:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\2012\2012_06_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 2011-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.05.31. 13:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\2012\2012_06_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 2011-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23"

Átírás

1 :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

2 1. melléklet KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve i, Kadarkúti Kistérségi Népegészségügyi Intézete :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 2/23

3 Összesen Férfi Nő 1. Demográfiai helyzetkép 1.1 Népesség száma és megoszlása város demográfiai helyzete a megyei és az országos átlaghoz hasonlóan kedvezőtlen képet mutat. Lakosainak száma az alacsony élve születési és a magas halálozási arány miatt évről évre fokozatosan csökken. A csökkenés mind gazdasági, mind egészségügyi, szociális és oktatási rendszerre történő kihatásával már most számolni kell! város lakónépessége fő volt 21. év végén, ez a szám a megye lakosságának 21,4%-a. A lakónépesség változása a 2. évhez viszonyítva -,3, a bevándorlási különbözettel tisztított mutatónál -1,2 % (1.-2. táblázat, 1. ábra). 1. táblázat: város lakosságszáma és nembeli megoszlása Időszak Férfi táblázat: város lakosságszáma és nembeli megoszlása (vándorlási különbözettel tisztítva) Időszak :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 3/23

4 1. ábra: Lakosság számának alakulása, Összesen Vándorlási különbözettel tisztított adat A városban km 2 ként 598,5 (2-ben 582,6) fő él (élt). A népsűrűség a megyei (52,7 fő / km 2 ) és az ország (17,3 fő /km 2 ) adatoknál lényegesen, a megye városaihoz viszonyítva kiugróan magasabb (2. ábra). 2. ábra: Népsűrűség, fő/km A lakosság kormegoszlása kedvezőtlenül alakul. város korfája szabálytalan, az elöregedő társadalmakra jellemző alakot mutat hasonlóan Magyarország és más európai ország népességének korfájához. A megközelítőleg körte alakú forma grafikusan az utóbbi évek alacsony termékenységét jeleníti meg. Nagyobbrészt a változó népesedés-politika következtében igen nagyok az egyes nemzedékek létszáma közötti különbségek. A korfa 3-34 éves kor alatt egyenletesen keskenyedik, a 3-34 és az éves korosztály a legnépesebb. A fiúk születéskori kissé nagyobb aránya 35-4 év körül kiegyenlítődik, és idősebb korban a nők számaránya lesz nagyobb. A férfi-nő aránybeli különbségek az évek előrehaladtával egyre szembetűnőbbek, jelezve a férfiak magas korai halálozását (3. ábra). Az 5-es évek társadalom-politikai döntései által keletkezett demográfiai hullámok lecsengőben vannak, mely ideiglenesen magyarázhatóak a fiatalok későbbi gyerekvállalásával. Komoly gazdasági-társadalomi probléma forrása lehet, ha továbbra sem jelenik meg a születések számában az újabb emelkedés. Nehéz terheket vetít elő a nagy számú 5-59 éves korosztály közeljövőben várható nyugdíjba vonulása is :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 4/23

5 3. ábra. A népesség száma nem és korcsoport szerint városában, 21 Férfi Nő A 6 év felettiek részarányának növekedése, a 15 év alatti lakosság arányának, valamint a munkaképes férfiak létszámarányának is magas csökkenése előrevetíti az eltartó és eltartott lakosság arányának komoly romlását (4-5. ábra). A városba beköltözött lakosság kormegoszlása tovább rontotta a kedvezőtlen helyzetet. 4. ábra: A 14 éves és fiatalabb népesség aránya az állandó népességből, % Somogy megye férfi nö 5. ábra: A 6 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből, % Somogy megye férfi nő :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 5/23

6 2.1 Népmozgalmi mutatók A népesség fogyásának mértéke, mely az 1 főre jutó élveszületések és halálozások mutatóinak 21. évi eredője (-3,6) a megyei mutatónál kedvezőbb képet mutat. A belföldi elvándorlási különbözet (1,6) a megyei átlagot (-,2) meghaladja (6-8. ábra). 6. ábra: Élveszületések száma 1 lakosra, ábra: Halálozások száma 1 lakosra, ábra:természetes szaporodás/fogyás 1 lakosra, :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 6/23

7 21-ben az 1 lakosra jutó élveszületések száma on 8,4 volt. Az arányszám értékének évek óta folyamatos az országos átlagnál nagyobb mértékű csökkenése tovább folytatódik, 21 évben a mutató a megyei szintet újra meghaladta (9. ábra). 9. ábra. 1 lakosra jutó élveszületések száma városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország A városban az 1 főre jutó halálesetek száma minden évben kedvezőbb mint a megyében, valamint az országban tapasztalt átlag (1. ábra). 1. ábra. 1 lakosra jutó halálozások számának alakulása városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország Az előbbi mutatók összevetéséből alakul ki, hogy az élveszületések és a halálozások viszonyszáma a vizsgált időszakban mindvégig negatív előjelű. (11. ábra). 11. ábra. Természetes szaporodás (fogyás) alakulása városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 7/23

8 2.2 Csecsemőhalálozás A csecsemőhalálozási mutatók fontos indikátorai az egészségügyi ellátásban, illetve a szociális-gazdasági helyzetben fennálló egyenlőtlenségeknek. városában az 1 élveszülöttre eső első életévét be nem töltött csecsemőhallottak száma bizonyos ingadozás ellenére csökken. (12. ábra) 12. ábra 1 élveszülöttre jutó csecsemőhalálozás alakulása városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy megye Magyarország 2.3 Házasság, családtervezés Napjainkban a legnépesebb a 3-34 éves korcsoport. A születések számában lényeges emelkedés évek óta nem tapasztalható. A jelenség mögött a gyermekvállalás idősebb korban való áttolódása állhat. Amennyiben az élveszületések száma továbbra sem emelkedik, feltehető, hogy jelentős változott a gyermekvállalási kedv. A házasságkötések számának és gyakoriságának alakulását vizsgálva elmondható, hogy békeidőben még sosem volt ilyen alacsony, mint az ezredforduló környékén (13. ábra). Az emberek idősebb korban házasodnak. 21-ben a férfiak életkora első házasságkötésükkor 34 év, a nőké 27 év között volt, míg 2-ben az átlagos életkor 3, illetve 25 év volt. Az (első) házasságkötés későbbre halasztása nem feltétlenül jelenti a párkapcsolat későbbre halasztását, mert a fiatalok jelentős része szívesen választja átmenetileg az élettársi kapcsolatot. városában a házasságkötések aránya a megyei és az országos értékek között mozog, a válások mutatói magasabbak mindkét viszonyított értéknél. (13. ábra) 13. ábra: 1 lakosra jutó házasságkötések, válások alakulása városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy Magyarország Házasságkötések Válások :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 8/23

9 2.4 Terhesség megszakítás A terhességmegszakítások arányszáma az 2-ben, és az azt megelőző időszakban is magasan meghaladta az országos mutatót, ezt követően az érték az átlaghoz közelítve csökkenni kezdett. 25 óta kismértékben ugyan, de újra emelkedést figyelhető meg. Napjainkban közel minden harmadik terhesség végződik művi abortusszal Annak ellenére, hogy terhességmegszakítások száma sosem volt ilyen alacsony, ettől függetlenül régen nem született olyan kevés gyerek, mint manapság. A csökkenő tendencia mellett sürgető a hatékony egészségfejlesztési módszerek bevezetése ezen a területet, hogy a nők a terhesség megelőzését válasszák annak megszakítása helyett (14. ábra). 14. ábra: 1 élveszületésre jutó terhesség-megszakítás városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy megye Magyarország 3. Halálozási mutatók alakulása város haláloki struktúrájában mindkét nemnél a vezető halálok országos adatokhoz képest magasabb arányban a keringési rendszer betegségei (férfi: 45, nő: 56%), második a daganatos betegségek (férfi: 31, nő: 25%). Ezt követi arányaiban lényeges kisebb mértékben a légzőrendszer betegsége (férfi: 5, nő: 4%) az emésztőrendszer (férfi: 7, nő 6%) majd a szándékos önártalom és a balesetek (férfi: 7, nő: 2%) miatti halálokok. Az egyéb kategóriában arányukat tekintve kiemelkednek az endokrin rendszer betegségei, valamint a cukorbetegség okozta halálozások ( ábra) ábra: Haláloki struktúra, férfiak, nők (Összevont adat) 3,9% 6,9% 5,4% 7,3% 45,4% Keringé si rendszer Daganat ok Légzőre ndszer 2,1% 6,1% 4,5% 6,5% Keringési rendszer Daganato k Légzőren dszer 31,1% Emésztő rendszer Külső okok 24,9% 55,9% Emésztőr endszer Külső okok Egyéb Egyéb :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 9/23

10 A daganatok okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására férfiak esetében óta emelkedés figyelhető meg. A mutatók kedvezőbbek a megyei átlagnál, de az utóbbi években meghaladják az országos arányszámokat. Nőknél a férfiakhoz hasonlóan szintén emelkedés volt megfigyelhető, amely azonban megtorpant, az értékek a viszonyított mutatók alá csökkentek (17. ábra). 17. ábra: Halálozási arányok alakulása, daganatok okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö A várható élettartamot legnagyobb mértékben befolyásoló keringési megbetegedések okozta halálozások tendenciáit elemezve említést érdemel a megyei, valamint az országos adatokhoz viszonyított alacsonyabb érték a nők esetében. A férfiak adatai közel azonosak a viszonyított mutatókkal Az értékek mindkét nem esetében óta folyamatosan csökkenek (18. ábra). 18. ábra: Halálozási arányok alakulása, keringési rendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

11 A légző rendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására (alacsonyabb értékekkel) megközelítőleg a megyei trend követése jellemző. A férfiak esetében időszaktól folyamatos emelkedés figyelhető meg, ezt követően ingadozás váltotta fel a növekedést. Nőknél a évek óta tapasztalt emelkedés az értékeket a megyei és az országos szinthez közelíti. A légzőrendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására megyei és országos szintnél magasabb értékű ingadozás jellemző. (19. ábra). 19. ábra: Halálozási arányok alakulása légzőrendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö Az emésztőrendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak megfigyelésekor férfiak esetében a csökkenő tendenciát emelkedés váltotta fel. Nők esetében a trend a legtöbb évben közelített az országos mutatókhoz. Az utóbbi időszakban csökkenés a viszonyított mutatóknál jelentősebb (17. ábra). E halálokon belül az alkoholos májzsugorodás (21-ben férfiak: 33.3%, nők: 35,3%) jelentős arányt képvisel. A betegség okozta halálozás az elsődleges prevencióval befolyásolható halálozások körébe tartozik, így a felvilágosító, megelőző tevékenység kiemelt jelentőséggel bír a halálozások csökkentésében. (2. ábra) 2. ábra: Halálozási arányok alakulása emésztőrendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 11/23

12 A külső okokra visszavezethető okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására mindkét nemnél csökkenés jellemző. (21. ábra) 21. ábra: Halálozási arányok alakulása a külső okok miatt bekövetkezett halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) férfi nö 4. Egészségügyi ellátás a Népegészségügyi Intézet, Kadarkút Kistérség Intézetének ellátási területén 4.1 Alapellátás Felnőtt háziorvosok: városban 33 felnőtt és 1 felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis működik, ezek közül 5 területi ellátási kötelezettség nélkül működő szolgálat. Változás az év folyamán: 211. július 1-től Dr. Boros Ágnes felnőtt háziorvosi praxisát Dr. Putorek Zita vette át, melyet társas vállalkozás keretében lát el. A háziorvosi szakmai felügyelői posztot Dr. Fekete Julianna tölti be. 3. táblázat: A 265/28. (XI. 6.) Kormányrendelet alapján kötelező jelentés a felnőtt háziorvosi körzetek tevékenységéről, 211 év, Felnőtt orvosi körzete k Lakó népesség Lakó népesség Bejelentkezettek száma Rendelésen megjelentek Meglátogatott Sza krendelésre irány ított Gy ógy intézetbe utalt :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 12/23

13 Nagy a szórás az egy körzetbe bejelentkezettek számában és ezzel arányosan a rendelésen megjelentek számában is. Ott, ahol magas a kártyaszám alig marad idő a látogatásra, ezt a beküldött jelentések egyértelműen tükrözik. Egyeseknél kiugróan magas számú a gyógyintézetbe utalás a magas szakrendelésre utalás mellett, míg másoknál a viszonylag magas szakrendelésre utalás mellett nem él az orvos a gyógyintézeti beutalással. Gyermek háziorvosok: városban 15 házi gyermekorvosi praxis működik, egy kivételével valamennyi vállalkozási formában. Továbbra is egy betöltetlen praxis található városunkban. Az ellátást tárgyévben az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közreműködőjeként - helyettesítés keretében, a következő 4 kolléga látta el: Dr. Balogh Éva, Dr. Fintics Klára, Dr. Boros Edina és Dr. Gyenes Olga. A házi gyermekorvosok szakfelügyeletét továbbra is dr. Gyánó Barna Béla kaposvári házi gyermekorvos szakfelügyelő főorvos látta el. A házi gyermekorvosok gyógyító tevékenységük mellett preventív feladatokat is végeznek tanácsadói és oktatási intézmények gyermekeit ellátó tevékenységük kapcsán. Az általuk ellátott óvodákban, iskolákban folyó felvilágosító, egészségnevelési munkában általában felkérésre vesznek részt, egészségnevelés személyre szólóan történik. 4. táblázat: A 265/28. (XI. 6.) Kormányrendelet alapján kötelező jelentés házi gyermekorvosok tevékenységéről, 211. év, Gyermek háziorvosi körzete k Lakó népesség Lakó népesség Bejelentkezettek száma Rendelésen megjelentek Tanácsadáson megjelentek Preventív látogatások Látogatások száma lakáson Sza krendelésre utaltak Az adatok mutatják a gyermekorvosok magas leterheltségét azon esetekben elsősorban, ahol magas a leadott kártyák száma. Jelentősek eltérések mutatkoznak, mint a preventív látogatások számában, mint a tanácsadási forgalmakban, de a szakrendelésre utalás gyakoriságában is. Fogorvosok: városban 1 fogorvosi szolgálat működik területi ellátási kötelezettséggel, 43 szolgáltató végez nem közfinanszírozott - magánrendelések - fogorvosi ellátást. A gyermekeket 8 iskola-fogorvosi körzet látja el, 3 szolgálat a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek állományának fogászati ellátását biztosítja évben nem közfinanszírozott fogorvosi ellátásra működési engedélyt 2, fogszabályozás szakmára 1 esetben adtunk. A fogászati ellátás szakmai felügyeletét Dr. Szabó Gábor városi szakfelügyelő főorvos látta el :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 13/23

14 Foglalkozás-egészségügyi orvosok: Illetékességi területünkön 34 foglalkozás-egészségügyi alapellátó szolgáltató működik, melyből kettő (Dr. Vincze Erzsébet és Dr. Dobosné Dr. Nagy Zita) vállalkozás keretében szakellátást is végez. Alapellátási ügyelet: Megyei Jogú Város Önkormányzata a felnőtt és gyermek lakosság részére központi (háziorvosi) ügyeletet működtet. Fogorvosi ügyelet a megye székhelyén, on hétvégén és ünnepnapokon működik. Az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság által működtetett hétvégi fogászati ügyeletet 18 körzettel rendelkező fogorvos, valamint 3 fő - Dr. Gémesi Gabriella, Dr. Kolarovszki Béla, Dr. Neumark Tamás - megbízási szerződéses fogorvos végzi, ügyeleti beosztás szerint. Tapasztalataink szerint problémát jelent a háziorvos kollégáknak a jogszabályok követése és többször értelmezése is, ezért e téren körlevelekkel, összejöveteleiken személyes vagy telefonos tájékoztatással igyekeztünk segíteni információhoz jutásukat. 4.2 Védőnői ellátás megyei jogú városban 27 területi védőnő dolgozott 211. év folyamán. Munkájukat a hatályos jogszabályok és szakmai iránymutatások alapján végezték. Tanácsadásokon és családlátogatások során látták el a körzetükben élő várandós anyák és a -6 éves gyermekeket nevelő családok gondozását. A várandós anyák központi ellátása évtizedek óta az Ezredév u-i terhes gondozóban történik. A tanácsadó alapterületének bővítésével kedvezőbb feltételek teremtődtek a kismamák szakszerű és igény szerinti ellátásához. A személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehetőség van a nőgyógyász szakorvosi, valamint az ezt kiegészítő védőnői vizsgálatok helyben történő elvégzéséhez. A csecsemők és gyermekek fejlődésének nyomon követése és az időszakos szűrővizsgálatok elvégzése a védőnő tanácsadókban történik. Önálló tanácsadók működnek a Cukorgyár közben, a Pécsi utcai, Irányi Dániel utcai, Rét utcai és a Béke utcai gyermekorvosi rendelők szomszédságában. Változatlanul zsúfoltság jellemzi a Honvéd, a Toponári, Füredi és az Ezredév utcai tanácsadókat. A legmostohábbak a feltételek a Hajnóczy, Erdősor utcai telephelyeken. 4.3 Iskola egészségügyi ellátás A városban élő és tanuló 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú, nappali tagozaton iskolai oktatásban résztvevők megelőzési jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban részesülnek. Az óvodás és általános iskolás gyermekek iskola-egészségügyi ellátása a háziorvosok és a területi védőnők közreműködésével történik. A városi középiskolák iskola-egészségügyi ellátását 5 főállású iskolaorvos végzi 1 fő ifjúsági védőnő segítségével. Az ellátás céljára kialakított iskolaorvosi rendelők felszerelése megfelel az érvényben lévő szakmai minimum feltételeknek :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 14/23

15 5. Járványügyi környezet 5.1 Folyamatos oltások A folyamatos oltásokra vonatkozó havi jelentések összesítését, valamint a 2 hónapon túli oltáselmaradások indokait minden hónap 15.-vel bezárólag végezzük. 5. táblázat: A oltások teljesítése - az oltásra kötelezettek számának arányában: Oltás típusa Átoltottság 211-ben BCG oltások 99,9 % DPT 1.+IPV+Hib 1% DPT 2.+IPV+Hib 1% DPT 3.+IPV+Hib 1% MMR 1 % DPT 4.+ IPV+Hib 1% DPT 6.+ IPV 99,9% Oltáselmaradások indokai: - tartósan kontraindikált, súlyos beteg - megtagadás, szülői hanyagság, gondatlanság - neurológiai rendellenesség - lázas betegség 211 évben oltásmegtagadás miatt kaposvári lakossal szemben eljárási bírságot nem szabtunk ki. 5.2 Kampányoltások Az általános iskolás korosztálynál az oltások teljesítése nagy pontossággal történik, az esetleges elmaradásokat a legtöbb esetben pótolják. 6. táblázat: Az oltások teljesítésének %-os megoszlása város területén: oltás oltandó oltott átoltottság MMR revakcináció % (6. osztály) Hepatitis B elleni % oltás (7. osztály) d Tap (6.osztály) % Pneumococcus elleni védőoltások: A pneumococcus elleni védőoltások tekintetében kistérségi adatokat tudunk szolgálni: Átoltottság PCV 1 oltás esetében 97%-os, PCV 2 oltás esetében 94,8 %, PCV emlékeztető oltás esetében 92%-os :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 15/23

16 5.3 A fertőző betegségek bejelentési fegyelmének alakulása A fertőzőbeteg be, és kijelentési fegyelem jó. Szabálysértési figyelmeztetésben nem részesítettünk senki. 7. táblázat: A 211-ben bejelentett betegségek on: Betegség: Megbetegedett fő: Enteritis infectiosa: 626 Vírusos gastroenteritis 3 Varicella 272 Campylobacteriosos 85 Salmonellosis 85 Scarlatina 4 Keratoconjunctivitis epidemica 21 Lyme-kór 12 Mononucleosis infectiosa 2 Botilizmus 3 Meningitis purulenta 1 Toxoplasmosis 1 Hepatitis E Fejtetvesség előfordulásának alakulása területünkön A gyermekközösségekben a tetvességi vizsgálatot elsősorban az intézmények védőnői végeznek, az általuk végzett tetvességi vizsgálatok alapján 121 fő tetves személyt vettünk nyilvántartásba. Ezek alapján 7 gócgyanús lakásban végeztünk tetvességi vizsgálatot, a fokozottan tetves, vagy az újonnan kiszűrt személyek környezetében. A gócgyanús lakásokban szűréseket végeztünk a családtagok körében is, így további 15 főt vettünk nyilvántartásba. i hajléktalan szállón 1 esetben tartottunk tetvességi vizsgálatot. A gondozottak tetű és serkementesek voltak. Panaszbejelentés alapján 5 esetben végeztünk vizsgálatot. Ezen kívül 14 tanuló kereste fel intézetünket személyesen, akiket az intézmények védőnői szűrtek ki. Őket tanácsokkal láttuk el, szülőiket tájékoztattuk a kezelésekről, amennyiben kérték, irtószerrel láttuk el őket. Kontrollvizsgálatra intézetünket többször is felkeresték, sajnos több esetben is az a tapasztalatunk, hogy a kezelések elvégezte után az elhalt serkéket nem húzkodják le, elegendőnek vélik az irtószerrel történő kezeléseket, így a védőnő a további vizsgálatokkal újra kiszűri őket. Tetvességre vizsgáltak száma összesen: fő (165 egységben). 8. táblázat: A vizsgált esetekből kiszűrt személyek: Évek Tetvességre vizsgáltak száma Tetvesek száma Tetvesség %-os megoszlása 1.3 1,45 1, :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 16/23

17 A védőnők az iskolai szünetek után végzik a tetvességi vizsgálatok nagy részét, ezek alapján januárban, áprilisban és szeptemberben szűrik ki a legtöbb tetves/serkés gyermeket. 22. ábra: 211-ben kiszűrt tetves személyek száma a hónapok folyamán: hónap 5.5 Egészségügyi kártevőirtás A kistérség területén 4 rovar és rágcsálóirtással foglalkozó társas vállalkozás illetve 1 egyéni vállalkozó működik. 9. táblázat: A társas vállalkozások adatai: Vállalkozás neve Vezető egészségügyi gázmester neve Telephely címe Telephely telefonszáma ÁRTOX BT Árva László 74, Körtönye u. 1 82/ / AGROCENTRÁL BT Putorek Ferenc 74, Dombóvári u. 3 82/ / GAZDA KFT. Tárnai Zsolt 7479 Sántos, Fő u.8. 82/ / UNISZOLG BT. Horváth Tünde 7275 Igal, i u.7. 3/ táblázat: Az egyéni vállalkozó adatai: Vállalkozó neve Szakképzettsége Telephelye Telefonszáma Koczor Attila egészségügyi 74 Kaposújlak, Kossuth L. u. 2 82/ gázmester 7/ évben valamennyi illetékességi területünkön engedéllyel rendelkező egészségügyi gázmester kémiai biztonsági ellenőrzése megtörtént :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 17/23

18 Intézetünk 211-es évben 9 esetben végzett helyszíni szemlét (rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó) panaszkivizsgálás tárgyában. A helyszíni bejárások során a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. (1) bekezdésben foglaltak szerint jártuk el, a területileg illetékes önkormányzatokkal közösen. A problémák felszámolása minden esetben sikerrel járt. on működő Hajléktalan szállóban közös helyszíni ellenőrzést végeztünk Pécsi regionális intézettel. Hatósági ellenőrzést és helyszíni bejárás, irtószereket felhasználók és biocidokat gyártók, forgalmazók körében 14 esetben végzett intézetünk. Ezen belül magán és közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerek és egyéb biocid termékek, ivóvíz fertőtlenítő szerek és algásodásgátló termékek-, valamint rágcsálóirtószerek, csigaölőszerek, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek felhasználását, tárolását ellenőriztük. 5.6 Gyermek- és ifjúság egészségügy A szakterület tevékenysége az illetékességi területünkhöz tartozó 187 nyilvántartott egységére, köztük 91 kaposvárira, valamint a táborokra terjed ki. A gyermek-és ifjúság higiénés szakterület egyik fő feladata a gyermek- és ifjúsági korosztályok elhelyezésére, gondozására, oktatására, nevelésére szolgáló intézményekben a közegészségügyi biztonság megteremtése érdekében végzett ellenőrzés (hatósági tevékenység). Az országos felmérésen (az általános iskolák közegészségügyi körülményei, illetve a 3. osztályos gyermekek légzőszervi és allergiás tünetei és azok kockázati tényezői) kívül 211. évben is közegészségügyi rutinellenőrzések történtek a gyermek- és ifjúság-egészségügyi egységekben (családi napközikben, óvodákban, közoktatási- és felsőoktatási intézményekben, diákszállókon, kollégiumokban, táborokban is). A felmerülő közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan intézkedéseket tettünk. Előírásainkat, az intézmények intézkedési terveik, valamint ennek figyelembevételével készített határozataink alapján határidőre teljesítették, melyekről utóellenőrzés keretében meg is győződtünk. 211-ben az általános iskolák közegészségügyi körülményeinek országos felmérése az illetékességi területünkön működő 41 általános iskolában megtörtént, illetve a 3. osztályos gyermekek légzőszervi és allergiás tüneteiről és azok kockázati tényezőiről 947 db kérdőív került kitöltésre évi nyári szezonban mint minden évben a gyermekek és a tanuló ifjúság táboroztatásának és napközbeni ellátásának közegészségügyi feltételeinek ellenőrzésére került sor. A bejelentett egységek 13 db, ellenőrzött egység 13 db, az ellenőrzések összes száma 2 db volt. A szezon táborainak ellenőrzései során az előzetes szemlék közül két esetben merült fel közegészségügyi hiányosság, működés közbeni ellenőrzéskor egy esetben fordult csak elő (dokumentáció hiánya). A hiányosságok 7 napon belül pótlásra is kerültek, így táborkezdésre a közegészségügyi feltételek megfelelőek voltak. A hiányosságok a következők voltak: tisztasági festés, takarítás, ágyak, matracok tisztítása, megfelelő vízkőtelenítse a vízrendszernek, hulladékgyűjtők kihelyezése. A táborokat a tábor első hetében ellenőriztük, hogy minél előbb meggyőződjünk a hiányosságok pótlásáról, illetve a működés közbeni megfelelő feltételekről :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 18/23

19 A kémiai biztonságra és a dohányzásra vonatkozó szabályokat is betartották az épület működtetői, illetve a táborvezetők. A működés közbeni szemléken tisztaságot, rendet tapasztaltunk minden esetben. A kaposvári intézményeket illetően kémiai biztonsági hiányosság nem fordult elő. A nemdohányzók védelmével kapcsolatos előírásokat mindenütt betartják tapasztalataink szerint. 6. Prevenció 6.1 Egészségfejlesztés, megelőzés Intézetünkben az egészségfejlesztési, egészségnevelési- megőrzési tevékenységet az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programban meghatározott, kiemelt feladatok, célkitűzések, megvalósítandó akciók iránymutatása, a évi XI. törvény, valamint a 211. évi munkatervben foglaltak szerint végeztük. Fontos terület a nemdohányzók védelmében hozott törvény végrehajtásának ellenőrzése. Illetékességi területünkön 211. évben 122 egység ellenőrzését végezték el a különböző szakágak felügyelői. Egészségvédelmi bírság kiszabására nem volt szükség év feladatai voltak: - Kistérségi Egészség Koalíció működésének segítése. Folyamatosan elláttuk az egészség koalíció működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet. Közreműködtünk az egészség koalíció tagjainak programjain. - Az elhízás csökkentése, illetve megelőzése érdekében helyi egészség megőrzési programokat terveztünk, szervezése, megvalósítása Részt vettünk rendezvényeken, az egészség megőrzését szolgáló egyéni és csoportos beszélgetéseket folytattunk, és szűréseket végeztünk. - Rendszeres testmozgás kisgyermekkortól-időskorig Népszerűsítettük az egészséges életmódot, kiemelve a rendszeres testedzést és sportolást. Állapotfelméréseket végeztünk (RR-mérés, testzsír, testtömeg), életmódbeli tanácsadást tartottunk falunapokon illetve sportrendezvényeken. - A dohányzás prevenciója A i Kistérségi Egészség Koalícióban közreműködő civil szervezetek egészségnapján, iskolák egészségnapján és a világnapokhoz kapcsolódva foglalkoztunk a dohányzás témakörével. - Térítésmentes szűrővizsgálatok lakossági igénybevételének fokozása céljából tett tevékenységek. A női-és férfi szűrővizsgálatok népszerűsítését a lakossági rendezvényeken illetve a Koalícióban résztvevő intézmények egészségnapjain láttuk el. - Esélyegyenlőségi programok kialakítása és megvalósítása. A halmozottan hátrányos helyzetű, magatartás problémákkal küzdő fiatalok egészségi egyenlőtlenségének csökkentésére irányuló programokon vettünk részt. Folyamatos kapcsolattartás a Duráczky Módszertani Központtal :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 19/23

20 Iskolai csoportfoglalkozásokat vállaltunk, iskolai egészségnapokon vettünk részt. A Családsegítő Központtal munkakapcsolatban álltunk. Az általuk szervezett egészségnapon közreműködtünk. 6.2 Együttműködések. Egész évben törekedtünk meglévő kapcsolataink erősítésére, újak építésére a hatékonyabb egészségnevelő munka érdekében. Segítettük szükség szerint az önkormányzatok, háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, oktatási intézmények, munkahelyek, családok egészségmegőrző, védő tevékenységét. Intézetünk folyamatosan képviseltette magát a i Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein. Intézetünk egészségfejlesztői a krónikus betegségek összesítése, feldolgozása kapcsán rendszeresen konzultáltak a kaposvári és a városkörnyéki házi orvosokkal. Továbbá kapcsolatot tartottunk a Családsegítő Központ munkatársaival. Egészségnevelő előadások tartása során oktatási intézmények pedagógusaival, ifjúság védelmi felelősökkel, civil szervezetekkel, Polgármesteri Hivatalokkal, Somogy Megyei Ifjúsági Otthonnal, Idősek Otthonával, Borostyánvirág Anyaotthonnal, SMKH Népegészségügyi Szerv Intézetének Egészségfejlesztési Osztályával tartottunk kapcsolatot. 6.3 Adatgyűjtés, elemzés a hatékony prevenció érdekében A lakosság egészségére, az egészségügyi ellátórendszer igénybevételére, az egészséget befolyásoló tényezőkre vonatkozóan többféle lehetséges adatforrás áll rendelkezésre. Az adminisztratív adatforrások mellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, valamint az ágazati minisztérium rendelete (76/24. VIII. 19. ESzCsM rendelet) mintegy 6 kötelező adatszolgáltatást tartalmaz ebben a témakörben. A kiterjedt intézményi adatgyűjtések azonban csak részleges információkat nyújtanak az egyének komplex egészségi állapotáról, életmódjáról, szociodemográfiai jellemzőiről és munkakörülményeiről, vagy éppen az egészségügyi szolgáltatások iránti tényleges szükségletektől, az igénybevétel, vagy igénybe nem-vétel okairól, az ellátórendszerrel való elégedettségről és e tényezők összefüggőségeiről. A mi adataink is ilyen részleges információkat biztosítanak, de segítenek megérteni azokat a társadalmi folyamatokat, amik környezetünkben zajlanak, és segíthetik a döntéshozókat a felelősségteljesebb döntésekben. 7. Összefoglalás Az egészség klasszikus értelmezésben - nemcsak testi, lelki, szociális jólét, hanem a betegség, nyomorékság hiánya. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanulmánya szerint a lakosság egészségi állapotáért 43%-ban az életmód, 27%-ban az öröklött genetikai tényezők, 19%-ban a természeti és társadalmi környezet hatásai, 11%-ban pedig az egészségügyi ellátás tehető felelőssé. Munkájával ezeken a területeken igyekszik a Népegészségügyi Intézet az egészség megóvása érdekében befolyásolni azokat a tényezőket, amelyek tudatossággal, odafigyeléssel kivédhetőek, hogy a területünkön élők minél hosszabb ideig élhessenek, és minél tovább megóvhassák egészségüket. A várható átlagos élettartam továbbra is messze elmarad az EU átlagától, de még a környező kelet-európai országok ide vonatkozó adataitól is. A kedvezőtlen trendet még mindig csak :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 2/23