Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző."

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd, Művelődési Házban megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester, Kovács János alpolgármester, Póczek Sándor képviselő, Stubics Ferenc képviselő. Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Távolmaradását előre jelezte: Pékó László alpolgármester, Mesterházi László képviselő, Szalai Zoltán Vince képviselő. LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL MEGJELENT: 7 FŐ. Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti a lakosság részéről megjelenteket, és elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt, fél óra a rendelkezésükre áll, hogy közérdekű észrevételeiket, javaslataikat ismertessék a Képviselő-testülettel. Megkérdezi, van-e hozzászólás. Somogyi Kálmánné Petőfi S. utcai lakos elmondja, hogy a kerítése sarkától kb. 5 cm maradt az ároktól, lassan elérik a kerítését a nagy járművek. Van ott egy betonvédő, de az már kevésnek tűnik. Teljesen le van vágva az árok. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszában röviden elmondja, hogy a terület a közútkezelőhöz tartozik, továbbítják a kérést, de az önkormányzat nem sokat tud tenni ebben az ügyben sajnos. Suborits Józsefné utcai lakos nehezményezi, hogy a tavalyi évben az önkormányzat megvásárolt a Kossuth L. utca 109. sz. ingatlant, kereste, de nem találta a Hétdombi Hírekben, hogy kitől, hogyan, mennyiért szerezte meg az önkormányzat, mert szerinte ez nyilvános adat, a lakosságot tájékoztatni kellene róla. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol, hogy a felszámolótól január 24-én vásárolta meg az önkormányzat az ingatlant, és valóban közzé fogják tenni az adatokat. Takács László Plébános Úr, köszönetét fejezi ki, hogy a búcsú helyszíne távolabb kerül a templomtól, ez elsősorban a zaj miatt volt fontos. Ezt követően beszámol, hogy az utcanév táblák elkészültek, 28 db teljesen kész, 4 db-ról csak a festés hiányzik. Bemutat egy prototípus darabot, részletesen ismerteti a technológiai eljárást, hogyan készült el. A kihelyezéshez szüksége lesz majd segítségre, ehhez kér együttműködést és segítséget. Ehhez kapcsolódó avatóünnepségre gondolt, méltó dolog lenne a Nádasdok találkozóján például június 28-án. Véleménye szerint illendő volna meghívni a Nádasdy család élő képviselőit. Ezt 1

2 követően felajánlást tesz a Plébános Úr, ajándék Nádasd részére, történelmi dokumentum szoborba foglalva. Táborhegyen emlékmű felállítását kezdeményezi a 1528/3 telek kerítéstől 3 méterre 3X3 méteres alapterületen 220 cm magas, 80 cm átlagátmérőjű, rusztikus mocsári tölgyfa törzs. Ünnepélyes felavatásának augusztus 9-ét javasolja. Karvalits J. Zoltán polgármester köszöni a türelmet, dicséretet, ami szerinte ritkaság. Egyéb lakossági hozzászólás nem érkezik, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Ezt követően javasolja, hogy a kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 3.) napirendi pontot ne tárgyalják. A további napirendek nem változnak. Ezután a módosításokat figyelembe Napirendi pontnak a következőt javasolja, amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: Napirend: 1./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről 2./ Művelődési Ház évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 3./ évi költségvetés módosítása 4./ A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat évi költségvetési teljesítésének megtárgyalása 5./ A évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 6./ Elkülönített civil alapra beérkezett pályázatok elbírálása 7./ Ivóvíz-ellátási rendszer vagyonértékelés megtárgyalása 8./ Használtruha gyűjtő konténer térítésmentes kihelyezése 9./ Különfélék 1. Napirendi pont: Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről a.) Fogszakorvosi beszámoló Dr. Bártfai Ernő fogszakorvos röviden ismerteti a fogászati alapellátásról szóló évi beszámolóját. Úgy érzi itt befogadták, ismerteti a fogászati körzet szakorvosi állapotát, 85% feletti, ez mindenképpen jónak mondható. Sokan önállóan kérnek kontroll időpontokat, nem várják meg amíg baj van. Nyugdíjba vonul, sajnos az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy tovább dolgozhasson. Karvalits J. Zoltán polgármester és a jelenlévő polgármester Urak és Asszony megköszönik az eddigi munkáját és a jövőben jó egészséget kívánnak. Ezt követően mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót, a doktor úr áldozatos munkáját, majd szavazásra 2

3 teszi fel a évi beszámolót. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: b.) Háziorvosi beszámoló I. 34/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bártfai Ernő fogorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos ismerteti a beszámolóját, aki szeptember 1. napjától dolgozik a körzetben. Naponta kb. 30 beteg látogatja a rendeléseket, 860 beteg van a nyilvántartásában évben alkalommal fordultak a betegek hozzá a panaszaikkal. Nyolc fő sajnálatosan elhalálozott, ennek okai szívelégtelenség és daganatos betegségek voltak. Szüksége lenne egy új EKG készülékre és egy tisztasági festésre a rendelőben és a várótérben, valamint a wc helyiségben. Póczek Sándor képviselő szerint a rendelési idő néha csúszik, pontosabban be kellene tartani, ezt kéri a jövőben. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos elmondja, hogy péntekenként kötelező továbbképzésen kel részt vennie, előfordult sajnos, hogy nem tudott helyettesítőt delegálni maga helyett, ez volt az oka, egyébként nem jellemző. Kovács János alpolgármester megkérdezi a háziorvost, hogy EKG készülékhez van-e támogatás esetleg? Egyébként véleménye szerint ha késik a doktor Úr, vagy nem rendel, legyen kirakva a tájékoztatás a betegeknek, illetve helyettesítőről gondoskodjon. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos elmondja, hogy nincs tudomása támogatásról a készülékhez. Karvalits J. Zoltán polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a háziorvos részletes évi beszámolóját, és elfogadásra javasolja, melyet a Képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 35/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az EKG készülék megvásárlásához három árajánlatot szerezzen be és abból a legkedvezőbbet válassza ki, valamint az egyéb a megvásárlással kapcsolatos intézkedések tegye meg. 3

4 c.) Védőnői szolgálat beszámolója Kovács Györgyné védőnő szeretné megköszönni az elkészült babakocsi tárolót és kéri, hogy amennyiben megoldható, a járdát is meg kellene javítani, mert veszélyes. Szekrényre is szükségük lenne. Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót, majd szavazásra teszi fel a évi védőnői szolgálat beszámolóját. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 36/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnők évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. d.) Háziorvosi beszámoló II. Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Németh Jenő sajnálatosan nem tud jelen lenni a gyűlésen más elfoglaltsága miatt, ezért felolvassa az előzetesen megküldött beszámolóját. Várja a hozzászólásokat. Nem érkezik kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Dr. Németh Jenő háziorvos évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2. Napirendi pont: 37/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Németh Jenő háziorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló alapján elfogadja. Művelődési Ház évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 4

5 Karvalits J. Zoltán polgármester felkéri a Művelődési Ház vezetőjét Szommer Mónikát, hogy ismertesse a beszámolóját. Szommer Mónika a Művelődési Ház vezetője felolvassa a beszámolóját, a bevételi forrásokat külön kihangsúlyozza, felsorolja a jellemző rendezvénytípusokat. Szerinte minden lehetőséget kihasználtak 2013-ban, megpróbáltak újításokat bevezetni. Kovács János alpolgármester szerint évente 10% újításra lenne szükség, lehetséges, hogy a snapszer verseny mellett az ulti versenyt is meg lehet hirdetni. Egyébként elmondja, hogy jó betérni ide a Művelődési Házba, jól érzik magukat azok, akik részt vesznek a rendezvényeiken. Karvalits J. Zoltán polgármester szóvá teszi, hogy szerinte nincs eléggé kihangsúlyozva a néptánc oktatás, ugyanis nagyon nagy értéket képvisel a gyerekek fejlődése szempontjából. Nagyon lényeges szempont, hogy szerepelhetnek, megmérettetnek, és közösségben vannak. Több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót és az egész évi munkát, majd szavazásra teszi fel a évi beszámoló elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 38/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. 3. Napirendi pont: évi költségvetés módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy előzetesen kiküldésre került az előterjesztés anyaga. A vonatkozó jogszabályok értelmében az adott év költségvetési rendeletének követnie kell a központi-, illetve a képviselő-testületi döntések előirányzatokat érintő változásait. Ennek figyelembevételével és a teljesítési adatok ismeretében készült el a rendelet módosítása. Várja az esetleges hozzászólásokat, kérdéseket. Mivel nem hangzik el kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogad az alábbiak szerint: 5

6 NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (IV. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 4. Napirendi pont: A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat évi költségvetési teljesítésének megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a kiküldött anyagot, az írásbeli előterjesztést. A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege e Ft, míg a kiadási főösszege e Ft összegre változott. Ennek megfelelően várja a hozzászólásokat, kérdéseket. Ezt követően részletesen megbeszélik az önkormányzati és a közös hivatali költségvetések zárszámadását, majd Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének és zárszámadásának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 39/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést, valamint a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadását ,- e Ft bevételi főösszeggel és e Ft kiadási főösszeggel a melléklet szerint elfogadja. Felelős: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Nádasd Községi Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza: NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 6

7 5. Napirendi pont: A évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a hozzászólásokat, kérdéseket. Kérdés, hozzászólás nem lévén Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 40/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 6. Napirendi pont: Elkülönített civil alapra beérkezett pályázatok elbírálása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a beérkezett pályázatokat. Az Együtt Nádasdért Kult. Egyesület, a Nádasdi SE, a Hétdombi Ifjúsági Közhasznú SE, valamint a Csicsóka Oktatási Nonprofit Kft adott be pályázatot. Szeretné, ha megvitatnák a javaslataikat, mindenkit kér, hogy mondja el a véleményét, hogy a rendelkezésre álló ,- Ft-ot milyen arányban osszák szét. Ezt követően hosszasan megvitatják a javaslataikat, úgy döntenek, hogy a fennálló ,- Ft-ból ,- Ft-ot az évközben beadott kérelmekhez, illetve az év végi ifjúsági kitüntetésekhez tartalékként képeznek. Ennek alapján Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a beérkezett pályázatok elbírálásának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 41/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil alapra beérkezett pályáaztokat az alábbiak szerint támogatja: a.) Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület évi működéséhez ,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. 7

8 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. b.) Nádasd Községi Sportegyesület évi működéséhez ,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. c.) Hétdombi Ifjúsági KSE évi működéséhez ,- Ft, azaz négyszázezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. d.) Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolg. És Nonprofit Kft évi működéséhez ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. 7. Napirendi pont: Ivóvíz-ellátási rendszer vagyonértékelés megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a Vasivíz Zrt. anyagát, elmondja, hogy ez egy nagymértékű kötelezettséget ró az önkormányzatokra, aminek nincs meg jelenleg a fedezete. Azt javasolja, hogy kérelmezni kellene a szolgáltatónál, hogy I. félévre kerüljön átütemezésre a vagyonértékelés végrehajtása. Ezt követően várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János alpolgármester javasolja a testületnek, hogy kérjenek átütemezést a szolgáltatótól, ugyanis a költségvetésben erre fedezet jelenleg nincsen. Meg kell találni hozzá a forrást is. 8

9 Mivel nem hangzik el több kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek a vagyonértékelés I. félévre történő átütemezésének elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 8. Napirendi pont: 42/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközművek vagyonértékelésének átütemezését javasolja I. félévére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéséket tegye meg a Vasivíz Zrt. felé. Használtruha gyűjtő konténer térítésmentes kihelyezése Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Gaál Ferenc Lajos egyéni vállalakozó kérelmét, miszerint szeretnének használtruha gyűjtő konténert kihelyezni a településen két helyre. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. A képviselők röviden megbeszélik a javaslataikat és úgy döntenek, hogy próba jelleggel szeptember végéig ki lehetne helyezni, meglátnák mennyire van rá igénye a településen élőknek. A vállalkozótól pedig kérni kellene, hogy a kétheti elszállítást tartsa be, illetve a konténerek környezetét tisztán kell tartaniuk. Ez az ő kötelezettségük lenne. A helyszínekre a Táncsics Mihály utcai hulladéksziget mellett, illetve a Vasúti utca Fortuna üzletház mellett lenne lehetőség. Ezek elég forgalmas helyek, itt a településen élők be tudnák dobálni a már nem használt, de jó állapotú ruháikat. Mivel nem hangzik el több hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 43/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gaál Ferenc Lajos egyéni vállalkozó felajánlását, miszerint térítésmentesen kihelyez két helyszínen a Táncsics Mihály utcai hulladéksziget mellett, illetve a Vasúti utca Fortuna üzletház mellett - használtruha gyűjtő konténereket. A képviselő-testület a konténerek környezetének tisztán tartására, illetve a kétheti elszállításra külön felhívja a vállalkozó figyelmét, melyet kér a szerződésben is külön rögzíttetni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 9

10 9. Napirendi pont: Különfélék a) Csontos Sándor kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a benyújtott szűkszavú kérelmet. Várja a képviselői véleményeket, hozzászólásokat. Ezt követően hosszasan megbeszélik a kérelmet, a patakmeder védtávolsága jelenti a problémát. Megegyeznek, hogy nem kerül értékesítésre a kért terület, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek elutasításra a kérelmet. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 44/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Csontos Sándor kérelmét. b) Intézményfenntartói Társulás munkaügyi többletköltségek finanszírozása (Szabó Lászlóné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése) Karvalits J. Zoltán polgármester röviden ismerteti a Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás közalkalmazottjának ügyét. Mivel a társulás tagjaként az önkormányzatot is érinti, a munkaviszony megszüntetéséhez anyagi hozzájárulást kell biztosítania melyet előre nem tervezett, ezért szükséges a döntés ,- Ft összeg az önkormányzatra jutó rész. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a hozzájárulás biztosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 45/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd és Környéke Intézményfenntartói Társulás évi működéséhez - korábban nem tervezett ,- Ft összeggel járul hozzá a társulásnál egy fő közalkalmazott (Szabó Lászlóné) közös megegyezéssel történő munkaviszony megszűntetésével kapcsolatosan felmerült többletköltségek finanszírozásához. A nevezett összeg a évi költségvetésében rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átutalással kapcsolatos teendők elvégzésével. 10

11 c) Dr. Nyilas Nóra kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Dr. Nyilas Nóra fogorvosnő kérelmét, aki jelenleg a nyugdíjba vonult Dr. Bártfai Ernő fogszakorvost helyettesíti a településen. Elmondja, hogy a doktornő szeretné kérni a rezsiköltségek átvállalását a társuláson keresztül az önkormányzatoktól. Ez mindösszesen kb. háromszázezer forint körüli összeg lenne. Ennek az arányos része, vagyis az 50%-a érintené a település költségvetését, ami előre nem volt tervezhető. Pontos adatokat nem tud mondani, mert nincsen még a doktornőnek a rezsiköltségekről számlái. A képviselők egyetértenek, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra a doktornő fogorvosi egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségeihez való hozzájárulás elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 46/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd és Környéke Intézményfenntartói Társulás évi működéséhez a korábban nem tervezett Dr. Nyilas Nóra fogorvos egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeihez hozzájárul a számlákkal igazolt többletköltség arányos összegének megfelelően a évi költségvetése terhére. d) Rendezési terv módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Herbert Zsófia kérelmét, valamint a település rendezési tervét érintő két másik kérelmet. Várja a hozzászólásokat, véleményeket. A Képviselő-testület tagjai hosszasan megvitatják a kérelmeket, majd támogatni javasolják azokat, ezért a megegyezést követően Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a rendezési terv módosítását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 47/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a rendezési terv módosításának kezdeményezésére benyújtott kérelmeket, és azokról a következő határozatot hozza: a Nádasd, Petőfi S. u. 82. sz. alatti családi ház Hrsz. 793 a telek megosztásával kapcsolatban a települési rendezési tervben a vonatkozó építési övezet előírása az új telek minimális szélességét 18 méterben 11

12 határozza meg, ezt módosítással csökkenteni kell a Hrsz 793 telek szélességi méretére, hozzávetőlegesen 16 méterre. Továbbá tisztázni kell a vasúti csomópont közelsége miatt a közútkezelő véleményét a módosításról, s a GYSEV álláspontját a vasútvonal további sorsáról. Ennek érdekében a Közútkezelő Kht-nak részletes véleménykérő iratot kell átnyújtani a fatároló alaprajzi méreteivel, ill. a vasúti átkelő belátási háromszögét fel kell tüntetni, a vasútállomáshoz tartozó parkolót ne az ÁFÉSZ területén jelöljék ki, részletes indoklás kell hozzá az ÁFÉSZ-tól, Nádasdi patak melletti védőzóna kialakítása 50 méternél kevesebb szélességben ügyekben a rendezési terv módosítását rendeli el a Képviselő-testület. Felhatalmazza a polgármestert minden fentiekkel kapcsolatosan szükséges intézkedés megtételére. e) Vasúti utca 5/1 és 5/2 sz. alatti lakóházak tulajdonosainak kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa a Vasúti utca lakóház tulajdonosainak kérelmét. Ezt követően hosszasan megvitatják a kérelemben foglaltakat és arra a következtetésre jutnak, hogy az elektromos sorompót engedélyezze a képviselő-testület, de a kerítés felállítását nem. A járdát azonban a gyalogos közlekedésre szabadon kell hagyniuk. A Képviselő-testület tagjai megbeszélik az elhangzottakat, majd egyetértenek a polgármester javaslatával, így Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek részbeni elfogadásra a Vasúti utca lakóinak kérelmét. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 48/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a Nádasd, Vasúti utca 5/1 és 5/2 lakóházak tulajdonosi kérelmét, amelyet jóváhagy annyiban, hogy engedélyezi az elektromos sorompó felszerelését a lakóközösség saját költségén, azonban elutasítja a kerítés építése iránti kérelmüket. A képviselőtestület felhívja a lakóközösség figyelmét, hogy a gyalogosok zavartalan közlekedését az elektromos sorompó felépítése nem akadályozhatja a járdafelületen. 12

13 f) Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési pályázati lehetőség Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásaként megjelent a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy térfigyelő kamerák kitelepítésére pályázatot nyújtsanak be. A határidő elég szoros, április 24., ezért szükséges a döntés. Mivel már tavaly elkészültek a tervek, ezért úgy gondolja, hogy érdemes lenne megpróbálni pályázni újra. Önerőt nem igénylő fejlesztés valósulhatna meg. A képviselők egyetértenek az elhangzottakkal, ezért a szavazást követően Karvalits J. Zoltán polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 49/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési pályázati lehetőséget, amely alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletnek megfelelően nyújtsa be a pályázatot, illetve tegye meg a szükséges egyéb intézkedéseket. Mivel több napirendi pont és kérdés nem hangzott el, a polgármester az ülést 21 óra 15 perckor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző Jegyzőkönyvet készítette: Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 13

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-3/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. február 9-én (csütörtökön) 19 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-26/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-26/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-26/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. október 13-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-18/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-18/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-18/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült által 2011. június 28-án (kedden) 17 órakor a Széchenyi István ÁMK Könyvtárában megtartott képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-12/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-12/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-12/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. november 15-én (kedden) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA IX. Iktatószám: 316-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről. 256/2015.(V.19.)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/61-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24-i képviselőtestületi ülés j e g y z ő k ö n y v e Határozatok száma: 6. 11. 2 Jegyzőkönyv Készült: a Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben