Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) Jelen vannak: Tóth Tivadar polgármester Czirkelbach Olga alpolgármester Holtsukné Papp Rita képviselő Kovács László képviselő Robotka László képviselő Schalk Albert képviselő Süveges Zoltán képviselő Tóth Gábor jegyző Meghívottak: Málnás Zsolt alezredes, osztályvezető (Dorogi Rendőrkapitányság) Tóth Zoltán törzsőrmester, körzeti megbízott (Dorogi Rendőrkapitányság) Tóth Jánosné intézményvezető (Dorogi és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) Varga Valéria családgondozó (Dorogi és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) Sörényiné Molnár Mónika családgondozó (Dorogi és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezető (Saubermacher Magyarország Kft.) Kornokovics Attiláné intézményvezető (Hegyeskő Általános Iskola) Papné Szaló Ilona intézményvezető (Mesevár Óvoda) Radovics Georgina művelődésszervező Käfer Istvánné pénzügyi csoportvezető Faragó Ferencné szociális és gyámügyi előadó Pétervári József műszaki előadó Molnár István mezőőr Jegyzőkönyvvezető: Tóth Vilmosné Tóth Tivadar polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen a Képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett a napirendre, melyet A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása, A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása, valamint A Tokod története című könyv megjelentetése tárgyú napirendi pontokkal egészített ki. A szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott módosításokkal kiegészített napirendet. 1

2 55/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a május 27-ei rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 1./ Dorog Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, valamint a körzeti megbízott beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről (Nyílt ülés!), a Dorogi Rendőrkapitányság képviselője 2./ Tokod Nagyközség Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvé delmi feladatainak ellátásának átfogó éves értékeléséről és a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról (Nyílt ülés!), Tóth Jánosné intézményvezető 3./ Tájékoztató a települési kommunális hulladék szállításának helyzetéről (Nyílt ülés!) Előadó: Kifferné Héder Andrea, a Saubermacher Magyarország Kft. fiótelep-vezetője 4./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről (Nyílt ülés!) 5./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Nyílt ülés!) Előadó: Tóth Gábor jegyző 6./ A fogorvosi rendelő felújítási munkái (Nyílt ülés!) 7./ A mezőőri feladatellátás éves értékelése (Nyílt ülés!) 8./ Nána felvidéki községgel kötendő partnerségi szerződés (Nyílt ülés!) 9./ A tokod-üveggyári óvodának helyt adó épületrész megvételre történő felajánlása (Nyílt ülés!) 10./Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használati díjának felülvizsgálata (Nyílt ülés!) 11./ Támogatási kérelem elbírálása (Nyílt ülés!) 12./A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása (Nyílt ülés!) 2

3 13./A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása (Nyílt ülés!) 14./A Tokod története című könyv megjelentetése (Nyílt ülés!) 15./ Egyebek Tóth Tivadar polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat 105,5 millió forintot nyert a Hegyeskő Általános Iskola, a Mesevár Óvoda, a Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére. Tát Nagyközség polgármesterétől meghívást kapott június 7-én, pénteken 16 órakor tartandó Nemzeti Együvé Tartozás táti emlékhelyének az avató ünnepségére. Megkéri Czirkelbach Olga alpolgármester aszszonyt, hogy képviselje az ünnepségen Önkormányzatunkat. Megköszöni a Kantinban megtartott szilvás gombóc fesztiválon résztvevők segítségét. Külön köszöni Czirkelbach Olga alpolgármester asszonynak a rendezvény sikeréhez biztosított anyagi hozzájárulást, valamint a szervezésben végzett munkáját. 1./ Napirendi pont: Dorog Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, valamint a körzeti megbízott beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről (Nyílt ülés!) Tóth Tivadar polgármester: megkérdezi, Málnás Zsolt alezredes urat, hogy a beszámolót kiegészíti-e? Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): fontos változás, hogy a segélyhívások nem a dorogi kapitányságra érkeznek közvetlenül, hanem a megyei rendőrkapitányságra. A tapasztalatok alapján az átállás problémamentes volt. A kapitányságon, hivatali időn túl nincs személyzet február 1-jétől a megyei rendőrkapitányság ügyeletesével lehet kapcsolatot létesíteni. Tóth Tivadar polgármester: a tavalyi évben laptopot vásárolt az Önkormányzat a rendőrség számára, a körzeti megbízottak munkájának hatékonyabbá tétele érdekében. Azonban egy kiegészítő hardware szükséges a számítógép használatához, melynek beszerzése nem történt meg. Felajánlja az Önkormányzat anyagi hozzájárulását a kiegészítő hardware beszerzéséhez. Az a kérése továbbá, hogy a településen történt, rendőri intézkedést igénylő cselekményekről kapjon naprakész tájékoztatást. Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): az informatikai eszköz beszerzése az ORFK hatásköre, az igényt felterjesztették, ez idáig eredménytelenül. Polgármester úr felajánlását közvetítették az illetékeseknek. A helyi körzeti megbízottaknak kell a kapcsolatot tartaniuk a település elöljáróival. A kéthetenkénti fogadóóra szolgálja ezt a célt. Sok esetben, a folyamatban lévő nyomozások nem teszik lehetővé, hogy kezdeti stádiumban bizonyos információkkal szolgáljanak. Tóth Tivadar polgármester: a körzeti megbízottakkal jó kapcsolat alakult ki. A rendőrségi fogadóórákon a településen történtek megbeszélésre kerülnek, de bizonyos dolgokról csak két héttel később értesül. A település polgármestereként naprakész információkkal akar rendelkezni a településen történt bűnesetekről, rendőri intéz- 3

4 kedésekről. Nem a részletek érdeklik, a nyomozás eredményességét nem kívánja akadályozni, de bizonyos információkkal rendelkeznie kell, hogy szükség esetén megnyugtassa a település lakóit, az érdeklődőket. Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): minden büntetőeljárásról a helyi körzeti megbízott tájékoztatást kap a Bűnügyi Osztálytól. Információ a körzeti megbízottaktól kérhető. Tóth Tivadar polgármester: a Tokodi Polgárőrség rövid időn belül megkezdi működését. A Tokodi Polgárőr Egyesület, a Polgárőr Szövetség és a rendőrség a közeljövőben együttműködési megállapodást írnak alá. Schalk Albert képviselő: a fiatalkorú elkövetőkre milyen büntetést szabnak ki? A Széchenyi utcában a közút állapota miatt - 30 km-es sebességkorlátozó tábla került kihelyezésre, a rendőrök pedig éppen ott ellenőrzik a sebességet. Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): lakossági bejelentés alapján, az ott lakók nyugalmának megőrzése érdekében történik gyakrabban a sebességellenőrzés. A Széchenyi utcában is a lakók kérték a sebességkorlátozást, a rendőrség a jogkövető magatartás betartását ellenőrzi. A hatályos normák szabályozzák, hogy a rendőrség és a gyermekvédelmi szervezetek milyen együttműködésben dolgoznak együtt. Minden egyes eseménynél, ahol gyermekkorú vagy fiatalkorú érintett akár szabálysértésben, akár bűncselekményben, a rendőrségnek jelzést kell adni a gyermekjóléti szolgálatnak. A szabálysértési törvény és a büntetőeljárásról szóló törvény nem teszi lehetővé a gyermekkorúakkal szemben a büntetés kiszabását. Fiatalkorúakat lehet büntetni. A rendőrség fórumokon keresztül bűnmegelőzési célzatú előadásokat tartanak. A büntetésen túl a bűnmegelőzés is nagyon fontos szeptember 1-jétől minden régióban egy munkatársuk az intézményekben bűnmegelőzési oktatásokat, programokat tart. Robotka László képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. Örömmel vették, hogy a Tatabányai Törvényszék jogerősen nyilvántartásba vette a Tokodi Polgárőr Egyesületet. Bízik abban, hogy a Polgárőrség, a körzeti megbízottak, a mezőőri szolgálat, valamint a térfigyelő kamerák együttesen szolgálják a település közbiztonságát. Megkérdezi, hogy a térfigyelőkamerák segítik-e a nyomozást? Málnás Zsolt r. alezredes (Dorogi Városi Rendőrkapitányság): a térfigyelőkamerák felvételei segítséget nyújtanak a rendőrségnek a nyomozásban. Kovács László képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az írásos előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Holtsukné Papp Rita képviselő: megnyugtatónak tartja a gyakori rendőri jelenlétet a településen. A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta Dorog Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, valamint a körzeti megbízott be- 4

5 számolója a település közbiztonsági helyzetéről tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 56/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányságának beszámolóját Tokod település közbiztonsági helyzetéről megismerte, és a határozat mellékleteit képező tartalommal elfogadja. Köszönetét fejezi ki a rendőrkapitányság munkatársainak, Tokod nagyközség közbiztonságának javítása érdekében kifejtett erőfeszítéseiért. Határidő: azonnal A beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 2./ Napirendi pont: Tokod Nagyközség Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának átfogó éves értékeléséről és a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Tóth Tivadar polgármester: megkérdezi Tóth Jánosné intézményvezetőt, hogy kiegészíti-e az írásos beszámolót? Tóth Jánosné intézményvezető (Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat): a évet a megelőzés évének tartották. Különböző csoportos és szabadidős programokat szerveztek 2012-ben a gyerekeknek. Egyes programok a bűnmegelőzés és a drog prevenciót is szolgálták. Ezen kívül kreatív kézműves foglalkozásokat is szerveztek a gyerekeknek. Délutáni klubot is elindítottak, amely kötetlenebb beszélgetésre ad lehetőséget. Szakmai programokon igyekeztek a helyi sajátosságokat figyelembe venni. Két újdonság került a szolgáltatásaik közé, a meditáció, amely a problémakezelést és a konfliktushelyzetek kezelését segíti, illetve a kapcsolatügyelet, amely elsősorban a láthatásokat, a válófélben lévő szülők gyerekeivel kapcsolatos láthatásokat igyekszik megkönnyíteni. Örül, hogy a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat az adósságkezelés programja megvalósult. A települések gyermekeinek táborozást szerveztek Pusztamarótra. Simon Gábor a gyerekek táboroztatását szervezi és vezeti szabadidejében, fárasztó és nehéz tevékenység. Elsősorban a beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek az érintettek ezeknél a táboroknál. Holtsukné Papp Rita képviselő: a beszámoló mindenre kiterjedő, részletes. Sajnos egyre több család kér segítséget a Szolgálattól, valamint az Önkormányzattól. Fontosnak tartja a megelőzést és örül, hogy a Szolgálat programjában is előtérbe kerül. A programból hiányolja a hátrányos helyzetű családok önellátásra történő megtanítását. A legtöbb esetben a szülők nem dolgoznak, és átmeneti segélyért folyamodnak. Véleménye szerint a Szolgálatnak segítséget kell nyújtani az önellátás megteremtéséhez, a kertműveléshez, a kisállattartáshoz. A Népjóléti Bizottság az írásos előterjesztést elfogadásra javasolta. 5

6 Robotka László képviselő: a Lukácsi Máté Művelődési Házban a nehéz sorban lévő gyerekek közösségben vannak. Ebben látja az eredményt. Délutánonként fejlesztőpedagógus foglalkoztatásához kér segítséget. Tóth Jánosné intézményvezető (Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat): a fejlesztőpedagógus más szakember, mint a családgondozó, más a végzettsége is. Működik fejlesztőpedagógus az intézmény háttérszolgáltatásai között, Dorogon. A fejlesztőpedagógiához sok eszköz szükséges, amit nehéz utaztatni. Amennyiben a településnek erre igénye van, fejlesztőpedagógust kell alkalmaznia, aki délutánonként komplex foglalkozásokat szervez. A fejlesztőpedagógiának az alapelve, hogy minden gyereket onnan kell indítani fejlesztés szempontjából, ahol éppen tart. Ezt felmérés előzi meg. A családgondozó feladata, hogy a különböző veszélyeztetettséget felmérje, kezelje, a családokat látogassa. A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta Tokod Nagyközség Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának átfogó éves értékeléséről és a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 57/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, a évre vonatkozó átfogó éves értékelést, valamint a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörében végzett tevékenységéről. Határidő: a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére a döntést követő 8 napon belül történő megküldésére Az átfogó értékelés és a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Tóth Jánosné intézményvezető elköszön a Képviselő-testülettől, nyugdíjba vonul. Megköszöni a Szolgálat munkájához nyújtott segítséget, az együttműködést és további jó munkát kíván Polgármester úrnak, a képviselőknek és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Tóth Tivadar polgármester boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget kíván Intézményvezető asszonynak. 6

7 3./ Napirendi pont: Tájékoztató a települési kommunális hulladék szállításának helyzetéről Tóth Tivadar polgármester: felkéri Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezetőt, tájékoztassa a Képviselő-testületet a település kommunális hulladék szállításának helyzetéről. Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezető (Saubermacher Magyarország Kft.): a rezsicsökkentésről szóló törvény a hulladékszállítási díjat is érinteni fogja. Az előzetes információkból nem derült ki, hogy a 10 %-ot milyen díjszintre kell majd megvalósítani. Úgy tudták, hogy a jelen díjból kell a 10 %-ot csökkenteni, ezzel szemben, a rezsicsökkentésről szóló törvény szerint a április 14-én alkalmazott díjra kell számítani, amely egyenlő a évi díjakkal. Ennek értelmében a díjakat 3,50 Ft/liter alá kell csökkenteni. Ezzel párhuzamosan olyan jogszabályok is születtek, amelyek további terheket rónak a Szolgáltatóra. Ilyen a januárban bevezetett lerakói járulék, mely Ft/tonna díjtételként került meghatározásra, ezt a terhet a szolgáltatónak kell viselni. Mindezt figyelembe véve 3 Ft/liter alatti díjakról beszélünk, amiből a szolgáltatást biztosítani kellene. További költségtöbbletet eredményez a Szolgáltatónak, - az Országgyűlés előtt lévő az útdíj bevezetése is, amely minden 3,5 tonna tömeget meghaladó gépjárműre alkalmazásra kerül. Új tétel még a felügyeleti díj megfizetési kötelezettség, melynek mértéke 100 Ft lakosonként. A többletfizetési kötelezettségek mellett a 3 Ft/liter alatti díjakat a cég tulajdonosa nem tudja vállalni január 1-jétől csak többségi önkormányzati, vagy állami cégek végezhetik a hulladékszállítási feladatot. A szolgáltató cégeknek a közszolgáltatói engedélyt is meg kell szerezni, amely engedélyt a Környezetvédelmi Főfelügyelőség ad ki. A szolgáltató cégeknek az OHÜ (Országos Hulladékgyűjtő Ügynökség) minősítést is meg kell szerezniük. A tulajdonosi döntés értelmében a Saubermacher Magyarország Kft. valamennyi településsel még ebben a hónapban felbontja a szerződést. A fél éves felmondási időt figyelembe véve november 30-ával a cég befejezi a lakossági közszolgáltatási tevékenységet. Az önkormányzatoknak ebben az évben olyan közszolgáltatóval kell szerződést kötnie, aki megfelel a jogszabályi előírásoknak. Robotka László képviselő: véleménye szerint minden településnek gondot okoz a kommunális hulladék elszállítása, amelyre megoldást kell találni. Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezető (Saubermacher Magyarország Kft.): jelenleg egy karcagi cég rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és egyedül Karcag településen látja el a tevékenységet, de még OHÜ minősítéssel nem rendelkeznek. Eszközpark tekintetében felkészültek. A térségünkben az Eszköz Kft. alkalmas a feladatra. A napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem volt. Tóth Tivadar polgármester megköszöni Kifferné Héder Andrea fióktelep-vezetőnek a település hulladékszállításának helyzetéről nyújtott tájékoztatást. 7

8 4./ Napirendi pont: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Tóth Tivadar polgármester: az írásos tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés? Süveges Zoltán: kérdezi, hogy történt-e egyeztetés a homoródalmási polgármesterrel a nyári programokról? Tóth Tivadar polgármester: a homoródalmási delegáció augusztus l6-án 10 fővel érkezik a településünkre. Robotka László képviselő: a betöltendő fogorvosi praxis felől érdeklődik. Tóth Tivadar polgármester: Vas megyéből egy fogorvos komolyan érdeklődött a praxis után. A fogorvosi rendelőt mindenképpen fel kell újítanunk, hogy az érdeklődő fogorvosokat itt tartsuk. A napirendi ponthoz további hozzászólás nem volt. 5./ Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. 6./ Napirendi pont: A fogorvosi rendelő felújítási munkái Czirkelbach Olga alpolgármester: a beruházási feladatokat előre meg kell tervezni, össze kell hangolni. A fogorvosi rendelő felújítására télen kért a Hivatal árajánlatot, és most azt kérjük a vállalkozóktól, hogy azonnal kezdjék el a munkát. Tóth Tivadar polgármester: a fogorvosi ellátás hosszú idő után megoldódni látszik. Az Önkormányzatnak mindent meg kell tennie, hogy a fogorvosi praxisra jelentkezőt felújított, minden feltételnek megfelelő rendelő fogadja, ezért a fogorvosi rendelő felújításának mielőbbi megkezdése elkerülhetetlen. A munkák megkezdésével nem várhatunk. Pétervári József műszaki előadó: a munkák ütemezése akkor történhet meg, ha a Képviselő-testület által korábban elfogadott programtervben a beruházás megkezdésének időpontját is meghatározzuk. Miután nincs időpont meghatározva, ezért fontossági sorrendben indítjuk a beruházásokat. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Korpási József helyi vállalkozó június 3-án a fogorvosi rendelő felújítási munkáit meg tudja kezdeni. Tóth Tivadar polgármester: a programterv készítésekorr volt sürgős és kevésbé sürgős feladat. A fogorvosi rendelő felújítása nem szerepelhetett a sürgős munkák között, mert nem volt a fogorvosi praxisra jelentkező. Mivel most van érdeklődő fogorvos, a rendelő felújítása sürgőssé vált. 8

9 Kovács László képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az írásos előterjesztést megtárgyalta, döntést nem hozott. A kivitelezési munkák elvégzésével Korpási József egyéni vállalkozó megbízását javasolja. A díjcsökkentés után Ft-tal kedvezőbb árajánlatot nyújtott be. Czirkelbach Olga alpolgármester: egyetért Korpási József egyéni vállalkozó megbízásával. Pétervári József műszaki előadó: Korpási József egyéni vállalkozó által módosított összeg bruttó Ft. A napirendi ponthoz további hozzászólás, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A fogorvosi rendelő felújítási munkái tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 58/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod, Deák Ferenc utca 8. szám alatti fogorvosi rendelő felújítási munkáival Korpási József egyéni vállalkozót (Székhely: Tokod, Szabadság u. 23.) bízza meg bruttó Ft vállalkozási díjért. Fenti összeg fedezetét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet épület-felújítás sorából biztosítja. 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül. 7./ Napirendi pont: A mezőőri feladatellátás éves értékelése Tóth Tivadar polgármester: a bizottsági elnökök véleményét kéri. Kovács László képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az írásos előterjesztést tárgyalta, döntés nem született. Süveges Zoltán képviselőtársa fejti ki elképzeléseit a mezőőri feladatellátásról. Süveges Zoltán képviselő: véleménye szerint a mezei őrszolgálat nem működik eredményesen, ezen felül költségesnek tartja. A mezőőr 8 órás munkaidejét kevésnek ítéli meg. Többet kell a területeken lennie, találkozni gazdákkal és információt gyűjteni. Elképzelhető, hogy ez a munka a Polgárőrséggel és Rendőrséggel együttműködve eredményesebb lesz. 9

10 Holtsukné Papp Rita képviselő: a lakosság kérését tolmácsolva elmondja, hogy kétségei vannak a mezőőri feladatellátás eredményességét illetően. A lakosság nem elégedett a szolgáltatással. Robotka László képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a mezőőri feladatellátást a továbbiakban is fontosnak tartja. Véleménye szerint a lakosságnak is segíteni kell a mezőőr munkáját. Célszerű a mezőőrnek naplót vezetni a napi tevékenységéről, intézkedéseiről. Czirkelbach Olga alpolgármester: szükségesnek tartja a mezőőri szolgálatot, azonban a jelenlegi mezőőr munkája ellen van kifogása. Véleménye szerint kevés időt tölt a településen. Kifogásolja, hogy a szombati rendezvényen a megbeszéltek ellenére éjfélkor nem állt munkába. Molnár István mezőőr: jelezte, hogy szombati napot nem tudja vállalni, mert kötelező vadkárelhárításra van beosztva vasárnap reggel 5 óráig. Nehezményezi, hogy előre nem kérték fel a munkára. Kovács László képviselő: szükséges a mezőőri szolgálat fenntartása. Fontosnak tartja a mezőőri szolgálat hatékonyabbá tételét, munkájának ellenőrzését. Véleménye szerint a mezőőr nem alkalmatlan a feladat ellátására. Süveges Zoltán képviselő: a rendőrségi fogadóórán a körzeti megbízott, a mezőőr és a polgárőrök egyeztessenek a területek bejárását illetően. Molnár István mezőőr: idén már hatékonyabban működik a mezei őrszolgálat, mivel már helyismerettel, emberismerettel rendelkezik. A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A mezőőri feladatellátás éves értékelése tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta: 59/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal - elfogadja a mezei őrszolgálat éves működéséről szóló beszámolót. Határidő: azonnal 10

11 8./ Napirendi pont: Nána felvidéki községgel kötendő partnerségi szerződés Tóth Tivadar polgármester: Nána és Tokod között kialakult jó kapcsolatot egy partnertelepülési szerződéssel erősítenénk meg. A Partnertelepülési Okirat aláírására a június 28-ai nánai ünnepi testületi ülésen kerül sor. Ugyanezen időpontban az Őszirózsa Nyugdíjasklub is partnerségi dokumentumot ír alá az ottani szervezettel. Romsics Lukácsné, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetője: tájékoztatja a Képviselő-testületet Nána településsel létrejött rendkívül jó kapcsolatról. Kéri, hogy a Nyugdíjas Klub tagjai közül 4 főt - az Együttműködési Szerződés aláírására - az önkormányzati gépjárművel vigyék el Nánára. Amennyiben a nánai falunapi rendezvényen a Nyugdíjas Klubnak műsort is kell adni 15 fő szállítása szükséges. A napirendhez további kérdés, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta Nána felvidéki községgel kötendő partnerségi szerződés tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 60/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatban ünnepélyesen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a felvidéki, közigazgatásilag a Szlovák Köztársaság területéhez tartozó Nána községgel partnerségi együttműködést kíván kötni, melyet szerződés formájában is meg kíván erősíteni. Felhatalmazza Tóth Tivadar polgármestert, a partnertelepülési szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására: június / Napirendi pont: A tokod-üveggyári óvodának helyt adó épületrész megvételre történő felajánlása Tóth Tivadar polgármester: a Kellner Jenő telefonon jelezte, hogy kérelmében számadat elírás történt. Tóth Gábor jegyző: a kérelmező az ajánlatában 650,29 térmértékű területrészt kíván eladni az Önkormányzatnak. Kellner Jenő telefonon tájékoztatta, hogy az ajánlatban elírás történt, és az egész ingatlant, az üzemcsarnokkal, óvodaépülettel együtt kívánja értékesíteni. Az 1657 m 2 ingatlan ára bruttó Ft/m 2, összesen Ft. 11

12 Tóth Tivadar polgármester: a NOVUM Kft., mint hivatalos értékbecslő az elmúlt évben 61,6 millió forintra értékelte az egész ingatlant. Kovács László képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az ingatlan megvételét nem javasolta. A Településfejlesztési Bizottság ülésén felvetette, hogy a fűtési költség csökkentése érdekében az üveggyári óvodában az épület állagának szinten tartása érdekében érdemes bizonyos beruházásokat elvégezni. További tárgyalásokat javasol a tulajdonossal az óvoda megvételéről. A napirendhez további kérdés, észrevétel nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A tokodüveggyári óvodának helyt adó épületrész megvételre történő felajánlása tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 61/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod, 536/A helyrajzi számú, természetben Tokod, Hunyadi utca 2. szám alatt található ingatlan 650,29 m 2 nagyságú épületrészét, Ft/m 2 áron nem kívánja megvásárolni. Határidő: A tulajdonos kiértesítésére: május / Napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használati díjának felülvizsgálata Tóth Tivadar polgármester: a helyi kereskedők, vállalkozók levelet juttattak el az Önkormányzathoz, melyben a helyi kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos rendelet megalkotását kérik a Képviselő-testülettől. A vállalkozók levelét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Egy korábbi egyeztetésen tájékoztattam a vállalkozókat, hogy helyi rendelet megalkotására a tárgykörben nincs lehetőség, viszont ígéretet tettem arra, hogy a Képviselő-testület megvizsgálja a jelenleg hatályban lévő helyiséghasználati díjakat. Robotka László képviselő: véleménye szerint lakosság igényt tart a mozgóárusok által árult termékekre, a kedvezőbb árak miatt. Ezt megszüntetni nem lehet. A helyi termelői piacra is szükség van. A kedvező lehetőségeket a lakosság részére meg kell adni. Kovács László képviselő: a mozgóárusokat nem szabad kitiltani a településről, mert lakossági igény van rá. Süveges Zoltán képviselő: az összehasonlításból is látszik, hogy a szomszédos településeken is Ft/óra a helyiséghasználati díj. 12

13 Czirkelbach Olga alpolgármester: javasolja a mozgóárusok hatósági ellenőrzését, hogy valamennyi szükséges engedély birtokában árulnak-e a településen. A napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem volt. 11./ Napirendi pont: Támogatási kérelem elbírálása Tóth Tivadar polgármester: a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A bizottsági elnökök véleményét kéri. Holtsukné Papp Rita képviselő: a Népjóléti Bizottság a kérelmet tárgyalta, javasolja az Egyesület támogatását. Robotka László képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének Ft támogatást javasol. A napirendi ponthoz további hozzászólás nem volt. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A támogatási kérelem elbírálása tárgyú előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot. 62/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületét (2800 Tatabánya, Mártírok u. 24. fsz. 1.) Ft összeggel támogatja. 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: a támogatási szerződés aláírására azonnal 12./ Napirendi pont: A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról Tóth Tivadar polgármester: a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Derogációs víziközmű projektek előkészítése című KEOP pályázat benyújtásához szükség van a határozati javaslat elfogadásához. Az írásos előterjesztés tartalmazza az előzményeket, melyet képviselőtársaim már ismernek. A csatornahálózat bővítésére nyújtunk be pályázatot. A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt. 13

14 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 63/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Derogációs víziközmű projektek előkészítése című KEOP kódszámú pályázati konstrukcióra. (Támogatási hányad: 85%) 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a projektdokumentációban rögzített mértékben, a projektelőkészítés finanszírozásához szükséges Ft önrészt biztosítja. Az Önkormányzat élni kíván a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított önerő-támogatási lehetőséggel, de amennyiben a támogatásban nem részesül a projekt előkészítéséhez, abban az esetben a szükséges önrészt a évi költségvetéséből biztosítja. Határidő: folyamatos 13./ Napirendi pont tárgyalása: Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása Tóth Tivadar polgármester: a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos részletek ismertetésére felkéri az óvoda vezetőjét. Papné Szaló Ilona óvodavezető: az óvodák tekintetében változott az állami finanszírozás. A központi költségvetés a humán erőforrást támogatja, és az óvodai dolgozók bérét finanszírozza. Egy alkalmazandó képlet alapján a pénzügyi csoportvezetővel számításokat végeztek, mely megmutatta, hogy a Mesevár Óvodának a működtetését hány főre finanszírozzák. Mivel ezt az állam finanszírozza és a gyerekeket nevelő személyzetre szükség van, a kedvező lehetőséget érdemes kihasználni. A hatodik óvodai csoport működtetéséhez három fő álláshelyet lehet biztosítani. A három fő álláshelyet határozott időre, 1 évre szeretné meghirdetni. Tóth Tivadar polgármester: az állam finanszírozza a plusz létszámot, az Önkormányzatnak ez pénzbe nem kerül. A kérelmet és az alapító okirat módosítását támogatja. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítását. 14

15 64/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda (2531 Tokod, Köztársaság u. 3.) Alapító Okiratát a következők szerint módosítja. 1. Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe a következő szöveg lép: 19. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: a) székhely-intézményben: 145 fő b) telephely-intézményben: 50 fő 2. Az Alapító okirat 20. pontja helyébe a következő szöveg lép: 20. Az intézmény csoportjainak száma: a) székhely-intézményben: 6 csoport b) telephely-intézményben: 2 csoport 3. Az alapító Okirat többi pontja változatlan tartalommal marad hatályban. Határidő: azonnal 14./ Napirendi pont: A Tokod története című könyv megjelentetése Tóth Tivadar polgármester: Seres Ferenc és Seres Sándor által írt Tokod története című könyvből 2 példány lelhető fel a könyvtárban. Ezt a könyvet 1993-ban adták ki. Igény van a könyv ismételt megjelentetésére. A régi kiadó a könyvet nem archiválta, újra kiadni nincs lehetősége. A Spori Print Vincze Kft. vállalta a könyv legyártását, nyomtatását. Seres Ferenc, mint jogutód hozzájárul a könyv újrakiadásához. Seres Ferenc két tiszteletpéldányt kér a könyvből. Kovács László képviselő: támogatja a könyv ismételt megjelentetését. Tóth Tivadar polgármester: a könyvek egy részét önköltségi áron is értékesíthetnénk. Süveges Zoltán képviselő: néhány díszpéldányt javasol a testvértelepülések részére. Holtsukné Papp Rita: erre a célra keményborítós könyv kiadását javasolja. Czirkelbach Olga alpolgármester: 100 keményborítós, l400 simaborítós könyv kiadására tesz javaslatot. 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátotta A Tokod története című könyv megjelentetése tárgyú előterjesztésben szereplő határozati 15

16 javaslatot, azzal a módosítással, hogy az 1500 könyvből 100 db keménytáblás példányt rendel meg az Önkormányzat. 65/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megjelenteti Seres Ferenc és Seres Sándor Tokod története című könyvét. 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod története című könyv példányban történő előállításával, - melyből 100 példány keménytáblás kivitelben készül - a Spori Print Vincze Kft.-t (2500 Esztergom, Schweidel u. 50.) bízza meg bruttó Ft vállalkozási díjért. Fenti összeg fedezetét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet általános tartalék sorából biztosítja. 3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglalt feladatok végrehatásával, a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: folyamatos 15./ Napirendi pont: Egyebek Czirkelbach Olga alpolgármester: megköszöni Pap Kálmánnak és csapatának a három tokodi rendezvényen végzett munkáját. Tóth Tivadar polgármester: a rendezvényen résztvevőknek a Tokodi Kopogtatóban köszönetet kell mondani. Kovács László képviselő: a Kinizsi 100-as sporteseményen 1500 versenyző vett részt. A pihenőknél egyszerre mindig fő volt. A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. Tóth Tivadar polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést 19 óra 10 perckor bezárta. K.m.f. Tóth Tivadar polgármester Tóth Gábor jegyző 16

17 17

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-8 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 41/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat Rendőrségi beszámolóról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szekszárd Városi Rendőrkapitányának a rendőrségről szóló 1994.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő Balatonederics Települési Önkormányzat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 8311 Nemesvita, Dózsa u. 4. Telefon: 87 466 133, Telefon:

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 10/2014. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Hegyesd Száma: 272-7/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 1-én (szerdán) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 11/2-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Faluház Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben