Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző."

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd, Művelődési Házban megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester, Kovács János alpolgármester, Póczek Sándor képviselő, Stubics Ferenc képviselő. Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Távolmaradását előre jelezte: Pékó László alpolgármester, Mesterházi László képviselő, Szalai Zoltán Vince képviselő. LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL MEGJELENT: 7 FŐ. Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti a lakosság részéről megjelenteket, és elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt, fél óra a rendelkezésükre áll, hogy közérdekű észrevételeiket, javaslataikat ismertessék a Képviselő-testülettel. Megkérdezi, van-e hozzászólás. Somogyi Kálmánné Petőfi S. utcai lakos elmondja, hogy a kerítése sarkától kb. 5 cm maradt az ároktól, lassan elérik a kerítését a nagy járművek. Van ott egy betonvédő, de az már kevésnek tűnik. Teljesen le van vágva az árok. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszában röviden elmondja, hogy a terület a közútkezelőhöz tartozik, továbbítják a kérést, de az önkormányzat nem sokat tud tenni ebben az ügyben sajnos. Suborits Józsefné utcai lakos nehezményezi, hogy a tavalyi évben az önkormányzat megvásárolt a Kossuth L. utca 109. sz. ingatlant, kereste, de nem találta a Hétdombi Hírekben, hogy kitől, hogyan, mennyiért szerezte meg az önkormányzat, mert szerinte ez nyilvános adat, a lakosságot tájékoztatni kellene róla. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol, hogy a felszámolótól január 24-én vásárolta meg az önkormányzat az ingatlant, és valóban közzé fogják tenni az adatokat. Takács László Plébános Úr, köszönetét fejezi ki, hogy a búcsú helyszíne távolabb kerül a templomtól, ez elsősorban a zaj miatt volt fontos. Ezt követően beszámol, hogy az utcanév táblák elkészültek, 28 db teljesen kész, 4 db-ról csak a festés hiányzik. Bemutat egy prototípus darabot, részletesen ismerteti a technológiai eljárást, hogyan készült el. A kihelyezéshez szüksége lesz majd segítségre, ehhez kér együttműködést és segítséget. Ehhez kapcsolódó avatóünnepségre gondolt, méltó dolog lenne a Nádasdok találkozóján például június 28-án. Véleménye szerint illendő volna meghívni a Nádasdy család élő képviselőit. Ezt 1

2 követően felajánlást tesz a Plébános Úr, ajándék Nádasd részére, történelmi dokumentum szoborba foglalva. Táborhegyen emlékmű felállítását kezdeményezi a 1528/3 telek kerítéstől 3 méterre 3X3 méteres alapterületen 220 cm magas, 80 cm átlagátmérőjű, rusztikus mocsári tölgyfa törzs. Ünnepélyes felavatásának augusztus 9-ét javasolja. Karvalits J. Zoltán polgármester köszöni a türelmet, dicséretet, ami szerinte ritkaság. Egyéb lakossági hozzászólás nem érkezik, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Ezt követően javasolja, hogy a kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 3.) napirendi pontot ne tárgyalják. A további napirendek nem változnak. Ezután a módosításokat figyelembe Napirendi pontnak a következőt javasolja, amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: Napirend: 1./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről 2./ Művelődési Ház évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 3./ évi költségvetés módosítása 4./ A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat évi költségvetési teljesítésének megtárgyalása 5./ A évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 6./ Elkülönített civil alapra beérkezett pályázatok elbírálása 7./ Ivóvíz-ellátási rendszer vagyonértékelés megtárgyalása 8./ Használtruha gyűjtő konténer térítésmentes kihelyezése 9./ Különfélék 1. Napirendi pont: Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről a.) Fogszakorvosi beszámoló Dr. Bártfai Ernő fogszakorvos röviden ismerteti a fogászati alapellátásról szóló évi beszámolóját. Úgy érzi itt befogadták, ismerteti a fogászati körzet szakorvosi állapotát, 85% feletti, ez mindenképpen jónak mondható. Sokan önállóan kérnek kontroll időpontokat, nem várják meg amíg baj van. Nyugdíjba vonul, sajnos az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy tovább dolgozhasson. Karvalits J. Zoltán polgármester és a jelenlévő polgármester Urak és Asszony megköszönik az eddigi munkáját és a jövőben jó egészséget kívánnak. Ezt követően mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót, a doktor úr áldozatos munkáját, majd szavazásra 2

3 teszi fel a évi beszámolót. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: b.) Háziorvosi beszámoló I. 34/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bártfai Ernő fogorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos ismerteti a beszámolóját, aki szeptember 1. napjától dolgozik a körzetben. Naponta kb. 30 beteg látogatja a rendeléseket, 860 beteg van a nyilvántartásában évben alkalommal fordultak a betegek hozzá a panaszaikkal. Nyolc fő sajnálatosan elhalálozott, ennek okai szívelégtelenség és daganatos betegségek voltak. Szüksége lenne egy új EKG készülékre és egy tisztasági festésre a rendelőben és a várótérben, valamint a wc helyiségben. Póczek Sándor képviselő szerint a rendelési idő néha csúszik, pontosabban be kellene tartani, ezt kéri a jövőben. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos elmondja, hogy péntekenként kötelező továbbképzésen kel részt vennie, előfordult sajnos, hogy nem tudott helyettesítőt delegálni maga helyett, ez volt az oka, egyébként nem jellemző. Kovács János alpolgármester megkérdezi a háziorvost, hogy EKG készülékhez van-e támogatás esetleg? Egyébként véleménye szerint ha késik a doktor Úr, vagy nem rendel, legyen kirakva a tájékoztatás a betegeknek, illetve helyettesítőről gondoskodjon. Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos elmondja, hogy nincs tudomása támogatásról a készülékhez. Karvalits J. Zoltán polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a háziorvos részletes évi beszámolóját, és elfogadásra javasolja, melyet a Képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 35/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey háziorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az EKG készülék megvásárlásához három árajánlatot szerezzen be és abból a legkedvezőbbet válassza ki, valamint az egyéb a megvásárlással kapcsolatos intézkedések tegye meg. 3

4 c.) Védőnői szolgálat beszámolója Kovács Györgyné védőnő szeretné megköszönni az elkészült babakocsi tárolót és kéri, hogy amennyiben megoldható, a járdát is meg kellene javítani, mert veszélyes. Szekrényre is szükségük lenne. Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót, majd szavazásra teszi fel a évi védőnői szolgálat beszámolóját. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 36/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnők évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. d.) Háziorvosi beszámoló II. Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Németh Jenő sajnálatosan nem tud jelen lenni a gyűlésen más elfoglaltsága miatt, ezért felolvassa az előzetesen megküldött beszámolóját. Várja a hozzászólásokat. Nem érkezik kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Dr. Németh Jenő háziorvos évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2. Napirendi pont: 37/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Németh Jenő háziorvos évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló alapján elfogadja. Művelődési Ház évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 4

5 Karvalits J. Zoltán polgármester felkéri a Művelődési Ház vezetőjét Szommer Mónikát, hogy ismertesse a beszámolóját. Szommer Mónika a Művelődési Ház vezetője felolvassa a beszámolóját, a bevételi forrásokat külön kihangsúlyozza, felsorolja a jellemző rendezvénytípusokat. Szerinte minden lehetőséget kihasználtak 2013-ban, megpróbáltak újításokat bevezetni. Kovács János alpolgármester szerint évente 10% újításra lenne szükség, lehetséges, hogy a snapszer verseny mellett az ulti versenyt is meg lehet hirdetni. Egyébként elmondja, hogy jó betérni ide a Művelődési Házba, jól érzik magukat azok, akik részt vesznek a rendezvényeiken. Karvalits J. Zoltán polgármester szóvá teszi, hogy szerinte nincs eléggé kihangsúlyozva a néptánc oktatás, ugyanis nagyon nagy értéket képvisel a gyerekek fejlődése szempontjából. Nagyon lényeges szempont, hogy szerepelhetnek, megmérettetnek, és közösségben vannak. Több kérdés és hozzászólás nem hangzik el, Karvalits J. Zoltán polgármester megköszöni a beszámolót és az egész évi munkát, majd szavazásra teszi fel a évi beszámoló elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 38/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az írásbeli beszámoló és az elhangzottak alapján elfogadja. 3. Napirendi pont: évi költségvetés módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy előzetesen kiküldésre került az előterjesztés anyaga. A vonatkozó jogszabályok értelmében az adott év költségvetési rendeletének követnie kell a központi-, illetve a képviselő-testületi döntések előirányzatokat érintő változásait. Ennek figyelembevételével és a teljesítési adatok ismeretében készült el a rendelet módosítása. Várja az esetleges hozzászólásokat, kérdéseket. Mivel nem hangzik el kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogad az alábbiak szerint: 5

6 NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (IV. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 4. Napirendi pont: A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat évi költségvetési teljesítésének megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a kiküldött anyagot, az írásbeli előterjesztést. A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege e Ft, míg a kiadási főösszege e Ft összegre változott. Ennek megfelelően várja a hozzászólásokat, kérdéseket. Ezt követően részletesen megbeszélik az önkormányzati és a közös hivatali költségvetések zárszámadását, majd Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének és zárszámadásának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 39/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést, valamint a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadását ,- e Ft bevételi főösszeggel és e Ft kiadási főösszeggel a melléklet szerint elfogadja. Felelős: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Nádasd Községi Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza: NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 6

7 5. Napirendi pont: A évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a hozzászólásokat, kérdéseket. Kérdés, hozzászólás nem lévén Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 40/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 6. Napirendi pont: Elkülönített civil alapra beérkezett pályázatok elbírálása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a beérkezett pályázatokat. Az Együtt Nádasdért Kult. Egyesület, a Nádasdi SE, a Hétdombi Ifjúsági Közhasznú SE, valamint a Csicsóka Oktatási Nonprofit Kft adott be pályázatot. Szeretné, ha megvitatnák a javaslataikat, mindenkit kér, hogy mondja el a véleményét, hogy a rendelkezésre álló ,- Ft-ot milyen arányban osszák szét. Ezt követően hosszasan megvitatják a javaslataikat, úgy döntenek, hogy a fennálló ,- Ft-ból ,- Ft-ot az évközben beadott kérelmekhez, illetve az év végi ifjúsági kitüntetésekhez tartalékként képeznek. Ennek alapján Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a beérkezett pályázatok elbírálásának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 41/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil alapra beérkezett pályáaztokat az alábbiak szerint támogatja: a.) Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület évi működéséhez ,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. 7

8 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. b.) Nádasd Községi Sportegyesület évi működéséhez ,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. c.) Hétdombi Ifjúsági KSE évi működéséhez ,- Ft, azaz négyszázezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. d.) Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolg. És Nonprofit Kft évi működéséhez ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt, melyet az egyesületnek legkésőbb december 31-ig fel kell használni és január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkösse a támogatottal. 7. Napirendi pont: Ivóvíz-ellátási rendszer vagyonértékelés megtárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a Vasivíz Zrt. anyagát, elmondja, hogy ez egy nagymértékű kötelezettséget ró az önkormányzatokra, aminek nincs meg jelenleg a fedezete. Azt javasolja, hogy kérelmezni kellene a szolgáltatónál, hogy I. félévre kerüljön átütemezésre a vagyonértékelés végrehajtása. Ezt követően várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kovács János alpolgármester javasolja a testületnek, hogy kérjenek átütemezést a szolgáltatótól, ugyanis a költségvetésben erre fedezet jelenleg nincsen. Meg kell találni hozzá a forrást is. 8

9 Mivel nem hangzik el több kérdés, hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek a vagyonértékelés I. félévre történő átütemezésének elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 8. Napirendi pont: 42/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközművek vagyonértékelésének átütemezését javasolja I. félévére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéséket tegye meg a Vasivíz Zrt. felé. Használtruha gyűjtő konténer térítésmentes kihelyezése Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Gaál Ferenc Lajos egyéni vállalakozó kérelmét, miszerint szeretnének használtruha gyűjtő konténert kihelyezni a településen két helyre. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. A képviselők röviden megbeszélik a javaslataikat és úgy döntenek, hogy próba jelleggel szeptember végéig ki lehetne helyezni, meglátnák mennyire van rá igénye a településen élőknek. A vállalkozótól pedig kérni kellene, hogy a kétheti elszállítást tartsa be, illetve a konténerek környezetét tisztán kell tartaniuk. Ez az ő kötelezettségük lenne. A helyszínekre a Táncsics Mihály utcai hulladéksziget mellett, illetve a Vasúti utca Fortuna üzletház mellett lenne lehetőség. Ezek elég forgalmas helyek, itt a településen élők be tudnák dobálni a már nem használt, de jó állapotú ruháikat. Mivel nem hangzik el több hozzászólás, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 43/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gaál Ferenc Lajos egyéni vállalkozó felajánlását, miszerint térítésmentesen kihelyez két helyszínen a Táncsics Mihály utcai hulladéksziget mellett, illetve a Vasúti utca Fortuna üzletház mellett - használtruha gyűjtő konténereket. A képviselő-testület a konténerek környezetének tisztán tartására, illetve a kétheti elszállításra külön felhívja a vállalkozó figyelmét, melyet kér a szerződésben is külön rögzíttetni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 9

10 9. Napirendi pont: Különfélék a) Csontos Sándor kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a benyújtott szűkszavú kérelmet. Várja a képviselői véleményeket, hozzászólásokat. Ezt követően hosszasan megbeszélik a kérelmet, a patakmeder védtávolsága jelenti a problémát. Megegyeznek, hogy nem kerül értékesítésre a kért terület, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek elutasításra a kérelmet. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 44/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Csontos Sándor kérelmét. b) Intézményfenntartói Társulás munkaügyi többletköltségek finanszírozása (Szabó Lászlóné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése) Karvalits J. Zoltán polgármester röviden ismerteti a Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás közalkalmazottjának ügyét. Mivel a társulás tagjaként az önkormányzatot is érinti, a munkaviszony megszüntetéséhez anyagi hozzájárulást kell biztosítania melyet előre nem tervezett, ezért szükséges a döntés ,- Ft összeg az önkormányzatra jutó rész. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a hozzájárulás biztosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 45/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd és Környéke Intézményfenntartói Társulás évi működéséhez - korábban nem tervezett ,- Ft összeggel járul hozzá a társulásnál egy fő közalkalmazott (Szabó Lászlóné) közös megegyezéssel történő munkaviszony megszűntetésével kapcsolatosan felmerült többletköltségek finanszírozásához. A nevezett összeg a évi költségvetésében rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átutalással kapcsolatos teendők elvégzésével. 10

11 c) Dr. Nyilas Nóra kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Dr. Nyilas Nóra fogorvosnő kérelmét, aki jelenleg a nyugdíjba vonult Dr. Bártfai Ernő fogszakorvost helyettesíti a településen. Elmondja, hogy a doktornő szeretné kérni a rezsiköltségek átvállalását a társuláson keresztül az önkormányzatoktól. Ez mindösszesen kb. háromszázezer forint körüli összeg lenne. Ennek az arányos része, vagyis az 50%-a érintené a település költségvetését, ami előre nem volt tervezhető. Pontos adatokat nem tud mondani, mert nincsen még a doktornőnek a rezsiköltségekről számlái. A képviselők egyetértenek, ezért Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra a doktornő fogorvosi egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségeihez való hozzájárulás elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 46/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd és Környéke Intézményfenntartói Társulás évi működéséhez a korábban nem tervezett Dr. Nyilas Nóra fogorvos egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeihez hozzájárul a számlákkal igazolt többletköltség arányos összegének megfelelően a évi költségvetése terhére. d) Rendezési terv módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti Herbert Zsófia kérelmét, valamint a település rendezési tervét érintő két másik kérelmet. Várja a hozzászólásokat, véleményeket. A Képviselő-testület tagjai hosszasan megvitatják a kérelmeket, majd támogatni javasolják azokat, ezért a megegyezést követően Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a rendezési terv módosítását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 47/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a rendezési terv módosításának kezdeményezésére benyújtott kérelmeket, és azokról a következő határozatot hozza: a Nádasd, Petőfi S. u. 82. sz. alatti családi ház Hrsz. 793 a telek megosztásával kapcsolatban a települési rendezési tervben a vonatkozó építési övezet előírása az új telek minimális szélességét 18 méterben 11

12 határozza meg, ezt módosítással csökkenteni kell a Hrsz 793 telek szélességi méretére, hozzávetőlegesen 16 méterre. Továbbá tisztázni kell a vasúti csomópont közelsége miatt a közútkezelő véleményét a módosításról, s a GYSEV álláspontját a vasútvonal további sorsáról. Ennek érdekében a Közútkezelő Kht-nak részletes véleménykérő iratot kell átnyújtani a fatároló alaprajzi méreteivel, ill. a vasúti átkelő belátási háromszögét fel kell tüntetni, a vasútállomáshoz tartozó parkolót ne az ÁFÉSZ területén jelöljék ki, részletes indoklás kell hozzá az ÁFÉSZ-tól, Nádasdi patak melletti védőzóna kialakítása 50 méternél kevesebb szélességben ügyekben a rendezési terv módosítását rendeli el a Képviselő-testület. Felhatalmazza a polgármestert minden fentiekkel kapcsolatosan szükséges intézkedés megtételére. e) Vasúti utca 5/1 és 5/2 sz. alatti lakóházak tulajdonosainak kérelme Karvalits J. Zoltán polgármester felolvassa a Vasúti utca lakóház tulajdonosainak kérelmét. Ezt követően hosszasan megvitatják a kérelemben foglaltakat és arra a következtetésre jutnak, hogy az elektromos sorompót engedélyezze a képviselő-testület, de a kerítés felállítását nem. A járdát azonban a gyalogos közlekedésre szabadon kell hagyniuk. A Képviselő-testület tagjai megbeszélik az elhangzottakat, majd egyetértenek a polgármester javaslatával, így Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek részbeni elfogadásra a Vasúti utca lakóinak kérelmét. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 48/2014. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a Nádasd, Vasúti utca 5/1 és 5/2 lakóházak tulajdonosi kérelmét, amelyet jóváhagy annyiban, hogy engedélyezi az elektromos sorompó felszerelését a lakóközösség saját költségén, azonban elutasítja a kerítés építése iránti kérelmüket. A képviselőtestület felhívja a lakóközösség figyelmét, hogy a gyalogosok zavartalan közlekedését az elektromos sorompó felépítése nem akadályozhatja a járdafelületen. 12

13 f) Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési pályázati lehetőség Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásaként megjelent a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy térfigyelő kamerák kitelepítésére pályázatot nyújtsanak be. A határidő elég szoros, április 24., ezért szükséges a döntés. Mivel már tavaly elkészültek a tervek, ezért úgy gondolja, hogy érdemes lenne megpróbálni pályázni újra. Önerőt nem igénylő fejlesztés valósulhatna meg. A képviselők egyetértenek az elhangzottakkal, ezért a szavazást követően Karvalits J. Zoltán polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 49/2014. (IV.23.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete napirendre tűzte és megtárgyalta a Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési pályázati lehetőséget, amely alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletnek megfelelően nyújtsa be a pályázatot, illetve tegye meg a szükséges egyéb intézkedéseket. Mivel több napirendi pont és kérdés nem hangzott el, a polgármester az ülést 21 óra 15 perckor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző Jegyzőkönyvet készítette: Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 13