Tisztelt Munkatársaim!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Munkatársaim!"

Átírás

1 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntõ... 1 Az Igazgatóság közleményei... 3 Bemutatkozik: a Tatabányai Telephely 1. rész... 3 Bõvült az Ovit távközlési tevékenysége... 6 Az Ovit Híradó Szerkesztõsége november 1-tõl... 7 Szolnok - ahogy azt mi látjuk... 8 Elstartolt a Szolnok - Szeged 220 kv-os távvezeték rekonstrukciója... 8 Az Ovit belülrõl egy rutinos vén róka szemével. - avagy rablóból lesz a legjobb pandúr Ifjú titán az Ovit-nál Az Ovit lelke : a nyugdíjasok - találkozók az ország minden pontján A Hotel*** Ovit új vezetõje Pingpong-Marathon 17. Iparági Asztalitenisz Találkozó Gyõrben Fedezzük fel kis hazánkat - avagy az Ovit SE Turistaszakosztályának kirándulásai Rejtvény megfejtõk Szerkesztõségi Felhívás A Hotel*** Ovit hírdetése Egy nyugdíjas tûnödései Kiadásért felelõs: Somogyi István vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László Ovit Rt. Házinyomda 1

2 2006/6. OVIT HÍRADÓ Tisztelt Munkatársaim! Több évtizedes hagyomány, hogy az év vége közeledtével a Híradó hasábjain megjelenjen egy értékelõ összegzés, megköszönve minden Ovit-os dolgozó eredményes és sikeres munkáját. Ha visszanézek, meg kell állapítanom, hogy az év indítása nem volt könnyû, hiszen a gazdálkodási környezet változásaira határozott döntéseket kellett hoznunk, és az idõközben felmerülõ kihívásokra is jó válaszokat kellett adnunk. A legjelentõsebb átalakulás január 1-jével történt meg, amikor az Üzemviteli Igazgatóságunk közel 500 fõs állománya a MAVIR ZRt.-hez került át. Ezt a változást néhányan fenntartásokkal fogadták, az Ovit mozgásterének, árbevételének, kapcsolatrendszerének szûkülésétõl tartottak. Az idõközben lezajlott történések ismeretében jó érzéssel állapíthatom meg, hogy a negatív hatások elmaradtak, sõt, - ahogy azt a következõkben olvashatják úgy gondolom, az Ovit tovább erõsödve, piaci jelenlétét megõrizve, s néhány területen jelentõsen bõvítve, pótolni tudta az üzemvitel mintegy 4, 5 Mrd Ft-os kiesõ árbevételét is. Az idei árbevételünk az elõzõ évit meghaladva, várhatóan igen közel lesz a 27 Mrd forinthoz. Az elõzetes adatok szerint prognosztizálható az is, hogy - a költségszerkezet elõrelátó megváltoztatása és a feszes gazdálkodás révén - a tulajdonos által elvárt eredmény megtermelését is teljesíteni fogjuk. Alkalmazkodva a MAVIR MVM feladat megosztásából fakadó új helyzethez a jó személyes kapcsolatokra építve igen gyorsan sikerült kiépítenünk az Ovit rendelésállománya szempontjából fontos együttmûködési szinteket. Sikeresen éltünk az MVM cégcsoporton belüli nyitás lehetõségével, felajánlva fõvállalkozói képességünket minden társvállalatunknak. Új profilokat nyitottunk az atomerõmûvi, a távközlési és az ipari nagyfogyasztói területen, amelyek szakszerû kiszolgálásához átvettük a más cégeknél felszabaduló, speciális felkészültségû, nagy gyakorlattal és helyismerettel rendelkezõ szakember gárdát. Összességében ez mintegy 200 fõ új belépõt jelentett az ATOMIX, az MVM és a MOL állományából. Ezúttal is köszöntöm Õket, és köszönöm gyors beilleszkedésüket az Ovit kollektívájába. Az év eleji bizonytalanság oldására rövidtávú tervet dolgoztunk ki a projektek számának és volumenének növelésére. Rámozdultunk minden kínálkozó lehetõségre, s el is nyertük az összes munkát, amit terveinkben szerepeltettünk. Ennek jegyében célozhattuk meg üzemviteli tevékenységünk mintegy szakadatlan folytatásaként a MOL Dunai Finomító villamos energia ellátását szolgáló berendezések üzemeltetését, amelyet számos jó nevû ajánlattevõvel versenyezve nyertünk el. A hazai piac preferáltságát szem elõtt tartva indultunk és indulunk külföldi tendereken. Stratégiai üzletágaink közül a Korrózióvédelmi, Acélszerkezeti és Gépjavítási Üzletigazgatóságunk - a hazai igények zavartalan kiszolgálása mellett - több ezer tonna acélszerkezetet gyárt az európai piacra, Szállítási Üzemünk jármû szerelvényei is jól ismertek az Európai Unióban, sõt azon kívül is, Távvezeték Üzletigazgatóságunk pedig Szlovákiában végzett szigorú feszültségmentesítési programhoz illeszkedõ távvezetéki munkákat az év nyári hónapjaiban. Az Ovit piaci megítélése közvetlen partnereink visszajelzése szerint kiemelkedõen jó, hiszen minden munkatársunk tette a dolgát, sokszor olyan többlet terhek felvállalásával is, ami még e pörgõ, felgyorsult világban is feltûnõ és elismerést vált ki. A cégcsoporton belüli új ügyviteli reguláció egyéb hatások mellett elsõsorban a Közgazdasági Igazgatóságot érintette. Az elhatározott változtatásokhoz alkalmazkodnunk illett, ezért segítõ magatartásunkkal, soron kívüli oktatásokkal és a vonatkozó utasítások hatálybaléptetésével tettük gördülékennyé az átmenetet, a végleges rend kialakítását. 2

3 OVIT HÍRADÓ 2006/6. Az eddigiekben felsorolt számos területet érintõ piaci, gazdálkodási, profilbõvítési, humán erõforrást módosító igények és hatások indokolttá tették, hogy hozzányúljunk az 1993 óta változatlan formában mûködõ szervezeti struktúrához is. A július 1- jén hatályba léptetett Szervezeti és Mûködési Szabályzatunk összhangban van az Ovit hosszú távú terveiben felvázolt célokkal, kihívásokkal és elvárásokkal. Örömömre szolgál, hogy az Ovit-ban olyan menedzsment dolgozik, amelynek tagjai elkötelezettek a társaság hagyományai iránt. Jövõképünk az átviteli hálózat bõvítési, felújítási terveiben, a Paksi Atomerõmû üzemidõ hosszabbítási projektjében, az áramszolgáltatók és a prosperáló ipari nagyfogyasztók fejlesztési programjaiban való jelentõs Ovit-os részvételre, s emellett egyre bõvülõ külpiaci jelenlétre épül, ami garanciát jelent arra, hogy minden munkavállalónk hasznos, biztos megélhetést nyújtó munkájával a jövõben is nagy biztonsággal számíthat az Ovit-ra. Egy ilyen nagy vállalatnál, mint az Ovit, nélkülözhetetlen és hasznos az érdekképviseleti szervezetekkel való szoros együttmûködés, egy-egy jelentõsebb változás elõtti tájékoztatás, konzultáció, vagy néhány esetben a közös döntés. Túl a törvényi kötelezettségekben elõírt egyeztetéseken, a lassan tovatûnõ évre is elmondhatjuk, hogy az Ovit-nál mindvégig zavartalan volt a munkabéke. Az Igazgatóság és a menedzsment mindig helyt adott az e fórumokról érkezõ kezdeményezések megvitatásának, és minden méltányolható esetben azok érvényre jutásának. Végezetül szeretném megköszönni Mindannyiuknak fáradhatatlan munkájukat, amellyel jelentõsen hozzájárultak ahhoz, hogy az év során felmerülõ bizonytalanságok és nehézségek ellenére idén az Ovit eddigi legeredményesebb évét zárta. Remélem a kemény munka után most az ünnepek alatt sikerül mindenkinek feltöltõdnie, pihennie, hogy a 2007-es évnek újult erõvel kezdhessünk neki. Ezúton is kívánok minden Ovit-osnak családi körben eltöltött meghitt karácsonyt, élményekben, sikerekben gazdag, örömteli új esztendõt! Somogyi István vezérigazgató 3

4 2006/6. OVIT HÍRADÓ Az Igazgatóság közleményei október 4-én az Igazgatóság kihelyezett ülést tartott a Szombathely 400/120 kv-os alállomás megtekintésével egybekötve. A testület jóváhagyta a augusztus 23-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet, továbbá jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl. Elfogadta az Igazgatóság a 52. sz. Kontrolling jelentést, valamint a Paksi Atomerõmû ZRt. és az OVIT ZRt. társvállalati kapcsolatai c. írásos elõterjesztést november 15-i ülésén az Igazgatóság az alábbi határozatokat hozta: - jóváhagyta a október 4-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet, - jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl, - elfogadta az 53. sz. Kontrolling jelentést és a Beszámoló a társaság I-III. negyedévi gazdálkodásáról c. elõterjesztést, - elfogadta a pénzügyi-számviteli, illetõleg az informatikai szolgáltatási szerzõdések teljesítésérõl, az együttmûködés tapasztalatairól adott vezérigazgatói tájékoztatót, - összehívta az OVIT ZRt. rendkívüli közgyûlését december 20. napjára az MVM Zrt. által november 20.-ig megküldésre kerülõ írásos kérelemben írt napirenddel és idõpontra (az ügyvezetés intézkedik a közgyûlési meghívó november 20. napjáig való megküldése iránt), - elfogadta, hogy az Alapító Okirat módosítása tárgyú, november 14-i keltû írásos elõterjesztésre az Igazgatóság tagjai szavazatukat november 24. napjáig fax útján adják meg. Dr. Sidló Krisztina Bemutatkozik: a Tatabányai Telephely 1. rész - régmúlt és az indulás Az Ovit évi Alapítási Határozatának megfelelõen a cég vidéki egységei az erõmûvek távvezeték és alállomás üzemvezetõségeibõl alakulhattak. Nálunk természetesen ez a Bánhidai Erõmûvet jelentette, amely ebben az idõszakban, mint az ország egyik legjelentõsebb villamos energia termelõje üzemelt. Itt Tatabányán /akkor még Bánhidán/ az Ovit helyi szervezetének létrejötte a Bánhidai Erõmûnek és a hozzátartozó Budapest (Torbágy) Bánhida (Nagyszentjános) Gyõr - Kimle I-II. 110 kv-os távvezetéknek volt köszönhetõ. A Tatabányán dolgozókat mindig kellõ büszkeséggel tölti el ha a régiót a magyar villamos energiarendszer egyik (s talán nem is a legjelentéktelenebb) bölcsõjeként, a 20-as, 30-as években megszületendõ rendszer egyik meghatározó elemeként emlegetik. Ezért engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy a jóval korábbi elõzményekrõl is írjak pár gondolatot. Egy 1923-ban készített Verebély László tanulmány után született döntés a nagy villamos beruházás megvalósítására. A tanulmány három, egymással is összekapcsolódó, de külön-külön is nagy jelentõségû témakört dolgozott fel a lehetõ legnagyobb hozzáértéssel, körültekintéssel (Budapest korszerûtlenné vált erõmûveinek helyettesítése, a Dunántúl északi részének villamos energia ellátása, a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal villamosítása). Úgy látszik a pénz hiánya nemcsak napjaink problémája, hanem az akkori idõk velejárója is lehetett, mert az országos méretû nagy építkezés az angol pénzpiac 3,3 m font (kb. 92 m pengõ) összegû támogatása mellett indult el, 1928-ban (nyilván az angolok pénzügyi beavatkozásának egyéb fontos okai is voltak). A beruházást a MAGYAR DUNÁNTÚLI VILLAMOSSÁGI RT. (MDV RT.) vezényelte, aki a teljes kivitelezéssel a GANZ-DANUBIUS Rt.-t bízta meg. 4

5 OVIT HÍRADÓ 2006/6. A beruházás legfõbb elemei: - Erõmû építése Bánhidán. - 3 db alállomás megépítése Budapesten, Gyõrben, Horvátkimlén. - A Budapest-Bánhida-Gyõr-H.kimle I-II. villamostávvezeték megépítése. - A Budapest-Hegyeshalom vasútvonal villamos felsõvezeték megépítése. - A villamosvasút 4 betáplálási helyének megépítése (Torbágy, Bánhida, Nagyszentjános, Horvátkimle) db villamos mozdony beszerzése. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ország elsõ, nemzeti méretû villamos energia kiszolgáló berendezései voltak ezek, és jelentõségüknél fogva a késõbbi magyarországi alaphálózatnak is fontos részévé váltak. Egy-két mûszaki érdekesség az között megépült erõmû, és a 190 km hosszú 110 kv-os villamostávvezetékkel kapcsolatban: - az erõmûben: - láncrostélyos 40 t/h-s kazánok, - 3 db 21 MW-os Englisch Elektric turbina, - 3 db 26,3 MVA-es GANZ generátor került beépítésre (1943-ban egy blokkos bõvítés). - a távvezeték: - ANGOL típusú kétrendszeres, hordó elrendezésû rácsos acéloszlopokkal, - a tartóoszlopok zömében talpgerendás /1/A/, a feszítõoszlopok beton (vasbeton) alapozással, - eredeti angol közvetítõ szerelvényekkel, - eredeti angol, egysapkás, E típusú. porcelán szigetelõkkel, - 81,6 mm 2 keresztmetszetû cadmiumbronz fázissodronnyal, - 58 mm 2 keresztmetszetû horganyzott acél földelõ sodronnyal épült meg. Az üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátására, irányítására az erõmû szervezetén, területén belül távvezetékes, illetve alállomási szakcsoport alakult. Ezen szakcsoportokra építve, részben ezeket átvéve alakult meg 1951-ben az Ovit bánhidai szervezete is. Kezdetben egy fõs távvezetékes csapat, majd egy 3 fõs alállomási csoport jött létre. A teljesség igénye nélkül és a kimaradottaktól tisztelettel elnézést kérve egy két jól csengõ név az egyik legrégebbi Ovit-os csapatból : Regõs Alajos (késõbbi vállalat igazgató), Katona József (az elsõ üzemvezetõ), Petényi György, id. Kaposi István, Kõvári János (késõbbi gyõri vf. mester), Skrinyár Ferenc (késõbb üzemigazgató), Kaposvári Károly (a híres távvezetékes megfogók feltalálója, névadója), Varga László, Boda István, Horváth Sándor, Phém József, Faluvégi János, Szeifert János, és l955. között az Ovit Bánhidai szervezete még az erõmû telephelyén mûködött, majd 1955-tõl az Ovit saját bánhidai telephelyének megépülésétõl már a jelenlegi helyszínen. Közben a Budapest- Horvátkimle távvezeték nyomvonalat követve gomba módra szaporodtak a távvezetékes vonalfelügyelõségek. Vf. alakult Budapesten, Torbágyon, Kisigmándon, Gyõrben, Horvátkimlén, és volt Bánhidán. Egy érdekesség: a Bánhidán foglalkoztatott kb fõ távvezetékszerelõ km kétrendszeres 120 kv-os távvezetékért volt felelõs (Szártól Kocs határáig, kb. 110 db kétrendszeres tartószerkezet). A vezeték - karbantartási feladatok között szerepelt egy olyan, hogy talpgerendás alapok ellenõrzése, karbantartása feltárással. Ennek során a tartóoszlopok talpgerendás alapjait kiásták teljes mélységében, hogy ellenõrizzék a talpgerenda állapotát, kötését, az elásott oszlopalsórész rácselemeit, hogy kijavítsák a korróziós hibákat, sérüléseket. Hát igen. Más idõk voltak, más filozófiával, más szakmai gyakorlattal. Egy fél évszázadnyi idõ alatt egyes karbantartási feladatok teljesen megszûntek, mások karbantartási ideje többszörösen kitolódott. Pár évtizeddel ezelõtt már az állapotvezérlésû karbantartás elvei alapján kezdtünk dolgozni, napjainkban pedig ha nem is kizárólagosan az eseményvezérlésû karbantartás is elõtérbe kerül. Tatabányán a jelenlegi telephely óta mûködik, az elsõ üzemvezetõ Katona József volt. Õt Skrinyár Ferenc követte, majd Hocsák Sándor volt üzemigazgató egészen október 1-jéig a cég komolyabb elsõ szervezeti átalakulásáig. 5

6 2006/6. OVIT HÍRADÓ Az elõtti idõkben tisztán üzemeltetési feladatai voltak a telephelynek, habár az új, 400 kv-os távvezeték-építési munkákból nagyon sokszor tevékeny részt vállaltunk. Kb km karbantartásra súlyozott nyomvonal, és 11 db különbözõ feszültségszintû alállomás tartozott az üzemeltetési körünkbe, külön alállomási TMK részleggel (Fehér Lajos) és védelmes szakszolgálati csoporttal, elõbb Kutenics Miklós, majd Skrinyár Gábor vezetésével. A terület legendás vf. mesterei közül megemlíteném Táncos Ferencet, Bakó Lászlót, Kõvári Jánost, Lovas Józsefet, Jezsek Istvánt, id. Kaposi Istvánt, Boda Istvánt, ifj. Kaposi Istvánt. Az alállomásvezetõk közül Zinauer Sándort, Szûcs Kálmánt, Gerencsér Ferencet, Tardos Gézát, Mohl Józsefet, Szabó Bélát, Nyitrai Sándort, Cintos Leventét. Kezdõdik az erdõnyiladék karbantartás folytatás következik: A közel 30 évvel korábbi üzemvezetõség Oszlopot állít Bánhida Az egyik legenda: Lovas József A régi gyõri alállomás 6

7 OVIT HÍRADÓ 2006/6. mellé rendelt szervezetként, szorosan együttmûködve a Mûszaki Igazgatóság keretében teljesíti a szerzõdésben elõírt feladatokat. Az osztály vezetésére Serfõzõ Tamás kapott megbízást. Az új szervezeti egység személyi állományát az MVM-bõl áthelyezéssel átkerült munkavállalók (17 fõ), valamint a Távközlési Üzembõl átszervezésre került távközlési diszpécserek alkotják. A mûszaki adottságok figyelembevételével az osztály a MAVIR és MVM székházában teljesíti feladatait. A THO keretében kell kialakítani a távközlési hálózat folyamatos mûködésû felügyeleti központját (NOC). A THO feladatai: Korabeli fázisforgató oszlop ( angol tip.) Baranya Gyula Bõvült az Ovit távközlési tevékenysége * Együttmûködés a tulajdonos MVM-mel mint távközlési szolgáltatóval a hálózat felhasználójának kiszolgálásához. * A menedzselõ munkaállomásról a hálózat folyamatos monitorozása. * A menedzselõ munkaállomásról a távolvégi berendezések szoftveresen elvégezhetõ tevékenységek elvégzése. * Kapacitásgazdálkodás, új igények kielégítése. * A hálózat berendezéseinek 24 órás riasztás figyelése, hiba bejelentés fogadása. * A távközlési hálózat üzemirányítása (üzemszünet, engedélyek, dokumentálás kimutatás). * Üzemzavaroknál a hiba behatárolása, az üzemzavar ellátás szervezése, beavatkozás megfelelõségének ellenõrzése. * Kapcsolattartás a felhasználókkal. Az MVM ZRt. a szervezet-korszerûsítési koncepciója alapján döntött a távközlési tevékenységek részleges kiszervezésérõl. A kiszervezett feladatok ellátásával az Ovit-ot bízta meg. Ezáltal az Ovit az eddigi távközlési tevékenységeit kibõvítve ellátja az MVM távközlési hálózatának teljeskörû üzemeltetési és hálózat felügyeleti feladatait. A felek együttmûködése a módosított Távközlési Hálózati Üzemeltetési Szerzõdés keretében valósul meg. Az Ovit Igazgatósága a megnövekedett távközlési feladatok magasszintû és biztonságos ellátásának érdekében, valamint a tulajdonosi elvárások figyelembevételével egy új szervezeti egység kialakítása mellett döntött. Így jött létre a Távközlési Hálózatfelügyeleti Osztály (THO), amely a Távközlési Üzemmel egymás Az MVM távközlési hálózatán a MAVIR, az áramszolgáltatók, az erõmûvek részére nyújt szolgáltatást, amely fontos feltétele a nagyfeszültségû hálózatok biztonságos üzemének. Ezen kívül a közcélú távközlési szolgáltatók is felhasználói - a Szolgáltatói Szerzõdés szigorú elõírásai alapján - a hálózatnak. A felügyeleti központnak kiemelkedõ szerepe van a távközlési hálózatok biztonságos üzemében, a felhasználók ügyeinek maradéktalan ellátásában. Az Ovit célja, hogy a feltételek (szakmai állomány, folyamatos képzés, szakmai támogatás) megteremtésével biztosítsa, hogy a THO feladatát magas színvonalon tudja ellátni. Galambos Tibor 7

8 2006/6. OVIT HÍRADÓ Az Ovit Híradó Szerkesztõsége november 1-tõl A Szervezeti és Mûködési Szabályzat július 1-jei módosulásával a Marketing és PR osztály kettévált, és ezzel egy idõben megalakult a PR és kommunikációs iroda, amelynek belsõ PR és kommunikációs feladatai közé kiemelt helyre került az Ovit Híradó szerkesztése és terjesztése. Ennek megfelelõen változik a felelõs szerkesztõ személye, és módosul a Szerkesztõ Bizottság összetétele. A Szerkesztõ Bizottság vezetõje (felelõs szerkesztõ) Máténé Lengyel Enikõ A Szerkesztõ Bizottság tagjai: Görgey Péter Ruthner György Papp Katalin Nagyistókné Szalai Magdolna Kossuth Mihályné Paukó Krisztina Ami a szerkesztési koncepciót illeti, az Ovit Híradó továbbra is elsõsorban belsõ PR célokat szolgál, azaz a vállalat dolgozóinak és dolgozóiról szól. Emellett természetesen az MVM csoport cégeinek és fontosabb szakmai partnereinknek is küldünk a megjelenõ lapszámokból. Ami az Ovit Híradó tartalmát illeti mivel elsõsorban a vállalat dolgozóiról szól - igyekszünk hozzájuk közelebb hozni, azaz emberközpontúan megjeleníteni az eseményeket, amiket több riporttal, beszélgetéssel, a dolgozók megkérdezésével szeretnénk elérni. Szeretnénk az újságot interaktívabbá tenni, illetve a dolgozókat motiválni arra, hogy minél több írást jelentessenek meg a híradóban. A rovatok között természetesen megmaradnak az Ovit szervezeteinek (Igazgatóság, VDSzSz, ÜT, MEE Ovit) hírei, folytatjuk a telephelyek bemutatását is, és igyekszünk minden számban egy-egy induló, vagy befejezõdött jelentõsebb projektet bemutatni. Beszámolunk az integrált minõség-, környezet-, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerünk aktualitásairól, a cég gazdasági terveirõl és eredményeirõl. Tájékoztatni kívánjuk olvasóinkat a cég életében zajló jelentõsebb eseményekrõl, rendezvényekrõl (sportesemények, Családi Napok, nyugdíjas rendezvények, VOTT, stb.) Emellett esetenként az MVM Gyorsinformáció számából is átveszünk egy-egy Ovitosok számára is érdekes híradást. Igyekszünk egy kis humort és szellemi morzsát is csempészni a komolyabb hangvételû szakmai írások közé egy-egy mosolyfakasztó karikatúrával, illetve elgondolkodtató aforizmával. Ünnepek közeledtével pedig próbálunk egy kis ráhangolódást teremteni versekkel, történetekkel, képekkel. Máténé Lengyel Enikõ felelõs szerkesztõ Jövõben az Ovit Híradót kéthavonta tervezzük megjelentetni (minden páros hónapban), ahogy az már a 2005-ös évben is történt, és a nyomtatott verzió mellett az újság elektronikus formában az Ovit honlapján is olvasható lesz. Terveink között szerepel a Híradó jelenlegi formájának korszerûbbé tétele színes borítóval, a belsõ íveken jobb minõségû képekkel jó minõségû papíron (matt mûnyomó), természetesen a gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve. 8

9 OVIT HÍRADÓ 2006/6. Szolnok ahogy azt mi látjuk 4 transzformátor, 14 távvezeték, 14 középfeszültségû leágazás, segédüzem kv, eddig példátlan módon egyszerre, mindhárom feszültségszinten történõ párhuzamos felújítása. Mit tehet ilyenkor az ember? Elsõ nekifutásra azonnal kétségbeesik különös tekintettel a diploma nem túl régi kézhezvételére vagy legalábbis a fejét vakarja. Aztán nagyot sóhajt: és elkezd dolgozni. Azaz elkezdene, de elõtte szembesül az üzemvitellel kapcsolatban január 1-jén lezajlott változásokkal. Ez az átalakulás jelentõsen kibõvítette a Szakszolgálati Üzem tevékenységét az átviteli hálózati (alaphálózati) alállomásokon, ami által az üzembe helyezés teljes folyamata, már MAVIR vonatkozásban is a KSZÜ irányítása alá került. Ráadásul az Ovit, mint idegen vállalkozó jelenik meg az idegen üzemeltetõk elõtt. Persze az ismerõs, baráti kézfogás a régi, mégis szükség van egy kezdeti összecsiszolódásra, tisztázandó a megváltozott viszonyt, ami néha a legnehezebb mûszaki problémánál is bonyolultabb tud lenni. Az alállomás dolgozói a saját munkahelyük kezelõ nélküli átalakításához nyújtanak minden tiszteletet megérdemlõ segítséget, míg néhány üzemviteles kolléga gyakran érezteti, hogy már nem egy csapat vagyunk. Persze egy idõ után enyhülnek a feszültségek, és ha nehezen is, de kialakul az együttmûködés. Hiába, az ember nem egzakt tudomány. Az ajánlat elkészítésétõl a megvalósulásig nagyon sok ember a teljes Ovit összehangolt munkájára van szükség, az egymásra épülõ folyamatok nem nélkülözhetik a lánc egyetlen elemét sem. Mégis vannak kritikus fázisai egy-egy távvezeték vagy transzformátor bekapcsolásának, és a néha éjszakába nyúló üzembe helyezések ezek közé tartoznak. Ilyenkor kelnek életre kisebb-nagyobb erõfeszítések árán a megtervezett és megszerelt berendezések, hogy aztán beavatkozás nélkül, zavartalanul biztosítsák a villamos energia ellátást. Az egymást érõ határidõk alaposan próbára tettek mindenkit, a szerelõket és az üzembe helyezõket egyaránt. Szerencsére van nekünk egy szerelésvezetõ Feri bácsink, Osváth Ferenc, aki Dani Sanyival együtt gyakran a terveket megelõzve, a kivitelezés sok év tapasztalatára alapozva tudták csak biztosítani számunkra az üzembe helyezéshez szükséges néhány napot. Az alállomás vezetõjének, Kovács Csabának önfeláldozó együttmûködése, illetve Hamza Tamás vezetõ tervezõ alapos munkája szintén elengedhetetlen volt az üzembe helyezés és bekapcsolás határidõre való teljesítéséhez. Köszönjük nekik és minden velük dolgozónak. A mérleg? Sok ember szorgos munkájának eredményeképpen egy biztonságosan üzemelõ, felújított alállomás. Emellett az üzembe helyezõk részérõl jónéhány ledolgozott hétvége, levezetett km, 2 autó meghibásodása, és rengeteg, az üzembe helyezéssel járó apró bosszúság, ami utólag mindig eltörpült a bekapcsolások sikerélménye mellett. Gratulálok minden érintettnek. Bene Róbert az üzembe helyezés helyszíni felelõse KSzÜ. Elstartolt a Szolnok Szeged 220 kv-os távvezeték rekonstrukciója Az átviteli hálózat tulajdonosa - a MAVIR ZRt. - hosszas megfontolás és a lehetséges mûszaki megoldások közötti döntés után aláírta a Szolnok Szeged 220 kv-os távvezeték felújításáról szóló szerzõdést az Ovit ZRt.-vel. A kivitelezéshez szükséges mûszaki tervdokumentáció elkészítésével szintén társaságunkat bízták meg. A kiviteli terv tartalmának megfelelõen a távvezeték teljes hosszában (312 db oszlop), valamint a csatlakozó alállomási portálokon a meglévõ porcelán hosszúrúd szigetelõket kompozit szigetelõkre kell cserélni, a védõvezetõ helyére 48 szálas OPGW sodrony kerül, az oszlopszerkezetek korrózióvédelmi festést kapnak, valamint az ugyancsak megviselt beton alaptestek is felújításra kerülnek. Az 1975-ben üzembe helyezett 114 km hosszú távvezeték az akkor járatos zsolnai porcelán 9

10 2006/6. OVIT HÍRADÓ szigetelõkkel és EKA szerelvényekkel lett elkészítve. A porcelán szigetelõk szerkezetükbõl adódóan nem törésbiztosak, és az eltelt hosszú idõszak miatt is indokolttá vált megújításuk. A korábban csak villámvédelmi funkciót ellátó védõvezetõ szerepe jelentõsen bõvült az utóbbi idõben, mégpedig az átviteli hálózat mûködtetéséhez szükséges jel- és adatátvitellel. Ezt a szerepét a sodronyba integrált üvegszálak segítségével valósítja meg. A beton alaptestek állapotának romlásában tevékenyen vett részt a levegõszennyezõdés, az esetleg nem terv szerinti betonminõség és a területeken mozgó mezõgazdasági gépek ütközése. A cikk elején említett hosszas megfontolás oka az, hogy a távvezeték a tovább nem fejlesztendõ 220 kv-os feszültségszinten épült. Felmerült annak a lehetõsége, hogy a nyomvonal felhasználásával egy 400 kv-os távvezeték épüljön a két végpont között, bár ehhez elõbb a szolnoki végponton is ki kellene alakítani ezen feszültségszint fogadásának lehetõségét, valamint a szegedi végpont helyett Sándorfalvára kellene érkeznie a vezetéknek, ahol üzemelõ 400 kv-os alállomás van. Ezt a verziót nem fogadták el, viszont a távvezeték nem túl jó mûszaki állapota mindenképpen sürgetett valamilyen beavatkozást, hiszen a vezeték feladása a tulajdonos kezében lévõ vezetékjogi engedély megszûnését is jelentené, amely engedély újbóli megszerzése hosszú évekig is eltarthatna, szélsõséges esetben meg is hiúsulhatna. A meglévõ 95AV4 típusú védõvezetõ helyére AA/St59/25 típusú 2*24 üvegszálas ALCATEL gyártmányú optikai vezeték kerül felszerelésre, 28 db optikai kötõdoboz közbeiktatásával. A munka nehézségét a rengeteg közmûkeresztezés, a viszonylag rövid idõintervallum és a várható hideg idõjárás jelenti. A rekonstrukciós munka koordinátormérnöke, Ledvényi János folyamatosan végzi az ütemtervhez igazodó közmûkeresztezések egyeztetését, a szükséges feszültségmentesítéseket, szakfelügyeletek kirendelését, valamint a munka végzéséhez szükséges humán és tárgyi erõforrások biztosítását. A munka volumene és a kivitelezésre rendelkezésre álló idõ rövidsége miatt (2006. október 25-tõl december 15-ig feszültségmentes a távvezeték) a feladatokat megosztva végzi a Kelet-magyarországi Távvezeték Létesítési Üzem (szigetelõcsere), a Központi Távvezeték Létesítési Üzem (védõvezetõ csere) és az oszlopszerkezetek festésébe, valamint a beton alaptestek felújításába bevont alvállalkozók. Kovács Zoltán Így kezdõdhet a rekonstrukció! A tartó szigetelõláncok esetében a felfüggesztés és a sodronyhoz való csatlakozás marad a régi, csak a porcelán szigetelõk helyére kerül be a 120 kn-os kompozit szigetelõ test. A láncok hossza kb. 80 cm-el rövidül, így a föld és a keresztezett mûtárgyak feletti szabadmagasság kedvezõbb lesz a mostani állapotnál. Feszítõláncok esetében az oszlophoz való csatlakozás és a sodrony végére préselt MP végkötés, valamint a távolságtartó szintén marad az eredeti, viszont a 160 kn-os kompozit szigetelõtest hossza közel azonos a bontásra kerülõ porcelán láncéval, így biztosítható a feszültség alatti sodronyok megfelelõ távolsága a földelt szerkezetektõl. Az áramkötést tartó segédláncok egysapkás üvegszigetelõbõl kerülnek kialakításra a szükséges súlyteher biztosítása céljából. A kompozit és az egysapkás üvegszigetelõk is törésbiztosak, a névleges terhelhetõséget folyamatosan kibírják. 10

11 OVIT HÍRADÓ 2006/6. Az Ovit Híradó elõzõ számában bemutatkozott Méhes Judit, a Marketing osztály új munkatársa. Hála az égnek a frissülés az elmúlt két hónapban sem kerülte el az Ovitot. Íme a Vállalkozási fõmérnökség két új kollégája: Az Ovit belülrõl egy rutinos vén róka szemével. - avagy rablóból lesz a legjobb pandúr - Hogy kerül a csizma az asztalra, avagy mit keres az Ovit-nál egy korábbi konkurens? A válasz rövid és egyszerû: így hozta az élet! Valószínûleg sokak számára ismerõs a személyem, mert sok Ovit-os partnerem volt, amikor a hol partner, hol konkurens Fabricom-PVV Kft.-nél tevékenykedtem 1996 és 2004 között. De olyan mai kollégáim is vannak, akikkel korábban a VERTESZ vállalatnál dolgoztunk együtt. Most pedig két rövid vargabetû után én is ideérkeztem. Öröm volt számomra a felkérés, hogy lassan már egy hónapnyi tapasztalataimról számoljak be az Ovit Híradóban. Fontosnak érzem megemlíteni mindazt a jót amit tapasztaltam, hiszen ezek a pozitívumok nagyon gyorsan természetessé válnak, és még-még-még..., A fenti eszmefuttatásból már kiviláglott, hogy jó néhány dolgot átéltem már eddigi munkáséveim alatt, ezért van mihez hasonlítsam a jelenlegi munkahelyemet! Ami elsõre feltûnt itt, az a PROFIZMUS minden téren! A munkafeltételek (iroda, bútorzat, számítástechnikai háttér, stb.) nagyon jók. Az elsõ pillanattól kezdve otthonosan éreztem magam, mert már szépen berendezett irodával, számítógéppel, nevemre szóló lel, felhasználói hozzáféréssel vártak. A fényképes belépõm elkészítése is egy nap alatt lezajlott, ami máshol 1-2 hétbe is beletelik. A Körvasút sori cégközpont esztétikailag is jó benyomást tett rám, öröm belépni a világos és tiszta épületekbe. Ugyanez a magas színvonal igaz a kollegákra is. Mindenki, akivel összehoz a munkakapcsolat a cégen belül, nagy szakmai hozzáértéssel és elhivatottsággal végzi a munkáját. Amikor megkaptam elsõ projektemet a közremûködõ kollegák egytõl egyig segítettek, kioktatás és majd rájössz magadtól is megjegyzések nélkül. Az eddig megismert elkötelezett Ovit-os munkavégzésnek jó példája volt, amikor egy elhúzódó helyszíni javítás során a szerelésvezetõnk külön felszólítás és dörgedelmek nélkül is természetesnek vette, hogy megvárja, míg az alvállalkozó végez, pedig a munka hajnali 2-ig tartott! A végére hagytam a legkellemesebb meglepetést: az új kollegáimat!!! Hatalmas élmény egy ennyire közvetlen, már-már családias légkörben dolgozni! Elsõ pillanattól kezdve úgy érzem, hogy máris a CSAPAT-hoz tartozom, sehol nem kezeltek újonc -ként vagy zöldfülûként. Na és a hölgyek! Egyetlen villamos cégnél sem találkoztam még a szebbik nem ilyen sok képviselõjével. Természetes, hogy megkülönböztetett tisztelettel fordul az ember feléjük, de a máshol általában tapasztalható hûvös, szinte elutasító fogadtatás helyett itt õk is régi ismerõsként köszöntenek, sõt néhol még rokoni kapcsolatban is szokatlan természetességgel viselkednek. Összefoglalva: jól döntöttem, és örülök, hogy már négy hete az Ovit-nál dolgozom! Romhányi László 11

12 2006/6. OVIT HÍRADÓ Ifjú titán az Ovit-nál segítõkészek és türelmesek, a hölgyek is mind nagyon figyelmesek, kedvesek, és már az elsõ perctõl kezdve nagyon otthonosnak érzem a légkört. Az alatt a rövid idõ alatt amióta itt vagyok, már jártam számos alállomáson - Sándorfalva, Litér, Detk -, rengeteget tanultam és számos érdekes szakmai helyzettel találkoztam. Remélem a közeljövõben sikerül jó kapcsolatot kialakítani mindenkivel, és eredményes munkával tovább emelni az Ovit hírnevét Mester Péter Az Ovit lelke : a nyugdíjasok - találkozók az ország minden pontján - Már kiskorom óta szerettem megszerelni a tönkrement elektromos berendezéseinket, bár ez általában csak a szétszerelést jelentette, az összerakás nem annyira ment. Késõbb az érdeklõdésem a nagyobb készülékek felé fordult, de összerakni még mindig nem tudtam, ezért döntöttem úgy, hogy megtanulom. A Budapesti Mûszaki Fõiskola Energetika szakirányára esett a választásom, ahol a tavalyi év folyamán szereztem meg a villamosmérnöki diplomát. A szakmai gyakorlatomat az Areva Hungáriá-nál töltöttem, ahol az iskolában megszerzett tapasztalatokat a valós életben is kamatoztathattam. Ezután közel egy évig dolgoztam a Fibernet Zrt.-nél segédtervezõként. Amint látható a fenti beszámolóból, sajnos nem rendelkezem nagyon sok szakmai tapasztalattal, de remélem ezt pótolja lelkesedésem és kitartásom, és így sikerül hamar elsajátítanom a szakma fogásait, és levehetem a kollegák válláról a munka egy részét. Jelenleg néhány kisebb feladattal együtt ismerkedem a munkával és a munkatársakkal, akik nagyon Idén különösen kedvesek voltak az Égiek. Októberben Bicskén, a budapesti központban, Tatabányán, a Késmárk utcában, Felsõzsolcán és Gödön, minden egyes nyugdíjastalálkozó verõfényes napsütésben zajlott. A budapesti központban, Tatabányán, Bicskén és Gödön Somogyi István vezérigazgató, Felsõzsolcán Takács Attila területi fõmérnök, a Késmárk utcában Bilik András távvezeték üzletigazgató tartott tájékoztatást az Ovitnál történt változásokról, a társaság eredményeirõl, feladatairól. Minden helyszínen kitüntetett tényként kezelték, hogy a nyugdíjasokkal való kapcsolattartás folytonos és továbbra is segítik a rászorulókat, amit mondandójában Horváth József VDSZSZ elnök is hangsúlyozott. Polczer Ferenc a Nyugdíjas Bizottság elnöke tájékoztatóiban elmondta, hogy a társaság vezetése továbbra is figyelemmel kíséri a 730 nyugdíjas helyzetét, segélyben részesíti a rászorulókat, biztosítja a kulturális rendezvények technikai feltételeit. Mindezért a nyugdíjasok nevében köszönetét fejezte ki. Tájékoztatta a találkozók résztvevõit a évi szociális és temetési segélyek alakulásáról, a nyugdíjas klub mûködésérõl, az új VDSzSz Ovit Tagszakszervezetrõl, a tagdíjbefizetésekrõl, és megemlékezett az idei évben elhunytakról. /folytatás 14. oldalon/ 12

13 13

14 14

15 OVIT HÍRADÓ 2006/6. Somogyi István úr az Ovit központban elhangzott tájékoztatójában kiemelten szólt a társaság mûszakigazdasági tevékenységérõl, amely folyamatosan és eredményesen fejlõdik, ezt jól fejezi ki az évente növekvõ árbevétel összege is. A évben a várható árbevétel eléri a 26 milliárd forintot. Szólt arról is, hogy annak ellenére, hogy az Üzemviteli Igazgatóság átkerült a MAVIR Zrt.-hez, a társaság ismét végez üzemviteli tevékenységet. Vállalkozás keretében üzemeltetjük a MOL Dunai Finomító villamosenergiát szolgáltató alállomását, és ezzel együtt a kezelõszemélyzet az Ovit ZRt. állományába került. E téren további hasonló szerzõdések megkötésére készül a társaság. Sikeres tevékenységként értékelte a gödi KAGÜ acélszerkezet gyártását is, melynek éves termelése meghaladja a tízezer tonnát, és Európában is ismert üzem lett kiváló minõségû, korrózióvédelemmel ellátott termékeivel. Elmondta, hogy már ma tudható, hogy az Ovit-nak ig biztosított a munkával való folyamatos ellátottsága. A cégnél szervezeti változások is történtek, amely jól fogja szolgálni a hatékonyságot és az eredményes mûködést. Megerõsítette, hogy a társaság vezetése továbbra is biztosítja a rászoruló nyugdíjasok, valamint a rendezvények anyagi és technikai támogatását. Végül minden nyugdíjas kollégának nagyon jó egészséget kívánt. Egyes helyszíneken Ovit Emlékgyûrû kitüntetést is átadtak. Tatabányán a beszédek után ismét Baranya úr emelkedett szólásra, ekkor kezdett eluralkodni mindenkin a kétségbeesés, hiszen korogtak már a gyomrok, de a kedélyek gyorsan lecsillapodtak, amikor kiderült, hogy kedves kötelességének tesz eleget. Szívélyesen köszöntötte Számadó János volt (számunkra jelenleg is) Ovit-os dolgozót, majd munkában eltöltött éveit és ezen belül munkáját méltatta. Nyugdíjba vonulása alkalmából - 41 éves folyamatos munkaviszonyból 38 évet az Ovit-nál töltött - kollégánk hûségének jutalmául átvehette az Ovit Emlékgyûrû kitüntetést. Hasonlóképpen köszönte meg Bíró Józsefnek több mint harminc éves folyamatos munkavégzését, és adta át az Ovit Emlékgyûrû kitüntetést. Két kollégánk Géber Attila és Szám Ervin emléklapot kapott folyamatos és hosszú munkavégzése elismeréséül. Nyugdíjba vonulása alkalmából Ovit Emlékgyûrût vehetett át Gödön Somogyi István vezérigazgatótól Bódizs József és Lakatos Ferenc, Bicskén Zámbori István, Felsõzsolcán Takács Attila területi fõmérnöktõl Viktor András, Varga László és Kádas András. Emlékgyûrû elismerésben részesült még Trungel János és Ferencz Zoltán. A Késmárk utcai MAVIR ZRt. telephelyen tartotta nyugdíjas találkozóját a közép-magyarországi üzemviteli szakterület. Az eseményen jelen volt Bilik András üzletigazgató, a MAVIR ZRt. részérõl Bencsik Tibor osztályvezetõ, Kimpián Aladár fõtanácsos és Bakai Lehel VIRÜSz elnök. Az Ovit vezetése részérõl Bilik András üzletigazgató köszöntötte a megjelenteket és részletesen beszámolt a cégnél január 1-jétõl bekövetkezett változásokról, a mûszaki-gazdasági feladatokról, társaságunk eredményeirõl. A találkozón Bencsik Tibor, a MAVIR ZRt. osztályvezetõje szeretettel köszöntötte régi munkatársait, majd tájékoztatta a megjelenteket a szervezeti változásokról, az üzemviteli feladatok ellátásáról. Felsõzsolcán a szokásos üdvözlés után, néma felállással emlékeztek az elmúlt idõszakban elhunyt nyugdíjasokra. Köztük volt Kakuk László is, akinek a helyére Szmrek Lászlót választották a nyugdíjas bizottságba. Ugyanitt kért szót Csávás István is: Köszönöm a meghívást hiszen szívesen találkozom azokkal, akikkel sok évtizedet dolgoztam együtt gond, baj és sok öröm közepette. Hetven éven felül, tíz évi nyugdíjas idõ után nagy öröm, ha az ember még viszonylag egészségesen el tud jönni. És még az jutott eszembe, hogy Gulácsi Lajos Kárpátaljai református püspök úr egy életen át végzett szolgálatáért egy kitüntetést vett át, és a következõket mondta: a hat évi kazahsztáni lágerben töltött rabságunk és az utána következõ üldöztetésben a testünk minden földi nyomorúságot megért, de a lelkünk tiszta és töretlen megmaradt. Most, amikor a testeteknek mindent megadtok, a lelketekre nagyon vigyázzatok, mert azt rengeteg veszély fenyegeti! Valóban, egy élet munkájával, veletek együtt felépítettünk egy európai szintû villamos energia alaphálózatot ebben az országban és mára az Ovit egy része maradt meg, mégis gondoltok a hétszáz nyugdíjasra. Így vigyáztok arra a lélekre, ami összetartotta és remélem még sokáig megtartja ezt az emberszeretõ és megbecsülõ közösséget. Adjon a Mindenható az Ovit vezetõinek és munkatársainak ehhez hosszantartó erõt és egészséget. 14

16 2006/6. OVIT HÍRADÓ Lelkileg feltöltõdve jöttem el, és jólesõ érzés ma ebben az országban, ahol annyi volt emberi közösség bomlik fel, tûnik el, amelyek nyugdíjasai már nem tartoznak sehová, hogy bízhatunk benne, mi nem jutunk ilyen társadalmi árvaságra. A köszöntõk után minden helyszínen ízletes ebédet szolgáltak fel, és a mennyei ízek és finom borok hatására megoldódtak a nyelvek, felszínre kerültek a régi emlékek, történetek. Az idõ gyorsan elszaladt, és nyugdíjasaink a felidézett emlékekkel feltöltõdve indultak hazafelé abban a reményben, hogy jövõre újra találkozhatunk 15

17 OVIT HÍRADÓ 2006/6. A Hotel*** Ovit új vezetõje Dallos Szilvia valamivel több, mint 5 éve, hogy a Hotel*** Ovit-ban recepciósként kezdett el dolgozni. Ez év tavaszán elõször határozott, majd május 1-jétõl határozatlan idõre kapott megbízást a szálloda vezetésére. Debnár Péter, Bereczki Imréné, Molnár Józsefné, Polczer Ferenc Amikor elõször megkerestek azzal, hogy a szálloda vezetõjeként Rád gondoltak, mit éreztél? Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a vezetõség nekem tette fel a kérdést. Ugyanakkor elég régóta dolgoztam itt ahhoz, hogy tisztában legyek a feladattal. Szállodavezetõnek lenni nem napi 8 órás elfoglaltságot jelent, kisgyermekes anyukaként ezt is mérlegelnem kellett. Felmerült - e rögtön Benned, hogy most miután két vezetõ mellett is dolgoztál megmutathatod mit és hogyan kell, vagy lehet másként csinálni? Természetesen mindkét szállodavezetõtõl igyekeztem tanulni. Ahhoz azonban, hogy hosszú távon jó kihasználtsággal, elégedett, visszatérõ vendégkörrel üzemeljünk, csapatmunkára van szükség. Szerencsére a szállodában összeszokott társaság dolgozik. Az elõttünk álló fõ feladat, hogy javítani kell a szálloda mûködését jellemzõ gazdasági mutatókat. Ezen belül is elsõsorban a férõhely kihasználást. Ez az alapkérdés keresteti velünk folyamatosan, hogy hol kell a munkánkon változtatni. Mi, a szálloda munkatársai az Ovit ZRt.-nél dolgozó, illetve a Mavir-hoz átkerült, 16

18 2006/6. OVIT HÍRADÓ korábban Ovit-os kollégákat, mint visszajáró hûséges partnereinket tartjuk számon, és mindig nagyon fontos lesz számunkra, hogy minél többen, minél hosszabb idõre látogassanak el, és megelégedéssel térjenek hozzánk vissza. Ezt kívánja jól felfogott érdekünk is: a Hotel*** Ovit-nak - mely a vele szemben megfogalmazott elvárások szerint nem üdültetési feladatokat lát el, hanem mindenki számára elérhetõ szállodai egység a nagyszámú konkurenciával megküzdve a leggazdaságosabban kell funkcionálnia. Voltak határozott elképzeléseid arról, hogy min fogsz változtatni? Mit sikerült ezekbõl ezidáig megvalósítani, mik azok, amik még váratnak magukra? Igazi lokálpatrióta vagyok, ezért az elsõ pillanattól törekedtem a helyi szervezetekkel, hivatalokkal, egyesületekkel való jó kapcsolataink erõsítésére. Ezen keresztül az is elérhetõ, hogy a térségben még jobban megismerjék a Hotel*** Ovit széleskörû lehetõségeit, adottságait. Fontosnak tartom azt is, hogy lehetõség szerint helyi beszállítóktól vásároljunk. Keszthely város rendezvényeinek aktív résztvevõivé, támogatóivá kívánunk válni. A vendégek igényeihez igazodva bõvítettük az étterem menü- és a la carte választékát, ételkínálatunkat igyekszünk folyamatosan a trendeknek, szezonoknak, évszakoknak megfelelõen kialakítani. Sokkal nagyobb lett drinkbárunk italválasztéka, de nem feledkeztünk meg az édesszájúakról és a gyerekekrõl sem: ínycsiklandó jégkrémeket kínálunk. Szállodánk kihasználtságának növelése érdekében újabb piacokat céloztunk meg. Konferenciatermünk kiváló adottságokkal bír továbbképzések, megbeszélések, csapatépítõ tréningek lebonyolításához. Éttermünkben gálavacsorák, bálok, családi ünnepek megrendezését tudjuk vállalni. A gyógyulni vágyó vendégeket saját terápiás részleggel várjuk. Az idei nyarat igazán szép eredménnyel zártuk, júliustól szeptember végéig szinte teljes telt házzal üzemeltünk. Az éves kihasználtságunk ötéves fennállásunk óta várhatóan ebben az évben lesz a legnagyobb. Szép számmal voltak kerékpáros csoportjaink, szeptembertõl pedig indult a konferencia szezon. Nõtt a belföldi nem Ovit-os- vendégek száma, a külföldi, kevésbé árérzékeny vendégek száma azonban elmaradt a kívánatostól. A sármelléki FlyBalaton reptér nyitásából várhatóan a jövõben mi is profitálunk. Milyen fejlesztések történtek az elmúlt idõben a szállodában? A korábban meglévõ szauna és szolárium mellé tavaly fény- és aromaterápiás infrakabint is beszereztünk. Ebben az évben pedig az Ovit ZRt. vezetésének köszönhetõen - szolgáltatásaink körét nyitott úszómedencével és pezsgõfürdõvel bõvítettük. A fokozatosan mélyülõ, 26 o C-os vízzel töltött medence 6 m széles és 12 m hosszú. Egyik végében a gyerekek játszhatnak, míg másik vége -2,5 méteres mélységével- fejesugrásra is alkalmas. A pezsgõfürdõ 36 o C-os vizében egyszerre 7 vendég élvezheti a vízsugarak masszírozó erejét. Ezen fejlesztéseink osztatlan sikert arattak vendégeink körében! A közösségi helyiségek hangulatosabbá tételét céloztuk meg, amikor a folyosók, drinkbár, étterem falait kellemesen meleg, pasztellszínekbe öltöztettük. Milyen változások várhatóak a közeljövõben? Terveink szerint a medence és pezsgõfürdõ fölé tetõ kerül jövõre, így nem csak a nyári, meleg hónapokban tudják vendégeink használni. A drinkbár teraszától a medencéig összekötõ járda épül. Folytatjuk a gyep újratelepítését is, a tornatermünket is szeretnénk kondicionáló teremmé berendezni. Jövõ év elején kifestetjük a szobákat, apartmanokat, s üdén-frissen várjuk a vendégeket, köztük természetesen az Ovit Híradó olvasóit is! Ezúton kívánok a Hotel*** Ovit munkatársai nevében minden kedves olvasónak békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendõt! Köszönöm a beszélgetést, további munkádhoz, munkátokhoz sok sikert kívánok. A riportot készítette: Nagyistókné Szalai Magdolna 17

19 OVIT HÍRADÓ 2006/6. PINGPONG-MARATHON (Megérdemel egy megjegyzést, hogy ez a csapat az ezúttal távolmaradó Auszmann Miklóssal együtt Budapest évi Bajnoka!) 17. Iparági Asztalitenisz Találkozó Gyõrben A villamos energia ipar évenkénti reprezentatív asztalitenisz bajnokságát (2006. november én) ismét az ÉDÁSZ (EED) rendezte meg a gyõri Béri Balogh Ádám Kollégium tornacsarnokában. Miért Marathon? Hát azért, mert nem akármilyen verseny volt ez... Tizenkét kategóriában (férfi, nõi és vegyes, amatõr és professzionális, csapat, páros, egyéni és veterán) kiírt versenyek folytak gyakorlatilag egyidejûleg, egyetlen teremben, 9 asztalon, másfél napig. Egy-egy versenyzõt több kategóriában is beneveztek a társasági sportegyesületek, s a versenyzõ legjobbjainak (akik végig meneteltek egy-egy tabellán a gyõzelmi dobogóig) akár mérkõzést is le kellett játszaniuk, olykor szinte pihenés nélkül. Az Ovit legjobb játékosai mint mindig! most is eljutottak a gyõzelmi-dobogóig! Egy ARANY, két EZÜST és egy BRONZ érem a gyõri zsákmány. Közismert szerénységem birtokában is kénytelen vagyok úgy fogalmazni, hogy ez körülbelül az OVIT SE szokásos eredménye. Tehát kitûnõ sportvezetõnknek, Hajdú Bandinak ezután sem kell lesütött szemmel járnia az iparági sport-körökben. Ha nem is könnyû, megpróbálom rövidre fogni e dicsõ két nap krónikáját. Péntek délután a helyszínen találkozott az OVIT SE nyolc pingpong versenyzõje, és velünk tartott Mezei István is, a Vita-life EMRs. (bio-elektromágneses rezonancia) készülék szakértõje is, hogy minél hatékonyabban alkalmazhassuk ezt az igen modern, és immár az OVIT SE birtokában lévõ berendezést, amelynek kedvezõ élettani- és gyógyító hatása már világszerte közismert, de sportcélú alkalmazásában az Ovit kifejezetten úttörõnek számít. Az Ovit-I. - verseny elõtt A legendás Ovit I. (már régóta megszerzett iparági rangjának megfelelõ sorsolás alapján) elsõ számú kiemeltként a következõ, igen tekintélyes csapatokon keresztül jutott el a legrangosabb iparági kupáig: Ovit I. PAKS I.: 5/0 Ovit I. EED I.: 5/2 Ovit I. TISZA I.: 5/1 2. Férfi csapat, amatõr kategória: A csapat tagjai: Kerny László, Tóth Zsolt és Gulyás István A csapat az elsõ fordulót simán megnyerte (Ovit II. MEH: 5/0), a másodikban sajnos kiesett (Ovit II. TISZA II.: 2/5). Volt jobb is, nyert az Ovit II. már kupát is A versenyek részletes leírása: 1. Férfi csapat, igazolt kategória: A csapat tagjai: Lipniczky Lajos, Bohus Péter és Sirály László Az Ovit-II. - verseny elõtt 18

20 2006/6. OVIT HÍRADÓ 3. Férfi egyes, igazolt kategória: A versenyen az Ovit I. csapat tagjai indultak. Sirály Lászlónak nagyon erõs ellenfelet juttatott a sors, hamar kiesett. Bohus Péter a Tiszás Kavicsánszkytól kapott ki a második fordulóban. (Ez nem volt papírforma, de Péter most sajnos nem érezte jól magát.) 5. Férfi egyes, veterán kategória: Ebben a versenyszámban kivételesen most nem volt szerencsénk. Egyedül Lipniczky (aki korábban már volt bajnoka is a senior kategóriának!) jutott el a dobogó közelébe, de a 4 közé jutásért elbukott Kavicsánszkyval szemben. (Ugye érdemes itt is megjegyezni valamit Ilyen sport ez az asztalitenisz! A veterán mezõny tökéletesen azonos erõsségû, mint a professzionális. Legalábbis a villamos energia iparágban ) 6. Férfi páros: Lipniczky Lajos, az adogatás nemzetközi nagymestere Lipniczky Lajos menetelt tovább! Kiverte Albert Zoltánt (EED), majd a régi nagy ellenfelet, Hajdú Istvánt (TISZA), és egy váratlanul sima elõdöntõben Török Nándort (EED) is 3/0-ra. A döntõben aztán a mi Sirály-unkat kiejtõ ÉMÁSZ-os Géczi Istvánnal mérkõzött meg, egy nagyon, nagyon izgalmas küzdelemben. Csak ezüst? Nem! Ez szinte csodálatos eredmény egy ilyen mezõnyben! Párosban nevezett a legnépesebb Ovit-mezõny, hiszen itt nem különítik el az igazolt versenyzõket az amatõröktõl. Párosaink: Kerny-Gulyás: nem indulhattak Laci sérülése miatt. Hajdú-Kasztovszky: az elsõ megnyert meccs után a TISZA I. két kiválóságával (Hajdú István és Tóth József) kerültek szembe Sirály-Tóth: a harmadik fordulóban búcsúztatta õket a késõbbi gyõztes páros. A Lipniczky-Bohus páros pedig nagyot játszott - kis szerencsével. Az elõdöntõben kikaptak a Kavicsánszky-Rózsahegyi (TISZA) párostól, ami bizony a papírforma egyértelmû felborulásának számít. Így az OVIT SE negyedik érme BRONZ-színû lett 4. Férfi egyes, amatõr kategória: Az e versenyben induló versenyzõink: Kerny László, Hajdú András, Kasztovszky Béla, Gulyás István és Tóth Zsolt. Kerny Laci simán nyert két fordulót, és már a legjobb nyolc közé jutásért játszott (ott is nyerésre állt!), amikor sajnálatos sérülése miatt fel kellett adnia a további versenyzést. Hajdú Bandi az elsõ fordulót megnyerte, a másodikban kiesett. Ugyanígy Kasztovszky Béla is. Gulyás Pista három fordulót nyert, már éremért játszott, amikor kiesett. Tóth Zsolt pedig ment tovább! Az elõdöntõben 3/1-re megverte Fodor Attilát (DÉMÁSZ), és a döntõben egy fantasztikus csatában 2/3-ra, a döntõ játszmában 9/11-re maradt alul Rózsahegyivel (TISZA) szemben. Ez lett a második Ovit-EZÜST! Lipniczky Lajos és Bohus Péter a legjobb párosok között Az egész verseny egy kemény de szép, emlékezetes hétvége, az Ovit sportolóinak újabb, jelentõs sikere volt és lett. Köszönhetõen nem kis részben Lipniczky Lajosnak, aki egy arany, egy ezüst és egy bronzéremmel, továbbá három csillogó serleggel tért haza. Gratulálunk! OVIT SE, Kasztovszky Béla 19