1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás folyamatos biztosítása, a Képviselő-testület és bizottságai feladataiban közreműködés, előkészítés és végrehajtás biztosítása, az önkormányzati beruházások előkészítésében és lebonyolításában az adminisztratív feltételek megteremtése és biztosítása, Az önkormányzatot megillető kintlévőségek (adók és egyéb díjhátralékok) behajtásában aktív közreműködés és végrehajtás, Az intézmények zavartalan működéséhez a jogszabályban rögzített normatív felügyeleti jogkörben biztosított feladatok teljesítése, Az önkormányzati vagyon és ezen belül elsősorban a közterületek rendjének biztosítsa, a közterület használat részleges korlátozásából eredő károk megelőzése. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az egyéni feladatok meghatározására. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 2/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a rendezvénytervben szereplő rendezőket a programok megvalósítására. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kóbor ebekkel kapcsolatos, gyepmesteri feladatokkal a VSZ Zrt.-t bízza meg december 31.-ig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

2 4/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Katolikus iskola felújításához Ft összeget átad az Önkormányzat, a Katolikus Egyház részére és ezzel együtt a 4 évre szóló bérleti szerződést jóváhagyja. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iskola (Kossuth Lajos u.) és Népház (Bajcsy-Zsilinszky u.) épületének villámhárító rendszere felújításával Balogh Zoltán villanyszerelő mestert (2023 Dunabogdány, Árpád u.6.) megbízza a beadott árajánlatok alapján. A díj Ft Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a PDK Kft.-t, a megismert ajánlat alapján megbízza az intézményi beruházások műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

3 7/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Fekete Kobudo Kempo Harcművészeti Szövetség Tahitótfalui Tanoda versenyzői (Hegedűs Mihály, Hegedűs Márk, Németh Nóra, Bognár Kinga), részére 6000 Ft/fő támogatást biztosít a Kempo Európa Kupán részvételhez. Határidő:

4 8/2010. (01.29.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a DPÖTKT Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának 12. (8) bekezdése alábbi szövegezésnek megfelelő módosítását: I. A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: A Társulás 1./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást január 1-től a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a szerinti kiszervezés útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu; 2./ az 1. pontban foglalt szolgáltatást a jelenleg is ezen feladatellátást nyújtó szervezettel kötendő ellátási szerződés alapján kívánja biztosítani, 3./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást július 1- től a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény, mint saját fenntartású intézménye útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád. 4./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást legkésőbb január 31-től írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának intézménye (Szociális Szolgáltató Központ Pomáz) útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt. 5./ az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást július 1-től a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény, mint saját fenntartású intézménye útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Csobánka. 6./ a házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást legkésőbb január 31-től írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának intézménye (Kalászi Idősek Klubja) útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Budakalász. 7./ a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást a kistérség saját intézménye útján látja el a feladatellátásban résztvevő önkormányzatokra vonatkozóan

5 A Képviselő-testület ezzel összhangban egyetért a szentendrei Gondozási Központ július 1-vel történő kistérségi fenntartásba vételével, hiszen így a jelenlegi önkormányzati pótfinanszírozás érezhető mértékben csökken. A Képviselő-testület ezzel összhangban úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 1. számú mellékletében szereplő feladat-ellátási megállapodást. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a település valamely lakója jogosan valamely az 1. számú mellékletben szereplő megállapodás alapján nyújtott szociális alapszolgáltatásban részt kíván venni, úgy az Önkormányzat ezen ellátás önkormányzati pótfinanszírozását vállalja. II. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat saját intézménye által nyújtott közoktatási szakszolgáltatás kiegészítő normatívájának igényléséről szóló megállapodást és felkéri a Polgármestert az adatok véglegesítése után annak aláírására és a DPÖTKT felé történő megküldésére. III. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010-ben is igénybe kívánja venni a mozgókönyvtári szolgáltatás támogatására a Pest Megyei Könyvtár és a DPÖTKT közreműködését. Az ezen szándékról szóló, az 2. számú mellékletben található együttműködési megállapodást a Képviselő-testület elfogadja és felkéri a Polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester - 5 -

6 9/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékhely kiviteli tervének elkészítésével megbízza a Pannon-Expert Kft.-t. végrehajtására, a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőr tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta, és a további munka végzését elrendeli. Határidő: Felelős: folyamatos Tóth János jegyző 11/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 0154/14 hrsz-ú ingatlant törli a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak köréből és funkciója a továbbiakban beépítetlen terület. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a határozat Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 0154/14 hrsz-ú ingatlanból 1000 m 2 -t Bálint László részére értékesít 200 eft vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, melynek minden költsége a vevőt terheli. Határidő:

7 13/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a évben elfogadott Rendezési Tervben szereplő ajánlott szabályozási vonal (pirossal jelzett folyamatos vonal) nem kötelező jellegű. A jogszabályi változások kapcsán a Képviselő-testület felkéri az ADU Építész Irodát a Rendezési Terv folyamatban lévő módosítása során az ajánlott szabályozási vonalat törölje a 419/2 hrsz-ú ingatlanról, továbbá a 1394/1 hrsz-ú ingatlant funkciójával egyezően a jelen szabályozásnak megfelelően szerepeltesse (parkoló). A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 1394/1 hrsz-ú ingatlan átminősítése (parkoló) ügyében a Földhivatalnál járjon el. A Képviselő-testület a Rendezési Tervvel kapcsolatos előkészítést lezárja, egyetért a tervezői válaszokkal és felkéri a Rendezési Terv készítéséért felelős ADU Építész Iroda Kft-t és a főépítészt, Gubán Sándort a végleges változat kidolgozására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település Hulladékgazdálkodási Tervét elfogadja és felkéri a Polgármestert a terv kihirdetésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmények Fejlesztésére kiírt pályázaton indul az Általános Iskola vizesblokkjának felújításával. A felújítás tervezett költsége 10,5 M Ft, melyből a Képviselő-testület 2,1 M Ft önrészt a költségvetési tartalék terhére biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat beadására. Határidő:

8 16/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cser-Ker Top Kft.-t bízza meg a községháza udvarának és környezetének felújításával, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a községháza II. ütemében szereplő épületrész nyílászáróit megrendeli a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázótól, Klíber Tamástól (tolóajtó+belsőajtók). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés kiadására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhalasztja az Építő Áruház Kft. behajtási engedéllyel kapcsolatos kérelme tárgyában a döntést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a napirend előkészítésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Villám köz (3056 hrsz-ú) gázellátásához a vezeték kiépítését közterületen engedélyezi. A Képviselő-testület közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a kivitelezéshez, és a használatba vétel előtt az Önkormányzat az átvételhez külön önkormányzati hozzájárulás beszerzését írja elő. kiadására. Határidő:

9 20/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzati tulajdonban lévő 3407 hrsz-ú ingatlant Deák Mihály részére 3,5 M Ft-ért. A Képviselő-testület korábbi e tárgyban hozott határozatait visszavonja, és e határozat végrehajtására i határidőt tűzi ki azzal, hogy ezt követően a határozat érvényét veszti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, melynek minden költsége a vevőt terheli. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3649/2 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonból törli, és beépítetlen terület rendeltetésű ingatlanná minősítését kéri a Földhivataltól. kiadására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dvorán Péter kérelme alapján elengedi a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulást. A kérelmező által készülő bővítést engedélyezi oly módon, hogy a megépített vezeték az Önkormányzat tulajdonába kerül, és a későbbiekben rácsatlakozó tulajdonosok hozzájárulása, az Önkormányzatnak jelent bevételt. kiadására. Határidő:

10 23/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Schupkégel Tünde kártérítési igényét elismeri gépjárművében történt kár egyenetlen önkormányzati út miatt - és megfizeti. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselőtestület évi munkatervében szereplő falugyűlést, én 18,00 órakor tartja. Határidő:

11 25/2010. (02.25.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községháza felújítás II. ütemének befejezéseként a bútorbeszerzést jóváhagyja (bruttó Ft) a tartalék terhére. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

12 26/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi óvoda tetőfelújítása közbeszerzést eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel a magas, kedvezőtlen ajánlatokra. A Képviselő-testület felkéri az Őszy és Őszy Kft-t, új meghívásos közbeszerzési pályázat kiírására. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Falugondnok beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület támogatja a közfoglalkoztatást. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gátprojekt Monitoring Bizottság elnökévé Nagyházú Miklóst megválasztja. kiadására. Határidő:

13 29/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gátprojekt beruházás előkészítéseként elfogadja a: Számviteli és pénzügyi nyilvántartással kapcsolatos eljárásrend, Minőségbiztosítási, Kommunikációs, Válságkommunikációs, Kockázatkezelési, Monitoring terveket. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 30/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a: Településkapu és megvilágítása (29+000km sz.-ben és km sz.-ben); Gyalogátkelőhely középszigettel ( km sz.); Autóbuszmegálló öböl ( km sz. jobb oldal); Gyalogátkelőhely megvilágítása ( km sz.) és jelzőberendezés; Csapadékvíz elvezetés 150 m hosszan a 11-es főútról ( km sz.-ben); A 11-es közutat érintő beruházásokhoz. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 31/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi Önkormányzat költségvetési pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg. Határidő:

14 32/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadása könyvvizsgálatával megbízza a H. O. M. Audit Kft-t (1028 Budapest, Attila u. 14.). A könyvvizsgálói díj 240 E Ft + Áfa. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosokat a rendelő rezsiköltsége tekintetében maximum 300 E Ft támogatásban részesíti 2010-ben. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók esetében a cafetéria juttatás egységes alkalmazására hívja fel a munkáltatók figyelmét. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 35/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Sajtos Sándor polgármester juttatásait től az alábbiak szerint határozza meg: Alapbére az illetményalap 12,5 szorzata (bruttó Ft). Költségtérítése az alapbér 30 %-a ( Ft). A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére. Határidő:

15 36/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HPV elleni védőoltáshoz támogatást kiterjeszti az 1995-ben született korosztályra is (lányok). További támogatást az Önkormányzat nem biztosít és a keretösszeg erejéig biztosítja a támogatást a jelentkezés sorrendjében. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékszállítási díj től érvényes díját az előző évi díj 6,5 %-os emelkedésével fogadja el, mely alapján a Jegyzőt felkéri a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 38/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Schell Kft. beruházása során kikerülő földet az Önkormányzat saját területén részben elhelyezi (1379, 1380/7, 1182/17 hrsz.). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 1379 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontását rendeli el mivel az épület felújításra nem alkalmas. Az épület dokumentálására a bontás előtt sort kell keríteni. Határidő:

16 40/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi kéményseprő díjak emelésére 5,07%-ot elfogad. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 41/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ádám Jánosné Tahitótfalu, Vöröskő u. 27. sz. alatti lakos részére a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás 50%-át visszafizeti, mivel a csatornavezeték beállás nem készült el. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 0139 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi, és annak költségeit átvállalja. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Golfpálya reklámtáblájának elhelyezését közterületen nem támogatja. kiadására. Határidő:

17 44/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berta Mihály és Berta Magdolna kérelmére 6 hónapig felfüggeszti az ingatlan vásárlási részletfizetési kötelezettségüket (131/2009. ( ) Képviselő-testületi határozat). Határidő:

18 45/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az évi C. tv. alapján a helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket megválasztja: 01. Szavazatszámláló Bizottság: Bándiné Tasnádi Ágnes (Nefelejcs u. 58.) Pintér Erzsébet (Petőfi Sándor u. 34.) Liptainé Drégelyvári Erzsébet (Petőfi Sándor u. 1.) Kővári Endréné (Mező Imre u. 2.) Deliné Reményi Andrea (Küry K. u. 11.) 02. Szavazatszámláló Bizottság: Czájáné Szabó Julianna (Arany J. u. 3.) Csörginé Kemény Ildikó (Szabadság u. 6.) Borisz Jánosné (Meggyfa u. 9.) 03. Szavazatszámláló Bizottság: Oroszné Kapornai Judit (Pacsirta u. 13.) Tóth Lászlóné (Liget u. 2.) Böttkös Zoltánné (Rákóczi u. 13.) 04. Szavazatszámláló Bizottság: Maróthi Ágnes (Gombaszögi u. 11.) Bötkös Lászlóné (Visegrádi u. 70.) Vaczó Mihály (Szentendrei u. 65.) Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság: Gonda Balázsné (Szentendrei u. 93.) Nagyné Kovács Márta (Hősök tere 3.) Dudás Istvánné (Dózsa Gy. u. 30.) Nyikonyuk Ferencné (Almásy u. 28.) Fanczal Sándorné (Dózsa Gy. u. 26.) Póttagok: Oláh Lajosné (Szentendrei u. 92.) Gonda Balázsné (Szentendrei u. 93.) Nagyné Kovács Márta (Hősök tere 3.) Dudás Istvánné (Dózsa Gy. u. 30.) Nyikonyuk Ferencné (Almásy u. 28.) Fanczal Sándorné (Dózsa Gy. u. 26.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bizottsági tagok felesketésére. Határidő:

19 46/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Lajosné konyhavezető részére nyugdíjba vonulása alkalmából 3 havi bérének megfelelő jutalmat állapít meg (2009. december havi bért alapul véve). Határidő:

20 47/2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Almási utcai óvoda tetőfelújítása hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárását eredményesnek hirdeti. Az eljárás nyertese a Karera-Fa Kft, mely a legkedvezőbb ajánlatot ( Ft) tette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását követően. Határidő: /2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hirdetménnyel induló, tárgyalásos közbeszerzési pályázatot ír ki a belterületi utak fejlesztése aszfaltutak építése, útberuházáskivitelezésére. (CPV kód: ) A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Referenst a pályázat kiírására, a Közbeszerzési Bizottságot a döntés előkészítésére, a Polgármestert a határozat Határidő: /2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Duna menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén beruházáshoz szükséges a terület előkészítéséhez kapcsolódó feladatok teljesítésére vonatkozó pályázatot érvényesnek és eredményesnek hirdeti. A pályázat nyertese a legkedvezőbb ajánlatot (5.750 E Ft) tevő Dr. Baranyai Zoltán ügyvéd. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

21 50/2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét elfogadja (mellékelten), melyben szerepelteti a jelenleg ismert és tervezett beruházásokat (Belterületi utak fejlesztése; Almási utcai óvoda tető felújítás; Útburkolat javítás - kátyúzás). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az elfogadott terv közzétételére. Határidő:

22 51/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbik Magyarországért Tahitótfalui Tagszervezete levelében foglaltakkal nem ért egyet, hiszen a helyi vállalkozók vállalkozások nagy részével közvetlen üzleti kapcsolatban áll. Az Önkormányzat intézményi beruházásai közbeszerzési eljárás alapján kerülnek kivitelezésre. A Képviselő-testület a beadványt nem jelenteti meg a helyi újságban, mivel ez kifejezetten pártvélemény, melynek nem a helyi tájékoztató a színtere. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján támogatást állapít meg a: Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület: 150 E Ft Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány: 380 E Ft Őszirózsa Nyugdíjas Klub: 110 E Ft Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület: 130 E Ft Tahitótfalui Lovassport Egylet: 250 E Ft Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület: 180 E Ft Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fasori Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés a váci révi volt úttörőtábor lejárati határidejét nem változtatja meg. kiadására. Határidő:

23 54/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat területén (Farkasverem felett 034 hrsz) engedély nélkül létesített építmény lebontására, melyre felhatalmazza Császy Zsoltot. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Ravatalozó Református Temetőnél- bérbeadási-üzemeltetési feltételeinek kidolgozására felkéri a Polgármesteri Hivatalt. A Képviselő-testület a pályázati kiírásról a következő testületi ülésen dönt. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási Áron utca csapadékvíz kezelését a megkezdett szikkasztó árok további kiépítésével oldja meg, mely munkákra árajánlatot kér. Határidő:

24 57/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon Emlékhely kiviteli tervében szereplő központi rész (sávalap, szarkofág, kertészeti munkák) megvalósítására E Ft-ot biztosít (500 E Ft költségvetési tartalék, illetve E Ft a kulturális alap terhére). A kivitelezés a fajlagosan legolcsóbb kőanyag megrendelése mellett a helyi vállalkozók bevonásával valósul meg, melyet a Polgármester koordinál. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati konyha, mint intézmény épületének szellőztetési rendszere kiépítését, a beérkezett ajánlatok alapján a FŰTŐKER TRADE Kft-től Ft/készlet+Áfa összegért a költségvetési tartalék terhére megrendeli. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2010.(02.11.) Képviselő-testület határozatot módosítja, mely szerint az Önkormányzat tulajdonát képező tahitótfalui 0154/4 hrsz-ú ingatlanból 1084 m 2 -t értékesít Bálint László részére 220 E Ft vételáron. Határidő:

25 60/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyébként Petőfi Sándor utca elnevezésű önkormányzati tulajdonú 1735 hrsz-ú terület rögzítését kéri a Földhivataltól a jelenlegi művelési ág kivett, beépített terület helyett, kivett közterület, utca besorolásra. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány kérésre engedélyezi az alapítvány nevében a Tahitótfalu megnevezést. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Tahitótfalui Lovassport Egylet közötti megállapodást, az Eperfesztivál rendezői joga tekintetében, a tervezett módosításával együtt jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő:

26 63/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi Óvoda tetőfelújítás beruházás műszaki ellenőri feladatával megbízza a PDK Kft- t a megismert ajánlat alapján. ( Ft +Áfa) Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános Iskola Igazgatójának kérelmével egyezően Karnevál Dávid Dominik (Budapest, Tahitótfalu, Béke 28.) iskolába járásához 2010/2011 tanévre (Dunakanyari Alternatív Magániskola) maximum 22,5 E Ft/hó támogatást biztosít. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdélyi György (2021 Tahitótfalu, Zrínyi u. 4.) által felajánlott lakóingatlan megvásárlási lehetőségével nem él, mivel az ingatlan nem áll árverés alatt, illetve az Önkormányzat nem rendelkezik költségvetési fedezettel. kiadására. Határidő:

27 66/2010. (05.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belterületi utak beruházás részeként, a csapadékvíz elvezetés vízjogi engedély tervek elkészítésével, a beérkezett ajánlatok alapján a SOLIDUS Kft-t megbízza, melynek díja 1,3 M Ft (bruttó). Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

28 67/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évről szóló gyermekvédelmi (gyámügyi - gyermekjóléti szolgálati) beszámolót elfogadja. kiadására. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a május i esőzések okozta károk (patakok, utak) helyreállítására vis maior pályázatot kíván benyújtani. kiadására. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás keretében pályázatot hirdet 3 évre önkormányzati utak kátyúzására. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Közbeszerzési Referenst a határozat Határidő: Dr. Őszy Tamás közbeszerzési referens 70/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszta udvar, Rendes ház pályázatot hirdet Tahitótfaluban. Nevezési határidő Helyszíni ellenőrzés ig, döntés ig. Díjazás E Ft. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét a határozat Határidő: Felelős: Nagyházú Miklós Bizottsági elnök

29 71/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 084 hrsz-ú mezőgazdasági útra 60 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését és az út megjelölését elrendeli. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvben támogatja a Faluház tető; Sportcsarnok öltöző; Posta Gyógyszertár külső; védőnői épület (volt GAMESZ)- felújítást, melyre költségbecslést kér. A Képviselő-testület felhatalmazza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét a határozat Határidő: Felelős: Nagyházú Miklós Bizottsági elnök 73/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományoz Benedek István kovácsmesternek és a község volt kovácsmestereinek. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfaluért emlékérmet adományoz Almássy Csaba, grafikus részére. kiadására. Határidő:

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 6-án SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2016. március 22-én megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

- 1-1/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat

- 1-1/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat - 1-1/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat Erdőbirtokosság megalakítása előkészítéséhez elsősorban postaköltséghez 120 E Ft támogatást biztosít a 2010. évi pénzmaradvány terhére. Határidő: 2011.

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből könyvből 1/2013. (I. 17.) számú Kt. határozat a közétkeztetési szolgáltató kiválasztása a pályázatra érkezett ajánlatok alapján 1) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az általa,

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata: KIVONAT amely készült 2008. december 16. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve alapján: 152/2008.(XII.16.) számú határozata: a 2009. évre víz-és szennyvíz támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Hesz Henriette több pontból álló kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé:

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Hesz Henriette több pontból álló kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Verőce Községi Önkormányzat Polgármesterének E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

Verőce Községi Önkormányzat Polgármesterének E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére Verőce Község Önkormányzata 2621. Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Községi Önkormányzat Polgármesterének E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2015.01.21 i rendes testületi ülésről: 1/2015. (I.21.) számú határozat Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja napirendre tett

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐ L

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐ L Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁJUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐ L Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 27- én (csütörtök) órakor tartott üléséről.

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 27- én (csütörtök) órakor tartott üléséről. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 27- én (csütörtök) 17 55 órakor tartott

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 51/2016.(III.31.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 43/2016. (IV. 28.) sz. h a t á r o z a t a

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 43/2016. (IV. 28.) sz. h a t á r o z a t a 43/2016. (IV. 28.) sz. Tárgy: Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről A képviselő-testület: a Váci Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja., illetve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: A település tisztaságáról és a települési szilárd

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (113-117/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. B E S Z Á M O L Ó Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 27. napján tartandó együttes testületi ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Csanádpalota

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben