:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\2012\2012_06_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 2011-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.05.31. 13:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\2012\2012_06_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 2011-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23"

Átírás

1 :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

2 1. melléklet KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve i, Kadarkúti Kistérségi Népegészségügyi Intézete :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 2/23

3 Összesen Férfi Nő 1. Demográfiai helyzetkép 1.1 Népesség száma és megoszlása város demográfiai helyzete a megyei és az országos átlaghoz hasonlóan kedvezőtlen képet mutat. Lakosainak száma az alacsony élve születési és a magas halálozási arány miatt évről évre fokozatosan csökken. A csökkenés mind gazdasági, mind egészségügyi, szociális és oktatási rendszerre történő kihatásával már most számolni kell! város lakónépessége fő volt 21. év végén, ez a szám a megye lakosságának 21,4%-a. A lakónépesség változása a 2. évhez viszonyítva -,3, a bevándorlási különbözettel tisztított mutatónál -1,2 % (1.-2. táblázat, 1. ábra). 1. táblázat: város lakosságszáma és nembeli megoszlása Időszak Férfi táblázat: város lakosságszáma és nembeli megoszlása (vándorlási különbözettel tisztítva) Időszak :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 3/23

4 1. ábra: Lakosság számának alakulása, Összesen Vándorlási különbözettel tisztított adat A városban km 2 ként 598,5 (2-ben 582,6) fő él (élt). A népsűrűség a megyei (52,7 fő / km 2 ) és az ország (17,3 fő /km 2 ) adatoknál lényegesen, a megye városaihoz viszonyítva kiugróan magasabb (2. ábra). 2. ábra: Népsűrűség, fő/km A lakosság kormegoszlása kedvezőtlenül alakul. város korfája szabálytalan, az elöregedő társadalmakra jellemző alakot mutat hasonlóan Magyarország és más európai ország népességének korfájához. A megközelítőleg körte alakú forma grafikusan az utóbbi évek alacsony termékenységét jeleníti meg. Nagyobbrészt a változó népesedés-politika következtében igen nagyok az egyes nemzedékek létszáma közötti különbségek. A korfa 3-34 éves kor alatt egyenletesen keskenyedik, a 3-34 és az éves korosztály a legnépesebb. A fiúk születéskori kissé nagyobb aránya 35-4 év körül kiegyenlítődik, és idősebb korban a nők számaránya lesz nagyobb. A férfi-nő aránybeli különbségek az évek előrehaladtával egyre szembetűnőbbek, jelezve a férfiak magas korai halálozását (3. ábra). Az 5-es évek társadalom-politikai döntései által keletkezett demográfiai hullámok lecsengőben vannak, mely ideiglenesen magyarázhatóak a fiatalok későbbi gyerekvállalásával. Komoly gazdasági-társadalomi probléma forrása lehet, ha továbbra sem jelenik meg a születések számában az újabb emelkedés. Nehéz terheket vetít elő a nagy számú 5-59 éves korosztály közeljövőben várható nyugdíjba vonulása is :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 4/23

5 3. ábra. A népesség száma nem és korcsoport szerint városában, 21 Férfi Nő A 6 év felettiek részarányának növekedése, a 15 év alatti lakosság arányának, valamint a munkaképes férfiak létszámarányának is magas csökkenése előrevetíti az eltartó és eltartott lakosság arányának komoly romlását (4-5. ábra). A városba beköltözött lakosság kormegoszlása tovább rontotta a kedvezőtlen helyzetet. 4. ábra: A 14 éves és fiatalabb népesség aránya az állandó népességből, % Somogy megye férfi nö 5. ábra: A 6 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből, % Somogy megye férfi nő :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 5/23

6 2.1 Népmozgalmi mutatók A népesség fogyásának mértéke, mely az 1 főre jutó élveszületések és halálozások mutatóinak 21. évi eredője (-3,6) a megyei mutatónál kedvezőbb képet mutat. A belföldi elvándorlási különbözet (1,6) a megyei átlagot (-,2) meghaladja (6-8. ábra). 6. ábra: Élveszületések száma 1 lakosra, ábra: Halálozások száma 1 lakosra, ábra:természetes szaporodás/fogyás 1 lakosra, :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 6/23

7 21-ben az 1 lakosra jutó élveszületések száma on 8,4 volt. Az arányszám értékének évek óta folyamatos az országos átlagnál nagyobb mértékű csökkenése tovább folytatódik, 21 évben a mutató a megyei szintet újra meghaladta (9. ábra). 9. ábra. 1 lakosra jutó élveszületések száma városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország A városban az 1 főre jutó halálesetek száma minden évben kedvezőbb mint a megyében, valamint az országban tapasztalt átlag (1. ábra). 1. ábra. 1 lakosra jutó halálozások számának alakulása városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország Az előbbi mutatók összevetéséből alakul ki, hogy az élveszületések és a halálozások viszonyszáma a vizsgált időszakban mindvégig negatív előjelű. (11. ábra). 11. ábra. Természetes szaporodás (fogyás) alakulása városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 7/23

8 2.2 Csecsemőhalálozás A csecsemőhalálozási mutatók fontos indikátorai az egészségügyi ellátásban, illetve a szociális-gazdasági helyzetben fennálló egyenlőtlenségeknek. városában az 1 élveszülöttre eső első életévét be nem töltött csecsemőhallottak száma bizonyos ingadozás ellenére csökken. (12. ábra) 12. ábra 1 élveszülöttre jutó csecsemőhalálozás alakulása városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy megye Magyarország 2.3 Házasság, családtervezés Napjainkban a legnépesebb a 3-34 éves korcsoport. A születések számában lényeges emelkedés évek óta nem tapasztalható. A jelenség mögött a gyermekvállalás idősebb korban való áttolódása állhat. Amennyiben az élveszületések száma továbbra sem emelkedik, feltehető, hogy jelentős változott a gyermekvállalási kedv. A házasságkötések számának és gyakoriságának alakulását vizsgálva elmondható, hogy békeidőben még sosem volt ilyen alacsony, mint az ezredforduló környékén (13. ábra). Az emberek idősebb korban házasodnak. 21-ben a férfiak életkora első házasságkötésükkor 34 év, a nőké 27 év között volt, míg 2-ben az átlagos életkor 3, illetve 25 év volt. Az (első) házasságkötés későbbre halasztása nem feltétlenül jelenti a párkapcsolat későbbre halasztását, mert a fiatalok jelentős része szívesen választja átmenetileg az élettársi kapcsolatot. városában a házasságkötések aránya a megyei és az országos értékek között mozog, a válások mutatói magasabbak mindkét viszonyított értéknél. (13. ábra) 13. ábra: 1 lakosra jutó házasságkötések, válások alakulása városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy Magyarország Házasságkötések Válások :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 8/23

9 2.4 Terhesség megszakítás A terhességmegszakítások arányszáma az 2-ben, és az azt megelőző időszakban is magasan meghaladta az országos mutatót, ezt követően az érték az átlaghoz közelítve csökkenni kezdett. 25 óta kismértékben ugyan, de újra emelkedést figyelhető meg. Napjainkban közel minden harmadik terhesség végződik művi abortusszal Annak ellenére, hogy terhességmegszakítások száma sosem volt ilyen alacsony, ettől függetlenül régen nem született olyan kevés gyerek, mint manapság. A csökkenő tendencia mellett sürgető a hatékony egészségfejlesztési módszerek bevezetése ezen a területet, hogy a nők a terhesség megelőzését válasszák annak megszakítása helyett (14. ábra). 14. ábra: 1 élveszületésre jutó terhesség-megszakítás városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy megye Magyarország 3. Halálozási mutatók alakulása város haláloki struktúrájában mindkét nemnél a vezető halálok országos adatokhoz képest magasabb arányban a keringési rendszer betegségei (férfi: 45, nő: 56%), második a daganatos betegségek (férfi: 31, nő: 25%). Ezt követi arányaiban lényeges kisebb mértékben a légzőrendszer betegsége (férfi: 5, nő: 4%) az emésztőrendszer (férfi: 7, nő 6%) majd a szándékos önártalom és a balesetek (férfi: 7, nő: 2%) miatti halálokok. Az egyéb kategóriában arányukat tekintve kiemelkednek az endokrin rendszer betegségei, valamint a cukorbetegség okozta halálozások ( ábra) ábra: Haláloki struktúra, férfiak, nők (Összevont adat) 3,9% 6,9% 5,4% 7,3% 45,4% Keringé si rendszer Daganat ok Légzőre ndszer 2,1% 6,1% 4,5% 6,5% Keringési rendszer Daganato k Légzőren dszer 31,1% Emésztő rendszer Külső okok 24,9% 55,9% Emésztőr endszer Külső okok Egyéb Egyéb :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 9/23

10 A daganatok okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására férfiak esetében óta emelkedés figyelhető meg. A mutatók kedvezőbbek a megyei átlagnál, de az utóbbi években meghaladják az országos arányszámokat. Nőknél a férfiakhoz hasonlóan szintén emelkedés volt megfigyelhető, amely azonban megtorpant, az értékek a viszonyított mutatók alá csökkentek (17. ábra). 17. ábra: Halálozási arányok alakulása, daganatok okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö A várható élettartamot legnagyobb mértékben befolyásoló keringési megbetegedések okozta halálozások tendenciáit elemezve említést érdemel a megyei, valamint az országos adatokhoz viszonyított alacsonyabb érték a nők esetében. A férfiak adatai közel azonosak a viszonyított mutatókkal Az értékek mindkét nem esetében óta folyamatosan csökkenek (18. ábra). 18. ábra: Halálozási arányok alakulása, keringési rendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

11 A légző rendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására (alacsonyabb értékekkel) megközelítőleg a megyei trend követése jellemző. A férfiak esetében időszaktól folyamatos emelkedés figyelhető meg, ezt követően ingadozás váltotta fel a növekedést. Nőknél a évek óta tapasztalt emelkedés az értékeket a megyei és az országos szinthez közelíti. A légzőrendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására megyei és országos szintnél magasabb értékű ingadozás jellemző. (19. ábra). 19. ábra: Halálozási arányok alakulása légzőrendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö Az emésztőrendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak megfigyelésekor férfiak esetében a csökkenő tendenciát emelkedés váltotta fel. Nők esetében a trend a legtöbb évben közelített az országos mutatókhoz. Az utóbbi időszakban csökkenés a viszonyított mutatóknál jelentősebb (17. ábra). E halálokon belül az alkoholos májzsugorodás (21-ben férfiak: 33.3%, nők: 35,3%) jelentős arányt képvisel. A betegség okozta halálozás az elsődleges prevencióval befolyásolható halálozások körébe tartozik, így a felvilágosító, megelőző tevékenység kiemelt jelentőséggel bír a halálozások csökkentésében. (2. ábra) 2. ábra: Halálozási arányok alakulása emésztőrendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 11/23

12 A külső okokra visszavezethető okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására mindkét nemnél csökkenés jellemző. (21. ábra) 21. ábra: Halálozási arányok alakulása a külső okok miatt bekövetkezett halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) férfi nö 4. Egészségügyi ellátás a Népegészségügyi Intézet, Kadarkút Kistérség Intézetének ellátási területén 4.1 Alapellátás Felnőtt háziorvosok: városban 33 felnőtt és 1 felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis működik, ezek közül 5 területi ellátási kötelezettség nélkül működő szolgálat. Változás az év folyamán: 211. július 1-től Dr. Boros Ágnes felnőtt háziorvosi praxisát Dr. Putorek Zita vette át, melyet társas vállalkozás keretében lát el. A háziorvosi szakmai felügyelői posztot Dr. Fekete Julianna tölti be. 3. táblázat: A 265/28. (XI. 6.) Kormányrendelet alapján kötelező jelentés a felnőtt háziorvosi körzetek tevékenységéről, 211 év, Felnőtt orvosi körzete k Lakó népesség Lakó népesség Bejelentkezettek száma Rendelésen megjelentek Meglátogatott Sza krendelésre irány ított Gy ógy intézetbe utalt :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 12/23

13 Nagy a szórás az egy körzetbe bejelentkezettek számában és ezzel arányosan a rendelésen megjelentek számában is. Ott, ahol magas a kártyaszám alig marad idő a látogatásra, ezt a beküldött jelentések egyértelműen tükrözik. Egyeseknél kiugróan magas számú a gyógyintézetbe utalás a magas szakrendelésre utalás mellett, míg másoknál a viszonylag magas szakrendelésre utalás mellett nem él az orvos a gyógyintézeti beutalással. Gyermek háziorvosok: városban 15 házi gyermekorvosi praxis működik, egy kivételével valamennyi vállalkozási formában. Továbbra is egy betöltetlen praxis található városunkban. Az ellátást tárgyévben az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közreműködőjeként - helyettesítés keretében, a következő 4 kolléga látta el: Dr. Balogh Éva, Dr. Fintics Klára, Dr. Boros Edina és Dr. Gyenes Olga. A házi gyermekorvosok szakfelügyeletét továbbra is dr. Gyánó Barna Béla kaposvári házi gyermekorvos szakfelügyelő főorvos látta el. A házi gyermekorvosok gyógyító tevékenységük mellett preventív feladatokat is végeznek tanácsadói és oktatási intézmények gyermekeit ellátó tevékenységük kapcsán. Az általuk ellátott óvodákban, iskolákban folyó felvilágosító, egészségnevelési munkában általában felkérésre vesznek részt, egészségnevelés személyre szólóan történik. 4. táblázat: A 265/28. (XI. 6.) Kormányrendelet alapján kötelező jelentés házi gyermekorvosok tevékenységéről, 211. év, Gyermek háziorvosi körzete k Lakó népesség Lakó népesség Bejelentkezettek száma Rendelésen megjelentek Tanácsadáson megjelentek Preventív látogatások Látogatások száma lakáson Sza krendelésre utaltak Az adatok mutatják a gyermekorvosok magas leterheltségét azon esetekben elsősorban, ahol magas a leadott kártyák száma. Jelentősek eltérések mutatkoznak, mint a preventív látogatások számában, mint a tanácsadási forgalmakban, de a szakrendelésre utalás gyakoriságában is. Fogorvosok: városban 1 fogorvosi szolgálat működik területi ellátási kötelezettséggel, 43 szolgáltató végez nem közfinanszírozott - magánrendelések - fogorvosi ellátást. A gyermekeket 8 iskola-fogorvosi körzet látja el, 3 szolgálat a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek állományának fogászati ellátását biztosítja évben nem közfinanszírozott fogorvosi ellátásra működési engedélyt 2, fogszabályozás szakmára 1 esetben adtunk. A fogászati ellátás szakmai felügyeletét Dr. Szabó Gábor városi szakfelügyelő főorvos látta el :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 13/23

14 Foglalkozás-egészségügyi orvosok: Illetékességi területünkön 34 foglalkozás-egészségügyi alapellátó szolgáltató működik, melyből kettő (Dr. Vincze Erzsébet és Dr. Dobosné Dr. Nagy Zita) vállalkozás keretében szakellátást is végez. Alapellátási ügyelet: Megyei Jogú Város Önkormányzata a felnőtt és gyermek lakosság részére központi (háziorvosi) ügyeletet működtet. Fogorvosi ügyelet a megye székhelyén, on hétvégén és ünnepnapokon működik. Az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság által működtetett hétvégi fogászati ügyeletet 18 körzettel rendelkező fogorvos, valamint 3 fő - Dr. Gémesi Gabriella, Dr. Kolarovszki Béla, Dr. Neumark Tamás - megbízási szerződéses fogorvos végzi, ügyeleti beosztás szerint. Tapasztalataink szerint problémát jelent a háziorvos kollégáknak a jogszabályok követése és többször értelmezése is, ezért e téren körlevelekkel, összejöveteleiken személyes vagy telefonos tájékoztatással igyekeztünk segíteni információhoz jutásukat. 4.2 Védőnői ellátás megyei jogú városban 27 területi védőnő dolgozott 211. év folyamán. Munkájukat a hatályos jogszabályok és szakmai iránymutatások alapján végezték. Tanácsadásokon és családlátogatások során látták el a körzetükben élő várandós anyák és a -6 éves gyermekeket nevelő családok gondozását. A várandós anyák központi ellátása évtizedek óta az Ezredév u-i terhes gondozóban történik. A tanácsadó alapterületének bővítésével kedvezőbb feltételek teremtődtek a kismamák szakszerű és igény szerinti ellátásához. A személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehetőség van a nőgyógyász szakorvosi, valamint az ezt kiegészítő védőnői vizsgálatok helyben történő elvégzéséhez. A csecsemők és gyermekek fejlődésének nyomon követése és az időszakos szűrővizsgálatok elvégzése a védőnő tanácsadókban történik. Önálló tanácsadók működnek a Cukorgyár közben, a Pécsi utcai, Irányi Dániel utcai, Rét utcai és a Béke utcai gyermekorvosi rendelők szomszédságában. Változatlanul zsúfoltság jellemzi a Honvéd, a Toponári, Füredi és az Ezredév utcai tanácsadókat. A legmostohábbak a feltételek a Hajnóczy, Erdősor utcai telephelyeken. 4.3 Iskola egészségügyi ellátás A városban élő és tanuló 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú, nappali tagozaton iskolai oktatásban résztvevők megelőzési jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban részesülnek. Az óvodás és általános iskolás gyermekek iskola-egészségügyi ellátása a háziorvosok és a területi védőnők közreműködésével történik. A városi középiskolák iskola-egészségügyi ellátását 5 főállású iskolaorvos végzi 1 fő ifjúsági védőnő segítségével. Az ellátás céljára kialakított iskolaorvosi rendelők felszerelése megfelel az érvényben lévő szakmai minimum feltételeknek :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 14/23

15 5. Járványügyi környezet 5.1 Folyamatos oltások A folyamatos oltásokra vonatkozó havi jelentések összesítését, valamint a 2 hónapon túli oltáselmaradások indokait minden hónap 15.-vel bezárólag végezzük. 5. táblázat: A oltások teljesítése - az oltásra kötelezettek számának arányában: Oltás típusa Átoltottság 211-ben BCG oltások 99,9 % DPT 1.+IPV+Hib 1% DPT 2.+IPV+Hib 1% DPT 3.+IPV+Hib 1% MMR 1 % DPT 4.+ IPV+Hib 1% DPT 6.+ IPV 99,9% Oltáselmaradások indokai: - tartósan kontraindikált, súlyos beteg - megtagadás, szülői hanyagság, gondatlanság - neurológiai rendellenesség - lázas betegség 211 évben oltásmegtagadás miatt kaposvári lakossal szemben eljárási bírságot nem szabtunk ki. 5.2 Kampányoltások Az általános iskolás korosztálynál az oltások teljesítése nagy pontossággal történik, az esetleges elmaradásokat a legtöbb esetben pótolják. 6. táblázat: Az oltások teljesítésének %-os megoszlása város területén: oltás oltandó oltott átoltottság MMR revakcináció % (6. osztály) Hepatitis B elleni % oltás (7. osztály) d Tap (6.osztály) % Pneumococcus elleni védőoltások: A pneumococcus elleni védőoltások tekintetében kistérségi adatokat tudunk szolgálni: Átoltottság PCV 1 oltás esetében 97%-os, PCV 2 oltás esetében 94,8 %, PCV emlékeztető oltás esetében 92%-os :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 15/23

16 5.3 A fertőző betegségek bejelentési fegyelmének alakulása A fertőzőbeteg be, és kijelentési fegyelem jó. Szabálysértési figyelmeztetésben nem részesítettünk senki. 7. táblázat: A 211-ben bejelentett betegségek on: Betegség: Megbetegedett fő: Enteritis infectiosa: 626 Vírusos gastroenteritis 3 Varicella 272 Campylobacteriosos 85 Salmonellosis 85 Scarlatina 4 Keratoconjunctivitis epidemica 21 Lyme-kór 12 Mononucleosis infectiosa 2 Botilizmus 3 Meningitis purulenta 1 Toxoplasmosis 1 Hepatitis E Fejtetvesség előfordulásának alakulása területünkön A gyermekközösségekben a tetvességi vizsgálatot elsősorban az intézmények védőnői végeznek, az általuk végzett tetvességi vizsgálatok alapján 121 fő tetves személyt vettünk nyilvántartásba. Ezek alapján 7 gócgyanús lakásban végeztünk tetvességi vizsgálatot, a fokozottan tetves, vagy az újonnan kiszűrt személyek környezetében. A gócgyanús lakásokban szűréseket végeztünk a családtagok körében is, így további 15 főt vettünk nyilvántartásba. i hajléktalan szállón 1 esetben tartottunk tetvességi vizsgálatot. A gondozottak tetű és serkementesek voltak. Panaszbejelentés alapján 5 esetben végeztünk vizsgálatot. Ezen kívül 14 tanuló kereste fel intézetünket személyesen, akiket az intézmények védőnői szűrtek ki. Őket tanácsokkal láttuk el, szülőiket tájékoztattuk a kezelésekről, amennyiben kérték, irtószerrel láttuk el őket. Kontrollvizsgálatra intézetünket többször is felkeresték, sajnos több esetben is az a tapasztalatunk, hogy a kezelések elvégezte után az elhalt serkéket nem húzkodják le, elegendőnek vélik az irtószerrel történő kezeléseket, így a védőnő a további vizsgálatokkal újra kiszűri őket. Tetvességre vizsgáltak száma összesen: fő (165 egységben). 8. táblázat: A vizsgált esetekből kiszűrt személyek: Évek Tetvességre vizsgáltak száma Tetvesek száma Tetvesség %-os megoszlása 1.3 1,45 1, :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 16/23

17 A védőnők az iskolai szünetek után végzik a tetvességi vizsgálatok nagy részét, ezek alapján januárban, áprilisban és szeptemberben szűrik ki a legtöbb tetves/serkés gyermeket. 22. ábra: 211-ben kiszűrt tetves személyek száma a hónapok folyamán: hónap 5.5 Egészségügyi kártevőirtás A kistérség területén 4 rovar és rágcsálóirtással foglalkozó társas vállalkozás illetve 1 egyéni vállalkozó működik. 9. táblázat: A társas vállalkozások adatai: Vállalkozás neve Vezető egészségügyi gázmester neve Telephely címe Telephely telefonszáma ÁRTOX BT Árva László 74, Körtönye u. 1 82/ / AGROCENTRÁL BT Putorek Ferenc 74, Dombóvári u. 3 82/ / GAZDA KFT. Tárnai Zsolt 7479 Sántos, Fő u.8. 82/ / UNISZOLG BT. Horváth Tünde 7275 Igal, i u.7. 3/ táblázat: Az egyéni vállalkozó adatai: Vállalkozó neve Szakképzettsége Telephelye Telefonszáma Koczor Attila egészségügyi 74 Kaposújlak, Kossuth L. u. 2 82/ gázmester 7/ évben valamennyi illetékességi területünkön engedéllyel rendelkező egészségügyi gázmester kémiai biztonsági ellenőrzése megtörtént :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 17/23

18 Intézetünk 211-es évben 9 esetben végzett helyszíni szemlét (rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó) panaszkivizsgálás tárgyában. A helyszíni bejárások során a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. (1) bekezdésben foglaltak szerint jártuk el, a területileg illetékes önkormányzatokkal közösen. A problémák felszámolása minden esetben sikerrel járt. on működő Hajléktalan szállóban közös helyszíni ellenőrzést végeztünk Pécsi regionális intézettel. Hatósági ellenőrzést és helyszíni bejárás, irtószereket felhasználók és biocidokat gyártók, forgalmazók körében 14 esetben végzett intézetünk. Ezen belül magán és közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerek és egyéb biocid termékek, ivóvíz fertőtlenítő szerek és algásodásgátló termékek-, valamint rágcsálóirtószerek, csigaölőszerek, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek felhasználását, tárolását ellenőriztük. 5.6 Gyermek- és ifjúság egészségügy A szakterület tevékenysége az illetékességi területünkhöz tartozó 187 nyilvántartott egységére, köztük 91 kaposvárira, valamint a táborokra terjed ki. A gyermek-és ifjúság higiénés szakterület egyik fő feladata a gyermek- és ifjúsági korosztályok elhelyezésére, gondozására, oktatására, nevelésére szolgáló intézményekben a közegészségügyi biztonság megteremtése érdekében végzett ellenőrzés (hatósági tevékenység). Az országos felmérésen (az általános iskolák közegészségügyi körülményei, illetve a 3. osztályos gyermekek légzőszervi és allergiás tünetei és azok kockázati tényezői) kívül 211. évben is közegészségügyi rutinellenőrzések történtek a gyermek- és ifjúság-egészségügyi egységekben (családi napközikben, óvodákban, közoktatási- és felsőoktatási intézményekben, diákszállókon, kollégiumokban, táborokban is). A felmerülő közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan intézkedéseket tettünk. Előírásainkat, az intézmények intézkedési terveik, valamint ennek figyelembevételével készített határozataink alapján határidőre teljesítették, melyekről utóellenőrzés keretében meg is győződtünk. 211-ben az általános iskolák közegészségügyi körülményeinek országos felmérése az illetékességi területünkön működő 41 általános iskolában megtörtént, illetve a 3. osztályos gyermekek légzőszervi és allergiás tüneteiről és azok kockázati tényezőiről 947 db kérdőív került kitöltésre évi nyári szezonban mint minden évben a gyermekek és a tanuló ifjúság táboroztatásának és napközbeni ellátásának közegészségügyi feltételeinek ellenőrzésére került sor. A bejelentett egységek 13 db, ellenőrzött egység 13 db, az ellenőrzések összes száma 2 db volt. A szezon táborainak ellenőrzései során az előzetes szemlék közül két esetben merült fel közegészségügyi hiányosság, működés közbeni ellenőrzéskor egy esetben fordult csak elő (dokumentáció hiánya). A hiányosságok 7 napon belül pótlásra is kerültek, így táborkezdésre a közegészségügyi feltételek megfelelőek voltak. A hiányosságok a következők voltak: tisztasági festés, takarítás, ágyak, matracok tisztítása, megfelelő vízkőtelenítse a vízrendszernek, hulladékgyűjtők kihelyezése. A táborokat a tábor első hetében ellenőriztük, hogy minél előbb meggyőződjünk a hiányosságok pótlásáról, illetve a működés közbeni megfelelő feltételekről :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 18/23

19 A kémiai biztonságra és a dohányzásra vonatkozó szabályokat is betartották az épület működtetői, illetve a táborvezetők. A működés közbeni szemléken tisztaságot, rendet tapasztaltunk minden esetben. A kaposvári intézményeket illetően kémiai biztonsági hiányosság nem fordult elő. A nemdohányzók védelmével kapcsolatos előírásokat mindenütt betartják tapasztalataink szerint. 6. Prevenció 6.1 Egészségfejlesztés, megelőzés Intézetünkben az egészségfejlesztési, egészségnevelési- megőrzési tevékenységet az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programban meghatározott, kiemelt feladatok, célkitűzések, megvalósítandó akciók iránymutatása, a évi XI. törvény, valamint a 211. évi munkatervben foglaltak szerint végeztük. Fontos terület a nemdohányzók védelmében hozott törvény végrehajtásának ellenőrzése. Illetékességi területünkön 211. évben 122 egység ellenőrzését végezték el a különböző szakágak felügyelői. Egészségvédelmi bírság kiszabására nem volt szükség év feladatai voltak: - Kistérségi Egészség Koalíció működésének segítése. Folyamatosan elláttuk az egészség koalíció működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet. Közreműködtünk az egészség koalíció tagjainak programjain. - Az elhízás csökkentése, illetve megelőzése érdekében helyi egészség megőrzési programokat terveztünk, szervezése, megvalósítása Részt vettünk rendezvényeken, az egészség megőrzését szolgáló egyéni és csoportos beszélgetéseket folytattunk, és szűréseket végeztünk. - Rendszeres testmozgás kisgyermekkortól-időskorig Népszerűsítettük az egészséges életmódot, kiemelve a rendszeres testedzést és sportolást. Állapotfelméréseket végeztünk (RR-mérés, testzsír, testtömeg), életmódbeli tanácsadást tartottunk falunapokon illetve sportrendezvényeken. - A dohányzás prevenciója A i Kistérségi Egészség Koalícióban közreműködő civil szervezetek egészségnapján, iskolák egészségnapján és a világnapokhoz kapcsolódva foglalkoztunk a dohányzás témakörével. - Térítésmentes szűrővizsgálatok lakossági igénybevételének fokozása céljából tett tevékenységek. A női-és férfi szűrővizsgálatok népszerűsítését a lakossági rendezvényeken illetve a Koalícióban résztvevő intézmények egészségnapjain láttuk el. - Esélyegyenlőségi programok kialakítása és megvalósítása. A halmozottan hátrányos helyzetű, magatartás problémákkal küzdő fiatalok egészségi egyenlőtlenségének csökkentésére irányuló programokon vettünk részt. Folyamatos kapcsolattartás a Duráczky Módszertani Központtal :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 19/23

20 Iskolai csoportfoglalkozásokat vállaltunk, iskolai egészségnapokon vettünk részt. A Családsegítő Központtal munkakapcsolatban álltunk. Az általuk szervezett egészségnapon közreműködtünk. 6.2 Együttműködések. Egész évben törekedtünk meglévő kapcsolataink erősítésére, újak építésére a hatékonyabb egészségnevelő munka érdekében. Segítettük szükség szerint az önkormányzatok, háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, oktatási intézmények, munkahelyek, családok egészségmegőrző, védő tevékenységét. Intézetünk folyamatosan képviseltette magát a i Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein. Intézetünk egészségfejlesztői a krónikus betegségek összesítése, feldolgozása kapcsán rendszeresen konzultáltak a kaposvári és a városkörnyéki házi orvosokkal. Továbbá kapcsolatot tartottunk a Családsegítő Központ munkatársaival. Egészségnevelő előadások tartása során oktatási intézmények pedagógusaival, ifjúság védelmi felelősökkel, civil szervezetekkel, Polgármesteri Hivatalokkal, Somogy Megyei Ifjúsági Otthonnal, Idősek Otthonával, Borostyánvirág Anyaotthonnal, SMKH Népegészségügyi Szerv Intézetének Egészségfejlesztési Osztályával tartottunk kapcsolatot. 6.3 Adatgyűjtés, elemzés a hatékony prevenció érdekében A lakosság egészségére, az egészségügyi ellátórendszer igénybevételére, az egészséget befolyásoló tényezőkre vonatkozóan többféle lehetséges adatforrás áll rendelkezésre. Az adminisztratív adatforrások mellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, valamint az ágazati minisztérium rendelete (76/24. VIII. 19. ESzCsM rendelet) mintegy 6 kötelező adatszolgáltatást tartalmaz ebben a témakörben. A kiterjedt intézményi adatgyűjtések azonban csak részleges információkat nyújtanak az egyének komplex egészségi állapotáról, életmódjáról, szociodemográfiai jellemzőiről és munkakörülményeiről, vagy éppen az egészségügyi szolgáltatások iránti tényleges szükségletektől, az igénybevétel, vagy igénybe nem-vétel okairól, az ellátórendszerrel való elégedettségről és e tényezők összefüggőségeiről. A mi adataink is ilyen részleges információkat biztosítanak, de segítenek megérteni azokat a társadalmi folyamatokat, amik környezetünkben zajlanak, és segíthetik a döntéshozókat a felelősségteljesebb döntésekben. 7. Összefoglalás Az egészség klasszikus értelmezésben - nemcsak testi, lelki, szociális jólét, hanem a betegség, nyomorékság hiánya. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanulmánya szerint a lakosság egészségi állapotáért 43%-ban az életmód, 27%-ban az öröklött genetikai tényezők, 19%-ban a természeti és társadalmi környezet hatásai, 11%-ban pedig az egészségügyi ellátás tehető felelőssé. Munkájával ezeken a területeken igyekszik a Népegészségügyi Intézet az egészség megóvása érdekében befolyásolni azokat a tényezőket, amelyek tudatossággal, odafigyeléssel kivédhetőek, hogy a területünkön élők minél hosszabb ideig élhessenek, és minél tovább megóvhassák egészségüket. A várható átlagos élettartam továbbra is messze elmarad az EU átlagától, de még a környező kelet-európai országok ide vonatkozó adataitól is. A kedvezőtlen trendet még mindig csak :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 2/23

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről A védőnő tevékenységéről 2009-ben Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselő-testülete 2010 Márciusi ülésére

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum

TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum SOMOGY MEGYE LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETJELENTÉSE a döntéshozók részére TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6.

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-i ülésére

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás - születések száma - járványok

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról A védőnői tevékenységet szabályozó alapjogszabályok: 49/2004.(VI.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező

Részletesebben

Herend lakosságának egészségi állapota

Herend lakosságának egészségi állapota ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT KÖZÉP DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZETE VESZPRÉM Herend lakosságának egészségi állapota 2010. 1 Demográfia Herend város lakosságszáma 2010. január 1-jén 3 447

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

A Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) tevékenységével kapcsolatos fontosabb mutatók összefoglalása

A Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) tevékenységével kapcsolatos fontosabb mutatók összefoglalása ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály Védőnői Szakfelügyeleti Osztály 197 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-11 Telefon: (1)476-1255 Telefax:

Részletesebben

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév A népjóléti miniszter 26/1997. Iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelete, a 11/1999. EüM rendelet, 51/1997. NM rendelet, az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség, népmozgalom Magyarországon az 1980-as évek elejére új demográfiai helyzet állt elő. A XX. század korábbi évtizedeit

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Demográfia, csecsemő- és gyermekhalálozás Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A népegészségügy célja a megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot javítása. A hatásos népegészségügyi

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Aktualitások a védőnői munkában

Aktualitások a védőnői munkában Aktualitások a védőnői munkában Székesfehérvár 2013. november 13. Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Visszatekintés Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására Melléklet a 31/2015. (II. 27.) határozathoz Megbízó megnevezése és címe: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2012. március 13-án 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

Tájékoztató Mezőberény és a Békési Kistérség népegészségügyi helyzetéről

Tájékoztató Mezőberény és a Békési Kistérség népegészségügyi helyzetéről Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete 6 Békéscsaba, Gyulai út 61. Telefon: (66) 7-16 Telefax: (66) 7-16 E-mail: bekescsaba@bekes.antsz.hu

Részletesebben

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek

Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek Népegészségtan és preventív medicina I. Tantárgyi követelmények Tematikák Honlap: www.nepegeszsegtan.sote.hu Tűz- és munkavédelmi ismeretek A megelőző orvostan és népegészségtan definiciója A népegészségügy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat A védőnői ellátás szervezése, az ellátás területe A védőnői ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás körében. A védőnői

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. Tárgy: Javaslat a 300097902 számú iskolai védőnői praxis megszüntetésére és új területi védőnői praxis kialakítására a Zsivaj utcai rendelőben.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság N yíregyháza Szent István u. 14. Beszámoló

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság N yíregyháza Szent István u. 14. Beszámoló Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság N yíregyháza Szent István u. 14. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza, Szent István u. 14 Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 509-017. E-maii: nyhalap@gmail.com

Részletesebben

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Az iskola védőnők szerepe a prevencióban Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Iskola-egészségügyi ellátás 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról 1.(2) Az iskola-egészségügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT 2015.11.27. TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 15310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 2. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL ÉS VÉDŐNŐI GONDOZÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Védőnői munka a szegregátumban

Védőnői munka a szegregátumban Védőnői munka a szegregátumban Egyedül nem megy Egészségügyi alapellátás védőnő feladatai Várandós gondozás Gyermek gondozás Prevenció Iskolaegészségügy Nővédelem Azok az emberek, akik csak akkor akarnak

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLYA A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE Készült: 2015. június 01. készítette: Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos 1 A VAS MEGYEI LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA I. DEMOGRÁFIA Népesség

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja

2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja 2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja dr.horváth Magdolna házi gyermekorvos ellátási szerződésének módosítása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben