SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE"

Átírás

1 A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE AUGUSZTUS XXIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE Augusztus 20-i, Szent István Napi nemzeti ünnepünket augusztus 17-én 10 órakor, a katolikus templomkertben, a szentmise előtt tartjuk meg. Pilismarót Község Önkormányzata

2 2 PILISMARÓTI HÍREK AUGUSZTUS BALÁZS MÁRTA márciusi testületi ülésen A történtekről szóló tájékoztatás óta is sok minden történt az önkormányzat életében. Az április 29-i testületei ülésen a testület döntött a Mesevár Óvodában megüresedő óvodavezetői álláshely megpályáztatásáról. Bebiák Hedvig óvodavezetőnk a megváltozott jogszabály értelmében 10 órát tartózkodhatna a csoportban a gyerekekkel, ezért úgy döntött, hogy a gyerekeket választja és nem a vezetői teendőket. Eddigi munkáját ezúton is megköszönjük neki, és további sok sikert kívánunk a pedagógiai munkájához. A pályáztatási eljárás időközben lezárult, és a testület a június 26-i testületi ülésen a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, ugyanis a kiírásnak megfelelő végzettségű személy nem jelentkezett óvodavezetőnek. Augusztus 1-től Szathmári Sándorné látja el határozott ideig egy évig az óvodavezetői teendőket, a helyettes pedig Markó Éva lesz. Jó munkát kívánunk nekik az új munkakörökhöz. A képviselő-testület ezen a testületi ülésen elfogadta a évi harmadik negyedévi költségvetési előirányzatának módosítását, majd ezt követően elfogadta a gazdálkodásról szóló zárszámadást. A költségvetés kiadási és bevételi főszámai röviden: A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét ezer forintban, ebből: a felhalmozási célú bevételek összegét ezer forintban, a működési célú bevételek összegét ezer forintban, az önkormányzati támogatás összegét ezer forintban; az önkormányzat költségvetési összes kiadását ezer forintban, ebből: a felhalmozási célú kiadások összegét ezer forintban, a működési célú kiadások összegét ezer forintban, az önkormányzati támogatás összegét ezer forintban állapítja meg. Az áprilisi testületi ülés rendeletalkotásban bővelkedett. A testület megalkotta az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendele- Önkormányzati hírek tét, melyben a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló szabályokat fogadta el. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával megvalósult a polgármesteri hivatal felújítása és a helyi termelői piac kialakítása. Június 19-én megtörtént a polgármesteri hivatal és a piac ünnepélyes átadása. A hivatal átadásáról külön cikkben számolunk be. Július 12-én szombaton a Gesztenyés Helyi Termelői Piac megkezdte ideiglenes működését. Ezúton tesszük közzé a piacunk üzemeltetésével kapcsolatos fontosabb információkat: Minden szombaton óráig várunk minden kedves érdeklődőt és vásárlót! Megveheti a Pilisben és a Dunakanyarban termelt, készített élelmiszereket, ami a családi asztalra kívánatos. Amit ígérhetünk, hogy a piacon kapható lesz: Friss tyúkés fürjtojás, idényzöldségek és gyümölcsök,a környék kistermelőitől származó füstölt áruk, kolbászok, tehén- és kecske sajtok, túró, tejföl és házi vaj, lekvárok, szörpök, mézek, vágott és cserepes virág és palánta! A háztáji és a kiskertek kincseit várjuk a piacra! Szervező: a Pilismaróti Önkormányzat megbízásából: Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet com, telefon: Természetesen várjuk a helyi őstermelők és kistermelők megjelenését a piacon. Célunk, hogy a helyben megtermelt, előállított érték, helyben kerüljön fogyasztásra, felhasználásra. Kérünk mindenkit, mielőtt megkezdené árusító tevékenységét keresse az árusítás feltételeivel kapcsolatosan Orsai Zoltánné falugazdászunkat. Ő a jelenleg ingyenesen kiváltható igazolványok tekintetében tud segíteni. A helyi termelő számára piaci nyitvatartási órákban a stand használata ingyenes, de a standok elfoglalásának rendjét, illetve az árulni kívánt termékkört a Dunakanyar- Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet vezetőjénél Nyitrai Zsuzsannánál kell bejelenteni. Ezt megtehetik előzetesen szombati napon a piacon, vagy a felhívásban szereplő telefonszámon. Kérem, hogy a félreértések elkerülése végett keressék az üzemeltetőt! Mindenkinek jó árusítást és sok vevőt kívánunk! A civil szervezetek támogatásáról a testület elfogadta a 6/ (IV.30.) önkormányzati rendeletet. A rendeleti szabályozás lényege, hogy az önkormányzat az éves költségvetéséből működési célú támogatást, miután nem kötelező önkormányzati feladat, pályáztatás útján, a támogatás jogszerű felhasználásáról szóló elszámoltatási kötelezettség mellett, nyújthat a civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek. E rendelettel a testületnek a célja a már említett működési célú támogatáson túl a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása, valamint a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása. A rendelet teljes terjedelemben az önkormányzat honlapján olvasható. Egy határidőre azonban felhívnám a figyelmet a pályázat benyújtási határideje minden költségvetési év március 15. napja. A határidővel kapcsolatos szabályokat a rendelet tovább részletezi. A testület ezen az ülésen 41/2014. (IV.29.) önk. határozatával elfogadta a belső ellenőr éves összefoglaló jelentését. A 42/2014. (IV.29.) önk. határozattal elfogadásra került a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata. E szabályzat a közszolgálati törvényből fakadó hivatali dolgozókra vonatkozó köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket rendezi. Az ülésen sor került még közterület elnevezésre is. A pilismaróti 0151 hrsz-ú önkormányzati útként nyilvántartott közterületet: Egér útnak, a pilismaróti 1511, 1512, 1514, 1516, 1520, 1522 hrsz-ú önkormányzati útként nyilvántartott közterületeket, pedig Forrás útnak nevezték el. Döntött a testület a Kompokrévek pályázaton való részvételről. A révátkeléshez szükséges úszó létesítmények felújításának teljes bruttó költsége forint, az igényelt támogatás forint. A működési költségekhez igényelt támogatás forint. A 45/2014. (IV.29.) önk. határozattal a testület Pilismarót Község közvilágításának energiatakarékos átalakítása című, KEOP-5.5.0/A/ jelű ,- forint támogatástartalmú, forint, összköltségű pályázat megvalósítása érdekében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 122/A. (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a testület a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft-t bízta meg. E projekt megvalósítása érdekében a beérkezett árajánlatok alapján az energetikai audit elkészítésével (energetikai tanulmány, veszteségfeltáró vizsgálat és záró audit) a LARCO Investment Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, a villamos tervek elkészítésével az E-TERV Villamosipari Mérnökiroda Kft-t, a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével a VITAL MANA- GEMENT Tanácsadó Kft-t bízta meg. Az áprilisi testületi ülésen több döntés nem született. Május 12-én a testület rendkívüli ülést tartott. Egyetlen napirendi pontja volt, a Pilismarót hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozatala. Három pályázó nyújtott be ajánlatott a meghirdetett közbeszerzési eljárásra. Összességében legjobb ajánlat a Zöld Bicske Nonprofit Kft-től érkezett be június 6-án aláírásra került a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel. A szerződés két éves határozott időre szól. A szolgáltató által adott árajánlat alapján a lakossági hulladékot nettó 3,2 HUF/liter/ ürítés díjért szállítják el. A számlázás negyedévente történik. E témával kapcsolatosan az újságban megjelentetjük a lakossági tájékoztatót. Június 26-án a testület megtartotta munkaterv szerinti ülését. Napirendi pontok között szerepelt a község közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtartása, valamint a települé-

3 2014. AUGUSZTUS PILISMARÓTI HÍREK 3 sen közszolgáltatást végző szolgáltatók beszámolója is. A rendőrkapitány úr képviseletében megjelent helyi körzeti megbízottak, valamint Bakos Tamás szolgálatvezető úr a bűnelkövetésről és a falvak közbiztonság helyzetéről tartott beszámolót. Tájékoztatása szerint július 1-től megerősített járőri jelenlét kezdődik Pilismaróton és Dömösön, a sorozatos hétvégi ház feltörések miatt. A Gerenda sátorozói és a termény, takarmány tolvajok elleni határozottabb fellépésben kért rendőri segítséget polgármester úr. Sajnálatos módon a közszolgáltatók a szemétszállítást kivéve, nem érzik magukénak településünket, és többszöri megkeresés ellenére sem küldtek beszámolót az általuk végzett szolgáltatásról. Bebiák Hedvig óvodavezető beszámolt a Mesevár Óvodában folyó nevelési munkáról. Az 5. napirendi pontban a testület egyhangúlag megválasztotta az helyhatósági választások sikeres lebonyolítása érdekében a Helyi Választási Bizottságot. Tagjai: Fábiánné Gyimesi Lívia, Hunyadi Katalin, Markó Éva. A bizottság póttagjai: Garamszegi Jánosné, Pintér Gyula. Az Egyebek napirendi pont keretében a Komárom-Esztergom Megye kerékpárútjaival kapcsolatos kezdeményezést a testület támogatta, melynek lényege az, hogy az ÚJ KRESZ szerint kerüljön a úttestre felfestésre kerékpárút jelzés, a kerékpározás biztonságosabbá tétele érdekében. A települések ez irányú döntését a kezdeményező eljuttatja a közútkezelőhöz. Remélhetőleg a kezdeményezésre intézkedés fog történni. Döntött még a testület a 080/4. hrsz-ú önkormányzati ingatlan júliustól-október 15-ig történő bérbeadásáról, a sportcsarnok eseti bérbeadásáról is. Sor került még a közbeszerzési szabályzat módosítására is, pontosabban a közbeszerzési törvény rendelkezésének való megfeleltetés történt meg. A Müller Villamosmérnöki Iroda Bt-t választotta ki a testület a közvilágítás korszerűsítési pályázatban műszaki ellenőrnek, a nyilvánosság biztosítása érdekében Bölcskey Péter egyéni vállalkozó ajánlatát fogadta el a testület. A testület továbbá Fehér István térítésmentes Dunaparti ingatlan ajándékozásáról döntött, valamint a 62/2014. (VI.26.) önk. határozatában arról, hogy a basaharci fővízóramérőt a díjhátralék behajtásáig, ideiglenesen lezárja. Zárt ülés keretében önkormányzati hatósági ügyben csatorna érdekeltségi hozzájárulás összegének csökkentése iránti kérelmet bírált el a testület, a kérelem elutasításra került, valamint a basaharci szolgálati lakás értékesítése ügyében Fenyvesi Attila megkeresésében hozott döntést a testület. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos részletkérdések, jelenleg még tisztázás alatt vannak. Július 12-én Szikorszki János civil lakosunk kezdeményezésére sor került a katolikus temetőbe, a Hunyadi utcáról vezető híd névadó ünnepségére, és hivatalos felavatására. Immáron Pilismarótnak is van Erzsébet hídja. Július 31-én a testület rendkívüli ülést tartott. Befejeződött a közvilágítás közbeszerzési eljárása. A Közbeszerzési Döntéselőkészítő bizottság döntési javaslatot terjesztett a testület elé. 68/2014. (VII.31.) önk. határozattal a KEOP /A/ kódjelű pályázat közvilágítás korszerűsítés, közbeszerzési eljárását a testület eredményesnek és érvényesnek nyilvánított. A közbeszerzési eljárást az Energy Hungary Energetikai Zrt. nyerte. Az egyösszegű vállalkozói díj: forint. A rendkívüli ülés keretében a testület még döntött Szathmári Sándorné augusztus 1-től, 1 évre, óvodavezetőként történő megbízásáról. Ica arra való tekintettel, hogy a vezetői állás pályáztatása eredménytelen volt, felmérve az önkormányzat helyzetét és lehetőségeit, egy évre vállalta a megbízatást. Munkájához sok sikert, a nyári szünetre pedig mindenkinek jó pihenést és kellemes nyarat kívánunk! A nyár további részében a testület munkája szünetel.

4 4 PILISMARÓTI HÍREK AUGUSZTUS Pilismarót ma virágzó település özeledik az önkormányzati választás, közel két hónap múlva ismét az urnákhoz járulhatnak a választópolgárok, amikor dönthetnek arról, ki, kik vezessék a községet, kik döntsenek a falu ügyes-bajos dolga- K iban a következő öt esztendőben. A Pilismaróti Hírek (MH) ebből az alkalomból megkérdezte Pergel István (PI) polgármestert, hogyan látja az elmúlt négy évet, és mik a tervei a jövőre vonatkozóan. MH: Polgármester úr! Értékelhetjük-e úgy az elmúlt közel négy évet, hogy az sikeres volt a község fejlődése szempontjából? PI: Az elmúlt négy éves ciklust összességében jónak és sikeresnek ítélem meg a falu fejlődése szempontjából. Sok mindent elvégeztünk, de még sok feladat áll előttünk. Mint mindenki életében az önkormányzatunk életében is voltak nehezebb és könnyebb időszakok. Miután A 2010-ben polgármester lettem, meg kellett tanulnom településvezetőnek lenni, hisz köztudott, eddigi életemben mindig a piaci szektorban dolgoztam. Ott egészen más szempontrendszer és követelmény volt, mint egy település élén. Nem kis gondot okozott beletanulni a helyi politikába, de minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy sikerült. Ezt a falu jelenlegi állapota tükrözi a legjobban. Pilismarót ma élhető, lakható, virágzó település. A megújult településközpont, az új üzletek, a piac, a templomtér, a katolikus ravatalozó épülete, a református temető kerítése, a rendőrségi szolgálati lakás, a hivatal megújult épülete, a napelemes rendszerek kialakítása, a kultúrház tűzfala, a patika felújított teteje, a autóbuszvárók kialakítása mind-mind ezt igazolja. Amiket felsoroltam, nem az önkormányzat beruházása, hanem a település közös eredménye. MH: Összességében hány pályázaton nyert a település, és pénzügyileg mennyi lett rendezve? PI: Az áprilisi számban már részleteztem folyamatban lévő pályázatainkat ben több, előző ciklusból áthúzódó pályázatot fejeztünk be, és zártuk le a pénzügyi elszámolását. A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bozóky Mihály Általános Iskolában pályázat, a közoktatási infrastrukturális fejlesztése pályázat, vagy az informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat, valamint a Nemzeti Kulturális Alapból iparművészeti alkotás elhelyezése pályázat az előző vezetés eredménye, ugyanakkor a befejezés jogfolytonosság miatt a mi feladatunk lett. Minden évben pályáztunk a Pilismarót- Zebegény révátkelés felújítási és működtetési támogatásra. Négy év alatt 8 és fél millió forint megítélt támogatást tudtunk felhasználni, a megítélt támogatásokkal határidőre elszámoltunk ben 5 millió 850 ezer forintot pályáztunk felújításra és működésre, erről döntést még nem kaptunk ben a romatelep felszámolására kaptunk az EMMI -től forintot ban a Polgármesteri Hivatal felújítására és a termelői piac kialakítására pályáztunk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból. E két fejlesztés egymás feltételei voltak. A hivatal nem újulhatott volna meg a piac létrehozása nélkül. A beruházás összköltsége közel 60 millió forint, a megítélt támogatás összege mintegy 44 millió forint. A támogató hatóság ebből a mai napig egyetlen forintot sem utalt ki, de a kivitelezésre és a pályázat megvalósítására 42 és fél millió forintot fizettünk ki saját erőből. Nagyon nehézkes az együttműködés az MVH-val. Az első kifizetési kérelmünket több mint fél év alatt sikerült jóváhagyniuk, de pénzt még a mai napig nem utaltak. Nehéz megérteni, hogy az állam nevében eljáró hatóság ilyen lehetetlen helyzetbe hozta önkormányzatunkat. A polgármesteri hivatal és a sportcsarnok tetején elhelyezett napelemekre vonatkozó pályázatunk sikeresen befejeződött. A pénzügyi elszámolás még nem történt meg, forint érkezett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről. A közvilágítási lámpatesteket akarjuk pályázattal korszerű, takarékosabb LED világítótestekre lecserélni. A forint beruházási költségből az ügynökség forint összeget utalt át. Nem könnyű így gazdálkodni. Közvilágítás pályázatunk közbeszerzési eljárása a napokban fejeződött be, a pályázat nyertesét kiválasztottunk, hamarosan megkezdődik a tényleges munka. A sok fejlesztési pályázat mellett ne feledkezzünk meg a vis major pályázatokról sem, mert a négy év bővelkedett azokban is. Az időjárás okozta partfalomlás, patakkár, a as dunai árvíz sok feladatot és sok adminisztrációt jelentett az önkormányzatnak. A négy éves ciklus alatt összességében több, mint 550 millió forint fejlesztési célú támogatás került felhasználásra a településen. Ez meg is látszik a falun, hiszen ez az érték mind itt van, és itt is marad. MH: Mire jutott a legtöbb pénz az elmúlt időszakban? PI: A jelenlegi feladatfinanszírozás, melyet a központi költségvetés biztosít az önkormányzatok számára, semmire sem elég. Nincs olyan kötelező önkormányzati feladat, amire azt mondhatjuk, az állam 100 %-ban fedezné a finanszírozását. A helyi adókból származó millió forint közötti éves bevételünk felhasználásának mozgástere szűkös. Főként működésre kell fordítanunk a bevételeket. Örülünk, ha egy kevés jut felújításra, felhalmozásra év végén sikeresen túljutottunk önkormányzatunk adósságkonszolidációján, 80 millió forint és kamatai felhalmozási célú hitelt és 10 millió forint működési célú hitelt vállalt át tőlünk az állam. Az iskolafelújításra felvett takarékszövetkezeti hitelszerződés módosításával, további 2,5 millió forintot (halasztott tőkefizetés) spóroltunk meg Pilismarótnak, melyet szintén az állam vállalt át. Iskolánk január 1 -től állami fenntartásba történő átadásával 79 millió forinttal csökkent a költségvetési kiadási főösszegünk. Ezáltal egy kicsivel többet tudtunk adni a működéshez, így az intézményeink által nyújtott szolgáltatások színvonala magasabb lett. Több jutott az óvodának, több jutott a hivatalnak. MH: A megvalósult fejlesztések közül melyiket tartja a legfontosabbnak? PI: Természetesen valamennyi közösen elért eredményünkre büszke vagyok. A képviselő-testülettel jól lehetett együtt dolgozni. Az irányvonalat, és a célt, amelyet a ciklus elején a falu fejlődése érdekében valamennyien meghatároztunk, elértük, sőt meg is haladtuk. A testületi tagok jó együttműködési, valamint kompromisszumkészsége megkönnyítette a mindennapi munkát. A hivatal a jegyzőasszony vezetésével, szaktudásával segítette döntéseink előkészítését, végrehajtását. Jó apparátusi háttérmunka nélkül nincs eredmény, nem működik a falu. Ezért ezúton szeretném megköszönni a magam és a testület nevében a hivatal valamennyi jelenlegi és volt dolgozójának négy éves munkáját, és kívánok további sok sikert pályafutásukhoz! Több apró dolog van, amiről még nem beszéltem. Sok dolog, ami az önkormányzat, a hivatal jó működéséhez kellene, nincs, vagy nagyon elavult. Az új jogszabályok folyamatosan új feladatok elé állítják az önkormányzatot. A polgármesteri hivatal informatikai rendszerének felújítására több mint egymillió forintot kellett költenünk, mert nem akartuk, hogy informatikai rendszerünk összeomoljon. A 2014-től életbe lépett új költségvetési számviteli rend miatt 500 ezer forint értékű új könyvelő programot vásároltunk. Büszke vagyok arra, hogy a hivatal megújult épületét 3,3 millió forint értékben új bútorokkal tudtuk berendezni. Így egységes, modern, kulturált képet mutatunk. Hiszen ez a Község Hivatala! mondom mindig. Ezért adnunk kell arra, hogy, aki ide belép az ügyét intézni, annak jó benyomása legyen rólunk, és büszke va-

5 2014. AUGUSZTUS PILISMARÓTI HÍREK 5 gyok arra is, hogy itt mindig nyitott ajtókra talál. Nálunk nincs bezárva az ajtó, bárki bármikor jöhet hivatali nyitvatartási időben. A hivatal dolgozói mindig készségesen állnak legjobb tudásuk szerint az ügyfelek rendelkezésére. MH: Mi okozta a legnagyobb nehézséget az elmúlt időszakban? PI: Az önkormányzat gazdálkodása jelenleg kiegyensúlyozott. Nincsenek működési problémáink. Természetesen a kintlévőségek behajtása és a pályázati támogatási összegek, melyeket várunk, megkönnyítenék a helyzetünket. A folyamatosan változó előírások, a kötött finanszírozási rendszer, a határidők tömkelege bizony nem könnyít az életünkön. Nem volt könnyű egy évig az Idősek Klubja épületében lenni, de túléltük. Az időjárás okozta ad hoc feladatok, patakmeder-rendezés, vízfolyások karbantartása sok váratlan helyzetet teremtett számunkra. Gondoljunk itt például az Öregekből lezúduló tavaszi sártengerre. Az esőzések okozta partfalomlás kapcsán a helyreállítás két ütemét az lassította, hogy nehezen találtunk vállalkozót, aki a beárazott költségvetés alapján megítélt támogatás összegében a kivitelezési munkát elvégezte volna. Az előzetes költségkalkulációkat követően a munkálatok tényleges elkezdésénél sokszor előre nem látható károkra derült fény, ami a megítélt támogatásból nem volt finanszírozató. A közfoglalkoztatás folyamatosan változó helyzete mindig nehézséget jelentett számunkra. Volt úgy többször, hogy egy közfoglalkoztatottunk sem volt, mégis meg kellett oldani, a hókotrást, járdák takarítását, közterületi hulladékgyűjtők kiürítését, vagy a falu virágosítását. Előre kellett megterveznünk a következő időszak aktuális feladatait, és annak megfelelően kellett a közfoglalkoztatottak létszámát meghatároznunk. Mi kértünk, a Munkaügyi Központ pedig döntött. De mi még nem panaszkodhatunk, mert a kormányzat döntéseit figyelembe véve Pilismarót mindig a lehető legtöbb közfoglalkoztatottat kapta. Jó lenne velük valódi értékteremtő munkát végezni. A közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozóink is megérdemelnék végre, hogy biztos munkahelyük, és biztos megélhetésük legyen. Sokuk munkája kiváló, szorgos kezük nélkülözhetetlen a település összképének kialakításában. Számítunk rájuk a jövőben is, és megpróbálunk több fórumon közbenjárni annak érdekében, hogy akár egy járdaépítés is elindulhasson a START Munkaprogram keretében. MH: Mik a fejlesztési tervei, elképzelései a jövőre nézve? PI: Szeretném folytatni az eddig megkezdett munkát. Elindítottunk a testülettel egy folyamatot, ami szerintem jó irányba halad. Fejlődik a falu. Továbbra is együtt kívánunk működni az egyházakkal és a civil szervezetekkel. Az egyházak képviselői, Kovály Erzsébet tiszteletes asszony és Kálmán Antal atya valamennyi rendezvényünkön jelen volt, ami támogató és virágzó együttműködésünkről tanúskodott. A temetők gondozásában, rendben tartásában mindig számíthattak ránk annak ellenére, hogy az önkormányzatnak nincs temetője. Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem Antal atyának a pilismarótiakért végzett munkáját és egyben sok sikert kívánok további szolgálatához. Segítséget nyújtottunk a civil kezdeményezéseknek. Lőrincz Attila külső bizottsági tag kezdeményezésére az önkormányzat részt vett a Nemzeti Emlékoszlop megépítésében, környezetének kialakításában. A Hungaricumnap kulturális rendezvényeinek már másodszor adtunk helyet a sportcsarnokunknak. Az idei Operett Gála, nagy sikert aratott, fellépőinek költségét előfinanszíroztuk. A Retro Lady-k tánccsoport Szüreti Bál rendezvényét, kiállításait szintén támogattuk. Velük együtt tehetjük a falu életét mozgalmasabbá, színesebbé. Célunk a velük való további jó együttműködés, önkormányzati szervezésű nemzeti ünnepeinkbe, rendezvényeinkbe való bevonásuk. És végül, de nem utolsó sorban Fábiánné Gyimesi Lívia iskolaigazgató asszonynak, Bebiák Hedvig volt óvodavezetőnknek és intézményeink dolgozóinak szeretném megköszönni az önkormányzatnak nyújtott segítségüket és munkájukat. Igyekszünk a jó együttműködés reményében napi kapcsolatban maradni az iskolával, annak ellenére, hogy már nem az önkormányzat a fenntartója. Azt vallom, hogy ez az iskola ettől még a mienk, és az Igazgatási szünet Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy augusztus 11-től a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalban két hét igazgatási szünetet tartunk. Augusztus 11-től - 15-ig igazgatási szünet Aaugusztus 18-án ig ügyelet Augusztus 22-én ig ügyelet Rendkívüli, illetve anyakönyvi esemény esetén értesítendő: Balázs Márta, telefon: 06/ Megértésüket köszönjük! Balázs Márta sk. jegyző Önkormányzati választás 2014 PILISMARÓTI HVI r. Áder János köztársasági D elnök úr október 12. napjára tűzte ki az önkormányzati választás időpontját. Az önkormányzati választásokon szavazhat minden magyar és nem magyar állampolgár, aki legalább 18 éves és bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon. Az önkormányzati választás egyfordulós. A választás sikerének nincs érvényességi (hány embernek kell szavazni) és eredményességi feltétele (hány szavazat kell a győzelemhez). Így, ha egy településen csak egy ember megy el szavazni, akkor az a jelölt lesz a polgármester, akire ez az ember a szavazatát leadja, mivel már egy szavazat is elég a győzelemhez. Az önkormányzati választásokon a választópolgárok polgármestert, helyi képviselőket, megyei képviselőket választanak. Az önkormányzati választáson az lehet jelölt, aki megfelelő mennyiségű ajánlóíven aláírást gyűjt össze. Az egyéni listán vagy egyéni választókerületekben az épület állagának megóvása, fontos számunkra, ezért karbantartó alkalmazása nem lehet kérdéses, bármennyibe is kerül. Fontos az, hogy a helybeli gyermek helyben kapja meg az oktatást magas színvonalon, és ez itt Maróton biztosított! A Belügyminisztériumnál elbírálás alatt van óvodafejlesztési pályázatunk. Ennek ellenére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az óvoda energetikai fejlesztésére ismételten pályázatot készítünk. Célunk az orvosi rendelő helyén egy korszerű egészségügyi központ létrehozása. Tudjuk, hogy ez a pályázati kiírásoktól függ elsősorban, mert ezt mi saját forrásból nem tudjuk megvalósítani. Vannak még céljaink, és vannak még lehetőségeink, ha bizalmat szavaznak nekünk, élünk velük! lehet jelölt, aki a polgárok 1 százalékának ajánlásával rendelkezik. A polgármesterjelölteknek a településen élők számától függően a választópolgárok 1, 2 vagy 3 százalékának ajánlására van szüksége. Pilismarót tekintetében a polgármester-jelölteknek a választókerületben élő választópolgárok 3%-nak ajánlásával, a képviselő-jelölteknek a választópolgárok 1%-nak ajánlásával kell rendelkeznie. A jelöltajánláshoz szükséges ajánlóíveket a Helyi Választási Irodától lehet igényelni augusztus 25. napjától. Ezúton kérem ismételten a tisztelt lakosságot, hogy személyi okmányaik érvényességét szíveskedjenek a választás előtt ellenőrizni annak érdekében, hogy ne a választás napján szembesüljenek azzal, hogy nem szavazhatnak, mert okmányaik lejártak. Továbbá kérjük Önöket, hogy minél többen vegyenek részt október 12-én a választáson, tegyék le voksukat a jelöltekre! A választással kapcsolatos tovább információkért forduljanak Balázs Márta Helyi Választási Irodavezetőhöz.

6 6 PILISMARÓTI HÍREK AUGUSZTUS Hazatér az őrmester Hatvankilenc év után hazaszállítják ukrajnai szülőfalujába egy Magyarországon hősi halált halt szovjet katona földi maradványait. Djacsuk Andrij őrmester pilismaróti temetőben található sírját május 15-én, csütörtökön exhumálták. SZŰCS LÁSZLÓ özel hét évtizedig pihentek K magyar földben az ukrán származású Djacsuk Andrij őrmester földi maradványai. A Vörös Hadsereg egykori katonája január 14-én hunyt el a pilismaróti iskolában kialakított tábori kórházban az egy hónappal korábban, harc közben szerzett sérüléseibe halt bele. Djacsuk őrmester azon kevesek közé tartozik, akiket haláluk után az egyik legmagasabb elismerésben, a Szovjetunió Hőse kitüntetésben részesítettek. Szülőfalujában, az ukrajnai Veliki Orlinciben hosszú évek óta szobor állít emléket neki. Földi maradványait azonban eddig még nem szállították haza. Igaz, azt is csak néhány évvel ezelőtt sikerült kideríteni, hogy az alig kétezer főt számláló Komárom-Esztergom megyei település, Pilismarót református temetőjében nyugszik. Djacsuk Andrij őrmester sírköve a pilismaróti református temetőben A falu fölé nyúló dombon épült református templom lábánál lévő sírkert egyik sírkövén hosszú évtizedeken keresztül csak egy egyszerű kőtábla hirdette: itt nyugszik egy ismeretlen szovjet hős. A kifakult betűk a mai napig kivehetők a sírkövön, ám föléjük néhány éve új táblát szereltek, rajta Djacsuk Andrij fényképével, születésének és halálának dátumával. Az őrmester 1944 decemberében, a pilismaróti dunai átkelés során érdemelte ki a Szovjetunió Hőse kitüntetést. Csónakjával egymaga hetven katonát vitt át az egyik partról a másikra. A harmadik forduló közben a csónak aknavető-találatot kapott, a repeszektől Djacsuk Andrij is súlyosan megsérült. Az alig 24 éves tiszthelyettes ekkor saját, vérző testével tapasztotta be a kilyukadt csónaktestet, hogy átvihesse bajtársait a túlpartra megmentve ezzel őket a jéghideg Dunába való fulladástól. Azonnal a tábori kórházba szállították, azonban hiába tettek meg érte mindent az orvosok, egy hónappal később belehalt az átkelés során szerzett sebesüléseibe. A tiszthelyettes hőstettének és halálának történetét a pilismaróti sír mellett mondja el Pjaszkorszij Pjotr Antonovics, egy Veliki Orlinciban található vállalat tanácsosa. Ez a cég vállalta fel azt, hogy koordinálja a hősi halott földi maradványainak exhumálását és hazaszállítását. A tanácsos elárulja azt is: mivel a katona elhunytakor tévesen tüntették fel a személyi lapon az elhalálozás helyét, hosszú évtizedeken keresztül nem lehetett tudni, hogy pontosan hol nyugszik. Aztán a pilismaróti erdőgazdaság egykori fővadásza, Róth János segített a helyszín beazonosításában. Ezt követően pedig több olyan bizonyíték is napvilágra került, amely egyértelművé tette, hogy a pilismaróti sírkertben eltemetett ismeretlen katona valójában Djacsuk Andrij őrmester. Maruzs Roland alezredes (balra), dr. Bíró Andor, a főosztály szakreferense és Pjaszkorszij Pjotr Antonovics Az ukrán állami tárcaközi bizottság, ukrajnai partnerszervezetünk keresett meg minket azzal, hogy szeretne hazavinni Magyarországról egy háborús hőst. Mi ebben természetesen partnerek voltunk, hiszen nekünk is számtalanszor segítettek az ukrán hadisírgondozók mondja Maruzs Roland alezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály Katonai Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti Osztályának vezetője, akinek hivatalból szintén jelen kellett lennie a sír feltárásakor. Hozzáteszi: a hősi halott hazaszállítását koordináló vállalat képviselői közvetlenül megkeresték a pilismaróti önkormányzatot is, kérve a segítségüket az exhumálásban. A Honvédelmi Minisztérium főosztálya ezt követően szerezte be a szükséges engedélyeket és pontosította az időpontot. Djacsuk Andrij egyike annak a mintegy ezer szovjet katonának, akik Magyarország területén estek el a második világháborúban. A magyar hadisírgondozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy az egykori ellenség elesett katonái békében, nyugodtan pihenhessenek hangsúlyozza az alezredes. Az őrmester sírján mindig volt friss virág, gyakran mécsest is gyújtottak emlékére a temetőbe kilátogató emberek meséli a település polgármestere, Pergel István, mielőtt az exhumáláshoz megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozó munkatársai nekilátnának a hét évtizedes sír megbontásának. Az önkormányzat első embere hangsúlyozza: a falu mindkét temetőjében nyugszanak elesett világháborús katonák, a pilismarótiak pedig mindig megbecsülték az ő emléküket, gondoskodtak arról, hogy méltó helyen nyugodhassanak, hiszen jól tudják, hogy a halott katona többé már nem ellenség. A falu lelkipásztora, Kovály Erzsébet úgy tudja, az őrmester maga kérte, hogy a református temetőbe temessék. A gyülekezethez tartozott a sír, a gyülekezet tagjai gondozták azt emeli ki a lelkész, majd Isten áldását kéri a hősi halottra. Hetven évig volt a temető része a sír, ezért az őrmester földi maradványainak exhumálása után visszaállítják eredeti állapotába, így aki szeretne, továbbra is elhelyezhet itt egy szál virágot vagy mécsest árulja el a polgármester, miközben egyre több csont kerül elő a földből. A hősi halott földi maradványait ebben a koporsóban szállítják Ukrajnába Az őrmester hamarosan hazai földben nyugodhat. Veliki Orlinci önkormányzata a kijevi és a moszkvai patriarchátussal közösen május 27-én rendezi meg az újratemetését. Katonai tiszteletadással és díszsortűzzel búcsúznak tőle, földi maradványait a családi sírba, édesanyja koporsója mellé helyezik ben indult el otthonról, több mint hetven év után tér haza Forrás: honvedelem.hu

7 2014. AUGUSZTUS PILISMARÓTI HÍREK 7 yönyörű, tartalmas, a magyar identitást megtartó és G erősítő kirándulásra hívok mindenkit, csodálatos környezetbe, színmagyar vidékre, Budapesttől 700 km-re, a Hargitára és annak a lábához. Helyi túravezetőkkel bejárjuk a történelmünk szempontjából fontos helyeket, ahol nemzetünk sorsa egy-két maroknyi hős székely kezében volt, amire minden magyarnak emlékeznie kell. Bejárjuk a csodálatos téli fenyveseket, havasokat. Megismerhetjük a híres székely vendégszeretetet, és megtapasztalhatjuk azt a csodálatos érzést, hogy otthonról elindulva, 10 órát utazva is hazaérkezünk! Szállásunk Csíksomlyón a Salvator hotelben a kegytemplom mellett és Zeteváralján a Zeta panzióban lesz, 2-4 ágyas szobákban. Lovas szánnal fölszánozunk a Görgényi -havasokra, teherautó platóján utazva a haza oltárán zászlót állítunk az 1800 méter magas Madarasi Hargitán. Ellátogatunk a Budapesttől 820 km-re lévő gyimesbükki vasúti őrházhoz, ezeréves történelmi határunkra, ahol Deáky András tart nekünk rendhagyó történelemórát! Akár csónakázhatunk is a tordai sóbányában, ahol lélegzetelállító látványban lehet részünk mélyen a föld alatt. Ellátás: félpanzió (bőséges reggeli,vacsora) Utazás: új, komfortos, extra felszereltségű Setra 417 GT HD autóbusszal Az ár tartalmazza az utazást, szállást, félpanziós ellátást, túravezetést, előadások díjait, élő zenét, múzeum belépőt, sóbánya belépőt, lovas szánozást, zelop vagy katonai teherautót a Hargitára, melynek a platóján utazunk. Ajánlott meleg ruha, kesztyű, sál, sapka, vízálló bakancs, csizma, termosz a meleg italoknak, pléd, takaró a szánozáshoz. Aki tud kisméretű koszorút, nemzeti lobogót hozzon magával! A kirándulás ára: Ft/fő Jelentkezéskor Ft foglalót kérek. Jelentkezési határidő: október 10. (Amennyiben részt venne a túrán, érdemes időben lefoglalni a helyét, ugyanis az autóbusz kapacitása véges, viszont az érdeklődés elég nagy a túra iránt!) Jelentkezés és egyéb információ: Lőrincz Attilánál, telefon: , Program Péntek: indulás kor Pilismarótról, Bp. Hungária krt. (stadionok troli megállóból) éjszaka a buszon 1. nap szombat: Tordai sóbánya (túravezetővel) tovább utazunk, ha járható lesz a Bucsin tető, akkor azon keresztül megyünk Gyergyóba. Pihenőt tartunk a híres Basa fogadóban, majd tovább utazunk Csíkba. Csíksomlyó (vacsora) 2. nap vasárnap: Csíksomlyó (reggeli) Szentmise a csíksomlyói kegytemplomban (opcionális) ebéd a hotelban (fakultatív) Gyimesbükk, 1000 éves határ, (Deáky András előadása, Hősi emlékmű megkoszorúzása) Csíksomlyó (vacsora) 3. nap hétfő: Nyerges tetőn az emlékmű megkoszorúzása (Dr. Szakács Ferenc Sándor túravezetésével) Mikó-vár, Makovecz templom ebéd Csíkszeredában a jégcsarnok éttermében (fakultatív) szabadprogram opcionális: látogatás a Székely Nemzeti Tanács székházába Csíksomlyó (vacsora, zenés est) 4. nap kedd Csíksomlyó (reggeli) Homoród fürdő Bögöz erődtemplom (Bíró Endre tiszteletes előadása) Székelyudvarhely (Bokor Vencel túravezetővel) Zeteváralja (vacsora) 5. nap szerda Zeteváralja (reggeli) Lovasszánozás a Görgényi-havasokban (Bokor Vencel túravezetővel) Zeteváralja (vacsora, élő zene) 6. nap csütörtök Zeteváralja (reggeli) Zászlóállítás a Madarasi- Hargitán (Lőrincz Attila túravezetésében) Zeteváralja (vacsora) 7. nap péntek Zeteváralja (reggeli) Farkaslaka Korond (vásárlás) Szováta fürdő: 1. (fürdőzés a Danubius hotel wellness részlegében szervezés alatt) 2. (Marosvásárhely főtér szabadprogram, ha az 1. nem lehetséges) Kolozsvár indulás haza 8. nap szombat érkezés a hajnali órákban A program az időjárástól nagymértékben függ, ezért a változtatások jogát fenntartom!

8 8 PILISMARÓTI HÍREK AUGUSZTUS Az olimpiai és világbajnok Benedek Gábor KOTOLÁCSI JÁNOSNÉ enedek Gábor bácsit látásból B sokan ismerik a faluban, de talán kevesen tudják, hogy a magyar öttusa olimpiai és világbajnoka. Hogyan is kezdődött? 1927-ben született Tiszafüreden. Marosvásárhelyen a hadapródiskolába járt őszén az előrenyomuló Vörös Hadsereg már Erdélyt veszélyeztette, ezért az iskolát evakuálták. A huszárok, köztük Benedek Gáborral elindultak nyugat felé. Közben találkoztak a porosz területekről menekülő németek karavánjaival. Ezeket a karavánokat gyakran támadták a szövetséges vadászgépek. A huszárokat a lovaik mentették meg, idejében meghallották a gépzúgást, és elvágtattak az utak mellől. Kérdésemre, hogyan élte meg ezt a nehéz időt, így válaszolt: Ma mindenki más szemmel nézi a háborút. Aki nem volt ott, el sem tudja képzelni, hogy akkor teljesen megszokottá váltak olyan események, mint a sebesülések, a halottak látványa vagy az, hogy valaki két hónapig nem tudott megfürödni vagy tiszta ruhát venni. Végül Dániában élte meg a kapitulációt, és esett társaival együtt angol fogságba. A dán Vöröskereszt vállalta a foglyok ellátását és segített nekik munkát szerezni. Gábor bácsi liftesfiú lett egy koppenhágai szállodában. Sok érdekes emberrel találkozott, köztük egy svéd üzletemberrel, aki arra biztatta, menjen az ő gyárába dolgozni. Sokáig tervezgeti az utat, végül úgy dönt, hogy csónakkal próbál szerencsét. Az ő Helsinki szóhasználatával élve egy városligeti csónakkal vág neki a nyolc kilométeres tengeri útnak. Közben egy svéd naszádról megállásra szólítják fel, de ő tovább evez, és egy nádasban köt ki. Mihelyt lehetősége adódik, felhívja a szállodában megismert svéd üzletembert, de nincs szerencséje. Az illető az Egyesült Államokba utazott, titkársága pedig közli, annyi menekülttel van dolguk, hogy nem fogadnak senkit. Pénze, munkája nincs, így jelentkezik a rendőrségen és megpróbál politikai menedékjogot kérni. Ez sem sikerült, így visszatoloncolták Dániába. Harminc napot tölt el Helsingör várának börtönében őszén rádöbben, hogy itt érvényesülésről szó sem lehet, így összes spórolt pénzén feketepiaci fizetőeszközt, cigarettát vásárol és így száll fel a Vöröskereszt Budaörsre induló gépére. Chesterfield és Camel ellenében taxi vitt a városba. A sofőr megkérdezte, honnan jövök. Mondtam Dániából. Erre röviden megjegyezte: maga marha! Ez volt a fogadtatás. A világháború előtt meghalt édesapa után trafikot kapott mama tartotta el a Benedek családot. Gábor a kereskedelmi főiskolára járt mindaddig, míg a trafikot el nem vették a volt katonatiszt özvegyétől. Ekkor egy ismerős segítségével sikerült elhelyezkednie egy csepeli gyár pénzügyi osztályán. Közben a katonaiskolában megkezdett sportot sem hagyta abba. Hajnalban kelt, munka előtt úszott és délutánonként folytatta a többi edzéssel. Munkahelyén nem tudtak erről, mivel az öttusa burzsoá sportnak számított. Ezért lepődtek meg főnökei, amikor a sporthivatal felszólította a gyárat, hogy adjanak Benedek Gábornak szabadságot, mert megy a Szovjetunióba versenyezni. Ez két hónappal a Helsinki olimpia előtt történt. A helyzet magyarázata: a Szovjetunió indulni kívánt az olimpián öttusában, és tanulni akartak a magyaroktól. Az öt napra tervezett barátságos versenyt háromszor ismételték. Közben minden mozdulatát figyelték és filmezték a magyar öttusázóknak. Végül az olimpia előtt három héttel térhettek haza a pisztolyaik nélkül. (Valami úton a pisztolyok eltűntek, de érdekes, hogy az olimpia után mind megkerült.) Most már, mivel a szovjet elvtársak is indultak öttusában, a magyarok is elindították háromfős kis csapatukat: Benedek Gábort, Kovácsi Aladárt és Szondy Györgyöt edző és kíséret nélkül. Az esélytelennek induló csapat pedig mindenki meglepetésére elhozta az aranyérmet. Ezen kívül Benedek Gábor egyéniben ezüstérmes, Szondy István pedig bronzérmes lett. Hazatérésük után a sajtó gondosan titkolta Benedek és Szondy katonai múltját. Úgy emlegették őket, mint a civilek soraiból kiemelkedett bajnokokat. Benedek Gábor 1953-ban Chilében egyéniben Szondy előtt világbajnoki címet szerzett. Amikor hazajött, elismerésül egy lovat kapott ajándékba. Az olimpiai bajnok csapat ötven évvel később, 2002-ben Az országos bajnokságokon 1956-ig több arany- és ezüstérmet szerzett. Az 1956-os Melbourne-be utazó csapat tagja volt. Kalandos úton jutottak el az olimpia színhelyére. Amikor Prága mellett felszálltak a repülőre, már tudták, hogy a szovjetek bevonultak Magyarországra. Ausztráliába késő éjjel érkeztek meg, ennek ellenére a repülőtéren az ott élő magyarok tömege a himnuszt énekelve fogadta őket. Sajnos itt nem sikerült a helsinki eredményt megismételni, mivel itthonról nagyon kevés hír jutott el hozzájuk,és azok sem voltak bíztatóak. Így csapatban negyedik, míg egyéniben csak hatodik lett. Prágában tudta meg, hogy barátját, Hegedűs Gyulát a bevonuló szovjetek megölték. Egy beszélgetés során ezért javasolta társainak, hogy a szovjet sportolókkal ne fogjanak kezet. További sorsát ez az elmaradt kézfogás döntötte el. Sok sportolóval ellentétben hazajött az olimpiáról, mivel már családos ember volt. Első megtorlásként elküldték a munkahelyéről, mint politikailag megbízhatatlant. Ezek után senki sem alkalmazta, így a védőitalként adott szikvíz készítésével próbálkozott. Ehhez azonban pénz kellett és erkölcsi bizonyítvány. Más megoldás nem volt, így engedélyért folyamodott a sporthivatal vezetőjéhez, hogy az 1953-ban kapott lovát egy osztrák vevőnek eladhassa. Erről hallani sem akartak, de felajánlottak húszezer forintot (a ló sokkal többet ért), amiből sikerült megszerezni az erkölcsi bizonyítványt és az iparengedélyt. Az öttusától eltiltották, a Honvédból kizárták, de vívóként a Csepel SC tagja volt, így ben indult egy versenyen. A sajtó szerint Benedek erkölcsi alap nélkül mert fiatalok előtt mint rossz szellem és fasiszta fellépni. Ezzel bezárult a kör. Lehetetlenné tették, mint sportolót.

9 2014. AUGUSZTUS PILISMARÓTI HÍREK 9 A szikvízüzemet egy régi csepeli ismerős segítségével üzemeltette tizenkét éven keresztül. Közben bővült a család, Évike lányuk után megszületett Gábor fiuk is. Sajnos Évike tizenhárom évesen megbetegedett. A betegséget itthon nem tudták gyógyítani, a kemoterápiás kezelés sem hozott eredményt. Ekkor apósa, a gyerekgyógyász Heim Pál fia, felvette a kapcsolatot a német Bayer céggel. A cég új gyógyszerrel kísérletezett, amivel a leukémiát kezelték. A család erre a kísérletre meghívót kapott. Hosszas kilincselés, utánjárás után nagy nehezen megkapták a kiutazási engedélyt, de Gábor fiukat nem vihették magukkal. Évike állapota közben nagyon leromlott, ennek ellenére a határőrök a magatehetetlen gyereket is kiszállították a kocsiból: ha nyugatra tud utazni, akkor ki is tud szállni. Gábor bácsi akkor így fogadkozott Ide vissza soha többet. Késő éjjel értek a klinikára, ahol az orvos megvizsgálta a gyereket és annyit kérdezett: Miért nem jöttek sokkal előbb? Évike még egy hónapig élt. Most már csak Gábort várták. Közben az 1956-ban Frankfurtba emigrált Szondy István felhívta Benedek Gáborra a német öttusa szövetség figyelmét. Így kapott edzői állást a német lovas és öttusasport központjában. Fiukat egy régi ismerős csempészte át három határon át 1970-ben úgy, hogy a vele utazó felesége csak a határ közelében vette észre, hogy a gyerek az átalakított Wolksvagen kisbusz ülései mögött szorong. Az ide vissza soha többet fogadalmat nem igazán tudták tartani. Minden évben a Fertő - tónál nyaraltak, hogy legalább hazanézhessenek. Nyugdíjba vonulása után hazajöttek feleségével és megvették a kis maróti házat. Azóta látjuk Gábor bácsit reggelente a focipálya és a spori körül kocogni. Aki számolta, azt meséli, hogy ötször futja a nagy kört. Unokái, Tibor és Noémi szépen beszélnek magyarul. Tibor itt járt főiskolára, Noémi pedig fél évig Szegeden tanult. Tibor 2011-ben magyar állampolgár lett. Benedek Gábor Tiszafüred díszpolgára és róla nevezték el a tiszafüredi sportcsarnokot. Megújult a Polgármesteri Hivatal BURAINÉ TÓTH JULIANNA únius 19-én megtörtént a felújított, bővített, akadálymente- J sített Polgármesteri Hivatal és az újonnan létesített Termelői Piac ünnepélyes átadása. Pergel István polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd Popovics György, a KEM Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. Popovics úr részletezte, hogy a település az utóbbi öt évben közel félmilliárd támogatásban részesült, amelynek köszönhetően jelentős fejlesztéseket valósíthatott meg. A Bozóky Mihály Általános Iskola diákjai énekkel, népi tánccal színesítették a rendezvényt. A színvonalas építési munkát a Fauna-Duó Kft végezte, Gesztelyi-Nagy György, a Kft ügyvezetője a munkát készre jelentette és az intézményt használatra átadta. Az ünnepélyes szalagátvágás után a vendégek megtekintették az épületet és a termelői piacot. A beruházás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 43,86 millió forint támogatás igénybevételével valósult meg. A projekt keretében a Hivatalban belső átalakítások történtek: az eddigi szolgálati lakást is igénybe véve egy kis tárgyaló, jegyzői iroda, anyakönyvi iroda jött létre, teakonyhát, étkezőt, ügyfél WC-t alakítottak ki. Megújult az elektromos hálózat, a fűtési rendszer, nyílászárókat cseréltek, utólagos hőszigetelés történt és akadálymentessé vált a Hivatal. Hozzáépítés nem történt, a belső átalakításnak köszönhetően 58 m 2 -rel bővült az intézmény területe. A termelői piacon iroda és kiszolgáló helyiség, akadálymentes WC-vel, 7 db fedett, 3 db nyitott elárusítóhely, kerékpártároló, vízvételi lehetőség (közkút) kerül kialakításra, és helyet kapott egy 4 frakciós hulladékgyűjtő sziget.

10 10 PILISMARÓTI HÍREK AUGUSZTUS Labdarúgás GŐBÖLÖS GÁBOR z április nem indult jól a A bajnokságban, és nem is folytatódott jól: Vértestolna csapata 2:1-re nyert ellenünk. Egy kis szépségtapasz Szomód ellen idegenben 5:0 ide, de sajnos az áprilisi rossz széria folytatódott, itthon 3:0-ás vereség a Vérteserőmű ellen. A május végre meghozta a győzelmi szériát, itthon, 6:2 a Naszály ellen, majd 7:3 Epölön, Szárliget ellen idehaza 8:0, aztán Kesztölcön 3:0. A még hátra lévő két júniusi mérkőzést is hozta a csapat, idehaza 6:3 a Héregiek ellen, és végül idegenben a Ferences gimnázium pályáján, 4:1-es győzelem. A es bajnokságot végül is a IV. helyen zárta a Megye III. osztályban a felnőtt csapat. Serdülő U14-es korosztályunk is lejátszotta a tavaszi mérkőzéseit a bajnokságban, az 5 helyen végeztek, 8 győzelemmel, 1 döntetlennel és 9 vereséggel. A Bozsik programos gyerekek is minden rendezvényen jó eredményekkel szerepeltek, már nagyon várják az őszi tornákat. A Pilismarót KSK eredményesen pályázott az Mlsz. TAO programjában, és forint támogatást nyert, amelyből előminősítésben forint biztosított, forintra kell találni vállalkozásokat, erre egyébként előrehaladott tárgyalások folynak. A támogatásból pálya felújításra, locsoló rendszerre és fűnyíró traktorra forint, utánpótlás működtetésre, forint használható fel. A támogatáshoz összességében forint önrész szükséges, a tárgyi beruházásnál a támogatás 70%-os, utánpótlás működtetésnél 90%. Terveink és reményeink szerint, szeptember második felében elkezdődhet a labdarúgópálya felújítása, ez egyben azt is jelenti, hogy onnantól kezdve nem lehet itthon játszani mérkőzéseket, vagy pályát kell bérelni a hátralévő őszi fordulókra, vagy pályaválasztói jog felcserélésével idegenben kell játszani, mind az U14- nek mind a felnőtt csapatnak. Amennyiben optimálisan alakulnak a dolgok, a tavaszi szezonban már birtokba lehet venni a labdarúgópályát, és itthon lehet rendezni a mérkőzéseket. Hajrá Marót! Serdülő focisták FUZIK FERENC bajnokság lezárásaként az A idén először került megrendezésre a dunaparti focitábor, a serdülő bajnokságban szereplő gyerekek részére. Tizenhat focista élvezhette a Dunapart vendégszeretetét. Számos programot szerveztünk, játszottunk, edzettünk, strandoltunk, valamint csapatot építettünk. Felkészültünk az őszi szezonra. A gyerekek igen jól érezték magukat, nagyon hasznos és érdekes volt számukra a tábor. Jövőre is találkozunk a Dunaparton. Ezúton szeretnénk megköszönni a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal egész éves támogatását, Kutasi Ferencnek a strandhasználatot, Sáros Andrásnak, Sáros Renátának, Léb Gábornak, Hakkel Istvánnak, a Party Menedéknek, Majer Balázsnak a sokrétű segítséget.

11 2014. AUGUSZTUS PILISMARÓTI HÍREK 11 Fogyatékos foci GŐBÖLÖS GÁBOR ájus 7-én Pilismarót rendezhette a Magyar Speciá- M lis Olimpia Szövetséggel közösen, az MLSZ által is támogatott középsúlyos értelmi fogyatékosok Grassroots kispályás labdarúgó tornáját. A tornára 17 bentlakásos intézmény jelentkezett, és jött el 170 játékossal. A tornán jelen volt Dr. Jády György a MSOSZ országos igazgatója, Petrika Ibolya és Kuti Zsuzsanna az MLSZ részéről és Nyilasi Tibor korábbi hetvenszeres válogatott, volt ezüstcipős labdarúgó legenda. A megnyitón Baby Gabi szórakoztatta és táncoltatta meg a közönséget énekével, aki önzetlenül segíti az MSOSZ rendezvényeit. A rendezvény főtámogatója a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészete volt, a Pilismaróti Önkormányzattal karöltve. A torna fővédnökei Wisinger János a MSOSZ örökös tiszteletbeli elnöke, a MOB tagja és Dr. Kecskés Imre nyugalmazott intézetigazgató. A mérkőzések több divízióban, négy kispályán zajlottak egy időben, ahol a csapatok nagyon nagy lelkesedéssel játszottak. Nyilasi Tibor nyilatkozata: Fantasztikus élmény volt számomra is ez a nap, láttam boldog arcokat, férfiakat, nőket, és láttam a futball erejét, amely közösséget épít és boldogságot ad az embereknek. Megható volt nézni, hogy azok, akiket sokan betegségük miatt sajnálnak, élvezik az életet vagy legalábbis a játék örömét. A rendezvény sikeres lebonyolítása után, az a döntés született, hogy jövő évben is Pilismarót rendezi a téli terem- és a tavaszi szabadtéri tornát is, ami bekerült a MLSZ Grassroots naptárába. Asztalitenisz VOLENSZKY ISTVÁN agyon régen jelent meg N erről a szép sportról bármilyen hír is a lapban, most megpróbálom ezt a hiányt pótolni. A szakosztályunkban tíz felnőtt és három ifjú versenyző heti két edzéssel készül a különböző versenyekre. Legidősebb igazolt játékosunk 83 éves, a legfiatalabb 13. Két csapattal veszünk részt a megyei bajnokság 2. ligájában, illetve egy csapatunk van az ifjúsági bajnokság 2. osztályában. A tavasszal véget ért szezonba az egyik felnőtt csapat az értékes harmadik helyet szerezte meg, a másik a hetedik helyen végzett, mert munkahelyi elfoglaltság miatt többször nem a legjobb összeállításban volt kénytelen kiállni az ellenféllel szemben. Ifjúsági csapatunk is bronzérmet vehetett át a bajnokság végén. Egyéni versenyeken is szép eredményeket értünk el. A márciusi megyei bajnokságon a 2. ligában Somogyi Péter nyakába bronzérem került. A serdülő illetve ifjúsági bajnokságon Farda Fanni egyéniben két második, párosban két első helyet érdemelt ki nagyszerű játékkal. A vértesszőlősi Húsvét kupán Molnár László a 2. ligások között a második helyen végzett, és még rajta kívül ketten kerültünk be a legjobb nyolc közé. Júniusban került sor a Pilismarót Kupára illetve a megyei 2. liga TOP 12 versenyére. Az utóbbiban hatan indultunk, és nagyon szép eredményt értek el versenyzőink. Hatalmas csatában és nagyszerű játékkal két versenyzőnk került az elődöntőbe, és végül Somogyi Péter harmadik, Benkovics László a negyedik helyen végzett. Megjegyzem, hogy őket NB II-őt is megjártak ütötték el a döntőbe jutástól. A Pilismarót Kupán egyéniben Papp Sándor 3. helyezést ért el, a páros számot Molnár László és Vida József, hazai versenyzők nyerték. Ezen a versenyen (szponzor segítségével) vendégünk volt az asztalitenisz Paganinije, Faházi János, aki 72 évét meghazudtolva ma is hihetetlen dolgokra képes még parkettával is. Próbálkozunk az utánpótlásba minél több gyereket bevonni, de nem igazán sok sikerrel. Itt szeretném felhívni minden fiatal figyelmét erre a szép sportra. Minden lehetőség adott, ugyanis pályázati úton asztalokat, ütőket és egyéb eszközöket nyertünk, amelyeket lehetne használni, tehát csak akarat kellene a gyerekek és szüleik részéről. Azért van egy jó példánk az utánpótlás-nevelés terén. Farda Fanni a fenti eredményeken kívül bekerült a megyei utánpótlás programba, ami azt jelenti, hogy havi egy alkalommal Aranyosi Péter volt női szövetségi kapitány egész napos foglakozást tart a kiválasztottaknak. Ezen kívül Fannit a megyéből másodmagával egy nemzetközi edzőtáborban való részvételre is meghívták, melynek költségét a megyei szövetség, a szakosztályunk, az önkormányzat és a szülők közösen állják.

12 12 PILISMARÓTI HÍREK AUGUSZTUS Ismét száz évest köszönthettünk SZIKORSZKI JÁNOS apanecz Gyuláné, Péntek P Juliska néni július 1-én ünnepelte 100. születésnapját szűk rokonsági körben. Július 5-én szombaton a katolikus Szentcsalád közösségi házban, önkormányzatunk nevében Pergel István polgármester és Balázs Márta községünk jegyzője köszöntötte az ünnepeltet. Polgármesterünk ekkor adta át az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt díszoklevelet. Majd a bővebb rokonság, körülbelül negyven fő köszöntötte Juliska nénit, közöttük a száz éves és nyolchónapos unokanővér, az unokahúgát. Közben községünk körzeti orvosa is köszöntötte, akinek hozzáértése és szakmai munkája is benne van, hogy többen érték már el a százéves kort. A mesevár óvoda részéről Markó Éva óvónő vezetésével hittanos óvodások adtak elő egy verses-énekes műsort. Múltidéző Elnevezések SZIKORSZKI JÁNOS rága jó pilismaróti őseink, D elődeink mindig elneveztek valamit az évszázadok során, községünk, erdőink-mezőink területén valamilyen esemény vagy történés miatt tájékoztatás céljából. Néhányat kiemelnék közülük: Aranka forrás, Benkó-kút, Kosztán-kút, Gyurka keserve, Enyedi halála, Kemény Jóska kápolnája, Lajos útja, Pál rétje, Szalai-kert (a mai gesztenyés), Bejó-híd és még sokáig sorolhatnám. Most, hogy elkészült ez a régi-új híd, és nem volt neve, ötletemre Erzsébet-hídnak lesz keresztelve, fogadják szeretettel Hídavatás című versemet! Juliska néni századik születésnapjára Egyházközségünkben egyáltalán nem titok, Hogy hosszú életűek a Juliannák és Margitok. Ma ünnepeljük Papanecz Gyuláné, Juliska nénit, Aki a héten töltötte be a századik évit. Ezerkilencszáztizennégy július elsején hozta a gólya, Azóta a Római katolikus vallás, hű gyakorlója, Pilismaróti templomunk példamutató adakozója, Csak jókat írhatok róla én, a família rímfaragója. A pilismaróti anyakönyvi kivonat nem téves, Szeretett Juliska nénink, most már száz éves. Születése után Kuchta János plébánosunk keresztelte, Majd ezerkilencszázötvenben Pribelszki Pál eskette. Hídavatás 1999 május elsején a temető hidat elvitte az árvíz. Azóta sok idő telt el, de újjáépítésre nem volt ám píz. Több volt önkormányzati képviselő elkészítését ígérte, De sajnos a híd átadását kettő meg sem érte. Végre elkészült kettőezer tizennégy nyarán, Alvégiek és Hunyadi utcaiak boldogok igazán. Most keresztelő névadóra jöttünk ide össze, De azért üveg pezsgőt nem törünk rajta össze. Az új hídnak én lettem a keresztapja, Híd a nevét egy hatunokás nagyiról is kapja, Mert az ünnepi agapénak ő lett a gazdasszonya. Erzsébet híd mától a becsületes neve, Koccintsunk reá, hogy az árvíz többé el ne vigye! Papanecz Gyula bácsi lett hites ura párja, Elköltöztek Magyarország fővárosába. Mind a ketten Budapesti Műszaki egyetemen dolgoztak, A későbbi űrutas Simonyi családjával is összebarátkoztak, De minden jeles eseményre haza haza jártak, Maróti rokonok, barátok társaságára vágytak. Áldozatkész, vallásos munkáját a jó Isten áldja, Ritka szép hosszú élettel honorálja, Rétki familia második hosszú életű tagja, Aki századik szülinapját, e közösségi házba tartja. A jó Isten étesse még sokáig, legyen jó a kedve, Imádkozzon sokat, ne legyen elkeseredve. Emeljük poharunkat az ünnepeltre, Éljen még addig, míg a jó Isten elrendelte! Minczér Albert magyar bajnok ratulálunk falunk szülöttjének, Minczér Albertnek, aki G augusztus 2-án megnyerte a 119. Atlétikai Magyar Bajnokságon a 3000 méteres férfi akadályfutást. A jövő héten Zürichben megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon ő képviseli ebben a számban hazánkat. Mindannyian szurkolunk neki, hogy ott is ilyen szép eredményt érjen el.

13 2014. AUGUSZTUS PILISMARÓTI HÍREK 13 HÁZTARTÁSI (KOMMUNÁLIS) HULLADÉK- SZÁLLÍTÁS A háztartási hulladékszállítás rendje nem változik. A továbbiakban is hétfőn történik a hulladékszállítás (kukák ürítése) a településen. A gyűjtőedényt kérjük a megadott gyűjtési nap reggelén 6.00 óráig kihelyezni szíveskedjenek az ingatlanok elé! A mellékelt hulladékszállítási szerződés egyik aláírt példányát július 31-ig személyesen kérjük leadni a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a Közszolgáltató központi címére (Zöld Bicske Nonprofit Kft., 2060 Bicske, Csákvári út 45.) elküldeni. A Közszolgáltatóhoz eljuttatott szerződések alapján a szolgáltatás igénybevételét jelző matricát postai úton már megküldtük a második negyedéves számlával. A matricát kérjük, hogy szíveskedjenek felragasztani a kukájukra július 31-től már csak a matricával rendelkező kukákat ürítjük. A szerződött lakossági partnereinknek a szerződött mennyiségnek megfelelő méretű edényzettel kell rendelkezniük, ellenkező esetben a hulladék nem kerül elszállításra. A szerződött a kiragasztott matricán látható mennyiségen felüli többlethulladékot kizárólag cégfeliratos zsákban szállítjuk el, mely térítés ellenében beszerezhető a zsákárusító helyeken. SZELEKTÍV HULLADÉK- GYŰJTÉS A szelektív hulladékok gyűjtési módja a gyűjtőszigetekről történő elszállítás. Egy helyszínen lévő gyűjtőszigeten, literes papíros, üveges és műanyagos hulladék számára speciálisan kialakított bedobó-szerkezetű edényeket helyezett ki a Szolgáltató. A településen öt helyszínen található gyűjtősziget: Hulladékgyűjtési tájékoztató zúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pilismarót településen E közbeszerzési pályázat nyerteseként július 7-től továbbra is a Zöld Bicske Nonprofit Kft. végzi a hulladékszállítási közszolgáltatást. Basaharc (1 db műanyag; 1 db papír; 1 db üveg), Kölcsey u. - Táncsics u. sarok (2 db műanyag; 1 db papír; 1 db üveg), Óvoda mellett (1 db műanyag; 2 db papír; 1 db üveg), Hunyadi u. - Esztergomi út sarok (3 db műanyag; 1 db papír; 1 db üveg), Ady E. u. 50. előtt (2 db műanyag; 1 db papír; 1 db üveg). Az ürítések gyakorisága: műanyag heti 2x, papír heti 1x, üveg 2 hetente A szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe az alábbi hulladékok kerülhetnek: Műanyag-hulladékos konténerbe: az ásványvizes és üdítős palackok, a különböző fóliák, bevásárló táskák, szatyrok, reklámtáskák, zacskók, a kozmetikai, illetve tisztítószerek flakonjai, valamint a kiöblített joghurtostejfölös poharak. Műanyag-hulladékokkal e- gyütt gyűjtjük a fém csomagolási hulladékokat: alumínium italdobozok lapítva, alumínium fólia és tálca tisztán, konzervdobozok és egyéb fém élelmiszer-csomagolások. Szintén a műanyagokkal együtt kerül gyűjtésre az italoskartondoboz: tejes és gyümölcsleves többrétegű kartondobozok tisztán, lapítva. Papírhulladékos konténerbe: papír kartondobozok, színes vagy fekete- fehér újság, folyóirat, füzet, könyv, írógéppapír, papírzacskó A szolgáltatás díja 2014-ben: ürítési díj (bruttó Ft) Edényméret egyszeri negyedéves éves 60 l 244, , ,- 120 l 488, , ,- 240 l 975, , ,- Üveges konténerbe: a csomagolási üveghulladékok, a színes és átlátszó öblös üvegek. A begyűjtött haszonanyagok a Közszolgáltató bicskei hulladékkezelő telephelyén további válogatáson esnek át. Ürítésre csak azok a konténerek kerülnek, melyek tartalma megfelel a fent felsoroltaknak. A szelektív konténerekbe helyezhető frakciók részletezése megtalálható a kihelyezett gyűjtőedényeken, valamint a Közszolgáltató honlapján: ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS Bevezetésre kerül a lakossági őszi zöldhulladék szállítás, melynek időpontja október 17. és november 14. A zöldhulladékot kizárólag a zsákárusító helyeken forgalmazott cégfeliratos zöldhulladékos gyűjtőzsákban szállítjuk el. A zöldhulladékot a hulladéknaptárban megadott gyűjtési napon (október 17. és november 14.) lehet kirakni, a szállítására rendszeresített feliratos zsákban. A kihelyezéshez szükséges zsák megvásárolható a zsákárusító helyeken, melynek díja: 420,- Ft/ db. Kérjük a zsákokat alaposan bekötni! A zsákokat kérjük a megadott gyűjtési nap reggelén 6.00 óráig kihelyezni az ingatlanok elé! RUGALMAS LOMTALANÍTÁS Az érvényben lévő szolgáltatási szerződésük szerint évente egyszer szállítjuk el a háztartásokban keletkező lomokat (maximum 3 m3/alkalom/háztartás). Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen keletkezett lakossági hulladék, amely mérete, vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhető el a mindennap használt gyűjtőedényben (kukában). A rugalmas lomtalanítás során: a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhető valamelyik háztartási hulladékszállítással azonos napra (kuka ürítés napjára) március június 15 és szeptember 1. - október 30. közötti időszakban; időpontot kérhet a es telefonszámon, legalább egy héttel a kívánt időpont előtt; csak a szerződött, díjhátralékkal nem rendelkezők vehetik igénybe a lomtalanítási szolgáltatásunkat. Lomtalanításkor nem szállítjuk el az alábbi hulladékokat: Veszélyes hulladékokat: (festék- és lakkhulladékokat, oldószereket, hígítókat, vegyszermaradékokat, növényvédő szereket, azok flakonjait, fáradt olajokat, hajtógázas szóró palackokat, akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, izzókat, irodatechnikai hulladékokat. Elektronikai hulladékot (rádió, tv készülék, monitor, számítógép, mikrohullámú sütő, stb Építési hulladékokat, többlet kommunális hulladékot, autó alkatrészeket, sík üveget. A lomtalanításhoz nem biztosítunk konténert! TÖBBLET- ÉS ZÖLDHULLA- DÉKHOZ VALÓ ZSÁKÁRUSÍ- TÓ HELYEK: Többlethulladékos zsák ára: 60 literes bruttó 264,- Ft/db, 120 literes bruttó 527,- Ft/db. Zöldhulladékos zsák ára: 120 literes bruttó 420,- Ft/db A lakosok igény szerint egész évben az alábbi kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak többlethulladékos, és zöldhulladékos zsákokat: Pilismarót Község Önkormányzata 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15. Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-12:00, 14:00-17:00; Szerda: 8: , 14:00-17:00; Péntek: 8:00-12:00 Zöld Bicske Nonprofit Kft. Pilisszentiváni telephely: 2084 Pilisszentiván, Ipartelep u. 2. Laki Kft. telephelyén Ügyfélfogadás: Kedd, Szerda: 8:00-14:00; Tel.: 26/ ; Esztergomi telephely: Esztergom, Schweidel J. u. 9. Tel.: 33/ ; Központ: 2060 Bicske, Csákvári út 45., Tel.: 22/ ; Ügyfélfogadás: H-SZ-P: 8:00-16:00

14 14 PILISMARÓTI HÍREK AUGUSZTUS Hírek a Református Egyházközség életéből KOVÁLY ERZSÉBET mikor egy keresztyén gyülekezet életéről szó esik, a A legfontosabb hír nem lehet más, mint hogy az a közösség létezik, él, mozdul, életjeleket ad önmagáról. Minden megnyilvánulás ennek a jele a gyülekezetben. A Szentírás azt tanítja, hogy az Egyház, a Gyülekezet tulajdonképpen Krisztus teste. Mint ahogy egy test is életjeleket ad, funkcionál a keringés, dobog a szív, folyamatos a lélegzés, működik a gondolkodás, az anyagcsere éppígy a Krisztus teste, a gyülekezet is hasonló életjeleket mutat. A Pilismarót-Dömösi Egyházközségben is megtapasztalható az Élet áramlása: keresztelünk, gyermekeket oktatunk, konfirmálunk, fiatalok kötik össze az életüket Isten színe előtt, emberi életektől búcsúzunk, építünk, javítunk, tervezünk... de ami a lényeges: az Életnek minden pontján jelen van, megszólal az Isten Igéje. Ez ugyanis a legfontosabb, ettől keresztyén az életünk, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, örömben vagy nehézségben, mindig Isten Igéjéből merítünk erőt, rá figyelünk, tőle várunk útmutatást. Leginkább tehát ezzel szeretném jellemezni a gyülekezeti életet: élünk, mert éltet minket az Ige, mint lelki kenyér. Isten Igéjének fényében szebbek az örömeink, kevésbé sötét a szomorúságunk, könnyebben viselhetők a terheink, hálásabb a szívünk. Így tekintünk a gyülekezeti életünk eseményeire, amelyek közül most csak néhányat emelek ki. Ez év május 17-én egyházközségünk adott otthont a Tatai Református Egyházmegye egyik fontos rendezvényének, az Ifjúsági Sportnapnak. Nemcsak gyülekezetünk, hanem Pilismarót község is örömmel fogadta be ezt a rendezvényt a Nyírő Csaba Sportcsarnokba. Az egész egyházmegye területéről (Komárom, Bajna, Tarján, Dad) érkeztek az általános iskolás korú versenyzők, akik több sportágban is megmérették magukat. Büszkén és hálával mondhatjuk, hogy minden sportágban volt pilismaróti érmesünk! Örvend a szívünk, hogy ennyi ügyes, egészséges hittanos gyermeket láthattunk együtt, hiszen őbennük a gyülekezeteink jövőjét is láttuk. Szívünknek kedves alkalommal folytatom: június 15-én templomunkban zenés áhítatot tartottunk, amelyen hallhattuk a dömösi Zöldkendő Énekkart, gyülekezeti kórusunkat és az alkalmi ökumenikus kvartettet. Igazán bensőséges alkalom volt, minden éneklő szívvel-lélekkel dicsérte az Urat, ki-ki tehetsége szerint. Különösen szép, hogy tekintet nélkül a felekezeti hovatartozásra, mind eggyé tudtunk válni az Isten dicsőségére való éneklésben. Nem is lehet más értelme a közös alkalmainknak, mint ez: különbözőségeinken felülemelkedve együtt magasztalni a Teremtőt. Köszönetet mondunk minden résztvevőnek, de elsősorban hálát adunk Istenünknek, hogy ez létrejöhetett! Gyülekezeti életünkhöz szorosan hozzátartozik, hogy ápoljuk a testvérgyülekezetünkkel való kapcsolatunkat. Idén júliusban ők látogattak meg minket. A vendéglátók igazi örömmel és testvéri szeretettel fogadták a marosludasi gyülekezet tagjait. Őszintén reméljük, hogy a találkozás mindannyiunk épülésére szolgált, és várjuk a további gyümölcsöző együttléteket! Mikor a kedves Olvasó e sorokat olvassa, reménység szerint már befejeződik napközis hittantáborunk, amelyre most még csak készülődünk. Harmadik alkalommal szervezzük meg, évről évre növekvő létszámmal. Fontos, hogy a gyermekek találkozzanak Isten szavával, a bibliai történetekkel, üzenetekkel mindezt kínáljuk nekik öt napon át, megfűszerezve játékkal, kézművességgel, kötetlen, örömteli együttléttel. Isten áldását kérjük a gyermekekre, családokra és mindazok munkájára, akik bármilyen szolgálatot végeznek táborunk megvalósításában. Gyülekezeti életünk különleges alkalmai után ismét hadd térjek vissza oda, ahonnan elindultam: a gyülekezet élete nem csupán a kiemelkedő rendezvényekben, eseményekben mutatkozik meg, hanem sokkal inkább az állandó, hétköznapi keringésben, folyamatokban. Hiszen az sem feltűnő, hogy lélegzünk. Talán unalmasnak is mondható, hiszen hányszor vettünk már levegőt életünkben... mégis ez a jele annak, hogy élünk. Egy gyülekezet számára ilyen lélegzetvétel az istentisztelet, vasárnapról vasárnapra, mindig ugyanakkor, ugyanott. Talán unalmas? Talán monoton? De csak akkor élünk, ha ez megtörténik. Mint a lélegzetvétel. Vasárnapról vasárnapra kutatjuk Isten akaratát, hallgatjuk Igéjét. Ő pedig vasárnapról vasárnapra (és minden napon) táplál bennünket, van szava hozzánk. Mostanság éppen a Tízparancsolat igéit vesszük sorra az istentiszteleteken. Ez egy olyan téma, amely sokak szerint elavult, mégis érezzük: nagyon nagy szükség van a világban a rendre, a biztos alapokra. Mit jelenthet számunkra MA a Tízparancsolat? Hogyan értsük az egyes parancsolatokat? Mindezekre keressük a válaszokat a gyülekezet közösségében, a vasárnapi igemagyarázatokban. Szeretettel hívunk és fogadunk mindenkit, aki velünk együtt szeretne többet megérteni Isten Igéjéből! Istentiszteleteink minden vasárnap 10 órakor kezdődnek. Úgy köszönök el az Olvasótól, ahogy mi, reformátusok köszönünk egymásnak, hiszen ez a két szó magába foglalja mindazt, amire vágyunk, és amit Isten adni akar nekünk: Áldás, Békesség!

15 2014. AUGUSZTUS PILISMARÓTI HÍREK 15 Mi búcsúzunk, és elmegyünk, a mi időnk lejárt Bemutatkozik új plébánosunk ANTAL ATYA agyon sokan tették fel a N kérdést, hogy miért megyek el, Pilismarótról, és Dömösről, miért nem maradok még. Be kell vallanom, hogy nehéz szívvel hagytam ott a plébániát, és nem csak azért, mert éppen egy felújítás végéhez értünk. Megszerettem ezt a két falut, és szívesen maradtam volna. De amikor pappá szenteltek, akkor engedelmességet is fogadtam. Ez azt jelenti, hogy ahova a püspök atya küld, azt el kell fogadnom. Számomra egy új hely nem jelent karriert, egy ranglétrán való feljebb lépést, egy feladatot jelent, egy új helyet, ahol szintén helyt kell állni, ahol teljesítni kell azt a feladatot, amit kaptam. Ez olyan, mint amikor egy falat kell építeni. Aki a falat rakja, annak az a feladata, hogy a mérnök utasításait kövesse. A fal akkor fog elkészülni, akkor lesz megfelelő. Ha a kőműves átveszi a mérnök szerepét, akkor sokkal nagyobb felelősséget vállal magára, neki kell meghatároznia, hogy hogyan kell tovább építeni a falat. Hat évvel ezelőtt arra kértek, hogy Pilismaróton és Dömösön szolgáljak, és meg kell vallanom, hogy kicsit örültem a plébániai kormányzói kinevezésnek, de ugyanakkor tele voltam aggodalommal, és félelemmel is, hogy mit is tudok itt tenni, a falu befogad-e engem. Ez a hat év úgy szaladt el, mint egy pillanat. Nem unatkoztam, de visszatekintve úgy gondolom, hogy sokkal jobban is csinálhattam volna a dolgokat. Sokszor végeztem olyan feladatokat, amelyek nem lettek volna fontosak, és így nem jutott elég időm az igazán fontos dolgokra. Szeretném megköszöni mindenkinek azt a rengeteg segítséget és most nem akarok mindenkit felsorolni, mert akkor ebben az újságban másik cikk már nem férne el, így sikerült közösen valami szépet alkotni. Nagyon sajnálom, ha az én személyem fontosabbá vált, mint Jézus személye. Ha így van, akkor valamit nem jól csináltam. Én csak egy kevésbé alkalmas eszköz vagyok az Ő kezében, és csak annyi a feladatom, hogy Őhozzá vezessek mindenkit. Ha nem ezt tettem, akkor az ott töltött időm felesleges volt. Nagyon köszönöm a sok közös élményt. Nagyon sok ember nevét véstem a szívembe, és imádkozom értük minden nap és minden nap hiányozni is fog, hogy nem találkozom velük. De bízom abban, hogy a barátságok megmaradnak, és tovább épülnek. Isten áldását kérem az utódom munkájára, és az egész falura, és kérem a testvéreket is, hogy imádkozzanak értem, hogy az új helyemen is helyt tudjak állni. SZABÓ ANDOR ATYA zeretettel köszöntöm Pilismarót és Dömös község lakóit. S Néhány szó arról, honnan jövök. Mezőkövesden születtem, és nevelkedtem. Gimnáziumba Kecskemétre jelentkeztem a piaristákhoz, majd az Egri Hittudományi Főiskolára. A pappá szentelést követően Kiskunfélegyházára kerültem káplánnak, majd Káposztásmegyerre. Itt 22 évet töltöttem. Több feladatom volt, és mindegyiket szerettem. Szerettem első péntekente a betegeket, időseket felkeresni, velük elbeszélgetni. A hittanokat hitoktatók vezették, de ők és a gyerekek is örültek, ha látogattam az órákat. Szerettem még a jegyesek felkészítését a házasságra, és kismamák baba-mama klubját is. Szép volt, hogy havonta összejöttünk a református, evangélikus, baptista lelkészekkel lelkünket, tapasztalatainkat megosztani. Amikor ide érkeztem Kálmán Antal atya és a plébánia képviselői kedvesen fogadtak. Örömmel hallottam a polgármester úrtól, mennyi szép kezdeményezés van a községben. Reményteli volt, hogy a plébániaközösség több tagjával is beszélgettem, akik biztosítottak, hogy számíthatok az egyházi közösség támogatására: a lelkipásztornak nem egyedül kell hordoznia a plébánia feladatait.

16 16 PILISMARÓTI HÍREK AUGUSZTUS IV. Falunap és Szent Lőrinc Napi Búcsú BALÁZS MÁRTA mmáron negyedik alkalommal kerül megrendezésre az önkormányzat szervezésé- I ben a Falunap és a falunk védőszentjéről elnevezett Szent Lőrinc Napi Búcsú. Részletes programokat a meghívóban találnak. Várunk minden kedves falubeli és környékbeli gyermeket és felnőttet rendezvényeiken. Lesz Lássuk a medvét! kiállítás, és rajzverseny eredményhirdetés, főzőverseny, sörivó verseny, virágos porta verseny. Természetesen délután a felnőtteknek kulturális programra kerül sor a Köztársaság téri rendezvénysátornál, valamint szombat délelőtt és délután gyermekprogrammal várjuk a gyerekeket a kultúrház udvarán. A gyermekműsor keretében lesz délelőtt bohóc, délután fél négytől a Zsaru leszek! programmal várjuk őket, ahol a baleseti helyszínelők munkájába nyerhetnek betekintést az apróságok. Elkészíthetik saját ujjlenyomatukat. Kipróbálhatnak helyszínelő eszközöket. Ezt követően a Ládafia Bábszínház előadásában A só darabot tekinthetik meg a kicsik. A Köztársaság téren árusok és kisvasút, valamint ugráló vár lesz. A felnőttek láthatnak helyi és vendég néptánc csoportot, hallhatnak ének és hangszer művészeket. Természetesen kora este lesz Kiss the Sky koncert és hajnalig utcabál. A rendezvény alatt büfé üzemel. Vasárnap a búcsú alkalmával istentiszteletre várjuk a híveket. Minden kedves érdeklődőnknek jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk! A szervezők: Retro Lady-k, Pilismarót Község Önkormányzata Pilismaróti Hírek Kiadja: Pilismarót Község Önkormányzata, Felelős kiadó, felelős szerkesztő: Gőbölös Gábor, szerkesztőség: Pintér Zsuzsanna, Szikorszki János. Kiadó és szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15., Telefon: , Készült a Spori Print Vincze Kft. nyomdájában, 600 példányban. Ingyenes kiadvány.

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 09.-én 16:00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő Testületének képviselő testületi üléséről. Helyszín: Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 33-38. 1 TARTALOMJEGYZÉK 33/2015.(V.26.) PBH.

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-97/2012 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án (kedd) 16 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án (kedd) 16 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről 267 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 21. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

19. számú JEGYZŐKÖNYVE

19. számú JEGYZŐKÖNYVE a 19. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben