Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető"

Átírás

1 Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje ös nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót. Kérem, beszámolóm elfogadást. Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető 1

2 Beszámoló a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje működéséről a 2014/2015-ös nevelési évben Készítette: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető 2

3 Bevezető A ös nevelési évben óvodai szakmai munkánkat az ősszel átdolgozásra kerülő Pedagógiai Programunk szerint igyekeztünk végezni. Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/2015-ös nevelési év munkatervét, a szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év eseményei alapján gyűjtött tapasztalatokat. I. Intézményünk tárgyi és személyi feltételei Tárgyi feltételek Nyáron, változatlan nyitva tartással a Bocskai utcai Óvodában tartottunk ügyeletet 2 óvodai csoportban. Kizárólag augusztus utolsó 2 hetében zártunk be a karbantartási, festési munkálatok idejére. Bölcsődei egységünk szinte teljes kihasználtságot mutatott. A nyár folyamán az István király utcai Óvodában megtörténtek a tisztasági festések, mindkét feladat ellátási helyen a homokozók tartalmának cseréje, az udvari játékok lefestése és javítási munkálataik, kerítések javítása és cseréje. Az ősz folyamán a Bocskai utcai Óvoda ajtókereteinek és fűtéscsöveinek mázolása, a folyosó és a WChelységek festésére került sor, az intézmény zavartalan működése érdekében a nyitvatartási időn túl az esti órákban és hétvégén. A bölcsődei gondozáshoz alapvetően szükséges meleg víz használata a nyár folyamán megoldódott a rendszer megfelelő kiépítésével. Az I. Jótékonysági bál bevételéből vásárolt, helyi vállalkozó által elkészített óvodai székek (100 db) szeptemberben fogadták a gyermekeket a csoportszobákban, 2 csoport kivételével. Ők saját igényeiknek megfelelően szőnyeget kértek, illetve a következő év bevételéből öltözőszekrényeket. A Várépítő pályázaton való sikeres részvételünk feltétele volt a többcélú nagyterem kialakításához felajánlott anyagok decemberéig történő felhasználása, melyre 1 év haladékot kaptunk. Egy vállalkozó hibájából fakadóan a beígért nyílászárók nem érkeztek meg. Ez sajnos az intézmény költségvetését terhelte nem várt módon. A kivitelezési munkálatok csúszása miatt decembertől tudták a gyermekek az új helységet birtokolni. A fenntartó és a dolgozók támogatásával egy közös célt szem előtt tartva valósulhatott meg tervünk. A terem nagy örömünkre helyet nyújt a mindennapi testneveléshez, a heti testneveléshez, a fejlesztő foglalkozásokhoz, a gyógytestneveléshez, közös ünnepekhez és eseményekhez. A külső szigetelői munkálatok az elkövetkező nyár feladataként váratnak magukra a megnyert anyagok felhasználásával. 3

4 A tél beállta előtt új fűtésszabályozó termosztátok kerültek beszerelésre, a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében. Tavasszal az udvarokon elhelyezésre kerültek a Csorvási Óvodásokért Alapítvány jóvoltából vásárolt szabványnak megfelelő csúszdák az őket körülvevő homokozókkal együtt. A bölcsődei udvarra a tavalyi bál bevételéből vásárolt gumitéglák lerakása folyamatban van. Az idei Jótékonysági Bálunkon közel Ft-ra tettünk szert. A befolyó összegből öltözőszekrények és óvodai gyermekasztalok kerültek megrendelésre. A fennmaradó Ft-ot a bölcsőde fejlesztésére fordítjuk. Más óvodákkal való kapcsolattartás eredményeként, Budapestről kaptunk egy felújított óvodából 30 db ágyvásznat. Értéke Ft/db. Megvásárlása tervben volt, de így teljesen ingyen jutottunk hozzá, a szállítást önmagunk oldottuk meg. További feladataink a nyár folyamán: - óvodai bútorzat további cseréje (öltözőszekrények, asztalok) a II. Jótékonysági Bál bevételéből - udvari játékok karbantartása, felülvizsgálata a jogszabályok szerint - kazánok felülvizsgálata mindkét épületben - járda és bejárati kapu javítása az István király utcai Óvodában - csoportszobák festése A vizsgált időszakban óvodai és bölcsődei csoportok számának módosítására nem került sor. Személyi feltételek Alkalmazotti közösség: A évi CXC. tv. 1. melléklete gyermeklétszámhoz kötötten meghatározza az intézményvezető illetve intézményvezető- helyettes létszámát illetve a kötelező óraszámokat. A feladatfinanszírozás azonban ennél kevesebb létszámot biztosít számunkra a költségvetésünkből. Ennek megfelelően ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk 10 fő. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma 8 fő (4 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens,1 fő takarító és gondozónő, 1 fő óvodatitkár) 6 óvodai csoportra. A költségvetési törvényben meghatározott létszámunk biztosított. Ideális működésünkhöz azonban a csoportonkénti 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka meglétére lenne szükség. A vezető a létszámban szerepel, de többcélú intézmény révén nincs önálló csoportja. Az ősz folyamán az óvodatitkárunk nyugdíjba vonul, az álláshelye ezután is folyamatosan betöltött lesz. 4

5 A TÁMOP pályázat által intézményünk megnyerte július 14-től április 30-ig államilag 100%-osan támogatott 1fő rehabilitációs kártyával rendelkező alkalmazott bértámogatását, akit tovább foglalkoztatunk napi 4 órában takarítói és gondozói munkakörben. Alkalmazását májustól intézményünk tervezett költségvetéséből biztosítjuk. A korábbi években megemelkedett fejlesztésre szoruló gyermeki létszám miatt 1 fő óvodapedagógus - aki diplomás fejlesztő pedagógus szakvizsgával rendelkezik-, délelőtti időszakban fejlesztőpedagógusi munkát végez és délután saját óvodai csoportban, állandó délutánosként tölti ki a kötelező 32 óra/ hét óraszámát. Jelenleg fejlesztésben részesülő gyermekek száma 14 fő. Gyógy-testnevelői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus 2 hetente 2x45 percben foglalkozik az ortopéd szakorvos által javasolt gyermekekkel csoportos formában. A bölcsőde működése 4 fő kisgyermeknevelővel és 1 fő technikai alkalmazottal az előírásoknak megfelelően folyamatosan biztosított 1 bölcsődei egységgel, 2 csoporttal. Idén többen vettek részt továbbképzéseken. Az óvodapedagógusaink közül az alábbi tanúsítványokat szerezték meg: LCD vizsgát tett 1 fő és elvégezte az Így tedd rá! kreditpontos gyermektánc tanfolyamait, módszertani témájú 60 kreditpontot nyújtó képzésen vett részt 2 fő önköltségen illetve részben támogatottan (a második képzést 50%-ban támogatva). A hétévente kötelező pedagógus-továbbképzés legfontosabb szabályait a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet szabályozza. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre. A dolgozók elsősorban ez alapján indultak el a képzéseken. A bölcsődében a TÁMOP os pályázaton elnyert továbbképzési lehetőség által 2 dolgozó szerezte meg ingyen a kreditpontot érő tanúsítványt. (A szociális ágazatban dolgozók részére 5 évenkénti 60 pont megszerzése a kötelezően előírt, amit központi adatbázisban rögzítenek.) Az Életpályamodell bevezetésével az intézményvezetők részére az Oktatási Hivatal 30 órás felkészítő képzést indított a TÁMOP kiemelt uniós projekt finanszírozásában; Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolatos intézményvezetői feladatok ellátására címmel. Ebben a formában a képzés ingyenes, de a kifizetendő díja Ft lenne. A képzés sikeres vizsgázás után, tanúsítvánnyal zárul. Következő nevelési év feladatai: - A továbbképzési tervbe betervezett óvodapedagógusok (2 fő) továbbképzésének támogatása a tanulmányi szerződésben megfogalmazottak alapján 50%-os költségtérítéssel. - Új óvodatitkár betanítása. - A gyermeklétszám függvényében a feladatfinanszírozás nyújtott lehetőségek által, humán erőforrás bővítése. - A nyugdíjba vonuló dolgozók igényének bejelentése december 31-ig a munkáltató felé írásban. - Esetleges jubileumi kifizetések igényének felülvizsgálata. 5

6 Utazó pedagógusaink: Óvodánk logopédiai ellátását az idei évtől kezdve a Nevelési Tanácsadó utazó logopédusa Szűcs Hilda látja el. A gyermeklétszámhoz és egyéni igényekhez igazodó óraszámban kapnak fejlesztést a gyerekek. A tavalyi évhez hasonlóan segítséget nyújtunk a gerendási óvodának is. A fejlesztésre szoruló gyermekek logopédiai foglalkozásaihoz helyet biztosítunk ingyen az István király utcai Óvodában. Az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az óvoda feladata, szükség esetén utazó pedagógusok biztosításával. Idén az alábbi területeken biztosítottunk fejlesztést: - konduktív pedagógia - gyógypedagógia - SNI logopédia Ezen órák költségei az intézmény költségvetésének terhére történnek. A gyermekek létszáma évközben emelkedett a betervezett 4 főről 5-re. 1 fő fejlesztésére nem kaptunk támogatást, mert december 31 után lett nyilvántartásba véve. Ettől függetlenül az ő fejlesztéséről is gondoskodtunk a későbbi tanulási zavarok kiküszöbölése érdekében, prevenciós céllal. A Pedagógiai Szakszolgálat segítségét igényeltük 2 esetben, mert a gyermekeknek előírt SZIT- terápiát mi nem tudjuk biztosítani tárgyi és személyi feltételek hiányában. 1 kisgyermek hozzátartozója vállalta az utazással járó terheket, így az ő fejlesztése minket nem terhel anyagilag. A másik gyermek édesanyja nyilatkozott arról, hogy nem tudja a gyermeket fejlesztésre hordani. Több esetben szükségünk lett volna pszichológus megsegítésére. Sajnos erre idén nem volt lehetőség. A Családsegítő Szolgálat mentálhigiénés szakember támogató munkáját tudta nekünk felajánlani a nyári időszaktól kezdődően. Gyermekközösségek: A bölcsődei egységben egész évben teljes volt a feltöltöttség a 20 férőhelyre. Várólistán 4 fő volt. Több szülő is igényli, hogy gyermeke a 3. életév betöltése után - a jogi lehetőségeivel élve- augusztus 31-ig bölcsődei közösségben maradjon. Április végétől nem vesz át gyermeket az óvoda, a zavartalan működés érdekében. Jelenlegi beíratottak száma a 2015/2016-os évre 23 fő. Közülük többen tavasz folyamán jönnek fel, az óvodába menők helyére. Az óvodai intézményben az alábbi módon alakult a gyermekek létszáma adott nevelési években vegyes korcsoporttal: 2014/2015 október 2014/2015 május 2015/2016 beíratás 6

7 István király utcai 58 fő 60 fő 52 fő Óvoda Bocskai utcai Óvoda 54 fő 65 fő 71 fő Összesen: 112 fő 125 fő 123 fő A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására fokozott figyelmet fordítunk az Alapprogramban előírtak alapján. Határozattal rendelkező gyermekek intézményi szintű fogadása az év folyamán folyamatosan történik. Nyári időszakban is biztosítjuk számukra az ellátást és az étkeztetést, rendkívüli helyzetben is. Óvodáskorú hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma júniusi adatok szerint: Hátrányos Helyzetű Halmozottan Hátrányos Helyzetű Összesen Bocskai u. István király u. Bocskai u. István király u június A év szeptemberétől 33 kisgyermek lép iskolába. A visszamaradó gyermekek a Pedagógiai Szakszolgálat és az óvodapedagógusok javaslatára ismétlik a nagycsoportot a későbbi kudarcok elkerülése érdekében. II. Óvodánk szakmai munkája 2015/2016-os nevelési évben a HOP csoport tagjaival átdolgozott, a jogszabályoknak megfelelő Pedagógiai Programunkban megfogalmazott nevelési célok és feladatok megvalósítására egységesen törekedtek az intézmény pedagógusai. A Programunk tartalma a korábbi évekhez képest jelentősen nem változott. Továbbra is a Tevékenységközpontú pedagógia elveit szem előtt tartva, a helyi viszonyokra adaptálva fogalmaztuk meg intézményi elvárásainkat. A kompetencia alapú program elemei kikerültek a módosítás során. Elvárás az óvodákkal szemben, hogy 1 óvoda, csak 1 programmal dolgozhat. Az átállás az érintett 2 csoport részéről zavartalanul történt. Nevelési év fő feladatai: - Az új dokumentumok aktualitása a törvényi előírásoknak megfelelően - Pályázati lehetőségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tárgyi feltételek javítására - Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása. - Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. - A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása belső és külső továbbképzések által. 7

8 - A pedagógus minősítésekre való előkészületek megtétele az Intézményi Önértékelő Csoport felállítása által. - A munkaközösség csapatépítése. Nevelési év sajátos feladatai: - Felkészülés a pedagógusok minősítési eljárására belső továbbképzések által. - Az intézmény fejleszthetősége érdekében a II. Jótékonysági Bál megrendezése. - A gyermekek számára játékos módon a másság elfogadására való nevelés megvalósítása. - Új lehetőségek biztosítása az intézmény keretein belül (gyermektánc, bábjáték). - Az óvoda udvarának további rendezése a lehetőségekhez mérten. Szülőkkel való kapcsolattartás: - Szülői értekezletek tartottunk 3 alkalommal óvodában és bölcsődében (szeptemberben, januárban és májusban). Az évnyitó szülői értekezlet első része közös volt minden csoport részére, utána a saját csoportban folytatódott. - A Szülői Szervezettel való kapcsolattartás folyamatos volt. Személyes megbeszélésre 2 alkalommal került sor. - A szülőkkel, családokkal való szorosabb kapcsolat kialakulását szerettük volna elérni a Pedagógiai Programunkban és a Munkatervben is meghatározott a nevelési év során háromszor szervezett barkácsoló délutánokkal. Ütemezetten került rá sor ősszel, Karácsony előtt és Húsvétkor. - Karácsonyváró ünnepi műsort adtunk az érdeklődő családtagoknak a Katolikus templomban. - Ovikukkantó és Bölcsődekukkantó. Az intézmény életével való ismerkedés lehetőségének felajánlása 1 héten át az érdeklődő gyermekek és szüleik részére. Bölcsődei és óvodai szinten. - Fogadóórák, egyéni megbeszélések biztosítására került sor. - II. Jótékonysági Bál rendezvényen a dolgozók és szülők közös produkciójának előkészülete és bemutatása. - Papírgyűjtés 2 alkalommal - Honlapon és Facebook oldalon keresztül folyamatos tájékoztatás az intézmény életéről. - Bölcsődei egységünkben Ringató évkezdő- játszóház keretében az intézményvezető a szülőknek ölbeli játékokat mutatott be hangszeres kísérettel. - Bölcsődében minden hónapban sort kerítettünk a Bölcsődei játszóház -ra, amire bárki eljöhetett, akinek hamarosan bölcsődés korú lesz a gyermeke. 8

9 - A bölcsődében szülőcsoportos beszélgetés során, védőnői tanácsadásra is lehetőséget nyújtottunk interaktív előadás keretében. Téma: szobatisztaságra való nevelés. - Évzáró ünnepségek csoportonként a bölcsődében kötetlen formában valósultak meg a szülőkkel szervezett közös programon keresztül. Kapcsolattartás a település más szerveivel: - A fenntartóval napi szinten történnek egyeztetések az intézmény működésével kapcsolatosan. - Iskolával folyamatos kommunikáció a könnyebb óvoda-iskola átmenet biztosítása érdekében. - Művelődési házzal. Havonkénti közös vezetői értekezleten a közös programok megbeszélése, színházlátogatás, kiállítások megtekintése. Költészet napján és a Népmese világnapján való részvétel. - Bartók Béla könyvtár folyamatos látogatása a gyermekcsoportoknak. - Zeneiskolával együttműködve karácsonyi előadás meghallgatása az óvodákban. - Helytörténeti Múzeum időszakos kiállításain való részvétele az óvodai csoportoknak. - Az Egyesített Szociális Intézmény lakóinak köszöntése Karácsonykor és Anyák napján. - Nyugdíjasklub tagjainak 1 óvodai csoport műsort adott az Idősek napján (októberben), Karácsonykor és Anyák napján. - Védőnőkkel napi szintű kapcsolat jellemző. Tisztasági ellenőrzése a gyermekeknek ütemezett időben és rendkívüli esetekben is megtörtént. - Gyermekorvos a bölcsődei egységben lévő gyermekeket heti rendszerességgel vizsgálta, ellenőrizte egészségi állapotukat. Az iskoláskorú gyermekek ortopédiai szűrését elvégezte. - Fogászati szűrések által a fogorvosokat is megismerhették a gyermekek. - A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az év folyamán több esetben kellett tanácskozni prevenció és problémamegoldás céljából. Esetmegbeszéléseken a gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető is aktívan részt vett. Közösen voltunk részesei a dolgozókkal Orosházán a Pedagógiai Szakszolgálat előadásán. - Helyi vállalkozókkal és civil szervezetekkel is kapcsolatba léptünk. Kiemelten fontos a viszonyunk a Csorvási Óvodásokért Alapítvánnyal, a volt és a jelenlegi elnökével. - Gerendási óvodába őszi látogatása több óvodai csoportnak és a gyermekek fogadása intézményünkben tavasszal. 9

10 Csoportszintű kirándulások: Idén az óvodás gyermekek a településen és a településen kívül, az alábbi helyeken voltak séták, kirándulások során gyalog, autóbusszal, lovas kocsival vagy a vadászok autójával: - Forrástónál, kastélyparki határszemlén lovas kocsival. - Gerendáson kirándulás a Csicsely-tónál - Békéscsabán a Napsugár Bábszínház előadásán - Eszter-tanyán - Szegeden a Vadasparkban - Poroszlón - Gyermekek családjainál élményszerzésen - Szarvasra - Orosházára - Az óvodai csoportok látogatták a Hudák szövőműhelyt, Botto-cukrászdát önkormányzati szövődét, seprűkötő üzemet,drótfonót, szarvasmarhatelepet,gépműhelyt, biokerteket, almáskertet. Intézményben tartott gyermekprogramok: - Bűvész előadás - Farsangi táncház - Zenés interaktív műsor - Óvónői Bábcsoport előadása Karácsonykor és Gyermeknapon - Óvodai Esélypercek interaktív bábelőadás a másság elfogadásáról Sovák Péterné előadásában - Érzékenyítés csoportonként. Síket-néma jelbeszéddel való ismerkedés játékos módon. - OVI-MOZI kéthavonta Szakkörök: - Angol - Hittan - Ovi-torna - Gyermektánc, néptánc alapjai - Foci - Kézilabda 10

11 Dolgozók belső képzése, értekezletek: Nagy hangsúlyt fektetünk az intézményi munka színvonalának megtartására és növelésére. Erre jó lehetőségeket biztosítanak az intézményen belüli képzések. A 2014/2015-ös nevelési évben az alábbi képzésekben részesülhettek a pedagógusok: 1. Hazai óvodapedagógus képzés támogatása, gyakornokok fogadásával, utógondozás, mentori tevékenység folytatása hallgatók részére is.. Ingyenes szaktanácsadás igénylés után. 2. Intézményvezetői szaktanácsadás. Ingyenes szaktanácsadás igénylés után. 3. A portfólióírás kritériumai. Felkészülés a minősítésre, a tanfelügyeleti ellenőrzésre. Előadó : Dr. Erdeiné Gergely Emőke 4. Belső csoportlátogatások (hospitálások) nevelőtestületi szinten, munkatervben megadott téma feldolgozása. 5. Óvónői értekezletek havonta. 6. Munkaközösségi értekezlet 2 alkalommal 7. Tanulmányi kirándulás Szegedre 8. Bölcsődei megbeszélések havi gyakorisággal. 9. Közalkalmazotti Tanács értekezlete Pályázataink: A 2014/2015-ös nevelési évben is folyamatosan kerestük az intézményünket érintő pályázati lehetőségeket. Tehetségfejlesztő gyermekrajzpályázataink voltak, amiken eredményeket is elértünk : - Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CsEÖH) rajzpályázata Neked mit jelent a család? - Víz világnapja alkalmából: Mit jelent neked a víz? - Művelődési Ház által meghirdetett Víz Világnapja pályázat Költségvetés szempontjából meghatározó nyertes pályázataink: - TÁMOP 1.1.1, - TÁMOP 5.2.6, - TÁMOP Egyéb pályázataink: - Lola bútor nyereményjáték, - Koronás cukor ovi, - Napsugár bábszínház 50%-os bérlete 11

12 A fenntartó felé több pályázati lehetőséget is jeleztem az év folyamán, főleg fejlesztési célúakat. Ezek megírása nem az én kompetenciám volt. III. Óvodánk minőségügyi munkája Jogszerűség Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat dolgozói megismerjék és betartsák. Tervezés A tervezés alapja az intézmény minőségelvű működését szolgáló dokumentumok / PP, éves munkaterv/. Vezetői ellenőrzés Vezetői ellenőrzésre és értékelésre az éves munkatervben meghatározott szempontok figyelembevételével kerül sor. Szülői elégedettségvizsgálat A évi CXC. tv már nem tartalmazza a minőségirányítási rendszer működtetését. Ennek ellenére az általunk összeállított szülői kérdőívek kerültek kiosztásra az óvodás szülők körében. Kérdőíveink az alábbi kérdéseket tartalmazzák: 1. Elegendőnek ítéli-e meg az óvodai dolgozók számát? (óvónő, gondozónő, dajka) 2. Mennyire elégedett az óvoda felszereltségével?(berendezések, eszközök, udvari csoportszobai játékok) 3. Hogyan ítéli meg a család-óvoda kapcsolatát? 4. Mennyire elégedett a szülői értekezletekkel, a tájékoztatással? 5. Milyennek tartja a gyermekek különböző tevékenységi formáit az óvodában? (nevelési) 6. Mennyire elégedett az óvónő munkájával, személyével? 7. Mennyire ért egyet az óvónő nevelési elveivel, módszereivel? 8. Az óvoda napirendjét mennyire tartja jónak? 9. Megfelelőnek tartja-e, elégedett-e gyermeke fejlődési ütemével, amióta óvodába jár? 10. Hogyan értékeli az óvoda iskolára való felkészítését? 12

13 11. Az ünnepek színvonalát, rendezvények szervezését milyennek tartja? 12. Az óvoda külön szolgáltatásaival elégedett-e? 13. Mennyire van megelégedve az óvodapedagógusok csoportban végzett tevékenységével, elhivatottságával? 14. Milyennek tartja a dajka nénik személyét, munkáját, csoportban való tevékenységét? 15. Megfelelőnek tartja-e az óvoda és környéke tisztaságát, rendezettségét? 16. Hogyan ítéli meg az intézményvezető tevékenységét, vezetési stílusát, személyét? 17. Milyennek látja a szülői szervezet (SZSZ) és az óvodai közösség együttes tevékenységét? A kérdőívek nem egyeznek meg az Oktatási Hivatal által összeállított kérdőívekkel, amelyek az intézményi önértékeléshez lesznek szükségesek. Ezek kiadása az ősz folyamán fog megtörténni. A kérdésekre az alábbi válaszokat lehetett adni: kiemelkedő=5, átlag feletti= 4, átlagos= 3, átlag alatti = 2, nem kielégítő = 1. A kiadott 119 db kérdőívből 96 db került vissza hozzánk feldolgozásra. Ezen nem minden kérdésre válaszoltak a szülők. Kérdőív eredményének jelzése diagrammal: 13

14 A beérkező adatokat feldolgozva, az látható, hogy a szülők az óvoda működését átlag felettinek ítélik meg. Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, törekszünk a gyengébb területeket megerősíteni és az erősségeket megtartani, esetleg még magasabb szintre hozni. IV. Összegzés A 2014/2015-ös nevelési évre a munkatervében kitűzött nevelési célokat és feladatokat intézményünk megvalósította a pedagógiai Programunk és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szem előtt tartásával. Szakmai és eszközi fejlesztésünk a lehetőségeink szerint megtörtént. A gyermeklétszámunk ideális volt a szakmai munka szempontjából. Tisztelt Képviselő-testület! Intézményünk fenntartójaként kérném a beszámolóm megvitatását és elfogadását. Csorvás, június 16. Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető 14

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2011-2012-es nevelési év működéséről Kt. 24. 1. Óvoda: Az

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére Budakalász Város Polgármestere 148/2013.(VIII.30.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat az óvodai álláshelyek

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

2015-2016-os nevelési év előkészítése

2015-2016-os nevelési év előkészítése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2015-2016-os nevelési év előkészítése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden tiszteletünk legyen a múlté, de a jövő kedvéért vessük le divatjamúlt zekénket. (Celestin

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Minőségirányítási. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája - i munkaterv 1. oldal 2012.10.23. Minőségirányítási. Tartalomjegyzék: oldalszám: 1. Intézményi adatlap 3. 2. Működési

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda Beszámoló a Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról 2008 2013. Készítette: Barcza Béláné Óvodavezető A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi terve a különleges bánásmódot igénylő,

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, valamint Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben