Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző."

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd, Művelődési Házban megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester, Kovács János alpolgármester, Póczek Sándor képviselő, Stubics Ferenc képviselő. Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Távolmaradását előre jelezte: Pékó László alpolgármester, Mesterházi László képviselő, Szalai Zoltán Vince képviselő. LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL MEGJELENT: 7 FŐ. Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti a lakosság részéről megjelenteket, és elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt, fél óra a rendelkezésükre áll, hogy közérdekű észrevételeiket, javaslataikat ismertessék a Képviselő-testülettel. Megkérdezi, van-e hozzászólás. Somogyi Kálmánné Petőfi S. utcai lakos elmondja, hogy a kerítése sarkától kb. 5 cm maradt az ároktól, lassan elérik a kerítését a nagy járművek. Van ott egy betonvédő, de az már kevésnek tűnik. Teljesen le van vágva az árok. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszában röviden elmondja, hogy a terület a közútkezelőhöz tartozik, továbbítják a kérést, de az önkormányzat nem sokat tud tenni ebben az ügyben sajnos. Suborits Józsefné utcai lakos nehezményezi, hogy a tavalyi évben az önkormányzat megvásárolt a Kossuth L. utca 109. sz. ingatlant, kereste, de nem találta a Hétdombi Hírekben, hogy kitől, hogyan, mennyiért szerezte meg az önkormányzat, mert szerinte ez nyilvános adat, a lakosságot tájékoztatni kellene róla. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol, hogy a felszámolótól január 24-én vásárolta meg az önkormányzat az ingatlant, és valóban közzé fogják tenni az adatokat. Takács László Plébános Úr, köszönetét fejezi ki, hogy a búcsú helyszíne távolabb kerül a templomtól, ez elsősorban a zaj miatt volt fontos. Ezt követően beszámol, hogy az utcanév táblák elkészültek, 28 db teljesen kész, 4 db-ról csak a festés hiányzik. Bemutat egy prototípus darabot, részletesen ismerteti a technológiai eljárást, hogyan készült el. A kihelyezéshez szüksége lesz majd segítségre, ehhez kér együttműködést és segítséget. Ehhez kapcsolódó avatóünnepségre gondolt, méltó dolog lenne a Nádasdok találkozóján például június 28-án. Véleménye szerint illendő volna meghívni a Nádasdy család élő képviselőit. Ezt 1

2 követően felajánlást tesz a Plébános Úr, ajándék Nádasd részére, történelmi dokumentum szoborba foglalva. Táborhegyen emlékmű felállítását kezdeményezi a 1528/3 telek kerítéstől 3 méterre 3X3 méteres alapterületen 220 cm magas, 80 cm átlagátmérőjű, rusztikus mocsári tölgyfa törzs. Ünnepélyes felavatásának augusztus 9-ét javasolja. Karvalits J. Zoltán polgármester köszöni a türelmet, dicséretet, ami szerinte ritkaság. Egyéb lakossági hozzászólás nem érkezik, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Ezt követően javasolja, hogy a kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 3.) napirendi pontot ne tárgyalják. A további napirendek nem változnak. Ezután a módosításokat figyelembe Napirendi pontnak a következőt javasolja, amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: Napirend: 1./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről 2./ Művelődési Ház évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 3./ évi költségvetés módosítása 4./ A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat évi költségvetési teljesítésének megtárgyalása 5./ A évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 6./ Elkülönített civil alapra beérkezett pályázatok elbírálása 7./ Ivóvíz-ellátási rendszer vagyonértékelés megtárgyalása 8./ Használtruha gyűjtő konténer térítésmentes kihelyezése 9./ Különfélék 1. Napirendi pont: Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről a.) Fogszakorvosi beszámoló Dr. Bártfai Ernő fogszakorvos röviden ismerteti a fogászati alapellátásról szóló évi beszámolóját. Úgy érzi itt befogadták, ismerteti a fogászati körzet szakorvosi állapotát, 85% feletti, ez mindenképpen jónak mondható. Sokan önállóan kérnek kontroll időpontokat, nem várják meg amíg baj van. Nyugdíjba vonul, sajnos az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy tovább dolgozhasson. Karvalits J. Zoltán polgármester és a jelenlévő polgármester Urak és Asszony megköszönik az eddigi munkáját és a jövőben jó egészséget kívánnak. Ezt követően mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót, a doktor úr áldozatos munkáját, majd szavazásra 2

3 teszi fel a évi beszámolót. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: b.) Háziorvosi beszámoló I. 34/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bártfai Ernő fogorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos ismerteti a beszámolóját, aki szeptember 1. napjától dolgozik a körzetben. Naponta kb. 30 beteg látogatja a rendeléseket, 860 beteg van a nyilvántartásában évben alkalommal fordultak a betegek hozzá a panaszaikkal. Nyolc fő sajnálatosan elhalálozott, ennek okai szívelégtelenség és daganatos betegségek voltak. Szüksége lenne egy új EKG készülékre és egy tisztasági festésre a rendelőben és a várótérben, valamint a wc helyiségben. Póczek Sándor képviselő szerint a rendelési idő néha csúszik, pontosabban be kellene tartani, ezt kéri a jövőben. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos elmondja, hogy péntekenként kötelező továbbképzésen kel részt vennie, előfordult sajnos, hogy nem tudott helyettesítőt delegálni maga helyett, ez volt az oka, egyébként nem jellemző. Kovács János alpolgármester megkérdezi a háziorvost, hogy EKG készülékhez van-e támogatás esetleg? Egyébként véleménye szerint ha késik a doktor Úr, vagy nem rendel, legyen kirakva a tájékoztatás a betegeknek, illetve helyettesítőről gondoskodjon. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos elmondja, hogy nincs tudomása támogatásról a készülékhez. Karvalits J. Zoltán polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a háziorvos részletes évi beszámolóját, és elfogadásra javasolja, melyet a Képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 35/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az EKG készülék megvásárlásához három árajánlatot szerezzen be és abból a legkedvezőbbet válassza ki, valamint az egyéb a megvásárlással kapcsolatos intézkedések tegye meg. 3

4 c.) Védőnői szolgálat beszámolója Kovács Györgyné védőnő szeretné megköszönni az elkészült babakocsi tárolót és kéri, hogy amennyiben megoldható, a járdát is meg kellene javítani, mert veszélyes. Szekrényre is szükségük lenne. Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót, majd szavazásra teszi fel a évi védőnői szolgálat beszámolóját. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 36/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnők évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. d.) Háziorvosi beszámoló II. Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Németh Jenő sajnálatosan nem tud jelen lenni a gyűlésen más elfoglaltsága miatt, ezért felolvassa az előzetesen megküldött beszámolóját. Várja a hozzászólásokat. Nem érkezik kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Dr. Németh Jenő háziorvos évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2. Napirendi pont: 37/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Németh Jenő háziorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló alapján elfogadja. Művelődési Ház évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 4

5 Karvalits J. Zoltán polgármester felkéri a Művelődési Ház vezetőjét Szommer Mónikát, hogy ismertesse a beszámolóját. Szommer Mónika a Művelődési Ház vezetője felolvassa a beszámolóját, a bevételi forrásokat külön kihangsúlyozza, felsorolja a jellemző rendezvénytípusokat. Szerinte minden lehetőséget kihasználtak 2013-ban, megpróbáltak újításokat bevezetni. Kovács János alpolgármester szerint évente 10% újításra lenne szükség, lehetséges, hogy a snapszer verseny mellett az ulti versenyt is meg lehet hirdetni. Egyébként elmondja, hogy jó betérni ide a Művelődési Házba, jól érzik magukat azok, akik részt vesznek a rendezvényeiken. Karvalits J. Zoltán polgármester szóvá teszi, hogy szerinte nincs eléggé kihangsúlyozva a néptánc oktatás, ugyanis nagyon nagy értéket képvisel a gyerekek fejlődése szempontjából. Nagyon lényeges szempont, hogy szerepelhetnek, megmérettetnek, és közösségben vannak. Több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót és az egész évi munkát, majd szavazásra teszi fel a évi beszámoló elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 38/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. 3. Napirendi pont: évi költségvetés módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy előzetesen kiküldésre került az előterjesztés anyaga. A vonatkozó jogszabályok értelmében az adott év költségvetési rendeletének követnie kell a központi-, illetve a képviselő-testületi döntések előirányzatokat érintő változásait. Ennek figyelembevételével és a teljesítési adatok ismeretében készült el a rendelet módosítása. Várja az esetleges hozzászólásokat, kérdéseket. Mivel nem hangzik el kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogad az alábbiak szerint: 5

6 NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (IV. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 4. Napirendi pont: A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat évi költségvetési teljesítésének megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a kiküldött anyagot, az írásbeli előterjesztést. A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege e Ft, míg a kiadási főösszege e Ft összegre változott. Ennek megfelelően várja a hozzászólásokat, kérdéseket. Ezt követően részletesen megbeszélik az önkormányzati és a közös hivatali költségvetések zárszámadását, majd Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének és zárszámadásának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 39/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést, valamint a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadását ,- e Ft bevételi főösszeggel és e Ft kiadási főösszeggel a melléklet szerint elfogadja. Felelős: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Nádasd Községi Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza: NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 6

7 5. Napirendi pont: A évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a hozzászólásokat, kérdéseket. Kérdés, hozzászólás nem lévén Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 40/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 6. Napirendi pont: Elkülönített civil alapra beérkezett pályázatok elbírálása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a beérkezett pályázatokat. Az Együtt Nádasdért Kult. Egyesület, a Nádasdi SE, a Hétdombi Ifjúsági Közhasznú SE, valamint a Csicsóka Oktatási Nonprofit Kft adott be pályázatot. Szeretné, ha megvitatnák a javaslataikat, mindenkit kér, hogy mondja el a véleményét, hogy a rendelkezésre álló ,- Ft-ot milyen arányban osszák szét. Ezt követően hosszasan megvitatják a javaslataikat, úgy döntenek, hogy a fennálló ,- Ft-ból ,- Ft-ot az évközben beadott kérelmekhez, illetve az év végi ifjúsági kitüntetésekhez tartalékként képeznek. Ennek alapján Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a beérkezett pályázatok elbírálásának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 41/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil alapra beérkezett pályáaztokat az alábbiak szerint támogatja: a.) Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület évi működéséhez ,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. 7

8 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. b.) Nádasd Községi Sportegyesület évi működéséhez ,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. c.) Hétdombi Ifjúsági KSE évi működéséhez ,- Ft, azaz négyszázezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. d.) Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolg. És Nonprofit Kft évi működéséhez ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. 7. Napirendi pont: Ivóvíz-ellátási rendszer vagyonértékelés megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a Vasivíz Zrt. anyagát, elmondja, hogy ez egy nagymértékű kötelezettséget ró az önkormányzatokra, aminek nincs meg jelenleg a fedezete. Azt javasolja, hogy kérelmezni kellene a szolgáltatónál, hogy I. félévre kerüljön átütemezésre a vagyonértékelés végrehajtása. Ezt követően várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János alpolgármester javasolja a testületnek, hogy kérjenek átütemezést a szolgáltatótól, ugyanis a költségvetésben erre fedezet jelenleg nincsen. Meg kell találni hozzá a forrást is. 8

9 Mivel nem hangzik el több kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek a vagyonértékelés I. félévre történő átütemezésének elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 8. Napirendi pont: 42/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközművek vagyonértékelésének átütemezését javasolja I. félévére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéséket tegye meg a Vasivíz Zrt. felé. Használtruha gyűjtő konténer térítésmentes kihelyezése Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Gaál Ferenc Lajos egyéni vállalakozó kérelmét, miszerint szeretnének használtruha gyűjtő konténert kihelyezni a településen két helyre. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. A képviselők röviden megbeszélik a javaslataikat és úgy döntenek, hogy próba jelleggel szeptember végéig ki lehetne helyezni, meglátnák mennyire van rá igénye a településen élőknek. A vállalkozótól pedig kérni kellene, hogy a kétheti elszállítást tartsa be, illetve a konténerek környezetét tisztán kell tartaniuk. Ez az ő kötelezettségük lenne. A helyszínekre a Táncsics Mihály utcai hulladéksziget mellett, illetve a Vasúti utca Fortuna üzletház mellett lenne lehetőség. Ezek elég forgalmas helyek, itt a településen élők be tudnák dobálni a már nem használt, de jó állapotú ruháikat. Mivel nem hangzik el több hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 43/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gaál Ferenc Lajos egyéni vállalkozó felajánlását, miszerint térítésmentesen kihelyez két helyszínen a Táncsics Mihály utcai hulladéksziget mellett, illetve a Vasúti utca Fortuna üzletház mellett - használtruha gyűjtő konténereket. A képviselő-testület a konténerek környezetének tisztán tartására, illetve a kétheti elszállításra külön felhívja a vállalkozó figyelmét, melyet kér a szerződésben is külön rögzíttetni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 9

10 9. Napirendi pont: Különfélék a) Csontos Sándor kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a benyújtott szűkszavú kérelmet. Várja a képviselői véleményeket, hozzászólásokat. Ezt követően hosszasan megbeszélik a kérelmet, a patakmeder védtávolsága jelenti a problémát. Megegyeznek, hogy nem kerül értékesítésre a kért terület, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek elutasításra a kérelmet. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 44/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Csontos Sándor kérelmét. b) Intézményfenntartói Társulás munkaügyi többletköltségek finanszírozása (Szabó Lászlóné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése) Karvalits J. Zoltán polgármester röviden ismerteti a Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás közalkalmazottjának ügyét. Mivel a társulás tagjaként az önkormányzatot is érinti, a munkaviszony megszüntetéséhez anyagi hozzájárulást kell biztosítania melyet előre nem tervezett, ezért szükséges a döntés ,- Ft összeg az önkormányzatra jutó rész. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a hozzájárulás biztosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 45/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd és Környéke Intézményfenntartói Társulás évi működéséhez - korábban nem tervezett ,- Ft összeggel járul hozzá a társulásnál egy fő közalkalmazott (Szabó Lászlóné) közös megegyezéssel történő munkaviszony megszűntetésével kapcsolatosan felmerült többletköltségek finanszírozásához. A nevezett összeg a évi költségvetésében rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átutalással kapcsolatos teendők elvégzésével. 10

11 c) Dr. Nyilas Nóra kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Dr. Nyilas Nóra fogorvosnő kérelmét, aki jelenleg a nyugdíjba vonult Dr. Bártfai Ernő fogszakorvost helyettesíti a településen. Elmondja, hogy a doktornő szeretné kérni a rezsiköltségek átvállalását a társuláson keresztül az önkormányzatoktól. Ez mindösszesen kb. háromszázezer forint körüli összeg lenne. Ennek az arányos része, vagyis az 50%-a érintené a település költségvetését, ami előre nem volt tervezhető. Pontos adatokat nem tud mondani, mert nincsen még a doktornőnek a rezsiköltségekről számlái. A képviselők egyetértenek, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra a doktornő fogorvosi egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségeihez való hozzájárulás elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 46/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd és Környéke Intézményfenntartói Társulás évi működéséhez a korábban nem tervezett Dr. Nyilas Nóra fogorvos egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeihez hozzájárul a számlákkal igazolt többletköltség arányos összegének megfelelően a évi költségvetése terhére. d) Rendezési terv módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Herbert Zsófia kérelmét, valamint a település rendezési tervét érintő két másik kérelmet. Várja a hozzászólásokat, véleményeket. A Képviselő-testület tagjai hosszasan megvitatják a kérelmeket, majd támogatni javasolják azokat, ezért a megegyezést követően Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a rendezési terv módosítását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 47/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a rendezési terv módosításának kezdeményezésére benyújtott kérelmeket, és azokról a következő határozatot hozza: a Nádasd, Petőfi S. u. 82. sz. alatti családi ház Hrsz. 793 a telek megosztásával kapcsolatban a települési rendezési tervben a vonatkozó építési övezet előírása az új telek minimális szélességét 18 méterben 11

12 határozza meg, ezt módosítással csökkenteni kell a Hrsz 793 telek szélességi méretére, hozzávetőlegesen 16 méterre. Továbbá tisztázni kell a vasúti csomópont közelsége miatt a közútkezelő véleményét a módosításról, s a GYSEV álláspontját a vasútvonal további sorsáról. Ennek érdekében a Közútkezelő Kht-nak részletes véleménykérő iratot kell átnyújtani a fatároló alaprajzi méreteivel, ill. a vasúti átkelő belátási háromszögét fel kell tüntetni, a vasútállomáshoz tartozó parkolót ne az ÁFÉSZ területén jelöljék ki, részletes indoklás kell hozzá az ÁFÉSZ-tól, Nádasdi patak melletti védőzóna kialakítása 50 méternél kevesebb szélességben ügyekben a rendezési terv módosítását rendeli el a Képviselő-testület. Felhatalmazza a polgármestert minden fentiekkel kapcsolatosan szükséges intézkedés megtételére. e) Vasúti utca 5/1 és 5/2 sz. alatti lakóházak tulajdonosainak kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa a Vasúti utca lakóház tulajdonosainak kérelmét. Ezt követően hosszasan megvitatják a kérelemben foglaltakat és arra a következtetésre jutnak, hogy az elektromos sorompót engedélyezze a képviselő-testület, de a kerítés felállítását nem. A járdát azonban a gyalogos közlekedésre szabadon kell hagyniuk. A Képviselő-testület tagjai megbeszélik az elhangzottakat, majd egyetértenek a polgármester javaslatával, így Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek részbeni elfogadásra a Vasúti utca lakóinak kérelmét. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 48/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a Nádasd, Vasúti utca 5/1 és 5/2 lakóházak tulajdonosi kérelmét, amelyet jóváhagy annyiban, hogy engedélyezi az elektromos sorompó felszerelését a lakóközösség saját költségén, azonban elutasítja a kerítés építése iránti kérelmüket. A képviselőtestület felhívja a lakóközösség figyelmét, hogy a gyalogosok zavartalan közlekedését az elektromos sorompó felépítése nem akadályozhatja a járdafelületen. 12

13 f) Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési pályázati lehetőség Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásaként megjelent a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy térfigyelő kamerák kitelepítésére pályázatot nyújtsanak be. A határidő elég szoros, április 24., ezért szükséges a döntés. Mivel már tavaly elkészültek a tervek, ezért úgy gondolja, hogy érdemes lenne megpróbálni pályázni újra. Önerőt nem igénylő fejlesztés valósulhatna meg. A képviselők egyetértenek az elhangzottakkal, ezért a szavazást követően Karvalits J. Zoltán polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 49/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési pályázati lehetőséget, amely alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletnek megfelelően nyújtsa be a pályázatot, illetve tegye meg a szükséges egyéb intézkedéseket. Mivel több napirendi pont és kérdés nem hangzott el, a polgármester az ülést 21 óra 15 perckor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző Jegyzőkönyvet készítette: Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 22-5/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 22-5/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-5/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 26-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-3/2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. március 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd /2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd /2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-14/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 28-án (csütörtökön) 17 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-13/2012. szám Hegyhátsál: 31-12/2012. szám Nádasd: 28-17/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-29/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-29/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-29/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. november 10-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-15/2016. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. október 26-án 18:00 órakor az önkormányzati

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-2/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 14-én (hétfőn) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-3/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2014. február 4-én (kedden) 16,30 órai kezdettel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-3/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. február 9-én (csütörtökön) 19 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-20/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. június 14-én (csütörtökön) 17 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Iktatószám: II/1-10/2016. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. július 27-én 18:00 órakor az önkormányzati hivatal

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben