EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN NORME EUROPÉENNE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE"

Átírás

1 EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM október ICS ; Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek Building lime. Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria Chaux de construction. Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité Baukalk. Teil 1: Definitionen, Anfonderungen und Konformitätskriterien Ezt az európai szabványt a CEN február 16-án hagyta jóvá. A CEN-tagtestületek kötelesek betartani a CEN/CENELEC belső szabályzatában előírt feltételeket, amelyek szerint kell ezt az európai szabványt minden változtatás nélkül nemzeti szabványként kiadni. Ezeknek a nemzeti szabványoknak naprakész jegyzékei és bibliográfiai adatai kérésre a Központi Titkárságától vagy bármelyik CEN-tagtestülettől beszerezhetők. Ennek az európai szabványnak három hivatalos változata van (angol, francia és német). Bármely más nyelvű változat, amelyet egy CEN-tagtestület saját nyelvén és felelősségére fordítással készít és a Központi Titkárságának bejelent, ugyanolyan jogállású, mint a hivatalos változatok. A CEN tagtestületei: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország nemzeti szabványügyi testületei. C E N Európai Szabványügyi Bizottság European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels CEN 2001 A bármilyen formában és bármilyen eszközzel való hasznosítás minden Hivatkozási szám: EN 459-1:2001 joga világszerte a CEN nemzeti tagtestületei számára van fenntartva.

2 - 3 - Tartalomjegyzék Oldal Előszó 4 Bevezetés 5 1. Alkalmazási terület 6 2. Rendelkező hivatkozások 6 3. Fogalmak és fogalommeghatározások 7 4. Az építési mészfajták Osztályozás Szabványos megnevezés Kémiai követelmények Szabványos szilárdsági követelmények és egyéb fizikai tulajdonságok Tartóssági követelmények Megfelelőségi feltételek Általános követelmények Megfelelőségi követelmények 17 A melléklet (tájékoztatás) A mészfajták és alkalmazási területeinek vázlatos diagramja 20 B melléklet (előírás) Fogalmak és fogalommeghatározások 21 C melléklet (tájékoztatás) Az építési mész további tulajdonságai 30 ZA melléklet (tájékoztatás) Az építési meszek CE-megjelölésének előírásai az Építési Termékek Irányelve szerint 32 Irodalomjegyzék 40

3 - 4 - Előszó Ezt az európai szabványt a CEN/TC 51 "Cement és építési mész" műszaki bizottság dolgozta ki, amelynek titkárságát az IBN látja el. Ezt az európai szabványt szöveghűen vagy jóváhagyó közleménnyel legkésőbb áprilisig kell nemzeti szabványként bevezetni, és az ellentmondó nemzeti szabványokat júliusig vissza kell vonni. Ez az európai szabvány az ENV 459-1:1994-et helyettesíti. Ez az európai szabvány az Európai Bizottság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás által a CEN-nek adott megbízás alapján készült, és az EU-irányelvek lényeges előírásait támasztja alá. Az EU-irányelvvel (irányelvekkel) kapcsolatban lásd a ZA tájékoztatás mellékletet, amely ennek a szabványnak szerves része. Az építési mészre vonatkozó EN 459 európai szabványsorozat a következő részekből áll: 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek 2. rész: Vizsgálati módszerek 3. rész: A megfelelőség értékelése Az EN 459-1:2001 szerinti követelmények az építési mésznek az EN 459-2:2001 szerint elvégzett vizsgálati eredményein alapulnak.

4 - 5 - Az A és a C melléklet tájékoztatás. A B melléklet előírás. A CEN/CENELEC belső szabályzatának megfelelően a következő országok nemzeti szabványügyi szervezetei kötelesek ezt az európai szabványt bevezetni: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Bevezetés Az építési mész európai szabvány kidolgozása a CEN/TC 51 "Cement és építési mész" műszaki bizottságnak az 1988-ban hozott, 107. számú határozatára kezdődött. A különböző nyersanyagforrások és az eltérő éghajlati viszonyok következtében más-más módon fejlődött az építési gyakorlat és az építési anyagok területe, ezért Európa különböző részein eltérő építési mészfajták alakultak ki. Ez az európai szabvány megkísérli összegyűjteni az Európában létező valamennyi építési mészfajtát. Ezért, végül is, számos osztályt kellett kialakítani. Az építési meszek vízzel összekeverve olyan pépet képeznek, amelyek növelik a habarcsok bedolgozhatóságát (a képlékenység és a besüllyedés értékét) és vízmegtartó képességét. A hidrátvegyületeknek a levegő szén-dioxid-tartalmának hatására végbemenő karbonátosodása növeli az építési meszet tartalmazó habarcsok szilárdságát és tartósságát. A mészhabarcsokban a kalcium-karbonáttá való visszakristályosodás megy végbe (ezt a tulajdonságot "karbonátosodásnak" nevezik).

5 - 6 - Az építési meszekre vonatkozó korábbi nemzeti szabványok általában kiinduló pontjai az egyéb alkalmazási területeknek is (lásd az A mellékletet (tájékoztatás)). Ezért a választott osztályozási formával megkíséreljük ezeket a körülményeket figyelembe venni, amennyire csak lehet. 1. Alkalmazási terület Ez az európai szabvány azokra az építési meszekre vonatkozik, amelyeket túlnyomórészt habarcsok kötőanyagaként használnak (falazásokhoz, valamint külső és belső vakolásokhoz) továbbá egyéb építési termékek előállításához. A szabvány tartalmazza a különböző építési meszek fajtáinak meghatározását és osztályozását. Tartalmazza a kémiai, a mechanikai és a fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelményeket is, amelyek az építési mész fajtáktól függenek, valamint előírja a megfelelőségi feltételeket. A mész gyártója és vásárlója közötti szállítási feltételek és egyéb szerződéses kikötések nem tartoznak ennek az európai szabványnak az érvényességi területébe. MEGJEGYZÉS: Különleges alkalmazási körülmények között, pl. mélyépítés során, további követelmények szükségesek. 2. Rendelkező hivatkozások Ez az európai szabvány dátummal ellátott vagy dátum nélküli hivatkozással előírásokat tartalmaz más kiadványokból. Ezeket a rendelkező hivatkozásokat a szöveg a megfelelő helyen idézi, a kiadványok pedig a következőkben vannak felsorolva. Dátummal

6 - 7 - ellátott hivatkozások esetén ezen kiadványok bármelyikének módosítása vagy átdolgozott kiadása csak akkor vonatkozik erre az európai szabványra, ha ennek módosítása vagy átdolgozott kiadása azt már tartalmazza. Dátum nélküli hivatkozások esetén a hivatkozott kiadvány legutolsó kiadását kell alkalmazni. EN EN EN EN EN 459-2:2001 EN 459-3:2001 Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 7. rész: A cement mintavételi és mintakiválasztási eljárása Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése 3. Fogalmak és fogalommeghatározások Erre az európai szabványra a következő fogalommeghatározások és rövidítések vonatkoznak. (További információkat lásd az A mellékletben (tájékoztatás)) Mész: kalcium- és/vagy magnézium-oxid (CaO és MgO) és/vagy -hidroxid (Ca(OH) 2 és Mg(OH) 2 ) különböző fizikai és kémiai megjelenési formáit tartalmazó anyag.

7 Építési meszek: magas- és mélyépítésben alkalmazott meszek. Ezenek valamennyi típusát az 1. táblázat tartalmazza. 3.3 Levegőn szilárduló meszek 1 : főleg kalcium-oxidot vagy -hidroxidot tartalmazó meszek, amelyek a levegő szén-dioxidtartalmának hatására lassan szilárdulnak. Víz alatt általában nem szilárdulnak, mivel nem hidraulikus tulajdonságúak. Ezek lehetnek oltatlan meszek (3.4.) vagy hidratált meszek (3.5.) 3.4. Oltatlan meszek (Q): főleg kalcium-oxidot és magnéziumoxidot tartalmazó, mészkő és/vagy dolomit kalcinálásával előállított levegőn szilárduló meszek. Az oltatlan meszek vízzel exoterm reakcióba lépnek. Szemszerkezetük szerint a darabos mésztől a mészlisztig több változatuk lehetséges. Lehetnek kalciumos meszek (3.6.) és dolomitos meszek (3.7.) Hidratált meszek (S): levegőn szilárduló, kalciumos vagy dolomitos meszek, amelyek az oltatlan meszek ellenőrzött oltása során keletkeznek. Előállítják száraz por alakban vagy oltva, illetve iszap formájában (mésztej) Kalciumos meszek (CL): főleg kalcium-oxidot vagy kalciumhidroxidot tartalmaznak hidraulikus vagy puccolános anyagok hozzáadása nélkül. MEGJEGYZÉS: A kagylómeszek hidratált kalciumos meszek, melyek a kagyló kalcinálásával majd az azt követő oltással készülnek. A karbid meszek hidratált kalciumos meszek, amelyek a kalcium-karbidból történő acetilén gyártás melléktermékeként keletkeznek. 1 Ezt a fordítást számos európai országban használják.

8 Dolomitos meszek (DL): főleg kalcium-oxidot és magnéziumoxidot vagy kalcium-hidroxidot és magnézium-hidroxidot tartalmazó meszek, hidraulikus vagy puccolános anyagok hozzáadása nélkül Félig hidratált dolomitos meszek: hidratált dolomitos meszek, amelyek főleg kalcium-hidroxidot és magnézium-hidroxidot tartalmaznak 3.9. Teljesen hidratált dolomitos meszek: hidratált dolomitos meszek, amelyek főleg kalcium-hidroxidot és magnézium-oxidot tartalmaznak Természetes hidraulikus meszek (NHL) Természetes hidraulikus meszek: olyan meszek, amelyeket több-kevesebb agyagot vagy szilikátokat tartalmazó mészkőből égetnek, majd oltás utáni őrléssel vagy anélkül por alakban állítanak elő. Az NHL meszek víz alatt is megkötnek és szilárdulnak. A légkör szén-dioxidja hozzájárul a szilárdulási folyamathoz Természetes hidraulikus meszek kiegészítő anyaggal (Z): a szerinti NHL meszekből megfelelő puccolános vagy hidraulikus anyag legfeljebb 20 tömegszázalékban való hozzáadásával készített különleges termék, amelyet Z betűjellel kell ellátni Hidraulikus meszek (HL): főleg kalcium-hidroxidot, kalcium-szilikátokat és kalcium-aluminátokat tartalmazó, megfelelő anyagok összekeverésével előállított mész. Víz alatt megkötnek és

9 szilárdulnak. A kötési folyamathoz a levegő szén-dioxid-tartalma is hozzájárul. 4. Építési mészfajták 4.1. Osztályozás A levegőn szilárduló meszeket (CaO+MgO)-tartalmuk alapján, a hidraulikus meszeket nyomószilárdságuk alapján osztályozzuk az 1. táblázat szerint (lásd az A mellékletet): 1. táblázat: Az építési meszek típusai a a Megnevezés Jelölés Kalciumos mész 90 CL 90 Kalciumos mész 80 CL 80 Kalciumos mész 70 CL 70 Dolomitos mész 85 DL 85 Dolomitos mész 80 DL 80 Hidraulikus mész 2 HL 2 Hidraulikus mész 3,5 HL 3,5 Hidraulikus mész 5 HL 5 Természetes hidraulikus mész 2 NHL 2 Természetes hidraulikus mész 3,5 NHL 3,5 Természetes hidraulikus mész 5 NHL 5 A levegőn szilárduló meszeket tovább osztályozzuk a szállítási feltételeiknek megfelelően: oltatlan mészre (Q) vagy hidratált mészre (S). Egyes esetekben a hidratált dolomitos meszeknél a hidratáció mértékét is jelöljük, S1: félig hidratált; S2: teljesen hidratált.

10 Ez az osztályozás mindegyik fajta esetében a követelmény alsó határértékére vonatkozik (lásd a 2. és a 3. táblázatot). Az e követelményeknek való megfelelőséget ennek az európai szabványnak a megfelelőségi feltételekre vonatkozó 5. fejezete szerinti statisztikai minőség-ellenőrzéssel kell értékelni Szabványos megnevezés Az építési mészfajtákat az 1. táblázat szerint kell megnevezni. A levegőn szilárduló meszeket a szállítási feltételeknek megfelelően tovább kell osztályozni (oltatlan vagy hidratált mész, a példákat lásd a következőkben). 1. példa: A oltatlan kalciumos mész 90 jelölése EN CL 90-Q 2. példa: A kalciumos mészhidrát (oltott) 80 jelölése EN CL 80-S 3. példa: A félig hidratált dolomitos mész 85 jelölése EN DL 85-S1 4. példa: A hidraulikus mész 5 jelölése EN HL 5

11 példa: A puccolános kiegészítőanyagot tartalmazó természetes hidraulikus mész 3,5 jelölése EN NHL 3,5-Z 4.3. Kémiai követelmények Az EN 459-2:2001 szerint vizsgált építési mész összetétele feleljen meg a 2. táblázatban előírt követelményeknek. A 2. táblázatban felsorolt valamennyi mészfajta tartalmazhat kis mennyiségben adalékokat a gyártás, illetve az építési mész tulajdonságainak javítása céljából. Ha a mennyiség meghaladja a 0,1 tömegszázalékot, akkor a tényleges tömegét és fajtáját fel kell tüntetni.

12 táblázat: Az építési meszek kémiai követelményei a Az építési Lekötetlen CaO+MgO MgO CO mész fajtája 2 SO 3 mész 1 CL 90 > 90 < 5 c < 4 < 2 2 CL 80 > 80 < 5 c < 7 < 2 3 CL 70 > 70 < 5 < 12 < 2 4 DL 85 > 85 < 30 < 7 < 2 5 DL 80 > 80 < 5 < 7 < 2 6 HL < 3 b > 8 7 HL 3, < 3 b > 6 8 HL < 3 b > 3 9 NHL < 3 b > NHL 3, < 3 b > 9 11 NHL < 3 b > 3 MEGJEGYZÉS: Az értékek minden mészfajtára alkalmazhatók. Oltatlan meszek esetében ezek az értékek a végtermékre vonatkoznak; az egyéb mészfajták (mészhidrát, mészpép és hidraulikus meszek) esetében ezeket az értékeket szabadvíz- és kötöttvíz-mentes állapotra kell megadni. a Az értékek tömegszázalékban vannak megadva. b Az EN szerint meghatározott, 3%-nál nagyobb és legfeljebb 7% SO 3 - tartalom meg van engedve, ha a térfogat-állandóság 28 napos víz alatti tárolás után megfelelő. c A legfeljebb 7 tömegszázalék MgO-tartalom meg van engedve, ha a mész az EN 459-2:2001 szabvány 5.3. pontja szerint vizsgálva térfogatállandó.

13 Szabványos szilárdsági követelmények és egyéb fizikai tulajdonságok Szabványos szilárdsági követelmények A hidraulikus és a természetes hidraulikus mészfajták szabványos szilárdsága az EN 459-2:2001 szerinti 28 napos nyomószilárdság, amely feleljen meg a 3. Táblázatban előírt követelményeknek. 3. táblázat: A hidraulikus és a természetes hidraulikus mész nyomószilárdsága Az építési mész fajtája Nyomószilárdság MPa 7 nap 28 nap HL 2 és NHL 2 - > 2 és < 7 HL 3,5 és NHL 3,5 - > 3,5 és < 10 HL 5 és NHL 5 > 2 >5 és < 15 a a A 0,90 kg/dm 3 -nél kisebb halmazsűrűségű HL 5 és NHL 5 fajtájú meszek esetében megengedett a legfeljebb 20 MPa szilárdság. MEGJEGYZÉS: Ismeretes, hogy a kalciumos meszet tartalmazó habarcsoknak szintén van nyomószilárdságuk, amely a karbonátosodással lassan növekszik Az oltatlan és a hidratált meszek egyéb fizikai tulajdonságai Az építési meszek fizikai tulajdonságainak az EN 459-2:2001 szerint vizsgálva meg kell felelni a 4. és 5. táblázatban közölt értékeknek.

14 táblázat: A oltatlan mész fizikai követelményei Az építési mész fajtái Térfogat-állandóság az oltás a után az EN 459-2: szakasza szerint Szaporaság b az EN 459-2: szakasza szerint dm 3 /10 kg 1 CL 90 2 CL 80 megfelel > 26 3 CL 70 4 DL 85 megfelel - 5 DL 80 megfelel - a Az oltást a gyártó üzem előírásai szerint kell végezni. b Ez a követelmény a falazóhabarcsokra, a külső és belső vakolathoz használandó építési meszekre vonatkozik Egyéb tulajdonságok Az EN 459-2:2001 szerint vizsgált egyéb tulajdonságok feleljenek meg a mészfelhasználásra vonatkozó kivitelezési szabványok követelményeinek vagy a felhasználók igényeinek. Ezek a tulajdonságok a tájékoztató C mellékletben találhatók Tartóssági követelmények Az egyes alkalmazási területen, különösen szigorú környezeti feltételek esetén, az építési mész kiválasztása befolyásolja a habarcs és más építési termék tartósságát, pl. a fagyállóságát és a kémiai ellenálló képességét. Az e szabvány szerinti építési mész kiválasztásakor, különösen a különböző alkalmazási területekhez és a környezeti igénybevételekhez szükséges fajták és szilárdsági osztályok tekintetében követnie kell az alkalmazás helyszínén érvényes, a habarcsra és más építési termékre vonatkozó szabványokat és/vagy előírásokat.

15 Ide jön az 5. Táblázat:

16 Megfelelőségi feltételek 5.1. Általános követelmények Az e szabványnak való megfelelőséget folyamatosan kell értékelni a szúrópróbák vizsgálatára alapozva. Az 1. táblázat szerinti valamennyi építési mész típusra és osztályra vonatkozóan a vizsgálandó tulajdonságokat, a vizsgálati módszereket és a gyártó által végzendő önellenőrző vizsgálatok legkisebb gyakoriságát a 6. táblázat írja elő. A gyártó által adott megfelelőségi nyilatkozatot az e szabvány szerinti építési mész megfelelőségének értékelését az EN 459-3:2001 szabványban előírt módszerre kell alapozni. MEGJEGYZÉS: Az EC-megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó előírásokat, melyeket a gyártónak a CE-megjelölési eljárás szerint alkalmazni kell, a ZA melléklet tartalmazza és nem szabad összetéveszteni más típusú megfelelőségi nyilatkozattal Megfelelőségi követelmények Az építési mész mintavételét a kiadási helyeken kell elvégezni. Az ebben a szabványban előírt szilárdsági, fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező építési mész megfelelősége feltételezhető, ha kielégíti a 2-5. táblázat szerinti követelményeket. A 2., a 3., a 4. és az 5. táblázat követelményeit abszolút értékeknek kell tekinteni. Az értékelési eljárás a 12 hónapos ellenőrzési időszak alatti vizsgálati gyakoriságtól függ. Ha a minták száma legalább hetente

17 egy, akkor statisztikai (jellemző értékek alapján történő) értékelést lehet végezni (lásd a B mellékletet). A statisztikai értékelés rendszerint minősítéses (lásd a 6. táblázatot és a B.4. fejezetet). Ha az adatok normál eloszlásúak, akkor a méréses értékelést (lásd a 6. táblázatot és a B.3. fejezetet) kell alkalmazni. MEGJEGYZÉS: Ez a szabvány nem foglalkozik a szállítás során végzendő átvételi ellenőrzéssel.

18 táblázat: Tulajdonságok, vizsgálat módszerek és a gyártó által végzendő legkisebb vizsgálati gyakoriság a az önellenőrző vizsgálat során Az építési mész b fajtája Az alkalmazandó vizsgálati módszer c A gyártó által végzett legkisebb vizsgálati gyakoriság Önellenőrző vizsgálat Tulajdonság Rendszeres Kezdeti Méré- Minős- d típusseítéses (lásd az vizsgálat k ellenőrzés ellen ) g őrzés h napos szilárdság HL 5 NHL 5 EN 459-2:2001 2/havonta 2/hetente X 28 napos szilárdság Minden HL és NHL EN 459-2:2001 2/havonta 2/hetente X Szemcsefinomság Hidratált meszek Minden HL és NHL EN 459-2:2001 1/naponta 2/naponta X Oltatlan meszek e Hidratált meszek HL 2; HL 3,5 Térfogat-állandóság NHL 2; NHL 3,5 EN 459-2:2001 1/naponta f 2/naponta X Mészpép HL 5; NHL 5 EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X Kötési idő Minden HL és NHL EN /havonta 2/havonta X Besüllyedés/Vízigény Hidratált meszek Minden HL és NHL EN 459-2:2001 1/havonta j 2/havonta j X Oltatlan meszek CaO+MgO, MgO Hidratált meszek Mészpép EN 459-2:2001 1/havonta 2/havonta X CO 2 SO 3 Reakcióképes mész Szabad víz Oltatlan meszek Hidratált meszek Mészpép Oltatlan meszek Hidratált meszek Mészpép EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X EN /havonta 2/havonta X Minden HL és NHL EN /havonta 2/havonta X Minden HL EN 459-2:2001 1/havonta 2/havonta X Minden NHL EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X Hidratált meszek Mészpép Minden HL; NHL EN 459-2:2001 1/havonta 2/havonta X Levegőtartalom Minden HL és NHL EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X Szaporaság Oltatlan meszek l EN 459-2:2001 2/évente 1/havonta X a A mintavételezést és az előkészítését az EN 459-2:2001 szerint kell végezni. A vizsgálatok a gyártás és kiszállítás közötti időben bármikor elvégezhetők. A gyártónak meg kell győződni a követelmények teljesítéséről bármikor is történjen a szállítás. b Lásd a 3. fejezetet és az 1. táblázatot. c Ha az EN 196 vonatkozó része és az EN 459-2:2001 megengedi, más módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékű eredményt adnak a referencia módszerrel kapott eredményekkel. d A megfelelőség értékeléséhez az ellenőrzési időszak 12 hónap. e Oltás után (lásd az 5. táblázat g lábjegyzetét). f Ha harminc egymást követő vizsgálati eredmény kisebb, mint az előírt érték 10%-ka, akkor a vizsgálati gyakoriság lecsökkenthető kéthetente egy alkalomra. Ha bármely eredmény 10%-kal nagyobb az előírt értéknél, akkor vissza kell térni a napi vizsgálatra. g Ha az adatok nem normál eloszlásúak, akkor a minősítéses értékelést kell alkalmazni. h Ha a minták száma az ellenőrzési időszak alatt hetente legalább egy volt, akkor az értékelés lehet minősítéses. j Az adalékanyagot nem tartalmazó meszekre a típusvizsgálat követelmény. k Lásd az EN 459-3:2001 szabvány 4.4. szakaszát. l A dolomitos meszekre nem vonatkozik.

19 A melléklet (tájékoztatás) A mészfajták és alkalmazási területeik vázlatos ábrázolása Mész Az alkalmazás fő területei Vas- és acélipar Vegyipar Építőipar Környezetvédelem Mezőgazdaság Építési mész Levegőn szilárduló mész Hidraulikus mész Kalciumos mész CL Dolomitos mész DL Természetes hidraulikus mész NHL dp Hidraulikus mész *) HL dp Oltatlan mész dp, lu Hidratált mész dp, sl, pu Félig hidratált mész dp Teljesen hidratált mész dp Rövidítések A szállítási forma Ez a szabvány tartalmazza dp száraz por Ez a szabvány nem tartalmazza sl mésztej lu pu darabos mészpép *) néhány országban mesterséges hidraulikus mésznek nevezik

20 B melléklet (előírás) B1. Fogalmak és fogalommeghatározások B1.1. Megengedhető átvételi valószínűség (CR) megadott mintavételi terv alapján az építési mész megengedett átvételi valószínűsége olyan jellemző értékkel, amely kívül esik az előírt jellemző értéken. B1.2. Mintavételi terv olyan terv, amely megadja az alkalmazandó (statisztikai) mintanagyságokat, az átvétel megengedhető valószínűségét, CR és százalékos értékét, P k. B1.3. Jellemző értékek előírt tulajdonságnak az értéke, amelyen kívül előre meghatározott valószínűséggel, P k százalékban található érték a vizsgálati adathalmazt tekintve. B1.4. Előírt jellemző érték a szilárdság, a fizikai vagy a kémiai tulajdonság jellemző értéke, amely a felső határértéknél nem lehet nagyobb, vagy az alsó határértéket, mint legkisebb értéket, el kell érnie.

21 B1.5. Egyedi eredmények határértéke a szilárdság, a fizikai vagy a kémiai tulajdonság értéke, amelynél a felső határérték esetében egyetlen egyedi vizsgálati eredmény sem lehet nagyobb, vagy az alsó határértéket, mint legkisebb értéket, valamennyi vizsgálati eredménynek el kell érni. B1.6. Szúrópróba a tervezett vizsgálatokhoz egy időben, egy és ugyanazon helyről vett minta. Egy vagy több, közvetlenül egymást követő mintaegységből állhat (lásd az EN et). B1.7. Önellenőrző vizsgálat folyamatos vizsgálat, amelyet az építési mész gyártója végez a gyár/tároló telephely kiadási helyein szúrópróbaszerűen vett mintákon. B1. 8. Ellenőrzési időszak meghatározott gyártási és kiszállítási időtartam az önellenőrző vizsgálat eredményeinek kiértékelésére. B2. Statisztikai megfelelőségi feltételek B2.1. Általános előírások A megfelelőség megállapításához a következő statisztikai feltételeket kell figyelembe venni:

22 a szilárdság, a fizikai és a kémiai követelmények előírt jellemző értékeit, amelyek ennek a szabványnak a 4. fejezetében találhatók; - a P k százalékos értékét, amelyen a B1. táblázatban előírt jellemző értékek alapulnak; - CR megengedhető átvételi valószínűséget a B1. táblázat szerint. B1. táblázat: Az előírt P k és CR értékek A P k százalékos értéke, amelyen a jellemző érték alapul A megengedhető átvételi valószínűség, CR Szilárdsági követelmények 7 és 28 napos 28 napos szilárdság szilárdság (alsó határérték) (felső határérték) 5% 10% 5% Fizikai és kémiai követelmények MEGJEGYZÉS: Az olyan megfelelőségértékelési eljárás, amely véges számú vizsgálati eredményen alapul, csak közelítő értéket adhat az eredmények azon hányadára, amelyek az adott sokaságot tekintve az előírt jellemző értéken kívül esnek. Minél nagyobb a minta mérete (a vizsgálati eredmények száma), annál pontosabb a közelítés. A kiválasztott CR átvételi valószínűség a mintavételi terv által befolyásolja a közelítés fokát.

23 x Az e szabványban előírt követelményeknek való megfelelőséget méréses vagy minősítéses ellenőrzéssel kell megállapítani a B2.2. és a B2.3. szakaszok valamint a 6. táblázatban előírtak szerint. Az ellenőrzési időszak 12 hónap legyen. B2.2. Méréses ellenőrzés Az ellenőrzéshez feltételezzük, hogy a vizsgálati eredmények a normáleloszlást követik. A megfelelőség akkor igazolható, ha a (B1.) és a (B2.) egyenletek teljesülnek: x ka s L (B1.) és x ka s U (B2.) ahol az ellenőrzési időszak alatt vett minták önellenőrzéssel kapott összes vizsgálati eredményének számtani átlaga; s az ellenőrzési időszak alatt vett minták önellenőrzéssel kapott összes vizsgálati eredményének a szórása; k A az átvételi állandó; L az előírt alsó határérték, amely a 4. fejezet szerinti 2., 3., 4. és 5. táblázatra vonatkozik;

24 U az előírt felső határérték, amely a 4. fejezet szerinti 2., 3., 4. és 5. táblázatra vonatkozik; Az átvételi állandó, k A, függ a P k százalékos értékétől, amelyen a jellemző érték alapul, a CR megengedhető átvételi valószínűségtől és a vizsgálati eredmények számától, n. A k A értékeit a B2. táblázat tartalmazza.

25 A vizsgálati eredmények száma n > 400 B2. táblázat: Átvételi állandó, k A P k = 5% esetén (szilárdság, alsó határérték) 2,40 2,35 2,31 2,27 2,24 2,22 2,17 2,13 2,09 2,07 2,02 1,99 1,97 1,94 1,93 1,87 1,84 1,80 1,78 k A a P k = 10% esetén (egyéb tulajdonságok) 1,93 1,89 1,85 1,82 1,80 1,78 1,73 1,70 1,67 1,65 1,61 1,58 1,56 1,54 1,53 1,48 1,45 1,42 1,40 MEGJEGYZÉS: A táblázatban megadott értékek CR=5% esetén érvényesek. a Az n közbenső értékeire érvényes k A értékek is alkalmazhatók.

26 B2.3. Minősítéses ellenőrzés Meg kell állapítani a jellemző értéken kívül eső vizsgálati eredmények számát, c D, és össze kell hasonlítani az átvételi számmal, c A, amelyet a B1. táblázat szerinti önellenőrző vizsgálati eredmények n számából és a P k százalékos értékéből számítunk ki. A megfelelőséget igazoltnak tekintjük, ha a (B3.) egyenlet teljesül: c D < c A (B3.) A c A értéke függ a P k százalékos értékétől, amelyen a jellemző érték alapszik, a CR megengedhető átvételi valószínűségtől és a vizsgálati eredmények számától, n. A c A értékeket a B3. táblázat tartalmazza. B3. táblázat: c A értékek A vizsgálati eredmények száma n a c A értékek P k =10% esetén MEGJEGYZÉS: A táblázatban megadott értékek CR = 5% esetén érvényesek. a Ha a vizsgálati eredmények száma n < 20 (P k =10% esetén), akkor statisztikailag megalapozott megfelelőségi feltétel nem lehetséges. Ennek ellenére a c A =0 feltételt kell alkalmazni, ha n < 20.

27 B3. Az egyedi eredmények megfelelőségi feltételei A statisztikai megfelelőségi feltételek teljesítésén kívül az e szabványban előírt követelmények megfelelősége megköveteli annak igazolását, hogy valamennyi vizsgálati eredmény megfelel a B4. táblázatban megadott egyedi eredményekre vonatkozó határértékeknek. B4. táblázat: Egyedi eredmények határértékei Tulajdonság (CaO+MgO) (m/m%) Alsó határérték (MgO) (m/m%) Felső határérték Építési mész CL 90 CL 80, DL 80 CL 70 DL 85 CL 90, CL 80, CL 70 Egyedi eredmények határértékei Alsó határérték DL DL80 4 (CO 2 ) (m/m%) CL 90 6 Felső határérték CL 80, DL 85, DL 80 9 CL (SO 3 ) (m/m%) CL 90, CL 80, CL 70, DL 85, DL 80 2,5 Felső határérték HL 2, HL 3,5, HL 5, NHL 2, NHL 3,5, NHL 5 3,5 HL 2 7 HL 3,5 5,2 Lekötetlen mész (m/m%) HL 5 2,5 Alsó határérték NHL 2 13 NHL 3,5 8 NHL 5 2,5 Szabad víz (m/m%) CL 90, CL 80, CL 70, DL 85, DL 80 2,5 Felső határérték HL 2, HL 3,5, NHL 2, NHL 3,5 2,5 HL 5, NHL 5 2,5 7 napos szilárdság (MPa) Alsó határérték HL 5, NHL 5 1,5 28 napos szilárdság (MPa) HL 2, NHL 2 1,5 Alsó határérték HL 3,5, NHL 3,5 2,7 28 napos szilárdság (MPa) Felső határérték HL 5, NHL 5 HL 2, NHL 2 HL 3,5, NHL 3,5 HL 5, NHL ,

28 Tulajdonság Szemcsefinomság 0,09 mm Szitamaradék (m/m%) 0,2 mm Felső határérték Levegőtartalom (m/m%) Felső határérték Besüllyedési érték (mm) Felső határérték Alsó határérték Térfogat-állandóság (mm) Felső határérték Kötési idő Felső határérték - kezdete (perc) - vége (óra) B4. táblázat (folytatás) Építési mész CL, DL HL, NHL CL, DL HL, NHL CL 90, CL 80, CL 70, DL 85, DL 80 HL 2, HL 3,5, HL 5, NHL 2, NHL 3,5, NHL 5 minden építési mészre minden építési mészre minden építési mészre, kivéve az oltatlan meszet, a mészpépet, a dolomitos meszet és a hidratált dolomitos meszet: - referenciamódszer (az EN 459-2:2001 szabvány szakasza) - alternatív módszer (az EN 459-2:2001 szabvány szakasza) HL 2, HL 3,5, HL 5, NHL 2, NHL 3,5, NHL 5 HL 3,5, HL 5, NHL 3,5, NHL 5 Egyedi eredmények határértékei

29 C melléklet (tájékoztatás) Az építési mész további tulajdonságai Ennek az európai szabványnak a 4.4. szakaszához további követelmények is kapcsolódhatnak, a mész felhasználásával foglalkozó kivitelezési szabványok követelményeitől vagy a felhasználó igényeitől függően. Ezek a kiegészítő tulajdonságok a következők: a) Reakcióképesség (oltatlan mész); b) Vízigény (habarcsvizsgálat); c) Vízmegtartó képesség (habarcsvizsgálat); d) Halmazsűrűség, kg/dm 3 (CL 70/80/90 0,3-0,6) Ezek az értékek a hidratált meszekre vonatkoznak. (DL 80/85 0,4-0,6) Ezek az értékek a hidratált meszekre vonatkoznak. (HL 2; NHL 2 0,4-0,8) (HL 3,5; NHL 3,50,5-0,9) (HL 5; NHL 5 0,6-1,0) e) Szemcsefinomság (oltatlan mész) f) Fehérség ( a vizsgálatot a szállító és a vásárló határozza meg). Ha az építési mész megfelelőségét ezekkel a kiegészítő tulajdonságokkal folyamatosan értékelik szúrópróbákon, akkor a vizsgálandó tulajdonságokat, a vizsgálati módszereket és a legkisebb vizsgálati gyakoriságot az építési meszek esetében a gyártói önellenőrző vizsgálat keretében a C1. táblázat szerint kell figyelembe venni.

30 C1. táblázat: tulajdonságok, vizsgálati módszerek és a legkisebb vizsgálati gyakoriság a a gyártói önellenőrzés során Tulajdonság Az építési mész b fajtái Az alkalmazandó vizsgálati módszer c A gyártó legkisebb vizsgálati gyakorisága Önellenőrző vizsgálat Rendszeres d (lásd az ) Kezdeti típusvizsgálat g Méréses ellenőrzés e Minősítéses ellenőrzés f Hidratált meszek EN 459-2:2001 1/havonta 2/havonta X Halmazsűrűség Minden HL és NHL EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X Vízmegtartó képesség Minden HL és NHL EN 459-2:2001 2/évente 1/havonta X Reakcióképesség Oltatlan meszek EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X a A minták vételét és előkészítését az EN 459-2:2001 szerint kell végezni. A vizsgálatok a gyártás és kiszállítás közötti időben bármikor elvégezhetők. A gyártónak meg kell győződni a követelmények teljesítéséről a kiszállítás időpontjában. b Lásd a 3. fejezetet és az 1. táblázatot. c Ha az EN 196 vonatkozó része és az EN 459-2:2001 megengedi, más módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékű eredményt adnak a referencia módszerrel kapott eredményekkel. d A megfelelőség értékeléséhez az ellenőrzési időszak 12 hónap. e Ha az adatok nem normál eloszlásúak, akkor a minősítéses értékelést kell alkalmazni. f Ha a minták száma az ellenőrzési időszak alatt hetente legalább egy volt, akkor az értékelés lehet minősítéses. g Lásd az EN 459-3:2001 szabvány 4.4. szakaszát.

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 - 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2 AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 1. Bevezetés Az új európai betonszabvány (EN 206-1:2000) húsz év alatt készült el. Tervezetét a CEN

Részletesebben

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával BV-MI 01:2005 (H) BETON- ÉS VASBETONÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELV Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Kidolgozta a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Cím ESTA szabvány Változat 1.2 ESA _12.0271 Dátum 2012. május 4. Szerző R Scheffer ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

SZABVÁNYOSÍTÁS, VIZSGÁLAT

SZABVÁNYOSÍTÁS, VIZSGÁLAT A védőruhák követelményeinek és vizsgálatának változásai Szalay László INNOVATEXT Zrt. Az elmúlt két évben számos, védőruhákra vonatkozó európai szabvány megváltozott. A magyar gyártók és felhasználók

Részletesebben