Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető"

Átírás

1 Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje ös nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót. Kérem, beszámolóm elfogadást. Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető 1

2 Beszámoló a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje működéséről a 2014/2015-ös nevelési évben Készítette: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető 2

3 Bevezető A ös nevelési évben óvodai szakmai munkánkat az ősszel átdolgozásra kerülő Pedagógiai Programunk szerint igyekeztünk végezni. Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/2015-ös nevelési év munkatervét, a szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év eseményei alapján gyűjtött tapasztalatokat. I. Intézményünk tárgyi és személyi feltételei Tárgyi feltételek Nyáron, változatlan nyitva tartással a Bocskai utcai Óvodában tartottunk ügyeletet 2 óvodai csoportban. Kizárólag augusztus utolsó 2 hetében zártunk be a karbantartási, festési munkálatok idejére. Bölcsődei egységünk szinte teljes kihasználtságot mutatott. A nyár folyamán az István király utcai Óvodában megtörténtek a tisztasági festések, mindkét feladat ellátási helyen a homokozók tartalmának cseréje, az udvari játékok lefestése és javítási munkálataik, kerítések javítása és cseréje. Az ősz folyamán a Bocskai utcai Óvoda ajtókereteinek és fűtéscsöveinek mázolása, a folyosó és a WChelységek festésére került sor, az intézmény zavartalan működése érdekében a nyitvatartási időn túl az esti órákban és hétvégén. A bölcsődei gondozáshoz alapvetően szükséges meleg víz használata a nyár folyamán megoldódott a rendszer megfelelő kiépítésével. Az I. Jótékonysági bál bevételéből vásárolt, helyi vállalkozó által elkészített óvodai székek (100 db) szeptemberben fogadták a gyermekeket a csoportszobákban, 2 csoport kivételével. Ők saját igényeiknek megfelelően szőnyeget kértek, illetve a következő év bevételéből öltözőszekrényeket. A Várépítő pályázaton való sikeres részvételünk feltétele volt a többcélú nagyterem kialakításához felajánlott anyagok decemberéig történő felhasználása, melyre 1 év haladékot kaptunk. Egy vállalkozó hibájából fakadóan a beígért nyílászárók nem érkeztek meg. Ez sajnos az intézmény költségvetését terhelte nem várt módon. A kivitelezési munkálatok csúszása miatt decembertől tudták a gyermekek az új helységet birtokolni. A fenntartó és a dolgozók támogatásával egy közös célt szem előtt tartva valósulhatott meg tervünk. A terem nagy örömünkre helyet nyújt a mindennapi testneveléshez, a heti testneveléshez, a fejlesztő foglalkozásokhoz, a gyógytestneveléshez, közös ünnepekhez és eseményekhez. A külső szigetelői munkálatok az elkövetkező nyár feladataként váratnak magukra a megnyert anyagok felhasználásával. 3

4 A tél beállta előtt új fűtésszabályozó termosztátok kerültek beszerelésre, a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében. Tavasszal az udvarokon elhelyezésre kerültek a Csorvási Óvodásokért Alapítvány jóvoltából vásárolt szabványnak megfelelő csúszdák az őket körülvevő homokozókkal együtt. A bölcsődei udvarra a tavalyi bál bevételéből vásárolt gumitéglák lerakása folyamatban van. Az idei Jótékonysági Bálunkon közel Ft-ra tettünk szert. A befolyó összegből öltözőszekrények és óvodai gyermekasztalok kerültek megrendelésre. A fennmaradó Ft-ot a bölcsőde fejlesztésére fordítjuk. Más óvodákkal való kapcsolattartás eredményeként, Budapestről kaptunk egy felújított óvodából 30 db ágyvásznat. Értéke Ft/db. Megvásárlása tervben volt, de így teljesen ingyen jutottunk hozzá, a szállítást önmagunk oldottuk meg. További feladataink a nyár folyamán: - óvodai bútorzat további cseréje (öltözőszekrények, asztalok) a II. Jótékonysági Bál bevételéből - udvari játékok karbantartása, felülvizsgálata a jogszabályok szerint - kazánok felülvizsgálata mindkét épületben - járda és bejárati kapu javítása az István király utcai Óvodában - csoportszobák festése A vizsgált időszakban óvodai és bölcsődei csoportok számának módosítására nem került sor. Személyi feltételek Alkalmazotti közösség: A évi CXC. tv. 1. melléklete gyermeklétszámhoz kötötten meghatározza az intézményvezető illetve intézményvezető- helyettes létszámát illetve a kötelező óraszámokat. A feladatfinanszírozás azonban ennél kevesebb létszámot biztosít számunkra a költségvetésünkből. Ennek megfelelően ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk 10 fő. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma 8 fő (4 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens,1 fő takarító és gondozónő, 1 fő óvodatitkár) 6 óvodai csoportra. A költségvetési törvényben meghatározott létszámunk biztosított. Ideális működésünkhöz azonban a csoportonkénti 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka meglétére lenne szükség. A vezető a létszámban szerepel, de többcélú intézmény révén nincs önálló csoportja. Az ősz folyamán az óvodatitkárunk nyugdíjba vonul, az álláshelye ezután is folyamatosan betöltött lesz. 4

5 A TÁMOP pályázat által intézményünk megnyerte július 14-től április 30-ig államilag 100%-osan támogatott 1fő rehabilitációs kártyával rendelkező alkalmazott bértámogatását, akit tovább foglalkoztatunk napi 4 órában takarítói és gondozói munkakörben. Alkalmazását májustól intézményünk tervezett költségvetéséből biztosítjuk. A korábbi években megemelkedett fejlesztésre szoruló gyermeki létszám miatt 1 fő óvodapedagógus - aki diplomás fejlesztő pedagógus szakvizsgával rendelkezik-, délelőtti időszakban fejlesztőpedagógusi munkát végez és délután saját óvodai csoportban, állandó délutánosként tölti ki a kötelező 32 óra/ hét óraszámát. Jelenleg fejlesztésben részesülő gyermekek száma 14 fő. Gyógy-testnevelői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus 2 hetente 2x45 percben foglalkozik az ortopéd szakorvos által javasolt gyermekekkel csoportos formában. A bölcsőde működése 4 fő kisgyermeknevelővel és 1 fő technikai alkalmazottal az előírásoknak megfelelően folyamatosan biztosított 1 bölcsődei egységgel, 2 csoporttal. Idén többen vettek részt továbbképzéseken. Az óvodapedagógusaink közül az alábbi tanúsítványokat szerezték meg: LCD vizsgát tett 1 fő és elvégezte az Így tedd rá! kreditpontos gyermektánc tanfolyamait, módszertani témájú 60 kreditpontot nyújtó képzésen vett részt 2 fő önköltségen illetve részben támogatottan (a második képzést 50%-ban támogatva). A hétévente kötelező pedagógus-továbbképzés legfontosabb szabályait a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet szabályozza. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre. A dolgozók elsősorban ez alapján indultak el a képzéseken. A bölcsődében a TÁMOP os pályázaton elnyert továbbképzési lehetőség által 2 dolgozó szerezte meg ingyen a kreditpontot érő tanúsítványt. (A szociális ágazatban dolgozók részére 5 évenkénti 60 pont megszerzése a kötelezően előírt, amit központi adatbázisban rögzítenek.) Az Életpályamodell bevezetésével az intézményvezetők részére az Oktatási Hivatal 30 órás felkészítő képzést indított a TÁMOP kiemelt uniós projekt finanszírozásában; Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolatos intézményvezetői feladatok ellátására címmel. Ebben a formában a képzés ingyenes, de a kifizetendő díja Ft lenne. A képzés sikeres vizsgázás után, tanúsítvánnyal zárul. Következő nevelési év feladatai: - A továbbképzési tervbe betervezett óvodapedagógusok (2 fő) továbbképzésének támogatása a tanulmányi szerződésben megfogalmazottak alapján 50%-os költségtérítéssel. - Új óvodatitkár betanítása. - A gyermeklétszám függvényében a feladatfinanszírozás nyújtott lehetőségek által, humán erőforrás bővítése. - A nyugdíjba vonuló dolgozók igényének bejelentése december 31-ig a munkáltató felé írásban. - Esetleges jubileumi kifizetések igényének felülvizsgálata. 5

6 Utazó pedagógusaink: Óvodánk logopédiai ellátását az idei évtől kezdve a Nevelési Tanácsadó utazó logopédusa Szűcs Hilda látja el. A gyermeklétszámhoz és egyéni igényekhez igazodó óraszámban kapnak fejlesztést a gyerekek. A tavalyi évhez hasonlóan segítséget nyújtunk a gerendási óvodának is. A fejlesztésre szoruló gyermekek logopédiai foglalkozásaihoz helyet biztosítunk ingyen az István király utcai Óvodában. Az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az óvoda feladata, szükség esetén utazó pedagógusok biztosításával. Idén az alábbi területeken biztosítottunk fejlesztést: - konduktív pedagógia - gyógypedagógia - SNI logopédia Ezen órák költségei az intézmény költségvetésének terhére történnek. A gyermekek létszáma évközben emelkedett a betervezett 4 főről 5-re. 1 fő fejlesztésére nem kaptunk támogatást, mert december 31 után lett nyilvántartásba véve. Ettől függetlenül az ő fejlesztéséről is gondoskodtunk a későbbi tanulási zavarok kiküszöbölése érdekében, prevenciós céllal. A Pedagógiai Szakszolgálat segítségét igényeltük 2 esetben, mert a gyermekeknek előírt SZIT- terápiát mi nem tudjuk biztosítani tárgyi és személyi feltételek hiányában. 1 kisgyermek hozzátartozója vállalta az utazással járó terheket, így az ő fejlesztése minket nem terhel anyagilag. A másik gyermek édesanyja nyilatkozott arról, hogy nem tudja a gyermeket fejlesztésre hordani. Több esetben szükségünk lett volna pszichológus megsegítésére. Sajnos erre idén nem volt lehetőség. A Családsegítő Szolgálat mentálhigiénés szakember támogató munkáját tudta nekünk felajánlani a nyári időszaktól kezdődően. Gyermekközösségek: A bölcsődei egységben egész évben teljes volt a feltöltöttség a 20 férőhelyre. Várólistán 4 fő volt. Több szülő is igényli, hogy gyermeke a 3. életév betöltése után - a jogi lehetőségeivel élve- augusztus 31-ig bölcsődei közösségben maradjon. Április végétől nem vesz át gyermeket az óvoda, a zavartalan működés érdekében. Jelenlegi beíratottak száma a 2015/2016-os évre 23 fő. Közülük többen tavasz folyamán jönnek fel, az óvodába menők helyére. Az óvodai intézményben az alábbi módon alakult a gyermekek létszáma adott nevelési években vegyes korcsoporttal: 2014/2015 október 2014/2015 május 2015/2016 beíratás 6

7 István király utcai 58 fő 60 fő 52 fő Óvoda Bocskai utcai Óvoda 54 fő 65 fő 71 fő Összesen: 112 fő 125 fő 123 fő A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására fokozott figyelmet fordítunk az Alapprogramban előírtak alapján. Határozattal rendelkező gyermekek intézményi szintű fogadása az év folyamán folyamatosan történik. Nyári időszakban is biztosítjuk számukra az ellátást és az étkeztetést, rendkívüli helyzetben is. Óvodáskorú hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma júniusi adatok szerint: Hátrányos Helyzetű Halmozottan Hátrányos Helyzetű Összesen Bocskai u. István király u. Bocskai u. István király u június A év szeptemberétől 33 kisgyermek lép iskolába. A visszamaradó gyermekek a Pedagógiai Szakszolgálat és az óvodapedagógusok javaslatára ismétlik a nagycsoportot a későbbi kudarcok elkerülése érdekében. II. Óvodánk szakmai munkája 2015/2016-os nevelési évben a HOP csoport tagjaival átdolgozott, a jogszabályoknak megfelelő Pedagógiai Programunkban megfogalmazott nevelési célok és feladatok megvalósítására egységesen törekedtek az intézmény pedagógusai. A Programunk tartalma a korábbi évekhez képest jelentősen nem változott. Továbbra is a Tevékenységközpontú pedagógia elveit szem előtt tartva, a helyi viszonyokra adaptálva fogalmaztuk meg intézményi elvárásainkat. A kompetencia alapú program elemei kikerültek a módosítás során. Elvárás az óvodákkal szemben, hogy 1 óvoda, csak 1 programmal dolgozhat. Az átállás az érintett 2 csoport részéről zavartalanul történt. Nevelési év fő feladatai: - Az új dokumentumok aktualitása a törvényi előírásoknak megfelelően - Pályázati lehetőségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tárgyi feltételek javítására - Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása. - Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. - A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása belső és külső továbbképzések által. 7

8 - A pedagógus minősítésekre való előkészületek megtétele az Intézményi Önértékelő Csoport felállítása által. - A munkaközösség csapatépítése. Nevelési év sajátos feladatai: - Felkészülés a pedagógusok minősítési eljárására belső továbbképzések által. - Az intézmény fejleszthetősége érdekében a II. Jótékonysági Bál megrendezése. - A gyermekek számára játékos módon a másság elfogadására való nevelés megvalósítása. - Új lehetőségek biztosítása az intézmény keretein belül (gyermektánc, bábjáték). - Az óvoda udvarának további rendezése a lehetőségekhez mérten. Szülőkkel való kapcsolattartás: - Szülői értekezletek tartottunk 3 alkalommal óvodában és bölcsődében (szeptemberben, januárban és májusban). Az évnyitó szülői értekezlet első része közös volt minden csoport részére, utána a saját csoportban folytatódott. - A Szülői Szervezettel való kapcsolattartás folyamatos volt. Személyes megbeszélésre 2 alkalommal került sor. - A szülőkkel, családokkal való szorosabb kapcsolat kialakulását szerettük volna elérni a Pedagógiai Programunkban és a Munkatervben is meghatározott a nevelési év során háromszor szervezett barkácsoló délutánokkal. Ütemezetten került rá sor ősszel, Karácsony előtt és Húsvétkor. - Karácsonyváró ünnepi műsort adtunk az érdeklődő családtagoknak a Katolikus templomban. - Ovikukkantó és Bölcsődekukkantó. Az intézmény életével való ismerkedés lehetőségének felajánlása 1 héten át az érdeklődő gyermekek és szüleik részére. Bölcsődei és óvodai szinten. - Fogadóórák, egyéni megbeszélések biztosítására került sor. - II. Jótékonysági Bál rendezvényen a dolgozók és szülők közös produkciójának előkészülete és bemutatása. - Papírgyűjtés 2 alkalommal - Honlapon és Facebook oldalon keresztül folyamatos tájékoztatás az intézmény életéről. - Bölcsődei egységünkben Ringató évkezdő- játszóház keretében az intézményvezető a szülőknek ölbeli játékokat mutatott be hangszeres kísérettel. - Bölcsődében minden hónapban sort kerítettünk a Bölcsődei játszóház -ra, amire bárki eljöhetett, akinek hamarosan bölcsődés korú lesz a gyermeke. 8

9 - A bölcsődében szülőcsoportos beszélgetés során, védőnői tanácsadásra is lehetőséget nyújtottunk interaktív előadás keretében. Téma: szobatisztaságra való nevelés. - Évzáró ünnepségek csoportonként a bölcsődében kötetlen formában valósultak meg a szülőkkel szervezett közös programon keresztül. Kapcsolattartás a település más szerveivel: - A fenntartóval napi szinten történnek egyeztetések az intézmény működésével kapcsolatosan. - Iskolával folyamatos kommunikáció a könnyebb óvoda-iskola átmenet biztosítása érdekében. - Művelődési házzal. Havonkénti közös vezetői értekezleten a közös programok megbeszélése, színházlátogatás, kiállítások megtekintése. Költészet napján és a Népmese világnapján való részvétel. - Bartók Béla könyvtár folyamatos látogatása a gyermekcsoportoknak. - Zeneiskolával együttműködve karácsonyi előadás meghallgatása az óvodákban. - Helytörténeti Múzeum időszakos kiállításain való részvétele az óvodai csoportoknak. - Az Egyesített Szociális Intézmény lakóinak köszöntése Karácsonykor és Anyák napján. - Nyugdíjasklub tagjainak 1 óvodai csoport műsort adott az Idősek napján (októberben), Karácsonykor és Anyák napján. - Védőnőkkel napi szintű kapcsolat jellemző. Tisztasági ellenőrzése a gyermekeknek ütemezett időben és rendkívüli esetekben is megtörtént. - Gyermekorvos a bölcsődei egységben lévő gyermekeket heti rendszerességgel vizsgálta, ellenőrizte egészségi állapotukat. Az iskoláskorú gyermekek ortopédiai szűrését elvégezte. - Fogászati szűrések által a fogorvosokat is megismerhették a gyermekek. - A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az év folyamán több esetben kellett tanácskozni prevenció és problémamegoldás céljából. Esetmegbeszéléseken a gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető is aktívan részt vett. Közösen voltunk részesei a dolgozókkal Orosházán a Pedagógiai Szakszolgálat előadásán. - Helyi vállalkozókkal és civil szervezetekkel is kapcsolatba léptünk. Kiemelten fontos a viszonyunk a Csorvási Óvodásokért Alapítvánnyal, a volt és a jelenlegi elnökével. - Gerendási óvodába őszi látogatása több óvodai csoportnak és a gyermekek fogadása intézményünkben tavasszal. 9

10 Csoportszintű kirándulások: Idén az óvodás gyermekek a településen és a településen kívül, az alábbi helyeken voltak séták, kirándulások során gyalog, autóbusszal, lovas kocsival vagy a vadászok autójával: - Forrástónál, kastélyparki határszemlén lovas kocsival. - Gerendáson kirándulás a Csicsely-tónál - Békéscsabán a Napsugár Bábszínház előadásán - Eszter-tanyán - Szegeden a Vadasparkban - Poroszlón - Gyermekek családjainál élményszerzésen - Szarvasra - Orosházára - Az óvodai csoportok látogatták a Hudák szövőműhelyt, Botto-cukrászdát önkormányzati szövődét, seprűkötő üzemet,drótfonót, szarvasmarhatelepet,gépműhelyt, biokerteket, almáskertet. Intézményben tartott gyermekprogramok: - Bűvész előadás - Farsangi táncház - Zenés interaktív műsor - Óvónői Bábcsoport előadása Karácsonykor és Gyermeknapon - Óvodai Esélypercek interaktív bábelőadás a másság elfogadásáról Sovák Péterné előadásában - Érzékenyítés csoportonként. Síket-néma jelbeszéddel való ismerkedés játékos módon. - OVI-MOZI kéthavonta Szakkörök: - Angol - Hittan - Ovi-torna - Gyermektánc, néptánc alapjai - Foci - Kézilabda 10

11 Dolgozók belső képzése, értekezletek: Nagy hangsúlyt fektetünk az intézményi munka színvonalának megtartására és növelésére. Erre jó lehetőségeket biztosítanak az intézményen belüli képzések. A 2014/2015-ös nevelési évben az alábbi képzésekben részesülhettek a pedagógusok: 1. Hazai óvodapedagógus képzés támogatása, gyakornokok fogadásával, utógondozás, mentori tevékenység folytatása hallgatók részére is.. Ingyenes szaktanácsadás igénylés után. 2. Intézményvezetői szaktanácsadás. Ingyenes szaktanácsadás igénylés után. 3. A portfólióírás kritériumai. Felkészülés a minősítésre, a tanfelügyeleti ellenőrzésre. Előadó : Dr. Erdeiné Gergely Emőke 4. Belső csoportlátogatások (hospitálások) nevelőtestületi szinten, munkatervben megadott téma feldolgozása. 5. Óvónői értekezletek havonta. 6. Munkaközösségi értekezlet 2 alkalommal 7. Tanulmányi kirándulás Szegedre 8. Bölcsődei megbeszélések havi gyakorisággal. 9. Közalkalmazotti Tanács értekezlete Pályázataink: A 2014/2015-ös nevelési évben is folyamatosan kerestük az intézményünket érintő pályázati lehetőségeket. Tehetségfejlesztő gyermekrajzpályázataink voltak, amiken eredményeket is elértünk : - Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CsEÖH) rajzpályázata Neked mit jelent a család? - Víz világnapja alkalmából: Mit jelent neked a víz? - Művelődési Ház által meghirdetett Víz Világnapja pályázat Költségvetés szempontjából meghatározó nyertes pályázataink: - TÁMOP 1.1.1, - TÁMOP 5.2.6, - TÁMOP Egyéb pályázataink: - Lola bútor nyereményjáték, - Koronás cukor ovi, - Napsugár bábszínház 50%-os bérlete 11

12 A fenntartó felé több pályázati lehetőséget is jeleztem az év folyamán, főleg fejlesztési célúakat. Ezek megírása nem az én kompetenciám volt. III. Óvodánk minőségügyi munkája Jogszerűség Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat dolgozói megismerjék és betartsák. Tervezés A tervezés alapja az intézmény minőségelvű működését szolgáló dokumentumok / PP, éves munkaterv/. Vezetői ellenőrzés Vezetői ellenőrzésre és értékelésre az éves munkatervben meghatározott szempontok figyelembevételével kerül sor. Szülői elégedettségvizsgálat A évi CXC. tv már nem tartalmazza a minőségirányítási rendszer működtetését. Ennek ellenére az általunk összeállított szülői kérdőívek kerültek kiosztásra az óvodás szülők körében. Kérdőíveink az alábbi kérdéseket tartalmazzák: 1. Elegendőnek ítéli-e meg az óvodai dolgozók számát? (óvónő, gondozónő, dajka) 2. Mennyire elégedett az óvoda felszereltségével?(berendezések, eszközök, udvari csoportszobai játékok) 3. Hogyan ítéli meg a család-óvoda kapcsolatát? 4. Mennyire elégedett a szülői értekezletekkel, a tájékoztatással? 5. Milyennek tartja a gyermekek különböző tevékenységi formáit az óvodában? (nevelési) 6. Mennyire elégedett az óvónő munkájával, személyével? 7. Mennyire ért egyet az óvónő nevelési elveivel, módszereivel? 8. Az óvoda napirendjét mennyire tartja jónak? 9. Megfelelőnek tartja-e, elégedett-e gyermeke fejlődési ütemével, amióta óvodába jár? 10. Hogyan értékeli az óvoda iskolára való felkészítését? 12

13 11. Az ünnepek színvonalát, rendezvények szervezését milyennek tartja? 12. Az óvoda külön szolgáltatásaival elégedett-e? 13. Mennyire van megelégedve az óvodapedagógusok csoportban végzett tevékenységével, elhivatottságával? 14. Milyennek tartja a dajka nénik személyét, munkáját, csoportban való tevékenységét? 15. Megfelelőnek tartja-e az óvoda és környéke tisztaságát, rendezettségét? 16. Hogyan ítéli meg az intézményvezető tevékenységét, vezetési stílusát, személyét? 17. Milyennek látja a szülői szervezet (SZSZ) és az óvodai közösség együttes tevékenységét? A kérdőívek nem egyeznek meg az Oktatási Hivatal által összeállított kérdőívekkel, amelyek az intézményi önértékeléshez lesznek szükségesek. Ezek kiadása az ősz folyamán fog megtörténni. A kérdésekre az alábbi válaszokat lehetett adni: kiemelkedő=5, átlag feletti= 4, átlagos= 3, átlag alatti = 2, nem kielégítő = 1. A kiadott 119 db kérdőívből 96 db került vissza hozzánk feldolgozásra. Ezen nem minden kérdésre válaszoltak a szülők. Kérdőív eredményének jelzése diagrammal: 13

14 A beérkező adatokat feldolgozva, az látható, hogy a szülők az óvoda működését átlag felettinek ítélik meg. Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, törekszünk a gyengébb területeket megerősíteni és az erősségeket megtartani, esetleg még magasabb szintre hozni. IV. Összegzés A 2014/2015-ös nevelési évre a munkatervében kitűzött nevelési célokat és feladatokat intézményünk megvalósította a pedagógiai Programunk és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szem előtt tartásával. Szakmai és eszközi fejlesztésünk a lehetőségeink szerint megtörtént. A gyermeklétszámunk ideális volt a szakmai munka szempontjából. Tisztelt Képviselő-testület! Intézményünk fenntartójaként kérném a beszámolóm megvitatását és elfogadását. Csorvás, június 16. Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető 14