírra és osztoztak fájdalmamban. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Lengyel Pálné temetésén megjelentek és Őt utolsó útjára elkísérték. Fia, menyei és unokái, valamint élettársa és annak családja A vöröskereszt véradást szervez! Ideje: szeptember 21-én ig Helye: Általános Iskola tornacsarnoka Várjuk mindazokat, akik évesek és egészségesnek érzik magukat, felajánlják segítségüket embertársaiknak. A véradók hozzák magukkal a személyi igazolványt, TAJ kártyát, és a véradást igazoló igazolványt. Wagner Árpádné Eladó! Tápiószecső, Balassi B. u. 10-ben lévő 3 szobás szuterénos családi ház (villany, gáz, víz van). MÁV, busz, iskola, óvoda és közért 5 percre. Telefon: Eladó Tápiószecsőn a Honvédségi lakótelepen, tégla építésű 73m 2 - es első emelet 3 szobás egyéni vízórás lakás. Kerttel rendelkező, felújított lakás. Tel: 06-29/ / Malacok eladók! Tel.: Tápiószecsőn a Honvédségi lakótelepen 3. emeleti 50 m 2 es 2 szobás lakás eladó. Érd.: Német, jó állapotú, használt bútorok olcsón eladók. Tóalmás, Kossuth u. 38. Tel.: Puli-Foxi keverék kutyakölykök ingyen elvihetők! Tel.: Zarándokút Montichiari kisvárosba és a hozzátartozó Fontanellébe Felvilágosítás és jelentkezés: Tóth Istvánné Tel.: , 2251 Tápiószecső, Kátai út 46. Tápiószecső, Határ u. 49. szám alatti, 1999-ben épült családi ház eladó. A ház fiataloknak alkalmas. Elosztása: 1+2 félszoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba. Érdeklődni: telefonszámon lehet. Üdüljön Hajdúszoboszlón! A gyógyfürdőtől 5 percre, csendes, nyugodt környezetben APARTMANOK egész évben kiadók. Érdeklődni lehet: Ofelláné Anikónál Üdülési csekket is elfogadunk Tel.: 06-29/ (18 óra után) vagy 06-30/ as telefonszámon 9 Riasztószerelés! Vagyonvédelmi riasztórendszer és videó megfigyelőrendszer telepítését vállalom! - akár mobiltelefonos hívóegységgel - védelem otthon tartózkodás alatt, részleges élesítés - távfelügyeletre, mobiltelefonra köthető - kültéri védelem Magas minőségű, pl.: DSC, vagy PARADOX központok, egységek alkalmazása. A videó megfigyelőrendszer és éjjellátó kamera segítségével állandóan felügyelheti a védendő területet! Elektromos (távirányítós) kapumozgatás! Ingyenes helyszíni felmérés! Mobil: (Szabó József) Tápiószecső, Magdolnatelepen, Tanács utcában 220 n.öles belterületi saroktelek, összközmű lehetőségével Ftért eladó. Telefon: 06/ Eladó a Honvédségi lakótelepen első emeleti 1.5 szobás 53m 2 -es lakás. Irányár: 8.5 millió Ft. Telefon: 06-20/ K ö n y v v á s á r! Állományból kivont könyvtári könyvek 100,-Ft-os egységáron megvásárolhatók szeptember 6-21 között, a Táncsics M. u. 4. sz. alatt. Hétfő, kedd, csütörtök és pénteki napokon óra között. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Nagyné Mészáros Ilona Könyvtárvezető Tápiószecsői Magdolna Horgászklub Tápiószecsőn a 31-es főút mellett található, több helyen ki van táblázva. A tó bekerített, őrzött parkolóval, kulturált büfével rendelkezik. Gyermekeknek homokozóval, hintával, családoknak bográcsozó és sütögetési lehetőséggel. A tó és a falu felett előzetes megegyezéssel sétarepülési lehetőség. Felnőtt napijegy: 1.000,-Ft Gyermek napijegy: 500,-Ft A kifogott hal mennyiségét a horgásznak ki kell fizetni. 14 év alatti gyermek egy horgászbottal és szülői felügyelettel horgászhat. Klubtagoknak tagsági igazolvány a helyszínen váltható. http: //www.azurtermal.hu Érdeklődni: vagy Felhívás! A Tápószecsői Megoldás Vt. intéző bizottsága tájékoztatja a lakosságot, hogy IX 03 ától betakarításig mindennap este és reggel óra közötti időszakban az orvvadászat illetve a terménylopások visszaszorítása érdekében, a termő területeken a Vt. fegyveres járőrszolgálatot teljesít, a rendőrséggel karöltve. Kérjük az esetlegesen igazoltatott személyek megértését illetve türelmét, nem szándékunk senki felesleges zaklatása, de gátat kell vetnünk a fent említett bűncselekmények elszaporodásának. Megértésüket köszönjük!

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2007. szeptember Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Németországi szakmai gyakorlaton az Eötvös diákjai 2007. júliusában az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12. vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa 2009. március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Képek a Hírmondó-karácsonyról

Képek a Hírmondó-karácsonyról 2013. XXV. évf. 1. szám Ára: 100,- Ft Képek a Hírmondó-karácsonyról Tartalomból: Arzénmentes ivóvíz zacskóban * Költségcsökkentő beruházás a közintézményeknél * Tűzifa a rászorulóknak * ÁMK az iskola kiválása

Részletesebben

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 5-6. szám 2013. május-június Ünnepelt az óvoda Mi a farmosi Óvodában dolgozók, nap mint nap azon fáradozunk, hogy sok más

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2003. DECEMBER V. ÉVF 6.SZÁM (16.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A november 17-én megtartott falugyűlés beszámolóját ezúton tesszük közzé: Tisztelt Falugyűlés!

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2013. március XIII. évfolyam 1. szám CIGÁNDI Húsvéti gondolatok A keresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Minden héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybegyűlt a közösség: Jézust, aki

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

Üllői. Bokrétaünnep Üllőn. Alakulóban a járási hivatal. Megtisztulás. Önkéntesek tettek rendet. Üllői arany Ù. Egy örökmozgó ember életútja

Üllői. Bokrétaünnep Üllőn. Alakulóban a járási hivatal. Megtisztulás. Önkéntesek tettek rendet. Üllői arany Ù. Egy örökmozgó ember életútja Közműgondok Hiába minden, ha valaki egyszer eldöntötte, hogy illegális módszerekkel szabadul meg a piszkától, azzal nem lehet mit tenni. Akad, aki inkább tönkreteszi a közműhálózatot, minthogy fizessen

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben