1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás folyamatos biztosítása, a Képviselő-testület és bizottságai feladataiban közreműködés, előkészítés és végrehajtás biztosítása, az önkormányzati beruházások előkészítésében és lebonyolításában az adminisztratív feltételek megteremtése és biztosítása, Az önkormányzatot megillető kintlévőségek (adók és egyéb díjhátralékok) behajtásában aktív közreműködés és végrehajtás, Az intézmények zavartalan működéséhez a jogszabályban rögzített normatív felügyeleti jogkörben biztosított feladatok teljesítése, Az önkormányzati vagyon és ezen belül elsősorban a közterületek rendjének biztosítsa, a közterület használat részleges korlátozásából eredő károk megelőzése. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az egyéni feladatok meghatározására. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 2/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a rendezvénytervben szereplő rendezőket a programok megvalósítására. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kóbor ebekkel kapcsolatos, gyepmesteri feladatokkal a VSZ Zrt.-t bízza meg december 31.-ig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

2 4/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Katolikus iskola felújításához Ft összeget átad az Önkormányzat, a Katolikus Egyház részére és ezzel együtt a 4 évre szóló bérleti szerződést jóváhagyja. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iskola (Kossuth Lajos u.) és Népház (Bajcsy-Zsilinszky u.) épületének villámhárító rendszere felújításával Balogh Zoltán villanyszerelő mestert (2023 Dunabogdány, Árpád u.6.) megbízza a beadott árajánlatok alapján. A díj Ft Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a PDK Kft.-t, a megismert ajánlat alapján megbízza az intézményi beruházások műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

3 7/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Fekete Kobudo Kempo Harcművészeti Szövetség Tahitótfalui Tanoda versenyzői (Hegedűs Mihály, Hegedűs Márk, Németh Nóra, Bognár Kinga), részére 6000 Ft/fő támogatást biztosít a Kempo Európa Kupán részvételhez. Határidő:

4 8/2010. (01.29.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a DPÖTKT Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának 12. (8) bekezdése alábbi szövegezésnek megfelelő módosítását: I. A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: A Társulás 1./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást január 1-től a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a szerinti kiszervezés útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu; 2./ az 1. pontban foglalt szolgáltatást a jelenleg is ezen feladatellátást nyújtó szervezettel kötendő ellátási szerződés alapján kívánja biztosítani, 3./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást július 1- től a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény, mint saját fenntartású intézménye útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád. 4./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást legkésőbb január 31-től írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának intézménye (Szociális Szolgáltató Központ Pomáz) útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt. 5./ az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást július 1-től a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény, mint saját fenntartású intézménye útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Csobánka. 6./ a házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást legkésőbb január 31-től írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának intézménye (Kalászi Idősek Klubja) útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Budakalász. 7./ a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást a kistérség saját intézménye útján látja el a feladatellátásban résztvevő önkormányzatokra vonatkozóan

5 A Képviselő-testület ezzel összhangban egyetért a szentendrei Gondozási Központ július 1-vel történő kistérségi fenntartásba vételével, hiszen így a jelenlegi önkormányzati pótfinanszírozás érezhető mértékben csökken. A Képviselő-testület ezzel összhangban úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 1. számú mellékletében szereplő feladat-ellátási megállapodást. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a település valamely lakója jogosan valamely az 1. számú mellékletben szereplő megállapodás alapján nyújtott szociális alapszolgáltatásban részt kíván venni, úgy az Önkormányzat ezen ellátás önkormányzati pótfinanszírozását vállalja. II. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat saját intézménye által nyújtott közoktatási szakszolgáltatás kiegészítő normatívájának igényléséről szóló megállapodást és felkéri a Polgármestert az adatok véglegesítése után annak aláírására és a DPÖTKT felé történő megküldésére. III. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010-ben is igénybe kívánja venni a mozgókönyvtári szolgáltatás támogatására a Pest Megyei Könyvtár és a DPÖTKT közreműködését. Az ezen szándékról szóló, az 2. számú mellékletben található együttműködési megállapodást a Képviselő-testület elfogadja és felkéri a Polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester - 5 -

6 9/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékhely kiviteli tervének elkészítésével megbízza a Pannon-Expert Kft.-t. végrehajtására, a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőr tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta, és a további munka végzését elrendeli. Határidő: Felelős: folyamatos Tóth János jegyző 11/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 0154/14 hrsz-ú ingatlant törli a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak köréből és funkciója a továbbiakban beépítetlen terület. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a határozat Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 0154/14 hrsz-ú ingatlanból 1000 m 2 -t Bálint László részére értékesít 200 eft vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, melynek minden költsége a vevőt terheli. Határidő:

7 13/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a évben elfogadott Rendezési Tervben szereplő ajánlott szabályozási vonal (pirossal jelzett folyamatos vonal) nem kötelező jellegű. A jogszabályi változások kapcsán a Képviselő-testület felkéri az ADU Építész Irodát a Rendezési Terv folyamatban lévő módosítása során az ajánlott szabályozási vonalat törölje a 419/2 hrsz-ú ingatlanról, továbbá a 1394/1 hrsz-ú ingatlant funkciójával egyezően a jelen szabályozásnak megfelelően szerepeltesse (parkoló). A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 1394/1 hrsz-ú ingatlan átminősítése (parkoló) ügyében a Földhivatalnál járjon el. A Képviselő-testület a Rendezési Tervvel kapcsolatos előkészítést lezárja, egyetért a tervezői válaszokkal és felkéri a Rendezési Terv készítéséért felelős ADU Építész Iroda Kft-t és a főépítészt, Gubán Sándort a végleges változat kidolgozására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település Hulladékgazdálkodási Tervét elfogadja és felkéri a Polgármestert a terv kihirdetésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmények Fejlesztésére kiírt pályázaton indul az Általános Iskola vizesblokkjának felújításával. A felújítás tervezett költsége 10,5 M Ft, melyből a Képviselő-testület 2,1 M Ft önrészt a költségvetési tartalék terhére biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat beadására. Határidő:

8 16/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cser-Ker Top Kft.-t bízza meg a községháza udvarának és környezetének felújításával, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a községháza II. ütemében szereplő épületrész nyílászáróit megrendeli a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázótól, Klíber Tamástól (tolóajtó+belsőajtók). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés kiadására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhalasztja az Építő Áruház Kft. behajtási engedéllyel kapcsolatos kérelme tárgyában a döntést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a napirend előkészítésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Villám köz (3056 hrsz-ú) gázellátásához a vezeték kiépítését közterületen engedélyezi. A Képviselő-testület közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a kivitelezéshez, és a használatba vétel előtt az Önkormányzat az átvételhez külön önkormányzati hozzájárulás beszerzését írja elő. kiadására. Határidő:

9 20/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzati tulajdonban lévő 3407 hrsz-ú ingatlant Deák Mihály részére 3,5 M Ft-ért. A Képviselő-testület korábbi e tárgyban hozott határozatait visszavonja, és e határozat végrehajtására i határidőt tűzi ki azzal, hogy ezt követően a határozat érvényét veszti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, melynek minden költsége a vevőt terheli. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3649/2 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonból törli, és beépítetlen terület rendeltetésű ingatlanná minősítését kéri a Földhivataltól. kiadására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dvorán Péter kérelme alapján elengedi a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulást. A kérelmező által készülő bővítést engedélyezi oly módon, hogy a megépített vezeték az Önkormányzat tulajdonába kerül, és a későbbiekben rácsatlakozó tulajdonosok hozzájárulása, az Önkormányzatnak jelent bevételt. kiadására. Határidő:

10 23/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Schupkégel Tünde kártérítési igényét elismeri gépjárművében történt kár egyenetlen önkormányzati út miatt - és megfizeti. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselőtestület évi munkatervében szereplő falugyűlést, én 18,00 órakor tartja. Határidő:

11 25/2010. (02.25.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községháza felújítás II. ütemének befejezéseként a bútorbeszerzést jóváhagyja (bruttó Ft) a tartalék terhére. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

12 26/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi óvoda tetőfelújítása közbeszerzést eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel a magas, kedvezőtlen ajánlatokra. A Képviselő-testület felkéri az Őszy és Őszy Kft-t, új meghívásos közbeszerzési pályázat kiírására. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Falugondnok beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület támogatja a közfoglalkoztatást. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gátprojekt Monitoring Bizottság elnökévé Nagyházú Miklóst megválasztja. kiadására. Határidő:

13 29/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gátprojekt beruházás előkészítéseként elfogadja a: Számviteli és pénzügyi nyilvántartással kapcsolatos eljárásrend, Minőségbiztosítási, Kommunikációs, Válságkommunikációs, Kockázatkezelési, Monitoring terveket. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 30/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a: Településkapu és megvilágítása (29+000km sz.-ben és km sz.-ben); Gyalogátkelőhely középszigettel ( km sz.); Autóbuszmegálló öböl ( km sz. jobb oldal); Gyalogátkelőhely megvilágítása ( km sz.) és jelzőberendezés; Csapadékvíz elvezetés 150 m hosszan a 11-es főútról ( km sz.-ben); A 11-es közutat érintő beruházásokhoz. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 31/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi Önkormányzat költségvetési pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg. Határidő:

14 32/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadása könyvvizsgálatával megbízza a H. O. M. Audit Kft-t (1028 Budapest, Attila u. 14.). A könyvvizsgálói díj 240 E Ft + Áfa. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosokat a rendelő rezsiköltsége tekintetében maximum 300 E Ft támogatásban részesíti 2010-ben. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók esetében a cafetéria juttatás egységes alkalmazására hívja fel a munkáltatók figyelmét. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 35/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Sajtos Sándor polgármester juttatásait től az alábbiak szerint határozza meg: Alapbére az illetményalap 12,5 szorzata (bruttó Ft). Költségtérítése az alapbér 30 %-a ( Ft). A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére. Határidő:

15 36/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HPV elleni védőoltáshoz támogatást kiterjeszti az 1995-ben született korosztályra is (lányok). További támogatást az Önkormányzat nem biztosít és a keretösszeg erejéig biztosítja a támogatást a jelentkezés sorrendjében. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékszállítási díj től érvényes díját az előző évi díj 6,5 %-os emelkedésével fogadja el, mely alapján a Jegyzőt felkéri a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 38/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Schell Kft. beruházása során kikerülő földet az Önkormányzat saját területén részben elhelyezi (1379, 1380/7, 1182/17 hrsz.). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 1379 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontását rendeli el mivel az épület felújításra nem alkalmas. Az épület dokumentálására a bontás előtt sort kell keríteni. Határidő:

16 40/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi kéményseprő díjak emelésére 5,07%-ot elfogad. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 41/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ádám Jánosné Tahitótfalu, Vöröskő u. 27. sz. alatti lakos részére a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás 50%-át visszafizeti, mivel a csatornavezeték beállás nem készült el. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 0139 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi, és annak költségeit átvállalja. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Golfpálya reklámtáblájának elhelyezését közterületen nem támogatja. kiadására. Határidő:

17 44/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berta Mihály és Berta Magdolna kérelmére 6 hónapig felfüggeszti az ingatlan vásárlási részletfizetési kötelezettségüket (131/2009. ( ) Képviselő-testületi határozat). Határidő:

18 45/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az évi C. tv. alapján a helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket megválasztja: 01. Szavazatszámláló Bizottság: Bándiné Tasnádi Ágnes (Nefelejcs u. 58.) Pintér Erzsébet (Petőfi Sándor u. 34.) Liptainé Drégelyvári Erzsébet (Petőfi Sándor u. 1.) Kővári Endréné (Mező Imre u. 2.) Deliné Reményi Andrea (Küry K. u. 11.) 02. Szavazatszámláló Bizottság: Czájáné Szabó Julianna (Arany J. u. 3.) Csörginé Kemény Ildikó (Szabadság u. 6.) Borisz Jánosné (Meggyfa u. 9.) 03. Szavazatszámláló Bizottság: Oroszné Kapornai Judit (Pacsirta u. 13.) Tóth Lászlóné (Liget u. 2.) Böttkös Zoltánné (Rákóczi u. 13.) 04. Szavazatszámláló Bizottság: Maróthi Ágnes (Gombaszögi u. 11.) Bötkös Lászlóné (Visegrádi u. 70.) Vaczó Mihály (Szentendrei u. 65.) Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság: Gonda Balázsné (Szentendrei u. 93.) Nagyné Kovács Márta (Hősök tere 3.) Dudás Istvánné (Dózsa Gy. u. 30.) Nyikonyuk Ferencné (Almásy u. 28.) Fanczal Sándorné (Dózsa Gy. u. 26.) Póttagok: Oláh Lajosné (Szentendrei u. 92.) Gonda Balázsné (Szentendrei u. 93.) Nagyné Kovács Márta (Hősök tere 3.) Dudás Istvánné (Dózsa Gy. u. 30.) Nyikonyuk Ferencné (Almásy u. 28.) Fanczal Sándorné (Dózsa Gy. u. 26.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bizottsági tagok felesketésére. Határidő:

19 46/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Lajosné konyhavezető részére nyugdíjba vonulása alkalmából 3 havi bérének megfelelő jutalmat állapít meg (2009. december havi bért alapul véve). Határidő:

20 47/2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Almási utcai óvoda tetőfelújítása hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárását eredményesnek hirdeti. Az eljárás nyertese a Karera-Fa Kft, mely a legkedvezőbb ajánlatot ( Ft) tette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását követően. Határidő: /2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hirdetménnyel induló, tárgyalásos közbeszerzési pályázatot ír ki a belterületi utak fejlesztése aszfaltutak építése, útberuházáskivitelezésére. (CPV kód: ) A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Referenst a pályázat kiírására, a Közbeszerzési Bizottságot a döntés előkészítésére, a Polgármestert a határozat Határidő: /2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Duna menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén beruházáshoz szükséges a terület előkészítéséhez kapcsolódó feladatok teljesítésére vonatkozó pályázatot érvényesnek és eredményesnek hirdeti. A pályázat nyertese a legkedvezőbb ajánlatot (5.750 E Ft) tevő Dr. Baranyai Zoltán ügyvéd. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

21 50/2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét elfogadja (mellékelten), melyben szerepelteti a jelenleg ismert és tervezett beruházásokat (Belterületi utak fejlesztése; Almási utcai óvoda tető felújítás; Útburkolat javítás - kátyúzás). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az elfogadott terv közzétételére. Határidő:

22 51/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbik Magyarországért Tahitótfalui Tagszervezete levelében foglaltakkal nem ért egyet, hiszen a helyi vállalkozók vállalkozások nagy részével közvetlen üzleti kapcsolatban áll. Az Önkormányzat intézményi beruházásai közbeszerzési eljárás alapján kerülnek kivitelezésre. A Képviselő-testület a beadványt nem jelenteti meg a helyi újságban, mivel ez kifejezetten pártvélemény, melynek nem a helyi tájékoztató a színtere. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján támogatást állapít meg a: Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület: 150 E Ft Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány: 380 E Ft Őszirózsa Nyugdíjas Klub: 110 E Ft Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület: 130 E Ft Tahitótfalui Lovassport Egylet: 250 E Ft Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület: 180 E Ft Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fasori Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés a váci révi volt úttörőtábor lejárati határidejét nem változtatja meg. kiadására. Határidő:

23 54/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat területén (Farkasverem felett 034 hrsz) engedély nélkül létesített építmény lebontására, melyre felhatalmazza Császy Zsoltot. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Ravatalozó Református Temetőnél- bérbeadási-üzemeltetési feltételeinek kidolgozására felkéri a Polgármesteri Hivatalt. A Képviselő-testület a pályázati kiírásról a következő testületi ülésen dönt. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási Áron utca csapadékvíz kezelését a megkezdett szikkasztó árok további kiépítésével oldja meg, mely munkákra árajánlatot kér. Határidő:

24 57/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon Emlékhely kiviteli tervében szereplő központi rész (sávalap, szarkofág, kertészeti munkák) megvalósítására E Ft-ot biztosít (500 E Ft költségvetési tartalék, illetve E Ft a kulturális alap terhére). A kivitelezés a fajlagosan legolcsóbb kőanyag megrendelése mellett a helyi vállalkozók bevonásával valósul meg, melyet a Polgármester koordinál. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati konyha, mint intézmény épületének szellőztetési rendszere kiépítését, a beérkezett ajánlatok alapján a FŰTŐKER TRADE Kft-től Ft/készlet+Áfa összegért a költségvetési tartalék terhére megrendeli. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2010.(02.11.) Képviselő-testület határozatot módosítja, mely szerint az Önkormányzat tulajdonát képező tahitótfalui 0154/4 hrsz-ú ingatlanból 1084 m 2 -t értékesít Bálint László részére 220 E Ft vételáron. Határidő:

25 60/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyébként Petőfi Sándor utca elnevezésű önkormányzati tulajdonú 1735 hrsz-ú terület rögzítését kéri a Földhivataltól a jelenlegi művelési ág kivett, beépített terület helyett, kivett közterület, utca besorolásra. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány kérésre engedélyezi az alapítvány nevében a Tahitótfalu megnevezést. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Tahitótfalui Lovassport Egylet közötti megállapodást, az Eperfesztivál rendezői joga tekintetében, a tervezett módosításával együtt jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő:

26 63/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi Óvoda tetőfelújítás beruházás műszaki ellenőri feladatával megbízza a PDK Kft- t a megismert ajánlat alapján. ( Ft +Áfa) Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános Iskola Igazgatójának kérelmével egyezően Karnevál Dávid Dominik (Budapest, Tahitótfalu, Béke 28.) iskolába járásához 2010/2011 tanévre (Dunakanyari Alternatív Magániskola) maximum 22,5 E Ft/hó támogatást biztosít. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdélyi György (2021 Tahitótfalu, Zrínyi u. 4.) által felajánlott lakóingatlan megvásárlási lehetőségével nem él, mivel az ingatlan nem áll árverés alatt, illetve az Önkormányzat nem rendelkezik költségvetési fedezettel. kiadására. Határidő:

27 66/2010. (05.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belterületi utak beruházás részeként, a csapadékvíz elvezetés vízjogi engedély tervek elkészítésével, a beérkezett ajánlatok alapján a SOLIDUS Kft-t megbízza, melynek díja 1,3 M Ft (bruttó). Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

28 67/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évről szóló gyermekvédelmi (gyámügyi - gyermekjóléti szolgálati) beszámolót elfogadja. kiadására. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a május i esőzések okozta károk (patakok, utak) helyreállítására vis maior pályázatot kíván benyújtani. kiadására. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás keretében pályázatot hirdet 3 évre önkormányzati utak kátyúzására. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Közbeszerzési Referenst a határozat Határidő: Dr. Őszy Tamás közbeszerzési referens 70/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszta udvar, Rendes ház pályázatot hirdet Tahitótfaluban. Nevezési határidő Helyszíni ellenőrzés ig, döntés ig. Díjazás E Ft. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét a határozat Határidő: Felelős: Nagyházú Miklós Bizottsági elnök

29 71/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 084 hrsz-ú mezőgazdasági útra 60 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését és az út megjelölését elrendeli. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvben támogatja a Faluház tető; Sportcsarnok öltöző; Posta Gyógyszertár külső; védőnői épület (volt GAMESZ)- felújítást, melyre költségbecslést kér. A Képviselő-testület felhatalmazza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét a határozat Határidő: Felelős: Nagyházú Miklós Bizottsági elnök 73/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományoz Benedek István kovácsmesternek és a község volt kovácsmestereinek. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfaluért emlékérmet adományoz Almássy Csaba, grafikus részére. kiadására. Határidő:

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 6-án SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből könyvből 1/2013. (I. 17.) számú Kt. határozat a közétkeztetési szolgáltató kiválasztása a pályázatra érkezett ajánlatok alapján 1) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az általa,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Hesz Henriette több pontból álló kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé:

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Hesz Henriette több pontból álló kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

2012. szeptember 24. ülés

2012. szeptember 24. ülés 2012. szeptember 24. ülés 94/2012. (IX. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata 61-22/2014.Apát 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László Apátistvánfalva,

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

59/2014. (04.14.) számú határozat

59/2014. (04.14.) számú határozat könyvéből. Tárgy: napirend elfogadása 59/2014. (04.14.) számú határozat 1) Major közi önkormányzati tulajdonú ingatlan használatával kapcsolatos kérdések rendezése 2) Péteri Gyermekekért Alapítvány kérelmei

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 129/2010. (XI.02.) számú képviselő-testületi határozat vízmű-üzemeltetés 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által kezdeményezett vízdíjemelésről szóló

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben