:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\2012\2012_06_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 2011-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.05.31. 13:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\2012\2012_06_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 2011-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23"

Átírás

1 :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

2 1. melléklet KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve i, Kadarkúti Kistérségi Népegészségügyi Intézete :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 2/23

3 Összesen Férfi Nő 1. Demográfiai helyzetkép 1.1 Népesség száma és megoszlása város demográfiai helyzete a megyei és az országos átlaghoz hasonlóan kedvezőtlen képet mutat. Lakosainak száma az alacsony élve születési és a magas halálozási arány miatt évről évre fokozatosan csökken. A csökkenés mind gazdasági, mind egészségügyi, szociális és oktatási rendszerre történő kihatásával már most számolni kell! város lakónépessége fő volt 21. év végén, ez a szám a megye lakosságának 21,4%-a. A lakónépesség változása a 2. évhez viszonyítva -,3, a bevándorlási különbözettel tisztított mutatónál -1,2 % (1.-2. táblázat, 1. ábra). 1. táblázat: város lakosságszáma és nembeli megoszlása Időszak Férfi táblázat: város lakosságszáma és nembeli megoszlása (vándorlási különbözettel tisztítva) Időszak :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 3/23

4 1. ábra: Lakosság számának alakulása, Összesen Vándorlási különbözettel tisztított adat A városban km 2 ként 598,5 (2-ben 582,6) fő él (élt). A népsűrűség a megyei (52,7 fő / km 2 ) és az ország (17,3 fő /km 2 ) adatoknál lényegesen, a megye városaihoz viszonyítva kiugróan magasabb (2. ábra). 2. ábra: Népsűrűség, fő/km A lakosság kormegoszlása kedvezőtlenül alakul. város korfája szabálytalan, az elöregedő társadalmakra jellemző alakot mutat hasonlóan Magyarország és más európai ország népességének korfájához. A megközelítőleg körte alakú forma grafikusan az utóbbi évek alacsony termékenységét jeleníti meg. Nagyobbrészt a változó népesedés-politika következtében igen nagyok az egyes nemzedékek létszáma közötti különbségek. A korfa 3-34 éves kor alatt egyenletesen keskenyedik, a 3-34 és az éves korosztály a legnépesebb. A fiúk születéskori kissé nagyobb aránya 35-4 év körül kiegyenlítődik, és idősebb korban a nők számaránya lesz nagyobb. A férfi-nő aránybeli különbségek az évek előrehaladtával egyre szembetűnőbbek, jelezve a férfiak magas korai halálozását (3. ábra). Az 5-es évek társadalom-politikai döntései által keletkezett demográfiai hullámok lecsengőben vannak, mely ideiglenesen magyarázhatóak a fiatalok későbbi gyerekvállalásával. Komoly gazdasági-társadalomi probléma forrása lehet, ha továbbra sem jelenik meg a születések számában az újabb emelkedés. Nehéz terheket vetít elő a nagy számú 5-59 éves korosztály közeljövőben várható nyugdíjba vonulása is :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 4/23

5 3. ábra. A népesség száma nem és korcsoport szerint városában, 21 Férfi Nő A 6 év felettiek részarányának növekedése, a 15 év alatti lakosság arányának, valamint a munkaképes férfiak létszámarányának is magas csökkenése előrevetíti az eltartó és eltartott lakosság arányának komoly romlását (4-5. ábra). A városba beköltözött lakosság kormegoszlása tovább rontotta a kedvezőtlen helyzetet. 4. ábra: A 14 éves és fiatalabb népesség aránya az állandó népességből, % Somogy megye férfi nö 5. ábra: A 6 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből, % Somogy megye férfi nő :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 5/23

6 2.1 Népmozgalmi mutatók A népesség fogyásának mértéke, mely az 1 főre jutó élveszületések és halálozások mutatóinak 21. évi eredője (-3,6) a megyei mutatónál kedvezőbb képet mutat. A belföldi elvándorlási különbözet (1,6) a megyei átlagot (-,2) meghaladja (6-8. ábra). 6. ábra: Élveszületések száma 1 lakosra, ábra: Halálozások száma 1 lakosra, ábra:természetes szaporodás/fogyás 1 lakosra, :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 6/23

7 21-ben az 1 lakosra jutó élveszületések száma on 8,4 volt. Az arányszám értékének évek óta folyamatos az országos átlagnál nagyobb mértékű csökkenése tovább folytatódik, 21 évben a mutató a megyei szintet újra meghaladta (9. ábra). 9. ábra. 1 lakosra jutó élveszületések száma városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország A városban az 1 főre jutó halálesetek száma minden évben kedvezőbb mint a megyében, valamint az országban tapasztalt átlag (1. ábra). 1. ábra. 1 lakosra jutó halálozások számának alakulása városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország Az előbbi mutatók összevetéséből alakul ki, hogy az élveszületések és a halálozások viszonyszáma a vizsgált időszakban mindvégig negatív előjelű. (11. ábra). 11. ábra. Természetes szaporodás (fogyás) alakulása városában, Somogy megyében, és Magyarországon, Somogy megye Magyarországország :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 7/23

8 2.2 Csecsemőhalálozás A csecsemőhalálozási mutatók fontos indikátorai az egészségügyi ellátásban, illetve a szociális-gazdasági helyzetben fennálló egyenlőtlenségeknek. városában az 1 élveszülöttre eső első életévét be nem töltött csecsemőhallottak száma bizonyos ingadozás ellenére csökken. (12. ábra) 12. ábra 1 élveszülöttre jutó csecsemőhalálozás alakulása városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy megye Magyarország 2.3 Házasság, családtervezés Napjainkban a legnépesebb a 3-34 éves korcsoport. A születések számában lényeges emelkedés évek óta nem tapasztalható. A jelenség mögött a gyermekvállalás idősebb korban való áttolódása állhat. Amennyiben az élveszületések száma továbbra sem emelkedik, feltehető, hogy jelentős változott a gyermekvállalási kedv. A házasságkötések számának és gyakoriságának alakulását vizsgálva elmondható, hogy békeidőben még sosem volt ilyen alacsony, mint az ezredforduló környékén (13. ábra). Az emberek idősebb korban házasodnak. 21-ben a férfiak életkora első házasságkötésükkor 34 év, a nőké 27 év között volt, míg 2-ben az átlagos életkor 3, illetve 25 év volt. Az (első) házasságkötés későbbre halasztása nem feltétlenül jelenti a párkapcsolat későbbre halasztását, mert a fiatalok jelentős része szívesen választja átmenetileg az élettársi kapcsolatot. városában a házasságkötések aránya a megyei és az országos értékek között mozog, a válások mutatói magasabbak mindkét viszonyított értéknél. (13. ábra) 13. ábra: 1 lakosra jutó házasságkötések, válások alakulása városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy Magyarország Házasságkötések Válások :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 8/23

9 2.4 Terhesség megszakítás A terhességmegszakítások arányszáma az 2-ben, és az azt megelőző időszakban is magasan meghaladta az országos mutatót, ezt követően az érték az átlaghoz közelítve csökkenni kezdett. 25 óta kismértékben ugyan, de újra emelkedést figyelhető meg. Napjainkban közel minden harmadik terhesség végződik művi abortusszal Annak ellenére, hogy terhességmegszakítások száma sosem volt ilyen alacsony, ettől függetlenül régen nem született olyan kevés gyerek, mint manapság. A csökkenő tendencia mellett sürgető a hatékony egészségfejlesztési módszerek bevezetése ezen a területet, hogy a nők a terhesség megelőzését válasszák annak megszakítása helyett (14. ábra). 14. ábra: 1 élveszületésre jutó terhesség-megszakítás városában, Somogy megyében és Magyarországon, Somogy megye Magyarország 3. Halálozási mutatók alakulása város haláloki struktúrájában mindkét nemnél a vezető halálok országos adatokhoz képest magasabb arányban a keringési rendszer betegségei (férfi: 45, nő: 56%), második a daganatos betegségek (férfi: 31, nő: 25%). Ezt követi arányaiban lényeges kisebb mértékben a légzőrendszer betegsége (férfi: 5, nő: 4%) az emésztőrendszer (férfi: 7, nő 6%) majd a szándékos önártalom és a balesetek (férfi: 7, nő: 2%) miatti halálokok. Az egyéb kategóriában arányukat tekintve kiemelkednek az endokrin rendszer betegségei, valamint a cukorbetegség okozta halálozások ( ábra) ábra: Haláloki struktúra, férfiak, nők (Összevont adat) 3,9% 6,9% 5,4% 7,3% 45,4% Keringé si rendszer Daganat ok Légzőre ndszer 2,1% 6,1% 4,5% 6,5% Keringési rendszer Daganato k Légzőren dszer 31,1% Emésztő rendszer Külső okok 24,9% 55,9% Emésztőr endszer Külső okok Egyéb Egyéb :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 9/23

10 A daganatok okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására férfiak esetében óta emelkedés figyelhető meg. A mutatók kedvezőbbek a megyei átlagnál, de az utóbbi években meghaladják az országos arányszámokat. Nőknél a férfiakhoz hasonlóan szintén emelkedés volt megfigyelhető, amely azonban megtorpant, az értékek a viszonyított mutatók alá csökkentek (17. ábra). 17. ábra: Halálozási arányok alakulása, daganatok okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö A várható élettartamot legnagyobb mértékben befolyásoló keringési megbetegedések okozta halálozások tendenciáit elemezve említést érdemel a megyei, valamint az országos adatokhoz viszonyított alacsonyabb érték a nők esetében. A férfiak adatai közel azonosak a viszonyított mutatókkal Az értékek mindkét nem esetében óta folyamatosan csökkenek (18. ábra). 18. ábra: Halálozási arányok alakulása, keringési rendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

11 A légző rendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására (alacsonyabb értékekkel) megközelítőleg a megyei trend követése jellemző. A férfiak esetében időszaktól folyamatos emelkedés figyelhető meg, ezt követően ingadozás váltotta fel a növekedést. Nőknél a évek óta tapasztalt emelkedés az értékeket a megyei és az országos szinthez közelíti. A légzőrendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására megyei és országos szintnél magasabb értékű ingadozás jellemző. (19. ábra). 19. ábra: Halálozási arányok alakulása légzőrendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö Az emésztőrendszer betegségei okozta halálozások mutatóinak megfigyelésekor férfiak esetében a csökkenő tendenciát emelkedés váltotta fel. Nők esetében a trend a legtöbb évben közelített az országos mutatókhoz. Az utóbbi időszakban csökkenés a viszonyított mutatóknál jelentősebb (17. ábra). E halálokon belül az alkoholos májzsugorodás (21-ben férfiak: 33.3%, nők: 35,3%) jelentős arányt képvisel. A betegség okozta halálozás az elsődleges prevencióval befolyásolható halálozások körébe tartozik, így a felvilágosító, megelőző tevékenység kiemelt jelentőséggel bír a halálozások csökkentésében. (2. ábra) 2. ábra: Halálozási arányok alakulása emésztőrendszer betegségei okozta halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) Somogy megye Magyarország férfi nö :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 11/23

12 A külső okokra visszavezethető okozta halálozások mutatóinak, a vizsgált időszakban, a vizsgált populációban való változására mindkét nemnél csökkenés jellemző. (21. ábra) 21. ábra: Halálozási arányok alakulása a külső okok miatt bekövetkezett halálozás/1 fő, -x évig (mozgó átlag) férfi nö 4. Egészségügyi ellátás a Népegészségügyi Intézet, Kadarkút Kistérség Intézetének ellátási területén 4.1 Alapellátás Felnőtt háziorvosok: városban 33 felnőtt és 1 felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis működik, ezek közül 5 területi ellátási kötelezettség nélkül működő szolgálat. Változás az év folyamán: 211. július 1-től Dr. Boros Ágnes felnőtt háziorvosi praxisát Dr. Putorek Zita vette át, melyet társas vállalkozás keretében lát el. A háziorvosi szakmai felügyelői posztot Dr. Fekete Julianna tölti be. 3. táblázat: A 265/28. (XI. 6.) Kormányrendelet alapján kötelező jelentés a felnőtt háziorvosi körzetek tevékenységéről, 211 év, Felnőtt orvosi körzete k Lakó népesség Lakó népesség Bejelentkezettek száma Rendelésen megjelentek Meglátogatott Sza krendelésre irány ított Gy ógy intézetbe utalt :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 12/23

13 Nagy a szórás az egy körzetbe bejelentkezettek számában és ezzel arányosan a rendelésen megjelentek számában is. Ott, ahol magas a kártyaszám alig marad idő a látogatásra, ezt a beküldött jelentések egyértelműen tükrözik. Egyeseknél kiugróan magas számú a gyógyintézetbe utalás a magas szakrendelésre utalás mellett, míg másoknál a viszonylag magas szakrendelésre utalás mellett nem él az orvos a gyógyintézeti beutalással. Gyermek háziorvosok: városban 15 házi gyermekorvosi praxis működik, egy kivételével valamennyi vállalkozási formában. Továbbra is egy betöltetlen praxis található városunkban. Az ellátást tárgyévben az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közreműködőjeként - helyettesítés keretében, a következő 4 kolléga látta el: Dr. Balogh Éva, Dr. Fintics Klára, Dr. Boros Edina és Dr. Gyenes Olga. A házi gyermekorvosok szakfelügyeletét továbbra is dr. Gyánó Barna Béla kaposvári házi gyermekorvos szakfelügyelő főorvos látta el. A házi gyermekorvosok gyógyító tevékenységük mellett preventív feladatokat is végeznek tanácsadói és oktatási intézmények gyermekeit ellátó tevékenységük kapcsán. Az általuk ellátott óvodákban, iskolákban folyó felvilágosító, egészségnevelési munkában általában felkérésre vesznek részt, egészségnevelés személyre szólóan történik. 4. táblázat: A 265/28. (XI. 6.) Kormányrendelet alapján kötelező jelentés házi gyermekorvosok tevékenységéről, 211. év, Gyermek háziorvosi körzete k Lakó népesség Lakó népesség Bejelentkezettek száma Rendelésen megjelentek Tanácsadáson megjelentek Preventív látogatások Látogatások száma lakáson Sza krendelésre utaltak Az adatok mutatják a gyermekorvosok magas leterheltségét azon esetekben elsősorban, ahol magas a leadott kártyák száma. Jelentősek eltérések mutatkoznak, mint a preventív látogatások számában, mint a tanácsadási forgalmakban, de a szakrendelésre utalás gyakoriságában is. Fogorvosok: városban 1 fogorvosi szolgálat működik területi ellátási kötelezettséggel, 43 szolgáltató végez nem közfinanszírozott - magánrendelések - fogorvosi ellátást. A gyermekeket 8 iskola-fogorvosi körzet látja el, 3 szolgálat a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek állományának fogászati ellátását biztosítja évben nem közfinanszírozott fogorvosi ellátásra működési engedélyt 2, fogszabályozás szakmára 1 esetben adtunk. A fogászati ellátás szakmai felügyeletét Dr. Szabó Gábor városi szakfelügyelő főorvos látta el :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 13/23

14 Foglalkozás-egészségügyi orvosok: Illetékességi területünkön 34 foglalkozás-egészségügyi alapellátó szolgáltató működik, melyből kettő (Dr. Vincze Erzsébet és Dr. Dobosné Dr. Nagy Zita) vállalkozás keretében szakellátást is végez. Alapellátási ügyelet: Megyei Jogú Város Önkormányzata a felnőtt és gyermek lakosság részére központi (háziorvosi) ügyeletet működtet. Fogorvosi ügyelet a megye székhelyén, on hétvégén és ünnepnapokon működik. Az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság által működtetett hétvégi fogászati ügyeletet 18 körzettel rendelkező fogorvos, valamint 3 fő - Dr. Gémesi Gabriella, Dr. Kolarovszki Béla, Dr. Neumark Tamás - megbízási szerződéses fogorvos végzi, ügyeleti beosztás szerint. Tapasztalataink szerint problémát jelent a háziorvos kollégáknak a jogszabályok követése és többször értelmezése is, ezért e téren körlevelekkel, összejöveteleiken személyes vagy telefonos tájékoztatással igyekeztünk segíteni információhoz jutásukat. 4.2 Védőnői ellátás megyei jogú városban 27 területi védőnő dolgozott 211. év folyamán. Munkájukat a hatályos jogszabályok és szakmai iránymutatások alapján végezték. Tanácsadásokon és családlátogatások során látták el a körzetükben élő várandós anyák és a -6 éves gyermekeket nevelő családok gondozását. A várandós anyák központi ellátása évtizedek óta az Ezredév u-i terhes gondozóban történik. A tanácsadó alapterületének bővítésével kedvezőbb feltételek teremtődtek a kismamák szakszerű és igény szerinti ellátásához. A személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehetőség van a nőgyógyász szakorvosi, valamint az ezt kiegészítő védőnői vizsgálatok helyben történő elvégzéséhez. A csecsemők és gyermekek fejlődésének nyomon követése és az időszakos szűrővizsgálatok elvégzése a védőnő tanácsadókban történik. Önálló tanácsadók működnek a Cukorgyár közben, a Pécsi utcai, Irányi Dániel utcai, Rét utcai és a Béke utcai gyermekorvosi rendelők szomszédságában. Változatlanul zsúfoltság jellemzi a Honvéd, a Toponári, Füredi és az Ezredév utcai tanácsadókat. A legmostohábbak a feltételek a Hajnóczy, Erdősor utcai telephelyeken. 4.3 Iskola egészségügyi ellátás A városban élő és tanuló 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú, nappali tagozaton iskolai oktatásban résztvevők megelőzési jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban részesülnek. Az óvodás és általános iskolás gyermekek iskola-egészségügyi ellátása a háziorvosok és a területi védőnők közreműködésével történik. A városi középiskolák iskola-egészségügyi ellátását 5 főállású iskolaorvos végzi 1 fő ifjúsági védőnő segítségével. Az ellátás céljára kialakított iskolaorvosi rendelők felszerelése megfelel az érvényben lévő szakmai minimum feltételeknek :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 14/23

15 5. Járványügyi környezet 5.1 Folyamatos oltások A folyamatos oltásokra vonatkozó havi jelentések összesítését, valamint a 2 hónapon túli oltáselmaradások indokait minden hónap 15.-vel bezárólag végezzük. 5. táblázat: A oltások teljesítése - az oltásra kötelezettek számának arányában: Oltás típusa Átoltottság 211-ben BCG oltások 99,9 % DPT 1.+IPV+Hib 1% DPT 2.+IPV+Hib 1% DPT 3.+IPV+Hib 1% MMR 1 % DPT 4.+ IPV+Hib 1% DPT 6.+ IPV 99,9% Oltáselmaradások indokai: - tartósan kontraindikált, súlyos beteg - megtagadás, szülői hanyagság, gondatlanság - neurológiai rendellenesség - lázas betegség 211 évben oltásmegtagadás miatt kaposvári lakossal szemben eljárási bírságot nem szabtunk ki. 5.2 Kampányoltások Az általános iskolás korosztálynál az oltások teljesítése nagy pontossággal történik, az esetleges elmaradásokat a legtöbb esetben pótolják. 6. táblázat: Az oltások teljesítésének %-os megoszlása város területén: oltás oltandó oltott átoltottság MMR revakcináció % (6. osztály) Hepatitis B elleni % oltás (7. osztály) d Tap (6.osztály) % Pneumococcus elleni védőoltások: A pneumococcus elleni védőoltások tekintetében kistérségi adatokat tudunk szolgálni: Átoltottság PCV 1 oltás esetében 97%-os, PCV 2 oltás esetében 94,8 %, PCV emlékeztető oltás esetében 92%-os :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 15/23

16 5.3 A fertőző betegségek bejelentési fegyelmének alakulása A fertőzőbeteg be, és kijelentési fegyelem jó. Szabálysértési figyelmeztetésben nem részesítettünk senki. 7. táblázat: A 211-ben bejelentett betegségek on: Betegség: Megbetegedett fő: Enteritis infectiosa: 626 Vírusos gastroenteritis 3 Varicella 272 Campylobacteriosos 85 Salmonellosis 85 Scarlatina 4 Keratoconjunctivitis epidemica 21 Lyme-kór 12 Mononucleosis infectiosa 2 Botilizmus 3 Meningitis purulenta 1 Toxoplasmosis 1 Hepatitis E Fejtetvesség előfordulásának alakulása területünkön A gyermekközösségekben a tetvességi vizsgálatot elsősorban az intézmények védőnői végeznek, az általuk végzett tetvességi vizsgálatok alapján 121 fő tetves személyt vettünk nyilvántartásba. Ezek alapján 7 gócgyanús lakásban végeztünk tetvességi vizsgálatot, a fokozottan tetves, vagy az újonnan kiszűrt személyek környezetében. A gócgyanús lakásokban szűréseket végeztünk a családtagok körében is, így további 15 főt vettünk nyilvántartásba. i hajléktalan szállón 1 esetben tartottunk tetvességi vizsgálatot. A gondozottak tetű és serkementesek voltak. Panaszbejelentés alapján 5 esetben végeztünk vizsgálatot. Ezen kívül 14 tanuló kereste fel intézetünket személyesen, akiket az intézmények védőnői szűrtek ki. Őket tanácsokkal láttuk el, szülőiket tájékoztattuk a kezelésekről, amennyiben kérték, irtószerrel láttuk el őket. Kontrollvizsgálatra intézetünket többször is felkeresték, sajnos több esetben is az a tapasztalatunk, hogy a kezelések elvégezte után az elhalt serkéket nem húzkodják le, elegendőnek vélik az irtószerrel történő kezeléseket, így a védőnő a további vizsgálatokkal újra kiszűri őket. Tetvességre vizsgáltak száma összesen: fő (165 egységben). 8. táblázat: A vizsgált esetekből kiszűrt személyek: Évek Tetvességre vizsgáltak száma Tetvesek száma Tetvesség %-os megoszlása 1.3 1,45 1, :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 16/23

17 A védőnők az iskolai szünetek után végzik a tetvességi vizsgálatok nagy részét, ezek alapján januárban, áprilisban és szeptemberben szűrik ki a legtöbb tetves/serkés gyermeket. 22. ábra: 211-ben kiszűrt tetves személyek száma a hónapok folyamán: hónap 5.5 Egészségügyi kártevőirtás A kistérség területén 4 rovar és rágcsálóirtással foglalkozó társas vállalkozás illetve 1 egyéni vállalkozó működik. 9. táblázat: A társas vállalkozások adatai: Vállalkozás neve Vezető egészségügyi gázmester neve Telephely címe Telephely telefonszáma ÁRTOX BT Árva László 74, Körtönye u. 1 82/ / AGROCENTRÁL BT Putorek Ferenc 74, Dombóvári u. 3 82/ / GAZDA KFT. Tárnai Zsolt 7479 Sántos, Fő u.8. 82/ / UNISZOLG BT. Horváth Tünde 7275 Igal, i u.7. 3/ táblázat: Az egyéni vállalkozó adatai: Vállalkozó neve Szakképzettsége Telephelye Telefonszáma Koczor Attila egészségügyi 74 Kaposújlak, Kossuth L. u. 2 82/ gázmester 7/ évben valamennyi illetékességi területünkön engedéllyel rendelkező egészségügyi gázmester kémiai biztonsági ellenőrzése megtörtént :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 17/23

18 Intézetünk 211-es évben 9 esetben végzett helyszíni szemlét (rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó) panaszkivizsgálás tárgyában. A helyszíni bejárások során a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. (1) bekezdésben foglaltak szerint jártuk el, a területileg illetékes önkormányzatokkal közösen. A problémák felszámolása minden esetben sikerrel járt. on működő Hajléktalan szállóban közös helyszíni ellenőrzést végeztünk Pécsi regionális intézettel. Hatósági ellenőrzést és helyszíni bejárás, irtószereket felhasználók és biocidokat gyártók, forgalmazók körében 14 esetben végzett intézetünk. Ezen belül magán és közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerek és egyéb biocid termékek, ivóvíz fertőtlenítő szerek és algásodásgátló termékek-, valamint rágcsálóirtószerek, csigaölőszerek, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek felhasználását, tárolását ellenőriztük. 5.6 Gyermek- és ifjúság egészségügy A szakterület tevékenysége az illetékességi területünkhöz tartozó 187 nyilvántartott egységére, köztük 91 kaposvárira, valamint a táborokra terjed ki. A gyermek-és ifjúság higiénés szakterület egyik fő feladata a gyermek- és ifjúsági korosztályok elhelyezésére, gondozására, oktatására, nevelésére szolgáló intézményekben a közegészségügyi biztonság megteremtése érdekében végzett ellenőrzés (hatósági tevékenység). Az országos felmérésen (az általános iskolák közegészségügyi körülményei, illetve a 3. osztályos gyermekek légzőszervi és allergiás tünetei és azok kockázati tényezői) kívül 211. évben is közegészségügyi rutinellenőrzések történtek a gyermek- és ifjúság-egészségügyi egységekben (családi napközikben, óvodákban, közoktatási- és felsőoktatási intézményekben, diákszállókon, kollégiumokban, táborokban is). A felmerülő közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan intézkedéseket tettünk. Előírásainkat, az intézmények intézkedési terveik, valamint ennek figyelembevételével készített határozataink alapján határidőre teljesítették, melyekről utóellenőrzés keretében meg is győződtünk. 211-ben az általános iskolák közegészségügyi körülményeinek országos felmérése az illetékességi területünkön működő 41 általános iskolában megtörtént, illetve a 3. osztályos gyermekek légzőszervi és allergiás tüneteiről és azok kockázati tényezőiről 947 db kérdőív került kitöltésre évi nyári szezonban mint minden évben a gyermekek és a tanuló ifjúság táboroztatásának és napközbeni ellátásának közegészségügyi feltételeinek ellenőrzésére került sor. A bejelentett egységek 13 db, ellenőrzött egység 13 db, az ellenőrzések összes száma 2 db volt. A szezon táborainak ellenőrzései során az előzetes szemlék közül két esetben merült fel közegészségügyi hiányosság, működés közbeni ellenőrzéskor egy esetben fordult csak elő (dokumentáció hiánya). A hiányosságok 7 napon belül pótlásra is kerültek, így táborkezdésre a közegészségügyi feltételek megfelelőek voltak. A hiányosságok a következők voltak: tisztasági festés, takarítás, ágyak, matracok tisztítása, megfelelő vízkőtelenítse a vízrendszernek, hulladékgyűjtők kihelyezése. A táborokat a tábor első hetében ellenőriztük, hogy minél előbb meggyőződjünk a hiányosságok pótlásáról, illetve a működés közbeni megfelelő feltételekről :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 18/23

19 A kémiai biztonságra és a dohányzásra vonatkozó szabályokat is betartották az épület működtetői, illetve a táborvezetők. A működés közbeni szemléken tisztaságot, rendet tapasztaltunk minden esetben. A kaposvári intézményeket illetően kémiai biztonsági hiányosság nem fordult elő. A nemdohányzók védelmével kapcsolatos előírásokat mindenütt betartják tapasztalataink szerint. 6. Prevenció 6.1 Egészségfejlesztés, megelőzés Intézetünkben az egészségfejlesztési, egészségnevelési- megőrzési tevékenységet az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programban meghatározott, kiemelt feladatok, célkitűzések, megvalósítandó akciók iránymutatása, a évi XI. törvény, valamint a 211. évi munkatervben foglaltak szerint végeztük. Fontos terület a nemdohányzók védelmében hozott törvény végrehajtásának ellenőrzése. Illetékességi területünkön 211. évben 122 egység ellenőrzését végezték el a különböző szakágak felügyelői. Egészségvédelmi bírság kiszabására nem volt szükség év feladatai voltak: - Kistérségi Egészség Koalíció működésének segítése. Folyamatosan elláttuk az egészség koalíció működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet. Közreműködtünk az egészség koalíció tagjainak programjain. - Az elhízás csökkentése, illetve megelőzése érdekében helyi egészség megőrzési programokat terveztünk, szervezése, megvalósítása Részt vettünk rendezvényeken, az egészség megőrzését szolgáló egyéni és csoportos beszélgetéseket folytattunk, és szűréseket végeztünk. - Rendszeres testmozgás kisgyermekkortól-időskorig Népszerűsítettük az egészséges életmódot, kiemelve a rendszeres testedzést és sportolást. Állapotfelméréseket végeztünk (RR-mérés, testzsír, testtömeg), életmódbeli tanácsadást tartottunk falunapokon illetve sportrendezvényeken. - A dohányzás prevenciója A i Kistérségi Egészség Koalícióban közreműködő civil szervezetek egészségnapján, iskolák egészségnapján és a világnapokhoz kapcsolódva foglalkoztunk a dohányzás témakörével. - Térítésmentes szűrővizsgálatok lakossági igénybevételének fokozása céljából tett tevékenységek. A női-és férfi szűrővizsgálatok népszerűsítését a lakossági rendezvényeken illetve a Koalícióban résztvevő intézmények egészségnapjain láttuk el. - Esélyegyenlőségi programok kialakítása és megvalósítása. A halmozottan hátrányos helyzetű, magatartás problémákkal küzdő fiatalok egészségi egyenlőtlenségének csökkentésére irányuló programokon vettünk részt. Folyamatos kapcsolattartás a Duráczky Módszertani Központtal :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 19/23

20 Iskolai csoportfoglalkozásokat vállaltunk, iskolai egészségnapokon vettünk részt. A Családsegítő Központtal munkakapcsolatban álltunk. Az általuk szervezett egészségnapon közreműködtünk. 6.2 Együttműködések. Egész évben törekedtünk meglévő kapcsolataink erősítésére, újak építésére a hatékonyabb egészségnevelő munka érdekében. Segítettük szükség szerint az önkormányzatok, háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, oktatási intézmények, munkahelyek, családok egészségmegőrző, védő tevékenységét. Intézetünk folyamatosan képviseltette magát a i Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein. Intézetünk egészségfejlesztői a krónikus betegségek összesítése, feldolgozása kapcsán rendszeresen konzultáltak a kaposvári és a városkörnyéki házi orvosokkal. Továbbá kapcsolatot tartottunk a Családsegítő Központ munkatársaival. Egészségnevelő előadások tartása során oktatási intézmények pedagógusaival, ifjúság védelmi felelősökkel, civil szervezetekkel, Polgármesteri Hivatalokkal, Somogy Megyei Ifjúsági Otthonnal, Idősek Otthonával, Borostyánvirág Anyaotthonnal, SMKH Népegészségügyi Szerv Intézetének Egészségfejlesztési Osztályával tartottunk kapcsolatot. 6.3 Adatgyűjtés, elemzés a hatékony prevenció érdekében A lakosság egészségére, az egészségügyi ellátórendszer igénybevételére, az egészséget befolyásoló tényezőkre vonatkozóan többféle lehetséges adatforrás áll rendelkezésre. Az adminisztratív adatforrások mellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, valamint az ágazati minisztérium rendelete (76/24. VIII. 19. ESzCsM rendelet) mintegy 6 kötelező adatszolgáltatást tartalmaz ebben a témakörben. A kiterjedt intézményi adatgyűjtések azonban csak részleges információkat nyújtanak az egyének komplex egészségi állapotáról, életmódjáról, szociodemográfiai jellemzőiről és munkakörülményeiről, vagy éppen az egészségügyi szolgáltatások iránti tényleges szükségletektől, az igénybevétel, vagy igénybe nem-vétel okairól, az ellátórendszerrel való elégedettségről és e tényezők összefüggőségeiről. A mi adataink is ilyen részleges információkat biztosítanak, de segítenek megérteni azokat a társadalmi folyamatokat, amik környezetünkben zajlanak, és segíthetik a döntéshozókat a felelősségteljesebb döntésekben. 7. Összefoglalás Az egészség klasszikus értelmezésben - nemcsak testi, lelki, szociális jólét, hanem a betegség, nyomorékság hiánya. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanulmánya szerint a lakosság egészségi állapotáért 43%-ban az életmód, 27%-ban az öröklött genetikai tényezők, 19%-ban a természeti és társadalmi környezet hatásai, 11%-ban pedig az egészségügyi ellátás tehető felelőssé. Munkájával ezeken a területeken igyekszik a Népegészségügyi Intézet az egészség megóvása érdekében befolyásolni azokat a tényezőket, amelyek tudatossággal, odafigyeléssel kivédhetőek, hogy a területünkön élők minél hosszabb ideig élhessenek, és minél tovább megóvhassák egészségüket. A várható átlagos élettartam továbbra is messze elmarad az EU átlagától, de még a környező kelet-európai országok ide vonatkozó adataitól is. A kedvezőtlen trendet még mindig csak :15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 2/23

TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum

TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum SOMOGY MEGYE LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETJELENTÉSE a döntéshozók részére TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6.

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás - születések száma - járványok

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról A védőnői tevékenységet szabályozó alapjogszabályok: 49/2004.(VI.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 15310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 2. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL ÉS VÉDŐNŐI GONDOZÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat A védőnői ellátás szervezése, az ellátás területe A védőnői ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás körében. A védőnői

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Az iskola védőnők szerepe a prevencióban Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Iskola-egészségügyi ellátás 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról 1.(2) Az iskola-egészségügyi

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 135. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A védőnői

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

- családlátogatást végez:

- családlátogatást végez: I. A területi védőnő feladatai (előzmények összefoglalása) A védőnő megelőző tevékenység végzésére, az egészségfejlesztésre képzett, felsőfokú képesítéssel rendelkező egészségügyi szakember. 1. A védőnői

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Együttműködés lehetőségei a várandós anya gondozásában

Együttműködés lehetőségei a várandós anya gondozásában Együttműködés lehetőségei a várandós anya gondozásában Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szakfelügyeleti Osztály E-mail: odor.andrea@oth.antsz.hu

Részletesebben

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE Készítette: Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Készült: 2012. november 27. TARTALOMJEGYZÉK I. VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014

FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a tanulást

Részletesebben

Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2012. évi működéséről, pénzügyi helyzetéről

Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2012. évi működéséről, pénzügyi helyzetéről Az előterjesztés száma: 112/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a Központi

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről.

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLTÉNEK Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. Az utolsó beszámolót 2009-ben kellett elkészíteni. A helyzet azóta nem sokat változott. Már

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓ Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos Készítette: Kaszásné

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A védőnői szolgálat,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei Dr. Krisztián Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Jegyzői értekezlet 2013. november 13. Amiről szó

Részletesebben

Népmozgalom, 2009. január december

Népmozgalom, 2009. január december 21/42 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 42. szám 21. március 23. Népmozgalom, 29. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés, válás 3 Születés, terhességmegszakítás

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Várandós gondozás védőnői ellátás Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő

Várandós gondozás védőnői ellátás Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Várandós gondozás védőnői ellátás Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő 18/2014. (V. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai

Részletesebben

Védőnői munka a szegregátumban

Védőnői munka a szegregátumban Védőnői munka a szegregátumban Egyedül nem megy Egészségügyi alapellátás védőnő feladatai Várandós gondozás Gyermek gondozás Prevenció Iskolaegészségügy Nővédelem Azok az emberek, akik csak akkor akarnak

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (1999): Egyedülálló

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. +

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. + 213/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 3. szám 213. április 25. Népmozgalom, 2* A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Természetes és tényleges szaporodás, fogyás 2 Születés

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK GYTK KÖTELEZŐ ADATOK Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a tanulást segíti,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 135.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 135. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 135. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZETE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Szervezett lakossági szűrés Magyarországon

Szervezett lakossági szűrés Magyarországon BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szervezett lakossági szűrés Magyarországon Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi probléma, évente mintegy 60.000 új rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 7/c. számú melléklet Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához Értékelési szempont Szociális segély értékelési pont rendszere (DJB) Kollégiumi felvétel értékelési

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. március 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. március 24-i ülésére Tárgy: Védőnők beszámolója az általános iskolai tanulók egészségügyi állapotáról Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna Igazgató főorvos Nagy Krisztina Vezető védőnő Véleményező Bizottság: Ügyrendi, lakásügyi,

Részletesebben

Védőnői és házi gyermekorvosi/vegyes praxisú háziorvosi feladatszervezés felmérése, időmérleg vizsgálat. Vezetői összefoglaló

Védőnői és házi gyermekorvosi/vegyes praxisú háziorvosi feladatszervezés felmérése, időmérleg vizsgálat. Vezetői összefoglaló Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19.

XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19. XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19. Miért így alakult a kollégium? Mi volt ezzel a cél? Tagozatok 60 szakterület 3 fővel Tanácsok 5-10-15 fővel TAGOZATOK: az egészségügyért felelős miniszter

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben