Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) Jelen vannak: Tóth Tivadar polgármester Czirkelbach Olga alpolgármester Holtsukné Papp Rita képviselő Kovács László képviselő Robotka László képviselő Schalk Albert képviselő Süveges Zoltán képviselő Tóth Gábor jegyző Meghívottak: Málnás Zsolt alezredes, osztályvezető (Dorogi Rendőrkapitányság) Tóth Zoltán törzsőrmester, körzeti megbízott (Dorogi Rendőrkapitányság) Tóth Jánosné intézményvezető (Dorogi és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) Varga Valéria családgondozó (Dorogi és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) Sörényiné Molnár Mónika családgondozó (Dorogi és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezető (Saubermacher Magyarország Kft.) Kornokovics Attiláné intézményvezető (Hegyeskő Általános Iskola) Papné Szaló Ilona intézményvezető (Mesevár Óvoda) Radovics Georgina művelődésszervező Käfer Istvánné pénzügyi csoportvezető Faragó Ferencné szociális és gyámügyi előadó Pétervári József műszaki előadó Molnár István mezőőr Jegyzőkönyvvezető: Tóth Vilmosné Tóth Tivadar polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen a Képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett a napirendre, melyet A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása, A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása, valamint A Tokod története című könyv megjelentetése tárgyú napirendi pontokkal egészített ki. A szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott módosításokkal kiegészített napirendet. 1

2 55/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a május 27-ei rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 1./ Dorog Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, valamint a körzeti megbízott beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről (Nyílt ülés!), a Dorogi Rendőrkapitányság képviselője 2./ Tokod Nagyközség Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvé delmi feladatainak ellátásának átfogó éves értékeléséről és a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról (Nyílt ülés!), Tóth Jánosné intézményvezető 3./ Tájékoztató a települési kommunális hulladék szállításának helyzetéről (Nyílt ülés!) Előadó: Kifferné Héder Andrea, a Saubermacher Magyarország Kft. fiótelep-vezetője 4./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről (Nyílt ülés!) 5./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Nyílt ülés!) Előadó: Tóth Gábor jegyző 6./ A fogorvosi rendelő felújítási munkái (Nyílt ülés!) 7./ A mezőőri feladatellátás éves értékelése (Nyílt ülés!) 8./ Nána felvidéki községgel kötendő partnerségi szerződés (Nyílt ülés!) 9./ A tokod-üveggyári óvodának helyt adó épületrész megvételre történő felajánlása (Nyílt ülés!) 10./Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használati díjának felülvizsgálata (Nyílt ülés!) 11./ Támogatási kérelem elbírálása (Nyílt ülés!) 12./A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása (Nyílt ülés!) 2

3 13./A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása (Nyílt ülés!) 14./A Tokod története című könyv megjelentetése (Nyílt ülés!) 15./ Egyebek Tóth Tivadar polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat 105,5 millió forintot nyert a Hegyeskő Általános Iskola, a Mesevár Óvoda, a Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére. Tát Nagyközség polgármesterétől meghívást kapott június 7-én, pénteken 16 órakor tartandó Nemzeti Együvé Tartozás táti emlékhelyének az avató ünnepségére. Megkéri Czirkelbach Olga alpolgármester aszszonyt, hogy képviselje az ünnepségen Önkormányzatunkat. Megköszöni a Kantinban megtartott szilvás gombóc fesztiválon résztvevők segítségét. Külön köszöni Czirkelbach Olga alpolgármester asszonynak a rendezvény sikeréhez biztosított anyagi hozzájárulást, valamint a szervezésben végzett munkáját. 1./ Napirendi pont: Dorog Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, valamint a körzeti megbízott beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről (Nyílt ülés!) Tóth Tivadar polgármester: megkérdezi, Málnás Zsolt alezredes urat, hogy a beszámolót kiegészíti-e? Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): fontos változás, hogy a segélyhívások nem a dorogi kapitányságra érkeznek közvetlenül, hanem a megyei rendőrkapitányságra. A tapasztalatok alapján az átállás problémamentes volt. A kapitányságon, hivatali időn túl nincs személyzet február 1-jétől a megyei rendőrkapitányság ügyeletesével lehet kapcsolatot létesíteni. Tóth Tivadar polgármester: a tavalyi évben laptopot vásárolt az Önkormányzat a rendőrség számára, a körzeti megbízottak munkájának hatékonyabbá tétele érdekében. Azonban egy kiegészítő hardware szükséges a számítógép használatához, melynek beszerzése nem történt meg. Felajánlja az Önkormányzat anyagi hozzájárulását a kiegészítő hardware beszerzéséhez. Az a kérése továbbá, hogy a településen történt, rendőri intézkedést igénylő cselekményekről kapjon naprakész tájékoztatást. Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): az informatikai eszköz beszerzése az ORFK hatásköre, az igényt felterjesztették, ez idáig eredménytelenül. Polgármester úr felajánlását közvetítették az illetékeseknek. A helyi körzeti megbízottaknak kell a kapcsolatot tartaniuk a település elöljáróival. A kéthetenkénti fogadóóra szolgálja ezt a célt. Sok esetben, a folyamatban lévő nyomozások nem teszik lehetővé, hogy kezdeti stádiumban bizonyos információkkal szolgáljanak. Tóth Tivadar polgármester: a körzeti megbízottakkal jó kapcsolat alakult ki. A rendőrségi fogadóórákon a településen történtek megbeszélésre kerülnek, de bizonyos dolgokról csak két héttel később értesül. A település polgármestereként naprakész információkkal akar rendelkezni a településen történt bűnesetekről, rendőri intéz- 3

4 kedésekről. Nem a részletek érdeklik, a nyomozás eredményességét nem kívánja akadályozni, de bizonyos információkkal rendelkeznie kell, hogy szükség esetén megnyugtassa a település lakóit, az érdeklődőket. Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): minden büntetőeljárásról a helyi körzeti megbízott tájékoztatást kap a Bűnügyi Osztálytól. Információ a körzeti megbízottaktól kérhető. Tóth Tivadar polgármester: a Tokodi Polgárőrség rövid időn belül megkezdi működését. A Tokodi Polgárőr Egyesület, a Polgárőr Szövetség és a rendőrség a közeljövőben együttműködési megállapodást írnak alá. Schalk Albert képviselő: a fiatalkorú elkövetőkre milyen büntetést szabnak ki? A Széchenyi utcában a közút állapota miatt - 30 km-es sebességkorlátozó tábla került kihelyezésre, a rendőrök pedig éppen ott ellenőrzik a sebességet. Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): lakossági bejelentés alapján, az ott lakók nyugalmának megőrzése érdekében történik gyakrabban a sebességellenőrzés. A Széchenyi utcában is a lakók kérték a sebességkorlátozást, a rendőrség a jogkövető magatartás betartását ellenőrzi. A hatályos normák szabályozzák, hogy a rendőrség és a gyermekvédelmi szervezetek milyen együttműködésben dolgoznak együtt. Minden egyes eseménynél, ahol gyermekkorú vagy fiatalkorú érintett akár szabálysértésben, akár bűncselekményben, a rendőrségnek jelzést kell adni a gyermekjóléti szolgálatnak. A szabálysértési törvény és a büntetőeljárásról szóló törvény nem teszi lehetővé a gyermekkorúakkal szemben a büntetés kiszabását. Fiatalkorúakat lehet büntetni. A rendőrség fórumokon keresztül bűnmegelőzési célzatú előadásokat tartanak. A büntetésen túl a bűnmegelőzés is nagyon fontos szeptember 1-jétől minden régióban egy munkatársuk az intézményekben bűnmegelőzési oktatásokat, programokat tart. Robotka László képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. Örömmel vették, hogy a Tatabányai Törvényszék jogerősen nyilvántartásba vette a Tokodi Polgárőr Egyesületet. Bízik abban, hogy a Polgárőrség, a körzeti megbízottak, a mezőőri szolgálat, valamint a térfigyelő kamerák együttesen szolgálják a település közbiztonságát. Megkérdezi, hogy a térfigyelőkamerák segítik-e a nyomozást? Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): a térfigyelőkamerák felvételei segítséget nyújtanak a rendőrségnek a nyomozásban. Kovács László képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az írásos előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Holtsukné Papp Rita képviselő: megnyugtatónak tartja a gyakori rendőri jelenlétet a településen. A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta Dorog Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, valamint a körzeti megbízott be- 4

5 számolója a település közbiztonsági helyzetéről tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 56/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányságának beszámolóját Tokod település közbiztonsági helyzetéről megismerte, és a határozat mellékleteit képező tartalommal elfogadja. Köszönetét fejezi ki a rendőrkapitányság munkatársainak, Tokod nagyközség közbiztonságának javítása érdekében kifejtett erőfeszítéseiért. Határidő: azonnal A beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 2./ Napirendi pont: Tokod Nagyközség Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának átfogó éves értékeléséről és a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Tóth Tivadar polgármester: megkérdezi Tóth Jánosné intézményvezetőt, hogy kiegészíti-e az írásos beszámolót? Tóth Jánosné intézményvezető (Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat): a évet a megelőzés évének tartották. Különböző csoportos és szabadidős programokat szerveztek 2012-ben a gyerekeknek. Egyes programok a bűnmegelőzés és a drog prevenciót is szolgálták. Ezen kívül kreatív kézműves foglalkozásokat is szerveztek a gyerekeknek. Délutáni klubot is elindítottak, amely kötetlenebb beszélgetésre ad lehetőséget. Szakmai programokon igyekeztek a helyi sajátosságokat figyelembe venni. Két újdonság került a szolgáltatásaik közé, a meditáció, amely a problémakezelést és a konfliktushelyzetek kezelését segíti, illetve a kapcsolatügyelet, amely elsősorban a láthatásokat, a válófélben lévő szülők gyerekeivel kapcsolatos láthatásokat igyekszik megkönnyíteni. Örül, hogy a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat az adósságkezelés programja megvalósult. A települések gyermekeinek táborozást szerveztek Pusztamarótra. Simon Gábor a gyerekek táboroztatását szervezi és vezeti szabadidejében, fárasztó és nehéz tevékenység. Elsősorban a beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek az érintettek ezeknél a táboroknál. Holtsukné Papp Rita képviselő: a beszámoló mindenre kiterjedő, részletes. Sajnos egyre több család kér segítséget a Szolgálattól, valamint az Önkormányzattól. Fontosnak tartja a megelőzést és örül, hogy a Szolgálat programjában is előtérbe kerül. A programból hiányolja a hátrányos helyzetű családok önellátásra történő megtanítását. A legtöbb esetben a szülők nem dolgoznak, és átmeneti segélyért folyamodnak. Véleménye szerint a Szolgálatnak segítséget kell nyújtani az önellátás megteremtéséhez, a kertműveléshez, a kisállattartáshoz. A Népjóléti Bizottság az írásos előterjesztést elfogadásra javasolta. 5

6 Robotka László képviselő: a Lukácsi Máté Művelődési Házban a nehéz sorban lévő gyerekek közösségben vannak. Ebben látja az eredményt. Délutánonként fejlesztőpedagógus foglalkoztatásához kér segítséget. Tóth Jánosné intézményvezető (Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat): a fejlesztőpedagógus más szakember, mint a családgondozó, más a végzettsége is. Működik fejlesztőpedagógus az intézmény háttérszolgáltatásai között, Dorogon. A fejlesztőpedagógiához sok eszköz szükséges, amit nehéz utaztatni. Amennyiben a településnek erre igénye van, fejlesztőpedagógust kell alkalmaznia, aki délutánonként komplex foglalkozásokat szervez. A fejlesztőpedagógiának az alapelve, hogy minden gyereket onnan kell indítani fejlesztés szempontjából, ahol éppen tart. Ezt felmérés előzi meg. A családgondozó feladata, hogy a különböző veszélyeztetettséget felmérje, kezelje, a családokat látogassa. A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta Tokod Nagyközség Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának átfogó éves értékeléséről és a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 57/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, a évre vonatkozó átfogó éves értékelést, valamint a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörében végzett tevékenységéről. Határidő: a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére a döntést követő 8 napon belül történő megküldésére Az átfogó értékelés és a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Tóth Jánosné intézményvezető elköszön a Képviselő-testülettől, nyugdíjba vonul. Megköszöni a Szolgálat munkájához nyújtott segítséget, az együttműködést és további jó munkát kíván Polgármester úrnak, a képviselőknek és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Tóth Tivadar polgármester boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget kíván Intézményvezető asszonynak. 6

7 3./ Napirendi pont: Tájékoztató a települési kommunális hulladék szállításának helyzetéről Tóth Tivadar polgármester: felkéri Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezetőt, tájékoztassa a Képviselő-testületet a település kommunális hulladék szállításának helyzetéről. Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezető (Saubermacher Magyarország Kft.): a rezsicsökkentésről szóló törvény a hulladékszállítási díjat is érinteni fogja. Az előzetes információkból nem derült ki, hogy a 10 %-ot milyen díjszintre kell majd megvalósítani. Úgy tudták, hogy a jelen díjból kell a 10 %-ot csökkenteni, ezzel szemben, a rezsicsökkentésről szóló törvény szerint a április 14-én alkalmazott díjra kell számítani, amely egyenlő a évi díjakkal. Ennek értelmében a díjakat 3,50 Ft/liter alá kell csökkenteni. Ezzel párhuzamosan olyan jogszabályok is születtek, amelyek további terheket rónak a Szolgáltatóra. Ilyen a januárban bevezetett lerakói járulék, mely Ft/tonna díjtételként került meghatározásra, ezt a terhet a szolgáltatónak kell viselni. Mindezt figyelembe véve 3 Ft/liter alatti díjakról beszélünk, amiből a szolgáltatást biztosítani kellene. További költségtöbbletet eredményez a Szolgáltatónak, - az Országgyűlés előtt lévő az útdíj bevezetése is, amely minden 3,5 tonna tömeget meghaladó gépjárműre alkalmazásra kerül. Új tétel még a felügyeleti díj megfizetési kötelezettség, melynek mértéke 100 Ft lakosonként. A többletfizetési kötelezettségek mellett a 3 Ft/liter alatti díjakat a cég tulajdonosa nem tudja vállalni január 1-jétől csak többségi önkormányzati, vagy állami cégek végezhetik a hulladékszállítási feladatot. A szolgáltató cégeknek a közszolgáltatói engedélyt is meg kell szerezni, amely engedélyt a Környezetvédelmi Főfelügyelőség ad ki. A szolgáltató cégeknek az OHÜ (Országos Hulladékgyűjtő Ügynökség) minősítést is meg kell szerezniük. A tulajdonosi döntés értelmében a Saubermacher Magyarország Kft. valamennyi településsel még ebben a hónapban felbontja a szerződést. A fél éves felmondási időt figyelembe véve november 30-ával a cég befejezi a lakossági közszolgáltatási tevékenységet. Az önkormányzatoknak ebben az évben olyan közszolgáltatóval kell szerződést kötnie, aki megfelel a jogszabályi előírásoknak. Robotka László képviselő: véleménye szerint minden településnek gondot okoz a kommunális hulladék elszállítása, amelyre megoldást kell találni. Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezető (Saubermacher Magyarország Kft.): jelenleg egy karcagi cég rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és egyedül Karcag településen látja el a tevékenységet, de még OHÜ minősítéssel nem rendelkeznek. Eszközpark tekintetében felkészültek. A térségünkben az Eszköz Kft. alkalmas a feladatra. A napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem volt. Tóth Tivadar polgármester megköszöni Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezetőnek a település hulladékszállításának helyzetéről nyújtott tájékoztatást. 7

8 4./ Napirendi pont: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Tóth Tivadar polgármester: az írásos tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés? Süveges Zoltán: kérdezi, hogy történt-e egyeztetés a homoródalmási polgármesterrel a nyári programokról? Tóth Tivadar polgármester: a homoródalmási delegáció augusztus l6-án 10 fővel érkezik a településünkre. Robotka László képviselő: a betöltendő fogorvosi praxis felől érdeklődik. Tóth Tivadar polgármester: Vas megyéből egy fogorvos komolyan érdeklődött a praxis után. A fogorvosi rendelőt mindenképpen fel kell újítanunk, hogy az érdeklődő fogorvosokat itt tartsuk. A napirendi ponthoz további hozzászólás nem volt. 5./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. 6./ Napirendi pont: A fogorvosi rendelő felújítási munkái Czirkelbach Olga alpolgármester: a beruházási feladatokat előre meg kell tervezni, össze kell hangolni. A fogorvosi rendelő felújítására télen kért a Hivatal árajánlatot, és most azt kérjük a vállalkozóktól, hogy azonnal kezdjék el a munkát. Tóth Tivadar polgármester: a fogorvosi ellátás hosszú idő után megoldódni látszik. Az Önkormányzatnak mindent meg kell tennie, hogy a fogorvosi praxisra jelentkezőt felújított, minden feltételnek megfelelő rendelő fogadja, ezért a fogorvosi rendelő felújításának mielőbbi megkezdése elkerülhetetlen. A munkák megkezdésével nem várhatunk. Pétervári József műszaki előadó: a munkák ütemezése akkor történhet meg, ha a Képviselő-testület által korábban elfogadott programtervben a beruházás megkezdésének időpontját is meghatározzuk. Miután nincs időpont meghatározva, ezért fontossági sorrendben indítjuk a beruházásokat. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Korpási József helyi vállalkozó június 3-án a fogorvosi rendelő felújítási munkáit meg tudja kezdeni. Tóth Tivadar polgármester: a programterv készítésekorr volt sürgős és kevésbé sürgős feladat. A fogorvosi rendelő felújítása nem szerepelhetett a sürgős munkák között, mert nem volt a fogorvosi praxisra jelentkező. Mivel most van érdeklődő fogorvos, a rendelő felújítása sürgőssé vált. 8

9 Kovács László képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az írásos előterjesztést megtárgyalta, döntést nem hozott. A kivitelezési munkák elvégzésével Korpási József egyéni vállalkozó megbízását javasolja. A díjcsökkentés után Ft-tal kedvezőbb árajánlatot nyújtott be. Czirkelbach Olga alpolgármester: egyetért Korpási József egyéni vállalkozó megbízásával. Pétervári József műszaki előadó: Korpási József egyéni vállalkozó által módosított összeg bruttó Ft. A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A fogorvosi rendelő felújítási munkái tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 58/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod, Deák Ferenc utca 8. szám alatti fogorvosi rendelő felújítási munkáival Korpási József egyéni vállalkozót (Székhely: Tokod, Szabadság u. 23.) bízza meg bruttó Ft vállalkozási díjért. Fenti összeg fedezetét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet épület-felújítás sorából biztosítja. 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül. 7./ Napirendi pont: A mezőőri feladatellátás éves értékelése Tóth Tivadar polgármester: a bizottsági elnökök véleményét kéri. Kovács László képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az írásos előterjesztést tárgyalta, döntés nem született. Süveges Zoltán képviselőtársa fejti ki elképzeléseit a mezőőri feladatellátásról. Süveges Zoltán képviselő: véleménye szerint a mezei őrszolgálat nem működik eredményesen, ezen felül költségesnek tartja. A mezőőr 8 órás munkaidejét kevésnek ítéli meg. Többet kell a területeken lennie, találkozni gazdákkal és információt gyűjteni. Elképzelhető, hogy ez a munka a Polgárőrséggel és Rendőrséggel együttműködve eredményesebb lesz. 9

10 Holtsukné Papp Rita képviselő: a lakosság kérését tolmácsolva elmondja, hogy kétségei vannak a mezőőri feladatellátás eredményességét illetően. A lakosság nem elégedett a szolgáltatással. Robotka László képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a mezőőri feladatellátást a továbbiakban is fontosnak tartja. Véleménye szerint a lakosságnak is segíteni kell a mezőőr munkáját. Célszerű a mezőőrnek naplót vezetni a napi tevékenységéről, intézkedéseiről. Czirkelbach Olga alpolgármester: szükségesnek tartja a mezőőri szolgálatot, azonban a jelenlegi mezőőr munkája ellen van kifogása. Véleménye szerint kevés időt tölt a településen. Kifogásolja, hogy a szombati rendezvényen a megbeszéltek ellenére éjfélkor nem állt munkába. Molnár István mezőőr: jelezte, hogy szombati napot nem tudja vállalni, mert kötelező vadkárelhárításra van beosztva vasárnap reggel 5 óráig. Nehezményezi, hogy előre nem kérték fel a munkára. Kovács László képviselő: szükséges a mezőőri szolgálat fenntartása. Fontosnak tartja a mezőőri szolgálat hatékonyabbá tételét, munkájának ellenőrzését. Véleménye szerint a mezőőr nem alkalmatlan a feladat ellátására. Süveges Zoltán képviselő: a rendőrségi fogadóórán a körzeti megbízott, a mezőőr és a polgárőrök egyeztessenek a területek bejárását illetően. Molnár István mezőőr: idén már hatékonyabban működik a mezei őrszolgálat, mivel már helyismerettel, emberismerettel rendelkezik. A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A mezőőri feladatellátás éves értékelése tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta: 59/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal - elfogadja a mezei őrszolgálat éves működéséről szóló beszámolót. Határidő: azonnal 10

11 8./ Napirendi pont: Nána felvidéki községgel kötendő partnerségi szerződés Tóth Tivadar polgármester: Nána és Tokod között kialakult jó kapcsolatot egy partnertelepülési szerződéssel erősítenénk meg. A Partnertelepülési Okirat aláírására a június 28-ai nánai ünnepi testületi ülésen kerül sor. Ugyanezen időpontban az Őszirózsa Nyugdíjasklub is partnerségi dokumentumot ír alá az ottani szervezettel. Romsics Lukácsné, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetője: tájékoztatja a Képviselő-testületet Nána településsel létrejött rendkívül jó kapcsolatról. Kéri, hogy a Nyugdíjas Klub tagjai közül 4 főt - az Együttműködési Szerződés aláírására - az önkormányzati gépjárművel vigyék el Nánára. Amennyiben a nánai falunapi rendezvényen a Nyugdíjas Klubnak műsort is kell adni 15 fő szállítása szükséges. A napirendhez további kérdés, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta Nána felvidéki községgel kötendő partnerségi szerződés tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 60/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatban ünnepélyesen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a felvidéki, közigazgatásilag a Szlovák Köztársaság területéhez tartozó Nána községgel partnerségi együttműködést kíván kötni, melyet szerződés formájában is meg kíván erősíteni. Felhatalmazza Tóth Tivadar polgármestert, a partnertelepülési szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására: június / Napirendi pont: A tokod-üveggyári óvodának helyt adó épületrész megvételre történő felajánlása Tóth Tivadar polgármester: a Kellner Jenő telefonon jelezte, hogy kérelmében számadat elírás történt. Tóth Gábor jegyző: a kérelmező az ajánlatában 650,29 térmértékű területrészt kíván eladni az Önkormányzatnak. Kellner Jenő telefonon tájékoztatta, hogy az ajánlatban elírás történt, és az egész ingatlant, az üzemcsarnokkal, óvodaépülettel együtt kívánja értékesíteni. Az 1657 m 2 ingatlan ára bruttó Ft/m 2, összesen Ft. 11

12 Tóth Tivadar polgármester: a NOVUM Kft., mint hivatalos értékbecslő az elmúlt évben 61,6 millió forintra értékelte az egész ingatlant. Kovács László képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az ingatlan megvételét nem javasolta. A Településfejlesztési Bizottság ülésén felvetette, hogy a fűtési költség csökkentése érdekében az üveggyári óvodában az épület állagának szinten tartása érdekében érdemes bizonyos beruházásokat elvégezni. További tárgyalásokat javasol a tulajdonossal az óvoda megvételéről. A napirendhez további kérdés, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A tokodüveggyári óvodának helyt adó épületrész megvételre történő felajánlása tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 61/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod, 536/A helyrajzi számú, természetben Tokod, Hunyadi utca 2. szám alatt található ingatlan 650,29 m 2 nagyságú épületrészét, Ft/m 2 áron nem kívánja megvásárolni. Határidő: A tulajdonos kiértesítésére: május / Napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használati díjának felülvizsgálata Tóth Tivadar polgármester: a helyi kereskedők, vállalkozók levelet juttattak el az Önkormányzathoz, melyben a helyi kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos rendelet megalkotását kérik a Képviselő-testülettől. A vállalkozók levelét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Egy korábbi egyeztetésen tájékoztattam a vállalkozókat, hogy helyi rendelet megalkotására a tárgykörben nincs lehetőség, viszont ígéretet tettem arra, hogy a Képviselő-testület megvizsgálja a jelenleg hatályban lévő helyiséghasználati díjakat. Robotka László képviselő: véleménye szerint lakosság igényt tart a mozgóárusok által árult termékekre, a kedvezőbb árak miatt. Ezt megszüntetni nem lehet. A helyi termelői piacra is szükség van. A kedvező lehetőségeket a lakosság részére meg kell adni. Kovács László képviselő: a mozgóárusokat nem szabad kitiltani a településről, mert lakossági igény van rá. Süveges Zoltán képviselő: az összehasonlításból is látszik, hogy a szomszédos településeken is Ft/óra a helyiséghasználati díj. 12

13 Czirkelbach Olga alpolgármester: javasolja a mozgóárusok hatósági ellenőrzését, hogy valamennyi szükséges engedély birtokában árulnak-e a településen. A napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem volt. 11./ Napirendi pont: Támogatási kérelem elbírálása Tóth Tivadar polgármester: a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A bizottsági elnökök véleményét kéri. Holtsukné Papp Rita képviselő: a Népjóléti Bizottság a kérelmet tárgyalta, javasolja az Egyesület támogatását. Robotka László képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének Ft támogatást javasol. A napirendi ponthoz további hozzászólás nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A támogatási kérelem elbírálása tárgyú előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot. 62/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületét (2800 Tatabánya, Mártírok u. 24. fsz. 1.) Ft összeggel támogatja. 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: a támogatási szerződés aláírására azonnal 12./ Napirendi pont: A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról Tóth Tivadar polgármester: a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Derogációs víziközmű projektek előkészítése című KEOP pályázat benyújtásához szükség van a határozati javaslat elfogadásához. Az írásos előterjesztés tartalmazza az előzményeket, melyet képviselőtársaim már ismernek. A csatornahálózat bővítésére nyújtunk be pályázatot. A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt. 13

14 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 63/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Derogációs víziközmű projektek előkészítése című KEOP kódszámú pályázati konstrukcióra. (Támogatási hányad: 85%) 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a projektdokumentációban rögzített mértékben, a projektelőkészítés finanszírozásához szükséges Ft önrészt biztosítja. Az Önkormányzat élni kíván a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított önerő-támogatási lehetőséggel, de amennyiben a támogatásban nem részesül a projekt előkészítéséhez, abban az esetben a szükséges önrészt a évi költségvetéséből biztosítja. Határidő: folyamatos 13./ Napirendi pont tárgyalása: Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása Tóth Tivadar polgármester: a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos részletek ismertetésére felkéri az óvoda vezetőjét. Papné Szaló Ilona óvodavezető: az óvodák tekintetében változott az állami finanszírozás. A központi költségvetés a humán erőforrást támogatja, és az óvodai dolgozók bérét finanszírozza. Egy alkalmazandó képlet alapján a pénzügyi csoportvezetővel számításokat végeztek, mely megmutatta, hogy a Mesevár Óvodának a működtetését hány főre finanszírozzák. Mivel ezt az állam finanszírozza és a gyerekeket nevelő személyzetre szükség van, a kedvező lehetőséget érdemes kihasználni. A hatodik óvodai csoport működtetéséhez három fő álláshelyet lehet biztosítani. A három fő álláshelyet határozott időre, 1 évre szeretné meghirdetni. Tóth Tivadar polgármester: az állam finanszírozza a plusz létszámot, az Önkormányzatnak ez pénzbe nem kerül. A kérelmet és az alapító okirat módosítását támogatja. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítását. 14

15 64/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda (2531 Tokod, Köztársaság u. 3.) Alapító Okiratát a következők szerint módosítja. 1. Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe a következő szöveg lép: 19. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: a) székhely-intézményben: 145 fő b) telephely-intézményben: 50 fő 2. Az Alapító okirat 20. pontja helyébe a következő szöveg lép: 20. Az intézmény csoportjainak száma: a) székhely-intézményben: 6 csoport b) telephely-intézményben: 2 csoport 3. Az alapító Okirat többi pontja változatlan tartalommal marad hatályban. Határidő: azonnal 14./ Napirendi pont: A Tokod története című könyv megjelentetése Tóth Tivadar polgármester: Seres Ferenc és Seres Sándor által írt Tokod története című könyvből 2 példány lelhető fel a könyvtárban. Ezt a könyvet 1993-ban adták ki. Igény van a könyv ismételt megjelentetésére. A régi kiadó a könyvet nem archiválta, újra kiadni nincs lehetősége. A Spori Print Vincze Kft. vállalta a könyv legyártását, nyomtatását. Seres Ferenc, mint jogutód hozzájárul a könyv újrakiadásához. Seres Ferenc két tiszteletpéldányt kér a könyvből. Kovács László képviselő: támogatja a könyv ismételt megjelentetését. Tóth Tivadar polgármester: a könyvek egy részét önköltségi áron is értékesíthetnénk. Süveges Zoltán képviselő: néhány díszpéldányt javasol a testvértelepülések részére. Holtsukné Papp Rita: erre a célra keményborítós könyv kiadását javasolja. Czirkelbach Olga alpolgármester: 100 keményborítós, l400 simaborítós könyv kiadására tesz javaslatot. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A Tokod története című könyv megjelentetése tárgyú előterjesztésben szereplő határozati 15

16 javaslatot, azzal a módosítással, hogy az 1500 könyvből 100 db keménytáblás példányt rendel meg az Önkormányzat. 65/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megjelenteti Seres Ferenc és Seres Sándor Tokod története című könyvét. 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod története című könyv példányban történő előállításával, - melyből 100 példány keménytáblás kivitelben készül - a Spori Print Vincze Kft.-t (2500 Esztergom, Schweidel u. 50.) bízza meg bruttó Ft vállalkozási díjért. Fenti összeg fedezetét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet általános tartalék sorából biztosítja. 3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglalt feladatok végrehatásával, a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: folyamatos 15./ Napirendi pont: Egyebek Czirkelbach Olga alpolgármester: megköszöni Pap Kálmánnak és csapatának a három tokodi rendezvényen végzett munkáját. Tóth Tivadar polgármester: a rendezvényen résztvevőknek a Tokodi Kopogtatóban köszönetet kell mondani. Kovács László képviselő: a Kinizsi 100-as sporteseményen 1500 versenyző vett részt. A pihenőknél egyszerre mindig fő volt. A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. Tóth Tivadar polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést 19 óra 10 perckor bezárta. K.m.f. Tóth Tivadar polgármester Tóth Gábor jegyző 16

17 17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben