EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN NORME EUROPÉENNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE"

Átírás

1 EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM október ICS ; Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek Building lime. Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria Chaux de construction. Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité Baukalk. Teil 1: Definitionen, Anfonderungen und Konformitätskriterien Ezt az európai szabványt a CEN február 16-án hagyta jóvá. A CEN-tagtestületek kötelesek betartani a CEN/CENELEC belső szabályzatában előírt feltételeket, amelyek szerint kell ezt az európai szabványt minden változtatás nélkül nemzeti szabványként kiadni. Ezeknek a nemzeti szabványoknak naprakész jegyzékei és bibliográfiai adatai kérésre a Központi Titkárságától vagy bármelyik CEN-tagtestülettől beszerezhetők. Ennek az európai szabványnak három hivatalos változata van (angol, francia és német). Bármely más nyelvű változat, amelyet egy CEN-tagtestület saját nyelvén és felelősségére fordítással készít és a Központi Titkárságának bejelent, ugyanolyan jogállású, mint a hivatalos változatok. A CEN tagtestületei: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország nemzeti szabványügyi testületei. C E N Európai Szabványügyi Bizottság European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels CEN 2001 A bármilyen formában és bármilyen eszközzel való hasznosítás minden Hivatkozási szám: EN 459-1:2001 joga világszerte a CEN nemzeti tagtestületei számára van fenntartva.

2 - 3 - Tartalomjegyzék Oldal Előszó 4 Bevezetés 5 1. Alkalmazási terület 6 2. Rendelkező hivatkozások 6 3. Fogalmak és fogalommeghatározások 7 4. Az építési mészfajták Osztályozás Szabványos megnevezés Kémiai követelmények Szabványos szilárdsági követelmények és egyéb fizikai tulajdonságok Tartóssági követelmények Megfelelőségi feltételek Általános követelmények Megfelelőségi követelmények 17 A melléklet (tájékoztatás) A mészfajták és alkalmazási területeinek vázlatos diagramja 20 B melléklet (előírás) Fogalmak és fogalommeghatározások 21 C melléklet (tájékoztatás) Az építési mész további tulajdonságai 30 ZA melléklet (tájékoztatás) Az építési meszek CE-megjelölésének előírásai az Építési Termékek Irányelve szerint 32 Irodalomjegyzék 40

3 - 4 - Előszó Ezt az európai szabványt a CEN/TC 51 "Cement és építési mész" műszaki bizottság dolgozta ki, amelynek titkárságát az IBN látja el. Ezt az európai szabványt szöveghűen vagy jóváhagyó közleménnyel legkésőbb áprilisig kell nemzeti szabványként bevezetni, és az ellentmondó nemzeti szabványokat júliusig vissza kell vonni. Ez az európai szabvány az ENV 459-1:1994-et helyettesíti. Ez az európai szabvány az Európai Bizottság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás által a CEN-nek adott megbízás alapján készült, és az EU-irányelvek lényeges előírásait támasztja alá. Az EU-irányelvvel (irányelvekkel) kapcsolatban lásd a ZA tájékoztatás mellékletet, amely ennek a szabványnak szerves része. Az építési mészre vonatkozó EN 459 európai szabványsorozat a következő részekből áll: 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek 2. rész: Vizsgálati módszerek 3. rész: A megfelelőség értékelése Az EN 459-1:2001 szerinti követelmények az építési mésznek az EN 459-2:2001 szerint elvégzett vizsgálati eredményein alapulnak.

4 - 5 - Az A és a C melléklet tájékoztatás. A B melléklet előírás. A CEN/CENELEC belső szabályzatának megfelelően a következő országok nemzeti szabványügyi szervezetei kötelesek ezt az európai szabványt bevezetni: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Bevezetés Az építési mész európai szabvány kidolgozása a CEN/TC 51 "Cement és építési mész" műszaki bizottságnak az 1988-ban hozott, 107. számú határozatára kezdődött. A különböző nyersanyagforrások és az eltérő éghajlati viszonyok következtében más-más módon fejlődött az építési gyakorlat és az építési anyagok területe, ezért Európa különböző részein eltérő építési mészfajták alakultak ki. Ez az európai szabvány megkísérli összegyűjteni az Európában létező valamennyi építési mészfajtát. Ezért, végül is, számos osztályt kellett kialakítani. Az építési meszek vízzel összekeverve olyan pépet képeznek, amelyek növelik a habarcsok bedolgozhatóságát (a képlékenység és a besüllyedés értékét) és vízmegtartó képességét. A hidrátvegyületeknek a levegő szén-dioxid-tartalmának hatására végbemenő karbonátosodása növeli az építési meszet tartalmazó habarcsok szilárdságát és tartósságát. A mészhabarcsokban a kalcium-karbonáttá való visszakristályosodás megy végbe (ezt a tulajdonságot "karbonátosodásnak" nevezik).

5 - 6 - Az építési meszekre vonatkozó korábbi nemzeti szabványok általában kiinduló pontjai az egyéb alkalmazási területeknek is (lásd az A mellékletet (tájékoztatás)). Ezért a választott osztályozási formával megkíséreljük ezeket a körülményeket figyelembe venni, amennyire csak lehet. 1. Alkalmazási terület Ez az európai szabvány azokra az építési meszekre vonatkozik, amelyeket túlnyomórészt habarcsok kötőanyagaként használnak (falazásokhoz, valamint külső és belső vakolásokhoz) továbbá egyéb építési termékek előállításához. A szabvány tartalmazza a különböző építési meszek fajtáinak meghatározását és osztályozását. Tartalmazza a kémiai, a mechanikai és a fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelményeket is, amelyek az építési mész fajtáktól függenek, valamint előírja a megfelelőségi feltételeket. A mész gyártója és vásárlója közötti szállítási feltételek és egyéb szerződéses kikötések nem tartoznak ennek az európai szabványnak az érvényességi területébe. MEGJEGYZÉS: Különleges alkalmazási körülmények között, pl. mélyépítés során, további követelmények szükségesek. 2. Rendelkező hivatkozások Ez az európai szabvány dátummal ellátott vagy dátum nélküli hivatkozással előírásokat tartalmaz más kiadványokból. Ezeket a rendelkező hivatkozásokat a szöveg a megfelelő helyen idézi, a kiadványok pedig a következőkben vannak felsorolva. Dátummal

6 - 7 - ellátott hivatkozások esetén ezen kiadványok bármelyikének módosítása vagy átdolgozott kiadása csak akkor vonatkozik erre az európai szabványra, ha ennek módosítása vagy átdolgozott kiadása azt már tartalmazza. Dátum nélküli hivatkozások esetén a hivatkozott kiadvány legutolsó kiadását kell alkalmazni. EN EN EN EN EN 459-2:2001 EN 459-3:2001 Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 7. rész: A cement mintavételi és mintakiválasztási eljárása Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése 3. Fogalmak és fogalommeghatározások Erre az európai szabványra a következő fogalommeghatározások és rövidítések vonatkoznak. (További információkat lásd az A mellékletben (tájékoztatás)) Mész: kalcium- és/vagy magnézium-oxid (CaO és MgO) és/vagy -hidroxid (Ca(OH) 2 és Mg(OH) 2 ) különböző fizikai és kémiai megjelenési formáit tartalmazó anyag.

7 Építési meszek: magas- és mélyépítésben alkalmazott meszek. Ezenek valamennyi típusát az 1. táblázat tartalmazza. 3.3 Levegőn szilárduló meszek 1 : főleg kalcium-oxidot vagy -hidroxidot tartalmazó meszek, amelyek a levegő szén-dioxidtartalmának hatására lassan szilárdulnak. Víz alatt általában nem szilárdulnak, mivel nem hidraulikus tulajdonságúak. Ezek lehetnek oltatlan meszek (3.4.) vagy hidratált meszek (3.5.) 3.4. Oltatlan meszek (Q): főleg kalcium-oxidot és magnéziumoxidot tartalmazó, mészkő és/vagy dolomit kalcinálásával előállított levegőn szilárduló meszek. Az oltatlan meszek vízzel exoterm reakcióba lépnek. Szemszerkezetük szerint a darabos mésztől a mészlisztig több változatuk lehetséges. Lehetnek kalciumos meszek (3.6.) és dolomitos meszek (3.7.) Hidratált meszek (S): levegőn szilárduló, kalciumos vagy dolomitos meszek, amelyek az oltatlan meszek ellenőrzött oltása során keletkeznek. Előállítják száraz por alakban vagy oltva, illetve iszap formájában (mésztej) Kalciumos meszek (CL): főleg kalcium-oxidot vagy kalciumhidroxidot tartalmaznak hidraulikus vagy puccolános anyagok hozzáadása nélkül. MEGJEGYZÉS: A kagylómeszek hidratált kalciumos meszek, melyek a kagyló kalcinálásával majd az azt követő oltással készülnek. A karbid meszek hidratált kalciumos meszek, amelyek a kalcium-karbidból történő acetilén gyártás melléktermékeként keletkeznek. 1 Ezt a fordítást számos európai országban használják.

8 Dolomitos meszek (DL): főleg kalcium-oxidot és magnéziumoxidot vagy kalcium-hidroxidot és magnézium-hidroxidot tartalmazó meszek, hidraulikus vagy puccolános anyagok hozzáadása nélkül Félig hidratált dolomitos meszek: hidratált dolomitos meszek, amelyek főleg kalcium-hidroxidot és magnézium-hidroxidot tartalmaznak 3.9. Teljesen hidratált dolomitos meszek: hidratált dolomitos meszek, amelyek főleg kalcium-hidroxidot és magnézium-oxidot tartalmaznak Természetes hidraulikus meszek (NHL) Természetes hidraulikus meszek: olyan meszek, amelyeket több-kevesebb agyagot vagy szilikátokat tartalmazó mészkőből égetnek, majd oltás utáni őrléssel vagy anélkül por alakban állítanak elő. Az NHL meszek víz alatt is megkötnek és szilárdulnak. A légkör szén-dioxidja hozzájárul a szilárdulási folyamathoz Természetes hidraulikus meszek kiegészítő anyaggal (Z): a szerinti NHL meszekből megfelelő puccolános vagy hidraulikus anyag legfeljebb 20 tömegszázalékban való hozzáadásával készített különleges termék, amelyet Z betűjellel kell ellátni Hidraulikus meszek (HL): főleg kalcium-hidroxidot, kalcium-szilikátokat és kalcium-aluminátokat tartalmazó, megfelelő anyagok összekeverésével előállított mész. Víz alatt megkötnek és

9 szilárdulnak. A kötési folyamathoz a levegő szén-dioxid-tartalma is hozzájárul. 4. Építési mészfajták 4.1. Osztályozás A levegőn szilárduló meszeket (CaO+MgO)-tartalmuk alapján, a hidraulikus meszeket nyomószilárdságuk alapján osztályozzuk az 1. táblázat szerint (lásd az A mellékletet): 1. táblázat: Az építési meszek típusai a a Megnevezés Jelölés Kalciumos mész 90 CL 90 Kalciumos mész 80 CL 80 Kalciumos mész 70 CL 70 Dolomitos mész 85 DL 85 Dolomitos mész 80 DL 80 Hidraulikus mész 2 HL 2 Hidraulikus mész 3,5 HL 3,5 Hidraulikus mész 5 HL 5 Természetes hidraulikus mész 2 NHL 2 Természetes hidraulikus mész 3,5 NHL 3,5 Természetes hidraulikus mész 5 NHL 5 A levegőn szilárduló meszeket tovább osztályozzuk a szállítási feltételeiknek megfelelően: oltatlan mészre (Q) vagy hidratált mészre (S). Egyes esetekben a hidratált dolomitos meszeknél a hidratáció mértékét is jelöljük, S1: félig hidratált; S2: teljesen hidratált.

10 Ez az osztályozás mindegyik fajta esetében a követelmény alsó határértékére vonatkozik (lásd a 2. és a 3. táblázatot). Az e követelményeknek való megfelelőséget ennek az európai szabványnak a megfelelőségi feltételekre vonatkozó 5. fejezete szerinti statisztikai minőség-ellenőrzéssel kell értékelni Szabványos megnevezés Az építési mészfajtákat az 1. táblázat szerint kell megnevezni. A levegőn szilárduló meszeket a szállítási feltételeknek megfelelően tovább kell osztályozni (oltatlan vagy hidratált mész, a példákat lásd a következőkben). 1. példa: A oltatlan kalciumos mész 90 jelölése EN CL 90-Q 2. példa: A kalciumos mészhidrát (oltott) 80 jelölése EN CL 80-S 3. példa: A félig hidratált dolomitos mész 85 jelölése EN DL 85-S1 4. példa: A hidraulikus mész 5 jelölése EN HL 5

11 példa: A puccolános kiegészítőanyagot tartalmazó természetes hidraulikus mész 3,5 jelölése EN NHL 3,5-Z 4.3. Kémiai követelmények Az EN 459-2:2001 szerint vizsgált építési mész összetétele feleljen meg a 2. táblázatban előírt követelményeknek. A 2. táblázatban felsorolt valamennyi mészfajta tartalmazhat kis mennyiségben adalékokat a gyártás, illetve az építési mész tulajdonságainak javítása céljából. Ha a mennyiség meghaladja a 0,1 tömegszázalékot, akkor a tényleges tömegét és fajtáját fel kell tüntetni.

12 táblázat: Az építési meszek kémiai követelményei a Az építési Lekötetlen CaO+MgO MgO CO mész fajtája 2 SO 3 mész 1 CL 90 > 90 < 5 c < 4 < 2 2 CL 80 > 80 < 5 c < 7 < 2 3 CL 70 > 70 < 5 < 12 < 2 4 DL 85 > 85 < 30 < 7 < 2 5 DL 80 > 80 < 5 < 7 < 2 6 HL < 3 b > 8 7 HL 3, < 3 b > 6 8 HL < 3 b > 3 9 NHL < 3 b > NHL 3, < 3 b > 9 11 NHL < 3 b > 3 MEGJEGYZÉS: Az értékek minden mészfajtára alkalmazhatók. Oltatlan meszek esetében ezek az értékek a végtermékre vonatkoznak; az egyéb mészfajták (mészhidrát, mészpép és hidraulikus meszek) esetében ezeket az értékeket szabadvíz- és kötöttvíz-mentes állapotra kell megadni. a Az értékek tömegszázalékban vannak megadva. b Az EN szerint meghatározott, 3%-nál nagyobb és legfeljebb 7% SO 3 - tartalom meg van engedve, ha a térfogat-állandóság 28 napos víz alatti tárolás után megfelelő. c A legfeljebb 7 tömegszázalék MgO-tartalom meg van engedve, ha a mész az EN 459-2:2001 szabvány 5.3. pontja szerint vizsgálva térfogatállandó.

13 Szabványos szilárdsági követelmények és egyéb fizikai tulajdonságok Szabványos szilárdsági követelmények A hidraulikus és a természetes hidraulikus mészfajták szabványos szilárdsága az EN 459-2:2001 szerinti 28 napos nyomószilárdság, amely feleljen meg a 3. Táblázatban előírt követelményeknek. 3. táblázat: A hidraulikus és a természetes hidraulikus mész nyomószilárdsága Az építési mész fajtája Nyomószilárdság MPa 7 nap 28 nap HL 2 és NHL 2 - > 2 és < 7 HL 3,5 és NHL 3,5 - > 3,5 és < 10 HL 5 és NHL 5 > 2 >5 és < 15 a a A 0,90 kg/dm 3 -nél kisebb halmazsűrűségű HL 5 és NHL 5 fajtájú meszek esetében megengedett a legfeljebb 20 MPa szilárdság. MEGJEGYZÉS: Ismeretes, hogy a kalciumos meszet tartalmazó habarcsoknak szintén van nyomószilárdságuk, amely a karbonátosodással lassan növekszik Az oltatlan és a hidratált meszek egyéb fizikai tulajdonságai Az építési meszek fizikai tulajdonságainak az EN 459-2:2001 szerint vizsgálva meg kell felelni a 4. és 5. táblázatban közölt értékeknek.

14 táblázat: A oltatlan mész fizikai követelményei Az építési mész fajtái Térfogat-állandóság az oltás a után az EN 459-2: szakasza szerint Szaporaság b az EN 459-2: szakasza szerint dm 3 /10 kg 1 CL 90 2 CL 80 megfelel > 26 3 CL 70 4 DL 85 megfelel - 5 DL 80 megfelel - a Az oltást a gyártó üzem előírásai szerint kell végezni. b Ez a követelmény a falazóhabarcsokra, a külső és belső vakolathoz használandó építési meszekre vonatkozik Egyéb tulajdonságok Az EN 459-2:2001 szerint vizsgált egyéb tulajdonságok feleljenek meg a mészfelhasználásra vonatkozó kivitelezési szabványok követelményeinek vagy a felhasználók igényeinek. Ezek a tulajdonságok a tájékoztató C mellékletben találhatók Tartóssági követelmények Az egyes alkalmazási területen, különösen szigorú környezeti feltételek esetén, az építési mész kiválasztása befolyásolja a habarcs és más építési termék tartósságát, pl. a fagyállóságát és a kémiai ellenálló képességét. Az e szabvány szerinti építési mész kiválasztásakor, különösen a különböző alkalmazási területekhez és a környezeti igénybevételekhez szükséges fajták és szilárdsági osztályok tekintetében követnie kell az alkalmazás helyszínén érvényes, a habarcsra és más építési termékre vonatkozó szabványokat és/vagy előírásokat.

15 Ide jön az 5. Táblázat:

16 Megfelelőségi feltételek 5.1. Általános követelmények Az e szabványnak való megfelelőséget folyamatosan kell értékelni a szúrópróbák vizsgálatára alapozva. Az 1. táblázat szerinti valamennyi építési mész típusra és osztályra vonatkozóan a vizsgálandó tulajdonságokat, a vizsgálati módszereket és a gyártó által végzendő önellenőrző vizsgálatok legkisebb gyakoriságát a 6. táblázat írja elő. A gyártó által adott megfelelőségi nyilatkozatot az e szabvány szerinti építési mész megfelelőségének értékelését az EN 459-3:2001 szabványban előírt módszerre kell alapozni. MEGJEGYZÉS: Az EC-megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó előírásokat, melyeket a gyártónak a CE-megjelölési eljárás szerint alkalmazni kell, a ZA melléklet tartalmazza és nem szabad összetéveszteni más típusú megfelelőségi nyilatkozattal Megfelelőségi követelmények Az építési mész mintavételét a kiadási helyeken kell elvégezni. Az ebben a szabványban előírt szilárdsági, fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező építési mész megfelelősége feltételezhető, ha kielégíti a 2-5. táblázat szerinti követelményeket. A 2., a 3., a 4. és az 5. táblázat követelményeit abszolút értékeknek kell tekinteni. Az értékelési eljárás a 12 hónapos ellenőrzési időszak alatti vizsgálati gyakoriságtól függ. Ha a minták száma legalább hetente

17 egy, akkor statisztikai (jellemző értékek alapján történő) értékelést lehet végezni (lásd a B mellékletet). A statisztikai értékelés rendszerint minősítéses (lásd a 6. táblázatot és a B.4. fejezetet). Ha az adatok normál eloszlásúak, akkor a méréses értékelést (lásd a 6. táblázatot és a B.3. fejezetet) kell alkalmazni. MEGJEGYZÉS: Ez a szabvány nem foglalkozik a szállítás során végzendő átvételi ellenőrzéssel.

18 táblázat: Tulajdonságok, vizsgálat módszerek és a gyártó által végzendő legkisebb vizsgálati gyakoriság a az önellenőrző vizsgálat során Az építési mész b fajtája Az alkalmazandó vizsgálati módszer c A gyártó által végzett legkisebb vizsgálati gyakoriság Önellenőrző vizsgálat Tulajdonság Rendszeres Kezdeti Méré- Minős- d típusseítéses (lásd az vizsgálat k ellenőrzés ellen ) g őrzés h napos szilárdság HL 5 NHL 5 EN 459-2:2001 2/havonta 2/hetente X 28 napos szilárdság Minden HL és NHL EN 459-2:2001 2/havonta 2/hetente X Szemcsefinomság Hidratált meszek Minden HL és NHL EN 459-2:2001 1/naponta 2/naponta X Oltatlan meszek e Hidratált meszek HL 2; HL 3,5 Térfogat-állandóság NHL 2; NHL 3,5 EN 459-2:2001 1/naponta f 2/naponta X Mészpép HL 5; NHL 5 EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X Kötési idő Minden HL és NHL EN /havonta 2/havonta X Besüllyedés/Vízigény Hidratált meszek Minden HL és NHL EN 459-2:2001 1/havonta j 2/havonta j X Oltatlan meszek CaO+MgO, MgO Hidratált meszek Mészpép EN 459-2:2001 1/havonta 2/havonta X CO 2 SO 3 Reakcióképes mész Szabad víz Oltatlan meszek Hidratált meszek Mészpép Oltatlan meszek Hidratált meszek Mészpép EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X EN /havonta 2/havonta X Minden HL és NHL EN /havonta 2/havonta X Minden HL EN 459-2:2001 1/havonta 2/havonta X Minden NHL EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X Hidratált meszek Mészpép Minden HL; NHL EN 459-2:2001 1/havonta 2/havonta X Levegőtartalom Minden HL és NHL EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X Szaporaság Oltatlan meszek l EN 459-2:2001 2/évente 1/havonta X a A mintavételezést és az előkészítését az EN 459-2:2001 szerint kell végezni. A vizsgálatok a gyártás és kiszállítás közötti időben bármikor elvégezhetők. A gyártónak meg kell győződni a követelmények teljesítéséről bármikor is történjen a szállítás. b Lásd a 3. fejezetet és az 1. táblázatot. c Ha az EN 196 vonatkozó része és az EN 459-2:2001 megengedi, más módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékű eredményt adnak a referencia módszerrel kapott eredményekkel. d A megfelelőség értékeléséhez az ellenőrzési időszak 12 hónap. e Oltás után (lásd az 5. táblázat g lábjegyzetét). f Ha harminc egymást követő vizsgálati eredmény kisebb, mint az előírt érték 10%-ka, akkor a vizsgálati gyakoriság lecsökkenthető kéthetente egy alkalomra. Ha bármely eredmény 10%-kal nagyobb az előírt értéknél, akkor vissza kell térni a napi vizsgálatra. g Ha az adatok nem normál eloszlásúak, akkor a minősítéses értékelést kell alkalmazni. h Ha a minták száma az ellenőrzési időszak alatt hetente legalább egy volt, akkor az értékelés lehet minősítéses. j Az adalékanyagot nem tartalmazó meszekre a típusvizsgálat követelmény. k Lásd az EN 459-3:2001 szabvány 4.4. szakaszát. l A dolomitos meszekre nem vonatkozik.

19 A melléklet (tájékoztatás) A mészfajták és alkalmazási területeik vázlatos ábrázolása Mész Az alkalmazás fő területei Vas- és acélipar Vegyipar Építőipar Környezetvédelem Mezőgazdaság Építési mész Levegőn szilárduló mész Hidraulikus mész Kalciumos mész CL Dolomitos mész DL Természetes hidraulikus mész NHL dp Hidraulikus mész *) HL dp Oltatlan mész dp, lu Hidratált mész dp, sl, pu Félig hidratált mész dp Teljesen hidratált mész dp Rövidítések A szállítási forma Ez a szabvány tartalmazza dp száraz por Ez a szabvány nem tartalmazza sl mésztej lu pu darabos mészpép *) néhány országban mesterséges hidraulikus mésznek nevezik

20 B melléklet (előírás) B1. Fogalmak és fogalommeghatározások B1.1. Megengedhető átvételi valószínűség (CR) megadott mintavételi terv alapján az építési mész megengedett átvételi valószínűsége olyan jellemző értékkel, amely kívül esik az előírt jellemző értéken. B1.2. Mintavételi terv olyan terv, amely megadja az alkalmazandó (statisztikai) mintanagyságokat, az átvétel megengedhető valószínűségét, CR és százalékos értékét, P k. B1.3. Jellemző értékek előírt tulajdonságnak az értéke, amelyen kívül előre meghatározott valószínűséggel, P k százalékban található érték a vizsgálati adathalmazt tekintve. B1.4. Előírt jellemző érték a szilárdság, a fizikai vagy a kémiai tulajdonság jellemző értéke, amely a felső határértéknél nem lehet nagyobb, vagy az alsó határértéket, mint legkisebb értéket, el kell érnie.

21 B1.5. Egyedi eredmények határértéke a szilárdság, a fizikai vagy a kémiai tulajdonság értéke, amelynél a felső határérték esetében egyetlen egyedi vizsgálati eredmény sem lehet nagyobb, vagy az alsó határértéket, mint legkisebb értéket, valamennyi vizsgálati eredménynek el kell érni. B1.6. Szúrópróba a tervezett vizsgálatokhoz egy időben, egy és ugyanazon helyről vett minta. Egy vagy több, közvetlenül egymást követő mintaegységből állhat (lásd az EN et). B1.7. Önellenőrző vizsgálat folyamatos vizsgálat, amelyet az építési mész gyártója végez a gyár/tároló telephely kiadási helyein szúrópróbaszerűen vett mintákon. B1. 8. Ellenőrzési időszak meghatározott gyártási és kiszállítási időtartam az önellenőrző vizsgálat eredményeinek kiértékelésére. B2. Statisztikai megfelelőségi feltételek B2.1. Általános előírások A megfelelőség megállapításához a következő statisztikai feltételeket kell figyelembe venni:

22 a szilárdság, a fizikai és a kémiai követelmények előírt jellemző értékeit, amelyek ennek a szabványnak a 4. fejezetében találhatók; - a P k százalékos értékét, amelyen a B1. táblázatban előírt jellemző értékek alapulnak; - CR megengedhető átvételi valószínűséget a B1. táblázat szerint. B1. táblázat: Az előírt P k és CR értékek A P k százalékos értéke, amelyen a jellemző érték alapul A megengedhető átvételi valószínűség, CR Szilárdsági követelmények 7 és 28 napos 28 napos szilárdság szilárdság (alsó határérték) (felső határérték) 5% 10% 5% Fizikai és kémiai követelmények MEGJEGYZÉS: Az olyan megfelelőségértékelési eljárás, amely véges számú vizsgálati eredményen alapul, csak közelítő értéket adhat az eredmények azon hányadára, amelyek az adott sokaságot tekintve az előírt jellemző értéken kívül esnek. Minél nagyobb a minta mérete (a vizsgálati eredmények száma), annál pontosabb a közelítés. A kiválasztott CR átvételi valószínűség a mintavételi terv által befolyásolja a közelítés fokát.

23 x Az e szabványban előírt követelményeknek való megfelelőséget méréses vagy minősítéses ellenőrzéssel kell megállapítani a B2.2. és a B2.3. szakaszok valamint a 6. táblázatban előírtak szerint. Az ellenőrzési időszak 12 hónap legyen. B2.2. Méréses ellenőrzés Az ellenőrzéshez feltételezzük, hogy a vizsgálati eredmények a normáleloszlást követik. A megfelelőség akkor igazolható, ha a (B1.) és a (B2.) egyenletek teljesülnek: x ka s L (B1.) és x ka s U (B2.) ahol az ellenőrzési időszak alatt vett minták önellenőrzéssel kapott összes vizsgálati eredményének számtani átlaga; s az ellenőrzési időszak alatt vett minták önellenőrzéssel kapott összes vizsgálati eredményének a szórása; k A az átvételi állandó; L az előírt alsó határérték, amely a 4. fejezet szerinti 2., 3., 4. és 5. táblázatra vonatkozik;

24 U az előírt felső határérték, amely a 4. fejezet szerinti 2., 3., 4. és 5. táblázatra vonatkozik; Az átvételi állandó, k A, függ a P k százalékos értékétől, amelyen a jellemző érték alapul, a CR megengedhető átvételi valószínűségtől és a vizsgálati eredmények számától, n. A k A értékeit a B2. táblázat tartalmazza.

25 A vizsgálati eredmények száma n > 400 B2. táblázat: Átvételi állandó, k A P k = 5% esetén (szilárdság, alsó határérték) 2,40 2,35 2,31 2,27 2,24 2,22 2,17 2,13 2,09 2,07 2,02 1,99 1,97 1,94 1,93 1,87 1,84 1,80 1,78 k A a P k = 10% esetén (egyéb tulajdonságok) 1,93 1,89 1,85 1,82 1,80 1,78 1,73 1,70 1,67 1,65 1,61 1,58 1,56 1,54 1,53 1,48 1,45 1,42 1,40 MEGJEGYZÉS: A táblázatban megadott értékek CR=5% esetén érvényesek. a Az n közbenső értékeire érvényes k A értékek is alkalmazhatók.

26 B2.3. Minősítéses ellenőrzés Meg kell állapítani a jellemző értéken kívül eső vizsgálati eredmények számát, c D, és össze kell hasonlítani az átvételi számmal, c A, amelyet a B1. táblázat szerinti önellenőrző vizsgálati eredmények n számából és a P k százalékos értékéből számítunk ki. A megfelelőséget igazoltnak tekintjük, ha a (B3.) egyenlet teljesül: c D < c A (B3.) A c A értéke függ a P k százalékos értékétől, amelyen a jellemző érték alapszik, a CR megengedhető átvételi valószínűségtől és a vizsgálati eredmények számától, n. A c A értékeket a B3. táblázat tartalmazza. B3. táblázat: c A értékek A vizsgálati eredmények száma n a c A értékek P k =10% esetén MEGJEGYZÉS: A táblázatban megadott értékek CR = 5% esetén érvényesek. a Ha a vizsgálati eredmények száma n < 20 (P k =10% esetén), akkor statisztikailag megalapozott megfelelőségi feltétel nem lehetséges. Ennek ellenére a c A =0 feltételt kell alkalmazni, ha n < 20.

27 B3. Az egyedi eredmények megfelelőségi feltételei A statisztikai megfelelőségi feltételek teljesítésén kívül az e szabványban előírt követelmények megfelelősége megköveteli annak igazolását, hogy valamennyi vizsgálati eredmény megfelel a B4. táblázatban megadott egyedi eredményekre vonatkozó határértékeknek. B4. táblázat: Egyedi eredmények határértékei Tulajdonság (CaO+MgO) (m/m%) Alsó határérték (MgO) (m/m%) Felső határérték Építési mész CL 90 CL 80, DL 80 CL 70 DL 85 CL 90, CL 80, CL 70 Egyedi eredmények határértékei Alsó határérték DL DL80 4 (CO 2 ) (m/m%) CL 90 6 Felső határérték CL 80, DL 85, DL 80 9 CL (SO 3 ) (m/m%) CL 90, CL 80, CL 70, DL 85, DL 80 2,5 Felső határérték HL 2, HL 3,5, HL 5, NHL 2, NHL 3,5, NHL 5 3,5 HL 2 7 HL 3,5 5,2 Lekötetlen mész (m/m%) HL 5 2,5 Alsó határérték NHL 2 13 NHL 3,5 8 NHL 5 2,5 Szabad víz (m/m%) CL 90, CL 80, CL 70, DL 85, DL 80 2,5 Felső határérték HL 2, HL 3,5, NHL 2, NHL 3,5 2,5 HL 5, NHL 5 2,5 7 napos szilárdság (MPa) Alsó határérték HL 5, NHL 5 1,5 28 napos szilárdság (MPa) HL 2, NHL 2 1,5 Alsó határérték HL 3,5, NHL 3,5 2,7 28 napos szilárdság (MPa) Felső határérték HL 5, NHL 5 HL 2, NHL 2 HL 3,5, NHL 3,5 HL 5, NHL ,

28 Tulajdonság Szemcsefinomság 0,09 mm Szitamaradék (m/m%) 0,2 mm Felső határérték Levegőtartalom (m/m%) Felső határérték Besüllyedési érték (mm) Felső határérték Alsó határérték Térfogat-állandóság (mm) Felső határérték Kötési idő Felső határérték - kezdete (perc) - vége (óra) B4. táblázat (folytatás) Építési mész CL, DL HL, NHL CL, DL HL, NHL CL 90, CL 80, CL 70, DL 85, DL 80 HL 2, HL 3,5, HL 5, NHL 2, NHL 3,5, NHL 5 minden építési mészre minden építési mészre minden építési mészre, kivéve az oltatlan meszet, a mészpépet, a dolomitos meszet és a hidratált dolomitos meszet: - referenciamódszer (az EN 459-2:2001 szabvány szakasza) - alternatív módszer (az EN 459-2:2001 szabvány szakasza) HL 2, HL 3,5, HL 5, NHL 2, NHL 3,5, NHL 5 HL 3,5, HL 5, NHL 3,5, NHL 5 Egyedi eredmények határértékei

29 C melléklet (tájékoztatás) Az építési mész további tulajdonságai Ennek az európai szabványnak a 4.4. szakaszához további követelmények is kapcsolódhatnak, a mész felhasználásával foglalkozó kivitelezési szabványok követelményeitől vagy a felhasználó igényeitől függően. Ezek a kiegészítő tulajdonságok a következők: a) Reakcióképesség (oltatlan mész); b) Vízigény (habarcsvizsgálat); c) Vízmegtartó képesség (habarcsvizsgálat); d) Halmazsűrűség, kg/dm 3 (CL 70/80/90 0,3-0,6) Ezek az értékek a hidratált meszekre vonatkoznak. (DL 80/85 0,4-0,6) Ezek az értékek a hidratált meszekre vonatkoznak. (HL 2; NHL 2 0,4-0,8) (HL 3,5; NHL 3,50,5-0,9) (HL 5; NHL 5 0,6-1,0) e) Szemcsefinomság (oltatlan mész) f) Fehérség ( a vizsgálatot a szállító és a vásárló határozza meg). Ha az építési mész megfelelőségét ezekkel a kiegészítő tulajdonságokkal folyamatosan értékelik szúrópróbákon, akkor a vizsgálandó tulajdonságokat, a vizsgálati módszereket és a legkisebb vizsgálati gyakoriságot az építési meszek esetében a gyártói önellenőrző vizsgálat keretében a C1. táblázat szerint kell figyelembe venni.

30 C1. táblázat: tulajdonságok, vizsgálati módszerek és a legkisebb vizsgálati gyakoriság a a gyártói önellenőrzés során Tulajdonság Az építési mész b fajtái Az alkalmazandó vizsgálati módszer c A gyártó legkisebb vizsgálati gyakorisága Önellenőrző vizsgálat Rendszeres d (lásd az ) Kezdeti típusvizsgálat g Méréses ellenőrzés e Minősítéses ellenőrzés f Hidratált meszek EN 459-2:2001 1/havonta 2/havonta X Halmazsűrűség Minden HL és NHL EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X Vízmegtartó képesség Minden HL és NHL EN 459-2:2001 2/évente 1/havonta X Reakcióképesség Oltatlan meszek EN 459-2:2001 1/hetente 2/hetente X a A minták vételét és előkészítését az EN 459-2:2001 szerint kell végezni. A vizsgálatok a gyártás és kiszállítás közötti időben bármikor elvégezhetők. A gyártónak meg kell győződni a követelmények teljesítéséről a kiszállítás időpontjában. b Lásd a 3. fejezetet és az 1. táblázatot. c Ha az EN 196 vonatkozó része és az EN 459-2:2001 megengedi, más módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékű eredményt adnak a referencia módszerrel kapott eredményekkel. d A megfelelőség értékeléséhez az ellenőrzési időszak 12 hónap. e Ha az adatok nem normál eloszlásúak, akkor a minősítéses értékelést kell alkalmazni. f Ha a minták száma az ellenőrzési időszak alatt hetente legalább egy volt, akkor az értékelés lehet minősítéses. g Lásd az EN 459-3:2001 szabvány 4.4. szakaszát.

EURÓPAI SZABVÁNY EN EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. Magyar nyelvű változat

EURÓPAI SZABVÁNY EN EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. Magyar nyelvű változat EURÓPAI SZABVÁNY EN 15000 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2008. szeptember ICS 53.060 Magyar nyelvű változat Ipari targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák.

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EN 459-2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE. Helyettesíti az EN 459-2:1994-et Magyar fordítás

EURÓPAI SZABVÁNY EN 459-2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE. Helyettesíti az EN 459-2:1994-et Magyar fordítás EURÓPAI SZABVÁNY EN 4592 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2001. október ICS 91.100.10 Helyettesíti az EN 4592:1994et Magyar fordítás Építési mész. 2.rész: Vizsgálati módszerek Building

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-6 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. Magyar nyelvű változat

EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-6 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. Magyar nyelvű változat EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-6 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2015. október ICS 53.060 Az EN ISO 3691-6:2013 helyett Magyar nyelvű változat Ipari targoncák. Biztonsági követelmények

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. Magyar nyelvű változat

EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. Magyar nyelvű változat EURÓPAI SZABVÁNY EN ISO 3691-5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2015. október ICS 53.060 Az EN ISO 3691-5:2014 helyett. Magyar nyelvű változat Ipari targoncák. Biztonsági követelmények

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 Tartalomjegyzék Oldal Európai előszó... 6 1. Alkalmazási terület... 7 2. Rendelkező hivatkozások... 7 3. Szakkifejezések és meghatározásuk... 8 4. Alapanyagok és gyártás... 13

Részletesebben

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ EN 288-2

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ EN 288-2 1993. szeptember A hatálybalépés idópontja: 1993. november 1. M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ EN 288-2 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre 2. rész: Hegesztési utasítás ívhegesztéshez

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /78 számú előírás

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /78 számú előírás MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 3-1-2003/78 számú előírás Mintavételi és vizsgálati módszerek az élelmiszerekben lévő patulin mennyiségének hatósági ellenőrzésére Sampling methods

Részletesebben

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv (CPD) rendelkezik. A CPD

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Horváth Sándor igazgató HOSA NOVUS Kft. FAGOSZ Konferencia 2013. március 27.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-160-3/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az építési termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 12464-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 12464-1 2003. február MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 12464-1 Fény és világítás. Munkahelyi világítás 1. rész: Belső téri munkahelyek Az MSZ 6240-2:1986, az MSZ 6240-3:1986 és az MSZ 6240-4:1986 helyett. Az MSZ EN 12464-1

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4 Általános Az normál dermedésű, de gyorsan kikeményedő, magas korai szilárdsággal rendelkező bauxitcement. Gyártási eljárásának, kémiai összetételének és szilárdulási képességének köszönhetően lényegesen

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében Országos Könnyűszerkezetes Konferencia 2013. szeptember 27. Pataki Erika Tanúsítási

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben Az építési hulladék átminősítése építési termékké 1 Bemutatkozás Here Zsolt TLI Zrt. Terméktanúsító Iroda tanúsító mérnök tel.:06-20-468-4391

Részletesebben

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉME: A-157/2009 2/5 2009. 08. 31. I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Ezt az ÉME -t az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki. az építési termékek műszaki követelményeinek,

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft.

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft. 305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása CREATON Hungary Kft. 1. Kerámia tetőcserepek 2. Sík- és hullámpala 3. Szerelt homlokzatburkolatok Kerámia tetőcserepek Legfontosabb változások

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT)

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 a 3/2003 (I.25) GKM rendelet Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Teljesítmény nyilatkozat Padlóbevonat Teljesítmény nyilatkozat Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 06 03 004 0 000025 1010 Verziószám: 01 MSZ EN 1504-2:2004 MSZ EN 13813:2002 08 0921

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Padlószerkezet Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 01 02 019 0 000001 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813 08 0921 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikafloor 381 MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Felújíítás Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 03 04 001 0 000012 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813 11 1020 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT MSZ EN 13813:2002 1. Termék típus

Részletesebben

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46)

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46) 1998D0214 HU 02.08.2001 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1998. március 9.) az építési

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Ipari bevonat Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 06 02 00 012 0 000003 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813 09 09 0921 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT MSZ EN 13813:2002 1. Termék

Részletesebben

STATE OF ART REPORT January of

STATE OF ART REPORT January of Vízszigetelő anyagok és szerkezetek megfelelőségigazolása Tóth Péter ÉMI Nonprofit Kft. Épületszerkezeti Tudományos Osztály A lakásokban ÉMI 2010. október 25. Különleges vízszigetelések a környezetvédelem

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN ISO 717-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN ISO 717-1 2000. december MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN ISO 717-1 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése 1. rész: Léghangszigetelés (ISO 717-1:1996) Acoustics. Rating of sound insulation in buildings

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Padlószerkezet Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 01 04 025 0 000001 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813 08 0921 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikafloor 359 N MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek Balogh Lajos, Vinczéné Görgényi Ágnes 1 Tartalom Normál útépítési bitumenek Kemény útépítési bitumenek Modifikált bitumenek Vizsgálati

Részletesebben

ALKALMASSÁGI RÉSZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI RÉSZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás

2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás TARTALOMJEGYZÉK 2.1. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)... 2 2.1.1. Az MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2.

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György ÉMI TÜV SÜD Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése Magasházy György 2016.11.29. ÉMI - TÜV SÜD 2016. 12. 01. Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén Slide 1 Szakértelem és tapasztalat

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

gyors egyszerű egyedülálló

gyors egyszerű egyedülálló Rapid Set cementes technológia gyors egyszerű egyedülálló CEMENT ALL sokoldalú javítóhabarcs MORTAR MIX gyorskötő habarcs CONCRETE MIX gyorskötő betonkeverék KORODUR és CTS Cement Két erős partner Kizárólagos

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Teljesítmény nyilatkozat Felújítás Teljesítmény nyilatkozat Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 07 03 001 0 000002 Verziószám: 01 MSZ EN 1504-2:2004 21/2013 09 13 0921 MK TELJESÍTMÉNY

Részletesebben

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Az építési folyamatok minőségbiztosítása Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Építési folyamatban résztvevők Megrendelő, beruházó Beruházást lebonyolító Tervező szaktervezők Hatóságok Építéshatóság

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. A szendvicspanelek megfelelőségének igazolása az új szabályozás tükrében A teljesítmény nyilatkozat gyártói szemmel

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. A szendvicspanelek megfelelőségének igazolása az új szabályozás tükrében A teljesítmény nyilatkozat gyártói szemmel Kiss Attila Regionális Műszaki Vezető 2015. 05.14. A szendvicspanelek megfelelőségének igazolása az új szabályozás tükrében A teljesítmény nyilatkozat gyártói szemmel Melyik irat igazolhatja egy termék

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Padlószerkezet Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 01 02 007 0 000001 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813:2002 08 0921 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikafloor 156 MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

}az európai szabványokat?

}az európai szabványokat? - 1 - övetni vagy észíteni }az európai szabványokat? Nemcsak doktori értekezések, hanem tudományos kutatási jelentések, tanulmányok is mindig megállapításokkal és javaslatokkal záródnak. A javaslatok számos

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ EN 45501

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ EN 45501 1996. október M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ EN 45501 A nem automatikus m úködés ú mérlegek méréstechnikai követelményei és vizsgálata Az MSZ 5000-2:1989 helyett Metrological aspects of non-automatic

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés Kötőanyagok Kötőanyagok osztályozása Dr. Józsa Zsuzsanna Kötőanyagok 1 Kötőanyagok 2 Teretes kövektől a mesterségesekig Építési Al 2 O 3 * 2 * CaO homok vályog agyag márga kő Al 2 O 3 * 2 CaCO 3 kő CO

Részletesebben

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség Termék- és biztonság, CE-megfelelőség 2004. májusában a Magyar Köztársaság teljes jogú tagja a 25-re bővült Európai Uniónak. Ezzel Magyarország is részévé vált az egységes belső piacnak, amely az áruk,

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI JÖV BELI FELADATOK Dr. Tompai Zoltán 20130627. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI 1. K anyaghalmazok

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

A szabványosítás szerepe a műszaki-jogi szabályozásban, ÁTTÉRÉS AZ EUROCODE-OK ALKALMAZÁSÁRA SZAKMAI FÓRUM

A szabványosítás szerepe a műszaki-jogi szabályozásban, ÁTTÉRÉS AZ EUROCODE-OK ALKALMAZÁSÁRA SZAKMAI FÓRUM A szabványosítás szerepe a műszaki-jogi szabályozásban, átállás az Eurocode-okra ÁTTÉRÉS AZ EUROCODE-OK ALKALMAZÁSÁRA SZAKMAI FÓRUM Magyar Szabványügyi Testület TÖRVÉNY HOZTA LÉTRE, 1995. évi XXVIII. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Teljesítmény nyilatkozat Felújítás Teljesítmény nyilatkozat Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 03 03 06 001 0 000001 Verziószám: 01 21/2013 13 MK TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a 275/2013.

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 81-28

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 81-28 2004. január MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 81-28 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Proactive EU0038 - HU

BIZTONSÁGI ADATLAP Proactive EU0038 - HU BIZTONSÁGI ADATLAP EU0038 - HU Osztályozás Személyivédőfelszerelés Jelölés(ek) Preparation Date 08-jún.-2007 Felülvizsgálási szám: 1.AZANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉSA TÁRSASÁG/VÁLLALATAZONOSĺTÁSA Termék kódja Termék

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

Targoncák. Biztonsági követelmények és igazolás

Targoncák. Biztonsági követelmények és igazolás 2015. november MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 16307-1:2013+A1 Targoncák. Biztonsági követelmények és igazolás 1. rész: Önjáró targoncák kiegészítő követelményei, kivéve a vezető nélküli, a változtatható gémkinyúlású

Részletesebben

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Tájékoztató workshop Sárosi Eszter, Héjja Eszter Budapest, 2011. szeptember 27. Tartalom 1. A koncepció 2. Kritériumok 3. Alkalmazási kérdések

Részletesebben

a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztõ Kft. Vizsgálati Iroda (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) akkreditált

Részletesebben