1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás folyamatos biztosítása, a Képviselő-testület és bizottságai feladataiban közreműködés, előkészítés és végrehajtás biztosítása, az önkormányzati beruházások előkészítésében és lebonyolításában az adminisztratív feltételek megteremtése és biztosítása, Az önkormányzatot megillető kintlévőségek (adók és egyéb díjhátralékok) behajtásában aktív közreműködés és végrehajtás, Az intézmények zavartalan működéséhez a jogszabályban rögzített normatív felügyeleti jogkörben biztosított feladatok teljesítése, Az önkormányzati vagyon és ezen belül elsősorban a közterületek rendjének biztosítsa, a közterület használat részleges korlátozásából eredő károk megelőzése. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az egyéni feladatok meghatározására. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 2/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a rendezvénytervben szereplő rendezőket a programok megvalósítására. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kóbor ebekkel kapcsolatos, gyepmesteri feladatokkal a VSZ Zrt.-t bízza meg december 31.-ig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

2 4/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Katolikus iskola felújításához Ft összeget átad az Önkormányzat, a Katolikus Egyház részére és ezzel együtt a 4 évre szóló bérleti szerződést jóváhagyja. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iskola (Kossuth Lajos u.) és Népház (Bajcsy-Zsilinszky u.) épületének villámhárító rendszere felújításával Balogh Zoltán villanyszerelő mestert (2023 Dunabogdány, Árpád u.6.) megbízza a beadott árajánlatok alapján. A díj Ft Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a PDK Kft.-t, a megismert ajánlat alapján megbízza az intézményi beruházások műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

3 7/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Fekete Kobudo Kempo Harcművészeti Szövetség Tahitótfalui Tanoda versenyzői (Hegedűs Mihály, Hegedűs Márk, Németh Nóra, Bognár Kinga), részére 6000 Ft/fő támogatást biztosít a Kempo Európa Kupán részvételhez. Határidő:

4 8/2010. (01.29.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a DPÖTKT Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának 12. (8) bekezdése alábbi szövegezésnek megfelelő módosítását: I. A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: A Társulás 1./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást január 1-től a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a szerinti kiszervezés útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu; 2./ az 1. pontban foglalt szolgáltatást a jelenleg is ezen feladatellátást nyújtó szervezettel kötendő ellátási szerződés alapján kívánja biztosítani, 3./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást július 1- től a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény, mint saját fenntartású intézménye útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád. 4./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást legkésőbb január 31-től írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának intézménye (Szociális Szolgáltató Központ Pomáz) útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt. 5./ az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást július 1-től a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény, mint saját fenntartású intézménye útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Csobánka. 6./ a házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást legkésőbb január 31-től írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának intézménye (Kalászi Idősek Klubja) útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Budakalász. 7./ a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást a kistérség saját intézménye útján látja el a feladatellátásban résztvevő önkormányzatokra vonatkozóan

5 A Képviselő-testület ezzel összhangban egyetért a szentendrei Gondozási Központ július 1-vel történő kistérségi fenntartásba vételével, hiszen így a jelenlegi önkormányzati pótfinanszírozás érezhető mértékben csökken. A Képviselő-testület ezzel összhangban úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 1. számú mellékletében szereplő feladat-ellátási megállapodást. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a település valamely lakója jogosan valamely az 1. számú mellékletben szereplő megállapodás alapján nyújtott szociális alapszolgáltatásban részt kíván venni, úgy az Önkormányzat ezen ellátás önkormányzati pótfinanszírozását vállalja. II. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat saját intézménye által nyújtott közoktatási szakszolgáltatás kiegészítő normatívájának igényléséről szóló megállapodást és felkéri a Polgármestert az adatok véglegesítése után annak aláírására és a DPÖTKT felé történő megküldésére. III. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010-ben is igénybe kívánja venni a mozgókönyvtári szolgáltatás támogatására a Pest Megyei Könyvtár és a DPÖTKT közreműködését. Az ezen szándékról szóló, az 2. számú mellékletben található együttműködési megállapodást a Képviselő-testület elfogadja és felkéri a Polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester - 5 -

6 9/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékhely kiviteli tervének elkészítésével megbízza a Pannon-Expert Kft.-t. végrehajtására, a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőr tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta, és a további munka végzését elrendeli. Határidő: Felelős: folyamatos Tóth János jegyző 11/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 0154/14 hrsz-ú ingatlant törli a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak köréből és funkciója a továbbiakban beépítetlen terület. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a határozat Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 0154/14 hrsz-ú ingatlanból 1000 m 2 -t Bálint László részére értékesít 200 eft vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, melynek minden költsége a vevőt terheli. Határidő:

7 13/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a évben elfogadott Rendezési Tervben szereplő ajánlott szabályozási vonal (pirossal jelzett folyamatos vonal) nem kötelező jellegű. A jogszabályi változások kapcsán a Képviselő-testület felkéri az ADU Építész Irodát a Rendezési Terv folyamatban lévő módosítása során az ajánlott szabályozási vonalat törölje a 419/2 hrsz-ú ingatlanról, továbbá a 1394/1 hrsz-ú ingatlant funkciójával egyezően a jelen szabályozásnak megfelelően szerepeltesse (parkoló). A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 1394/1 hrsz-ú ingatlan átminősítése (parkoló) ügyében a Földhivatalnál járjon el. A Képviselő-testület a Rendezési Tervvel kapcsolatos előkészítést lezárja, egyetért a tervezői válaszokkal és felkéri a Rendezési Terv készítéséért felelős ADU Építész Iroda Kft-t és a főépítészt, Gubán Sándort a végleges változat kidolgozására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település Hulladékgazdálkodási Tervét elfogadja és felkéri a Polgármestert a terv kihirdetésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmények Fejlesztésére kiírt pályázaton indul az Általános Iskola vizesblokkjának felújításával. A felújítás tervezett költsége 10,5 M Ft, melyből a Képviselő-testület 2,1 M Ft önrészt a költségvetési tartalék terhére biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat beadására. Határidő:

8 16/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cser-Ker Top Kft.-t bízza meg a községháza udvarának és környezetének felújításával, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a községháza II. ütemében szereplő épületrész nyílászáróit megrendeli a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázótól, Klíber Tamástól (tolóajtó+belsőajtók). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés kiadására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhalasztja az Építő Áruház Kft. behajtási engedéllyel kapcsolatos kérelme tárgyában a döntést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a napirend előkészítésére. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Villám köz (3056 hrsz-ú) gázellátásához a vezeték kiépítését közterületen engedélyezi. A Képviselő-testület közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a kivitelezéshez, és a használatba vétel előtt az Önkormányzat az átvételhez külön önkormányzati hozzájárulás beszerzését írja elő. kiadására. Határidő:

9 20/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzati tulajdonban lévő 3407 hrsz-ú ingatlant Deák Mihály részére 3,5 M Ft-ért. A Képviselő-testület korábbi e tárgyban hozott határozatait visszavonja, és e határozat végrehajtására i határidőt tűzi ki azzal, hogy ezt követően a határozat érvényét veszti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, melynek minden költsége a vevőt terheli. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3649/2 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonból törli, és beépítetlen terület rendeltetésű ingatlanná minősítését kéri a Földhivataltól. kiadására. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dvorán Péter kérelme alapján elengedi a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulást. A kérelmező által készülő bővítést engedélyezi oly módon, hogy a megépített vezeték az Önkormányzat tulajdonába kerül, és a későbbiekben rácsatlakozó tulajdonosok hozzájárulása, az Önkormányzatnak jelent bevételt. kiadására. Határidő:

10 23/2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Schupkégel Tünde kártérítési igényét elismeri gépjárművében történt kár egyenetlen önkormányzati út miatt - és megfizeti. Határidő: /2010. (02.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselőtestület évi munkatervében szereplő falugyűlést, én 18,00 órakor tartja. Határidő:

11 25/2010. (02.25.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községháza felújítás II. ütemének befejezéseként a bútorbeszerzést jóváhagyja (bruttó Ft) a tartalék terhére. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

12 26/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi óvoda tetőfelújítása közbeszerzést eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel a magas, kedvezőtlen ajánlatokra. A Képviselő-testület felkéri az Őszy és Őszy Kft-t, új meghívásos közbeszerzési pályázat kiírására. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Falugondnok beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület támogatja a közfoglalkoztatást. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gátprojekt Monitoring Bizottság elnökévé Nagyházú Miklóst megválasztja. kiadására. Határidő:

13 29/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gátprojekt beruházás előkészítéseként elfogadja a: Számviteli és pénzügyi nyilvántartással kapcsolatos eljárásrend, Minőségbiztosítási, Kommunikációs, Válságkommunikációs, Kockázatkezelési, Monitoring terveket. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 30/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a: Településkapu és megvilágítása (29+000km sz.-ben és km sz.-ben); Gyalogátkelőhely középszigettel ( km sz.); Autóbuszmegálló öböl ( km sz. jobb oldal); Gyalogátkelőhely megvilágítása ( km sz.) és jelzőberendezés; Csapadékvíz elvezetés 150 m hosszan a 11-es főútról ( km sz.-ben); A 11-es közutat érintő beruházásokhoz. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 31/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi Önkormányzat költségvetési pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg. Határidő:

14 32/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadása könyvvizsgálatával megbízza a H. O. M. Audit Kft-t (1028 Budapest, Attila u. 14.). A könyvvizsgálói díj 240 E Ft + Áfa. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosokat a rendelő rezsiköltsége tekintetében maximum 300 E Ft támogatásban részesíti 2010-ben. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók esetében a cafetéria juttatás egységes alkalmazására hívja fel a munkáltatók figyelmét. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 35/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Sajtos Sándor polgármester juttatásait től az alábbiak szerint határozza meg: Alapbére az illetményalap 12,5 szorzata (bruttó Ft). Költségtérítése az alapbér 30 %-a ( Ft). A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére. Határidő:

15 36/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HPV elleni védőoltáshoz támogatást kiterjeszti az 1995-ben született korosztályra is (lányok). További támogatást az Önkormányzat nem biztosít és a keretösszeg erejéig biztosítja a támogatást a jelentkezés sorrendjében. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékszállítási díj től érvényes díját az előző évi díj 6,5 %-os emelkedésével fogadja el, mely alapján a Jegyzőt felkéri a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 38/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Schell Kft. beruházása során kikerülő földet az Önkormányzat saját területén részben elhelyezi (1379, 1380/7, 1182/17 hrsz.). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 1379 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontását rendeli el mivel az épület felújításra nem alkalmas. Az épület dokumentálására a bontás előtt sort kell keríteni. Határidő:

16 40/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi kéményseprő díjak emelésére 5,07%-ot elfogad. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Felelős: Tóth János jegyző 41/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ádám Jánosné Tahitótfalu, Vöröskő u. 27. sz. alatti lakos részére a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás 50%-át visszafizeti, mivel a csatornavezeték beállás nem készült el. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 0139 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi, és annak költségeit átvállalja. Határidő: /2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Golfpálya reklámtáblájának elhelyezését közterületen nem támogatja. kiadására. Határidő:

17 44/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berta Mihály és Berta Magdolna kérelmére 6 hónapig felfüggeszti az ingatlan vásárlási részletfizetési kötelezettségüket (131/2009. ( ) Képviselő-testületi határozat). Határidő:

18 45/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az évi C. tv. alapján a helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket megválasztja: 01. Szavazatszámláló Bizottság: Bándiné Tasnádi Ágnes (Nefelejcs u. 58.) Pintér Erzsébet (Petőfi Sándor u. 34.) Liptainé Drégelyvári Erzsébet (Petőfi Sándor u. 1.) Kővári Endréné (Mező Imre u. 2.) Deliné Reményi Andrea (Küry K. u. 11.) 02. Szavazatszámláló Bizottság: Czájáné Szabó Julianna (Arany J. u. 3.) Csörginé Kemény Ildikó (Szabadság u. 6.) Borisz Jánosné (Meggyfa u. 9.) 03. Szavazatszámláló Bizottság: Oroszné Kapornai Judit (Pacsirta u. 13.) Tóth Lászlóné (Liget u. 2.) Böttkös Zoltánné (Rákóczi u. 13.) 04. Szavazatszámláló Bizottság: Maróthi Ágnes (Gombaszögi u. 11.) Bötkös Lászlóné (Visegrádi u. 70.) Vaczó Mihály (Szentendrei u. 65.) Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság: Gonda Balázsné (Szentendrei u. 93.) Nagyné Kovács Márta (Hősök tere 3.) Dudás Istvánné (Dózsa Gy. u. 30.) Nyikonyuk Ferencné (Almásy u. 28.) Fanczal Sándorné (Dózsa Gy. u. 26.) Póttagok: Oláh Lajosné (Szentendrei u. 92.) Gonda Balázsné (Szentendrei u. 93.) Nagyné Kovács Márta (Hősök tere 3.) Dudás Istvánné (Dózsa Gy. u. 30.) Nyikonyuk Ferencné (Almásy u. 28.) Fanczal Sándorné (Dózsa Gy. u. 26.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bizottsági tagok felesketésére. Határidő:

19 46/2010. (03.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Lajosné konyhavezető részére nyugdíjba vonulása alkalmából 3 havi bérének megfelelő jutalmat állapít meg (2009. december havi bért alapul véve). Határidő:

20 47/2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Almási utcai óvoda tetőfelújítása hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárását eredményesnek hirdeti. Az eljárás nyertese a Karera-Fa Kft, mely a legkedvezőbb ajánlatot ( Ft) tette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását követően. Határidő: /2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hirdetménnyel induló, tárgyalásos közbeszerzési pályázatot ír ki a belterületi utak fejlesztése aszfaltutak építése, útberuházáskivitelezésére. (CPV kód: ) A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Referenst a pályázat kiírására, a Közbeszerzési Bizottságot a döntés előkészítésére, a Polgármestert a határozat Határidő: /2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Duna menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén beruházáshoz szükséges a terület előkészítéséhez kapcsolódó feladatok teljesítésére vonatkozó pályázatot érvényesnek és eredményesnek hirdeti. A pályázat nyertese a legkedvezőbb ajánlatot (5.750 E Ft) tevő Dr. Baranyai Zoltán ügyvéd. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

21 50/2010. (04.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét elfogadja (mellékelten), melyben szerepelteti a jelenleg ismert és tervezett beruházásokat (Belterületi utak fejlesztése; Almási utcai óvoda tető felújítás; Útburkolat javítás - kátyúzás). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az elfogadott terv közzétételére. Határidő:

22 51/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbik Magyarországért Tahitótfalui Tagszervezete levelében foglaltakkal nem ért egyet, hiszen a helyi vállalkozók vállalkozások nagy részével közvetlen üzleti kapcsolatban áll. Az Önkormányzat intézményi beruházásai közbeszerzési eljárás alapján kerülnek kivitelezésre. A Képviselő-testület a beadványt nem jelenteti meg a helyi újságban, mivel ez kifejezetten pártvélemény, melynek nem a helyi tájékoztató a színtere. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján támogatást állapít meg a: Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület: 150 E Ft Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány: 380 E Ft Őszirózsa Nyugdíjas Klub: 110 E Ft Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület: 130 E Ft Tahitótfalui Lovassport Egylet: 250 E Ft Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület: 180 E Ft Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fasori Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés a váci révi volt úttörőtábor lejárati határidejét nem változtatja meg. kiadására. Határidő:

23 54/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat területén (Farkasverem felett 034 hrsz) engedély nélkül létesített építmény lebontására, melyre felhatalmazza Császy Zsoltot. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Ravatalozó Református Temetőnél- bérbeadási-üzemeltetési feltételeinek kidolgozására felkéri a Polgármesteri Hivatalt. A Képviselő-testület a pályázati kiírásról a következő testületi ülésen dönt. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási Áron utca csapadékvíz kezelését a megkezdett szikkasztó árok további kiépítésével oldja meg, mely munkákra árajánlatot kér. Határidő:

24 57/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon Emlékhely kiviteli tervében szereplő központi rész (sávalap, szarkofág, kertészeti munkák) megvalósítására E Ft-ot biztosít (500 E Ft költségvetési tartalék, illetve E Ft a kulturális alap terhére). A kivitelezés a fajlagosan legolcsóbb kőanyag megrendelése mellett a helyi vállalkozók bevonásával valósul meg, melyet a Polgármester koordinál. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati konyha, mint intézmény épületének szellőztetési rendszere kiépítését, a beérkezett ajánlatok alapján a FŰTŐKER TRADE Kft-től Ft/készlet+Áfa összegért a költségvetési tartalék terhére megrendeli. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2010.(02.11.) Képviselő-testület határozatot módosítja, mely szerint az Önkormányzat tulajdonát képező tahitótfalui 0154/4 hrsz-ú ingatlanból 1084 m 2 -t értékesít Bálint László részére 220 E Ft vételáron. Határidő:

25 60/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyébként Petőfi Sándor utca elnevezésű önkormányzati tulajdonú 1735 hrsz-ú terület rögzítését kéri a Földhivataltól a jelenlegi művelési ág kivett, beépített terület helyett, kivett közterület, utca besorolásra. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány kérésre engedélyezi az alapítvány nevében a Tahitótfalu megnevezést. kiadására. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Tahitótfalui Lovassport Egylet közötti megállapodást, az Eperfesztivál rendezői joga tekintetében, a tervezett módosításával együtt jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő:

26 63/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi Óvoda tetőfelújítás beruházás műszaki ellenőri feladatával megbízza a PDK Kft- t a megismert ajánlat alapján. ( Ft +Áfa) Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános Iskola Igazgatójának kérelmével egyezően Karnevál Dávid Dominik (Budapest, Tahitótfalu, Béke 28.) iskolába járásához 2010/2011 tanévre (Dunakanyari Alternatív Magániskola) maximum 22,5 E Ft/hó támogatást biztosít. Határidő: /2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdélyi György (2021 Tahitótfalu, Zrínyi u. 4.) által felajánlott lakóingatlan megvásárlási lehetőségével nem él, mivel az ingatlan nem áll árverés alatt, illetve az Önkormányzat nem rendelkezik költségvetési fedezettel. kiadására. Határidő:

27 66/2010. (05.06.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belterületi utak beruházás részeként, a csapadékvíz elvezetés vízjogi engedély tervek elkészítésével, a beérkezett ajánlatok alapján a SOLIDUS Kft-t megbízza, melynek díja 1,3 M Ft (bruttó). Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

28 67/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évről szóló gyermekvédelmi (gyámügyi - gyermekjóléti szolgálati) beszámolót elfogadja. kiadására. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a május i esőzések okozta károk (patakok, utak) helyreállítására vis maior pályázatot kíván benyújtani. kiadására. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás keretében pályázatot hirdet 3 évre önkormányzati utak kátyúzására. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Közbeszerzési Referenst a határozat Határidő: Dr. Őszy Tamás közbeszerzési referens 70/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszta udvar, Rendes ház pályázatot hirdet Tahitótfaluban. Nevezési határidő Helyszíni ellenőrzés ig, döntés ig. Díjazás E Ft. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét a határozat Határidő: Felelős: Nagyházú Miklós Bizottsági elnök

29 71/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 084 hrsz-ú mezőgazdasági útra 60 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését és az út megjelölését elrendeli. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvben támogatja a Faluház tető; Sportcsarnok öltöző; Posta Gyógyszertár külső; védőnői épület (volt GAMESZ)- felújítást, melyre költségbecslést kér. A Képviselő-testület felhatalmazza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét a határozat Határidő: Felelős: Nagyházú Miklós Bizottsági elnök 73/2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományoz Benedek István kovácsmesternek és a község volt kovácsmestereinek. Határidő: /2010. (05.27.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfaluért emlékérmet adományoz Almássy Csaba, grafikus részére. kiadására. Határidő: